Yritysten tiedonantovelvoitteet käytännössä. Antti Zitting EK:n PK-kesäkokous Tampere

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yritysten tiedonantovelvoitteet käytännössä. Antti Zitting EK:n PK-kesäkokous Tampere 17.08.2007"

Transkriptio

1 Yritysten tiedonantovelvoitteet käytännössä Antti Zitting EK:n PK-kesäkokous Tampere

2 miljoonaa tarkkuusvalua - 50 vuotta

3 Sääntelyn tavoitteet ja syyt Sääntelyn aiheuttamat kustannukset yrityksille

4 Sääntely teettää yrityksille ylimääräistä työtä Sääntelyn tavoitteet ja syyt Informaatiotarve Verotus Laadunvalvonta ja kuluttajien suoja Haitallisten ulkoisvaikutusten hallinta Normien kunnioittamisen valvonta Suorat maksut esim. hallinnolliset maksut ja verot Epäsuorat maksut esim. kustannukset laitteiden, prosessien, organisaation yms. uusimisesta sääntelyn mukaisiksi Sääntelyn aiheuttamat kustannukset yrityksille Mukauttamiskustannukset Pitkän aikavälin rakenteelliset kustannukset Hallinnolliset kustannukset maksujen toimeenpano ja raportointi viranomaisten edellyttämät tarkastukset viranomaisten edellyttämä raportointi omavalvonta

5 Sääntelyn aiheuttamat kustannukset yrityksille Suorat maksut Hallinnolliset maksut ja verot Mukauttamiskustannukset Pitkän aikavälin rakenteelliset kustannukset Epäsuorat maksut Kustannukset laitteiden, prosessien, organisaation yms. uusimisesta sääntelyn mukaisiksi Hallinnolliset kustannukset maksujen toimeenpano ja raportointi viranomaisten edellyttämät tarkastukset viranomaisten edellyttämä raportointi omavalvonta

6 Sääntely teettää yrityksille ylimääräistä työtä Hallinnolliset kustannukset maksujen toimeenpano ja raportointi viranomaisten edellyttämät tarkastukset viranomaisten edellyttämä raportointi omavalvonta...

7 Sääntely teettää yrityksille ylimääräistä työtä Sääntely on yhteiskunnan kannalta tarpeellista ja välttämätöntä, mutta siitä aiheutuu yrityksille kustannuksia Osa sääntelyn aiheuttamista kustannuksista ovat tavoiteltuja (esim. hallinnolliset maksut ja verot), mutta hallinnolliset kustannukset syntyvät lähinnä dokumentointivelvoitteista Hallinnolliset kustannukset voidaan mieltää yritysten yhteiskunnalle tekemäksi maksuttomaksi työksi

8 25 prosentin poisto pk-yritysten hallintotaakasta tarkoittaa 3,5 prosentin kasvua koko Euroopan bruttokansantuotteelle ja 150 miljardin euron hyötyä taloudelle Günter Verheugen, Yritys- ja teollisuustoiminnasta vastaava komissaari Kevennyksen vaikutukset Suomen BKT:lle olisivat vuositasolla 0,6 prosenttia EU-komissio on arvioinut, että yrityksille sääntelystä koituvat hallinnolliset kustannukset vastaavat noin 1,5 % Suomen BKT:sta

9 Lähde: Kox (2005): Intra-EU differences in regulation-caused administrative burden for companies. CPB Memorandum 136. CPB, The Hague.

10 Esimerkkejä toimenpiteitä aiheuttavasta sääntelystä varoitusmerkinnät tuotteissa veroilmoitukset viranomaisten tekemät tarkistukset kaupparekisterimerkinnät tilintarkastuskäytäntö työoikeudellinen sääntely (esim. yhteistoimintalaki) lainsäädännön tulkinta ja noudattaminen (lainsäädännön monimutkaisuus ja tulkinnanvaraisuus) EU-direktiivit ympäristölainsäädäntö huoltovarmuus

11 Hallinnolliset kustannukset syntyvät pääasiassa sääntelyyn liittyvistä lukuisista tiedonantovelvoitteista Useat eri viranomaiset vaativat yrityksiä määräajoin raportoimaan toiminnastaan Valtaosa tiedonannoista koskee yritysten taloudellista toimintaa, työnantajavelvoitteita, lupamenettelyitä ja turvallisuus- yms. määräysten toteutumista EK:n Extranet, Yritysten määräpäivät : määräpäivää - n kaikille pakollista tiedonantoa

12 Tiedonantovelvoitteiden synnyttämä hallinnollinen rasite kohdistuu voimakkaimmin PK-yrityksiin PK-yrityksissä suhteellisesti suuremmat kustannukset kuin isoissa yrityksissä Isoissa yrityksissä työmäärä työntekijämäärään suhteutettuna pienempi Suurten yritysten kehittyneemmät raportointijärjestelmät pienentävät vaadittua manuaalista työmäärää Pienimmissä yrityksissä ei erillistä hallintohenkilökuntaa - raportointiin käytetty aika on pois yrityksen ja liiketoiminnan kehittämisestä Pienimpien yritysten tiedonantovelvollisuuksien karsiminen on osittain parantanut tilannetta. Keskisuurten yritysten tiedonantovelvollisuudet ovat kuitenkin edelleen lähes yhtä laajat kuin isojenkin yritysten Lainsäädännön valmistelussa onkin huomioitava nimenomaan vaikutukset pk-yrityksiin ei ainoastaan isoihin yrityksiin

13 Alankomaiden aineiston perusteella pienten yritysten hallinnollinen rasite on moninkertainen suuriin yrityksiin verrattuna.

14 Teollisuus Lähde: Jansen, M., Tom, M. (2003), Onevenredig belast! - administratieve lasten in het kleinbedrijf, EIM, Zoetermeer.

15 Kauppa ja jakelu Lähde: Jansen, M., Tom, M. (2003), Onevenredig belast! - administratieve lasten in het kleinbedrijf, EIM, Zoetermeer.

16 Hotelli- ja ravintola-ala Lähde: Jansen, M., Tom, M. (2003), Onevenredig belast! - administratieve lasten in het kleinbedrijf, EIM, Zoetermeer.

17 EK selvitti tiedonantovelvoitteiden aiheuttamaa hallinnollista työmäärää kolmessa eri kokoisessa yrityksessä Tiedustelu selvitti yrityksille asetettujen tiedonanto- ja tilitysvelvoitteiden sekä erilaisten lupamenettelyiden vaatimaa työmäärää ja synnyttämiä kustannuksia kalenterivuoden aikana Lähtökohtana EK:n yritysten määräpäivät kalenteria Yrityksiä pyydettiin arvioimaan kunkin kalenterissa mainitun tiedonannon osalta kuinka kauan tiedonannon toimittamiseen kului aikaa kuinka monta henkilöä työhön osallistui ja mikä oli heidän bruttopalkkansa miten tiedonanto toimitettiin viranomaisille Tämän lisäksi yrityksiä pyydettiin listaamaan määräpäivät - kalenterista puuttuvat tiedonannot ja lupamenettelyt ja arviomaan niihin käytetty aika

18 Erityisvelvoitteet Perusvelvoitteet 55 tiedonantoa Lahden Lounaspörssi SKS Group Sacotec 77 tiedonantoa 81 tiedonantoa 105 tiedonantoa

19 Tiedonantojen vuodessa viemä aika (arvio) 1 viikko 2,5 kuukautta 3 kuukautta Tiedonantojen aiheuttamat hallinnolliset kustannukset (arvio)??? Erityisvelvoitteet Perusvelvoitteet 55 tiedonantoa Lahden Lounaspörssi SKS Group Sacotec 77 tiedonantoa 81 tiedonantoa 105 tiedonantoa

20 Tiedonantovelvoitteet vaihtelevat suuresti yrityksen toiminnan tyypin mukaan. Erityisesti teolliseen toimintaan liittyy erittäin paljon säännöksiä.

21 Hallinnollisia kustannuksia tulisi pyrkiä pienentämään kaikilla eri tasoilla Hallinnollisia kustannuksia voidaan periaatteessa vähentää kolmea eri kautta: Yksinkertaistamalla ja vähentämällä itse sääntelyä ja siten sääntelystä aiheutuvia tiedonantovelvoitteita Tarkastelemalla kriittisesti nykyisiä tiedonantovelvoitteita ja karsimalla sellaiset, jotka eivät ole voimassa olevan sääntelyn kannalta täysin välttämättömiä Kehittämällä tiedonantojen toimitustapoja ja lisäämällä viranomaisten välistä koordinaatiota päällekkäisten tietovaatimusten karsimiseksi Sääntely Hallinnolliset kustannukset (Tiedonantovelvoitteet) Käynnissä oleva Parsa-hanke keskittyy erityisesti ensimmäiseen vaihtoehtoon kahteen jälkimmäiseen tulisi kiinnittää enemmän huomiota

22 Tiedonantojen ja hallinnon kanavien kehittäminen on edennyt pitkälti kunkin viranomaisen ja hallinnonalan sisällä Edelleen on tarvetta koordinoinnin lisäämiseen Hallinnollinen rasite 1 Kunkin viranomaisen sisällä useita yksiköitä, jotka tekevät kyselyjä koordinoimatto masti. Asiointitapoina posti ja faxi, maksut maksetaan pankissa 2 Kehitetään sähköisiä kanavia perinteisten asiointikana vien rinnalle 3 Koordinoidaan viranomaisten kanssa asiointia hallinnonalojen sisällä ja rakennetaan portaaleja, johon koottu erilliset viranomaisten asiointikanavat 4 Yhdistetään hallinnonalan kanavat ja vähennetään eri viranomaisten omia kanavia 5 Yhdistetään ja koordinoidaan eri hallinnonalojen toimintaa Aika Nykytilanne

23 Yritykset joutuvat keräämään hajallaan olevaa tietoa eri viranomaisten tarpeisiin Viranomaiset Tietovaatimukset Yritys Toimenpide 1 1. Toimenpide 2 Toimenpide 3 Toimenpide 4 2. Toimenpide 5 Toimenpide 6 Toimenpide 7 Toimenpide 8 Tietosisältö A Tietosisältö B 3. Toimenpide 9 Toimenpide 10 Toimenpide 11 Tietosisältö C 4. Toimenpide 12 Toimenpide 13 Tietosisältö D Toimenpide Päällekkäiset tietovaatimukset Toimenpide 15 Toimenpide 16 Toimenpide 17 Toimenpide 18 Tietosisältö E

24 Hallinnolliset kustannukset pienenisivät mikäli tiedonmuokkausta siirrettäisiin yksittäisiltä yrityksiltä viranomaisille. Viranomaiset Toimenpide 1 Toimenpide 2 Toimenpide 3 Toimenpide 4 Toimenpide 5 Toimenpide 6 Toimenpide 7 Toimenpide 8 Toimenpide 9 Toimenpide 10 Tietovaatimukset Yritys raportoi toiminnastaan vain yhdelle viranomaiselle, jolle ilmoitettuja tietoja muut hyödyntävät. Yritys ei joudu muokkaamaan tietoa erikseen kunkin tarpeisiin. Tietosisältö A Tietosisältö B Tietosisältö C Tietosisältö D Yritys 5. Toimenpide 11 Toimenpide 12 Tietosisältö E

25 Kevyempi byrokratia merkitsee kilpailuetua kotimaisille PK-yrityksille ja vähentää suoraan valtionhallinnon kustannuksia - jolloin molemmat voittavat Lisääntyvä raportointi hidastaa yritystoiminnan kehittämistä pkyrityksissä Jokainen uusi kysely- ja tiedonantovelvoite kasvattaa yritysten kustannuksia ja uusista rasitteista päätettäessä onkin tarkkaan harkittava niiden tarpeellisuutta. Normaaleja raportointi- ja tarkastusvelvoitteita tulee harventaa. Viranomaisilta yrityksille tulevien päällekkäisten kyselyjen tulvaa tulee kehittää sekä viranomaisten toiminnan koordinoinnin että sähköisten kanavien avulla

26 Yrityksen vuosikello SACOTEC

27 Yrityksen vuosikello SACOTEC

28 Yrityksen vuosikello SACOTEC

29 Yrityksen vuosikello SACOTEC

30 Yrityksen vuosikello SACOTEC

31 Yrityksen vuosikello SACOTEC 104 kpl

32 Yrityksen vuosikello matalapalkkatuki SACOTEC 104 kpl

33 Yrityksen vuosikello SACOTEC YT-LAKI

34 Kiitos!

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi Jenni Saastamoinen TOIMIMATTOMIEN OSAKEYHTIÖIDEN HALLINNOLLISEN TAAKAN KEVENTÄMINEN Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori Satu Pätäri 2.

Lisätiedot

Selvitys yrityksille aiheutuvista hallinnollisista kustannuksista. Taloushallinnon raportointi

Selvitys yrityksille aiheutuvista hallinnollisista kustannuksista. Taloushallinnon raportointi Selvitys yrityksille aiheutuvista hallinnollisista kustannuksista Taloushallinnon raportointi Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 8/2010 Selvitys yrityksille aiheutuvista hallinnollisista

Lisätiedot

Hyvä sääntely parempi Suomi

Hyvä sääntely parempi Suomi Hyvä sääntely parempi Suomi Elinkeinoelämän 5 teesiä ja käytännön ehdotuksia, joilla sääntelyä vähennetään ja parannetaan Hyvä sääntely kilpailukykyä kasvua työllistämistä Sääntelyn on tuettava yritysten

Lisätiedot

Selvitys yritysten hallinnollisen taakan kehityksestä

Selvitys yritysten hallinnollisen taakan kehityksestä Deloitte & Touche Oy Porkkalankatu 24 PL 122 00181 Helsinki Puh: 020 755 500 Fax: 020 755 501 Y-tunnus: 0989771-5 Kotipaikka: Helsinki www.deloitte.fi Selvitys yritysten hallinnollisen taakan kehityksestä

Lisätiedot

Selvitys. Toimintaohjelma yritysten hallinnollisen taakan vähentämiseksi

Selvitys. Toimintaohjelma yritysten hallinnollisen taakan vähentämiseksi Selvitys Toimintaohjelma yritysten hallinnollisen taakan vähentämiseksi Valtiontalouden tarkastusviraston selvitykset 2/2014 Valtiontalouden tarkastusviraston selvitys 2/2014 Selvitys Toimintaohjelma

Lisätiedot

TEM raportteja 15/2012

TEM raportteja 15/2012 TEM raportteja 15/2012 Selvitys yritysten hallinnollisen taakan kehityksestä Loppuraportti Työelämä- ja markkinaosasto 2.5.2012 Tiivistelmä Yrityksille lainsäädännöstä aiheutuvan hallinnollisen taakan

Lisätiedot

Pilottiselvitys arvonlisäverolainsäädännön yrityksille aiheuttamista hallinnollisista kustannuksista

Pilottiselvitys arvonlisäverolainsäädännön yrityksille aiheuttamista hallinnollisista kustannuksista Pilottiselvitys arvonlisäverolainsäädännön yrityksille aiheuttamista hallinnollisista kustannuksista Mittaamismenetelmät ja hallinnollisia kustannuksia koskevat arviot KTM Julkaisuja 14/2007 Marja-Liisa

Lisätiedot

Normi- talkoot. Järkevämmillä normeilla työtä ja talouskasvua. Kokoomuksen. eduskuntaryhmän

Normi- talkoot. Järkevämmillä normeilla työtä ja talouskasvua. Kokoomuksen. eduskuntaryhmän eduskuntaryhmän Normi- Kokoomuksen talkoot Järkevämmillä normeilla työtä ja talouskasvua 3 Sisällysluettelo 7-9 12-13 16-17 Johdanto 1. Yritysten hallinnollinen taakka ja rahoitus 2. Lupaprosessien sujuvoittaminen

Lisätiedot

Ympäristölupien hallinnollisen taakan mittaaminen: Selvitysraportti

Ympäristölupien hallinnollisen taakan mittaaminen: Selvitysraportti Riina Pelkonen, Suomen ympäristökeskus SYKE riina.pelkonen@ymparisto.fi +358 400 148 701 11.10.2010 Ympäristölupien hallinnollisen taakan mittaaminen: Selvitysraportti Ympäristölupa: selvityksessä mitatut

Lisätiedot

PIENTEN OSAKEYHTIÖIDEN VAPAUTTAMINEN TILINTARKASTUSVELVOLLISUUDESTA Vapaaehtoisen tilintarkastuksen valintaan vaikuttavat tekijät

PIENTEN OSAKEYHTIÖIDEN VAPAUTTAMINEN TILINTARKASTUSVELVOLLISUUDESTA Vapaaehtoisen tilintarkastuksen valintaan vaikuttavat tekijät TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos PIENTEN OSAKEYHTIÖIDEN VAPAUTTAMINEN TILINTARKASTUSVELVOLLISUUDESTA Vapaaehtoisen tilintarkastuksen valintaan vaikuttavat tekijät Yrityksen taloustiede, laskentatoimi

Lisätiedot

MUISTIO. Lainvalmisteluosasto 15.5.2014 YRITYSTEN VÄLISET PITKÄT MAKSUAJAT. 1 Johdanto

MUISTIO. Lainvalmisteluosasto 15.5.2014 YRITYSTEN VÄLISET PITKÄT MAKSUAJAT. 1 Johdanto MUISTIO Lainvalmisteluosasto 15.5.2014 YRITYSTEN VÄLISET PITKÄT MAKSUAJAT 1 Johdanto Suomessa on yritysten välisissä kauppa- yms. sopimuksissa perinteisesti ollut sopimusvapaus sen suhteen, minkä ajan

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Johanna Mäkelä TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN HUOMAUTUSTEN VAIKUTUKSET YRITYKSEN LAINANSAANTIIN

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Johanna Mäkelä TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN HUOMAUTUSTEN VAIKUTUKSET YRITYKSEN LAINANSAANTIIN TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Johanna Mäkelä TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN HUOMAUTUSTEN VAIKUTUKSET YRITYKSEN LAINANSAANTIIN Pro gradu -tutkielma Laskentatoimi Lokakuu 2012 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 1.1 Johdatus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ

YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ Opinnäytetyö (AMK) Liiketalouden koulutusohjelma International Marketing 2010 Jenni Suominen YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 DM 902276 1 (16) JULKINEN Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 Tekes Posti/Post/Mail Puh./Tel Fax

Lisätiedot

Suomen maatalouskoneteollisuuden. palvelut. Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta. Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja

Suomen maatalouskoneteollisuuden. palvelut. Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta. Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja Suomen maatalouskoneteollisuuden palvelut 2010 Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja 1 Suomen maatalouskoneteollisuuden palvelut Tavoitteena menestyvä

Lisätiedot

Benefits and disadvantages of outsourced financial administration in SME:s

Benefits and disadvantages of outsourced financial administration in SME:s LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden osasto Kandidaatintutkielma Taloushallinto Pk-yritysten ulkoistetun taloushallinnon hyödyt ja haitat Benefits and disadvantages of outsourced financial

Lisätiedot

SUOMEN TOIMENPITEET HYÖDYKE- JA PÄÄOMAMARKKINOIDEN UUDISTAMISEKSI

SUOMEN TOIMENPITEET HYÖDYKE- JA PÄÄOMAMARKKINOIDEN UUDISTAMISEKSI SUOMEN TOIMENPITEET HYÖDYKE- JA PÄÄOMAMARKKINOIDEN UUDISTAMISEKSI MARRASKUU 2002 YHTEENVETO Hallituksen talouspolitiikan keskeinen tavoite on vahvistaa kestävän talouskasvun edellytyksiä toteuttamalla

Lisätiedot

Valtionhallinnon IT strategia 13.1.2006

Valtionhallinnon IT strategia 13.1.2006 Valtionhallinnon IT strategia 13.1.2006 1. VALTIONHALLINNON IT STRATEGIA 13.1.2006 2. 1. Yhteenveto... 3 2. Valtiohallinnon IT toiminnan tehtävä... 5 2.1. IT toiminnan osa alueet...5 2.2. Valtionhallinnon

Lisätiedot

Maksaminen digitalisoituvassa

Maksaminen digitalisoituvassa Julkinen Maksaminen digitalisoituvassa taloudessa Maksuneuvoston työryhmä 2 Tämä työpaperi ei ole Suomen Pankin virallinen julkaisu eikä siinä esitettyjä näkemyksiä pidä tulkita tai esittää Suomen Pankin

Lisätiedot

Tilintarkastus osaksi talousrikosten torjuntajärjestelmää - esitys tilintarkastuslain muutokseksi

Tilintarkastus osaksi talousrikosten torjuntajärjestelmää - esitys tilintarkastuslain muutokseksi Tilintarkastus osaksi talousrikosten torjuntajärjestelmää - esitys tilintarkastuslain muutokseksi Yritysjuridiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Matti Hautala 2011 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto

Lisätiedot

HE 23/2013 vp. kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassaharjoittaja laiminlöisi kuitintarjoamisvelvol-

HE 23/2013 vp. kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassaharjoittaja laiminlöisi kuitintarjoamisvelvol- HE 23/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 09.11.1999 KOM(1999)569 lopullinen KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE YRITYSPOLITIIKAN ALALLA

Lisätiedot

Lotta Sundqvist. SÄHKÖINEN TALOUSHALLINTO PK-YRITYKSISSÄ Case Suomen Toimialapalvelu Oy

Lotta Sundqvist. SÄHKÖINEN TALOUSHALLINTO PK-YRITYKSISSÄ Case Suomen Toimialapalvelu Oy Lotta Sundqvist SÄHKÖINEN TALOUSHALLINTO PK-YRITYKSISSÄ Case Suomen Toimialapalvelu Oy Liiketalous ja matkailu 2009 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Opinnäytetyön

Lisätiedot

Digitaalisen talouden sääntelytarpeet ja sääntelyn kehittämistarpeet

Digitaalisen talouden sääntelytarpeet ja sääntelyn kehittämistarpeet Lausuntoyhteenveto Digitaalisen talouden sääntelytarpeet ja sääntelyn kehittämistarpeet Lausuntoyhteenveto 16.7.2015 Lausuntoyhteenveto 16.7.2015 Kilpailu- ja kuluttajavirasto PL 5, 00531 Helsinki Puhelin

Lisätiedot

Pienyritysten koulutustuki - PROTEK : Vaikutusarvio

Pienyritysten koulutustuki - PROTEK : Vaikutusarvio ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON OIKEUSTIETEELLISIÄ JULKAISUJA UNIVERSITY OF EASTERN FINLAND. PUBLICATIONS IN LAW N:o 27 Pienyritysten koulutustuki - PROTEK : Vaikutusarvio Anne Vänttinen Anssi Keinänen Teemu Purmonen

Lisätiedot

Selvitys palkkatuen hakemiseen ja tilityksiin liittyvistä yritysten hallinnollisista kustannuksista ja taakasta

Selvitys palkkatuen hakemiseen ja tilityksiin liittyvistä yritysten hallinnollisista kustannuksista ja taakasta Selvitys palkkatuen hakemiseen ja tilityksiin liittyvistä yritysten hallinnollisista kustannuksista ja taakasta 27.8.2010 TEM / PALKKATUKIKYSELY 2010 2 (40) SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ...3 1. JOHDANTO...4

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden organisointia koskeva jatkoselvitys

Talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden organisointia koskeva jatkoselvitys Talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden organisointia koskeva jatkoselvitys 10.5.2004 2 SISÄLTÖ YHTEENVETO 4 1 JOHDANTO 10 1.1 Jatkohankkeen lähtökohdat... 10 1.2 Jatkohankkeen tehtävänanto ja rajaukset...

Lisätiedot

Käyttäjän opas. Asiakaskohtainen suhdannepalvelu

Käyttäjän opas. Asiakaskohtainen suhdannepalvelu Käyttäjän opas Asiakaskohtainen suhdannepalvelu Yhteystiedot Tilastokeskus Asiakaskohtainen suhdannepalvelu Postiosoite: PL 3B, 00022 TILASTOKESKUS Käyntiosoite: Työpajankatu 13, Helsinki Internet: tilastokeskus.fi/suhdannepalvelu

Lisätiedot

Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020

Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Suomi kansainvälisissä vertailuissa Nykytila ja kehitys 3. Arjen

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 3 1 JOHDANTO... 4 1.1 Tausta... 4 1.2 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman

Lisätiedot