Polar FT40. Käyttöohje ENG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Polar FT40. Käyttöohje 17934440.00 ENG"

Transkriptio

1 Polar FT40 Käyttöohje ENG

2 SISÄLLYS 1. POLAR FT40 -HARJOITUSTIETOKONEEN EDUT... 4 Harjoitustoiminnot Harjoituksen lopettaminen Harjoitusvinkkejä KÄYTÖN ALOITTAMINEN... 5 Tutustu Polar FT40 -harjoitustietokoneeseesi... 5 Perusasetuksista aloittaminen... 6 Rannelaitteen näppäimet ja valikkorakenne... 7 Näytön symbolit HARJOITTELU... 9 Lähettimen käyttö... 9 Harjoituksen aloittaminen Rasvanpoltto ja kunnon kehittäminen HARJOITTELUN JÄLKEEN Harjoitusyhteenveto Harjoitustietojen tarkasteleminen Tiedonsiirto Kuntotason testaaminen Polar-kuntotestin suorittaminen Kuntotestin tulosten tulkitseminen Kuntotestin tulosten seuraaminen... 24

3 5. ASETUKSET Kelloasetukset Harjoitusasetukset Käyttäjätiedot Yleisasetukset TÄRKEITÄ TIETOJA FT40-harjoitustietokoneen hoito Huolto Paristojen vaihtaminen Huomioitavaa Ongelmatilanteita Tekniset tiedot Takuu ja vastuunrajoitus... 39

4 1. POLAR FT40 -HARJOITUSTIETOKONEEN EDUT KEHON TUNTEMINEN: Polar FT40 -harjoitustietokoneen avulla harjoitellessa ei tarvitse enää arvailla. FT40 näyttää harjoituksen vaikutukset: rasvanpolttotehon tai kunnon kehittymisen. RASVANPOLTTO : Rasvanpolttoalueella poltetaan kaloreita, kiihdytetään aineenvaihduntaa ja muodostetaan perusta korkeatehoiselle harjoittelulle. KUNNON KEHITTYMINEN: Kunnon kehittymisalueella harjoitellaan kovempaa kardiovaskulaarisen kunnon kehittämiseksi, sydämen vahvistamiseksi ja lihasten verenkierron parantamiseksi. 4 SUOMI

5 2. KÄYTÖN ALOITTAMINEN Tutustu Polar FT40 -harjoitustietokoneeseesi Rannelaite tallentaa ja näyttää sykkeen ja muut tiedot harjoituksen aikana. Polar WearLink + -lähetin välittää sykesignaalin rannelaitteelle. WearLink+ -lähettimeen kuuluu lähetinyksikkö ja kiinnitysvyö. Voit ladata tämän käyttöohjeen viimeisimmän version osoitteesta SUOMI 5

6 Perusasetuksista aloittaminen Voit aktivoida Polar FT40 -harjoitustietokoneen painamalla jotakin näppäintä sekunnin ajan. Kun FT40 on aktivoitu, sitä ei voi enää sammuttaa. 1. Language (Kieli): Valitse Deutsch (saksa), English (englanti), Español (espanja), Français (ranska) tai Italiano (italia) YLÖS/ALAS-näppäimellä. Paina OK-näppäintä. 2. Näyttöön tulee Please enter basic settings (Syötä perusasetukset). Paina OK. 3. Valitse Time format (Ajan esitys). 4. Syötä Time (Aika). 5. Syötä Date (Päivämäärä). 6. Valitse Units (Yksiköt). Valitse metrijärjestelmä (KG, CM) tai imperiaalinen järjestelmä (LBS, FT). Jos valitset lbs/ft-vaihtoehdon, kalorit näytetään CAL-muodossa, mutta muussa tapauksessa KCAL-muodossa. Kalorit mitataan kilokaloreina. 7. Syötä Weight (Paino). 8. Syötä Height (Pituus). 9. Syötä Date of birth (Syntymäaika). 10. Valitse Sex (Sukupuoli). 11. Settings OK? (Asetukset OK?) tulee näyttöön. Hyväksy ja tallenna asetukset valitsemalla Yes (Kyllä). Näyttöön tulee Basic settings complete (Perusasetukset valmiit), ja FT40 siirtyy ajannäyttötilaan. Valitse NO (Ei), jos haluat muuttaa asetuksia. Näyttöön tulee Please enter basic settings (Syötä perusasetukset). Määritä perusasetukset uudelleen. Voit muokata käyttäjätietoja myöhemmin. Lisätietoja on kappaleessa Asetukset. 6 SUOMI

7 Rannelaitteen näppäimet ja valikkorakenne YLÖS: Valikon avaamiseen, valintaluetteloiden selaamiseen ja arvojen säätämiseen OK: Valintojen vahvistamiseen, harjoitustavan tai -asetusten valitsemiseen ALAS: Valikon avaamiseen, valintaluetteloiden selaamiseen ja arvojen säätämiseen TAKAISIN: Valikosta poistumiseen Edelliselle tasolle palaamiseen Valinnan peruuttamiseen Asetusten muuttamatta jättämiseen Pitkään painettuna palaa ajannäyttöön VALO: Näytön valaisemiseen Näppäintä pitkään painamalla voi siirtyä pikavalikkoon ajannäytössä (näppäinten lukitsemiseksi, hälytyksen asettamiseksi tai aikavyöhykkeen valitsemiseksi) tai harjoituksen aikana (äänten säätämiseksi tai näppäinten lukitsemiseksi) SUOMI 7

8 Näytön symbolit Seuraavassa taulukossa ovat näytön symbolit kuvauksineen. Symboli Kuvaus Rannelaitteen pariston virta on heikko. Hälytys on käytössä. Äänet ovat pois päältä. Aika 2 on käytössä. Näytön oikeassa alareunassa näkyy numero kaksi. Näppäinlukko on käytössä. Sykelähetys on päällä. 8 SUOMI

9 3. HARJOITTELU Lähettimen käyttö Käytä lähetintä sykkeenmittaamiseen. 1. Kostuta kiinnitysvyön kankaiset elektrodipinnat juoksevan veden alla. 2. Kiinnitä lähetinyksikkö kiinnitysvyöhön. Säädä lähettimen kiinnitysvyön pituus siten, että se on tiukasti, mutta mukavasti kiinni. 3. Kiedo kiinnitysvyö rintakehäsi ympärille rintalihasten alapuolelle ja kiinnitä koukku vyön toiseen päähän. 4. Tarkista, että kostutetut elektrodipinnat ovat tiiviisti ihoasi vasten ja että lähetinyksikön Polar-logo on rintakehäsi keskellä oikeinpäin. Voit pidentää lähettimen pariston käyttöikää irrottamalla lähetinyksikön kiinnitysvyöstä aina käytön jälkeen. Hiki ja kosteus saattavat pitää elektrodipinnat kosteina ja lähettimen aktiivisena. Tämä lyhentää lähettimen pariston käyttöikää. Katso yksityiskohtaiset pesuohjeet luvusta Tärkeitä tietoja. Video-opetusohjelmia löytyy osoitteesta SUOMI 9

10 Harjoituksen aloittaminen 1. Laita WearLink+ -lähetin päällesi ja rannelaite ranteeseesi. 2. Paina OK ja valitse Start (Aloita). Voit aloittaa tallennuksen painamalla OK. Jos haluat muokata ääntä, sykenäkymää tai muita harjoitusasetuksia ennen harjoituksen aloittamista, valitse Training Settings (Harjoitusasetukset). Lisätietoja on kappaleessa Asetukset. Harjoituskerta tallennetaan vain, kun harjoitus kestää yli minuutin. Rasvanpoltto ja kunnon kehittäminen Harjoiteltaessa Polar FT40 tuo näkyviin optimaalisen harjoitustehon, jota tarvitaan rasvanpolttoon ja kunnon kehittämiseen. Nämä tehoasetukset voivat vaihdella päivittäin fyysisen ja henkisen tilan mukaan. Kun aloitat harjoituksen tallentamisen, FT40 analysoi nykyisen kuntosi ja säätää tehoja tarvittaessa sen mukaan. Tämä älykäs harjoitustietokone tunnistaa kehosi päivittäisen tilan sykkeen ja sen sykevälivaihtelun perusteella. Kun keho on palautunut edellisestä harjoituksesta eikä ole väsynyt eikä stressaantunut, voit tehdä raskaampia harjoituksia. Harjoituksen vaikutus näytetään rannelaitteessa reaaliajassa. Rasvanpolton ja kunnon kehittämisen tehoalueet on eroteltu toisistaan pystysuuntaisella katkoviivalla. FT40 laskee tämän katkoviivan paikan ja siirtää sitä automaattisesti nykykuntosi mukaan. 10 SUOMI

11 Effect (Vaikutus)-asetuksen tilaksi muuttuu Fatburn (Rasvanpoltto) tai Fitness (Kunto) sen mukaan, millä vyöhykkeellä olet. 1. Nykyinen syke 2. Sykeraja-arvo rasvanpolton ja kunnon kehittämisen tehoalueiden välillä. ~ häviää näytöstä, kun FT40 säätää tehoalueita fyysisen tilasi mukaan tarvittaessa. Fatburn (Rasvanpoltto) (sydänsymboli sijaitsee viivan vasemmalla puolella) Rasvanpolttoalueella harjoitusteho on alhaisempi ja energianlähteenä käytetään enimmäkseen rasvaa. Tästä syystä rasva palaa tehokkaasti ja aineenvaihdunta, eritoten rasvan hapettuminen, kiihtyy. Fitness (Kunto) (sydänsymboli sijaitsee viivan oikealla puolella) Kunnon kehittämisen alueella harjoitusteho on suurempi, ja pystyt parantamaan kardiovaskulaarista kuntoasi eli vahvistamaan sydäntäsi ja parantamaan lihasten sekä keuhkojen verenkiertoa. Energian päälähteenä toimivat hiilihydraatit. SUOMI 11

12 Voit lukita Fatburn (Rasvanpoltto) tai Fitness(Kunto) -alueen päälle sen mukaan, mikä kunkin harjoituksen tavoite on. Kun olet haluamallasi alueella, lukitse se painamalla OK-näppäintä sekunnin ajan. Näyttöön tulee Fat burning zone locked (rasvanpoltto sykealue lukittu) tai Fitness zone locked (kuntoa kehittävä sykealue lukittu). Rannelaite antaa äänimerkin, jos harjoittelet liian kovaa tai liian kevyesti. Esimerkiksi tässä kuvassa lukittuna on rasvanpolttoalue. Voit poistaa alueen lukituksen, paina OK-näppäintä sekunnin ajan. 12 SUOMI

13 Harjoitustoiminnot Harjoituksen aikana näytetään seuraavat tiedot. Voit muuttaa näkymää painamalla YLÖS/ALAS-näppäimiä. Syke Nykyinen syke. Harjoituksen kesto on näkyvissä kaikissa näkymissä. Kalorit Poltettujen kaloreiden määrä. Aika Kellonaika. SUOMI 13

14 Pikavalikko: Kun painat VALO-näppäintä pitkään harjoituksen aikana, Quick menu (pikavalikko) tulee näyttöön. Pikavalikossa voit säätää harjoitusääniä ja lukita näppäimiä. HeartTouch: Näyttää ajan harjoituksen aikana, kun rannelaite siirretään lähettimen lähelle. Lähetinkontaktitoiminnon voi ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä (On/Off) valitsemalla Settings > Training Settings > HeartTouch (Asetukset > Harjoitusasetukset > HeartTouch). Harjoituksen lopettaminen Voit keskeyttää harjoituksen tallennuksen painamalla TAKAISIN-näppäintä. Voit lopettaa harjoituksen painamalla TAKAISIN-näppäintä kahdesti. Näyttöön tulee Stopped (Lopetettu). Tämän jälkeen näyttöön tulee yhteenveto harjoituksesta. Lisätietoja on harjoituksen jälkeisiä toimenpiteitä käsittelevässä kappaleessa. Irrota lähetinyksikkö kiinnitysvyöstä ja huuhtele kiinnitysvyö juoksevan veden alla jokaisen käyttökerran jälkeen. Pese kiinnitysvyö säännöllisesti pesukoneessa +40ºC:n lämpötilassa vähintään joka viidennen käyttökerran jälkeen. 14 SUOMI

15 Harjoitusvinkkejä Jos tavoitteesi on pudottaa painoa, harjoitusten on kestettävä vähintään minuuttia rasvanpolttoalueella. Mitä pidempään harjoitus kestää, sitä enemmän kaloreita palaa etenkin rasvasta. Poltettujen rasvakaloreiden prosenttiosuus näkyy yhteenvedossa harjoituksen jälkeen. Jos haluat parantaa kardiovaskulaarista kuntoasi, pyri harjoittelemaan kunnon kehittämisen alueella kolme neljä kertaa viikossa noin minuuttia kerrallaan. Mitä paremmassa kunnossa olet, sitä enemmän (useammin ja pidempään) sinun on harjoiteltava kehittääksesi kuntoasi. Lisätietoja harjoittelusta on sitä käsittelevissä artikkeleissa osoitteessa SUOMI 15

16 4. HARJOITTELUN JÄLKEEN Harjoitusyhteenveto Polar FT40 tuo näkyviin harjoitusyhteenvedon kunkin harjoituksen jälkeen: Kalorit Harjoituksen aikana kulutetut kalorit Kal. rasva Rasvan osuus kulutetuista kaloreista Harjoituksen kesto on näkyvissä kaikissa näkymissä. Keskiarvo Keskiarvosyke harjoituksen aikana Maksimi Maksimisyke harjoituksen aikana 16 SUOMI

17 Fatburn (Rasvanpoltto) Rasvanpolttoalueella käytetty aika Fitness (Kunto) Kunnon kehittämisen alueella käytetty aika SUOMI 17

18 Harjoitustietojen tarkasteleminen Voit tarkastella harjoitustietoja kohdissa Training files (Harjoitustiedostot), Week summaries (Viikoittaiset yht.vedot) ja Totals (Kertymät). 1. Valitsemalla Data > Training files (Tiedot > Harjoitustiedostot) voit tarkastella 50 edellisen harjoituskerran yksityiskohtaisia harjoitustietoja. Tiedot ovat samankaltaisia kuin mitä kunkin harjoituksen jälkeen näytetään. Jokainen pylväs edustaa yhtä harjoituskertaa. Valitse harjoitus, jota haluat tarkastella. Ylärivi: Päivämäärä ja ajankohta, jolloin tiedosto luotiin Alarivi: Harjoitusaika Kun Training files (Harjoitustiedostot) ovat täynnä, vanhin harjoitustiedosto korvataan uusimmalla. Jos haluat tallentaa tiedoston pidemmäksi aikaa, siirrä se Polarin nettipalveluun osoitteessa Lisätietoja on kohdassa Tiedonsiirto. Jos haluat poistaa harjoitustiedoston, valitse Data > Delete files (Tiedot > Poista tiedostot) ja poistettava tiedosto. Delete file? (Poista tiedosto?) tulee näyttöön. Valitse Yes (Kyllä). Remove from total? (Poista kertymästä?) tulee näyttöön. Voit poistaa tiedoston myös kertymistä valitsemalla Yes (Kyllä). 18 SUOMI

19 2. Voit tarkastella edellisten 16 viikon harjoitustietoja ja -tuloksia valitsemalla Data > Week summaries (Tiedot > Viikoittaiset yht.vedot). Jokainen pylväs edustaa yhtä harjoitusviikkoa. Valitse YLÖS/ALAS-näppäimillä viikko, jota haluat tarkastella. Ylärivi: Viikon alkamis-/päättymispäivämäärät Alarivi: Kokonaisharjoitusaika Jos haluat nollata viikkoyhteenvedot, valitse Data > Reset weeks? (Tiedot > Nollaa viikot?). Voit nollata viikkoyhteenvedot valitsemalla Yes (Kyllä). 3. Voit tarkastella edellisestä nollauksesta lähtien kertynyttä kokonaiskestoa, harjoituskertojen määrää ja kalorimäärää valitsemalla Data > Totals since xx.xx.xxxx (Tiedot > Kertymät lähtien xx.xx.xxxx). Jos haluat nollata kertymät, valitse Data > Reset totals (Tiedot > Nollaa kertymät) ja valitse Yes (Kyllä). SUOMI 19

20 Tiedonsiirto Ohjeet tietojen siirtämiseen FT40-harjoitustietokoneesta polarpersonaltrainer.com-palveluun Jos haluat seurata harjoitteluasi pitkältä ajalta, voit siirtää harjoitustiedostot vaivattomasti Polar FT40 -harjoitustietokoneesta polarpersonaltrainer.com-palveluun Polar FlowLink -laitteella*. Palvelussa voit tarkastella harjoitustietoja yksityiskohtaisesti ja kuvaajamuotoon muunnettuna. 5. Toimi WebSync-ohjelman tiedonsiirtoprosessin mukaisesti tietokoneessa. Lisäohjeita tiedonsiirrosta on polarpersonaltrainer.com-palvelun kohdassa Help (Ohje). *Edellyttää valinnaista Polar FlowLink -laitetta. 1. Rekisteröidy osoitteessa polarpersonaltrainer.com. 2. Noudata Polar WebSync -tiedonsiirto-ohjelman lataus- ja asennusohjeita. 3. Liitä FlowLink tietokoneen USB-porttiin. 4. Aseta FT40 FlowLink-laitteeseen näyttö alaspäin. 20 SUOMI

21 Kuntotason testaaminen Polar-kuntotesti on helppo ja nopea tapa mitata aerobinen kunto ja hapenottokyky. Testi tehdään levossa. Testitulosarvoa kutsutaan OwnIndex-arvoksi. OwnIndex-arvo on verrattavissa maksimihapenottokykyyn (VO 2max ), yleiseen hapenottokyvyn suureeseen. Voit lukea lisää aiheesta testitulosten tulkitsemista käsittelevästä kappaleesta. OwnIndex-arvo voi parantaa kalorien laskennan tarkkuutta harjoituksen aikana. Vältä häiriötekijöitä. Testitulos on sitä luotettavampi mitä rentoutuneemmassa tilassa olet ja mitä rauhallisempi testiympäristö on (ei esimerkiksi televisiota, puhelinta tai puhumista). Vältä raskasta fyysistä rasitusta, alkoholia tai piristysaineita testipäivänä tai sitä edeltävänä päivänä. Vältä raskaiden aterioiden syömistä ja tupakoimista 2 3 tuntia ennen testiä. Suorita testi aina samanlaisissa olosuhteissa ja samaan vuorokauden aikaan. Varmista, että olet määrittänyt käyttäjäasetukset oikein. Testi on tarkoitettu terveille aikuisille. Jotta testitulos olisi mahdollisimman luotettava, huomioi seuraavat asiat: SUOMI 21

22 Polar-kuntotestin suorittaminen 1. Pue lähetinvyö yllesi, mene pitkällesi ja rentoudu 1 3 minuutiksi ennen testiä. 2. Aloita testi valitsemmalla Fitness test (Kuntotesti) > Start test (Aloita testi). Kuntotesti alkaa heti, kun FT40 havaitsee sykkeesi. 3. Noin 5 minuuttia myöhemmin testi päättyy äänimerkkiin, ja tulos tulee näyttöön. 4. Paina OK. Update VO 2max? (Päivitä VO 2max?) tulee näyttöön. 5. Valitse Yes (Kyllä), jos haluat tallentaa testituloksen kohtiin User information (Käyttäjäasetukset) ja OwnIndex results (OwnIndex-tulokset). Jos tiedät laboratorio-olosuhteissa mitatun VO2max-arvosi ja olet syöttänyt sen kohtaan User information (Käyttäjäasetukset), voit tallentaa testituloksen vain OwnIndex results (OwnIndex-tulokset) -kohtaan valitsemalla No (Ei). Ongelmatilanteita Näyttöön tulee Set activity lev. of past 3 months (Aseta edell. 3 kk aktiivisuustaso) > Aseta aktiivisuustasosi (lisätietoja on kohdassa Asetukset). Teksti Activity set! (Aktiivisuus asetettu!) tulee näyttöön ja testi alkaa. Näyttöön tulee Test Failed (Kuntotesti epäonnistui) > Edellistä OwnIndex-arvoa ei korvata. Sykettä ei näy > Testi epäonnistuu. Tarkista, että lähettimen elektrodit ovat riittävän kosteat ja että vyö on riittävän tiiviisti rintaasi vasten. 22 SUOMI

23 Kuntotestin tulosten tulkitseminen Voit tulkita OwnIndex-arvoja vertaamalla yksittäisiä arvoja ja niissä ajan myötä tapahtuneita muutoksia. OwnIndex-arvoa voi tulkita myös sukupuolen ja iän perusteella. Etsimällä OwnIndex-arvosi seuraavasta taulukosta voit selvittää, kuinka aerobinen kuntosi vastaa muiden samanikäisten ja samaa sukupuolta olevien henkilöiden aerobista kuntoa. Tämä kuntoluokitus perustuu kirjallisuuskatsaukseen, jossa on esitetty 62 tutkimuksen VO 2max -suoramittaustulokset terveillä aikuisilla Yhdysvalloissa, Kanadassa ja seitsemässä Euroopan maassa. Viite: Shvartz E, Reibold RC: Aerobic fitness norms for males and females aged 6 to 75 years: a review. Aviat Space Environ Med; 61:3 11, SUOMI 23

24 Kuntotestin tulosten seuraaminen FT40 tallentaa 60 edellisen kuntotestin tulokset. Voit tarkastella pitkän aikavälin tuloksia siirtämällä tallennetut tiedot Polar FT40 -harjoitustietokoneestasi polarpersonaltrainer.com-palveluun. Palvelussa voit tarkastella testituloksia kaaviomuodossa. Lisätietoja on kohdassa Tiedonsiirto. Aerobisen kunnon selkeä kehittyminen edellyttää keskimäärin noin kuuden viikon säännöllistä harjoittelua. Suurten lihasryhmien harjoittaminen on tehokkain tapa parantaa aerobista kuntoa. Näet kahden edellisen kuntotestin tulokset myös OwnIndex results (OwnIndex-tuloksista). Valitse Fitness test > OwnIndex results (Kuntotesti > OwnIndex-tulokset). Näyttöön tulevat edellisen kuntotestin päivämäärä ja tulos. Voit tarkastella edellisen testin tuloksia painamalla YLÖS/ALAS-näppäimiä. 24 SUOMI

25 5. ASETUKSET Kelloasetukset Valitse muutettava arvo ja paina OK. Säädä arvoja YLÖS/ALAS-näppäimillä ja hyväksy OK-näppäimellä. Valitse Settings (Asetukset) > Watch, time and date (Kello, aika ja pvm). Alarm (Hälytys): Aseta hälytys pois päältä (Off) tai päälle valitsemalla Once (Kerran), Every day (Päivittäin) tai Monday to Friday (Maanantai -perjantai) ja aseta sitten tunnit ja minuutit. Voit lopettaa hälytyksen painamalla TAKAISIN-näppäintä tai siirtää hälytystä 10 minuuttia painamalla YLÖS/ALAS-näppäintä. Hälytystä ei voi käyttää harjoituksen aikana. Time (Aika): Valitse Time 1 (Aika 1) ja määritä ajan esitysmuoto, tunnit ja minuutit. Valitse Time 2 (Aika 2), jos haluat määrittää toisen aikavyöhykkeen ajan lisäämällä tai vähentämällä tuntimäärää. Voit siirtyä ajannäyttötilassa nopeasti ajasta 1 ( Time 1) aikaan 2 (Time 2) painamalla pitkään ALAS-näppäintä. Time zone (Aikavyöhyke): Valitse aikavyöhyke 1 tai 2. Date (Päivämäärä): Aseta päivämäärä. Watch face (Kello): Valitse Time and logo (Aika ja logo) tai Time only (Vain aika). SUOMI 25

26 Harjoitusasetukset Valitse Settings > Training settings (Asetukset > Harjoitusasetukset). Training sounds (Harjoitusäänet): Valitse Off (Pois), Soft (Hiljainen), Loud (Voimakas) tai Very loud (Hyvin voimakas). Heart rate view (Sykenäkymä): Määritä FT40-harjoitustietokoneen sykkeen näyttöyksiköksi Beats per minute (Lyöntiä minuutissa) tai Percent of maximum (Prosenttia maksimisykkeestä). HeartTouch: Valitse On (Päällä) tai Off (Pois). HeartTouch näyttää ajan, kun siirrät rannelaitteen lähettimen lähelle. Heart rate upper limit (Sykkeen yläraja) -asetuksen avulla voit harjoitella omalla tavoitesykealueella (esim. lääkärin neuvosta). Aseta sykkeen yläraja päälle On, säädä rajaa YLÖS/ALAS-näppäimillä ja paina OK. Käyttäjätiedot Valitse Settings > User Information (Asetukset > Käyttäjä- tiedot) ja paina OK. Weight (Paino): Syötä painosi. Height (Pituus): Syötä pituutesi. Date of birth (Syntymäaika): Syötä syntymäpäiväsi Sex (Sukupuoli): Valitse Male (Mies) tai Female (Nainen). Maximum heart rate (Maksimisyke) on korkein sydämen lyöntimäärä minuutissa (bpm) maksimaalisen rasituksen aikana. Muuta oletusarvoa ainoastaan, jos tiedät laboratorio-olosuhteissa mitatun arvosi. Activity (Aktiivisuus): Valitse vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa yleisen fyysisen aktiivisuutesi määrää ja tehotasoa viimeksi kuluneiden kolmen kuukauden aikana. 26 SUOMI

27 1. TOP (5+ hours per week) (Huippu (yli 5 tuntia viikossa)): Teet vähintään viisi raskasta harjoitusta viikossa tai harrastat kilpaurheilua. 2. HIGH (3-5 hours per week) (Korkea (3 5 tuntia viikossa)): Teet vähintään 3 raskasta harjoitusta viikossa. Juokset esimerkiksi kilometriä viikossa tai harrastat 3 5 tuntia viikossa muuta vastaavaa liikuntaa. 3. MODERATE (1-3 hours per week) (Keskitaso (1 3 tuntia viikossa)): Harrastat säännöllisesti vapaa-ajan liikuntaa, esim. juokset 5 10 km viikossa tai harrastat 1 3 tuntia viikossa vastaavaa liikuntaa tai liikut työssäsi kohtalaisen paljon. 4. LOW (0-1 hours per week) (Matala (0-1 tuntia viikossa)): Et osallistu säännöllisesti ohjattuun tai vaativaan fyysiseen kuntoiluun. Kävelet vain omaksi iloksesi tai harrastat vain silloin tällöin liikuntaa, joka saa sinut hengästymään tai hikoilemaan. OwnIndex (VO 2m ax): Kun teet Polar-kuntotestin, OwnIndex-arvosi näkyy oletusarvona. Muuta oletusarvoa ainoastaan, jos tiedät laboratorio-olosuhteissa mitatun VO 2max -arvosi. SUOMI 27

28 Yleisasetukset Valitse Settings > General settings (Asetukset > Yleisasetukset). Button sounds (Näppäinäänet): Säädä näppäinäänet Off / Soft / Loud / Very Loud (Pois / Hiljainen / Voimakas / Hyvin voimakas). Button lock (Näppäinlukko): Valitse Manual loc (Manuaal. lukitus) tai Automatic lock (Autom. lukitus). Automatic lock (Autom. lukitus): Rannelaite lukitsee kaikki näppäimet VALO-näppäintä lukuun ottamatta automaattisesti. Voit kytkeä näppäinlukon pois päältä painamalla VALO-näppäintä ja pitämällä sitä painettuna, kunnes Buttons unlocked (Näppäimet käytössä) tulee näyttöön. Manual lock (Manuaal. lukitus): Voit kytkeä näppäinlukon päälle tai pois päältä painamalla VALO-näppäintä, kunnes Buttons unlocked (Näppäimet käytössä) tulee näyttöön. Units (Yksiköt): Valitse Metric (kg/km) (Metrinen (kg/km)) tai Imperial (lb/ft) (Brittiläinen (lb/ft)). Jos valitset lb/ft-yksiköt, kalorit ilmaistaan Cal-yksikköinä. Muuten ne esitetään kcal-yksikköinä. Language (Kieli): Valitse Deutsch, English, Español, Français tai Italiano (saksa, englanti, espanja, ranska tai italia). 28 SUOMI

29 6. TÄRKEITÄ TIETOJA Voit rekisteröidä Polar-tuotteesi osoitteessa Näin varmistat, että voimme kehittää tuotteitamme ja palvelujamme vastaamaan entistä paremmin tarpeitasi. Polar-tilin käyttäjätunnuksena on aina oma sähköpostiosoite. Sama käyttäjänimi ja salasana toimivat Polar-tuotteiden rekisteröinnissä, polarpersonaltrainer.com-palvelussa, Polar-keskustelupalstalla ja uutiskirjeen rekisteröinnissä. FT40-harjoitustietokoneen hoito Muiden elektronisten laitteiden tapaan myös Polar-harjoitustietokonetta on käsiteltävä huolellisesti. Alla olevat ehdotukset auttavat täyttämään takuun vaatimukset, ja niitä noudattamalla saat nauttia tuotteesta useita vuosia. Irrota lähetinyksikkö kiinnitysvyöstä ja huuhtele kiinnitysvyö juoksevan veden alla aina käytön jälkeen. Kuivaa lähetinyksikkö pehmeällä pyyhkeellä. Älä koskaan käytä puhdistamisessa alkoholia tai hankaavaa materiaalia, kuten teräsvillaa tai puhdistuskemikaaleja. Pese kiinnitysvyö säännöllisesti pesukoneessa 40-asteen lämpötilassa tai vähintään joka viidennen käyttökerran jälkeen. Säännöllinen pesu takaa luotettavan mittauksen ja pidentää lähettimen käyttöikää. Käytä pesupussia. Älä liota, linkoa, silitä, kuivapese, äläkä käytä valkaisuainetta. Älä käytä valkaisevaa pesuainetta tai huuhteluainetta. Älä koskaan laita lähetinyksikköä pesukoneeseen tai kuivausrumpuun! Kuivaa ja säilytä kiinnitysvyö ja lähetinyksikkö erillään. Tämä pidentää lähettimen pariston käyttöikää. Pese kiinnitysvyö pesukoneessa ennen pidempiaikaista säilytystä ja aina sen jälkeen, kun olet käyttänyt sitä klooripitoisessa uimavedessä. SUOMI 29

30 Säilytä harjoitustietokone ja lähetin viileässä ja kuivassa paikassa. Älä säilytä niitä kosteassa, hengittämättömässä (muovikassissa tai urheilukassissa) tai sähköä johtavassa materiaalissa (märkä pyyhe). Harjoitustietokone ja lähetin ovat vesitiiviitä, ja niitä voidaan käyttää vedessä. Muut yhteensopivat sensorit ovat vesitiiviitä, ja niitä voidaan käyttää sateella. Älä jätä harjoitustietokonetta pitkäksi aikaa suoraan auringonpaisteeseen esimerkiksi autoon tai pyörän pidikkeeseen. Pidä harjoitustietokone puhtaana. Jotta harjoitustietokone pysyisi vesitiiviinä, älä pese sitä painepesurilla äläkä paina näppäimiä veden alla. Puhdista harjoitustietokone miedolla saippualiuoksella ja huuhtele puhtaalla vedellä. Älä upota sitä veteen. Kuivaa harjoitustietokone pehmeällä pyyhkeellä. Älä koskaan käytä puhdistamisessa alkoholia tai hankaavaa materiaalia, kuten teräsvillaa tai puhdistuskemikaaleja. Huolto Suosittelemme, että kahden vuoden takuujakson aikana suoritettavat huollot tehdään vain valtuutetuissa Polar-huoltopisteissä. Takuu ei kata suoria tai välillisiä vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet sellaisen huollon seurauksena, jota Polar Electro ei ole valtuuttanut. Kaikkien Polar-huoltopisteiden yhteystiedot löytyvät Polarin maakohtaisilta sivustoilta sekä kansainväliseltä sivulta osoitteesta Vältä harjoitustietokoneeseen kohdistuvia kovia iskuja, sillä ne voivat vaurioittaa sensoriyksikköä. 30 SUOMI

31 Paristojen vaihtaminen FT40-harjoitustietokoneen ja WearLink + -lähettimen paristot ovat käyttäjän vaihdettavissa. Voit vaihtaa pariston itse noudattamalla ohjeita kohdassa Paristojen vaihtaminen itse. Huomioi seuraavat asiat ennen paristojen vaihtamista: Näyttöön tulee heikon paristovirran symboli, kun pariston varauksesta on jäljellä %. Ennen kuin vaihdat pariston, siirrä kaikki tiedot FT40-harjoitustietokoneestasi polarpersonaltrainer.com-palveluun, jotta tietoja ei häviä. Lisätietoja on kohdassa Tiedonsiirto. Taustavalon runsas käyttö kuluttaa huomattavasti pariston varausta. Äänet ja taustavalo menevät automaattisesti pois päältä, kun näyttöön tulee heikon paristovirran symboli. Hälytykset, jotka on asetettu ennen symbolin ilmestymistä, säilyvät aktiivisina. Heikon paristovirran symboli saattaa tulla näkyviin kylmissä olosuhteissa, mutta se katoaa, kun ympäristön lämpötila kohoaa. Paristojen vaihtaminen itse Varmista paristoa vaihtaessasi, ettei tiivisterengas ole vahingoittunut, jolloin se tulisi vaihtaa uuteen. Tiiviste-/paristosettejä on saatavana Polar-jälleenmyyjiltä sekä Polarin valtuuttamista huoltopisteistä. Yhdysvalloissa ja Kanadassa tiivisteitä on saatavissa vain Polarin valtuuttamista huoltopisteistä. Yhdysvalloissa tiivisterengas-/paristosettejä voi ostaa myös osoitteesta Pidä paristot poissa lasten ulottuvilta. Jos paristo niellään, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin. Paristojen hävittämisessä tulee noudattaa paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Uuteen täyteen ladattuun paristoon ei saa tarttua samanaikaisesti sen molemmilta puolilta metallisilla tai sähköä johtavilla työkaluilla, kuten pinseteillä. Tämä saattaa aiheuttaa oikosulun paristossa, jolloin se tyhjentyy tavallista nopeammin. Oikosulut eivät yleensä vahingoita paristoa, mutta ne voivat vähentää sen varausta ja saattavat lyhentää pariston käyttöikää. SUOMI 31

32 1. Avaa paristokansi kiertämällä sitä kolikolla asennosta CLOSE (KIINNI) asentoon OPEN (AUKI). 2. Kun vaihdat rannelaitteen pariston (2a), irrota kansi ja nosta paristo varovasti pois paikaltaan sopivan kokoisella jäykällä vipuvarrella, kuten hammastikulla. Käytä mieluiten jotakin muuta kuin metallista työkalua. Varo vahingoittamasta metallista äänielementtiä (*) tai kierteitä. Aseta uusi paristo niin, että pariston positiivinen napa (+) on ulospäin. Kun vaihdat lähettimen pariston (2b), aseta paristo kannen sisään positiivinen napa (+) kantta vasten. 3. Korvaa vanha tiivisterengas uudella ja sovita se tiiviisti kannessa olevaan uraan, jotta laite säilyy vesitiiviinä. 4. Laita kansi takaisin paikoilleen ja käännä sitä myötäpäivään takaisin asentoon CLOSE. 5. Please enter basic settings tulee näyttöön. Voit ohittaa perusasetusten määrittämisen pitämällä TAKAISIN-näppäintä painettuna. 6. Siirry asetustilaan ja aseta kellonaika ja päiväys. 7. Voit palata ajannäyttötilaan pitämällä TAKAISIN-näppäintä painettuna. Voit nyt käyttää FT40-harjoitustietokonettasi normaalisti. Pariston korvaaminen väärällä paristotyypillä voi aiheuttaa räjähdyksen. 32 SUOMI

33 Huomioitavaa Polar-harjoitustietokone kertoo suorituksestasi. Se ilmaisee fyysisen rasituksen ja tehon harjoituksesi aikana. Laitetta ei ole tarkoitettu mihinkään muuhun käyttöön. Riskien ehkäiseminen harjoittelun aikana Harjoitteluun saattaa sisältyä joitakin riskejä. Ennen kuin aloitat säännöllisen harjoitusohjelman, on suositeltavaa, että vastaat seuraaviin terveydentilaasi koskeviin kysymyksiin. Jos vastaat myöntävästi yhteenkin seuraavista kysymyksistä, on suositeltavaa käydä lääkärintarkastuksessa ennen harjoitusohjelman aloittamista. Oletko ollut harrastamatta liikuntaa viimeiset viisi vuotta? Onko sinulla korkea verenpaine tai korkea veren kolesterolipitoisuus? Onko sinulla jonkin sairauden oireita? Käytätkö verenpaine- tai sydäntautilääkkeitä? Onko sinulla ollut hengitysvaikeuksia? Oletko toipumassa vakavasta sairaudesta tai leikkauksesta? Käytätkö sydämentahdistinta tai muuta vastaavaa ihonalaista laitetta? Tupakoitko? Oletko raskaana? Sykkeeseen vaikuttavat harjoitustehon lisäksi muun muassa sydän-, verenpaine-, psyyke-, astma- ja hengitystielääkkeet sekä jotkin energiajuomat, alkoholi ja nikotiini. On tärkeää tarkkailla elimistön reaktioita harjoituksen aikana. Jos tunnet odottamatonta kipua tai väsymystä harjoituksen aikana, on suositeltavaa joko keskeyttää harjoitus tai jatkaa sitä kevyemmällä teholla. Huomaa! Jos käytät sydämentahdistinta, voit käyttää Polar-harjoitustietokoneita. Teoriassa Polar-tuotteiden ei pitäisi aiheuttaa häiriöitä sydämentahdistimelle. Käytännössäkään kenenkään ei ole koskaan raportoitu kokeneen tällaisia häiriöitä. Emme voi kuitenkaan myöntää virallista takuuta tuotteidemme yhteensopivuudesta kaikkien sydämentahdistinten tai muiden ihonalaisten laitteiden kanssa, sillä tarjolla on lukuisia erilaisia laitteita. Jos sinulla on minkäänlaisia epäilyksiä tai epätavallisia tuntemuksia käyttäessäsi Polar-tuotteita, ota yhteyttä lääkäriisi tai ihonalaisen laitteen valmistajaan ja varmista, että Polar-tuotteen käyttö on turvallista sinun tapauksessasi. SUOMI 33

34 Jos olet allerginen jollekin ihokosketukseen tulevalle aineelle tai epäilet allergista reaktiota tuotteen käytöstä johtuen, tarkista tuotteessa käytetyt materiaalit kohdasta Tekniset tiedot. Voit välttää mahdollisen lähettimen käytöstä johtuvan ihoreaktion käyttämällä lähetintä ohuen paidan päällä. Kastele paita huolellisesti lähettimen elektrodien kohdalta, jotta elektrodit tunnistavat sykesignaalin. Kosteus ja voimakas hankaus saattavat irrottaa mustaa väriä lähettimen pinnasta, mikä voi värjätä vaaleita vaatteita. Jos ihollasi on hajusteita tai hyönteiskarkotetta, varmista ettei se pääse kosketuksiin harjoitustietokoneen tai lähettimen kanssa. Elektronisia osia sisältävät harjoituslaitteet saattavat aiheuttaa häiriösignaaleja. Voit yrittää ratkaista tällaiset ongelmat seuraavilla tavoilla: 1. Irrota lähetin rinnastasi ja käytä harjoituslaitteita normaaliin tapaan. 2. Siirrä rannelaitetta, kunnes löydät sellaisen kohdan, että näytössä ei ole hajalukemaa eikä sydänsymboli vilku. Häiriöt ovat usein voimakkaimpia laitteiston näytön edessä, kun taas näytön oikealla tai vasemmalla puolella häiriöitä ei yleensä esiinny. 3. Kiinnitä lähetin uudelleen rintakehäsi ympärille ja pidä harjoitustietokonetta häiriöttömässä kohdassa, jos mahdollista. Jos FT40 ei vieläkään toimi kyseisen kuntolaitteen kanssa, häiriösignaalit voivat olla niin voimakkaita, ettei langaton sykkeenmittaus ole mahdollista. 34 SUOMI

fi SUUNTO M5 Käyttöopas

fi SUUNTO M5 Käyttöopas SUUNTO M5 Käyttöopas fi 1 VARO-OHJEET................................................................ 5 Erilaiset varo-ohjetyypit:.............................................. 5 Varo-ohjeet:...........................................................

Lisätiedot

SUUNTO QUEST Käyttöopas

SUUNTO QUEST Käyttöopas SUUNTO QUEST Käyttöopas fi 1 VARO-OHJEET................................................................ 5 Käytössä ovat seuraavat varomerkinnät:............................. 5 Varo-ohjeet:...........................................................

Lisätiedot

Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen

Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen FI Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen verensokerimittarisi vai oletko käyttänyt mittaria jo jonkin aikaa, lue käyttöohje tarkasti ennen kuin otat uuden mittarin käyttöön.

Lisätiedot

SUUNTO SMART SENSOR KÄYTTÖOHJE

SUUNTO SMART SENSOR KÄYTTÖOHJE SUUNTO SMART SENSOR KÄYTTÖOHJE 2 1 Tervetuloa... 3 2 Turvallisuus... 4 3 Näin pääset alkuun... 7 3.1 Vyön pukeminen... 7 3.2 Yhdistäminen... 8 4 Suunto Smart Sensorin käyttö... 10 5 Huolto ja tuki... 12

Lisätiedot

TomTom Runner & Multi-Sport Viiteopas 1.8

TomTom Runner & Multi-Sport Viiteopas 1.8 TomTom Runner & Multi-Sport Viiteopas 1.8 Sisällys Tervetuloa 4 Uutta 5 Uutta tässä versiossa... 5 Aloittaminen 6 Kellosi 7 Tietoja kellosta... 7 Kellon käyttäminen... 7 Kellon puhdistaminen... 8 Sykemittari...

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPAS KUNTOILUUN 19628325.00 SWE/FIN A FIN

HENKILÖKOHTAINEN OPAS KUNTOILUUN 19628325.00 SWE/FIN A FIN 19628325.00 SWE/FIN A FIN HENKILÖKOHTAINEN OPAS KUNTOILUUN SISÄLLYS 1. ALOITA KUNTOILU...2 2. TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN...4 3. RAJOITTAMATON MÄÄRÄ VAIHTOEHTOJA...7 4. KUNNON TESTAAMINEN...10 5. HENKILÖKOHTAINEN

Lisätiedot

Nokia 201 -käyttöohje

Nokia 201 -käyttöohje Nokia 201 -käyttöohje 1.0. painos 2 Sisältö Sisältö Turvallisuus 4 Käytön aloitus 5 Näppäimet ja osat 5 Aseta SIM-kortti ja akku 6 Akun lataaminen 7 Virran kytkeminen tai katkaiseminen 8 Aseta muistikortti

Lisätiedot

SUUNTO ON. How Not. Rely on Luck WHEN OPTIMIZING YOUR TRAINING EFFECT. HARJOITTELUOPAS

SUUNTO ON. How Not. Rely on Luck WHEN OPTIMIZING YOUR TRAINING EFFECT. HARJOITTELUOPAS SUUNTO ON How Not to Rely on Luck WHEN OPTIMIZING YOUR TRAINING EFFECT. HARJOITTELUOPAS SUUNTO ON ihmisille, joilla ei ole varaa luottaa vain onneensa VARMISTA OPTIMAALINEN HARJOITTELUVAIKUTUS. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VAROITUSTARRAN ASETTAMINEN

SISÄLLYSLUETTELO VAROITUSTARRAN ASETTAMINEN Käyttäjän ohjekirja SISÄLLYSLUETTELO Varoitustarran asettaminen... 2 Tärkeitä varotoimenpiteitä... 2 Ennen kuin aloitat... 5 Kokoaminen... 6 Sykemittarivyön käyttö... 15 Toiminta ja säädöt... 16 Juoksumaton

Lisätiedot

Osat. arkinsyöttölaite paperituki syöttölaitteen suojus. reunaohjain. asiakirjakansi. tulostelokero. asiakirja-alusta. lasitaso

Osat. arkinsyöttölaite paperituki syöttölaitteen suojus. reunaohjain. asiakirjakansi. tulostelokero. asiakirja-alusta. lasitaso Osat reunaohjain arkinsyöttölaite paperituki syöttölaitteen suojus asiakirjakansi tulostelokero kuljetuslukon vipu asiakirja-alusta lasitaso ohjauspaneeli (Lisätietoja on kohdassa Ohjauspaneelin toiminnot

Lisätiedot

Pikaopas ja vianmääritysopas

Pikaopas ja vianmääritysopas SISÄLLYSLUETTELO Tärkeitä tietoja 4 Tietokoneen peruskäyttö 5 Turvallisuus ja käyttömukavuus... 5 Turvallisuusohjeet... 5 Tietokoneen sijoituspaikka... 5 Kaapelit... 5 Tietokoneen puhdistaminen... 5 Tietokoneen

Lisätiedot

Teemme työtä myös kaupan ja jakelun kanssa, ja muodostamme yhteistyösuhteita kuluttajamarkkinoilla sekä ammattilaismarkkinoilla.

Teemme työtä myös kaupan ja jakelun kanssa, ja muodostamme yhteistyösuhteita kuluttajamarkkinoilla sekä ammattilaismarkkinoilla. Hyvä Forcen omistaja Onnittelemme Force-vastaanottimen valinnasta. Uusi Force-vastaanottimesi edustaa parhaimpia ja kehittyneimpiä ominaisuuksia, mitä uusi digitaalinen DVB-teknologia tarjoaa. Helposti

Lisätiedot

5.2 mmol KÄYTTÖOPAS. Hälytys Asetukset. Enn. ateriaa. Fin. verenglukoosin seurantajärjestelmä. 12:24 l 13.10

5.2 mmol KÄYTTÖOPAS. Hälytys Asetukset. Enn. ateriaa. Fin. verenglukoosin seurantajärjestelmä. 12:24 l 13.10 verenglukoosin seurantajärjestelmä 12:24 l 13.10 L 5.2 mmol Enn. ateriaa Hälytys Fin KÄYTTÖOPAS Käyttää Bayerin Contour Next verensokerin testiliuskoja KÄYTTÖTARKOITUS Bayerin Contour Next USB -verenglukoosin

Lisätiedot

Digitaalinen automaattinen verenpainemittari Malli M10-IT Käyttöohje

Digitaalinen automaattinen verenpainemittari Malli M10-IT Käyttöohje Digitaalinen automaattinen verenpainemittari Malli M10-IT Käyttöohje FI IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Sisältö Ennen laitteen käyttöä Johdanto...3 Tärkeitä turvallisuustietoja...4 1. Laitteen osat...6 2. Valmistelu...10

Lisätiedot

Protégé Kannettava kaasumittari

Protégé Kannettava kaasumittari Protégé Kannettava kaasumittari VAROITUS LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS KOKONAAN ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA SITÄ. TÄMÄN LAIMINLYÖMINEN VOI AIHEUTTAA VAKAVIA VAMMOJA TAI KUOLEMAN. COPYRIGHT 2010, SCOTT. KAIKKI OIKEUDET

Lisätiedot

Nokia Bluetooth HF BH-609. 2.0. painos

Nokia Bluetooth HF BH-609. 2.0. painos Nokia Bluetooth HF BH-609 2.0. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että tämä BH-609-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin

Lisätiedot

POLAR WEBSYNC POLARGOFIT.COM- KÄYTTÄJILLE

POLAR WEBSYNC POLARGOFIT.COM- KÄYTTÄJILLE POLAR WEBSYNC POLARGOFIT.COM- KÄYTTÄJILLE Polar WebSync -ohjelmalla (2.2 tai uudempi) ja Polar FlowLink -tiedonsiirtolaitteella voit siirtää tietoja Polar Active -aktiivisuusmittarien ja polargofit.com-palvelun

Lisätiedot

XEROX DOCUCOLOR 12 -TULOSTIN JÄRJESTELMÄNVALVOJAN KÄSIKIRJA

XEROX DOCUCOLOR 12 -TULOSTIN JÄRJESTELMÄNVALVOJAN KÄSIKIRJA XEROX DOCUCOLOR 1 -TULOSTIN JÄRJESTELMÄNVALVOJAN KÄSIKIRJA 1999, 000, 001 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeussuoja kattaa kaiken suojan kohteena olevan aineiston ja asiat, joihin

Lisätiedot

Valmistaja varaa oikeuden vaihtaa tai muokata tässä ohjekirjassa olevia tietoja ilman etukäteisilmoitusta tai velvoitteita.

Valmistaja varaa oikeuden vaihtaa tai muokata tässä ohjekirjassa olevia tietoja ilman etukäteisilmoitusta tai velvoitteita. Cat B25-puhelimen käyttöohje Kiitos Cat B25-matkapuhelimen hankinnasta Lyhyt johdanto Kiitos Cat B25 GSM-matkapuhelimen valitsemisesta. Löydät tietoja puhelimen loistavista ominaisuuksista tästä ohjekirjasta.

Lisätiedot

Käyttöopas HD PVR 5720-SX. HD PVR -digiboksi MPEG2 / MPEG4

Käyttöopas HD PVR 5720-SX. HD PVR -digiboksi MPEG2 / MPEG4 Käyttöopas HD PVR 5720-SX HD PVR -digiboksi MPEG2 / MPEG4 1 Sisällysluettelo 1. Aloittaminen kolmessa vaiheessa...3 1 Kytkennät... 5 2 Asennus... 6 3 Tallennuslaitteen käyttäminen... 6 2. Tuotteen kuvaus...7

Lisätiedot

Firstbeat SPORTS. Tekninen käyttöohje - versio 4.0

Firstbeat SPORTS. Tekninen käyttöohje - versio 4.0 Firstbeat SPORTS Tekninen käyttöohje - versio 4.0 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 TEKNINEN KÄYTTÖOHJE... 4 1.1 OHJELMISTON OMINAISUUDET... 4 1.2 JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET... 4 1.3 FIRSTBEAT SPORTSIN KÄYTTÖ... 5 1.3.1

Lisätiedot

FI K ÄY T T Ö O HJ E

FI K ÄY T T Ö O HJ E FI KÄYTTÖOHJE PIKAOPAS Päivittäisen hälytyksen osoitin Sukellushälytyksen osoitin Lentokieltosymboli Turvapysähdyksen osoitin Säiliöpaineen pylväsnäyttö Langattoman lähettimen osoitin Päivämäärä Kaksoiskellonaika

Lisätiedot

JUOKSUMATON käyttöopas HERCULES 30

JUOKSUMATON käyttöopas HERCULES 30 JUOKSUMATON käyttöopas HERCULES 30 No.720201 SISÄLTÖ Sivu Takuu 1 Yleiset turvallisuusohjeet 2 Erityisesti huomiotavat varoitukset 3 Asennus 4 Pakkauksen purkaminen & Asennus 5 Asennuskaavio (1) 6 Osaluettelo

Lisätiedot

PP 10/PP 25. Käyttöohje Instrukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati utasítás

PP 10/PP 25. Käyttöohje Instrukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati utasítás PP 10/PP 25 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija:

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija: Jakelija: Copyright ActSafe Systems AB Act Safe Systems AB Sagbäcksvägen 13 SE-437 31 Lindome Ruotsi Puhelin +46 31 65 56 60 Faksi + +46 31 65 56 69 info@ actsafe.se www.actsafe.se www.actsafe.se 1 Copyright

Lisätiedot

Käyttöohje. Pesukone W 5821. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä

Käyttöohje. Pesukone W 5821. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä Käyttöohje Pesukone W 5821 Lue ehdottomasti tämä fi-fi käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 09 493 860 Pidä huolta

Lisätiedot

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari. Käyttöohjeet

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari. Käyttöohjeet Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari Käyttöohjeet 2011 Welch Allyn. Kaikki oikeudet pidätetään. Tuotteen ostajalla on oikeus kopioida tätä julkaisua Welch Allyn - yhtiön toimittamasta

Lisätiedot

Sisältö. Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2. Liitteet...54. Asennus...12. Käyttäjän ohjaimet...23. Suomi

Sisältö. Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2. Liitteet...54. Asennus...12. Käyttäjän ohjaimet...23. Suomi Sisältö Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2 Turvallisuustietoja...2 Varotoimet...3 Silmiin liittyvät turvallisuusvaroitukset.6 Esittely...7 Pakkauksen sisältö...7 Tuotekuvaus...8 Pääyksikkö... 8 Näppäimistö...

Lisätiedot

Nokia 3230 -puhelimen käyttöopas. 9234634 1. painos / FI

Nokia 3230 -puhelimen käyttöopas. 9234634 1. painos / FI Nokia 3230 -puhelimen käyttöopas 9234634 1. painos / FI VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote RM-51 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä.

Lisätiedot

DEUTSCH KRUPS ENGLISH ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM. SERIE EA 82xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK. www.krups.

DEUTSCH KRUPS ENGLISH ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM. SERIE EA 82xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK. www.krups. KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA 82xx SVENSKA DANSK DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS NEDERLANDS www.krups.com NORSK ITALIANO SUOMI 13 14 12 11 10 15 16 17 18 9 19 8 7 20 21 22 23 1 2 3 4 5 6 KRUPS

Lisätiedot