Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on hoitaa ylimpänä vaaliviranomaisena vaalilaissa sille määrätyt tehtävät.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on hoitaa ylimpänä vaaliviranomaisena vaalilaissa sille määrätyt tehtävät."

Transkriptio

1 KH (21) Kaupunginhallitus Yleishallinto Vaalit Tilivelvolliset: hallintojohtaja Toiminta-ajatus Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on hoitaa ylimpänä vaaliviranomaisena vaalilaissa sille määrätyt tehtävät. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Eduskuntavaalit järjestetään huhtikuussa Kunnallisvaalit järjestetään tämänhetkisen tiedon mukaan lokakuussa Vuonna 2017 ei ole säännönmukaisia vaaleja. Presidentinvaalit järjestetään alkuvuodesta TALOUSARVIO 2015 Huhtikuussa 2015 järjestetään eduskuntavaalit. Sitovat toiminnalliset tavoitteet: Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti ( =tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Vaalit järjestetään tehokkaasti ja taloudellisesti Vaalien kustannukset eivät ylitä niistä valtiolta saatavaa korvausta Toimintakate nolla tai positiivinen Toiminnan laajuustiedot Laajuustieto TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Äänioikeutettujen määrä TALOUS Vaalit TP 2013 Muutettu TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Tuotot Kulut Toimintakate

2 2 (21) Kaupunginhallitus Yleishallinto Luottamushenkilöhallinto Tilivelvolliset: hallintojohtaja Toiminta-ajatus Luottamushenkilöhallinnon järjestäminen kaupunginvaltuuston ja hallituksen ja aluejohtokunnan osalta pyrkien kokonaisvaltaiseen päätöksentekoon. Edistää demokraattisesti kaikilla toimillaan kaupungin ja sen asukkaiden hyvinvointia valtuuston hyväksymien tavoitteiden mukaisesti. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset TALOUSARVIO 2015 Luottamushenkilöhallinto sisältää kaupunginvaltuuston ja hallituksen sekä aluejohtokunnan toimintaan tarvittavat määrärahat. Aluejohtokunnan esittelijänä toimii hallintojohtaja, jonka palkkakustannuksista kohdistetaan 10 % aluejohtokunnalle. Sitovat toiminnalliset tavoitteet: Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti ( =tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Hyvä hallinto Asioiden valmistelu ja päätöksenteko ilman tarpeetonta viivettä Asiat valmistellaan ja tuodaan käsiteltäväksi ilman tarpeetonta viivettä Toiminnan laajuustiedot Laajuustieto TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Kaupunginvaltuuston kokousten lukumäärä Kaupunginvaltuuston iltakoulujen lukumäärä Kaupunginhallituksen kokousten lukumäärä Aluejohtokunnan kokousten lukumäärä

3 3 (21) TALOUS Luottamushenkilöhallinto TP 2013 Muutettu TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Tuotot Kulut Toimintakate

4 4 (21) Kaupunginhallitus Yleishallinto Hallintopalvelut Tilivelvolliset: hallintojohtaja Toiminta-ajatus Hallintopalvelut vastaavat kaupunginvaltuuston ja -hallituksen sekä aluejohtokunnan kokous- ja asiakirjahallinnosta. Lisäksi hallintopalvelut vastaavat Kiteen kaupungin palveluneuvonnasta ja yhteispalvelupisteiden palveluista sekä muista kaupungin keskushallinnon tehtävistä. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Talous- ja henkilöstöpalveluiden muutto Kesälahden taajamasta Kiteen kaupungintalolle helpottaa hallintokuntien välistä yhteistyötä. Toimintaympäristössä ei ole tiedossa merkittäviä muutoksia suunnitelmakaudella. Tehtäviä organisoidaan tarvittaessa uudelleen. TALOUSARVIO 2015 Yleishallinnon alaiset asiakirjamaksut ja tilavuokrat ulkopuolisten käyttämistä tiloista tarkistetaan vuosittain. Avustusmäärärahoja on varattu veteraanikuntoutukseen sekä kylien ja yhdistysten avustamiseen. Henkilöstösuunnitelmat Määrällinen henkilöstötarve Vakinainen henkilöstö TP lkm htv lkm htv lkm htv lkm htv lkm htv lkm htv Määräaikainen henkilöstö Sijaiset Työllistetyt Henkilöstötarve yhteensä Eläkkeelle jääviä, arvio Vapautuvista tehtävistä täytetään TALOUS Hallintopalvelut TP 2013 Muutettu TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Tuotot Kulut Toimintakate

5 5 (21) Kaupunginhallitus Yleishallinto Maaseutupalvelut Tilivelvolliset: maaseutupäällikkö Toiminta-ajatus Vastaa Keski-Karjalan maaseutuelinkeinoviranomaistehtävistä ja maaseutuelinkeinojen kehittämisestä. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Uusi ohjelmakausi tuo toimintaan muutosta tukijärjestelmien ja sovellusmuutosten osalta. Osa tukimaksatuksista siirtyy hallinnollisista syistä koko valtakunnassa seuraavalle vuodelle, joka vaikuttaa osaltaan myös kuntien verotuloihin sekä alueelle tulevaan kassavirtaan. Toimialueelle tuleva tilusjärjestely tuo myös lisätehtäviä. TALOUSARVIO 2015 Tulot koostuvat pääasiassa sopijakuntien maksuosuuksista. Tulosyksikkö jakaantuu kustannuspaikoiksi maaseutuhallinto, maaseudun kehittäminen ja maaseutupalveluiden projektit. Maaseutuhallinto vie suurimman osan kuluista. Määrärahassa on varauduttu määräaikaisen maaseutuasiamiehen palkkaamiseen. Maaseutupalveluissa tulee pystyä toimimaan Maksajavirastosopimuksessa määritettyjen toimintaohjeiden puitteissa. Yhteistyötä Pielisen Karjalan yhteistoiminta-alueen kanssa jatketaan. Sitovat toiminnalliset tavoitteet: Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti ( =tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosyksikön tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso 2015 Palvelut järjestetään tuloksellisesti teknologiaa hyödyntäen: mm. sähköinen asiointi sähköisiä hakemuksia % kaikista hakemuksista Strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin 80 % Henkilöstö osallistuu riittävästi tarjolla oleviin koulutuksiin. koulutuspäiviä / henkilö vähintään 3 pv/hlö Strateginen tavoite: Elinkeinot ja elinvoima Uuden kunnan yritys- ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä vahvistetaan kärkialoilla (puutuote- ja metalliteollisuus, ympäristöliiketoimi sekä matkailu- ja maaseutuelinkeinot). Tulosyksikön tavoite Maaseudun elinvoimaisena säilyttäminen säilyttämällä viljelyssä olevan peltoala. Arviointikriteeri/mittari Viljelyssä oleva peltoala Keski- Karjalassa hehtaareina Tavoitetaso ha

6 6 (21) Sitovat tuloksellisuustavoitteet, -mittarit ja -tunnusluvut Tuloksellisuustavoite Arviointikriteeri / mittari Maaseutuhallinnon kustannukset / tila pysyvät kurissa Projektikustannukset / tila pysyvät kurissa Toteuma TP 2013 TA 2014 Tavoitetaso 2015 kustannukset e / tila 373 e / tila 414 e / tila 412 e / tila kustannukset e / tila 26 e / tila 57 e / tila 52 e / tila Toiminnan laajuustiedot Laajuustieto TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Maaseutuhallinnon kautta maksetut tuet, milj. euroa 20,3 21,4 17,0 20,0 20,0 20,0 Eu-tukea hakeneet tilat, kpl Hankerahoitukset e/tila Henkilöstösuunnitelmat Määrällinen henkilöstötarve TP lkm htv lkm htv lkm htv lkm htv lkm htv lkm htv Vakinainen henkilöstö Määräaikainen henkilöstö 1 0,75 1 0,7 1 0,6 1 0,6 Sijaiset Työllistetyt Henkilöstötarve yhteensä 5 4,75 5 4,7 5 4,6 5 4,6 Eläkkeelle jääviä, arvio 1 1 Vapautuvista tehtävistä täytetään 1 1 Uuden ohjelmakauden, uusien tukijärjestelmien sekä uusien sovellusten tuoma muutos aiheuttaa lisätyötä, johon tarvitaan lisähenkilöstöä. TALOUS Maaseutupalvelut TP 2013 Muutettu TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Tuotot Kulut Toimintakate

7 7 (21) Luettelo Projekteista Projektin nimi Hallinnoija Kesto Tavoitteet Yhteinen ympäristö - yhteisöltä yritykselle 4Y-hanke ProAgria Pohjois- Karjala ry Ympäristön laadun parantamisen kautta uusia työtilaisuuksia yhteisölle ja yri- Pohjois-Karjalan Farmarissa Karjalan marjamaat Pellolta pöytään ProAgria Pohjois- Karjala ry ProAgria Pohjois- Karjala ry ProAgria Pohjois- Karjala ry tyksille Pohjois-Karjalaisen osaamisen ja kulttuurin esittäytyminen Farmarissa. ei vielä tietoa ajasta Marjatilojen kannattavuuden ja kilpailukyvyn lisääminen uusilla kasvilajeilla ja lajikkeilla sekä viljelyä tehostamalla Havaintokoetoiminta, viljakaupan sopimuskäytännön, viljelyn ja jalostuksen kehittäminen. PK:sen lihaketjun kokonaisvaltainen kehittäminen PK Aiko Teurastamoiden säilyttäminen maakunnassa. Lihaketjun osaajien kouluttaminen maakuntaan. Paikallisen lihan ja luomulihan jalostusarvon nostaminen PK:laista lähiruokaa PK Aiko Maakunnan elintarvikealan Puutarhan aarteet keittiöiden jalosteiksi Maakaista tiedotushanke Viljelijäkoulutukset hankekoordinointi PK Aiko Kehittää P-Karjalan marjojen, hedelmien ja vihannesten alkutuotantoa, jatkojalostusta sekä muita kaupallistamistoimenpiteitä. Jns Leader Maaseudun tiedotusväylän kehittäminen ProAgria Pohjois Uusien tukijärjestelmien Karjala ry kouluttaminen viljelijöille.

8 8 (21) Kaupunginhallitus Yleishallinto Henkilöstöpalvelut Tilivelvolliset: hallintojohtaja Toiminta-ajatus Henkilöstöpalvelut tarjoavat toimialoille sisäisiä palveluja, jotka tukevat Kiteen kaupungin yksiköiden ja työpisteiden henkilöstöä ja esimiehiä niiden pyrkiessä tulokselliseen toimintaan. Keskeisiä henkilöstöpalveluita ovat henkilöstöhallinto- palkka- ja palvelussuhdehallinto, henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin edistämiseen liittyvät toimenpiteet sekä sisäinen viestintä ja tiedotus. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Henkilöstöpalveluiden henkilöstön siirtyminen Kesälahden taajamasta Kiteen taajamaan edesauttaa henkilöstöpalveluiden yhteydenpitoa sisäisiin yhteistyökumppaneihin. TALOUSARVIO 2015 Vuonna 2015 ei merkittäviä muutoksia toiminnassa. Henkilöstöpäällikön virka on ollut haettavana ja virka tullaan täyttämään. Työterveyshuoltoa tehostetaan. Työpaikkademokratian osalta luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen vapautusaika em. tehtävien hoitoa varten sovitaan paikallisilla virka- ja työehtosopimuksilla. Henkilöstöpalveluiden tulosyksikön kustannukset vyörytetään eri kustannuspaikoille henkilöstömäärän suhteessa. Reimari-hankkeen, työllisyyden hallinnoinnin ja sisäisten erien kustannuksia ei vyörytetä, vaan ne jäävät henkilöstöhallinnon kustannuksiksi. Sitovat toiminnalliset tavoitteet: Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti ( =tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Vakanssirekisterin tekeminen Populusjärjestelmään henkilöstösuunnittelun apuvälineeksi Vakanssirekisterin tekeminen. Strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin Vakanssirekisteri valmis mennessä Kaupungin enkilöstön työhyvinvointi on hyvällä tasolla. Toteutetaan KEVA:n Kuntasi työhyvinvointisyke kysely koko organisaation kattavasti. Kyselyn perusteella työhyvinvointi on hyvällä tasolla. (Mittaristo tarkentuu myöhemmin)

9 9 (21) Kaupungin henkilöstön perehdyttäminen v alusta käyttöön otettavan intranetin käyttöön kokonaisuutena ja intranetin käyttö henkilöstön perehdyttämisen apuvälineenä Henkilöstöpalveluiden henkilöstön ammatillisen osaamisen ylläpito Koko henkilöstön perehdyttäminen v aikana infotilaisuuksissa ja esimiesten opastuksella Henkilöstö osallistuu tarpeellisiin koulutuksiin Perehdyttämistilaisuudet järjestetty Vähintään 3 pv / henkilö Strateginen tavoite: Talous ja tuottavuus Uusi kunta on taloudellisesti vahva ja riittävän kilpailukykyinen kohtaamaan tulevaisuuden haasteet toimintaympäristössä Työllisyyden suunnitelmallinen hoito työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvun hillitsemiseksi Työllisyyden hoito vuonna 2014 laaditun suunnitelman mukaisesti Pitkäaikaistyöttömien määrä ei kasva vuodesta 2014 Sitovat tuloksellisuustavoitteet, -mittarit ja -tunnusluvut Tuloksellisuustavoite Arviointikriteeri / mittari Sairauspoissaolot pysyvät v tasolla Toteuma TP 2013 kalenteripäivää/henkilö 14 kalenteripäivää/henkilö TA 2014 Tavoitetaso ,4 kalenteripäivää/henkilö ( ) 10,4 kalenteripäivää/henkilö Henkilöstösuunnitelmat Määrällinen henkilöstötarve Vakinainen henkilöstö TP lkm htv lkm htv lkm htv lkm htv lkm htv lkm htv Määräaikainen henkilöstö Sijaiset Työllistetyt Henkilöstötarve yhteensä Eläkkeelle jääviä, arvio Vapautuvista tehtävistä täytetään

10 10 (21) Luettelo Projekteista Projekti Hallinnoija Rahoitus ja Kiteen maksuosuus Reimari Kiteen kaupunki Työllisyyspoliittinen avustus/ Pohj. Karj.ELYkeskus ja Keski- Karjalan kunnat (hankkeen vaikutuksella Kelan sakkomaksusäästö n /kk). Rahoitus ELY 50 % ja kunnat 50%. Kuntaosuudesta Kitee 50%, Tohmajärvi 35% ja Rääkkylä 15%. Kiteen maksuosuus v n ,83 Helppi+ Kiteen Kokonaisrahoitus Evankelinen Kansanopisto ESR-osarahoitus Pohj.Karj.ELYkesk. kuntarahoitus Potkua työelämään Avustajan työstä silta työmarkkinoille Pohjois-Karjalan Liikunta ry Sotainvalidien VeljesliitonPohjois-Karjalan piiri ry 12,5% = Työllisyyspoliittinen avustus/ Pohj. Karj.ELYkeskus ja kunnat, Kiteen kuntaosuus on e/vuosi suhteutettuna siihen, että työsuhteita saataisiin Kiteelle 7-8 hlöä Työllisyyspoliittinen avustus/ Pohj.Karj.ELYkeskus ja kunnat, Kiteen maksuosuus / vuosi Kesto (jos ELYkeskus myöntää typoavustuksen) (jatkoa aiemmalle hankkeelle) (jatkoa aiemmalle hankkeelle) (jos ELY-keskus myöntää typoavustuksen ) (jatkoa aiemmalle hankkeelle) (jos ELY-keskus myöntää typoavustuksen) Tavoite Vähentää pitkäaikaistyöttömyyttä Keski- Karjalassa, kehittää työllisyyteen liittyviä palvelurakenteita, olla linkkinä työllisyysasioissa eri tahoille, tukea työnantajia työllistämisessä sekä poluttaa asiakkaita kohti työtä ja koulutusta yksilöllisten työhönvalmennuspalvelujen avulla (v tavoiteasiakasmäärä 50 as./kk, toteuma n. 100 as./kk ja aktivointiaste n. 90%, v tavoite as./kk) Tarjota yksilöllistä ohjausta, apua työhön tai opiskeluun siirtymisessä maahanmuuttajille Keski-Karjalassa, tavoitteena 60 asiakasta hankkeessa yhteensä Tavoite palkkatukityöllistää n. 80 hlöä vuodessa Pohjois-Karjalan urheiluseurojen työtehtäviin, tarjota palkanlaskenta- ja työhönvalmennuspalveluja Työllistää hlöä vuodessa veteraaniavustajiksi Pohjois- Karjalassa, mahdollistaa kotityöpalvelujen ammattitutkinnon suorittaminen heille ja tukea veteraanien kotona asumista ja henkistä

11 11 (21) vireyttä Nuorten yhteiskuntatakuu todeksi Nuorten tukihanke / Ohjaamo Kajo-keskus Polkuja yrityksiin Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä ESR-osarahoit., Pohj.Karj. ELYkeskus ja kunnat mukana rahoit. Kustannusarvio Kunnilla ja kaupungeilla 15 %:n kuntarahoitusosuus ESR-osarahoit. Pohj. Karj. ELYkeskus, myönnetty EU- ja valtion rahoitus: , suunnit. julkinen rahoitus yht.: Työllisyyspoliittinen avustus/ Pohj. Karj.ELYkeskus ja kunnat, ei ole sopimusta kuntaosuudesta Kiteen kaupungin kanssa eikä myöskään maksuosuutta, hankkeen kokonaissummat eivät ole tiedossa Työllisyyspoliittinen avustus/ Pohj.Karj.ELYkeskus ja kunnat, Kiteellä ei maksuosuutta, hankkeen kokonaissummat eivät ole tiedossa (jatkohanke haussa v alk. 3 v ja Kiteen maksuosuus siitä 4882,52 e vuodessa) (jos ELYkeskus myöntää typoavustuksen ) (jatkoa aiemmalle hankkeelle) (jos ELY-keskus myöntää typoavustuksen) Tukee hallitusohjelmaan kirjattua, 2013 alusta voimaantullutta nuorten yhteiskuntatakuuta; taata koulutus-, harjoittelu-, työpaja-, kuntoutus- tai työpaikka alle 25-vuotiaille ja alle 30-vuotiaille vastavalmistuneille Antaa tietoa, ohjausta ja neuvontaa erilaisista koulutuksen ja työelämän vaihtoehdoista vuotiaille työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville Työhönvalmennus- ja palkanlaskentapalvelut Pohjois-Karjalassa yhdistyksille palkkatukityöllistämisessä, valmennuspalvelut 40 asiakkaalle ja työllisyysasioiden koordinointi Etsiä asiakaslähtöisesti palkkatukityötä yrityksistä n. 50 asiakkaalle. Toiminta-alue Joensuun seutu, Pielisen Karjala ja Keski- Karjala

12 12 (21) Maaseudun pienten kuntien mahdollisuudet parempaan työllistämiseen Keski-Karjalan Jetina Hankkeen kokonaissummat eivät ole tiedossa, esiselvityshankkeessa ei Kiteellä maksuosuutta (ESResiselvityshanke) Tohmajärvellä ja Rääkkylässä Hakea ratkaisuvaihtoehtoja Keski- Karjalan vaikean rakennetyöttömyyden seurausten lieventämiseen Akseli KETI ESR-osarahoit., Pohj.Karj. ELYkeskus ja kunnat mukana rahoituksessa. Myönnetty EU- ja valtion rah , suunniteltu julkinen rahoitus yht.: , Ketin kuntarahoista osuudet Typke Itä-Suomen yliopisto, ESRtus- Kouluosarahoit.Pohj. ja kehittämispalvelu Karj. ELY- Aducate Työvoima Tuloksekas työllistäminen työllisyystoimien vaikutusten arvioinnin ja tulosindikaattorien kehittäminen Pohjois-Karjalan ELY-keskus Itä-Suomen yliopisto keskus, kokonaissummat eivät ole tiedossa ESRosarahoit.Pohj. Karj. ELYkeskus, kokonaissummat eivät ole tiedossa ESR-osarahoit., Pohj.Karj. ELYkeskus, Pohjois- Karjalan Maakuntaliitto, myönnetty EU- ja valtion rahoitus: , suunniteltu julkinen rahoitus yht.: (2014 syksyllä haussa Osaava Keski-Karjalahanke) Kehittää työnhakijoiden ammatillista osaamista työelämän tarpeita vastaavaksi ja parantaa työllistymismahdollisuuksia sekä etsiä piilotyöpaikkoja yrityksistä Kehittää työtä, jolla tuetaan erityistä tukea työllistymisessään tarvitsevia henkilöitä, kohderyhmään kuuluvat työllistymispalveluita tuottavat, tilaavat sekä ostavat organisaatiot henkilöstöineen Parannetaan työvoimapoliittisten toimenpiteiden kohdentumista ja lisätään toimenpiteiden vaikuttavuutta asiakkaiden työllistymisen ja pysyvien työmarkkinaratkaisujen osalta Tuotetaan tietoa työllisyystoimien vaikuttavuuden arvioinnissa käytettävistä menetelmistä ja indikaattoreista sekä tuetaan työllisyyspalvelujen laadukasta tuottamista ja palvelujärjestelmien kehittämistä

13 13 (21) TALOUS Henkilöstöpalvelut TP 2013 Muutettu TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Tuotot Kulut Toimintakate Henkilöstöpalvelut sisältävät tässä vaiheessa palkkatukityöllistämisen kustannukset, mutta ne varataan talousarviossa suoraan hallintokunnille. Palkkatuettujen palkkojen ja sivukulujen osuus vuonna 2015 on euroa ja palkkatuen osuus euroa, eli palkkatuettujen nettokustannukset ovat euroa.

14 14 (21) Kaupunginhallitus Yleishallinto Kehittämis- ja omistajaohjauspalvelut Tilivelvolliset: kaupunginjohtaja Toiminta-ajatus Kehittämis- ja omistajaohjauspalvelut tukevat kaupungin ja sen konsernin kehittämistä, strategista johtamista ja demokraattista päätöksentekoa sekä kaupunkiviestintää ja -markkinointia. Ennakoiva ja aktiivinen tiedottaminen yhteistyössä Kiteen kaupungin hallintokuntien kanssa. Myönteisen kaupunkimielikuvan rakentaminen ja ylläpitäminen yhteistyössä yhteisöjen ja yritysten kanssa. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset TALOUSARVIO 2015 Kiteen kaupungin tytäryhtiöt ovat: -Kiteen Kotitalot Oy -Kiteen Lämpö Oy -Kiinteistö Oy Kesälahden Vuokratalot -Keski-Karjalan kehitysyhtiö Oy Kehittämis- ja omistajaohjauksen tulosyksikköön sisältyy konsernihallinnon tehtävien lisäksi kaupunkiviestintä ja -markkinointi. Myös Suomen kuntaliiton ja työmarkkinalaitoksen jäsenmaksut, Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kuntayhtymäosuus sekä osuudet verotuskustannuksista sisältyvät kehittämis- ja omistajaohjauksen tulosyksikköön. Sitovat toiminnalliset tavoitteet: Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti ( =tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Omistajaohjauksen vahvistaminen Konserniohjeiden päivittäminen Konserniohjeet päivitetty mennessä. Intraa kehitetään henkilöstön tiedotuskanavana. Tavoitteena koko henkilökuntaa kiinnostava ja palveleva intra. Intrakävijät lisääntyvät Kävijämäärä 80 % henkilöstön määrästä. Tehostetaan intran työtilojen käyttöä luottamushenkilöjen tiedonsaantikanavana. Nopea ja oikea-aikainen tiedotus. Kaupunginhallituksen ja valtuuston esityslistat liitteineen valmistumispäivänä intran työtilaan. Muut luottamushenkilöiden tarvitsemat tiedot ja lakilinkit. Luottamushenkilöt käyttävät työtiloja (tilasto). Kopiomäärä vähentyy.

15 15 (21) Strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin Tiedotetaan aktiivisesti ja oikea-aikaisesti henkilöstöasioissa. Viestintäsuunnitelmaa käytetään ja noudatetaan. Viestintäkoulutusta, virkakielikampanjaan liittyvää selkeäkielisyyskoulutusta Tyytyväisyyskysely Taso 3,5 (taso 1-5) Viestintäsuunnitelman arviointikysely. Järjestetään paikallinen koulutus. Viestintäsuunnitelma käytössä koko talossa mennessä. Arviointikysely tehty. Esimiehet osallistuvat koulutukseen. Strateginen tavoite: Yhdyskuntarakenne ja ympäristö Nykyinen yhdyskuntarakenne pidetään elävänä ja toimivana sekä ympäristön monimuotoisuutta hyödynnetään kestävällä tavalla. Yhteistyössä teknisen ja ympäristötoimen kanssa kannustetaan lähiympäristön kunnossapitoon. Järjestetään kilpailu parhaista Hyvä ympäristö - ideoista. Järjestetään torikirppispäivä keväällä, jolla voi kukin tyhjentää kodistaan tavaroita pois ekologisesti. Toriteemana myös kierrätys, lajittelu, järjestäminen. Yhteistyössä esim. K-K:n messujen kanssa piha/ympäristöteemalla messuilla. Järjestetään tapahtuma/tempaus. Saadaan useita toteuttamiskelpoisia ideoita. Järjestetään tapahtuma. Kävijät/toripäivä Messukävijät Tapahtuma järjestetty. Hyvät, toteuttamiskelpoiset ideat julkaistaan ja ne hyödynnetään myös omassa toiminnassa. Kirpputoripäivä järjestetty. Kiteen kaupunki osallistuu messuille. Opastaulut päivitetään ajan tasalle. Toritaulu uusittu. Torilla uusittu taulu kesään 2015 mennessä. Sitovat tuloksellisuustavoitteet, -mittarit ja -tunnusluvut Tuloksellisuustavoite Arviointikriteeri / mittari Toteuma TP 2013 TA 2014 Tavoitetaso 2015 Intrakävijät, henkilöstö kpl - - Henkilöstöstä käy intrassa vähintään 500 Intrakävijät, luottamushenkilöt kpl luottamushenkilöä 58:sta käyttää työtiloja

16 16 (21) Henkilöstösuunnitelmat Määrällinen henkilöstötarve TP lkm htv lkm htv lkm htv lkm htv lkm htv lkm htv Vakinainen henkilöstö 1,2 1,2 1 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,2 Määräaikainen henkilöstö 4 0,2 4 0,2 4 0,2 4 0,2 4 0,2 4 0,2 Sijaiset Työllistetyt Henkilöstötarve yhteensä ,2 1 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,2 Eläkkeelle jääviä, arvio Vapautuvista tehtävistä täytetään Kesämatkailuneuvojia palkataan 4 kpl. TALOUS Kehittämis- ja omistajaohjauspalvelut TP 2013 Muutettu TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Tuotot Kulut Toimintakate

17 17 (21) Kaupunginhallitus Yleishallinto Elinkeinoelämän kehittäminen Tilivelvolliset: kaupunginjohtaja Toiminta-ajatus Elinkeinoelämän kehittämisen toiminta-ajatuksena on kaupungin elinkeinoelämän kehittäminen kaupungin ja Keski-Karjalan kehitysyhtiö Keti Oy:n kanssa yhdessä käytössä olevilla toimenpiteillä yhteistyössä muiden alueellisten toimijoiden kanssa. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Kiteen kaupungin väkiluku on laskenut tasaisesti viime vuosina. Vuoden 2013 lopussa väkiluku oli henkilöä. Elokuun lopussa 2014 väkiluku oli , eli 121 henkilöä vähemmän kuin vuodenvaihteessa. Työttömyysaste elokuun lopussa oli Kiteellä 16,1 prosenttia, kun se vuotta aikaisemmin oli 14,9 prosenttia. Vuoden 2013 lopussa työttömyysaste oli 17,4 prosenttia. TALOUSARVIO 2015 Erityisasiantuntija jäi eläkkeelle vuonna 2014 ja tehtävät jaettiin kaupunginjohtajan ja teknisen johtajan kesken. Yritystoiminnan edistämiseen sisältyvä Keti Oy:n Kiteen kuntaosuus oli euroa vuoden 2014 alkuperäisessä talousarviossa. Talouden tasapainottamissuunnitelmassa ja toimenpideohjelmassa maksuosuutta pienennettiin 8200 eurolla. Lisäksi kaupungin osuus Keti Oy:n hallinnoimaan hankkeeseen Puhoksen teollisen rakentamisen liiketoiminnan kehittäminen oli euroa. Hankkeelle haetaan jatkoaikaa vuodelle 2015 toimenpiteiden loppuun saattamiseksi. Vuonna 2015 Keti Oy:n Kiteen kuntaosuus on euroa. Jetina Ry:n Kiteen osuus vuonna 2014 oli euroa. Vuonna 2015 Kiteen osuus on euroa. Kiteen maksuosuus maaseutuhallinnosta vuonna 2014 oli euroa. Vuonna 2015 Kiteen maksuosuus on euroa. Sitovat toiminnalliset tavoitteet: Strateginen tavoite: Elinkeinot ja elinvoima Kunnan yritys- ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä vahvistetaan kärkialoilla. Elinkeinorakenteen säilyttäminen monipuolisena erilaisten toimien avulla Teollisten työpaikkojen määrän vähentymisen pysäyttäminen ja palvelualan työpaikkojen lisääminen Teollisten työpaikkojen määrä pysyy vähintään vuoden 2014 lopun tasolla. ( Vuoden 2013 lopussa 926 kpl)

18 18 (21) Kiteen elinkeino-ohjelman ajantasaistaminen yhdessä Kiteen yrittäjät ry:n, Kesälahden yrittäjät ry:n ja Keti Oy:n kanssa Elinkeino-ohjelman ajantasaistaminen Ohjelma ajan tasalla vuoden 2015 loppuun mennessä Henkilöstösuunnitelmat Määrällinen henkilöstötarve TP lkm htv lkm htv lkm htv lkm htv lkm htv lkm htv Vakinainen henkilöstö Määräaikainen henkilöstö Sijaiset Työllistetyt Henkilöstötarve yhteensä Eläkkeelle jääviä, arvio Vapautuvista tehtävistä täytetään Erityisasiantuntija jäi eläkkeelle lokakuussa 2014 ja tehtävät jaettiin kaupunginjohtajan ja teknisen johtajan kesken. Luettelo Projekteista TALOUS Elinkeinoelämän kehittäminen TP 2013 Muutettu TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Tuotot Kulut Toimintakate

19 19 (21) Kaupunginhallitus Yleishallinto Talouspalvelut Tilivelvolliset: talousjohtaja Toiminta-ajatus Talouspalveluyksikön toiminta-ajatuksena on huolehtia Kiteen kaupungin tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen laatimisesta, talouden suunnittelun ja seurannan prosesseista sekä taloushallinnon muista keskitetyistä perustehtävistä. Sisäisenä tulosyksikkönä talouspalveluyksikkö tukee ja ohjaa kaupungin toimialoja talous-, hankinta- ja atk-asioissa sekä käyttöomaisuuden ostoista ja myynneistä sekä käytöstä poistetuista kiinteistöistä. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Talouspalveluiden toimipaikan siirto Kesälahden taajamasta Kiteen kaupungintalolle helpottaa yhteistyötä eri hallintokuntien kanssa. Toimintaympäristössä ei ole näköpiirissä merkittäviä muutoksia. TALOUSARVIO 2015 Käytöstä poistetut kiinteistöt ovat taloushallinnon merkittävin menoerä, vuoden 2014 talousarviossa ne olivat noin euroa. Vuoden 2015 talousarviossa käytöstä poistettujen kiinteistöjen kustannukset ovat noin euroa. Käytöstä poistettujen kiinteistöjen myynneillä saadaan tarpeettomiin kiinteistöihin kohdistuvat käyttökustannukset poistettua, mutta myynneistä saatetaan joutua kirjaamaan myyntitappiota. Sitovat toiminnalliset tavoitteet: Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti ( =tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Ajantasainen talouden seuranta ja raportointi Kuukausittainen raportointi kaupunginhallitukselle ja lautakunnille. Strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin Kuukausittainen raportointi Talouspalveluiden henkilöstön ammatillisen osaamisen ylläpito Henkilöstö osallistuu tarpeellisiin koulutuksiin Vähintään 3 pv / henkilö

20 20 (21) Toiminnan laajuustiedot Laajuustieto TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Ostolaskujen lukumäärä Kirjanpidon tositteiden lukumäärä Henkilöstösuunnitelmat Määrällinen henkilöstötarve TP lkm htv lkm htv lkm htv lkm htv lkm htv lkm htv Vakinainen henkilöstö Määräaikainen henkilöstö Sijaiset Työllistetyt Henkilöstötarve yhteensä Eläkkeelle jääviä, arvio Vapautuvista tehtävistä täytetään Pääkirjanpitäjä jää eläkkeelle Toimi täytetään ja tarvittava määräraha varataan talousarvioon. Laskentasihteeri jää eläkkeelle TALOUS Tuotot Kulut Toimintakate TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018

21 21 (21) Kaupunginhallitus yhteensä Tuloslaskelma, ulk. + sis. Yleishallinto TP 2013 Muutettu TA 2014 Raami 2015 HK 2015 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Yleishallinto sisältää tässä vaiheessa palkkatukityöllistämisen kustannukset, mutta ne varataan talousarviossa suoraan hallintokunnille. Palkkatuettujen palkkojen ja sivukulujen osuus vuonna 2015 on euroa ja palkkatuen osuus euroa, eli palkkatuettujen nettokustannukset ovat euroa.

Kiteen kaupunki osavuosiraportti 1 4/2016 Yleishallinto

Kiteen kaupunki osavuosiraportti 1 4/2016 Yleishallinto Kiteen kaupunki osavuosiraportti 1 4/ Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 2 (16) Kaupunginhallitus Vaalit Tilivelvolliset: talous- ja hallintojohtaja Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on hoitaa ylimpänä

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ (17) Yleishallinnon tulosalueen osavuosiraportti 2/2016

Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ (17) Yleishallinnon tulosalueen osavuosiraportti 2/2016 1 (17) Yleishallinnon tulosalueen osavuosiraportti 2/2016 KH 10.10.2016 2 (17) Kaupunginhallitus Vaalit Tilivelvolliset: talous- ja hallintojohtaja Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on hoitaa ylimpänä vaaliviranomaisena

Lisätiedot

Kaupunginhallitus, yleishallinto

Kaupunginhallitus, yleishallinto Kaupunginhallitus, yleishallinto Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2019 2 Kaupunginhallitus Yleishallinto Vaalit Tilivelvolliset: talous- ja hallintojohtaja Toiminta-ajatus Keskusvaalilautakunnan

Lisätiedot

Eduskuntavaalit järjestettiin huhtikuussa Kunnallisvaalit järjestetään keväällä Presidentinvaalit järjestetään alkuvuodesta 2018.

Eduskuntavaalit järjestettiin huhtikuussa Kunnallisvaalit järjestetään keväällä Presidentinvaalit järjestetään alkuvuodesta 2018. Yleishallinnon tilinpäätös 2015 2 (21) Kaupunginhallitus Yleishallinto Vaalit Tilivelvolliset: talous- ja hallintojohtaja Toiminta-ajatus Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on hoitaa ylimpänä vaaliviranomaisena

Lisätiedot

Kaupunginhallitus KH 20.10.2014 257

Kaupunginhallitus KH 20.10.2014 257 1 (18) Kaupunginhallitus KH 20.10. 257 Yleishallinto Vaalit Tilivelvolliset: hallintojohtaja Toiminta-ajatus Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on hoitaa ylimpänä vaaliviranomaisena vaalilaissa sille määrätyt

Lisätiedot

Yleishallinnon tulosalueen talousarvion käyttösuunnitelma 2016

Yleishallinnon tulosalueen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Yleishallinnon tulosalueen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 1 Kaupunginhallitus Yleishallinto Vaalit Tilivelvolliset: talous- ja hallintojohtaja Toiminta-ajatus Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on hoitaa

Lisätiedot

Yleishallinnon talousarvion 2014 toteutuminen

Yleishallinnon talousarvion 2014 toteutuminen Yleishallinnon talousarvion 2014 toteutuminen 2 (24) Sisällysluettelo Kaupunginhallitus... 3 Yleishallinto... 3 Vaalit... 5 Luottamushenkilöhallinto... 6 Hallintopalvelut... 8 Maaseutupalvelut... 10 Henkilöstöpalvelut...

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA Ympäristölautakunta pvm RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN VALVONNAN TULOSALUEEN VUODEN 2017 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA TULOSYKSIKKÖTASOLLA OSTOLASKUJEN

Lisätiedot

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 1 (5) SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Vapaa-aikapalvelut Nuorisotoimi Tilivelvolliset: sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö Toiminta-ajatus Nuorisotoimi tukee nuorten

Lisätiedot

30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 360 VAPAA-AIKAPALVELUT 3600 NUORISOTOIMI

30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 360 VAPAA-AIKAPALVELUT 3600 NUORISOTOIMI 1 (5) 30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 360 VAPAA-AIKAPALVELUT 3600 NUORISOTOIMI Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö Toiminta-ajatus Nuorisotoimi

Lisätiedot

Tilivelvolliset: sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö

Tilivelvolliset: sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö 1 (5) SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA VAPAA-AIKAPALVELUT NUORISOTOIMI vastuuhenkilö: nuoriso-ohjaaja Tilivelvolliset: sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2018

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2018 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2018 KH 8.12.2014 KV 15.12.2014 Kiteen kaupunki Talousarvio 2015 ja 2 (80) toimintasuunnitelma 2015 2018 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 4

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen osavuosiraportti 2/2017

Kaupunginhallituksen osavuosiraportti 2/2017 1 (23) Kaupunginhallituksen osavuosiraportti 2/ KH 23.10. 338 2 (23) Kaupunginhallitus Yleishallinto Yleishallinto tulosalue 3 (23) Yleishallinto (tulosalue) Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet,

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ (23) Kaupunginhallituksen osavuosiraportti 1/2017

Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ (23) Kaupunginhallituksen osavuosiraportti 1/2017 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 1 (23) Kaupunginhallituksen osavuosiraportti 1/ KH 19.6. Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 2 (23) Kaupunginhallitus Yleishallinto Yleishallinto tulosalue Kiteen

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Peruskoulutus

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Peruskoulutus 1 (5) Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Peruskoulutus Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, perusopetuksen rehtori Tulosyksiköt Peruskoulutus ( Kohteet Arppe, Hutsi,

Lisätiedot

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 1 (6) SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Vapaa-aikapalvelut Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö Tulosyksiköt: Kirjastotoimi Nuorisotoimi Kulttuuritoimi

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO

KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO Konsernihallinnon tehtävänä on johtaa ja huolehtia kaupungin hallintotehtävistä kaupungin strategiasta johdettujen päämäärien ja tavoitteiden mukaisesti. Konsernihallinto

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN RAPORTOINTI/HALLINTOPALVELUT Kunnanhallitus

VUODEN 2017 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN RAPORTOINTI/HALLINTOPALVELUT Kunnanhallitus VUODEN 2017 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN RAPORTOINTI/HALLINTOPALVELUT Kunnanhallitus Yleishallinnon ja elinkeinotoimen toteutuma tulosyksiköittäin ajalla 1.1.- ja tilinpäätösennuste. Yleishallinto,

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus

TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus Käyttötalousosa Yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 146 898 1 121 390 1

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Tietotekniikka Edistää ja hankkii tietotekniikkapalveluita, joilla tuetaan mahdollisimman tehokkaasti muuta palvelutuotantoa.

Tietotekniikka Edistää ja hankkii tietotekniikkapalveluita, joilla tuetaan mahdollisimman tehokkaasti muuta palvelutuotantoa. KUNNANHALLITUS Taloussuunnitelma 2016-2018 1 Toiminta-ajatus Ilomantsi vahvistaa ja kehittää omille vahvuuksille perustuvia maaseutupalveluja ja yritystoimintaa. Hallintokunta järjestää sisäisille asiakkaille

Lisätiedot

HALLINTOPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017

HALLINTOPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kunnanhallitus Liite HALLINTOPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Hallituksen alaiset vastuualueet:. Toimielimet ja johto. Hallinnon tukipalvelut. Yhteistoiminta 2 HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2019

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2019 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2019 KH 7.12.2015 348 KV 14.12.2015 120 2 (88) Sisällys 1 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 4 1.1 Toimintaympäristö... 4 1.1.1 Kansantalouden kehitys... 4 1.1.2

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö

Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö 1 (6) SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Vapaa-aikapalvelut Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö Tulosyksiköt: Kirjastotoimi Nuorisotoimi Kulttuuritoimi

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA - KÄYTTÖSUUNNITELMA

KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA - KÄYTTÖSUUNNITELMA KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA - KÄYTTÖSUUNNITELMA Tulosyksikkö / Vastuualue / Tiliryhmä / Tuotot / kulut / Kate TALOUSARVIO 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 MUUT TOIMINTATUOTOT 20 400 20 400 T O I M I N T A

Lisätiedot

Talousraportti 10/ Väestö

Talousraportti 10/ Väestö 1 (6) Väestö Syyskuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 391 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 378, Nurmeksessa 7 779 ja Valtimolla 2 234 asukasta. Juuassa asui 4 848 henkilöä. Koko Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2019

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2019 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2019 KH 7.12.2015 348 KV 14.12.2015 2 (88) Sisällys 1 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 4 1.1 Toimintaympäristö... 4 1.1.1 Kansantalouden kehitys... 4 1.1.2 Kuntatalouden

Lisätiedot

TALOUSARVION KORJAUKSET 2011 TE 17.8.2011

TALOUSARVION KORJAUKSET 2011 TE 17.8.2011 KH 22.8. 191 1 (10) TALOUSARVION KORJAUKSET TE 17.8. TOIMIELIN KAUPUNGINHALLITUS TEHTÄVÄALUE YLEINEN HALLINTO TULOSYKSIKKÖ Konsernijohto Tuotot 1040 Tulot vastuuvakuutuksesta/turusen oikeudenkäynti 0 62

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Kriittinen menestystekijä

Kriittinen menestystekijä Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite OSAAVA JOHTO JA MOTIVOITUNUT HENKILOSTÖ Valmentava ja kannustava johtaminen Toimiva sisäinen viestintä Toimiva työyhteisö ja motivoitunut osaava henkilöstö Henkilöstöohjelman

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Toiminta-ajatus tulosalueittain. Tilivelvolliset KUNNANHALLITUS

Toiminta-ajatus. Toiminta-ajatus tulosalueittain. Tilivelvolliset KUNNANHALLITUS KUNNANHALLITUS Taloussuunnitelma 2017-2019 1 Toiminta-ajatus Ilomantsi vahvistaa ja kehittää omille vahvuuksille perustuvaa yritystoimintaa ja maaseutupalveluja. Hallintokunta järjestää sisäisille asiakkaille

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2019 KH 26.9.2016 1..1 Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 14 490 0 0 Toimintakulut -18

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Kaikk tärkki, mik vetä: meri, pello ja metä. Niist riittä voimi. Tua sää kude, meill o loimi. Ei tartt pelkästäs yrittä, saa tehrä kans. Talousarvio 2007 ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain Sivu 1 Tuloslaskelma / ulkoiset Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue 100 Konsernihallinto Talousarvio/ Käyttösuunnitelma 2015 1012 Kunnan

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI ELOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINTO TULOSALUE TALOUSARVIOEHDOTUS 2018

LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINTO TULOSALUE TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINTO TULOSALUE TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 Palvelutuotantolautakunta 30.8.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 KONSERNIHALLINNON VUODEN 2018 TAVOITTEET...1 1.1 Toiminnan sisältö

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 29 03.02.2014. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelma 2014 95/02.02.00/2014. Kunnanhallitus 29

Kunnanhallitus 29 03.02.2014. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelma 2014 95/02.02.00/2014. Kunnanhallitus 29 Kunnanhallitus 29 03.02.2014 Kunnanhallituksen käyttösuunnitelma 2014 95/02.02.00/2014 Kunnanhallitus 29 Valmistelija: vs. talousjohtaja Lasse Leppä, puh. 014 2675 200 Kunnanhallituksen talousarvion kokonaisuus

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A 2009 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Kaupunginjohtajan päätös nro 15/5.2.2009 Konsernipalvelujen toimintasääntö

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Ympäristöterveysjaosto TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Ympäristöterveysjaosto TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Ympäristöterveysjaosto TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Ympäristöterveysjaosto 16.12.2014 1 1 YMPÄRISTÖTERVEYSJAOSTON SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 YMPÄRISTÖTERVEYSJAOSTON TULOSLASKELMA...

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HUHTIKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMARAPORTOINTI

VUODEN 2016 TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMARAPORTOINTI VUODEN TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMARAPORTOINTI Yleishallinnon ja elinkeinotoimen tulosalueiden toteutuma tulosyksiköittäin ajalla 1.1. ja tilinpäätösennuste Tulosalue: Tilivelvollinen: Yleishallinto 18510

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Tulosalue 100 Vaalit Strategiset tavoitteet Operatiiviset tavoitteet Mittarit Vaalien toimittaminen ohjeiden mukaisesti määräajassa virheettömästi Hankitaan asianmukaiset välineet, koneet ja laitteet sekä

Lisätiedot

Maaseutuhallinto Vastuuhenkilö: maaseutujohtaja Juha Nykänen

Maaseutuhallinto Vastuuhenkilö: maaseutujohtaja Juha Nykänen Maaseutuhallinto Vastuuhenkilö: maaseutujohtaja Juha Nykänen Toiminta-ajatus Juankosken, Kuopion, Suonenjoen ja Varkauden kaupunkien sekä Kaavin, Leppävirran, Maaningan, Rautalammin, Rautavaaran, Siilinjärven,

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

open hanke 1.1.2013 30.6.2014

open hanke 1.1.2013 30.6.2014 open hanke 1.1. 30.6. Perustuu ns. seinättömän työhönvalmennuspajan mallille. Oleellista kenttätyö, jota tehdään kartoittamalla yksityisen työnantajasektorin työvoimatarpeita ja ohjaamalla työnhakijoiden

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti heinäkuun lopun tilanteesta Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 719, Nurmeksessa 7 967 ja Valtimolla 2 297 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017 541 NURMES Toiminto: - - 999 Kohde: - - 582 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Projekti: - - 9891 5115 KAUPUNKIRAKENNEPALV. HALLINTO TP 216 TA+MUUT. LTK 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 36 36 HENKILÖSTÖKULUT -28

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

Yritetään ja työllistetään. Kehittämispäällikkö Seija Mustonen

Yritetään ja työllistetään. Kehittämispäällikkö Seija Mustonen Yritetään ja työllistetään Kehittämispäällikkö Seija Mustonen Oulu / Syyskuu 2013 Työttömien lukumäärä 18 000 16 000 14 000 12 000 13 226 Kaikki työttömät Yli 50- vuotiaat 14,4% 27,0% Henkilöä 10 000 8

Lisätiedot

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Hall 8/ Liite nro 3

Hall 8/ Liite nro 3 Hall 8/31.8.2017 Liite nro 3 Sisällys vertailu 1.1. 30.6.2017... 1 Tuloslaskelmat 2014 17... 2 Talousarvion toteutumavertailu 2017... 3 Toimintakate 2014 17... 4 Palkkojen toteutumat 1.1. 30.6.2017...

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, touko-elokuu vuosi 2015 Julkaistu

Kuntapalvelutoimiston raportointi, touko-elokuu vuosi 2015 Julkaistu Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, touko-elokuu vuosi 2015 Julkaistu 23.9.2015 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2015 toimeenpano palvelualoittain...

Lisätiedot

Hallinto ja elinkeinopalveluiden talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginvaltuuston talousseminaari

Hallinto ja elinkeinopalveluiden talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginvaltuuston talousseminaari Hallinto ja elinkeinopalveluiden talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginvaltuuston talousseminaari 29.9.2014 15.10.2014 1 Hallinto ja elinkeinopalvelut Elinvoimapalveluista muodostetaan oma tulosyksikkönsä

Lisätiedot

Talousraportti 6/ Väestö

Talousraportti 6/ Väestö 1 (6) Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 591 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 510, Nurmeksessa 7 828 ja Valtimolla 2 253 asukasta. Juuassa asui 4 911 henkilöä. Koko Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Elinkeino- ja kuntakehityskeskus

Elinkeino- ja kuntakehityskeskus TP TA+muutokset TA TS TS Tuloslaskelma 2015 2016 2017 2018 2019 Toimintatuotot 32 347 41 900 31 900 31 900 31 900 Myyntituotot 6 379 15 900 7 400 7 400 7 400 Maksutuotot 19 611 20 000 20 000 20 000 20

Lisätiedot

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus 274 07.08.2012 KUHMON KAUPUNGIN OSALLISTUMINEN KUNTAKOKEILUHANKKEESEEN KHALL 274 Hallintojohtaja 31.7.2012 Työ- ja elinkeinoministeriö on valinnut kunnat syyskuussa alkavaan kuntakokeiluun.

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

10 VAALIT Selite KS 2015 LKES 2016 KJES 2016 TA 2016 KS 2016 SISÄINEN TULOSLASKELMA

10 VAALIT Selite KS 2015 LKES 2016 KJES 2016 TA 2016 KS 2016 SISÄINEN TULOSLASKELMA Kankaanpään kaupunki TA 2016 Käyttösuunnitelma 1 (12) TALOUSARVIO 2016 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA (KS 2016) 10 VAALIT -18 000-18 000 Palkat ja palkkiot 13 289 Eläkekulut 1 992 Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMA

VUODEN 2016 TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODEN TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMA Yleishallinnon ja elinkeinotoimen tulosalueiden toteutuma tulosyksiköittäin ajalla 1.1. ja tilinpäätösennuste Tulosalue: Tilivelvollinen: Yleishallinto 18510 YLEISHALLINTO

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Kaupunginhallituksen talousarvion 2015 käyttösuunnitelma 12.1.2015

Heinolan kaupunki Kaupunginhallituksen talousarvion 2015 käyttösuunnitelma 12.1.2015 12 KAUPUNGINHALLITUS 110 (TH) YLEISHALLINTO* 1100 (OT1) LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO 1100 (OT3) YLIN LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO 1100 Kaupunginvaltuusto 1102 Kaupunginhallitus 1105 (OT3) MUU LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO

Lisätiedot

Tammi-marraskuun tulos 2017

Tammi-marraskuun tulos 2017 Tammi-marraskuun tulos Eksote Marraskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 403,5 403,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

LTK:n es. TA 2018 TS 2019 TS Selite TA 2017 Raami 2018

LTK:n es. TA 2018 TS 2019 TS Selite TA 2017 Raami 2018 Budjettiyhteenveto Kehittämiskeskus Selite TA 2017 Raami 2018 LTK:n es. TA 2018 TS 2019 TS 2020 Ulkoiset ja sisäiset yht. Myyntituotot 779 960 223 297 190 796 164 025 149 727 Tuet ja avustukset 573 291

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Ympäristö- ja rakennuslautakunta 11.12.2014 1 1 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 YMPÄRISTÖ-

Lisätiedot

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10 Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto 7.12. 18:08:10 TA % TS 2018 TS 2019 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Palkat ja

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon kaupungin merkittävät panokset

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUS TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos ta14/ta15

KAUPUNGINHALLITUS TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos ta14/ta15 KAUPUNGINHALLITUS/ KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 KAUPUNGINHALLITUS TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos KAUPUNGIN JOHTAMINEN KAUPUNGINVALTUUSTO 0 0 0 0 Toimintakulut/menot 204 713 215 799 244 800 246 826 0,8

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

Kunnanhallituksen tulosalue

Kunnanhallituksen tulosalue Kunnanhallitus Käyttösuunnitelma 2016 1 Kunnanhallituksen tulosalue Kunnanhallitukseen nähden sitovia ovat vastuualueiden toimintakatteet. Vastuualueet: 1000 Yleishallinto, 1001 Yhteistoiminta, 1002 Elinkeinojen

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2015-2017

Henkilöstösuunnitelma 2015-2017 Henkilöstösuunnitelma 2015-2017 Päiväys 10.9.2014 Laatija Harri Kivelä Toimiala Palveluketju / Liikelaitos Konsernipalvelut Elinvoima Palvelu Elinkeinopalvelut Perustehtävä Elinkeinojen kehittämisen ja

Lisätiedot

HALLINTO-OSASTO TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA. Toholammin kunta

HALLINTO-OSASTO TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA. Toholammin kunta TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Toholammin kunta Hallintojohtaja 29.01.2015 1 Kunnanhallitus 09.02.2015 1 TULOSALUE KESKUSHALLINTO hallintojohtaja Hallinto-osasto vastaa kunnanhallituksen asioiden

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta 30.11.2017 Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 10/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Lokakuu

Lisätiedot

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015 Talousarvio 2015 1 (5) TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudatettava kaupunginvaltuuston 15.12.2014 hyväksymää talousarviota.

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53 Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016

Lisätiedot

Työllistämistoiminnan kehittäminen vuonna 2016 / kuntalisän maksaminen

Työllistämistoiminnan kehittäminen vuonna 2016 / kuntalisän maksaminen Kaupunginhallitus 454 14.12.2015 Työllistämistoiminnan kehittäminen vuonna 2016 / kuntalisän maksaminen 1878/02.05.01/2015 KHALL 14.12.2015 454 Kaupunginvaltuusto on 7.9.2015 94 käsitellyt valtuutettu

Lisätiedot

Projektitoiminta TILI57TEV PALVELUJEN OSTOT Liikelaitokset TILI59T AVUSTUKSET

Projektitoiminta TILI57TEV PALVELUJEN OSTOT Liikelaitokset TILI59T AVUSTUKSET Kyselyn kuvaus Käyttötalousraportti, Kajaani Määräpäivä 07.02.2017 Yritys 10001113 Kaupunginhallitus Tilinumero TILI7TEV T O I M I N T A K A T E KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 TALOUSARVIO 2017 10001113 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot