Avoimuus ja vuorovaikutus kaupunkibrändin rakentajana

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Avoimuus ja vuorovaikutus kaupunkibrändin rakentajana"

Transkriptio

1 Avoimuus ja vuorovaikutus kaupunkibrändin rakentajana Pekka Sauri Piiri Kuntamarkkinoinnin suurtapahtuma Demokratian terävällä reunalla Demokratian perusta on kansalaisten ja julkishallinnon niin valtion kuin kuntienkin välinen suhde Kaikki hallinto saa oikeutuksensa kansalaisilta Tiedon avoin ja sujuva kulku kansalaisilta hallintoon ja hallinnolta kansalaisille on toimivan yhteiskunnan perusedellytys

2 Maailman olennaiset muutokset 1: Tieto kaikkien saatavilla Jokaisella kaupunkilaisella taskussaan kaikki maailmassa julkaistu tieto Suomalaisten erityisesti kaupunkilaisten koulutustaso on erittäin korkea Kaupungeissa ei ainoastaan asiantuntijaorganisaatio, vaan asiantuntijayhteisö Julkishallinnolla ei enää monopolia tietoon Maailman olennaiset muutokset 2: Kommunikaatioteknologian vallankumous Jokaisella kansalaisella taskussaan tehokas joukkoviestintäväline Mahdollisuudet kansalaiskeskusteluun paremmat kuin koskaan historiassa Ellei organisaatio ole mukana keskustelussa, se on keskustelusta ulkona keskustelu jatkuu joka tapauksessa

3 Maailma rakentuu vuorovaikutuksessa Ihmisten maailma on sopimus, josta neuvotellaan kaiken aikaa Organisaatioissa usein piilevä asenne: todellisuutta hallitaan rajoittamalla kommunikaatiota kommunikaatio ylimääräinen rasite Todellisuutta voidaan hallita ainoastaan kommunikoimalla, ei rajoittamalla kommunikaatiota tai pidättäytymällä siitä Hallinnon vuorovaikutuksen muutos Hallinnon viestintä perinteisesti yksisuuntaista tiedottamista Kaksisuuntainen viestintä lähinnä yksilökohtaista palautteeseen vastaamista Uudet kommunikaatiovälineet ovat avanneet maailman monenkeskiselle, kaksisuuntaiselle, reaaliaikaiselle vuorovaikutukselle Paluuta vanhaan ei ole

4 Kaupunki: yhteisö vs. palveluntuottaja Suomessa kunnat ja kaupungit järjestävät kaikki peruspalvelut Tästä seurannut kaupunkiyhteisön ja palveluntuotanto organisaation eriytyminen: kaupunki viittaa puhekielessä palveluntuottajaan, ei yhteisöön Tämä asetelma murtumassa kahdella tavalla: toisaalta organisaatio ei enää kykene tuottamaan lisää palveluja, toisaalta avoin kommunikaatio tuo vallitsevat käytännöt keskusteluun

5 Organisaatio ja yhteisö yhteen Kaupunkiorganisaation kyettävä avoimeen, kaksisuuntaiseen, monenkeskiseen vuorovaikutukseen niin sisäisesti kuin ulkoisesti Erityisesti organisaation ja kaupunkiyhteisön avoin vuorovaikutus välttämätöntä ja väistämätöntä Kommunikaatiolla palautetaan palveluorganisaatio osaksi kaupunkiyhteisöä Viime kädessä ainoa ratkaisu resurssiongelmaan Osallistaminen brändättävä uudelleen Osallisuus ja osallistaminen nähdään ensi sijassa demokratiakysymyksenä: kuka päättää ja missä prosessissa päätetään Osallisuuden ja osallistamisen ydin on ihmisten osaamisen, ideoiden, kapasiteetin mobilisointi yhteisen hyvän (kaupunkiyhteisön) parhaaksi Ihmisten osaamisen mobilisointi tapahtuu kommunikaation, vuorovaikutuksen keinoin

6 Esimerkki viestinnän muutoksesta Lumitalvi : henkilökohtainen vastaus yli 500 sähköpostipalautteeseen Lumitalvi : tiedotusta ja keskustelua Twitterissä, sähköpostipalautetta noin 100, mukana myös positiivista palautetta Päätelmä: keskustelu muuttunut vuorovaikutteiseksi ja monenkeskiseksi, kaupunkiorganisaatio mukana kaupunkiyhteisön keskustelussa Ymmärrys lisääntynyt, vastakkainasettelu vähentynyt Sosiaalinen media = tämän päivän kirkonmäki Kaikki eivät ole mukana sosiaalisessa mediassa, mutta missä kaikki sitten ovat mukana? Julkishallinnon osallistuminen laajentaa sosiaalista mediaa ja tekee sen kiinnostavammaksi entistä useammalle

7 Mainetappiot vältetään osallistumalla keskusteluun Osallistuminen sosiaaliseen mediaan on julkisen sektorin henki tai ainakin tapaturmavakuutus Jos organisaatio mukana keskustelussa, kohujen todennäköisyys vähenee Lokakuun 2014 viskigate : AVI ei mukana keskustelussa maineenpalautus vaikeata Nettikohut hallintaan Nettikohu syntyy muutamassa sekunnissa ja leviää kulovalkeana Nettiadresseihin kertyy suuri määrä nimiä lyhyessä ajassa Perusasetus: Hallinnolta voidaan odottaa millaisia järjettömyyksiä hyvänsä Poliitikon vaikea asettua valtavirtaa vastaan Hallinnon ainoa tapa voittaa kohut on olla mukana keskustelussa siellä, missä sitä käydään

8 Johtaminen on viestintää Kaksisuuntaisen, monenkeskisen viestinnän maailmassa pelkällä muodollisella asemalla johtaminen käy vaikeaksi tai mahdottomaksi Johtamisen perusta on argumentointi ja esimerkki; ellet pysty perustelemaan suunnitelmia, päätöksiä ja toimenpiteitä, johtaminen ei onnistu ei sisäisesti eikä ulkoisesti Helsinki ylpeänä Helsingin ja Suomen edelläkävijä viraston läsnäolosta sosiaalisessa mediassa SomeAwards: Vuoden julkishallintoyksikkö 2014 Osoittaa, että persoonallinen viestijä voi olla myös anonyymi Kohentanut ankeuttajaviraston imagoa suuresti

9 Kaupunki kansalaiskeskustelussa 10,1 K Kansainvälisiä esimerkkejä Lontoon (UK) pormestari Boris Johnson: 1,2 M Twitter seuraajaa Calgaryn (Alberta, CAN) pormestari Naheed Nenshi: Twitter seuraajaa Newarkin (NJ, USA) pormestari Cory Booker: 1,5 M Twitter seuraajaa (valittiin sittemmin USA:n senaattiin) Suorilla vaaleilla valittuja kaupunginjohtajia

10 Toisaalta taas Kööpenhaminan (DK) pormestari Frank Jensen: 4326 Twitter seuraajaa Tukholman (SE) kaupunginjohtaja Sten Nordin: 916 Twitter seuraajaa Tallinnan (EST) kaupunginjohtaja Edgar Savisaar: 79 Twitter seuraajaa Tahosta persoonaksi Kaksisuuntainen vuorovaikutus edellyttää persoonaa kummassakin päässä keskusteluyhteyttä Sosiaalisen median palvelut voivat sekoittaa uudella tavalla elämän virallisen ja epävirallisen, julkisen ja yksityisen puolen (Janne Matikainen) Tässä monenkeskisen vuorovaikutuksen suurin haaste julkishallinnolle: raja virkaidentiteetin ja yksityisen identiteetin välillä liukenee

11 Arvot piirtyvät näkyviin keskustelussa Aktiivisessa vuorovaikutuksessa piirtyy väistämättä näkyviin myös johdon ja päättäjien arvomaailma, joka heijastuu koko organisaation toimintakulttuuriin Muodollinen asema ei takaa vaikutusvaltaa tai painoarvoa: olet tasan yhtä uskottava kuin viimeinen puheenvuorosi Maailma rakentuu vapaassa keskustelussa esitetyn parhaan argumentin varassa kannattaa esittää se Kenen pitää olla mukana? Olennaista, että organisaation johto on läsnä kansalaiskeskustelussa nykyisin sosiaalisessa mediassa Johdon arvomaailma piirtyy esiin vuorovaikutuksessa Jos johto ei osallistu keskusteluun, se on ulkona keskustelusta ja herää jonakin päivänä ns. kasakan nauruun

12 Yritykset mukaan kaupunkiyhteisyyteen Yhteisöksi lasketaan kaupungin asukkaat ja soveltuvin osin asukkaiden yhdistykset Yrityksiä ei mielletä osaksi yhteisöä joskus nähdään suorastaan yhteisön vihollisiksi Tässä selkeä asennemuutoksen paikka! Sosiaalisen median trendejä Facebook ja Twitter eriytymässä toisistaan FB jäämässä kavereiden ja tuttavapiirin kuulumisten jakamisfoorumiksi Twitterissä läsnä poliitikot, media, tutkijat, elinkeinoelämä, viranomaistahot Twitter tehokas tiedon jakamiskanava Twitter: demokratian ylähuone?

13 Vuorovaikutus ja oikeat työt Koska sä oikein ehdit tehdä niitä sun oikeita töitä? Julkishallinnossa viestintä ja oikeat työt ovat samaa prosessia Kaikki toiminta on kyettävä perustelemaan kansalaisille prosessin jokaisessa vaiheessa Vuorovaikutukseen voi älypuhelimen kautta osallistua mistä ja milloin tahansa Jottei totuus unohtuisi Sosiaalinen media ei korvaa julkishallinnon virallisia vuorovaikutuskanavia Palaute ja oikaisuvaatimukset aina ohjattava asianmukaisiin osoitteisiin Uusi keskitetty palautejärjestelmä iso askel kahdenvälisessä vuorovaikutuksessa Sosiaalisessa mediassa perustellaan toimintaa, jaetaan tietoa, annetaan vallalle kasvot

14 Suora vs. edustuksellinen demokratia ja uudet mediat Sosiaaliset mediat avaavat kansalaisille suoran kanavan julkishallintoon ja päinvastoin Kansalaisten valitsemien edustajien rooli murroksessa: ketä edustavat? Myös virkamiesten asema kiinnostava: suorassa vuorovaikutuksessa virkamiehen ja poliitikon raja hämärtyy Perusasetus Kun keskustelu on vapaata, tieto avointa ja keskeiset vaikuttajat osallistuvat yhteiseen keskusteluun, kaikkiin ongelmiin löytyy ratkaisu Kun jo yli 50 % ihmiskunnasta asuu kaupungeissa, keskeiset ratkaisut syntyvät kaupunkiyhteisöissä Suomen kaupungeilla mahdollisuus olla sivilisaation terävä reuna: avoimeen, kaksisuuntaiseen, monenkeskeiseen vuorovaikutukseen

15 Summa summarum Ellei julkishallinto ole mukana kansalaiskeskustelussa, se on siitä ulkona. Kansalaisyhteiskunta menee menojaan, ja sen mukana julkishallinnon oikeutus. Minkä brändi, tai kenen? Onko kaupungin brändi palveluntuotantoorganisaation vai kaupunkilaisten yhteisön?

16 Avoimuus on paras brändi Kaupunki voi ostaa itselleen millaisen brändin ja markkinointikärjen hyvänsä, mutta arkinen toiminta on aina vahvempi kuin mikään julistettu brändi Arvot tulevat joka tapauksessa näkyviin päivittäisessä vuorovaikutuksessa Mikä on hyvä asukkaille on hyvä myös matkailijoille ja elinkeinoelämälle Sosiaalisen median 10 direktiiviä #1 Jos sinulla on olennaista tietoa, jaa se. #2 Jos sinulta kysytään, vastaa heti. #3 Jos et osaa heti vastata, sano, että otat selvää ja vastaat pikimmiten. #4 Jos saat asiatonta palautetta, laske kymmeneen ja vastaa asiallisesti. Sen jälkeen palautteen antaja muuttuu asialliseksi. #5 Perustele päätöksesi tai organisaation toimintatavat asia argumentein.

17 10 direktiiviä, jatkuu #6 Tyhmiä kysymyksiä ei ole. Tyhmiä vastauksia voi olla. #7 Kommunikoi reaaliajassa. #8 Ole kokonainen persoona. Se on lopulta helpompaa kuin kaksoiselämä. #9 Kysy kriitikoilta toiminnan parantamisehdotuksia. #10 Aina lopulta paras argumentti voittaa. Kiitos mielenkiinnosta. Pekka Sauri: Julkishallinto ja sosiaalinen media. Kunnallisalan kehittämissäätiö _net.pdf

Julkishallinto ja sosiaalinen media

Julkishallinto ja sosiaalinen media polemia Pekka Sauri Julkishallinto ja sosiaalinen media KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Julkishallinto ja sosiaalinen media Pekka Sauri Julkishallinto ja sosiaalinen media kaks kunnallisalan kehittämissäätiö

Lisätiedot

AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Sosiaalinen media. osana julkisten organisaatioiden. viestintää

AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Sosiaalinen media. osana julkisten organisaatioiden. viestintää AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Sosiaalinen media osana julkisten organisaatioiden viestintää HELMIKUU 2014 Sisällysluettelo 2 Sisällysluettelo... 2 3 Johdanto... 3 Kirjoittajat... 6 Kansalaisen näkökulma...

Lisätiedot

LUONNOS 5.2.2014. Kuopion kaupungin VIESTINTÄOHJE

LUONNOS 5.2.2014. Kuopion kaupungin VIESTINTÄOHJE LUONNOS 5.2.2014 Kuopion kaupungin VIESTINTÄOHJE Markkinointi, viestintä ja asiakaspalvelut 2014 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat 1.2 Viestinnän periaatteet 1.3 Perusviestit

Lisätiedot

DEMOKRATIAPOLIITTISEN OHJELMAN MUUTOSESITYSTEN KÄSITTELY TYÖRYHMÄSSÄ 9.11.12

DEMOKRATIAPOLIITTISEN OHJELMAN MUUTOSESITYSTEN KÄSITTELY TYÖRYHMÄSSÄ 9.11.12 Rivinumero(t) Esitys muutos Mitä multa on menny ohi demokraattisen valtion järjestäytymistavasta? Valtarakenteethan syntyvät edustuksellisen demokratian synnyttäminä. Ne on päätetty synnyttää ja sittemmin

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

Meiltä meille. Ihminen julkishallinnon asiakkaana

Meiltä meille. Ihminen julkishallinnon asiakkaana Meiltä meille Ihminen julkishallinnon asiakkaana Riitta Nieminen-Sundell marraskuu 2011 1 1. painos, marraskuu 2011 Sitra ISBN 978-951-563-788-8 (URL:http://www.sitra.fi) Helsinki 2011 Sisältö Esipuhe

Lisätiedot

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Sisällys Uutta sisältöä työyhteisöviestintään...3 Työyhteisöviestintään uutta suuntaa...4 Enää ei riitä viestintä ylhäältä alaspäin...4 Työyhteisöviestintä tärkeä osa

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

Lähipalveluiden merkityksen ymmärtää silloin kun se puuttuu : KUNTALAISTEN KOKEMUKSIA LÄHIPALVELUISTA ALUELAUTAKUNTIEN KÄYNNISTYSPROSESSISSA

Lähipalveluiden merkityksen ymmärtää silloin kun se puuttuu : KUNTALAISTEN KOKEMUKSIA LÄHIPALVELUISTA ALUELAUTAKUNTIEN KÄYNNISTYSPROSESSISSA Elisa Penders Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Syksy 2014 Lähipalveluiden merkityksen ymmärtää silloin kun se puuttuu : KUNTALAISTEN KOKEMUKSIA LÄHIPALVELUISTA ALUELAUTAKUNTIEN KÄYNNISTYSPROSESSISSA

Lisätiedot

Muistio Kaupunkiaktivismi-työpajasta 18.5.2015

Muistio Kaupunkiaktivismi-työpajasta 18.5.2015 Muistio Kaupunkiaktivismi-työpajasta 18.5.2015 Paikka: Nuorten toimintakeskus Happi, Helsinki Työpajan tarkoitus Pohtia, miten kaupunkilaisten omaehtoinen aktivismi ja julkisen hallinnon toimet voivat

Lisätiedot

Mitä tapahtuu huomenna?

Mitä tapahtuu huomenna? Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Väitekirja 1 Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Sisällysluettelo Esipuhe 5 Mistä oikein on kyse? 6 Mitä sanovat yritykset? 14 Mitä sanovat lobattavat? 16

Lisätiedot

Media kansalaisuuden rakentajana

Media kansalaisuuden rakentajana Satu Seppä (toim.) Media kansalaisuuden rakentajana 4 + 4 puheenvuoroa median ja kansalaisuuden suhteista Tampereen yliopistolla 6.10.2005 Journalismin tutkimusyksikkö Tampereen yliopisto 2005 Tampere

Lisätiedot

Tuottavuutta ja kansanvaltaa Kansan näkemys juuri aloittaneen Juha Sipilän hallituksen tärkeimmistä asioista on yksiselitteisen selvä. Kolmen kärki koskettaa suoraan tällä hetkellä kuntien vastuulla olevia

Lisätiedot

Työkalupakki järjestöjen viestintään. Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa

Työkalupakki järjestöjen viestintään. Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa Työkalupakki järjestöjen viestintään Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa 2 Viestintätyökalupakin sisältö: 1. Miksi kertoa toiminnastanne tiedotusvälineille?

Lisätiedot

Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa. Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas

Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa. Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas Oppaan kirjoittamisesta on vastannut Kuntaliiton kokoama työryhmä Tony Hagerlund,

Lisätiedot

VIESTINNÄN HUONEENTAULU

VIESTINNÄN HUONEENTAULU VIESTINTÄOHJE VIESTINNÄN HUONEENTAULU Kaupunkikonsernin viestintä on ajankohtaista, aktiivista, avointa ja vuorovaikutteista. Kaupunkikonsernin viestinnässä kerrotaan asiat mahdollisimman objektiivisesti

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeet

Sosiaalisen median ohjeet Sosiaalisen median ohjeet Sisäisiä julkaisuja 4/2010 Liikenne- ja viestintäministeriön toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö edistää yhteiskunnan toimivuutta ja väestön hyvinvointia huolehtimalla

Lisätiedot

Focus on Citizens: Public Engagement for Better Policy and Services

Focus on Citizens: Public Engagement for Better Policy and Services Focus on Citizens: Public Engagement for Better Policy and Services Summary in Finnish Kansalaiset lähtökohtana: Parempaa päätöksenteon valmistelua ja parempia palveluita Yhteenveto suomen kielellä (käännös)

Lisätiedot

KANTH AARRE. PAIKALLINEN VALTA Kaupan kaavoituspäätökset paikallistason vallankäytön valaisijana

KANTH AARRE. PAIKALLINEN VALTA Kaupan kaavoituspäätökset paikallistason vallankäytön valaisijana TAMPEREEN YLIOPISTO Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos KANTH AARRE PAIKALLINEN VALTA Kaupan kaavoituspäätökset paikallistason vallankäytön valaisijana Pro gradu tutkielma, 125 s.,10 liites. Sosiologia

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet hallinnolle

Sosiaalisen median mahdollisuudet hallinnolle Pdf-tiedosto verkkoversiosta 1.0 KATSAUS Sosiaalisen median mahdollisuudet hallinnolle Toimittanut Tuija Aalto Oikeusministeriö Demokratia- ja kieliasioiden yksikkö 4.6.2010 Teos on lisensoitu Creative

Lisätiedot

ASIAKKAAT KUNTAPALVELUIDEN KEHITTÄJIKSI. opas tehokkaan osallistumisen työkaluihin

ASIAKKAAT KUNTAPALVELUIDEN KEHITTÄJIKSI. opas tehokkaan osallistumisen työkaluihin ASIAKKAAT KUNTAPALVELUIDEN KEHITTÄJIKSI opas tehokkaan osallistumisen työkaluihin Hanna Halme, Katriina Kippo, Kai Lahtonen, Pauli Saarenketo Riitta-Liisa Larjovuori, Sanna Nuutinen, Kirsi Heikkilä-Tammi

Lisätiedot

Sosiaalisen median strategia

Sosiaalisen median strategia Sosiaalisen median strategia Fiksu toiminta somessa tukee työtämme Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus Sisällysluettelo Sosiaalisen median strategia 1. Sosiaalisen median opas 1.1. MEKU sosiaalisessa mediassa

Lisätiedot

Facebookin hyödyntäminen pankki- ja vakuutusalan yrityksessä

Facebookin hyödyntäminen pankki- ja vakuutusalan yrityksessä Saimaan ammattikorkeakoulu Koulutusalan nimi Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi Sara Anttonen Facebookin hyödyntäminen pankki- ja vakuutusalan yrityksessä Opinnäytetyö 2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

UAD idea, jonka aika on tullut

UAD idea, jonka aika on tullut UAD idea, jonka aika on tullut UUSI ARVOPOHJAINEN DEMOKRATIA SUOMI ILMAN POLIITIKKOJA Millaisen hallintomallin ja yhteiskunnan sinä loisit, jos voisit aloittaa tyhjältä pöydältä? Tämä PDF tiivistelmä osoittaa

Lisätiedot

B2B-YRITYKSEN MARKKINOINTI, VIESTINTÄ JA ASIAKASPALVELU SOSIAALISESSA MEDIASSA

B2B-YRITYKSEN MARKKINOINTI, VIESTINTÄ JA ASIAKASPALVELU SOSIAALISESSA MEDIASSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2014 Mikael Liespuu B2B-YRITYKSEN MARKKINOINTI, VIESTINTÄ JA ASIAKASPALVELU SOSIAALISESSA MEDIASSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Turvallisuusviestinnän kohderyhmät sosiaalisessa mediassa. Janne Leinonen

Turvallisuusviestinnän kohderyhmät sosiaalisessa mediassa. Janne Leinonen Turvallisuusviestinnän kohderyhmät sosiaalisessa mediassa Janne Leinonen Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Vuorovaikutteinen teknologia Pro gradu -tutkielma Ohjaaja: Saila Ovaska Elokuu

Lisätiedot

Politiikassa ei ole mitään hävettävää!

Politiikassa ei ole mitään hävettävää! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Politiikassa ei ole mitään hävettävää! -Demokratiapoliittinen

Lisätiedot

Poliisin sisäisen ja ulkoisen viestinnän käsikirja

Poliisin sisäisen ja ulkoisen viestinnän käsikirja Poliisin sisäisen ja ulkoisen viestinnän käsikirja Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Viestinnän vastuut, organisointi ja prosessi... 4 3 Viestintätarpeiden tunnistaminen... 7 4 Viestintätarpeiden määrittäminen

Lisätiedot

Viestinnässä on voimaa

Viestinnässä on voimaa Viestinnässä on voimaa Viestinnässä on voimaa Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n viestintäopas 2010 www.jhl.fi JHL:n ydinviestit Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on hyvinvointialan suurin

Lisätiedot

KANSAN VALTA SUORA DEMOKRATIA SUOMEN POLITIIKAN PELASTUKSENA

KANSAN VALTA SUORA DEMOKRATIA SUOMEN POLITIIKAN PELASTUKSENA KANSAN VALTA SUORA DEMOKRATIA SUOMEN POLITIIKAN PELASTUKSENA toim. Saara Ilvessalo ja Henrik Jaakkola Into-pamfletit tarkastelevat maailmaa eri kulmista, arkailematta, mutta puheet perustellen. Ärhäkät

Lisätiedot