Koulutusohjelma tai suuntautumisvaihtoehto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulutusohjelma tai suuntautumisvaihtoehto"

Transkriptio

1 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN OPINNÄYTETÖIDEN AIHEPANKKI (paitsi anne.t.korhonen(at)ppshp.fi) AIHEALUE Opinnäytetyön aihe Opinnäytetyön muoto/ aineisto Koulutusohjelma tai suuntautumisvaihtoehto Päivitetty Tulosalue / vastuualue Yhteyshenkilö ASIAKASNÄKÖKULMA Ohjaus ja opetus Kotihoito-ohjeet selkärankapotilaalle (moniammatillinen) Opaslehtinen Fysioterapia Operatiivinen tulosalue Jaana Virtanen TEPprepolin potilaille ohjausvideo, koskien DVD Fysioterapia ja hoitotyö Operatiivinen tulosalue Jaana Virtanen valmistautumista leikkaukseen ja postoperatiivisesta hoidosta ja kuntoutumisesta. Moniammatillinen lähestymistapa Suusyöpään sairastuneen potilaan kokemuksia Kysely/Haastattelu saadusta ohjauksesta ennen leikkausta LEIKOtoiminnan käynnistyttyä. Selkärankareumapotilaan hoitoon sitoutuminen, Fysioterapia ja hoitotyö Operatiivinen tulosalue Jaana Virtanen sitouttamisen keinoja, itsehoitokeinoja (moniammatillinen) Fibromyalgiapotilaan ohjaus, potilaan kokemukset Kysely asiakkaille Fysioterapian koulutusohjelma Operatiivinen tulosalue Jaana Virtanen Dupytren-potilaan ohje, toimintaterapia Fysioterapian koulutusohjelma Operatiivinen tulosalue Jaana Virtanen Reumaortopedisen potilaan potilasohje, esim. rystysplastia, toiminta- ja fysioterapia samassa ohjeessa Fysioterapian koulutusohjelma Operatiivinen tulosalue Jaana Virtanen Ohje äkillisesti sairastuneen potilaan omaisille sosiaalisen/henkisen yms. tuen löytämiseksi (tukiverkosto, eri potilasryhmät) Moniammatillinen Päivitetyt Inernet-sivut eri osastoista Internet-sivut Eri koulutusohjelmat Lasten ja nuorten vastuualue Saija Huhtala Potilaan ohjaus Sydämen vajaatoimintaa sairastavan potilaan ohjaus Kysely, haastattelu, Hoitotyön koulutusohjelma Medisiininen tulosalue Jonna Juntunen havainnointi, DVD Hoitajien ohjausvalmiudet munuaisten vajaatoiminta Kysely Hoitotyön koulutusohjelma Medisiininen tulosalue Jonna Juntunen potilaan ohjauksessa Ohjausvideon tekeminen potilaille, jotka sairastavat DVD Hoitotyön koulutusohjelma Medisiininen tulosalue Jonna Juntunen munuaisten vajaatoimintaa - hemodialyysi kotona ja sairaalassa - peritionaalidialyysin tekeminen kotona ja sairaalassa - ravitsemukseen liittyvät asiat Opetusmateriaalia erilaisista toimenpiteistä esim: veripaikan laittaminen, potilaan monitorointi, puudutettu Opetusdvd Hoitotyön koulutusohjelma Operatiivinen tulosalue Pirkko Sivonen, Maija Ranta ja leikkauspotilas Kirurgisen potilaan / omaisen ohjaus Mahdollisuus valita suolistoleikatun potilaan, infektio-, lyhkileikkaus-, syöpää sairastavan potilaan ohjausprosessiin liittyviä aiheita Lapsipotilaan ja nuoren potilaan sekä heidän vanhempiensa ohjaus - Mahdollisuus valita suolisto-, reuma-, urologinen-, diabetes-, neurologinen-, allergiaja sydänsairaus tai kirurgiset potilaat Hoitotyön koulutusohjelma Lasten ja nuorten vastuualue Saija Huhtala

2 Hoitokokemukset Lapsen/nuoren lihavuus Kysely/Haastattelu, opas Hoitotyön koulutusohjelma Lasten ja nuorten vastuualue Saija Huhtala jne. Transitio = siirtymäv eri aihealueista Kysely/haastattelu Hoitotyön koulutusohjelma Lasten ja nuorten vastuualue Saija Huhtala Synnyttäneiden ja naistentautia sairastavan potilaan/ Pro gradu Hoitotyön ko. / kätilötyön sv. Synnytykset, naistentaudit ja Anne Korhonen omaisen ohjaus Imetysohjauksen vaikuttavuus Hoitotyön ko. / kätilötyön sv. Synnytykset, naistentaudit ja Arja Laitinen Potilaiden kokemukset ohjauksesta Hoitotyön ko. / kätilötyön sv. Synnytykset, naistentaudit ja Arja Laitinen Vastasyntyneen rintaruokinta lapsivuodeosastolta Hoitotyön ko. / kätilötyön sv. Synnytykset, naistentaudit ja Arja Laitinen Prenataaliosaston hoitokäytännöt Hoitotyön ko. / kätilötyön sv. Synnytykset, naistentaudit ja Arja Laitinen LEIKO-potilaan kokemuksia saamastaan ohjauksesta Kaikki koulutusohjelmat Operatiivinen tulosalue Maija Ranta ja Aikuisen syöpäpotilaan suunhoito-opas Suun terveydenhuolto Operatiivinen tulosalue Maija Ranta ja Syöpäpotilaan kokemuksia saadusta hoidosta, aiheena Kysely/Haastattelu esim. suuri urologinen ryhmä eturauhas-syöpäpotilaat (Psykososiaalisen tuen tarve?) Syöpäpotilaan kokemuksia syöpäsairaanhoitajan Kysely soitosta viikon kuluttua kotiutumisesta. Suusyöpäpotilaiden kokemukset omahoitajatoiminnasta. Kysely/Haastattelu Fast Track: Kokemukset nefrostoomapotilaiden kotisoittotoiminnasta LEIKO: Tep nopean kotiutumisen toimintamalli, esim. Kysely/Haastattelu Fysioterapia ja hoitotyö Operatiivinen tulosalue Jaana Virtanen potilaan kokemukset mallista Päiväsairaalassa asioivien asiakkaiden palvelupolkujen Kaikki koulutusohjelmat Medisiininen tulosalue Jonna Juntunen kartoittaminen Sisätautipotilaan palvelupolkujen karoittaminen Kaikki koulutusohjelmat Medisiininen tulosalue Jonna Juntunen Opiskelijaohjaus Opiskelijapalautteen analysointi valmiista CLESaineistosta Kaikki koulutusohjelmat Kaikki tulosalueet Jonna Juntunen Opiskelijavastaavien ja opettajien välinen yhteistyö Kaikki koulutusohjelmat Lasten ja naisten tulosalue Saija Huhtala, Arja Laitinen Opiskelijan tavoitteiden mukainen oppiminen Kaikki koulutusohjelmat Operatiivinen tulosalue Maija Ranta ja Opetuskoordinaattorin tehtäväkuva ja yhteistyö Kaikki koulutusohjelmat Oulaskangas-Visala tulosalue Päivi Kaski oppilaitosten ja organisaation välillä. Saumaton hoitoketju Yhteistyö neuvolan kanssa Hoitotyön koulutusohjelma Lasten ja naisten tulosalue Saija Huhtala, Arja Laitinen Yhteistyö terveyskeskuksen kanssa Hoitotyön koulutusohjelma Lasten ja naisten tulosalue Saija Huhtala, Arja Laitinen Neurologisen potilaan hoitopolku poliklinikalta Hoitotyön koulutusohjelma Medisiininen tulosalue Jonna Juntunen vuodeosastolle Sydämen vajaatoimintaa sairastavien potilaiden Hoitotyön koulutusohjelma Medisiininen tulosalue Jonna Juntunen sopeutumisvalmennuskurssin palautteen kerääminen Ihotautipotilaan ja neurologisen potilaan hoitoon liittyvä Kysely henkilökunnalle Hoitotyön koulutusohjelma Medisiininen tulosalue Jonna Juntunen työnjako POTILAAN HOITOPROSESSIIN LIITTYVÄT AIHEET Kuntouttava hoitotyö Ihotautipotilaan kuntouttava hoitotyö Kaikki koulutusohjelmat Medisiininen tulosalue Jonna Juntunen

3 Leikkauspotilaan hoitotyö SYV Peittelypakkaukset - tutkimus eri pakkausten soveltuvuudesta erilaisiin toimenpiteisiin (yksi pakkaus vs. erikoispakkaukset) Painehaavaumien ehkäisy intraoperatiivisessa vaiheessa Opas eri liinojen käytöstä peittelyssä Hoitotyön koulutusohjelma Operatiivinen tulosalue Pirkko Sivonen, Maija Ranta ja Hoitotyön koulutusohjelma Operatiivinen tulosalue Pirkko Sivonen, Maija Ranta ja Fast track -toiminta leikkaupotilaan hoidon eri vaiheissa Hoitotyön koulutusohjelma Operatiivinen tulosalue Pirkko Sivonen, Maija Ranta ja Hoitotyön toimintojen toteutumisen arviointi leikkaushoitotyössä Hoitotyön koulutusohjelma Operatiivinen tulosalue Pirkko Sivonen, Maija Ranta ja Kuntouttava hoitotyö postoperatiivisessa vaiheessa Hoitotyön koulutusohjelma Operatiivinen tulosalue Pirkko Sivonen, Maija Ranta ja SYV -potilaan hoitoprosessi OYS:n SYV keskuksessa. fysioterapia/hoitotyö/ Operatiivinen tulosalue Jaana Virtanen Useampi näkökulma moniammatillisuus Potilasturvallisuus Painehaavariskin arviointimittarin käyttöönotto teholla Potilaspaikan hallinta aseptiikan näkökulmasta tehoosastolla Lepositeiden käyttö vuodeosastolla (kriteerit ja lait) Hoitotyön koulutusohjelma Maija Ranta ja LEIKO potilaan hoidon suunnitteleminen: Potilaan hoidon jatkuvuuden turvaaminen (hiljainen raportti osastolla ja leikkaussalissa, riittävä kirjaaminen, potilasohjaus ja oikea valmistautuminen toimenpiteeseen ja toipumiseen) Omaisen rooli potilasturvallisuuden toteutumisessa. Näyttöön perustuva toiminta. Ylä- ja alahengitysteiden puhtaanapito ja imeminen intuboidulla ja trakeostomoidulla potilaalla Moniammatillinen projektiopinnäytetyö, jossa tuotteena opetusvideo, kirjalliset ohjeet, VAP.n ennaltaehkäisyohjeet sekä suunhoidon ohjeet. Useat erikoisalat esim. radiologia, sis ja kir. sh, suuhygienia jne. Kaikki tulosalueet Pirkko Sivonen, Maija Ranta ja Fast Track FAST TRACK-toiminta fysioterapeutin / toimintaterapeutin näkökulmasta FAST TRACK -toiminta eri leikkauspotilaiden hoitoprosesseissa Havainnointi, kirjallisuuskatsaus, kysely hlökunnalle, asiantuntijapaneelit yms. Fysio- ja toimintaterapian ko. Operatiivinen tulosalue Jaana Virtanen Kaikki koulutusohjelmat Operatiivinen tulosalue Pirkko Sivonen FAST TRACK Henkilökunnan näkökulmasta Kysely/Haastattelu Kaikki koulutusohjelmat Operatiivinen tulosalue Maija Ranta ja FAST TRACK ja Preoperatiivinen ohjaus eri Kaikki koulutusohjelmat Operatiivinen tulosalue Pirkko Sivonen potilasryhmissä FAST TRACK Intra- ja postoperatiivinen ft-ohjeistus Fysioterapian koulutusohjelma Operatiivinen tulosalue Pirkko Sivonen, Jaana Virtanen FAST TRACK Osastohoito, kotiutus/jatkohoidon Hoitotyön koulutusohjelma Operatiivinen tulosalue Pirkko Sivonen toteutuminen LEIKO LEIKO-potilaan prosessikuvaus Perhekeskeisyys Isän rooli lapsivuodeosastolla Hoitotyön ko. / kätilötyön sv. Synnytykset, naistentaudit ja Arja Laitinen Vastasyntyneen pidennetty varhaiskontakti synnytyssalissa Hoitotyön ko. / kätilötyön sv. Synnytykset, naistentaudit ja Arja Laitinen

4 Eettisyys Hoitotyön kirjaaminen ja raportointi Lasten kaltoinkohtelun aiheuttamat tunteet Pro gradu Lasten ja nuorten vastuualue Anne Korhonen henkilökunnassa Hoitotyön kirjaamisen sisältö, toteutuminen ja arviointi Hoitotyön koulutusohjelma Kaikki tulosalueet Jonna Juntunen Kirjaamisen lähtötilanteen kartoitus ja kehittämistarpeiden arviointi vuodeosastoilla (liittyy kirjaamisen kehittämishankkeeseen) Kivunhoidon kirjaaminen ja arviointi (liittyy kirjaamisen kehittämishankkeeseen) Kivunhoidon kirjaaminen ja arviointi Hoitotyön koulutusohjelma Oulaskangas-Visala tulosalue Päivi Kaski Elvytyksen liittyvien kirjausten analysointi Potilasasiakirjat Hoitotyön koulutusohjelma Kaikki tulosalueet Jonna Juntunen Hiljaisen raportoinnin toteutuminen ja arviointi Hoitotyön koulutusohjelma Medisiininen tulosalue Jonna Juntunen Suullinen raportointi potilaan siirtyessä synnytyssalista Hoitotyön ko. / kätilötyön sv. Synnytykset, naistentaudit ja Arja Laitinen leikkausaliin Puhelinraportointi leikkaussalissa Dokumentointi leikkausosastolla Hoitotyön koulutusohjelma Operatiivinen tulosalue Pirkko Sivonen, Maija Ranta ja Aseptinen työskentely Henkilökunnan osaamisen kartoitus esim. käsihygienia, Kysely, haastattelu, Hoitotyön koulutusohjelma Kaikki tulosalueet Maija Ranta ja infuusioletkuston vaihdosta havainnointi Sisätautien teho-osastolla henkilökunnan käsihygienian Havainnointi Hoitotyön koulutusohjelma Medisiininen tulosalue Jonna Juntunen havainnointi Haavan hoito Potilaan kokemukset haavan hoidosta Potilaan kokemukset haavan hoidosta Hoitotyön koulutusohjelma Lasten ja nuorten vastuualue Saija Huhtala Painehaavan riski arviointi Säärihaavapotilaan leikkausalueen desifiointi, DVD opetusvideo Kivunhoito Leikkauspotilaan kivunhoito - kipumittarin käyttö kivunhoidon kehittämisen välineenä Kivunhoito ja arviointi Hoitotyön koulutusohjelma Lasten ja nuorten vastuualue Saija Huhtala Hoitoympäristö Leiko -potilaan prosessi Hoitotyön koulutusohjelma Oulaskangas-Visala tulosalue Päivi Kaski Potilasturvallisuus Pitkien leikkauksien haitat potilaille Potilasturvallisuus leikkauspotilaan ja tehohoitopotilaan hoidossa, Potilaan turvallisuudesta huolehtiminen läpivalaisujen aikana Hoitotyön koulutusohjelma, radiografia ja sädehoito Operatiivinen tulosalue Pirkko Sivonen, Maija Ranta ja Potilaan/omaisten mukaan ottaminen potilasturvalliseen hoitotyöhön. Esim. opas osastoille.. Radiografia ja sädehoito Potilaan ohjaus ja viihtyvyys Kätilön toiminta hätäsectiossa Mahdollisesti DVD Hoitotyön ko. / kätilötyön sv. Synnytykset, naistentaudit ja Arja Laitinen Hiljainen raportointi leikkauspotilaan hoidossa, (esim. check listan kehitt. /havainnointitutk. yms.) Potilaan valmistelu ja ohjaus toimenpideradiologisissa tutkimuksissa. Mitä osastolta tuleva potilas tietää/pitäisi tietää magneettitutkimuksesta? Ohje röntgenhoitajille, ohjausmateriaali Potilaskysely

5 Röntgenhoitajan työn kehittäminen Opiskelijoiden ohjaus Mitä ominaisuuksia vaaditaan viihtyisältä potilaiden odotustilalta: voi olla laajempi suunnitelma tai voi toteuttaa suunnitelman itse. Ovatko tutkimusohjeet ymmärrettäviä kaikille potilaille? Selkokielisiä ohjeita ikääntyville? Vieraskieliset (englanti, ruotsi) potilasohjeet ja lomakkeet, jotka annetaan mukaan (varjoainetiedote, käyntitodistus, metformin-ohje, varjoaine kudokseen: hoito-ohje). Mistä tutkimusmäärien muutokset eri modaliteeteissa kertovat? Tilastollista tarkastelua eri modaliteettien muutosten kohdalla. Tehtävän siirrot ja työnkuvan laajentaminen. Haasteet ja mahdollisuudet. Mm. sonograaferin työ. Perehdytysopas uudelle työntekijälle/opiskelijoille (osastokohtainen). Perehdytysprojekti Diagnostiikan vastuualueelle. Yhteistyössä henkilökunnan kanssa tuotetaan perehdytysmateriaalia eri modaliteetteihin. Oman kiinnostuksen mukaan. Myös moniammatillinen näkökulma. Ergonominen työskentely :1.Taulukuvailmaisimella kuvattaessa. 2. Ergonomiset toimintatavat isotooppityöskentelyssä. 3. Ergonomiset näkökohdat röntgenhoitajan työssä. Työhyvinvointi: Miten työhyvinvointiin liittyviä asioita huomioidaan radiologian vastuualueella? Projektityö, esim. magneettitutkimus-yksikön odotustila Tutkimus ja tuotekehitys; laaja kokonaisuus, useita töitä Voi olla useampia töitä Voi olla useampia töitä Voi olla useampia töitä Useita töitä mm. teoriaperusta, oppaita, ohjeita, videoesittelyjä, ppesityksiä. 2-3 eri työtä. Voi tehdä yhteistyössä fysioterapiaopiskelijan kanssa. Esim. opas tai opetustapahtuma. Työolobarometri lähtökohtana, jonkun osaalueen tarkastelu. Radiografia ja sädehoito ko. ja muut koulutusohjelmat Radiografia ja sädehoito ko./fysioterapia ko. Diagnostiikka/Kuvantaminen Diagnostiikka/Kuvantaminen Leila Ukkola Leila Ukkola Osaston toiminnan kehittäminen, koordinointi, suunnitelmallisuus. Hallinnollinen näkökulma Elinikäinen oppiminen nopeasti muuttuvassa työssä. Kokemuksia Lasten radiologiset tutkimukset: Osaamista Oulussa. Teemapäivän suunnittelu ja toteutus Rh:n valmiudet traumapotilaan kuvantamisessa. Tilanteen kartoitus ja hyödyntäminen Röntgenhoitajan tekemät laadunvalvontatestit. Raaja-TT:n hyödyntäminen Päivystysröntgenissä. Siemens Flash: kaksoisenergian hyödyntäminen Miten opiskelijoiden aikaisempi koulutus vaikuttaa Kokemuksia opiskeljoilta ja ohjaukseen ja oppimiseen? ohjaajilta Yhteisöllinen oppiminen. Hyödynnetään aikaisempia tutkimustuloksia esim. interventiolla. Osaston työilmapiirin merkitys ohjaukseen ja opiskelijoiden pääsyyn tiimin jäseneksi. Vieraskielinen perehdytysmateriaali (englanti, ruotsi) harjoitteluun.

6 Turvallisuus Säteilyn käytön optimointi Sädehoito Havainnointitutkimus kuinka paljon käsihygieniaa vaativia potilaskosketuksia henkilökunnalla on eri hoitoisuusluokkaan kuuluvilla potilailla eri tulosalueilla eri työvuoroissa. Magneettitutkimusten turvallisuus: 1. Potilasnäkökulma, 2. Työntekijänäkökulma, 3.Yhteistyö muiden ammattiryhmien kanssa. Henkilökunnan säteilysuojaus, potilaan säteilyaltistuksen optimointi. Hyvät käytännöt isotooppimerkkiaineiden käyttöön saattamisessa. Potilasturvallisuuden parantaminen: säteilyturvallisuus, lääkehoito Säteilysuojainten käyttö, esim. ohjeistus ja käytön säännön-mukaisuuteen vaikuttavat asiat. Miten hoitaja voi optimoida säteilyn käyttöä angio-/ toimenpide-radiologisissa tutkimuksissa? Lyijykivessuojan käyttö vatsan TT-tutkimuksissa Ls-rankakuvauksen jännite taulukuvailmaisimella. Mikä jännite takaa parhaimman kuvanlaadun Csltuikeilmaisimella. Hilojen vertailu Keskusröntgenissä kiinteissä röntgenlaitteissa ja irtohilalla. Hilasuhteen vaikutus kuvanlaatuun. Annoksen ja kuvanlaadun optimointi natiivitutkimuksissa. Automaatin ja käsiarvojen käyttöön liittyvät valinnat Röntgenhoitajan valmiudet kuvausalueen rajauksessa TT-tutkimuksissa. Hoitokeskustelu kansion sisällön tuottaminen. Toiveena ohjeita ja runkoa hoitokeskustelun pitämiseen eri syöpäpotilas ryhmittäin esim rintasyöpä, prostata, kaula. Havainnointi Kaikki koulutusohjelmat Kaikki tulosalueet Jonna Juntunen 2-3 eri työtä Haipro-ilmoitusten analysointi:lääkehoito/säteil yturvallisuus Kuva-analyysi, ohjeistuksen luominen. Optimointi näkökulma, kuvan laatu, ohjeistus. Voi tehdä useita töitä. Kuva-analyysi, ohjeistuksen luominen. Kuvankatsomis monitorien laadunvarmistus sädehoidossa. KV-kuvantaminen sädehoidossa laatu ja optimointi Potilaan kokema turvallisuus sädehoidon aikana Varjoaineen käyttö sädehoidon suunnittelukuvauksessa Kemosädehoitopotilaan elämän laatu Asiakaspalvelu sädehoidossa Sädehoidon pitkäaikaisten sivuvaikutusten kartoitus vuoden kuluttua Hengitystahdistus sädehoidossa Tiedonsiirto annossuunnittelun kuvantaketjussa Röntgenhoitajan välittömän ja välillisen työn osuus sädehoidossa Sädehoidon optimointi annossuunnittelussa ja sädehoidon toteutuksessa

7 Kuntoutus Laboratorioalat Absoluuttinen annos sädehoidossa laadunvalvontamittausten perusteella arvioituna Sädehoitotyön osaaminen - uuden työntekijän perehdyttäminen Sädehoidon poikkeamailmoitusten ja hoitoisuuspisteiden välinen yhteys Röntgenhoitajien osaamiskartoitus sädehoidon yksiköissä Työikäisten ammatillinen kuntoutusneuvonta Oys:n kuulokeskuksessa Kuulo-näkövammaisten kuntoutus kuulokeskuksessa Kuulon kuntoutusohjaus Oys:ssa Kuntoutusohjauksen prosessin näkyväksi nostaminen Kuulon kuntoutusohjauksen vaikuttavuus Oys:ssa (Pohjatyönä kandintutkielman tulokset kuulon kuntoutusohjauksesta Oys:ssa) Kanditutkielma, yliopisto Ylempi AMK -tutkinto lopputyö Pro gradutyö, yliopisto jatkumoa Palovammapotilaan fysioterapiakansiolle Kuntoutuksen ohjauksen ja suunnittelun (AMK) opisk. tai sosionomi (AMK) opisk. Kuntoutuksen ohjauksen ja suunnittelun (AMK) opisk. tai sosionomi (AMK) opisk. Kuntoutuksen ohjauksen ja suunnittelun (AMK) opisk. tai sosionomi (AMK) opisk. Kuntoutuksen ohjauksen ja suunnittelun (AMK) opisk. tai sosionomi (AMK) opisk. Operatiivinen tulosalue Pään ja kaulan sairaudet vastuualue/kuulokeskus Operatiivinen tulosalue Pään ja kaulan sairaudet vastuualue/kuulokeskus Operatiivinen tulosalue Pään ja kaulan sairaudet vastuualue/kuulokeskus Operatiivinen tulosalue Pään ja kaulan sairaudet vastuualue/kuulokeskus Toimintaterapian ko Kuntoutuksen vastuualue / K- Maija Ranta ja Maija Ranta ja Maija Ranta ja Maija Ranta ja Jaana Virtanen Palovammapotilaan toimintaterapia Fysio- ja toimintaterapian ko. Kuntoutuksen vastuualue / K- Jaana Virtanen Akuuttipotilaan asentohoito-ohjeet teho-osastolle Fysioterapian koulutusohjelma Kuntoutuksen vastuualue / K- Jaana Virtanen Avannepotilaan sopeutumisvalmennuskurssit potilasopas Fysioterapian koulutusohjelma Kuntoutuksen vastuualue / K- Jaana Virtanen Kaularankamurtumapotilaan potilasopas potilasopas Fysioterapian koulutusohjelma Kuntoutuksen vastuualue / K- Jaana Virtanen (luudutusleikkaus) Kaularankamurtumapotilaan potilasopas päivitetty potilasopas Fysioterapian koulutusohjelma Kuntoutuksen vastuualue / K- Jaana Virtanen (konservatiivinen hoito) Kaularankaprolapsipotilaan potilasoppaan päivittäminen Fysioterapian koulutusohjelma Kuntoutuksen vastuualue / K- Jaana Virtanen Infektiopotilaan fysioterapia Fysioterapian koulutusohjelma Kuntoutuksen vastuualue / K- Jaana Virtanen Hengityspotilaan fysioterapia Fysio- ja toimintaterapian ko. Kuntoutuksen vastuualue / K- Jaana Virtanen Akuutin hemiplegiapotilaan hartiarenkaan ongelmat Fysioterapian koulutusohjelma Oulaskangas-Visala tulosalue Päivi Kaski Kuntoutusohjeiden noudattaminen jalkaterä/pohjevaivaisella potilaalla Fysioterapian koulutusohjelma Oulaskangas-Visala tulosalue Päivi Kaski Potilaan saama hyöty/kokemukset fysioterapeutin 6 kk Bioanalytiikka Sairaanhoidolliset palvelut Paula Koivumäki ennen suunniteltua tekonivelleikkausta antamasta ohjauksesta Näytteenottokiertojen järjestäminen eri sairaaloissa Fysioterapia, Bioanalytiikka Sairaanhoidolliset palvelut Paula Koivumäki (esim. aamu, päivä, päivystysaika, yö Tuki- ja liikuntaelinongelmien ehkäisy laboratoriotyössä Bioanalytiikka Sairaanhoidolliset palvelut Paula Koivumäki Näytekuljetuksien logistiikka, keskitetyn analyysitoiminnan tuomat haasteet Bioanalytiikka Sairaanhoidolliset palvelut Paula Koivumäki

8 Vakioidun näytteenoton toteutuminen esim. Bioanalytiikka Sairaanhoidolliset palvelut/ Paula Koivumäki kotisairaanhoidossa Patologia Sytologisten näytteiden immunohistokemialliset Bioanalytiikka, Kätilötyö Sairaanhoidolliset palvelut Paula Koivumäki värjäykset Sähköisen lähetteen käyttöönotto sikiön Bioanalytiikka, Hoitotyö Sairaanhoidolliset palvelut Paula Koivumäki kehityshäiriöiden seulontatutkimuksessa otetaan käyttöön 2012 aikana Potilaan ohjaus laboratoriokokeisiin Pro gradu Sairaanhoidolliset palvelut Paula Koivumäki Perehdytys Perehdytysprojekti: Opiskelijat voivat tehdä perehdytysohjelmia Patologian osastolle: mm. Histologiaan, Sytologiaan ja Immunohistokemiaan. Useita töitä Bioanalytiikka Diagnostiikka Leila Ukkola HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT AIHEET Työturvallisuus Työturvallisuus teho-osastolla Potilasturvallisuuden Säteilyn käyttö leikkaussalissa Radiografian ja sädehoidon Operatiivinen tulosalue Maija Ranta ja parantaminen opiskelijat Perehdytys Yhteistyö eri ammattiryhmien kesken Sosiaalityöntekijän Kaikki koulutusohjelmat Medisiininen tulosalue Jonna Juntunen osuus syöpäpotilaan hoidossa Yhteistyö eri ammattiryhmien kesken Osastofarmaseuttien ja sairaanhoitajien yhteistyö Hoitotyön koulutusohjelma Medisiininen tulosalue Jonna Juntunen Teho-osastojen esittelymateriaalin päivittäminen, video Osaamisen kehittäminen Os.2:n esittely uusille hoitajille / opiskelijoille DVD/manuaali Sydänpotilaan hoitoprosessin esittelyvideon päivitys DVD (osastopotilas/leikopotilas) Ohjeistus potilaan omaisuuden säilyttämisestä vuodeosastolla 2 Esittely video Pään ja kaulan sairauksien leikkausyksiköstä DVD Osaamiskartotuksen laatiminen tehoille Hoitotiede Operatiivinen tulosalue Maija Ranta ja Verkkokurssin laatiminen: tehosairaanhoitajan peruskurssille Henkilökunnan valmiudet opiskelijaohjaukseen ja kokemukset ohjauksen toteuttamisesta Koulutusmallit asiantuntijatyössä esim. miten asiantuntijoiden opetus tulisi järjestää (eri instanssit), millaista koulutusta työpaikalla/työnantajan/ulkopuolista koulutusta, miten tulevaisuuden haasteisiin voidaan vastata, miten voidaan hyödyntää verkkoopetusta/tutorointia/mentorointia/luentoja/käytännön harjoituksia/demonstraaatioita. Hoitotiede Operatiivinen tulosalue Maija Ranta ja Hoitotiede Operatiivinen tulosalue Maija Ranta ja Hoitotiede Operatiivinen tulosalue Maija Ranta ja Toimenkuvat Reumapoliklinikan sairaanhoitajan työnkuvan muuttuminen hoitajavastaanoton kehittämisen myötä - miten sairaanhoitajan työ muuttunut reumapoliklinikalla - mitä osaamisvaatimuksia aikaisemmin/tänään etnografia/haastattelu/kysel y/ Asiakirjat Hoitotiede Operatiivinen tulosalue Maija Ranta ja Työvuorosuunnittelu Ergonomiset työvuorot

9 Autonomiset työvuorot JOHTAMISEEN LIITTYVÄT AIHEET Mittarit Heräämön mittariston kehittäminen (esim. hoitoisuus, kuormittavuus) Hoitotiede Operatiivinen tulosalue Maija Ranta ja Henkilökunnan resurssointi. Leikkaussairaanhoitajan ja Hoitotiede/Hoitotyö Operatiivinen tulosalue Maija Ranta ja anestesiasairaanhoitajan työmäärän mittaamiseen liittyvän mittarin kehittäminen Ohjaukseen käytettävissä oleva aika/tehokas toiminta Kysely opiskelijaohjaajille (eri näkökulmista). Ohjauksen kuormittavuus Kirurgiseen vaihtoon käytettävän ajan kartoitus (Sali 9) Hoitotyön tunnusluvut potilaan näkökulmasta Kaikki koulutusohjelmat Medisiininen tulosalue Jonna Juntunen Työnjakomallit Johtaminen leikkausosastolla. Näkökulmia useampia Hoitotiede/Hoitotyö Operatiivinen tulosalue Maija Ranta ja esim. management, leadership, vastaavanhoitajan tehtävät, esimiesten työnjako, moniammatillinen johtaminen, johtamisen haasteet operatiivisessa yksikössä, jaettu johtajuus... Työnjohto moniammatillisessa tiimityössä Hoitotiede/Hoitotyö Operatiivinen tulosalue Maija Ranta ja leikkaussalissa Työnjako kirurgeilta hoitajille, terapeuteille Fysioterapia ja hoitotyö Operatiivinen tulosalue Jaana Virtanen Työnjohto eri ammattiryhmien välillä Hoitotiede/Hoitotyö Operatiivinen tulosalue Maija Ranta ja Sairaanhoitajan ja lääkärin juridinen vastuu sekä Hoitotiede Operatiivinen tulosalue Maija Ranta ja toimintakäytännöt anestesiaosastoilla Osastonsihteerin tehtäväkuva Hoitotyön koulutusohjelma Oulaskangas-Visala tulosalue Päivi Kaski TALOUTEEN LIITTYVÄT AIHEET Kustannustietoisuus Operatiivinen tulosalue Pirkko Sivonen, Maija Ranta ja Henkilökunnan kustannus-tietoisuus liittyen Kaikki koulutusohjelmat Operatiivinen tulosalue Maija Ranta ja hoitotuotteisiin Fysio- ja toimintaterapeutin työajan jakautuminen Pro gradu/ Fysio- ja toimintaterapian ko. Operatiivinen tulosalue/ Jaana Virtanen erikoissairaanhoidossa YAMK Kuntoutuksen vastuualue Räätälöidyn leikkauspeittelypakkauksen hyödyt versus taloudellisuus LEIKO LEIKO: TEP nopean kotiumisen toimintamalli (esim. potilaan näkökulma/kokemus,hoitohenkilökunnan näkökulma/kokemus, talousnäkökulma, potilasturvallisuuden näkökulma) Potilaan Potilaan tietosuojan toteutuminen teho-osastolla Operatiivinen tulosalue Pirkko Sivonen hoitoprosessiin liittyvät Henkilöstöön liittyvät Tehohoitajien eettiset ongelmat Operatiivinen tulosalue Pirkko Sivonen Henkilöstöön liittyvät Kiire, mistä kiire syntyy teho-osastoilla? Operatiivinen tulosalue Pirkko Sivonen Henkilöstöön liittyvät Ilmapiirin muodostuminen teho-osastolla Operatiivinen tulosalue Pirkko Sivonen

10 Henkilöstöön liittyvät Henkilöstöön liittyvät Tiimityö tänään tehohoidossa Operatiivinen tulosalue Pirkko Sivonen Tehohoitotyöhön sitoutuminen Operatiivinen tulosalue Pirkko Sivonen

muoto/ aineisto Kaikki koulutusohjelmat Oulaskangas-Visala Ritva Kesti oppilaitosten ja organisaation välillä.

muoto/ aineisto Kaikki koulutusohjelmat Oulaskangas-Visala Ritva Kesti oppilaitosten ja organisaation välillä. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin opinnäytetyöaihepankki AIHEALUE aihe ASIAKASNÄKÖKULMA Asiakaspalaute Potilaiden/ asiakkaiden antamat palautteet hoidostaan ja Valmis aineisto Kaikki koulutusohjelmat

Lisätiedot

Koulutusohjelma tai suuntautumisvaihtoehto

Koulutusohjelma tai suuntautumisvaihtoehto POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN OPINNÄYTETÖIDEN AIHEPANKKI AIHEALUE ASIAKASNÄKÖKULMA Ohjaus ja opetus Potilaan ohjaus Opinnäytetyön aihe Opinnäytetyön muoto/ aineisto Koulutusohjelma tai suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

Opiskelijavastaavien ja opettajien välinen yhteistyö Opiskelijan tavoitteiden mukainen oppiminen Opiskelijaohjaajien. webropol-kysely ohjausosaaminen

Opiskelijavastaavien ja opettajien välinen yhteistyö Opiskelijan tavoitteiden mukainen oppiminen Opiskelijaohjaajien. webropol-kysely ohjausosaaminen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri OPINNÄYTETYÖAIHEPANKKI NÄKÖKULMA Opiskelijaohjaus Opiskelijapalautteen analysointi valmiista aineistosta Kaikki ASIAKAS/ YHTEISTYÖKUMPPANIT Asiakkaisiin, potilaisiin

Lisätiedot

Oys:n opiskelijoiden vastuualueinfojen sijainnit ja yhteystiedot 1

Oys:n opiskelijoiden vastuualueinfojen sijainnit ja yhteystiedot 1 Oys:n opiskelijoiden infojen sijainnit ja yhteystiedot 1 Avohoitotalon röntgen Sairaanhoidolliset palvelut / kuvantaminen Keskusröntgen N4 127B (ulko-ovi A3:1) Leila Ukkola puh. 08 3155612 Avohoitoyksikkö

Lisätiedot

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA POTILASOHJAUS HANKE 2009-2011 TEKONIVELPOTILAAN OHJAUS

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA POTILASOHJAUS HANKE 2009-2011 TEKONIVELPOTILAAN OHJAUS NÄYTTÖÖN PERUSTUVA POTILASOHJAUS HANKE 2009-2011 TEKONIVELPOTILAAN OHJAUS Hanke- esittely Tekonivelpotilaan hoitoketju Mitä potilasohjaus on? Nivelrikko sairautena ja nivelrikon hoito polvi ja lonkka Käypähoitosuositukset

Lisätiedot

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1 Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011 Annikki Niiranen 1 Potilasturvallisuus ja laadunhallinta kehittämistyön keskiössä Johtaminen korostuu Johdon vastuu toiminnasta Henkilöstön

Lisätiedot

Omaishoitajuus erikoissairaanhoidossa

Omaishoitajuus erikoissairaanhoidossa Omaishoitajuus erikoissairaanhoidossa Kokemuksia omaishoitajien tukemisesta ja tunnistamisesta syöpätautien poliklinikalla ja sydäntautien vuodeosastolla A32 Näkökulmia omaishoitajuuteen Erikoissairaanhoidossa

Lisätiedot

Oys:n opiskelijoiden vastuualueinfojen sijainnit ja yhteystiedot 1

Oys:n opiskelijoiden vastuualueinfojen sijainnit ja yhteystiedot 1 Oys:n opiskelijoiden infojen sijainnit ja yhteystiedot 1 Avohoitotalon röntgen Sairaanhoidolliset palvelut / kuvantaminen Keskusröntgen N4 127B Leila Ukkola puh. 08 3155612 Avohoitoyksikkö 74 Psykiatrian

Lisätiedot

Oys:n opiskelijoiden vastuualueinfojen sijainnit ja yhteystiedot 1

Oys:n opiskelijoiden vastuualueinfojen sijainnit ja yhteystiedot 1 Oys:n opiskelijoiden infojen sijainnit ja yhteystiedot 1 Avohoitotalon röntgen Sairaanhoidolliset palvelut / kuvantaminen Keskusröntgen N4 127B (ulko-ovi A3:1) Leila Ukkola puh. 08 3155612 Avohoitoyksikkö

Lisätiedot

Etelä-Karjalan keskussairaala Syöpähoitoyksikkö

Etelä-Karjalan keskussairaala Syöpähoitoyksikkö Etelä-Karjalan keskussairaala Syöpähoitoyksikkö www.eksote.fi Syöpähoitoyksikkö Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri eli Eksote yhdistää koko alueen erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon, vanhustenpalvelut

Lisätiedot

Kipuprojektin satoa. Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä

Kipuprojektin satoa. Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä Kipuprojektin satoa Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä Osaraportti: nykytilan kuvaus ja toimijoiden haastattelut

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

OPERATIIVINEN TOIMIALUE

OPERATIIVINEN TOIMIALUE KIRURGIA Operatiivinen osasto 22-08.01.2017 Sulku 03.07-13.08.2017 Operatiivinen osasto 21 Operatiivinen osasto 15 Kirurgian poliklinikka Preoperatiivinen yksikkö NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET Naistentautien

Lisätiedot

Sairaanhoito ja siihen liittyvä kuntoutus

Sairaanhoito ja siihen liittyvä kuntoutus REUMAA SAIRASTAVIEN HOITO JA KUNTOUTUS 27.8.2010 AIKUISTEN HOITO JA KUNTOUTUS Sairaanhoito ja siihen liittyvä kuntoutus Markku Korpela Osastonylilääkäri TAYS:n sisätautien vastuualue/reumakeskus Reumatologian

Lisätiedot

Asiantuntijasairaanhoitaja näyttöön perustuvan hoitotyön edistäjänä

Asiantuntijasairaanhoitaja näyttöön perustuvan hoitotyön edistäjänä Asiantuntijasairaanhoitaja näyttöön perustuvan hoitotyön edistäjänä Eloranta Sini, Kirurgian klinikka Judin Jaana, Korva,nenä ja kurkkutautien klinikka Kauppila Marjo, Naistenklinikka Leinonen Tuija, Kirurgian

Lisätiedot

Anestesiasairaanhoitajan työnkuva ja perehdytys Meilahden sairaalan leikkaus- ja anestesiaosastolla

Anestesiasairaanhoitajan työnkuva ja perehdytys Meilahden sairaalan leikkaus- ja anestesiaosastolla Anestesiasairaanhoitajan työnkuva ja perehdytys Meilahden sairaalan leikkaus- ja anestesiaosastolla Aoh, sh Satu Poikajärvi 8.10.2010 Valtakunnalliset anestesiasairaanhoitajien syysopintopäivät, Turku

Lisätiedot

Keinoja käsihygienian tehostamiseen

Keinoja käsihygienian tehostamiseen Koulutus Harjoittelu Roolimalli Seuranta Palaute Tekniset välineet Palkitseminen Tavoitteen asettaminen Tulosvastuu Saatavuus Muistuttajat: posterit, esitteet, äänimerkit, näytönsäästäjät KhYHKÄ-toimintamalli

Lisätiedot

Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen

Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen 7.4.2017 1 Työpajan antia 28.3.2017 7.4.2017 riitta.nahkiaisoja@poskelappi.fi 2 Työpajan antia 28.3.2017 / 1 Palveluneuvonta ja ohjaus

Lisätiedot

LEIKO Leikkaukseen kotoa kulma

LEIKO Leikkaukseen kotoa kulma LEIKO Leikkaukseen kotoa - uusi näkökulman kulma Operatiiviset päivät 2005 Ulla Keränen Kirurgiylilääkäri HUS, Hyvinkään sairaala Taustan suunnittelu,, Mikko Keränen Hyvinkään sairaala : väestöpohja 170

Lisätiedot

Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014

Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014 Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014 hallintoylihoitaja Merja Miettinen KUJOn seminaari 13-14.2.2014 Hallituksen seminaari 27.-28.2.2014 2013 Tuottavuusohjelma jatkuu 2014-2016 Vähennetään

Lisätiedot

LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen

LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen Eija Peltonen 1 Vastaanoton menetystekijät 6. Maaliskuuta 2006 Hyvät vuorovaikutustaidot Ammattitaito Väestövastuu

Lisätiedot

Eva Pihlamaa-Tuononen Esh,TtM, Hoitotyön johtaja JYTE, Terveyskeskussairaala 22.10.2014 Laajavuori

Eva Pihlamaa-Tuononen Esh,TtM, Hoitotyön johtaja JYTE, Terveyskeskussairaala 22.10.2014 Laajavuori Eva Pihlamaa-Tuononen Esh,TtM, Hoitotyön johtaja JYTE, Terveyskeskussairaala 22.10.2014 Laajavuori Vetovoimainen organisaatio ja työpaikka Vetovoimaisen organisaation vahvin ominaisuus on sitoutuminen

Lisätiedot

SAIRAANHOITAJAN OSAAMINEN AKUUTIN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN. - Osaamisen kuvantamismalli

SAIRAANHOITAJAN OSAAMINEN AKUUTIN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN. - Osaamisen kuvantamismalli Jaana Kurki SAIRAANHOITAJAN OSAAMINEN AKUUTIN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN HOITOTYÖSSÄ SYDÄNTOIMIALUEELLA - Osaamisen kuvantamismalli Kehittämisprojektin tausta Kehittämisprojekti oli osa laajempaa T-Pro

Lisätiedot

Ketjulähettien jaksosisällöt lääkäreille Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri

Ketjulähettien jaksosisällöt lääkäreille Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Ketjulähettien jaksosisällöt lääkäreille Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Päiväys 19.11.2014 Merita Kautonen /SA-T merita.kautonen@hameenlinna.fi 2(6) Sisällys HÄMEENLINNAN YKSIKKÖ 1 Ensiapu... 3 2 Ihosairaudet...

Lisätiedot

27.8.2015. Turvallisuuden kehittäminen ja vaaratapahtumien raportointiprosessi Marina Kinnunen KTT, Hallintoylihoitaja

27.8.2015. Turvallisuuden kehittäminen ja vaaratapahtumien raportointiprosessi Marina Kinnunen KTT, Hallintoylihoitaja 27.8.2015 Turvallisuuden kehittäminen ja vaaratapahtumien raportointiprosessi Marina Kinnunen KTT, Hallintoylihoitaja SISÄLTÖ Turvallisuuden kehittäminen Määritelmä, tarve ja periaatteet Suunnitelmallisuus

Lisätiedot

ja ma 4.9. ls 3, sisäänkäynti B2)

ja ma 4.9. ls 3, sisäänkäynti B2) Avohoitotalon röntgen Sairaanhoidolliset palvelut / diagnostiikka Keskusröntgen N4 127B (ulko-ovi A3:1) Leila Ukkola puh. 08 3155612 Avohoitoyksikkö 74 Psykiatrian tulosalue Tulosalueperehdytykset; 28.8.17,

Lisätiedot

YLEMMÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNON KEHITTÄMINEN. Marjukka Vallimies-Patomäki Neuvotteleva virkamies, TtT Sosiaali- ja terveysministeriö

YLEMMÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNON KEHITTÄMINEN. Marjukka Vallimies-Patomäki Neuvotteleva virkamies, TtT Sosiaali- ja terveysministeriö YLEMMÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNON KEHITTÄMINEN Marjukka Vallimies-Patomäki Neuvotteleva virkamies, TtT Sosiaali- ja terveysministeriö Turvataan henkilöstön saatavuus, riittävyys ja sitoutuminen Alueellinen

Lisätiedot

Tupakasta vieroitus hoitoprosesseissa. XIV Terveydenhuollon laatupäivä Tiina Kortteisto, TtT, ylihoitaja

Tupakasta vieroitus hoitoprosesseissa. XIV Terveydenhuollon laatupäivä Tiina Kortteisto, TtT, ylihoitaja Tupakasta vieroitus hoitoprosesseissa XIV Terveydenhuollon laatupäivä 4.4.2017 Tiina Kortteisto, TtT, ylihoitaja Esityksen viitekehys (Donabedian JAMA 1988;260:1743-1748) Prosessin johtaminen ja kehittäminen

Lisätiedot

EPSHP ja keskussairaala harjoitteluympäristönä ja ohjauksen järjestäminen. Merja Sankelo, THT, Dosentti Opetusylihoitaja

EPSHP ja keskussairaala harjoitteluympäristönä ja ohjauksen järjestäminen. Merja Sankelo, THT, Dosentti Opetusylihoitaja EPSHP ja keskussairaala harjoitteluympäristönä ja ohjauksen järjestäminen Merja Sankelo, THT, Dosentti Opetusylihoitaja Opetussairaala Seinäjoen keskussairaala toimii opetussairaalana eri alojen opiskelijoille

Lisätiedot

HOITOTYÖN JOHTAMISEN RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄ

HOITOTYÖN JOHTAMISEN RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄ HOITOTYÖN JOHTAMISEN RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄ TERVEYDENHUOLLON ATK PÄIVÄT TAMPERE 10.05.2004 HANNA ASCHAN, JYH HYKS, JORVIN SAIRAALA TIETOJEN KÄYTTÖ JOHTAMISESSA JOHTAMISKULTTUURI AVOIMUUS, OIKEUDENMUKAISUUS

Lisätiedot

Näkökulma tulevaisuuden erityisosaamiseen erikoissairaanhoidossa. Raija Nurminen Yliopettaja,Turun AMK

Näkökulma tulevaisuuden erityisosaamiseen erikoissairaanhoidossa. Raija Nurminen Yliopettaja,Turun AMK Näkökulma tulevaisuuden erityisosaamiseen erikoissairaanhoidossa Raija Nurminen Yliopettaja,Turun AMK Tulevaisuuden tarvittavaa osaamista, tässä ydinosaamis- ja erityiskompetensseja voidaan tarkastella

Lisätiedot

Kätilöiden operatiivinen täydennyskoulutus Kuopion yliopistollisessa sairaalassa

Kätilöiden operatiivinen täydennyskoulutus Kuopion yliopistollisessa sairaalassa Kätilöiden operatiivinen täydennyskoulutus Kuopion yliopistollisessa sairaalassa moniammatilliset simulaatiot Kellomäki Marjaana, TtM, kliinisen hoitotyön opettaja, hoitotyön kehittämis-, opetus ja tutkimusyksikkö,

Lisätiedot

KESKUSSAIRAALASSA. Anestesiahoitaja Piia Hämäläinen K-SKS

KESKUSSAIRAALASSA. Anestesiahoitaja Piia Hämäläinen K-SKS A N E S T E S I A H O I TA JA N T Y Ö K E S K I SUOMEN KESKUSSAIRAALASSA Anestesiahoitaja Piia Hämäläinen K-SKS T YÖPISTEET v Leikkaussalit (3 leikkausosastoa) v Kiertohoitajuus v Heräämöt x 3 v Silmäyksikkö

Lisätiedot

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Elokuu 2012 Suomen toiseksi suurin ammattikorkeakoulu sijaitsee Kaupin kampuksella yli 10 000

Lisätiedot

Satu Rauta, esh, TtM, HUS Hyks Oper ty

Satu Rauta, esh, TtM, HUS Hyks Oper ty Satu Rauta, esh, TtM, HUS Hyks Oper ty Mitä on hoitoisuus / hoitoisuusluokitus? Miksi tarvitaan? Millaisia luokituksia on tarjolla? RAFAELA -järjestelmä PERIHOIq-mittari Käyttöperiaatteet Hyödyntäminen

Lisätiedot

toteutetaan koko hoitoprosessin ajan, ei pelkästään juuri ennen leikkausta tai välittömästi sen jälkeen päiväkirurgisen potilaan hoidossa korostuvat

toteutetaan koko hoitoprosessin ajan, ei pelkästään juuri ennen leikkausta tai välittömästi sen jälkeen päiväkirurgisen potilaan hoidossa korostuvat Potilasohjaus ohjaa laki: potilaalla tiedonsaantioikeus potilaalla itsemääräämisoikeus laadullista -> näyttöön perustuvaa tavoitteena on potilaan hyvinvointi, edistää potilaan tietoutta omasta toiminnastaan

Lisätiedot

Osastotunti. Tammikuu 2013 Maria Korkiakoski

Osastotunti. Tammikuu 2013 Maria Korkiakoski Osastotunti Tammikuu 2013 Maria Korkiakoski Projektityö Tarkistuslista suullisiin raportointitilanteisiin Oulaskankaan sairaalan leikkaus- ja anestesiaosastolle Taskumallinen kaksipuolinen tarkistuskortti,

Lisätiedot

LIITE 2. VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI (HAIPRO) PPSHP:SSÄ 2010

LIITE 2. VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI (HAIPRO) PPSHP:SSÄ 2010 LIITE 1. POTILASPALAUTE VUOSINA 2006 2010 Palautemäärät 2010 Vuosi Spontaanin palautteen määrä kpl (luvut sis. myös sähköisen palautteen) 2006 2454 2007 2278 2008 1766 2009 1894 2010 1614 LIITE 2. VAARATAPAHTUMIEN

Lisätiedot

Havainnoinnilla käsihygienian parempaan toteutukseen?

Havainnoinnilla käsihygienian parempaan toteutukseen? Havainnoinnilla käsihygienian parempaan toteutukseen? Terveyskeskusten ja pitkäaikaislaitosten infektioyhdyshenkilöiden koulutuspäivä 4.5.215 Hygieniahoitaja Tuula Keränen, puh 4 59497 Potilaalla on oikeus

Lisätiedot

Trauma-teamin toimintaperiaatteet Anestesiakurssi 18.3.2011 Naantali

Trauma-teamin toimintaperiaatteet Anestesiakurssi 18.3.2011 Naantali Trauma-teamin toimintaperiaatteet Anestesiakurssi 18.3.2011 Naantali Olli Väisänen, LT Anestesiologian erikoislääkäri Lääketietellinen johtaja, yliopettaja Arcada Vammapotilaan hoitopolku Potilaan prehospitaalinen

Lisätiedot

40 vuotta potilaan parhaaksi

40 vuotta potilaan parhaaksi 40 vuotta potilaan parhaaksi TULE-potilaiden hoidon kehittäminen Hyvinkään sairaanhoitoalueella Liisamari Krüger Fysiatrian erikoislääkäri, LT Osastonylilääkäri HUS/Hyvinkään sairaala HS 10.11./ HS 11.11.

Lisätiedot

Eksoten palliatiivisen hoidon yksikkö. Sh YAMK Anne Tiainen Palliatiivinen yksikkö, Eksote

Eksoten palliatiivisen hoidon yksikkö. Sh YAMK Anne Tiainen Palliatiivinen yksikkö, Eksote Eksoten palliatiivisen hoidon yksikkö Sh YAMK Anne Tiainen Palliatiivinen yksikkö, Eksote 8.9.2017 Eksote kartalla Perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja sosiaalihuolto samassa organisaatiossa Perustettu

Lisätiedot

Hoitotyö. Vt. Hallintoylihoitaja Tarja Kainulainen-Liiti Valtuustoseminaari

Hoitotyö. Vt. Hallintoylihoitaja Tarja Kainulainen-Liiti Valtuustoseminaari Hoitotyö Vt. Hallintoylihoitaja Tarja Kainulainen-Liiti Valtuustoseminaari 16.8.2017 Esityksen sisältö Hoitohenkilökunta ja työn luonne Hoitohenkilökunnan riittävyys ja rekrytointi Rafaela-hoitoisuusluokitusjärjestelmä

Lisätiedot

Sairaanhoidollinen toiminta - Hoitotyö- v Valtuuston info

Sairaanhoidollinen toiminta - Hoitotyö- v Valtuuston info Sairaanhoidollinen toiminta - Hoitotyö- v. 2015-2016 Valtuuston info 6.6.2016 Pirjo Kejonen Hallintoylihoitaja Rajallisten henkilöstövoimavarojen kohdennus Hoitohenkilöstön resurssien kohdennus ja henkilöstömenojen

Lisätiedot

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ennaltaehkäisevä kuntoutus toimintakyvyn hiipuessa Akuuttiin sairastumiseen liittyvä kuntoutus OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TIEDONKULKU RAKENTEET Riskitekijöiden

Lisätiedot

Aikuisen epilepsiaa sairastavan ohjaus

Aikuisen epilepsiaa sairastavan ohjaus Aikuisen epilepsiaa sairastavan ohjaus Mervi Pöntinen neurologian poliklinikka/ PHKS Epilepsiahoitaja toimii hoitotyön asiantuntijana moniammatillisessa työryhmässä vastaten omalta osaltaan epilepsiaa

Lisätiedot

Hoitotyön yhteenveto Kantassa

Hoitotyön yhteenveto Kantassa Hoitotyön yhteenveto Kantassa ATK-päivät, Tampere-talo 12.5.2015 Ylihoitaja Minna Mykkänen Kuopion yliopistollinen sairaala Esityksen sisältö Ydinprosessi Potilasturvallisuus Rakenteisesti tuotettu hoitotyön

Lisätiedot

Hoitotyön katsaus. Hallituksen seminaari 26.-27.2.2015. Merja Miettinen hallintoylihoitaja Kirsi Leivonen pa-ylihoitaja Arja Sistonen pa-ylihoitaja

Hoitotyön katsaus. Hallituksen seminaari 26.-27.2.2015. Merja Miettinen hallintoylihoitaja Kirsi Leivonen pa-ylihoitaja Arja Sistonen pa-ylihoitaja Hoitotyön katsaus Hallituksen seminaari 26.-27.2.2015 Merja Miettinen hallintoylihoitaja Kirsi Leivonen pa-ylihoitaja Arja Sistonen pa-ylihoitaja 16.2.2015 1 Esityksen sisältö Hoitotyön palveluyksikön

Lisätiedot

Näyttö ohjaa toimintaa Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen. Tervetuloa!

Näyttö ohjaa toimintaa Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen. Tervetuloa! Näyttö ohjaa toimintaa Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Tervetuloa! Näyttö toimintana Parhaan saatavilla olevan ajantasaisen tiedon harkittua käyttöä terveydenhuollon asiakkaan hoidossa

Lisätiedot

Ajankohtaista sairaanhoitopiirin hoitotyöstä

Ajankohtaista sairaanhoitopiirin hoitotyöstä Ajankohtaista sairaanhoitopiirin hoitotyöstä Terveyskeskusten johtavien viranhaltioiden ja Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyöseminaari 7.10.2014 Pirjo Kejonen, hallintoylihoitaja PPSHP 1.

Lisätiedot

Röntgenhoitajan ammatillinen osaaminen sädehoidossa

Röntgenhoitajan ammatillinen osaaminen sädehoidossa Röntgenhoitajan ammatillinen osaaminen sädehoidossa Pro Gradu, opinnäytetyö, Itä-Suomen yliopisto Nina Kekäle, TtM MIKSI AIHE TÄRKEÄ? Koulutuksen näkökulma: Opiskelijoilla on oikeus saada hyvää ja laadukasta

Lisätiedot

VIDEOVÄLITTEINEN OPETUS

VIDEOVÄLITTEINEN OPETUS VIDEOVÄLITTEINEN OPETUS Anne Mohn, Tiina Tarr, VSSHP, TYKS Leena Salminen, Turun yliopisto, hoitotieteen laitos, Minna Syrjäläinen-Lindberg, Yrkeshögskolan Novia Teija Franck, Turun AMK Terveydenhuollon

Lisätiedot

Aikuisten reuman kuntouttava hoito Kruunupuistossa, esitys Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus yhteistyökokouksissa johtava ylilääkäri Matti

Aikuisten reuman kuntouttava hoito Kruunupuistossa, esitys Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus yhteistyökokouksissa johtava ylilääkäri Matti Aikuisten reuman kuntouttava hoito Kruunupuistossa, esitys Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus yhteistyökokouksissa johtava ylilääkäri Matti Nykänen Kruunupuisto Punkaharjun kuntoutuskeskus toimii Duodecim-seuran

Lisätiedot

Opas sädehoitoon tulevalle

Opas sädehoitoon tulevalle Opas sädehoitoon tulevalle Satakunnan keskussairaala Syöpätautien yksikkö / sädehoito 2014 Teksti ja kuvitus: Riitta Kaartinen Pekka Kilpinen Taru Koskinen Syöpätautien yksikkö / sädehoito Satakunnan keskussairaala

Lisätiedot

Uudistuvat työnkuvat -hanke

Uudistuvat työnkuvat -hanke Uudistuvat työnkuvat -hanke Jyväskylän kaupunki / vanhus- ja vammaispalvelut Ulla Halonen, projektipäällikkö Tavoitteet: Hankkeen tarkoituksena on ollut kehittää sairaanhoitajien, lähihoitajien ja laitoshuoltajien

Lisätiedot

Endoproteesihoitajan toimenkuva ja asiantuntijuus tekonivelpotilaan hoidossa. Raija Lemettinen Päivi Salonen 06.04.2005

Endoproteesihoitajan toimenkuva ja asiantuntijuus tekonivelpotilaan hoidossa. Raija Lemettinen Päivi Salonen 06.04.2005 Endoproteesihoitajan toimenkuva ja asiantuntijuus tekonivelpotilaan hoidossa Raija Lemettinen Päivi Salonen 06.04.2005 Esityksen sisält ltö Aiheen valinta Työn n kokoaminen Asiantuntijuus hoitotyöss ssä

Lisätiedot

Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö

Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö Projektikoordinaattori Sydämen vajaatoimintapotilaan potilasohjauksen kehittämistyön taustaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella vajaatoimintaa

Lisätiedot

SAIRAANHOITAJAOPISKELIJOIDEN POTILASOHJAUKSEN UUDET MENETELMÄT VIDEOVÄLITTEINEN POTILASOHJAUS

SAIRAANHOITAJAOPISKELIJOIDEN POTILASOHJAUKSEN UUDET MENETELMÄT VIDEOVÄLITTEINEN POTILASOHJAUS SAIRAANHOITAJAOPISKELIJOIDEN POTILASOHJAUKSEN UUDET MENETELMÄT VIDEOVÄLITTEINEN POTILASOHJAUS Anne Mohn Suunnittelija (ma), TtM, sh, th Potilasohjaus symposium 17.10.2016 PROJEKTIN LÄHTÖKOHDAT: Selvittää

Lisätiedot

Lakkautettava virka/työsuhteen tehtävänimike. 1.1.2009 lähihoitaja 1.1.2009. 1.1.2009 lähihoitaja

Lakkautettava virka/työsuhteen tehtävänimike. 1.1.2009 lähihoitaja 1.1.2009. 1.1.2009 lähihoitaja Toimiala Sosiaali- ja terveystoimiala Tulosalue Sote:n yhteiset palvelut, Terveyden- ja sairaudenhoitopalvelut, Perhepalvelut sekä Vanhuspalvelut Tulosalueen esitys Vastuualue Tulosyksikkö Viran-/toimenhaltijan

Lisätiedot

LASTEN JA NAISTEN SAIRAALA

LASTEN JA NAISTEN SAIRAALA LASTEN JA NAISTEN SAIRAALA Kati Ojala Synnytysten ja naistentautien erikoislääkäri LT, perinatologi Projektipäällikkö LaNa-hankkeen toiminnallinen suunnittelu ESITYKSEN SISÄLTÖ Mikä on Lasten ja naisten

Lisätiedot

INFEKTIOIDEN TORJUNTA LEIKKAUKSEN AIKANA

INFEKTIOIDEN TORJUNTA LEIKKAUKSEN AIKANA INFEKTIOIDEN TORJUNTA LEIKKAUKSEN AIKANA 39. Valtakunnalliset sairaalahygieniapäivät 12.-13.3.2013 Helsinki Congress Paasitorni Jaana Palosara Hygieniakoordinaattori TAVOITTEET Toimenpiteisiin liittyvien

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 1 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä Annettu päivänä kuuta 2013 Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Perustason ensihoidon koulutuskokeilu. Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014

Perustason ensihoidon koulutuskokeilu. Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014 Perustason ensihoidon koulutuskokeilu Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014 Perustason ensihoidon osaamisen painopistealueita kokeilun suunnittelussa Ensihoitotyön osaaminen Itsearviointi,

Lisätiedot

Kuntoutus- ja sairaalapalvelut Porin perusturva Kaupunginsairaalasta kuntouttavaksi sairaalaksi

Kuntoutus- ja sairaalapalvelut Porin perusturva Kaupunginsairaalasta kuntouttavaksi sairaalaksi Kuntoutus- ja sairaalapalvelut Porin perusturva Kaupunginsairaalasta kuntouttavaksi sairaalaksi 15.1.2015 Anna-Liisa Koivisto, johtava lääkäri Maritta Salonoja, geriatrian ylilääkäri Tavoite Iäkkään selviytyminen

Lisätiedot

Valtakunnallinen hoitotyön sähköisen dokumentoinnin kehittämishanke

Valtakunnallinen hoitotyön sähköisen dokumentoinnin kehittämishanke Valtakunnallinen hoitotyön sähköisen dokumentoinnin kehittämishanke Kommenttipuheenvuoro: Hoitotyön osuus moniammatillisessa hoitokertomuksessa Päivi Hoffrén, KYS 29.5 30.5.2007 ATK-päivät TURKU Päivi

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Esityksen aihe JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Mirja Immonen, koulutuspäällikkö 1 PERUSTIETOJA 2010 Opiskelijamäärä 8490, tutkinto opiskelijoita 6789 Suoritetut tutkinnot v. 2010 yhteensä 1634 Amk tutkintoja

Lisätiedot

Laatija: Potilasturvallisuusvastaava Ann-Christin Elmvik Elokuu 2015

Laatija: Potilasturvallisuusvastaava Ann-Christin Elmvik Elokuu 2015 (Käännös) Laatija: Potilasturvallisuusvastaava Ann-Christin Elmvik Elokuu 2015 IKINÄ-TOIMINTAMALLIN KUVAUS JA TOIMINTAMALLIN TOTEUTUS PARAISTEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTOLLA 1. Tausta Terveydenhuoltoyksikössä

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut

Lasten ja nuorten palvelut Lasten ja nuorten palvelut 1.1.2014 Varhaiskasvatuksen johtamismallin muutos 1 Marja-Liisa Akselin 3.4.2014 Muutoksen tavoitteet (Kh 18.2.2013) Valmistelun keskeisenä tavoitteena on kehittää uudelle palvelualueelle

Lisätiedot

Kuntouttava työote vs. toimintakykyä edistävä työote

Kuntouttava työote vs. toimintakykyä edistävä työote Toimintakykyä edistävä työote Satakunnan keskussairaalassa missä mennään? Yhteisvoimin kotona ja Kuntouttava työote osaston arjessa -hankkeet 12.5.2016 Satakunnan keskussairaala Sanna Suominen, ft, TtM,

Lisätiedot

Muistisairaan asiakkaan kuntoutumisen tukeminen kotihoidossa. Saarela Sirpa, palveluesimies, Oulun kaupunki

Muistisairaan asiakkaan kuntoutumisen tukeminen kotihoidossa. Saarela Sirpa, palveluesimies, Oulun kaupunki Muistisairaan asiakkaan kuntoutumisen tukeminen kotihoidossa Saarela Sirpa, palveluesimies, Oulun kaupunki Kotihoito Oulun kotihoito on jaettu neljään palvelualueeseen: Eteläinen kotihoito, Pohjoinen kotihoito,

Lisätiedot

Alueelliset hoito-ohjelmat. Lapin sairaanhoitopiiri

Alueelliset hoito-ohjelmat. Lapin sairaanhoitopiiri Alueelliset hoito-ohjelmat Lapin sairaanhoitopiiri Johtajaylilääkäri Projektivastaava Eva Salomaa Kimmo Kunnari Terminologiaa Valtakunnallinen hoitosuositus - Käypä Hoito: Sydäninfarktin diagnostiikka

Lisätiedot

HOITOTYÖN OPISKELIJOIDEN KÄYTÄNNÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN

HOITOTYÖN OPISKELIJOIDEN KÄYTÄNNÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN HOITOTYÖN OPISKELIJOIDEN KÄYTÄNNÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Koskela Tarja, sairaanhoitaja (YAMK), Oulun yliopistollinen sairaala Mustakangas Satu, sairaanhoitaja (AMK), Oulun yliopistollinen sairaala

Lisätiedot

Selkäleikkausta edeltävä esikäynti Töölön sairaalan Monitoimipoliklinikalla. Sairaanhoitaja Toni Broman, HUS Töölön sairaala

Selkäleikkausta edeltävä esikäynti Töölön sairaalan Monitoimipoliklinikalla. Sairaanhoitaja Toni Broman, HUS Töölön sairaala Selkäleikkausta edeltävä esikäynti Töölön sairaalan Monitoimipoliklinikalla Sairaanhoitaja Toni Broman, HUS Töölön sairaala Töölön sairaalan osasto 2 on 25- paikkainen vuodeosasto, jonka erikoisalana on

Lisätiedot

Organisaation keinot vastata uuden sukupolven rekrytointihaasteisiin

Organisaation keinot vastata uuden sukupolven rekrytointihaasteisiin POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Organisaation keinot vastata uuden sukupolven rekrytointihaasteisiin Pirjo Kejonen Hallintoylihoitaja, PPSHP Organisaatio v.2010 Organisaatiota kehitetään vastaamaan

Lisätiedot

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖN TEKIJÄT TERO LUOKKANEN JA SINI OTTELIN OPINNÄYTETYÖN OHJAAJAT: LEHTORI, TUTKINTOVASTAAVA RAIJA RAJALA,

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA

PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA Kunnalla on terveydenhuoltolain (L1326/2010:29 ) mukainen velvollisuus järjestää potilaan sairaanhoitoon liittyvä lääkinnällinen kuntoutus. Lääkinnälliseen

Lisätiedot

Kuntouttavan hoitotyön vahvistaminen ja tarkoituksellisen arjen luominen Kivelän monipuolisessa palvelukeskuksessa

Kuntouttavan hoitotyön vahvistaminen ja tarkoituksellisen arjen luominen Kivelän monipuolisessa palvelukeskuksessa Kuntouttavan hoitotyön vahvistaminen ja tarkoituksellisen arjen luominen Kivelän monipuolisessa palvelukeskuksessa Sisältö Kivelän monipuolinen palvelukeskus Kuntouttavan hoitotyön vahvistaminen Tarkoituksellisen

Lisätiedot

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi Kymenlaakson ammattikorkeakoulu opiskelijoita 4500 henkilöstöä 300 2 kampusta 4 koulutusalaa 18 tiimiä Kyamkin laatupolitiikka Laadusta viestitään ymmärrettävästi Vastuu laadusta ja kehittämisestä on kaikilla

Lisätiedot

1( 13) Yhteishakuun kuuluva koulutus

1( 13) Yhteishakuun kuuluva koulutus Opetushallitus.. Kalenterivuosi S ( ) Yht.. N Yht.. N Yht.. N Yht.. N Yhteishakuun kuuluva koulutus Automaatiotekniikan ko ammatillinen perustutkinto/kouluasteen tutkinto/... ylioppilastutkinto ja ammatillinen

Lisätiedot

Terveydenhoitajan & kätilön ammatillisen osaamisen kuvaukset - osaamisalueet, tavoitteet ja keskeiset sisällöt. 11.3.

Terveydenhoitajan & kätilön ammatillisen osaamisen kuvaukset - osaamisalueet, tavoitteet ja keskeiset sisällöt. 11.3. Terveydenhoitajan & kätilön ammatillisen osaamisen kuvaukset - osaamisalueet, tavoitteet ja keskeiset sisällöt 11.3.2014 Päivi Haarala Terveydenhoitajan ja kätilön ammatillinen osaaminen 11.3.2019 Terveydenhoitaja

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja

Lisätiedot

Kajaanin kaupunginvaltuuston strategiaseminaari 20.3.2014

Kajaanin kaupunginvaltuuston strategiaseminaari 20.3.2014 Kajaanin kaupunginvaltuuston strategiaseminaari 20.3.2014 Esa Ahonen, hallintoylilääkäri, vs sote-kuntayhtymän johtaja Kainuun sote/kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto Lähitulevaisuuden haasteet ja ajankohtaiset

Lisätiedot

Asiakkuuden kehittämisseminaari Case Terveydenhuolto Tietoa asiakkaalle palveluntuottajan valinnan tueksi

Asiakkuuden kehittämisseminaari Case Terveydenhuolto Tietoa asiakkaalle palveluntuottajan valinnan tueksi Asiakkuuden kehittämisseminaari Case Terveydenhuolto Tietoa asiakkaalle palveluntuottajan valinnan tueksi Päivi Koivuranta-Vaara LKT, hallintoylilääkäri Valinnanvapaus 1) Perusterveydenhuolto Oikeus valita

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö ammattien välinen oppiminen. Työpajan antia

Moniammatillinen yhteistyö ammattien välinen oppiminen. Työpajan antia Moniammatillinen yhteistyö ammattien välinen oppiminen Työpajan antia 11.5.2017 Taustaa Moniammatillisuus terminä avaaminen Avustaja, työpari, moniammatillinen tiimi, poikkitieteellinen työ Terveydenhuollon

Lisätiedot

KOTIHOIDON TOIMINTAKULTTUURIMUUTOS

KOTIHOIDON TOIMINTAKULTTUURIMUUTOS KOTIHOIDON TOIMINTAKULTTUURIMUUTOS KOTIHOIDON PIIRISSÄ OLEVAT IKÄIHMISET TARVE- TOIM.OHJAUS- JÄRJESTELMÄ Toiminnan tavoitteena asiakaslähtöinen, ennakoiva ja oikea-aikainen palveluketju. Toimintamalli

Lisätiedot

Hoitosuositus. Leikki-ikäisen emotionaalinen tuki päiväkirurgisessa hoitotyössä. Tutkimusnäytöllä tuloksiin

Hoitosuositus. Leikki-ikäisen emotionaalinen tuki päiväkirurgisessa hoitotyössä. Tutkimusnäytöllä tuloksiin Hoitosuositus Tutkimusnäytöllä tuloksiin Leikki-ikäinen lapsi tarvitsee mahdollisuuksia puhua ja käsitellä toimenpiteen herättämiä tunteita. Kuva: Shutterstock Leikki-ikäisen emotionaalinen tuki päiväkirurgisessa

Lisätiedot

Kotiutuksessa huomioitavia asioita

Kotiutuksessa huomioitavia asioita Kotiutuksessa huomioitavia asioita Sujuvampaa hoitoa lonkkamurtumapotilaalle 4.2.2015 Maarit Virtanen Turun kaupunki Hyvinvointitoimiala Akuutti ortopedinen kuntoutusosasto Onnistunut kotiutus Onnistuneet

Lisätiedot

Sisältö. Työryhmä Tausta Tarkoitus Menetelmä Tulokset Johtopäätökset Kehittämistyön haasteet ja onnistumiset Esimerkkejä

Sisältö. Työryhmä Tausta Tarkoitus Menetelmä Tulokset Johtopäätökset Kehittämistyön haasteet ja onnistumiset Esimerkkejä AJANKOHTAISTA IMETYSOHJAUKSESTA Näyttöön perustuva imetysohjauksen yhtenäinen toimintamalli terveydenhuollon palveluketjussa Äitiyshuollon ja naistentautien alueellinen koulutus 16.1-17.1.2017, Rovaniemi

Lisätiedot

Sisätautien hoito tänään Lapin keskussairaalassa

Sisätautien hoito tänään Lapin keskussairaalassa Sisätautien hoito tänään Lapin keskussairaalassa 26.4.2016 Potilas- ja omaisneuvostonkokous Auditorio Sisätautien ylil., medisiinisen tulosalueen johtaja Susanna Halonen Sisätautien ja ihotautien tulosyksikkö

Lisätiedot

HAKEMUS RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEEN 1.6.

HAKEMUS RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEEN 1.6. Sosiaali- ja terveysministeriö Lääkintöneuvos Timo Keistinen Hallintoneuvos Anne Koskela Viitteet: Asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä (annettu 23.9.2014)

Lisätiedot

Hygieniahoitajan työhön perehtyminen

Hygieniahoitajan työhön perehtyminen Hygieniahoitajan työhön perehtyminen Valtakunnalliset hygieniahoitajapäivät 15-16.5.2014 Tampere Hygieniahoitaja Arja Kähkölä Lapin sairaanhoitopiiri Lapin sairaanhoitopiiri 15 kunnan kuntayhtymä Väestöpohja

Lisätiedot

Päiväkirurgisen postoperatiivisen hoitotyön käsikirja

Päiväkirurgisen postoperatiivisen hoitotyön käsikirja Päiväkirurgisen postoperatiivisen hoitotyön käsikirja Sairaanhoitaja Niina Hakala, niina.hakala@vshp.fi Päiväkirurginen yksikkö, VKS Suomen Anestesiasairaanhoitajien Syyskoulutuspäivät 4.-5.10.2012, Jyväskylä

Lisätiedot

Sairaala Sinua varten

Sairaala Sinua varten Satasairaalan toiminnan suunnittelua ohjaavat teesit Sairaala Sinua varten eija.vaula@satshp.fi 12-10-2016 Sisältö Tavoitteet Teesit Toiminta Päivystyssairaala Satasairaala hanke Toiminnallinen suunnitelma

Lisätiedot

Tulevaisuuden sairaala Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Valtuustoinfo

Tulevaisuuden sairaala Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Valtuustoinfo Tulevaisuuden sairaala 2030 Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Valtuustoinfo 28.10.2014 Master Plan Johdanto Sisältö Toteutustapa ja aikataulu Vaihtoehtojen vertailu

Lisätiedot

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta WEBROPOL -KYSELY Kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta

Lisätiedot

Tahdomme parantaa. Uudistuva KYS KAARISAIRAALA

Tahdomme parantaa. Uudistuva KYS KAARISAIRAALA Tahdomme parantaa Uudistuva KYS KAARISAIRAALA Tahdomme PARANTAA Sairaalan rooli on muuttumassa. Siellä vietetty aika on entistä lyhyempi ja kohdistuu tarkoin harkittuihin hoitoihin. Kaikki perustuu yhteistyöhön.

Lisätiedot

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan osaaminen 31.1.2019 terveydenhoitajia koulutetaan tulevaisuuden

Lisätiedot

Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti. 1 Hankkeen tavoitteet...

Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti. 1 Hankkeen tavoitteet... 1 (6) Päivämäärä: Osahankkeen nimi Suunnitelman laatija(t): Ritva Vartiainen Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti Valtionavustus

Lisätiedot

POTILASTURVALLISUUDEN JOHTAMINEN. Tuukka Rantanen Master of Health Care in clinical expertice

POTILASTURVALLISUUDEN JOHTAMINEN. Tuukka Rantanen Master of Health Care in clinical expertice POTILASTURVALLISUUDEN JOHTAMINEN Tuukka Rantanen Master of Health Care in clinical expertice Mitä potilasturvallisuusjohtaminen on? Turvallisuuspolitiikka Päämäärät Johdon sitoutuminen Henkilöstön merkitys

Lisätiedot

11.10.2013. Soja Ukkola 1

11.10.2013. Soja Ukkola 1 11.10.2013 Soja Ukkola 1 Työelämäyhteistyö Oamkissa ja opiskelijoiden työllistyminen Ammattikorkeakoululaki 2003/351 5 Ammattikorkeakoulun tulee tehtäviään suorittaessaan olla erityisesti omalla alueellaan

Lisätiedot