Polar FT40. Käyttöohje ENG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Polar FT40. Käyttöohje 17934440.00 ENG"

Transkriptio

1 Polar FT40 Käyttöohje ENG

2 SISÄLLYS 1. POLAR FT40 -HARJOITUSTIETOKONEEN EDUT... 4 Harjoitustoiminnot Harjoituksen lopettaminen Harjoitusvinkkejä KÄYTÖN ALOITTAMINEN... 5 Tutustu Polar FT40 -harjoitustietokoneeseesi... 5 Perusasetuksista aloittaminen... 6 Rannelaitteen näppäimet ja valikkorakenne... 7 Näytön symbolit HARJOITTELU... 9 Lähettimen käyttö... 9 Harjoituksen aloittaminen Rasvanpoltto ja kunnon kehittäminen HARJOITTELUN JÄLKEEN Harjoitusyhteenveto Harjoitustietojen tarkasteleminen Tiedonsiirto Kuntotason testaaminen Polar-kuntotestin suorittaminen Kuntotestin tulosten tulkitseminen Kuntotestin tulosten seuraaminen... 24

3 5. ASETUKSET Kelloasetukset Harjoitusasetukset Käyttäjätiedot Yleisasetukset TÄRKEITÄ TIETOJA FT40-harjoitustietokoneen hoito Huolto Paristojen vaihtaminen Huomioitavaa Ongelmatilanteita Tekniset tiedot Takuu ja vastuunrajoitus... 39

4 1. POLAR FT40 -HARJOITUSTIETOKONEEN EDUT KEHON TUNTEMINEN: Polar FT40 -harjoitustietokoneen avulla harjoitellessa ei tarvitse enää arvailla. FT40 näyttää harjoituksen vaikutukset: rasvanpolttotehon tai kunnon kehittymisen. RASVANPOLTTO : Rasvanpolttoalueella poltetaan kaloreita, kiihdytetään aineenvaihduntaa ja muodostetaan perusta korkeatehoiselle harjoittelulle. KUNNON KEHITTYMINEN: Kunnon kehittymisalueella harjoitellaan kovempaa kardiovaskulaarisen kunnon kehittämiseksi, sydämen vahvistamiseksi ja lihasten verenkierron parantamiseksi. 4 SUOMI

5 2. KÄYTÖN ALOITTAMINEN Tutustu Polar FT40 -harjoitustietokoneeseesi Rannelaite tallentaa ja näyttää sykkeen ja muut tiedot harjoituksen aikana. Polar WearLink + -lähetin välittää sykesignaalin rannelaitteelle. WearLink+ -lähettimeen kuuluu lähetinyksikkö ja kiinnitysvyö. Voit ladata tämän käyttöohjeen viimeisimmän version osoitteesta SUOMI 5

6 Perusasetuksista aloittaminen Voit aktivoida Polar FT40 -harjoitustietokoneen painamalla jotakin näppäintä sekunnin ajan. Kun FT40 on aktivoitu, sitä ei voi enää sammuttaa. 1. Language (Kieli): Valitse Deutsch (saksa), English (englanti), Español (espanja), Français (ranska) tai Italiano (italia) YLÖS/ALAS-näppäimellä. Paina OK-näppäintä. 2. Näyttöön tulee Please enter basic settings (Syötä perusasetukset). Paina OK. 3. Valitse Time format (Ajan esitys). 4. Syötä Time (Aika). 5. Syötä Date (Päivämäärä). 6. Valitse Units (Yksiköt). Valitse metrijärjestelmä (KG, CM) tai imperiaalinen järjestelmä (LBS, FT). Jos valitset lbs/ft-vaihtoehdon, kalorit näytetään CAL-muodossa, mutta muussa tapauksessa KCAL-muodossa. Kalorit mitataan kilokaloreina. 7. Syötä Weight (Paino). 8. Syötä Height (Pituus). 9. Syötä Date of birth (Syntymäaika). 10. Valitse Sex (Sukupuoli). 11. Settings OK? (Asetukset OK?) tulee näyttöön. Hyväksy ja tallenna asetukset valitsemalla Yes (Kyllä). Näyttöön tulee Basic settings complete (Perusasetukset valmiit), ja FT40 siirtyy ajannäyttötilaan. Valitse NO (Ei), jos haluat muuttaa asetuksia. Näyttöön tulee Please enter basic settings (Syötä perusasetukset). Määritä perusasetukset uudelleen. Voit muokata käyttäjätietoja myöhemmin. Lisätietoja on kappaleessa Asetukset. 6 SUOMI

7 Rannelaitteen näppäimet ja valikkorakenne YLÖS: Valikon avaamiseen, valintaluetteloiden selaamiseen ja arvojen säätämiseen OK: Valintojen vahvistamiseen, harjoitustavan tai -asetusten valitsemiseen ALAS: Valikon avaamiseen, valintaluetteloiden selaamiseen ja arvojen säätämiseen TAKAISIN: Valikosta poistumiseen Edelliselle tasolle palaamiseen Valinnan peruuttamiseen Asetusten muuttamatta jättämiseen Pitkään painettuna palaa ajannäyttöön VALO: Näytön valaisemiseen Näppäintä pitkään painamalla voi siirtyä pikavalikkoon ajannäytössä (näppäinten lukitsemiseksi, hälytyksen asettamiseksi tai aikavyöhykkeen valitsemiseksi) tai harjoituksen aikana (äänten säätämiseksi tai näppäinten lukitsemiseksi) SUOMI 7

8 Näytön symbolit Seuraavassa taulukossa ovat näytön symbolit kuvauksineen. Symboli Kuvaus Rannelaitteen pariston virta on heikko. Hälytys on käytössä. Äänet ovat pois päältä. Aika 2 on käytössä. Näytön oikeassa alareunassa näkyy numero kaksi. Näppäinlukko on käytössä. Sykelähetys on päällä. 8 SUOMI

9 3. HARJOITTELU Lähettimen käyttö Käytä lähetintä sykkeenmittaamiseen. 1. Kostuta kiinnitysvyön kankaiset elektrodipinnat juoksevan veden alla. 2. Kiinnitä lähetinyksikkö kiinnitysvyöhön. Säädä lähettimen kiinnitysvyön pituus siten, että se on tiukasti, mutta mukavasti kiinni. 3. Kiedo kiinnitysvyö rintakehäsi ympärille rintalihasten alapuolelle ja kiinnitä koukku vyön toiseen päähän. 4. Tarkista, että kostutetut elektrodipinnat ovat tiiviisti ihoasi vasten ja että lähetinyksikön Polar-logo on rintakehäsi keskellä oikeinpäin. Voit pidentää lähettimen pariston käyttöikää irrottamalla lähetinyksikön kiinnitysvyöstä aina käytön jälkeen. Hiki ja kosteus saattavat pitää elektrodipinnat kosteina ja lähettimen aktiivisena. Tämä lyhentää lähettimen pariston käyttöikää. Katso yksityiskohtaiset pesuohjeet luvusta Tärkeitä tietoja. Video-opetusohjelmia löytyy osoitteesta SUOMI 9

10 Harjoituksen aloittaminen 1. Laita WearLink+ -lähetin päällesi ja rannelaite ranteeseesi. 2. Paina OK ja valitse Start (Aloita). Voit aloittaa tallennuksen painamalla OK. Jos haluat muokata ääntä, sykenäkymää tai muita harjoitusasetuksia ennen harjoituksen aloittamista, valitse Training Settings (Harjoitusasetukset). Lisätietoja on kappaleessa Asetukset. Harjoituskerta tallennetaan vain, kun harjoitus kestää yli minuutin. Rasvanpoltto ja kunnon kehittäminen Harjoiteltaessa Polar FT40 tuo näkyviin optimaalisen harjoitustehon, jota tarvitaan rasvanpolttoon ja kunnon kehittämiseen. Nämä tehoasetukset voivat vaihdella päivittäin fyysisen ja henkisen tilan mukaan. Kun aloitat harjoituksen tallentamisen, FT40 analysoi nykyisen kuntosi ja säätää tehoja tarvittaessa sen mukaan. Tämä älykäs harjoitustietokone tunnistaa kehosi päivittäisen tilan sykkeen ja sen sykevälivaihtelun perusteella. Kun keho on palautunut edellisestä harjoituksesta eikä ole väsynyt eikä stressaantunut, voit tehdä raskaampia harjoituksia. Harjoituksen vaikutus näytetään rannelaitteessa reaaliajassa. Rasvanpolton ja kunnon kehittämisen tehoalueet on eroteltu toisistaan pystysuuntaisella katkoviivalla. FT40 laskee tämän katkoviivan paikan ja siirtää sitä automaattisesti nykykuntosi mukaan. 10 SUOMI

11 Effect (Vaikutus)-asetuksen tilaksi muuttuu Fatburn (Rasvanpoltto) tai Fitness (Kunto) sen mukaan, millä vyöhykkeellä olet. 1. Nykyinen syke 2. Sykeraja-arvo rasvanpolton ja kunnon kehittämisen tehoalueiden välillä. ~ häviää näytöstä, kun FT40 säätää tehoalueita fyysisen tilasi mukaan tarvittaessa. Fatburn (Rasvanpoltto) (sydänsymboli sijaitsee viivan vasemmalla puolella) Rasvanpolttoalueella harjoitusteho on alhaisempi ja energianlähteenä käytetään enimmäkseen rasvaa. Tästä syystä rasva palaa tehokkaasti ja aineenvaihdunta, eritoten rasvan hapettuminen, kiihtyy. Fitness (Kunto) (sydänsymboli sijaitsee viivan oikealla puolella) Kunnon kehittämisen alueella harjoitusteho on suurempi, ja pystyt parantamaan kardiovaskulaarista kuntoasi eli vahvistamaan sydäntäsi ja parantamaan lihasten sekä keuhkojen verenkiertoa. Energian päälähteenä toimivat hiilihydraatit. SUOMI 11

12 Voit lukita Fatburn (Rasvanpoltto) tai Fitness(Kunto) -alueen päälle sen mukaan, mikä kunkin harjoituksen tavoite on. Kun olet haluamallasi alueella, lukitse se painamalla OK-näppäintä sekunnin ajan. Näyttöön tulee Fat burning zone locked (rasvanpoltto sykealue lukittu) tai Fitness zone locked (kuntoa kehittävä sykealue lukittu). Rannelaite antaa äänimerkin, jos harjoittelet liian kovaa tai liian kevyesti. Esimerkiksi tässä kuvassa lukittuna on rasvanpolttoalue. Voit poistaa alueen lukituksen, paina OK-näppäintä sekunnin ajan. 12 SUOMI

13 Harjoitustoiminnot Harjoituksen aikana näytetään seuraavat tiedot. Voit muuttaa näkymää painamalla YLÖS/ALAS-näppäimiä. Syke Nykyinen syke. Harjoituksen kesto on näkyvissä kaikissa näkymissä. Kalorit Poltettujen kaloreiden määrä. Aika Kellonaika. SUOMI 13

14 Pikavalikko: Kun painat VALO-näppäintä pitkään harjoituksen aikana, Quick menu (pikavalikko) tulee näyttöön. Pikavalikossa voit säätää harjoitusääniä ja lukita näppäimiä. HeartTouch: Näyttää ajan harjoituksen aikana, kun rannelaite siirretään lähettimen lähelle. Lähetinkontaktitoiminnon voi ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä (On/Off) valitsemalla Settings > Training Settings > HeartTouch (Asetukset > Harjoitusasetukset > HeartTouch). Harjoituksen lopettaminen Voit keskeyttää harjoituksen tallennuksen painamalla TAKAISIN-näppäintä. Voit lopettaa harjoituksen painamalla TAKAISIN-näppäintä kahdesti. Näyttöön tulee Stopped (Lopetettu). Tämän jälkeen näyttöön tulee yhteenveto harjoituksesta. Lisätietoja on harjoituksen jälkeisiä toimenpiteitä käsittelevässä kappaleessa. Irrota lähetinyksikkö kiinnitysvyöstä ja huuhtele kiinnitysvyö juoksevan veden alla jokaisen käyttökerran jälkeen. Pese kiinnitysvyö säännöllisesti pesukoneessa +40ºC:n lämpötilassa vähintään joka viidennen käyttökerran jälkeen. 14 SUOMI

15 Harjoitusvinkkejä Jos tavoitteesi on pudottaa painoa, harjoitusten on kestettävä vähintään minuuttia rasvanpolttoalueella. Mitä pidempään harjoitus kestää, sitä enemmän kaloreita palaa etenkin rasvasta. Poltettujen rasvakaloreiden prosenttiosuus näkyy yhteenvedossa harjoituksen jälkeen. Jos haluat parantaa kardiovaskulaarista kuntoasi, pyri harjoittelemaan kunnon kehittämisen alueella kolme neljä kertaa viikossa noin minuuttia kerrallaan. Mitä paremmassa kunnossa olet, sitä enemmän (useammin ja pidempään) sinun on harjoiteltava kehittääksesi kuntoasi. Lisätietoja harjoittelusta on sitä käsittelevissä artikkeleissa osoitteessa SUOMI 15

16 4. HARJOITTELUN JÄLKEEN Harjoitusyhteenveto Polar FT40 tuo näkyviin harjoitusyhteenvedon kunkin harjoituksen jälkeen: Kalorit Harjoituksen aikana kulutetut kalorit Kal. rasva Rasvan osuus kulutetuista kaloreista Harjoituksen kesto on näkyvissä kaikissa näkymissä. Keskiarvo Keskiarvosyke harjoituksen aikana Maksimi Maksimisyke harjoituksen aikana 16 SUOMI

17 Fatburn (Rasvanpoltto) Rasvanpolttoalueella käytetty aika Fitness (Kunto) Kunnon kehittämisen alueella käytetty aika SUOMI 17

18 Harjoitustietojen tarkasteleminen Voit tarkastella harjoitustietoja kohdissa Training files (Harjoitustiedostot), Week summaries (Viikoittaiset yht.vedot) ja Totals (Kertymät). 1. Valitsemalla Data > Training files (Tiedot > Harjoitustiedostot) voit tarkastella 50 edellisen harjoituskerran yksityiskohtaisia harjoitustietoja. Tiedot ovat samankaltaisia kuin mitä kunkin harjoituksen jälkeen näytetään. Jokainen pylväs edustaa yhtä harjoituskertaa. Valitse harjoitus, jota haluat tarkastella. Ylärivi: Päivämäärä ja ajankohta, jolloin tiedosto luotiin Alarivi: Harjoitusaika Kun Training files (Harjoitustiedostot) ovat täynnä, vanhin harjoitustiedosto korvataan uusimmalla. Jos haluat tallentaa tiedoston pidemmäksi aikaa, siirrä se Polarin nettipalveluun osoitteessa Lisätietoja on kohdassa Tiedonsiirto. Jos haluat poistaa harjoitustiedoston, valitse Data > Delete files (Tiedot > Poista tiedostot) ja poistettava tiedosto. Delete file? (Poista tiedosto?) tulee näyttöön. Valitse Yes (Kyllä). Remove from total? (Poista kertymästä?) tulee näyttöön. Voit poistaa tiedoston myös kertymistä valitsemalla Yes (Kyllä). 18 SUOMI

19 2. Voit tarkastella edellisten 16 viikon harjoitustietoja ja -tuloksia valitsemalla Data > Week summaries (Tiedot > Viikoittaiset yht.vedot). Jokainen pylväs edustaa yhtä harjoitusviikkoa. Valitse YLÖS/ALAS-näppäimillä viikko, jota haluat tarkastella. Ylärivi: Viikon alkamis-/päättymispäivämäärät Alarivi: Kokonaisharjoitusaika Jos haluat nollata viikkoyhteenvedot, valitse Data > Reset weeks? (Tiedot > Nollaa viikot?). Voit nollata viikkoyhteenvedot valitsemalla Yes (Kyllä). 3. Voit tarkastella edellisestä nollauksesta lähtien kertynyttä kokonaiskestoa, harjoituskertojen määrää ja kalorimäärää valitsemalla Data > Totals since xx.xx.xxxx (Tiedot > Kertymät lähtien xx.xx.xxxx). Jos haluat nollata kertymät, valitse Data > Reset totals (Tiedot > Nollaa kertymät) ja valitse Yes (Kyllä). SUOMI 19

20 Tiedonsiirto Ohjeet tietojen siirtämiseen FT40-harjoitustietokoneesta polarpersonaltrainer.com-palveluun Jos haluat seurata harjoitteluasi pitkältä ajalta, voit siirtää harjoitustiedostot vaivattomasti Polar FT40 -harjoitustietokoneesta polarpersonaltrainer.com-palveluun Polar FlowLink -laitteella*. Palvelussa voit tarkastella harjoitustietoja yksityiskohtaisesti ja kuvaajamuotoon muunnettuna. 5. Toimi WebSync-ohjelman tiedonsiirtoprosessin mukaisesti tietokoneessa. Lisäohjeita tiedonsiirrosta on polarpersonaltrainer.com-palvelun kohdassa Help (Ohje). *Edellyttää valinnaista Polar FlowLink -laitetta. 1. Rekisteröidy osoitteessa polarpersonaltrainer.com. 2. Noudata Polar WebSync -tiedonsiirto-ohjelman lataus- ja asennusohjeita. 3. Liitä FlowLink tietokoneen USB-porttiin. 4. Aseta FT40 FlowLink-laitteeseen näyttö alaspäin. 20 SUOMI

21 Kuntotason testaaminen Polar-kuntotesti on helppo ja nopea tapa mitata aerobinen kunto ja hapenottokyky. Testi tehdään levossa. Testitulosarvoa kutsutaan OwnIndex-arvoksi. OwnIndex-arvo on verrattavissa maksimihapenottokykyyn (VO 2max ), yleiseen hapenottokyvyn suureeseen. Voit lukea lisää aiheesta testitulosten tulkitsemista käsittelevästä kappaleesta. OwnIndex-arvo voi parantaa kalorien laskennan tarkkuutta harjoituksen aikana. Vältä häiriötekijöitä. Testitulos on sitä luotettavampi mitä rentoutuneemmassa tilassa olet ja mitä rauhallisempi testiympäristö on (ei esimerkiksi televisiota, puhelinta tai puhumista). Vältä raskasta fyysistä rasitusta, alkoholia tai piristysaineita testipäivänä tai sitä edeltävänä päivänä. Vältä raskaiden aterioiden syömistä ja tupakoimista 2 3 tuntia ennen testiä. Suorita testi aina samanlaisissa olosuhteissa ja samaan vuorokauden aikaan. Varmista, että olet määrittänyt käyttäjäasetukset oikein. Testi on tarkoitettu terveille aikuisille. Jotta testitulos olisi mahdollisimman luotettava, huomioi seuraavat asiat: SUOMI 21

22 Polar-kuntotestin suorittaminen 1. Pue lähetinvyö yllesi, mene pitkällesi ja rentoudu 1 3 minuutiksi ennen testiä. 2. Aloita testi valitsemmalla Fitness test (Kuntotesti) > Start test (Aloita testi). Kuntotesti alkaa heti, kun FT40 havaitsee sykkeesi. 3. Noin 5 minuuttia myöhemmin testi päättyy äänimerkkiin, ja tulos tulee näyttöön. 4. Paina OK. Update VO 2max? (Päivitä VO 2max?) tulee näyttöön. 5. Valitse Yes (Kyllä), jos haluat tallentaa testituloksen kohtiin User information (Käyttäjäasetukset) ja OwnIndex results (OwnIndex-tulokset). Jos tiedät laboratorio-olosuhteissa mitatun VO2max-arvosi ja olet syöttänyt sen kohtaan User information (Käyttäjäasetukset), voit tallentaa testituloksen vain OwnIndex results (OwnIndex-tulokset) -kohtaan valitsemalla No (Ei). Ongelmatilanteita Näyttöön tulee Set activity lev. of past 3 months (Aseta edell. 3 kk aktiivisuustaso) > Aseta aktiivisuustasosi (lisätietoja on kohdassa Asetukset). Teksti Activity set! (Aktiivisuus asetettu!) tulee näyttöön ja testi alkaa. Näyttöön tulee Test Failed (Kuntotesti epäonnistui) > Edellistä OwnIndex-arvoa ei korvata. Sykettä ei näy > Testi epäonnistuu. Tarkista, että lähettimen elektrodit ovat riittävän kosteat ja että vyö on riittävän tiiviisti rintaasi vasten. 22 SUOMI

23 Kuntotestin tulosten tulkitseminen Voit tulkita OwnIndex-arvoja vertaamalla yksittäisiä arvoja ja niissä ajan myötä tapahtuneita muutoksia. OwnIndex-arvoa voi tulkita myös sukupuolen ja iän perusteella. Etsimällä OwnIndex-arvosi seuraavasta taulukosta voit selvittää, kuinka aerobinen kuntosi vastaa muiden samanikäisten ja samaa sukupuolta olevien henkilöiden aerobista kuntoa. Tämä kuntoluokitus perustuu kirjallisuuskatsaukseen, jossa on esitetty 62 tutkimuksen VO 2max -suoramittaustulokset terveillä aikuisilla Yhdysvalloissa, Kanadassa ja seitsemässä Euroopan maassa. Viite: Shvartz E, Reibold RC: Aerobic fitness norms for males and females aged 6 to 75 years: a review. Aviat Space Environ Med; 61:3 11, SUOMI 23

24 Kuntotestin tulosten seuraaminen FT40 tallentaa 60 edellisen kuntotestin tulokset. Voit tarkastella pitkän aikavälin tuloksia siirtämällä tallennetut tiedot Polar FT40 -harjoitustietokoneestasi polarpersonaltrainer.com-palveluun. Palvelussa voit tarkastella testituloksia kaaviomuodossa. Lisätietoja on kohdassa Tiedonsiirto. Aerobisen kunnon selkeä kehittyminen edellyttää keskimäärin noin kuuden viikon säännöllistä harjoittelua. Suurten lihasryhmien harjoittaminen on tehokkain tapa parantaa aerobista kuntoa. Näet kahden edellisen kuntotestin tulokset myös OwnIndex results (OwnIndex-tuloksista). Valitse Fitness test > OwnIndex results (Kuntotesti > OwnIndex-tulokset). Näyttöön tulevat edellisen kuntotestin päivämäärä ja tulos. Voit tarkastella edellisen testin tuloksia painamalla YLÖS/ALAS-näppäimiä. 24 SUOMI

25 5. ASETUKSET Kelloasetukset Valitse muutettava arvo ja paina OK. Säädä arvoja YLÖS/ALAS-näppäimillä ja hyväksy OK-näppäimellä. Valitse Settings (Asetukset) > Watch, time and date (Kello, aika ja pvm). Alarm (Hälytys): Aseta hälytys pois päältä (Off) tai päälle valitsemalla Once (Kerran), Every day (Päivittäin) tai Monday to Friday (Maanantai -perjantai) ja aseta sitten tunnit ja minuutit. Voit lopettaa hälytyksen painamalla TAKAISIN-näppäintä tai siirtää hälytystä 10 minuuttia painamalla YLÖS/ALAS-näppäintä. Hälytystä ei voi käyttää harjoituksen aikana. Time (Aika): Valitse Time 1 (Aika 1) ja määritä ajan esitysmuoto, tunnit ja minuutit. Valitse Time 2 (Aika 2), jos haluat määrittää toisen aikavyöhykkeen ajan lisäämällä tai vähentämällä tuntimäärää. Voit siirtyä ajannäyttötilassa nopeasti ajasta 1 ( Time 1) aikaan 2 (Time 2) painamalla pitkään ALAS-näppäintä. Time zone (Aikavyöhyke): Valitse aikavyöhyke 1 tai 2. Date (Päivämäärä): Aseta päivämäärä. Watch face (Kello): Valitse Time and logo (Aika ja logo) tai Time only (Vain aika). SUOMI 25

26 Harjoitusasetukset Valitse Settings > Training settings (Asetukset > Harjoitusasetukset). Training sounds (Harjoitusäänet): Valitse Off (Pois), Soft (Hiljainen), Loud (Voimakas) tai Very loud (Hyvin voimakas). Heart rate view (Sykenäkymä): Määritä FT40-harjoitustietokoneen sykkeen näyttöyksiköksi Beats per minute (Lyöntiä minuutissa) tai Percent of maximum (Prosenttia maksimisykkeestä). HeartTouch: Valitse On (Päällä) tai Off (Pois). HeartTouch näyttää ajan, kun siirrät rannelaitteen lähettimen lähelle. Heart rate upper limit (Sykkeen yläraja) -asetuksen avulla voit harjoitella omalla tavoitesykealueella (esim. lääkärin neuvosta). Aseta sykkeen yläraja päälle On, säädä rajaa YLÖS/ALAS-näppäimillä ja paina OK. Käyttäjätiedot Valitse Settings > User Information (Asetukset > Käyttäjä- tiedot) ja paina OK. Weight (Paino): Syötä painosi. Height (Pituus): Syötä pituutesi. Date of birth (Syntymäaika): Syötä syntymäpäiväsi Sex (Sukupuoli): Valitse Male (Mies) tai Female (Nainen). Maximum heart rate (Maksimisyke) on korkein sydämen lyöntimäärä minuutissa (bpm) maksimaalisen rasituksen aikana. Muuta oletusarvoa ainoastaan, jos tiedät laboratorio-olosuhteissa mitatun arvosi. Activity (Aktiivisuus): Valitse vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa yleisen fyysisen aktiivisuutesi määrää ja tehotasoa viimeksi kuluneiden kolmen kuukauden aikana. 26 SUOMI

27 1. TOP (5+ hours per week) (Huippu (yli 5 tuntia viikossa)): Teet vähintään viisi raskasta harjoitusta viikossa tai harrastat kilpaurheilua. 2. HIGH (3-5 hours per week) (Korkea (3 5 tuntia viikossa)): Teet vähintään 3 raskasta harjoitusta viikossa. Juokset esimerkiksi kilometriä viikossa tai harrastat 3 5 tuntia viikossa muuta vastaavaa liikuntaa. 3. MODERATE (1-3 hours per week) (Keskitaso (1 3 tuntia viikossa)): Harrastat säännöllisesti vapaa-ajan liikuntaa, esim. juokset 5 10 km viikossa tai harrastat 1 3 tuntia viikossa vastaavaa liikuntaa tai liikut työssäsi kohtalaisen paljon. 4. LOW (0-1 hours per week) (Matala (0-1 tuntia viikossa)): Et osallistu säännöllisesti ohjattuun tai vaativaan fyysiseen kuntoiluun. Kävelet vain omaksi iloksesi tai harrastat vain silloin tällöin liikuntaa, joka saa sinut hengästymään tai hikoilemaan. OwnIndex (VO 2m ax): Kun teet Polar-kuntotestin, OwnIndex-arvosi näkyy oletusarvona. Muuta oletusarvoa ainoastaan, jos tiedät laboratorio-olosuhteissa mitatun VO 2max -arvosi. SUOMI 27

28 Yleisasetukset Valitse Settings > General settings (Asetukset > Yleisasetukset). Button sounds (Näppäinäänet): Säädä näppäinäänet Off / Soft / Loud / Very Loud (Pois / Hiljainen / Voimakas / Hyvin voimakas). Button lock (Näppäinlukko): Valitse Manual loc (Manuaal. lukitus) tai Automatic lock (Autom. lukitus). Automatic lock (Autom. lukitus): Rannelaite lukitsee kaikki näppäimet VALO-näppäintä lukuun ottamatta automaattisesti. Voit kytkeä näppäinlukon pois päältä painamalla VALO-näppäintä ja pitämällä sitä painettuna, kunnes Buttons unlocked (Näppäimet käytössä) tulee näyttöön. Manual lock (Manuaal. lukitus): Voit kytkeä näppäinlukon päälle tai pois päältä painamalla VALO-näppäintä, kunnes Buttons unlocked (Näppäimet käytössä) tulee näyttöön. Units (Yksiköt): Valitse Metric (kg/km) (Metrinen (kg/km)) tai Imperial (lb/ft) (Brittiläinen (lb/ft)). Jos valitset lb/ft-yksiköt, kalorit ilmaistaan Cal-yksikköinä. Muuten ne esitetään kcal-yksikköinä. Language (Kieli): Valitse Deutsch, English, Español, Français tai Italiano (saksa, englanti, espanja, ranska tai italia). 28 SUOMI

29 6. TÄRKEITÄ TIETOJA Voit rekisteröidä Polar-tuotteesi osoitteessa Näin varmistat, että voimme kehittää tuotteitamme ja palvelujamme vastaamaan entistä paremmin tarpeitasi. Polar-tilin käyttäjätunnuksena on aina oma sähköpostiosoite. Sama käyttäjänimi ja salasana toimivat Polar-tuotteiden rekisteröinnissä, polarpersonaltrainer.com-palvelussa, Polar-keskustelupalstalla ja uutiskirjeen rekisteröinnissä. FT40-harjoitustietokoneen hoito Muiden elektronisten laitteiden tapaan myös Polar-harjoitustietokonetta on käsiteltävä huolellisesti. Alla olevat ehdotukset auttavat täyttämään takuun vaatimukset, ja niitä noudattamalla saat nauttia tuotteesta useita vuosia. Irrota lähetinyksikkö kiinnitysvyöstä ja huuhtele kiinnitysvyö juoksevan veden alla aina käytön jälkeen. Kuivaa lähetinyksikkö pehmeällä pyyhkeellä. Älä koskaan käytä puhdistamisessa alkoholia tai hankaavaa materiaalia, kuten teräsvillaa tai puhdistuskemikaaleja. Pese kiinnitysvyö säännöllisesti pesukoneessa 40-asteen lämpötilassa tai vähintään joka viidennen käyttökerran jälkeen. Säännöllinen pesu takaa luotettavan mittauksen ja pidentää lähettimen käyttöikää. Käytä pesupussia. Älä liota, linkoa, silitä, kuivapese, äläkä käytä valkaisuainetta. Älä käytä valkaisevaa pesuainetta tai huuhteluainetta. Älä koskaan laita lähetinyksikköä pesukoneeseen tai kuivausrumpuun! Kuivaa ja säilytä kiinnitysvyö ja lähetinyksikkö erillään. Tämä pidentää lähettimen pariston käyttöikää. Pese kiinnitysvyö pesukoneessa ennen pidempiaikaista säilytystä ja aina sen jälkeen, kun olet käyttänyt sitä klooripitoisessa uimavedessä. SUOMI 29

30 Säilytä harjoitustietokone ja lähetin viileässä ja kuivassa paikassa. Älä säilytä niitä kosteassa, hengittämättömässä (muovikassissa tai urheilukassissa) tai sähköä johtavassa materiaalissa (märkä pyyhe). Harjoitustietokone ja lähetin ovat vesitiiviitä, ja niitä voidaan käyttää vedessä. Muut yhteensopivat sensorit ovat vesitiiviitä, ja niitä voidaan käyttää sateella. Älä jätä harjoitustietokonetta pitkäksi aikaa suoraan auringonpaisteeseen esimerkiksi autoon tai pyörän pidikkeeseen. Pidä harjoitustietokone puhtaana. Jotta harjoitustietokone pysyisi vesitiiviinä, älä pese sitä painepesurilla äläkä paina näppäimiä veden alla. Puhdista harjoitustietokone miedolla saippualiuoksella ja huuhtele puhtaalla vedellä. Älä upota sitä veteen. Kuivaa harjoitustietokone pehmeällä pyyhkeellä. Älä koskaan käytä puhdistamisessa alkoholia tai hankaavaa materiaalia, kuten teräsvillaa tai puhdistuskemikaaleja. Huolto Suosittelemme, että kahden vuoden takuujakson aikana suoritettavat huollot tehdään vain valtuutetuissa Polar-huoltopisteissä. Takuu ei kata suoria tai välillisiä vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet sellaisen huollon seurauksena, jota Polar Electro ei ole valtuuttanut. Kaikkien Polar-huoltopisteiden yhteystiedot löytyvät Polarin maakohtaisilta sivustoilta sekä kansainväliseltä sivulta osoitteesta Vältä harjoitustietokoneeseen kohdistuvia kovia iskuja, sillä ne voivat vaurioittaa sensoriyksikköä. 30 SUOMI

31 Paristojen vaihtaminen FT40-harjoitustietokoneen ja WearLink + -lähettimen paristot ovat käyttäjän vaihdettavissa. Voit vaihtaa pariston itse noudattamalla ohjeita kohdassa Paristojen vaihtaminen itse. Huomioi seuraavat asiat ennen paristojen vaihtamista: Näyttöön tulee heikon paristovirran symboli, kun pariston varauksesta on jäljellä %. Ennen kuin vaihdat pariston, siirrä kaikki tiedot FT40-harjoitustietokoneestasi polarpersonaltrainer.com-palveluun, jotta tietoja ei häviä. Lisätietoja on kohdassa Tiedonsiirto. Taustavalon runsas käyttö kuluttaa huomattavasti pariston varausta. Äänet ja taustavalo menevät automaattisesti pois päältä, kun näyttöön tulee heikon paristovirran symboli. Hälytykset, jotka on asetettu ennen symbolin ilmestymistä, säilyvät aktiivisina. Heikon paristovirran symboli saattaa tulla näkyviin kylmissä olosuhteissa, mutta se katoaa, kun ympäristön lämpötila kohoaa. Paristojen vaihtaminen itse Varmista paristoa vaihtaessasi, ettei tiivisterengas ole vahingoittunut, jolloin se tulisi vaihtaa uuteen. Tiiviste-/paristosettejä on saatavana Polar-jälleenmyyjiltä sekä Polarin valtuuttamista huoltopisteistä. Yhdysvalloissa ja Kanadassa tiivisteitä on saatavissa vain Polarin valtuuttamista huoltopisteistä. Yhdysvalloissa tiivisterengas-/paristosettejä voi ostaa myös osoitteesta Pidä paristot poissa lasten ulottuvilta. Jos paristo niellään, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin. Paristojen hävittämisessä tulee noudattaa paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Uuteen täyteen ladattuun paristoon ei saa tarttua samanaikaisesti sen molemmilta puolilta metallisilla tai sähköä johtavilla työkaluilla, kuten pinseteillä. Tämä saattaa aiheuttaa oikosulun paristossa, jolloin se tyhjentyy tavallista nopeammin. Oikosulut eivät yleensä vahingoita paristoa, mutta ne voivat vähentää sen varausta ja saattavat lyhentää pariston käyttöikää. SUOMI 31

32 1. Avaa paristokansi kiertämällä sitä kolikolla asennosta CLOSE (KIINNI) asentoon OPEN (AUKI). 2. Kun vaihdat rannelaitteen pariston (2a), irrota kansi ja nosta paristo varovasti pois paikaltaan sopivan kokoisella jäykällä vipuvarrella, kuten hammastikulla. Käytä mieluiten jotakin muuta kuin metallista työkalua. Varo vahingoittamasta metallista äänielementtiä (*) tai kierteitä. Aseta uusi paristo niin, että pariston positiivinen napa (+) on ulospäin. Kun vaihdat lähettimen pariston (2b), aseta paristo kannen sisään positiivinen napa (+) kantta vasten. 3. Korvaa vanha tiivisterengas uudella ja sovita se tiiviisti kannessa olevaan uraan, jotta laite säilyy vesitiiviinä. 4. Laita kansi takaisin paikoilleen ja käännä sitä myötäpäivään takaisin asentoon CLOSE. 5. Please enter basic settings tulee näyttöön. Voit ohittaa perusasetusten määrittämisen pitämällä TAKAISIN-näppäintä painettuna. 6. Siirry asetustilaan ja aseta kellonaika ja päiväys. 7. Voit palata ajannäyttötilaan pitämällä TAKAISIN-näppäintä painettuna. Voit nyt käyttää FT40-harjoitustietokonettasi normaalisti. Pariston korvaaminen väärällä paristotyypillä voi aiheuttaa räjähdyksen. 32 SUOMI

33 Huomioitavaa Polar-harjoitustietokone kertoo suorituksestasi. Se ilmaisee fyysisen rasituksen ja tehon harjoituksesi aikana. Laitetta ei ole tarkoitettu mihinkään muuhun käyttöön. Riskien ehkäiseminen harjoittelun aikana Harjoitteluun saattaa sisältyä joitakin riskejä. Ennen kuin aloitat säännöllisen harjoitusohjelman, on suositeltavaa, että vastaat seuraaviin terveydentilaasi koskeviin kysymyksiin. Jos vastaat myöntävästi yhteenkin seuraavista kysymyksistä, on suositeltavaa käydä lääkärintarkastuksessa ennen harjoitusohjelman aloittamista. Oletko ollut harrastamatta liikuntaa viimeiset viisi vuotta? Onko sinulla korkea verenpaine tai korkea veren kolesterolipitoisuus? Onko sinulla jonkin sairauden oireita? Käytätkö verenpaine- tai sydäntautilääkkeitä? Onko sinulla ollut hengitysvaikeuksia? Oletko toipumassa vakavasta sairaudesta tai leikkauksesta? Käytätkö sydämentahdistinta tai muuta vastaavaa ihonalaista laitetta? Tupakoitko? Oletko raskaana? Sykkeeseen vaikuttavat harjoitustehon lisäksi muun muassa sydän-, verenpaine-, psyyke-, astma- ja hengitystielääkkeet sekä jotkin energiajuomat, alkoholi ja nikotiini. On tärkeää tarkkailla elimistön reaktioita harjoituksen aikana. Jos tunnet odottamatonta kipua tai väsymystä harjoituksen aikana, on suositeltavaa joko keskeyttää harjoitus tai jatkaa sitä kevyemmällä teholla. Huomaa! Jos käytät sydämentahdistinta, voit käyttää Polar-harjoitustietokoneita. Teoriassa Polar-tuotteiden ei pitäisi aiheuttaa häiriöitä sydämentahdistimelle. Käytännössäkään kenenkään ei ole koskaan raportoitu kokeneen tällaisia häiriöitä. Emme voi kuitenkaan myöntää virallista takuuta tuotteidemme yhteensopivuudesta kaikkien sydämentahdistinten tai muiden ihonalaisten laitteiden kanssa, sillä tarjolla on lukuisia erilaisia laitteita. Jos sinulla on minkäänlaisia epäilyksiä tai epätavallisia tuntemuksia käyttäessäsi Polar-tuotteita, ota yhteyttä lääkäriisi tai ihonalaisen laitteen valmistajaan ja varmista, että Polar-tuotteen käyttö on turvallista sinun tapauksessasi. SUOMI 33

34 Jos olet allerginen jollekin ihokosketukseen tulevalle aineelle tai epäilet allergista reaktiota tuotteen käytöstä johtuen, tarkista tuotteessa käytetyt materiaalit kohdasta Tekniset tiedot. Voit välttää mahdollisen lähettimen käytöstä johtuvan ihoreaktion käyttämällä lähetintä ohuen paidan päällä. Kastele paita huolellisesti lähettimen elektrodien kohdalta, jotta elektrodit tunnistavat sykesignaalin. Kosteus ja voimakas hankaus saattavat irrottaa mustaa väriä lähettimen pinnasta, mikä voi värjätä vaaleita vaatteita. Jos ihollasi on hajusteita tai hyönteiskarkotetta, varmista ettei se pääse kosketuksiin harjoitustietokoneen tai lähettimen kanssa. Elektronisia osia sisältävät harjoituslaitteet saattavat aiheuttaa häiriösignaaleja. Voit yrittää ratkaista tällaiset ongelmat seuraavilla tavoilla: 1. Irrota lähetin rinnastasi ja käytä harjoituslaitteita normaaliin tapaan. 2. Siirrä rannelaitetta, kunnes löydät sellaisen kohdan, että näytössä ei ole hajalukemaa eikä sydänsymboli vilku. Häiriöt ovat usein voimakkaimpia laitteiston näytön edessä, kun taas näytön oikealla tai vasemmalla puolella häiriöitä ei yleensä esiinny. 3. Kiinnitä lähetin uudelleen rintakehäsi ympärille ja pidä harjoitustietokonetta häiriöttömässä kohdassa, jos mahdollista. Jos FT40 ei vieläkään toimi kyseisen kuntolaitteen kanssa, häiriösignaalit voivat olla niin voimakkaita, ettei langaton sykkeenmittaus ole mahdollista. 34 SUOMI

POLAR WEARLINK + HEART RATE SENSOR WITH BLUETOOTH. Käyttöohje

POLAR WEARLINK + HEART RATE SENSOR WITH BLUETOOTH. Käyttöohje POLAR WEARLINK + HEART RATE SENSOR WITH BLUETOOTH Käyttöohje Polar WearLink -sykesensori Bluetooth -ominaisuudella SUOMI Tämä käyttöohje sisältää Bluetooth -ominaisuudella varustetun Polar WearLink -sykesensorin

Lisätiedot

s3-sensori W.I.N.D. Käyttöohje

s3-sensori W.I.N.D. Käyttöohje s3-sensori W.I.N.D. Käyttöohje 1. OPEN 2. 3. OPEN 4. 5. 6. 7. Onnittelut! Polar s3-juoksusensori W.I.N.D. on paras vaihtoehto juoksutekniikan ja juoksutehon kehittämiseen. Laite käyttää herkkiä inertiasensoreita

Lisätiedot

POLAR EQUINE -VYÖ. Pikaopas

POLAR EQUINE -VYÖ. Pikaopas POLAR EQUINE -VYÖ Pikaopas 1. PAKETIN SISÄLTÖ 1. Vyö: Vyön kääntöpuolella olevat muoviset elektrodipinnat (A, B) havaitsevat sykkeen. Tasku (C) suojaa sykesensoria iskuilta ja naarmuilta sekä estää sitä

Lisätiedot

Pikaopas. Polar FT80

Pikaopas. Polar FT80 Pikaopas Polar FT80 SISÄLLYS 1. KÄYTÖN ALOITTAMINEN... 3 Tutustu Polar FT80 -harjoitustietokoneeseesi... 3 Näppäimet ja valikkorakenne... 4 Perusasetuksista aloittaminen... 5 2. ENNEN HARJOITTELUA... 6

Lisätiedot

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Käyttöohje

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Käyttöohje POLAR s3+ STRIDE SENSOR Käyttöohje 1. 2. 3. 4. 5. SUOMI Onnittelut! Polar s3+ -juoksusensori W.I.N.D. on paras vaihtoehto juoksutekniikan ja juoksutehon kehittämiseen. Laite käyttää herkkiä inertiasensoreita

Lisätiedot

Polar Soft Strap Polar H1 Heart Rate Sensor Polar H2 Heart Rate Sensor. Käyttöohje

Polar Soft Strap Polar H1 Heart Rate Sensor Polar H2 Heart Rate Sensor. Käyttöohje Polar Soft Strap Polar H1 Heart Rate Sensor Polar H2 Heart Rate Sensor Käyttöohje A1 A2 B1 B2 B3 B4 SUOMI Tämä käyttöohje sisältää pehmeän Polar-kiinnitysvyön sekä Polar H1- ja H2-sykesensoreiden ohjeet.

Lisätiedot

G1 GPS Sensor Käyttöohje

G1 GPS Sensor Käyttöohje G1 GPS Sensor Käyttöohje Onnittelut! Olet nyt Polar G1 GPS-sensorin ylpeä omistaja. Polar G1 tarjoaa sinulle GPS-teknologian (Global Positioning System) avulla nopeus- ja matkatietoja mitä tahansa ulkoilmalajeja

Lisätiedot

POLAR WEARLINK+ TRANSMITTER NIKE+ Käyttöohje

POLAR WEARLINK+ TRANSMITTER NIKE+ Käyttöohje POLAR WEARLINK+ TRANSMITTER NIKE+ Käyttöohje Polar WearLink Nike+ -lähetin SUOMI Tämä käyttöohje sisältää Polar WearLink Nike+ -lähetinyksikön ohjeet. Sykesensori on yhteensopiva seuraavien tuotteiden

Lisätiedot

POLAR FT1 POLAR FT2. Käyttöohje

POLAR FT1 POLAR FT2. Käyttöohje POLAR FT1 POLAR FT2 Käyttöohje SISÄLLYS 1. POLAR FT1- JA POLAR FT2 -HARJOITUSTIETOKONEEN HYÖDYT... 3 2. ALOITTAMINEN... 5 Tutustu FT1-/FT2-harjoitustietokoneeseesi... 5 Valikkorakenne... 5 Näytön symbolit...

Lisätiedot

Polar FA20. Käyttöohje

Polar FA20. Käyttöohje Polar FA20 Käyttöohje Sisällys 1. POLAR FA20 -MITTARIN EDUT... 3 2. KÄYTÖN ALOITTAMINEN... 4 FA20-mittarin näppäimet... 4 Perusasetukset... 5 Valikkorakenne... 6 3. PÄIVITTÄINEN AKTIIVISUUTESI... 7 Aktiivisuus...

Lisätiedot

Polar FT80 käyttöohje SUOMI

Polar FT80 käyttöohje SUOMI Polar FT80 käyttöohje SUOMI SISÄLLYS 1. KÄYTÖN ALOITTAMINEN... 3 Tutustu Polar FT80 -harjoitustietokoneeseesi... 3 Rannelaitteen näppäimet ja valikkorakenne... 3 Näytön symbolit... 3 Perusasetuksista aloittaminen...

Lisätiedot

POLAR EQUINE RS800CX. Pikaopas

POLAR EQUINE RS800CX. Pikaopas POLAR EQUINE RS800CX Pikaopas SISÄLLYS 1. ESITTELY........................ 3 2. PAKETIN SISÄLTÖ............... 4 3. NÄPPÄINTOIMINNOT............ 6 4. HARJOITUSTIETOKONEEN KÄYNNISTÄMINEN.............. 7

Lisätiedot

Polar RC3 GPS. Pikaopas

Polar RC3 GPS. Pikaopas Polar RC3 GPS Pikaopas SISÄLLYS 1. ESITTELY... 3 2. VALMISTELUT... 8 3. HARJOITTELU... 11 4. ANALYSOINTI... 17 5. TÄRKEITÄ TIETOJA... 19 Tuotteen huoltaminen... 19 Tietoja paristoista... 21 Huomioitavaa...

Lisätiedot

Sisällys SUOMI 1. PYÖRÄILYTIETOKONEEN OSAT... 3 5. HARJOITUKSEN JÄLKEEN... 14

Sisällys SUOMI 1. PYÖRÄILYTIETOKONEEN OSAT... 3 5. HARJOITUKSEN JÄLKEEN... 14 Sisällys 1. PYÖRÄILYTIETOKONEEN OSAT... 3 5. HARJOITUKSEN JÄLKEEN... 14 2. KÄYTÖN ALOITTAMINEN... 4 Rengaskoon mittaaminen... 4 Perusasetukset... 6 Valikkorakenne... 8 6. TIETOJA ASIAKASPALVELUSTA... 15

Lisätiedot

Exercise Guide FIN A.fh8 2/12/02 18:31 Page 1 KUNNON LIIKUNTAOP KUNNON LIIKUNT AS

Exercise Guide FIN A.fh8 2/12/02 18:31 Page 1 KUNNON LIIKUNTAOP KUNNON LIIKUNT AS KUNNON LIIKUNTAOPAS TURVALLISUUTESI VUOKSI Vähentääksesi liikunnan riskejä, noudata seuraavia neuvoja, varsinkin, jos olet aloittamassa säännöllistä liikuntaa pidemmän tauon jälkeen. Ennen säännöllisen

Lisätiedot

Sisällys SUOMI. Juoksusensorin asettaminen kengännauhojen päälle...12 Juoksusensorin asettaminen kengänpohjan onkaloon...13

Sisällys SUOMI. Juoksusensorin asettaminen kengännauhojen päälle...12 Juoksusensorin asettaminen kengänpohjan onkaloon...13 Sisällys 1. JUOKSUTIETOKONEEN OSAT... 4 2. KÄYTÖN ALOITTAMINEN... 5 Perusasetukset... 5 Valikkorakenne... 7 Juoksusensorin asettaminen kengännauhojen päälle...12 Juoksusensorin asettaminen kengänpohjan

Lisätiedot

Polar FT7 Käyttöohje SUOMI

Polar FT7 Käyttöohje SUOMI Polar FT7 Käyttöohje SUOMI SISÄLLYS 1. POLAR FT7 -HARJOITUSTIETOKONEEN EDUT... 3 2. ALOITUSOPAS... 4 Tutustu Polar FT7 -harjoitustietokoneeseesi... 4 FT7:n näppäimet ja valikko... 4 Perusasetuksista aloittaminen...

Lisätiedot

BRUKSANVISNING BRUGERHÅNDBOG KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

BRUKSANVISNING BRUGERHÅNDBOG KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGERHÅNDBOG KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Manufactured by Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Tel +358 8 5202 100 Fax +358 8 5202 300 www.polar.fi 17923225.00 SWE/DNK/FIN/NOR

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SUUNTO T1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2350675

Käyttöoppaasi. SUUNTO T1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2350675 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle SUUNTO T1. Löydät kysymyksiisi vastaukset SUUNTO T1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Polar Balance -vaa an käyttöohje 3. Esittely 3. Polar Balance -vaaka 3. Aktiivisuuden seurannalla varustettu Polar-rannelaite (Loop, V800, M400...

Polar Balance -vaa an käyttöohje 3. Esittely 3. Polar Balance -vaaka 3. Aktiivisuuden seurannalla varustettu Polar-rannelaite (Loop, V800, M400... SISÄLLYSLUETTELO Polar Balance -vaa an käyttöohje 3 Esittely 3 Polar Balance -vaaka 3 Aktiivisuuden seurannalla varustettu Polar-rannelaite (Loop, V800, M400...) 3 Polar Balance -painonhallintapalvelu

Lisätiedot

NÄPPÄIMET. Polar F11. Käyttöohje

NÄPPÄIMET. Polar F11. Käyttöohje NÄPPÄIMET 17928177.00 SWE/FIN A FIN Käyttöohje Polar F11 Light Back Avaa valikko painamalla OK. Liiku valikoissa painamalla / -näppäimiä. Palaa kellonajan näyttötilaan painamalla Back-näppäintä ja pitämällä

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Lue käyttöohje huolella tutustuessasi Polar M91 ti -sykemittariisi. Ohjeen avulla laitteen käyttö ja hoito käyvät helpommin.

Lue käyttöohje huolella tutustuessasi Polar M91 ti -sykemittariisi. Ohjeen avulla laitteen käyttö ja hoito käyvät helpommin. Lue käyttöohje huolella tutustuessasi Polar M91 ti -sykemittariisi. Ohjeen avulla laitteen käyttö ja hoito käyvät helpommin. Etukannen yhteyteen sijoitettu irrotettava toimintokartta toimii pikaoppaana

Lisätiedot

Pikakäyttöohje: Firstbeat Kuntovalmentaja

Pikakäyttöohje: Firstbeat Kuntovalmentaja Pikakäyttöohje: Firstbeat Kuntovalmentaja Kuntovalmentaja on avaimesi hyvään kuntoon! Valmentaja: Kertoo harjoitteletko oikein suhteessa kuntotasoosi ja tavoitteeseesi. Älykäs päivittyvä harjoitusohjelma.

Lisätiedot

Varmista että kello on ladattu ennen kuin otat sen käyttöön. Jos sen akun varaus on liian alhainen, kellon toiminnot eivät toimi luotettavasti.

Varmista että kello on ladattu ennen kuin otat sen käyttöön. Jos sen akun varaus on liian alhainen, kellon toiminnot eivät toimi luotettavasti. I. Kellon esittely II. Osat Ⅲ. Aloitus Sovelluksen (application) asennus iphone: etsi 'H Band' App Storesta ja lataa se. Android: etsi 'H Band' Google Play Storesta ja lataa se. Bluetooth-yhteys Vaihe

Lisätiedot

NÄPPÄIMET. Valmistaja: Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN KEMPELE Puh Fax

NÄPPÄIMET. Valmistaja: Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN KEMPELE Puh Fax NÄPPÄIMET Light Valmistaja: Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Puh. +358 8 5202 100 Fax +358 8 5202 300 Back OK www.polar.fi 17928491.01 FIN B Käyttöohje Polar F55 Avaa valikko painamalla

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 B C A 24/7 aktiivisuusranneke ja sovellus älypuhelimelle/tabletille. Toiminnot: Askelmittari Unen mittaus Kilometrilaskuri Kalorilaskuri Aktiivisuusmittari

Lisätiedot

19627430.00 SWE/FIN A FIN HELPPO TIE HYVÄÄN KUNTOON

19627430.00 SWE/FIN A FIN HELPPO TIE HYVÄÄN KUNTOON HELPPO TIE HYVÄÄN KUNTOON 19627430.00 SWE/FIN A FIN SISÄLLYS 1. Syke opastaa liikkumaan oikein... 3 2. Monipuoliset käyttövaihtoehdot... 4 3. Tavoitesykealue... 6 4. Oikein suoritettu liikuntakerta...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX Trifitek Finland Oy 2014 1. YLEISTÄ Tämä käyttöohje sisältää tietoja ja varoituksia, joita on noudatettava, jotta mittalaitetta voidaan käyttää turvallisesti

Lisätiedot

Sisällys SUOMI 1. POLAR AW200 -AKTIIVISUUSKELLO - EDUT.. 4

Sisällys SUOMI 1. POLAR AW200 -AKTIIVISUUSKELLO - EDUT.. 4 Sisällys 1. POLAR AW200 -AKTIIVISUUSKELLO - EDUT.. 4 2. KÄYTÖN ALOITTAMINEN... 5 Kellon näppäimet... 5 Kellotilat ja valikkorakenne... 6 Aloitustoimet... 7 3. ENNEN AKTIVITEETTIA... 8 Päivittäinen käyttö...

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

SUOMI. Kylpyhuoneen hanat

SUOMI. Kylpyhuoneen hanat SUOMI Kylpyhuoneen hanat Päivittäinen käyttö vaatii kylpyhuoneen hanalta paljon. Riippumaton instituutti testaa kaikki hanamme huolellisesti, jotta voimme olla varmoja, että ne täyttävät tiukat laatu-

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1 Nokia FM-lähetin CA-300 6 3 5 7 9203671/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että CA-119- tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRC-1490 Langaton sääasema

KÄYTTÖOHJE TRC-1490 Langaton sääasema KÄYTTÖOHJE TRC-1490 Langaton sääasema PIKAKÄYTTÖOPAS 1. Liu uta laitteen takana sijaitseva paristopesän kansi auki. 2. Asenna 2 AAA-paristoa paristopesään oikeaa napaisuutta noudattaen. 3. Sulje paristopesän

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin Tuotetiedot Vastaanotin Hiiri Näppäimistö A: Ilmaisin B: Yhteyspainike Asennus C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin H: Paristotila I:

Lisätiedot

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä DB-80 Kiikarit ja digitaalikamera Tuotetiedot A: Objektiivin rengas B: Kiikariobjektiivi C: Nestekidenäyttö Ohjeet käytettäessä kiikareina D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F:

Lisätiedot

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SEIKO-kello PERPETUAL CALENDAR Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SNQ 003 P Onnittelemme Sinua tämän analogisen SEIKO -kvartsikellon Cal. 6A32 hankkimisesta. Lue nämä ohjeet huolella ennen kellon käyttöönottoa voidaksesi

Lisätiedot

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Tuotetiedot Hiiri Laturi F A B D G I E C H J A: Hiiren kakkospainike B: Intelli-rullahiiri/ pariston merkkivalo tyhjä ja varattu C: Hiiren ykköspainike D: Selaa taaksepäin

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Soutulaite magneettisella vastuksella

Soutulaite magneettisella vastuksella Soutulaite magneettisella vastuksella 1 KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA MALLI R600 P SPORTOP Laitteella on vuoden takuu. Takuu kattaa sekä valmiste- että raaka-aineviat. Takuu on voimassa ainoastaan laitteen ollessa

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

Sisältö. 1. Suomi P. 3. Copyright by ENERGETICS

Sisältö. 1. Suomi P. 3. Copyright by ENERGETICS Light Bench 6.1 FI Sisältö 1. Suomi P. 3 FI Nämä käyttöohjeet ovat ainoastaan asiakasta varten. ENERGETICS ei takaa kielenkäännöksestä tai tuotteen teknisistä muunnoksista johtuvia virheitä. Copyright

Lisätiedot

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C Tuotetiedot J A B C E F H K D Hiiri A: Vierityskiekko ja kolmas painike (automaattinen vieritys painamalla) Vierityskiekon alapuolella: Pariston virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard & Mouse -tuotteiden käyttäjille. Jos kaipaat lisäapua, voit ottaa yhteyttä

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD

TRUST WIRELESS KEYBOARD TRUST WIRELESS KEYBOARD Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard -tuotteen käyttäjille. Ota ongelmatilanteissa yhteyttä yhteen Trustin asiakaspalvelukeskuksista.

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

Päivittäinen käyttö vaatii keittiöhanalta paljon. Varmistaaksemme, että kaikki mallistomme hanat täyttävät tiukat laatu- ja kestävyysvaatimuksemme,

Päivittäinen käyttö vaatii keittiöhanalta paljon. Varmistaaksemme, että kaikki mallistomme hanat täyttävät tiukat laatu- ja kestävyysvaatimuksemme, Keittiöhanat Päivittäinen käyttö vaatii keittiöhanalta paljon. Varmistaaksemme, että kaikki mallistomme hanat täyttävät tiukat laatu- ja kestävyysvaatimuksemme, riippumaton instituutti testaa ja hyväksyy

Lisätiedot

HDS Gen3 Pikaopas. Yleiskuvaus. Nro Näppäin Toiminto

HDS Gen3 Pikaopas. Yleiskuvaus. Nro Näppäin Toiminto HDS Gen3 Pikaopas FI Yleiskuvaus 1 4 6 5 7 2 3 8 9 10 11 Nro Näppäin Toiminto 1 Kosketusnäyttö 2 Sivut-näppäin Aktivoi aloitussivun Kohdistin- Siirtää kohdistinta, siirtyy valikkokohteissa ja säätää arvoja

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

HOME TRAINER. Malli B780P

HOME TRAINER. Malli B780P HOME TRAINER Malli B780P Osalista Kuvio 1 Etujalan asennus 1. Kiinnitä etujalka (B) pääkehykseen (A) ruuvit (L1), prikat (L2) sekä (L6) ja mutterit (L3). Kuvio 2 Reunajalan asennus 1. Kiinnitä reunajalka

Lisätiedot

Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet

Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet Kiitos, että olet valinnut tuotteemme! Olemme varmoja, että tulet olemaan tyytyväinen lastenvaunuihimme. Ennen kuin käytät lastenrattaita, on erittäin suositeltavaa

Lisätiedot

User Guide Käyttöohje

User Guide Käyttöohje RollerMouse Pro3 User Käyttöohje Guide Pakkauksen sisältö 1 1. RollerMouse Pro3 2. Kaksi lyhyttä näppäimistön säätöpalaa 3. Kaksi pitkää näppäimistön säätöpalaa 4. Käyttöohje 4 2 3 RollerMousen toiminnot

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AXN300. Polar. Outdoor-tietokone NÄPPÄIMET. Light Keylock. Start. Stop. Down

KÄYTTÖOHJE AXN300. Polar. Outdoor-tietokone NÄPPÄIMET. Light Keylock. Start. Stop. Down NÄPPÄIMET 17925353.00 SWE/FIN B FIN KÄYTTÖOHJE Polar Outdoor-tietokone AXN300 Light Keylock Stop Hyvä asiakas, Onnittelumme Polar Outdoor -tietokoneen hankkimisesta. Olemme ylpeitä voidessamme tarjota

Lisätiedot

FORMULA 1 RACE MASTER

FORMULA 1 RACE MASTER FORMULA 1 RACE MASTER Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

Leica DISTO A2. The original laser distance meter

Leica DISTO A2. The original laser distance meter Leica DISTO A2 The original laser distance meter Käyttöohje Suomi Onnittelut Leica DISTO :n hankkimisen johdosta. Yleiskatsaus Leica DISTO A2 1.1.0 fin Turvaohjeet löytyvät erillisestä kirjasesta tämän

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 14 15 1. /VIRITÄ - 2. AJAN ASETTAMINEN MUISTI/MUISTI+ 3. TORKKU /LEPO 4. PÄÄLLE/POIS 5. / VIRITÄ + 6. ÄÄNENVOIMAKKUUS PIENENNÄ - /HERÄTYS 1 PÄÄLLE/POIS

Lisätiedot

HP ScrollSmart Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP ScrollSmart Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP ScrollSmart Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on oikeakätiselle lukolle. Pystymallisen lukon koodit ovat erilaiset. Lukkojen asetukset toimituksen yhteydessä

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SUUNTO ELEMENTUM VENTUS

Käyttöoppaasi. SUUNTO ELEMENTUM VENTUS Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle SUUNTO ELEMENTUM VENTUS. Löydät kysymyksiisi vastaukset SUUNTO ELEMENTUM VENTUS käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Käyttöönotto-opas RT Controller

Käyttöönotto-opas RT Controller Käyttöönotto-opas RT Controller Pikaopas RT-järjestelmän käyttöönottoa varten Aloitusopas RT Controller Versio 1.3 (090831) (Käytä tämän pikaoppaan kanssa opasta User Manual RT Controller, versio 2.1 tai

Lisätiedot

Polar-sykemittari Asetukset Sykkeenmittauksen aloitus OwnZone-sykealueen määritys Toiminnot sykkeenmittauksen aikana

Polar-sykemittari Asetukset Sykkeenmittauksen aloitus OwnZone-sykealueen määritys Toiminnot sykkeenmittauksen aikana SISÄLLYSLUETTELO Polar-sykemittari... 6 Sykemittarin osat... 6 Näin aloitat... 7 Näppäimet ja niiden toiminnot... 8 Toimintatilat ja niiden ominaisuudet... 9 Asetukset... 11 Käyttäjätiedot... 11 Aseta

Lisätiedot

testo 606-1 Käyttöohje

testo 606-1 Käyttöohje testo 606-1 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 606-1 Pikaohje testo 606-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Mittauspiikit 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) 6 Laitteen toimintatestausnastat

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -ohjelma. Oppaan osanumero: 383705-351

Tietokoneen asetukset -ohjelma. Oppaan osanumero: 383705-351 Tietokoneen asetukset -ohjelma Oppaan osanumero: 383705-351 Toukokuu 2005 Sisällysluettelo Tietokoneen asetukset -ohjelma Hakemisto Tietokoneen asetukset -ohjelman käynnistäminen.... 2 Tietokoneen asetukset

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Suomi PCH-2016 7025574 PlayStation Vita-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa Paina viisi sekuntia Kytke virta PS Vita -järjestelmään. Kun kytket

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR-550

KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR-550 KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR550 Trifitek Finland Oy 04 . Ominaisuudet Mittausmenetelmät: Näkyvä valo / optinen, käyttämällä heijastusteippiä tai koskettamalla pyörivää kohdetta. Maksimi / minimi näyttö,

Lisätiedot

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU Yleisimmät ongelmat CGI (Mukana) sovellus Sovelluksen päivittäminen Lataaminen ja asennus Kielen vaihtaminen Ympäristön vaihtaminen (tuotanto-testi) Uudelleenasennus Pakotettu

Lisätiedot

Nokia Display Headset (HS-6) -laitteen käyttöohje. 9232425 1. painos

Nokia Display Headset (HS-6) -laitteen käyttöohje. 9232425 1. painos Nokia Display Headset (HS-6) -laitteen käyttöohje 9232425 1. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote HS-6 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla SSID:n

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

LCD-NÄYTTÖ. Käyttöohjeesta

LCD-NÄYTTÖ. Käyttöohjeesta LCD-NÄYTTÖ Käyttöohjeesta Onneksi olkoon uuden Oregon Scientific (FAW- 101) sääaseman hankinnan johdosta. Tämä sääasema ennustaa säätä, mittaa ilmanpaineen ja -kosteuden sekä ulko- ja sisälämpötilan langattomasti.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Salasanojen hallinta Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Restaurant Enterprise Solution Asiakirjan tarkoitus Tämä asiakirja kertoo tarvittavat säännöt kuinka hallinnoida RES salasanoja

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike Tervetuloa. Osat Flare R Mikro-USB-johto Quick Connect -kiinnike Bikeurope BV / Trek Benelux Ceintuurbaan 2-20C 3847 LG Harderwijk Alankomaat Puhelin: +31 (0) 33 4500600 (BLX) Osoite (Yhdysvallat): 801

Lisätiedot

Touch TENS 1 Luonnollinen kivun lievittäjä

Touch TENS 1 Luonnollinen kivun lievittäjä Touch TENS 1 Esittely Touch TENS on kaksikanavainen, helppokäyttöinen TENS -laite. Laitteessa on seitsemän esiasennettua ohjelmaa, jotka käynnistyvät nappia painamalla. Ominaisuudet: Kaksi erillistä kanavaa.

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas

Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas Kotisi tulevaisuus alkaa nyt! Hienoa, että käytät Home Connect -sovellusta * Onneksi olkoon käytät tulevaisuuden kahviautomaattia, joka jo tänään helpottaa

Lisätiedot

FIN. Sykemittari. german engineering PM 60. Käyttöohje

FIN. Sykemittari. german engineering PM 60. Käyttöohje Sykemittari FIN german engineering PM 60 Käyttöohje SISÄLLYSLUETTELO Toimituksen laajuus...2 Tärkeitä ohjeita...3 Yleistä tietoa kuntoharjoittelusta...5 Sykemittarin toiminnot...6 Signaalinsiirto ja laitteiden

Lisätiedot