Koulutusohjelma tai suuntautumisvaihtoehto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulutusohjelma tai suuntautumisvaihtoehto"

Transkriptio

1 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN OPINNÄYTETÖIDEN AIHEPANKKI (paitsi anne.t.korhonen(at)ppshp.fi) AIHEALUE Opinnäytetyön aihe Opinnäytetyön muoto/ aineisto Koulutusohjelma tai suuntautumisvaihtoehto Päivitetty Tulosalue / vastuualue Yhteyshenkilö ASIAKASNÄKÖKULMA Ohjaus ja opetus Kotihoito-ohjeet selkärankapotilaalle (moniammatillinen) Opaslehtinen Fysioterapia Operatiivinen tulosalue Jaana Virtanen TEPprepolin potilaille ohjausvideo, koskien DVD Fysioterapia ja hoitotyö Operatiivinen tulosalue Jaana Virtanen valmistautumista leikkaukseen ja postoperatiivisesta hoidosta ja kuntoutumisesta. Moniammatillinen lähestymistapa Suusyöpään sairastuneen potilaan kokemuksia Kysely/Haastattelu saadusta ohjauksesta ennen leikkausta LEIKOtoiminnan käynnistyttyä. Selkärankareumapotilaan hoitoon sitoutuminen, Fysioterapia ja hoitotyö Operatiivinen tulosalue Jaana Virtanen sitouttamisen keinoja, itsehoitokeinoja (moniammatillinen) Fibromyalgiapotilaan ohjaus, potilaan kokemukset Kysely asiakkaille Fysioterapian koulutusohjelma Operatiivinen tulosalue Jaana Virtanen Dupytren-potilaan ohje, toimintaterapia Fysioterapian koulutusohjelma Operatiivinen tulosalue Jaana Virtanen Reumaortopedisen potilaan potilasohje, esim. rystysplastia, toiminta- ja fysioterapia samassa ohjeessa Fysioterapian koulutusohjelma Operatiivinen tulosalue Jaana Virtanen Ohje äkillisesti sairastuneen potilaan omaisille sosiaalisen/henkisen yms. tuen löytämiseksi (tukiverkosto, eri potilasryhmät) Moniammatillinen Päivitetyt Inernet-sivut eri osastoista Internet-sivut Eri koulutusohjelmat Lasten ja nuorten vastuualue Saija Huhtala Potilaan ohjaus Sydämen vajaatoimintaa sairastavan potilaan ohjaus Kysely, haastattelu, Hoitotyön koulutusohjelma Medisiininen tulosalue Jonna Juntunen havainnointi, DVD Hoitajien ohjausvalmiudet munuaisten vajaatoiminta Kysely Hoitotyön koulutusohjelma Medisiininen tulosalue Jonna Juntunen potilaan ohjauksessa Ohjausvideon tekeminen potilaille, jotka sairastavat DVD Hoitotyön koulutusohjelma Medisiininen tulosalue Jonna Juntunen munuaisten vajaatoimintaa - hemodialyysi kotona ja sairaalassa - peritionaalidialyysin tekeminen kotona ja sairaalassa - ravitsemukseen liittyvät asiat Opetusmateriaalia erilaisista toimenpiteistä esim: veripaikan laittaminen, potilaan monitorointi, puudutettu Opetusdvd Hoitotyön koulutusohjelma Operatiivinen tulosalue Pirkko Sivonen, Maija Ranta ja leikkauspotilas Kirurgisen potilaan / omaisen ohjaus Mahdollisuus valita suolistoleikatun potilaan, infektio-, lyhkileikkaus-, syöpää sairastavan potilaan ohjausprosessiin liittyviä aiheita Lapsipotilaan ja nuoren potilaan sekä heidän vanhempiensa ohjaus - Mahdollisuus valita suolisto-, reuma-, urologinen-, diabetes-, neurologinen-, allergiaja sydänsairaus tai kirurgiset potilaat Hoitotyön koulutusohjelma Lasten ja nuorten vastuualue Saija Huhtala

2 Hoitokokemukset Lapsen/nuoren lihavuus Kysely/Haastattelu, opas Hoitotyön koulutusohjelma Lasten ja nuorten vastuualue Saija Huhtala jne. Transitio = siirtymäv eri aihealueista Kysely/haastattelu Hoitotyön koulutusohjelma Lasten ja nuorten vastuualue Saija Huhtala Synnyttäneiden ja naistentautia sairastavan potilaan/ Pro gradu Hoitotyön ko. / kätilötyön sv. Synnytykset, naistentaudit ja Anne Korhonen omaisen ohjaus Imetysohjauksen vaikuttavuus Hoitotyön ko. / kätilötyön sv. Synnytykset, naistentaudit ja Arja Laitinen Potilaiden kokemukset ohjauksesta Hoitotyön ko. / kätilötyön sv. Synnytykset, naistentaudit ja Arja Laitinen Vastasyntyneen rintaruokinta lapsivuodeosastolta Hoitotyön ko. / kätilötyön sv. Synnytykset, naistentaudit ja Arja Laitinen Prenataaliosaston hoitokäytännöt Hoitotyön ko. / kätilötyön sv. Synnytykset, naistentaudit ja Arja Laitinen LEIKO-potilaan kokemuksia saamastaan ohjauksesta Kaikki koulutusohjelmat Operatiivinen tulosalue Maija Ranta ja Aikuisen syöpäpotilaan suunhoito-opas Suun terveydenhuolto Operatiivinen tulosalue Maija Ranta ja Syöpäpotilaan kokemuksia saadusta hoidosta, aiheena Kysely/Haastattelu esim. suuri urologinen ryhmä eturauhas-syöpäpotilaat (Psykososiaalisen tuen tarve?) Syöpäpotilaan kokemuksia syöpäsairaanhoitajan Kysely soitosta viikon kuluttua kotiutumisesta. Suusyöpäpotilaiden kokemukset omahoitajatoiminnasta. Kysely/Haastattelu Fast Track: Kokemukset nefrostoomapotilaiden kotisoittotoiminnasta LEIKO: Tep nopean kotiutumisen toimintamalli, esim. Kysely/Haastattelu Fysioterapia ja hoitotyö Operatiivinen tulosalue Jaana Virtanen potilaan kokemukset mallista Päiväsairaalassa asioivien asiakkaiden palvelupolkujen Kaikki koulutusohjelmat Medisiininen tulosalue Jonna Juntunen kartoittaminen Sisätautipotilaan palvelupolkujen karoittaminen Kaikki koulutusohjelmat Medisiininen tulosalue Jonna Juntunen Opiskelijaohjaus Opiskelijapalautteen analysointi valmiista CLESaineistosta Kaikki koulutusohjelmat Kaikki tulosalueet Jonna Juntunen Opiskelijavastaavien ja opettajien välinen yhteistyö Kaikki koulutusohjelmat Lasten ja naisten tulosalue Saija Huhtala, Arja Laitinen Opiskelijan tavoitteiden mukainen oppiminen Kaikki koulutusohjelmat Operatiivinen tulosalue Maija Ranta ja Opetuskoordinaattorin tehtäväkuva ja yhteistyö Kaikki koulutusohjelmat Oulaskangas-Visala tulosalue Päivi Kaski oppilaitosten ja organisaation välillä. Saumaton hoitoketju Yhteistyö neuvolan kanssa Hoitotyön koulutusohjelma Lasten ja naisten tulosalue Saija Huhtala, Arja Laitinen Yhteistyö terveyskeskuksen kanssa Hoitotyön koulutusohjelma Lasten ja naisten tulosalue Saija Huhtala, Arja Laitinen Neurologisen potilaan hoitopolku poliklinikalta Hoitotyön koulutusohjelma Medisiininen tulosalue Jonna Juntunen vuodeosastolle Sydämen vajaatoimintaa sairastavien potilaiden Hoitotyön koulutusohjelma Medisiininen tulosalue Jonna Juntunen sopeutumisvalmennuskurssin palautteen kerääminen Ihotautipotilaan ja neurologisen potilaan hoitoon liittyvä Kysely henkilökunnalle Hoitotyön koulutusohjelma Medisiininen tulosalue Jonna Juntunen työnjako POTILAAN HOITOPROSESSIIN LIITTYVÄT AIHEET Kuntouttava hoitotyö Ihotautipotilaan kuntouttava hoitotyö Kaikki koulutusohjelmat Medisiininen tulosalue Jonna Juntunen

3 Leikkauspotilaan hoitotyö SYV Peittelypakkaukset - tutkimus eri pakkausten soveltuvuudesta erilaisiin toimenpiteisiin (yksi pakkaus vs. erikoispakkaukset) Painehaavaumien ehkäisy intraoperatiivisessa vaiheessa Opas eri liinojen käytöstä peittelyssä Hoitotyön koulutusohjelma Operatiivinen tulosalue Pirkko Sivonen, Maija Ranta ja Hoitotyön koulutusohjelma Operatiivinen tulosalue Pirkko Sivonen, Maija Ranta ja Fast track -toiminta leikkaupotilaan hoidon eri vaiheissa Hoitotyön koulutusohjelma Operatiivinen tulosalue Pirkko Sivonen, Maija Ranta ja Hoitotyön toimintojen toteutumisen arviointi leikkaushoitotyössä Hoitotyön koulutusohjelma Operatiivinen tulosalue Pirkko Sivonen, Maija Ranta ja Kuntouttava hoitotyö postoperatiivisessa vaiheessa Hoitotyön koulutusohjelma Operatiivinen tulosalue Pirkko Sivonen, Maija Ranta ja SYV -potilaan hoitoprosessi OYS:n SYV keskuksessa. fysioterapia/hoitotyö/ Operatiivinen tulosalue Jaana Virtanen Useampi näkökulma moniammatillisuus Potilasturvallisuus Painehaavariskin arviointimittarin käyttöönotto teholla Potilaspaikan hallinta aseptiikan näkökulmasta tehoosastolla Lepositeiden käyttö vuodeosastolla (kriteerit ja lait) Hoitotyön koulutusohjelma Maija Ranta ja LEIKO potilaan hoidon suunnitteleminen: Potilaan hoidon jatkuvuuden turvaaminen (hiljainen raportti osastolla ja leikkaussalissa, riittävä kirjaaminen, potilasohjaus ja oikea valmistautuminen toimenpiteeseen ja toipumiseen) Omaisen rooli potilasturvallisuuden toteutumisessa. Näyttöön perustuva toiminta. Ylä- ja alahengitysteiden puhtaanapito ja imeminen intuboidulla ja trakeostomoidulla potilaalla Moniammatillinen projektiopinnäytetyö, jossa tuotteena opetusvideo, kirjalliset ohjeet, VAP.n ennaltaehkäisyohjeet sekä suunhoidon ohjeet. Useat erikoisalat esim. radiologia, sis ja kir. sh, suuhygienia jne. Kaikki tulosalueet Pirkko Sivonen, Maija Ranta ja Fast Track FAST TRACK-toiminta fysioterapeutin / toimintaterapeutin näkökulmasta FAST TRACK -toiminta eri leikkauspotilaiden hoitoprosesseissa Havainnointi, kirjallisuuskatsaus, kysely hlökunnalle, asiantuntijapaneelit yms. Fysio- ja toimintaterapian ko. Operatiivinen tulosalue Jaana Virtanen Kaikki koulutusohjelmat Operatiivinen tulosalue Pirkko Sivonen FAST TRACK Henkilökunnan näkökulmasta Kysely/Haastattelu Kaikki koulutusohjelmat Operatiivinen tulosalue Maija Ranta ja FAST TRACK ja Preoperatiivinen ohjaus eri Kaikki koulutusohjelmat Operatiivinen tulosalue Pirkko Sivonen potilasryhmissä FAST TRACK Intra- ja postoperatiivinen ft-ohjeistus Fysioterapian koulutusohjelma Operatiivinen tulosalue Pirkko Sivonen, Jaana Virtanen FAST TRACK Osastohoito, kotiutus/jatkohoidon Hoitotyön koulutusohjelma Operatiivinen tulosalue Pirkko Sivonen toteutuminen LEIKO LEIKO-potilaan prosessikuvaus Perhekeskeisyys Isän rooli lapsivuodeosastolla Hoitotyön ko. / kätilötyön sv. Synnytykset, naistentaudit ja Arja Laitinen Vastasyntyneen pidennetty varhaiskontakti synnytyssalissa Hoitotyön ko. / kätilötyön sv. Synnytykset, naistentaudit ja Arja Laitinen

4 Eettisyys Hoitotyön kirjaaminen ja raportointi Lasten kaltoinkohtelun aiheuttamat tunteet Pro gradu Lasten ja nuorten vastuualue Anne Korhonen henkilökunnassa Hoitotyön kirjaamisen sisältö, toteutuminen ja arviointi Hoitotyön koulutusohjelma Kaikki tulosalueet Jonna Juntunen Kirjaamisen lähtötilanteen kartoitus ja kehittämistarpeiden arviointi vuodeosastoilla (liittyy kirjaamisen kehittämishankkeeseen) Kivunhoidon kirjaaminen ja arviointi (liittyy kirjaamisen kehittämishankkeeseen) Kivunhoidon kirjaaminen ja arviointi Hoitotyön koulutusohjelma Oulaskangas-Visala tulosalue Päivi Kaski Elvytyksen liittyvien kirjausten analysointi Potilasasiakirjat Hoitotyön koulutusohjelma Kaikki tulosalueet Jonna Juntunen Hiljaisen raportoinnin toteutuminen ja arviointi Hoitotyön koulutusohjelma Medisiininen tulosalue Jonna Juntunen Suullinen raportointi potilaan siirtyessä synnytyssalista Hoitotyön ko. / kätilötyön sv. Synnytykset, naistentaudit ja Arja Laitinen leikkausaliin Puhelinraportointi leikkaussalissa Dokumentointi leikkausosastolla Hoitotyön koulutusohjelma Operatiivinen tulosalue Pirkko Sivonen, Maija Ranta ja Aseptinen työskentely Henkilökunnan osaamisen kartoitus esim. käsihygienia, Kysely, haastattelu, Hoitotyön koulutusohjelma Kaikki tulosalueet Maija Ranta ja infuusioletkuston vaihdosta havainnointi Sisätautien teho-osastolla henkilökunnan käsihygienian Havainnointi Hoitotyön koulutusohjelma Medisiininen tulosalue Jonna Juntunen havainnointi Haavan hoito Potilaan kokemukset haavan hoidosta Potilaan kokemukset haavan hoidosta Hoitotyön koulutusohjelma Lasten ja nuorten vastuualue Saija Huhtala Painehaavan riski arviointi Säärihaavapotilaan leikkausalueen desifiointi, DVD opetusvideo Kivunhoito Leikkauspotilaan kivunhoito - kipumittarin käyttö kivunhoidon kehittämisen välineenä Kivunhoito ja arviointi Hoitotyön koulutusohjelma Lasten ja nuorten vastuualue Saija Huhtala Hoitoympäristö Leiko -potilaan prosessi Hoitotyön koulutusohjelma Oulaskangas-Visala tulosalue Päivi Kaski Potilasturvallisuus Pitkien leikkauksien haitat potilaille Potilasturvallisuus leikkauspotilaan ja tehohoitopotilaan hoidossa, Potilaan turvallisuudesta huolehtiminen läpivalaisujen aikana Hoitotyön koulutusohjelma, radiografia ja sädehoito Operatiivinen tulosalue Pirkko Sivonen, Maija Ranta ja Potilaan/omaisten mukaan ottaminen potilasturvalliseen hoitotyöhön. Esim. opas osastoille.. Radiografia ja sädehoito Potilaan ohjaus ja viihtyvyys Kätilön toiminta hätäsectiossa Mahdollisesti DVD Hoitotyön ko. / kätilötyön sv. Synnytykset, naistentaudit ja Arja Laitinen Hiljainen raportointi leikkauspotilaan hoidossa, (esim. check listan kehitt. /havainnointitutk. yms.) Potilaan valmistelu ja ohjaus toimenpideradiologisissa tutkimuksissa. Mitä osastolta tuleva potilas tietää/pitäisi tietää magneettitutkimuksesta? Ohje röntgenhoitajille, ohjausmateriaali Potilaskysely

5 Röntgenhoitajan työn kehittäminen Opiskelijoiden ohjaus Mitä ominaisuuksia vaaditaan viihtyisältä potilaiden odotustilalta: voi olla laajempi suunnitelma tai voi toteuttaa suunnitelman itse. Ovatko tutkimusohjeet ymmärrettäviä kaikille potilaille? Selkokielisiä ohjeita ikääntyville? Vieraskieliset (englanti, ruotsi) potilasohjeet ja lomakkeet, jotka annetaan mukaan (varjoainetiedote, käyntitodistus, metformin-ohje, varjoaine kudokseen: hoito-ohje). Mistä tutkimusmäärien muutokset eri modaliteeteissa kertovat? Tilastollista tarkastelua eri modaliteettien muutosten kohdalla. Tehtävän siirrot ja työnkuvan laajentaminen. Haasteet ja mahdollisuudet. Mm. sonograaferin työ. Perehdytysopas uudelle työntekijälle/opiskelijoille (osastokohtainen). Perehdytysprojekti Diagnostiikan vastuualueelle. Yhteistyössä henkilökunnan kanssa tuotetaan perehdytysmateriaalia eri modaliteetteihin. Oman kiinnostuksen mukaan. Myös moniammatillinen näkökulma. Ergonominen työskentely :1.Taulukuvailmaisimella kuvattaessa. 2. Ergonomiset toimintatavat isotooppityöskentelyssä. 3. Ergonomiset näkökohdat röntgenhoitajan työssä. Työhyvinvointi: Miten työhyvinvointiin liittyviä asioita huomioidaan radiologian vastuualueella? Projektityö, esim. magneettitutkimus-yksikön odotustila Tutkimus ja tuotekehitys; laaja kokonaisuus, useita töitä Voi olla useampia töitä Voi olla useampia töitä Voi olla useampia töitä Useita töitä mm. teoriaperusta, oppaita, ohjeita, videoesittelyjä, ppesityksiä. 2-3 eri työtä. Voi tehdä yhteistyössä fysioterapiaopiskelijan kanssa. Esim. opas tai opetustapahtuma. Työolobarometri lähtökohtana, jonkun osaalueen tarkastelu. Radiografia ja sädehoito ko. ja muut koulutusohjelmat Radiografia ja sädehoito ko./fysioterapia ko. Diagnostiikka/Kuvantaminen Diagnostiikka/Kuvantaminen Leila Ukkola Leila Ukkola Osaston toiminnan kehittäminen, koordinointi, suunnitelmallisuus. Hallinnollinen näkökulma Elinikäinen oppiminen nopeasti muuttuvassa työssä. Kokemuksia Lasten radiologiset tutkimukset: Osaamista Oulussa. Teemapäivän suunnittelu ja toteutus Rh:n valmiudet traumapotilaan kuvantamisessa. Tilanteen kartoitus ja hyödyntäminen Röntgenhoitajan tekemät laadunvalvontatestit. Raaja-TT:n hyödyntäminen Päivystysröntgenissä. Siemens Flash: kaksoisenergian hyödyntäminen Miten opiskelijoiden aikaisempi koulutus vaikuttaa Kokemuksia opiskeljoilta ja ohjaukseen ja oppimiseen? ohjaajilta Yhteisöllinen oppiminen. Hyödynnetään aikaisempia tutkimustuloksia esim. interventiolla. Osaston työilmapiirin merkitys ohjaukseen ja opiskelijoiden pääsyyn tiimin jäseneksi. Vieraskielinen perehdytysmateriaali (englanti, ruotsi) harjoitteluun.

6 Turvallisuus Säteilyn käytön optimointi Sädehoito Havainnointitutkimus kuinka paljon käsihygieniaa vaativia potilaskosketuksia henkilökunnalla on eri hoitoisuusluokkaan kuuluvilla potilailla eri tulosalueilla eri työvuoroissa. Magneettitutkimusten turvallisuus: 1. Potilasnäkökulma, 2. Työntekijänäkökulma, 3.Yhteistyö muiden ammattiryhmien kanssa. Henkilökunnan säteilysuojaus, potilaan säteilyaltistuksen optimointi. Hyvät käytännöt isotooppimerkkiaineiden käyttöön saattamisessa. Potilasturvallisuuden parantaminen: säteilyturvallisuus, lääkehoito Säteilysuojainten käyttö, esim. ohjeistus ja käytön säännön-mukaisuuteen vaikuttavat asiat. Miten hoitaja voi optimoida säteilyn käyttöä angio-/ toimenpide-radiologisissa tutkimuksissa? Lyijykivessuojan käyttö vatsan TT-tutkimuksissa Ls-rankakuvauksen jännite taulukuvailmaisimella. Mikä jännite takaa parhaimman kuvanlaadun Csltuikeilmaisimella. Hilojen vertailu Keskusröntgenissä kiinteissä röntgenlaitteissa ja irtohilalla. Hilasuhteen vaikutus kuvanlaatuun. Annoksen ja kuvanlaadun optimointi natiivitutkimuksissa. Automaatin ja käsiarvojen käyttöön liittyvät valinnat Röntgenhoitajan valmiudet kuvausalueen rajauksessa TT-tutkimuksissa. Hoitokeskustelu kansion sisällön tuottaminen. Toiveena ohjeita ja runkoa hoitokeskustelun pitämiseen eri syöpäpotilas ryhmittäin esim rintasyöpä, prostata, kaula. Havainnointi Kaikki koulutusohjelmat Kaikki tulosalueet Jonna Juntunen 2-3 eri työtä Haipro-ilmoitusten analysointi:lääkehoito/säteil yturvallisuus Kuva-analyysi, ohjeistuksen luominen. Optimointi näkökulma, kuvan laatu, ohjeistus. Voi tehdä useita töitä. Kuva-analyysi, ohjeistuksen luominen. Kuvankatsomis monitorien laadunvarmistus sädehoidossa. KV-kuvantaminen sädehoidossa laatu ja optimointi Potilaan kokema turvallisuus sädehoidon aikana Varjoaineen käyttö sädehoidon suunnittelukuvauksessa Kemosädehoitopotilaan elämän laatu Asiakaspalvelu sädehoidossa Sädehoidon pitkäaikaisten sivuvaikutusten kartoitus vuoden kuluttua Hengitystahdistus sädehoidossa Tiedonsiirto annossuunnittelun kuvantaketjussa Röntgenhoitajan välittömän ja välillisen työn osuus sädehoidossa Sädehoidon optimointi annossuunnittelussa ja sädehoidon toteutuksessa

7 Kuntoutus Laboratorioalat Absoluuttinen annos sädehoidossa laadunvalvontamittausten perusteella arvioituna Sädehoitotyön osaaminen - uuden työntekijän perehdyttäminen Sädehoidon poikkeamailmoitusten ja hoitoisuuspisteiden välinen yhteys Röntgenhoitajien osaamiskartoitus sädehoidon yksiköissä Työikäisten ammatillinen kuntoutusneuvonta Oys:n kuulokeskuksessa Kuulo-näkövammaisten kuntoutus kuulokeskuksessa Kuulon kuntoutusohjaus Oys:ssa Kuntoutusohjauksen prosessin näkyväksi nostaminen Kuulon kuntoutusohjauksen vaikuttavuus Oys:ssa (Pohjatyönä kandintutkielman tulokset kuulon kuntoutusohjauksesta Oys:ssa) Kanditutkielma, yliopisto Ylempi AMK -tutkinto lopputyö Pro gradutyö, yliopisto jatkumoa Palovammapotilaan fysioterapiakansiolle Kuntoutuksen ohjauksen ja suunnittelun (AMK) opisk. tai sosionomi (AMK) opisk. Kuntoutuksen ohjauksen ja suunnittelun (AMK) opisk. tai sosionomi (AMK) opisk. Kuntoutuksen ohjauksen ja suunnittelun (AMK) opisk. tai sosionomi (AMK) opisk. Kuntoutuksen ohjauksen ja suunnittelun (AMK) opisk. tai sosionomi (AMK) opisk. Operatiivinen tulosalue Pään ja kaulan sairaudet vastuualue/kuulokeskus Operatiivinen tulosalue Pään ja kaulan sairaudet vastuualue/kuulokeskus Operatiivinen tulosalue Pään ja kaulan sairaudet vastuualue/kuulokeskus Operatiivinen tulosalue Pään ja kaulan sairaudet vastuualue/kuulokeskus Toimintaterapian ko Kuntoutuksen vastuualue / K- Maija Ranta ja Maija Ranta ja Maija Ranta ja Maija Ranta ja Jaana Virtanen Palovammapotilaan toimintaterapia Fysio- ja toimintaterapian ko. Kuntoutuksen vastuualue / K- Jaana Virtanen Akuuttipotilaan asentohoito-ohjeet teho-osastolle Fysioterapian koulutusohjelma Kuntoutuksen vastuualue / K- Jaana Virtanen Avannepotilaan sopeutumisvalmennuskurssit potilasopas Fysioterapian koulutusohjelma Kuntoutuksen vastuualue / K- Jaana Virtanen Kaularankamurtumapotilaan potilasopas potilasopas Fysioterapian koulutusohjelma Kuntoutuksen vastuualue / K- Jaana Virtanen (luudutusleikkaus) Kaularankamurtumapotilaan potilasopas päivitetty potilasopas Fysioterapian koulutusohjelma Kuntoutuksen vastuualue / K- Jaana Virtanen (konservatiivinen hoito) Kaularankaprolapsipotilaan potilasoppaan päivittäminen Fysioterapian koulutusohjelma Kuntoutuksen vastuualue / K- Jaana Virtanen Infektiopotilaan fysioterapia Fysioterapian koulutusohjelma Kuntoutuksen vastuualue / K- Jaana Virtanen Hengityspotilaan fysioterapia Fysio- ja toimintaterapian ko. Kuntoutuksen vastuualue / K- Jaana Virtanen Akuutin hemiplegiapotilaan hartiarenkaan ongelmat Fysioterapian koulutusohjelma Oulaskangas-Visala tulosalue Päivi Kaski Kuntoutusohjeiden noudattaminen jalkaterä/pohjevaivaisella potilaalla Fysioterapian koulutusohjelma Oulaskangas-Visala tulosalue Päivi Kaski Potilaan saama hyöty/kokemukset fysioterapeutin 6 kk Bioanalytiikka Sairaanhoidolliset palvelut Paula Koivumäki ennen suunniteltua tekonivelleikkausta antamasta ohjauksesta Näytteenottokiertojen järjestäminen eri sairaaloissa Fysioterapia, Bioanalytiikka Sairaanhoidolliset palvelut Paula Koivumäki (esim. aamu, päivä, päivystysaika, yö Tuki- ja liikuntaelinongelmien ehkäisy laboratoriotyössä Bioanalytiikka Sairaanhoidolliset palvelut Paula Koivumäki Näytekuljetuksien logistiikka, keskitetyn analyysitoiminnan tuomat haasteet Bioanalytiikka Sairaanhoidolliset palvelut Paula Koivumäki

8 Vakioidun näytteenoton toteutuminen esim. Bioanalytiikka Sairaanhoidolliset palvelut/ Paula Koivumäki kotisairaanhoidossa Patologia Sytologisten näytteiden immunohistokemialliset Bioanalytiikka, Kätilötyö Sairaanhoidolliset palvelut Paula Koivumäki värjäykset Sähköisen lähetteen käyttöönotto sikiön Bioanalytiikka, Hoitotyö Sairaanhoidolliset palvelut Paula Koivumäki kehityshäiriöiden seulontatutkimuksessa otetaan käyttöön 2012 aikana Potilaan ohjaus laboratoriokokeisiin Pro gradu Sairaanhoidolliset palvelut Paula Koivumäki Perehdytys Perehdytysprojekti: Opiskelijat voivat tehdä perehdytysohjelmia Patologian osastolle: mm. Histologiaan, Sytologiaan ja Immunohistokemiaan. Useita töitä Bioanalytiikka Diagnostiikka Leila Ukkola HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT AIHEET Työturvallisuus Työturvallisuus teho-osastolla Potilasturvallisuuden Säteilyn käyttö leikkaussalissa Radiografian ja sädehoidon Operatiivinen tulosalue Maija Ranta ja parantaminen opiskelijat Perehdytys Yhteistyö eri ammattiryhmien kesken Sosiaalityöntekijän Kaikki koulutusohjelmat Medisiininen tulosalue Jonna Juntunen osuus syöpäpotilaan hoidossa Yhteistyö eri ammattiryhmien kesken Osastofarmaseuttien ja sairaanhoitajien yhteistyö Hoitotyön koulutusohjelma Medisiininen tulosalue Jonna Juntunen Teho-osastojen esittelymateriaalin päivittäminen, video Osaamisen kehittäminen Os.2:n esittely uusille hoitajille / opiskelijoille DVD/manuaali Sydänpotilaan hoitoprosessin esittelyvideon päivitys DVD (osastopotilas/leikopotilas) Ohjeistus potilaan omaisuuden säilyttämisestä vuodeosastolla 2 Esittely video Pään ja kaulan sairauksien leikkausyksiköstä DVD Osaamiskartotuksen laatiminen tehoille Hoitotiede Operatiivinen tulosalue Maija Ranta ja Verkkokurssin laatiminen: tehosairaanhoitajan peruskurssille Henkilökunnan valmiudet opiskelijaohjaukseen ja kokemukset ohjauksen toteuttamisesta Koulutusmallit asiantuntijatyössä esim. miten asiantuntijoiden opetus tulisi järjestää (eri instanssit), millaista koulutusta työpaikalla/työnantajan/ulkopuolista koulutusta, miten tulevaisuuden haasteisiin voidaan vastata, miten voidaan hyödyntää verkkoopetusta/tutorointia/mentorointia/luentoja/käytännön harjoituksia/demonstraaatioita. Hoitotiede Operatiivinen tulosalue Maija Ranta ja Hoitotiede Operatiivinen tulosalue Maija Ranta ja Hoitotiede Operatiivinen tulosalue Maija Ranta ja Toimenkuvat Reumapoliklinikan sairaanhoitajan työnkuvan muuttuminen hoitajavastaanoton kehittämisen myötä - miten sairaanhoitajan työ muuttunut reumapoliklinikalla - mitä osaamisvaatimuksia aikaisemmin/tänään etnografia/haastattelu/kysel y/ Asiakirjat Hoitotiede Operatiivinen tulosalue Maija Ranta ja Työvuorosuunnittelu Ergonomiset työvuorot

9 Autonomiset työvuorot JOHTAMISEEN LIITTYVÄT AIHEET Mittarit Heräämön mittariston kehittäminen (esim. hoitoisuus, kuormittavuus) Hoitotiede Operatiivinen tulosalue Maija Ranta ja Henkilökunnan resurssointi. Leikkaussairaanhoitajan ja Hoitotiede/Hoitotyö Operatiivinen tulosalue Maija Ranta ja anestesiasairaanhoitajan työmäärän mittaamiseen liittyvän mittarin kehittäminen Ohjaukseen käytettävissä oleva aika/tehokas toiminta Kysely opiskelijaohjaajille (eri näkökulmista). Ohjauksen kuormittavuus Kirurgiseen vaihtoon käytettävän ajan kartoitus (Sali 9) Hoitotyön tunnusluvut potilaan näkökulmasta Kaikki koulutusohjelmat Medisiininen tulosalue Jonna Juntunen Työnjakomallit Johtaminen leikkausosastolla. Näkökulmia useampia Hoitotiede/Hoitotyö Operatiivinen tulosalue Maija Ranta ja esim. management, leadership, vastaavanhoitajan tehtävät, esimiesten työnjako, moniammatillinen johtaminen, johtamisen haasteet operatiivisessa yksikössä, jaettu johtajuus... Työnjohto moniammatillisessa tiimityössä Hoitotiede/Hoitotyö Operatiivinen tulosalue Maija Ranta ja leikkaussalissa Työnjako kirurgeilta hoitajille, terapeuteille Fysioterapia ja hoitotyö Operatiivinen tulosalue Jaana Virtanen Työnjohto eri ammattiryhmien välillä Hoitotiede/Hoitotyö Operatiivinen tulosalue Maija Ranta ja Sairaanhoitajan ja lääkärin juridinen vastuu sekä Hoitotiede Operatiivinen tulosalue Maija Ranta ja toimintakäytännöt anestesiaosastoilla Osastonsihteerin tehtäväkuva Hoitotyön koulutusohjelma Oulaskangas-Visala tulosalue Päivi Kaski TALOUTEEN LIITTYVÄT AIHEET Kustannustietoisuus Operatiivinen tulosalue Pirkko Sivonen, Maija Ranta ja Henkilökunnan kustannus-tietoisuus liittyen Kaikki koulutusohjelmat Operatiivinen tulosalue Maija Ranta ja hoitotuotteisiin Fysio- ja toimintaterapeutin työajan jakautuminen Pro gradu/ Fysio- ja toimintaterapian ko. Operatiivinen tulosalue/ Jaana Virtanen erikoissairaanhoidossa YAMK Kuntoutuksen vastuualue Räätälöidyn leikkauspeittelypakkauksen hyödyt versus taloudellisuus LEIKO LEIKO: TEP nopean kotiumisen toimintamalli (esim. potilaan näkökulma/kokemus,hoitohenkilökunnan näkökulma/kokemus, talousnäkökulma, potilasturvallisuuden näkökulma) Potilaan Potilaan tietosuojan toteutuminen teho-osastolla Operatiivinen tulosalue Pirkko Sivonen hoitoprosessiin liittyvät Henkilöstöön liittyvät Tehohoitajien eettiset ongelmat Operatiivinen tulosalue Pirkko Sivonen Henkilöstöön liittyvät Kiire, mistä kiire syntyy teho-osastoilla? Operatiivinen tulosalue Pirkko Sivonen Henkilöstöön liittyvät Ilmapiirin muodostuminen teho-osastolla Operatiivinen tulosalue Pirkko Sivonen

10 Henkilöstöön liittyvät Henkilöstöön liittyvät Tiimityö tänään tehohoidossa Operatiivinen tulosalue Pirkko Sivonen Tehohoitotyöhön sitoutuminen Operatiivinen tulosalue Pirkko Sivonen

Koulutusohjelma tai suuntautumisvaihtoehto

Koulutusohjelma tai suuntautumisvaihtoehto POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN OPINNÄYTETÖIDEN AIHEPANKKI AIHEALUE ASIAKASNÄKÖKULMA Ohjaus ja opetus Potilaan ohjaus Opinnäytetyön aihe Opinnäytetyön muoto/ aineisto Koulutusohjelma tai suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

Opiskelijavastaavien ja opettajien välinen yhteistyö Opiskelijan tavoitteiden mukainen oppiminen Opiskelijaohjaajien. webropol-kysely ohjausosaaminen

Opiskelijavastaavien ja opettajien välinen yhteistyö Opiskelijan tavoitteiden mukainen oppiminen Opiskelijaohjaajien. webropol-kysely ohjausosaaminen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri OPINNÄYTETYÖAIHEPANKKI NÄKÖKULMA Opiskelijaohjaus Opiskelijapalautteen analysointi valmiista aineistosta Kaikki ASIAKAS/ YHTEISTYÖKUMPPANIT Asiakkaisiin, potilaisiin

Lisätiedot

Kipuprojektin satoa. Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä

Kipuprojektin satoa. Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä Kipuprojektin satoa Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä Osaraportti: nykytilan kuvaus ja toimijoiden haastattelut

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Oys:n opiskelijoiden vastuualueinfojen sijainnit ja yhteystiedot 1

Oys:n opiskelijoiden vastuualueinfojen sijainnit ja yhteystiedot 1 Oys:n opiskelijoiden infojen sijainnit ja yhteystiedot 1 Avohoitotalon röntgen Sairaanhoidolliset palvelut / kuvantaminen Keskusröntgen N4 127B Leila Ukkola puh. 08 3155612 Avohoitoyksikkö 74 Psykiatrian

Lisätiedot

Oys:n opiskelijoiden vastuualueinfojen sijainnit ja yhteystiedot 1

Oys:n opiskelijoiden vastuualueinfojen sijainnit ja yhteystiedot 1 Oys:n opiskelijoiden infojen sijainnit ja yhteystiedot 1 Avohoitotalon röntgen Sairaanhoidolliset palvelut / kuvantaminen Keskusröntgen N4 127B (ulko-ovi A3:1) Leila Ukkola puh. 08 3155612 Avohoitoyksikkö

Lisätiedot

Asiantuntijasairaanhoitaja näyttöön perustuvan hoitotyön edistäjänä

Asiantuntijasairaanhoitaja näyttöön perustuvan hoitotyön edistäjänä Asiantuntijasairaanhoitaja näyttöön perustuvan hoitotyön edistäjänä Eloranta Sini, Kirurgian klinikka Judin Jaana, Korva,nenä ja kurkkutautien klinikka Kauppila Marjo, Naistenklinikka Leinonen Tuija, Kirurgian

Lisätiedot

27.8.2015. Turvallisuuden kehittäminen ja vaaratapahtumien raportointiprosessi Marina Kinnunen KTT, Hallintoylihoitaja

27.8.2015. Turvallisuuden kehittäminen ja vaaratapahtumien raportointiprosessi Marina Kinnunen KTT, Hallintoylihoitaja 27.8.2015 Turvallisuuden kehittäminen ja vaaratapahtumien raportointiprosessi Marina Kinnunen KTT, Hallintoylihoitaja SISÄLTÖ Turvallisuuden kehittäminen Määritelmä, tarve ja periaatteet Suunnitelmallisuus

Lisätiedot

LEIKO Leikkaukseen kotoa kulma

LEIKO Leikkaukseen kotoa kulma LEIKO Leikkaukseen kotoa - uusi näkökulman kulma Operatiiviset päivät 2005 Ulla Keränen Kirurgiylilääkäri HUS, Hyvinkään sairaala Taustan suunnittelu,, Mikko Keränen Hyvinkään sairaala : väestöpohja 170

Lisätiedot

Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014

Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014 Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014 hallintoylihoitaja Merja Miettinen KUJOn seminaari 13-14.2.2014 Hallituksen seminaari 27.-28.2.2014 2013 Tuottavuusohjelma jatkuu 2014-2016 Vähennetään

Lisätiedot

Havainnoinnilla käsihygienian parempaan toteutukseen?

Havainnoinnilla käsihygienian parempaan toteutukseen? Havainnoinnilla käsihygienian parempaan toteutukseen? Terveyskeskusten ja pitkäaikaislaitosten infektioyhdyshenkilöiden koulutuspäivä 4.5.215 Hygieniahoitaja Tuula Keränen, puh 4 59497 Potilaalla on oikeus

Lisätiedot

Ketjulähettien jaksosisällöt lääkäreille Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri

Ketjulähettien jaksosisällöt lääkäreille Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Ketjulähettien jaksosisällöt lääkäreille Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Päiväys 19.11.2014 Merita Kautonen /SA-T merita.kautonen@hameenlinna.fi 2(6) Sisällys HÄMEENLINNAN YKSIKKÖ 1 Ensiapu... 3 2 Ihosairaudet...

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut

Lasten ja nuorten palvelut Lasten ja nuorten palvelut 1.1.2014 Varhaiskasvatuksen johtamismallin muutos 1 Marja-Liisa Akselin 3.4.2014 Muutoksen tavoitteet (Kh 18.2.2013) Valmistelun keskeisenä tavoitteena on kehittää uudelle palvelualueelle

Lisätiedot

toteutetaan koko hoitoprosessin ajan, ei pelkästään juuri ennen leikkausta tai välittömästi sen jälkeen päiväkirurgisen potilaan hoidossa korostuvat

toteutetaan koko hoitoprosessin ajan, ei pelkästään juuri ennen leikkausta tai välittömästi sen jälkeen päiväkirurgisen potilaan hoidossa korostuvat Potilasohjaus ohjaa laki: potilaalla tiedonsaantioikeus potilaalla itsemääräämisoikeus laadullista -> näyttöön perustuvaa tavoitteena on potilaan hyvinvointi, edistää potilaan tietoutta omasta toiminnastaan

Lisätiedot

Aikuisen epilepsiaa sairastavan ohjaus

Aikuisen epilepsiaa sairastavan ohjaus Aikuisen epilepsiaa sairastavan ohjaus Mervi Pöntinen neurologian poliklinikka/ PHKS Epilepsiahoitaja toimii hoitotyön asiantuntijana moniammatillisessa työryhmässä vastaten omalta osaltaan epilepsiaa

Lisätiedot

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ennaltaehkäisevä kuntoutus toimintakyvyn hiipuessa Akuuttiin sairastumiseen liittyvä kuntoutus OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TIEDONKULKU RAKENTEET Riskitekijöiden

Lisätiedot

Trauma-teamin toimintaperiaatteet Anestesiakurssi 18.3.2011 Naantali

Trauma-teamin toimintaperiaatteet Anestesiakurssi 18.3.2011 Naantali Trauma-teamin toimintaperiaatteet Anestesiakurssi 18.3.2011 Naantali Olli Väisänen, LT Anestesiologian erikoislääkäri Lääketietellinen johtaja, yliopettaja Arcada Vammapotilaan hoitopolku Potilaan prehospitaalinen

Lisätiedot

Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö

Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö Projektikoordinaattori Sydämen vajaatoimintapotilaan potilasohjauksen kehittämistyön taustaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella vajaatoimintaa

Lisätiedot

Osastotunti. Tammikuu 2013 Maria Korkiakoski

Osastotunti. Tammikuu 2013 Maria Korkiakoski Osastotunti Tammikuu 2013 Maria Korkiakoski Projektityö Tarkistuslista suullisiin raportointitilanteisiin Oulaskankaan sairaalan leikkaus- ja anestesiaosastolle Taskumallinen kaksipuolinen tarkistuskortti,

Lisätiedot

Sairaanhoidollinen toiminta - Hoitotyö- v Valtuuston info

Sairaanhoidollinen toiminta - Hoitotyö- v Valtuuston info Sairaanhoidollinen toiminta - Hoitotyö- v. 2015-2016 Valtuuston info 6.6.2016 Pirjo Kejonen Hallintoylihoitaja Rajallisten henkilöstövoimavarojen kohdennus Hoitohenkilöstön resurssien kohdennus ja henkilöstömenojen

Lisätiedot

VIDEOVÄLITTEINEN OPETUS

VIDEOVÄLITTEINEN OPETUS VIDEOVÄLITTEINEN OPETUS Anne Mohn, Tiina Tarr, VSSHP, TYKS Leena Salminen, Turun yliopisto, hoitotieteen laitos, Minna Syrjäläinen-Lindberg, Yrkeshögskolan Novia Teija Franck, Turun AMK Terveydenhuollon

Lisätiedot

Uudistuvat työnkuvat -hanke

Uudistuvat työnkuvat -hanke Uudistuvat työnkuvat -hanke Jyväskylän kaupunki / vanhus- ja vammaispalvelut Ulla Halonen, projektipäällikkö Tavoitteet: Hankkeen tarkoituksena on ollut kehittää sairaanhoitajien, lähihoitajien ja laitoshuoltajien

Lisätiedot

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖN TEKIJÄT TERO LUOKKANEN JA SINI OTTELIN OPINNÄYTETYÖN OHJAAJAT: LEHTORI, TUTKINTOVASTAAVA RAIJA RAJALA,

Lisätiedot

SAIRAANHOITAJAOPISKELIJOIDEN POTILASOHJAUKSEN UUDET MENETELMÄT VIDEOVÄLITTEINEN POTILASOHJAUS

SAIRAANHOITAJAOPISKELIJOIDEN POTILASOHJAUKSEN UUDET MENETELMÄT VIDEOVÄLITTEINEN POTILASOHJAUS SAIRAANHOITAJAOPISKELIJOIDEN POTILASOHJAUKSEN UUDET MENETELMÄT VIDEOVÄLITTEINEN POTILASOHJAUS Anne Mohn Suunnittelija (ma), TtM, sh, th Potilasohjaus symposium 17.10.2016 PROJEKTIN LÄHTÖKOHDAT: Selvittää

Lisätiedot

Laatija: Potilasturvallisuusvastaava Ann-Christin Elmvik Elokuu 2015

Laatija: Potilasturvallisuusvastaava Ann-Christin Elmvik Elokuu 2015 (Käännös) Laatija: Potilasturvallisuusvastaava Ann-Christin Elmvik Elokuu 2015 IKINÄ-TOIMINTAMALLIN KUVAUS JA TOIMINTAMALLIN TOTEUTUS PARAISTEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTOLLA 1. Tausta Terveydenhuoltoyksikössä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Esityksen aihe JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Mirja Immonen, koulutuspäällikkö 1 PERUSTIETOJA 2010 Opiskelijamäärä 8490, tutkinto opiskelijoita 6789 Suoritetut tutkinnot v. 2010 yhteensä 1634 Amk tutkintoja

Lisätiedot

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta WEBROPOL -KYSELY Kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta

Lisätiedot

Hoitotyön katsaus. Hallituksen seminaari 26.-27.2.2015. Merja Miettinen hallintoylihoitaja Kirsi Leivonen pa-ylihoitaja Arja Sistonen pa-ylihoitaja

Hoitotyön katsaus. Hallituksen seminaari 26.-27.2.2015. Merja Miettinen hallintoylihoitaja Kirsi Leivonen pa-ylihoitaja Arja Sistonen pa-ylihoitaja Hoitotyön katsaus Hallituksen seminaari 26.-27.2.2015 Merja Miettinen hallintoylihoitaja Kirsi Leivonen pa-ylihoitaja Arja Sistonen pa-ylihoitaja 16.2.2015 1 Esityksen sisältö Hoitotyön palveluyksikön

Lisätiedot

HOITOTYÖN OPISKELIJOIDEN KÄYTÄNNÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN

HOITOTYÖN OPISKELIJOIDEN KÄYTÄNNÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN HOITOTYÖN OPISKELIJOIDEN KÄYTÄNNÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Koskela Tarja, sairaanhoitaja (YAMK), Oulun yliopistollinen sairaala Mustakangas Satu, sairaanhoitaja (AMK), Oulun yliopistollinen sairaala

Lisätiedot

Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, Marja-Leena Arffman Terveydenhuollon ylitarkastaja

Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, Marja-Leena Arffman Terveydenhuollon ylitarkastaja Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, 20.3.2014 Terveydenhuollon ylitarkastaja Lääkkeen käyttötarkoitukset Lievittää oireita Lääke Auttaa terveydentilan tai sairauden

Lisätiedot

Verkostoista voimaa opiskelijaohjauksen kehittämiseen

Verkostoista voimaa opiskelijaohjauksen kehittämiseen Verkostoista voimaa opiskelijaohjauksen kehittämiseen VeTe päätösseminaari Tampere-talo 6.9.2011 Heiskanen, Marjut. Kliinisen hoitotyön opettaja, tiimivastaava KYS. Taam-Ukkonen, Minna. Ylihoitaja. KYS.

Lisätiedot

Tulevaisuuden sairaala Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Valtuustoinfo

Tulevaisuuden sairaala Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Valtuustoinfo Tulevaisuuden sairaala 2030 Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Valtuustoinfo 28.10.2014 Master Plan Johdanto Sisältö Toteutustapa ja aikataulu Vaihtoehtojen vertailu

Lisätiedot

Keuhkoahtaumapotilaan ohjaus kuntoon

Keuhkoahtaumapotilaan ohjaus kuntoon Keuhkoahtaumapotilaan ohjaus kuntoon Minna Virola, sairaanhoitaja, projektityöntekijä, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP), Oulaskankaan sairaala Sairaanhoitajapäivät, Helsinki 17.3.2011 24.10.2011

Lisätiedot

Potilaan parhaaksi! Näyttöön perustuvan ohjauksen vahvistaminen-osahankkeen loppuseminaari

Potilaan parhaaksi! Näyttöön perustuvan ohjauksen vahvistaminen-osahankkeen loppuseminaari Hallintoylihoitaja Pirjo Kejonen 17.5.2011 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Potilaan parhaaksi! Näyttöön perustuvan ohjauksen vahvistaminen-osahankkeen loppuseminaari Potilaan ohjaus Potilaan ja omaisten

Lisätiedot

Ajankohtaista sairaanhoitopiirin hoitotyöstä

Ajankohtaista sairaanhoitopiirin hoitotyöstä Ajankohtaista sairaanhoitopiirin hoitotyöstä Terveyskeskusten johtavien viranhaltioiden ja Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyöseminaari 7.10.2014 Pirjo Kejonen, hallintoylihoitaja PPSHP 1.

Lisätiedot

Kuntouttava työote vs. toimintakykyä edistävä työote

Kuntouttava työote vs. toimintakykyä edistävä työote Toimintakykyä edistävä työote Satakunnan keskussairaalassa missä mennään? Yhteisvoimin kotona ja Kuntouttava työote osaston arjessa -hankkeet 12.5.2016 Satakunnan keskussairaala Sanna Suominen, ft, TtM,

Lisätiedot

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Työelämäyhteistyöpäivä 6.9.2012 Arja Oikarinen 1 Luennon sisältö: Ammattitaitoa edistävä harjoittelu Mitä on

Lisätiedot

KunTeko Kuntatalo Miltä tulevaisuuden työ meillä näyttää ja tuntuu? Case Kuntouttava kotihoito

KunTeko Kuntatalo Miltä tulevaisuuden työ meillä näyttää ja tuntuu? Case Kuntouttava kotihoito KunTeko 2020 10.5.2016 Kuntatalo Miltä tulevaisuuden työ meillä näyttää ja tuntuu? Case Kuntouttava kotihoito Tarja Viitikko Kotona asumisen tuki toimintayksikön esimies/projektikoordinaattori Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 1 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä Annettu päivänä kuuta 2013 Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Kotiutuksessa huomioitavia asioita

Kotiutuksessa huomioitavia asioita Kotiutuksessa huomioitavia asioita Sujuvampaa hoitoa lonkkamurtumapotilaalle 4.2.2015 Maarit Virtanen Turun kaupunki Hyvinvointitoimiala Akuutti ortopedinen kuntoutusosasto Onnistunut kotiutus Onnistuneet

Lisätiedot

Selkäleikkausta edeltävä esikäynti Töölön sairaalan Monitoimipoliklinikalla. Sairaanhoitaja Toni Broman, HUS Töölön sairaala

Selkäleikkausta edeltävä esikäynti Töölön sairaalan Monitoimipoliklinikalla. Sairaanhoitaja Toni Broman, HUS Töölön sairaala Selkäleikkausta edeltävä esikäynti Töölön sairaalan Monitoimipoliklinikalla Sairaanhoitaja Toni Broman, HUS Töölön sairaala Töölön sairaalan osasto 2 on 25- paikkainen vuodeosasto, jonka erikoisalana on

Lisätiedot

Sepelvaltimotautipotilaan ohjauksen työkaluja. Vuokko Pihlainen Kliinisen hoitotyön asiantuntija

Sepelvaltimotautipotilaan ohjauksen työkaluja. Vuokko Pihlainen Kliinisen hoitotyön asiantuntija Sepelvaltimotautipotilaan ohjauksen työkaluja Kliinisen hoitotyön asiantuntija 28.102016 Esityksen sisältönä Potilasohjauksen näkökulmia Kehittämistyön lähtökohtia Potilasohjauksen nykykäytäntöjä ja menetelmiä

Lisätiedot

Tahdomme parantaa. Uudistuva KYS KAARISAIRAALA

Tahdomme parantaa. Uudistuva KYS KAARISAIRAALA Tahdomme parantaa Uudistuva KYS KAARISAIRAALA Tahdomme PARANTAA Sairaalan rooli on muuttumassa. Siellä vietetty aika on entistä lyhyempi ja kohdistuu tarkoin harkittuihin hoitoihin. Kaikki perustuu yhteistyöhön.

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA

PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA Kunnalla on terveydenhuoltolain (L1326/2010:29 ) mukainen velvollisuus järjestää potilaan sairaanhoitoon liittyvä lääkinnällinen kuntoutus. Lääkinnälliseen

Lisätiedot

Traumapotilaan kivunhoidon haasteet. - Kivunhoidon suunnittelu ja toteutus traumatologian vuodeosastolla

Traumapotilaan kivunhoidon haasteet. - Kivunhoidon suunnittelu ja toteutus traumatologian vuodeosastolla Traumapotilaan kivunhoidon haasteet - Kivunhoidon suunnittelu ja toteutus traumatologian vuodeosastolla Traumatologian vos TD4/TB4 N. 90% potilaista tulee päivystyspotilaina, ympäri vuorokauden Tapaturmapotilaat

Lisätiedot

SAIRAANHOITAJAN OSAAMINEN AKUUTIN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN HOITOTYÖSSÄ SYDÄNHOITOLINJALLA

SAIRAANHOITAJAN OSAAMINEN AKUUTIN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN HOITOTYÖSSÄ SYDÄNHOITOLINJALLA Jaana Kurki SAIRAANHOITAJAN OSAAMINEN AKUUTIN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN HOITOTYÖSSÄ SYDÄNHOITOLINJALLA - Osaamisen kuvantamismalli Kehittämisprojektin tausta Kehittämisprojekti oli osa laajempaa T-Pro

Lisätiedot

Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman,

Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman, Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman, Järvenpään kaupunki radanvarteen rakennettu asukkaita 41 000 kaksi terveysasemaa Asiakasvastaava täydennyskoulutus 30op

Lisätiedot

HAKEMUS RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEEN 1.6.

HAKEMUS RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEEN 1.6. Sosiaali- ja terveysministeriö Lääkintöneuvos Timo Keistinen Hallintoneuvos Anne Koskela Viitteet: Asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä (annettu 23.9.2014)

Lisätiedot

Sairaala Sinua varten

Sairaala Sinua varten Satasairaalan toiminnan suunnittelua ohjaavat teesit Sairaala Sinua varten eija.vaula@satshp.fi 12-10-2016 Sisältö Tavoitteet Teesit Toiminta Päivystyssairaala Satasairaala hanke Toiminnallinen suunnitelma

Lisätiedot

Sisätautien hoito tänään Lapin keskussairaalassa

Sisätautien hoito tänään Lapin keskussairaalassa Sisätautien hoito tänään Lapin keskussairaalassa 26.4.2016 Potilas- ja omaisneuvostonkokous Auditorio Sisätautien ylil., medisiinisen tulosalueen johtaja Susanna Halonen Sisätautien ja ihotautien tulosyksikkö

Lisätiedot

Sisältö. Työryhmä Tausta Tarkoitus Menetelmä Tulokset Johtopäätökset Kehittämistyön haasteet ja onnistumiset Esimerkkejä

Sisältö. Työryhmä Tausta Tarkoitus Menetelmä Tulokset Johtopäätökset Kehittämistyön haasteet ja onnistumiset Esimerkkejä AJANKOHTAISTA IMETYSOHJAUKSESTA Näyttöön perustuva imetysohjauksen yhtenäinen toimintamalli terveydenhuollon palveluketjussa Äitiyshuollon ja naistentautien alueellinen koulutus 16.1-17.1.2017, Rovaniemi

Lisätiedot

Hoitosuositus. Leikki-ikäisen emotionaalinen tuki päiväkirurgisessa hoitotyössä. Tutkimusnäytöllä tuloksiin

Hoitosuositus. Leikki-ikäisen emotionaalinen tuki päiväkirurgisessa hoitotyössä. Tutkimusnäytöllä tuloksiin Hoitosuositus Tutkimusnäytöllä tuloksiin Leikki-ikäinen lapsi tarvitsee mahdollisuuksia puhua ja käsitellä toimenpiteen herättämiä tunteita. Kuva: Shutterstock Leikki-ikäisen emotionaalinen tuki päiväkirurgisessa

Lisätiedot

Laatutyö opinnäytetyön kehittämisessä Case Stadia

Laatutyö opinnäytetyön kehittämisessä Case Stadia Laatutyö opinnäytetyön kehittämisessä Case Stadia Työseminaari 24.11.2005 Taru Ruotsalainen Sosiaali- ja terveysala Hoitotyö ja ensihoito Kuntoutus Erityisalat Sosiaaliala Hoitotyö Apuvälinetekniikka Bioanalytiikka

Lisätiedot

Avohoitotoiminnan kehittäminen PSHP:ssä

Avohoitotoiminnan kehittäminen PSHP:ssä Avohoitotoiminnan kehittäminen PSHP:ssä Sirpa Salin, projektipäällikkö, TtT, PSHP 6.9.2011 Sirpa Salin 1 Tavoitteena on Kehittää poliklinikkatoimintaa aiempaa Tuottavammaksi Vaikuttavammaksi Laadukkaammaksi

Lisätiedot

Käsihygieniahanke. Helena Ojanperä, hygieniahoitaja OYS, infektioiden torjuntayksikkö Valtakunnalliset hygieniahoitajien koulutuspäivät

Käsihygieniahanke. Helena Ojanperä, hygieniahoitaja OYS, infektioiden torjuntayksikkö Valtakunnalliset hygieniahoitajien koulutuspäivät Käsihygieniahanke Helena Ojanperä, hygieniahoitaja OYS, infektioiden torjuntayksikkö Valtakunnalliset hygieniahoitajien koulutuspäivät 15 16.5.2014 Käsihygienia hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisyssä

Lisätiedot

Pienienergiaisen murtuman saaneiden potilaiden hoito Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueelle

Pienienergiaisen murtuman saaneiden potilaiden hoito Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueelle Pienienergiaisen murtuman saaneiden potilaiden hoito Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueelle Osteoporoosihoitaja Tanja Jukola 20.2.2015 1 Projektin taustaa Suomessa todetaan vuosittain arviolta 30000

Lisätiedot

Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta

Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille II -hanke Halko-koulutus 12.11.2015 Tarve ja kohderyhmä Tarve kehittää terveysasemien työtä vastaamaan paremmin

Lisätiedot

Sepelvaltimotautipotilaan ohjaus oikea-aikaisesti pilotin esittely

Sepelvaltimotautipotilaan ohjaus oikea-aikaisesti pilotin esittely Sepelvaltimotautipotilaan ohjaus oikea-aikaisesti pilotin esittely Sydäntukihoitajien alueellinen koulutuspäivä 20.5.2016 Kehittäjäsairaanhoitaja Johanna Pekkilä, JYTE avosairaanhoito Alkutilanne Sepelvaltimotautia

Lisätiedot

Verkostokokous Lahti 23.9.2010 Lääkintöneuvos Timo Keistinen

Verkostokokous Lahti 23.9.2010 Lääkintöneuvos Timo Keistinen Potilasturvallisuuden lainsäädäntö Verkostokokous Lahti 23.9.2010 Lääkintöneuvos Timo Keistinen VISIO - tavoitetila vuoteen 2013 mennessä Potilasturvallisuus on ankkuroitu toiminnan rakenteisiin ja toimintatapoihin:

Lisätiedot

11.10.2013. Soja Ukkola 1

11.10.2013. Soja Ukkola 1 11.10.2013 Soja Ukkola 1 Työelämäyhteistyö Oamkissa ja opiskelijoiden työllistyminen Ammattikorkeakoululaki 2003/351 5 Ammattikorkeakoulun tulee tehtäviään suorittaessaan olla erityisesti omalla alueellaan

Lisätiedot

TERVEYSKESKUKSEN TOTEUTUNUT MONIAMMATILLINEN (lääkärit ja muu henkilöstö) AJALTA 1.1-30.6.2014

TERVEYSKESKUKSEN TOTEUTUNUT MONIAMMATILLINEN (lääkärit ja muu henkilöstö) AJALTA 1.1-30.6.2014 AJALTA.-30.6.04 Päivämäärä Tilaisuuden otsikko tai aihe Tilaisuuden sisällön painopistealue, esim. talon tapojen laatiminen, hoitoketjujuurrutus, kliininen koulutus, työyhteisön, tietojärjestelmäkoulutus

Lisätiedot

Potilasohjauksen kehittäminen näyttöön perustuvaksi

Potilasohjauksen kehittäminen näyttöön perustuvaksi Potilasohjauksen kehittäminen näyttöön perustuvaksi VeTePO -osahanke 18.10.2011 Kehittämisen lähtökohdat 1 VeTe Potilasohjaus on yksi hoitamisen ydintehtävistä, joka kuuluu lain perusteella potilaan oikeuksiin

Lisätiedot

MUUTTUVAT HOITOPROSESSIT YKSITYISSEKTORIN NÄKÖKULMASTA

MUUTTUVAT HOITOPROSESSIT YKSITYISSEKTORIN NÄKÖKULMASTA MUUTTUVAT HOITOPROSESSIT YKSITYISSEKTORIN NÄKÖKULMASTA Päivi Metsäniemi Kehittämisylilääkäri, Vastaanottotoiminnan palvelujohtaja Terveystalo 2016 14.3.2016 1 Esittely ja sidonnaisuudet LL 2003 Helsinki

Lisätiedot

HUS TUOTTAVUUSSEMINAARI 3.2.2015 BIOMEDICUM. Hyksin tuottavuusohjelma. Reijo Haapiainen johtava ylilääkäri HYKS johto

HUS TUOTTAVUUSSEMINAARI 3.2.2015 BIOMEDICUM. Hyksin tuottavuusohjelma. Reijo Haapiainen johtava ylilääkäri HYKS johto HUS TUOTTAVUUSSEMINAARI 3.2.2015 BIOMEDICUM Hyksin tuottavuusohjelma Reijo Haapiainen johtava ylilääkäri HYKS johto TUOTTAVUUS = Tuotos Panos» Hoitoepisodi Mikä panos» DRG-piste Mikä panos» Euroa Asukas

Lisätiedot

Tulevaisuuden sairaala 2030 Uudistamisohjelman tilannekatsaus. PPSHP valtuusto Juha Korpelainen/ Kari-Pekka Tampio

Tulevaisuuden sairaala 2030 Uudistamisohjelman tilannekatsaus. PPSHP valtuusto Juha Korpelainen/ Kari-Pekka Tampio Tulevaisuuden sairaala 2030 Uudistamisohjelman tilannekatsaus PPSHP valtuusto 10.11.2016 Juha Korpelainen/ Kari-Pekka Tampio Esityksen sisältö 1. Lasten ja naisten sairaala 2. Ydinsairaala 3. Tukipalvelukeskus

Lisätiedot

SAIRAALAFARMASIAN TARPEET PERUSOPETUKSESSA

SAIRAALAFARMASIAN TARPEET PERUSOPETUKSESSA SAIRAALAFARMASIAN TARPEET PERUSOPETUKSESSA Lotta Tyynismaa asiantuntijaproviisori Opetusapteekkien neuvottelupäivä 23.4.2014 lotta.tyynismaa@hus.fi SISÄLTÖ Yleistä Lääkehuollon rooli terveydenhuollossa

Lisätiedot

Hoitotyön näkökulma. Merja Miettinen hallintoylihoitaja

Hoitotyön näkökulma. Merja Miettinen hallintoylihoitaja Hoitotyön näkökulma Merja Miettinen hallintoylihoitaja Hoitotyön palveluyksikön toiminta käynnistyi 1.1.2015 Kliinisten hoitopalvelujen alueella TAVOITTEET: Hoitohenkilöstön työn tuottavuuden lisääminen

Lisätiedot

Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk

Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk Haavahoidon erikoistumiskoulutuksen valtakunnalliseen verkostoon kuuluu Salla Seppänen (koordinointi), Päivi Virkki Savonia-amk, Ansa Iivanainen, Mamk,

Lisätiedot

Kainuun terveyshyötymalli. Pekka Honkanen Professori, Oulun yliopisto, terveystieteiden laitos Terveyskeskuslääkäri, Kainuun sote- kuntayhtymä

Kainuun terveyshyötymalli. Pekka Honkanen Professori, Oulun yliopisto, terveystieteiden laitos Terveyskeskuslääkäri, Kainuun sote- kuntayhtymä Kainuun terveyshyötymalli Pekka Honkanen Professori, Oulun yliopisto, terveystieteiden laitos Terveyskeskuslääkäri, Kainuun sote- kuntayhtymä Omahoidon tuki Palveluvalikoima Päätöksentuk i Tiedon tehokäyttö

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Leanilla potilasturvallisuutta tehohoitoon

Leanilla potilasturvallisuutta tehohoitoon Leanilla potilasturvallisuutta tehohoitoon Päivi Peltola, Marko Hyvönen, Arto Immonen, Anna-Marja Karhunen, Timo Kellokoski, Juha Koskenkari, Marja Lämsä, Susanna Mustonen, Maarit Yliniemi Tehohoitopaikka

Lisätiedot

Osaamisen kehittyminen ja sen mittaaminen hoitotyön taitokoulutuksissa

Osaamisen kehittyminen ja sen mittaaminen hoitotyön taitokoulutuksissa Osaamisen kehittyminen ja sen mittaaminen hoitotyön taitokoulutuksissa Henkilöstön joustava liikkuvuus - valtakunnalliset koulutuspäivät 11. 12.11.2015. Rosqvist Eerika, koulutussuunnittelija, sh, TtT

Lisätiedot

VeTe. Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto. Kaatumisten ehkäisy: suosituksesta toimintamalliksi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa

VeTe. Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto. Kaatumisten ehkäisy: suosituksesta toimintamalliksi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa VeTe Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto Kaatumisten ehkäisy: suosituksesta toimintamalliksi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa Potilasturvallisuuden tutkimuspäivät 26. - 27.1.2011,

Lisätiedot

Hoitoon liittyvien infektioiden seuranta. Kun tiedetään hoitoon liittyvien infektioiden esiintyvyys

Hoitoon liittyvien infektioiden seuranta. Kun tiedetään hoitoon liittyvien infektioiden esiintyvyys Hygieniayhdyshenkilön rooli hoitoon liittyvien infektioiden seurannassa Valtakunnalliset sairaalahygieniapäivät 16.-17.3.2016 Hygieniahoitaja Raija Järvinen, infektioiden torjuntayksikkö, OYS p. 040 5060997/raija.jarvinen@ppshp.fi

Lisätiedot

ATK-päivä Joensuu 27.5.2002. Pentti Itkonen

ATK-päivä Joensuu 27.5.2002. Pentti Itkonen ATK-päivä Joensuu 27.5.2002 Pentti Itkonen Miksi strategia? Tulevaisuuteen ajautuminen Passiivinen kohtalonusko Strateginen liikkumavara koetaan vähäisenä Tulevaisuuteen sopeutuminen Menneisyyden trendit

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2018. Talousarvio 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2018. Talousarvio 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2018 Talousarvio 2016 Yhtymävaltuusto 24.-25.11.2015 JOHTAJAYLILÄÄKÄRI JUKKA MATTILA LAPIN SAIRAANHOITOPIIRI Painopistealueet vuonna 2016 1.Palvelujen ja päivystysvalmiuden

Lisätiedot

Mihin tutkimuksen käyttöönotto törmää hoitotyössä?

Mihin tutkimuksen käyttöönotto törmää hoitotyössä? Mihin tutkimuksen käyttöönotto törmää hoitotyössä? Heljä Lundgrén-Laine, kehittämisylihoitaja VSSHP, post doc, Turun yliopisto, hoitotiede helja.lundgren-laine@tyks.fi +358 50 562 4374 Miksi se törmää

Lisätiedot

Olkapääoireisen potilaan hoito perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa

Olkapääoireisen potilaan hoito perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa Olkapääoireisen potilaan hoito perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa Hoitoketjut Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä 30.1.2014 Hoitoketjun tavoite Päivystykselliset

Lisätiedot

VÄLITTÖMÄN ASIAKASTYÖAJAN LISÄÄMINEN / Siuntion kotihoito

VÄLITTÖMÄN ASIAKASTYÖAJAN LISÄÄMINEN / Siuntion kotihoito VÄLITTÖMÄN ASIAKASTYÖAJAN LISÄÄMINEN / Siuntion kotihoito SIUNTION KOTIHOITO Asukkaita Siuntiossa 6 170 hlöä. Siuntion kotihoidossa asiakkaita n. 80 hlöä Säännöllisen kotihoidon asiakkaita n. 50 hlöä Henkilökunta:

Lisätiedot

Ilmoittautumis- ja kulunseurantajärjestelmä Avohoitotalo, Oulun yliopistollinen sairaala

Ilmoittautumis- ja kulunseurantajärjestelmä Avohoitotalo, Oulun yliopistollinen sairaala POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Ilmoittautumis- ja kulunseurantajärjestelmä Avohoitotalo, Oulun yliopistollinen sairaala Terveydenhuollon ATK-päivät Lahti 24 25.05.2011 Kari Haukipuro AHT kerroksittain

Lisätiedot

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen (Versio 1) - Oulun kaupunki Sote tuotanto 24.1.2014 Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Luokka Tarkoitus Prosessin

Lisätiedot

KIPSAUSALAN AMMATTITUTKINTO PÄIVYSTYSTYÖN TUKENA KOTKA

KIPSAUSALAN AMMATTITUTKINTO PÄIVYSTYSTYÖN TUKENA KOTKA KIPSAUSALAN AMMATTITUTKINTO PÄIVYSTYSTYÖN TUKENA KOTKA KIPSAUSALAN AMMATTITUTKINNON KEHITTYMINEN MIKSI KIPSAUSALAN AMMATTITUTKINTO? TUTKINNON PERUSTEET VALMISTUIVAT 2011 TUTKINNON SUORITTAMISEN JÄRJESTELYT

Lisätiedot

Väitöstutkimus: Continuity of patient care in day surgery (Päiväkirurgisen potilaan hoidon jatkuvuus)

Väitöstutkimus: Continuity of patient care in day surgery (Päiväkirurgisen potilaan hoidon jatkuvuus) 1 Turun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Hoitotieteen laitos THM, esh Marja Renholm Väitöstutkimus: Continuity of patient care in day surgery (Päiväkirurgisen potilaan hoidon jatkuvuus) LEKTIO 6.11.2015

Lisätiedot

Hoitotyön toimintaohjelma 2014-2016 4.11.2014

Hoitotyön toimintaohjelma 2014-2016 4.11.2014 Hoitotyön toimintaohjelma 2014-2016 4.11.2014 Valmistelutyöryhmä Hallintoylihoitaja Pirjo Aalto (puheenjohtaja) Professori Marja Kaunonen (varapuheenjohtaja) Ylihoitaja Sari Lepistö Ylihoitaja Marita Saari

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Sivu 1/6Sivu 1/6 KOMMENTIT 1(6) Opetushallitus / Aira Rajamäki PL 380 00531 Helsinki aira.rajamaki@oph.fi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Ohessa Kuuloliiton kommentit sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon

Lisätiedot

Curriculum Vitae 2016

Curriculum Vitae 2016 Curriculum Vitae 2016 Enni Annika Kiiski (os. Sjöblom) Proviisori, yliopisto-opettaja, jatko-opiskelija Farmasian tiedekunta, HY Farmakologian ja lääkehoidon osasto Kliinisen farmasian ryhmä / Sosiaalifarmasia

Lisätiedot

VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä

VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä TUIJA HELANNE, sairaanhoitaja SARA HAIMI-LIIKKANEN, kehittämiskoordinaattori Tausta ja tarkoitus Kotkan

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuurikysely

Turvallisuuskulttuurikysely Turvallisuuskulttuurikysely Kuntayhtymähallitus 21.1.2014 Maijaterttu Tiainen Ylihoitaja, potilasturvallisuuskoordinaattori Turvallisuuskulttuuri On organisaation kykyä ja tahtoa ymmärtää: Millaista turvallinen

Lisätiedot

Moniammatillinen verkosto vuosina : tavoitteet, menetelmät ja tulokset

Moniammatillinen verkosto vuosina : tavoitteet, menetelmät ja tulokset Moniammatillinen verkosto vuosina 2012-2016: tavoitteet, menetelmät ja tulokset Antti Mäntylä, apteekkari, FaT 26.1.2017 Keskustelutilaisuus: Moniammatillinen yhteistyö tulevissa sote-rakenteissa Helsinki

Lisätiedot

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6. KOTOA KOTIIN - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.2015 Projektin taustat ja pilotti Tarkastelun kohteena ne asiakkaat, jotka

Lisätiedot

OPERATIIVINEN TOIMIALUE Toimipisteet Kevät 2014 Kesä 2014 Syksy ja joulu 2014

OPERATIIVINEN TOIMIALUE Toimipisteet Kevät 2014 Kesä 2014 Syksy ja joulu 2014 OPERATIIVINEN TOIMIALUE KIRURGIA Osasto 22 Osasto 20 Osasto 21 Sulku 30.06-03.08.14 (korvaava osasto entinen os 26) Osasto 15 Kirurgian poliklinikka Preoperatiivinen yksikkö NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET

Lisätiedot

Operatiivisen hoidon tulosalue kir.yl/ taj. Kyösti Haataja

Operatiivisen hoidon tulosalue kir.yl/ taj. Kyösti Haataja Operatiivisen hoidon tulosalue kir.yl/ taj. Kyösti Haataja TULOSYKSIKÖT MEDISIININEN HOITO sisätaudit ja ihotaudit OPERATIIVINEN HOITO SAIRAANHOID.PALVELUT kirurgia patologia keuhkosairaudet neurologia

Lisätiedot

HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMAN KEHITTÄMISKOHTEET

HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMAN KEHITTÄMISKOHTEET KEHITTÄMISKOHTEET NÄYTTÖÖN PERUSTUVAN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Näyttöön perustuva hoitotyö -koulutus yhteistyössä koulutusorganisaatioiden kanssa. Keinoja näyttöön perustuvan hoitotyön käyttöönottoon -toimintamallin

Lisätiedot

Laaturyhmän toiminta

Laaturyhmän toiminta Laaturyhmän toiminta SÄTEILYTURVALLISUUS JA LAATU RÖNTGENDIAGNOSTIIKASSA 19.5.-21.5.2014, Viking Line m/s Mariella Jyrki Ruohonen, ylifyysikko Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri (EPSHP) Seinäjoen keskussairaala,

Lisätiedot

Lapsipotilaan emotionaalinen tuki päiväkirurgiassa. Anne Korhonen TtT, kliinisen hoitotieteen asiantuntija OYS / Lasten ja nuorten ty 16.4.

Lapsipotilaan emotionaalinen tuki päiväkirurgiassa. Anne Korhonen TtT, kliinisen hoitotieteen asiantuntija OYS / Lasten ja nuorten ty 16.4. Lapsipotilaan emotionaalinen tuki päiväkirurgiassa Anne Korhonen TtT, kliinisen hoitotieteen asiantuntija OYS / Lasten ja nuorten ty 16.4.2012 Miksi lapsen valmistaminen on tärkeää? Lapsen kyky hahmottaa

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

Sädehoitoon tulevalle

Sädehoitoon tulevalle Sädehoitoon tulevalle Satakunnan sairaanhoitopiiri Sädehoitoyksikkö Päivitys 10//2015 Päivittäjä MM, mi Tämä opas on selkokielinen. Saat siitä tietoa helposti ja nopeasti. Ohjeen laatinut: Satakunnan sairaanhoitopiiri,

Lisätiedot

Potilashoidon vuosikertomus 2015 Naistenklinikka

Potilashoidon vuosikertomus 2015 Naistenklinikka Potilashoidon vuosikertomus 2015 Naistenklinikka Naistenklinikka 1. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Naistenklinikka vastaa synnytysten ja naistentautien hoidosta VSSHP:n alueella. Erityisvastuualueeseen kuuluvat

Lisätiedot

Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä

Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä Johtamisen tiekartta hanke Loppuseminaari 29.9.2014 Sirkku Pikkujämsä Terveysjohtaja, Oulun kaupunki Oulun kaupungin tavoitteet mielenterveys-

Lisätiedot

PALKOn avoin seminaari

PALKOn avoin seminaari PALKOn avoin seminaari 22.11.2016 22.11.2016 1 PALKOn jäsenet ja jaostot PALKON SUOSITUSPROSESSI Potilaat Viranomaiset (Kela ym.) Terveydenhuollon palveluiden järjestäjät Terveydenhuollon palveluiden tuottajat

Lisätiedot