TOIMINTAKERTOMUS 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2011"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä omistaa Liedon ammatti- ja aikuisopiston, Loimaan ammatti- ja aikuisopiston ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novidan sekä Loimaan ja Vakka-Suomen oppisopimustoimistot. Opiskelijoita on keskimäärin 2300, henkilökuntaa noin 260 ja liikevaihto noin 24M.

2

3 SISÄLLYSLUETTELO Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän toimintaajatus, visio ja arvot... 2 Kuntayhtymäjohtajan katsaus... 3 Kuntayhtymän talous... 4 Loimaan tulosalue... 5 Uudenkaupungin tulosalue... 8 Aikuiskoulutus ja Oppisopimustoimisto Painotetut opiskelijamäärät Toiminnan tuloksellisuus Henkilöstötiedot Kuntayhtymän talous Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma Organisaatio Yhteistyö työelämän kanssa... 17

4 2 Toiminta-ajatus Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän tarkoituksena on valtakunnallisen ammattiopistostrategian periaatteiden mukaisesti tukea opiskelijoiden ammatillista kasvua työelämän muuttuviin alueellisiin, valtakunnallisiin ja kansainvälisiin tehtäviin. Kuntayhtymä turvaa alueellisen koulutuksen monipuolisen saatavuuden, osallistuu yrittäjyyden edistämiseen ja alueelliseen kehittämistoimintaan sekä edistää kestävää kehitystä. Visio 2015 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymällä on hyvät edellytykset toteuttaa ammattiopistostrategiaa itsenäisenä koulutuksen järjestäjänä. Kuntayhtymän oppilaitokset tarjoavat kilpailukykyiset koulutus- ja kehittämispalvelut, jotka perustuvat työelämälähtöisiin oppimisympäristöihin, osaavaan henkilöstöön, hyviin kumppanuuksiin, toimivaan verkostoyhteistyöhön ja kestävään talouteen. Arvot Toimimme vastuullisesti. Kohtelemme toisiamme oikeudenmukaisesti. Kehitämme toimintaamme yhteistyössä. Toimimme työelämän ja opiskelijoiden tarpeisiin perustuen.

5 KUNTAYHTYMÄJOHTAJAN KATSAUS 3 Vuosi 2011 oli Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän ensimmäinen toimintavuosi fuusion jälkeen. Toimintaa on kehitetty ja yhtenäistetty hyväksytyn kehittämisohjelman mukaisesti käyttäen ministeriön myöntämää harkinnanvaraista valtionosuutta. Koulutuskuntayhtymän toiminta-ajatus, visio 2015, toimintaa ohjaavat arvot, tasapainotettu tuloskortti sekä keskeiset strategiat ja politiikat on kokonaan uusittu. Toiminnalliset tavoitteet on suurimmalta osin saavutettu hyvin. Aikuiskoulutuksen opiskelijatyömäärä on kuitenkin tavoitetta pienempi, koska mm. työvoimapoliittisen koulutuksen määrä on vähentynyt ja tutkintoihin johtavan koulutuksen osuus on kasvanut. Nuorisoikäluokasta ammatilliseen koulutukseen lähteneiden osuus on pienentynyt erityisesti Liedon alueella mutta myös Loimaan seutukunnassa. Markkinointiin ja tiedottamiseen onkin panostettu entistä enemmän mm. kaikkien yksikköjen nettisivustojen uusimisella sekä perustamalla sosiaaliseen mediaan oppilaitosten ja oppisopimustoimistojen kanavat. Samalla on lisätty hieman henkilöstöresursseja. Koulutuskuntayhtymän järjestämisluvan mukainen painotettu opiskelijamäärä oli 1 572, joka on 83 vähemmän kuin järjestämisluvan enimmäismäärä. Tilanne ei ole hyvä ja onkin pyrittävä joko lisäämään koulutuksen houkuttelevuutta, vähennettävä keskeyttämisiä ja lisättävä läpäisyastetta. Olemme mukana monissa tähän liittyvissä maakunnallisissa hankkeissa, joista toivotaan apua näihin ongelmiin. Vuonna 2011 on panostettu laatujärjestelmän kehittämiseen ISO 9001 standardin ja EFQM-kriteeristön mukaisesti. Hankitulla sähköisellä toimintajärjestelmällä on korvattu laatukäsikirja ja siihen on kuvattu suurin osa keskeisistä prosesseista. Samalla on yhtenäistetty toimintatapoja ja ohjeita. Kuntayhtymäjohtajan ja rehtorien apuna on ollut vuoden aikana rekrytoitu laatupäällikkö. Taloudellinen tulos on ollut tyydyttävää tasoa eli noin osin juuri em. harkinnanvaraisen avustuksen noin :n takia. Tulevaisuudessa on toiminnan taloudellisuuteen ja tehokkuuteen kiinnitettävä erityistä huomiota, kun avustuksia ei enää saada. Toiminta on ollut tuloksellista myös valtakunnallisilla tuloksellisuusmittareilla mitattuna ja tuloksellisuuslisää saatiin noin , joka on sisältynyt vuoden 2011 valtionosuuteen. Suurin investointi oli Novidan kiinteistöjen ostaminen Uudenkaupungin kaupungilta irtaimistoineen noin 5 M :lla. Lisäksi on investoitu merkittävästi logistiikka-alan koulutuksen kehittämiseen, kiinteistöjen ylläpitoon ja opetusvälineisiin yhteensä noin 1 M :lla. Investoinnit on monena vuonna pystytty rahoittamaan kassasta ja lainaa ei ole tarvinnut tehdä, mutta nyt jouduttiin ottamaan kiinteistön hankintaan 4,5 M :n laina. Kuluneena vuonna on edelleen ollut esillä järjestäjäverkoston tiivistäminen. OKM:n suositus on ollut siirtää maakunnan ammatillinen koulutus 1-2 järjestäjän vastuulle vuoteen 2015 mennessä. Maakuntahallituksen konsultti on esittänyt kolmea järjestäjää ja oppisopimustoiminnan keskittämistä käytännössä Turun kaupungin järjestettäväksi. Koulutuskuntayhtymä on asettunut vastustamaan keskittämisajatuksia, koska siitä ei ole enää saavutettavissa taloudellista ja toiminnallista tehokkuutta ja päätöksenteon tulisi olla alueilla. Risto Sinervo kuntayhtymäjohtaja

6 4 Kuntayhtymä Talousarvio Toteuma Toimintatuotot ,24 Toimintakulut ,33 Toimintakate / jäämä ,91 Rahoitustuotot ja -kulut ,56 Vuosikate ,35 Poistot ja arvonalentumiset ,13 Tilikauden yli-/alijäämä ,22 Kuntayhtymätason menot koostuvat kuntayhtymäjohtajan ja talousjohtajan kustannuspaikoista. Kuntayhtymäjohtajan kustannuspaikat sisältävät mm. luottamusmieshallinnon ja fuusiohankkeiden määrärahat, joista viimeksi mainitun ns. porkkanaraha on ollut ja toimintakulut fuusiomenoihin Kuntayhtymäjohtajan kustannuspaikkojen toimintamenot yhteensä olivat Talousjohtajan kustannuspaikat sisältävät määrärahat yleis-, talous- ja henkilöstöhallintoon. Kustannukset yhteensä Kustannukset on katettu tulosrahoituksella.

7 5 Loimaan tulosalue (Loimaan tulosalueeseen kuuluvat Liedon ja Loimaan ammatti- ja aikuisopistot) Vuonna 2011 tapahtunutta Tutkintoon johtavaa iltaopetusta on aloitettu sähkö-, catering- ja logistiikka-alalla. Lisäksi on ollut uusia aikuiskoulutuksen kursseja. Työelämäjaksoille on osallistunut 4 opettajaa. Eri hankkeiden kautta on järjestetty arvioijakoulutusta. Teknisellä pajalla on ollut kevätlukukaudella yhteensä 16 opiskelijaa ja syyslukukaudella kolme opiskelijaa. Koulutusalojen vaihtoja on ollut muutama. Kaikki aloittavat tutkintoon johtavat aikuiskoulutusryhmät ovat sähköisessä tietokannassa. Logistiikka-alalla alkoi 2 ryhmää OPS-pohjaisena ja aikuisten näyttötutkintoryhmä, yht. 51 uutta opiskelijaa. Investointeja on tehty suunnitelman mukaan. Talotekniikan koulutus käynnistyy kuudella opiskelijalla elokuussa Kaikkia perustutkintoja voi suorittaa aikuisten näyttötutkintona. Uusia näyttötutkintomestareita on valmistunut 4 kpl, lisäksi on järjestetty mestareille päivityskoulutusta.

8 6 Opiskelijat Audiovisuaalisen viestinnän pt, media-assistentti Autoalan pt, ajoneuvoasentaja Catering-alan pt, kokki Hiusalan pt, parturi-kampaaja Kone- ja metallialan pt, koneistaja/levyseppähitsaaja Käsi- ja taideteollisuusalan pt, artesaani Liiketalouden pt, merkonomi Logistiikan pt, autonkuljettaja Maatalousalan pt, maaseutuyrittäjä Rakennusalan pt, talonrakentaja Sosiaali- ja terveysalan pt, lähihoitaja Sähkö- ja automaatiotekniikan pt, sähköasentaja Tietojenkäsittelyn pt, datanomi

9 7 Opiskelijat Liiketalouden pt, merkonomi Rakennusalan pt, talonrakentaja Sähkö- ja automaatiotekniikan pt, sähköasentaja Tietojenkäsittelyn pt, datanomi

10 8 Uudenkaupungin tulosalue Vuonna 2011 tapahtunutta Vastattiin elinkeinoelämän rakennemuutoksiin: biotekniikan opetus, sähköauto opetuskäytössä, catering-ala mukana lähiruokahankkeessa. Valmistuvien työllistymisen tukeminen: Täältä tullaan työelämä, Uusien Mahdollisuuksien Tori, Pesti kii! Keskeyttämisen ehkäiseminen ja keskeyttäneiden palauttaminen: Oppitupa, Pesti kii!, Valmishanke Yrittäjyystapahtuma liiketalouden alalla, laajennetaan kaikille aloille, mukana Hope-hankkeessa. Valmis-hanke: Oppitupatoiminnan, opiskelijahuollon ja opinto-ohjauksen toiminnan mallintaminen/tuotteistaminen. Neuvotteluja kumppanuussopimuksien hankkimiseksi on käyty mm. Valmet Automotiven, Vertek Oy:n, VSP:n, Yara Suomi Oy:n ja Finnproteinin kanssa. Tehty palvelutarvekartoitus yrittäjäyhdistyksen ja kaupungin kanssa. Lisä- ja täydennyskoulutusta suunnattu alueen kasvualoihin: Kalamestari-koulutuksen pilotointi, tuulivoimakoulutukset, bioalan koulutukset, yrittäjyyskoulutukset, media-alan koulutus. Uusia näyttötutkintosopimuksia: Yrittäjän at, Yritysjohtamisen eat, Yritysneuvojan eat ja liiketalouden at + Loimaan sopimukset Ammattipätevyyskoulutus kuljetusalalle on aikataulutettu. Saatu lupa Työelämän palvelu- ja kehittämistehtävän uudelleen aloittamiselle. Hanketoimintoja suunnattu alueen kasvualoihin ja yrityspalveluiden kehittämiseen (kala-alan kehittämishanke, vihannesviljelyn kehittämishanke, korjausrakentamishanke, ohutlevyalan kehittäminen Resurssiverkostohankkeessa). Koulutussuunnittelun/yrityspalveluiden kehittämishanke haussa Yrittäjien toimintaedellytyksien parantamiseksi. Ollaan mukana Nappaa Nuori töihin -hankkeessa.

11 9 Opiskelijat Autoalan perustutkinto Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto Kone- ja metallialan perustutkinto Liiketalouden perustutkinto Logistiikan perustutkinto Prosessiteollisuuden perustutkinto Rakennusalan perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto

12 10 AIKUISKOULUTUS JA OPPISOPIMUSTOIMISTO Talousarvio Tamuutokset Ta muutosten jälkeen (KSII) Toteutuma (TP 2011) Poikkeama (TP/KSII) Menot , , , , ,70 Tulot , , , , ,76 Netto , , , , ,94 Aikuiskoulutus Opiskelijatyövuodet 2011 Ammatillinen lisäkoulutus (omaehtoinen) - Loimaan tulosalue - Uudenkaupungin tulosalue Ammatillinen lisäkoulutus (henkilöstökoulutus) - Loimaan tulosalue - Uudenkaupungin tulosalue Työvoimapoliittinen koulutus - Loimaan tulosalue - Uudenkaupungin tulosalue Oppisopimustoimisto Opiskelijamäärät Ammatillinen peruskoulutus - Loimaa - Uusikaupunki Tutkintovavotteinen lisäkoulutus - Loimaa (ammattitutkinnot 107, erikoisammattitutkinnot 39) - Uusikaupunki (ammattitutkinnot 77, erikoisammattitutkinnot 83) Muu ammatillinen lisäkoulutus - Loimaa - Uusikaupunki 81,5 72,8 8,7 41,7 29,1 12,6 95,4 56,2 39,

13 Painotetut opiskelijamäärät PAINOTETUT MÄÄRÄT 2011 (valtionosuus määräytyy näiden mukaan) Koulutusala vuoden 2011 painotettu opiskelijamäärä aloittain nämä luvut Toiminnan tuloksellisuus määräytyvät tilanteen mukaan erityisopiskelijat porrastetut majoitusetu luonnonvara-ja ympäristöala, Loimaa tekniikan ja liikenteen ala 701 Loimaa Loimaa logistiikka Lieto 81 6 Novida Novida logistiikka yhteiskuntatieteiden-, liiketalouden- ja 210 Loimaa 73 2 Lieto 44 8 Novida luonnontieteiden ala 57 Loimaa 14 3 Lieto 43 2 Novida matkailu-, ravitsemis- ja talousala 112 Loimaa Novida sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 262 kauneudenhoitoala, Loimaa sosiaali- ja terveysala 204 Loimaa Lieto Novida kulttuuriala artesaani 80 7 audiovisuaalinen viestintä 37 2 Ammattistartti 18 Loimaa 9 5 Lieto 9 5 painotettu yhteensä Vuosi Tutkintoja Työllistymismittari Jatkoop.mittari Keskeyttämis % 117 Läpäisyaste % Päteviä % Kehittäminen % Tulorahoitusindeksi ,5-0,1 5,7 58,6 86,6 3, ,3-0,5 4,5 56,5 85,7 3, ,2-1,5 4,6 57,4 83, ,4-3 4,6 66,9 80,5 3, ,3-2,8 4,4 55,8 82,8 3, ,3-2,1 5,6 58,9 76,9 2, ,5 3 42,1 78,5 2, ,7 0, ,

14 12 HENKILÖSTÖTIEDOT Henkilöstö toimipaikoittain Toiminnallinen yksikkö vakinaiset joista toimi- tai virkavapaalla määräaikaiset Yhteensä % Kuntayhtymähallinto ,5 % Myllykyläntie ,3 % Turuntie ,9 % Ylistaronkatu ,6 % Hämeentie ,7 % Lieto ,5 % Novida ,5 % Yhteensä Vakinaiset virat ja toimet Aloittaneet Lopettaneet Lähtövaihtuvuus% *Loimaan koulutuskuntayhtymä *2009 Lähtövaihtuvuusprosentti kuvaa eronneiden määrän ja henkilöstömäärän (vakinaiset) välistä suhdetta ,89 Henkilöstön rakenne * , ,88 Vakinaisen henkilöstön tutkinnot joista toimi- tai virkavapaalla vakinaiset määräaikaiset Yhteensä Opettajat Oppilashuolto Atk-tuki 6 6 Ruokapalvelut Kiinteistö(siivoojat+talonm) Hallinto- ja taloustoimisto Opintotoimistot Muut Yhteensä Ikäjakauma

15 KUNTAYHTYMÄN TALOUS 13 Tuloslaskelman mukaiset toimintatuotot olivat vuonna 2011 yhteensä ,24 ja toimintakulut ,33. Toimintakatteeksi jäi ,91. Rahoitustuottojen ja kulujen jälkeen vuosikatteeksi muodostui ,35. Tilikauden poistot olivat ,13 ja tilikauden tulos muodostui ylijäämäiseksi ,22. Kuntayhtymän lainakanta vuoden 2011 lopussa oli ,00 Tilinpäätöksen tunnusluvut näyttävät seuraavilta: * Vuosikate% 7,2 8,2 Vuosikate/poistot, % 236,7 222,5 Investointien tulorahoitus,% 26,5 55,9 Pääomamenojen tulorahoitus, % 26,3 53,2 Lainanhoitokate 19,9 10,7 Kassan riittävyys, päiviä 33,6 1,8 Omavaraisuusaste 57,4 84,5 Suhteellinen velkaantuneisuus-% 34,3 11,7 * Loimaan koulutuskuntayhtymä Toiminnan kokonaisrahoitus (ulkoinen) vuonna 2011, yksikköhintainen valtionosuus ammatillinen lisäkoulutus oppisopimuskoulutus korko- ja muut rahoitustuotot tuet ja avustukset vuokratuotot myyntituotot maksutuotot muut tuotot vuoden 2011 toimintatulot yhteensä Toimintakulut (ulkoinen) vuonna 2011, hallinto opetus kiinteistöt ruokapalvelut poistot korko- ja muut rahoitusmenot vuoden 2011 toimintamenot yhteensä

16 14 TULOSLASKELMA 1000 Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot Rahoituskulut Vuosikate Poistot Satunnaiset tuotot Tilikauden tulos Tilikauden yli-/alijäämä Lainakanta *Loimaan koulutuskuntayhtymä * RAHOITUSLASKELMA 2010* 2011 Toiminnan rahavirta - Vuosikate - Satunnaiset erät - Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta - Investointimenot - Rahoitusosuudet investointimenoihin - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta - Antolainauksen muutokset - Antolainasaamisten lisäykset - Antolainasaamisten vähennykset - Lainakannan muutokset - Pitkäaikaisten lainojen lisäys - Pitkäaikaisten lainojen vähennys - Lyhytaikaisten lainojen muutos (luot.sh:t+lyh.aik.laina) - Oman pääoman muutokset - Muut maksuvalmiuden muutokset - Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset - Vaihto-omaisuuden muutos - Pitkäaikaisten saamisten muutos - Lyhytaikaisten saamisten muutos - Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos Rahoitustoiminnan nettokassavirta Kassavarojen muutos Kassavarojen muutos - Kassavarat Kassavarat 1.1. *Loimaan koulutuskuntayhtymä

17 ORGANISAATIO Johtoryhmä Koulutuskuntayhtymä - Risto Sinervo, kuntayhtymäjohtaja - Leena Suonkanta, talous- ja hallintojohtaja Loimaan ammatti- ja aikuisopisto - Markku Kaurila, rehtori Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto - Merja Koski, rehtori Apulaisrehtorit Liedon ammatti- ja aikuisopisto - Tarja Asula Loimaan ammatti- ja aikuisopisto - Petri Lähde Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto - Juha Jokinen Koulutusalavastaavat Loimaan ammatti- ja aikuisopisto - Jorma Mörsky, kone- ja metalliala, autoala - Erkki Kemppi, luonnonvara-ala - Tiina Kjellin, catering-ala ja hiusala - Päivi Kompuinen, sosiaali- ja terveysala - Ritva Siippainen, käsi- ja taideteollisuus/artesaani - Timo Kulmala, liiketalous ja kauppa, tietojenkäsittely ja audiovisuaalinen viestintä - Jouko Tevasaari, sähköala - Olli Tuominen, rakennusala Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto, Novida - Eveliina Hyytiä, Liiketalous ja kauppa - Jari Palkki, Arkkitehtuuri ja rakentaminen - Heikki Suoniemi, Kone-, metalli- ja energiatekniikka - Aimo Peuraniemi, Sähkö- ja automaatiotekniikka - Tiina Wikman-Hakala, Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka - Jukka Salminen, Ajoneuvotekniikka - Olli Laivo, Kuljetustekniikka - Mia Flemming-Uussaari, Sosiaali- ja terveysala - Suvi Laurikkala, Majoitus- ja ravitsemisala

18 16 PERUSPÄÄOMAN JAKAANTUMINEN JÄSENKUNNITTAIN Osuudet Jäsenkunta Peruspääomaosuus (1000 euroa) % 3 Aura 86 2 % 5 Huittinen % 4 Koski Tl % 9 Lieto % 60 Loimaa % 1 Marttila 29 1 % 3 Oripää 87 2 % 16 Pöytyä % 1 Tarvasjoki 29 1 % 31 Uusikaupunki % % Y H T Y M Ä VA LT U U S T O Yhtymävaltuuston puheenjohtajana on toiminut Pirjo Reide, l varapuheenjohtajana Veikko Tuominen molemmat Pöytyän kunnasta sekä ll varapuheenjohtajana Eveliina Tyyskänen-Mäkilä. Aura Sundqvist Maria Savikangas Arto Huittisten kaupunki Mäenpää Jari Ojala Virpi Koski Tl kunta Anttila Jarmo Jalli Marja Y H T Y M Ä H A L L I T U S Marttilan kunta Heikkilä Marko Portaala Mari Oripään kunta Kössi Päivi Paju Pekka Pöytyän kunta Loponen Marika Reide Pirjo Rastas Tapio Tuominen Veikko Yhtymähallituksen puheenjohtajana on toiminut Leena Virtanen ja varapuheenjohtajana Jari Alppiranta. Alppiranta Jari Junnila Arja Korvenpää Jukka Lehtinen Juha Ojala Virpi Pennala Pia Ruohonen Veikko Toivonen Osmo Virtanen Leena TA R KAS T U S LAU TA KU N TA Tarkastuslautakunnan puheenjohtajana on toiminut Marja Jalli Koski TL:stä ja varapuheenjohtajana Tarja Jokela Loimaalta. Muut jäsenet Risto Kuismin Raimo Savolainen Mervi Vahala Liedon kunta Heikkilä Juha Lehtinen Sanna/ Tupala Merja/ Koivisto Anna-Liisa Loimaa Jokela Tarja Ruohonen Veikko Saarikallio Simo Tyyskänen-Mäkilä Eveliina Uusitalo Ilkka Virtanen Leena Loimaa Oripää Loimaa Pöytyä Huittinen Lieto Loimaa Loimaa Loimaa Loimaa Loimaa Pöytyä Tarvasjoen kunta Raitis Tiina Seppä Pauliina Tilintarkastajana on toiminut JHTT Hannu Laurila Oy Audiator AB:stä Uudenkaupungin kaupunki Ahtiainen Jussi Aitamurto Pentti Tähtinen Esko Savolainen Anja Varpe Maj-Brit Virtanen Veli-Matti

19 YHTEISTYÖ TYÖELÄMÄN KANSSA 17 NEUVOTTELUKUNNAT Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymään on perustettu oppilaitosten ja elinkeinoelämän yhteistyötä tukemaan neuvottelukuntia, jotka koostuvat tietyn ammattialan yrittäjistä ja opettajista. Liedon ammatti- ja aikuisopiston neuvottelukunnat - Arkkitehtuuri ja rakentaminen - Liiketalous - Sahkö- ja automaatiotekniikka - Tieto- ja viestintätekniikka Loimaan ammatti- ja aikuisopiston neuvottelukunnat - Auto- ja metalliala - Catering-ala - Hiusala - Liiketalous ja kauppa - Logistiikka - Luonnonvara-ala - Rakennusala - Sosiaali- ja terveysala - Sähköala Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novidan neuvottelukunnat - Autoala - Kemian ala - Kone- ja metalliala - Liiketalous ja kauppa - Logistiikka - Marata-ala (catering-ala) - Rakennusala - Sosiaali- ja terveysala - Sähköala

20

Tilinpäätös 2014 Yhtymähallitus 17.3.2015 Yhtymävaltuusto xx.x.2015

Tilinpäätös 2014 Yhtymähallitus 17.3.2015 Yhtymävaltuusto xx.x.2015 Tilinpäätös 2014 Yhtymähallitus 17.3.2015 Yhtymävaltuusto xx.x.2015 Sisällysluettelo I Toimintakertomus... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kuntayhtymäjohtajan katsaus... 1

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI hall 05.03.2013 36 valt xx.xx.2013 1 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 1.2. Kuntayhtymän

Lisätiedot

Hyväksytty yhtymävaltuustossa 10.6.2014 7. Helsinki. Kerava. Porvoo. Vantaa TASEKIRJA 2013. Liikelaitos Edupolin tilinpäätös 2013

Hyväksytty yhtymävaltuustossa 10.6.2014 7. Helsinki. Kerava. Porvoo. Vantaa TASEKIRJA 2013. Liikelaitos Edupolin tilinpäätös 2013 Hyväksytty yhtymävaltuustossa 10.6.2014 7 Helsinki Kerava Porvoo Vantaa TASEKIRJA 2013 Liikelaitos Edupolin tilinpäätös 2013 Tilikausi 1.1. 31.12.2013 Sisällysluettelo 1. EDUPOLIN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA

Lisätiedot

4 Kuntayhtymäpalvelut...30

4 Kuntayhtymäpalvelut...30 Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014 Koulutuskuntayhtymä Tavastia Sisällysluettelo 1 Koulutuskuntayhtymä Tavastia... 4 1.1 Organisaatio...4 1.2 Organisaatiokaavio...4 1.3 Yhtymävaltuusto...5 1.4

Lisätiedot

Sisältö. Tilinpäätös 2012 1

Sisältö. Tilinpäätös 2012 1 TILINPÄÄTÖS 2012 Tasekirja Tilinpäätös 2012 1 Sisältö 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS... 3 1.1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 4 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 Vision täsmennys... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Uudenkaupungin Sataman johtokunta 21.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 URJALAN KUNTA Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013 Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 Sisällys 1. PERUSTIETOA URJALASTA... 1 2. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 3. KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS... 4 3.1

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto

TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto 1 TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto 2 Sisällysluettelo YLEISPERUSTELUT... 4 1.1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS MAALISKUUSSA 2014... 4 1.2 KAUPUNGIN HALLINTO

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

Tasekirja. Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51

Tasekirja. Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51 Tasekirja 2011 Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51 Tasekirja 2011 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT VALTUUSTOKAUDELLE

Lisätiedot

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja Hailuodon kunta HAILUOTO Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 Kannen kuva: 15.3.2015 M. Parrila 3 Hailuodon kunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Käsittely Kunnanhallitus 30.3.2015 53 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 17.03.2015 Aika 17.03.2015 17:00-19:25 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2014 1 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2014... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2012 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 TOIMINTAKERTOMUS... 4 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 4 KAUPUNGIN HALLINTO... 6 Organisaatio 31.12.2012... 6 Kaupunginvaltuusto...

Lisätiedot

Loviisan kaupunki. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013

Loviisan kaupunki. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Loviisan kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 2 Loviisan kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Loviisan kaupunki Tilinpäätös ja

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 1 Toimintakertomus...1. 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...1

SISÄLLYSLUETTELO. 1 Toimintakertomus...1. 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...1 TASEKIRJA 2014 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 Toimintakertomus...1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...1 1.1.1 Kunnanjohtajan katsaus...1 1.1.2 Sipoon kunnan hallinto...2 1.1.3 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4

1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4 1 Yv 9.11.2010 Yh 14.10.2010 1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4 2.1 Talousarvion rakenne...4 2.2 Talousarvion perustelut...4 2.2.1 Yleistä...4 2.2.2 Kuntayhtymähallinnon

Lisätiedot

2. 34 2.1. 34 HALLINTO- JA KEHITYSPALVELUT...

2. 34 2.1. 34 HALLINTO- JA KEHITYSPALVELUT... Tilinpäätös 1 2 1. Toimintakertomus... 5 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 5 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 5 1.1.2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 7 1.1.3.

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 TALOUSARVIO 2011 1 Sisältö Kuntayhtymän yleiset tavoitteet... 3 Talousarvion rakenne... 4 Strategiaosa... 4 Käyttötalousosa... 4 Tuloslaskelmaosa... 4 Investointiosa...

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2013 1 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2013... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2009 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2009... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Tilinpäätöksen on laatinut Porin kaupungin talouspalveluyksikkö. Kirjanpidon, tuloslaskelman, taseen ja

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2010

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2010 PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Tilinpäätöksen on laatinut Porin kaupungin talouspalveluyksikkö. Kirjanpidon, tuloslaskelman, taseen ja tase-erittelyt

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot

TUUSULA PÄHKINÄNKUORESSA

TUUSULA PÄHKINÄNKUORESSA 91 SISÄLTÖ Kunnanjohtajan katsaus 4 Organisaatio 6 Toimintakertomus 7 Tuloslaskelma 10 Rahoituslaskelma 11 Tase 12 Konsernituloslaskelma 14 Konsernirahoituslaskelma 15 Konsernitase 16 Kuntakonserni 18

Lisätiedot

Alppiranta Jari varapuh.joht. x. Junnila Arja jäsen x. Korvenpää Jukka jäsen x. Lehtinen Juha jäsen - Ojala Virpi jäsen x

Alppiranta Jari varapuh.joht. x. Junnila Arja jäsen x. Korvenpää Jukka jäsen x. Lehtinen Juha jäsen - Ojala Virpi jäsen x Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 8 / 12 1 (14) Aika Tiistai 21.8.2012 kello 17 17.50. Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Läsnä Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2013 Sisällys Toimintakertomus... 4 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 Kaupungin hallinto... 7 Organisaatio 31.12.2013... 7 Kaupunginvaltuusto... 8 Kaupunginhallitus...

Lisätiedot