Päivitetty

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päivitetty 04.05.2004"

Transkriptio

1 FINVOICE 1 Päivitetty FINVOICE Versio 1.1/

2 FINVOICE 2 Päivitykset: Finvoice-soveltamisohjetta on päivitetty julkaisun (12/2002) jälkeen saatujen kommenttien perusteella. Kaikki kuvaukseen lisätyt uudet elementit ovat valinnaisia, joten versio 1.1 on alaspäin yhteensopiva version 1.0 kanssa. Tehtyjä muutoksia Yleisperiaatteet:: maininta käytettävästä merkistöstä Seller-, InvoiceRecipient-, Buyer-, ja DeliveryPartyIdentifier-elementin sisältökuvausta on tarkennettu. Elementissä voidaan antaa mikä tahansa osapuolen yksilöivä tunnus Lisätty useita elementtejä, jotka on merkitty punaisella Tavara- ja kululaskutukseen liittyvien tiliöintien käsittely Alv-verottomien laskujen perusteet Täsmennetty BuyerOrganisationTaxCoden käyttöä OriginCoden arvo Origin muutettu Original:ksi Täsmennetty viittauksia alkuperäisiin laskuihin CashDiscountAmount on käteisalennuksen verollinen arvo PaymentStatus elemetin käyttöä on tarkennettu. Pankkiyhteysohjelmassa on käytettävä ISO merkistöä Kuvaa korjattu (Intermediatorin paikka) Kehyksessä olevien To- ja From-elementtien järjestys MessageId:n pituudeksi määritelty max. 48 merkkiä Vahvistussanoman käytöstä selitystä, lisätään muu virhekoodi+ teksti on vapaa. Actor muutettu Intermediatoriksi Vahvistussanoman lopputägi lisätty esimerkkiin (</Finvoiceack Virhepalautteeseen on lisätty alkuperäisen sanoman lähettäjän ja vastaanottajan osoitetiedot Lisätty tietoa kehysten From- ja To-elementtien käytöstä pankkien välisessä liikenteessä samalla ulkoasumallia on korjattu Virhepalautteesta on poistettu Spy:-namespace elementtien edestä SellerInformationDetailsin SellerHomeTown ja VatRegistrationText korjattu ei pakolliseksi Seller-, Buyer,- InvoiceRecipient,- ja DeliveryOrganisationName kenttä voi esiintyä myös 2 kertaa VatFreeText lisätty VatSpecificationDetailssiin InvoiceUrlText ja InvoiceUrlNameText voi esiintyö useamman kerran Korjattu RowIdentifierin tekstiä hyvityslaskun osalta eli hyvityslaskussa annetaan hyvityslaskun numero RowIdentifier-kentässä. PaymentTermsDetails-agregaatti voi esiintyä 0..3 kertaa. Laskun tyyppina voi olla mysö Testilasku

3 FINVOICE 3 SISÄLLYSLUETTELO 1 Pankkiyhdistyksen suosituksen mukaisen verkkolaskun yleisperiaatteet Taustaa Mikä on Finvoice Yleiskuva verkkolaskupalvelusta Tekniset ohjeet Asiakirjan sisältö Tekniset määritykset Graafisten kuvasten merkit essa käytetyt attribuutit Finvoice-verkkolaskun rakenne Finvoice-verkkolaskun käyttösuositukset Laskutason ja rivitason käyttö Tiliöintiehdotusten käyttö ja tiliöintien automatisointi Alv-verottomien laskujen perusteet Seller Party Details Seller Organisation Unit Number Seller Contact Person Name Seller Communication Details Seller Information (only for invoice printouts) InvoiceRecipient Party Details InvoiceRecipient Organisation Unit Number Invoice Recipient Contact Person Name Invoice Recipient Communication Details Buyer Party Details Buyer Organisation Unit Number Buyer Contact Person Name Buyer Communication Details Delivery Party Details Delivery Organisation Unit Number Delivery Contact Person Name Delivery Communication Details Delivery Details Invoice Details Payment Status Partial Payment Details Virtual Bank Barcode Invoice Row Row Delivery Details Sub Invoice Row Sub Row Delivery Details Invoice Url SpecificationDetails epidetails Laskun laskentasäännöt Kehyksen kuvaus Yleistä Pankkiyhteysohjelman käyttö Allekirjoitus Testaus Sanoman rakenne Kehykseen voidaan myöhemmin lisätä myös laskun allekirjoitukseen liittyvät elementit... 52

4 FINVOICE Esimerkki kehyksestä ja laskusta (alku) Esimerkin osat ja selitykset From- ja To-elementtien käyttö pankkien välisessä liikenteessä Asiakkaat yhteydessä pankkiin Asiakkaan valtuuttama aineiston hoitaja yhteydessä pankkiin Kuittaussanoma Vahvistussanoman osat Vahvistussanoman DTD-tiedosto Vahvistussanoman ulkoasu selaimella (XSL) MalliT Malli-laskusta, versio 1.1 (kaikki tiedot käytössä, paitsi osamaksun tietoja) Malli-laskusta versio 1.0 (minimi tiedot ja 2 laskuriviä) Malli-laskusta, jossa on kehys mukana DTD-kuvaus Tietojen esitys selaimella (xsl-tiedosto) Tietoelementtien sijoittelu laskulomakkeella Malli selaimella avatusta laskusta Malli selaimella avatusta laskusta Linkkejä... 86

5 FINVOICE 5 1 PANKKIYHDISTYKSEN SUOSITUKSEN MUKAISEN VERKKOLASKUN YLEISPERIAATTEET 1.1 Taustaa Suomalaisilla pankeilla on ollut merkittävä rooli yritysten taloushallinnon prosessien automatisoinnissa. Suomen Pankkiyhdistyksen standardoima Tiliote tositteena palvelu poisti käytännössä paperitositteet ja suurelta osin myös paperitiliotteet. Laskujen maksupalvelu, Suoraveloitus ja siihen kiinteästi liittyvä Saapuvat viitemaksut palvelu ovat oleellinen osa automaattisesti hoidettua yritysten taloushallintoa. Asiakkaille ja pankeille syntyneet kustannussäästöt eivät ole vähäiset. Suomen Pankkiyhdistys julkaisi asiakkaiden toivomuksesta aikoinaan tilisiirtooppaan yhteydessä paperisen laskusuosituksen, johon oli liitetty yksiosainen tilisiirtolomake. Kuitattu lasku toimi samalla maksajan tositteena. Laskusuositus on edelleen laajassa käytössä ja se on saanut jonkinlaisen suomalaisen peruslaskun aseman. Finvoice, pankkien suosittelema verkkolaskun standardi on luonteva jatko kehitykselle, joka johtaa kohti automatisoitua laskujen käsittelyä, ostajan ja myyjän reskontrien hoitoa ja kirjanpitoa. Ketjun oleellinen osa on automatisoitu maksaminen. Finvoice-verkkolaskuun liittyy kansainväliseen maksujenvälitykseen soveltuva Euroopan pankkijärjestöjen yhteistyössä kehittämä maksuosa, epi (electronic Payment Initiator). Laskun automaattinen tiliöinti on mahdollista perustililuettelon mukaisen tililöintiehdotuksen avulla tai osapuolten keskenään sopimalla tiliöintitiedolla. Perustililuettelo ja siihen liittyvät ohjeet ovat osoitteessa: Finvoice-verkkolaskun tietosisällön ja teknisen rakenteen määrittelyyn on saatu apua seuraavilta kirjanpidon asiantuntijoilta ja kansainväliseen ebxml-työhön osallistuneilta henkilöiltä. Tapio Sipponen Pauli Vahtera Olli-Pekka Pauna Matti Vasara Pretax Yhtiöt (kirjanpidon asiantuntijana) Procountor (kirjanpidon asiantuntijana) EdiMaster (TIEKEn edustaja ebxml:n Core Componentstyöryhmässä) Fingrid Oyj (TIEKEn edustaja ebxml:n Transport Routing and Packaging-työryhmässä) Versio 1.0 julkaistiin joulukuussa Versioon 1.0 tulleet kehitystarpeet on huomioitu versiossa 1.1, joka julkaistiin

6 FINVOICE Mikä on Finvoice Finvoice on pankkien suosittelema standardi verkkolaskulle. Se soveltuu sekä suurten että keskikokoisten ja pienten yritysten väliseen laskutukseen. Finvoice on määritelty käyttäen xml-syntaksia. Xml- mahdollistaa laskun esittämisen sekä sovelluksen ymmärtämässä muodossa että selaimella paperilaskua vastaavassa muodossa. Selaimella esitetty lasku voidaan tulostaa paperilaskuksi ja käsitellä perinteisellä tavalla. eseen sisältyy kuvaus verkkolaskun rakenteesta ja tietosisällöstä, joka kattaa yleisimmät laskutustarpeet dtd-kuvaus eli laskun konekielinen kuvaus xsl-kuvaus, joka mahdollistaa laskun esittämisen selaimella ja tulostamisen paperille xsd-kuvaus (Schema), jota voidaan käyttää Finvoicen testausvaiheessa mallilaskut laajasta ja suppeasta verkkolaskusta ebxml-kehysrakenne, joka mahdollistaa laskun välittämisen suoraan myyjältä ostajalle tai laskun välittämisen kolmannen osapuolen kautta. Siirtokehys mahdollistaa laskun lähettämisen joko suoraan laskuttajalta maksajalle tai laskun välittämisen kolmannen osapuolen kautta maksajalle. Siirtokehys on kuvattu tarkemmin soveltamisohjeen kohdassa 3. Kehyksen kuvaus. XML-SIIRTOKEHYS From, To Finvoice

7 FINVOICE Yleiskuva verkkolaskupalvelusta Finvoice-verkkolaskun soveltamisohje sekä laskun muodollisessa tarkastuksessa tarvittavat dtd-, xsd- ja xsl-tiedostot ovat vapaasti noudettavissa Suomen Pankkiyhdistyksen verkkosivuilta osoitteesta Myyjä luo kuvauksen mukaisen laskun siirtokehyksineen ja lähettää sen ostajalle suoraan tai käyttäen välittäjänä pankkia tai laskuoperaattoria. Ostaja siirtää laskun tiedot omiin järjestelmiinsä tai katsoo laskua selaimella. Laskun voi tulostaa selaimelta paperille ja käsitellä sitä perinteisellä tavalla. Verkkolaskuja vastaanottavat ja lähettävät asiakkaat voivat hakea toistensa osoitetietoja Tieken ylläpitämästä verkkolaskuosoitepalvelusta Sivuilla on mainittu yrityksen nimi, tunnustiedot, laskuoperaattorin tunnukset jne. - Ketkä vastaanottavat verkkolaskuja ja missä muodossa? - Osoitteet ja tunnukset VERKKOLASKUTTAJAT (YLEINEN HAKEMISTO) - - Tekninen kuvaus (dtd) - Laskun ulkoasu (xsl) MYYJÄ LAYOUT ja KUVAUS (XSL,DTD) (PANKKIYHDISTYS) OSTAJA MYYNTI- RESKONTRA- JA LASKUTUS- OHJELMISTO ASI PY- OHJ. Laskun tiedot Lasku- tai laskurivikohtainen tiliöintiehdotus (perustililuettelo) Maksun tiedot (epi) ASI=Application Service Interface PY-OHJ.=Pankkiyhteysohjelma Finvoice suoraan maksajalle (HTTP(S), SMTP jne.) MYYJÄN PANKKI tai Finvoice Pankin/laskuoperaattorin kautta ostajalle OSTAJAN PANKKI ASI PY- OHJ. OSTO- RESKONTRA- JA MAKSATUS- OHJELMISTO Tilausviite =automaattinen tilauksen tarkistus Perustililuettelo =automaattinen tiliöinti Maksun tiedot = automaattinen maksaminen

8 FINVOICE Tekniset ohjeet Asiakirjan sisältö Kohdassa 2 kuvataan XML-laskun (FINVOICE-verkkolaskun ) rakenne ja XMLsanoman yksityiskohtaiset käyttöönotto-ohjeet. Kohdassa 3 on kuvaus ebxml SOAP-Envelopesta ja ebxml-headerista. Kohdassa 4 on kaksi mallilaskua xml-muodossa. Kohdassa 5 on sanoman dtd-kuvaus. Kohdassa 6 on laskusanoima xsl-muodossa selaimella katsottuna Tekniset määritykset Desimaalien määrä erilaisten numeeristen tietojen yhteydessä: Määrät ja painot Hinnat ja raha-arvot Verot Prosentit Valuuttakurssit maks. 4 desimaalia maks. 4 desimaalia maks. 4 desimaalia maks. 4 desimaalia maks. 6 desimaalia Huom! Nämä ovat täsmälliset desimaalien määrät erilaisille numeerisille tiedoille. Desimaalit erotetaan aina pilkulla kokonaisluvusta. On myös huomattava, ettei numerotietojen edellä ole etunollia. Summan kokonaislukuosaan on sisällyttävä ainakin yksi numero. Desimaalipilkku on pakollinen, ja se sisällytetään maksimipituuteen. Desimaalipilkun jälkeen tulevien desimaalien lukumäärä ei saa ylittää ao. rahalajille sallittua maksimipituutta. Tässä asiakirjassa ei määritellä minkään elementin pituutta, mutta sanoman vastaanottajan olisi hyvä sopia seuraavista pituuksista alla olevien elementtien osalta: Merkki Numero Koodi Tunnistin Aika Elementin määreet 512 characters 24 characters 24 characters 48 characters 24 characters 48 characters

9 FINVOICE 9 Valinnaiset ja pakolliset kentät määritellään seuraavasti: Esiintyy Määritelmä blankko 1 Pakollinen, esiintyy kerran.? 0..1 Ei pakollinen, mutta voi esiintyä vain kerran n Pakollinen ainakin kerran. Voi esiintyä useasti. * 0..n Ei pakollinen, mutta voi esiintyä useasti. Yllä mainityt tyypit ilmaisevat vain elementtien sisällön piirteitä. Todellinen XMLvälitys sisältää vain merkkitietoa. Tässä dokumentissa käytetään kuitenkin näitä kuvaamaan elementtien sisältöä. XML-sanomat sisältävät seuraavanlaisia olioita: elementit, aggregaatit ja rakenteet. Elementti on yksinkertainen olio, jossa on vain yksi merkkijono. Aggregaatti on rakenteellinen olio, joka koostuu elementeistä (esim. yksinkertaisista olioista). Rakenne on monimutkaisempi olio, joka sisältää joko aggregaatteja tai sekä aggregaatteja että elementtejä. Se voi sisältää myös toisia rakenteita Graafisten kuvasten merkit Tämä asiakirja sisältää monia sanomarakenteiden graafisia kuvauksia, jotka on tehty TIBCOn Turbo XML -työkalulla. Työkalu käyttää muutamia merkkejä XMLkuvauksissa. Alla on joitakin merkkien selityksisä. RootTag ilmoittaa, että RootTag on rakenne, joka koostuu neljästä elementistä: täsmälleen yksi Tag1 (ei merkkiä), nolla tai yksi Tag2 (? ), 1..n kertaa Tag3 ( + ) ja 0..n kerta Tag4 (*), jossa n is hyvin suuren kokonaisluvun arvo. Tag1 on määre, jonka nimi on Attribute. Tag2 on yksi ainoa elementti ilman attribuuttia. Tag3 on agregaatti, joka koostuu täsmälleen yhdestä Tag5:stä ja 0..n kertaa Tag6:sta. Tag4 on myös yksittäinen elementti ilman yhtään attribuuttia.

10 FINVOICE essa käytetyt attribuutit Kaikkiin rahamäärä-elementteihin (Amount) liittyy attribuutti AmountCurrencyIdentifier, vaikka laskuun liittyvien rahamäärien on oltava samaa valuuttaa. Poikkeuksena on veron määrä, joka pitää olla myyntimaan valuutassa. Rahamäärässä on desimaali, joka on erotettu pilkulla (,). Rahamäärä voi olla myös miinusmerkkinen, jolloin määrän edessä on miinusmerkki (-). Määrä-elementtien (Quantity) attribuuttina on UnitCode, joka kertoo mitä yksikköä kyseinen määrä on. Päivämäärä-elementtien (esimerkiksi InvoiceDate) attribuuttina on aina Format, jonka muoto on CCYYMMDD. EpiCharge-elementin attribuuttina on ChargeOption. Kotimaan maksuissa oletusarvo on SHA. 2 FINVOICE-VERKKOLASKUN RAKENNE Lasku sisältää minimissään pakolliset tiedot: Myyjän tiedot Ostajan tiedot Laskun tiedot Laskurivi Myyjän antamat tiedot maksutoimeksiantoa varten (epi) Laskua voidaan laajentaa tarpeen mukaan ottamalla käyttöön valinnaisia tietoja. Toimialakohtaiset erittelytiedot voidaan antaa SpecificationDetails-elementissä. Toimiala ylläpitää itse ko. kuvausta ja sen mahdollista ulkoasua. Finvoice 1.1 on alaspäin yhteensopiva. Kaikki punaisella merkityt uudet elementit on ei-pakollisia. Käytetty versio ilmoitetaan Version-elementissä. Esimerkki: <Finvoice version="1.0" Tai <Finvoice version="1.1"

11 FINVOICE 11 Huom! Kuvassa InvoiceUrlNameText ja InvoiceUrlText voi esiintyä 0..n kertaa.

12 FINVOICE Finvoice-verkkolaskun käyttösuositukset Finvoice-verkkolaskun tietosisältö määriteltiin siten, että laskua voidaan käyttää mahdollisimman monissa tilanteissa. Tästä johtuen monet tiedot ovat sekä lasku- että rivitasolla. Vaikka tavoitteena on laskun automaattinen käsittely ostajan järjestelmissä, tietosisältö on määritelty siten, että myös manuaalikäsittelyssä tarvittavat tiedot, kuten osoite-, yhteyshenkilö-, footer-tiedot ovat käytettävissä Laskutason ja rivitason käyttö Laskussa on esim. DeliveryDetails-kenttä laskutasoinen ja samat tiedot myös rivikohtaisesti. Esimerkiksi laskutusjakso voidaan esittää laskukohtaisesti DeliveryDetailsin StartDate- ja EndDate-kentissä ja laskuriveillä voi olla esim. freetext-kentässä laskuun liittyvää tietoa. Tai laskutusjakso voidaan esittää laskurivikohtaisesti. Suositus on käyttää laskurivikohtaista käsittelyä Tiliöintiehdotusten käyttö ja tiliöintien automatisointi Verkkolaskun tiliöinnillä tarkoitetaan ostajan kirjanpitoa varten valmiiksi verkkolaskulle tehtyä tiliöintiehdotusta. Tiliöintiehdotuksen avulla ostaja laatii omaa kirjanpitoaan varten kirjanpitomerkinnät (perus- ja pääkirjanpitoa varten). Tiliöintiehdotuksen tekeminen verkkolaskulle ei ole pakollista, mutta ehdotuksen tekeminen on suositeltavaa, koska se mahdollistaa ostajan kirjanpidon automatisoinnin myös ostotapahtumien osalta. Verkkolaskun tiliöintiehdotuksen tavoitteena on mahdollistaa yksinkertainen ja toimiva malli ostolaskujen ja maksutapahtumien automaattiseksi tiliöinniksi. Kirjanpitovelvollisen kirjanpidossa saattaa olla tarpeellista käyttää erilaisia tai monipuolisempia kirjausmenettelyjä, mikä on mahdollista rakentamalla verkkolaskusta saatavien tietojen avulla kirjanpitovelvolliskohtaisesti räätälöidyt kirjausmenettelyt. Nämä muunnelmat tehdään ostajan kirjanpidossa, koska ne muutoin tekisivät verkkolaskun tiliöintien hallinnasta monimutkaisen. Finvoicessa on mahdollisuus käyttää sekä lasku- että rivikohtaista tililöintiehdotusta. Rivikohtainen tiliöintiehdotus mahdollistaa sen, että samalla laskulla voi olla sekä kuluettä tavarakauppaan liittyvää laskutusta. Jotta tiliöinti voidaan toteuttaa, on myyjän tiedettävä laskua luotaessa ostetaanko tavara jälleenmyyntiin vai itselle. Tieto kannattaa lisätä ostajan perustietoihin. 1. Kululaskujen tiliöinti Kululaskuissa käytetään perustililuettelon mukaista tiliöintiehdotusta. 2. Tavarakauppaa koskevien laskujen tiliöinti (Ostolaskut) Tiliöinti ehdotus 4000 (Normal) ja 400 (Short). Kunnille tiliöintiehdotus sijoitetaan Dimension-elementtiin.

13 FINVOICE Tavarakaupan tarkempi tiliöinti Jos kohdassa 2 mainittu tiliöinnin tarkkuus ei riitä, voidaan käyttää apuna: Myyjän tunnistetiedot esim. Y-tunnus (SellerPartyIdentifier, OrganisationUnit- Number jne) Tuotekoodi esim. ArticleIdentifier tai BuyerArticleIdentifier. Finvoice ratkaisussa suositellaan EAN-koodien käyttämistä sekä ostajan että myyjän järjestelmissä. Tieto annetaan ArticleIdentifier-elementissä. Tilausviitettä, jolloin ostaja antaa tilauksen yhteydessä myyjälle lasku- tai rivikohtaisen tilausviitteen. Samassa yhteydessä ostaja voi "ennakkotiliöidä" tilauksen. Myyjä ilmoittaa tilausviitteen laskussa, jonka perusteella ostaja täsmäyttää laskun tilaukseen ja hyödyntää "ennakkotiliöintejä". Tulevaisuudessa rivikohtainen tiliöinti tai tilausviite voidaan lähettää jo tilauksen yhteydessä myyjälle, joka välittää sen suoraan laskulle. Lisätietoa: RowAccountDimensionText on tarkoitettu keskenään sovittujen tiliöintitieojen välittämiseen. Kenttää voidaan myös käyttää rakenteellisesti, jolloin ostaja voi lukea seurantakohteet eli kustannuspaikkojen arvot ko.kentästä. Tiliöinnin rakenteen eri seurantakohteiden arvot voivat olla tälööin esim. puolipisteellä eroteltuina, esimerkiksi "456;;Uusikaupunki 2;43". Tiliöinnin seurantakohteet täytetään rakenteen mukaisessa järjestyksessä Alv-verottomien laskujen perusteet Verohallinnon ohjeessa 1731/40/2003 kappaleessa 5 kohdassa 11 mainitut perusteet ilmoitetaan joko InvoiceFreeText tai RowFreeText-elementeissä. Lisätietoa: 2.2 Seller Party Details Sisältää minimissään pakolliset tiedot myyjästä; myyjän ly-tunnus, organisaation nimi ja y-tunnus.

14 FINVOICE 14 Huom! SellerOrganisationName voi esiintyä 1..2 kertaa. Elements Type Occurs Description SellerPartyDetails Aggr. 1 Seller information SellerPartyIdentifier Identifier 0..1 Identification of seller (Y-tunnus Finland) SellerPartyIdenfifierUrlText Character 0..1 Linkki patentti ja rekisterihallituksen rekisteriin, jotta y-tunnus voidaan tarkistaa. ks. see also example SellerOrganisationName Character 1..2 Seller name SellerOrganisationTaxCode Identifier 0..1 Vat-number, (Y-tunnus with FI as a prefix) SellerOrganisationTaxCodeUrlText Character 0..1 Link to the common website SellerPostalAddressDetails Aggr Seller address information Elements Type Occurs Description SellerPostalAddressDetails Aggr Seller address information SellerStreetName Character 1 SellerTownName Character 1 SellerPostCodeIdentifier Identifier 1 CountryCode Code 0..1 ISO eg. FI, SE CountryName Character 0..1 SellerPostOfficeBoxIdentifier Identifier 0..1 Example: <SellerPartyDetails <SellerPartyIdentifier </SellerPartyIdentifier

15 FINVOICE 15 <SellerPartyIdentifierUrlTextwww.ytj.fi/avain= tai <SellerOrganisationNameLohi ja Hauki Oy</SellerOrganisationName <SellerOrganisationTaxCode </SellerOrganisationTaxCode <SellerOrganisationTaxCodeUrlText </SellerOrganisa tiontaxcodeurltext <SellerPostalAddressDetails <SellerStreetNameAhvenkuja 2</SellerStreetName <SellerTownNameHelsinki</SellerTownName <SellerPostCodeIdentifier00122</SellerPostCodeIdentifier <CountryCodeFI</CountryCode <CountryNameFINLAND</CountryName </SellerPostOfficeBoxIdentifier </SellerPostalAddressDetails </SellerPartyDetails Seller Organisation Unit Number Myyjän organisaatioyksikkö, joka tarkentaa tarvittaessa virallista y-tunnusta. Elements Type Occurs Description SellerOrganisationUnitNumber Numeric 0..1 eg. OVT-tunnus, format nnnnn (SFS) Example: <SellerOrganisationUnitNumber00000</SellerOrganisationUnitNumber Seller Contact Person Name Myyjän yhteyshenkilö koskien tätä nimenomaista laskua. Elements Type Occurs Description SellerContacPersonName Character 0..1 Contact person of seller Example: <SellerContactPersonNameUnto Kuikka</SellerContactPersonName Seller Communication Details Tässä tietoryhmässä annetaan ne yhteystiedot, joihin kyselyt myyjälle pitää osoittaa.

16 FINVOICE 16 Elements Type Occurs Description SellerCommunicationDetails Aggr Related to the contact person of seller SellerPhoneNumberIdentifier Identifier 0..1 Seller AddressIdentifier Identifier 0..1 Example: <SellerCommunicationDetails <SellerPhoneNumberIdentifier </SellerPhoneNumberIdentifier </SellerCommunicationDetails Seller Information (only for invoice printouts) Yleiset myyjän yhteystiedot, jotka voidaan päivittää myyjärekisteriin. Suositellaan käytettäväksi laskukohtaisesti vain kun laskut tulostetaan ainoastaan paperille. Elements Type Occurs Description SellerInformationDetails Aggr Information related to the printing version of the invoice. This information is printed into the bottom of the invoice SellerHomeTownName Character 0..1 Domicile SellerVatRegistrationText Character 0..1 Can be used for information that the registration is in process. "Re-

17 FINVOICE 17 kisteröinti vireillä" SellerVatRegistrationDate Time 0..1 SellerPhoneNumber Numeric 0..1 SellerFaxNumber Numeric 0..1 SellerCommon AddressIdentifier Identifier 0..1 Common address SellerWebAddressIdentifier Identifier 0..1 SellerFreeText Character 0..1 Seller information, for example alternative bank account numbers SellerAccountDetails Aggr. 0..n Seller bank account details Element: SellerVatRegistrationDate Attribute: Format Value Description "CCYYMMDD" Example: <SellerInformationDetails <SellerHomeTownNameHelsinki</SellerHomeTownName <SellerVatRegistrationTextRekisteröinti vireillä</sellervatregistrationtext <SellerVatRegistrationDate </SellerVatRegistrationDate <SellerPhoneNumber </SellerPhoneNumber <SellerFaxNumber </SellerFaxNumber <SellerWebaddressIdentifierwww.lohijahauki.fi</SellerWebaddressIdentifier <SellerFreeTextKäyhän pistäytymässä</sellerfreetext <\SellerAccountDetails </SellerInformationDetails SellerAccountID Character 1 Seller s account number SellerBic Identifier 1 SWIFT-code of the seller`s bank <SellerAccountDetails <SellerAccountID IdentificationSchemeName="IBAN"FI </SellerAccountID <SellerBic IdentificationSchemeName="BIC"OKOYFIHH</SellerBic </SellerAccountDetails 2.3 InvoiceRecipient Party Details Laskun vastaanottaja tietoryhmää käytetään, kun laskun vastaanottaja on muu kuin ostaja, esimerkiksi tilitoimisto tai muu ostajan puolesta toimiva asioimisto.

18 FINVOICE 18 Huom! InvoiceRecipientOrganisationName voi esiintyä 1..2 kertaa. Elements Type Occurs Description InvoiceRecipientPartyDetails Aggr This is used if the invoice is send to other than buyer eg. accounting company etc. or to the other department than buyer InvoiceRecipientPartyIdentifier Identifier 0..1 eg.y-tunnus, OVT-tunnus, Customer Number InvoiceRecipientOrganisationName Character 1..2 Name of recipient InvoiceRecipientOrganisationTax- Identifier 0..1 eg.vat Code Code InvoiceRecipientPostalAddressDetails Aggr Address information of recipient Elements Type Occurs Description InvoiceRecipientPostalAddressDetails Aggr Address information of recipient InvoiceRecipientStreetName Character 1 InvoiceRecipientTownName Character 1 InvoiceRecipientPostCodeIdentifier Identifier 1 CountryCode Code 0..1 CountryName Character 0..1 InvoiceRecipientPostOfficeBoxIdentifier Identifier 0..1 Example: <InvoiceRecipientPartyDetails <InvoiceRecipientPartyIdentifier2332</InvoiceRecipientPartyIdentifier <InvoiceRecipientOrganisationNameTilitoimisto Ryynänen ja Ryynänen</InvoiceRecipientOrganisationName <InvoiceRecipientOrganisationTaxCode </InvoiceRecipientOrganisationTaxCode <InvoiceRecipientPostalAddressDetails <InvoiceRecipientStreetName/ <InvoiceRecipientTownNameHelsinki</InvoiceRecipientTownName <InvoiceRecipientPostCodeIdentifier00212</InvoiceRecipientPostCodeIdentifier <CountryCodeFI</CountryCode

19 FINVOICE 19 <CountryNameFINLAND</CountryName <InvoiceRecipientPostOfficeBoxIdentifierPL 212</InvoiceRecipientPostOfficeBoxIdentifier </InvoiceRecipientPostalAddressDetails </InvoiceRecipientPartyDetails InvoiceRecipient Organisation Unit Number Laskun vastaanottajan organisaatioyksikkö, joka tarkentaa tarvittaessa virallista y- tunnusta. Elements Type Occurs Description InvoiceRecipientOrganisationUnit- Numeric 0..1 eg. OVT-tunnus, format nnnnn (SFS) Number Example: Invoice Recipient Contact Person Name Laskun vastaanottajan yhteyshenkilö koskien tätä nimenomaista laskua tai tilausta. <InvoiceRecipientOrganisationUnitNumber00000</InvoiceRecipientOrganisationUnitNumber Elements Type Occurs Description InvoiceRecipientContactPerson- Character 0..1 eg. person who made the order. Can Name be used for approval of he invoice. Example: <InvoiceRecipientContactPersonNameHeikki Pulli</InvoiceRecipientContactPersonName Invoice Recipient Communication Details Laskun vastaanottajan yhteyshenkilön yhteystiedot. Elements Type Occurs Description InvoiceRecipientCommunicationDe- Aggr Related to the invoice recipient`s con-

20 FINVOICE 20 tails InvoiceRecipientPhoneNumberIdentifier InvoiceRecipient AddressIdentifier Example: Identifier 0..1 Identifier 0..1 tact person <InvoiceRecipientCommunicationDetails <InvoiceRecipientPhoneNumberIdentifier(09) 34234</InvoiceRecipientPhoneNumberIdentifier </InvoiceRecipientCommunicationDetails 2.4 Buyer Party Details Ostajan arvolisäverotunniste (Vat Number) on merkittävä BuyerOrganisationTaxCode-elementtiin, jos ostaja on verovelvollinen käännetyn verovelvollisuuden perusteella tai kysymys on yhteisömyynnistä. Lisäksi InvoiceFreeTextiin lisätään maininta mahdollisesta verottomuuden perusteesta. Rivitasolla käytetään RowFreeTextiä. Huom! BuyerOrganisationName voi esiintyä 1..2 kertaa. Elements Type Occurs Description BuyerPartyDetails Aggr. 1 Buyer information BuyerPartyIdentifier Identifier 0..1 eg Y-tunnus, OVT-tunnus, Customer Number BuyerOrganisationName Character 1..2 Name of Buyer BuyerOrganisationTaxCode Identifier 0..1 VAT-number BuyerPostalAddressDetails Aggr Buyers address information

21 FINVOICE 21 Elements Type Occurs Description BuyerPostalAddressDetails Aggr Buyers address information BuyerStreetName Character 1 BuyerTownName Character 1 BuyerPostCodeIdentifier Identifier 1 CoutryCode Code 0..1 CountryName Character 0..1 BuyerPostOfficeBoxIdentifier Identifier 0..1 Example: <BuyerPartyDetails <BuyerPartyIdentifier1222</BuyerPartyIdentifier <BuyerOrganisationNamePullin Kala Oy</BuyerOrganisationName <BuyerOrganisationTaxCode </BuyerOrganisationTaxCode <BuyerPostalAddressDetails <BuyerStreetNameVaaputie 1</BuyerStreetName <BuyerTownNameHelsinki</BuyerTownName <BuyerPostCodeIdentifier00122</BuyerPostCodeIdentifier <CountryCodeFI</CountryCode <CountryNameFINLAND</CountryName <BuyerPostOfficeBoxIdentifier/ </BuyerPostalAddressDetails </BuyerPartyDetails Buyer Organisation Unit Number Ostajan organisaatioyksikkö, joka tarkentaa tarvittaessa virallista y-tunnusta. Elements Type Occurs Description BuyerOrganisationUnitNumber Numeric 0..1 eg. OVT-tunnus, format SFS Example: <BuyerOrganisationUnitNumber00000</BuyerOrganisationUnitNumber Buyer Contact Person Name Ostajan yhteyshenkilö koskien tätä nimenomaista laskua tai tilausta. Elements Type Occurs Description BuyerContactPersonName Character 0..1 eg. person who made the order. Can

22 FINVOICE 22 be used for approval of he invoice. Example: <BuyerContactPersonNameHeikki Pulli</BuyerContactPersonName Buyer Communication Details Ostajan yhteyshenkilön yhteystiedot. Elements Type Occurs Description BuyerCommunicationDetails Aggr Related to the buyer`s contact person BuyerPhoneNumberIdentifier Identifier 0..1 Buyer AddressIdentifier Identifier 0..1 Example: <BuyerCommunicationDetails <BuyerPhoneNumberIdentifier(09) 34234</BuyerPhoneNumberIdentifier </BuyerCommunicationDetails 2.5 Delivery Party Details Toimitusosapuolen tietoja käytetään silloin, kun laskutettava toimitus on osoitettu muulle kuin ostajalle.

23 FINVOICE 23 Huom! DeliveryOrganisationName voi esiintyä 1..2 kertaa. Elements Type Occurs Description DeliveryPartyDetails Aggr If the product or service is deliverred to other party than buyer, this part can be used DeliveryPartyIdentifier Identifier 0..1 eg.y-tunnus, OVT-tunnus, Customer Number DeliveryOrganisationName Character 1..2 Party to whom the product or service was delivered DeliveryOrganisationTaxCode Identifier 0..1 eg. y-tunnus DeliveryPostalAddressDetails Aggr. 1 Address details Elements Type Occurs Description DeliveryPostalAddressDetails Aggr Address details DeliveryStreetName Character 1 DeliveryTownName Character 1 DeliveryPostCodeIdentifier Identifier 1 CountryCode Code 0..1 CountryName Character 0..1 DeliveryPostofficeBoxIdentifier Identifier 0..1 Example: <DeliveryPartyDetails <DeliveryPartyIdentifier132</DeliveryPartyIdentifier <DeliveryOrganisationNameRummukaisen Kala</DeliveryOrganisationName <DeliveryOrganisationTaxCode </DeliveryOrganisationTaxCode <DeliveryPostalAddressDetails <DeliveryStreetNameKauppakatu 2</DeliveryStreetName <DeliveryTownNameEspoo</DeliveryTownName <DeliveryPostCodeIdentifier12122</DeliveryPostCodeIdentifier <CountryCodeFI</CountryCode <CountryNameFINLAND</CountryName <DeliveryPostofficeBoxIdentifier/ </DeliveryPostalAddressDetails

SUOMEN PANKKIYHDISTYS

SUOMEN PANKKIYHDISTYS Soveltamisohje Versio 1.2/ Soveltamisohje Versio 1.2 Muutoksia versioon 1.2 Lisätty uusia kenttiä (Uudet kentät merkitty punaisella erilliseen Excel-pohjaiseen tietoluetteloon, def12.xls) 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

1 (5) 10.10.2013 FINVOICE SOVELTAMISOHJE VERSIO 2.01. päiv. 10.10.2013

1 (5) 10.10.2013 FINVOICE SOVELTAMISOHJE VERSIO 2.01. päiv. 10.10.2013 1 (5) FINVOICE SOVELTAMISOHJE VERSIO 2.01 päiv. 2 (5) Sisällysluettelo 1 Mikä on Finvoice... 0 2 Yleiskuvaus Finvoice-välityspalvelusta... 0 3 Kuluttajan e-lasku... 1 4 Suoramaksu... 2 5 Aineistonhoitajan

Lisätiedot

ISO20022 TILIOTE-OPAS. v 1.3

ISO20022 TILIOTE-OPAS. v 1.3 ISO20022 TILIOTE-OPAS v 1.3 4.10.2012 1 ISO20022 Tiliote-opas Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Yleistä... 3 2.1 Vaikutus asiakkaan toimintaan... 3 2.2 Tehtävät... 4 3 Konekielinen tiliotepalvelu... 4

Lisätiedot

Ensiaskeleet verkkolaskutukseen. Ohjeistus verkkolaskun käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

Ensiaskeleet verkkolaskutukseen. Ohjeistus verkkolaskun käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Ensiaskeleet verkkolaskutukseen Ohjeistus verkkolaskun käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry SISÄLLYSLUETTELO 1 VALMISTAUTUMINEN VERKKOLASKUTUKSEEN... 1

Lisätiedot

Julkisen hallinnon suositus JHS xxx

Julkisen hallinnon suositus JHS xxx 1 (35) LUONNOS Julkisen hallinnon suositus JHS xxx VERKKOLASKUJEN KÄYTTÖ JULKISHALLINNOSSA Luovutettu lausuntokierrokselle 01.07.2003 2 (35) LUONNOS Sisällysluettelo 0 Tiivistelmä... 3 1 Johdanto... 4

Lisätiedot

Maksuturvan maksupalvelun integrointiohjeet. Päivitetty 4.6.2015

Maksuturvan maksupalvelun integrointiohjeet. Päivitetty 4.6.2015 Maksuturvan maksupalvelun äivitetty 4.6.2015 2 Maksuturvanmaksupalvelun Sisällysluettelo 1. Maksuturva-palveluiden kuvaus...4 1.1 Maksaminen...6 1.2 Toimitustietojen hallinta ja seuranta...8 1.3 Tyytyväisyystakuu...9

Lisätiedot

KIRJA-ALAN ONIX. SUOMALAINEN SOVELLUS Versio 2.1. Joulukuu 2009

KIRJA-ALAN ONIX. SUOMALAINEN SOVELLUS Versio 2.1. Joulukuu 2009 KIRJA-ALAN ONIX SUOMALAINEN SOVELLUS Versio 2.1 Joulukuu 2009 Helsinki 2009 ISBN 978-952-10-5941-4 (PDF) Työryhmä: Aija Vahtola, Kansalliskirjasto Mirja Anttila, Kansalliskirjasto Peter Bagge, Kustannusosakeyhtiö

Lisätiedot

Ostolaskut ja ostoreskontra

Ostolaskut ja ostoreskontra Ostolaskut ja ostoreskontra Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Ecom ostolaskut ja ostoreskontra...3 1.1 Ostoreskontran hyötyjä käyttäjälle...3 1.2 Ostolasku ja Ostoreskontraoletukset...4

Lisätiedot

IPOST INVOICE 1 (19) Suunnitteluohje: FI 16/06/2014 SUUNNITTELUOHJE. OpusCapita Group Oy. Domicile: Helsinki Business ID: 1465570-2

IPOST INVOICE 1 (19) Suunnitteluohje: FI 16/06/2014 SUUNNITTELUOHJE. OpusCapita Group Oy. Domicile: Helsinki Business ID: 1465570-2 IPOST INVOICE 1 (19) SUUNNITTELUOHJE FI IPOST INVOICE 2 (19) SISÄLTÖ 1. LASKUJEN JAKELUKANAVA... 3 1.1 Laskujen jakelukanava... 3 1.2 Verkkolaskujen reititys OpusCapitassa... 3 1.3 OVT-tunnus... 3 1.4

Lisätiedot

1. Johdanto... 5. 2. Asennus... 5. 2.1. Ohjelmistovaatimukset... 5. 2.2. SQL Server Express Editionin asennus... 5. 3. Käyttöönotto...

1. Johdanto... 5. 2. Asennus... 5. 2.1. Ohjelmistovaatimukset... 5. 2.2. SQL Server Express Editionin asennus... 5. 3. Käyttöönotto... Käyttäjän opas 1. Johdanto... 5 2. Asennus... 5 2.1. Ohjelmistovaatimukset... 5 2.2. SQL Server Express Editionin asennus... 5 3. Käyttöönotto... 5 3.1. Omat tiedot... 5 3.2. Yrityksen logon asettaminen...

Lisätiedot

IPOST INVOICE 1 (20) Suunnitteluohje: FI 01/01/2014 SUUNNITTELUOHJE. OpusCapita Group Oy. Domicile: Helsinki Business ID: 1465570-2

IPOST INVOICE 1 (20) Suunnitteluohje: FI 01/01/2014 SUUNNITTELUOHJE. OpusCapita Group Oy. Domicile: Helsinki Business ID: 1465570-2 IPOST INVOICE 1 (20) SUUNNITTELUOHJE FI IPOST INVOICE 2 (20) SISÄLTÖ 1. LASKUJEN JAKELUKANAVA... 3 1.1 Laskujen jakelukanava... 3 1.2 Verkkolaskujen reititys OpusCapitassa... 3 1.3 OVT-tunnus... 3 1.4

Lisätiedot

Sähköisen taloushallinnon hyödyt ja haitat tilitoimiston asiakkaalle

Sähköisen taloushallinnon hyödyt ja haitat tilitoimiston asiakkaalle Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Suvi Veijonen Opinnäytetyö Sähköisen taloushallinnon hyödyt ja haitat tilitoimiston asiakkaalle Työn ohjaaja Työn tilaaja Tampere 11/2010 yliopettaja,

Lisätiedot

LAURI LIUKKONEN OSTOLASKUJEN KÄSITTELYN TEHOSTAMINEN. Diplomityö

LAURI LIUKKONEN OSTOLASKUJEN KÄSITTELYN TEHOSTAMINEN. Diplomityö LAURI LIUKKONEN OSTOLASKUJEN KÄSITTELYN TEHOSTAMINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Samuli Pekkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston kokouksessa 06.03.2013

Lisätiedot

OLLI ROUHIAINEN WEB-POHJAISEN TILAUS- JA LASKUTUSJÄRJESTELMÄN DOKUMENTOINTI. Kandidaatintyö

OLLI ROUHIAINEN WEB-POHJAISEN TILAUS- JA LASKUTUSJÄRJESTELMÄN DOKUMENTOINTI. Kandidaatintyö OLLI ROUHIAINEN WEB-POHJAISEN TILAUS- JA LASKUTUSJÄRJESTELMÄN DOKUMENTOINTI Kandidaatintyö Tarkastaja: DI Mikko Salmenperä 11. heinäkuuta 2011 i TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Automaatiotekniikan

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS E-LASKUPALVELU

PALVELUKUVAUS E-LASKUPALVELU PALVELUKUVAUS E-LASKUPALVELU 17.6.2013 Sivu 2 (11) Sisällysluettelo 1. E-laskupalvelukuvaus...3 1.1 E-laskupalvelu...3 1.2 E-lasku kuluttajalle palvelu...3 1.3. Suoramaksupalvelu...4 1.4. Lisäpalvelut...4

Lisätiedot

ASTERI OSTORESKONTRA KÄYTTÖOHJEET 10/2013

ASTERI OSTORESKONTRA KÄYTTÖOHJEET 10/2013 ASTERI OSTORESKONTRA KÄYTTÖOHJEET 10/2013 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 Päivystys 0400 316 088 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO TUKI JA INTERNET...6 1 LISENSSIEHDOT...7 2 ASENNUS...8

Lisätiedot

VERKKOLASKUTUSOHJELMAN HANKINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO PIRKAN MAALAUSURAKOINTI OY:LLE

VERKKOLASKUTUSOHJELMAN HANKINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO PIRKAN MAALAUSURAKOINTI OY:LLE VERKKOLASKUTUSOHJELMAN HANKINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO PIRKAN MAALAUSURAKOINTI OY:LLE Oona Lod Opinnäytetyö Maaliskuu 2013 Liiketalous Taloushallinto TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalous Taloushallinto

Lisätiedot

Logistiikan sähköinen tietopaketti

Logistiikan sähköinen tietopaketti Logistiikan sähköinen tietopaketti 1 KUVA Rami Salle TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 3 Logistiikan sähköisen tiedonsiirron tietopaketti 4 Nykytilanne tietojärjestelmien

Lisätiedot

JHS 155 Verkkolaskujen käyttö julkishallinnossa

JHS 155 Verkkolaskujen käyttö julkishallinnossa JHS 155 Verkkolaskujen käyttö julkishallinnossa Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 27.5.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Verkkolaskun määritelmä... 2 1.2 Sähköpostilasku ei

Lisätiedot

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Laskentatoimi Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

DOORANET KÄYTTÖOHJE 1 (47)

DOORANET KÄYTTÖOHJE 1 (47) 1 (47) 1 Käyttöönotto... 3 1.1 Rekisteröityminen... 3 1.2 Asetukset... 3 1.3 Nämä on hyvä tietää... 5 1.3.1 Päivämääräkentät... 5 1.3.2 Hakukentät... 5 1.3.3 Pikanäppäimet... 5 1.3.4 Suositeltu selain

Lisätiedot

E-LASKU KULUTTAJILLE SUUNTAUTUVAN SÄHKÖISEN LASKUTUKSEN MUOTONA

E-LASKU KULUTTAJILLE SUUNTAUTUVAN SÄHKÖISEN LASKUTUKSEN MUOTONA E-LASKU KULUTTAJILLE SUUNTAUTUVAN SÄHKÖISEN LASKUTUKSEN MUOTONA Pro gradu -tutkielma Juha Villman Kauppatieteiden laitos Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta Kuopion yliopisto Tammikuu

Lisätiedot

Visma Econet Pro Versioseloste, versio 5.62

Visma Econet Pro Versioseloste, versio 5.62 Versioseloste, versio 5.62 Oppaan päiväys: 24.3.2009. Asiakasneuvonta: Helpdesk: www.visma.fi Visma Econet Pro: 0600-39-7261 Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

PC-Axis-tiedostomuodon käsikirja versio 2008-1

PC-Axis-tiedostomuodon käsikirja versio 2008-1 Tilastokeskus 4.2.2008 Tuotteiden ja palvelujen tuotantoprosessin kehittämisprojekti PC-Axis-tiedostomuodon käsikirja versio 2008-1 Tiedostomuodon tekninen kuvaus ja Tilastokeskuksen metatietostandardin

Lisätiedot

Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007. Isolta Oy www.isolta.fi

Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007. Isolta Oy www.isolta.fi Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007 Isolta Oy www.isolta.fi 1 Sisällys Arkhimedes-taloushallinto yleisesti 3 1. Johdanto 3 1.1. Järjestelmävaatimukset 3 1.2. Asennus 3 1.3. Tervetuloa-ruutu 4 1.4. Perustiedot

Lisätiedot

Aditro Tikon versio 6.1.1

Aditro Tikon versio 6.1.1 Marraskuu 2011 1 (79) Aditro Tikon versio 6.1.1 Ohjelmistomuutokset Copyright Aditro 2011 Marraskuu 2011 2 (79) Sisällysluettelo Tikon versioon 6.1.1 tehdyt muutokset... 6 1. Kirjanpito ja reskontra (6.1.1)...

Lisätiedot

versio 7.0 Helsingin ATK-Palvelu Oy 2011 puh 09-503 2510, www.henix.fi, henix@henix.fi

versio 7.0 Helsingin ATK-Palvelu Oy 2011 puh 09-503 2510, www.henix.fi, henix@henix.fi Henix-ostoreskontraohjelman käyttöohje versio 7.0 Helsingin ATK-Palvelu Oy 2011 puh 09-503 2510, www.henix.fi, henix@henix.fi Tämä ohje sisältää kuvauksen Henix-ostoreskontraohjelman toimittajista, ostolaskujen

Lisätiedot

MARJATILAN KIRJANPITO- OHJELMISTO

MARJATILAN KIRJANPITO- OHJELMISTO Esa Hill Versio: 1.0 Esa.hill@saunalahti.fi t0103574@puv.fi 050-3584697 06.05.2003 Ohjaaja: Martti Mustonen VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Esa Hill MARJATILAN KIRJANPITO- OHJELMISTO Tekniikka ja liikenne 2003

Lisätiedot

LASKUTUSTAPAHTUMIEN VASTAANOTTO OPERATIIVISISTA JÄRJESTELMISTÄ. N = numeerinen, oikealaitainen etunollatäytöllä

LASKUTUSTAPAHTUMIEN VASTAANOTTO OPERATIIVISISTA JÄRJESTELMISTÄ. N = numeerinen, oikealaitainen etunollatäytöllä YLEISLASKUTUS 1 (16) LASKUTUSTAPAHTUMIEN VASTAANOTTO OPERATIIVISISTA JÄRJESTELMISTÄ Tämä on Pro elaskutus 3 siirtoformaatin käyttämä liittymäkuvaus. Pro elaskutus 3 formaatti on uusi liittymä ohjelmiston

Lisätiedot