Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. krs, Espoo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. krs, Espoo"

Transkriptio

1 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 1 / 89 Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 17:35-20:30 Paikka Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. krs, Espoo Saapuvilla olleet jäsenet Sanna Lauslahti, puheenjohtaja Simon Elo, saapui klo :n 72 käsittelyn aikana Nina From Inka Hopsu Antti Kainulainen Kaija Kalliola Jarmo Nieminen Tiina Kujala Merja Vuori Minna Aitola Henrik Vuornos Jukka Niemelä Tiina Thure-Toivanen Harri Waltari Muut saapuvilla olleet Jukka Vilske Sampo Suihko Kaisu Toivonen Titta Tossavainen Virpi Mattila Juha Nurmi Markku Kälviä Maija Lehtinen Juha Hovinen Juha Iivanainen Ilpo Salonen Astrid Kauber Seija Juntunen Tuija Seppänen kaupunginhallituksen edustaja sivistystoimen johtaja suomenkielisen opetustoimen johtaja suomenkielisen varhaiskasvatuksen johtaja kehittämispäällikkö kehittämispäällikkö henkilöstön edustaja tilapalvelut-liikelaitoksen johtaja, poistui klo :n 79 käsittelyn jälkeen suunnittelupäällikkö, poistui klo :n 78 käsittelyn jälkeen hankekehityspäällikkö, poistui klo :n 78 käsittelyn jälkeen perusopetuslinjan päällikkö, poistui klo :n 80 käsittelyn jälkeen vastuualuepäällikkö, poistui klo :n 75 käsittelyn jälkeen tiedottaja sihteeri

2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 2 / 89 Allekirjoitukset Sanna Lauslahti puheenjohtaja Tuija Seppänen sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: Jukka Niemelä Pöytäkirjan nähtävänäolo julkipannun kuulutuksen mukaan on pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä osoitteessa Kamreerintie 3 B, 8. krs, Espoon keskus.

3 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 3 / 89 Käsitellyt asiat Pykälä Liitteet Otsikko Sivu 69 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 70 Pöytäkirjan tarkastajan valinta Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden talousarvion ja strategian huhtikuun kuukausiraportti tilanteessa Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön vuoden talousarvion ja strategian huhtikuun kuukausiraportti tilanteessa Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaiset 27 asiakasmaksut alkaen 74 Sivistystoimen hallinnassa olevien koulutilojen 34 luovuttaminen vanhempainyhdistysten toimintaan 75 5 Espoon suomenkielisen perusopetukseen valmistavan 38 opetuksen opetussuunnitelman hyväksyminen alkaen 76 Lukuvuoden oppilaspaikoista päättäminen 40 vuosiluokilla 7-9 (ryhmämuotoinen yksityisopetus ja joustava perusopetus) 77 Lausunnon antaminen Vermon päiväkodin 42 hankesuunnitelmasta 78 Lausunnon antaminen Purolan päiväkodin 45 hankesuunnitelmasta 79 Jousenkaaren koulun väistöt lukuvuonna Leppävaaran koulun osallistuminen 52 urheiluyläkoulukokeilun hakuun ja urheiluyläkoulutoiminnan aloittaminen 81 varhaiskasvatuslautakunnan lausunto Espoon 55 ilmasto-ohjelmasta Lausunto valtuustoaloitteeseen alueellisesta kielikokeilusta 59 Espoossa 83 Oikaisuvaatimus lautakunnan päätöksestä esiopetusta 63 järjestävistä yksiköistä lukuvuonna Oikaisuvaatimus oman äidinkielen opettajan (espanja) 67 valinnasta (työavain ) 85 Oikaisuvaatimus peruskoulun historian ja uskonnon 71 lehtorin viran vakinaisesta täyttämisestä (työavain ) 86 Oikaisuvaatimus Meritorin kaksikielisen opetuksen 75 opetusryhmän perustamatta jättämistä koskevaan päätökseen 87 Jalavapuiston koulun johtokunnan henkilökunnan 80 varaedustajan vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali 88 Suomenkielisen opetustoimen viranhaltijoiden sekä 81 peruskoulujen ja lukioiden johtokuntien päätökset 89 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen viranhaltijoiden sekä varhaiskasvatusjaoston päätökset 83

4 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 4 / Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätös Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Selostus on kutsuttu koolle lautakunnan puheenjohtajan allekirjoittamalla päivätyllä kokouskutsulla jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus. Esityslista on toimitettu myös varajäsenille tiedoksi. (Espoon kaupungin hallintosääntö 4, Espoon kaupungin sivistystoimen lautakuntien ja johtokuntien johtosääntö 3 )

5 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 5 / Pöytäkirjan tarkastajan valinta Päätös Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Jukka Niemelä.

6 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 6 / / Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2016 talousarvion ja strategian huhtikuun kuukausiraportti tilanteessa Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin, puh Tuija Lindstedt, puh Annika Latva-Äijö, puh Päätösehdotus Suomenkielisen opetustoimen johtaja Kaisu Toivonen merkitsee tiedoksi suomenkielisen opetuksen tulosyksikön talousarvion ja strategian kuukausiraportin tilanteessa Käsittely Päätös Liite Oheismateriaali Selostus Asia käsiteltiin :n 73 jälkeen. : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 1 Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön tuloskortti tilanteessa Sivistystoimen tuloslaskelma tilanteesta Talouden ja toiminnan kuukausiraportti viedään helmikuun lopun tilanteesta lähtien kuukausittain kaupunginhallitukselle. Kuukausiraportti sisältää ennusteen ja analyysin talousarvion toteutumisesta, siihen olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymisestä sekä mahdolliset korjaustoimenpiteet. Huhtikuun ja lokakuun kuukausiraportit sisältävät myös tulostavoitteiden ja tuottavuusohjelman toteutumistilanteen.

7 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 7 / Sivistystoimi Resurssit ja johtaminen Toimialan tuloskortti Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta Toimenpiteet / vastuuhenkilö Toimialan toimintakate on vähintään alkuperäisen talousarvion mukainen -665,4 milj. euroa. Toimintakate, M Toimintakate on vähintään alkuperäisen talousarvion mukainen Sivistystoimen tulojen ennustetaan ylittävän talousarvion noin 1,4 miljoonaa euroa. Ylitys johtuu opetuksen saamista valtionavustuksista ja osuuksista. Toimintamenojen ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion noin 1,2 miljoonaa euroa. Toimintamenot ylittyvät kotikuntakorvausten korotuksista johtuen. Timo Ketonen Tuottavuus paranee vähintään 1,0 % Tulosyksikkökohtaiset keskeiset yksikköhinnat alenevat ja ovat yhtenäisiä eri lautakuntien välillä. Tulosyksikkökohtaiset keskeiset yksikköhinnat (kaikki kustannukset ja kustannukset pois lukien sisäiset kustannukset). - kunnallisen päiväkodin yksikköhinta/laskennalli nen lapsi/vuosi - hinnat/oppilas ja opiskelija/vuosi Tulostavoite toteutuu Selviää vuoden lopussa. Timo Ketonen Tulostavoite toteutuu

8 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 8 / Sivistystoimi Asukkaat ja palvelut Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta Toimenpiteet / vastuuhenkilö Kaikille peruskoulun päättäneille tarjotaan koulutuspaikkaa, lisäopetusta, muuta koulutusta tai työpajapaikkaa osana koulutustakuuta. Kaikille peruskoulun päättäneille alle 18 - vuotiaille tarjotut koulutus-, lisäopetus- ja työpajapaikat. Valmius tavoitteen toteuttamiseen on luotu. Raportoidaan tarkemmin Tulostavoite toteutuu Kaisu Toivonen / Barbro Högström / Tapio Siukonen Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoiden läpäisyaste paranee. Tulosrahoituksen 2016 vaikuttavuusmittari. Läpäisyaste nousi 4 prosenttiyksikköä (71 % vuonna 2016 ja 67 % vuonna 2015) Tulostavoite toteutuu Tapio Siukonen Aikuiskoulutuksen asiakkaat ovat tyytyväisiä saamaansa palveluun ja opetukseen. Asiakastyytyväisyys Asiakastyytyväisyys tehdään syyslukukausittain. Kevätkaudelta ei ole erikseen saatavissa asiakastyytyväisyystulok sia. Tapio Siukonen Harrastuksissa Sukupuolivaikutusten turvataan tasa-arvoiset arviointi ja yhdenvertaiset mahdollisuudet. Tulostavoite toteutuu Tulosyksiköille on tarjottu koulutusta sukupuolivaikutusten arvioinnista. Molempiin koulutuksiin osallistui edustajia jokaisesta tulosyksiköstä. Sivistystoimen oma ennakkoarviointimalli on valmis ja käytössä. Martti Merra / Kaisu Toivonen / Barbro Högström / Susanna Tommila Tulostavoite toteutuu

9 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 9 / Sivistystoimi Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta Toimenpiteet / vastuuhenkilö Yhteisötakuun edellyttämiä toimenpiteitä edistetään sivistystoimessa: Tuen tarpeessa olevat nuoret on tavoitettu ja he ovat tuen piirissä. Tajua Mut! -hankkeen, Eri palveluiden Vamoksen, Ohjaamon ja asiakasmäärien Etsivän nuorisotyön tilastointi saadaan asiakasmäärät. vuoden lopussa. Tulostavoite toteutuu. Martti Merra Sivistystoimen palvelut länsimetron kehitys- ja koulutuskäytävällä on suunniteltu. Jokainen tulosyksikkö ottaa metrokäytävän luomat mahdollisuudet huomioon palvelutarjonnassaan. Tulosyksiköt ovat aloittaneet uusien palvelukokonaisuuksien suunnittelun ja toteuttamisen. Liinu: Matinkylä-Olari- Tapiolan alueelle on perustettu nuorisopalvelujen työtiimi, jonka tehtäviin kuuluvat yesbox, jalkautuminen Iso Omenan palvelutorilla sekä Nuorisotyö raiteillatoiminta. Toiminta käynnistyy 08/2016. Suko ja Svebi: Ruotsinkielisen lukion ja suomenkielisten lukioiden suunnitelma metrokäytävän hyödyntämiseksi on aloitettu ja se valmistuu syksyllä. Kulttuuri: Ison Omenan palvelutori avataan elokuussa, samoin kirjasto ja kulttuurin yhteiskäyttöön suunniteltu tila Kohtaamo. Kulttuuri osallistuu aktiivisesti Tapiolan alueen kehittämiseen. Espoonlahden aluekirjaston ja kulttuuriareenan hankesuunnitelma on ollut Martti Merra / Susanna Tommila / Kaisu Toivonen / Barbro Högström / Titta Tossavainen

10 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 10 / 89 Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta Toimenpiteet / vastuuhenkilö kulttuurilautakunnassa. Tulostavoite toteutuu Toimialan tuloslaskelma liitteenä Toimialan toiminnan ja tuloksen analyysi Toimialan tulokertymä oli huhtikuun lopussa 19 milj. euroa eli 38,1 prosenttia. Ilman nettositovia yksiköitä kertymä on 18,4 milj. euroa eli 37,6 prosenttia. Toimialan tulokertymän, ilman nettobudjetoitua kulttuurin yksikköä, ennustetaan ylittävän talousarvion noin 1,4 milj. eurolla, johtuen mm. opetukselle tulevista valtionavustuksista ja -osuuksista, uimahallien asiakastuloista. Nettobudjetoidun kulttuurin yksikön toimintatulojen ja -menojen ennustetaan ylittyvän noin 0,4 milj. eurolla. Toimialan toimintamenojen kertymä oli huhtikuun lopussa 227,6 milj. euroa eli 31,8 prosenttia. Ilman nettobudjetoitua kulttuurin yksikköä menokertymäkertymä oli 222,6 milj. euroa, 31,8 prosenttia. Työvoimakustannusten (henkilöstökulut ja työvoimanvuokrauskustannukset) käyttökustannukset olivat 106 milj. euroa ja käyttöprosentti oli 30,8. Henkilöstömäärärahat alittuvat ja työvoimanvuokrausmäärärahat ylittyvät johtuen mm koulujen avustajapalvelujen budjetointitavasta. Catering/Ruokapalvelu sekä ICT-kustannusten laskutus ei ole ajan tasalla. Kuljetuskustannuksia ei ole veloitettu alkuvuoden osalta lainkaan. Toimialan ohjauksen näkökulmasta sisäisten palveluyksiköiden puutteellinen toiminnan raportointi ml. jopa kustannusten kohdistus sekä laskutus vaikeuttavat johtamista ja toiminnan kehittämistä sekä vaarantavat ennusteen realistisuuden. Sivistystoimen toimintamenot, ilman nettobudjetoitua kulttuurin yksikköä, ennustetaan ylittyvän yhteensä noin 1,2 milj. eurolla. Ylitys johtuu kotikuntakorvausten kustannusten noususta tälle vuodelle noin 2 milj. eurolla, josta noin 1 milj. euroa ennustetaan tatu toimenpiteenä katettavan sivistystoimen kustannuksista. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen menojen ja tulojen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti.

11 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 11 / 89 Vaikka suomenkielisen varhaiskasvatuksen lapsimäärät ovat kasvaneet, yleisen taloustilanteen heikkeneminen on vaikuttanut myös varhaiskasvatuksen asiakasmaksutulojen kertymiseen. Talousarviossa on varauduttu järjestämään päivähoitopaikka lapselle. Maaliskuussa päivähoidossa oli yhteensä lasta, mikä oli 700 lasta talousarviossa ennakoitua enemmän. Kevätkuukausina päivähoitopaikka järjestettiin keskimäärin 580 lapselle yli talousarviossa ennakoidun lapsimäärän. Kotihoidon tuella olevien lasten määrä on ollut selvästi talousarviossa ennakoitua pienempi. Kotihoidon tuelta on siirtynyt lapsia kunnalliseen ja yksityiseen varhaiskasvatukseen. Svenska rum -lautakunnan toimintatulojen ennustetaan ylittävän talousarvion noin 0,1 milj. eurolla johtuen siitä, että lakisääteistä iltapäivätoimintaa järjestetään omana toimintana ja näin asiakasmaksutulot tulevat kaupungille. Toimintamenojen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisina Kulttuurilautakunnan (brutto) menojen ja tulojen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Kaupunginkirjaston kävijämäärä on laskenut 2,3 %. Myös lainausten määrä on laskenut koko kirjaston tasolla 2,1 %. Kävijät ja lainaus ovat vähentyneet erityisesti Kirjasto Omenassa, jossa kauppakeskuksen ja sen ympäristön rakentaminen ovat vaikuttaneet palveluiden saavutettavuuteen. Huhtikuussa parkkipaikkatilanteen parannuttua käytön lasku on pysähtynyt. Omatoimilaittein varustetuissa lähikirjastoissa kävijämäärät ovat nousseet reippaasti, Nöykkiön kirjastossa on käynyt 35 % enemmän ja Kauklahden kirjastossa peräti 83 % enemmän asiakkaita kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Näissä kirjastoissa myös lainausmäärät ovat kasvaneet, Nöykkiössä 21 % ja Kauklahdessa 13 %. Nettobudjetoidun Kulttuurin toimintatulojen ja toimintamenojen ennustetaan ylittyvän noin 0,4 milj. eurolla. Kaupunginmuseo avaa kesäkuussa Kauklahden lasi näyttelyllä. Liikunta- ja nuorisopalvelujen toimintatulojen ennustetaan ylittyvän noin 0,5 milj. eurolla johtuen mm. uimahallien tuloja ennustetaan kertyvän talousarviota enemmän. Lisäksi Sitran ja OKM:n tuista Tajua mut!- viranomaisten yhteistyö lapsen ja nuoren tukena -projektille. Toimintamenojen ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion noin 0,2 milj. eurolla johtuen Tajua mut! -projektista. Muun sivistystoimen toimintatulojen ennustetaan alittavan talousarvion noin 1,9 milj. eurolla johtuen sivistystoimen liian suuresta tulo-odotteesta. Toimintamenojen ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion noin 1,0 milj. eurolla johtuen kotikuntakorvausten 2 milj. euron kasvusta tälle vuodelle.

12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 12 / 89 Tatu toimenpiteenä ennustetaan 1 milj. euroa kotikuntakuntakorvausten kasvusta katettavan sivistystoimen määrärahoista. Investoinnit Liikuntapaikkojen perusparantamisen tulojen ja menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Koneet ja kalusto Sivistystoimen koneet ja kalusto määrärahojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Suomenkielisen opetuksen tuloslaskelma A31 SUOMENKIELINEN OPETUS (1 000 euroa) Muutettu TA 2016 Ennuste Toteuma 4/2016 Toteuma- % Myyntituotot, ulkoiset ,1 Maksutuotot, ulkoiset Tuet ja avustukset, ulkoiset ,0 Muut tuotot, ulkoiset TUOTOT YHTEENSÄ ,3 Henkilöstökulut ,2 Palvelujen ostot, ulkoiset ,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset ,9 Avustukset, ulkoiset ,9 Vuokrat, ulkoiset ,0 Muut kulut, ulkoiset ,2 KULUT YHTEENSÄ ,5 Toimintatuotot, sisäiset ,8 Toimintakulut, sisäiset ,9 Tulot yhteensä ,2 Menot yhteensä ,4 INVESTOINNIT Eka-raha ,0 311 Johto ja kehittäminen (1 000 euroa) Muutettu TA 2016 Ennuste Toteuma 4/2016 Toteuma- % Tuet ja avustukset, ulkoiset

13 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 13 / 89 Henkilöstökulut ,2 Palvelujen ostot, ulkoiset ,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset ,4 Muut kulut, ulkoiset ,1 KULUT YHTEENSÄ ,0 Toimintakulut, sisäiset ,3 Tulot yhteensä Menot yhteensä ,6 312 Peruskoulut (1 000 euroa) Muutettu TA 2016 Ennuste Toteuma 4/2016 Toteuma- % Myyntituotot, ulkoiset ,6 Maksutuotot, ulkoiset Tuet ja avustukset, ulkoiset ,6 Muut tuotot, ulkoiset TUOTOT YHTEENSÄ ,4 Henkilöstökulut ,2 Palvelujen ostot, ulkoiset ,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset ,3 Avustukset, ulkoiset ,9 Vuokrat, ulkoiset ,0 Muut kulut, ulkoiset ,9 KULUT YHTEENSÄ ,7 Toimintatuotot, sisäiset ,8 Toimintakulut, sisäiset ,7 Tulot yhteensä ,7 Menot yhteensä ,4 313 Lukiot (1 000 euroa) Muutettu TA 2016 Ennuste Toteuma 4/2016 Toteuma- % Myyntituotot, ulkoiset ,1 Maksutuotot, ulkoiset 10 8 Tuet ja avustukset, ulkoiset ,0 Muut tuotot, ulkoiset TUOTOT YHTEENSÄ ,4 Henkilöstökulut ,0

14 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 14 / 89 Palvelujen ostot, ulkoiset ,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset ,5 Vuokrat, ulkoiset ,9 Muut kulut, ulkoiset ,3 KULUT YHTEENSÄ ,2 Toimintakulut, sisäiset ,8 Tulot yhteensä ,4 Menot yhteensä ,5 Suomenkielisen opetuksen toiminnan ja tuloksen analyysi Suomenkielisen opetuksen tulokertymä oli huhtikuun lopussa 6,9 milj. euroa eli 81,2 %. Toimintatulojen ennustetaan ylittävän budjetin noin 2 milj. eurolla johtuen valtiolta saaduista avustuksista ja osuuksista. Toimintamenojen kertymä oli huhtikuun lopussa 99,2 milj. euroa eli 32,4 %. Menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Epävarmuustekijöitä ovat ict-kustannusten ja koulukuljetusten veloitukset, jotka eivät ole vielä huhtikuussa veloittuneet oikein. Lisäksi turvapaikanhakijoiden uudet valmistavat ryhmät aiheuttavat menopaineita henkilöstökuluihin. Turvapaikanhakijoiden uusiin valmistaviin ryhmiin varattu määräraha ei vielä sisälly huhtikuun toteumaan. Investoinneissa Hansakallion ja Ymmerstan koulujen siirtokelpoisiin tiloihin ei ole budjetissa varauduttu, mutta tilat otetaan käyttöön syyskaudella ja ne tulee kalustaa kesän aikana. Tästä johtuen investointimenojen arvioidaan ylittyvän euroa. Suomenkielisen opetuksen tuloskortti Resurssit ja johtaminen tuloskortin tavoitteet toteutuvat arvioinnin mukaan henkilöstön työhyvinvoinnin ja johtamisen kehittämisen osalta. Tällä hetkellä voidaan todeta, että taloudessa pysytään ja tuottavuus paranee, vaikka arviota vaikeuttaa sisäisten palvelujen laskutusten myöhästyminen seurannasta. Oppilasmäärän kasvu yli budjettiin arvioidun nostaa tuottavuutta entisestään. Asukkaat ja palvelut tuloskortin tavoitteet toteutuvat ennusteen mukaan suunnitellusti. Perusopetuksen, lisäopetuksen, valmistavan opetuksen ja lukiokoulutuksen uudistetut opetussuunnitelmat voidaan ottaa käyttöön Valmistavan opetuksen ryhmiä vasta Suomeen tulleille oppilaille on perustettu 43, joista 18 turvapaikanhakijoille. Tavoitteen mukaan opintopaikka voitiin osittaa noin kahdessa viikossa. Valmisteluja on tehty myös niin, että kaikille perusopetuksen päättäneille ja ilman toisen asteen koulutuspaikkaa jääneille voidaan tarjota lisäopetusta tai muuta

15 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 15 / 89 koulutuspaikkaa. Opiskelijahuollon tavoitteet ja osa muista tämän tuloskortin tavoitteista voidaan raportoida vasta myöhemmin. Elinvoima, kilpailukyky ja kestävän kehityksen tuloskortin tavoitteista saavutetaan kansainvälisyyden ja kestävän kehityksen tavoitteet. Myös Haukilahden lukiota koskeva koulu palveluna hanke (SAAS) yhdessä Aaltoyliopiston kanssa on edennyt suunnitellusti. Digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämisen tavoite joudutaan toteuttamaan pienennetyillä resursseilla siihen asti, kunnes ICT-laskutus ja laskutusten perusteet ovat ajan tasalla. Oppimistulosten tavoite perusopetuksen ja lukiokoulutuksen osalta raportoidaan myöhemmin.

16 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 16 / / Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön vuoden 2016 talousarvion ja strategian huhtikuun kuukausiraportti tilanteessa Valmistelijat / lisätiedot: Anne Peltonen, puh Kirsti Askolin, puh Jaana Turunen, puh Annika Latva-Äijö, puh Päätösehdotus Suomenkielisen varhaiskasvatuksen johtaja Titta Tossavainen merkitsee tiedoksi suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön talousarvion ja strategian kuukausiraportin tilanteessa Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Oheismateriaali 2 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tuloskortti tilanteesta Sivistystoimen tuloslaskelma tilanteesta Selostus Talouden ja toiminnan kuukausiraportti viedään helmikuun lopun tilanteesta lähtien kuukausittain kaupunginhallitukselle. Kuukausiraportti sisältää ennusteen ja analyysin talousarvion toteutumisesta, siihen olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymisestä sekä mahdolliset korjaustoimenpiteet. Huhtikuun ja lokakuun kuukausiraportit sisältävät myös tulostavoitteiden ja tuottavuusohjelman toteutumistilanteen.

17 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 17 / 89 Sivistystoimen tuloskortti 2016 Sivistystoimi Resurssit ja johtaminen Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta Toimenpiteet / vastuuhenkilö Toimialan toimintakate on vähintään alkuperäisen talousarvion mukainen -665,4 milj. euroa. Toimintakate, M Toimintakate on vähintään alkuperäisen talousarvion mukainen Sivistystoimen tulojen ennustetaan ylittävän talousarvion noin 1,4 miljoonaa euroa. Ylitys johtuu opetuksen saamista valtionavustuksista ja osuuksista. Toimintamenojen ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion noin 1,2 miljoonaa euroa. Toimintamenot ylittyvät kotikuntakorvausten korotuksista johtuen. Timo Ketonen Tuottavuus paranee vähintään 1,0 % Tulosyksikkökohtaiset keskeiset yksikköhinnat alenevat ja ovat yhtenäisiä eri lautakuntien välillä. Tulosyksikkökohtaiset keskeiset yksikköhinnat (kaikki kustannukset ja kustannukset pois lukien sisäiset kustannukset). - kunnallisen päiväkodin yksikköhinta/laskennalli nen lapsi/vuosi - hinnat/oppilas ja opiskelija/vuosi Tulostavoite toteutuu Selviää vuoden lopussa. Timo Ketonen Tulostavoite toteutuu

18 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 18 / Sivistystoimi Asukkaat ja palvelut Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta Toimenpiteet / vastuuhenkilö Kaikille peruskoulun päättäneille tarjotaan koulutuspaikkaa, lisäopetusta, muuta koulutusta tai työpajapaikkaa osana koulutustakuuta. Kaikille peruskoulun päättäneille alle 18 - vuotiaille tarjotut koulutus-, lisäopetus- ja työpajapaikat. Valmius tavoitteen toteuttamiseen on luotu. Raportoidaan tarkemmin Tulostavoite toteutuu Kaisu Toivonen / Barbro Högström / Tapio Siukonen Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoiden läpäisyaste paranee. Tulosrahoituksen 2016 vaikuttavuusmittari. Läpäisyaste nousi 4 prosenttiyksikköä (71 % vuonna 2016 ja 67 % vuonna 2015) Tulostavoite toteutuu Tapio Siukonen Aikuiskoulutuksen asiakkaat ovat tyytyväisiä saamaansa palveluun ja opetukseen. Asiakastyytyväisyys Asiakastyytyväisyys tehdään syyslukukausittain. Kevätkaudelta ei ole erikseen saatavissa asiakastyytyväisyystulok sia. Tapio Siukonen Harrastuksissa Sukupuolivaikutusten turvataan tasa-arvoiset arviointi ja yhdenvertaiset mahdollisuudet. Tulostavoite toteutuu Tulosyksiköille on tarjottu koulutusta sukupuolivaikutusten arvioinnista. Molempiin koulutuksiin osallistui edustajia jokaisesta tulosyksiköstä. Sivistystoimen oma ennakkoarviointimalli on valmis ja käytössä. Martti Merra / Kaisu Toivonen / Barbro Högström / Susanna Tommila Tulostavoite toteutuu

19 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 19 / Sivistystoimi Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta Toimenpiteet / vastuuhenkilö Yhteisötakuun edellyttämiä toimenpiteitä edistetään sivistystoimessa: Tuen tarpeessa olevat nuoret on tavoitettu ja he ovat tuen piirissä. Tajua Mut! -hankkeen, Eri palveluiden Vamoksen, Ohjaamon ja asiakasmäärien Etsivän nuorisotyön tilastointi saadaan asiakasmäärät. vuoden lopussa. Tulostavoite toteutuu. Martti Merra Sivistystoimen palvelut länsimetron kehitys- ja koulutuskäytävällä on suunniteltu. Jokainen tulosyksikkö ottaa metrokäytävän luomat mahdollisuudet huomioon palvelutarjonnassaan. Tulosyksiköt ovat aloittaneet uusien palvelukokonaisuuksien suunnittelun ja toteuttamisen. Liinu: Matinkylä-Olari- Tapiolan alueelle on perustettu nuorisopalvelujen työtiimi, jonka tehtäviin kuuluvat yesbox, jalkautuminen Iso Omenan palvelutorilla sekä Nuorisotyö raiteillatoiminta. Toiminta käynnistyy 08/2016. Suko ja Svebi: Ruotsinkielisen lukion ja suomenkielisten lukioiden suunnitelma metrokäytävän hyödyntämiseksi on aloitettu ja se valmistuu syksyllä. Kulttuuri: Ison Omenan palvelutori avataan elokuussa, samoin kirjasto ja kulttuurin yhteiskäyttöön suunniteltu tila Kohtaamo. Kulttuuri osallistuu aktiivisesti Tapiolan alueen kehittämiseen. Espoonlahden aluekirjaston ja kulttuuriareenan hankesuunnitelma on ollut Martti Merra / Susanna Tommila / Kaisu Toivonen / Barbro Högström / Titta Tossavainen

20 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 20 / 89 Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta Toimenpiteet / vastuuhenkilö kulttuurilautakunnassa. Tulostavoite toteutuu Toimialan tuloslaskelma liitteenä Toimialan toiminnan ja tuloksen analyysi Toimialan tulokertymä oli huhtikuun lopussa 19 milj. euroa eli 38,1 prosenttia. Ilman nettositovia yksiköitä kertymä on 18,4 milj. euroa eli 37,6 prosenttia. Toimialan tulokertymän, ilman nettobudjetoitua kulttuurin yksikköä, ennustetaan ylittävän talousarvion noin 1,4 milj. eurolla, johtuen mm. opetukselle tulevista valtionavustuksista ja -osuuksista, uimahallien asiakastuloista. Nettobudjetoidun kulttuurin yksikön toimintatulojen ja -menojen ennustetaan ylittyvän noin 0,4 milj. eurolla. Toimialan toimintamenojen kertymä oli huhtikuun lopussa 227,6 milj. euroa eli 31,8 prosenttia. Ilman nettobudjetoitua kulttuurin yksikköä menokertymäkertymä oli 222,6 milj. euroa, 31,8 prosenttia. Työvoimakustannusten (henkilöstökulut ja työvoimanvuokrauskustannukset) käyttökustannukset olivat 106 milj. euroa ja käyttöprosentti oli 30,8. Henkilöstömäärärahat alittuvat ja työvoimanvuokrausmäärärahat ylittyvät johtuen mm koulujen avustajapalvelujen budjetointitavasta. Catering/Ruokapalvelu sekä ICT-kustannusten laskutus ei ole ajan tasalla. Kuljetuskustannuksia ei ole veloitettu alkuvuoden osalta lainkaan. Toimialan ohjauksen näkökulmasta sisäisten palveluyksiköiden puutteellinen toiminnan raportointi ml. jopa kustannusten kohdistus sekä laskutus vaikeuttavat johtamista ja toiminnan kehittämistä sekä vaarantavat ennusteen realistisuuden. Sivistystoimen toimintamenot, ilman nettobudjetoitua kulttuurin yksikköä, ennustetaan ylittyvän yhteensä noin 1,2 milj. eurolla. Ylitys johtuu kotikuntakorvausten kustannusten noususta tälle vuodelle noin 2 milj. eurolla, josta noin 1 milj. euroa ennustetaan tatu toimenpiteenä katettavan sivistystoimen kustannuksista. Suomenkielisen opetuksen toimintatulojen ennustetaan ylittävän budjetin noin 2 milj. eurolla johtuen valtiolta saaduista avustuksista ja osuuksista. Toimintamenojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina.

21 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 21 / 89 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen menojen ja tulojen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Vaikka suomenkielisen varhaiskasvatuksen lapsimäärät ovat kasvaneet, yleisen taloustilanteen heikkeneminen on vaikuttanut myös varhaiskasvatuksen asiakasmaksutulojen kertymiseen. Talousarviossa on varauduttu järjestämään päivähoitopaikka lapselle. Maaliskuussa päivähoidossa oli yhteensä lasta, mikä oli 700 lasta talousarviossa ennakoitua enemmän. Kevätkuukausina päivähoitopaikka järjestettiin keskimäärin 580 lapselle yli talousarviossa ennakoidun lapsimäärän. Kotihoidon tuella olevien lasten määrä on ollut selvästi talousarviossa ennakoitua pienempi. Kotihoidon tuelta on siirtynyt lapsia kunnalliseen ja yksityiseen varhaiskasvatukseen. Svenska rum -lautakunnan toimintatulojen ennustetaan ylittävän talousarvion noin 0,1 milj. eurolla johtuen siitä, että lakisääteistä iltapäivätoimintaa järjestetään omana toimintana ja näin asiakasmaksutulot tulevat kaupungille. Toimintamenojen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisina Kulttuurilautakunnan (brutto) menojen ja tulojen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Kaupunginkirjaston kävijämäärä on laskenut 2,3 %. Myös lainausten määrä on laskenut koko kirjaston tasolla 2,1 %. Kävijät ja lainaus ovat vähentyneet erityisesti Kirjasto Omenassa, jossa kauppakeskuksen ja sen ympäristön rakentaminen ovat vaikuttaneet palveluiden saavutettavuuteen. Huhtikuussa parkkipaikkatilanteen parannuttua käytön lasku on pysähtynyt. Omatoimilaittein varustetuissa lähikirjastoissa kävijämäärät ovat nousseet reippaasti, Nöykkiön kirjastossa on käynyt 35 % enemmän ja Kauklahden kirjastossa peräti 83 % enemmän asiakkaita kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Näissä kirjastoissa myös lainausmäärät ovat kasvaneet, Nöykkiössä 21 % ja Kauklahdessa 13 %. Nettobudjetoidun Kulttuurin toimintatulojen ja toimintamenojen ennustetaan ylittyvän noin 0,4 milj. eurolla. Kaupunginmuseo avaa kesäkuussa Kauklahden lasi näyttelyllä. Liikunta- ja nuorisopalvelujen toimintatulojen ennustetaan ylittyvän noin 0,5 milj. eurolla johtuen mm. uimahallien tuloja ennustetaan kertyvän talousarviota enemmän. Lisäksi Sitran ja OKM:n tuista Tajua mut!- viranomaisten yhteistyö lapsen ja nuoren tukena -projektille. Toimintamenojen ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion noin 0,2 milj. eurolla johtuen Tajua mut! -projektista.

22 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 22 / 89 Muun sivistystoimen toimintatulojen ennustetaan alittavan talousarvion noin 1,9 milj. eurolla johtuen sivistystoimen liian suuresta tulo-odotteesta. Toimintamenojen ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion noin 1,0 milj. eurolla johtuen kotikuntakorvausten 2 milj. euron kasvusta tälle vuodelle. Tatu toimenpiteenä ennustetaan 1 milj. euroa kotikuntakuntakorvausten kasvusta katettavan sivistystoimen määrärahoista. Investoinnit Liikuntapaikkojen perusparantamisen tulojen ja menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Koneet ja kalusto Sivistystoimen koneet ja kalusto määrärahojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tuloslaskelma Tuloslaskelma Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikkö 1000 EUR Tilinimi TP 2015 Muutettu TA 2016 Ennuste 2016 Toteuma 4/2016 Toteuma- % 2016 Myyntituotot, ulkoiset ,4 % Maksutuotot, ulkoiset ,5 % Tuet ja avustukset, ulkoiset ,4 % Vuokratuotot, ulkoiset 0 0 Muut tuotot, ulkoiset ,7 % TOIMINTATULOT, ULKOISET ,3 % Henkilöstökulut ,3 % Palvelujen ostot, ulkoiset ,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset ,7 % Avustukset, ulkoiset ,7 % Vuokrat, ulkoiset ,6 % Muut kulut, ulkoiset ,1 % TOIMINTAMENOT, ULKOISET ,5 % Toimintatulot, sisäiset Toimintamenot, sisäiset ,7 % Tulot yhteensä ,3 % Menot yhteensä ,2 % TOIMINTAKATE ,7 %

23 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 23 / 89 INVESTOINNIT Koneet ja kalusto ,8 % Suomenkielisen varhaiskasvatuksen toiminnan ja tuloksen analyysi Talousarviossa on varauduttu järjestämään päivähoitopaikka lapselle. Huhtikuussa päivähoidossa oli yhteensä lasta, mikä oli 791 lasta talousarviossa ennakoitua enemmän. Kevätkuukausina päivähoitopaikka on järjestetty keskimäärin 530 lapselle yli talousarviossa ennakoidun lapsimäärän. Kotihoidon tuella olevien lasten määrä on ollut selvästi talousarviossa ennakoitua pienempi. Kotihoidon tuelta on siirtynyt lapsia kunnalliseen ja yksityiseen varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatuksen kysyntä on jatkanut kasvuaan. Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa on ollut koko alkuvuoden keskimäärin 390 lasta enemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna siitäkin huolimatta, että varhaiskasvatusikäisen väestön määrä kasvoi vuoden aikana 133 lapsella. Varhaiskasvatus järjestetään edelleen ns. poikkeusjärjestelyin 328 lapselle. Poikkeusjärjestelyjä on muilla palvelualueilla paitsi Matinkylä- Olarissa. Matinkylä-Olarin varhaiskasvatuksen tilannetta on helpottanut elokuussa avattu Opinmäen päiväkoti. Leppävaraan alueelle valmistuu uusi Auroran päiväkoti. Leppävaaran, Espoonlahden ja Espoon keskuksen palvelualueilla viiden ryhmäperhepäiväkodin toiminta päättyy kesällä Varhaiskasvatusta järjestetään väistötiloissa Espoonlahdessa (Merivesi), Espoon keskuksessa (Kirkkojärvi) ja Tapiolassa (Pohjois- Tapiola) päiväkotien kiireellisten korjaustöiden tai pitkäaikaisemman tarpeen vuoksi. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön keväällä 2014 valmistelemat talouden tasapainotus- ja tuottavuustoimenpiteiden toteutus jatkuu myös vuonna 2016 ja ne on huomioitu käyttösuunnitelman laadinnan yhteydessä. Talous Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tasapainotus- ja tuottavuustoimenpiteet ovat: - Asiakasmaksujen indeksikorotukset alkaen. - Henkilöstön vuosilomia keskitetään koulujen loma-aikoihin ja vuokratyövoiman (Seure) käyttöä vähennetään. - Henkilöstön työhyvinvointiin kiinnitetään erityistä huomiota ja henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia muutoksissa lisätään.

24 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 24 / 89 - Päivähoitopaikkojen käytön tehokkuutta lisätään omassa ja ostopalvelupäivähoidossa - Hankintoja priorisoidaan ja keskitetään. - Avoimen varhaiskasvatuksen kerhotoimintaa kehitetään. - Yksityisen hoidon tuen kuntalisää kehitetään ja siten vähennetään kunnallisten päivähoitotilojen rakentamistarvetta - Kehitetään starttirahaa entistä joustavammaksi - Toteutetaan palveluverkkoselvitys ja luovutaan pienistä epätarkoituksenmukaisista tiloista, jos se on vain mahdollista. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön muutettu talousarvio on 207,5 milj. euroa. Riskinä on, että Suomenkielisen varhaiskasvatuksen talousarvio ylittyy. Ylityspaineita on henkilöstömenoissa, ateriapalveluissa, ICT-palveluissa ja starttirahassa. Henkilöstömenojen arvioidaan alittavan muutetun talousarvion noin 1,6 milj. eurolla. Vastaavasti työvoimanvuokrauskustannuksien arvioidaan ylittyvän n. 1,8 milj. eurolla. Henkilöstö- ja työvoimanvuokrausmenoissa on ylityspainetta esiopetuksen ja siihen liittyvän varhaiskasvatuksen mitoitusmuutoksesta lukien. Palvelujen ostojen arvioidaan ylittävän talousarvion n. 1,6 milj. eurolla. Ulkoisissa palvelujen ostoissa mm. työvoimanvuokrauskustannukset ylittyvät n. 1,8 milj. eurolla ja Catering Oy:n menot alittuvat n. 3,2 milj. eurolla. Alitus johtuu budjettiteknisistä syistä. Sisäisten palvelujen ostojen arvioidaan ylittyvän Espoon Ruokapalvelujen kustannuksista n. 3,2 milj. eurolla. Catering/Ruokapalvelu laskutus ei ole ajan tasalla. ICT-kustannukset ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden n. 35 %. ICT-kustannusten laskutus ole ajan tasalla. ICT-kustannusten osalta on ylityspainetta laskutuskäytännöistä johtuen sekä uuden varhaiskasvatussuunnitelman edellyttämän digivarustamisen johdosta. Kuljetuskustannuksia ei ole veloitettu alkuvuoden osalta lainkaan. Avustusten (kotihoidon tuki, yksityisen hoidon tuki ja starttiraha) arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Menojen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Tulosyksikön tulojen 24,1 milj. euroa ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Vaikka suomenkielisen varhaiskasvatuksen lapsimäärät ovat kasvaneet, yleisen taloustilanteen heikkeneminen on vaikuttanut myös varhaiskasvatuksen asiakasmaksutulojen kertymiseen. Investointimenojen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti.

25 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 25 / 89 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tuloskortti Resurssit ja johtaminen Suomenkielisen varhaiskasvatuksen toimintatulojen ja toimintamenojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Toimintakate on vähintään alkuperäisen talousarvion mukainen. Tavoitteena on parantaa tuottavuutta vähintään 1 %. Vuonna 2015 kunnallisten päiväkotien yksikköhinta oli , 0,7 % pienempi kuin vuonna Yksikköhinta ilman sisäisiä eriä oli 7 059, 2,7 prosenttia pienempi kuin vuonna Vuoden 2016 kustannukset saadaan tilinpäätöksen jälkeen vuoden 2017 puolella. Tavoitteena on luopua pienistä epätarkoituksenmukaisista tiloista. Huhtikuun loppuun mennessä on tehty päätös viiden ryhmäperhepäiväkodin toiminnan lopettamisesta elokuuhun 2016 mennessä. Tavoitteena on myös tilojen käytön tehostaminen. Vuonna 2015 suomenkielisen varhaiskasvatuksen tilakustannukset asukasta kohden olivat 105 euroa. Vuoden 2016 tiedot saadaan alkuvuodesta Henkilöstötyön tuottavuuden paranemisen osalta oman henkilöstön palkkaamisessa noudatetaan päivähoitoasetuksen mitoitusta ja henkilöstöpalveluja käytetään tarkan suunnitelman mukaisesti. Alkukevään aikana Seure Henkilöstöpalveluilla on ollut haasteita toteuttaa Espoon sijaistarpeet. Toimenpiteisiin on ryhdytty tilanteen korjaamiseksi.. Kustannusvaikuttavien tuotantotapojen käyttämiseksi palvelujen järjestämisessä tavoitteena on lisätä yksityisen hoidon tuen päiväkotien määrää. Tammikuussa on aloittanut uusi 6 ryhmän yksityinen päiväkoti Henttaalla. Elokuussa aloittaa kaksi uutta yksityistä päiväkotia. Asukkaat ja palvelut Tavoitteena on luoda mallit Tunti liikuntaa päivässä tavoitteen toteuttamiseksi. Mallien suunnittelu on käynnistynyt. Ne otetaan käyttöön syksyn 2016 aikana. Kasvun ja oppimisen tuen järjestelyjen tehostamiseksi integroitujen ryhmien mitoitus muutetaan elokuusta 2016 alkaen siten, että niissä on 6 tukea tarvitsevaa ja 7 muuta lasta. Aiempi mitoitus oli 5 tukea tarvitsevaa ja 7 muuta lasta. Muut tehostamistoimenpiteet sovitaan vuoden aikana. Vuoden 2016 aikana tavoitteena on saada 100 kerhopaikkaa lisää. Kerhojen hakuaika toimintavuodelle oli maaliskuussa. Kerhoihin haki noin 120 lasta enemmän kuin niihin on tällä hetkellä

26 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 26 / 89 sijoitettu. Uusia kerhoja perustetaan kaikille palvelualueille elokuussa Tavoitteena on laatia kaikille vieraskielisille lapsille, jotka ovat aloittaneet varhaiskasvatuksen viimeistään kuluvan vuoden syyskuun aikana, kaksikielisyyden suunnitelma. Vuonna 2015 suunnitelma tehtiin erittäin kattavasti sitä tarvitseville lapsille (yhteensä lasta). Vuoden 2016 lukumäärä saadaan loppuvuodesta Maahanmuuttajataustaisten lasten mahdollisuuksia parannetaan opetuksessa ja kasvatuksessa luomalla mallit ja ottamalla ne käyttöön kasvatuskumppanuuden toteuttamiseksi huoltajien kanssa. Tavoitteena on myös luoda käytäntöjä, joilla lapset ja heidän vanhempansa arvioivat leikkimiseen, liikkumiseen, taiteiluun ja tutkimiseen liittyvää toimintaa. Mallit ja käytännöt sovitaan alkusyksystä 2016 ja ne otetaan käyttöön vuoden loppuun mennessä. Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys Digitaalisen oppimisen yhtenäisen oppimispolun edistämiseksi varhaiskasvatuksessa huolehditaan siitä, että osaamisen kehittämisen suunnitelman toimeenpano vastaa 2016 esiopetussuunnitelmaa ja digitarinaa. Osaamisen kehittämisen suunnitelma sisältää esiopetussuunnitelman ja digitarinan mukaiset digitaalisen oppimisen osa-alueet. Keto-hankkeen avulla lisätään digitaaliseen oppimiseen liittyvää osaamista. Koulutussuunnitelmassa olevat koulutukset toteutuvat suunnitelman mukaisesti. Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa kehitetään digitaalisia oppimisympäristöjä laajentamalla digitaalisten palveluiden ja välineiden käyttöä. Laitteita hankitaan suunnitelmallisesti talousarvion puitteissa. Laitteiden määrän kasvu vuodesta 2015 raportoidaan loppuvuodesta Tavoitteena on myös, että tulosyksikkö ja varhaiskasvatusyksiköt ovat tehneet kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukset. Yhteiskuntasitoumuksen yhtenäistä mallia valmistellaan. Sopimukset laaditaan syksyn 2016 aikana. Uusien esiopetussuunnitelmien käyttöönotto etenee. Varhaiskasvatusyksiköiden esiopetussuunnitelmien laatiminen on loppusuoralla. Ne hyväksytään kesäkuussa ja otetaan käyttöön elokuussa Kansainvälisen yhteistyön edistämiseksi suomenkielinen varhaiskasvatus on tehnyt määrärahahakemuksen Erasmus+ - ohjelmaan. Hanke on suunnitteilla.

27 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 27 / / Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaiset asiakasmaksut alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Anne Peltonen, puh Arja Puronen, puh Greta Hämäläinen, puh Päätösehdotus Sivistystoimen johtaja Sampo Suihko esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus hyväksyy lasten varhaiskasvatuksesta perittävät maksut liitteen mukaisesti. esittää lisäksi, että varhaiskasvatuksesta perittävät uudet maksut tulevat voimaan alkaen edellyttäen, että eduskunta hyväksyy varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain hallituksen esityksen (HE 60/2016 vp) mukaisena. Käsittely Asia käsiteltiin :n 79 jälkeen. Puheenjohtaja Hopsun kannattaman teki seuraavan muutosehdotuksen: esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus hyväksyy lasten varhaiskasvatuksesta perittävät maksut liitteen mukaisesti kuitenkin siten, että korkein maksu perheen nuorimmasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta muutetaan 295 euroksi /kk. esittää lisäksi, että varhaiskasvatuksesta perittävät uudet maksut tulevat voimaan alkaen edellyttäen, että eduskunta hyväksyy varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain hallituksen esityksen (HE 60/2016 vp) mukaisena. Kuitenkin, jos eduskunta päättää, että korkein maksu perheen nuorimmasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta on pienempi kuin 295 euroa kuukaudessa, opetus- ja esittää, että kaupunginhallitus hyväksyy varhaiskasvatuksesta perittävän korkeimman maksun eduskunnan päätöksen mukaisena. Vuornos Hopsun kannattamana teki seuraavan lisäysehdotuksen: Lisäksi lautakunta päättää, että varhaiskasvatusmaksujen maksukorotuksesta toteutetaan sekä sukupuolivaikutusten arviointi että

28 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 28 / 89 arviointi korotuksen vaikutuksista työllisyyteen. Arvioinnit tulee antaa tiedoksi varhaiskasvatusjaostolle, opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalle sekä kaupunginhallitukselle. Kalliola ilmoitti vastustavansa Vuornoksen lisäysehdotusta. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko puheenjohtajan muutosehdotus hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi sen tulleen yksimielisesti hyväksytyksi. Puheenjohtaja totesi, että on tehty lisäysehdotus, jota on vastustettu. Lisäysehdotuksesta on äänestettävä. Äänestyksessä Vuornoksen lisäysehdotuksen puolesta äänesti 8 jäsentä, kaksi jäsentä vastusti lisäysehdotusta ja yksi jäsen äänesti tyhjää. Puheenjohtaja totesi lautakunnan 8 äänellä kahta ääntä vastaan, yhden äänestäessä tyhjää, hyväksyneen Vuornoksen lisäysehdotuksen. varhaiskasvatuslautakunnan tekemä muutos on huomioitu pöytäkirjan liitteessä. Päätös esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus hyväksyy lasten varhaiskasvatuksesta perittävät maksut liitteen mukaisesti kuitenkin siten, että korkein maksu perheen nuorimmasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta muutetaan 295 euroksi /kk. esittää lisäksi, että varhaiskasvatuksesta perittävät uudet maksut tulevat voimaan alkaen edellyttäen, että eduskunta hyväksyy varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain hallituksen esityksen (HE 60/2016 vp) mukaisena. Kuitenkin, jos eduskunta päättää, että korkein maksu perheen nuorimmasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta on pienempi kuin 295 euroa kuukaudessa, opetus- ja esittää, että kaupunginhallitus hyväksyy varhaiskasvatuksesta perittävän korkeimman maksun eduskunnan päätöksen mukaisena. Lisäksi opetus- ja päätti, että varhaiskasvatusmaksujen maksukorotuksesta toteutetaan sekä sukupuolivaikutusten arviointi että arviointi korotuksen vaikutuksista työllisyyteen. Arvioinnit tulee antaa tiedoksi varhaiskasvatusjaostolle, opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalle sekä kaupunginhallitukselle. Liite 3 Lasten varhaiskasvatuksesta perittävät maksut. Voimassa alkaen 4 Äänestyslista

29 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 29 / 89 Oheismateriaali Selostus - HE 60/2016 vp: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista sekä varhaiskasvatuslain 13 :n ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta - Ennakkoarviointi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuehdotus 2016 Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen laeiksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista sekä varhaiskasvatuslain 13 :n ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta (HE 60/2016 vp). Hallituksen esitys noudattaa pääosin päivättyä luonnosta hallituksen esitykseksi eduskunnalle varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaiksi sekä laeiksi varhaiskasvatuslain 13 :n ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta. Espoon kaupunki antoi luonnoksesta lausunnon (Kaupunginhallitus 78). Luonnosta sekä lausuntoa käsiteltiin opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa ja Svenska rum - lautakunnassa Esitys varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaiksi on osa hallituksen strategista hallitusohjelmaa. Siinä kuntien varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuloihin tavoitellaan 54 miljoonan euron kasvua vuodesta 2017 alkaen. Uuden lain on tarkoitus tulla voimaan Hallituksen esityksen perusteella on valmisteltu liitteenä oleva ehdotus lasten varhaiskasvatuksesta perittäviksi maksuiksi alkaen. Ehdotus käsitellään opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa , Svenska rum -lautakunnassa ja kaupunginhallituksessa Koska hallituksen esitystä ei ole vielä hyväksytty eduskunnassa, esitetään, että uudet maksuperusteet tulevat voimaan edellyttäen, että eduskunta hyväksyy varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain hallituksen esityksen mukaisena. Espoon kaupunginhallituksen johtosäännön 3 :n 26-kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää lakiin tai asetuksiin perustuvien taksojen ja maksujen suuruudesta valtuuston antamien yleisten perusteiden mukaan ja lakien sallimissa rajoissa. Espoon kaupungin sivistystoimen lautakuntien ja johtokuntien johtosäännön 5 :n 10-kohdan mukaan lautakuntien tehtävänä on tehdä esitys kaupunginhallitukselle toimialansa osalta lakiin tai asetukseen perustuvien maksujen suuruudesta valtuuston antamien yleisten perusteiden ja lakien sallimissa rajoissa.

30 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 30 / 89 Uusien varhaiskasvatuksesta perittävien asiakasmaksujen keskeinen sisältö Varhaiskasvatuksen maksujärjestelmän perusrakenteet säilyvät ennallaan. Maksu määräytyy edelleen perheen koon ja tulojen sekä varhaiskasvatuksessa vietetyn ajan perusteella. Tulot, jotka maksun määräytymisessä otetaan huomioon, säilyvät ennallaan. Asiakasmaksujen korotukset ehdotetaan lakiesityksen mukaisesti toteutettaviksi siten, että enimmäismaksua korotetaan 22 prosenttia 290 eurosta 354 euroon kuukaudessa (tällä hetkellä enimmäismaksu on 283 euroa ja jo päätetyn indeksikorotuksen jälkeen se olisi alkaen 290 euroa kuukaudessa). Enimmäismaksun alle jääviä maksuja esitetään korotettavaksi hieman. Maksun määräämisen perusteena olevia tulorajoja esitetään korotettavaksi siten, että pienituloisten yhden ja kahden lapsen yksihuoltajien asiakasmaksut pienenevät jonkin verran. Pienimmäksi perittäväksi maksuksi esitetään 27 euroa kuukaudessa. Sitä pienempää maksua ei pääsääntöisesti peritä. Perheen koko otetaan huomioon tulorajojen laskennan lisäksi siten, että toisesta lapsesta perittävä maksu on aina enintään 90 prosenttia ensimmäisen lapsen kokoaikaisesta maksusta. Seuraavien lasten maksu on edelleen 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Lapsen varhaiskasvatusaika vaikuttaa maksuun siten, että keskimäärin vähintään 35 tuntia viikossa kestävästä kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta peritään perheen koon mukaan määräytyvän maksuprosentin osoittama euromäärä vähimmäistulorajan ylittävästä kuukausitulosta (= 100 % maksu). 35 tunnin raja perustuu lakiesitykseen. Siinä kokoaikaisella varhaiskasvatuksella tarkoitetaan vähintään 35 tuntia viikossa annettavaa varhaiskasvatusta. Lakiesityksessä ehdotetaan, että kuukausimaksu saisi olla enintään 60 prosenttia kokoaikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksusta, kun lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin 20 tuntia viikossa. Lisäksi lakiesityksessä edellytetään, että jos lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin enemmän kuin 20 tuntia viikoittain, mutta alle 35 tuntia, tulee kunnan periä maksu, joka on suhteutettu varhaiskasvatusaikaan. varhaiskasvatuslautakunnalle sekä svenska rum- lautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle esitetään, että Espoossa 60 prosentin maksu peritään keskimäärin enintään 25 tuntia viikossa kestävästä varhaiskasvatuksesta. Yli 25 tuntia ja alle 35 tuntia viikossa kestävästä varhaiskasvatuksesta peritään 80 prosenttia kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Nämä tuntirajat noudattavat Espoon nykyisiä asiakasmaksuperusteita. Lapsen esiopetuksen lisäksi tarvittavasta varhaiskasvatuksesta perittävien maksujen tuntirajat ja maksut ovat erilaiset, sillä esiopetuksen osuus on maksutonta. Esiopetuksen lisäksi tarvittavan varhaiskasvatuksen tuntirajoiksi ja maksuprosenteiksi esitetään seuraavaa:

Espoon kaupunki Pöytäkirja 198

Espoon kaupunki Pöytäkirja 198 16.11.2016 Sivu 1 / 1 5689/2015 02.02.02 198 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön vuoden 2016 talousarvion ja strategian lokakuun kuukausiraportti tilanteessa 31.10.2016 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2014 talousarvion seuranta, huhtikuun kuukausiseuranta / 30.4.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2014 talousarvion seuranta, huhtikuun kuukausiseuranta / 30.4. 21.05.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 66 Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2014 talousarvion seuranta, huhtikuun kuukausiseuranta / 30.4.2014 Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin, puh.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. 6 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaiset asiakasmaksut alkaen

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. 6 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaiset asiakasmaksut alkaen 25.01.2017 Sivu 1 / 1 290/2017 02.05.00 6 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaiset asiakasmaksut 1.3.2017 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Anne Peltonen, puh. 050 320 9753 Arja Puronen, puh. 046

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liikunta- ja nuorisopalvelujen tulosyksikön vuoden 2016 talousarvion ja strategian seuranta I tilanteessa 31.7.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liikunta- ja nuorisopalvelujen tulosyksikön vuoden 2016 talousarvion ja strategian seuranta I tilanteessa 31.7. 29.09.2016 Sivu 1 / 1 5689/2015 02.02.02 49 nuorisopalvelujen tulosyksikön vuoden 2016 talousarvion ja strategian seuranta I tilanteessa 31.7.2016 Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin, puh. 09 816

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 22

Espoon kaupunki Pöytäkirja 22 19.05.2016 Sivu 1 / 1 5689/2015 02.02.02 22 nuorisolautakunnan vuoden 2016 talousarvion ja strategian huhtikuun kuukausiraportti tilanteessa 30.4.2016 Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin, puh. 09

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 91

Espoon kaupunki Pöytäkirja 91 17.05.2017 Sivu 1 / 1 943/2017 00.01.03 91 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön vuoden 2017 talousarvion ja strategian huhtikuun seurantaraportti tilanteessa 30.4.2017 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros

Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja 12.02.2014 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 12.2.2014 keskiviikko klo 17:54-19:50 Paikka Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros Saapuvilla olleet jäsenet Tiina

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2016 talousarvion ja strategian seuranta I tilanteessa 31.7.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2016 talousarvion ja strategian seuranta I tilanteessa 31.7. 24.08.2016 Sivu 1 / 1 5689/2015 02.02.02 126 Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2016 talousarvion ja strategian seuranta I tilanteessa 31.7.2016 Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin, puh.

Lisätiedot

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varhaiskasvatusjaosto Sivu 1 / 16. Kokoustiedot. Aika torstai klo 17:35-20:05.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varhaiskasvatusjaosto Sivu 1 / 16. Kokoustiedot. Aika torstai klo 17:35-20:05. Espoon kaupunki Pöytäkirja 03.12.2015 Sivu 1 / 16 Kokoustiedot Aika 03.12.2015 torstai klo 17:35-20:05 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Tiina Thure-Toivanen, puheenjohtaja Erika Granfelt Tony Hagerlund,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 14

Espoon kaupunki Pöytäkirja 14 10.02.2016 Sivu 1 / 1 5324/2015 02.05.00 14 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistus Valmistelijat / lisätiedot: Arja Puronen, puh. 046 877 3807 Greta Hämäläinen, puh. 043 826 8011 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20. 20 Esitys kaupunginhallitukselle varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistuksesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20. 20 Esitys kaupunginhallitukselle varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistuksesta 17.02.2016 Sivu 1 / 1 5324/2015 02.05.00 20 Esitys kaupunginhallitukselle varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistuksesta Valmistelijat / lisätiedot: Arja Puronen, puh. 046 877 3807 Greta Hämäläinen,

Lisätiedot

Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. krs, Espoo

Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. krs, Espoo Espoon kaupunki Pöytäkirja 18.08.2016 Sivu 1 / 14 Kokoustiedot Aika 18.08.2016 torstai klo 17:40-19:05 Paikka Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. krs, 02770 Espoo Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 26

Espoon kaupunki Pöytäkirja 26 16.02.2017 Sivu 1 / 1 510/2017 12.01.03 26 Aarnivalkean koulun opetuksen järjestäminen kevätkauden 2017 aikana Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 Eeva-Kaisa Ikonen, puh. 046 877

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2016 talousarvion ja strategian Seuranta II tilanteessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2016 talousarvion ja strategian Seuranta II tilanteessa 16.02.2017 Sivu 1 / 1 5689/2015 02.02.02 19 Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2016 talousarvion ja strategian Seuranta II tilanteessa 31.12.2016 Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin, puh.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 45. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 45. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1 Kulttuurilautakunta 27.09.2016 Sivu 1 / 1 1669/2016 02.02.00 45 Vuoden 2017 Espoo-strategian linjaukset ja tavoitteet sekä talousarvioehdotus ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelma, Kulttuurilautakunta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 11

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 11 Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 11 303/2016 03.00.00 19 Esitys kaupunginhallitukselle Espoon kaupungin lausunnoksi opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaiksi Valmistelijat

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs.

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Espoon kaupunki Pöytäkirja 27.01.2014 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 27.01.2014 maanantai klo 8:00-9:35 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Sonkeri, puheenjohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön seuranta II/ennakkotieto vuoden 2014 tilinpäätöksestä

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön seuranta II/ennakkotieto vuoden 2014 tilinpäätöksestä 12.02.2015 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 3 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön seuranta II/ennakkotieto vuoden 2014 tilinpäätöksestä Valmistelijat / lisätiedot: Anne Peltonen, puh. 050 320 9753

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 86. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 86. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 1 / 1 746/02.05.00/2012 86 Lasten päivähoidosta perittävien asiakasmaksujen indeksitarkistus Valmistelijat / lisätiedot: Pätäri Karola, puh. (09) 816 52171 Rauman Maria,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 221

Espoon kaupunki Pöytäkirja 221 19.11.2014 Sivu 1 / 1 4707/12.01.01/2014 221 Esiopetuksen järjestäminen lukuvuonna 2015-2016 Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. 09 816 23300 Elina Pulli, puh. 046 877 3888 Harri Rinta-aho,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Perusopetuksen iltapäivätoiminnan asiakasmaksun perimättä jättämistä tai alentamista koskevat periaatteet

Espoon kaupunki Pöytäkirja Perusopetuksen iltapäivätoiminnan asiakasmaksun perimättä jättämistä tai alentamista koskevat periaatteet 15.06.2016 Sivu 1 / 1 2641/2016 02.05.00 104 Perusopetuksen iltapäivätoiminnan asiakasmaksun perimättä jättämistä tai alentamista koskevat periaatteet Valmistelijat / lisätiedot: Miia Loisa-Turunen, puh.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat 10.09.2015 Sivu 1 / 1 3801/05.10.01/2015 25 Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh. 09 816 23022 Elina Pulli, puh.

Lisätiedot

Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. krs, Espoo

Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. krs, Espoo Espoon kaupunki Pöytäkirja 27.04.2017 Sivu 1 / 13 Kokoustiedot Aika 27.04.2017 torstai klo 17:30-19:15 Paikka Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. krs, 02770 Espoo Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. krs, Espoo

Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. krs, Espoo Espoon kaupunki Pöytäkirja 10.09.2015 Sivu 1 / 17 Kokoustiedot Aika 10.09.2015 torstai klo 17:40-20:05 Paikka Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. krs, 02770 Espoo Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

Suomenkielinen varhaiskasvatus Resurssit ja johtaminen

Suomenkielinen varhaiskasvatus Resurssit ja johtaminen 2016 - Suomenkielinen varhaiskasvatus Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 198

Espoon kaupunki Pöytäkirja 198 18.11.2015 Sivu 1 / 1 249/2015 02.02.02 198 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön vuoden 2015 talousarvion seuranta, Lokakuun kuukausiseuranta / 31.10.2015 Valmistelijat / lisätiedot: Anne Peltonen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Valtuustotalo, Vihreiden ryhmätila, Espoonkatu 5, Espoo

Valtuustotalo, Vihreiden ryhmätila, Espoonkatu 5, Espoo Espoon kaupunki terveyslautakunnan sosiaali- ja Pöytäkirja 20.04.2017 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 20.04.2017 torstai klo 17:05-19:25 Paikka Valtuustotalo, Vihreiden ryhmätila, Espoonkatu 5, 02770 Espoo

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liikunta- ja nuorisolautakunnan vuoden 2015 talousarvion kuukausiseuranta tilanteesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liikunta- ja nuorisolautakunnan vuoden 2015 talousarvion kuukausiseuranta tilanteesta 21.05.2015 Sivu 1 / 1 249/02.02.02/2015 20 nuorisolautakunnan vuoden 2015 talousarvion kuukausiseuranta tilanteesta 30.4.2015 Valmistelijat / lisätiedot: Tanja Rontu-Hokkanen, puh. 043 824 9100 Kirsti

Lisätiedot

Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5

Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5 Espoon kaupunki terveyslautakunnan sosiaali- ja Pöytäkirja 11.05.2016 Sivu 1 / 8 Kokoustiedot Aika 11.05.2016 keskiviikko klo 17:00-19:15 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5 Saapuvilla

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lukuvuoden työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lukuvuoden työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 28.09.2016 Sivu 1 / 1 3739/2016 12.01.00.00 151 Lukuvuoden 2017-2018 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 171. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 171. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 17.11.2015 Sivu 1 / 1 171 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 lokakuun kuukausiraportti (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 14

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 14 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 14 Kokoustiedot Aika 30.11.2016 keskiviikko klo 16:30-19:31 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula

Lisätiedot

Suomenkielinen varhaiskasvatus Resurssit ja johtaminen

Suomenkielinen varhaiskasvatus Resurssit ja johtaminen 2016 - Suomenkielinen varhaiskasvatus Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo-lisän maksaminen lasten yksityisen hoidon tuen lakisääteisen hoitolisän korotuksena

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo-lisän maksaminen lasten yksityisen hoidon tuen lakisääteisen hoitolisän korotuksena 18.10.2016 Sivu 1 / 1 4303/2016 02.05.01 43 Espoo-lisän maksaminen lasten yksityisen hoidon tuen lakisääteisen hoitolisän korotuksena Valmistelijat / lisätiedot: Anne Peltonen, puh. 050 320 9753 Titta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 5. 148 Lausunto Kirstin koulu ja päiväkoti perusparannus 6.8.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 5. 148 Lausunto Kirstin koulu ja päiväkoti perusparannus 6.8.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 5 2681/10.03.02/2015 148 Lausunto Kirstin koulu ja päiväkoti perusparannus 6.8.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Vera Schulman, puh. 043 825

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön seuranta II/ennakkotieto vuoden 2015 tilinpäätöksestä

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön seuranta II/ennakkotieto vuoden 2015 tilinpäätöksestä 17.02.2016 Sivu 1 / 1 249/2015 02.02.02 17 Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön seuranta II/ennakkotieto vuoden 2015 tilinpäätöksestä Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin, puh. 09 816 52161 Tuija

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 145. 145 Suomenkielisten lukioiden aloituspaikkamäärien hyväksyminen lukuvuodeksi 2016-2017

Espoon kaupunki Pöytäkirja 145. 145 Suomenkielisten lukioiden aloituspaikkamäärien hyväksyminen lukuvuodeksi 2016-2017 23.09.2015 Sivu 1 / 1 4015/12.01.00/2015 145 Suomenkielisten lukioiden aloituspaikkamäärien hyväksyminen lukuvuodeksi 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Tapio Erma, puh. 046 877 3216 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät 20.03.2013 Sivu 1 / 1 890/00.01.01/2013 30 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät Valmistelijat / lisätiedot: Hietanen Tommi, puh. (09) 816 23001 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 26.11.2014 Sivu 1 / 13

Tarkastuslautakunta 26.11.2014 Sivu 1 / 13 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 26.11.2014 Sivu 1 / 13 Kokoustiedot Aika 26.11.2014 keskiviikko klo 16:00-19:55 Tauko klo 18.40-18.45 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla

Lisätiedot

Johanna Horsma, puheenjohtaja Marita Backman Veikko Granqvist Liisa Kivekäs Kari Kuusisto Teemu Leppänen Pirkko Sillanpää Satu Soini Sauli Solhagen

Johanna Horsma, puheenjohtaja Marita Backman Veikko Granqvist Liisa Kivekäs Kari Kuusisto Teemu Leppänen Pirkko Sillanpää Satu Soini Sauli Solhagen Espoon kaupunki Pöytäkirja 22.01.2015 Sivu 1 / 15 Kokoustiedot Aika 22.01.2015 torstai klo 9:05-11:55 Paikka Scandic Plaza Hotel, Turku Saapuvilla olleet jäsenet Johanna Horsma, puheenjohtaja Marita Backman

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta 30.11.2017 Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 10/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Lokakuu

Lisätiedot

Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. krs, Espoo

Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. krs, Espoo Espoon kaupunki Pöytäkirja 18.10.2016 Sivu 1 / 17 Kokoustiedot Aika 18.10.2016 tiistai klo 17:30-20:10 Paikka Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. krs, 02770 Espoo Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 46

Espoon kaupunki Pöytäkirja 46 29.09.2016 Sivu 1 / 1 1669/2016 02.02.00 46 Vuoden 2017 Espoo-strategian linjaukset ja tavoitteet sekä talousarvioehdotus ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelma, liikunta- ja Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Suomenkielinen varhaiskasvatus Resurssit ja johtaminen

Suomenkielinen varhaiskasvatus Resurssit ja johtaminen Suomenkielisen tulosyksikkö 07.11.2016 2016 - Suomenkielinen varhaiskasvatus Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen

Lisätiedot

Roosaliinan päiväkoti, os. Huvilinnanpiha 4, 02600 Espoo

Roosaliinan päiväkoti, os. Huvilinnanpiha 4, 02600 Espoo Espoon kaupunki Pöytäkirja 03.10.2013 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 03.10.2013 torstai klo 18:10-19:45 Paikka Roosaliinan päiväkoti, os. Huvilinnanpiha 4, 02600 Espoo Saapuvilla olleet jäsenet Tiina Thure-Toivanen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Opetuslainsäädäntöön perustuvan ratkaisuvallan delegointi suomenkielisen opetuksen tulosyksikön viranhaltijoille

Espoon kaupunki Pöytäkirja Opetuslainsäädäntöön perustuvan ratkaisuvallan delegointi suomenkielisen opetuksen tulosyksikön viranhaltijoille 10.12.2013 Sivu 1 / 1 5263/00.01.01/2013 252 Opetuslainsäädäntöön perustuvan ratkaisuvallan delegointi suomenkielisen opetuksen tulosyksikön viranhaltijoille Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 10.11.2016 Sivu 1 / 1 5689/2015 02.02.02 101 Ympäristölautakunnan vuoden 2016 lokakuun kuukausiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Tarja Söderman,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 79

Espoon kaupunki Pöytäkirja 79 18.05.2016 Sivu 1 / 1 2289/2016 10.03.02 79 Jousenkaaren koulun väistöt lukuvuonna 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Sinikka Sorvari, puh. 09 816 52137 Ilpo Salonen, puh. 050 354 6840 Juha Hovinen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 221

Espoon kaupunki Pöytäkirja 221 16.12.2015 Sivu 1 / 1 4640/2015 03.00.00 221 Päiväkotien henkilöstömitoitusta koskeva päivähoitoasetuksen muutos Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. 09 816 23300 Jaana Suihkonen, puh. 09

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 30. Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Seppänen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 30. Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Seppänen, puh 16.02.2017 Sivu 1 / 1 694/2017 00.00.01.00 30 Peruskoulujen ja lukioiden johtokunnat toimikaudella 2017-2021 Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Seppänen, puh. 050 395 2160 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 122. Valtuusto Sivu 1 / 1. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. (09)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 122. Valtuusto Sivu 1 / 1. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. (09) Valtuusto 09.09.2013 Sivu 1 / 1 2219/12.01.02/2013 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 151 12.6.2013 Kaupunginhallitus 236 26.8.2013 122 Valtuustokysymys koulupaikan osoittamisesta Saunalahden koululle

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 8

Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 8 Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunkisuunnittelulautakunta 24.08.2016 Sivu 1 / 8 Kokoustiedot Aika 24.08.2016 keskiviikko klo 17:50-21:00 Kaupunkisuunnittelulautakunnan tavanomainen kokoustyöskentely keskeytettiin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 23.10.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 116 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 syyskuun seurantaraportti ja käyttösuunnitelman tarkistaminen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (94)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101 27.08.2014 Sivu 1 / 1 1058/12.01.00/2014 89 11.6.2014 101 Vastaus valtuustoaloitteeseen koskien pohjoismaisen koulun perustamismahdollisuuksia suomenkieliselle opetuspuolelle (pöydälle 11.6.2014, kh/kv)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34. Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh Virpi Leino, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34. Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh Virpi Leino, puh 29.10.2015 Sivu 1 / 1 4640/03.00.00/2015 34 Päiväkotien henkilöstömitoitusta koskeva päivähoitoasetuksen muutos Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh. 09 816 23022 Virpi Leino, puh. 046 877 1846

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ja niiden määräytyminen alkaen / EL-H

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ja niiden määräytyminen alkaen / EL-H Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ja niiden määräytyminen 1.3.2017 alkaen / EL-H VD/122/02.03.00.00/2017 Lainsäädännöllinen tausta Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 76. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 76. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 29.02.2016 Sivu 1 / 1 5651/2015 12.01.00.00 Kaupunginhallitus 24 18.1.2016 Valtuusto 22 15.2.2016 76 Valtuustokysymys integroidussa valmistavassa opetuksessa olevien oppilaiden tuen eheästä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 78. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 78. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 29.02.2016 Sivu 1 / 1 303/2016 03.00.00 78 Lausunnon antaminen opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaiksi Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2015 talousarvion seuranta, Huhtikuun kuukausiseuranta / 30.4.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2015 talousarvion seuranta, Huhtikuun kuukausiseuranta / 30.4. 20.05.2015 Sivu 1 / 1 249/02.02.02/2015 66 Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2015 talousarvion seuranta, Huhtikuun kuukausiseuranta / 30.4.2015 Valmistelijat / lisätiedot: Tanja Rontu-Hokkanen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 161

Espoon kaupunki Pöytäkirja 161 12.06.2013 Sivu 1 / 1 161 Viranhaltijoiden sekä peruskoulujen ja lukioiden johtokuntien päätökset Päätösehdotus ei kuntalain 51 :n perusteella ota käsiteltäväkseen seuraavia päätöksiä: Suomenkielisen opetustoimen

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät

Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Maaliskuu Maaliskuu ennuste ennuste / ennuste / Käyttö % Muutos

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs.

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Espoon kaupunki Pöytäkirja 17.03.2014 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 17.03.2014 maanantai klo 9:00-10:35 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Sonkeri, puheenjohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liikunta- ja nuorisolautakunnan vuoden 2014 talousarvion huhtikuun kuukausiseuranta tilanteesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liikunta- ja nuorisolautakunnan vuoden 2014 talousarvion huhtikuun kuukausiseuranta tilanteesta 22.05.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 20 nuorisolautakunnan vuoden 2014 talousarvion huhtikuun kuukausiseuranta tilanteesta 30.04.2014 Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin, puh. 09 816 52161 Liisa

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 10

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 10 Espoon kaupunki Pöytäkirja Keskusvaalilautakunta 26.02.2013 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 26.02.2013 tiistai klo 16:00-17:00 Paikka Kokoushuone Vermo Asemakuja 2 C 4 kerros Saapuvilla olleet jäsenet Marjut

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen perimättä jättämistä tai alentamista koskevat periaatteet

Espoon kaupunki Pöytäkirja Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen perimättä jättämistä tai alentamista koskevat periaatteet 16.02.2017 Sivu 1 / 1 594/2017 02.05.00 18 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen perimättä jättämistä tai alentamista koskevat periaatteet Valmistelijat / lisätiedot: Arja Puronen, puh. 046 877 3807 Jaana

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 09.03.2016 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 09.03.2016 keskiviikko klo 14:00-17:30 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Saapuvilla

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lukuvuoden työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lukuvuoden työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 23.09.2014 Sivu 1 / 1 3815/12.01.00/2014 177 Lukuvuoden 2015-2016 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 105. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 105. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 22.08.2016 Sivu 1 / 1 759/2016 12.01.00.00 Kaupunginhallitus 184 6.6.2016 105 Valtuustoaloite alueellisesta kielikokeilusta Espoossa Valmistelijat / lisätiedot: Ilpo Salonen, puh. 050 354 6840

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015 ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015 ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoon kaupungin suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelman hyväksyminen alkaen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoon kaupungin suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelman hyväksyminen alkaen 17.02.2016 Sivu 1 / 1 610/2016 12.01.00.00 13 Espoon kaupungin suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelman hyväksyminen 1.8.2016 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Tapio Erma, puh. 046 877 3216

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 13. Keskuspaloasema, Palomiehentie 1, Espoo, I-kerros, luokka

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 13. Keskuspaloasema, Palomiehentie 1, Espoo, I-kerros, luokka Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 26.01.2017 Sivu 1 / 13 Kokoustiedot Aika 26.01.2017 torstai klo 16:30-19:40 Paikka Keskuspaloasema, Palomiehentie 1, 02750 Espoo, I-kerros, luokka Saapuvilla

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 146

Espoon kaupunki Pöytäkirja 146 23.09.2015 Sivu 1 / 1 2647/10.03.02/2015 146 Lausunnon antaminen Viherlaakson koulun ja lukion perusparannus ja laajennus 4.9.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Reetta Hyvärinen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20 25.02.2015 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 20 Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2014 talousarvion ennakkotilinpäätös/seuranta II tilanteesta 31.12.2014 Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin,

Lisätiedot

Aika maanantai klo 18:15 Paikka Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. krs, Espoo Lisätietoja

Aika maanantai klo 18:15 Paikka Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. krs, Espoo Lisätietoja Espoon kaupunki Kokouskutsu 01.02.2016 Sivu 1 / 13 Kokoustiedot Aika 01.02.2016 maanantai klo 18:15 Paikka Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. krs, 02770 Espoo Lisätietoja Käsiteltävät

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisten lukioiden aloituspaikkamäärien hyväksyminen lukuvuodeksi

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisten lukioiden aloituspaikkamäärien hyväksyminen lukuvuodeksi 28.09.2016 Sivu 1 / 1 4002/2016 12.01.00 150 Suomenkielisten lukioiden aloituspaikkamäärien hyväksyminen lukuvuodeksi 2017-2018 Valmistelijat / lisätiedot: Tapio Erma, puh. 046 877 3216 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat 16.12.2015 Sivu 1 / 1 5253/2015 05.10.00 219 Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh. 09 816 23022 Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 153. 153 Lukuvuoden 2016-2017 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja 153. 153 Lukuvuoden 2016-2017 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 23.09.2015 Sivu 1 / 1 3991/12.01.00/2015 153 Lukuvuoden 2016-2017 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 9. Valtuusto 28.01.2013 Sivu 2 / 2

Espoon kaupunki Pöytäkirja 9. Valtuusto 28.01.2013 Sivu 2 / 2 Valtuusto 28.01.2013 Sivu 1 / 1 5439/00.00.01/2012 Kaupunginhallitus 9 7.1.2013 9 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan ja sen jaoston vaali Valmistelijat / lisätiedot: Rytilahti Katja, puh. (09) 816 22398

Lisätiedot

Espoon uusi sairaala, Turuntie 150, nh Pallokivi, 1.krs. Johanna Paattiniemi, puheenjohtaja Reeta Heino Kerttu Perttilä Jari Koivukoski Henri Kuro

Espoon uusi sairaala, Turuntie 150, nh Pallokivi, 1.krs. Johanna Paattiniemi, puheenjohtaja Reeta Heino Kerttu Perttilä Jari Koivukoski Henri Kuro Espoon kaupunki terveyslautakunnan sosiaali- ja Pöytäkirja 15.02.2017 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 15.02.2017 keskiviikko klo 17:00-19:00 Paikka Espoon uusi sairaala, Turuntie 150, nh Pallokivi, 1.krs

Lisätiedot

Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. krs, Espoo

Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. krs, Espoo Espoon kaupunki Pöytäkirja 01.02.2016 Sivu 1 / 17 Kokoustiedot Aika 01.02.2016 maanantai klo 18:20-19:10 Paikka Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. krs, 02770 Espoo Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

Paikka Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros, Espoo

Paikka Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros, Espoo Espoon kaupunki Pöytäkirja 28.08.2013 Sivu 1 / 16 Kokoustiedot Aika 28.08.2013 keskiviikko klo 17:35-20:15 Paikka Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros, 02770 Espoo Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Pohjois-Tapiolan lukion opiskelijoiden koulutuksen järjestäminen alkaen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Pohjois-Tapiolan lukion opiskelijoiden koulutuksen järjestäminen alkaen 16.02.2017 Sivu 1 / 1 543/2017 12.01.01 25 Pohjois-Tapiolan lukion opiskelijoiden koulutuksen järjestäminen 1.8.2017 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 Jaakko Turpeinen, puh.

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 11

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 11 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 23.03.2016 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 23.03.2016 keskiviikko klo 16:15-18:50 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 3. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 3. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 01.06.2017 Sivu 1 / 1 3 Rakennuslautakunnan vuoden 2017 ensimmäinen osavuosikatsaus (huhtikuun seurantaraportti) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Sirkku

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 214

Espoon kaupunki Pöytäkirja 214 16.12.2015 Sivu 1 / 1 5163/2015 10.03.02 214 Jupperin koulun tarveselvitys Valmistelijat / lisätiedot: Juha Hovinen, puh. 09 816 85031 Vera Schulman, puh. 043 825 6113 Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2011

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2011 06.03.2012 Sivu 1 / 1 1106/00.01.02/2012 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2011 Valmistelijat / lisätiedot: Ulla Valtonen, puh. (09) 816 45536 Anna-Liisa

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sivistyslautakunta 26 11.04.2017 Kaupunginhallitus 95 24.04.2017 Kaupunginvaltuusto 37 09.05.2017 Varhaiskasvatuksen uudet asiakasmaksuperiaatteet 1.8.2017 alkaen 90/02.05.00.00/2017 Sivistyslautakunta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 19. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 19. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1 Kulttuurilautakunta 24.05.2016 Sivu 1 / 1 5689/2015 02.02.02 19 Kulttuurilautakunnan vuoden 2016 talousarvion ja strategian huhtikuun kuukausiraportti tilanteessa 30.4.2016 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Sivu 1 / 9. sosiaali- ja terveyslautakunnan pj, sosiaali- ja terveyspalvelujen jaosto. Kokoustiedot

Sivu 1 / 9. sosiaali- ja terveyslautakunnan pj, sosiaali- ja terveyspalvelujen jaosto. Kokoustiedot Espoon kaupunki terveyslautakunnan sosiaali- ja Pöytäkirja 02.11.2016 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 02.11.2016 keskiviikko klo 17:00-19:35 Paikka Kamreerintie 7, 3. krs, neuvotteluhuone Centti Saapuvilla

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 15.06.2016 Sivu 1 / 1 2626/2016 02.05.01 101 Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. 09 816 23300 Anne

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 2/ (5) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/

Helsingin kaupunki Esityslista 2/ (5) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/ Helsingin kaupunki Esityslista 2/2017 1 (5) 3 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.3.2017 lukien HEL 2017-000836 T 02 05 00 Päätösehdotus Päätettävä tässä kokouksessa päättää, että lasten varhaiskasvatuksesta

Lisätiedot

RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE

RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE Ratkaisuvallan delegointi suomenkielisen 3.1.1 1 (6) RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, :00, Pöytäkirja 23 VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT ALKAEN... 1

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, :00, Pöytäkirja 23 VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT ALKAEN... 1 i SISÄLLYSLUETTELO KASKO, 21.3.2017 18:00, Pöytäkirja 23 VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2017 ALKAEN... 1 23, KASKO 21.3.2017 18:00 Sivu 2 VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2017 ALKAEN Kaskoltk

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sivistystoimi Aulis Pitkälä

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sivistystoimi Aulis Pitkälä Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2018-2020 Sivistystoimi Aulis Pitkälä Kaikkien sivistyskaupunki Oppiva sivistyskaupunki Elinvoimainen sivistyskaupunki Innovatiivinen sivistyskaupunki Espoo on sivistyskaupunki

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 220

Espoon kaupunki Pöytäkirja 220 16.12.2015 Sivu 1 / 1 5193/2015 02.05.00 220 Varhaiskasvatuksen kerhotoiminnan maksut Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. 09 816 23300 Anne Peltonen, puh. 050 320 9753 Jaana Suihkonen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 26.02.2015 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/ 12 Ympäristölautakunnan vuoden ennakkotilinpäätös Valmistelijat / lisätiedot: Tarja Söderman, puh. 050 330 9767 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063

Lisätiedot