Koulutusohjelma tai suuntautumisvaihtoehto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulutusohjelma tai suuntautumisvaihtoehto"

Transkriptio

1 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN OPINNÄYTETÖIDEN AIHEPANKKI (paitsi anne.t.korhonen(at)ppshp.fi) AIHEALUE Opinnäytetyön aihe Opinnäytetyön muoto/ aineisto Koulutusohjelma tai suuntautumisvaihtoehto Päivitetty Tulosalue / vastuualue Yhteyshenkilö ASIAKASNÄKÖKULMA Ohjaus ja opetus Kotihoito-ohjeet selkärankapotilaalle (moniammatillinen) Opaslehtinen Fysioterapia Operatiivinen tulosalue Jaana Virtanen TEPprepolin potilaille ohjausvideo, koskien DVD Fysioterapia ja hoitotyö Operatiivinen tulosalue Jaana Virtanen valmistautumista leikkaukseen ja postoperatiivisesta hoidosta ja kuntoutumisesta. Moniammatillinen lähestymistapa Suusyöpään sairastuneen potilaan kokemuksia Kysely/Haastattelu saadusta ohjauksesta ennen leikkausta LEIKOtoiminnan käynnistyttyä. Selkärankareumapotilaan hoitoon sitoutuminen, Fysioterapia ja hoitotyö Operatiivinen tulosalue Jaana Virtanen sitouttamisen keinoja, itsehoitokeinoja (moniammatillinen) Fibromyalgiapotilaan ohjaus, potilaan kokemukset Kysely asiakkaille Fysioterapian koulutusohjelma Operatiivinen tulosalue Jaana Virtanen Dupytren-potilaan ohje, toimintaterapia Fysioterapian koulutusohjelma Operatiivinen tulosalue Jaana Virtanen Reumaortopedisen potilaan potilasohje, esim. rystysplastia, toiminta- ja fysioterapia samassa ohjeessa Fysioterapian koulutusohjelma Operatiivinen tulosalue Jaana Virtanen Ohje äkillisesti sairastuneen potilaan omaisille sosiaalisen/henkisen yms. tuen löytämiseksi (tukiverkosto, eri potilasryhmät) Moniammatillinen Päivitetyt Inernet-sivut eri osastoista Internet-sivut Eri koulutusohjelmat Lasten ja nuorten vastuualue Saija Huhtala Potilaan ohjaus Sydämen vajaatoimintaa sairastavan potilaan ohjaus Kysely, haastattelu, Hoitotyön koulutusohjelma Medisiininen tulosalue Jonna Juntunen havainnointi, DVD Hoitajien ohjausvalmiudet munuaisten vajaatoiminta Kysely Hoitotyön koulutusohjelma Medisiininen tulosalue Jonna Juntunen potilaan ohjauksessa Ohjausvideon tekeminen potilaille, jotka sairastavat DVD Hoitotyön koulutusohjelma Medisiininen tulosalue Jonna Juntunen munuaisten vajaatoimintaa - hemodialyysi kotona ja sairaalassa - peritionaalidialyysin tekeminen kotona ja sairaalassa - ravitsemukseen liittyvät asiat Opetusmateriaalia erilaisista toimenpiteistä esim: veripaikan laittaminen, potilaan monitorointi, puudutettu Opetusdvd Hoitotyön koulutusohjelma Operatiivinen tulosalue Pirkko Sivonen, Maija Ranta ja leikkauspotilas Kirurgisen potilaan / omaisen ohjaus Mahdollisuus valita suolistoleikatun potilaan, infektio-, lyhkileikkaus-, syöpää sairastavan potilaan ohjausprosessiin liittyviä aiheita Lapsipotilaan ja nuoren potilaan sekä heidän vanhempiensa ohjaus - Mahdollisuus valita suolisto-, reuma-, urologinen-, diabetes-, neurologinen-, allergiaja sydänsairaus tai kirurgiset potilaat Hoitotyön koulutusohjelma Lasten ja nuorten vastuualue Saija Huhtala

2 Hoitokokemukset Lapsen/nuoren lihavuus Kysely/Haastattelu, opas Hoitotyön koulutusohjelma Lasten ja nuorten vastuualue Saija Huhtala jne. Transitio = siirtymäv eri aihealueista Kysely/haastattelu Hoitotyön koulutusohjelma Lasten ja nuorten vastuualue Saija Huhtala Synnyttäneiden ja naistentautia sairastavan potilaan/ Pro gradu Hoitotyön ko. / kätilötyön sv. Synnytykset, naistentaudit ja Anne Korhonen omaisen ohjaus Imetysohjauksen vaikuttavuus Hoitotyön ko. / kätilötyön sv. Synnytykset, naistentaudit ja Arja Laitinen Potilaiden kokemukset ohjauksesta Hoitotyön ko. / kätilötyön sv. Synnytykset, naistentaudit ja Arja Laitinen Vastasyntyneen rintaruokinta lapsivuodeosastolta Hoitotyön ko. / kätilötyön sv. Synnytykset, naistentaudit ja Arja Laitinen Prenataaliosaston hoitokäytännöt Hoitotyön ko. / kätilötyön sv. Synnytykset, naistentaudit ja Arja Laitinen LEIKO-potilaan kokemuksia saamastaan ohjauksesta Kaikki koulutusohjelmat Operatiivinen tulosalue Maija Ranta ja Aikuisen syöpäpotilaan suunhoito-opas Suun terveydenhuolto Operatiivinen tulosalue Maija Ranta ja Syöpäpotilaan kokemuksia saadusta hoidosta, aiheena Kysely/Haastattelu esim. suuri urologinen ryhmä eturauhas-syöpäpotilaat (Psykososiaalisen tuen tarve?) Syöpäpotilaan kokemuksia syöpäsairaanhoitajan Kysely soitosta viikon kuluttua kotiutumisesta. Suusyöpäpotilaiden kokemukset omahoitajatoiminnasta. Kysely/Haastattelu Fast Track: Kokemukset nefrostoomapotilaiden kotisoittotoiminnasta LEIKO: Tep nopean kotiutumisen toimintamalli, esim. Kysely/Haastattelu Fysioterapia ja hoitotyö Operatiivinen tulosalue Jaana Virtanen potilaan kokemukset mallista Päiväsairaalassa asioivien asiakkaiden palvelupolkujen Kaikki koulutusohjelmat Medisiininen tulosalue Jonna Juntunen kartoittaminen Sisätautipotilaan palvelupolkujen karoittaminen Kaikki koulutusohjelmat Medisiininen tulosalue Jonna Juntunen Opiskelijaohjaus Opiskelijapalautteen analysointi valmiista CLESaineistosta Kaikki koulutusohjelmat Kaikki tulosalueet Jonna Juntunen Opiskelijavastaavien ja opettajien välinen yhteistyö Kaikki koulutusohjelmat Lasten ja naisten tulosalue Saija Huhtala, Arja Laitinen Opiskelijan tavoitteiden mukainen oppiminen Kaikki koulutusohjelmat Operatiivinen tulosalue Maija Ranta ja Opetuskoordinaattorin tehtäväkuva ja yhteistyö Kaikki koulutusohjelmat Oulaskangas-Visala tulosalue Päivi Kaski oppilaitosten ja organisaation välillä. Saumaton hoitoketju Yhteistyö neuvolan kanssa Hoitotyön koulutusohjelma Lasten ja naisten tulosalue Saija Huhtala, Arja Laitinen Yhteistyö terveyskeskuksen kanssa Hoitotyön koulutusohjelma Lasten ja naisten tulosalue Saija Huhtala, Arja Laitinen Neurologisen potilaan hoitopolku poliklinikalta Hoitotyön koulutusohjelma Medisiininen tulosalue Jonna Juntunen vuodeosastolle Sydämen vajaatoimintaa sairastavien potilaiden Hoitotyön koulutusohjelma Medisiininen tulosalue Jonna Juntunen sopeutumisvalmennuskurssin palautteen kerääminen Ihotautipotilaan ja neurologisen potilaan hoitoon liittyvä Kysely henkilökunnalle Hoitotyön koulutusohjelma Medisiininen tulosalue Jonna Juntunen työnjako POTILAAN HOITOPROSESSIIN LIITTYVÄT AIHEET Kuntouttava hoitotyö Ihotautipotilaan kuntouttava hoitotyö Kaikki koulutusohjelmat Medisiininen tulosalue Jonna Juntunen

3 Leikkauspotilaan hoitotyö SYV Peittelypakkaukset - tutkimus eri pakkausten soveltuvuudesta erilaisiin toimenpiteisiin (yksi pakkaus vs. erikoispakkaukset) Painehaavaumien ehkäisy intraoperatiivisessa vaiheessa Opas eri liinojen käytöstä peittelyssä Hoitotyön koulutusohjelma Operatiivinen tulosalue Pirkko Sivonen, Maija Ranta ja Hoitotyön koulutusohjelma Operatiivinen tulosalue Pirkko Sivonen, Maija Ranta ja Fast track -toiminta leikkaupotilaan hoidon eri vaiheissa Hoitotyön koulutusohjelma Operatiivinen tulosalue Pirkko Sivonen, Maija Ranta ja Hoitotyön toimintojen toteutumisen arviointi leikkaushoitotyössä Hoitotyön koulutusohjelma Operatiivinen tulosalue Pirkko Sivonen, Maija Ranta ja Kuntouttava hoitotyö postoperatiivisessa vaiheessa Hoitotyön koulutusohjelma Operatiivinen tulosalue Pirkko Sivonen, Maija Ranta ja SYV -potilaan hoitoprosessi OYS:n SYV keskuksessa. fysioterapia/hoitotyö/ Operatiivinen tulosalue Jaana Virtanen Useampi näkökulma moniammatillisuus Potilasturvallisuus Painehaavariskin arviointimittarin käyttöönotto teholla Potilaspaikan hallinta aseptiikan näkökulmasta tehoosastolla Lepositeiden käyttö vuodeosastolla (kriteerit ja lait) Hoitotyön koulutusohjelma Maija Ranta ja LEIKO potilaan hoidon suunnitteleminen: Potilaan hoidon jatkuvuuden turvaaminen (hiljainen raportti osastolla ja leikkaussalissa, riittävä kirjaaminen, potilasohjaus ja oikea valmistautuminen toimenpiteeseen ja toipumiseen) Omaisen rooli potilasturvallisuuden toteutumisessa. Näyttöön perustuva toiminta. Ylä- ja alahengitysteiden puhtaanapito ja imeminen intuboidulla ja trakeostomoidulla potilaalla Moniammatillinen projektiopinnäytetyö, jossa tuotteena opetusvideo, kirjalliset ohjeet, VAP.n ennaltaehkäisyohjeet sekä suunhoidon ohjeet. Useat erikoisalat esim. radiologia, sis ja kir. sh, suuhygienia jne. Kaikki tulosalueet Pirkko Sivonen, Maija Ranta ja Fast Track FAST TRACK-toiminta fysioterapeutin / toimintaterapeutin näkökulmasta FAST TRACK -toiminta eri leikkauspotilaiden hoitoprosesseissa Havainnointi, kirjallisuuskatsaus, kysely hlökunnalle, asiantuntijapaneelit yms. Fysio- ja toimintaterapian ko. Operatiivinen tulosalue Jaana Virtanen Kaikki koulutusohjelmat Operatiivinen tulosalue Pirkko Sivonen FAST TRACK Henkilökunnan näkökulmasta Kysely/Haastattelu Kaikki koulutusohjelmat Operatiivinen tulosalue Maija Ranta ja FAST TRACK ja Preoperatiivinen ohjaus eri Kaikki koulutusohjelmat Operatiivinen tulosalue Pirkko Sivonen potilasryhmissä FAST TRACK Intra- ja postoperatiivinen ft-ohjeistus Fysioterapian koulutusohjelma Operatiivinen tulosalue Pirkko Sivonen, Jaana Virtanen FAST TRACK Osastohoito, kotiutus/jatkohoidon Hoitotyön koulutusohjelma Operatiivinen tulosalue Pirkko Sivonen toteutuminen LEIKO LEIKO-potilaan prosessikuvaus Perhekeskeisyys Isän rooli lapsivuodeosastolla Hoitotyön ko. / kätilötyön sv. Synnytykset, naistentaudit ja Arja Laitinen Vastasyntyneen pidennetty varhaiskontakti synnytyssalissa Hoitotyön ko. / kätilötyön sv. Synnytykset, naistentaudit ja Arja Laitinen

4 Eettisyys Hoitotyön kirjaaminen ja raportointi Lasten kaltoinkohtelun aiheuttamat tunteet Pro gradu Lasten ja nuorten vastuualue Anne Korhonen henkilökunnassa Hoitotyön kirjaamisen sisältö, toteutuminen ja arviointi Hoitotyön koulutusohjelma Kaikki tulosalueet Jonna Juntunen Kirjaamisen lähtötilanteen kartoitus ja kehittämistarpeiden arviointi vuodeosastoilla (liittyy kirjaamisen kehittämishankkeeseen) Kivunhoidon kirjaaminen ja arviointi (liittyy kirjaamisen kehittämishankkeeseen) Kivunhoidon kirjaaminen ja arviointi Hoitotyön koulutusohjelma Oulaskangas-Visala tulosalue Päivi Kaski Elvytyksen liittyvien kirjausten analysointi Potilasasiakirjat Hoitotyön koulutusohjelma Kaikki tulosalueet Jonna Juntunen Hiljaisen raportoinnin toteutuminen ja arviointi Hoitotyön koulutusohjelma Medisiininen tulosalue Jonna Juntunen Suullinen raportointi potilaan siirtyessä synnytyssalista Hoitotyön ko. / kätilötyön sv. Synnytykset, naistentaudit ja Arja Laitinen leikkausaliin Puhelinraportointi leikkaussalissa Dokumentointi leikkausosastolla Hoitotyön koulutusohjelma Operatiivinen tulosalue Pirkko Sivonen, Maija Ranta ja Aseptinen työskentely Henkilökunnan osaamisen kartoitus esim. käsihygienia, Kysely, haastattelu, Hoitotyön koulutusohjelma Kaikki tulosalueet Maija Ranta ja infuusioletkuston vaihdosta havainnointi Sisätautien teho-osastolla henkilökunnan käsihygienian Havainnointi Hoitotyön koulutusohjelma Medisiininen tulosalue Jonna Juntunen havainnointi Haavan hoito Potilaan kokemukset haavan hoidosta Potilaan kokemukset haavan hoidosta Hoitotyön koulutusohjelma Lasten ja nuorten vastuualue Saija Huhtala Painehaavan riski arviointi Säärihaavapotilaan leikkausalueen desifiointi, DVD opetusvideo Kivunhoito Leikkauspotilaan kivunhoito - kipumittarin käyttö kivunhoidon kehittämisen välineenä Kivunhoito ja arviointi Hoitotyön koulutusohjelma Lasten ja nuorten vastuualue Saija Huhtala Hoitoympäristö Leiko -potilaan prosessi Hoitotyön koulutusohjelma Oulaskangas-Visala tulosalue Päivi Kaski Potilasturvallisuus Pitkien leikkauksien haitat potilaille Potilasturvallisuus leikkauspotilaan ja tehohoitopotilaan hoidossa, Potilaan turvallisuudesta huolehtiminen läpivalaisujen aikana Hoitotyön koulutusohjelma, radiografia ja sädehoito Operatiivinen tulosalue Pirkko Sivonen, Maija Ranta ja Potilaan/omaisten mukaan ottaminen potilasturvalliseen hoitotyöhön. Esim. opas osastoille.. Radiografia ja sädehoito Potilaan ohjaus ja viihtyvyys Kätilön toiminta hätäsectiossa Mahdollisesti DVD Hoitotyön ko. / kätilötyön sv. Synnytykset, naistentaudit ja Arja Laitinen Hiljainen raportointi leikkauspotilaan hoidossa, (esim. check listan kehitt. /havainnointitutk. yms.) Potilaan valmistelu ja ohjaus toimenpideradiologisissa tutkimuksissa. Mitä osastolta tuleva potilas tietää/pitäisi tietää magneettitutkimuksesta? Ohje röntgenhoitajille, ohjausmateriaali Potilaskysely

5 Röntgenhoitajan työn kehittäminen Opiskelijoiden ohjaus Mitä ominaisuuksia vaaditaan viihtyisältä potilaiden odotustilalta: voi olla laajempi suunnitelma tai voi toteuttaa suunnitelman itse. Ovatko tutkimusohjeet ymmärrettäviä kaikille potilaille? Selkokielisiä ohjeita ikääntyville? Vieraskieliset (englanti, ruotsi) potilasohjeet ja lomakkeet, jotka annetaan mukaan (varjoainetiedote, käyntitodistus, metformin-ohje, varjoaine kudokseen: hoito-ohje). Mistä tutkimusmäärien muutokset eri modaliteeteissa kertovat? Tilastollista tarkastelua eri modaliteettien muutosten kohdalla. Tehtävän siirrot ja työnkuvan laajentaminen. Haasteet ja mahdollisuudet. Mm. sonograaferin työ. Perehdytysopas uudelle työntekijälle/opiskelijoille (osastokohtainen). Perehdytysprojekti Diagnostiikan vastuualueelle. Yhteistyössä henkilökunnan kanssa tuotetaan perehdytysmateriaalia eri modaliteetteihin. Oman kiinnostuksen mukaan. Myös moniammatillinen näkökulma. Ergonominen työskentely :1.Taulukuvailmaisimella kuvattaessa. 2. Ergonomiset toimintatavat isotooppityöskentelyssä. 3. Ergonomiset näkökohdat röntgenhoitajan työssä. Työhyvinvointi: Miten työhyvinvointiin liittyviä asioita huomioidaan radiologian vastuualueella? Projektityö, esim. magneettitutkimus-yksikön odotustila Tutkimus ja tuotekehitys; laaja kokonaisuus, useita töitä Voi olla useampia töitä Voi olla useampia töitä Voi olla useampia töitä Useita töitä mm. teoriaperusta, oppaita, ohjeita, videoesittelyjä, ppesityksiä. 2-3 eri työtä. Voi tehdä yhteistyössä fysioterapiaopiskelijan kanssa. Esim. opas tai opetustapahtuma. Työolobarometri lähtökohtana, jonkun osaalueen tarkastelu. Radiografia ja sädehoito ko. ja muut koulutusohjelmat Radiografia ja sädehoito ko./fysioterapia ko. Diagnostiikka/Kuvantaminen Diagnostiikka/Kuvantaminen Leila Ukkola Leila Ukkola Osaston toiminnan kehittäminen, koordinointi, suunnitelmallisuus. Hallinnollinen näkökulma Elinikäinen oppiminen nopeasti muuttuvassa työssä. Kokemuksia Lasten radiologiset tutkimukset: Osaamista Oulussa. Teemapäivän suunnittelu ja toteutus Rh:n valmiudet traumapotilaan kuvantamisessa. Tilanteen kartoitus ja hyödyntäminen Röntgenhoitajan tekemät laadunvalvontatestit. Raaja-TT:n hyödyntäminen Päivystysröntgenissä. Siemens Flash: kaksoisenergian hyödyntäminen Miten opiskelijoiden aikaisempi koulutus vaikuttaa Kokemuksia opiskeljoilta ja ohjaukseen ja oppimiseen? ohjaajilta Yhteisöllinen oppiminen. Hyödynnetään aikaisempia tutkimustuloksia esim. interventiolla. Osaston työilmapiirin merkitys ohjaukseen ja opiskelijoiden pääsyyn tiimin jäseneksi. Vieraskielinen perehdytysmateriaali (englanti, ruotsi) harjoitteluun.

6 Turvallisuus Säteilyn käytön optimointi Sädehoito Havainnointitutkimus kuinka paljon käsihygieniaa vaativia potilaskosketuksia henkilökunnalla on eri hoitoisuusluokkaan kuuluvilla potilailla eri tulosalueilla eri työvuoroissa. Magneettitutkimusten turvallisuus: 1. Potilasnäkökulma, 2. Työntekijänäkökulma, 3.Yhteistyö muiden ammattiryhmien kanssa. Henkilökunnan säteilysuojaus, potilaan säteilyaltistuksen optimointi. Hyvät käytännöt isotooppimerkkiaineiden käyttöön saattamisessa. Potilasturvallisuuden parantaminen: säteilyturvallisuus, lääkehoito Säteilysuojainten käyttö, esim. ohjeistus ja käytön säännön-mukaisuuteen vaikuttavat asiat. Miten hoitaja voi optimoida säteilyn käyttöä angio-/ toimenpide-radiologisissa tutkimuksissa? Lyijykivessuojan käyttö vatsan TT-tutkimuksissa Ls-rankakuvauksen jännite taulukuvailmaisimella. Mikä jännite takaa parhaimman kuvanlaadun Csltuikeilmaisimella. Hilojen vertailu Keskusröntgenissä kiinteissä röntgenlaitteissa ja irtohilalla. Hilasuhteen vaikutus kuvanlaatuun. Annoksen ja kuvanlaadun optimointi natiivitutkimuksissa. Automaatin ja käsiarvojen käyttöön liittyvät valinnat Röntgenhoitajan valmiudet kuvausalueen rajauksessa TT-tutkimuksissa. Hoitokeskustelu kansion sisällön tuottaminen. Toiveena ohjeita ja runkoa hoitokeskustelun pitämiseen eri syöpäpotilas ryhmittäin esim rintasyöpä, prostata, kaula. Havainnointi Kaikki koulutusohjelmat Kaikki tulosalueet Jonna Juntunen 2-3 eri työtä Haipro-ilmoitusten analysointi:lääkehoito/säteil yturvallisuus Kuva-analyysi, ohjeistuksen luominen. Optimointi näkökulma, kuvan laatu, ohjeistus. Voi tehdä useita töitä. Kuva-analyysi, ohjeistuksen luominen. Kuvankatsomis monitorien laadunvarmistus sädehoidossa. KV-kuvantaminen sädehoidossa laatu ja optimointi Potilaan kokema turvallisuus sädehoidon aikana Varjoaineen käyttö sädehoidon suunnittelukuvauksessa Kemosädehoitopotilaan elämän laatu Asiakaspalvelu sädehoidossa Sädehoidon pitkäaikaisten sivuvaikutusten kartoitus vuoden kuluttua Hengitystahdistus sädehoidossa Tiedonsiirto annossuunnittelun kuvantaketjussa Röntgenhoitajan välittömän ja välillisen työn osuus sädehoidossa Sädehoidon optimointi annossuunnittelussa ja sädehoidon toteutuksessa

7 Kuntoutus Laboratorioalat Absoluuttinen annos sädehoidossa laadunvalvontamittausten perusteella arvioituna Sädehoitotyön osaaminen - uuden työntekijän perehdyttäminen Sädehoidon poikkeamailmoitusten ja hoitoisuuspisteiden välinen yhteys Röntgenhoitajien osaamiskartoitus sädehoidon yksiköissä Työikäisten ammatillinen kuntoutusneuvonta Oys:n kuulokeskuksessa Kuulo-näkövammaisten kuntoutus kuulokeskuksessa Kuulon kuntoutusohjaus Oys:ssa Kuntoutusohjauksen prosessin näkyväksi nostaminen Kuulon kuntoutusohjauksen vaikuttavuus Oys:ssa (Pohjatyönä kandintutkielman tulokset kuulon kuntoutusohjauksesta Oys:ssa) Kanditutkielma, yliopisto Ylempi AMK -tutkinto lopputyö Pro gradutyö, yliopisto jatkumoa Palovammapotilaan fysioterapiakansiolle Kuntoutuksen ohjauksen ja suunnittelun (AMK) opisk. tai sosionomi (AMK) opisk. Kuntoutuksen ohjauksen ja suunnittelun (AMK) opisk. tai sosionomi (AMK) opisk. Kuntoutuksen ohjauksen ja suunnittelun (AMK) opisk. tai sosionomi (AMK) opisk. Kuntoutuksen ohjauksen ja suunnittelun (AMK) opisk. tai sosionomi (AMK) opisk. Operatiivinen tulosalue Pään ja kaulan sairaudet vastuualue/kuulokeskus Operatiivinen tulosalue Pään ja kaulan sairaudet vastuualue/kuulokeskus Operatiivinen tulosalue Pään ja kaulan sairaudet vastuualue/kuulokeskus Operatiivinen tulosalue Pään ja kaulan sairaudet vastuualue/kuulokeskus Toimintaterapian ko Kuntoutuksen vastuualue / K- Maija Ranta ja Maija Ranta ja Maija Ranta ja Maija Ranta ja Jaana Virtanen Palovammapotilaan toimintaterapia Fysio- ja toimintaterapian ko. Kuntoutuksen vastuualue / K- Jaana Virtanen Akuuttipotilaan asentohoito-ohjeet teho-osastolle Fysioterapian koulutusohjelma Kuntoutuksen vastuualue / K- Jaana Virtanen Avannepotilaan sopeutumisvalmennuskurssit potilasopas Fysioterapian koulutusohjelma Kuntoutuksen vastuualue / K- Jaana Virtanen Kaularankamurtumapotilaan potilasopas potilasopas Fysioterapian koulutusohjelma Kuntoutuksen vastuualue / K- Jaana Virtanen (luudutusleikkaus) Kaularankamurtumapotilaan potilasopas päivitetty potilasopas Fysioterapian koulutusohjelma Kuntoutuksen vastuualue / K- Jaana Virtanen (konservatiivinen hoito) Kaularankaprolapsipotilaan potilasoppaan päivittäminen Fysioterapian koulutusohjelma Kuntoutuksen vastuualue / K- Jaana Virtanen Infektiopotilaan fysioterapia Fysioterapian koulutusohjelma Kuntoutuksen vastuualue / K- Jaana Virtanen Hengityspotilaan fysioterapia Fysio- ja toimintaterapian ko. Kuntoutuksen vastuualue / K- Jaana Virtanen Akuutin hemiplegiapotilaan hartiarenkaan ongelmat Fysioterapian koulutusohjelma Oulaskangas-Visala tulosalue Päivi Kaski Kuntoutusohjeiden noudattaminen jalkaterä/pohjevaivaisella potilaalla Fysioterapian koulutusohjelma Oulaskangas-Visala tulosalue Päivi Kaski Potilaan saama hyöty/kokemukset fysioterapeutin 6 kk Bioanalytiikka Sairaanhoidolliset palvelut Paula Koivumäki ennen suunniteltua tekonivelleikkausta antamasta ohjauksesta Näytteenottokiertojen järjestäminen eri sairaaloissa Fysioterapia, Bioanalytiikka Sairaanhoidolliset palvelut Paula Koivumäki (esim. aamu, päivä, päivystysaika, yö Tuki- ja liikuntaelinongelmien ehkäisy laboratoriotyössä Bioanalytiikka Sairaanhoidolliset palvelut Paula Koivumäki Näytekuljetuksien logistiikka, keskitetyn analyysitoiminnan tuomat haasteet Bioanalytiikka Sairaanhoidolliset palvelut Paula Koivumäki

8 Vakioidun näytteenoton toteutuminen esim. Bioanalytiikka Sairaanhoidolliset palvelut/ Paula Koivumäki kotisairaanhoidossa Patologia Sytologisten näytteiden immunohistokemialliset Bioanalytiikka, Kätilötyö Sairaanhoidolliset palvelut Paula Koivumäki värjäykset Sähköisen lähetteen käyttöönotto sikiön Bioanalytiikka, Hoitotyö Sairaanhoidolliset palvelut Paula Koivumäki kehityshäiriöiden seulontatutkimuksessa otetaan käyttöön 2012 aikana Potilaan ohjaus laboratoriokokeisiin Pro gradu Sairaanhoidolliset palvelut Paula Koivumäki Perehdytys Perehdytysprojekti: Opiskelijat voivat tehdä perehdytysohjelmia Patologian osastolle: mm. Histologiaan, Sytologiaan ja Immunohistokemiaan. Useita töitä Bioanalytiikka Diagnostiikka Leila Ukkola HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT AIHEET Työturvallisuus Työturvallisuus teho-osastolla Potilasturvallisuuden Säteilyn käyttö leikkaussalissa Radiografian ja sädehoidon Operatiivinen tulosalue Maija Ranta ja parantaminen opiskelijat Perehdytys Yhteistyö eri ammattiryhmien kesken Sosiaalityöntekijän Kaikki koulutusohjelmat Medisiininen tulosalue Jonna Juntunen osuus syöpäpotilaan hoidossa Yhteistyö eri ammattiryhmien kesken Osastofarmaseuttien ja sairaanhoitajien yhteistyö Hoitotyön koulutusohjelma Medisiininen tulosalue Jonna Juntunen Teho-osastojen esittelymateriaalin päivittäminen, video Osaamisen kehittäminen Os.2:n esittely uusille hoitajille / opiskelijoille DVD/manuaali Sydänpotilaan hoitoprosessin esittelyvideon päivitys DVD (osastopotilas/leikopotilas) Ohjeistus potilaan omaisuuden säilyttämisestä vuodeosastolla 2 Esittely video Pään ja kaulan sairauksien leikkausyksiköstä DVD Osaamiskartotuksen laatiminen tehoille Hoitotiede Operatiivinen tulosalue Maija Ranta ja Verkkokurssin laatiminen: tehosairaanhoitajan peruskurssille Henkilökunnan valmiudet opiskelijaohjaukseen ja kokemukset ohjauksen toteuttamisesta Koulutusmallit asiantuntijatyössä esim. miten asiantuntijoiden opetus tulisi järjestää (eri instanssit), millaista koulutusta työpaikalla/työnantajan/ulkopuolista koulutusta, miten tulevaisuuden haasteisiin voidaan vastata, miten voidaan hyödyntää verkkoopetusta/tutorointia/mentorointia/luentoja/käytännön harjoituksia/demonstraaatioita. Hoitotiede Operatiivinen tulosalue Maija Ranta ja Hoitotiede Operatiivinen tulosalue Maija Ranta ja Hoitotiede Operatiivinen tulosalue Maija Ranta ja Toimenkuvat Reumapoliklinikan sairaanhoitajan työnkuvan muuttuminen hoitajavastaanoton kehittämisen myötä - miten sairaanhoitajan työ muuttunut reumapoliklinikalla - mitä osaamisvaatimuksia aikaisemmin/tänään etnografia/haastattelu/kysel y/ Asiakirjat Hoitotiede Operatiivinen tulosalue Maija Ranta ja Työvuorosuunnittelu Ergonomiset työvuorot

9 Autonomiset työvuorot JOHTAMISEEN LIITTYVÄT AIHEET Mittarit Heräämön mittariston kehittäminen (esim. hoitoisuus, kuormittavuus) Hoitotiede Operatiivinen tulosalue Maija Ranta ja Henkilökunnan resurssointi. Leikkaussairaanhoitajan ja Hoitotiede/Hoitotyö Operatiivinen tulosalue Maija Ranta ja anestesiasairaanhoitajan työmäärän mittaamiseen liittyvän mittarin kehittäminen Ohjaukseen käytettävissä oleva aika/tehokas toiminta Kysely opiskelijaohjaajille (eri näkökulmista). Ohjauksen kuormittavuus Kirurgiseen vaihtoon käytettävän ajan kartoitus (Sali 9) Hoitotyön tunnusluvut potilaan näkökulmasta Kaikki koulutusohjelmat Medisiininen tulosalue Jonna Juntunen Työnjakomallit Johtaminen leikkausosastolla. Näkökulmia useampia Hoitotiede/Hoitotyö Operatiivinen tulosalue Maija Ranta ja esim. management, leadership, vastaavanhoitajan tehtävät, esimiesten työnjako, moniammatillinen johtaminen, johtamisen haasteet operatiivisessa yksikössä, jaettu johtajuus... Työnjohto moniammatillisessa tiimityössä Hoitotiede/Hoitotyö Operatiivinen tulosalue Maija Ranta ja leikkaussalissa Työnjako kirurgeilta hoitajille, terapeuteille Fysioterapia ja hoitotyö Operatiivinen tulosalue Jaana Virtanen Työnjohto eri ammattiryhmien välillä Hoitotiede/Hoitotyö Operatiivinen tulosalue Maija Ranta ja Sairaanhoitajan ja lääkärin juridinen vastuu sekä Hoitotiede Operatiivinen tulosalue Maija Ranta ja toimintakäytännöt anestesiaosastoilla Osastonsihteerin tehtäväkuva Hoitotyön koulutusohjelma Oulaskangas-Visala tulosalue Päivi Kaski TALOUTEEN LIITTYVÄT AIHEET Kustannustietoisuus Operatiivinen tulosalue Pirkko Sivonen, Maija Ranta ja Henkilökunnan kustannus-tietoisuus liittyen Kaikki koulutusohjelmat Operatiivinen tulosalue Maija Ranta ja hoitotuotteisiin Fysio- ja toimintaterapeutin työajan jakautuminen Pro gradu/ Fysio- ja toimintaterapian ko. Operatiivinen tulosalue/ Jaana Virtanen erikoissairaanhoidossa YAMK Kuntoutuksen vastuualue Räätälöidyn leikkauspeittelypakkauksen hyödyt versus taloudellisuus LEIKO LEIKO: TEP nopean kotiumisen toimintamalli (esim. potilaan näkökulma/kokemus,hoitohenkilökunnan näkökulma/kokemus, talousnäkökulma, potilasturvallisuuden näkökulma) Potilaan Potilaan tietosuojan toteutuminen teho-osastolla Operatiivinen tulosalue Pirkko Sivonen hoitoprosessiin liittyvät Henkilöstöön liittyvät Tehohoitajien eettiset ongelmat Operatiivinen tulosalue Pirkko Sivonen Henkilöstöön liittyvät Kiire, mistä kiire syntyy teho-osastoilla? Operatiivinen tulosalue Pirkko Sivonen Henkilöstöön liittyvät Ilmapiirin muodostuminen teho-osastolla Operatiivinen tulosalue Pirkko Sivonen

10 Henkilöstöön liittyvät Henkilöstöön liittyvät Tiimityö tänään tehohoidossa Operatiivinen tulosalue Pirkko Sivonen Tehohoitotyöhön sitoutuminen Operatiivinen tulosalue Pirkko Sivonen

Vuoden Menestyjät huomioitiin jälleen

Vuoden Menestyjät huomioitiin jälleen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift Puhelimet eivät toimi, mikä avuksi? LUE LISÄÄ SIVULTA»3 Vuoden Menestyjät huomioitiin jälleen

Lisätiedot

Kemin terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan kehittäminen

Kemin terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan kehittäminen Kemin terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan kehittäminen PaKaste/Lappi/Perusterveydenhuollon kehittäminen Loppuraportti 1.12.2009 31.10.2011 Osastonhoitaja Hilkka Timonen Kehittäjätyöntekijä, th Miia Kauppila

Lisätiedot

KAINUUN UUSI SAIRAALA

KAINUUN UUSI SAIRAALA KAINUUN UUSI SAIRAALA Konseptisuunnitelma 26.2.2013 v. 1.0 LUONNOS 1. Yleistä 1 1.1 Tausta ja tarve 1 1.2 Nykyaikainen sairaalasuunnittelu 1 1.3 Konseptisuunnitelman laatiminen 3 2. Konseptin yleiset

Lisätiedot

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 6 Fullmäktige BILAGA Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 30.9.2013 Lopullinen versio, jossa huomioitu kuntien lausunnot. Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Opinnäytetyö KIRJALLISEN ELI HILJAISEN RAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN SALON TERVEYSKESKUSSAIRAALA OSASTO 3:LLA. Heli Asklöf

Opinnäytetyö KIRJALLISEN ELI HILJAISEN RAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN SALON TERVEYSKESKUSSAIRAALA OSASTO 3:LLA. Heli Asklöf Opinnäytetyö KIRJALLISEN ELI HILJAISEN RAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN SALON TERVEYSKESKUSSAIRAALA OSASTO 3:LLA Heli Asklöf Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Hoitotyön koulutusohjelma 2010 1 OPINNÄYTETYÖ (AMK)

Lisätiedot

5.9 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala. ja vastuullisena jäsenenä. Terveydenhuoltoalan. Koulutusohjelman lähtökohdat ja tavoitteet

5.9 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala. ja vastuullisena jäsenenä. Terveydenhuoltoalan. Koulutusohjelman lähtökohdat ja tavoitteet 5.9 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala Koulutusohjelman lähtökohdat ja tavoitteet Hoitotyön koulutusohjelma vastaa muuttuviin yhteiskunnan, yhteisöjen ja yksilöiden terveyden- ja sairaanhoidon

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Anna Karttunen, Keijo Piirainen & Aija Kettunen Politiikkaohjelmasta käytännöksi vai käytännöstä ohjelmaksi? Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto

Lisätiedot

Uusi lasten ja naisten sairaala

Uusi lasten ja naisten sairaala Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Oulun yliopistollinen sairaala Lapset ja naiset tulosalue Uusi lasten ja naisten sairaala Nykytilojen ja toimintojen selvitys Alustava toiminnallinen suunnitelma Projektipäällikkö

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 27.4.2015 JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa xx.xx.xxxx Sisällys 1 Potilasturvallisuus

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN ERITYISOSAAMINEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA

TULEVAISUUDEN ERITYISOSAAMINEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 113 TUTKIMUKSIA Raija Nurminen (toim.) TULEVAISUUDEN ERITYISOSAAMINEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA TURUN ammattikorkeakoulun RAPORTTEJA 113 Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Maria Komi Marja Tapanainen HOITOTYÖN SUULLISET RAPORTOINTIKÄYTÄNNÖT KEUHKOSAIRAUKSIEN SEKÄ YLEIS- KIRURGIAN JA TRAUMATOLOGIAN VUODEOSASTOILLA

Maria Komi Marja Tapanainen HOITOTYÖN SUULLISET RAPORTOINTIKÄYTÄNNÖT KEUHKOSAIRAUKSIEN SEKÄ YLEIS- KIRURGIAN JA TRAUMATOLOGIAN VUODEOSASTOILLA Maria Komi Marja Tapanainen HOITOTYÖN SUULLISET RAPORTOINTIKÄYTÄNNÖT KEUHKOSAIRAUKSIEN SEKÄ YLEIS- KIRURGIAN JA TRAUMATOLOGIAN VUODEOSASTOILLA SEINÄJOEN KESKUSSAIRAALASSA Ylempi AMK-tutkinto Terveysala

Lisätiedot

KOY Uusi Lastensairaala. Uusi lastensairaala 2017 HANKESUUNNITELMA 17.3.2014

KOY Uusi Lastensairaala. Uusi lastensairaala 2017 HANKESUUNNITELMA 17.3.2014 KOY Uusi Lastensairaala Uusi lastensairaala 2017 HANKESUUNNITELMA 17.3.2014 17.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 5 2. Hankkeen tavoitteet... 7 2.1. Maailman paras sairaala lapsille ja heidän auttajilleen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Voimassa1.8.2010 alkaen Tark. 9.8.2011 Tark. 1.8.2012 SISÄLLYS 1

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja 15 Laaturyhmä & Ulla Soukainen Varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto 18.3.2015 8 1 Sisällys 1 Taustaa... 2 1.1 Laaturyhmätyöskentely... 3 1.2 Yhteistyö muiden tahojen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LASTEN

Lisätiedot

SOTE-ENNAKOINTI sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden

SOTE-ENNAKOINTI sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden SOTE-ENNAKOINTI sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden ennakointi Raija Nurminen NÄKÖKULMA SAIRAANHOITAJAN TULEVAISUUDEN YDINOSAAMIS- JA ERITYISKOMPETENSSEIHIN ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA Artikkelissa kuvataan

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 1 (40) Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Ihmisen terveyden tähden 2 (40) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia hyvän hoidon tukena... 5 2.1 Hyvä

Lisätiedot

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Kumppaneiden logot lisatään 2 Potilasturvallisuutta taidolla ohjelmasuunnitelma Sisällys TIIVISTELMÄ... 4 JOHDANTO... 5 1. POTILASTURVALLISUUS JA SEN MERKITYS...

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

Laatu tulee voida osoittaa STUK-A163

Laatu tulee voida osoittaa STUK-A163 teerien asettamisesta vastuussa ensisijaisesti on toiminnan harjoittaja, kuten sairaala, terveyskeskus, yksityinen toiminnanharjoittaja. Potilaan hoito muodostuu usein hoitoketjusta, jossa hoitoon osallistuu

Lisätiedot

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8 0 Hyvinvointipalvelut Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelman päivitys vuosille 2015-2018 SISÄLLYS LUETTELO 1 1 Taustaa

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE. -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä 2010.

HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE. -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä 2010. HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä 2010. projektiraportti Ulla Ruotsalainen 10.11.2010 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Eeva Päivärinta, Riitta Haverinen Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Opas työntekijöille ja palveluista vastaaville Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Oppaan valmistelu- ja kirjoittajaryhmä:

Lisätiedot

RAY:n arviointikoulutus

RAY:n arviointikoulutus RAY:n arviointikoulutus Tuomas Koskela & Henna Harju Arviointi- ja koulutusyksikkö 1 Sisältö 1. Taustaa 1.1. RAY: Arvioinnin tilaa kartoittava selvitys 2011 2. Miksi arviointia tarvitaan? 2.1. Yleistä

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2010

Henkilöstökertomus 2010 Henkilöstökertomus 2010 2010 Henkilöstökertomus SISÄLLYS 1 Henkilöstöjohtajan KATSAUS 3 2 HENKILÖSTÖJOHTAMISEN TAVOITTEET 4 3 AMMATTITAITOINEN ja OSAAVA HENKILÖSTÖ 9 4 Henkilöstön saatavuus ja pysyvyys

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17 Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot