Palveluntuotantotoimiala

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palveluntuotantotoimiala"

Transkriptio

1 Palveluntuotantotoimiala Johtava asiantuntija Pertti Lindberg

2 Esityksen sisältö Palveluntuotantotoimiala ET:ssä Energia-alan palvelumarkkinat Suomessa Palveluntuotantomarkkinoiden ominaispiirteitä Palveluntuotantotoimialan toimenpiteitä Palveluntuotantotoimialan tavoitteet 2013 ET palvelutoimialan edunvalvojana 2

3 Energia-alan palveluntuotanto Omaisuuden hallinta Rakentaminen Suunnittelu Kunnossapito Käyttö Energian mittaus 3

4 Palveluntuotantotoimiala ET:ssä Energiateollisuus ry on --- verkkojen ja voimalaitosten suunnittelua, toteutusta, käyttöä, kunnossapitoa ja rakentamista harjoittavien sekä muita alan palveluja tuottavien yritysten --- sekä jäsenyritysten toimintaan oleellisesti liittyvien ja niiden toimintaa tukevien tytäryritysten toimialajärjestö (ET:n säännöt, ote) Palvelutuotannon tehtävänä on turvata ja edistää toimivien ja tehokkaiden palveluliiketoimintojen edellytyksiä ja markkinoita Edistää markkinaehtoista toimintaa koko toimialalla Edesauttaa avointa, tasapuolista, joustavaa ja reilua kilpailua markkinoilla 4

5 Energia-alan palveluntarjonta kehitysnäkymät Palvelumarkkinat energia-alalla Markkinaehtoisia toimijoita on niin tilaajapuolella kuin toimittajissa Palvelujen tarjoajia on useita ja erilaisia, jotka toimivat energia-alan palvelumarkkinoilla Energia-alalla tarvitaan erillisiä palveluyrityksiä kaikkea ei voi eikä kannata tehdä itse tehokkuusvaatimus lisääntyy Mittakaavaedut pienillekin toimijoille Erikoistuminen ja syvempi osaaminen Riskien hajautus Resurssien jousto, kausiluonteisuus Ammattitaitoinen henkilöstö (haaste tulevaisuudessa) Suomessa kehitys on ollut nopeaa ja edistyksellistä 5

6 Energiateollisuus ry Palveluntuotantojäsenet Caverion Industria Oy Cybersoft Oy Elenia Palvelut Oy Ellappi Oy Enerke Oy Headpower Oy Infratek Finland Oy JyNet Oy JyNet Urakointi Oy KSS Rakennus Oy Kyvera Oy Lappeenrannan Verkonrakennus Oy Mäntsälän kuntayhtiöt Oy Nordex Energy GmbH, Finnish Branch Oulun Energia Urakointi Oy Pohjolan Werkonrakennus Oy Pori Energia Oy, Tekninen palvelu Radiki Oy Ravera Oy Rejlers Oy Rovakairan Verkonrakennus Oy Sallila Sähkörakennus Oy Suomen Energia-Urakointi Oy Suur-Savon Sähkötyö Oy Tampereen Vera Oy Turku Energia Oy Urakointipalvelut Vertek Oy Voimatel Oy 6

7 Palveluyritykset tarjoavat monipuolisia palveluja Itsenäiset yksityiset toimijat Pohjolan Werkonrakennus Oy, Voimatel Oy, JyNet Oy, Infratek Finland Oy, Headpower Oy Energiakonsernien omistamat sähköverkkourakoitsijat Suomen Energia-Urakointi Oy, Suur-Savon Sähkötyö Oy, Enerke Oy, Tampereen Vera Oy, KSS Rakennus Oy, Ravera Oy, Rovakairan Verkonrakennus Oy Voimalaitosten O&M, sähköasemat, sähköverkot, Infratek Finland Oy Mittaus- ja suunittelupalveluyhtiöt Rejlers Oy Kaukolämpö-, vesi- ja sähköverkot JyNet-Urakointi Oy, Lappeenrannan Verkonrakennus Oy Sähkö-tele-kaukolämpö toimialaportaali, palveluohjelmistot Headpower Oy, Cybersoft Oy Vesivoimalaitosten huolto- ja kunnossapito Caverion Industria Oy Tuulivoiman huolto ja kunnossapito Porin Energia Oy Tekninen palvelu 7

8 Ostopalveluiden käyttö verkkoliiketoiminnassa Tutkimuksen tulokset ja johtopäätökset Ostopalveluiden käyttö toimintatapana laajenee 90 % kyselyihin vastanneista verkkoyhtiöistä oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä ostopalveluiden käyttöön Tavoitteet on saavutettu viimeistään ensimmäisen kolmen vuoden jälkeen ostopalveluiden käytön alkamisesta Riski palvelumarkkinoiden toimimattomuudesta ei ole toteutunut, vaan uusia toimijoita on tullut markkinoille Ostopalveluiden käyttö ei ole itsetarkoitus, mutta oikein toteutettuna ne voivat johtaa omaa toimintaa parempaan lopputulokseen siirtyminen niiden käyttöön ja palveluiden johtaminen vaativat työtä ja uutta osaamista Tarvitaan lisätoimenpiteitä ostopalveluiden edistämiseen Onnistuneen ostopalvelun ohjeistus, kilpailumenettelyjen kehittäminen Nykyisten palveluiden toimivuus (mm. tietojärjestelmien yhteensopivuus) Uudet palvelut (mm. riskien/vastuiden järjestäminen) Verkkotoiminnan luonteen muutos haastaa palvelutoiminnan miettimään omaa toimintaa ja roolia 8

9 PAVE -hankkeen keskeiset johtopäätökset (s.130) Ulkoistettuun toimintamalliin on sisäänrakennettuna pyrkimys kustannustehokkuuteen Nykyinen toimintamalli (yksinkertaiset vakioidut tuotteet) ylikorostaa alhaisia yksikköhintoja Toimintamalli syö samalla alalla kaivattua palvelukehitystä ja kokonaiskustannuksiltaan tehokkaita toimintamuotoja Kokonaiskustannusten optimointi edellyttää yhteistyöorientoitunutta toimintatapaa Yhteistyöorientoituneempi toimintakulttuuri vaatii kummaltakin osapuolelta ulostuloa omasta poterosta luottamuksen ja vastavuoroisuuden hengessä Yhteisesti määritellyt reunaehdot ja tavoitteet Molempien osapuolien kannalta parempi tulos Parempi palvelun laatu alhaisemmalla kokonaiskustannuksella ja paremmalla palveluntuottajan katteella

10 Palveluntuotantotoimialan edunvalvonnan keskeiset painopisteet Palvelumarkkinoiden kehittämistoimenpiteet elinkeinopoliittinen keskustelu toimialan kannattavuuden ja toimintaedellytysten parantamisesta palveluntuotantotoimialan asiakastyytyväisyys, markkinoiden kipupisteiden selvittäminen kilpailutus- ja toimitusprosessien kehittäminen pitkäjännitteisemmiksi ja kokonaisvaltaisemmiksi toiminnan laadun parantaminen ja hukkakustannusten minimoiminen Sähkömarkkinalain uudet vaatimukset liiketoiminnan kehittämisen kannalta, toiminnan luonteen muuttuminen EMV:n valvontamallin kehittäminen palveluketjut huomioonottaen PT-toimialan painoarvon kasvattaminen ET:n jäsenkuntaa laajentamalla PT -yhtiöitten näkyminen tulevaisuuden työpaikkoina ammattitaitoisten resurssien turvaamiseksi PT toimialan työmarkkinatavoitteiden määrittely ja seuranta Tutkimus- ja kehityshankkeet, ST-poolin hyödyntäminen Palveluntuotannon rooli aktiivisena ja kehittyvänä toimialana Viestintä ET:n sisällä ja yleisessä energia-alan viestinnässä 10

11 ET.n vahvuudet PT-toimialan kannalta PT-valiokunnan kautta vakiintuneet elinkeinopoliittiset toimintamallit ET:n hallituksen vahvistamat Energia-alan hankinta- ja kilpailutusohjeistot tukevat avoimen ja markkinaehtoisen toiminnan kehittämistä. Tehokkaat ja aktiiviset verkostot ministeriöihin, viranomaisiin ja järjestöihin Monipuoliset ja aktiiviset kontaktiverkostot mediaan ja poliittisiin päättäjiin ET:n sisällä on mahdollisuus toimialojen väliseen suoraan keskusteluun ilman yhtiö/henkilöleimautumista, useita työryhmiä, toimikuntia Palveluntuotantovaliokunnalla on esittää viime vuosilta monia alan edunvalvontaan liittyviä konkreettisia tuloksia Sähkötutkimuspoolin kautta toteutettu palvelualan tutkimus- ja kehityshankkeita, Ostopalvelut ja PAVE Yhteistyökanavia telealan verkonhaltijoihin esim. STYNK:in kautta Yhteydet myös telealan viranomaisiin LVM:öön ja Viestintävirastoon. ET:llä on aktiiviset kansainväliset yhteydet EU-elimiin esim. julkisten hankintojen säädösten kehittämiseen ET:n työmarkkinayksikön kautta hyvät vaikutusmahdollisuudet koulutus ja työturvallisuusasioihin 11

12 Palveluntuotantovaliokunta 2015 Pekka Hyvönen Antero Vehkala Sami Huusko Veijo Pitkäniemi Esko Ainasoja Sami Massinen Tuure Aho Jari Käyhty Jouko Hokkanen Pertti Lindberg Tampereen Vera Oy, puheenjohtaja Pohjolan Werkonrakennus Oy, varapj. Voimatel Oy, ET:n hallituksen jäsen Rejlers Oy Oulun Energia Urakointi Oy Vertek Oy Kyvera Oy Lappeenrannan Verkonrakennus Oy KSS-Urakointi Oy Energiateollisuus ry, vastuuhenkilö ET:ssä 12

13 Annan mielelläni lisätietoja Ota yhteyttä Pertti Lindberg , ,

Esimerkkilaskelma palvelusetelin käytön taloudellisista vaikutuksista ja mahdollisuuksista

Esimerkkilaskelma palvelusetelin käytön taloudellisista vaikutuksista ja mahdollisuuksista Esimerkkilaskelma palvelusetelin käytön taloudellisista 1 Esimerkkilaskelma palvelusetelin käytön taloudellisista vaikutuksista ja mahdollisuuksista Suomen Yrittäjät 27.3.2015 2 Esimerkkilaskelma palvelusetelin

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin kunnallisteknisten toimintojen siirtäminen KSS Rakennus Oy:öön. Liiketoimintasuunnitelma. Luonnos 12.12.2013

Kouvolan kaupungin kunnallisteknisten toimintojen siirtäminen KSS Rakennus Oy:öön. Liiketoimintasuunnitelma. Luonnos 12.12.2013 Kouvolan kaupungin kunnallisteknisten toimintojen siirtäminen KSS Rakennus Oy:öön Liiketoimintasuunnitelma Luonnos 12.12.2013 KSS ENERGIA 1 (11) Sisällysluettelo 1. Lähtötilanne ja järjestelyn kuvaus...

Lisätiedot

Selvitys alan osaamis- ja koulutustarpeista Kaukolämpöalan strategia 2013

Selvitys alan osaamis- ja koulutustarpeista Kaukolämpöalan strategia 2013 Selvitys alan osaamis- ja koulutustarpeista Kaukolämpöalan strategia 2013 11/2014 Antti Kohopää, Energiateollisuus ry kaukolämpö Milka Kortet, Energiateollisuus ry työmarkkinat Sanna Kokkonen, Adato Energia

Lisätiedot

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2013 KITTILÄN KUNTA, KIDEVE ELINKEINOPALVELUT Elinkeinopoliittinen ohjelma S I S Ä L L Y S S I V U 1 KITTILÄN KUNTA ELINKEINOJEN EDISTÄJÄNÄ 3 2 NYKYTILAN KUVAUS 5 3 ELINKEINOPOLITIIKAN

Lisätiedot

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä työllä hyvinvointia Yhteistyöllä vinvointia Yhteistyöllä hyvin tia Yhteistyöllä hyvinvointia a Yhteistyöllä hyvinvointia työllä hyvinvointia Yhteistyöllä llä Julkiset hyvinvointia palvelut avautuvat Yhteistyöllä

Lisätiedot

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palvelujen ulkoistus

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palvelujen ulkoistus Palvelujen ulkoistus Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Sini Linteri Graafinen suunnittelu: Tiina Kuoppala ISBN 978-952-245-719-6 (painettu) ISBN 978-952-245-720-2 (verkkojulkaisu)

Lisätiedot

kunnat ja kilpailu Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö

kunnat ja kilpailu Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö kunnissa kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kilpailutus ja toimittajayhteistyö kunnissa Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja

Lisätiedot

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet 2013 VUOSIKERTOMUS Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet Fingrid laatii konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset kansainvälisten EU:n hyväksymien IFRS-raportointistandardien ja arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Projektikatsaus 2007-2008

Projektikatsaus 2007-2008 erve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Projektikatsaus 2007-2008 nergiateollisuus Ry Sandvik Mining and Construction

Lisätiedot

Omat vai ulkoistetut palvelut?

Omat vai ulkoistetut palvelut? Omat vai ulkoistetut palvelut? Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL 11/2010 Toimittanut Jorma Peussa JHL Omat vai ulkoistetut palvelut? 3 Hyvä kuntapäättäjä, JHL on tuottanut tämän aineiston kuntapäättäjien

Lisätiedot

Menestyvien yritysten Metropolialue. Yrittäjäjärjestöjen tavoiteohjelma eduskuntavaaleihin 2011

Menestyvien yritysten Metropolialue. Yrittäjäjärjestöjen tavoiteohjelma eduskuntavaaleihin 2011 Yrittäjäjärjestöjen tavoiteohjelma eduskuntavaaleihin 2011 2 3 Alkusanat: Alueen yrittäjien yhteinen näkemys Helsingin Yrittäjien, Pääkaupunkiseudun (Espoo, Vantaa, Kauniainen) Yrittäjien ja Uudenmaan

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

TIETOHALLINTOMALLIN. soveltamisohje julkiselle hallinnolle. www.tietohallintomalli.fi

TIETOHALLINTOMALLIN. soveltamisohje julkiselle hallinnolle. www.tietohallintomalli.fi TIETOHALLINTOMALLIN soveltamisohje julkiselle hallinnolle www.tietohallintomalli.fi VALTIONVARAINMINISTERIÖN JA ICT STANDARD FORUMIN YHTEISTYÖ Julkisen hallinnon ICT-strategiassa on asetettu tavoite, että

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

VESIHUOLTOVERKOSTOJEN SANEERAUKSEN JA YLLÄPIDON UUSIEN LIIKETOIMINTA- MAHDOLLISUUKSIEN KEHITTÄMISOHJELMA

VESIHUOLTOVERKOSTOJEN SANEERAUKSEN JA YLLÄPIDON UUSIEN LIIKETOIMINTA- MAHDOLLISUUKSIEN KEHITTÄMISOHJELMA FCG Finnish Consulting Group Oy VESIHUOLTOVERKOSTOJEN SANEERAUKSEN JA YLLÄPIDON UUSIEN LIIKETOIMINTA- MAHDOLLISUUKSIEN KEHITTÄMISOHJELMA Loppuraportti 31.8.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy I Loppuraportti

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä.

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä. 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä Raportti 3.12.2010 2 1. Toimeksianto Tässä raportissa esitellään kahden

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 3 1 JOHDANTO... 4 1.1 Tausta... 4 1.2 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman

Lisätiedot

KUNNALLISEN TYÖTERVEYSHUOLLON ALUEELLISEN YHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN TAMPEREEN SEUDULLA

KUNNALLISEN TYÖTERVEYSHUOLLON ALUEELLISEN YHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN TAMPEREEN SEUDULLA Työterveysverkko Oy 1 / 31 _ KUNNALLISEN TYÖTERVEYSHUOLLON ALUEELLISEN YHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN TAMPEREEN SEUDULLA Raportti 1.12.2006 Laatija: Hannu Virokannas, prof Työterveysverkko Oy

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen liiketoimintaympäristö. Jari Järnstedt 2005

Kokonaisvaltainen liiketoimintaympäristö. Jari Järnstedt 2005 Kokonaisvaltainen liiketoimintaympäristö Jari Järnstedt 2005 Julkaisija: Prizztech Oy Valokuvat: Marko Mikkola Taitto: Anne Autioniemi ISBN 952-91-8118-3 2. painos Kehitys Oy Pori 2007 Esipuhe Nykyisessä

Lisätiedot

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO JAOSTON JÄSENTEN HAASTATTELUJEN YHTEENVETO 26.6.2006 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 JOHDANTO...3 2 SÄHKÖISEN ASIOINNIN NYKYTILA...3 2.1 Sähköisen

Lisätiedot

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen 1 PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi: KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden,

Lisätiedot

AKI JÄÄSKELÄINEN HARRI LAIHONEN ANTTI LÖNNQVIST SANNA PEKKOLA VIRPI SILLANPÄÄ JUHANI UKKO ARVOA PALVELUTUOTANNON MITTAREISTA

AKI JÄÄSKELÄINEN HARRI LAIHONEN ANTTI LÖNNQVIST SANNA PEKKOLA VIRPI SILLANPÄÄ JUHANI UKKO ARVOA PALVELUTUOTANNON MITTAREISTA AKI JÄÄSKELÄINEN HARRI LAIHONEN ANTTI LÖNNQVIST SANNA PEKKOLA VIRPI SILLANPÄÄ JUHANI UKKO ARVOA PALVELUTUOTANNON MITTAREISTA Tampereen teknillinen yliopisto Tampere 2013 teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Lisätiedot

Toim. Juha Kostiainen ja Eeva Linkama

Toim. Juha Kostiainen ja Eeva Linkama v Toim. Juha Kostiainen ja Eeva Linkama liikenne- ja viestintäministeriö t yö- ja elinkeinoministeriö valtiovarainministeriö ympäristöministeriö sitra liikennevirasto trafi tivit oy rym oy v a l l a n

Lisätiedot

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama

Lisätiedot

SKOLin strategiaraportti

SKOLin strategiaraportti SKOL VISIO Maaliskuu 2002 SKOLin strategiaraportti Knowledge Management Osaamisen ja palvelujen tuotteistus Informaatiotekniikka ja e-liiketoiminta Yrityksen strateginen kehittäminen Asiakkuuksien kehittäminen

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalveluyritykset kasvuun ja kansainvälistymiseen. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan julkiset yrityspalvelut

Hoito- ja hoivapalveluyritykset kasvuun ja kansainvälistymiseen. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan julkiset yrityspalvelut Hoito- ja hoivapalveluyritykset kasvuun ja kansainvälistymiseen Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan julkiset yrityspalvelut Sisällys 1. ELY-keskus 7 Yritysten kehittämispalvelut asiantuntijapalveluita

Lisätiedot

Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Loppuraportti

Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Loppuraportti www.pwc.com/fi Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Suunnittelu- ja konsulttialan kehitys, toimintaedellytysten arviointi ja kilpailukyvyn parantaminen 30.11.2010 Tällä hetkellä yrityksemme

Lisätiedot

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet VUOSIKERTOMUS 2014 Vuosikertomus 2014 Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet Fingrid laatii konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset kansainvälisten EU:n hyväksymien IFRSraportointistandardien

Lisätiedot

Tampereen elinkeinostrategia

Tampereen elinkeinostrategia Kyä lähtee! 1 Tampereen elinkeinostrategia alkuperäinen 19.8.2002 uudistettu 11.2.2004 tarkistettu osaamis- ja elinkeinolautakunnassa 7.3.2005 Menestys perustuu Osaamiseen Menestystekijöinä Hyvä toimintaympäristö

Lisätiedot

HYVINVOINTIALAN YRITTÄJYYS

HYVINVOINTIALAN YRITTÄJYYS HYVINVOINTIALAN YRITTÄJYYS Näkemyksiä hyvinvointialan yrittäjyyden tulevaisuudesta Marja Haapa-aho Metropolia Ammattikorkeakoulu Kulttuuri ja hyvinvointi 2014 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Hyvinvointiala...

Lisätiedot