Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on hoitaa ylimpänä vaaliviranomaisena vaalilaissa sille määrätyt tehtävät.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on hoitaa ylimpänä vaaliviranomaisena vaalilaissa sille määrätyt tehtävät."

Transkriptio

1 KH (21) Kaupunginhallitus Yleishallinto Vaalit Tilivelvolliset: hallintojohtaja Toiminta-ajatus Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on hoitaa ylimpänä vaaliviranomaisena vaalilaissa sille määrätyt tehtävät. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Eduskuntavaalit järjestetään huhtikuussa Kunnallisvaalit järjestetään tämänhetkisen tiedon mukaan lokakuussa Vuonna 2017 ei ole säännönmukaisia vaaleja. Presidentinvaalit järjestetään alkuvuodesta TALOUSARVIO 2015 Huhtikuussa 2015 järjestetään eduskuntavaalit. Sitovat toiminnalliset tavoitteet: Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti ( =tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Vaalit järjestetään tehokkaasti ja taloudellisesti Vaalien kustannukset eivät ylitä niistä valtiolta saatavaa korvausta Toimintakate nolla tai positiivinen Toiminnan laajuustiedot Laajuustieto TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Äänioikeutettujen määrä TALOUS Vaalit TP 2013 Muutettu TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Tuotot Kulut Toimintakate

2 2 (21) Kaupunginhallitus Yleishallinto Luottamushenkilöhallinto Tilivelvolliset: hallintojohtaja Toiminta-ajatus Luottamushenkilöhallinnon järjestäminen kaupunginvaltuuston ja hallituksen ja aluejohtokunnan osalta pyrkien kokonaisvaltaiseen päätöksentekoon. Edistää demokraattisesti kaikilla toimillaan kaupungin ja sen asukkaiden hyvinvointia valtuuston hyväksymien tavoitteiden mukaisesti. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset TALOUSARVIO 2015 Luottamushenkilöhallinto sisältää kaupunginvaltuuston ja hallituksen sekä aluejohtokunnan toimintaan tarvittavat määrärahat. Aluejohtokunnan esittelijänä toimii hallintojohtaja, jonka palkkakustannuksista kohdistetaan 10 % aluejohtokunnalle. Sitovat toiminnalliset tavoitteet: Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti ( =tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Hyvä hallinto Asioiden valmistelu ja päätöksenteko ilman tarpeetonta viivettä Asiat valmistellaan ja tuodaan käsiteltäväksi ilman tarpeetonta viivettä Toiminnan laajuustiedot Laajuustieto TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Kaupunginvaltuuston kokousten lukumäärä Kaupunginvaltuuston iltakoulujen lukumäärä Kaupunginhallituksen kokousten lukumäärä Aluejohtokunnan kokousten lukumäärä

3 3 (21) TALOUS Luottamushenkilöhallinto TP 2013 Muutettu TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Tuotot Kulut Toimintakate

4 4 (21) Kaupunginhallitus Yleishallinto Hallintopalvelut Tilivelvolliset: hallintojohtaja Toiminta-ajatus Hallintopalvelut vastaavat kaupunginvaltuuston ja -hallituksen sekä aluejohtokunnan kokous- ja asiakirjahallinnosta. Lisäksi hallintopalvelut vastaavat Kiteen kaupungin palveluneuvonnasta ja yhteispalvelupisteiden palveluista sekä muista kaupungin keskushallinnon tehtävistä. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Talous- ja henkilöstöpalveluiden muutto Kesälahden taajamasta Kiteen kaupungintalolle helpottaa hallintokuntien välistä yhteistyötä. Toimintaympäristössä ei ole tiedossa merkittäviä muutoksia suunnitelmakaudella. Tehtäviä organisoidaan tarvittaessa uudelleen. TALOUSARVIO 2015 Yleishallinnon alaiset asiakirjamaksut ja tilavuokrat ulkopuolisten käyttämistä tiloista tarkistetaan vuosittain. Avustusmäärärahoja on varattu veteraanikuntoutukseen sekä kylien ja yhdistysten avustamiseen. Henkilöstösuunnitelmat Määrällinen henkilöstötarve Vakinainen henkilöstö TP lkm htv lkm htv lkm htv lkm htv lkm htv lkm htv Määräaikainen henkilöstö Sijaiset Työllistetyt Henkilöstötarve yhteensä Eläkkeelle jääviä, arvio Vapautuvista tehtävistä täytetään TALOUS Hallintopalvelut TP 2013 Muutettu TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Tuotot Kulut Toimintakate

5 5 (21) Kaupunginhallitus Yleishallinto Maaseutupalvelut Tilivelvolliset: maaseutupäällikkö Toiminta-ajatus Vastaa Keski-Karjalan maaseutuelinkeinoviranomaistehtävistä ja maaseutuelinkeinojen kehittämisestä. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Uusi ohjelmakausi tuo toimintaan muutosta tukijärjestelmien ja sovellusmuutosten osalta. Osa tukimaksatuksista siirtyy hallinnollisista syistä koko valtakunnassa seuraavalle vuodelle, joka vaikuttaa osaltaan myös kuntien verotuloihin sekä alueelle tulevaan kassavirtaan. Toimialueelle tuleva tilusjärjestely tuo myös lisätehtäviä. TALOUSARVIO 2015 Tulot koostuvat pääasiassa sopijakuntien maksuosuuksista. Tulosyksikkö jakaantuu kustannuspaikoiksi maaseutuhallinto, maaseudun kehittäminen ja maaseutupalveluiden projektit. Maaseutuhallinto vie suurimman osan kuluista. Määrärahassa on varauduttu määräaikaisen maaseutuasiamiehen palkkaamiseen. Maaseutupalveluissa tulee pystyä toimimaan Maksajavirastosopimuksessa määritettyjen toimintaohjeiden puitteissa. Yhteistyötä Pielisen Karjalan yhteistoiminta-alueen kanssa jatketaan. Sitovat toiminnalliset tavoitteet: Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti ( =tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosyksikön tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso 2015 Palvelut järjestetään tuloksellisesti teknologiaa hyödyntäen: mm. sähköinen asiointi sähköisiä hakemuksia % kaikista hakemuksista Strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin 80 % Henkilöstö osallistuu riittävästi tarjolla oleviin koulutuksiin. koulutuspäiviä / henkilö vähintään 3 pv/hlö Strateginen tavoite: Elinkeinot ja elinvoima Uuden kunnan yritys- ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä vahvistetaan kärkialoilla (puutuote- ja metalliteollisuus, ympäristöliiketoimi sekä matkailu- ja maaseutuelinkeinot). Tulosyksikön tavoite Maaseudun elinvoimaisena säilyttäminen säilyttämällä viljelyssä olevan peltoala. Arviointikriteeri/mittari Viljelyssä oleva peltoala Keski- Karjalassa hehtaareina Tavoitetaso ha

6 6 (21) Sitovat tuloksellisuustavoitteet, -mittarit ja -tunnusluvut Tuloksellisuustavoite Arviointikriteeri / mittari Maaseutuhallinnon kustannukset / tila pysyvät kurissa Projektikustannukset / tila pysyvät kurissa Toteuma TP 2013 TA 2014 Tavoitetaso 2015 kustannukset e / tila 373 e / tila 414 e / tila 412 e / tila kustannukset e / tila 26 e / tila 57 e / tila 52 e / tila Toiminnan laajuustiedot Laajuustieto TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Maaseutuhallinnon kautta maksetut tuet, milj. euroa 20,3 21,4 17,0 20,0 20,0 20,0 Eu-tukea hakeneet tilat, kpl Hankerahoitukset e/tila Henkilöstösuunnitelmat Määrällinen henkilöstötarve TP lkm htv lkm htv lkm htv lkm htv lkm htv lkm htv Vakinainen henkilöstö Määräaikainen henkilöstö 1 0,75 1 0,7 1 0,6 1 0,6 Sijaiset Työllistetyt Henkilöstötarve yhteensä 5 4,75 5 4,7 5 4,6 5 4,6 Eläkkeelle jääviä, arvio 1 1 Vapautuvista tehtävistä täytetään 1 1 Uuden ohjelmakauden, uusien tukijärjestelmien sekä uusien sovellusten tuoma muutos aiheuttaa lisätyötä, johon tarvitaan lisähenkilöstöä. TALOUS Maaseutupalvelut TP 2013 Muutettu TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Tuotot Kulut Toimintakate

7 7 (21) Luettelo Projekteista Projektin nimi Hallinnoija Kesto Tavoitteet Yhteinen ympäristö - yhteisöltä yritykselle 4Y-hanke ProAgria Pohjois- Karjala ry Ympäristön laadun parantamisen kautta uusia työtilaisuuksia yhteisölle ja yri- Pohjois-Karjalan Farmarissa Karjalan marjamaat Pellolta pöytään ProAgria Pohjois- Karjala ry ProAgria Pohjois- Karjala ry ProAgria Pohjois- Karjala ry tyksille Pohjois-Karjalaisen osaamisen ja kulttuurin esittäytyminen Farmarissa. ei vielä tietoa ajasta Marjatilojen kannattavuuden ja kilpailukyvyn lisääminen uusilla kasvilajeilla ja lajikkeilla sekä viljelyä tehostamalla Havaintokoetoiminta, viljakaupan sopimuskäytännön, viljelyn ja jalostuksen kehittäminen. PK:sen lihaketjun kokonaisvaltainen kehittäminen PK Aiko Teurastamoiden säilyttäminen maakunnassa. Lihaketjun osaajien kouluttaminen maakuntaan. Paikallisen lihan ja luomulihan jalostusarvon nostaminen PK:laista lähiruokaa PK Aiko Maakunnan elintarvikealan Puutarhan aarteet keittiöiden jalosteiksi Maakaista tiedotushanke Viljelijäkoulutukset hankekoordinointi PK Aiko Kehittää P-Karjalan marjojen, hedelmien ja vihannesten alkutuotantoa, jatkojalostusta sekä muita kaupallistamistoimenpiteitä. Jns Leader Maaseudun tiedotusväylän kehittäminen ProAgria Pohjois Uusien tukijärjestelmien Karjala ry kouluttaminen viljelijöille.

8 8 (21) Kaupunginhallitus Yleishallinto Henkilöstöpalvelut Tilivelvolliset: hallintojohtaja Toiminta-ajatus Henkilöstöpalvelut tarjoavat toimialoille sisäisiä palveluja, jotka tukevat Kiteen kaupungin yksiköiden ja työpisteiden henkilöstöä ja esimiehiä niiden pyrkiessä tulokselliseen toimintaan. Keskeisiä henkilöstöpalveluita ovat henkilöstöhallinto- palkka- ja palvelussuhdehallinto, henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin edistämiseen liittyvät toimenpiteet sekä sisäinen viestintä ja tiedotus. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Henkilöstöpalveluiden henkilöstön siirtyminen Kesälahden taajamasta Kiteen taajamaan edesauttaa henkilöstöpalveluiden yhteydenpitoa sisäisiin yhteistyökumppaneihin. TALOUSARVIO 2015 Vuonna 2015 ei merkittäviä muutoksia toiminnassa. Henkilöstöpäällikön virka on ollut haettavana ja virka tullaan täyttämään. Työterveyshuoltoa tehostetaan. Työpaikkademokratian osalta luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen vapautusaika em. tehtävien hoitoa varten sovitaan paikallisilla virka- ja työehtosopimuksilla. Henkilöstöpalveluiden tulosyksikön kustannukset vyörytetään eri kustannuspaikoille henkilöstömäärän suhteessa. Reimari-hankkeen, työllisyyden hallinnoinnin ja sisäisten erien kustannuksia ei vyörytetä, vaan ne jäävät henkilöstöhallinnon kustannuksiksi. Sitovat toiminnalliset tavoitteet: Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti ( =tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Vakanssirekisterin tekeminen Populusjärjestelmään henkilöstösuunnittelun apuvälineeksi Vakanssirekisterin tekeminen. Strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin Vakanssirekisteri valmis mennessä Kaupungin enkilöstön työhyvinvointi on hyvällä tasolla. Toteutetaan KEVA:n Kuntasi työhyvinvointisyke kysely koko organisaation kattavasti. Kyselyn perusteella työhyvinvointi on hyvällä tasolla. (Mittaristo tarkentuu myöhemmin)

9 9 (21) Kaupungin henkilöstön perehdyttäminen v alusta käyttöön otettavan intranetin käyttöön kokonaisuutena ja intranetin käyttö henkilöstön perehdyttämisen apuvälineenä Henkilöstöpalveluiden henkilöstön ammatillisen osaamisen ylläpito Koko henkilöstön perehdyttäminen v aikana infotilaisuuksissa ja esimiesten opastuksella Henkilöstö osallistuu tarpeellisiin koulutuksiin Perehdyttämistilaisuudet järjestetty Vähintään 3 pv / henkilö Strateginen tavoite: Talous ja tuottavuus Uusi kunta on taloudellisesti vahva ja riittävän kilpailukykyinen kohtaamaan tulevaisuuden haasteet toimintaympäristössä Työllisyyden suunnitelmallinen hoito työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvun hillitsemiseksi Työllisyyden hoito vuonna 2014 laaditun suunnitelman mukaisesti Pitkäaikaistyöttömien määrä ei kasva vuodesta 2014 Sitovat tuloksellisuustavoitteet, -mittarit ja -tunnusluvut Tuloksellisuustavoite Arviointikriteeri / mittari Sairauspoissaolot pysyvät v tasolla Toteuma TP 2013 kalenteripäivää/henkilö 14 kalenteripäivää/henkilö TA 2014 Tavoitetaso ,4 kalenteripäivää/henkilö ( ) 10,4 kalenteripäivää/henkilö Henkilöstösuunnitelmat Määrällinen henkilöstötarve Vakinainen henkilöstö TP lkm htv lkm htv lkm htv lkm htv lkm htv lkm htv Määräaikainen henkilöstö Sijaiset Työllistetyt Henkilöstötarve yhteensä Eläkkeelle jääviä, arvio Vapautuvista tehtävistä täytetään

10 10 (21) Luettelo Projekteista Projekti Hallinnoija Rahoitus ja Kiteen maksuosuus Reimari Kiteen kaupunki Työllisyyspoliittinen avustus/ Pohj. Karj.ELYkeskus ja Keski- Karjalan kunnat (hankkeen vaikutuksella Kelan sakkomaksusäästö n /kk). Rahoitus ELY 50 % ja kunnat 50%. Kuntaosuudesta Kitee 50%, Tohmajärvi 35% ja Rääkkylä 15%. Kiteen maksuosuus v n ,83 Helppi+ Kiteen Kokonaisrahoitus Evankelinen Kansanopisto ESR-osarahoitus Pohj.Karj.ELYkesk. kuntarahoitus Potkua työelämään Avustajan työstä silta työmarkkinoille Pohjois-Karjalan Liikunta ry Sotainvalidien VeljesliitonPohjois-Karjalan piiri ry 12,5% = Työllisyyspoliittinen avustus/ Pohj. Karj.ELYkeskus ja kunnat, Kiteen kuntaosuus on e/vuosi suhteutettuna siihen, että työsuhteita saataisiin Kiteelle 7-8 hlöä Työllisyyspoliittinen avustus/ Pohj.Karj.ELYkeskus ja kunnat, Kiteen maksuosuus / vuosi Kesto (jos ELYkeskus myöntää typoavustuksen) (jatkoa aiemmalle hankkeelle) (jatkoa aiemmalle hankkeelle) (jos ELY-keskus myöntää typoavustuksen ) (jatkoa aiemmalle hankkeelle) (jos ELY-keskus myöntää typoavustuksen) Tavoite Vähentää pitkäaikaistyöttömyyttä Keski- Karjalassa, kehittää työllisyyteen liittyviä palvelurakenteita, olla linkkinä työllisyysasioissa eri tahoille, tukea työnantajia työllistämisessä sekä poluttaa asiakkaita kohti työtä ja koulutusta yksilöllisten työhönvalmennuspalvelujen avulla (v tavoiteasiakasmäärä 50 as./kk, toteuma n. 100 as./kk ja aktivointiaste n. 90%, v tavoite as./kk) Tarjota yksilöllistä ohjausta, apua työhön tai opiskeluun siirtymisessä maahanmuuttajille Keski-Karjalassa, tavoitteena 60 asiakasta hankkeessa yhteensä Tavoite palkkatukityöllistää n. 80 hlöä vuodessa Pohjois-Karjalan urheiluseurojen työtehtäviin, tarjota palkanlaskenta- ja työhönvalmennuspalveluja Työllistää hlöä vuodessa veteraaniavustajiksi Pohjois- Karjalassa, mahdollistaa kotityöpalvelujen ammattitutkinnon suorittaminen heille ja tukea veteraanien kotona asumista ja henkistä

11 11 (21) vireyttä Nuorten yhteiskuntatakuu todeksi Nuorten tukihanke / Ohjaamo Kajo-keskus Polkuja yrityksiin Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä ESR-osarahoit., Pohj.Karj. ELYkeskus ja kunnat mukana rahoit. Kustannusarvio Kunnilla ja kaupungeilla 15 %:n kuntarahoitusosuus ESR-osarahoit. Pohj. Karj. ELYkeskus, myönnetty EU- ja valtion rahoitus: , suunnit. julkinen rahoitus yht.: Työllisyyspoliittinen avustus/ Pohj. Karj.ELYkeskus ja kunnat, ei ole sopimusta kuntaosuudesta Kiteen kaupungin kanssa eikä myöskään maksuosuutta, hankkeen kokonaissummat eivät ole tiedossa Työllisyyspoliittinen avustus/ Pohj.Karj.ELYkeskus ja kunnat, Kiteellä ei maksuosuutta, hankkeen kokonaissummat eivät ole tiedossa (jatkohanke haussa v alk. 3 v ja Kiteen maksuosuus siitä 4882,52 e vuodessa) (jos ELYkeskus myöntää typoavustuksen ) (jatkoa aiemmalle hankkeelle) (jos ELY-keskus myöntää typoavustuksen) Tukee hallitusohjelmaan kirjattua, 2013 alusta voimaantullutta nuorten yhteiskuntatakuuta; taata koulutus-, harjoittelu-, työpaja-, kuntoutus- tai työpaikka alle 25-vuotiaille ja alle 30-vuotiaille vastavalmistuneille Antaa tietoa, ohjausta ja neuvontaa erilaisista koulutuksen ja työelämän vaihtoehdoista vuotiaille työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville Työhönvalmennus- ja palkanlaskentapalvelut Pohjois-Karjalassa yhdistyksille palkkatukityöllistämisessä, valmennuspalvelut 40 asiakkaalle ja työllisyysasioiden koordinointi Etsiä asiakaslähtöisesti palkkatukityötä yrityksistä n. 50 asiakkaalle. Toiminta-alue Joensuun seutu, Pielisen Karjala ja Keski- Karjala

12 12 (21) Maaseudun pienten kuntien mahdollisuudet parempaan työllistämiseen Keski-Karjalan Jetina Hankkeen kokonaissummat eivät ole tiedossa, esiselvityshankkeessa ei Kiteellä maksuosuutta (ESResiselvityshanke) Tohmajärvellä ja Rääkkylässä Hakea ratkaisuvaihtoehtoja Keski- Karjalan vaikean rakennetyöttömyyden seurausten lieventämiseen Akseli KETI ESR-osarahoit., Pohj.Karj. ELYkeskus ja kunnat mukana rahoituksessa. Myönnetty EU- ja valtion rah , suunniteltu julkinen rahoitus yht.: , Ketin kuntarahoista osuudet Typke Itä-Suomen yliopisto, ESRtus- Kouluosarahoit.Pohj. ja kehittämispalvelu Karj. ELY- Aducate Työvoima Tuloksekas työllistäminen työllisyystoimien vaikutusten arvioinnin ja tulosindikaattorien kehittäminen Pohjois-Karjalan ELY-keskus Itä-Suomen yliopisto keskus, kokonaissummat eivät ole tiedossa ESRosarahoit.Pohj. Karj. ELYkeskus, kokonaissummat eivät ole tiedossa ESR-osarahoit., Pohj.Karj. ELYkeskus, Pohjois- Karjalan Maakuntaliitto, myönnetty EU- ja valtion rahoitus: , suunniteltu julkinen rahoitus yht.: (2014 syksyllä haussa Osaava Keski-Karjalahanke) Kehittää työnhakijoiden ammatillista osaamista työelämän tarpeita vastaavaksi ja parantaa työllistymismahdollisuuksia sekä etsiä piilotyöpaikkoja yrityksistä Kehittää työtä, jolla tuetaan erityistä tukea työllistymisessään tarvitsevia henkilöitä, kohderyhmään kuuluvat työllistymispalveluita tuottavat, tilaavat sekä ostavat organisaatiot henkilöstöineen Parannetaan työvoimapoliittisten toimenpiteiden kohdentumista ja lisätään toimenpiteiden vaikuttavuutta asiakkaiden työllistymisen ja pysyvien työmarkkinaratkaisujen osalta Tuotetaan tietoa työllisyystoimien vaikuttavuuden arvioinnissa käytettävistä menetelmistä ja indikaattoreista sekä tuetaan työllisyyspalvelujen laadukasta tuottamista ja palvelujärjestelmien kehittämistä

13 13 (21) TALOUS Henkilöstöpalvelut TP 2013 Muutettu TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Tuotot Kulut Toimintakate Henkilöstöpalvelut sisältävät tässä vaiheessa palkkatukityöllistämisen kustannukset, mutta ne varataan talousarviossa suoraan hallintokunnille. Palkkatuettujen palkkojen ja sivukulujen osuus vuonna 2015 on euroa ja palkkatuen osuus euroa, eli palkkatuettujen nettokustannukset ovat euroa.

14 14 (21) Kaupunginhallitus Yleishallinto Kehittämis- ja omistajaohjauspalvelut Tilivelvolliset: kaupunginjohtaja Toiminta-ajatus Kehittämis- ja omistajaohjauspalvelut tukevat kaupungin ja sen konsernin kehittämistä, strategista johtamista ja demokraattista päätöksentekoa sekä kaupunkiviestintää ja -markkinointia. Ennakoiva ja aktiivinen tiedottaminen yhteistyössä Kiteen kaupungin hallintokuntien kanssa. Myönteisen kaupunkimielikuvan rakentaminen ja ylläpitäminen yhteistyössä yhteisöjen ja yritysten kanssa. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset TALOUSARVIO 2015 Kiteen kaupungin tytäryhtiöt ovat: -Kiteen Kotitalot Oy -Kiteen Lämpö Oy -Kiinteistö Oy Kesälahden Vuokratalot -Keski-Karjalan kehitysyhtiö Oy Kehittämis- ja omistajaohjauksen tulosyksikköön sisältyy konsernihallinnon tehtävien lisäksi kaupunkiviestintä ja -markkinointi. Myös Suomen kuntaliiton ja työmarkkinalaitoksen jäsenmaksut, Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kuntayhtymäosuus sekä osuudet verotuskustannuksista sisältyvät kehittämis- ja omistajaohjauksen tulosyksikköön. Sitovat toiminnalliset tavoitteet: Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti ( =tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Omistajaohjauksen vahvistaminen Konserniohjeiden päivittäminen Konserniohjeet päivitetty mennessä. Intraa kehitetään henkilöstön tiedotuskanavana. Tavoitteena koko henkilökuntaa kiinnostava ja palveleva intra. Intrakävijät lisääntyvät Kävijämäärä 80 % henkilöstön määrästä. Tehostetaan intran työtilojen käyttöä luottamushenkilöjen tiedonsaantikanavana. Nopea ja oikea-aikainen tiedotus. Kaupunginhallituksen ja valtuuston esityslistat liitteineen valmistumispäivänä intran työtilaan. Muut luottamushenkilöiden tarvitsemat tiedot ja lakilinkit. Luottamushenkilöt käyttävät työtiloja (tilasto). Kopiomäärä vähentyy.

15 15 (21) Strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin Tiedotetaan aktiivisesti ja oikea-aikaisesti henkilöstöasioissa. Viestintäsuunnitelmaa käytetään ja noudatetaan. Viestintäkoulutusta, virkakielikampanjaan liittyvää selkeäkielisyyskoulutusta Tyytyväisyyskysely Taso 3,5 (taso 1-5) Viestintäsuunnitelman arviointikysely. Järjestetään paikallinen koulutus. Viestintäsuunnitelma käytössä koko talossa mennessä. Arviointikysely tehty. Esimiehet osallistuvat koulutukseen. Strateginen tavoite: Yhdyskuntarakenne ja ympäristö Nykyinen yhdyskuntarakenne pidetään elävänä ja toimivana sekä ympäristön monimuotoisuutta hyödynnetään kestävällä tavalla. Yhteistyössä teknisen ja ympäristötoimen kanssa kannustetaan lähiympäristön kunnossapitoon. Järjestetään kilpailu parhaista Hyvä ympäristö - ideoista. Järjestetään torikirppispäivä keväällä, jolla voi kukin tyhjentää kodistaan tavaroita pois ekologisesti. Toriteemana myös kierrätys, lajittelu, järjestäminen. Yhteistyössä esim. K-K:n messujen kanssa piha/ympäristöteemalla messuilla. Järjestetään tapahtuma/tempaus. Saadaan useita toteuttamiskelpoisia ideoita. Järjestetään tapahtuma. Kävijät/toripäivä Messukävijät Tapahtuma järjestetty. Hyvät, toteuttamiskelpoiset ideat julkaistaan ja ne hyödynnetään myös omassa toiminnassa. Kirpputoripäivä järjestetty. Kiteen kaupunki osallistuu messuille. Opastaulut päivitetään ajan tasalle. Toritaulu uusittu. Torilla uusittu taulu kesään 2015 mennessä. Sitovat tuloksellisuustavoitteet, -mittarit ja -tunnusluvut Tuloksellisuustavoite Arviointikriteeri / mittari Toteuma TP 2013 TA 2014 Tavoitetaso 2015 Intrakävijät, henkilöstö kpl - - Henkilöstöstä käy intrassa vähintään 500 Intrakävijät, luottamushenkilöt kpl luottamushenkilöä 58:sta käyttää työtiloja

16 16 (21) Henkilöstösuunnitelmat Määrällinen henkilöstötarve TP lkm htv lkm htv lkm htv lkm htv lkm htv lkm htv Vakinainen henkilöstö 1,2 1,2 1 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,2 Määräaikainen henkilöstö 4 0,2 4 0,2 4 0,2 4 0,2 4 0,2 4 0,2 Sijaiset Työllistetyt Henkilöstötarve yhteensä ,2 1 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,2 Eläkkeelle jääviä, arvio Vapautuvista tehtävistä täytetään Kesämatkailuneuvojia palkataan 4 kpl. TALOUS Kehittämis- ja omistajaohjauspalvelut TP 2013 Muutettu TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Tuotot Kulut Toimintakate

17 17 (21) Kaupunginhallitus Yleishallinto Elinkeinoelämän kehittäminen Tilivelvolliset: kaupunginjohtaja Toiminta-ajatus Elinkeinoelämän kehittämisen toiminta-ajatuksena on kaupungin elinkeinoelämän kehittäminen kaupungin ja Keski-Karjalan kehitysyhtiö Keti Oy:n kanssa yhdessä käytössä olevilla toimenpiteillä yhteistyössä muiden alueellisten toimijoiden kanssa. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Kiteen kaupungin väkiluku on laskenut tasaisesti viime vuosina. Vuoden 2013 lopussa väkiluku oli henkilöä. Elokuun lopussa 2014 väkiluku oli , eli 121 henkilöä vähemmän kuin vuodenvaihteessa. Työttömyysaste elokuun lopussa oli Kiteellä 16,1 prosenttia, kun se vuotta aikaisemmin oli 14,9 prosenttia. Vuoden 2013 lopussa työttömyysaste oli 17,4 prosenttia. TALOUSARVIO 2015 Erityisasiantuntija jäi eläkkeelle vuonna 2014 ja tehtävät jaettiin kaupunginjohtajan ja teknisen johtajan kesken. Yritystoiminnan edistämiseen sisältyvä Keti Oy:n Kiteen kuntaosuus oli euroa vuoden 2014 alkuperäisessä talousarviossa. Talouden tasapainottamissuunnitelmassa ja toimenpideohjelmassa maksuosuutta pienennettiin 8200 eurolla. Lisäksi kaupungin osuus Keti Oy:n hallinnoimaan hankkeeseen Puhoksen teollisen rakentamisen liiketoiminnan kehittäminen oli euroa. Hankkeelle haetaan jatkoaikaa vuodelle 2015 toimenpiteiden loppuun saattamiseksi. Vuonna 2015 Keti Oy:n Kiteen kuntaosuus on euroa. Jetina Ry:n Kiteen osuus vuonna 2014 oli euroa. Vuonna 2015 Kiteen osuus on euroa. Kiteen maksuosuus maaseutuhallinnosta vuonna 2014 oli euroa. Vuonna 2015 Kiteen maksuosuus on euroa. Sitovat toiminnalliset tavoitteet: Strateginen tavoite: Elinkeinot ja elinvoima Kunnan yritys- ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä vahvistetaan kärkialoilla. Elinkeinorakenteen säilyttäminen monipuolisena erilaisten toimien avulla Teollisten työpaikkojen määrän vähentymisen pysäyttäminen ja palvelualan työpaikkojen lisääminen Teollisten työpaikkojen määrä pysyy vähintään vuoden 2014 lopun tasolla. ( Vuoden 2013 lopussa 926 kpl)

18 18 (21) Kiteen elinkeino-ohjelman ajantasaistaminen yhdessä Kiteen yrittäjät ry:n, Kesälahden yrittäjät ry:n ja Keti Oy:n kanssa Elinkeino-ohjelman ajantasaistaminen Ohjelma ajan tasalla vuoden 2015 loppuun mennessä Henkilöstösuunnitelmat Määrällinen henkilöstötarve TP lkm htv lkm htv lkm htv lkm htv lkm htv lkm htv Vakinainen henkilöstö Määräaikainen henkilöstö Sijaiset Työllistetyt Henkilöstötarve yhteensä Eläkkeelle jääviä, arvio Vapautuvista tehtävistä täytetään Erityisasiantuntija jäi eläkkeelle lokakuussa 2014 ja tehtävät jaettiin kaupunginjohtajan ja teknisen johtajan kesken. Luettelo Projekteista TALOUS Elinkeinoelämän kehittäminen TP 2013 Muutettu TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Tuotot Kulut Toimintakate

19 19 (21) Kaupunginhallitus Yleishallinto Talouspalvelut Tilivelvolliset: talousjohtaja Toiminta-ajatus Talouspalveluyksikön toiminta-ajatuksena on huolehtia Kiteen kaupungin tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen laatimisesta, talouden suunnittelun ja seurannan prosesseista sekä taloushallinnon muista keskitetyistä perustehtävistä. Sisäisenä tulosyksikkönä talouspalveluyksikkö tukee ja ohjaa kaupungin toimialoja talous-, hankinta- ja atk-asioissa sekä käyttöomaisuuden ostoista ja myynneistä sekä käytöstä poistetuista kiinteistöistä. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Talouspalveluiden toimipaikan siirto Kesälahden taajamasta Kiteen kaupungintalolle helpottaa yhteistyötä eri hallintokuntien kanssa. Toimintaympäristössä ei ole näköpiirissä merkittäviä muutoksia. TALOUSARVIO 2015 Käytöstä poistetut kiinteistöt ovat taloushallinnon merkittävin menoerä, vuoden 2014 talousarviossa ne olivat noin euroa. Vuoden 2015 talousarviossa käytöstä poistettujen kiinteistöjen kustannukset ovat noin euroa. Käytöstä poistettujen kiinteistöjen myynneillä saadaan tarpeettomiin kiinteistöihin kohdistuvat käyttökustannukset poistettua, mutta myynneistä saatetaan joutua kirjaamaan myyntitappiota. Sitovat toiminnalliset tavoitteet: Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti ( =tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Ajantasainen talouden seuranta ja raportointi Kuukausittainen raportointi kaupunginhallitukselle ja lautakunnille. Strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin Kuukausittainen raportointi Talouspalveluiden henkilöstön ammatillisen osaamisen ylläpito Henkilöstö osallistuu tarpeellisiin koulutuksiin Vähintään 3 pv / henkilö

20 20 (21) Toiminnan laajuustiedot Laajuustieto TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Ostolaskujen lukumäärä Kirjanpidon tositteiden lukumäärä Henkilöstösuunnitelmat Määrällinen henkilöstötarve TP lkm htv lkm htv lkm htv lkm htv lkm htv lkm htv Vakinainen henkilöstö Määräaikainen henkilöstö Sijaiset Työllistetyt Henkilöstötarve yhteensä Eläkkeelle jääviä, arvio Vapautuvista tehtävistä täytetään Pääkirjanpitäjä jää eläkkeelle Toimi täytetään ja tarvittava määräraha varataan talousarvioon. Laskentasihteeri jää eläkkeelle TALOUS Tuotot Kulut Toimintakate TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018

21 21 (21) Kaupunginhallitus yhteensä Tuloslaskelma, ulk. + sis. Yleishallinto TP 2013 Muutettu TA 2014 Raami 2015 HK 2015 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Yleishallinto sisältää tässä vaiheessa palkkatukityöllistämisen kustannukset, mutta ne varataan talousarviossa suoraan hallintokunnille. Palkkatuettujen palkkojen ja sivukulujen osuus vuonna 2015 on euroa ja palkkatuen osuus euroa, eli palkkatuettujen nettokustannukset ovat euroa.

Kiteen kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2017

Kiteen kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2017 Kiteen kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2017 KV 16.12.2013 132 Sisällys 1 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 1 1.1 Toimintaympäristö... 1 1.1.1 Kansantalouden kehitys... 1 1.1.2 Kuntatalouden

Lisätiedot

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014 1 KITEEN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2015 1. Johdanto Kiteen kaupungin ja koko Keski-Karjalan alueen työllisyys on heikentynyt viime vuosina. Vuoden 2014 lopussa Keski-Karjalassa oli työttömänä 1 588 henkilöä,

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 TALOUSARVIO VUODELLE 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Sisällys I YHTEENVETO... 2 YHTEENVETO TALOUSARVION KESKEISISTÄ ASIOISTA... 2 PAINOPISTEALUEET TALOUSARVIO 2014... 3 II YLEISPERUSTELUT...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 TALOUSARVIO 205 TALOUSSUUNNITELMA 205-207 Valtuusto 08.2.204 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 205-207 SISÄLTÖ Sivu Kunnanjohtajan katsaus 3-6 Kunnan toimintaympäristö 7-6 Kuntastrategia ja hallitusohjelma

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2018 KV 15.12.2014 113

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2018 KV 15.12.2014 113 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2018 KV 15.12.2014 113 1 Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 I YLEISPERUSTELUT... 4 1. KAUPUNGIN ALUE... 4 2. VÄESTÖ JA TYÖPAIKAT... 4 3. ELINKEINOT...

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA. TA2014-sarake sisältää varsinaisen talousarvion (KV 112 18.11.2013)

KÄYTTÖTALOUSOSA. TA2014-sarake sisältää varsinaisen talousarvion (KV 112 18.11.2013) OSA TA2014-sarake sisältää varsinaisen talousarvion (KV 112 18.11.2013) TP 2013 ja TA 2014 sarakkeissa on otettu huomioon (myös historiatiedot) - työllistämistoiminnan siirto tehtäväalueille Henkilöstön

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA Haapajärven kaupunki 0 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Talousarvion yleiset perusteet 3 2. Talousarvion sitovuus

Lisätiedot

TALOUS- ARVIO 2015 SUUNNITELMA. Kunnanhallitus 2.12.2014 281 Kunnanvaltuusto 11.12.2014 61

TALOUS- ARVIO 2015 SUUNNITELMA. Kunnanhallitus 2.12.2014 281 Kunnanvaltuusto 11.12.2014 61 TALOUS- ARVIO 2015 TALOUS- SUUNNITELMA 2015 2017 Kunnanhallitus 2.12.2014 281 Kunnanvaltuusto 11.12.2014 61 1 Sisällysluettelo 1 VAALAN KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 3 1.1 Perustietoa Vaalan kunnasta...

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 Kaupunginhallitus 25.11.2013 Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 Sisällysluettelo sivu Kaupunginjohtajan katsaus 3 Strategia 2020 4 Taloudenhoidon

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 sivu KAUPUNGINHALLITUS Hallinto-osasto 2 100 Vaalit 150 Tilintarkastus 200 Yleishallinto 230 Elinkeinojen edistäminen SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali-

Lisätiedot

Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II

Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 2 1.1. 31.8.2013 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2013 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti,

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunnan, tarkastuslautakunnan, kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja sotekuntayhtymän

Keskusvaalilautakunnan, tarkastuslautakunnan, kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja sotekuntayhtymän SUOMUSSALMEN KUNTA HALLINTOPALVELUT 14.1.2015 Khall liite 3 Kh 20.1.2015 Keskusvaalilautakunnan, tarkastuslautakunnan, kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja sotekuntayhtymän taloussuunnitelma 2015 2017

Lisätiedot

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017 1 Perhon kunta Kuva Tarja Sillanpää TALOUSARVIO 2015 Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017 2 PERHON KUNTA TALOUSARVIO 2015 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO PERHON KUNNAN STRATEGIA

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 22 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 21.11.2013 Sitovuus Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Toimintakulut Sitova -7 102 727-7 323 228-7 569 387-7 722 183-8 040 046 Toimintatuotot Sitova 3 977 490 3 689 037

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015. Kunnanhallitus 4.12.2012 248 Kunnanvaltuusto 13.12.2012 62

TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015. Kunnanhallitus 4.12.2012 248 Kunnanvaltuusto 13.12.2012 62 TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Kunnanhallitus 4.12.2012 248 Kunnanvaltuusto 13.12.2012 62 1 SISÄLTÖ 1 VAALAN KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 1 1.1 Perustietoa Vaalan kunnasta... 1 1.1.1 Kunnan

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2013 TALOUSARVIO, PALVELUSOPIMUS JA VUOSIEN 2014 2015 TALOUSSUUNNI- TELMA

VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2013 TALOUSARVIO, PALVELUSOPIMUS JA VUOSIEN 2014 2015 TALOUSSUUNNI- TELMA VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2013 TALOUSARVIO, PALVELUSOPIMUS JA VUOSIEN 2014 2015 TALOUSSUUNNI- TELMA 1 2 1. Johdanto 5 2. Konsernitavoitteet 6 2.1. Kaupungin yleiset konsernitavoitteet 6 2.2. Viitasaaren

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014

TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014 TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1 11 TULOSLASKELMA, ULKOISET ERÄT 12 TULOSLASKELMA, ULKOISET JA SISÄISET ERÄT 13 RAHOITUSLASKELMA 14 RAHOITUSOSA

Lisätiedot

KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... Tilinpäätös 2012 SISÄLTÖ 1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 1 2 KUNNAN HALLINTO... 2 2.1 Organisaatio... 2 2.2 Kunnan sisäisen valvonnan järjestäminen... 3 3 TALOUDELLINEN KEHITYS... 4 3.1 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2014 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti,

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunnan, tarkastuslautakunnan, kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja sotekuntayhtymän

Keskusvaalilautakunnan, tarkastuslautakunnan, kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja sotekuntayhtymän SUOMUSSALMEN KUNTA HALLINTOPALVELUT 7.1.2014 Kh 21.1.2014 Liite asiaan nro Keskusvaalilautakunnan, tarkastuslautakunnan, kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja sotekuntayhtymän taloussuunnitelma 2014 2016

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA. Talousarvio 2013 ja Taloussuunnitelma 2013 2015. Kunnanvaltuusto 17.12.2012 48

VIROLAHDEN KUNTA. Talousarvio 2013 ja Taloussuunnitelma 2013 2015. Kunnanvaltuusto 17.12.2012 48 VIROLAHDEN KUNTA Talousarvio 2013 ja Taloussuunnitelma 2013 2015 Kunnanvaltuusto 17.12.2012 48 VIROLAHDEN KUNTA - TALOUSARVIO 2013 S i s ä l l y s l u e t t e l o 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT 1.1. Suunnitelmien

Lisätiedot

Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN TAVOITE... 1 2. TAVOITTEELLINEN JA ONNISTUNUT VUOSI 2014... 2 Hallintosääntö... 2 Henkilöstön määrä... 2 Henkilöstömenot...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kunnanhallitus 30.11.2011 Kunnanvaltuusto 15.12.2011 SISÄLTÖ 1 VAALAN KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 1 1.1 Perustietoa Vaalan kunnasta... 1 1.1.1 Kunnan alue ja

Lisätiedot

Viitasaaren kaupunginvaltuusto 15.12.2014 104 VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2015 TALOUSARVIO, PALVELUSOPIMUS JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNI- TELMA

Viitasaaren kaupunginvaltuusto 15.12.2014 104 VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2015 TALOUSARVIO, PALVELUSOPIMUS JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNI- TELMA Viitasaaren kaupunginvaltuusto 15.12.2014 104 1 VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2015 TALOUSARVIO, PALVELUSOPIMUS JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNI- TELMA 2 1. Johdanto 5 2. Viitasaaren kaupungin strategia

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2013

Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2013 Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2013 Sisällys 1 Olennaiset tapahtumat kiteen kaupungin toiminnassa ja taloudessa vuonna 2013 4 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 4 1.2 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017. Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105

ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017. Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105 Liite 41 Valtuusto 19.12.2013 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017 Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105 Talousarvio- ja suunnitelma 2014 2017 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12.

Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12. Liite 48 Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016 Kaupunginhallitus 03.12.2012 Valtuusto 14.12.2012 Talousarvio- ja suunnitelma 2013 2016 Sisällysluettelo Talousarvion

Lisätiedot

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha.

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 81 18.12.2014 Työllisyysohjelma vuodelle 2015 2847/01.00.00/2014 HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Tulosalue

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016 TALOUSARVIO VUODELLE 2013

SAVONLINNAN KAUPUNGIN TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016 TALOUSARVIO VUODELLE 2013 SAVONLINNAN KAUPUNGIN TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016 TALOUSARVIO VUODELLE 2013 Kaupunginvaltuusto 19.12.2012 SAVONLINNAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2016

Lisätiedot