TRADE!FOLLOW+UP!KIINA!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TRADE!FOLLOW+UP!KIINA!"

Transkriptio

1 TRADEFOLLOW+UPKIINA Kesä2015 Abstract Tilastollinenjalaadullinenkatsauskiinalaistenmatkatoimistojen ryhmämatkojentarjontaansuomessa.pitkäversio. OlliHakala

2 Esipuhe( Yhä useampi kiinalainen haluaa nähdä maailmaa ja kiinalaiset ovat maamme nopeimmin kasvava turismiryhmä Suomessa. Maailmalla kiinalaiset ovat suurin ja eniten rahaa käyttävä kansa, vaikka toistaiseksivainviisiprosenttiamaankansalaisistaomistaapassin.muunmuassakieli:jakulttuurierojen takiakiinalaistenmatkailunvirratsuomessajaasiakkaidentarpeetovatosinvaikeastihahmotettavissa. Siihentarpeeseenontehtytämätutkimus.Vaikkaryhmämatkailuonvainosakiinalaistenturismia,niin sen ymmärtäminen antaa avaimet myös maan muun turismin kehityksen ymmärtämiselle ja ennakoimiselle. Matkailuterveisin,OlliHakala ( ( Tutkimus(ja(määritteet( Tradefollow+up+tutkimus(TFU)selvittääyksityiskohtaisestiulkomaalaistenmatkatoimistojentarjontaa SuomeenliittyenjavertaileetarjontaaSuomenlähimpiinkilpailijamaihinnähden.PerinteisestiTFUon tehty painettuja esitteitä analysoimalla, mutta Kiinan kohdalla tämä on vaikeaa tai mahdotonta. EnsimmäinenpelkästäänonlinetarjontaatarkastellutTFUtehtiinvuonna2014jasitäonsoveltuvinosin käytettypohjanatälletutkimukselle.kiinankohdallaonlinekanavienmerkityskorostuu,silläkiinalaiset turistitvaraavatmatkansayhäenemmännetinvälitykselle 1 japainettujenesitteidentarjontaonerittäin vähäistä,silläinformaatioonkeskitettyonlinekanaviin. TFU Kiina toteutettiin kesällä 2015 ja mukaan valittiin kolme matkatoimistoa kultakin Visit Finlandin tärkeimmältä painopistealueelta: Peking, Shanghai, Chongqing sekä Etelä+Kiina ja Hong Kong. Kaikilla matkatoimistoilla ei ollut esillä eri matkavaihtoehtoja vaan tarjous piti pyytää erikseen, joten tutkimuksessa on käytetty vain toimistoja, jotka esittelevät tarjontansa sivuillaan yksityiskohtaisesti. Matkoistailmoitettiin tavallisesti hinta, ajankohta, lentoyhtiöt, karkea päiväaikataulu nähtävyyksineen sekäluonnehdintahotellistajaruokailuista.kuviakäytettiinvähänjaniidenlaatuolihuono,jotenkuva+ 1 Vuonna2011matkoistavain11prosenttiamyytiinonlinekanavienkautta,vuonna2014jo53prosenttiaja2015 peräti80prosenttia.chinavia2strategicadvice&hotels.com. Finpro Porkkalankatu1,P.O.Box358,Helsinki,FI+00181Finland tel ,fax ,businessidfi

3 analyysiin on suhtauduttava pienin varauksin kuvitus on todennäköisesti valittu hyvin sattumanvaraisesti. MukaanvalittujenmatkatoimistoiltaanalysoitiinkokotarjontaSuomeenliittyensekämerkittiinmuistiin lähimpienkilpailijoiden(pohjoismaat)tarjonnanmäärä.näinollentilastoiduissamatkareiteissäkaikissa käydään matkan aikana Suomessa. Jos tarjontaa oli paljon (yli viisi eri matkapakettia), samankaltaisia matkapaketteja karsittiin pois. Vähimmillään yhdeltä matkatoimistolta oli mukana yksi matka, parhaimmillaan kaksikymmentä matkaa. Tästä syystä matkatoimistojen painoarvo tuloksissa ei ole läheskääntasavertainen. Monetmatkoistaeivätlähteneetsiitäkiinalaisestakaupungista,jossamatkatoimistopitimajaansa,vaan esimerkiksi pekingiläinen toimisto saattoi myydä lähtöjä Shanghaista. Kiinalaiset matkatoimistot ovat kuitenkin yleensä vahvoja vain alueellisesti, eivät koko valtion alueella. Näin ollen Etelä+Kiinan suuret toimistotovatuseinpikkutekijöitäpääkaupunkipekingissä. Matkatanalysoitiinerikseenmyöslähtökaupungintai+alueenmukaan,muttaerotkokonaiskuvaanolivat marginaalisia ja otokset jäivät osin hyvin pieneksi, joten nämä tulokset jätetään tässä tutkimuksessa huomioimatta. Tutkimuksesta on tehty tämän pitkän version lisäksi lyhyt versio. Molemmat löytyvät osoitteesta Metodi( Matkareittikäytiinyksityiskohtaisestiläpijamerkittiinylöskaikkikaupungitsekäsiirtymiseenkäytettävät kulkuvälineet.jokaisenkaupunginkohdaltamerkittiinylösvierailukohteidenpääasiallinenfokus:historia, kulttuuri tai luontonähtävyys. Lisäksi merkittiin ylös jos kohde sisälsi ruokaturismia, shoppailua, hyvinvointiataiohjelmassamainittiintekemistäsaunaan,kokoperheenaktiviteetteihintaipaikallisten asukkaidenelämäänliittyen.lisäksimerkittiinylös,joskohdettaerikseenmainostettiinpuhtaanluonnon kautta. Kulttuuriin laskettiin mukaan laajalti nähtävyyksiä patsaista aukioihin ja kirkkoihin. Kohde luettiin historialliseksi,jossetekstissäsellaisenaesiteltiin.esimerkiksihelsinginkirkotesiteltiinmaamerkkeinäja arkkitehtuurina,jotennelueteltiinkulttuuriinkuuluvaksi.helsinki esiteltiin tutkimuksessakäytettävän luokitteluntakiaensisijassakulttuurinähtävyyksienkautta.turkujaesimerkiksituruntuomiokirkkosen sijaanesiteltiinuseinhistoriankautta.pitkältiturunnähtävyyksienvuoksihistoriallistennähtävyyksien painosuomessaoli22prosenttia,kunsamallakulttuuripainotusoli96prosentissasuomenkierroksista. Luvut ovat yli sata prosenttia, sillä monen päivän Suomen kierrosta ei haluttu kategorisoida yksiselitteisestiyhdenteemanalle. TukholmanpäänähtävyysoliuseinWasa+laivajamyösGöteborginkohdallakinnostettiinesiinhistoriaa, jotenruotsiesittäytyykiinalaisillesuomeavahvemminhistoriankautta(52%). Matkojaanalysoitiinyhteensä73.NiistäjokaisenaikanaSuomessavietettiinkeskimäärin1,54päivääja vierailtiin 1,38 kaupungissa. Tutkimuksessa analysoitiin vain Suomea koskevia kierroksia ja Suomessa Finpro Porkkalankatu1,P.O.Box358,Helsinki,FI+00181Finland tel ,fax ,businessidfi

4 vierailtaessaryhmätpysähtyivätainahelsingissä.näinollenpääkaupunkiseudunulkopuolellesuunnisti vainnoinjokakolmasryhmä(0,38,eli38%ryhmistä). Tutkimusontehtykesällä2015jasuurinosamatkoistasijoittuikesääntaisyksyyn2015,muttajoukossa olimuutamiatalvikaudenmatkoja.talvellamatkojenreititjapainotuksetmuuttuvat.esimerkiksinorjaon kiinalaisille kesäkohde, joten Norjan osuus oletettavasti laskee talvella, tosin kiinalaiset ryhmät pyörähtävätvähintäänoslossamyöstalvikaudella.suomenosuusvastaavastioletettavastinousee. Reitit( Suurenyhteispohjoismaisentutkimuksenmukaan71%Pohjoismaihinsaapuvistakiinalaisistaturisteista vierailee pelkästään Skandinavian maissa ja Islannissa. Saman Chinavia+tutkimuksen mukaan Helsinki yhdistetään Tukholmaa ja Kööpenhaminaa useammin Skandinavian ulkopuoliseen matkakohteeseen. 2 TradeFollow+up+tutkimuksenperusteellanämäkohteetovatVenäjäjaViro,joskusmyösmuuitäinen Eurooppa.TapauksiajoissaolisilennettyHelsinginkautta,muttaeivierailtukaupungissakokomatkan aikana,olivainmuutamia.näissätapauksissamatkatsuuntautuivatitäiseeneurooppaanjakreikkaan. Kiinalaisten matkatoimistojen reitit Pohjois+Euroopassa kulkevat melko kaavamaisesti. Kiinalaisille Pohjois+Euroopan neljä maata ovat käsite ja Suomi on tukevasti mukana Skandinavian maidenryhmässä.tfu+tutkimuksenperusteellaryhmämatkojenrunkoreittitaiperuskolmiomuodostuu, kuten olettaa saattaa, pääkaupunkien Helsingin, Tukholman, Oslon ja Kööpenhaminan ympärille. Käytännössäkaikkimatkatkulkevatkolmionkauttajavariaatiottulevatkolmionreunoilta:matkaNorjan vuonoille, laivamatka Tukholmaan Turusta (Helsingin sijaan) tai vierailu Venäjällä. Myös Tallinna on kohtalaisensuosittukohde,muttajäätoistaiseksimuidenvaihtoehtojenvarjoon.tallinnaanmatkustetaan tavallisestilaivallatukholmastajatallinnastaedelleenlaivallahelsinkiin. Kiinalaisten maine pitkien bussimatkojen suosijana ei näyttäisi pitävät paikkaansa Skandinavian kierroksilla. Kaikki siirtymiset ovat noin 200 kilometrin pituisia, siis verrattain lyhyitä. Ainoa selkeä poikkeus ovat Norjan vuonot, joilla lyhyistä etäisyyksistä huolimatta siirtymiset kestävät hieman pidempään.vuonotovatkuitenkinkiinalaistenskandinaviankierrostenhuippukohtajaniihinkäytetään usein surutta aikaa. Joskus puolet matkapäivistä on omistettu vuonoille. Vuonojen kohdalla matkaohjelmissa myös usein erikseen varoitetaan pitkistä välimatkoista. Siirtymät Pohjoismaissa tapahtuvatbussilla,pieninpoikkeuksin(kuva1alla 3 ). 2 ChinaviaSurveysofVisitors,sivu7. 3 VisitFinland Finpro Porkkalankatu1,P.O.Box358,Helsinki,FI+00181Finland tel ,fax ,businessidfi

5 1KiinalaisryhmienyleisimmätreitiPohjoismaissa.Poikkeamatperusreitiltämerkittyohuemmallaviivalla.Liikenneväline merkitty,josmuukuinlaivataibussi. Luontonähtävyyksiensä ansiosta kiinalaiset pysähtyvät Skandinavian kierroksellaan keskimäärin useimmalla paikkakunnallanorjassa(kesällä) 5.Yöpymistenmäärässä norjalaisten edelle kirii kuitenkin Ruotsi ja syynä ovat kiinalaisten lyhyet siirtymät: sekä Göteborg ja Karlstad ovat merkittäviä kiinalaisten kiertomatkailijoiden kohteita,sillänesijaitsevatsopivastikööpenhaminanja OslonsekäTukholmanjaOslonvälissä.UseinKarlstadissajaGöteborgissaeiedeskatsotanähtävyyksiä, ainoastaan yövytään tai syödään. Göteborgin etuna ovat muun muassa kiinalaissomisteiset Volvon tehtaat, mutta Karlstad markkinoidaan lähinnä Vänern+järven siivellä. Malmö on yksi suurimmista häviäjistä kiinalaisryhmien matkaohjelmissa: kaupunki jää lähes tyystin vaille kiinalaisryhmiä, sillä se sijaitseeliianlähelläkööpenhaminaa. Kiinalaisryhmät lentävät tavallisesti Finnairilla Helsinkiin sekä edelleen Kööpenhaminaan tai päinvastaisessa järjestyksessä SAS:n siivillä Kööpenhaminaan sekä edelleen Helsinkiin ja aloittavat 4 Kiinalaisten ryhmien viipymä ja vieraillut kaupungit keskimäärin per vierailu tutkimusaineistossa. Huomioitu ainoastaankierrokset,jotkapysähtyvätkyseessäolevassamaassa(islanninosuuskaikistamatkoista0,45päivää). 5 Paikkakuntaonlaskettumukaan,jossielläonvietettyvähintäänpuolipäivää. Finpro Porkkalankatu1,P.O.Box358,Helsinki,FI+00181Finland tel ,fax ,businessidfi keskiarvo 4 päivää% kaupungit% lmr% Suomi 1,54 1,38 Ruotsi 2,47 1,94 Norja 2,37 2,06 Tanska 1,16 1,20 Islanti 3,30 1,60

6 kierroksensa.finnairillalennettäessäkierrossiisalkaakööpenhaminasta,jatkuu(göteborginja)oslon kauttakarlstadiin,tukholmaanjaedelleensuomeen.paluulentotapahtuusiissamastakaupungistakuin tulolentokiinasta. Kööpenhamina onkin eräänlainen kiinalaisten turistien hubi: kaupungissa sijaitsee paljon kiinalaisia matkatoimistojasekäniidensivukonttoreitajauseinskandinaviankierros alkaanimenomaantanskan pääkaupungista (vaikka lento Kiinasta olisi Helsinkiin). Tanskalaisten kannalta tämä on kaksiteräinen miekka: keskeisestä asemasta ja monista kiinalaisia kiinnostavista nähtävyyksistä (erityisesti H.C. Anderseniin liittyvät kohteet) huolimatta viipymä ja vierailtujen kaupunkien määrä on Tanskassa ylivoimaisestialhaisin. 6 2KiinalaistenryhmienvierailukohteetPohjoismaidenkierroksenaikana(pallojenkokosuhteessavierailujenmäärään,harmaat yksittäisiävierailuja). Visit Finland matkailijatutkimus vahvistaa pääosin tämän tutkimuksen tulokset: matkailijatutkimuksen mukaanvierailijoista68%ilmoittaapääkohteekseenpääkaupunkiseudun,9%turunseudun,8%lapinja 6 Kuva:OlliHakala&WikipediaCommons. Finpro Porkkalankatu1,P.O.Box358,Helsinki,FI+00181Finland tel ,fax ,businessidfi

7 5%Tampereen.Matkallavierailluistamuistamaistasuosituimmatovat(tässäjärjestyksessä)Ruotsi,Norja jatanska.samaanjärjestykseenpäätyytämäkintutkimus. KiinalaisetyhdistävätSuomenvahvastiPohjoismaiseenviiteryhmään,muttamatkatoimistojenkannalta SuomionPohjoismaistaviiteryhmäämyösinfrastruktuurinsaperusteella:matkaonhelppojärjestääja aikatauluihin voi luottaa. Tästä syystä esimerkiksi matkat itäiseen Eurooppaan ovat huomattavasti harvinaisempia, vaikka Suomi olisi näillekin melko luonnollinen lähtöpiste Finnairin hyvien yhteyksien ansiosta. Tämä on syytä muistaa, kun itäinen Eurooppa aikanaan nousee kiinalaisten matkailijoiden kartalle. Yleistä( Kiinalaiset vierailevat kohteissaan tavallisesti kaikissa suosituimmissa turisminähtävyyksissä, jotka on helppojanopeatavoittaa.vaihteluanähtävyyksissäonhyvinvähänerikierrostenjayritystenvälillä.muun muassa kaupunkiesittelyt ja kierrokseen kuuluvat kohteet ovat monesti niin samankaltaisia, että voisi olettaa kohdekaupungeissa olevan vain kourallinen alihankkijoita, jotka järjestävät ohjelmat kaikille kiinalaismatkatoimistoille.lisäksiesittelytekstitlieneekopioituyhdestälähteestä,silläkaikkienyritysten tekstitovatlähesidenttisiä. Saman kopioinnin paljastavat myös kuvavalinnat, jotka ovat eri sivustoilla hyvin samankaltaisia, usein käytössäontäysinsamoja,melkoheikkolaatuisiakuvia.allaolevaakuvaa(rovaniemeltä)käytettiinusein Helsinginyhteydessä: Finpro Porkkalankatu1,P.O.Box358,Helsinki,FI+00181Finland tel ,fax ,businessidfi

8 Samanlainenvälinpitämättömyysliittyyvahvastimyösmuihinmatkoihin,silläTanskaasaatettiinesitellä kuvillavuoristataihusky+kierroksilla. Geneerisiä esittelytekstejä korosti, ettei mukana ollut juuri lainkaan aktiviteetteja eikä tavallisten ihmistenaskareita.ohjelmatkoostuivatnähtävyyksistäjaostoksista,kertaakaanohjelmissaeimainittu jonkinpaikantaiasianolevanpaikallistenihmistensuosiossa.kaikkinähtävyydetolivatmahdollisimman helpostisaavutettavia,jotenesimerkiksihelsinginseurasaarijäitäysinilmanvierailujajasuomenlinna todella vähälle huomiolle. Lisämaksusta tosin oli mahdollista vierailla muun muassa näissä kahdessa kohteessa(hintamuutamiakymmenieneuroja). Nähtävyyksiäolimyöshaalittumahdollisimmanpieneltäalueelta.EsimerkiksiHelsingissäpresidentinlinna mainittiin yhtenä kohteena, vaikka käytännössä linna osoitetaan ryhmälle kauppatorilta, joka on käytännössäkaikkienryhmienohjelmassa.myösuspenskinkatedraalilieneekaukaaihailtavakohde,sillä senäkyymuunmuassakauppatorilta. MISSÄSUOMESSAVIERAILEVATRYHMÄTPYSÄHTYVÄT? Pietari Moskova Reykjavik Helsinki Tallinna Turku Kööpenhamina Bergen Tukholma vuonot Göteborg Oslo Karlstad Kaaviosta yllä nähdään kaupungit, joissa Suomeen liittyvät kierrokset pysähtyvät. Suosituimpana luonnollisestihelsinki,jossajokaikinenkierroskäy,toisenatukholma,jossapysähtyy64mahdollisesta73 kierroksesta. Helsinkiin lasketaan mukaan pääkaupunkiseutu; Nuuksion ansiosta Espoo olisi saanut suomalaiskaupungeistaturunjahelsinginjälkeenenitenosumia. Finpro Porkkalankatu1,P.O.Box358,Helsinki,FI+00181Finland tel ,fax ,businessidfi

9 Suomi( Helsinkionkiinalaisilleturistioppaillekiitollinenkohde,sillä(käytännössä)kaikissakierroksissamukana olivathavisamanda,presidentinlinna,kauppatori,senaatintori,aleksanteritoisenpatsas,tuomiokirkko ja torikorttelit. Kaikki ovat koettavissa muutaman sadan metrin kävelyllä, joten siirtymät ovat todella lyhyitä. Lisäksi kiinalaiset näkevät Helsingissä Sibelius+monumentin, tosin kohokohtana voidaan pitää Temppeliaukionkirkkoa,jokaon uniikki ja kuinufoolisilaskeutunutmaanpäälle. TyypillinenkuvausHelsingistäonmelkoimarteleva: Helsinki on tunnettu Baltianmeren tyttärenä, meren ympäröimä kaunis kaupunki. Helsinki on sekoitus klassista kauneutta ja modernia urbaania sivilisaatiota. Kaupunki on paitsi klassisen romanttisen eurooppalaiskaupungin ruumiillistuma, myös kansainvälinen metropoli kaikkine mausteineen. Helsinki yhdistää erinomaisesti urbaania arkkitehtuuria ja luonnon kauneutta puutarhakaupungiksi. Kaupunki on rakennettu vaaleasta graniitista ja siksi se tunnetaan pohjoisenvalkoisenakaupunkina. Mukavayhdistelmäuuttajavanhaaeripuolellakaupunkiapaljastaaskandinaavisenmetropolin charmin ja eleganssin. Kaupungilla on tunnusomainen arkkitehtuuri ja useita museoita. Minimalistinen ja luova tyyli yhdistettynä uniikkeihin huonekaluihin, muotiin, lasitaiteeseen ja keramiikkaanherättääkansainvälistäihailua. Helsinkiämyydäännimenomaanylläkuvatuillanähtävyyksillä varsinkintemppeliaukionkirkkojahavis Amandanousevatpositiivisestiesiin.LuontonähtävyydetrajoittuvatNuuksionkansallispuistoon.Vaikka Suomenlinnastaonpaljonvihreitäkuvia,niinkierrokseteivättästähuolimattalinnoitussaarellavieraile. SuomeensuuntautuvatkierroksetpysähtyvätverrattainuseinTurkuun,sillälaivayhteysTukholmaanon hiemannopeampijaedullisempikuinhelsingistä 7.TurkukuvaillaanHelsingistäpoiketenennenkaikkea historian kautta, vaikkakin kaupungin nähtävyydet todennäköisesti esitellään bussin sisältä käsin. Kaupunginkiinalaisravintolatsensijaansaavatasiakkaita,sillämonestiillallinenkuuluuohjelmaan.Myös ruotsinlaivanbuffetonsuosittu,jollointurunmaaperäänotetaankosketusvastalaivaterminaalissa. MuuttutkimusaineistossamainitutSuomenkaupungitvoilaskeayhdenkädensormin:Porvoo(3vierailua), Rovaniemi(3),Kemi(2)jaTampere(2).Porvooonperiaatteessamahdollinensuosittuvierailukohde,sillä sesijaitseemelkokätevänsiirtymänpäässähelsinki+vantaa lentokentältä,muttakäytännössävierailut ovatharvinaisia.suomenvahvuusjaheikkousovathyvätyhteydet:tukholmasta,tallinnastajapietarista tullaan laivalla, Pietarista myös junalla. Mikään näistä ei mahdollista pysähdystä matkalla, kuten GöteborginjaKarlstadinkohdallakäy. Kesällä ryhmämatkalaisten houkuttelu on Porvoon ja Turun harteilla, sillä viipymän kasvattaminen Helsingissä on haastavaa. Pidempi kuin 1+1,5 vuorokauden pysähtyminen on varattu lähinnä megakaupungeille,kutenpariisi,lontoo,pietari 8.Helsinkijoutuutyytymääntähän0,5+1,5päivään,kuten 7 Haastattelut. 8 JopaMoskovaselvitetääntavallisestipäivässä kahdessa. Finpro Porkkalankatu1,P.O.Box358,Helsinki,FI+00181Finland tel ,fax ,businessidfi

10 muutskandinaavisetpääkaupungit.ainoastaanreykjavikhoukutteleeturistejapidemmäksiaikaa,mutta matkatkaupunkiinovathuomattavastiharvalukuisempiakuinskandinaviaan. Porvoo haittana ja vahvuutena on maantiede: kaupunkiin on helppo tehdä puolen päivän matka pääkaupungista,muttahelsinginläheisyydenvuoksiyöpyminentapahtuupääkaupungissa,eikäporvoon matkanäinkäytännössälisääviipymääsuomessa. 9 AvainasemaannouseekinTurku,silläläheskolmannes ryhmistä käy kaupungissa, mutta ei vietä siellä juurikaan aikaa. Turku kuuluu myös maantieteellisesti kiinalaismatkailijoidenperuskolmioon,silläsesijaitseehelsinginjatukholmanvälissä. Tilannesaattaamuuttuatalvella,kunPohjois+Suomionvetovoimaisempikohde.Tutkimusontoteutettu kesällä, tosin muutamia talvimatkoja on jo luvuissa mukana. Rovaniemi on sivussa kiinalaisturistien Pohjoismaiden runkoreitiltä, mutta lähes yhtä lailla sivussa oleviin Norjan vuonoihin kulutetaan silti helposti1+3päivää,jotenajallisestirovaniemionsovitettavissapidempiinmatkaohjelmiin.kiireisimmät ryhmäteivättosinnorjassavieraillessaankäyvuonoilla,ainoastaanoslossa. Ruotsi(ja(laivayhteys( Matka Suomen ja Ruotsin välillä sujuu aina luksusristeilyllä, siis ruotsinlaivan neljän hengen halvassa hytissä. Usein myös lennot ovat luksusta, vaikka on vaikea kuvitella matkan taittuvan muilla kuin halvimmilla lipuilla. Kiinalaisten esitteissä eivät niinkään vilise superlatiivit, vaan luksus, uniikki ja maailmankuulu. Harvat viittaukset ruokaan tapahtuvat myös ruotsinlaivalla, sillä osaan matkoista kuuluu buffet. Esiin nostetaanensisijaisestikala.laivaonmyösshoppailuajaajoittainvihjaillaanrahapelimahdollisuuksista 10. Rahapelit ovat perinteisesti kiinalaisten suosittu harrastus, mutta kasinot ovat Macaon erillisaluetta lukuunottamattamaassakiellettyjä. Tukholma kuvataan pohjoisen Venetsiaksi ja kaupungissa on mahdollisuus nähdä kuninkaanlinnan vahdinvaihto, jota voi pitää yhtenä harvoista tapahtumista, joita kiinalaisesitteissä mainitaan. Ainoa toinentapahtumaonnorjassamuutamassayhteydessämainitutkonsertit.tukholmalaistakauppahallia markkinoidaan mainitsemalla se Jamie Oliverin lempipaikaksi, kun taas kiinalaisturistien lempipaikka tuntuukierrosohjelmienperusteellaolevanwasa+laiva. Kaupunkienkuvauksetovatkaikkimelkosamanpituisia,jotenjospienessäkaupungissaonvainvähän nähtävää,niintekstionabstraktimpaajakuvailevampaa.muutamaankertaaruotsissavieraillaanmaan kaakkoisosissajamaastoakuvataanhyvinmonipuolisestijarunollisesti. Karlstad on suosittu välipysähdys ja kaupungissa myös yövytään usein. Karlstadissa ei ilmeisesti ole kiinnostavianähtävyyksiä,sillätavoistaanpoiketenkiinalaisetryhmättekevätuseinkävelyretkenvänern+ järven rannoilla. Tavallisesti jopa kansallispuistoissa ohjelmassa on vain vähän puhdasta ulkoilua ja pysähdykset ovat nopeita. Karlstadia myös kehutaan urheilumahdollisuuksistaan, mikä on myös 9 Helsinki+Porvoo yhdistelmä toteutetaan 1,5 päivässä, mikä on usein myös viipymä kun vieraillaan pelkästään Helsingissä.KäytännössälentoiltapäivälläSuomeenjapoistuminenTukholmaan2.päiväniltana. 10 Aiheonpienimuotoinentabu,silläkiinalaisetovatmaailmanpeliriippuvaisintakansaa. Finpro Porkkalankatu1,P.O.Box358,Helsinki,FI+00181Finland tel ,fax ,businessidfi

11 harvinaista.kiinalaisissamatkaohjelmissaeiviitataurheiluunmillääntavallamuulloinkuinmanchesterin OldTrafford+stadioninjamuutamanolympiastadionin(kutenHelsingin)yhteydessä. Göteborg esittäytyy ennen kaikkea historian kautta ja kaupunki mainitaan Kustaa Adolf toisen perustamana.kaupungissamyösvieraillaanvolvontehtailla,jotkaovatkiinalaisomistuksessa. Ruotsinpienemmätjaennenkaikkeapääreitiltäsivussaolevatkaupungitkokevatsamankarunkohtalon kuinsuomalaispaikkakunnat esimerkiksiupsalajäätäysinvaillevierailuja. Norja( NorjaonvuonojenmaajaNorjanvuonotovatkiinalaisturistiensuurinyksittäinenvetonaulapohjoismaissa loppukesän kierroksilla. Monen matkan kohdalla jo nimessä nostetaan esiin vuonot: esimerkiksi Pohjoismaiden ja kahden (tai useamman) vuonon kierros. Norja kilpailee vuonoineen Islanninkanssatarkastelunkohteenaolleidenmatkojenpisimmästäviipymästä,tosinvierailutIslantiin ovatkokonaisuudessaanvainmurto+osanorjanluvuista.vuonoillavierailtiinnoinjokatoisensuomeen suuntautuvanmatkanyhteydessä(38/73). Oslossavierailukohdistuu muun muassa kaupungintaloon jonka yhteydessä mainitaan aina Nobelin palkinnot kuninkaalliseen linnaan, oopperaan sekä patsaspuistoon. Oslon nähtävyydet ovat kiinalaisreiteissä neljästä Skandinavian pääkaupungista kenties vaatimattomimmat, tosin aikaakin on melkovähänjasesäästetäänvuonomatkoille.tyypillisetkohteetovatsognevuonojahardangerinvuono. Muutamissa tapauksissa Norjan kohdalla varoitettiin erikseen pitkistä siirtymistä busseilla. Näitä helpottamaanonjossaintapauksissaotettulentoyhteysbergenistäkööpenhaminaan. Tanska( Tanska on usein reitin lähtöpiste, joko niin, että lento saapuu suoraan Kiinasta tai toisen eurooppalaiskaupungin kautta (yleensä Helsinki). Tanskan kohdalla kiinalaisten pitäytyminen peruskolmion reitillä toteutuu kaikkein ikävimmin: viipymä ja kaupunkien lukumäärä on Skandinavian maista selvästi alhaisin 11. Vaikka Kööpenhamina on usein ensimmäinen tai viimeinen kaupunki, niin Tanskan muissa kaupungeissa ei vierailla juuri lainkaan. Tanskassa on kiinalaisittain erittäin mielenkiintoisia nähtävyyksiä, kuten Pienen merenneidon patsas, mutta ne ovat nopeastinähty.tanskastajatketaanautollagöteborgiintailaivalla suoraanosloon. matkojen%lkm päivää% Suomi ,5 Ruotsi ,5 Norja ,5 Tanska Islanti Tosin etäisyydet Tanskassa ovat lyhyitä, joten tässä tutkimuksessa monet kohteet, kuten Kronborgin linna, tilastoituivatkööpenhaminaan. Finpro Porkkalankatu1,P.O.Box358,Helsinki,FI+00181Finland tel ,fax ,businessidfi

12 Kööpenhaminassa kiinalaisesitteet mainitsevat usein merenneidon lisäksi Euroopan pisimmän shoppailukadun,hamletinlinnan(kronborg),kaupungintalon,hcanderseninpatsaanjaamalienborgin. Islanti( Islannin matkat ovat melko harvinaisia ja Islanti ei kuulu kiinalaisten kategorioimaan neljään Pohjois+ Euroopanmaahan.JosIslantionmatkakohteena,mukanaovattavallisestimyösmuutSkandinavianmaat. Näissä Islanti saa sijaintinsa vuoksi helposti jopa puolet matkapäivistä, vaikka kiinalaisnäkökulmasta nähtävääonmelkovähän.matkatovatkinselvästisuunnattusilleryhmälle,jokahaluaanähdätodellista luontoa.islanninmatkaanonyleensäyhdistettyperinteinensininenlaguunijauseinmukanaonmyös valasristeilysekäyöpymisiäpienissäkylissä. VaikkaIslantiprofiloituuennenkaikkealuonnonjahyvinvoinnin(kuumatlähteet)kautta,niinesimerkiksi Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton Reykjavikin kokous vuonna 1986 mainitaan usein. Myös monet näennäisesti mitättömät yksityiskohdat saavat paljon palstatilaa, kuten Euraasian ja Pohjois+Amerikan välisenmannerlaatansijaitseminenislannissa. ( Finpro Porkkalankatu1,P.O.Box358,Helsinki,FI+00181Finland tel ,fax ,businessidfi

13 Valokuvat( Kiinalaistenmatkatoimistojenkäyttämätkuvatvaikuttavatniinsatunnaisilta,ettäniidenanalysoiminen tuntuu tarpeettomalta. Kuvat kuitenkin vaikuttavat turistien valintaan matkakohteesta, joten todettakoon,ettäesimerkiksihelsinginkuvissanousevatesiinennenkaikkeakulttuurijaarkkitehtuuri. NorjanjaIslanninsuosituinkuvateemaonodotetustiluonto. Kuvat ovat usein heikkolaatuisia ja niissä esiintyy täysin vääriä asioita. Helsinkiä mainostettiin muun muassarovaniemenjapietarinkuvalla,turkuajatanskaanorjanvuoristolla.kuvatovatuseinsamoja, jotenniidenlähdelieneesama.kuvatovatuseinnetissäyleisestikiertäviähienojamaisemakuvia,joiden alkuperääonvaikeaselvittää.osaonerilaisillacreativecommons+lisenssejäkäyttäviäkuvia,eliniiden käyttäminenonhyväksyttyäjoidenkinsääntöjenpuitteissa.osakuvistaonyksiselitteisestikopioituja.alla ChinaTravelService+yrityksenkäyttämäkuvajaalkuperäinenruotsalaisenFjällräveninmainoskuva. Finpro Porkkalankatu1,P.O.Box358,Helsinki,FI+00181Finland tel ,fax ,businessidfi

14 Yhteenveto( Suomenasemaakiinalaisessaryhmämatkailussamäärittäätämäntutkimuksenperusteellaennenkaikkea oleminen osa neljää Pohjois+Euroopan maata ja kiinalaisten halu vierailla matkan aikana mahdollisimman monessa maassa. Skandinavian kierroksen kannalta Suomi on täysin sivussa, mutta koskamaaonankkuroitumentaalitasollakolmeenmuuhunskandinavianmaahan,pysyyhelsinkiosana kierrosta. Toinen merkittävä seikka ovat ruotsinlaivat, jotka on helppo myydä luksuksena ja jotka vaikuttavat asiakkaisiin päin (ja ennen kaikkea heidän tarinoissaan ystäville) erikoiselta sekä kalliilta kokemukselta.harvatodennäköisestiesitteleekuvianeljänhengenhytistään,sensijaankuviahienoista auloistajabuffet+illallisistalieneejaettavanrunsaasti.risteilylläonshoppailua,rahapelejäjamahdollisuus kokeilla skandinaavista ruokaa hallitussa ympäristössä (buffet). Matkatoimistojen kannalta risteily on hinnanjalogistiikanpuolestayksiskandinavianmatkanparhaitapuolia. KiinalaisryhmienviipymänpidentäminenSuomessaonvaikeaataimahdotonta,ainakinkesämatkailussa. Ruotsissaviipymäonpitkä,koskaryhmätyöpyvätRuotsissakaksi ylimääräistä kertaa,göteborgissaja Karlstadissa. Jos Turun ja Tukholman välissä ei olisi vettä, olisi Turku hyvin todennäköisesti vastaavanlainenyöpymiskohde.suomalaistenkannaltaonkuitenkintodennäköisestihyvä,ettäitämeri onolemassa,silläkutenedellätodettu,ruotsinlaivatpitävätsuomentukevastiosanapohjois+euroopan kierrosta. Jos kiinalaismatkailijat siirtyisivät Pietarista Suomeen linja+autoilla, olisivat Suomen itärajan kaupungit vahvoillapysähdyspaikaksi,göteborginjakarlstadinmallinmukaan.matkakuitenkintehdäänjunallatai laivalla. Viipymäyhdessäkaupungissaonmelkorajattu,noin0,5 1,5päivää,jotenkäytännössävaihtoehdoksijää uuden kaupungin ottaminen ohjelmaan. Talvella helpot ja edulliset lennot Rovaniemelle voivat lisätä viipymääjavarsinkinkesälläturkuonpotentiaalinenkohde.molempienheikkoutenaonkiinalaisryhmien tendenssilaskeavierailunkohteinaolleitamaidenlukumäärää:helsinkitäyttäämatkansuomi+kiintiön. Siksi edes kiinalaisryhmiä on vaikea houkutella edes maailmanluokan nähtävyyksillä useampaan kuin yhteensuomalaiskaupunkiin.viipymäänvaikuttaamyösviisuminmyöntäjä.joskiinalaisryhmäonanonut viisumiasuomesta,onheidänmatkansaaikanavietettäväenitenaikaasuomessa.tätäseurataanmuun muassahotellivaraustenjarajavalvonnanavulla. Suomen paras mahdollisuus viipymän lisäämiseen lienevätkin helpot ja nopeahkot kierrokset kiinnostavassakohteessa,esimerkiksimatkallahelsingistäturkuun.hyvintuotteistettumatkailuohjelma ja edullinen (mutta tasokas) hotelli ykköstien lähistöllä saattaisi houkutella kiinalaisryhmiä jäämään Suomeenyhdenyönsijastakahdeksi.Lisäksiviisuminsaamisenhelppousvaikuttaapositiivisestiviipymään. Finpro Porkkalankatu1,P.O.Box358,Helsinki,FI+00181Finland tel ,fax ,businessidfi

15 Lähteet( Tutkimuksessamukanaolleetmatkatoimistot(onlinetarjonta): ChinaInternationalTravelServices(cits.cn) ChinaInternationalTravelService(aoyou.com) BeijingCaissaInternationalTravelService ChinaTravelServiceHeadOffice(Chongqing) ChongqingNewAsiaInternationalTravelService ChongqingCITS BeautifulSceneandGoodDayInternational(GuangzhouLimited) CitsShenzhen CitsGuangzhou ShanghaiCYTS ShanghaiTravelInternational(CTSShanghai) ChinaEastern Lümama Haastattelut: Tutkimukset: VisitFinland edustajatkiinassa, FinpronedustajatKiinassa, TeamFinland toimijat, ShanghaiChinaInternationalTravelService, ShanghaiJinJiangTours Chinavia:http://www.visitcopenhagen.com/chinavia/copenhagen/market+intelligence Hotels.comChineseInternationalTravelMonitorSurvey2015: Finpro Porkkalankatu1,P.O.Box358,Helsinki,FI+00181Finland tel ,fax ,businessidfi

Trade Follow-up Kiina, lyhyt versio

Trade Follow-up Kiina, lyhyt versio , lyhyt versio Olli Hakala, Trade Follow-up, lyhyt versio Esipuhe Sisällysluettelo Tutkimusmetodit Yhä useampi kiinalainen haluaa nähdä maailmaa ja kiinalaiset Kiinalaisten Skandinavia ovat maamme nopeimmin

Lisätiedot

Miten Suomi myydään kiinalaiselle?

Miten Suomi myydään kiinalaiselle? 芬 兰 旅 游 局 Miten Suomi myydään kiinalaiselle? Matkailu-Suomi kiinalaisten hakukoneiden silmin. Trade follow-up Kiina -tutkimuksen esiselvitys. 03/06/15 OLLI HAKALA 2 Lähtökohta: internet vai intranet? Kiinan

Lisätiedot

Ulkomaalaiset matkailijat suomalaisissa kulttuurikohteissa ja tapahtumissa

Ulkomaalaiset matkailijat suomalaisissa kulttuurikohteissa ja tapahtumissa Ulkomaalaiset matkailijat suomalaisissa kulttuurikohteissa ja tapahtumissa Net Effect Oy Antti Eronen ja Sampo Ruoppila ISBN 978-952-5682-22-9 (nid) ISBN 978-952-5682-23-6 (pdf) ISSN 0355-6204 MEK A:162

Lisätiedot

Kiinalaiset ja japanilaiset matkailijat

Kiinalaiset ja japanilaiset matkailijat Kiinalaiset ja japanilaiset matkailijat Lahdessa Tarpeet, toiveet ja odotukset LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu Matkailun koulutusohjelma Tapahtumamatkailu Opinnäytetyö Kevät 2015 Suvi Mannonen Lahden

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Kansainvälinen kauppa / Venäjän-kauppa

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Kansainvälinen kauppa / Venäjän-kauppa KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Kansainvälinen kauppa / Venäjän-kauppa Ville Linnala KARTOITUS KIINALAISTEN MATKAILUSTA EUROOPPAAN JA MATKAILUN KEHITYSMAHDOLLISUUKSISTA Opinnäytetyö 2012 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON

Lisätiedot

SILENT REPORTAGE. Mielikuvia Suomen matkailumarkkinoista Saksassa

SILENT REPORTAGE. Mielikuvia Suomen matkailumarkkinoista Saksassa SILENT REPORTAGE Mielikuvia Suomen matkailumarkkinoista Saksassa Saksalaisten matkailijoiden haastatteluja Berliinissä ja Düsseldorfissa huhtikuussa 2011 ISBN 978-952- 6632-00- 1 (nid.) ISBN 978-952- 6632-01-

Lisätiedot

MUUTTUVA MATKAILU TIETOA MATKAILUSTA JA MATKAILUELINKEINOSTA 3-4/2002

MUUTTUVA MATKAILU TIETOA MATKAILUSTA JA MATKAILUELINKEINOSTA 3-4/2002 1 MUUTTUVA MATKAILU TIETOA MATKAILUSTA JA MATKAILUELINKEINOSTA 3-4/2002 2 Sisällysluettelo MENOISAA MARRASKUUTA... 3 SUOMI GATEWAYSTÄ OSAKSI ITÄMEREN MATKAILUALUETTA?... 5 VENÄLÄISTEN MATKAILU SUOMESSA...

Lisätiedot

Trade Follow Up 2013: Moskova ja Pietari

Trade Follow Up 2013: Moskova ja Pietari Trade Follow Up 2013: Moskova ja Pietari Venäläisten matkanjärjestäjien tarjonta Suomesta ja lähialueilta MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS 2014 Esipuhe Venäläiset pitävät Suomesta matkailumaana, koska täällä

Lisätiedot

Kemi-Tornio Tukholma reittilentoyhteyden kysyntätutkimus

Kemi-Tornio Tukholma reittilentoyhteyden kysyntätutkimus Meri-Lapin kehittämiskeskus Kemi-Tornio Tukholma reittilentoyhteyden kysyntätutkimus Raportti Jenni Iisakka 7.8.2014 2 Sisällys Johdanto... 2 Taustatiedot... 3 Vierailut Tukholmassa edellisen vuoden aikana...

Lisätiedot

Ilmastonmuutos muuttaa matkailuakin Mökkimatkailulla hyvät näkymät

Ilmastonmuutos muuttaa matkailuakin Mökkimatkailulla hyvät näkymät MEKin asiakaslehti Matkailusilmä 2 2007 Saako juhannuksesta TUOTTEEN VENÄLÄISET TULEVAT Ilmastonmuutos muuttaa matkailuakin Mökkimatkailulla hyvät näkymät Matkailusilmä 1 MEK tervetullut lähetystöjen suojiin

Lisätiedot

PIMEÄÄ KESKIAIKAA KESKELLÄ KESÄÄ Turun keskiaikaisten markkinoiden kävijätutkimus

PIMEÄÄ KESKIAIKAA KESKELLÄ KESÄÄ Turun keskiaikaisten markkinoiden kävijätutkimus Timo Toivonen Hanna Ylätalo PIMEÄÄ KESKIAIKAA KESKELLÄ KESÄÄ Turun keskiaikaisten markkinoiden kävijätutkimus Sarja Keskustelua ja raportteja/ Series Discussion and Working Papers 12:2004 ISBN: 951-564-226-4

Lisätiedot

Venäläisen matkailijan profiilit ja palvelupolut

Venäläisen matkailijan profiilit ja palvelupolut Venäläisen matkailijan profiilit ja palvelupolut PÄÄTEEMAT PÄÄLLIMMÄISET SUOMEEN LIITTYVÄ MIELIKUVAT Siellä on tylsää ja autiota Jos Suomi olisi kauempana, sinne ei olisi mitään syytä mennä Suomesta puuttuvat

Lisätiedot

RUCOLA RUSSIAN CONSUMER LATENT NEEDS

RUCOLA RUSSIAN CONSUMER LATENT NEEDS RUCOLA RUSSIAN CONSUMER LATENT NEEDS Ennakkomateriaali työpajoihin osallistuville Matkailun ja elämystuotannon osaamisklusteri - 6.2.2012 Rucola Russian Consumer Latent Needs on Matkailun ja elämystuotannon

Lisätiedot

ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite kokoukset ja energinen ilmapiiri vauhdittaa onnistumista

ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite kokoukset ja energinen ilmapiiri vauhdittaa onnistumista 4vinkkiä ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite Liikematkat Toimiva kumppanuus luo turvallisuutta Kokousvalmistelut Huolellisella suunnittelulla tulokseen kokoukset

Lisätiedot

SUOMEN JA METROPOLIALUEEN KIINNOSTAVUUS MATKAILUKOHTEINA VENÄLÄISILLE MATKAILIJOILLE

SUOMEN JA METROPOLIALUEEN KIINNOSTAVUUS MATKAILUKOHTEINA VENÄLÄISILLE MATKAILIJOILLE SUOMEN JA METROPOLIALUEEN KIINNOSTAVUUS MATKAILUKOHTEINA VENÄLÄISILLE MATKAILIJOILLE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun ala Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Majoitustoiminta Opinnäytetyö Kevät

Lisätiedot

UUDEN EDESSÄ. Matkailuyritykset osaksi Suomen vientiä MEKIN ASIAKASLEHTI METSÄSTYSMATKAILUSTAKO UUSI ERIKOISTUOTE?

UUDEN EDESSÄ. Matkailuyritykset osaksi Suomen vientiä MEKIN ASIAKASLEHTI METSÄSTYSMATKAILUSTAKO UUSI ERIKOISTUOTE? 04 14 MEKIN ASIAKASLEHTI UUDEN EDESSÄ Matkailuyritykset osaksi Suomen vientiä KIINALAISET OVAT MATKAILUN KULTAKAIVOS METSÄSTYSMATKAILUSTAKO UUSI ERIKOISTUOTE? PUNTARISSA LENTOYHTEYDET REVONTULET PALLAKSELLA

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010. Kohderyhmähaastattelut Iso- Britanniassa ja Saksassa

KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010. Kohderyhmähaastattelut Iso- Britanniassa ja Saksassa KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010 Kohderyhmähaastattelut Iso- Britanniassa ja Saksassa Kohderyhmähaastattelut Iso-Britanniassa ja Saksassa 2 (20) SISÄLLYSLUETTELO 1. ISO-BRITANNIA 3 1.1. Wildlife

Lisätiedot

Hotel Price Index. Katsaus hotellihintojen kehitykseen vuonna 2009

Hotel Price Index. Katsaus hotellihintojen kehitykseen vuonna 2009 Hotel Price Index Katsaus hotellihintojen kehitykseen vuonna 2009 Johdanto Hotels.comin Hotel Price Index (HPI ) on säännöllinen tutkimus hotellihinnoista merkittävimmissä matkakohteissa ympäri maailman.

Lisätiedot

SUOMALAINEN KULTTUURITARJONTA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE - MATKAILUN ALUEORGANISAATIOIDEN NÄKÖKULMA

SUOMALAINEN KULTTUURITARJONTA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE - MATKAILUN ALUEORGANISAATIOIDEN NÄKÖKULMA SUOMALAINEN KULTTUURITARJONTA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE - MATKAILUN ALUEORGANISAATIOIDEN NÄKÖKULMA Susanna Vanhamäki MEK A:159 2008 ISBN 978-952-5682-13-7 ISBN 978-952-5682-14-4 (PDF) ISSN 0355-6204

Lisätiedot

OUTDOORS FINLAND ETELÄ-SAVO - AKTIVITEETTIEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Melonta, kalastus ja retkiluistelu. Jenni Mikkonen (Itä-Suomen yliopisto)

OUTDOORS FINLAND ETELÄ-SAVO - AKTIVITEETTIEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Melonta, kalastus ja retkiluistelu. Jenni Mikkonen (Itä-Suomen yliopisto) OUTDOORS FINLAND ETELÄ-SAVO - AKTIVITEETTIEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Melonta, kalastus ja retkiluistelu Jenni Mikkonen (Itä-Suomen yliopisto) Noora Tahvanainen (Itä-Suomen yliopisto) Maija-Liisa Eskelinen

Lisätiedot

Visit Finland Matkailijatutkimus 2014

Visit Finland Matkailijatutkimus 2014 2 Visit Finland Matkailijatutkimus 2014 Visit Finland tutkimuksia 1 Finpro, Visit Finland Helsinki 2015 3 Sisällysluettelo Tiivistelmä... 5 Johdanto... 6 Matkat Suomeen... 8 Päiväkävijät, yöpyneet ja transito-matkustajat...

Lisätiedot

PERHEMATKAN TUOTEKEHITYS

PERHEMATKAN TUOTEKEHITYS Elina Maarit Alho PERHEMATKAN TUOTEKEHITYS SATUMAINEN MATKA SAKSAAN Liiketalous ja matkailu 2011 2 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Elina Maarit Alho Opinnäytetyön

Lisätiedot

VIIPURI-OPAS SAIMAAN MATKAVERKKO OY:LLE

VIIPURI-OPAS SAIMAAN MATKAVERKKO OY:LLE VIIPURI-OPAS SAIMAAN MATKAVERKKO OY:LLE Suvi Laine Opinnäytetyö Toukokuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 7.5.2004

Lisätiedot

Hotel Price Index. Z z z... 40% 40% wake up happy 40% SPAR 40% SPAR OP TIL. Fantastiska besparingar på hotell i Egypten. Sommerudsalg SPARA UPP TILL

Hotel Price Index. Z z z... 40% 40% wake up happy 40% SPAR 40% SPAR OP TIL. Fantastiska besparingar på hotell i Egypten. Sommerudsalg SPARA UPP TILL SPARA UPP TILL SPARA UPP TILL Hotel Price Index 40% 40% Katsaus hotellihintojen kehitykseen: Syksy 2010 DK SPAR OP TIL OP TIL 40% SPAR 40% Sommerudsalg Miami fra 241 kr * Malaga fra 242 kr * Montpellier

Lisätiedot

Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista

Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista Vetovoimaa matkailuun hanke maaliskuu 2013 Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Executive Summary. Venäläismatkailijoiden odotukset ja ostokäyttäytyminen

Executive Summary. Venäläismatkailijoiden odotukset ja ostokäyttäytyminen Executive Summary Venäläismatkailijoiden odotukset ja ostokäyttäytyminen Venäläismatkailijat tuovat merkittävästi matkailutuloja Helsinkiin sekä muualle Suomeen. Viime vuonna he tekivät pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet vetovoimaisena lomamatkakohteena Arabiemiirikunnissa

Suomen mahdollisuudet vetovoimaisena lomamatkakohteena Arabiemiirikunnissa 1 Suomen mahdollisuudet vetovoimaisena lomamatkakohteena Arabiemiirikunnissa Nawal Rchidi 2005 Järvenpää LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Tuusulanjärvi-instituutti SUOMEN MAHDOLLISUUDET VETOVOIMAISENA LOMAMATKA-

Lisätiedot

Matkailusilmä. Joulupukkiin kannattaa uskoa REISSUUN HIIHTOKESKUKSET KASVAVAT. Naiset lähtivät. Helsinki on KONGRESSI- KAUPUNKI. MEKin asiakaslehti

Matkailusilmä. Joulupukkiin kannattaa uskoa REISSUUN HIIHTOKESKUKSET KASVAVAT. Naiset lähtivät. Helsinki on KONGRESSI- KAUPUNKI. MEKin asiakaslehti MEKin asiakaslehti Matkailusilmä 4 2007 Naiset lähtivät REISSUUN HIIHTOKESKUKSET KASVAVAT Helsinki on KONGRESSI- KAUPUNKI Joulupukkiin kannattaa uskoa Matkailusilmä 1 Elokuun suosio kasvaa Elokuu kasvattaa

Lisätiedot

Kongressin sosiaalinen ohjelma ja majoitus Helsingissä Case: ICPS 2014. Maiju Partamies

Kongressin sosiaalinen ohjelma ja majoitus Helsingissä Case: ICPS 2014. Maiju Partamies Kongressin sosiaalinen ohjelma ja majoitus Helsingissä Case: ICPS 2014 Maiju Partamies Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma 2012 Tiivistelmä Matkailun koulutusohjelma Tekijä tai tekijät Maiju Partamies

Lisätiedot

Olli Hietanen. Loppuraportti pääkaupunkiseudun matkailun tulevaisuusverstaista ja Delfoi kyselystä

Olli Hietanen. Loppuraportti pääkaupunkiseudun matkailun tulevaisuusverstaista ja Delfoi kyselystä Olli Hietanen Loppuraportti pääkaupunkiseudun matkailun tulevaisuusverstaista ja Delfoi kyselystä TUTU ejulkaisuja 5/2008 1 2 TUTU ejulkaisuja 5/2008 Loppuraportti pääkaupunkiseudun matkailun tulevaisuusverstaista

Lisätiedot