1. Kokouksen avaus Turo Virtanen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Kokouksen avaus Turo Virtanen avasi kokouksen 12.05 ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi."

Transkriptio

1 HALLINNON TUTKIMUKSEN SEURA RY Johtokunnan kokous 2/2008 PÖYTÄKIRJA Aika: klo Paikka: Helsingin yliopisto, yleisen valtio opin laitos Läsnä: Turo Virtanen Pertti Ahonen Jaana Haatainen Jan Erik Johanson Kirsi Lähdesmäki (klo 14 asti, puhelimitse) Juhani Nikkilä (klo 13 alkaen) Markku Temmes (klo asti) Sirpa Virta Minna Tiili (sihteeri taloudenhoitaja) 1. Kokouksen avaus Turo Virtanen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi. 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3. Johtokunnan edellisen kokouksen (1/2008) pöytäkirjan hyväksyminen Hyväksyttiin pöytäkirja (liite 1). 4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen Todettiin, että lähetettyä esityslistaa täydennettiin kohtien osalta. Todettiin, että esityslistan muutokset ja kohtaan 9 liittyvä muistio oli saatettu johtokunnan tietoon riittävän hyvissä ajoin ennen kokousta. Esityslistan kohdat 9. ja 10. käsiteltiin ennen kohtaa 7. Juhani Nikkilän saapuessa kokoukseen myöhemmin. 5. Ilmoitusasiat Sihteeri taloudenhoitaja kertoi Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan myöntäneen julkaisutukea Hallinnon Tutkimus lehteä varten vuodelle euroa, kansainvälisen toiminnan tukea 1000 euroa ja Hallinnon Tutkimuksen Päiviä varten 1000 euroa. Tukea haettiin lokakuussa 2007 Joensuun päiviä ( ) varten, mutta rahat on kuitenkin käytettävä vuoden 2008 päiviin, kun avustus on myönnetty vuodelle Tämä tarkoittaa myös sitä, että seuran on aikaistettava päivien valmistelua siten, että lokakuussa haetaan avustusta seuraavan vuoden marrasjoulukuun päiviä varten. Avustuksen saamisen edellytyksenä on päivien pääpuhujan varmistuminen. Tätä tietoa voidaan täydentää hakemukseen vielä tammikuussa. Sihteeri taloudenhoitaja kertoi tämän vuoden jäsenmaksutilanteesta. Jäsenmaksun oli maksanut 436 varsinaista jäsentä, 146 opiskelijajäsentä ja 4 yhteisöjäsentä. Olettaen, että vuoden aikana liittyy vielä vähintään 50 uutta jäsentä, loppuvuoden jäsenmäärä on suunnilleen sama kuin edellisenä vuonna, noin 630.

2 6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen esittely Sihteeri totesi toimintakertomusta käsitellyn edellisessä kokouksessa. Todettiin, että toimintakertomukseen on lisättävä kohtaan julkaisutoiminta seuraava maininta: Vuonna 2007 Hallinnon Tutkimus lehden yhteistyö Suomen Arviointiyhdistyksen kanssa jatkui siten, että Hallinnon Tutkimus lehden 4/2007 osana oli arvioinnin teemanumero. Taloudenhoitaja esitteli tilinpäätöksen seikkaperäisesti, sillä tuloslaskelmaa oli vuoden 2007 osalta muokattu vastaamaan paremmin tuottojen ja kulujen todellista kohdetta, jolloin saattoi näyttää siltä, että joissakin luvuissa oli tapahtunut suuria muutoksia. Tilikausi oli ylijäämäinen. Hyväksyttiin tilinpäätös esiteltäväksi kevätkokoukselle (liite 2). Tilintarkastuskertomuksen käsittelyn yhteydessä päätettiin lisäksi tarkentaa johtokunnan 2/2007 päätöksen Päätettiin, että seuran toimihenkilöt voivat tehdä alle 500 euron hankintoja ilman johtokunnan päätöstä. muotoilua. Uutena muotoiluna päätettiin: Seuran toimihenkilöt voivat tehdä seuran tavanomaisen toiminnan kannalta tarpeellisia alle 500 euron hankintoja ilman johtokunnan päätöstä. 7. Hallinnon Tutkimuksen Päivät vuonna 2008 Juhani Nikkilä esitteli päivien järjestävän tahon suunnitelmia. Päivät pidetään Oulun yliopistossa Päivien teemaksi hyväksyttiin Oulun ehdottama ja keskustelussa muotoutunut Työelämän uudistuvat organisaatiot. Päivien ohjelmassa on totuttuun tapaan ulkomainen pääpuhuja, kotimaisia alustajia ja työryhmätyöskentelyä. Ohjelmassa on myös vuotuinen seuran gradupalkinnon jakaminen järjestetään lisäksi jo totuttuun tapaan jatko opiskelijoiden tapaaminen. Sen aiheena on mahdollisesti teorianmuodostus tai käsiteanalyysi. Mahdollisuuksien mukaan päivien pääpuhuja olisi mukana myös jatkoopiskelijatapaamisen ohjelmassa. Juhani Nikkilän johdolla Oulussa kootaan ehdotuksia työryhmiksi ja niiden vetäjiksi ja pyritään siihen, että voidaan laittaa eteenpäin call for papers. 8. Hallinnon Tutkimuksen Päivät vuonna 2009 Kirsi Lähdesmäki kertoi keskustelleensa Ari Salmisen, Esa Hyyryläisen ja Pirkko Vartiaisen kanssa Vaasassa. Vaasa esitti valmiutensa järjestää Hallinnon Tutkimuksen päivät vuonna Johtokunta suhtautui ehdotukseen myönteisesti. Ari Salmisen johtaman Kansalaiset ensin hankkeen puitteissa on suunniteltu pidettäväksi kansallinen seminaari vuonna 2008 ja vuonna 2010 kansainvälinen seminaari. Synergiaetujen saavuttamiseksi on kuitenkin mahdollista, että kv. seminaari järjestettäisiin jo vuonna Toimihenkilöiden toimenkuvamuutokset ja palkkioiden tarkistus (liite 3) Toimenkuvista ja palkkioista käytiin keskustelua sihteeri taloudenhoitajan laatiman esityksen pohjalta. Tehtiin seuraavat päätökset: IA. Perustetaan jäsensihteerin toimenkuva ja valitaan tehtävään Johanna Kaprio.

3 IB. Vahvistetaan tämän pöytäkirjan liitteen mukainen toimihenkilöiden tehtävien jako. Pöytäkirjan liite on laadittu kokouksessa esillä olleen liitteen 3 pohjalta. IC. Päätettiin maksaa arkistonhoitoon liittyvästä työstä korvausta työmäärän mukaan. ID. Toimenkuvien jakoon liittyvänä huomautuksena päätetään lisäksi, että toimenkuvien määrittely ei sulje pois sitä, että kaikkia tai useampia tehtäviä voi hoitaa sama henkilö tilanteen niin salliessa. IIA. Päätettiin toimihenkilöiden palkkioista seuraavasti: Toimihenkilöiden palkkiot/vuosi ovat alkaen seuraavat: Sihteeri 1800 Taloudenhoitaja 1500 Jäsensihteeri 1500 www sivujen päivityspalkkio 600 Kirjanpito ja tilinpäätöspalkkio 500 Toimihenkilöiden palkkiot maksetaan kaksi kertaa tai kerran vuodessa. Kirjanpitopalkkio maksetaan aikaisintaan silloin, kun tilintarkastajien tilintarkastuskertomus on valmistunut, viimeistään taloudenhoitajan muun palkkionmaksun yhteydessä. IIB. Päätettiin perustaa Hallinnon Tutkimuksen Päivien sihteerin toimenkuva siten, että sihteerin valitsee päivät järjestävä laitos ja seuran osuus sihteerin palkkiosta on puolet, kuitenkin enintään 1000 euroa. IIC. Päätettiin muuttaa lehden toimituksen palkkioperusteita ja tarkistaa palkkioita seuraavasti: Hallinnon Tutkimus lehden päätoimittajan ja toimitussihteerin palkkiot ovat alkaen seuraavat: Päätoimittaja 500 /numero Toimitussihteeri 600 /numero Mahdollisista ylimääräisistä teemanumeroista maksetaan toimitussihteerille 600 /numero ja päätoimittajalle 500 /numero, ei kuitenkaan vieraileville päätoimittajille. Lehden palkkiot maksetaan kaksi kertaa tai kerran vuodessa. III. Huomautus koskien vuoden 2008 palkkioiden maksua: Vuonna 2008 palkkiot maksetaan kaksi kertaa, siten, että kesäkuussa maksetaan johtokunnan 4/2007 päätöksen mukaiset palkkiot jaettuna kahdella eli sihteeri 1000, www sivujen päivittäjä 400, päätoimittaja 850, toimitussihteeri 1000 ja joulukuussa maksetaan johtokunnan 2/2008 päätöksen mukaiset palkkiot jaettuna kahdella eli sihteeri 900, www sivujen päivittäjä 300, päätoimittaja 1000, toimitussihteeri 1200, kuitenkin niin, että toimitussihteerille voidaan maksaa lisäksi ylimääräinen 600 mikäli ylimääräinen teemanumero kootaan vuoden 2008 aikana. Taloudenhoitajan osalta tätä menettelyä noudatettaessa taloudenhoitajan palkkio vuodelle 2008 olisi 2000/ /2=1750 eli 250 vähemmän kuin johtokunnan 4/2007 palkkiopäätöksessä. Jos taas maksettaisiin 2000/2+1500/2+500 euron kirjanpito ja tilinpäätöspalkkio vuoden 2007 kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä, palkkio olisi 250 suurempi kuin johtokunnan 4/2007 palkkiopäätöksessä. Näin ollen taloudenhoitajan palkkio vuonna 2008 katsotaan olevan aiemman päätöksen mukainen 2000 ilman erillistä kirjanpitopalkkiota ja ensimmäisen kerran kirjanpitoja tilinpäätöspalkkio maksetaan vuoden 2008 kirjanpidosta vuonna 2009, jolloin

4 noudatetaan taloudenhoitajan palkkionmaksussa tulevaa johtokunnan 4/2008 palkkiopäätöstä. 10. Seuran www sivujen uudistaminen Seuran sihteeri ja www sivujen päivittäjä kertoivat tarpeesta uudistaa seuran kotisivut. Sivujen päivittäminen on teknisesti haastavaa ja ulkoasukin kaipaa modernimpaa ilmettä. Päätettiin, että seuran sihteeri valmistelee sivujen uudistamista ja pyytää tarjouksia. 11. Muut asiat Pertti Ahonen kertoi, että seuran toimialalla on vireillä tutkijakouluhanke HOHTO.

5 12. Seuraavan kokouksen ajankohta Seuraava kokous pidetään klo 13 yleisen valtio opin laitoksella. 13. Kokouksen päättäminen Turo Virtanen päätti kokouksen Esityslistan kohdan 8. käsittely keskeytyi vuosikokouksen ajaksi klo Johtokunnan kokousta jatkettiin uudestaan noin. klo Helsingissä Hallinnon Tutkimuksen Seura ry Turo Virtanen puheenjohtaja Minna Tiili sihteeri

JÄSENTIEDOTE 2001. Sisältö

JÄSENTIEDOTE 2001. Sisältö JÄSENTIEDOTE 2001 Sisältö Seuran yhteystiedot 2 Seuran toiminnan kehittäminen? 3 Vuosikokouksen pöytäkirja 4 Toimintakertomus vuodelta 2000 7 Tilinpäätös vuodelta 2000 8 Toimintasuunnitelma vuodelle 2001

Lisätiedot

HALLINNON TUTKIMUKSEN SEURA RY. KEVÄTKOKOUS 2015

HALLINNON TUTKIMUKSEN SEURA RY. KEVÄTKOKOUS 2015 HALLINNON TUTKIMUKSEN SEURA RY. KEVÄTKOKOUS 2015 Hallinnon Tutkimuksen Seura ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään perjantaina 17.4.2015 klo 15.00 alkaen. Kokouspaikkana on Tieteiden Talo Helsingissä,

Lisätiedot

OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry

OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry d OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2013-2015 070513 Paikka: Alvarium, Puutarhakatu 6, 20100 Turku, 2. krs. kokoustila Kaste Sihteeri Mervi Taurén Läsnä Puheenjohtaja

Lisätiedot

Changemakerin jäsenkokous 7.4.2013 klo 9.00

Changemakerin jäsenkokous 7.4.2013 klo 9.00 Changemakerin jäsenkokous 7.4.2013 klo 9.00 Poukaman leirikeskus, Kuopio Paikalla: Janne Eronen, Noora Hytönen, Ulla-Sisko Jauhiainen, Tiina Keinänen, Johanna Kesti, Marika Latva-Kyyny, Leena Mehtätalo,

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2015

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2015 KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2015 26.3.2015 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 26.3.2015 klo 13 Paikka: Läsnä: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

Biomedicum Helsinki, kokoushuone 3, P-krs (Haartmaninkatu 8, 00290 Hki)

Biomedicum Helsinki, kokoushuone 3, P-krs (Haartmaninkatu 8, 00290 Hki) PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (14) TERVEYDEN TUTKIMUKSEN TUTKI AIKA 18.03.2015 klo 13:00-14:00 PAIKKA Biomedicum Helsinki, kokoushuone 3, P-krs (Haartmaninkatu 8, 00290 Hki) OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Klo Lisätiedot

Lisätiedot

Aika: 16.8.2004 klo 17 Ylioppilaskylän C-talon kokoushuone, Jyväskylä

Aika: 16.8.2004 klo 17 Ylioppilaskylän C-talon kokoushuone, Jyväskylä MAAHINKAINEN RY PÖYTÄKIRJA 1/2004 1 (3) YHDISTYKSEN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS Aika: klo 17 Paikka: Ylioppilaskylän C-talon kokoushuone, Jyväskylä Läsnä: Inka Tuomaala Joonas Kekkonen Asko Soukka Tuukka Tenhunen

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 3/2006 HALLITUKSEN KOKOUS 28.2.2006

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 3/2006 HALLITUKSEN KOKOUS 28.2.2006 1(7) Aika 28.2.2006 Paikka Läsnä Poissa Suomen Lakimiesliitto Finlands Juristförbund ry:n (SLML) Ylähuone, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Olli Kärkkäinen, hallituksen

Lisätiedot

Pöytäkirjat 2002 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/2002. AIKA: Keskiviikko 16.1. 2002, klo 15.00

Pöytäkirjat 2002 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/2002. AIKA: Keskiviikko 16.1. 2002, klo 15.00 Pöytäkirjat 2002 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/2002 AIKA: Keskiviikko 16.1. 2002, klo 15.00 PAIKKA:Kuntaliitto, 2. Linja 14, kokoushuone B 3.2 LÄSNÄ: Camilla von Bonsdorff, puheenjohtaja

Lisätiedot

Sisällys. Jakelu: Kattojärjestön toimisto / pääsihteeri, sähköisesti osoitteessa www.ps- nuoret.fi/tiedostopankki

Sisällys. Jakelu: Kattojärjestön toimisto / pääsihteeri, sähköisesti osoitteessa www.ps- nuoret.fi/tiedostopankki Sisällys Organisaatiomalli (järjestökaavio) Vuosikello Toimenkuvat piirihallituksessa Toimintasuunnitelman laadintamalli Talousarvion laadintamalli Toimintakertomuksen laadintamalli Tilinpäätöksen laadintamalli

Lisätiedot

KTYn puheenjohtajalta... 2. Kokouskutsu sääntömääräiseen syyskokoukseen... 4. Toimintasuunnitelmaesitys vuodelle 2014... 6

KTYn puheenjohtajalta... 2. Kokouskutsu sääntömääräiseen syyskokoukseen... 4. Toimintasuunnitelmaesitys vuodelle 2014... 6 3 2013 Sisältö KTYn puheenjohtajalta..... 2 Kokouskutsu sääntömääräiseen syyskokoukseen..... 4 Toimintasuunnitelmaesitys vuodelle 2014... 6 Talousarvioesitys vuodelle 2014.. 9 Kunnallistieteen yhdistyksen

Lisätiedot

Ympäristötieteellinen Seura r.y. Miljövetenskapliga Sällskapet r.f. Finnish Society for Environmental Sciences JÄSENTIEDOTE 2008

Ympäristötieteellinen Seura r.y. Miljövetenskapliga Sällskapet r.f. Finnish Society for Environmental Sciences JÄSENTIEDOTE 2008 JÄSENTIEDOTE 2008 Sisältö Seuran yhteystiedot 1 FCES 09 - Ympäristötieteen päivät Lahdessa 2009, Jäsenmaksu, Mainosesite 2 Logokilpailu, Ympäristö ja terveys lehti, Kansalliskomitea, Workshop-toiminta

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.1.2007 31 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 34 59 Aika torstai 25.1.2007 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS. Hallinnon Tutkimuksen Seura Ry

TILINPÄÄTÖS. Hallinnon Tutkimuksen Seura Ry TILINPÄÄTÖS Hallinnon Tutkimuksen Seura Ry Tilikausi 1.1.-31.12.2011 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 Hallinnon Tutkimuksen Seura ry I YLEISTÄ Hallinnon Tutkimuksen Seura on vuonna 1981 perustettu tieteellinen

Lisätiedot

Suomen RC-purjehtijat ry - Finlands RC-seglare rf Pöytäkirja - Protokoll Vuosikokous 2005 - Årsmöte 2005 5.2.2005

Suomen RC-purjehtijat ry - Finlands RC-seglare rf Pöytäkirja - Protokoll Vuosikokous 2005 - Årsmöte 2005 5.2.2005 Paikka ja aika: Lauantai 5.2.2005 klo 11.00 Kivenlahden venekerho Marinsatamantie 3, Espoo Liitteet: 1. Kokouskutsu 2. Toimintakertomus 2004 3. Tilinpäätös 2004 4. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2005

Lisätiedot

Ehdotus: Hallituksen puheenjohtaja Risto Jormalainen avaa kokouksen. Päätös:Risto Jormalainen avasi kokouksen.

Ehdotus: Hallituksen puheenjohtaja Risto Jormalainen avaa kokouksen. Päätös:Risto Jormalainen avasi kokouksen. SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA 05.04.2009 Kokousaika Tiistaina 31.03.2009 klo 18.00-20.10 Kokouspaikka Suolahtisali Läsnä: Osuuskunnan jäsenet ( 43 ) liitteen nro 1. mukaisesti

Lisätiedot

PIRAATTIPUOLUE 22.9.2008 1(5)

PIRAATTIPUOLUE 22.9.2008 1(5) PIRAATTIPUOLUE 22.9.2008 1(5) PÖYTÄKIRJA Piraattipuolue ry Hallituksen kokous 11/2008 Aika: 15.9.2008 kello 18.30 Paikka: Läsnä: #hallituskokous PirateNet-IRC-verkossa Pasi Palmulehto (pj) Ahto Apajalahti

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus, päätösvaltaisuuden toteaminen. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:05 ja totesi sen päätösvaltaiseksi.

1. Kokouksen avaus, päätösvaltaisuuden toteaminen. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:05 ja totesi sen päätösvaltaiseksi. Oulun Vesimiehet ry Johtokunnan kokous 2/2015 Aika: 16.2.2015 klo 18:00 Paikka: Oulun Sukelluskeskus, Tuira Läsnä: Jouni Herronen (pj), Markku Heiskari (siht), Markus Riihimäki, Pasi Pentinpuro, Turo Tossavainen,

Lisätiedot

Säännöt. Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 14.11.2011. 1 Nimi ja kotipaikka

Säännöt. Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 14.11.2011. 1 Nimi ja kotipaikka 1/6 Säännöt Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 14.11.2011 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry. Delegationen för stiftelser och fonder rf. Yhdistys on

Lisätiedot

Hallinto Toimiva lippukunta

Hallinto Toimiva lippukunta Hallinto Lippukunta yhdistyksenä 1. Lippuku nta toimintayksikkönä Lippukunnan toiminnasta ja koko lippukunnan olemassaolosta vastaavat sen kaikki johtajat yhdessä. Viime kädessä vastuussa on lippukunnanjohtaja,

Lisätiedot

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003 Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry VUOSIKOKOUS Aika 08.02.2003 kello 12:00 Paikka Oulun pääkirjasto, Pakkalansali, Kaarlenväylä 3, Oulu Läsnä Esko Wessman puheenjohtaja Ilpo Nyyssönen sihteeri

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

Paikka Kaarinan Keskusliikuntapuisto kokoustilat (2.krs.), Viipurintie 32

Paikka Kaarinan Keskusliikuntapuisto kokoustilat (2.krs.), Viipurintie 32 VUOSIKOKOUS 2011 Aika Keskiviikkona 14.12.2011, kello 19.00 Paikka Kaarinan Keskusliikuntapuisto kokoustilat (2.krs.), Viipurintie 32 1. Kokouksen avaus Johtokunnan puheenjohtaja Minna Lampinen avasi kokouksen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto N:o 2/2015 Sivu 17

Kirkkoneuvosto N:o 2/2015 Sivu 17 N:o 2/2015 Sivu 17 Kokousaika Keskiviikko 25.3.2015 klo 18.00-20.05 Kokouspaikka Seurakuntatalo Saapuvilla olleet jäsenet ja varajäsenet Jäsenet Saastamoinen Matti, varapj. Jääskeläinen Martti Laukkanen

Lisätiedot

Maatalous-metsäylioppilaiden liitto MMYL ry

Maatalous-metsäylioppilaiden liitto MMYL ry Maatalous-metsäylioppilaiden liitto MMYL ry Hallituksen kokous 8 / 2014 Pöytäkirja Aika: 26.11.2014 klo 14 Paikka: Kabinetti, Ravintola Ladonlukko Paikalla: Tommi Jalo (pj), Mari Lahti, Terhi Mäkinen,

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTAOHJEET

KOTELIN TOIMINTAOHJEET KOTEL 12-020 26.3.2012 KOTELIN TOIMINTAOHJEET OHJE PVÄ KOTEL-NRO YHDISTYKSEN KOKOUS (VUOSIKOKOUS) 26.3.2012 12-024 KOTELIN JÄSENEN YHDYSHENKILÖ 09-033 HALLITUS 09-034 STRATEGIARYHMÄ 09-073 HALLITUKSEN

Lisätiedot

Etelä-Savon psykologiyhdistyksen jäsenlehti 2/2005

Etelä-Savon psykologiyhdistyksen jäsenlehti 2/2005 Etelä-Savon psykologiyhdistyksen jäsenlehti 2/2005 Etelä-Savon psykologiyhdistyksen jäsenlehti 2/2005 Sisällys Puheenjohtajan palsta Etelä-Savon psykologien työkokous Syyskokouskutsu Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

RAKENNUSINSINÖÖRIKILTA RY PÖYTÄKIRJA VUOSIKOKOUS 2015

RAKENNUSINSINÖÖRIKILTA RY PÖYTÄKIRJA VUOSIKOKOUS 2015 Aika: 23.2.2015 klo 18.00 Paikka: Rakentajanaukio 4A, Espoo Huone K2 Läsnä: Janne Nikkonen, pj. Janne Peltola (poistui kohdassa 14.1) Mikko Tuohino, s. Juho Keiski (poistui kohdassa 14.2) Marketta Ruutiainen

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Huovila Juhani kirkkoherra, pj., kokouksen puheenjohtaja 57. :n aikana Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja

Läsnä jäsenet Huovila Juhani kirkkoherra, pj., kokouksen puheenjohtaja 57. :n aikana Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 4/2012 Sivu 1 (12) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina klo 17.00 20.13 Paikka Inkeroisten seurakuntatalo Läsnä et Huovila Juhani kirkkoherra, pj., kokouksen

Lisätiedot