Tehokas hallinto ja yritysten oikeussuoja. PK-yritysvaltuuskunnan kesäkokouksen seminaari Johtaja Jukka Ahtela Tampere

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tehokas hallinto ja yritysten oikeussuoja. PK-yritysvaltuuskunnan kesäkokouksen seminaari Johtaja Jukka Ahtela Tampere 17.8.2007"

Transkriptio

1 Tehokas hallinto ja yritysten oikeussuoja PK-yritysvaltuuskunnan kesäkokouksen seminaari Johtaja Jukka Ahtela Tampere

2 1. SÄÄDÖSTULVA JA BYROKRATIA YRITYSTEN TAAKKANA: GLOBAALI VITSAUS? EU Acquis: säädöstä, sivua 80 EU-sääntelystä koskee yritystoimintaa, kilpailua, hyödykkeiden vaihdantaa Uutta sääntelyä: 27 direktiiviehdotusta, 182 asetusehdotusta v.2005 Ruotsi sivua lakeja, asetuksia, määräyksiä Yritykset täyttävät vuosittain 94 milj. kaavaketta Yritysten hallinnolliset kustannukset mrd Kr (2.9 /bkt) Alankomaat Yritysten hallinnolliset kustannukset 17 mrd e/v (3.6 /bkt)

3 1. SÄÄDÖSTULVA JA BYROKRATIA YRITYSTEN TAAKKANA: GLOBAALI VITSAUS? USA Pk-yritysten hallinnolliset kustannukset/tt 7647$; vrt. kaikki yritykset 5633$ (Crain/Kanniainen) Saksa Pk-yritysten hallinnollinen taakka 20-kertainen suuryrityksiin verrattuna Start ups: toimenpiteiden lukumäärä ja tarvittava aika (vrk) Suomi: 5/24 Tanska: 3/3 Kanada: 2/2 Italia: 16/62 Mosambique: 19/149

4 2. SÄÄNTELYN KEHITYSPIIRTEITÄ SUOMESSA Voimassaolevia lakeja n uutta säädöstä v (lakeja 504) HE-sivumäärä v ,5-kertainen vrt /3 laajemmista lakihankkeista EU-lähtöisiä EU-sääntelyn mekaaninen sopeuttaminen Komiteavalmistelusta virkamiesvalmisteluun Perustuslaki ruokkii yksityiskohtaisempaa sääntelyä

5 SÄÄNTELYKIERRE! mikään poliittinen taho ei koe olevansa aidosti ja vakavasti vastuussa lainsäädännön muodostamasta kokonaisuudesta, joka on muodostunut vuosikymmenten mittaan eri tahojen erisuuntaisista pyrkimyksistä. (Professori Jyrki Tala 2006)

6 Tehokas hallinto ja yritysten oikeussuoja Selvitys ennakkotietoja selvityksestä EK:n projekti 2007 alusta - tarkoituksena tuoda keskusteluun yritysten näkemyksiä siitä, kuinka niitä koskevaa sääntely-ympäristöä tulisi kehittää Rakenne Mitä yritykset odottavat hyvältä viranomaistoiminnalta Mitä yritykset odottavat hyvältä lainsäädännöltä Muita sääntelyjärjestelmän kehittämiseen liittyviä kysymyksiä Mitä yritykset odottavat oikeuslaitokselta Tiedonkeruu huhti-toukokuussa 2007 Vastaaminen web-lomakkeella väittämiä ja avoin tila Vastaajina EK:n jäsenyritykset - vastauksia yhteensä 447 6

7 Vastaajista 2/3 palveluyrityksiä, runsas 1/4 teollisuusyrityksiä Teollisuus Palvelut Rakentaminen

8 PK-yritykset lukumääräisesti edustetuimpia alle 10 työntekijää työntekijää työntekijää työntekijää 249+ työntekijää

9 Yli 4/5 toimii täysin tai pääosin kotimarkkinoilla Täysin kotimarkkinoilla Pääosin kotimarkkinoilla Pääosin Suomen ulkopuolella

10 Sääntely aiheuttaa yrityksille kustannuksia Hallintokustannuksia yritystoimintaan liittyvät raportointi-, selvitys- ja informaatiovelvoitteet Muita sääntelyn kustannuksia: lainsäädännön tulkinta / esim. työelämä, verotus, ympäristö, kilpailu, tuotteisiin kohdistuva sääntely jne. lain noudattaminen - esim. alv, tulli tilintarkastus, viranomaistarkastukset pakkaus- ja varoitusmerkinnät EU-direktiivien seuranta ym. 10

11 Hankalat alueet lainsäädännössä, PK-yritykset 11

12 Hankalimpia alueita - kaikki yritykset Työelämä, verolait, ympäristö- ja kilpailulainsäädäntö Työnantajana toimiminen Verolait Ympäristölainsäädäntö Kilpailulainsäädäntö Henkilötietosäädökset Julkiset hankinnat Kuluttajansuoja Kirjanpitolaki Kemikaalilainsäädäntö Tulliasiat En osaa sanoa Enintään kolme valintaa. Jonkun muun alueen valitsi lisäksi noin 45 vastaajista 12

13 Hankalimpia alueita - PK-yritykset Kärki sama, mutta työelämä ja verolait korostuvat Työnantajana toimiminen Verolait Ympäristölainsäädäntö Kilpailulainsäädäntö Henkilötietosäädökset Julkiset hankinnat Kirjanpitolaki Kuluttajansuoja Tulliasiat Rahoitus En osaa sanoa Enintään kolme valintaa. Jonkun muun alueen valitsi lisäksi noin 42 PK-vastaajista 13

14 Kotimarkkinayritykset Kuten edellä, työnantajana toimiminen kuitenkin selvästi hankalin Työnantajana toimiminen Verolait Ympäristölainsäädäntö Kilpailulainsäädäntö Julkiset hankinnat Henkilötietosäädökset Kuluttajansuoja Kirjanpitolaki Rahoitus Tekniset määräykset En osaa sanoa Enintään kolme valintaa. Jonkun muun alueen valitsi lisäksi noin 31 kotimarkkinoilla toimivista vastaajista 14

15 Kansainvälisesti toimivat: Verotus hankalin, myös kilpailu korostuu mm. arvopaperi-markkinat ja osaamisen suojaaminen nousevat esiin Verolait Työnantajana toimiminen Ympäristölainsäädäntö Kilpailulainsäädäntö Kemikaalilainsäädäntö Arvopaperimarkkinat Henkilötietosäädökset Tulliasiat Osaamisen suojaaminen Yrityskauppojen valvonta En osaa sanoa Enintään kolme valintaa. Jonkun muun alueen valitsi lisäksi noin 34 kansainvälisesti toimivista vastaajista 15

16 Yleisimpiä ongelmia: Säännökset ovat vaikeaselkoisia (osuus aihetta arvioineista vastaajista) Kirjanpitolaki Tulliasiat Verolait Ympäristölainsäädäntö Julkiset hankinnat Kilpailulait Toiminta työnantajana Henkilötietosäädökset Kuluttajansuoja Rahoitus aihealuetta, jotka saivat eniten arvioita Täysin tai jokseenkin samaa mieltä. 16

17 Sääntelyn määrä aihealueella vain selkeä vähemmistö pitää sopivana Tulliasiat Julkiset hankinnat Verolait Ympäristölainsäädäntö Toiminta työnantajana Kilpailulait Kuluttajansuoja Henkilötietosäädökset Osaamisen suojaaminen Kirjanpitolaki Väite: Nykyinen sääntelyn määrä aihealueella on sopiva 10 aihealuetta, jotka saivat vähiten arvioita Täysin tai jokseenkin samaa mieltä. 17

18 Väärän soveltamisen seuraamukset pelottavat Verolait Kirjanpitolaki Toiminta työnantajana Henkilötietosäädökset Tulliasiat Ympäristölainsäädäntö Kuluttajansuoja Kilpailulait Julkiset hankinnat Rahoitus aihealuetta, jotka saivat eniten arvioita Täysin tai jokseenkin samaa mieltä. 18

19 Yhteensovittaminen muiden säännösten kanssa on työlästä tai vaikeaa Ympäristölainsäädäntö Toiminta työnantajana Kirjanpitolaki Verolait Kuluttajansuoja Henkilötietosäädökset Osaamisen suojaaminen Julkiset hankinnat Kilpailulait Rahoitus aihealuetta, jotka saivat eniten arvioita Täysin tai jokseenkin samaa mieltä. 19

20 Lakeja tulee korvata alan itsesääntelyllä tai suosituksilla Selkeä enemmistö vähentäisi lakeja (Kaikki yritykset lähes sama) Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Siltä väliltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä Osuus mielipiteensä ilmaisseista vastaajista. En osaa sanoa tai en tiedä vaihtoehdon valitsi 16,4 vastanneista. 20

21 Lisää neuvontaa tai sitovia ennakkotietoja toivotaan erityisesti tulli-, kilpailu-, vero- ja ympäristöasioihin Tulliasiat Kilpailulait Verolait Ympäristölainsäädäntö Kirjanpitolaki Henkilötietosäädökset Toiminta työnantajana Osaamisen suojaaminen Julkiset hankinnat Rahoitus aihealuetta, jotka saivat eniten arvioita Täysin tai jokseenkin samaa mieltä. 21

22 Lisää sähköistä asiointia erityisesti taloudelliseen raportointiin ja työnantajatoimintaan Kirjanpitolaki Toiminta työnantajana Ympäristölainsäädäntö Osaamisen suojaaminen Verolait Henkilötietosäädökset Rahoitus Tulliasiat Kuluttajansuoja Julkiset hankinnat aihealuetta, jotka saivat eniten arvioita Täysin tai jokseenkin samaa mieltä. 22

23 Käsitys lainsäädäntöjärjestelmästä kokonaisuutena myönteinen yli 60 samaa mieltä (Kaikki: sama tulos) Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Siltä väliltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä Osuus mielipiteensä ilmaisseista vastaajista. En osaa sanoa tai en tiedä vaihtoehdon valitsi 4,6 vastanneista. 23

24 Johtopäätöksiä Yhteenveto selvityksestä: Pk-yritykset haluavat yksinkertaisemman toimintaympäristön ja vähemmän sääntelyä Kysymyksiä yritysten näkökulmasta: mitkä ovat velvoitteiden kustannukset voidaanko sääntelyä yksinkertaistaa Toimenpiteet: Parempi vuorovaikutus elinkeinoelämän ja hallinnon välille Sääntelykierteen pysäyttäminen kustannus/hyötyanalyyseillä Lisää huomiota vaihtoehtoisiin sääntelykeinoihin Parempaan sääntelyyn ja vaikutusten arviointiin on panostettava, vaikka näilläkin on kustannuksensa 24

25 Oikeuslaitoksen toiminta, PK-yritykset Vastaajayritykset olleet prosessin osallisina 5 vuoden sisällä - 23 pk-vastaajista 25

26 Näkemyksiä suomalaisesta oikeuslaitoksesta yleiskäsitys myönteinen hitaat käsittelyt suurin ongelma Päätökset ovat ennustettavia Päätökset ovat oikeudenmukaisia Oikeuslaitos toimii nopeasti Tuomioistuinten kilpailukyky kärsinyt Päällekkäiset valitustiet pois Enimmäiskäsittelyajat käyttöön Yritysasioiden käsittelyn keskittäminen Ruuhkat pois rajoittamalla valitusoikeutta Myönteinen kokonaiskäsitys Täysin tai jokseenkin samaa mieltä Siltä väliltä Täysin tai jokseenkin eri mieltä EOS 26

27 Yhteenveto oikeuslaitoksen toiminnasta Yritysten perusluottamus oikeuslaitokseen suuri laadullisten kriteerien vastaukset hajautuivat tasaisemmin Oikeudenkäyntien pitkät kestot suurin ongelma Yritysten mielestä tuomioistuimet ovat menettäneet kilpailukykyään riitojen ratkaisupaikkana Enemmistö hyväksyisi valitusoikeuden rajoittamisen, vaatisi yritysasioiden keskittämistä ja asioille enimmäiskäsittelyaikoja Käsittelyiden joutuisuus on oikeussuojakysymys, johon tulee hakea ratkaisuja riittävän laaja-alaisesti Hallitusohjelman kirjaukset oikeushallinnon kehittämisestä tulee toteuttaa 27

Sillä viisas katsoo eteensä, ei taakseen, koska kaikenlaisia järjettömiä määräyksiä

Sillä viisas katsoo eteensä, ei taakseen, koska kaikenlaisia järjettömiä määräyksiä Sillä viisas katsoo eteensä, ei taakseen, koska kaikenlaisia järjettömiä määräyksiä ja lakeja tulee jatkuvasti häiritsemään kauppiaan luvallista ammattia." Mika Waltari: Sinuhe egyptiläinen (1940) Etua

Lisätiedot

Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa?

Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa? Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa? Selvitys julkisten yrityskehitysja rahoituspalvelujen asiakastyytyväisyydestä Maaliskuu 2005 Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa? Selvitys julkisten

Lisätiedot

JULKISTEN YRITYSPALVELUJEN KEHITTÄMINEN. SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 1.1 Selvityksen tausta 1.2 Selvityksen lähtökohtia

JULKISTEN YRITYSPALVELUJEN KEHITTÄMINEN. SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 1.1 Selvityksen tausta 1.2 Selvityksen lähtökohtia JULKISTEN YRITYSPALVELUJEN KEHITTÄMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 1.1 Selvityksen tausta 1.2 Selvityksen lähtökohtia 2 SELVITYKSEN TAVOITTEET JA TOTEUTTAMINEN 2.1 Selvityksen tavoitteet 2.2 Keskeiset

Lisätiedot

Hyvä sääntely parempi Suomi

Hyvä sääntely parempi Suomi Hyvä sääntely parempi Suomi Elinkeinoelämän 5 teesiä ja käytännön ehdotuksia, joilla sääntelyä vähennetään ja parannetaan Hyvä sääntely kilpailukykyä kasvua työllistämistä Sääntelyn on tuettava yritysten

Lisätiedot

Ylisääntelyn seuraukset Pykälämyrsky vaikeuttaa yritysten toimintaa

Ylisääntelyn seuraukset Pykälämyrsky vaikeuttaa yritysten toimintaa Ylisääntelyn seuraukset Pykälämyrsky vaikeuttaa yritysten toimintaa Helppo Hallinto Sujuva Suomi -hanke 2013 2014 Sisällysluettelo JOHDANTO... 8 Viisi vaarallista hanketta... 8 Hallinnollisen taakan vähentämisen

Lisätiedot

Palkkaus ja palkitseminen tietoalan yrityksissä

Palkkaus ja palkitseminen tietoalan yrityksissä - Palkkaus ja palkitseminen tietoalan yrityksissä Kyselytutkimus Kevät 2004 TKK Palkitsemisen tutkimusohjelma Elina Moisio Lukijalle Viime vuosina julkaistujen tutkimusten mukaan ICT-alasta on muodostunut

Lisätiedot

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä Selvitys viennin ja kansainvälistymisen edistämispalveluiden (VKE) käytöstä ja kehittämisestä PK-yritysten näkökulmasta PK-yritysten vientimahdollisuudet

Lisätiedot

Pk-toimintaympäristökyselyn tulokset 20.11.2014

Pk-toimintaympäristökyselyn tulokset 20.11.2014 Pk-toimintaympäristökyselyn tulokset 20.11.2014 Tähän raporttiin on tiivistetty tulokset pk-toimintaympäristökyselystä, jonka EK teki jäsenistölleen marraskuussa 2014. Aineisto on edustava otos EK:n jäsenyrityksistä,

Lisätiedot

Espoon kaupungin lausunto (luonnos) hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä Johdanto, Tausta, Tavoitteet

Espoon kaupungin lausunto (luonnos) hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä Johdanto, Tausta, Tavoitteet Espoon kaupungin lausunto (luonnos) hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä Johdanto, Tausta, Tavoitteet Johdanto Hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnössä ehdotetaan

Lisätiedot

Kauppakamarin osaamisselvitys. Yritysten osaamistarpeet vuoteen 2016

Kauppakamarin osaamisselvitys. Yritysten osaamistarpeet vuoteen 2016 Kauppakamarin osaamisselvitys Yritysten osaamistarpeet vuoteen 2016 Kauppakamarin selvitys 2012 Sisällysluettelo 1. Kyselyn tavoite ja toteuttaminen 6 2. Miten toimintaympäristön ja liiketoiminnan muutokset

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös yhteiskunta- ja yritysvastuusta

Valtioneuvoston periaatepäätös yhteiskunta- ja yritysvastuusta Valtioneuvoston periaatepäätös yhteiskunta- ja yritysvastuusta Johdanto Yhteiskunta- ja yritysvastuu tarkoittaa yritysten, julkisen hallinnon ja muiden yhteisöjen taloudellista, sosiaalista ja ympäristöllistä

Lisätiedot

Raportti kyselytutkimuksesta: YRITYSPÄÄTTÄJIEN KÄSITYKSIÄ VAMMAISTEN HENKILÖIDEN TYÖLLISTÄMISESTÄ

Raportti kyselytutkimuksesta: YRITYSPÄÄTTÄJIEN KÄSITYKSIÄ VAMMAISTEN HENKILÖIDEN TYÖLLISTÄMISESTÄ Raportti kyselytutkimuksesta: YRITYSPÄÄTTÄJIEN KÄSITYKSIÄ VAMMAISTEN HENKILÖIDEN TYÖLLISTÄMISESTÄ VATES säätiö Versio 25.8.2011 Marjatta Varanka Jukka Lindberg Sisältö 1. Tiivistelmä tuloksista... 2 2.

Lisätiedot

Pk-yritysten toimintaympäristö. Yritysten menestyminen toimintaympäristön murroksessa

Pk-yritysten toimintaympäristö. Yritysten menestyminen toimintaympäristön murroksessa Pk-yritysten toimintaympäristö Yritysten menestyminen toimintaympäristön murroksessa Pk-toimintaympäristökysely Huhtikuu 014 SISÄLTÖ 1 YRITYKSET MURROKSEN KOURISSA 3 1.1 Asenneilmasto kasvun esteenä 3

Lisätiedot

Perheyritysten liitto ry:n Perheyritysbarometri. Helsinki 2009

Perheyritysten liitto ry:n Perheyritysbarometri. Helsinki 2009 Perheyritysten liitto ry:n Perheyritysbarometri Helsinki 2009 2 Tiivistelmä Perheyritysten liiton barometrin 2009 tuloksiin perustuen voidaan esittää johtopäätöksenä seuraavaa siitä, miten kyselyyn vastanneet

Lisätiedot

pwc Audit Committee Käytännön ohjeita tehokkaasti toimivan tarkastusvaliokunnan muodostamiseksi

pwc Audit Committee Käytännön ohjeita tehokkaasti toimivan tarkastusvaliokunnan muodostamiseksi pwc Audit Committee Käytännön ohjeita tehokkaasti toimivan tarkastusvaliokunnan muodostamiseksi 2 Käytännön ohjeita tehokkaasti toimivan tarkastusvaliokunnan muodostamiseksi pwc Esipuhe Yhtiön hallitus

Lisätiedot

TILINTARKASTAJAJÄRJESTELMÄN KOKONAISUUDISTUS

TILINTARKASTAJAJÄRJESTELMÄN KOKONAISUUDISTUS 1 (17) Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO Lausuntopyyntö Tilintarkastajajärjestelmän kokonaisuudistus 4219/031/2008, 17.12.2008 Arviomuistio Suomalaisen tilintarkastajajärjestelmän

Lisätiedot

Yhdenmiehen rajavastuu-/osakeyhtiöt

Yhdenmiehen rajavastuu-/osakeyhtiöt Yhdenmiehen rajavastuu-/osakeyhtiöt Euroopan komission sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosaston järjestämä kuuleminen Alkuhuomautus: Sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto on laatinut tämän kyselyn

Lisätiedot

Lainvalmisteluosasto Markus Tervonen ja 22.1.2013 OM 1/472/2012 Jyrki Jauhiainen

Lainvalmisteluosasto Markus Tervonen ja 22.1.2013 OM 1/472/2012 Jyrki Jauhiainen 1 Oikeusministeriö Yhteenveto Lainvalmisteluosasto Markus Tervonen ja 22.1.2013 OM 1/472/2012 Jyrki Jauhiainen U-kirje listayhtiöiden hallitusten sukupuolikiintiö-direktiiviehdotuksesta - Yhteenveto kuulemisesta

Lisätiedot

Wood Academy: kyselytutkimus. Kysely puu- ja rakennusalan yrittäjille

Wood Academy: kyselytutkimus. Kysely puu- ja rakennusalan yrittäjille Wood Academy: kyselytutkimus Kysely puu- ja rakennusalan yrittäjille Melina Maunula 18.1.2013 Sisällysluettelo 1 KYSELYN TOTEUTUS... 1 1.1 Kyselyn valmistelu... 1 1.2 Kyselyn rakenne... 1 1.3 Lomakkeen

Lisätiedot

EHDOTUS LAIKSI JULKISISTA PUOLUSTUS- JA TURVALLISUUSHANKINNOISTA; LAUSUNTOYHTEENVETO TYÖRYHMÄMIETINNÖSTÄ

EHDOTUS LAIKSI JULKISISTA PUOLUSTUS- JA TURVALLISUUSHANKINNOISTA; LAUSUNTOYHTEENVETO TYÖRYHMÄMIETINNÖSTÄ TO 1 (23) EHDOTUS LAIKSI JULKISISTA PUOLUSTUS- JA TURVALLISUUSHANKINNOISTA; LAUSUNTOYHTEENVETO TYÖRYHMÄMIETINNÖSTÄ 1 JOHDANTO Puolustusministeriö pyysi 2.2.2011 lausuntoja puolustus-, turvallisuus- ja

Lisätiedot

Suomalaiset yrityspalvelujärjestelmät asiakasnäkökulmasta tarkasteltuna

Suomalaiset yrityspalvelujärjestelmät asiakasnäkökulmasta tarkasteltuna Suomalaiset yrityspalvelujärjestelmät asiakasnäkökulmasta tarkasteltuna KTM Julkaisuja 5/2004 Elinkeino-osasto Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite KTM Julkaisuja Aleksanterinkatu 4

Lisätiedot

OIKEUSOLOT 2004 Katsaus oikeudellisten instituutioiden toimintaan ja oikeuden saatavuuteen

OIKEUSOLOT 2004 Katsaus oikeudellisten instituutioiden toimintaan ja oikeuden saatavuuteen OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA 210 Marjukka Litmala (toim.) OIKEUSOLOT 2004 Katsaus oikeudellisten instituutioiden toimintaan ja oikeuden saatavuuteen English Summary LAW AND THE CITIZEN

Lisätiedot

Innovaatiot eturintamaan! Kannanotto JulkICT-strategiaan

Innovaatiot eturintamaan! Kannanotto JulkICT-strategiaan Innovaatiot eturintamaan! Kannanotto JulkICT-strategiaan Sisällys Asiakaspalvelu julkishallinnon ICT:n perustaksi 3 1. Julkishallinnon ICT:n nykytila ja kehitystarve 4 2. JulkICT-strategia lyhyesti 6 3.

Lisätiedot

Eurooppalaisen patenttijärjestelmän uudistusta koskeva selvitys

Eurooppalaisen patenttijärjestelmän uudistusta koskeva selvitys Eurooppalaisen patenttijärjestelmän uudistusta koskeva selvitys Yhtenäispatentin ja yhdistetyn patenttituomioistuimen (UPC) vaikutuksista suomalaisyrityksille SISÄLLYS Käytetyt lyhenteet... i Esipuhe...

Lisätiedot

ESR-strategian arviointi

ESR-strategian arviointi Kari Hietala Oy Kari Hietala Oy Kari Hietala Marraskuu 2009 ESR-strategian arviointi Sisällysluettelo 1. ESR-strategia ja Lissabonin strategia 1 2. ESR-strategian relevanssi 2 3. ESR-ohjelman sisältö 4

Lisätiedot

Liite julkaisuun Hyvä sääntely parempi Suomi

Liite julkaisuun Hyvä sääntely parempi Suomi Liite julkaisuun Hyvä sääntely parempi Suomi Liite: Hyvä sääntely parempi Suomi 1 Sisällysluettelo Johdanto...5 1. Normeja purkamalla kuntien lakisääteisiä tehtäviä yritysten hoidettavaksi...6 2. Verotus...6

Lisätiedot

ULOS TALOUSKRIISISTÄ KESKUSKAUPPAKAMARIN NÄKEMYKSIÄ SUOMEN TALOUDEN NOUSUN EDELLYTYKSISTÄ

ULOS TALOUSKRIISISTÄ KESKUSKAUPPAKAMARIN NÄKEMYKSIÄ SUOMEN TALOUDEN NOUSUN EDELLYTYKSISTÄ ULOS TALOUSKRIISISTÄ KESKUSKAUPPAKAMARIN NÄKEMYKSIÄ SUOMEN TALOUDEN NOUSUN EDELLYTYKSISTÄ Julkaistavissa 16.6.2009 klo 11 ULOS TALOUSKRIISISTÄ Keskuskauppakamarin näkemyksiä Suomen talouden nousun edellytyksistä

Lisätiedot

Arviomuistio tilintarkastajajärjestelmän uudistamisesta. Yhteenveto lausunnoista

Arviomuistio tilintarkastajajärjestelmän uudistamisesta. Yhteenveto lausunnoista Arviomuistio tilintarkastajajärjestelmän uudistamisesta Yhteenveto lausunnoista Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 43/2009 eliisa reenpää sanna alakare Arviomuistio tilintarkastajajärjestelmän

Lisätiedot

Korruptio Suomessa Tutkimus korruptiosta Suomessa ja muissa Pohjoismaissa 2014

Korruptio Suomessa Tutkimus korruptiosta Suomessa ja muissa Pohjoismaissa 2014 Korruptio Suomessa Tutkimus korruptiosta Suomessa ja muissa Pohjoismaissa 2014 Ole hyvä, tässä tutkimus korruptiosta Suomessa Korruptiotapaukset ja taloudelliset väärinkäytökset puhuttavat Suomessa aika-ajoin

Lisätiedot

Lainsäädäntötutkimuksen ja oikeussosiologian perusteet. Professori Anssi Keinänen anssi.keinanen@uef.fi

Lainsäädäntötutkimuksen ja oikeussosiologian perusteet. Professori Anssi Keinänen anssi.keinanen@uef.fi Lainsäädäntötutkimuksen ja oikeussosiologian perusteet Professori Anssi Keinänen anssi.keinanen@uef.fi Lainsäädäntötutkimuksen ja oikeussosiologian perusteet, 4 op Osaamistavoitteet: Jakson suorittanut

Lisätiedot