ProSuomi-projektin loppukysely (prosessiteollisuuden pt:n toimeenpanon tuki)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ProSuomi-projektin loppukysely (prosessiteollisuuden pt:n toimeenpanon tuki)"

Transkriptio

1 ProSuomiprojektin loppukysely (prosessiteollisuuden pt:n toimeenpanon tuki) 1. Kuulun projektissa seuraavaan alueeseen EteläSuomi LänsiSuomi PohjoisSuomi

2 2. Oppilaitos AEL Amisto Ammattiinstituutti Iisakki Ammattiopisto Lappia Edupoli EteläKarjalan aikuisopisto AKTIVA EteläKarjalan ammattiopisto, Ekamo EteläKymenlaakson ammattiopisto, Ekami Jämsän ammattiopisto Keuda Kokkolan ammattiopisto Kokkolan aikuisopisto Koulutuskeskus Salpaus Kouvolan seudun ammattiopisto, KSAO Luksia Länsirannikon koulutus oy Winnova Oulun seudun ammattiopisto, Oulu Oulun seudun ammattiopisto, Pudasjärvi Pohjoisen KeskiSuomen oppimiskeskus, POKE Stadin ammattiopisto Tampereen seudun ammattiopisto Turun ammattiinstituutti Uudenkaupungin ammatti ja aikuisopisto Valkeakosken ammatti ja aikuisopisto

3 3. Onnistuin projektin tavoitteissa Erinomai Hyvin Heikosti Huonosti Yhteensä Keskiarvo sesti Verkostoituminen valtakunnallisesti Verkostoituminen omalla alueellasi (Länsi tai ,54 Etelä tai PohjoisSuomi) Työvoiman saatavuuden selvitys ,96 Vetovoimaisuuskampanja ,35 Yhteensä ,96 4. Mitä vetovoimaisuus kampanjoita järjestit omalla paikkakunnallasi? Kerro muutamalla sanalla vetovoimaisuuskampanjasta. Peruskouluissa järjestettiin iskutilaisuuksia kohderyhmille.omalle koululle tuli oppilasryhmiä tekemään labratöitä ja tutustumaan alaan. TETjaksoja peruskoululaisille yhteistyössä NesteOilin, Borealiksen, StyroChemin ja Ashlandin kanssa. T9 kilpailuihin osallistuminen prosessitekniikan tehtävällä oli Uusimaassa ½ sivun juttuna : Minustako prosessinhoitaja. Mainoksia/flyiereita opoille ja peruskoululaisille. Esittelyitä ja kädentaitojen päivä peruskoululaisille. Paneelikeskustelu alueen tehtaiden johtajille. Lehtimainontaa. Lehtiartikkeleita paikkakunnan yrityksistä. Prosessiteollisuuden yritysten johtajien panelikeskustelu, ko. yritysten markkinointilehti, oppilaitoksen avoimien ovien ohella markkinointi 9 ja 8 luokkalaisille Meillä järjestettiin paikallisen yrityksen kanssa yhteistyössä aikuisten näyttötutkintona ptkoulutus. Sen tiimoilta esittelyjä messuilla, aikuiskoulutuksen eri foorumeissa, lehdistössä (haastatteluja ym.), radiossa, TV:n paikallisuutisissa. Tämä tehtiin vuonna 2011 ja Avoimien ovien päivänä esiteltiin ProSuomen kautta saatua materiaalia (tietokonepeli). Toimitimme materiaalia myös opolle. Osallistuimme myös Laitilan energiapäiville. Kehitin koulutustamme työvoimapainotteisemmaksi, jotta tieto siitä leviäisi lähinnä nuorten keskuudessa. Teetin kaksi erilaista julistetta, joita voidaan kohderyhmän mukaan jakaa kouluissa tai työvoimatoimistoissa sekä mediatekniikan opiskelija teki biodieselin valmistuksesta pelin, jota olemme hyödyntäneet osastoomme tutustumaan tulleille peruskoululaisille. Vierailut 9. luokkalaisten luona (koko Pohjoinen KeskiSuomi) Koulutuksesta teetettiin markkinointivideo. Avointenovien päivänä opistolla oli yritysten edustajia paikalla ja osastolla esitettiin KIP:n esittelyvideo. Osaston opettaja vieraili yläkoulun päättävien luokkien vanhempainillassa. Peruskoululaisten tutustumiskierroksiin valmisteltiin ohjelmaa. LUMAviikolla oli kiertävä laboratorio. Peruskoululaisten vierailut prosessialalle. Messuille ja vanhempainiltoihin osallistuminen Esitteiden uusiminen

4 Videon idointi ja toteus Teollisuuteen jalkauttaminen ja koulutussuunnitelmia aikuiskoultukseen. Oppimisympäristöjen kehittäminen Emme järjestäneet itse mutta olimme useassa mukana. Opoille kaksi tilaisuutta, jossa yritykset kertoivat työpaikoista, opoja osallistui yhteensä 28 ja he olivat erittäin tyytyväisiä antiin. Opoille myös postitse kirje vetovoimakampanjasta. Avoimet ovet, Next Gatemessut, työssäoppimispaikoille infoa Eteenpäin messut Oulussa, yläastevierailut, yritysvierailut Prosessialan esitteet+rollupit jotka mukana vanhempainilloissa, Taitajakisan peluuttaminen, pelin mainosten teko ja levittäminen omalla koululla. Vetovoimaisuuskamppanjointi jatkuu osin myös kesäpäivien muodossa, ainakin teollisuuslaitoksiin käsin. Tähän on tehty paljon työtä. Oppilaitoksen sisäinen viestintä onnistui heikosti. Emme saaneet Taitajapeliä oppilaitoksemme intraan kunnolla esille, vain linkki muiden linkkien joukossa... Yläkoulujen opintoohjaajatilaisuuksia 2kpl syksyllä, jossa myös työelämän edustajia mukana sekä Kemianteollisuuden koulucoach Riitta Talvenlahti. Esitteet ja esittelyvideo tutkinnosta. Ei koske juurikaan aikuiskoulutusta Kohdensimme erityistä huomiota koulutuskokeilijoihin jotka jo jollain tavalla olivat kiinnostuneet prosessialasta sekä 9luokkalaisten tutustumiskäynteihin joissa pyrimme tuomaan prosessialaa positiivisesti esille. Prosessitaitaja peli, Facebook sivut, Jone Nikulavideot jne. omien opiskelijoidemme suosittelemina omille ystäväpiireilleen olivat ahkerassa käytössä. Opintoohjaajien tietämyksen lisääntyminen prosessialasta näkyi myös heidän suosituksissaan ja panostuksissaan. Vetovoimaisuuden lisäämisessä olisi vielä selkeästi tehtävää. Yhteinen vetovoimakampanja oli hyvin esillä oppilaitoksen sivustolla ja siitä tiedettiin laajasti. prosessipäivät opoille ja opiskelijoille, Henkilöstöpäällikkötreffit Koulussa oli avoimet ovet. Lisäksi oli n. 4kertaa koulukokeilijoita, jotka ovat tehneet erilaisia pienimuotoisia kemian töitä, kuten esim päivävoiteen teko, superpallo Kymenlaakson prosessiteollisuus tutuksi video ja sen ensiesity Ystävänpäivänä elokuvateatterissa n. 250 hengelle, avoin tilaisuus. Yhteinen koulutuinfo tkokkolan prosessiteollisuuden kanssa Esittelykäynnit yläasteilla, koulutusmessut osastolla, esittelymateriaalin ja osaston kotisivujen kehittäminen Protek; teimme markkinointivideon, joka jaettiin peruskoulun yläkouluille ja opot markkinoivat omissa tilaisuuksissaan sen avulla. Erilaiset seminaarit, joihin saatiin hyviä puhujia ja osallistujia firmoista. Näkyvyys alueen medioissa 5. Miten haluat jatkaa toimintaa ProSuomi verkostossa projektin jälkeen? LUMApäiviä järjestetään peruskoululaisille. Yhteistyötä opetuksen ja kesäpäivien merkeissä. Verkostoituminen muiden oppilaitosten kanssa Olisi kiva kuulla miten muut onnistuivat. Spostin välityksellä infon saanti tai mahdolisesti seurantaseminaari esim. vuoden välein, niin saisimme tietoa alan "maineen" noususta. Ainakin uutisia verkostosta, meillä tilanne koulutuksen kannalta näyttää heikolta. (yrityksen puoleleta sekä koulutuspaikka leikkausien vuoksi) Yhteiset koulutuspäivät olis mukava tapa jatkaa ja vierailut teollisuudessa olisivat myös mielenkiintoisia. Olen jäämässä vuodeksi opintovapaalle, jotan lähiaikojen suunnitelmia toiminnan jatkamisessa minulla ei ole tällä hetkellä. Yhteydenpito, koulutukset ym.

5 Tiedonvaihdon kehittäminen, osaamispakettien yhteinen suunnittelu (työt). Yhteistyön jatkuvuutta myös tulevaisuudessa mm. oppimisympäristöjen kehittämisen osalta Olla edelleen mukana tapahtumissa ja tilaisuuksissa. yhteistyö muiden kanssa, mikäli saamme vedenpuhdistusprosessin, sen kanssa voisi tehdä yhteistyötä Keravan ja Porvoon kanssa. Laitteiden hankinnassa ja työohjeissa, Keravan secondlife, näytöissä yhteistyö Prosessialan Kiltakouluverkosto laajenee käsittämään Oulun Prosessistars killan lisäksi Kemiiin Lappiaan, Tampereelle Treduun ja mahdollisesti Keravalle Keudaan. Oppilaitokset soveltavat opetuksessaan kiltakoulutmallia. Haluaisin edelleen tutustua valtakunnallisesti eri toimijoihin, heidän oppimisympäristöihinsä ja ideoida heidän kanssaan... Olisiko jopa mahdollista ettei pyörää tarvitsisi enää keksiä uudestaan vaan voisimme hyödyntää toinen toistamme... Olemalla siinä mukana Yhteiset tapaamiset, koulutuspäivät ja vast., keskinäiset tapaamiset esim. johonkin asiaan liittyen, oppimisympäristöihin tutustuminen, toisten oppilaitosten näyttöjen seuraaminen ja niistä oppiminen, yhteiset projektit, esim. kansainväliset yhteiset tutustumiskäynnit esim. alan eurooppalaisiin koulutusorganisaatioihin Pää on avattu, opettajat ja muut tuntevat nyt toisensa joten olisi todella vahinko jos tätä ei nyt pystyttäisi hyödyntämään jatkossakin. Yhteistyön tekeminen kaikissa muodoissa laboratorio tms. harjoitusten kehittäminen, alueellinen yhteistyön kehittäminen oppilaitosten ja työelämän välillä esim. oppiaineiden, harjoittelu ja työpaikkojen suhteen, yhteiset excursiomatkat jne. Kirjavuutta on esim. alle 18vuotiaiden harjoittelumahdollisuuksissa. Voitaisiinko yhteistyöllä koulujen ja työelämän kanssa saada aikaan vaikka yhteisiä harjoittelupaikkoja joissa nuoret voisivat työskennellä innostavassa ympäristössä. Toivottavasti toimijoiden yhteistyö jatkuu, wikisivustoa ylläpidetään ja materiaalipankkikin vielä täydentyy. säännölliset alan opettajien tapaamiset, vierailut oppilaitoksiin opiskelijoiden kanssa(kenties joku työ toisessa oppilaitoksessa), yhteiset opettajien koulutukset esim.virtaustekniikka, pumput jne, siis ulkopuolinen kouluttaja(uusimmat jutut), yhtenäiset koulukohtaiset OPSit (esim.neste seuraa eri kouluista valmistuneiden numeroita ja osaamista), hankinnoissa yhteistyö, mitä hankitaan, mietinnät ja speksit, tilataan monta saadaan alennus. Yhteistyötä muiden oppilaitosten kanssa esim tutkintojen vastaanotto ja erilaisten labratöiden teko Yhteisiä kokoontumisajoja, ja saisiko OPH:lta anottua esim. jollakin uudella teemalla kansallisen projektitason rahoitusta opetusmateriaalipankin ja markkinoinnin tehostamiseksi? Ja opettajien osaamista varten substanssiosaamiskoulutuksia? Vuosittaiset tapaamiset yhteisessä seminaarissa jollakin alan keskeisellä teemalla Yhteistyön jatkaminen eri oppilaitosten edustajien kanssa eri muodoissa. Parhaiden käytäntöjen soveltaminen omaan oppilaitoitokseen. Yhteisiä tapahtumia, pidetään "tulta" takassa hyvän asian puolesta.

6 6. Miten näet prosessiteollisuuden perustutkinnon mahdollisuudet tulevaisuudessa? Hyvät ja monipuoliset. Lupaavina, vaikkakin muutoksia prosessiteollisuudessa tulisikin, niin uusissakin prosesseissa tarvitaan prosessiteollisuuden pt:n suorittaneita. Erittäin hyvänä. Tutkinto on laajaalainen ja antaa opiskelijalle valmiudet toimia hyvin erilaisissa työympäristöissä. Tutkinto pysyy, koska työpaikkoja tulee vapautumaan eläköitymisen seurauksena Nyt on niin paljon liikkuvia osia, että vaikea ennustaa. Meiltä vähennetään koulutuspaikkoja, joten se saattaa vaikuttaa tämän alan koulutuksen jatkuvuuteen. Paikkakunnan yrityksetkään eivät tällä hetkellä ole innokkaita tämän alan yhteistyöhön. Hyvät mahdollisuudet, koska tarvetta osaajista on. verkostoitumalla vahvasti lähialueen teollisuuteen, voimme kehittää koulutustamme vastaamaan sen tarpeita. Hyvät ovat! Koulutusta tarvitaan. Vaaditaan kuitenkin koulutuksen kehittämistä/syventämistä. Hyvä ja laajaalainen tutkinto, palvelee useita eri prosessiteöllisuuden aloja ja käy niin nuorten kuin aikuiskoulutukseen. Teollisuus tarvitsee moniosaajia ja tässä tutkinnossa mm. prosessitekniikka ja kunnossapito on oivallisesti yhdistetty. Toivottavasti eläköityminen tuo mukanaan mahdollisuuden nuorennusleikkaukseen teollisuudessa ja sitä kautta koulutuetulle nuorisolle kysyntää. Töitä ainakin riittää, ja Helsingissä koulutusta lisätään joten uskomme vetovoimaankin. tasaisen varmasti hyvät mahdollisuudet, hyvä yhteistyö paikallisen teollisuuden kanssa Loistava tutkinto! Taipuu ja venyy melkein mihin vain. Mahdollisuudet ovat suuret jos vain markkinointi osuu kohdilleen. Hakijamäärä ovat erittäin pienet, huolestuttaa tutkinnon tilanne tulevaisuudessa. Tnnettavuuden lisääntyessä tutkinto saa enemmän arvostusta Yleisnäkymät ovat hyvät. Iso, ikääntyvä prosessiosaajien joukko on valmistautumassa eläkkeelle ja kaipaa kipeästi nuoria seuraajia jatkamaan työtään. Biopolttoaineet ovat nousemassa esiin ja prosessiosaajia tarvitaan niidenkin pariin. Puhtaan ympäristön, veden ja ilman merkitys kasvaa ja prosessialalla on tuohon paljon annettavaa myös jatkossa. Mahdollisuudet ovat hyvät uudistuneen tutkinnon ja koulutuksen järjestäjien verkostoitumisen ja yhteistyön avulla. Vetovoima on kasvanut ja hakijamäärät ovat kasvussa, kiitos onnistuneen kampanjoinnin tiedotuksen tehostumisen myös seminaarien ansiosta. Positiivisena Valtakunnallisesti näen asiat valoisasti ja uskon tutkinnon tulevaisuuteen. Turussa tilanne on se, että nuorisopuolen koulutuslopetetaan ensi vuonna. Aikuispuolen koulutus jatkuu edelleen. MarkkinoiMarkkinoimarkkinoi, näin alaa saadaan tunnetuksi ja ei ajatella, että prosessiteollisuus ona vain negatiivissävytteistä paperisellua. Mahdollisuudet ovat hyvät koska teollisuus arvostaa tutkintoa ja on hyvin mukana tutkintosuritusten vastaanotossa Prosessialalla on edelleen käynnissä suuria rakennemuutoksia. Perustutkintoa on kehitettävä myös jatkossa siten, että se vastaa ajan haasteisiin. Kova taistelu on menossa nuorten "sieluista", mutta prosessiteollisuutta on tosi paljon. Mutta alaa paljon leimaava paperiteollisuuden haamu on saatava karkoitettua.

7 7. Miten näet prosessiteollisuuden perustutkinnon uhat tulevaisuudessa? Vastaajien määrä: 23 Välillä tulee huonoja uutisia teollisuudesta, mutta ovat vain hetkittäisiä. Oppilasaineksessa olisi toivomisen varaa. Näyttäisi, että peruskoulusta tulevat oppilaat heikkenevät taidoiltaan. Tosin hyviäkin oppilaita on aina, mutta keskeyttäneiden määrä kasvaa. Suomen kilpailukyky, yleinen taloustilanne. Uhkana näen lähinnä teollisuuden rajun vähentymisen Suomessa. Heikon maineen takia prosesistaollisuus menettää hyvät opisklejat ja työntekijät Vetovoimaisuus heikkenee alalla vallitsevan YTkulttuurin myötä. Mahdolliset opiskelijat eivät hakeudu alalle, koska eivät luota työpaikkojen säilymiseen. Työvoimatarpeen väheneminen lähialueen teollisuudessa. Opiskelijoiden ja yritysten kiinnostuksen puute Yritysten oma koulutus. Tutkinnon osissa on usean eri alan osaamista ja hyvin toteutettuna vaatii yhteistyötä opetuksessa alojen kesken. Teollisuuden tuotannon siirtyminen Suomen rajojen ulkopuolelle. Prosessityön vetovoimaisuus hiipuu edelleen ja nuorisoa ei kiinnosta alan työtehtävät. Miten saadaan prosessiteollisuuden työtehtävistä nuorison keskuudessa "trendikästä". syrjäytyneiden määrä kasvaa ja heitä ei teollisuustyö kiinnosta. hakijoiden puute paperiteollisuuden uudet supistukset PPohjanmaalla, kiristyvä kilpailu raakaaineista, esim. mäntyöljy Haasteellisinta lienee oppilaitoksien sisäinen kilpailu oppilaista > sähköpuolen kanssa kilpailu, myös TOP paikoista> haluavatko kaikki asiaa eteenpäin vievät tahot oikeasti alan kehittyvän ja mihin suuntaan? Prosessiteollisuutta tulee aina olemaan jossain muodossa. Tulevaisuuden tuulet vaativat opettajien kouluttamista/tiedon päivittämistä. Hakijamäärät Alan vetovoima ei kaikkialla paras mahdollinen, yritysten tilanne työllistäjänä keskeisessä asemassa Ala on ollut huonossa maineessa tehtaiden lopettamispäätösten ja muiden supistusten vanavedessä. Olemme menettäneet suuren osan innostuneimmista opiskelijoista muille aloille. Riittävätkö koulutuksen resurssit pitämään kiinni kaikista alalle tulleista ja luomaan samalla riittävästi haasteita osaajille? Tärkeimpiä ovat kuitenkin harjoittelumahdollisuudet työpaikoilla ja etenkin ne alan työpaikat. Nuorisoasteen koulutus on päätettu lopettaa Turussa ja jatkossa koulutetaan vain aikuiskoulutuksena, saa nähdä miten työvoiman saatavuus riittää. Uhkana on myös opettajien osaamisen katoaminen ja tilojen ja laitteiden kunnossapito työn epäsäännöllisyyden vuoksi. Jos ei saada alan imagoa ylöspäin, aina vaan huonommat opiskelijat tulevat meille, huonoa työvoimaa yrityksille. Ryhmäkoot edelleen pieniä samoin ensisijaisia hakijoita vieläkin vähänlaisesti. Toivottavasti ei muilla käy samoin kuin Turussa. Vaikea sanoa, kun ei ole opptuksesta kokemusta, onko edes uhkia. Tutkinnon perusteet on syytä muuttaa selkeämmiksi tvarsinkin teollisuuden kannalta Opettajien vieraantuminen todellisista prosessiolosuhteista mikäli työelämään ei ole riittävästi kontakteja. Erilaiset mediaalan tutkinnot ovat aallonharjalla, ne ovat pahin uhka.

8 8. Terveisiä projektin ohjausryhmälle, sana vapaa. Vastaajien määrä: 15 Ihan hyvä projekti. Vetovoimaisuus ja verkottumista voisi yrittää edistää uudellakin projektilla, vaikka pienelläkin rahalla esim. parin vuoden päästä EU tms. rahaa. Yhteydenpito projektissa oli hieman hankalaa, johtuen fyysisistä etäisyyksistä ja käytetystä tekniikasta. Moodleohjelmana oli lähes tuntematon ja resurssipula vaikeutti ohjelmaan perehtymistä. Ohjausryhmän työskentely on ollut aktiivista ja tiedotuksella on saavuttettu myös toimijat kentällä. Kiitoksia, että myös näyttötutkinnoista vastaava toimikunta on päässyt osallistumaan tilaisuuksiin ja keskusteluihin. Kiitos Lisäämme samantyyppisiä, valtakunnallisia projekteja. Kiitokset ohjausryhmälle, Terhille <;} Haluan kiittää mahdollisuudestani osallistua tähän hankkeeseen. Vetovoimaisuudelle on tehtävä jotakin... Iso kiitos vetäjille ja kaikille jotka ovat olleet hankkeessa mukana. Vaikka välistä projekti veikin hiukan aikaa niin se kuitenkin on antanut moninverroin kaiken takaisin. Projektinvetäjänä Terhin innostuneisuus asiaan ja asioiden eteenpäinvieminen ansaitsevat erityisen maininnan. ProLännessä toteutettu toimintatapa kelpaa esimerkiksi muille aloille yhteistyön organisoimiseksi, vertaisoppimisen edistämiseksi ja tutkinnon kehittämiseksi. Hyvä projekti ja selkeät ohjeet mitä pitää tehdä. Seuraava projekti voisi olla yritysten haastattelut: mitä miedän pitäisi opettaa ja yrityskohtaktien lisääminen käymällä säännöllisesti yrityksissä eli tiedettäisiin esim. mistä jää joku eläkkeelle voitaisiin laitta opiskelja heti TOPPIIN ja näin saada työpaikka opiskeljalle. Kiitos Terhille tehokkaasta, innostavasta ja mukaansatempaavasta projektinvedosta! Harmi, että itse tulin mukaan vasta loppumetreillä. Kiitos kaikille erinomaisesta projektista! Projektin vetäjä on ollut aktiivinen ja pitänyt hyvin kiinni sovituista suunnitelmista Kiitokset mielenkiintoisesta projektista. Kiitos erinomaisesta toiminnasta!

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 18.10.2012 Diaarinumero SATELY/604/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Jouni Vataja Puhelinnumero 0295 022 085 Projektikoodi

Lisätiedot

ProSuomi projektin tuloksia Prosessiteollisuuden perustutkinnon toimeenpanon tuki - projekti

ProSuomi projektin tuloksia Prosessiteollisuuden perustutkinnon toimeenpanon tuki - projekti ProSuomi projektin tuloksia Prosessiteollisuuden perustutkinnon toimeenpanon tuki - projekti Terhi Puntila ProSuomi projektin päätösseminaari, Aulanko 15-16.11.2012 ProSuomi projekti 1.1.2011-31.12.2012

Lisätiedot

TAITAJA-SEMIFINAALIEN PARHAAT KÄYTÄNNÖT

TAITAJA-SEMIFINAALIEN PARHAAT KÄYTÄNNÖT TAITAJA-SEMIFINAALIEN PARHAAT KÄYTÄNNÖT SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe: Mika Tammilehto... 3 Semifinaali-isännyys lisää oppilaitoksen arvostusta Suomen Liikemiesten Kauppaopisto... 4 Opettajan verkosto laajenee

Lisätiedot

NAO-koulutusten käynnistyminen Syksyn 2013 kyselyn tuloksia. Erno Hyvönen Jyväskylä 25.10.2013

NAO-koulutusten käynnistyminen Syksyn 2013 kyselyn tuloksia. Erno Hyvönen Jyväskylä 25.10.2013 NAO-koulutusten käynnistyminen Syksyn 2013 kyselyn tuloksia Erno Hyvönen Jyväskylä 25.10.2013 Aineistot Pienimuotoisesta kyselystä sovittiin työseminaari I:n yhteydessä 13.6.2013 Kvantitatiivinen tieto

Lisätiedot

Ohjaavan ja valmistavan. helmikuu 2009. koulutuksen väliraporteista koottua 2007-2008. Opetushallitus Ammattikoulutuksen kehittäminen

Ohjaavan ja valmistavan. helmikuu 2009. koulutuksen väliraporteista koottua 2007-2008. Opetushallitus Ammattikoulutuksen kehittäminen Ohjaavan ja valmistavan koulutuksen väliraporteista koottua Opetushallitus Ammattikoulutuksen kehittäminen helmikuu 2009 2007-2008 2 1. Koulutuksen järjestäjän nimi... 4 2. Koulutuksen toteuttava(t) oppilaitos

Lisätiedot

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan 1 Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan näyttötutkintoihin liittyvää asiaa. Lehden laadintaan ovat osallistuneet useiden eri ammattialojen ja yhteisöjen toimijat. Omalla

Lisätiedot

AVAINHANKE I VERKOSTOITUMISTA JA VIRIKKEITÄ EVANKELISISSA KANSANOPISTOISSA

AVAINHANKE I VERKOSTOITUMISTA JA VIRIKKEITÄ EVANKELISISSA KANSANOPISTOISSA AVAINHANKE I VERKOSTOITUMISTA JA VIRIKKEITÄ EVANKELISISSA KANSANOPISTOISSA Evankelisten kansanopistojen laatu- ja kehittämishanke 2010-2011 Loppuraportti 25.4.2012 Sirkka Hokkanen verkostovastaava 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KMO: Yritysten ja oppilaitosten välinen yhteistyökysely

KMO: Yritysten ja oppilaitosten välinen yhteistyökysely KMO: Yritysten ja oppilaitosten välinen yhteistyökysely 1. Mikä on organisaationne koko Vastaajien määrä: 124 2. Millaisia yhteistyömuotoja organisaationne on käyttänyt metsäalan oppilaitosten kanssa (toinen

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Sijoitus tulevaan. Yritys-oppilaitosyhteistyö osaamisen kehittäjänä. EK:n henkilöstö -ja koulutustiedustelu

Sijoitus tulevaan. Yritys-oppilaitosyhteistyö osaamisen kehittäjänä. EK:n henkilöstö -ja koulutustiedustelu Yritys-oppilaitosyhteistyö osaamisen kehittäjänä EK:n henkilöstö -ja koulutustiedustelu Henkilöstö- ja koulutustiedustelu Elinkeinoelämän keskusliitto EK selvittää vuosittain henkilöstö- ja koulutustiedustelulla

Lisätiedot

Mitä minusta tulee isona?

Mitä minusta tulee isona? Mitä minusta tulee isona? 2 Helsingissä 2014 Taloudellinen tiedotustoimisto TAT Graafinen suunnittelu ja taitto: Matti Ahlgren Kuvat: Matti Ahlgren, Dora Cheffi, Ilmari Huhtala Tekstit: Essi Vesterinen,

Lisätiedot

YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti

YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti Palaute kerätty projektiin osallistuneilta yrittäjiltäajalla 27.11. 15.12.2013 Palautetta antoi 26 / 26 yrittäjää, vastausprosentti 100% Koen,

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO NOVIDAN TOIMINTAKERTOMUS

UUDENKAUPUNGIN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO NOVIDAN TOIMINTAKERTOMUS 2012 2013 UUDENKAUPUNGIN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO NOVIDAN TOIMINTAKERTOMUS on profiloitunut aktiiviseksi toimijaksi työelämän kanssa. Tässä lehdessä: Rehtori 2 Alaesittelyt 3-11 Liiketalouden perustutkintoa

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KESKEYTTÄMISEN EHKÄISY JA AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN AKTIVOINTI RAHALLA VAI RAKKAUDELLA?

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KESKEYTTÄMISEN EHKÄISY JA AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN AKTIVOINTI RAHALLA VAI RAKKAUDELLA? Anna Launonen AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KESKEYTTÄMISEN EHKÄISY JA AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN AKTIVOINTI RAHALLA VAI RAKKAUDELLA? Päättyneiden tavoite 3 -ohjelman ESR-projektien 2000 2003 loppuraporttien

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10996 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.10.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

TOP SCHOOL -HANKKEEN ARVIOINTI

TOP SCHOOL -HANKKEEN ARVIOINTI TOP SCHOOL -HANKKEEN ARVIOINTI 2013 TOP School -hankkeen rahoittajia ovat Pirkanmaan liitto, Euroopan aluekehitysrahasto ja Tampereen kaupunki 2 Lukijalle Kehittämishankkeen tavoitteena on aina tuottaa

Lisätiedot

Lä l hdiei k liikke k ellle

Lä l hdiei k liikke k ellle Lähde liikkeelle Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti kevät 2010 Kannustavia esimerkkejä tutkinnoista Tutkinnon suorittamisessa voi näyttää, mitä osaa Tuntui aivan mahtavalta pärjätä ja läpäistä tutkinto

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU 2009-2012

VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU 2009-2012 VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU 29-212 Valmistuneiden kyselyn yhteenvetoraportti 212 Tampereen seudun ammattiopisto Tredu Riku Kumpu Sisällysluettelo Koulutusalojen yhteiset tiedot... 3 Taustatiedot...

Lisätiedot

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi laakeri www..info työelämäyhteistyö sujuvaksi Sisältö Työelämän ja ammatillisten oppilaitosten tuloksekas yhteistyö...3 Kokenut vs. uusi työpaikkaohjaaja...4 Oppia ja osaamisen arviointia työtä tekemällä...5

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

Tarja Frisk Pekka Antila. Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä

Tarja Frisk Pekka Antila. Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä Tarja Frisk Pekka Antila Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä 2. painos Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/95) mukaisesti kielletty

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 3 2008

Yrittäjätiedote 3 2008 Yrittäjätiedote 3 2008 YRITTÄJÄVIIKKO 5. 11.10., LUVASSA PALJON TAPAHTUMIA KUNNALLISVAALIT 26.10. YRITTÄJÄEHDOKKAAT VASTAAVAT YRITTÄJYYS TURVAA LÄHIPALVELUT MAHIS TYÖHÖN -PROJEKTI KEUKE KEHITTÄÄ KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Maanmittari Visio 2020

Maanmittari Visio 2020 Maanmittari Visio 2020 Maa-57.290 Fotogrammetrian erikoistyö Leeni Knight 62893D Maaliskuu 2007 Maanmittari Visio 2020 Leeni Knight Erikoistyö 2007 Sisällysluettelo MAANMITTARIKUNNAN VISIO...1 1. JOHDANTO...3

Lisätiedot

Tero J. Kauppinen. Quo vadis? Mihin menet Nuorkauppakamari ja mihin pitäisi mennä?

Tero J. Kauppinen. Quo vadis? Mihin menet Nuorkauppakamari ja mihin pitäisi mennä? Tero J. Kauppinen Mihin menet Nuorkauppakamari ja mihin pitäisi mennä? Tämän teoksen osittainenkin kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaisesti kielletty

Lisätiedot

Lehti. uudistuu! OPINTO- OHJAAJA. ammattilehti 1/2015. Suomen opinto-ohjaajat ry:n järjestölehti

Lehti. uudistuu! OPINTO- OHJAAJA. ammattilehti 1/2015. Suomen opinto-ohjaajat ry:n järjestölehti OPINTO- OHJAAJA ammattilehti 1/2015 Lehti uudistuu! Suomen opinto-ohjaajat ry:n järjestölehti Uutuudet tammikuussa 2015! Uusi pätevä Futurix Oppilaan tueksi Futurix 7 9 Täysin uudistettu oppilaanohjaksen

Lisätiedot

Yritä huvikses Perusopetuksen yrittäjyyskasvatusopas

Yritä huvikses Perusopetuksen yrittäjyyskasvatusopas Yritä huvikses Perusopetuksen yrittäjyyskasvatusopas Aktiivisille nuorille ja tuleville yrittäjille sekä heidän opettajilleen Tämän aineiston tarkoitus on kannustaa nuoria pohtimaan yrittäjyyttä yhtenä

Lisätiedot

Ennakointikamari. Majoitus- ja ravitsemisala 2011. Yritys- ja oppilaitosselvitys ammatillisen koulutuksen osaamistarpeista

Ennakointikamari. Majoitus- ja ravitsemisala 2011. Yritys- ja oppilaitosselvitys ammatillisen koulutuksen osaamistarpeista Ennakointikamari Majoitus- ja ravitsemisala 2011 Yritys- ja oppilaitosselvitys ammatillisen koulutuksen osaamistarpeista Kaupunkitutkimus TA Oy Päivi Kilpeläinen 4/2011 Sisällys Tiivistelmä tuloksista...

Lisätiedot

Linnan Kehitys Oy SCEC:n esiselvitys tutkimus. Mikko Ulander Jan-Erik Müller Tuomo Saarinen

Linnan Kehitys Oy SCEC:n esiselvitys tutkimus. Mikko Ulander Jan-Erik Müller Tuomo Saarinen Linnan Kehitys Oy SCEC:n esiselvitys tutkimus Mikko Ulander Jan-Erik Müller Tuomo Saarinen 23.6.2015 SCEC esiselvitystutkimus Linnan Kehitys Oy 23.6.2015 sivu 2 (31) Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Tutkimuksen

Lisätiedot

Ennakointikamari. Tekninen kauppa. Yritys- ja oppilaitosselvitys ammatillisen koulutuksen osaamistarpeista

Ennakointikamari. Tekninen kauppa. Yritys- ja oppilaitosselvitys ammatillisen koulutuksen osaamistarpeista Ennakointikamari Tekninen kauppa Yritys- ja oppilaitosselvitys ammatillisen koulutuksen osaamistarpeista Kaupunkitutkimus TA Oy Eeva Kostiainen & Päivi Kilpeläinen 4/2010 Sisällys 1 Kyselyn tausta ja tavoite...

Lisätiedot

Kouvola valmiina opopäiviin

Kouvola valmiina opopäiviin Kouvola valmiina opopäiviin 1 MATKA ALKAA TÄSTÄ. Matka kohti osaamista ja ammattia alkaa yhteishausta. Turun ammattikorkeakoulusta löytyy monta kiinnostavaa mahdollisuutta. AMK-tutkinnot Ylempi AMK Bachelor

Lisätiedot