Raportti Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Yhtymähallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raportti 2011. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Yhtymähallitus 20.3.2012 32"

Transkriptio

1 Raportti 2011 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Yhtymähallitus

2 Sisällysluettelo 1 Arvot Toiminta-ajatus Visio Toiminnalliset tavoitteet vuonna Toiminnalliset tavoitteet Keskeiset kehittämistoimenpiteet ja hankkeet Tasapainotettu tuloskortti ja mittarit 2011 yhtymävaltuuston tasolla Ammatillisen perustutkinnon suorittaneet Oppisopimuskoulutuksena ammatillisen perustutkinnon suorittaneet Oppisopimuskoulutuksena ammatillisen ammatti- tai erikoisammattitutkinnon suorittaneet Tulosindeksi, tulosrahoitus ja vertaisarviointi Tulostavoitteet Investoinnit vuonna Käyttösuunnitelmat Vastuuyksikkö: Kuntayhtymä Talous vuonna Vastuuyksikkö: Ammatillinen koulutus Opiskelijamäärät Loimaan tulosalue Loimaan ammatti- ja aikuisopisto Talous Tulosalueen koulutusalat Keskeiset kehittämistoimenpiteet ja hankkeet Koulutilan toimintakertomus Uudenkaupungin tulosalue Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto, Novida Talous Tulosalueen koulutusalat Keskeiset kehittämistoimenpiteet ja hankkeet Tuloslaskelma Tilinpäätös 2011 (yhteenvetotaulukot) Yhtymävaltuustotaso (mukana sisäiset erät ja poistot) Yhtymähallitustaso (mukana sisäiset erät ja poistot) Kustannukset ja tulot per opiskelija v Mittariselosteet... 29

3 Yhtymävaltuuston hyväksymät tavoitteet vuodelle Arvot Toimimme vastuullisesti Kohtelemme toisiamme oikeudenmukaisesti Kehitämme toimintaamme yhteistyössä Toimimme työelämän ja opiskelijoiden tarpeisiin perustuen 2 Toiminta-ajatus Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän tarkoituksena on valtakunnallisen ammattiopistostrategian periaatteiden mukaisesti tukea opiskelijoiden ammatillista kasvua työelämän muuttuviin alueellisiin, valtakunnallisiin ja kansainvälisiin tehtäviin. Kuntayhtymä turvaa alueellisen koulutuksen monipuolisen saatavuuden, osallistuu yrittäjyyden edistämiseen ja alueelliseen kehittämistoimintaan sekä edistää kestävää kehitystä. 3 Visio 2015 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymällä on hyvät edellytykset toteuttaa ammattiopistostrategiaa itsenäisenä koulutuksen järjestäjänä. Kuntayhtymän oppilaitokset tarjoavat kilpailukykyiset koulutus- ja kehittämispalvelut, jotka perustuvat työelämälähtöisiin oppimisympäristöihin, osaavaan henkilöstöön, hyviin kumppanuksiin, toimivaan verkostoyhteistyöhön ja kestävään talouteen. 1

4 4 Toiminnalliset tavoitteet vuonna Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Toteutuma Laaditaan henkilöstö-, aluekehitys-, Mainittujen lisäksi laadittu oppimis-, erityisopetus-, aikuiskoulutus-, tietohallintostrategia ja markkinointi- ja viestintä-, tieto- ja tietoturvasuunnitelma, laatupolitiikka viestintätekniikan käytön, kestävän ja kestävän kehityksen politiikka kehityksen ja laatustrategiat Toteutetaan koulutuskuntayhtymän Internet-pohjainen kokonaisvaltainen toiminnan suunnittelu- ja ohjausjärjestelmä ja kuvataan sen avulla ydin- ja tukiprosessit Laaditaan systemaattisesti toimintajärjestelmään liittyvät ennakointi-, palaute- ja arviointijärjestelmät. Toteutetaan OKM:lle esitetty fuusion toimeenpanosuunnitelma vuodelle 2011 Toteutettu IMS sähköinen toiminnan ohjausjärjestelmä. Palautekyselyt on laadittu ja toteutettu Liitytty mukaan maakunnalliseen laatustrategian toteutushankkeeseen Toimeenpanosuunnitelma toteutettu 4.2. Keskeiset kehittämistoimenpiteet ja hankkeet Toiminnalliseksi tavoitteeksi kuntayhtymälle on asetettu seuraava: Toteutetaan OKM:lle esitetty fuusion toimeenpanosuunnitelma vuodelle Suunnitelman toteuttamiseksi OKM on myöntänyt harkinnanvaraista järjestäjäverkon kokoamiseksi tarkoitettua avustusta vuodelle Toteutuma : 1. Tietojärjestelmien yhdistäminen ja yhtenäistäminen Tietoverkon rakentaminen ja täydentäminen: toimipaikkojen välinen dataverkko, päätelaitteet, sisäisten verkkojen päivitys Ohjelmistojen päivitys ja yhtenäistäminen: talous-, henkilöstö, opiskelijahallinto Etäopiskelu- ja videoneuvottelulaitteiston päivitys Sisäiset verkot päivitetty, toimipaikkojen välinen dataverkko valmis, palvelimet ja päätelaitteet asennettu Valmis Järjestelmä otettu käyttöön kaikissa oppilaitoksissa Informaatiojärjestelmän täydentäminen: Internet-sivustot (kuntayhtymä, oppilaitokset, oppisopimustoiminta), informaatiotaulut, kuulutusjärjestelmät, puhelinjärjestelmän uusiminen mobiilikeskus-järjestelmäksi Internet-sivustot uusittu Loimaan alueelle otettu käyttöön mobiilivaihde 2

5 Virtuaalioppimisympäristön laajentaminen, yhteisen opintotarjonnan laatiminen Tieto- ja viestintästrategian uudistaminen Aikuisten yhteinen opintotarjonta valmisteltu, laajennettu Moodle-tarjontaa Valmis 2. Aikuiskoulutustarjonnan kehittäminen Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen suunnittelu ja koordinointi Oppisopimistoiminnan kehittäminen Aiemmat järjestämisluvat uusittu, uusia tutkintoja suunniteltu noin 10 kpl Avattu yhteiset Internet-sivut, yhtenäistetty prosesseja 3. Strategiatyö Ennakointijärjestelmän rakentaminen Päivitetään visio, toiminta-ajatus, arvot, strategiset painopisteet, tuloksellisuus Vuosisuunnitelmien laatiminen Strategioiden päivitys Tehty yhteinen hankehakemus maakunnan muiden ammatillisten oppilaitosten kanssa uusittu visio, toiminta-ajatus, arvot ja tuloskortti ja mittaristo Laadittu ensimmäinen yhteinen talousarvio ja käyttösuunnitelmat pidetty yhteisiä talousarvioseminaareja Osa hyväksytty ja osa käsitelty yhtymähallituksessa, kaikkien hyväksyntä tammikuussa Johdon ja henkilöstön koulutus Tietojärjestelmäkoulutus (talous, henkilöstöhallinto, opiskelijahallinto, asiakirjatuotanto ) Johdon kehittäminen (johtoryhmät ja koulutusalavastaavat) Henkilöstön kehittäminen Perehdytetty henkilökunta uusiin ohjelmistoihin Uudet apulaisrehtorit osallistuneet rehtorikoulutukseen Laadittu henkilöstön kehittämissuunnitelmat 5. Sähköisen toimintajärjestelmän suunnittelu ja toteuttaminen Suunnittelu, käyttöönotto, ylläpitäjien koulutus Henkilöstön perehdyttäminen Ohjelmistokustannukset Ylläpito- ja päivitystyö Laatupolitiikan ja laatutyön uudistaminen Rakennettu IMS-toimintajärjestestelmää ja henkilökuntaa on koulutettu sen ylläpitoon Esitelty rakenteilla olevaa järjestelmää Ohjelmisto hankittu Palkattu laatu- ja kehittämisvastaava (laatupäällikkö), nimetty prosessit ja niiden omistajat Tehty 3

6 6. Opetussuunnitelmatyö Opetus- ja toteutussuunnitelmien vertailu Tutustumiskäynnit Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen kehittäminen Neuvottelukuntatyön kehittäminen ja koordinointi Tehty koulutusaloittain Toteutettu verkostoitumishanketta Mukana OPH:n hankkeessa Mukana OPH:n hankkeessa 7. Muut kehittämistoimenpiteet Turvallisuusjärjestelmien päivitys Arkiston päättäminen Uudessakaupungissa ja arkistoinnin uudelleen järjestely Aloitettu kulunvalvonnan ja kameravalvonnan rakentaminen Loimaan Hämeentien yksiköstä Valmis Uudelleen järjestely tehty 4

7 4.3 Tasapainotettu tuloskortti ja mittarit 2011 yhtymävaltuuston tasolla Näkökul mat Toteutunut % Henkilöstö ja toiminnan uusiutumiskyky Asiakkaat ja yhteistyötahot Keskeiset strategiset tavoitteet ammatti-taitoinen ja motivoitunut henkilöstö - opettajat perehtyneet hyvin alansa työelämään ja sen kehitysnäkymiin - työelämän tarpeiden mukainen tutkinto- ja kurssitarjonta - pysyminen kehityksen eturintamassa - pätevän henkilöstön saanti, onnistunut rekrytointi - ennakointitoiminta laajaa työhallinnon ja työelämän kanssa - oppimisympäristöt soveltuvia koko ikäluokkaa ja elinikäistä oppimista varten - läheinen yhteistyö työelämän kanssa opetuksen toteutuksessa ja opetusvälineiden käytössä -osallistuminen tiiviisti alueen kehittämiseen Ratkaisevat menestystekijät - henkilöstön osaaminen - henkilöstön työkyky ja motivaatio - joustavat työajat ja - muodot - koulutustarjonnan uusiutumiskyky - tutkintotiimien innovatiivisuus - johtamisen ja esimiestoiminnan tasokkuus - tilojen ja välineiden ajanmukaisuus - koulutustarjonnan vetovoimaisuus - yhteisten kehittämishankkeiden määrä työelämän, kehittämiskeskuksen ja Turun amk:n kanssa - aikuiskoulutuksen joustavuus ja laatu - asiakaspalautteen kerääminen ja sen hyödyntäminen Mittarit 1. päteviä opettajia % päätoimisista 2. henkilöstökoulutus % palkoista 3. henkilöstökyselyn tulos 4. ulkopuolinen kehittämisrahoitus /v 5. uusia koulutustutkintoja kpl/vuosi 6. % ikäluokasta ammatilliseen koulutukseen alueella peruskouluittain 7. asiakaspalautteen tulos 8. aikuiskoulutuksen volyymi opiskelijatyöpäivinä Tavoite % 4,0 % > > 55 % > ,4 % 3, % 3, Tavoite % 5 % >3, > 55 % >3, Ydin- ja tukiprosessit Talous -ryhmätyöskentelyn, verkostoitumisen ja yhteistyön syventäminen -yhteistyö valmistuneiden työllistämisessä - kokonaisvaltainen toiminnan suunnittelu ja ohjaus - toiminnan arviointijärjestelmä - systemaattinen palautteen kerääminen ja sen tulosten hyödyntäminen - kustannusten hyvä hallinta - riittävä investointikyky - oppimisen teho ja laatu - opetusjärjestelyjen joustavuus - koulutuksen osuvuus, asiakastyytyväisyys, valmistuminen ammattiin normiajassa, erityisopetuksen teho - kaksoistutkintojen kehittäminen yhteistyössä lukioiden kanssa - sähköinen toiminnan ohjausjärjestelmän käyttööotto - esimiestoimintaa palvelevat kustannusten seurantajärjestelmät - välineiden ja tilojen uusiminen - tutkinnot toteutettava vos-rahoituksella 9. koulutuksen vaikuttavuus 10. opiskelijapalautteen tulos 11. suhteellinen velkautuneisuus % 12. vuosikate % poistoista >0 >3 12 % 140 % 0,26 3,7 34,3 % 236,7 % >15 >3,5 10 % 150 % mittariselosteet sivulla 29 5

8 4.4 Ammatillisen perustutkinnon suorittaneet 2011 Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto 4 Autoalan perustutkinto 21 Catering-alan perustutkinto 14 Hiusalan perustutkinto 14 Kone- ja metallialan perustutkinto 39 Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani 20 Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani (näyttötutkinto) 3 Liiketalouden perustutkinto 53 Maatalousalan perustutkinto 7 Logistiikan perustutkinto 13 Maatalousalan perustutkinto, maaseutuyrittäjä (näyttötutkinto) 4 Rakennusalan perustutkinto 58 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 40 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja (näyttötutkinto) 61 Sähköalan perustutkinto 81 Tietojenkäsittelyn perustutkinto 18 Yhteensä Oppisopimuskoulutuksena ammatillisen perustutkinnon suorittaneet 2011 Autoalan perustutkinto 1 Elintarvikealan perustutkinto 1 Kone- ja metallialan perustutkinto 1 Liiketalouden perustutkinto 20 Maatalousalan perustutkinto 2 Pintakäsittelyalan perustutkinto 1 Puutarhatalouden perustutkinto 1 Rakennusalan perustutkinto 2 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 32 Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 2 Talotekniikan perustutkinto 1 Tietotekniikan perustutkinto 1 Yhteensä 65 6

9 4.6 Oppisopimuskoulutuksena ammatillisen ammatti- tai erikoisammattitutkinnon suorittaneet 2011 Autosähkömekaanikon ammattitutkinto 1 Hierojan ammattitutkinto 1 Johtamisen erikoisammattitutkinto 4 Kaukolämpöasentajan erikoisammattitutkinto 1 Kaupan esimiehen ammattitutkinto 1 Kiinteistönhoitajan ammattitutkinto 1 Koulunkäyntiavustajan ammattitutkinto 1 Laitoshuoltajan ammattitutkinto 1 Markkinointiviestinnän ammattitutkinto 1 Myynnin ammattitutkinto 1 Nuohoojan ammattitutkinto 2 Perhepäivähoitajan ammattitutkinto 3 Rahoitus- ja vakuutusalan ammattitutkinto 8 Raskaskalustomekaanikon ammattitutkinto 1 Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto 1 Sähköasentajan ammattitutkinto 2 Taloushallinnon ammattitutkinto 1 Tekniikan erikoisammattitutkinto 9 Tekstiilihuollon ammattitutkinto 1 Tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinto 1 Varaosamyyjän ammattitutkinto 1 Yrittäjän ammattitutkinto 4 Yhteensä 47 7

10 4.7 Tulosindeksi, tulosrahoitus ja vertaisarviointi Mittarit on uusittu vuonna Aikaisemmat työllistymis-, jatko-opiskelu-, keskeyttämis- ja läpäisymittari on yhdistetty yhdeksi vaikuttavuusmittarin kokonaisuudeksi. Laskennassa tarvittavat opiskelijatiedot poimitaan Tilastokeskuksen vuoden 2005 henkilöpohjaisesta opiskelija-aineistosta. Perusjoukko sisältää opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat tilanteesta sekä oppisopimusmuotoisen ja näyttötutkintoon valmistavan ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat kalenterivuodelta Tutkinnon suorittaneet ovat vuoden 2005 syyskuun ja vuoden 2008 lopun välisenä aikana tutkinnon suorittaneita. 1. Vaikuttavuusmittari (paino 90 %), selostus alla 2. Opettajien kelpoisuusmittari (7 %): muodollisesti kelpoisten osuus päätoimisista opettajista 3. Henkilöstön kehittämismittari (3 %): henkilöstön kehittämismenojen osuus kaikista henkilöstömenoista Kukin mittari osoittaa tuloksellisuutta tietystä näkökulmasta. Mittareiden painoarvot puolestaan kertovat, millainen merkitys tuloksellisuuden osa-alueille on annettu. Koulutuksen tuloksellisuuden arviointikohteet on johdettu tavoitteista, joita lainsäädäntö ja opetusministeriö ammatilliselle koulutukselle asettavat. Arviointikohteet on ryhmitelty Balanced Scorecard (BSC) viitekehyksen pohjalta vaikuttavuuteen, prosessituloksiin ja henkilöstöön. Kullekin arviointialueelle on määritelty sitä kuvaavat mittarit siten, että ne mittaavat mahdollisimman relevantisti ja luotettavasti samalla myös pelkistetysti kohteena olevaa tuloksellisuuden arviointialuetta. Vaikuttavuusmittarin perustana ovat tulosryhmät. Tarkastelujakson päätteeksi tarkastelujoukon opiskelijat luokitellaan viiteen tulosryhmään (TR1-TR5, RahA (1766/2009) 6 ). Koulutuksen järjestäjän suoritusta pidetään sitä parempana, mitä useampi opiskelijoista sijoittuu ylempiin parempaa tulosta osoittaviin tulosryhmiin. R1-tulosryhmään luokitellaan ne ammatillisen perustutkinnon tarkastelujaksolla suorittaneet, jotka tarkastelujakson lopussa vuoden viimeisellä viikolla olivat työllisiä (läpäissyt, työllinen). Tulosryhmän paino on 10. TR2-tulosryhmään kuuluvat ne ammatillisen perustutkinnon tarkastelujaksolla suorittaneet, jotka syyslukukaudella tarkastelujakson lopulla olivat jatko-opiskelijoina ammattikorkeakouluissa tai yliopistoissa tai olivat jo ehtineet suorittaa jonkin korkeakouluasteen tutkinnon tarkastelukauden loppuun mennessä eivätkä olleet työllisiä (läpäissyt, jatko-opiskelija). Tulosryhmän paino on 6. TR3-tulosryhmään sijoittuvat kaikki ne ammatillisen perustutkinnon tarkastelujaksolla suorittaneet, jotka eivät olleet työssä eivätkä jatko-opiskelijoita. Tähän ryhmään sisältyvät muiden muassa ne, jotka tarkastelujakson lopulla opiskelivat jossakin tutkintoon johtavassa koulutuksessa toisella asteella, olivat työttömiä, kotona, äitiyslomalla, eläkkeellä jne. (läpäissyt, ei työllinen eikä jatko-opiskelija). Tulosryhmän paino on 3. TR4-tulosryhmään luokitellaan ne ammatillista perustutkintoa tarkastelujaksolla suorittamattomat, jotka olivat työssä tarkastelujakson lopussa tai opiskelemassa jossain oppilaitoksessa syyslukukaudella tarkastelujakson lopulla. Tähän ryhmään luokitellaan myös ne opiskelijat, jotka eivät ole suorittaneet toisen asteen ammatillista perustutkintoa, mutta olivat suorittaneet tarkastelujakson loppuun mennessä ylioppilastutkinnon, ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinnon (ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija). Tulosryhmän paino on 1. 8

11 TR5-tulosryhmään sijoitetaan ne ammatillista perustutkintoa tarkastelujaksolla suorittamattomat, jotka eivät olleet työssä eivätkä opiskelemassa tarkastelujakson lopussa (keskeyttänyt, ei työllinen eikä opiskelija). Tulosryhmän paino on 0. Henkilöstö kohdassa arvioidaan tuloksellisuutta opettajakunnan muodollisen kelpoisuuden ja henkilöstön kehittämiseen kohdennettujen voimavarojen näkökulmasta vuodelta Vuoden 2011 rahoituksessa tuloksellisuus otetaan määräytymisperusteena huomioon niille koulutuksen järjestäjille, jotka olivat vuonna 2009 lasketun tulosindeksin piirissä. Kaikkien tulosrahoituksen piirissä olevien koulutuksen järjestäjien yksikköhinnasta vähennetään ensin kolmea prosenttia vastaava euromäärä. Tulosrahoitus osana yksikköhintarahoitusta lasketaan siten, että määritetään tulosindeksin arvo, jota suurempi pistemäärä on vähintään neljällä viidesosalla koulutuksen järjestäjistä. Koulutuksen järjestäjän tulosindeksin minimipistemäärän ylittävä pistemäärä kerrotaan tulosrahoituspisteen hinnalla ja koulutusalakohtaisten opiskelijamäärien summan sekä koulutusaloittain laskettujen yksikköhintojen painotetulla keskiarvon tulolla. Vuonna 2010 lasketun indeksin mukainen tuloksellisuusrahoitus saadaan vuonna Sen suurus Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymälle oli , josta Loimaan ammatti- ja aikuisopiston osuus on noin ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novidan osuus loput. Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan ammatillisen peruskoulutuksen rahoitusperusteisiin tulosrahoitus ei vaikuta. Seuraavassa taulukossa on esitetty Loimaan ammatti- ja aikuisopiston mittareiden arvot vuosina Vuoden 2011 luvut eivät täysin ole vertailukelpoisia neljän ensimmäisen mittarin osalta edellä selostetun laskentatavan muuttumisen johdosta. Työllistymis-, jatko-opiskelu-, keskeyttämis- ja läpäisyastemittari ovat siis vuoden 2011 tuloksellisuusrahoituksessa osana vaikuttavuusmittaria. Vuosi Tutkintoja Päteviä % Työllisty -mismittari Jatkoop.mittari Keskeyttämis % Läpäisyaste % Kehittäminen % Tulorahoitusindeksi ,5-0,1 5,7 58,6 86,6 3, ,3-0,5 4,5 56,5 85,7 3, ,2-1,5 4,6 57,4 83,9 4, ,4-3,0 4,6 66,9 80,5 3, ,3-2,8 4,4 55,8 82,8 3, ,3-2,1 5,6 58,9 76,9 2, ,0-1,5 3,0 42,1 78,5 2, ,7 0,7 3,0 61,0 80,0 2, Alla olevassa taulukossa on verrattu lähialueen oppilaitoksia standardoitujen mittaritulosten ja tulosindeksien perusteella. Luku 0 on keskiarvo, tuloksellisuusrahoitusta on saanut ylläpitäjä, jonka tulosindeksi on ollut yli 950. Järjestäjä Opiskelijat Vaikuttavuus Pätevyys Kehittäminen Tulosindeksi Loimaan kky 967 0,2631 0,1022 0, Uusikaupunki 580 0,1163-0,0298 1, Salo ,8600 0,4960 0, Sastamala ,2458 0,2983-0, Forssa 977 0,5433-0,1515 0,

12 4.8 Tulostavoitteet Tavoitteena on keskeisimpien taloutta kuvaavien tunnuslukujen pysyttäminen nykyisessä tasossaan tai tunnusluvun parantaminen. Talousarvio Tilinpäätös Ammatill. koulutusky:t TP 2010 TA 2010 Vuosikate % 4,3 8,3 7,2 8,2 9,5 Vuosikate/poistot, % 146,8 237,4 236,7 222,5 193,4 127,9 Vuosikate/poistot, % UUSI 70,9 sis.novidan kiinteistöhankinnan 119,3 ilman Novidan kiinteistöhankintaa Investointien tulorahoitus % 77,1 45,4 26,5 55,9 89,9 55,9 Pääomamenojen tulorahoitus, % 26,3 53,2 Kassan riittävyys, pv 33,6 1,8 49,0 Suhteellinen velkaantuneisuus % 6,9 8,2 34,3 11,7 21,0 Lainanhoitokate 16,6 10,4 19,9 10,7 5,9 Omavaraisuusaste, % 57,4 84,5 78,3 10

13 5 Investoinnit vuonna 2011 Tavoitteet (alv 0 %) toteutuma Hämeentie; kulunvalvonta ja pihavalaistuksen uusiminen Hämeentie/logistiikkahallin muutokset Hämeentien logistiikkahalli; asfaltointi Hämeentie; ajokenttä logistiikalle Myllykyläntien kattojen uusimiset Myllykyläntien ilmastointi- ja viemäröinti (tsto ym. tilat) Myllykyläntien työpajasiipi: paloilm.järj Myllykyläntien muuntamon ja pääkeskuksen uusinta Myllykyläntien Puuhamaahalli Turuntien viemäröinnin uusimiset Asfaltointityöt Myllykyläntiellä Novidan rakennusten osto Kulunvalvontaa on asennettu asteittain. Kustannukset yhteensä ,02. Suunnittelu- ja rakennuslupakustannuksia on kulunut yhteensä 7 255,98. Määrärahaa ei oltu vielä varattu tälle vuodelle. Asfaltointikustannukset yhteensä ,86. Ajokenttää on rakennettu logistiikan omin voimin. Kustannuksia on aiheutunut ,37. Vähäiset kattojen korjaukset rahoitettu käyttötaloudesta. Kustannukset kaikkiaan ,42. Ei toteutettu. Kustannukset ,15. Kustannukset 2 349,90. Ei toteutettu. Ei toteutettu. Kauppahinta Kauppa toteutui heinäkuussa. Uusi auto Myllykyläntielle Auto hankittu hintaan 9 349,59. Uusi auto Lietoon Ostettiin hintaan ,61. Uuni, suurkeittiö Myllykyläntie Uuni hankittiin ja se maksoi 9 050,00. Alun perin oli tarkoitus hankkia astianpesukone. Ajosilta saksinosturi (4tn), auto Ei toteutettu. Logistiikka; raskaan kaluston korjaamolaitteet (siltanosturi ja rengastyökone) Siltanosturi hankittu Satateräs Oy:ltä hintaan , rengastyökone Arpré Oy:ltä hintaan ,93, sekä siltanosturin tarvikkeita Loimaan Sähköltä 1006,10 ja Lujabetonilta Hankinnat yht ,03. Lisäksi tarvikkeita em ,12.

14 Logistiikka ja luonnonvara-ala; kurottaja Logistiikka; koukkulavalaittein varustettu kuorma-auto Logistiikka; Meiller kippaava puoliperävaunu ja auto Logistiikka; Tela-alustainen kaivukone Logistiikka, Kuorma-auto Luonnonvara-ala; pakettiauto Kurottaja hankittu Suomen Telakone Oy:ltä hintaan sekä koukkulavavaunu lisävarusteineen T:mi Rekola Juni Yht Hankittu Autolankoski Oy:ltä hintaan Hankittu Ab Ekeri Oy:ltä hintaan sekä Mercedes-Benz merkkinen kuorma-auto Veho Group Oy Ab:ltä hintaan Yhteensä Ei määrärahaa talousarviossa. Kaivukone maksanut Ajateltu rahoitettavan muista hankinnoista säästyvillä rahoilla. Ei määrärahaa talousarviossa. Kuormaauto maksanut Ajateltu rahoitettavan muista hankinnoista säästyvillä rahoilla. Hankittu kuorma-auto Iveco Finland Oy:ltä hintaan ,36. Luonnonvara-ala; paluuaura Hankinta siirtyi vuodelle Luonnonvara-ala; täsmäviljelyjärj. ajanmuk Luonnonvara-ala; energiapuun korjuujärj Liedon sähköluokka Novidan ravitsemusala; suurkeittiön linjaston 2. vaiheen saneeraus (padat, uunit ym. keittiökalustus) Hankinta toteutui hintaan Hankinta siirtyi vuodelle Festolta hankittu laitteistoja yhteensä ,20 :lla. Hankinta ei toteutunut vuonna Novida; muuta kalustoa Hankittu logistiikka-alalle traktori hintaan ,20. Novida; kuorma-auto Hankinta siirtyi vuodelle Novida; fuusiossa tullut kalusto Kirjanpitoarvo ,19. 12

15 6 Käyttösuunnitelmat 6.1. Vastuuyksikkö: Kuntayhtymä Vastuuyksikkö sisältää kuntayhtymäjohtajan alaisuudessa yhtymävaltuuston, -hallituksen, tarkastuslautakunnan, kuntayhtymähallinnon, kehittämisen ja yhteisten hankkeiden, tietohallinnon ja tietotekniikkapalveluiden, markkinoinnin ja tiedotuksen, työsuojelun ja fuusiohankkeiden määrärahat sekä talousjohtajan alaisuudessa yleis-, talous- ja henkilöstöhallinnon määrärahat Talous vuonna 2011 TA 2011 Ta-muutokset KS 2 Ta-muutosten jälkeen TP 2011 toteutuma Poikkeama TP/KS 2 Poikkeama % Kuntayhtymäjohtaja (Sinervo) Toimintakulut * ,1 Toimintatuotot ,5 Toimintakate ,9 Talousjohtaja (Suonkanta) Toimintakulut * ,0 toimintatuotot ,6 Toimintakate ,7 Kuntayhtymä yhteensä Toimintakulut * ,4 toimintatuotot ,4 Toimintakate ,8 *sisältää poistot Kuntayhtymätason menot koostuvat kuntayhtymäjohtajan ja talousjohtajan kustannuspaikoista. Kuntayhtymäjohtajan kustannuspaikat sisältävät mm. luottamusmieshallinnon ja fuusiohankkeiden määrärahat, joista viimeksi mainitun ns. porkkanaraha on ollut ja sisäiset vyörytystulot ,97 ja toimintakulut fuusiomenoihin ,92. Talousjohtajan kustannuspaikat sisältävät määrärahat yleis-, talous- ja henkilöstöhallintoon. Kuntayhtymätaso on rahoittanut omat menonsa ns. porkkanarahalla eli fuusion johdosta saadulla harkinnanvaraisella yksikköhintaisen valtionosuuden korotuksella sekä sisäisillä tuloilla. Hankekustannuksia ei oltu budjetoitu tänne, mutta yhteisten hankkeiden kustannuksia on kuitenkin kirjattu kuntayhtymätasolle ,86. Fuusiohankkeet ovat myös ylittyneet budjetoidusta noin

16 6.2 Vastuuyksikkö: Ammatillinen koulutus Opiskelijamäärät Tilastointipäivän opiskelijamäärät Oppilaiden kokonaismäärään sisältyvät Koulutusala opp.yht. aloittain nuorten koulutus aikuisten näyttötutk.v almistava koulutus ohjaava ja valmistava koulutus (Ammattistartti) erityisopiskeli jat porrastetut majoitusetu luonnonvara-ja ympäristöala, Loimaa tekniikan ja liikenteen ala 679 näistä kahta tutkintoa suorittavien määrä Loimaa Loimaa logistiikka Lieto Novida Novida logistiikka yhteiskuntatieteiden-, liiketaloudenja hallinnon ala 207 Loimaa Lieto Novida luonnontieteiden ala 57 Loimaa Lieto Novida 0 matkailu-, ravitsemis- ja talousala 102 Loimaa Novida sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Loimaa Lieto 0 Novida kulttuuriala 110 artesaani audiovisuaalinen viestintä ammattistartti 17 Loimaa Lieto nuoret + aikuiset yht

17 Tilastointipäivän opiskelijamäärät Oppilaiden kokonaismäärään sisältyvät Koulutusala opp.yht. aloittain nuorten koulutus aikuisten näyttötutk. valmistava koulutus porrastetut erityisopiskelijat majoitusetu näistä kahta tutkintoa suorittavien määrä luonnonvara-ja ympäristöala, Loimaa tekniikan ja liikenteen ala 731 Loimaa Loimaa logistiikka Lieto Novida Novida logistiikka yhteiskuntatieteiden-, liiketalouden- ja hallinnon ala 215 Loimaa Lieto Novida luonnontieteiden ala 58 Loimaa Lieto Novida matkailu-, ravitsemis- ja talousala 127 Loimaa Novida sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 270 kauneudenhoitoala, Loimaa sosiaali- ja terveysala 213 Loimaa Lieto Novida kulttuuriala, Loimaa 127 artesaani audiovisuaalinen viestintä Ammattistartti 19 Loimaa 11 Lieto 8 nuoret + aikuiset yht

18 Painotetut määrät 2011 (valtionosuus määräytyy näiden mukaan) Koulutusala vuoden 2011 painotettu opiskelijamäärä aloittain (valtionosuus määräytyy näiden lukujen osalta mukaan) erityisopiskelijat porrastetut majoitusetu luonnonvara- ja ympäristöala, Loimaa tekniikan ja liikenteen ala 701 Loimaa Loimaa logistiikka Lieto 81 6 Novida Novida logistiikka yhteiskuntatieteiden-, liiketalouden- ja hallinnon ala 210 Loimaa 73 2 Lieto 44 8 Novida luonnontieteiden ala 57 Loimaa 14 3 Lieto 43 2 Novida matkailu-, ravitsemis- ja talousala 112 Loimaa Novida sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 262 kauneudenhoitoala, Loimaa sosiaali- ja terveysala 204 Loimaa Lieto Novida kulttuuriala 117 artesaani 80 7 audiovisuaalinen viestintä 37 2 ammattistartti 18 Loimaa 9 5 Lieto 9 5 painotettu yhteensä Painotetut määrät auto josta erit. opisk. kone ja metalli josta erit. opisk. rakennus josta erit. opisk. sähkö josta erit. opisk. kemia josta erit. opisk. Loimaa 49,2 12,3 50,7 20,3 78,8 11,9 95,0 14,8 0,0 0,0 Lieto 0,0 0,0 0,0 0,0 38,3 3,6 43,1 2,4 0,0 0,0 Novida 41,8 11,3 52,9 6,8 50,6 7,7 62,2 13,6 30,4 7,2 yht. 90,9 23,6 103,6 27,2 167,7 23,2 200,3 30,8 30,4 7,2 16

19 Järjestämislupien mukaiset opiskelijamäärät Ammatillisen peruskoulutuksen vuotuinen kokonaisopiskelijamäärä Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymällä on enintään 1655 opiskelijaa. Ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämisluvan mukaisesti valtionosuuksien perusteena on käytetty opiskelijatyövuosia. Vuotuinen opiskelijamäärä on 101 ja oppisopimuksen opiskelijamäärä

20 6.2.2 Loimaan tulosalue Loimaan ammatti- ja aikuisopisto Vastuuhenkilö: rehtori Markku Kaurila Talous Talousarvio Tamuutokset Ta muutosten jälkeen (KS2) Toteutuma (TP2011) Poikkeama (TP/KS2) Menot Tulot Netto Tulosalueen koulutusalat Tuottaa koulutuspalveluja seuraavilta koulutusaloilta Tekniikan ja liikenteen ala ajoneuvo- ja kuljetustekniikka arkkitehtuuri ja rakentaminen kone-, metalli- ja energiatekniikka sähkö- ja automaatiotekniikka Matkailu-, ravitsemis- ja talousala majoitus- ja ravitsemisala Sosiaali- ja terveysala kauneudenhoitoala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala liiketalous ja kauppa: liiketalouden perustutkinto Luonnontieteiden ala tietojenkäsittely: tietojenkäsittelyn perustutkinto Kulttuuriala käsi- ja taideteollisuus: käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto (esinesuunnittelu, tekstiili, vaatetus sekä sisustus) viestintä ja informaatiotieteet: audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Sosiaali- ja terveys- ja liikunta-ala sosiaali- ja terveysala: sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Luonnonvara-ala luonnonvara- ja ympäristöala 18

21 Keskeiset kehittämistoimenpiteet ja hankkeet Tavoitteet/hankkeet toteutuma Toimitilojen tehokkaampi käyttö Tutkintoon johtavaa iltaopetusta on esimerkiksi ilta- ja viikonloppukäyttöä aloitettu sähkö-, catering- ja lisäämällä. logistiikka-alalla. Lisäksi uusia aikuiskoulutuksen kursseja. Opettajien työelämäjaksojen lisääminen. Työelämäjaksoille osallistunut 4 opettajaa. Työpaikkaohjaajien arvioijakoulutusten lisääminen. Keskeyttämisen ehkäiseminen työpajojen avulla ja oikeaan osunutta koulutusalavalintaa korostamalla. Opiskelijahallinto-ohjelmiston käytön monipuolistaminen ja ulottaminen myös kaikkeen aikuiskoulutukseen. Logistiikkakoulutuksen kehittäminen. Talotekniikan koulutuksen käynnistäminen. Liedon ammatti- ja aikuisopiston koulutustarjonnan lisääminen. Kaikkien perustutkintojen suorittaminen aikuisten näyttötutkintoina. Näyttötutkintomestarien määrän lisääminen ja aiempien koulutusten päivittäminen. Eri hankkeiden kautta on järjestetty arvioijakoulutusta. Teknisellä pajalla on ollut kevätlukukaudella yhteensä 16 opiskelijaa ja syyslukukaudella kolme opiskelijaa. Koulutusalojen vaihtoja on ollut muutama. Kaikki aloittavat tutkintoon johtavat aikuiskoulutusryhmät ovat sähköisessä tietokannassa. Logistiikka-alalla alkoi 2 ryhmää OPSpohjaisena ja aikuisten näyttötutkintoryhmä, yht. 51 uutta opiskelijaa. Investointeja on tehty suunnitelman mukaan. Käynnistyy 6 opiskelijalla elokuussa Aikuiskoulutusta on suunniteltu, lisäksi kartoitetaan uusia koulutusaloja. Tilat rajoittavat. Toteutettu. Uusia mestareita 4 kpl, lisäksi järjestetty 18 mestarille päivityskoulutus. 19

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä omistaa Liedon ammatti- ja aikuisopiston, Loimaan ammatti- ja aikuisopiston ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novidan sekä Loimaan ja Vakka-Suomen

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma 2/2012

Käyttösuunnitelma 2/2012 Käyttösuunnitelma 2/2012 Loimaan tulosalue Loimaan ammatti- ja aikuisopisto Liedon ammatti- ja aikuisopisto Uudenkaupungin tulosalue Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto, Novida Yhtymähallitus 18.9.2012

Lisätiedot

Tilinpäätös 2011 Yhtymähallitus 20.3.2012 31 Yhtymävaltuusto 10.5.2012 7

Tilinpäätös 2011 Yhtymähallitus 20.3.2012 31 Yhtymävaltuusto 10.5.2012 7 Tilinpäätös 2011 Yhtymähallitus 20.3.2012 31 Yhtymävaltuusto 10.5.2012 7 Sisällysluettelo I Toimintakertomus... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus...

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma 2/2013

Käyttösuunnitelma 2/2013 Käyttösuunnitelma 2/2013 Loimaan tulosalue Loimaan ammatti- ja aikuisopisto Liedon ammatti- ja aikuisopisto Uudenkaupungin tulosalue Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto, Novida Yhtymähallitus 29.10.2013

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Yhtymähallitus 18.3.2014 Yhtymävaltuusto xx.xx.2014

Tilinpäätös 2013 Yhtymähallitus 18.3.2014 Yhtymävaltuusto xx.xx.2014 Tilinpäätös 2013 Yhtymähallitus 18.3.2014 Yhtymävaltuusto xx.xx.2014 Sisällysluettelo I Toimintakertomus... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kuntayhtymäjohtajan katsaus... 1

Lisätiedot

Loimaan koulutuskuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2010. Yhtymähallitus 15.3.2011 35 Yhtymävaltuusto

Loimaan koulutuskuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2010. Yhtymähallitus 15.3.2011 35 Yhtymävaltuusto Loimaan koulutuskuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2010 Yhtymähallitus 15.3.2011 35 Yhtymävaltuusto Sisällysluettelo I Toimintakertomus... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kuntayhtymän

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 Yhtymähallitus 17.3.2015 Yhtymävaltuusto xx.x.2015

Tilinpäätös 2014 Yhtymähallitus 17.3.2015 Yhtymävaltuusto xx.x.2015 Tilinpäätös 2014 Yhtymähallitus 17.3.2015 Yhtymävaltuusto xx.x.2015 Sisällysluettelo I Toimintakertomus... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kuntayhtymäjohtajan katsaus... 1

Lisätiedot

Talousarvio 2014 muutokset

Talousarvio 2014 muutokset Talousarvio 2014 muutokset Yhtymävaltuusto 27.11.2014 Sisällysluettelo 1 Talousarvion 2014 muutokset / valtuusto (ulkoinen ja sisäinen)... 1 2 Loimaan tulosalue... 2 2.1 Loimaan ammatti- ja aikuisopisto...

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä Talousarvio ja suunnitelma 2015 2017

Sastamalan koulutuskuntayhtymä Talousarvio ja suunnitelma 2015 2017 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 1 JOHDON KATSAUS SUUNNITELMAKAUDEN TAVOITTEISIIN... 1 1.1 Laajentumisen aikaa... 1 1.2 Varautuminen tulevaisuuden haasteisiin... 1 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN JA TOIMINNAN

Lisätiedot

1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 5

1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 5 1 Sisällysluettelo 1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 5 2.1 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma... 5 2.2 Maakunnan väestön ja aluetalouden

Lisätiedot

Markkinointi- ja viestintästrategia 2012 2015

Markkinointi- ja viestintästrategia 2012 2015 Markkinointi- ja viestintästrategia 2012 2015 Yhtymähallitus 20.12.2011 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä... 1 2.1. Toiminta-ajatus... 1 2.2. Arvot... 1 2.3. Visio

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 1 Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1 Johtavan rehtorin katsaus Tavoitteiden toteutuminen Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017 Talousarvio vuodelle 2014 2 Sisältö 1. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014-2017...3 2. Koulutuskuntayhtymän toiminnan lähtökohdat ja strategiset linjaukset...3

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 1 Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1 Johtavan rehtorin katsaus Tavoitteiden toteutuminen Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014

RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 204 206 JA TALOUSARVIO VUODELLE 204 Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.9.203 Liite 9/ Yhtymävaltuusto 23.0.203

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. Tilinpäätös 2012. Tasekirja

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. Tilinpäätös 2012. Tasekirja Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Tilinpäätös 2012 Tasekirja Tasekirjan sisällys Toimintakertomus Kuntayhtymän johtajan katsaus... 1 Keudan strategia... 4 Keudan hallinto... 8 Arvio merkittävimmistä

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011

TALOUSARVIO 2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011 TALOUSARVIO 2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011 Hall 23.9.2008 Valt 29.10.2008 Sisällysluettelo Kuntayhtymän yleiset tavoitteet... 4 Talousarvion rakenne... 6 Strategiaosa... 6 Käyttötalousosa...

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA Hallitus 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 3 ESEDUN NYKYTILA 2010 2013... 4 3.1. Esedun strategia... 4 3.2. Koulutuksen tunnuslukuja... 7 3.3. Koulutuksen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä TALOUSARVIO 2013. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä TALOUSARVIO 2013. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015 TALOUSARVIO Toiminta- ja taloussuunnitelma - Toiminta- ja taloussuunnitelma - 1 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 2 Toiminta- ja taloussuunnitelma - SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 1. PERUSTEHTÄVÄ

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 TALOUSARVIO 2011 1 Sisältö Kuntayhtymän yleiset tavoitteet... 3 Talousarvion rakenne... 4 Strategiaosa... 4 Käyttötalousosa... 4 Tuloslaskelmaosa... 4 Investointiosa...

Lisätiedot

VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012

VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012 1 TALOUSARVION LAADINTAPROSESSI Kuntayhtymän talousarvioiden laadintaprosessissa on pyritty noudattamaan

Lisätiedot

LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA

LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 1 LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 2012-2014 SLOGAN esitys: Enemmän Yhdessä JEDU STRATEGIA STRATEGIA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 2 A. KUNTAYHTYMÄN YHTEINEN OSA Sisältö

Lisätiedot

Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2012

Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2012 2012 Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2012 Johtoryhmä 30.8.2012 Yhtymähallitus 6.9.2012 YT-ryhmä 6.9.2012 Tarkastuslautakunta 6.9.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YHTYMÄN YLEINEN TILANNE

Lisätiedot

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO KAM STRATEGIA Verkko-opetus Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Opiskelijahuolto Opinto-ohjaus Keskeiset opetusta ja oppimista tukevat prosessit Kansainvälisyys Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä,

Lisätiedot

RAAHEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA

RAAHEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA RAAHEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 3 1.2 JÄSENKUNNAT JA KUNTIEN ÄÄNIVALTA YHTYMÄVALTUUSTOSSA...

Lisätiedot

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä www.phkk.fi Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2017 Talousarvio vuodelle 2015 Tuoterenkaan johtokunta Koulutuskeskus Salpauksen johtokunta Konsernihallitus

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2011

TASEKIRJA VUODELTA 2011 KAM TASEKIRJA VUODELTA 2011 2 TASEKIRJA VUODELTA 2011 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS 1.1.-31.12.2011... 3 2 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS... 7 2.1 TILIKAUDEN

Lisätiedot

Yhtymähallitus 29.3.2012. Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä

Yhtymähallitus 29.3.2012. Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 29.3.2012 Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...

Lisätiedot

Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2015. Johtoryhmä 6.8.2015 Yhtymähallitus 20.8.2015

Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2015. Johtoryhmä 6.8.2015 Yhtymähallitus 20.8.2015 w 2015 Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2015 Johtoryhmä 6.8.2015 Yhtymähallitus 20.8.2015 1 Sisällys 1 YHTYMÄN YLEINEN TILANNE... 3 1.1 TILANNEARVIO 1.1.-30.6.2015... 3 1.2. OPISKELIJATILANNE...

Lisätiedot

STRATEGIA 2011-2013 TALOUSARVIO

STRATEGIA 2011-2013 TALOUSARVIO KAM STRATEGIA Verkko-opetus Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Opiskelijahuolto Opinto-ohjaus Keskeiset opetusta ja oppimista tukevat prosessit Kansainvälisyys Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä,

Lisätiedot