TRADE!FOLLOW+UP!KIINA!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TRADE!FOLLOW+UP!KIINA!"

Transkriptio

1 TRADEFOLLOW+UPKIINA Kesä2015 Abstract Tilastollinenjalaadullinenkatsauskiinalaistenmatkatoimistojen ryhmämatkojentarjontaansuomessa.pitkäversio. OlliHakala

2 Esipuhe( Yhä useampi kiinalainen haluaa nähdä maailmaa ja kiinalaiset ovat maamme nopeimmin kasvava turismiryhmä Suomessa. Maailmalla kiinalaiset ovat suurin ja eniten rahaa käyttävä kansa, vaikka toistaiseksivainviisiprosenttiamaankansalaisistaomistaapassin.muunmuassakieli:jakulttuurierojen takiakiinalaistenmatkailunvirratsuomessajaasiakkaidentarpeetovatosinvaikeastihahmotettavissa. Siihentarpeeseenontehtytämätutkimus.Vaikkaryhmämatkailuonvainosakiinalaistenturismia,niin sen ymmärtäminen antaa avaimet myös maan muun turismin kehityksen ymmärtämiselle ja ennakoimiselle. Matkailuterveisin,OlliHakala ( ( Tutkimus(ja(määritteet( Tradefollow+up+tutkimus(TFU)selvittääyksityiskohtaisestiulkomaalaistenmatkatoimistojentarjontaa SuomeenliittyenjavertaileetarjontaaSuomenlähimpiinkilpailijamaihinnähden.PerinteisestiTFUon tehty painettuja esitteitä analysoimalla, mutta Kiinan kohdalla tämä on vaikeaa tai mahdotonta. EnsimmäinenpelkästäänonlinetarjontaatarkastellutTFUtehtiinvuonna2014jasitäonsoveltuvinosin käytettypohjanatälletutkimukselle.kiinankohdallaonlinekanavienmerkityskorostuu,silläkiinalaiset turistitvaraavatmatkansayhäenemmännetinvälitykselle 1 japainettujenesitteidentarjontaonerittäin vähäistä,silläinformaatioonkeskitettyonlinekanaviin. TFU Kiina toteutettiin kesällä 2015 ja mukaan valittiin kolme matkatoimistoa kultakin Visit Finlandin tärkeimmältä painopistealueelta: Peking, Shanghai, Chongqing sekä Etelä+Kiina ja Hong Kong. Kaikilla matkatoimistoilla ei ollut esillä eri matkavaihtoehtoja vaan tarjous piti pyytää erikseen, joten tutkimuksessa on käytetty vain toimistoja, jotka esittelevät tarjontansa sivuillaan yksityiskohtaisesti. Matkoistailmoitettiin tavallisesti hinta, ajankohta, lentoyhtiöt, karkea päiväaikataulu nähtävyyksineen sekäluonnehdintahotellistajaruokailuista.kuviakäytettiinvähänjaniidenlaatuolihuono,jotenkuva+ 1 Vuonna2011matkoistavain11prosenttiamyytiinonlinekanavienkautta,vuonna2014jo53prosenttiaja2015 peräti80prosenttia.chinavia2strategicadvice&hotels.com. Finpro Porkkalankatu1,P.O.Box358,Helsinki,FI+00181Finland tel ,fax ,businessidfi

3 analyysiin on suhtauduttava pienin varauksin kuvitus on todennäköisesti valittu hyvin sattumanvaraisesti. MukaanvalittujenmatkatoimistoiltaanalysoitiinkokotarjontaSuomeenliittyensekämerkittiinmuistiin lähimpienkilpailijoiden(pohjoismaat)tarjonnanmäärä.näinollentilastoiduissamatkareiteissäkaikissa käydään matkan aikana Suomessa. Jos tarjontaa oli paljon (yli viisi eri matkapakettia), samankaltaisia matkapaketteja karsittiin pois. Vähimmillään yhdeltä matkatoimistolta oli mukana yksi matka, parhaimmillaan kaksikymmentä matkaa. Tästä syystä matkatoimistojen painoarvo tuloksissa ei ole läheskääntasavertainen. Monetmatkoistaeivätlähteneetsiitäkiinalaisestakaupungista,jossamatkatoimistopitimajaansa,vaan esimerkiksi pekingiläinen toimisto saattoi myydä lähtöjä Shanghaista. Kiinalaiset matkatoimistot ovat kuitenkin yleensä vahvoja vain alueellisesti, eivät koko valtion alueella. Näin ollen Etelä+Kiinan suuret toimistotovatuseinpikkutekijöitäpääkaupunkipekingissä. Matkatanalysoitiinerikseenmyöslähtökaupungintai+alueenmukaan,muttaerotkokonaiskuvaanolivat marginaalisia ja otokset jäivät osin hyvin pieneksi, joten nämä tulokset jätetään tässä tutkimuksessa huomioimatta. Tutkimuksesta on tehty tämän pitkän version lisäksi lyhyt versio. Molemmat löytyvät osoitteesta Metodi( Matkareittikäytiinyksityiskohtaisestiläpijamerkittiinylöskaikkikaupungitsekäsiirtymiseenkäytettävät kulkuvälineet.jokaisenkaupunginkohdaltamerkittiinylösvierailukohteidenpääasiallinenfokus:historia, kulttuuri tai luontonähtävyys. Lisäksi merkittiin ylös jos kohde sisälsi ruokaturismia, shoppailua, hyvinvointiataiohjelmassamainittiintekemistäsaunaan,kokoperheenaktiviteetteihintaipaikallisten asukkaidenelämäänliittyen.lisäksimerkittiinylös,joskohdettaerikseenmainostettiinpuhtaanluonnon kautta. Kulttuuriin laskettiin mukaan laajalti nähtävyyksiä patsaista aukioihin ja kirkkoihin. Kohde luettiin historialliseksi,jossetekstissäsellaisenaesiteltiin.esimerkiksihelsinginkirkotesiteltiinmaamerkkeinäja arkkitehtuurina,jotennelueteltiinkulttuuriinkuuluvaksi.helsinki esiteltiin tutkimuksessakäytettävän luokitteluntakiaensisijassakulttuurinähtävyyksienkautta.turkujaesimerkiksituruntuomiokirkkosen sijaanesiteltiinuseinhistoriankautta.pitkältiturunnähtävyyksienvuoksihistoriallistennähtävyyksien painosuomessaoli22prosenttia,kunsamallakulttuuripainotusoli96prosentissasuomenkierroksista. Luvut ovat yli sata prosenttia, sillä monen päivän Suomen kierrosta ei haluttu kategorisoida yksiselitteisestiyhdenteemanalle. TukholmanpäänähtävyysoliuseinWasa+laivajamyösGöteborginkohdallakinnostettiinesiinhistoriaa, jotenruotsiesittäytyykiinalaisillesuomeavahvemminhistoriankautta(52%). Matkojaanalysoitiinyhteensä73.NiistäjokaisenaikanaSuomessavietettiinkeskimäärin1,54päivääja vierailtiin 1,38 kaupungissa. Tutkimuksessa analysoitiin vain Suomea koskevia kierroksia ja Suomessa Finpro Porkkalankatu1,P.O.Box358,Helsinki,FI+00181Finland tel ,fax ,businessidfi

4 vierailtaessaryhmätpysähtyivätainahelsingissä.näinollenpääkaupunkiseudunulkopuolellesuunnisti vainnoinjokakolmasryhmä(0,38,eli38%ryhmistä). Tutkimusontehtykesällä2015jasuurinosamatkoistasijoittuikesääntaisyksyyn2015,muttajoukossa olimuutamiatalvikaudenmatkoja.talvellamatkojenreititjapainotuksetmuuttuvat.esimerkiksinorjaon kiinalaisille kesäkohde, joten Norjan osuus oletettavasti laskee talvella, tosin kiinalaiset ryhmät pyörähtävätvähintäänoslossamyöstalvikaudella.suomenosuusvastaavastioletettavastinousee. Reitit( Suurenyhteispohjoismaisentutkimuksenmukaan71%Pohjoismaihinsaapuvistakiinalaisistaturisteista vierailee pelkästään Skandinavian maissa ja Islannissa. Saman Chinavia+tutkimuksen mukaan Helsinki yhdistetään Tukholmaa ja Kööpenhaminaa useammin Skandinavian ulkopuoliseen matkakohteeseen. 2 TradeFollow+up+tutkimuksenperusteellanämäkohteetovatVenäjäjaViro,joskusmyösmuuitäinen Eurooppa.TapauksiajoissaolisilennettyHelsinginkautta,muttaeivierailtukaupungissakokomatkan aikana,olivainmuutamia.näissätapauksissamatkatsuuntautuivatitäiseeneurooppaanjakreikkaan. Kiinalaisten matkatoimistojen reitit Pohjois+Euroopassa kulkevat melko kaavamaisesti. Kiinalaisille Pohjois+Euroopan neljä maata ovat käsite ja Suomi on tukevasti mukana Skandinavian maidenryhmässä.tfu+tutkimuksenperusteellaryhmämatkojenrunkoreittitaiperuskolmiomuodostuu, kuten olettaa saattaa, pääkaupunkien Helsingin, Tukholman, Oslon ja Kööpenhaminan ympärille. Käytännössäkaikkimatkatkulkevatkolmionkauttajavariaatiottulevatkolmionreunoilta:matkaNorjan vuonoille, laivamatka Tukholmaan Turusta (Helsingin sijaan) tai vierailu Venäjällä. Myös Tallinna on kohtalaisensuosittukohde,muttajäätoistaiseksimuidenvaihtoehtojenvarjoon.tallinnaanmatkustetaan tavallisestilaivallatukholmastajatallinnastaedelleenlaivallahelsinkiin. Kiinalaisten maine pitkien bussimatkojen suosijana ei näyttäisi pitävät paikkaansa Skandinavian kierroksilla. Kaikki siirtymiset ovat noin 200 kilometrin pituisia, siis verrattain lyhyitä. Ainoa selkeä poikkeus ovat Norjan vuonot, joilla lyhyistä etäisyyksistä huolimatta siirtymiset kestävät hieman pidempään.vuonotovatkuitenkinkiinalaistenskandinaviankierrostenhuippukohtajaniihinkäytetään usein surutta aikaa. Joskus puolet matkapäivistä on omistettu vuonoille. Vuonojen kohdalla matkaohjelmissa myös usein erikseen varoitetaan pitkistä välimatkoista. Siirtymät Pohjoismaissa tapahtuvatbussilla,pieninpoikkeuksin(kuva1alla 3 ). 2 ChinaviaSurveysofVisitors,sivu7. 3 VisitFinland Finpro Porkkalankatu1,P.O.Box358,Helsinki,FI+00181Finland tel ,fax ,businessidfi

5 1KiinalaisryhmienyleisimmätreitiPohjoismaissa.Poikkeamatperusreitiltämerkittyohuemmallaviivalla.Liikenneväline merkitty,josmuukuinlaivataibussi. Luontonähtävyyksiensä ansiosta kiinalaiset pysähtyvät Skandinavian kierroksellaan keskimäärin useimmalla paikkakunnallanorjassa(kesällä) 5.Yöpymistenmäärässä norjalaisten edelle kirii kuitenkin Ruotsi ja syynä ovat kiinalaisten lyhyet siirtymät: sekä Göteborg ja Karlstad ovat merkittäviä kiinalaisten kiertomatkailijoiden kohteita,sillänesijaitsevatsopivastikööpenhaminanja OslonsekäTukholmanjaOslonvälissä.UseinKarlstadissajaGöteborgissaeiedeskatsotanähtävyyksiä, ainoastaan yövytään tai syödään. Göteborgin etuna ovat muun muassa kiinalaissomisteiset Volvon tehtaat, mutta Karlstad markkinoidaan lähinnä Vänern+järven siivellä. Malmö on yksi suurimmista häviäjistä kiinalaisryhmien matkaohjelmissa: kaupunki jää lähes tyystin vaille kiinalaisryhmiä, sillä se sijaitseeliianlähelläkööpenhaminaa. Kiinalaisryhmät lentävät tavallisesti Finnairilla Helsinkiin sekä edelleen Kööpenhaminaan tai päinvastaisessa järjestyksessä SAS:n siivillä Kööpenhaminaan sekä edelleen Helsinkiin ja aloittavat 4 Kiinalaisten ryhmien viipymä ja vieraillut kaupungit keskimäärin per vierailu tutkimusaineistossa. Huomioitu ainoastaankierrokset,jotkapysähtyvätkyseessäolevassamaassa(islanninosuuskaikistamatkoista0,45päivää). 5 Paikkakuntaonlaskettumukaan,jossielläonvietettyvähintäänpuolipäivää. Finpro Porkkalankatu1,P.O.Box358,Helsinki,FI+00181Finland tel ,fax ,businessidfi keskiarvo 4 päivää% kaupungit% lmr% Suomi 1,54 1,38 Ruotsi 2,47 1,94 Norja 2,37 2,06 Tanska 1,16 1,20 Islanti 3,30 1,60

6 kierroksensa.finnairillalennettäessäkierrossiisalkaakööpenhaminasta,jatkuu(göteborginja)oslon kauttakarlstadiin,tukholmaanjaedelleensuomeen.paluulentotapahtuusiissamastakaupungistakuin tulolentokiinasta. Kööpenhamina onkin eräänlainen kiinalaisten turistien hubi: kaupungissa sijaitsee paljon kiinalaisia matkatoimistojasekäniidensivukonttoreitajauseinskandinaviankierros alkaanimenomaantanskan pääkaupungista (vaikka lento Kiinasta olisi Helsinkiin). Tanskalaisten kannalta tämä on kaksiteräinen miekka: keskeisestä asemasta ja monista kiinalaisia kiinnostavista nähtävyyksistä (erityisesti H.C. Anderseniin liittyvät kohteet) huolimatta viipymä ja vierailtujen kaupunkien määrä on Tanskassa ylivoimaisestialhaisin. 6 2KiinalaistenryhmienvierailukohteetPohjoismaidenkierroksenaikana(pallojenkokosuhteessavierailujenmäärään,harmaat yksittäisiävierailuja). Visit Finland matkailijatutkimus vahvistaa pääosin tämän tutkimuksen tulokset: matkailijatutkimuksen mukaanvierailijoista68%ilmoittaapääkohteekseenpääkaupunkiseudun,9%turunseudun,8%lapinja 6 Kuva:OlliHakala&WikipediaCommons. Finpro Porkkalankatu1,P.O.Box358,Helsinki,FI+00181Finland tel ,fax ,businessidfi

7 5%Tampereen.Matkallavierailluistamuistamaistasuosituimmatovat(tässäjärjestyksessä)Ruotsi,Norja jatanska.samaanjärjestykseenpäätyytämäkintutkimus. KiinalaisetyhdistävätSuomenvahvastiPohjoismaiseenviiteryhmään,muttamatkatoimistojenkannalta SuomionPohjoismaistaviiteryhmäämyösinfrastruktuurinsaperusteella:matkaonhelppojärjestääja aikatauluihin voi luottaa. Tästä syystä esimerkiksi matkat itäiseen Eurooppaan ovat huomattavasti harvinaisempia, vaikka Suomi olisi näillekin melko luonnollinen lähtöpiste Finnairin hyvien yhteyksien ansiosta. Tämä on syytä muistaa, kun itäinen Eurooppa aikanaan nousee kiinalaisten matkailijoiden kartalle. Yleistä( Kiinalaiset vierailevat kohteissaan tavallisesti kaikissa suosituimmissa turisminähtävyyksissä, jotka on helppojanopeatavoittaa.vaihteluanähtävyyksissäonhyvinvähänerikierrostenjayritystenvälillä.muun muassa kaupunkiesittelyt ja kierrokseen kuuluvat kohteet ovat monesti niin samankaltaisia, että voisi olettaa kohdekaupungeissa olevan vain kourallinen alihankkijoita, jotka järjestävät ohjelmat kaikille kiinalaismatkatoimistoille.lisäksiesittelytekstitlieneekopioituyhdestälähteestä,silläkaikkienyritysten tekstitovatlähesidenttisiä. Saman kopioinnin paljastavat myös kuvavalinnat, jotka ovat eri sivustoilla hyvin samankaltaisia, usein käytössäontäysinsamoja,melkoheikkolaatuisiakuvia.allaolevaakuvaa(rovaniemeltä)käytettiinusein Helsinginyhteydessä: Finpro Porkkalankatu1,P.O.Box358,Helsinki,FI+00181Finland tel ,fax ,businessidfi

8 Samanlainenvälinpitämättömyysliittyyvahvastimyösmuihinmatkoihin,silläTanskaasaatettiinesitellä kuvillavuoristataihusky+kierroksilla. Geneerisiä esittelytekstejä korosti, ettei mukana ollut juuri lainkaan aktiviteetteja eikä tavallisten ihmistenaskareita.ohjelmatkoostuivatnähtävyyksistäjaostoksista,kertaakaanohjelmissaeimainittu jonkinpaikantaiasianolevanpaikallistenihmistensuosiossa.kaikkinähtävyydetolivatmahdollisimman helpostisaavutettavia,jotenesimerkiksihelsinginseurasaarijäitäysinilmanvierailujajasuomenlinna todella vähälle huomiolle. Lisämaksusta tosin oli mahdollista vierailla muun muassa näissä kahdessa kohteessa(hintamuutamiakymmenieneuroja). Nähtävyyksiäolimyöshaalittumahdollisimmanpieneltäalueelta.EsimerkiksiHelsingissäpresidentinlinna mainittiin yhtenä kohteena, vaikka käytännössä linna osoitetaan ryhmälle kauppatorilta, joka on käytännössäkaikkienryhmienohjelmassa.myösuspenskinkatedraalilieneekaukaaihailtavakohde,sillä senäkyymuunmuassakauppatorilta. MISSÄSUOMESSAVIERAILEVATRYHMÄTPYSÄHTYVÄT? Pietari Moskova Reykjavik Helsinki Tallinna Turku Kööpenhamina Bergen Tukholma vuonot Göteborg Oslo Karlstad Kaaviosta yllä nähdään kaupungit, joissa Suomeen liittyvät kierrokset pysähtyvät. Suosituimpana luonnollisestihelsinki,jossajokaikinenkierroskäy,toisenatukholma,jossapysähtyy64mahdollisesta73 kierroksesta. Helsinkiin lasketaan mukaan pääkaupunkiseutu; Nuuksion ansiosta Espoo olisi saanut suomalaiskaupungeistaturunjahelsinginjälkeenenitenosumia. Finpro Porkkalankatu1,P.O.Box358,Helsinki,FI+00181Finland tel ,fax ,businessidfi

9 Suomi( Helsinkionkiinalaisilleturistioppaillekiitollinenkohde,sillä(käytännössä)kaikissakierroksissamukana olivathavisamanda,presidentinlinna,kauppatori,senaatintori,aleksanteritoisenpatsas,tuomiokirkko ja torikorttelit. Kaikki ovat koettavissa muutaman sadan metrin kävelyllä, joten siirtymät ovat todella lyhyitä. Lisäksi kiinalaiset näkevät Helsingissä Sibelius+monumentin, tosin kohokohtana voidaan pitää Temppeliaukionkirkkoa,jokaon uniikki ja kuinufoolisilaskeutunutmaanpäälle. TyypillinenkuvausHelsingistäonmelkoimarteleva: Helsinki on tunnettu Baltianmeren tyttärenä, meren ympäröimä kaunis kaupunki. Helsinki on sekoitus klassista kauneutta ja modernia urbaania sivilisaatiota. Kaupunki on paitsi klassisen romanttisen eurooppalaiskaupungin ruumiillistuma, myös kansainvälinen metropoli kaikkine mausteineen. Helsinki yhdistää erinomaisesti urbaania arkkitehtuuria ja luonnon kauneutta puutarhakaupungiksi. Kaupunki on rakennettu vaaleasta graniitista ja siksi se tunnetaan pohjoisenvalkoisenakaupunkina. Mukavayhdistelmäuuttajavanhaaeripuolellakaupunkiapaljastaaskandinaavisenmetropolin charmin ja eleganssin. Kaupungilla on tunnusomainen arkkitehtuuri ja useita museoita. Minimalistinen ja luova tyyli yhdistettynä uniikkeihin huonekaluihin, muotiin, lasitaiteeseen ja keramiikkaanherättääkansainvälistäihailua. Helsinkiämyydäännimenomaanylläkuvatuillanähtävyyksillä varsinkintemppeliaukionkirkkojahavis Amandanousevatpositiivisestiesiin.LuontonähtävyydetrajoittuvatNuuksionkansallispuistoon.Vaikka Suomenlinnastaonpaljonvihreitäkuvia,niinkierrokseteivättästähuolimattalinnoitussaarellavieraile. SuomeensuuntautuvatkierroksetpysähtyvätverrattainuseinTurkuun,sillälaivayhteysTukholmaanon hiemannopeampijaedullisempikuinhelsingistä 7.TurkukuvaillaanHelsingistäpoiketenennenkaikkea historian kautta, vaikkakin kaupungin nähtävyydet todennäköisesti esitellään bussin sisältä käsin. Kaupunginkiinalaisravintolatsensijaansaavatasiakkaita,sillämonestiillallinenkuuluuohjelmaan.Myös ruotsinlaivanbuffetonsuosittu,jollointurunmaaperäänotetaankosketusvastalaivaterminaalissa. MuuttutkimusaineistossamainitutSuomenkaupungitvoilaskeayhdenkädensormin:Porvoo(3vierailua), Rovaniemi(3),Kemi(2)jaTampere(2).Porvooonperiaatteessamahdollinensuosittuvierailukohde,sillä sesijaitseemelkokätevänsiirtymänpäässähelsinki+vantaa lentokentältä,muttakäytännössävierailut ovatharvinaisia.suomenvahvuusjaheikkousovathyvätyhteydet:tukholmasta,tallinnastajapietarista tullaan laivalla, Pietarista myös junalla. Mikään näistä ei mahdollista pysähdystä matkalla, kuten GöteborginjaKarlstadinkohdallakäy. Kesällä ryhmämatkalaisten houkuttelu on Porvoon ja Turun harteilla, sillä viipymän kasvattaminen Helsingissä on haastavaa. Pidempi kuin 1+1,5 vuorokauden pysähtyminen on varattu lähinnä megakaupungeille,kutenpariisi,lontoo,pietari 8.Helsinkijoutuutyytymääntähän0,5+1,5päivään,kuten 7 Haastattelut. 8 JopaMoskovaselvitetääntavallisestipäivässä kahdessa. Finpro Porkkalankatu1,P.O.Box358,Helsinki,FI+00181Finland tel ,fax ,businessidfi

10 muutskandinaavisetpääkaupungit.ainoastaanreykjavikhoukutteleeturistejapidemmäksiaikaa,mutta matkatkaupunkiinovathuomattavastiharvalukuisempiakuinskandinaviaan. Porvoo haittana ja vahvuutena on maantiede: kaupunkiin on helppo tehdä puolen päivän matka pääkaupungista,muttahelsinginläheisyydenvuoksiyöpyminentapahtuupääkaupungissa,eikäporvoon matkanäinkäytännössälisääviipymääsuomessa. 9 AvainasemaannouseekinTurku,silläläheskolmannes ryhmistä käy kaupungissa, mutta ei vietä siellä juurikaan aikaa. Turku kuuluu myös maantieteellisesti kiinalaismatkailijoidenperuskolmioon,silläsesijaitseehelsinginjatukholmanvälissä. Tilannesaattaamuuttuatalvella,kunPohjois+Suomionvetovoimaisempikohde.Tutkimusontoteutettu kesällä, tosin muutamia talvimatkoja on jo luvuissa mukana. Rovaniemi on sivussa kiinalaisturistien Pohjoismaiden runkoreitiltä, mutta lähes yhtä lailla sivussa oleviin Norjan vuonoihin kulutetaan silti helposti1+3päivää,jotenajallisestirovaniemionsovitettavissapidempiinmatkaohjelmiin.kiireisimmät ryhmäteivättosinnorjassavieraillessaankäyvuonoilla,ainoastaanoslossa. Ruotsi(ja(laivayhteys( Matka Suomen ja Ruotsin välillä sujuu aina luksusristeilyllä, siis ruotsinlaivan neljän hengen halvassa hytissä. Usein myös lennot ovat luksusta, vaikka on vaikea kuvitella matkan taittuvan muilla kuin halvimmilla lipuilla. Kiinalaisten esitteissä eivät niinkään vilise superlatiivit, vaan luksus, uniikki ja maailmankuulu. Harvat viittaukset ruokaan tapahtuvat myös ruotsinlaivalla, sillä osaan matkoista kuuluu buffet. Esiin nostetaanensisijaisestikala.laivaonmyösshoppailuajaajoittainvihjaillaanrahapelimahdollisuuksista 10. Rahapelit ovat perinteisesti kiinalaisten suosittu harrastus, mutta kasinot ovat Macaon erillisaluetta lukuunottamattamaassakiellettyjä. Tukholma kuvataan pohjoisen Venetsiaksi ja kaupungissa on mahdollisuus nähdä kuninkaanlinnan vahdinvaihto, jota voi pitää yhtenä harvoista tapahtumista, joita kiinalaisesitteissä mainitaan. Ainoa toinentapahtumaonnorjassamuutamassayhteydessämainitutkonsertit.tukholmalaistakauppahallia markkinoidaan mainitsemalla se Jamie Oliverin lempipaikaksi, kun taas kiinalaisturistien lempipaikka tuntuukierrosohjelmienperusteellaolevanwasa+laiva. Kaupunkienkuvauksetovatkaikkimelkosamanpituisia,jotenjospienessäkaupungissaonvainvähän nähtävää,niintekstionabstraktimpaajakuvailevampaa.muutamaankertaaruotsissavieraillaanmaan kaakkoisosissajamaastoakuvataanhyvinmonipuolisestijarunollisesti. Karlstad on suosittu välipysähdys ja kaupungissa myös yövytään usein. Karlstadissa ei ilmeisesti ole kiinnostavianähtävyyksiä,sillätavoistaanpoiketenkiinalaisetryhmättekevätuseinkävelyretkenvänern+ järven rannoilla. Tavallisesti jopa kansallispuistoissa ohjelmassa on vain vähän puhdasta ulkoilua ja pysähdykset ovat nopeita. Karlstadia myös kehutaan urheilumahdollisuuksistaan, mikä on myös 9 Helsinki+Porvoo yhdistelmä toteutetaan 1,5 päivässä, mikä on usein myös viipymä kun vieraillaan pelkästään Helsingissä.KäytännössälentoiltapäivälläSuomeenjapoistuminenTukholmaan2.päiväniltana. 10 Aiheonpienimuotoinentabu,silläkiinalaisetovatmaailmanpeliriippuvaisintakansaa. Finpro Porkkalankatu1,P.O.Box358,Helsinki,FI+00181Finland tel ,fax ,businessidfi

11 harvinaista.kiinalaisissamatkaohjelmissaeiviitataurheiluunmillääntavallamuulloinkuinmanchesterin OldTrafford+stadioninjamuutamanolympiastadionin(kutenHelsingin)yhteydessä. Göteborg esittäytyy ennen kaikkea historian kautta ja kaupunki mainitaan Kustaa Adolf toisen perustamana.kaupungissamyösvieraillaanvolvontehtailla,jotkaovatkiinalaisomistuksessa. Ruotsinpienemmätjaennenkaikkeapääreitiltäsivussaolevatkaupungitkokevatsamankarunkohtalon kuinsuomalaispaikkakunnat esimerkiksiupsalajäätäysinvaillevierailuja. Norja( NorjaonvuonojenmaajaNorjanvuonotovatkiinalaisturistiensuurinyksittäinenvetonaulapohjoismaissa loppukesän kierroksilla. Monen matkan kohdalla jo nimessä nostetaan esiin vuonot: esimerkiksi Pohjoismaiden ja kahden (tai useamman) vuonon kierros. Norja kilpailee vuonoineen Islanninkanssatarkastelunkohteenaolleidenmatkojenpisimmästäviipymästä,tosinvierailutIslantiin ovatkokonaisuudessaanvainmurto+osanorjanluvuista.vuonoillavierailtiinnoinjokatoisensuomeen suuntautuvanmatkanyhteydessä(38/73). Oslossavierailukohdistuu muun muassa kaupungintaloon jonka yhteydessä mainitaan aina Nobelin palkinnot kuninkaalliseen linnaan, oopperaan sekä patsaspuistoon. Oslon nähtävyydet ovat kiinalaisreiteissä neljästä Skandinavian pääkaupungista kenties vaatimattomimmat, tosin aikaakin on melkovähänjasesäästetäänvuonomatkoille.tyypillisetkohteetovatsognevuonojahardangerinvuono. Muutamissa tapauksissa Norjan kohdalla varoitettiin erikseen pitkistä siirtymistä busseilla. Näitä helpottamaanonjossaintapauksissaotettulentoyhteysbergenistäkööpenhaminaan. Tanska( Tanska on usein reitin lähtöpiste, joko niin, että lento saapuu suoraan Kiinasta tai toisen eurooppalaiskaupungin kautta (yleensä Helsinki). Tanskan kohdalla kiinalaisten pitäytyminen peruskolmion reitillä toteutuu kaikkein ikävimmin: viipymä ja kaupunkien lukumäärä on Skandinavian maista selvästi alhaisin 11. Vaikka Kööpenhamina on usein ensimmäinen tai viimeinen kaupunki, niin Tanskan muissa kaupungeissa ei vierailla juuri lainkaan. Tanskassa on kiinalaisittain erittäin mielenkiintoisia nähtävyyksiä, kuten Pienen merenneidon patsas, mutta ne ovat nopeastinähty.tanskastajatketaanautollagöteborgiintailaivalla suoraanosloon. matkojen%lkm päivää% Suomi ,5 Ruotsi ,5 Norja ,5 Tanska Islanti Tosin etäisyydet Tanskassa ovat lyhyitä, joten tässä tutkimuksessa monet kohteet, kuten Kronborgin linna, tilastoituivatkööpenhaminaan. Finpro Porkkalankatu1,P.O.Box358,Helsinki,FI+00181Finland tel ,fax ,businessidfi

12 Kööpenhaminassa kiinalaisesitteet mainitsevat usein merenneidon lisäksi Euroopan pisimmän shoppailukadun,hamletinlinnan(kronborg),kaupungintalon,hcanderseninpatsaanjaamalienborgin. Islanti( Islannin matkat ovat melko harvinaisia ja Islanti ei kuulu kiinalaisten kategorioimaan neljään Pohjois+ Euroopanmaahan.JosIslantionmatkakohteena,mukanaovattavallisestimyösmuutSkandinavianmaat. Näissä Islanti saa sijaintinsa vuoksi helposti jopa puolet matkapäivistä, vaikka kiinalaisnäkökulmasta nähtävääonmelkovähän.matkatovatkinselvästisuunnattusilleryhmälle,jokahaluaanähdätodellista luontoa.islanninmatkaanonyleensäyhdistettyperinteinensininenlaguunijauseinmukanaonmyös valasristeilysekäyöpymisiäpienissäkylissä. VaikkaIslantiprofiloituuennenkaikkealuonnonjahyvinvoinnin(kuumatlähteet)kautta,niinesimerkiksi Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton Reykjavikin kokous vuonna 1986 mainitaan usein. Myös monet näennäisesti mitättömät yksityiskohdat saavat paljon palstatilaa, kuten Euraasian ja Pohjois+Amerikan välisenmannerlaatansijaitseminenislannissa. ( Finpro Porkkalankatu1,P.O.Box358,Helsinki,FI+00181Finland tel ,fax ,businessidfi

13 Valokuvat( Kiinalaistenmatkatoimistojenkäyttämätkuvatvaikuttavatniinsatunnaisilta,ettäniidenanalysoiminen tuntuu tarpeettomalta. Kuvat kuitenkin vaikuttavat turistien valintaan matkakohteesta, joten todettakoon,ettäesimerkiksihelsinginkuvissanousevatesiinennenkaikkeakulttuurijaarkkitehtuuri. NorjanjaIslanninsuosituinkuvateemaonodotetustiluonto. Kuvat ovat usein heikkolaatuisia ja niissä esiintyy täysin vääriä asioita. Helsinkiä mainostettiin muun muassarovaniemenjapietarinkuvalla,turkuajatanskaanorjanvuoristolla.kuvatovatuseinsamoja, jotenniidenlähdelieneesama.kuvatovatuseinnetissäyleisestikiertäviähienojamaisemakuvia,joiden alkuperääonvaikeaselvittää.osaonerilaisillacreativecommons+lisenssejäkäyttäviäkuvia,eliniiden käyttäminenonhyväksyttyäjoidenkinsääntöjenpuitteissa.osakuvistaonyksiselitteisestikopioituja.alla ChinaTravelService+yrityksenkäyttämäkuvajaalkuperäinenruotsalaisenFjällräveninmainoskuva. Finpro Porkkalankatu1,P.O.Box358,Helsinki,FI+00181Finland tel ,fax ,businessidfi

14 Yhteenveto( Suomenasemaakiinalaisessaryhmämatkailussamäärittäätämäntutkimuksenperusteellaennenkaikkea oleminen osa neljää Pohjois+Euroopan maata ja kiinalaisten halu vierailla matkan aikana mahdollisimman monessa maassa. Skandinavian kierroksen kannalta Suomi on täysin sivussa, mutta koskamaaonankkuroitumentaalitasollakolmeenmuuhunskandinavianmaahan,pysyyhelsinkiosana kierrosta. Toinen merkittävä seikka ovat ruotsinlaivat, jotka on helppo myydä luksuksena ja jotka vaikuttavat asiakkaisiin päin (ja ennen kaikkea heidän tarinoissaan ystäville) erikoiselta sekä kalliilta kokemukselta.harvatodennäköisestiesitteleekuvianeljänhengenhytistään,sensijaankuviahienoista auloistajabuffet+illallisistalieneejaettavanrunsaasti.risteilylläonshoppailua,rahapelejäjamahdollisuus kokeilla skandinaavista ruokaa hallitussa ympäristössä (buffet). Matkatoimistojen kannalta risteily on hinnanjalogistiikanpuolestayksiskandinavianmatkanparhaitapuolia. KiinalaisryhmienviipymänpidentäminenSuomessaonvaikeaataimahdotonta,ainakinkesämatkailussa. Ruotsissaviipymäonpitkä,koskaryhmätyöpyvätRuotsissakaksi ylimääräistä kertaa,göteborgissaja Karlstadissa. Jos Turun ja Tukholman välissä ei olisi vettä, olisi Turku hyvin todennäköisesti vastaavanlainenyöpymiskohde.suomalaistenkannaltaonkuitenkintodennäköisestihyvä,ettäitämeri onolemassa,silläkutenedellätodettu,ruotsinlaivatpitävätsuomentukevastiosanapohjois+euroopan kierrosta. Jos kiinalaismatkailijat siirtyisivät Pietarista Suomeen linja+autoilla, olisivat Suomen itärajan kaupungit vahvoillapysähdyspaikaksi,göteborginjakarlstadinmallinmukaan.matkakuitenkintehdäänjunallatai laivalla. Viipymäyhdessäkaupungissaonmelkorajattu,noin0,5 1,5päivää,jotenkäytännössävaihtoehdoksijää uuden kaupungin ottaminen ohjelmaan. Talvella helpot ja edulliset lennot Rovaniemelle voivat lisätä viipymääjavarsinkinkesälläturkuonpotentiaalinenkohde.molempienheikkoutenaonkiinalaisryhmien tendenssilaskeavierailunkohteinaolleitamaidenlukumäärää:helsinkitäyttäämatkansuomi+kiintiön. Siksi edes kiinalaisryhmiä on vaikea houkutella edes maailmanluokan nähtävyyksillä useampaan kuin yhteensuomalaiskaupunkiin.viipymäänvaikuttaamyösviisuminmyöntäjä.joskiinalaisryhmäonanonut viisumiasuomesta,onheidänmatkansaaikanavietettäväenitenaikaasuomessa.tätäseurataanmuun muassahotellivaraustenjarajavalvonnanavulla. Suomen paras mahdollisuus viipymän lisäämiseen lienevätkin helpot ja nopeahkot kierrokset kiinnostavassakohteessa,esimerkiksimatkallahelsingistäturkuun.hyvintuotteistettumatkailuohjelma ja edullinen (mutta tasokas) hotelli ykköstien lähistöllä saattaisi houkutella kiinalaisryhmiä jäämään Suomeenyhdenyönsijastakahdeksi.Lisäksiviisuminsaamisenhelppousvaikuttaapositiivisestiviipymään. Finpro Porkkalankatu1,P.O.Box358,Helsinki,FI+00181Finland tel ,fax ,businessidfi

15 Lähteet( Tutkimuksessamukanaolleetmatkatoimistot(onlinetarjonta): ChinaInternationalTravelServices(cits.cn) ChinaInternationalTravelService(aoyou.com) BeijingCaissaInternationalTravelService ChinaTravelServiceHeadOffice(Chongqing) ChongqingNewAsiaInternationalTravelService ChongqingCITS BeautifulSceneandGoodDayInternational(GuangzhouLimited) CitsShenzhen CitsGuangzhou ShanghaiCYTS ShanghaiTravelInternational(CTSShanghai) ChinaEastern Lümama Haastattelut: Tutkimukset: VisitFinland edustajatkiinassa, FinpronedustajatKiinassa, TeamFinland toimijat, ShanghaiChinaInternationalTravelService, ShanghaiJinJiangTours Chinavia:http://www.visitcopenhagen.com/chinavia/copenhagen/market+intelligence Hotels.comChineseInternationalTravelMonitorSurvey2015: Finpro Porkkalankatu1,P.O.Box358,Helsinki,FI+00181Finland tel ,fax ,businessidfi

Trade Follow-up Kiina, lyhyt versio

Trade Follow-up Kiina, lyhyt versio , lyhyt versio Olli Hakala, Trade Follow-up, lyhyt versio Esipuhe Sisällysluettelo Tutkimusmetodit Yhä useampi kiinalainen haluaa nähdä maailmaa ja kiinalaiset Kiinalaisten Skandinavia ovat maamme nopeimmin

Lisätiedot

Näkökulmia kiinalaisten matkailun merkitykseen Suomessa nyt ja lähitulevaisuudessa

Näkökulmia kiinalaisten matkailun merkitykseen Suomessa nyt ja lähitulevaisuudessa Näkökulmia kiinalaisten matkailun merkitykseen Suomessa nyt ja lähitulevaisuudessa Kurki-matkailuaamupäivä, Kouvola Projektipäällikkö Olli Hakala Technical Visits China Matkailun ja elämystuotannon Osaamiskeskus

Lisätiedot

Miten Suomi myydään kiinalaiselle?

Miten Suomi myydään kiinalaiselle? 芬 兰 旅 游 局 Miten Suomi myydään kiinalaiselle? Matkailu-Suomi kiinalaisten hakukoneiden silmin. Trade follow-up Kiina -tutkimuksen esiselvitys. 03/06/15 OLLI HAKALA 2 Lähtökohta: internet vai intranet? Kiinan

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Kiinalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Kiinalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Kiinalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA KIINALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN KIINALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Perhelomat. Hinnasto 2013. Lapsihintaiset paikat ovat varattavissa vain suoraan Ikaalisten Matkatoimistosta, p. 03 45 800, avoinna ma-pe klo 9-17.

Perhelomat. Hinnasto 2013. Lapsihintaiset paikat ovat varattavissa vain suoraan Ikaalisten Matkatoimistosta, p. 03 45 800, avoinna ma-pe klo 9-17. Perhelomat Hinnasto 2013 Visit Denmark 06 Lapsihintaiset paikat ovat varattavissa vain suoraan Ikaalisten Matkatoimistosta, p. 03 45 800, avoinna ma-pe klo 9-17. Ikaalisten Matkatoimisto 2013 - Pidätämme

Lisätiedot

Visit Finland matkailijatutkimus Väliraportti, syyskuu 2014

Visit Finland matkailijatutkimus Väliraportti, syyskuu 2014 Visit Finland matkailijatutkimus Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Ulkomaalaiset Suomessa tammi-elokuussa...

Lisätiedot

Majoitusliikekysely 2009

Majoitusliikekysely 2009 Lappeenranta ja Imatra Valtakatu 49 :: FIN 53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@takoy.fi :: www.takoy.fi Sisällysluettelo Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Hotellivierailijoiden matkustaminen...

Lisätiedot

Visit Finland Matkailijatutkimus

Visit Finland Matkailijatutkimus Visit Finland Matkailijatutkimus Visit Finland Visitor Survey VISIT FINLAND MATKAILIJATUTKIMUS 2014 2 3 Tuo$aa perustunnusluvut (mm. kävijämäärät) Täydentää 9lasto9etoa VAKIOKYSYMYKSET Asuinpaikka Liikennemuoto

Lisätiedot

TARJOUS 1 Tiina Aalto Puh. 0205 61 5306 Fax 0205 61 5333 11.8.2010 tiina.aalto@kavevatravel.fi

TARJOUS 1 Tiina Aalto Puh. 0205 61 5306 Fax 0205 61 5333 11.8.2010 tiina.aalto@kavevatravel.fi TARJOUS 1 Turun Kaupunki Pertti Heinonen Puh. 02-262 4802 pertti.heinonen@turku.fi RYHMÄMATKA RUOTSIIN JA NORJAAN Kiitämme tarjouspyynnöstänne ja tarjoamme ryhmällenne seuraavia matkapalveluita: Kohde

Lisätiedot

Visit Finland Matkailijatutkimus 2014

Visit Finland Matkailijatutkimus 2014 2 Visit Finland Matkailijatutkimus 2014 Visit Finland tutkimuksia 1 Finpro, Visit Finland Helsinki 2015 3 Sisällysluettelo Tiivistelmä... 5 Johdanto... 6 Matkat Suomeen... 8 Päiväkävijät, yöpyneet ja transito-matkustajat...

Lisätiedot

Talvikuukaudet kasvattivat yöpymisiä ja matkailutuloa Suomeen 2016

Talvikuukaudet kasvattivat yöpymisiä ja matkailutuloa Suomeen 2016 Talvikuukaudet kasvattivat yöpymisiä ja matkailutuloa Suomeen 2016 2 16 14 12 10 12,2 9,7 11,1 8,4 13,5 11,2 8 6,4 6 4,6 4 2 0 Koko vuosi Talvi (Q1 ja Q4) 1,7 0,4 Kesä (Q2- Q3) 1,6 1,8 0,8 0,2 Q1 Q2 Q3

Lisätiedot

Autoliiton Matkailututkimus 2013 selvitykset taulukoina

Autoliiton Matkailututkimus 2013 selvitykset taulukoina Autoliiton Matkailututkimus 2013 selvitykset taulukoina Millä ajoneuvolla matkustitte % Henkilöauto, pakettiauto, maasturi 62 Matkailuauto 18 Moottoripyörä 10 Fly & Drive 5 Auton ja matkailuvaunun yhdistelmä

Lisätiedot

Kolmården eläinpuisto/ Turusta Silja Line 3pv

Kolmården eläinpuisto/ Turusta Silja Line 3pv Kolmården eläinpuisto/ Turusta Silja Line 3pv Reitti: - Karstula-Äänekoski-Jyväskylä-Jämsä Lähtö: ma 17.7. Pohjoismaiden suosituin eläinpuisto Kolmården safaripuistoineen on jännittävä kesälomakohde koko

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta

Ajankohtaista markkinoilta Ajankohtaista markkinoilta Markkinointiedustaja Jukka-Paco Halonen 1.5.2013 31.10.2013 11.11.2013 Sisältö Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti Suomen kannalta? Mitkä ovat

Lisätiedot

Tanska. Legoland, Billund

Tanska. Legoland, Billund Pohjoismaat Tanska Kokonaispinta-ala: 43 376 km² Rantaviiva: 7 313 km Korkein kohta: Yding Skovhøj 173 m Isoin sisävesistö: Arresø 41 km² Pisin joki: Gudenå 158 km Asukasluku: 5 400 000 (2006) Pääkaupunki:

Lisätiedot

Visit Finland Matkailijatutkimus kesä 2015

Visit Finland Matkailijatutkimus kesä 2015 2 Visit Finland Matkailijatutkimus kesä 2015 touko-lokakuu Visit Finland tutkimuksia 2 Finpro, Visit Finland Helsinki 2015 3 Sisällysluettelo Tiivistelmä... 4 Johdanto... 5 Matkat Suomeen eri kansallisuuksien

Lisätiedot

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2 Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat 08/06/2017 First name 7.6.2017 Last name 2 Ulkomaisten yöpymisten määrä ja osuus kaikista alueen yöpymisistä sekä muutos edellisvuoteen matkailun

Lisätiedot

Visbyn risteily Helsingistä

Visbyn risteily Helsingistä Visbyn risteily Helsingistä Reitti: Karstula-Äänekoski-Jyväskylä-Jämsä (menoon mahdollista saada liityntäkuljetukset myös Keuruulta ja Petäjävedeltä -> kysy lisää toimistoistamme!) Lähdöt: 3.7 ja 24.7

Lisätiedot

! Miljardi! mahdollisuu.a! Kainuun!matkailulle!!!!!!!28.1.2015!!

! Miljardi! mahdollisuu.a! Kainuun!matkailulle!!!!!!!28.1.2015!! ! Miljardi! mahdollisuu.a! Kainuun!matkailulle!!!!!!!28.1.2015!!!x!!!!!!! Kiinalaisten matkailu Kaikki!haluavat!Eurooppaan!!! Väestö 1,3 mrd 1,3%!saapumisista!Eurooppaan! 64,8 milj. Ulkomaanmatkaa (2014)

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta

Ajankohtaista markkinoilta Ajankohtaista markkinoilta Markkinointiedustaja Sanna Tuononen Kesäkuu 2015 03/06/15 Sisältö Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti Suomen kannalta? Mitkä ovat näkymät tulevalle

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät kaksi prosenttia Joulukuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 264 000 yöpymistä, joista suomalaisille 122 500 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

MATKAILUSATSAUKSET 2015. Benjamin Donner benjamin.donner@kimitoon.fi Maija Pirvola maija.pirvola@yrityssalo.fi

MATKAILUSATSAUKSET 2015. Benjamin Donner benjamin.donner@kimitoon.fi Maija Pirvola maija.pirvola@yrityssalo.fi MATKAILUSATSAUKSET 2015 Benjamin Donner benjamin.donner@kimitoon.fi Maija Pirvola maija.pirvola@yrityssalo.fi Miksi aasia? 2 Matkailuelinkeinon toimintasuunnitelma Määrittellään visio, siitä missä voimme

Lisätiedot

Meri ja saaristo Visit Finlandin strategioissa

Meri ja saaristo Visit Finlandin strategioissa Meri ja saaristo Visit Finlandin strategioissa Jaakko Lehtonen, Executive Vice President 5.2.2015 2 JAAKKO LEHTONEN Ulkomaiset yöpymiset matkailun suuralueittain 2013 20 % 25 % 18 % 38 % Rannikko ja saaristo,

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Ranskalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Ranskalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Ranskalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA RANSKALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN RANSKALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Käyttöohje e-travel Single View

Käyttöohje e-travel Single View e-travel Single View Carlson Wagonlit Travel Online Helpdesk Puhelin: +358 (0)205 615 531 Sähköposti: Copyright 2007-2013 CWT SISÄLLYSLUETTELO 1 Mikä on Single View... 3 2 e-travel kirjautuminen... 3 3

Lisätiedot

Saapuminen Tukholmaan, josta jatketaan välittömästi kohti Kalmaria ja Öölantia

Saapuminen Tukholmaan, josta jatketaan välittömästi kohti Kalmaria ja Öölantia Sunnuntai 11.6.2017 klo 16.30 klo 20.55 Lähtö Nurmijärven kirkon parkkipaikalta kohti Turkua Lähtee m/s Viking Grace kohti Maarianhaminaa ja Tukholmaa Maanantai 12.6.2017 klo 6.30 klo 13.00 klo 16.00 klo

Lisätiedot

Visbyn risteily Silja Europalla. Lähdöt 17.-19.7 ja 24.-26.7.2016

Visbyn risteily Silja Europalla. Lähdöt 17.-19.7 ja 24.-26.7.2016 Visbyn risteily Silja Europalla Lähdöt 17.-19.7 ja 24.-26.7.2016 Visby on kaupunki ja maineensa veroinen. Täällä kävijän hurmaavat sen matalat, ruusuihin peittyvät talot, sen korkeat tornit, varjoisat

Lisätiedot

Japani. Visit Finland matkailijatutkimus Visit Finland tutkimuksia. Finpro, Visit Helsinki Helsinki 2016

Japani. Visit Finland matkailijatutkimus Visit Finland tutkimuksia. Finpro, Visit Helsinki Helsinki 2016 Visit Finland matkailijatutkimus 2015 Japani Visit Finland tutkimuksia Finpro, Visit Helsinki Helsinki 2016 3 Japani Väkiluku BKT / asukas Ulkomaanmatkat (2015) 1 127 miljoonaa 34 300 EUR 15,8 miljoonaa

Lisätiedot

KIINA. Visit Finland matkailijatutkimus Visit Finland tutkimuksia. Finpro, Visit Finland Helsinki 2016

KIINA. Visit Finland matkailijatutkimus Visit Finland tutkimuksia. Finpro, Visit Finland Helsinki 2016 Visit Finland matkailijatutkimus 2015 KIINA Visit Finland tutkimuksia Finpro, Visit Finland Helsinki 2016 3 KIINA Lisäksi Helsingin lentokentällä konetta vaihtoi 197 000 kiinalaista matkustajaa, jotka

Lisätiedot

1.11.2011. Liitän oheen tarjouksemme ohjelmasta toukokuussa 2012.

1.11.2011. Liitän oheen tarjouksemme ohjelmasta toukokuussa 2012. TARJOUS 1 (5) Oivi Heinonen oivi.heinonen@kolumbus.fi OHJELMAA HELSINGISSÄ 25. -27.5.2012 Kiitos yhteydenotostanne! Liitän oheen tarjouksemme ohjelmasta toukokuussa 2012. Toivon tarjouksemme miellyttävän

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa Rajahaastattelututkimus Tammi-elokuu 2012 Rajahaastattelut on tehnyt Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy 30000 Venäläisten tax-free-ostokset kuukausittain Suomessa 2011

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu TAK Rajatutkimus 2014 tuloksia Kouvolan seutu 2 Suomessa / Ruotsissa vierailleet ulkomaalaiset matkailijat vuonna 2012 Venäjä Viro Ruotsi/Suomi Saksa Iso-Britannia Norja USA Japani Ranska Kiina Tanska

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2010

TAK Rajatutkimus 2010 TAK Rajatutkimus TAK Rajatutkimus Kouvola Innovation Oy, Cursor Oy, Lappeenrannan kaupunki, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Kymenlaakson liitto, Etelä-Karjalan liitto Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Venäläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Venäläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Venäläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA VENÄLÄISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN VENÄLÄISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä ja

Lisätiedot

matkaohjelma 7.3 / Keskiviikko Aamiainen Vapaa-aikaa Chicagossa Päiväretket 19:00 Bulls vs Memphis Grizzlies 8.3 / Torstai

matkaohjelma 7.3 / Keskiviikko Aamiainen Vapaa-aikaa Chicagossa Päiväretket 19:00 Bulls vs Memphis Grizzlies 8.3 / Torstai Supermatka Chicagoon! Lauri Markkasen ura tarunhohtoisessa NBA:ssa käynnistyy tänä syksynä, kun Lauri pukee päälleen legendaarisen Chicago Bullsin pelipaidan. Järjestämme Chicagoon todellisen supermatkan

Lisätiedot

Retket BARNLEK 2014 Islanti 5. - 13. HEINÄKUUTA. 2013-9-30 Jorgen Bendt Pedersen Katarina Westerholm

Retket BARNLEK 2014 Islanti 5. - 13. HEINÄKUUTA. 2013-9-30 Jorgen Bendt Pedersen Katarina Westerholm Retket BARNLEK 2014 Islanti 5. - 13. HEINÄKUUTA 2013-9-30 Jorgen Bendt Pedersen Katarina Westerholm Retki nro 1. Reykjavík - pääkaupungin kiertoajelu Opastettu kierros Reykjavikissa. Retken pituus n. 2,5

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TOUKOKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TOUKOKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TOUKOKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 5 prosenttia Toukokuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 299 000 yöpymistä, joista suomalaisille 135 000 ja ulkomaalaisille 164 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Kolmården eläinpuisto + 1 yö Tukholman hotellissa / Silja Line 4 pv

Kolmården eläinpuisto + 1 yö Tukholman hotellissa / Silja Line 4 pv Kolmården eläinpuisto + 1 yö Tukholman hotellissa / Silja Line 4 pv Reitit: - Hankasalmi-Lievestuore-Jyväskylä-Jämsä (ti 5.7 ja ti 2.8) - Karstula-Äänekoski-Jyväskylä-Keuruu-Mänttä (ma 11.7) - Karstula-Äänekoski-Jyväskylä-Jämsä

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Italialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Italialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Italialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA ITALIALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN ITALIALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Käyttöohje e-travel Single View

Käyttöohje e-travel Single View e-travel Single View Carlson Wagonlit Travel Online Helpdesk Puhelin: +358 (0)205 615 531 Sähköposti: Copyright 2007-2013 CWT SISÄLLYSLUETTELO 1 Mikä on Single View... 3 2 e-travel kirjautuminen... 3 3

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta

Ajankohtaista markkinoilta Ajankohtaista markkinoilta Markkinointiedustaja Helena Niskanen Kesäkuu 2015 02/06/15 Sisältö Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti Suomen kannalta? Mitkä ovat näkymät tulevalle

Lisätiedot

McDonald s Cup 2014. 17-19.10.2014, Västerås

McDonald s Cup 2014. 17-19.10.2014, Västerås McDonald s Cup 2014 17-19.10.2014, Västerås Matka-aika 16-20.10.2014, To-Ma (Turnauspäivät Pe-Su) McDonald s Cup 2014 - Järjestävä seura: BK-30 Västerås - Min 4 ottelua per joukkue - 99-01 11 vs 11 (2

Lisätiedot

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Brändiseminaari 7.11.2012 Hotelli Savonia, Kuopio Mielikuvatutkimus, vaihe 1 Tutkimuksen toteutti Innolink Research Oy. Tavoitteena oli selvittää sekä

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Saksalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Saksalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Saksalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA SAKSALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN SAKSALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

MAINOS: Tule mukaan ainutlaatuiselle IMYn linja-automatkalle Belgiaan kansainväliseen Sanicolen 40-vuotis juhlalentonäytökseen.

MAINOS: Tule mukaan ainutlaatuiselle IMYn linja-automatkalle Belgiaan kansainväliseen Sanicolen 40-vuotis juhlalentonäytökseen. MAINOS: Tule mukaan ainutlaatuiselle IMYn linja-automatkalle Belgiaan kansainväliseen Sanicolen 40-vuotis juhlalentonäytökseen. Sisällys MAINOS: Tule mukaan ainutlaatuiselle IMYn linja-automatkalle Belgiaan

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011 Alueelliset tulostukset: Ulkomaiset matkustajat Helsingissä Tulostuksen alueellinen rajaus: Helsingin kaupunki Rajaustiedot ja niiden käyttäminen: Matkan pääkohde on ollut alueella. Mahdollinen toinen

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Sveitsiläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Sveitsiläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Sveitsiläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA SVEITSILÄISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN SVEITSILÄISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Ostosmatka Keskisen kyläkauppaan Tuuriin La 23.2.2013

Ostosmatka Keskisen kyläkauppaan Tuuriin La 23.2.2013 Ostosmatka Keskisen kyläkauppaan Tuuriin La 23.2.2013 Lähtöpaikat: Lapinlahti Siilinjärvi Kuopio Hinta: 32 / henkilö (edellyttää 30 lähtijää) Sitovat ilmoittautumiset 9.2 mennessä: Jaana Neuvonen p.044-5640

Lisätiedot

Majoitusmyynti alueella kasvoi 14 prosenttia ja oli 27 miljoonaa euroa. Yöpymisen keskihinta kesäkuussa 2016 oli 77,39 euroa (+ 8 %).

Majoitusmyynti alueella kasvoi 14 prosenttia ja oli 27 miljoonaa euroa. Yöpymisen keskihinta kesäkuussa 2016 oli 77,39 euroa (+ 8 %). HELSINGIN MATKAILUTILASTOT KESÄKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 5 prosenttia Kesäkuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 353 000 yöpymistä, joista suomalaisille 138 000 ja ulkomaalaisille 215 000 yötä. Eniten

Lisätiedot

Shanghain vaihto-ohjelma

Shanghain vaihto-ohjelma Shanghain vaihto-ohjelma Kevät 2007 Seppo Hahto (TTE4SN5Z) Pekka Nisula (TTE4SN4Z) Shanghain Yliopisto (Uusi kampus) Olimme ensimmäisiä suomalaisia vaihto-oppilaita kyseisellä kampuksella. Ruokala Asuntolat

Lisätiedot

Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 3/2015

Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 3/2015 Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 3/2015 KESÄTEATTERI KIINNOSTI Kuopion Uudessa Kesäteatterissa Rauhalahdessa esitettiin kuluneena kesänä täysille katsomoille musikaalia Solistina Olavi Virta.

Lisätiedot

Islanti 22.10.- 26.10.2012 Matkanjohtajat;

Islanti 22.10.- 26.10.2012 Matkanjohtajat; Matkatoimisto PT-Matkat Tapiontie 4 34800 Virrat ALV rek Puhelin / Fax 03 4755161 GSM +358 40 5559161 Y-tunnus 1126019-0 Sähköposti pt-matkat@phpoint.fi KUVI 3484 / 00 MJM MTK-Virrat Islanti 22.10.- 26.10.2012

Lisätiedot

HURTIGRUTEN - MAAILMAN KAUNEIN MERIMATKA KIRKKONIEMESTÄ BERGENIIN *, **, **, , JA

HURTIGRUTEN - MAAILMAN KAUNEIN MERIMATKA KIRKKONIEMESTÄ BERGENIIN *, **, **, , JA HURTIGRUTEN - MAAILMAN KAUNEIN MERIMATKA KIRKKONIEMESTÄ BERGENIIN 13.-19.4.*, 15.-21.5.**, 1.-7.8.**, 22.-28.8., 3.-10.9. JA 14.-20.9.2017 Hurtigruten on Norjan rannikon alkuperäinen laivareitti, joka

Lisätiedot

SOPIMUSASIAKKAAN HINNASTO 2010

SOPIMUSASIAKKAAN HINNASTO 2010 SOPIMUSASIAKKAAN HINNASTO 2010 Sivu 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1. JÄSEN-/HENKILÖKUNTAEDUT...2 1.1. Helsinki-Tukholma -risteily...2 1.2. Turku-Tukholma -miniristeily...3 1.3. Helsinki-Tallinna...4 1.3.1. Päiväristeily...

Lisätiedot

Kulttuurimatka Krakovaan 4 päivää 3 yötä

Kulttuurimatka Krakovaan 4 päivää 3 yötä Kulttuurimatka Krakovaan 4 päivää 3 yötä Vietä pitkä viikonloppu kesäisessä Krakovassa Finnairin suorilla lennoilla Helsingistä! Krakovan värikäs historia ja eloisa nykypäivä, hyvin säilynyt UNESCO:n maailmanperintökohteisiin

Lisätiedot

Pariisi kaupunkiloma 3-4 pv. Esittely. Pariisi 3-4pv. Kohdetietoa. Pariisi. Miksi valita tämä matka? Sivu 1 / 6

Pariisi kaupunkiloma 3-4 pv. Esittely. Pariisi 3-4pv. Kohdetietoa. Pariisi. Miksi valita tämä matka? Sivu 1 / 6 Sivu 1 / 6 Esittely Pariisi 3-4pv Romanttisuudestaan tunnettu Pariisi on ennen kaikkea kaupunkilomailijan kohde. Nähtävää ja koettavaa riittää jokaiselle ja kaupunki tarjoaa aina jotain uutta. Kohdetietoa

Lisätiedot

Huomioita kuntajohtamisesta eri Pohjoismaissa Kuntalaki uudistuu seminaari

Huomioita kuntajohtamisesta eri Pohjoismaissa Kuntalaki uudistuu seminaari Huomioita kuntajohtamisesta eri Pohjoismaissa Kuntalaki uudistuu seminaari 21.8.2013 Marianne Pekola-Sjöblom tutkimuspäällikkö Yhtäläisyyksiä - eroavaisuuksia Kuntavaalit Valtuustokoko Luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

Pohjois-Suomi näkyy ja kuuluu. Ylijohtaja Jaakko Lehtonen, Matkailun edistämiskeskus

Pohjois-Suomi näkyy ja kuuluu. Ylijohtaja Jaakko Lehtonen, Matkailun edistämiskeskus Pohjois-Suomi näkyy ja kuuluu Ylijohtaja Jaakko Lehtonen, Matkailun edistämiskeskus Suomi on menestynyt ja menestyy kansainvälisissä tutkimuksissa ja mittauksissa erinomaisesti Newsweek Contry Brand Index

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2015

TAK Rajatutkimus 2015 Valtakatu 51 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Johdanto ja tiivistelmä... 3 Matkojen määrä, viipymä ja kohteet... 6 Matkan tarkoitus ja matkustustiheys...

Lisätiedot

Syrjäisten alueiden lentoliikenne nyt ja tulevaisuudessa case Joensuu seminaari / Koli 14.8.2014. Aluejohtaja Raija Niskanen/Finavia Oyj

Syrjäisten alueiden lentoliikenne nyt ja tulevaisuudessa case Joensuu seminaari / Koli 14.8.2014. Aluejohtaja Raija Niskanen/Finavia Oyj Syrjäisten alueiden lentoliikenne nyt ja tulevaisuudessa case Joensuu seminaari / Koli 14.8.2014 Aluejohtaja Raija Niskanen/Finavia Oyj Finavia Oyj lyhyesti 25 lentoasemaa Koko maan kattava lennonvarmistusjärjestelmä

Lisätiedot

SoLoMo InnovaatioCamp 19.3.2013. Ari Alamäki HAAGA-HELIA Tietotekniikan koulutusohjelma Ratapihantie 13 00520 Helsinki ari.alamaki @ haaga-helia.

SoLoMo InnovaatioCamp 19.3.2013. Ari Alamäki HAAGA-HELIA Tietotekniikan koulutusohjelma Ratapihantie 13 00520 Helsinki ari.alamaki @ haaga-helia. SoLoMo InnovaatioCamp 19.3.2013 Ari Alamäki HAAGA-HELIA Tietotekniikan koulutusohjelma Ratapihantie 13 00520 Helsinki ari.alamaki @ haaga-helia.fi Social Mobile Local 7.3.2013 Perusversio-esimerkki 1.0

Lisätiedot

Arto Asikainen Aluepäällikkö Visit Finland

Arto Asikainen Aluepäällikkö Visit Finland Arto Asikainen Aluepäällikkö Visit Finland Kiinan ja Venäjän merkitys Suomen matkailualan yrityksille Source : GroupM Study One Race, Multiple Cultures and Lifestyles Kiina - potentiaalia 1,3 miljardia

Lisätiedot

Visit Finland Matkailijatutkimus

Visit Finland Matkailijatutkimus 2 Visit Finland Matkailijatutkimus Talvikausi 2016 17 (marras-huhtikuu) Visit Finland tutkimuksia 10 Finpro, Visit Finland Helsinki 2017 3 Sisällysluettelo Tiivistelmä... 4 Johdanto... 5 Matkat Suomeen

Lisätiedot

C Bukarest, Haag, Kiova, Ljubljana, Luxemburg, Minsk, Murmansk, Praha, Sofia, Varsova, Zagreb Abu Dhabi, Alger, Ankara, Ateena, Bangkok,

C Bukarest, Haag, Kiova, Ljubljana, Luxemburg, Minsk, Murmansk, Praha, Sofia, Varsova, Zagreb Abu Dhabi, Alger, Ankara, Ateena, Bangkok, 4 278/2011 Liite 6 Muuttokorvausmäärät ja muuttoreitit Muuttokorvaus muutto-oikeuden ja muuttoreitin mukaan: Muuttokorvaus reittiryhmittäin Muuttooikeus m 3 A 60-7 369 10 376 11 928 13 667 16 363 18 320

Lisätiedot

LÄHDE HAMPURIIN NAUTTIMAAN LIONS-JÄRJESTÖN VUOSIKOKOUKSEN TUNNELMASTA

LÄHDE HAMPURIIN NAUTTIMAAN LIONS-JÄRJESTÖN VUOSIKOKOUKSEN TUNNELMASTA LÄHDE HAMPURIIN NAUTTIMAAN LIONS-JÄRJESTÖN VUOSIKOKOUKSEN TUNNELMASTA Seuraava Lions-järjestön kansainvälinen vuosikokous järjestetään Hampurissa 5. - 9.7.2013. Koskaan aikaisemmin ei kansainvälinen vuosikokous

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta Marraskuu 2014. Markkinointiedustaja Jukka-Paco Halonen

Ajankohtaista markkinoilta Marraskuu 2014. Markkinointiedustaja Jukka-Paco Halonen Ajankohtaista markkinoilta Marraskuu 2014 Markkinointiedustaja Jukka-Paco Halonen 3.11.2014 Sisältö Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti Suomen kannalta? Mitkä ovat näkymät

Lisätiedot

Oppaamme ollessamme kohua aiheuttaneen patsaan luona. Pronssisoturi

Oppaamme ollessamme kohua aiheuttaneen patsaan luona. Pronssisoturi EP Senioripoliisit Kevätmatka 2017 Tämän matkan valmistelu alkoi jo kuukausia ennen sen toteutumista taustoittamalla matkakohteita ja nyt päädyttiin perinteisesti Viroon ja siihen, että olemme koko ajan

Lisätiedot

Kesätöitä 18 28-vuotiaille. Mira Korhonen, Nordjobb-projektivastaava Suomessa

Kesätöitä 18 28-vuotiaille. Mira Korhonen, Nordjobb-projektivastaava Suomessa Kesätöitä 18 28-vuotiaille Mira Korhonen, Nordjobb-projektivastaava Suomessa Mikä on Nordjobb? Välittää kesätöitä, asunnon ja kulttuuriohjelmaa Pohjoismaissa Välittänyt yli 21 000 työpaikkaa vuodesta 1985

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Brittimatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Brittimatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Brittimatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA MATKAILUSTA ISO- BRITANNIASTA SUOMEEN BRITTIMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä ja

Lisätiedot

Danske Investin Pohjoismainen Sijoittajatutkimus 2011

Danske Investin Pohjoismainen Sijoittajatutkimus 2011 16.11.2011 Danske Investin Pohjoismainen Sijoittajatutkimus 2011 Suomalaiset aikovat sijoittaa muita pohjoismaalaisia innokkaammin tulevina kuukausina finanssikriisistä huolimatta, käy ilmi Danske Invest

Lisätiedot

Lentoliikenteen merkitys ja kehitysnäkymät Itämeren alueella

Lentoliikenteen merkitys ja kehitysnäkymät Itämeren alueella Helsinki, Itämeri, Eurooppa, Aasia Lentoliikenteen merkitys ja kehitysnäkymät Itämeren alueella Toimitusjohtaja Samuli Haapasalo Helsingin kaupungin kansainvälisen toiminnan kumppanuusseminaari 27.10.2010

Lisätiedot

Matkaraportti: Italia

Matkaraportti: Italia Matkaraportti: Italia Noora Heikkonen Vietimme Italiassa neljä viikkoa ja viisi päivää. Tässä ajassa ehdimme tutustua sekä asuinkaupunkiimme Padovaan että muihinkin Pohjois- Italian tunnetuimpiin kaupunkeihin.

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta

Ajankohtaista markkinoilta Ajankohtaista markkinoilta Markkinointiedustaja Maija Loikkanen 1.5.2013 31.10.2013 1.11.2013 Sisältö Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti Suomen kannalta? Mitkä ovat näkymät

Lisätiedot

Kaikki säästöt saavutettu? Valmistaudu toisinajattelemaan yrityksesi ratkaisut. Taru Keronen, Area.fi 3.6.2010

Kaikki säästöt saavutettu? Valmistaudu toisinajattelemaan yrityksesi ratkaisut. Taru Keronen, Area.fi 3.6.2010 Kokonaiskuva hallussa? Kaikki säästöt saavutettu? Valmistaudu toisinajattelemaan yrityksesi ratkaisut. Taru Keronen, Area.fi 3.6.2010 Näinkö teet säästöä matkustamisessa? Surfaamalla netissä löytyy parhaat

Lisätiedot

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HEINÄKUU 2016 Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia Heinäkuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 422 000 yöpymistä, joista suomalaisille 185 000 ja ulkomaalaisille 237 000 yötä. Sekä suomalaisten

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta

Ajankohtaista markkinoilta Ajankohtaista markkinoilta Markkinointiedustaja Helena Niskanen 1.5.2013 31.10.2013 1.11.2013 Sisältö Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti Suomen kannalta? Mitkä ovat näkymät

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 5 prosenttia Helmikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 218 000 yöpymistä, joista suomalaisille 113 000 ja ulkomaalaisille 104 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 4 prosenttia Maaliskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 240 000 yöpymistä, joista suomalaisille 118 000 ja ulkomaalaisille 122 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Shanghai. Peoples Republic of China. Tekijät: Sami Nurmikumpu t3nusa00@students.oamk.fi Janne Aku Pesonen t3peja00@students.oamk.

Shanghai. Peoples Republic of China. Tekijät: Sami Nurmikumpu t3nusa00@students.oamk.fi Janne Aku Pesonen t3peja00@students.oamk. Shanghai Peoples Republic of China Tekijät: Sami Nurmikumpu t3nusa00@students.oamk.fi Janne Aku Pesonen t3peja00@students.oamk.fi Asukkaita n. 18 milj. Kiinan suurin teollisuuskaupunki Sijaitsee Yangtzejoen

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 14 prosenttia Huhtikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 247 000 yöpymistä, joista suomalaisille 128 000 ja ulkomaalaisille 119 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Kevät 2011, Etelä-Tanskan yliopisto, Odense. Reetta-Mari Tammela RAT8SN2B

Kevät 2011, Etelä-Tanskan yliopisto, Odense. Reetta-Mari Tammela RAT8SN2B Kevät 2011, Etelä-Tanskan yliopisto, Odense Reetta-Mari Tammela RAT8SN2B Valmistelut ja hakeminen Haku Etelä-Tanskan yksikköön tehtiin kokonaisuudessaan yliopistosivuilta löytyvällä lomakkeella kv-toimiston

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Pietarin alueen kuluttajakysely Kesä-syyskuu 2011 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Venäläisten matkailu Suomessa Yleistä

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELSINGIN MATKAILUTILASTOT ELOKUU 2016 Yöpymiset vähenivät vajaan prosentin Elokuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 404 000 yöpymistä, joista suomalaisille 157 000 ja ulkomaalaisille 247 000 yötä. Suomalaisten

Lisätiedot

Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen

Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Access via Finland reittimarkkinointikampanjan tuloksia Teija Suoknuuti/NELI ELLO loppuseminaari 15.3.2012 Kotka 7.4.2010 Tausta ja tavoitteet Logistiikkasektori

Lisätiedot

SOPIMUSASIAKKAAN HINNASTO 2011

SOPIMUSASIAKKAAN HINNASTO 2011 SOPIMUSASIAKKAAN HINNASTO 2011 Sivu 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1. JÄSEN-/HENKILÖKUNTAEDUT...2 1.1. Helsinki Tukholma -risteily...2 1.2. Turku Tukholma -miniristeily...4 1.3. Helsinki Tallinna...5 1.3.1. Päiväristeily...

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011 Alueelliset tulostukset: Ulkomaiset matkustajat pääkaupunkiseudulla Tulostuksen alueellinen rajaus: Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit Rajaustiedot ja niiden käyttäminen: Matkan pääkohde

Lisätiedot

Hyvinkään-Riihimäen aikuiskouluttajien seminaarimatka Tarttoon 13.-14.6.2015

Hyvinkään-Riihimäen aikuiskouluttajien seminaarimatka Tarttoon 13.-14.6.2015 Hyvinkään-Riihimäen aikuiskouluttajien seminaarimatka Tarttoon 13.-14.6.2015 Aikataulu 13.6.2015 Ohjelma 7:30-8:00 Kokoontuminen Länsiterminaalissa Helsingissä, lippujen jako 8:30 Laiva lähtee satamasta

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Espanjalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Espanjalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Espanjalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA ESPANJALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN ESPANJALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Lapin matkailun kehitys ja strategia 2015-2018. Satu Luiro Matkailuasiantuntija Lapin liitto

Lapin matkailun kehitys ja strategia 2015-2018. Satu Luiro Matkailuasiantuntija Lapin liitto Lapin matkailun kehitys ja strategia 2015-2018 Satu Luiro Matkailuasiantuntija Lapin liitto ONNEKSI OLKOON! Lapin matkailuparlamentti 50 vuotta! Vuonna 1965: Monipuoliselle matkailukeskukselle asetettavat

Lisätiedot

HyväMe- lomaristeily. Kroatiaan Matkan hinta 1445,00. Ilmoittaudu marraskuun 2017 loppuun mennessä

HyväMe- lomaristeily. Kroatiaan Matkan hinta 1445,00. Ilmoittaudu marraskuun 2017 loppuun mennessä HyväMe- lomaristeily Kroatiaan 2018 18. 25.8.2018 Matkan hinta 1445,00 Ilmoittaudu marraskuun 2017 loppuun mennessä Mirja : mirja.hanninen@hyvame.fi puh : 040765528 1 2 HyväMe- ryhmä Makarskassa merenrannalla

Lisätiedot

Ravintolasuositukset. (Sijainti merkitty karttaliitteeseen) Von Krahli Aed Tarjolla virolaista lähiruokaa, myös kasvisannoksia, edulliset hinnat

Ravintolasuositukset. (Sijainti merkitty karttaliitteeseen) Von Krahli Aed Tarjolla virolaista lähiruokaa, myös kasvisannoksia, edulliset hinnat Kuljetus Oy Håkan Eriksson Ab (+358400596227) M/S Superstar (TALLINK GRUPP) (EST +3726409800) (FIN +358918041) Majoitus Tallinn Spa & Conference Hotel (SADAMA 11A, TALLINN 10111 VIRO) (EST +3726301000)

Lisätiedot

Pohjois-Haagan osayleiskaava-alueen saavutettavuus henkiautolla, joukkoliikenteellä ja kävellen

Pohjois-Haagan osayleiskaava-alueen saavutettavuus henkiautolla, joukkoliikenteellä ja kävellen SAAVUTETTAVUUSTARKASTELU - Pohjois-Haagan itäosan osayleiskaava Ksv /yleiskaavatoimisto 2.5.2013 Saavutettavuus näkyy vahvasti kaupunkilaisten arkielämässä. Asukkaiden tulee saavuttaa tarvitsemansa toiminnot

Lisätiedot

Odense, syksy 2006. Valmistelut

Odense, syksy 2006. Valmistelut Odense, syksy 2006 Valmistelut Kun valmistumiseni rupesi häämöttämään, tajusin että viimeinen mahdollisuus asua ulkomailla läheni samalla. Perheellisellä miehellä kun ei ole juuri mahdollisuuksia työskennellä

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Japanilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Japanilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Japanilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA JAPANILAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN JAPANILAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

1. JÄSEN-/HENKILÖKUNTAEDUT...2 1.1. Helsinki-Tukholma -risteily...2 1.2. Turku-Tukholma -miniristeily...3 1.3. Helsinki-Tallinna...

1. JÄSEN-/HENKILÖKUNTAEDUT...2 1.1. Helsinki-Tukholma -risteily...2 1.2. Turku-Tukholma -miniristeily...3 1.3. Helsinki-Tallinna... Sivu 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1. JÄSEN-/HENKILÖKUNTAEDUT...2 1.1. Helsinki-Tukholma -risteily...2 1.2. Turku-Tukholma -miniristeily...3 1.3. Helsinki-Tallinna...4 1.3.1. Päiväristeily... 4 1.3.2. Miniristeily...

Lisätiedot

Tietoja kunnanvaltuustojen jäsenmääristä Pohjoismaissa

Tietoja kunnanvaltuustojen jäsenmääristä Pohjoismaissa Tietoja kunnanvaltuustojen jäsenmääristä Pohjoismaissa Elokuu 2012 Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö Kuntaliitto / Kuntakehitys ja tutkimus Etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi Valtuustokoot Pohjoismaissa

Lisätiedot

The Baltic Guide -julkaisut

The Baltic Guide -julkaisut The Baltic Guide julkaisut The Baltic Guide matkailulehti on ilmestynyt jo 23 vuotta. Tavoita ostovoimaiset Viron matkailijat suomen, englannin, venäjän ja vironkielisten julkaisujemme kautta. Lehtien

Lisätiedot

Turkin pitkät lomat talvella 2015-2016

Turkin pitkät lomat talvella 2015-2016 Turkin pitkät lomat talvella 2015-2016 Turkin etelärannikon leuto talvi sopii hyvin talvehtimiseen! Kaikki pitkät lomat räätälöidään aina yksilöllisesti matkustajan toiveiden mukaan. Matkan keston, matka-ajankohdan,

Lisätiedot

Kustannustehokas hankintaosastosi. Beijing - Shanghai - Hong Kong - New Delhi - Stockholm - Helsinki

Kustannustehokas hankintaosastosi. Beijing - Shanghai - Hong Kong - New Delhi - Stockholm - Helsinki Kustannustehokas hankintaosastosi Beijing - Shanghai - Hong Kong - New Delhi - Stockholm - Helsinki Nikolai Sourcing Hankinta- ja logistiikkaratkaisuja ja vastuullisuuden hankintapalveluita teollisuudelle

Lisätiedot

Nakhon Si Thammaratin provinssi upean luonnon ja kulttuurin paratiisi

Nakhon Si Thammaratin provinssi upean luonnon ja kulttuurin paratiisi Nakhon Si Thammaratin provinssi upean luonnon ja kulttuurin paratiisi Nakhon Si Thammaratin provinssi on valloittava vaihtoehto matkailijoille, jotka haluavat välttää liiankin suosittuja turistikohteita.

Lisätiedot