PALVO I Oikeusministeriön ja hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen suunnittelu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALVO I Oikeusministeriön ja hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen suunnittelu"

Transkriptio

1 PALVO I Oikeusministeriön ja hallinnonalan talous ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen suunnittelu Liite 7.2 Taloushallinnon tietojärjestelmien liittymät OM v1.0 /

2 OM Taloushallinnon liittymät ULJASasiankäsittelyjärj. VERKKOPANKKI MANUAALINEN PUOLIAUTOMAATTINEN TÄYSIN AUTOMAATTINEN RAINDANCE VALKI RAJSAasiankäsittelyjärj. MUUT ASIANKÄSITTELYJÄRJ. JULIA TILASTOK. STREAM SERVE JETFORM KASSASOVELLUS MYYNTIRESKONTRAT PRIMA RAINDANCE ULOSOTTOVARAT TARMO Toimintolaskentajärjestelmä BO (HA:N RAPORTOINTI) INTRA TULOSTUS PALVELUT (ATKOS) LASKENTA Taloudenohjausjärjestelmä RESAX Matkalaskujärjestelmä OSTORESKONTRAT KÄYTTÖOMAISUUS KIRJANPITO OPUS CAPITA Maksuliikeohjelma VALTION KIRJANPITO VTV STY Valtiontalouden tarkastusvirasto Sisäisen tarkastuksen yksikkö PANKKI ATKLAITE REKISTERI

3 Taloushallinnon liittymät (OM) 1. Raindance (OR)> Opus Capita 2. Opus Capita > Raindance 3. Resax > Raindance (Rise+OM) 4. Resax > Opus Capita (Rise+OM) 5. Raindance > Tarmo 6. Asiankäsittelyjärjestelmät > Tarmo (erittely lopussa) 7. Prima > Tarmo (hlöstö) 8. A) Raindance > Julia 8. B) Julia > Raindance 9. Raindance > BO (Rise+OM) 10. Uljas > Raindance ulosottovarat 11. Raindance ulosottovarat > Raindance laskenta 12. Rajsa > Opus Capita 13. Prima > Raindance (hlöstö) 14. Pankki > Opus Capita (Rise+OM) 15. Opus Capita > Pankki (Rise+OM 16. Raindance > Keskuskirjanpito (Rise+OM) 17. Raindance > VTV ja STY 18. Raindance > Tilastokeskus 19. Raindance > Atkos 20. Muut

4 1.Taloushallinnon sisäiset liittymät (OM) tymä Raindance > Opus Capita yttötarkoitus Ostolaskujen maksuliike rtotapahtuman aus Maksuaineisto siirretään päivityksessä Raindancepalvelimelle, josta poimitaan liittymäajossa Opus Capitaan ja lähetetään edelleen tiedonsiirtona pankkiin. rron operointi ja linta Maksukeskus tekee siirron ja tarkistaa oikeellisuuden ja että siirto meni oikein. Tietoliikenneyhteyksistä vastaa käyttöpalvelutoimittaja. rtyvät tiedot Maksuaineisto tymätyyppi Puoliautomaattinen ja yksisuuntainen kvenssi Päivittäin, tarvittaessa rtotekniikka Suora tiedostonsiirto omioitavaa Osa ostolaskuista (ulkom.maksut) maksetaan opuksessa manuaalisesti Maksuliikeohjelman vaihto (Ei kuulu tähän projektiin)

5 2.Taloushallinnon sisäiset liittymät (OM) tymä Opus Capita > Raindance yttötarkoitus Meno ja Tulotiliotteiden käsittely sekä viitesiirtojen käsittely rtotapahtuman aus Tiliotteet ja viitesiirrot noudetaan pankista päivittäin Opus Capitaan taloushallintoyksikössä. Maksupisteet ja virastot tulostavat tiliotte päivittäin, joista kirjanpitotieto tallennetaan Raindanceen.. Viitesiirroista tehdään liittymätiedosto palvelimelle, josta se luetaan sisään Raindancen myyntireskontraan. Osa maksusuorituksista viedään kirjanpitoon manuaalisesti. rron operointi ja linta Tiliotteiden kirjausvastuu maksupisteillä, viitesiirtojen käsittelystä vastaa myyntireskontrien hoitajat. Tietoliikenneyhteyksistä vastaa käyttöpalvelutoimittaja. rtyvät tiedot Tiliotetiedot sekä saapuneet suoritukset tymätyyppi kvenssi Puoliautomaattinen ja yksisuuntainen viitesiirtojen osalta Manuaalinen tiliotteiden osalta Päivittäin, tarvittaessa rtotekniikka suora tiedostonsiirto omioitavaa Maksuliikeohjelman vaihto (Ei kuulu tähän projektiin)

6 3.Taloushallinnon sisäiset liittymät (Rise+OM) Resax matkalaskuohjelma > Raindance (SAMA KUIN RISELLÄ) Matkalaskujen kirjanpitotietojen käsittely. Kirjanpitoaineisto muodostetaan Resax matkalaskuohjelman käyttäjän omalle työasemalle Resaxin päivitysajossa, josta se luetaan tositteena Raindanceen (tositelajilla siirtotaulu). tyyppi Tietojen siirtovastuu Resax matkalaskureskontran hoitajalla. Matkalaskuista syntyneet kirjanpitotiedot. Puoliautomaattinen, yksisuuntainen Tarpeen mukaan 15 kertaa viikossa. Suora tiedostonsiirto

7 4.Taloushallinnon sisäiset liittymät (Rise+OM) Resax matkalaskuohjelma > Opus Capita maksuliikeohjelma (SAMA KUIN RISELLÄ) Matkalaskujen maksatus. Resaxin päivitysajossa muodostetaan maksuaineisto Resax palvelimelle, josta tiedosto siirtyy edelleen Opus Capita palvelimelle scriptin avulla. Palvelimelta aineiston poiminta liittymäajossa Opus Capitaan. tyyppi Päivitysajosta vastaa Resax matkalaskureskontran hoitaja. Maksunsaajatiedot sekä maksettavat summat. Puoliautomaattinen, yksisuuntainen Tarpeen mukaan 15 kertaa viikossa. Ftpyhteys

8 5.Taloushallinnon sisäiset liittymät Raindance > Tarmo Tiedot kustannuksista (pl. palkat, palkkiot ja niitä vastaavat sivukulut), tuotoista ja suoritteiden maksullisen toiminnan kappalemääristä toimintolaskentaan (sisäinen laskenta) OM:n taloushallintoyksikkö muodostaa Rd:ssa tiedostot kustannuksista sekä maksullisen toiminnan suoritteiden kappalemääristä. Tiedostot muodostetaan palvelimelle, josta järjestelmän pääkäyttäjä siirtää sen OM:n ja järjestelmätoimittajan käytössä olevalle yhteiselle levyasemalle. TARMOn pääkäyttäjä tarkistaa tiedon oikeellisuuden. Tiedostot siirtyvät ajastetusti Informaticalla TARMOpalvelimen levylle, jossa ne tarkastetaan (TARMOn pääkäyttäjä) ja käynnistetään suora siirtotarmoon. tyyppi Kustannukset, tuotot ja suoritteiden maksullisen toiminnan kappalemäärät mm. vastuualueittain Puoliautomaattinen, yksisuuntainen 2 kertaa vuodessa. Informatica

9 6.Taloushallinnon sisäiset liittymät Asiankäsittelyjärjestelmät > Tarmo (Erittely lopussa) Tiedot tuotettujen suoritteiden kokonaiskappalemääristä (asiamääristä) toimintolaskentaan suoritelaskentaa varten. Asiankäsittelyjärjestelmissä muodostetaan tekstitiedostot tuotettujen suoritteiden kokonaiskappalemääristä. Kunkin järjestelmän osalta on erikseen sovittu, kuka muodostaa ao. järjestelmän osalta tiedoston ja tarkistaa tietojen oikeellisuuden. Tiedostot toimitetaan sähköpostitse TARMOn pääkäyttäjälle, joka yhdistää tiedostot yhdeksi tiedostoksi ja siirtää sen OM:n ja järjestelmätoimittajan käytössä olevalle yhteiselle levyasemalle (myös TARMOn pääkäyttäjä tarkistaa tietojen oikeellisuutta). Ed. kohta Ed.kohta tyyppi Puoliautomaattinen, yksisuuntainen 1 krt. / 1/ 2 vuotta Siirtotiedoston lähettäminen sähköpostilla / Informatica Liittymiä ollaan automatisoimassa (tavoite )

10 7.Taloushallinnon sisäiset liittymät Prima > Tarmo (KUVATTU MYÖS HENKILÖSTÖHALLINNON KUVAUKSISSA) Tiedot palvelujaksoista, poissaoloista ja ansioista (palkat, palkkiot ja niitä vastaavat henkilösivukulut) toimintolaskentaan työajanseurantaa ja varsinaista laskentaa varten. Priman raportointikannasta muodostetaan tiedostot palvelujaksoista, poissaoloista ja ansioista. Tiedostojen muodostaminen ajastettu. Tiedostot muodostetaan palvelimelle, Josta TARMOn pääkäyttäjä siirtää ne OM:n ja järjestelmän toimittajan käytössä olevalle yhteiselle levyasemalle. TARMOn pääkäyttäjä tarkistaa tietojen oikeellisuutta. Järjestelmän toimittaja lukee tiedostot Informaticalla TARMOon. Ed. kohta tyyppi Palvelujaksot, poissaolot, ja ansiot mm. henkilöittäin, vastuualueittain, lkptileittäin ja tatileittäin Puoliautomaattinen, yksisuuntainen 1 krt. / kk Tietojärjestelmien välinen suora FTPtiedonsiirtoyhteys / Informatica

11 8 a) Taloushallinnon sisäiset liittymät tyyppi Raindance > Julia (oikeusaputoimistojen asianjärjestelmä) Oikeusaputoimistojen asian/ laskutustietojen siirto Raindancesta Raindancetaloudenohjausjärjestelmän oikeusaputoimistojen myyntireskontrista siirretään automaattisesti laskutustietoja Juliaan. Tietojen siirto tapahtuu seuraavan kk:n 7.päivä ja tiedot ovat toimistojen saatavissa kuukauden 8.päivä. Virheiden korjausajo suoritetaan kuukauden 21. päivä,, johon mennessä toimistokohtaiset korjaukset on tehtävä. Siirrossa palautuu Julian asialomakkeen laskunumerot kenttään Rd:n laskunumero sekä summatiedot. Samalle asialle voi palautua useitakin laskunumeroita. Siirtoon liittyvät toimistokohtaiset virheilmoitukset ovat toimistojen Julian Raporttitietokannan Laskutusajolokinäkymässä. Laskutusajolokissa näkyvät ainoastaan virheellisesti merkityt asianumerot. TE:ltä tulee lisäksi sähköpostilla tiedosto, jossa on tarkempi tieto siirtyneistä tiedoista oikeusaputoimistoittain. yllä Automaattinen 1 krt. / kk Tietojärjestelmien välinen suora FTPtiedonsiirtoyhteys

12 8 b) Taloushallinnon sisäiset liittymät Julia (oikeusaputoimistojen asianjärjestelmä) > Raindance Laskuerittelyn siirto Juliasta Raindanceen tyyppi Manuaalinen, yksisuuntainen Päivittäin Manuaalinen Voidaanko käyttää sähköisesti hyväksi Juliasta tulostettua laskutuserittelyä? Miten erittely yhdistettäisi laskuun? Juliasta tiedosto myyntireskontraan?

13 9.Taloushallinnon sisäiset liittymät (Rise+OM) Raindance > Bo talousraportointi (SAMA KUIN RISELLÄ) Kirjanpidon toteumatietojen keräys tietokantaan raportointia varten. Kirjanpidon toteumatiedoista ajastetaan tiedosto valmistumaan Raindance palvelimelle, josta tiedot poimitaan edelleen ja ladataan talousraportoinnin tietokantaan. tyyppi Tiedoston ajastamisesta vastaa talousraportoinnin kehittäjä. Kalenterikuukauden kirjanpidon toteumatiedot. Puoliautomaattinen ja yksisuuntainen Kuukausittain. Suora FTPtiedonsiirtoyhteys sekä Informaticasiirto tietokantaan Liittym ää ollaan parhaillaan uusimassa. (kehitysvaiheessa)

14 10.Taloushallinnon liittymät Uljas ulosoton tietojärjestelmä > Raindance ulosottovarat (Vieraiden varojen erilliskirjanpito) Ulosoton kirjanpitoaineisto tulee tällä hetkellä paperitulosteina,joista käyttäjät syöttävät tiedot Raindanceen tyyppi Manuaalinen

15 11.Taloushallinnon liittymät Raindance ulosottovarat (Vieraiden varojen erilliskirjanpito) > Raindance laskenta tyyppi Manuaalinen

16 12.Taloushallinnon liittymät Rajsa (Oikeusrekisterikeskuksen perintäjärjestelmä)> Opus Capita Liikasuoritusten palautus asiakkaille sekä maksujen viranomaisille, tiedosto palautetuista maksuista maksukeskukseen maksuliikeohjelmaan siirrettäväksi RAJSAsta poimitaan palautusaineistotiedosto maksukeskukselle, niistä maksuista, joille ORK:ssa on annettu palautuslupa. RAJSAn eräajo, ajetaan automaattisesti kerran viikossa Palautettavat maksut, mahdollinen korko palautukselle sekä ulosottovirastoille mahdollinen ulosottomaksu tyyppi Automaattinen, yksisuuntainen Kerran viikossa/tarvittaessa Sakkojen palautukset ulkomaille syötetään käsin suoraan Opus Capitaan.

17 13.Taloushallinnon liittymät Prima > Raindance (n sis. Henkilöstöhallinnon kuvauksiin) x x x tyyppi x x X X

18 14.t ulkoisiin järjestelmiin (OM) pankki > Opus Capita maksuliikeohjelma Tiliotteiden, viitesiirtojen ja valuuttojen sekä tulotilin tapahtumatietojen siirto maksuliikeohjelmaan. Tiliotteet, viitesiirrot ja valuutat noudetaan keskitetysti pankista Opus Capitaan. Tapahtumakyselyn voi tehdä toimintoon oikeutettu henkilö. tyyppi Tiliotteiden, viitesiirtojen ja valuuttojen noudosta vastaa taloushallinto. Tiliotteet ja viitesiirrot sekä tapahtumatiedot. Puoliautomaattinen, yksisuuntainen. Päivittäin, tapahtumakysely tarpeen mukaan. Ftpyhteys.

19 15.t ulkoisiin järjestelmiin (Rise+OM) Opus Capita maksuliikeohjelma > pankki (SAMA KUIN RISELLÄ) Maksuaineiston siirto pankkiin. Maksuaineisto poimitaan liittymäajossa Opus Capitaan ja lähetetään edelleen tiedonsiirtona pankkiin. Pankista saadaan tieto siirron onnistumisesta lokille ja haetaan lmppalaute. tyyppi Siirrosta vastaa ostoreskontranhoitaja. Maksunsaajatiedot sekä maksettava summat. Puoliautomaattinen, kaksisuuntainen. Isommissa reskontrissa päivittäin, pienemmissä n. kaksi kertaa viikossa. Ftpyhteys.

20 16.t ulkoisiin järjestelmiin (Rise+OM) Raindance > Keskuskirjanpito (SAMA RISELLÄ) Kirjanpitotietojen siirto keskuskirjanpitoon. Kirjanpidon kumulatiivisista debet ja kreditkertymistä ajetaan raportti, joka siirretään Raindance palvelimelle, josta tiedosto siirretään edelleen TietoEnatoriin. Tiedoston siirrosta saadaan kuittaus sähköpostiin. tyyppi Koko tiedonsiirtoketjusta vastaa taloushallintoyksikkö Kirjanpidon kumulatiiviset debetkreditkertym ät. Puoliautomaattinen, yksisuuntainen. Kerran kuukaudessa Ftpyhteys.

21 17.t ulkoisiin järjestelmiin (OM) Raindance > VTV ja OM:n sisäinen tarkastus Kirjanpidon toteumatietojen siirto VTV:n ja OM:n sisäisen tarkastuksen käyttöön. Toteumatiedoista ajetaan kuukausittaiset raportit Raindance palvelimelle, josta tiedostot poimitaan työaseman kovalevylle. Tiedostot kopioidaan CD:lle ja lähetetään postitse VTV:lle ja sisäiselle tarkastukselle. tyyppi Tietojen lähettämisestä vastaa taloushallintoyksikkö Kirjanpidon toteumatiedot. Puoliautomaattinen, yksisuuntainen. Kaksi kertaa vuodessa. Ftpyhteys ja posti.

22 18.t ulkoisiin järjestelmiin Raindance > Tilastokeskus Kansantalouden tilinpäätös Raindancesta raportointi exceliin, raportti lähetetään sähköpostilla tilastokeskukseen tyyppi Manuaalinen, yksisuuntainen 1 kerran/ 2 v. Sähköposti

23 19.t ulkoisiin järjestelmiin Raindance > Atkos Pääkirjojen ja päiväkirjojen tulostuspalvelu Atkosselle siirretään tiedosto, jonka he tulostavat ja lähettävät postissa tiedostossa nimetyille vastaanottajille (maksupisteet). tyyppi Palvelun toimittaja x Puoliautomaattinen, yksisuuntainen kerran kuukaudessa Ftp

24 20. Muut Liittym ä Liittym ä Liittym ä Raindance(laskenta) > Excel > Raindance Uljas > Verkkopankki (mainittu ylläpidon vuoksi) ATKlaiterekisteri > Raindance käyttöomaisuuskirjanpito, manuaalinen liittymä Tuomioistuinten asiankäsittelyjärjestelmät > Raindance, manuaalinen liittymä Tuomioistuinten asiankäsittelyjärjestelmissä on asiakas ja laskutustietoja Myyntireskontraan ja asiakastietoihin tiedot syötetään asiakkaalle toimitettavasta asiakirjasta, koska liittymää ei ole (Pl. Helsingin KäO, joka käyttää Tuomaksen raporttia laskutuksessa hyväksi) t asiankäsittelyjärjestelmistä TARMOON Liittym ä Liittym ä Liittym ä Liittym ä Liittym ä Liittym ä Liittym ä Liittym ä Sakari > Tarmo Tuomas > Tarmo KTJ > Tarmo Julia > Tarmo Uljas> Tarmo Hallintooikeuksien asian > Tarmo Hovioikeuksien asian > Tarmo RAJSA > Tarmo

Visma Monipankki. Käyttäjän käsikirja

Visma Monipankki. Käyttäjän käsikirja Visma Monipankki Käyttäjän käsikirja Oppaan päiväys: 10.10.2011. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa

Lisätiedot

MITÄ JOKAISEN YRITTÄJÄN TULISI TIETÄÄ KIRJANPIDOSTA? 1.12.2011

MITÄ JOKAISEN YRITTÄJÄN TULISI TIETÄÄ KIRJANPIDOSTA? 1.12.2011 Sivu 1 / 6 MITÄ JOKAISEN YRITTÄJÄN TULISI TIETÄÄ KIRJANPIDOSTA? 1.12.2011 Tilitoimisto on yrittäjän arvokkaimpia yhteistyökumppaneita. Aktiivinen ja ennakoiva yhteistyö tilitoimiston ja yrittäjän välillä

Lisätiedot

ASTERI KIRJANPITO WINDOWS-OHJELMA. Päivitys 10.9.2001 JA EURO-OHJEITA

ASTERI KIRJANPITO WINDOWS-OHJELMA. Päivitys 10.9.2001 JA EURO-OHJEITA ASTERI KIRJANPITO WINDOWS-OHJELMA Päivitys 10.9.2001 JA EURO-OHJEITA Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Keskus (09) 350 7530 Päivystykset: 0400 316 088, 00700 HELSINKI Fax. (09) 351 5532 0400 505 596,

Lisätiedot

ARENE ry:n tietohallintohanke

ARENE ry:n tietohallintohanke ARENE ry:n tietohallintohanke Määrittelyprojekti ProAMK LIITE 1. Tukisovellusten kartoitusraportti Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kartoituksen toteutus... 3 3. Tulokset... 4 4. Johtopäätökset, pohdinta

Lisätiedot

Matkustusohje_/_Rules_on_Travel

Matkustusohje_/_Rules_on_Travel Contents 1 Matkustusohje 2 Matkasuunnitelma 2.1 Matkavakuutus 2.2 Matkakuluista 2.3 Ostolaskut 3 Matkalasku 4 Hyväksyjän hyvä huomata 5 Matkaneuvojan muistilista if (window.showtoctoggle) { var tocshowtext

Lisätiedot

Toimii kaikille laskuille tyypistä tai muodosta riippumatta

Toimii kaikille laskuille tyypistä tai muodosta riippumatta OSTOLASKUJEN KÄSITTELYN AUTOMATISOINTI PARHAAT KÄYTÄNNÖT READSOFTIN SÄHKÖISEN LASKUTUKSEN RATKAISUN AVULLA Toimii kaikille laskuille tyypistä tai muodosta riippumatta ON-BOARDING TOOL INCLUDED R E A D

Lisätiedot

Tiedon tuonti. Sisältö

Tiedon tuonti. Sisältö Tiedon tuonti Sisältö Yleistä... 2 Vaihe 1 Tietojen valmistelu... 2 Vaihe 2 Testaaminen... 4 Vaihe 3 Oikeellisuuden tarkistus... 5 Vaihe 4 Kenttien liittäminen... 7 Vaihe 5 Luontitapa... 10 1 Tiedon tuonti

Lisätiedot

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 1(8) MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 SISÄLTÖ 1. YLEISET OHJEET 1.1 Käyttöehdot ja soveltamisala 1.2 Hankkeen vastuullisen

Lisätiedot

Henix-palkanlaskenta, versio 14

Henix-palkanlaskenta, versio 14 Henix-palkanlaskenta, versio 14 Helsingin ATK-Palvelu Oy 2012 puh. (09) 503 2510, www.henix.fi, henix@henix.fi Hakemisto Hakemisto... 1 1. Yleistä... 4 2. Ohjelman käyttöönottovaihe... 5 2.1. Parametrien

Lisätiedot

RESERVATION. Asiakaslähtöiset hankkeet 1. Heidi Rastas Jari-Matti Seppälä Riikka Vesander. Raportti Huhtikuu 2013

RESERVATION. Asiakaslähtöiset hankkeet 1. Heidi Rastas Jari-Matti Seppälä Riikka Vesander. Raportti Huhtikuu 2013 RESERVATION Asiakaslähtöiset hankkeet 1 Heidi Rastas Jari-Matti Seppälä Riikka Vesander Raportti Huhtikuu 2013 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Luonnontieteiden ala 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 JÄRJESTELMÄT...

Lisätiedot

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET businessoulu.com 2015 2 YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET SISÄLTÖ SIVU 1. YLEISTÄ 3 2. YRITTÄJÄN VAKUUTUKSET 3 2.1 Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL 3 2.2 Yrittäjän muut

Lisätiedot

Visma Econet Pro Palkat Versioseloste Versio 6.00

Visma Econet Pro Palkat Versioseloste Versio 6.00 Versioseloste Versio 6.00 Oppaan päiväys: 22.12.2009. Asiakasneuvonta: Helpdesk: www.visma.fi Visma Econet Pro: 0600-39-7261 Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

ProCountorin version 4.1 uudet ominaisuudet

ProCountorin version 4.1 uudet ominaisuudet Sivu 1(6) ProCountorin version 4.1 uudet ominaisuudet Tiivistelmä Verotilimenettely muuttaa oma-aloitteisten verojen ilmoittamista ja maksamista vuoden 2010 alusta lähtien. ProCountorissa voi nyt tehdä

Lisätiedot

Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut

Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Motivan julkaisu 2/2001 1 Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Mikko Ahonen Keski-Suomen Energiatoimisto ISBN 952-5304-13-2 ISSN 1456-4483 Copyright Motiva Oy,

Lisätiedot

Peppi projekti: Selvitys lukujärjestyksien suunnittelutyökaluista. Versio 0.9 17.6.2011

Peppi projekti: Selvitys lukujärjestyksien suunnittelutyökaluista. Versio 0.9 17.6.2011 Peppi projekti: Selvitys lukujärjestyksien suunnittelutyökaluista Versio 0.9 17.6.2011 Sisältö 1. Johdanto... 1 1.1 Tavoitteet... 1 1.2 Rajaukset... 1 1.3 Taustaa... 1 2. Työ- ja lukujärjestyssuunnittelutyökalut...

Lisätiedot

NEPTON JÄSENTIETO - PERUSVERSIO käyttöohjeet lyhyesti

NEPTON JÄSENTIETO - PERUSVERSIO käyttöohjeet lyhyesti Suomen Voimisteluliitto NEPTON JÄSENTIETO - PERUSVERSIO käyttöohjeet lyhyesti Nepton perusversio on seuran yhteyshenkilörekisteri ja jäsenrekisteri. Perusversiota käyttää seurassa henkilö/t, jolle on annettu

Lisätiedot

Maanpuolustusrekisterin käyttöohje

Maanpuolustusrekisterin käyttöohje Maanpuolustusrekisterin käyttöohje versio 1.0 Ossi Ikonen ossi.ikonen@hrup.fi Yleistä Maanpuolustusrekisteri on Suomen Reserviupseeriliiton, Reserviläisliiton, Maanpuolustuskiltojen liiton ja Maanpuolustusnaisten

Lisätiedot

Aalto-yliopistonkirjastonkaukopalvelu mukanamuutoksessa. Kaukopalvelupäivät 21.-22.4.2009 Eeva-Inkeri Sierla, TKK

Aalto-yliopistonkirjastonkaukopalvelu mukanamuutoksessa. Kaukopalvelupäivät 21.-22.4.2009 Eeva-Inkeri Sierla, TKK Aalto-yliopistonkirjastonkaukopalvelu mukanamuutoksessa Kaukopalvelupäivät 21.-22.4.2009 Eeva-Inkeri Sierla, TKK Aiheita Aalto-yliopisto Aalto-yliopiston kirjasto Aalto-yliopiston kirjaston kaukopalvelu

Lisätiedot

Apix Vastaanota-palvelun lisäominaisuus. Vastaanota+ Pikaohje. 24.11.2011 Versio 1.0

Apix Vastaanota-palvelun lisäominaisuus. Vastaanota+ Pikaohje. 24.11.2011 Versio 1.0 Apix Vastaanota-palvelun lisäominaisuus Vastaanota+ Pikaohje 24.11.2011 Versio 1.0 1 Sisältö Yleistä...... 2 Käyttäjät...... 3 Näkymät...... 3 Kirjautumisnäkymä... 4 'Pääkäyttäjä -näkymä... 5 Luo lasku

Lisätiedot

25 RAPORTOINTI. 25.1 Raporttigeneraattori. Dafo Versio 10 RAPORTOINTI. Käyttöohje

25 RAPORTOINTI. 25.1 Raporttigeneraattori. Dafo Versio 10 RAPORTOINTI. Käyttöohje 25 Dafon raportointiosajärjestelmä on työväline sekä nopeisiin AD HOC-kyselyihin, että pidemmän aikavälin tulosraportointiin. Järjestelmä jakaantuu näin ollen myös kahteen erilliseen osajärjestelmään.

Lisätiedot

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Soveltamisala Näitä Prepaid-palvelujen yleisiä sopimusehtoja ( Yleiset sopimusehdot ) sovelletaan Asiakkaan ja Nets Oy:n ( Nets ) väliseen sopimussuhteeseen, jonka

Lisätiedot

Logistiikan sähköinen tietopaketti

Logistiikan sähköinen tietopaketti Logistiikan sähköinen tietopaketti 1 KUVA Rami Salle TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 3 Logistiikan sähköisen tiedonsiirron tietopaketti 4 Nykytilanne tietojärjestelmien

Lisätiedot

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten.

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten. MAXISAT OY:N MAXIVISION-PALVELUN YLEISET SOPIMUSEHDOT 01.03.2015 1. SOVELTAMISALA 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Maxisatin asiakkaalle tarjoamiin Maxivision tuotteisiin ja palveluihin ja

Lisätiedot

Osapuolet sitoutuvat noudattamaan e-reseptipalvelun ehtoja ja sen liitteitä.

Osapuolet sitoutuvat noudattamaan e-reseptipalvelun ehtoja ja sen liitteitä. Mallisopimus Sopimus e-reseptipalveluun liittymisestä Tällä sopimuksella yksityinen terveydenhuollon toimintayksikkö ( Lääkäriasema ) ja itsenäinen ammatinharjoittaja ("Ammatinharjoittaja") sopivat e-reseptipalveluun

Lisätiedot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot Voimassa alkaen 18.3.2015 1 / 5 Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Verifone Finland Oy:n

Lisätiedot

PC-WISUN KÄYTTÄJÄN SIIRTYMINEN WEBWISUN KÄYTTÖÖN

PC-WISUN KÄYTTÄJÄN SIIRTYMINEN WEBWISUN KÄYTTÖÖN PC-WISUN KÄYTTÄJÄN SIIRTYMINEN WEBWISUN KÄYTTÖÖN Sisällysluettelo: 1. JOHDANTO... 3 2. WEBWISUUN KIRJAUTUMINEN... 3 2.1 WebWisuun kirjautuminen salasanan avulla... 3 2.1.1 Lisenssinumero... 3 2.1.2 Salasana...

Lisätiedot

8.) palvelun käytöt, jotka vievät yli minuutin (60 sekuntia) prosessointiaikaa. 11.) palvelun käytöt, jossa kyselyitä (HTTP) kirjataan yli 500 000

8.) palvelun käytöt, jotka vievät yli minuutin (60 sekuntia) prosessointiaikaa. 11.) palvelun käytöt, jossa kyselyitä (HTTP) kirjataan yli 500 000 YLEISET EHDOT Yleistä 1.1 Sopimuksen soveltamisala Näitä ehtoja sovelletaan Tmi Suncomet (jäljempänä palveluntarjoaja) asiakkaalle toimittamiin palveluihin. Näitä ehtoja sovelletaan, ellei asiakkaan ja

Lisätiedot

1. Sopimusehtojen voimassaolo ja soveltaminen. 2. Sopimuksen syntyminen ja sopimuskauden pituus. 4. Sopimuksen purku ja palvelun sulkeminen

1. Sopimusehtojen voimassaolo ja soveltaminen. 2. Sopimuksen syntyminen ja sopimuskauden pituus. 4. Sopimuksen purku ja palvelun sulkeminen 1 Yleiset sopimusehdot 1. Sopimusehtojen voimassaolo ja soveltaminen Näitä sopimusehtoja sovelletaan :n (jäljempänä Palveluntarjoaja) asiakkailleen toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin. Ehdot astuvat

Lisätiedot

HENKILÖTIEDOT SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 2. Henkilötiedot 2.1 Pikahaku 2.2 Henkilön lisääminen 2.2.1 Jäsenen vanha sportti-id / hetu

HENKILÖTIEDOT SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 2. Henkilötiedot 2.1 Pikahaku 2.2 Henkilön lisääminen 2.2.1 Jäsenen vanha sportti-id / hetu HENKILÖTIEDOT SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 2. Henkilötiedot 2.1 Pikahaku 2.2 Henkilön lisääminen 2.2.1 Jäsenen vanha sportti-id / hetu 2.2.2 Uuden henkilön lisääminen 2.2.3 Täytettävät kentät uutta henkilöä

Lisätiedot

Arkistolaitos VAPA -palvelu

Arkistolaitos VAPA -palvelu Arkistolaitos VAPA -palvelu Asiakirjallisen aineiston sähköistä siirtoa ja säilyttämistä koskeva sopimus ( Siirto- ja säilytyssopimus ) Arkistolaitos ja [ ] Kansallisarkisto Rauhankatu 17 PL 258, 00171

Lisätiedot