ClimBus päätösseminaari Energiasektorin palveluliiketoiminnan kehitysnäkymät. Kehitysjohtaja Juhani Vanhala Toimitusjohtaja Aappo Kontu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ClimBus päätösseminaari 9.-10.6.2009 Energiasektorin palveluliiketoiminnan kehitysnäkymät. Kehitysjohtaja Juhani Vanhala Toimitusjohtaja Aappo Kontu"

Transkriptio

1 ClimBus päätösseminaari Energiasektorin palveluliiketoiminnan kehitysnäkymät Kehitysjohtaja Juhani Vanhala Toimitusjohtaja Aappo Kontu

2 Sisältö Taustat Empower lyhyesti Palveluyritysten ominaisuuksia reunaehtoja Ostopalvelututkimus verkkoyhtiöissä tulokset Onko tilaa palveluyrityksille energiatoimialalla? Kokemuksia ja näkemyksiä palvelumarkkinoiden kehittymisestä Tulevaisuuden kehityssuunnat palveluliiketoiminnoissa Päätelmiä Empower esityspohja 6/9/2009

3 Empower lyhyesti Empower on monikansallinen palveluyritys, joka toimittaa rakentamis-, ylläpito- ja asiantuntijapalveluita energia-, tietoliikenne- ja teollisuussektorilla. Avainlukuja (milj.euroa) (E) Liikevaihto Henkilöstön määrä Borlänge Helsinki Tallinna Omistajat AAC Capital Partners Holding BV (64 %) ja yhtiön johto (36 %) Göteborg Norrköping Riika Vilna

4 Empowerin palvelustrategia Empower tuottaa palveluja erityisesti sellaisiin kohteisiin, joissa on tärkeää: turvallisuus luotettavuus käytettävyys Empower mahdollistaa asiakkaalle: keskittymisen ydinliiketoimintaan joustavuuden tuottavuuden parantamisen Empower toimii avoimesti ja yhdessä asiakkaan sekä kumppanien kanssa.

5 Empowerin positiointi 1999 Energiaklusteri 90 mrd mk Metsäklusteri 150 mrd mk Asiakaspotentiaali Tele- ja tietoliikenneklusteri 100 mrd mk PVO-yhtiöt - Empower 3.5 mrd mk 0.6 mrd mk

6 PÄÄASIAKKAAT Empowerin palvelut Teollisuus Projekti- ja asiantuntijapalvelut Energiamarkkinoiden palvelut ICT -palvelut Käyttö- ja valvontapalvelut Kunnossapitopalvelut Konepajavalmistus ja kokoonpano Sähköverkot Asiantuntijapalvelut Suunnittelu Rakentaminen Kunnossapito Tietoliikenne Rakentaminen Ylläpito Suunnittelu ja dokumentointi Asiakastoimitukset Teollisuus Energiantuottajat Verkonhaltijat Muut energiamarkkinaosapuolet Kanta- ja alueverkkoyhtiöt Jakeluverkkoyhtiöt Teollisuus Julkisyhteisöt Teleoperaattorit Muut tietoliikennealan toimijat Kiinteistöt Julkisyhteisöt

7 Avainmittarit Liikevaihto Käyttökate 350 Milj. euroa 25 Milj. euroa B B Työilmapiiri Asiakastyytyväisyys Kannattavaa kasvua

8 Arvolupaus ENERGIA TIETOLIIKENNE TEOLLISUUS KESTÄVÄÄ KETTERYYTTÄ

9 Suurimpia asiakkaita

10 Palvelutuotantoyrityksen ja energiayrityksen talouslaskentaa Palvelutuotanto Oy Energia Oy Liikevaihto palvelut ja materiaalit palkat - 45 Käyttökate 10% 5 (5%) 300 (30%) Liikevoitto 4% 3 (3%) 150 (15%) Nettotulos 2% 1 (1%) 100 (10%) Kevyt tase 50%*LV Paljon työntekijöitä Tase 5*LV Pääomaintensiivinen Suuret erot taloudellisissa reunaehdoissa Palveluliiketoiminta on palveluyrityksille ydinliiketoimintaa.

11 h/kk Työajan joustotarve -kausiluontoisuus Joustotarve ( h/v) kk tarve nyt Kehitystarvetta työkuorman ja työajan käytön soveltamisen osalta

12 Palvelumarkkinoiden syntyminen energia-alalle Miksi energia-alalla tarvitaan erillisiä palveluyrityksiä? kaikkea ei voi eikä kannata tehdä itse tehostamisvaatimus Riskien hajautus Resurssien jousto Mittakaavaedut pienillekin toimijoille Erikoistuminen ja syvempi osaaminen joustavuus resursseissa Tilaajan tulee toimia markkinaehtoisesti reilu kilpailutus, jotta voisi syntyä palvelumarkkina Palvelujen tarjoajia tulee olla useita ja erilaisia, jotta muodostuisi uskottava ja monipuolinen palvelumarkkina A Kontu

13 Palvelumarkkinoiden syntyminen energia-alalle Esimerkkejä palveluyritysten palvelujen profiloinneista: Alueelliset verkkourakoitsijat (SEU, Suur-Savon Sähkötyö, Enerke, Vera, KSSU) Sähkö- ja televerkot, alueellinen, (Wire, Voimatel) Verkot - sisäasennukset, alueellinen (Vertek) Verkot (sähkö, tele, vesi, viemäri), Itämeren alue (Eltel, Infratek) Sähkö-tele-kaukolämpö toimialaportaali (Headpower) Sähköverkot, tietoliikenne, teollisuus, Itämeren alue (Empower) Voimalaitosten O&M, Pohjoismaat (Fortum P&H) Sähköasemat-VL-sähköistys-automaatio-laitevalmistus (Vaasa Engineering) Teollisuusinstalloinnit, Pohjoismaat (YIT) Suuret laitevalmistajat, projektitoimittajat (ABB, Siemens) Laitevalmistajat ja niiden service-toiminnat (Alstom, Metso, FW, Kvaerner, Wärtsilä) A Kontu

14 Toimintaympäristön muutoksia Energia-alan rakennemuutos jatkuu Toimintojen eriyttäminen Tehostamisvaatimukset Lainsäädännölliset muutokset Omaisuuden hallinta Mitä muutokset tarkoittavat palveluliiketoiminnalle? PT-yhtiöitten asiakasomistajuus vähenee Uusia alan toimijoita Kansainvälistyminen Palvelutoimiala kasvaa ja vahvistuu Vastuu laajemmista palvelukokonaisuuksista, verkkojen luotettavuudesta, voimalaitosten O&M PT-alan rooli/imago merkitys korostuu A Kontu

15 Palvelumarkkinat energiatoimialalla avoin semi suljettu Energia yhteensä 50% 15% 35% ( milj. ) Uutta markkinapotentia runsaasti, esimerkkeinä: Tuulivoima Kaukolämpö- ja -kylmä Vesi- ja viemäriverkot Palvelumarkkinoita on runsaasti Suomessakin Palveluyritykset tehostavat toimintoja 15-30% - kokemuksemme A Kontu

16 Ostopalveluiden käyttö verkkoliiketoiminnassa Ostopalveluiden tulevaisuuden näkymät verkkoliiketoiminnassa seminaari Verkosto 2009 messut, Tampere, Professori Pertti Järventausta Sähköenergiatekniikka Tampereen teknillinen yliopisto

17 Ostopalveluiden käyttö verkkoliiketoiminnassa Energiateollisuus ry:n palvelutuotantovaliokunta käynnisti jäsenyritystensä tarpeesta vuoden 2008 alussa tutkimuksen ostopalveluiden käytöstä sähköverkkoliiketoiminnasta tutkimusprojektin rahoittivat Sähkötutkimuspooli, Fortum Sähkönsiirto Oy, Vattenfall Verkko Oy, Empower Oy sekä Tekes Tutkimuksen toteuttivat yhteistyössä VTT (Verkostotalouden tutkimusryhmä) Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tampereen teknillinen yliopisto Linkki tutkimusprojektin loppuraporttiin löytyy Energiateollisuus ry:n sivuilta

18 Ostopalveluiden käytön nykytila ja kehitysnäkymät verkkoyhtiöissä Tavoitteena kattava kuvaus palvelumarkkinoiden tilasta Suomessa nykytila ja kokemukset (hyödyt, riskit ja ongelmat) Kyselytutkimus verkkoyhtiöille ja palveluntarjoajille verkkoyhtiökyselyyn vastasi 30 yhtiötä - vastausprosentti 34 % sähköverkon johtopituuteen suhteutettuna - vastausprosentti n. 72 % asiakasmäärään suhteutettuna - vastausprosentti n. 68 % palveluntuottajille suunnattuun kyselyyn vastasi 13 yhtiötä (~ 20 %) 62 % vastaajista ilmoitti toiminta-alueekseen koko Suomen varmennuskysely verkkoyhtiöille Verkkoyhtiöiden ja palveluntuottajien case haastattelut Kiitos kaikille kyselyyn ja haastatteluihin osallistuneille!

19 Ostopalveluiden tavoitteiden saavuttaminen a) Ensimmäisen vuoden aikana. b) Ensimmäisten kolmen vuoden aikana. c) Tavoitteita ei ole saavutettu. 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Kaikki 1 Suuret 2 Keskikokoiset 3 Pienet 4

20 Toimintaympäristömme muutoksia haasteita Globaalit markkinat edellyttävät merkittävää kustannustehokkuuden parantamista Asiakasyrityksemme konsolidoivat palveluverkostojaan Palveluyritys osaksi asiakkaan prosessilähtöistä toimintatapaa Volyymit tuovat tehokkuutta Moniasiakkuus Mahdollistaa kehittymisen ja uudelleen ajattelun

21 Kumppanuutemme kehittyminen Vaiheet Kumppanin tavoitteet Empowerin kehitys Liiketoimintojen ulkoistaminen Siirtyminen tuntitöistä suoriteostamiseen Muiden toimintojen ulkoistaminen Markkinan konsolidointi Uuden toimintatavan etsiminen Kiinteiden kulujen muuttaminen muuttuviksi kuluiksi Toiminnan tehostaminen ja seurannan parantaminen Kustannussäästöjen saaminen logistiikasta, operoinnista ym. Kumppaniverkostoa harventamalla Merkittävien kustannussäästöjen löytäminen Ulkoistusalusta eri toimialoille Suoriteohjauksen käyttöönotto Prosessimainen toimintamalli Synergioiden hyödyntäminen, toimialojen yhdistäminen Palveluintegraattorimallin kehittäminen ja käyttöönotto

22 Muutoksen mahdollistaja osaamisen yhdistäjä ASIAKAS LAITE- TOIMITTAJAT EMPOWER ALIHANKKIJAT

23 Tuotannollinen kilpailukyky Mitoitetaan 100% kuormaan Lisäresursseja ja erikoisosaamista Paikallinen resurssi ASIAKAS Töitä muille Komponentteja huoltoon Liikkuva resurssi Keskitetty resurssi Komponentteja huoltoon muilta

24 Päätelmiä energiasektorin palveluliiketoimintojen kehitysnäkymistä Markkinaehtoinen palveluliiketoiminta syntynyt Edelleen paljon suljettuja markkinoiden ulkopuolella olevaa palveluliiketoimintaa tehostamispotentiaalia Reilu- ja avoin kilpailu tärkeä Asiakkaan tarpeen ymmärrys ja oivaltaminen ydin asia Uusia markkinoita ja palvelumahdollisuuksia näköpiirissä Palvelut ovat konsolidoitumassa ostetaan suurempia kokonaisuuksia verkostoituminen - moniosaaminen Palveluliiketoiminnan elinkeinopoliittinen edunvalvonta kehittymätöntä Resurssien joustava käyttö korostuu - työehtosopimukset Globalisoituminen vaikuttaa voimakkaasti Markkinaehtoinen palveluliiketoiminta kasvaa myös energiasektorilla

25 Empower esityspohja 6/9/2009 Kestävää ketteryyttä

Palveluntuotantotoimiala

Palveluntuotantotoimiala Palveluntuotantotoimiala Johtava asiantuntija Pertti Lindberg 1.7.2015 Esityksen sisältö Palveluntuotantotoimiala ET:ssä Energia-alan palvelumarkkinat Suomessa Palveluntuotantomarkkinoiden ominaispiirteitä

Lisätiedot

Kokemuksia kaukolämpökatselmuksista. Tatu Pahkala 10.11.2010. Muutoksen mahdollistaja osaamisen yhdistäjä

Kokemuksia kaukolämpökatselmuksista. Tatu Pahkala 10.11.2010. Muutoksen mahdollistaja osaamisen yhdistäjä Kokemuksia kaukolämpökatselmuksista Tatu Pahkala 10.11.2010 Muutoksen mahdollistaja osaamisen yhdistäjä Empower lyhyesti Empower on monikansallinen palveluyritys, joka toimittaa rakentamis-, ylläpito-

Lisätiedot

3 Empower lyhyesti 6 Toimitusjohtajan katsaus

3 Empower lyhyesti 6 Toimitusjohtajan katsaus VUOSIKATSAUS 2011 3 Empower lyhyesti 6 Toimitusjohtajan katsaus 9 Strategia 10 Yritysvastuu 12 Verkkodivisioona 14 Teollisuusdivisioona 16 Siirtoverkkoprojektit-divisioona 18 Baltia-divisioona 20 Tiedonhallinta-divisioona

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin kunnallisteknisten toimintojen siirtäminen KSS Rakennus Oy:öön. Liiketoimintasuunnitelma. Luonnos 12.12.2013

Kouvolan kaupungin kunnallisteknisten toimintojen siirtäminen KSS Rakennus Oy:öön. Liiketoimintasuunnitelma. Luonnos 12.12.2013 Kouvolan kaupungin kunnallisteknisten toimintojen siirtäminen KSS Rakennus Oy:öön Liiketoimintasuunnitelma Luonnos 12.12.2013 KSS ENERGIA 1 (11) Sisällysluettelo 1. Lähtötilanne ja järjestelyn kuvaus...

Lisätiedot

Fyysisen käyttöomaisuuden hallinnan taustaselvitys

Fyysisen käyttöomaisuuden hallinnan taustaselvitys Fyysisen käyttöomaisuuden hallinnan taustaselvitys Matti Vaattovaara, Olli Sipilä Teknologiakatsaus 170/2004 Fyysisen käyttöomaisuuden hallinnan taustaselvitys Matti Vaattovaara Olli Sipilä Teknologiakatsaus

Lisätiedot

VTT TIEDOTTEITA 2462 Ostopalveluiden käyttö verkkoliiketoiminnassa

VTT TIEDOTTEITA 2462 Ostopalveluiden käyttö verkkoliiketoiminnassa VTT LUO TEKNOLOGIASTA LIIKETOIMINTAA Teknologia- ja liiketoimintaennakointi Strateginen tutkimus Tuote- ja palvelukehitys IPR ja lisensointi Asiantuntijaselvitykset, testaus, sertifiointi Innovaatio- ja

Lisätiedot

Projektikatsaus 2007-2008

Projektikatsaus 2007-2008 erve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Projektikatsaus 2007-2008 nergiateollisuus Ry Sandvik Mining and Construction

Lisätiedot

Knowledge. Passion. Results. Vuosikatsaus 2008

Knowledge. Passion. Results. Vuosikatsaus 2008 Knowledge. Passion. Results. Vuosikatsaus 2008 Arvomme Yhdessä onnistumme. Meillä on yhteiset tavoitteet. Jaamme tietomme ja taitomme. Autamme toisiamme menestymään. Panostamme huippusuorituksiin. Toimintamme

Lisätiedot

Toimialakohtainen selvitystyö projektoivan teollisuuden nykytilasta ja kehitystrendeistä

Toimialakohtainen selvitystyö projektoivan teollisuuden nykytilasta ja kehitystrendeistä Toimialakohtainen selvitystyö projektoivan teollisuuden nykytilasta ja kehitystrendeistä LAITOSTOIMITUKSET JA SUURET TOIMITUKSET Pekka Huuhka, Petri Merisaari, Mikael von Hertzen, Tommi Salonen Teknologiakatsaus

Lisätiedot

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien Tekesin katsaus 271/2010 Automaatio liiketoimintaprosessien tukena 10 Jean-Peter Ylén, Olli Ventä, Teemu Tommila, Jari Lappalainen, Juhani Hirvonen, Tommi Karhela, Matti Paljakka, Hannu Lehtinen, Juhani

Lisätiedot

PALVELUSUHTEIDEN JA VERKOSTO- JEN JOHTAMINEN JAKELUVERKKO- LIIKETOIMINNASSA. Pave-hankkeen loppuraportti

PALVELUSUHTEIDEN JA VERKOSTO- JEN JOHTAMINEN JAKELUVERKKO- LIIKETOIMINNASSA. Pave-hankkeen loppuraportti 1 PALVELUSUHTEIDEN JA VERKOSTO- JEN JOHTAMINEN JAKELUVERKKO- LIIKETOIMINNASSA Pave-hankkeen loppuraportti Hannu Makkonen Rami Olkkonen Jarmo Partanen Kaisa Tahvanainen 27.01.2012 Turku 2 Alkusanat Tämä

Lisätiedot

Jatkuvaa tehostamista

Jatkuvaa tehostamista Vuosikertomus 2010 SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus...4 Yhteiskuntavastuu...5 Voimantuotanto...6 Sähköistys ja sähkönkäyttö...8 Ylläpito ja huolto...10 Kojeistot...12 Magnetointi...13 Ruotsi...14 Norja...16

Lisätiedot

Liiketoiminnan ja teknologian linjaus

Liiketoiminnan ja teknologian linjaus Liiketoiminnan ja teknologian linjaus Teknologiateollisuuden strategisen menestyksen avaimet - Miten varmistetaan menestys ja kilpailukyky pitkällä jänteellä Loppuraportti Juha Ylä-Jääski, Teknologiateollisuus

Lisätiedot

Solteq lyhyesti. Solteq 2010 3

Solteq lyhyesti. Solteq 2010 3 Sisältö Solteq lyhyesti Toimitusjohtajan katsaus Solteq 2010 Avainluvut Liiketoiminnan rakenne ERP EAM DATA STORE Solteq 2011 Hallinto Tietoa sijoittajille 2 Solteq 2010 Solteq lyhyesti Solteq tarjoaa

Lisätiedot

Sisältö. Tilinpäätös vuodelta 2008 on julkaistu erillisenä tiedostona. INCAP OYJ VUOSIKERTOMUS 2008 2

Sisältö. Tilinpäätös vuodelta 2008 on julkaistu erillisenä tiedostona. INCAP OYJ VUOSIKERTOMUS 2008 2 vuosikertomus 2008 Sisältö Incap lyhyesti 3 Vuosi 2008 lyhyesti 4 Strategia 5 Energy efficiency -asiakastoimiala 8 Well-being -asiakastoimiala 11 Incapin palvelutarjonta 14 Missio, visio ja arvot 15 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

TietoEnator Oyj Vuosikatsaus 2006. Vuosikatsaus 2006. Towards one TietoEnator

TietoEnator Oyj Vuosikatsaus 2006. Vuosikatsaus 2006. Towards one TietoEnator TietoEnator Oyj Vuosikatsaus 2006 Vuosikatsaus 2006 Towards one TietoEnator Sisältö TietoEnator vuonna 2006 2 Toimitusjohtajan katsaus: Investointien vuosi 4 Strategia 2007-2009 6 Konsernikatsaus 10 Liiketoiminta

Lisätiedot

Vuosikatsaus 2005. Digitalized services in true partnership

Vuosikatsaus 2005. Digitalized services in true partnership Vuosikatsaus 2005 Digitalized services in true partnership Sisältö TietoEnator vuonna 2005 2 Matti Lehti ja Pentti Heikkinen: Strategian määrätietoinen toteuttaminen jatkuu 4 Johtoajatukset ja strategia

Lisätiedot

Palveleva kiinteistöliiketoiminta

Palveleva kiinteistöliiketoiminta Palveleva kiinteistöliiketoiminta Rembrand 1999 2003 Teknologiaohjelmaraportti 16/2004 Loppuraportti Palveleva kiinteistöliiketoiminta Rembrand 1999 2003 Loppuraportti Teknologiaohjelmaraportti 16/2004

Lisätiedot

Sähkö- ja elektroniikka-alan palvelujen kysynnän ja tarjonnan kohtaamisesta

Sähkö- ja elektroniikka-alan palvelujen kysynnän ja tarjonnan kohtaamisesta Sähkö- ja elektroniikka-alan palvelujen kysynnän ja tarjonnan kohtaamisesta Krista Laine, Heli Penttinen ja Anna Kotsalo-Mustonen LTT-Tutkimus Oy Teknologiakatsaus 94/2000 Helsinki 2000 Kilpailukykyä teknologiasta

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Vuosikatsaus 2008 Sisältö ISS lyhyesti 4 Palvelukonsepti 6 Markkinakatsaus 8 Vastuullisuus 10 Siivouspalvelut 12 Toimistopalvelut 14 Kiinteistönhuolto 16 Tekniset palvelut ja rakentaminen 18 Ruokailupalvelut

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS 2006

LIIKETOIMINTAKATSAUS 2006 LIIKETOIMINTAKATSAUS 26 SISÄLTÖ Pöyry lyhyesti...1 Toimitusjohtajan katsaus...2 Strategia...4 Strategiakatsaus...8 Energia... 1 Metsäteollisuus...14 Infrastruktuuri & ympäristö...18 Henkilöstö...22 Taloudellinen

Lisätiedot

Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille

Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille Sitran selvityksiä 82 Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille Mari Patronen, Jarkko Hämäläinen, Johanna Sola, Johanna Leisio, Timo Koistinen ja Tuula Holja Kesäkuu 2015, 2. uudistettu laitos

Lisätiedot

Selvitys konepajahotellin toteutettavuudesta Itä- Uudellamaalla. Matti Parkkinen Adorum Oy

Selvitys konepajahotellin toteutettavuudesta Itä- Uudellamaalla. Matti Parkkinen Adorum Oy Selvitys konepajahotellin toteutettavuudesta Itä- Uudellamaalla Matti Parkkinen Adorum Oy Matti Parkkinen, Adorum Oy STOKin julkaisusarja STOK raportti 14/2014 Tätä tekstiä saa vapaasti kopioida ja julkaista

Lisätiedot

Uuden tietotekniikan vaikutukset liiketoimintaan

Uuden tietotekniikan vaikutukset liiketoimintaan Uuden tietotekniikan vaikutukset liiketoimintaan VTT Automaatio/Teollisuusautomaatio ETLA Teknologiakatsaus 111/2001 Uuden tietotekniikan vaikutukset liiketoimintaan Kim Jansson, Iris Karvonen, Veli-Pekka

Lisätiedot

Turku Energia VUOSIKERTOMUS 2007 TURKU ENERGIAN VUOSIKERTOMUS 2007 HENKILÖSTÖ TALOUS YMPÄRISTÖ HENKILÖSTÖ TALOUS YMPÄRISTÖ

Turku Energia VUOSIKERTOMUS 2007 TURKU ENERGIAN VUOSIKERTOMUS 2007 HENKILÖSTÖ TALOUS YMPÄRISTÖ HENKILÖSTÖ TALOUS YMPÄRISTÖ TURKU ENERGIAN VUOSIKERTOMUS 2007 HENKILÖSTÖ TALOUS YMPÄRISTÖ Turku Energia VUOSIKERTOMUS 2007 HENKILÖSTÖ TALOUS YMPÄRISTÖ SISÄLLYSLUETTELO Keskeiset tapahtumat 2007 etulieve Vuosi 2007 lyhyesti 3 Turku

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. Askeleen. edellä

Vuosikertomus 2010. Askeleen. edellä Vuosikertomus 2010 Askeleen edellä Askeleen edellä Toiminta-ajatuksemme lähtee tahdosta auttaa asiakkaitamme hyödyntämään luotua elinympäristöä. YIT on hyvän elinympäristön tekijä, jonka kohtaat lukuisissa

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Katsaus. Tilinpäätös

Sisällysluettelo. Katsaus. Tilinpäätös Sisällysluettelo Katsaus Ixonos lyhyesti Vuosi 2006 Toimitusjohtajan katsaus Strategia ja toimintaympäristö Järjestelmäpalvelut Tietoliikenne Ixonos ja vastuullisuus Henkilöstö Riskienhallinta Taloudellinen

Lisätiedot

Vuosikertomus. Smart way to smart products

Vuosikertomus. Smart way to smart products Vuosikertomus Smart way to smart products 2014 Tulos parani ja markkina-asema vahvistui 02 13 14 35 ETTEPLAN LYHYESTI Etteplan lyhyesti... 4 Liiketoiminta ja strategia... 6 Etteplan sijoituskohteena...

Lisätiedot

Teollisen palveluliiketoiminnan menestystekijät ja yhteistyösuhteen hallinta

Teollisen palveluliiketoiminnan menestystekijät ja yhteistyösuhteen hallinta VTT WORKING PAPERS 127 Marinka Lanne & Ville Ojanen Teollisen palveluliiketoiminnan menestystekijät ja yhteistyösuhteen hallinta Fleet asset management -hankkeen työraportti 1 ISBN 978-951-38-7187-1 (URL:

Lisätiedot