Seitenoikea - Peuravaara 110 kv voimansiirtojohto, Ristijärven, Hyrynsalmen ja Suomussalmen kunnissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seitenoikea - Peuravaara 110 kv voimansiirtojohto, Ristijärven, Hyrynsalmen ja Suomussalmen kunnissa"

Transkriptio

1 Toimitusnumero (7) Voimansiirtoalueen lunastus, alkukokous Kohde: Aika: kello Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Seitenoikea - Peuravaara 110 kv voimansiirtojohto, Ristijärven, Hyrynsalmen ja Suomussalmen kunnissa Hyrynsalmen kunnanviraston valtuustosali Juha Kemppainen Jouni Romppainen ja Veli-Matti Härkönen Toimituksen hakija: - Jori Tervo Caruna Oy:n valtuuttamana edustaja - Antti Pitkänen, konsultti avustajana Muut asianosaiset Tiilitörmä, Juha Ojakangas Laidunmaa, Kauko Heikkinen Helvi Anna-Liisa Heikkisen edustajana Laidunmaa ja Lepola, Pentti Suomi Laidunmaa ja Lepola, Kimmo Suomi Myhkyri, Erkki Oikarinen, Oikarinen Tauno Johannes kuolinpesän edustajana Rauhala, Risto Pirhonen Lisä-Kiviniemi, Sakari Kurkinen Salmenkylän jakok. järvivedet, Lari Kemppainen osakaskunnan puheenjohtaja Kurjala, Kalle Viljami Karppinen Tiikkaja ja Tapiola Tuula Kivijärvi, talouspäällikkö, Hyrynsalmen seurakunta Hyrynsalmen valtionmaa, Kivivaaran tuuli Suomussalmen valtion Timo Orre, Metsähallitus Metsätalous Oy Tuomela, Pertti Mikkonen Muita ei ollut paikalla 1. Tiedottaminen Kokouksesta on tiedotettu lunastuslain 16 :n mukaisesti lähetetyillä kutsukirjeillä kaikille asianosaisille Maanmittauslaitoksen diaarista ilmenevällä tavalla. Lisäksi kokouskutsu on julkaistu sanomalehdessä Ylä-Kainuu Lainkohdat Lunastuslaki 16 Kiinteistönmuodostamislaki Kokouksen laillisuus Toimitusinsinööri selosti toimituksen vireille tulon, kokouksesta tiedottamisen sekä toimituksen tarkoituksen. Lari Kemppainen ilmoitti, että hän on nykyään Salmenkylän jakokunnan osakaskunnan hoitokunnan puheenjohtaja. Kukaan ei esittänyt muistutuksia tiedottamisen laillisuuden suhteen, lunastustoimikunnan esteellisyyden suhteen tai muutoin toimituksen aloittamista vastaan. Toimituksesta on tiedotettu laillisesti ja lunastustoimikunta on esteetön. Kokous on laillinen. Lainkohdat Kiinteistönmuodostamislaki 4, 11 Kiinteistönmuodostamisasetus 41

2 Toimitusnumero (7) 3. Hakemus, toimituksen edellytykset ja laajuus Toimitus on tullut vireille Caruna Oy:n hakemuksesta. Lunastuksen peruste: Maanmittauslaitoksen lunastuslupa- ja ennakkohaltuunottolupapäätös Dnro MML 4473/03 04/2015, jolla hakija on saanut oikeuden pysyvän käyttöoikeuden lunastamiseen Seitenoikea-Peuravaara 110 kv voimansiirtojohtoavarten Ristijärven, Hyrynsalmen ja Suomussalmen kunnissa. Samalla hakija on saanut lunastuslain 58 :n mukaisen ennakkohaltuunotto-oikeuden. Lunastuksen kohde on jätetty vähemmän tärkeiltä osin lunastuslain 10 :n nojalla lunastustoimituksessa määrättäväksi. Välillä Seitenoikea-Iso-Siikavaara uusi voimajohto sijoittuu vanhan Seitenoikea-Ämmä (Suomussalmi) johdon ja vanhan 20 kv:n sähköjohdon rinnalle (16 km). Iso-Siikavaarasta eteenpäin johto erkanee uudelle reitille kulkien Kivivaaran sähköaseman kautta Peuravaaran sähköasemalle (10 km). Voimajohdon kokonaispituus on yhteensä 26 km. Kaikilta osin uuden johdon johtokadun leveys (46 m) käsittää 26 m leveän johtoaukean ja molemmin puolin 10 m leveät reunavyöhykkeet. Toimitusinsinööri kävi läpi lunastuslupapäätöksen ja sen sisällön, käyttörajoitukset ja lunastajan oikeudet. Johtoaukealla kokonaisuudessaan ei saa ilman johdon omistajan lupaa kasvattaa puita eikä pitää rakennuksia tai kahta (2) metriä korkeampia muitakaan rakenteita tai laitteista, tavallisia aitoja lukuun ottamatta. Reunavyöhykkeellä on rakentamisrajoitus sekä puuston kasvurajoituksia. Reunavyöhykkeet koskevat myös, vesistöjä ja tiealueita. Pohjois-Suomen Hallinto-oikeudesta saadun tiedon ( ) mukaan päätöksestä ei ole valitettu, joten se on lainvoimainen. Todettiin, että Seitenoikean voimalaitoksen kohdalla tilojen Oilinki ja osin Tuomelankanava kohdalla linjausta on muutettu (uuden linjan pylväät p0 ja p1) sijaitsevat vanhan Seitenoikea-Ämmä -voimalinja paikalla ja tämä vanha linja (pylväät p173 ja p174) sijoittuvat alun perin uuden suunnitellun linjan paikalle. Pylväs p2 on siirretty lännemmäksi uuden johdon mutkan kohdalle. Jori Tervo pyysi, että ennakkohaltuunotto suoritettaisiin lunastusluvan ja toimitetun inventointiaineiston mukaisesti em. muutos Seitenoikealla huomioiden. Nyt halutaan lunastaa käyttöoikeus koko uuden linjan kaikkien alueiden osalta. Hakija on tehnyt kaikkien maanomistajien kanssa kirjalliset sopimukset alueiden haltuun otosta ja rakentamisen aloittamisesta jo aikaisemmin. Toimitusinsinööri selosti toimitusmenettelyä ja toimituksessa käsiteltäviä asioita sekä haltuunottoa koskevat säännökset (Lunastuslaki 6 luku). Maanmittauslaitoksen myöntämä lunastus- ja ennakkohaltuunottolupa ja tehdyt sopimukset antavat oikeuden lunastuksen toimeenpanoon. Lunastuslain 87 :n mukaan ennakkohaltuunottoluvan myöntämistä koskevaan päätökseen ei saa hakea valittamalla muutosta. Koska lailliset edellytykset ovat olemassa, toimitus suoritetaan pyydetyssä ja tarkemmin myöhemmin ilmenevässä laajuudessa. Lainkohdat Lunastuslaki 11, Johdon rakentamishanke Jori Tervo selosti rakentamishanketta. Johdon rakentaminen on aloitettu tehtyjen haltuunottosopimusten perusteella puuston poistolla helmikuussa Varsinaiset johdon rakentamistyöt aloitettiin kevättalvella 2016 Peuravaarasta. Johto on rakennettu Iso-Siikavaaran asti. Välillä Iso-Siikavaara Sei-

3 Toimitusnumero (7) tenoikea (Seitenoikea-Ämmä -johdon vierellä) perustustyöt on käynnissä. Rakentaminen valmistuu kesäkuun loppuun mennessä 2017 (sähköt päällä). Hanke on täysin valmis elokuun lopussa Johdon tarkoituksena on parantaa alueen sähköntoimitusvarmuutta ja mahdollistaa rakennettavan tuulipuiston sähkönsiirto. Urakoitsijana toimii Eltel Networks Oy. Projektipäällikkönä toimii Teemu Palosaari ja työmaapäällikkönä Ari Stenroth. Urakoitsijan vastuulla on rakentamisen aikaisten vahinkojen ja menetysten korvaaminen (asiasta sovittu urakkasopimuksessa). Hän itse (Jori Tervo) toimii projektipäällikkönä hakijan edustajana ja häneen voi ottaa tarvittaessa myös yhteyttä Puuston poisto Johtoalueen puusto on poistettu alkutalvella 2016 sopimuksiin perustuen. Johtoalueella olleen puuston poiston on hakijan toimeksiannosta hoitanut Ylä-Kainuun metsänhoitoyhdistys. Myös reunavyöhykkeen puustoa on poistettu sovitulla tavalla. Puusto on myyty yhteismyyntinä ja puuston myyntitulot on tilitetty maanomistajille (hankintahinta). Metsähallitus on poistanut puuston itse omalta alueeltaan. Työnaikaiset vahingot Urakoitsijan vastuulla on rakentamisen aikaisten vahinkojen ja menetysten korvaaminen. Maanomistajien tulee ottaa näiden osalta yhteyttä ensisijaisesti urakoitsijaan. Viime kädessä mahdollista vahingoista vastaa kuitenkin Caruna Oy. Rakennukset Hankkeeseen ei sisälly rakennusten poistoja. Asianosaisten lausumat: Asianosaisille annettiin tilaisuus esittää kysymyksiä hakijan edustajille. Sakari Kurkinen, Lisä-Kiviniemi 59:2, metsänhoitoyhdistys möi kaikki koivutkin vaikka oli sovittu, että ne jäävät maanomistajan käyttöön. Asia on sovittu, eikä sen suhteen ole enää vaatimuksia. Pentti Suomi, Laidunmaa 51:20, puuston poiston yhteydessä jäi paljon latvuksia ja oksia metsäojiin, jotka ovat nyt tukossa. Metsänhoitoyhdistykselle on asiasta informoitu ja se on luvannut korjata asian. Pertti Mikkonen, Tuomela 31:60, ojat menivät tukkoon puuston poiston yhteydessä. Risto Pirhonen, Rauhala 7:67, miten määritellään 26 m levyinen johtoaukea. Onko se oltava täysin vapaa kasvilisuudesta vai mitataanko se puuston runkoon saakka. Todettiin, että johtoaukean leveys 26 m, jonka tulee olla puun rungoista vapaata aluetta. Lisäksi johdon pitäjällä on oikeus poistaa myös johtoaukealle ulottuvat oksat, jos se on johdon pitämiseksi tarpeen. Kalle Karppinen, Kurjala 216:1, tilalle etelästä päin tuleva tie rikottiin puuston poiston ja ajon yhteydessä mutta tie korjattiin. Uuden linjan vuoksi hänen lomakiinteistön arvo alenee. Tästä on saatava korvaus. Maanomistajia kehotettiin seuraamaan tilannetta, tuleeko tukkeentuneiden ojien epäkohdat korjattua ja tarvittaessa esittämään ensi kesänä tarvittavat vaatimukset/korvausvaatimukset, jos asia ei tule kuntoon. Nämä ja muut esille tulevat asiat katsotaan tarvittaessa tarkemmin ensi kesänä maastossa katselmuksessa. 5. Arkistotutkimukset Toimitusinsinööri selosti kaavoitustilannetta. Hyrynsalmen Valtionmaan alueella on Kivivaara-Peuravaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava, jonka valtuusto hyväksynyt KHO on hyväksynyt kaavan lopullisesti

4 Toimitusnumero (7) Suomussalmen valtionmaan ja Kuusamon yhteismetsän alueella on valtuuston hyväksymä Kivivaara-Peuravaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava. Hallinto-oikeuden päätös Kaava lienee lainvoimainen. Seitenoikea-Aittokoski Ämmä (Suomussalmi) voimalinjan osalta on suoritettu useita lunastustoimituksia. Valtioneuvoston lunastuslupapäätös Pyhäntä-Ämmä 20 kv:n voimalinjaa varten 9 m leveällä alueella. Kartoitustoimitus on Ristijärven kunnan alueella TN:o 58316, AN:o , rekisteröity Kartoitustyöt on tehty ja kartoitustoimitus lopetettu Käyttöoikeusyksikkö Y Kartoitustoimitus on Hyrynsalmen kunnan alueella TN:o 58315, AN:o , rekisteröity Kartoitustyöt on tehty ja kartoitustoimitus lopetettu Käyttöoikeusyksikkö Y Korvaukset on määrätty 1960-luvun alussa. Valtioneuvosto on myöntänyt lunastusluvan Seitenoikea-Aittokoski Ämmä (Suomussalmi) 110 kv:n voimajohtoa varten, johtoaukea 27 m ja molemmin puolin 10 m leveät reunavyöhykkeet. Kartoitustoimitus Ristijärven kunnan alueella TN:o 59423, AN:o , rekisteröity Kartoitustyöt on tehty Käyttöoikeusyksikkö Y Kartoitustoimitus Hyrynsalmen kunnan alueella TN:o 59418, AN:o , rekisteröity Kartoitustyöt on tehty Käyttöoikeusyksikkö Y Korvaukset on määrätty 1960-luvun alussa. 6. Haltuunottotiedot Toimitusinsinööri selosti haltuunottoa koskevia lunastuslain säännöksiä (60 64 ja 95 ). Haltuunottokatselmuksen jälkeen hakija saa lunastuslain 58 :n mukaisen ennakkohaltuunotto-oikeuden (Lunastuslaki 63 ). Antti Pitkänen, johtoalueella olleen omaisuuden inventoinnin on suorittanut Ylä-Kainuun metsänhoitoyhdistys yksityisten maanomistajien kohdalla, hän itse Kuusamon yhteismetsän kohdalla. Metsähallituksen kohdalla tiedot on saatu Metsähallitukselta itseltään Haltuunotettavan alueen puusto on poistettu sopimuksiin perustuen johtoaukealta ja eräiltä osin myös reunavyöhykkeellä maanomistajan suostumuksella. Todettiin, että vanhan Seitenoikea-Ämmä -110 kv voimalinjan alueella kulkee aikaisemmin lunastettu 20 kv:n sähkölinjan 9 m käyttöoikeus (johtoaukea), jonka osalta korvaus lienee määrätty täysimääräisenä 1960-luvun alussa. Nyt rakennettava uusi johto kulkee osittain myös näiden vanhojen johtoalueiden alueella. Todettiin, että tämän 20 kv:n linjan sijaintitiedoissa on rekisterikartalla puutteita. Hakija lupasi toimittaa toimitusinsinöörille tämän 20 kv:n linjan tarkat sijaintiedot. Jori Tervo ja Antti Pitkänen ilmoittivat, ettei tätä 20 kv linjaa tarvitse huomioda lunastuslajeja ja korvauksia määrättäessä. Hakija on toimittanut toimitusinsinöörille pylväspaikkojen sijaintitiedot sekä johtoalueen puuston inventointitiedot (sähköiset tiedostot). Toimitusinsinööri on laatinut haltuunottokartat ja haltuunottoselitelmän, jotka on lähetty kaikille maanomistajille kokouskutsun yhteydessä. Tilakohtaiset pinta-alatiedot ovat vasta alustavia, koska rakennettavan johdon ja pylväiden sijaintiin voi vielä tulla vähäisiä muutoksia. Toimitusinsinööri selosti haltuunottotiedot.

5 Toimitusnumero (7) Asianosaisten lausumat Risto Pirhonen, Rauhala 7:67, tilan suoalueita on lannoitettu noin 8 vuotta sitten. Miten tämä otetaan huomion korvausta määrättäessä? Toimitusinsinööri kehotti maanomistajaa toimittamaan selvityksen lannoituksen ajankohdasta, ja kohteista. Maastokatselmuksen jälkeen arvioidaan lannoituksen vaikutus kasvuun ja sen huomioon ottaminen korvauksia määrättäessä. Pentti Suomi, Laidunmaa 51:9, miksi puustolle ei ole osoitettu odotusarvoa. Toimitusinsinööri totesi, että kyseessä on 50 vuotias hieskoivupuuusto, jonka odotusarvo ennenaikaisesta hakkuusta on kyseenalainen. Asia selvitetään katselmuksessa ensi kesänä. Pertti Mikkonen, Tuomela 31:60 ja Koti-Tuomela 31:59, puuston ikätieto 70 vuotta ei liene oikein. Osa alueesta on istutettu (45 vuotta sitten). Toimitusinsinööri totesi, että asia tutkitaan maastossa ensi kesänä. Kari Paavilaisen, Mhy, sähköposti , Hyrynsalmen seurakunnalla, Tiikkaja 2:13, on puutavaran varastointipaikka Kuhmon maantien varrella (pohjoispuolella) uuden linjan kohdalla, joten puuta ei voi linjan alle enää varastoida. Liittymä Kuhmontielle sijaitsee nykyisen voimalinjan alla. Muualla ei ole liittymää, eikä uutta liittymää voi rakentaa tiellä olevan keltaisen viivan vuoksi. Seurakunta vaatii, että uusi varastoalue tehdään nykyisen varastoalueen läheisyyteen, kustannusarvio noin 2500 euroa alv 0, joka sisältää puuston korvauksen odotusarvoineen ja maansiirtotyöt. Juha Ojakangas, Tiilitörmä 51:1, hän on kuljettanut tilalta pohjoisesta puuta entisen linjan reunaa pitkin (uuden linjan kohdalla) ja käyttänyt myös tätä aluetta puutavaran varastoalueena. Toimitusinsinööri totesi, että asia katsotaan maastossa ensi kesänä. Asianosaisilla ei ollut muuta huomautettavaa haltuunottoalueen ja omaisuuden osalta. Kukaan ei vaatinut maastokatselmusta. Todettiin yksimielisesti, ettei maastokatselmus ole nyt tarpeen. Kysyttäessä kenelläkään ei ollut ilmoituksia erityisen oikeuden haltijoista, joita toimitus koskee (lunastuslaki 16 ). 7. Tarvittavat maastoyöt Hakija toimittaa rakentamisen jälkeen loppukeväällä 2017 uusien pylväspaikkojen lopulliset koordinaattitiedot. Jos rakentamistöiden yhteydessä häviää rajapyykkejä, niistä hakijaa ja myös maanomistajia pyydetään ilmoittamaan toimitusinsinöörille hyvissä ajoin. Hävinneet rajamerkit rakennetaan uudestaan ja suoritetaan tarpeelliset rajankäynnit. Tarvittavat maastotyöt tehdään kesällä Mitään vaatimuksia ei esitetty. 8. Ennakkokorvaukset ja korvaukset Toimitusinsinööri selosti ennakkokorvauksia ja lopullisia korvauksia sekä edunvalvontakustannusten korvauksia koskevia säännöksiä ja käytännön menettelytapoja korvausasioiden osalta (Lunl ja 82 :t). Ennakkokorvaukset Ennakkokorvauksia määrätään vaadittaessa 3/4 haltuunotettavan omaisuuden arvosta (LunL ). Ennakkokorvauksiin ei saa hakea erikseen muutosta valittamalla (LunL 89 ). Kokouskutsussa on ollut maininta ja kehotus esittää ennakkokorvaukset viimeistään kokouksessa. Kysyttäessä kenelläkään ei ollut ennakkokorvauksia koskevia vaatimuksia. Lopulliset korvaukset

6 Toimitusnumero (7) Jori Tervo ilmoitti, että uuden johtoaukean ja myös uuden reunavyöhykkeen maapohjasta maksetaan metsämaalla täysi korvaus. Samoin menetellään vanhan linjan kohdalla entisen linjan reunavyöhykkeen osalta, joka on uuden johdon reunavyöhykettä taikka johtoaukeata. Tämä koskee myös taimistokorvauksia ja puuston enneaikaisen hakkuun odotusarvolisäkorvauksia. Metsäkeskus Tapion maapohjan tuottoarvotaulukoiden hintoihin hyväksytään toimitusinsinöörin esittämä korotus. Muilta osin korvauksiin otetaan kantaa myöhemmin. Maanomistajien kanssa tehtyjen sopimusten mukaan hakija maksaa maanomistajalle ennen lunastuslain mukaista ennakkohaltuunottoa suoritetusta alueen haltuunotosta ja aiheutetusta haitasta 10 %:n erityiskorvauksen laskettuna lunastustoimituksessa määrättävästä johtoalueen lunastuskorvauksesta, vähintään kuitenkin 50. Lisäksi hakija maksaa 6 %:n vuotuisen koron korvaukselle haltuunotosta lukien. Erityiskorvaukselle ei suoriteta korkoa. Nämä lisäkorvaukset lisätään lunastuskorvauksiin maksun yhteydessä maksajan toimesta. Näiden lisäksi Metsähallitus on lupautunut maksamaan kaikille tiloille 20 %:n erityiskorvauksen laskettuna lunastustoimituksessa määrättävästä johtoalueen lunastuskorvauksesta (kuten hakija). Jori Tervo ja Antti Pitkänen ilmoittivat, että alueiden haltuunottohetkenä ja 6 %:n koron alkamisajankohtana voidaan pitää kunnittain maanomistajien kanssa tehdyn ensimmäisen sopimuksen tekohetkeä eli Ristijärven kunnan alueella , Hyrynsalmen kunnan alueella ja Suomussalmen kunnan alueella Merkitään, ettei kenelläkään ollut tähän huomauttamista. Lopullisia korvauksia koskevat mahdolliset korvausvaatimukset on esitettävä myöhemmin hankeen valmistumisen jälkeen kesällä 2017 erikseen ilmoitettavana ajankohtana. Päätökset tehdään vasta loppukokouksessa loppusyksyllä Ennakkokorvausvaatimuksia ei ole esitetty, joten ennakkokorvauksia ei ole ollut tarpeen määrätä. Lainkohdat Lunastuslaki Haltuunottokatselmus ja päätös ennakkohaltuunotosta Haltuunotettava johtoalue (johtoaukea ja reunavyöhykkeet) vahvistetaan lunastusluvan mukaisesti niin kuin se on esitetty haltuunottokartoilla vähäinen muutos Seitenoikean päässä tilojen Oilinki ja osin Tuomelankanava kohdalla huomioiden. Ennakkokorvauksia ei määrätä. Katselmus maastossa ei ole tarpeen. Hakija saa ottaa lunastettavan alueen haltuunsa lunastuslain 63 :n mukaisesti tänään eli (lunastuslain 58 :n mukainen ennakkohaltuunotto). Tosiasialisesti hakija on saanut haltuunotto-oikeuden maanomistajien kanssa tehtyjen sopimusten perustella jo aikaisemmin. Haltuunottokatselmus julistettiin päättyneeksi. Tähän päätökseen ei saa hakea valittamalla muutosta (lunastuslaki 92 ). Tämä on samalla lunastuslain 65 :ssä tarkoitettu tiedoksianto hakijan saaman ennakkohaltuunotto-oikeuden osalta. Lainkohdat Lunastuslaki 60, 63, Oikeudenvalvontakuluvaatimukset Toimitusinsinööri selosti lunastuslain 82 :n säännökset oikeudenvalvontakustannusten korvaamisesta.

7 Toimitusnumero (7) Lainkohdat Lunastuslaki 82 Jori Tervo ilmoitti, että hakija maksaa oikeudenvalvontakustannusten korvausta kullekin kokoukseen osallistuneelle henkilölle eli yhdelle henkilölle/tila/kokous ilman erityisiä selvityksiä 50. Tämä kattaa tavanomaiset matkakulut ja ansionmenetykset. Toimitusinsinööri ilmoitti, että oikeudenvalvontakustannusten korvauksia, joiden määrä ylittää edellä hakijan ilmoittaman määrän, voidaan määrätä vain vaatimuksesta ja esitettävien selvitysten perusteella. Korvattavaksi voi tulla mm. matkakustannukset, ansionmenetys ja muut välttämättömät kulut. Ansionmenetyksen osalta tarvitaan työnantajan ansionmenetystodistus. Päätökset tehdään loppukokouksessa. Merkitään, että Risto Pirhonen, Rauhala 7:67, jätti kirjallisen kuluvaatimuksen. Muita edunvalvontakulujen korvausvaatimuksia ei esitetty tässä kokouksessa. 11. Toimituskustannukset ja osamaksut Toimituskustannuksista (kiinteistötoimitusmaksu ja toimituskulut) vastaa hakija (LunL 81 ). Tehtiin tili uskottujen miesten palkkioista, jotka maksetaan maanmittauslaitoksen varoista. Toimituksesta vuosittain aiheutuneet toimituskustannukset velotaan toimitusinsinöörin päätöksellä kiinteistötoimitusmaksun osamaksuna kiinteistötoimitusmaksulain 10 :n mukaisesti. Kustannuksista vastaa toimituksen hakija Caruna Oy. Lasku lähetetään verkkolaskuna. 12. Asiakirjojen lähettäminen Haltuunottoa koskevat selitelmät ja kartat on lähetetty maanomistajille aikaisemmin. Uusia otteita lähetetään maanomistajille ainoastaan pyydettäessä. Tämän kokouksen pöytäkirja lähetetään hakijalle sähköpostitse sekä kaikille tiloille, joita lunastus koskettaa (enintään 1-2 omistajalle/tila) ja muille pyydettäessä. Pyyntöjä ei esitetty kokouksessa. Toimituksen tiedot viedään tammikuun alussa Maanmittauslaitoksen nettisivulle, missä hankkeen tiedot on nähtävillä. 13. Seuraava kokous Asianosaiset sopivat, että seuraavista kokouksista tiedotetaan kaikille asianosaisille kutsukirjeellä kuten tästäkin kokouksesta. Kokouskutsua ei julkaista enää sanomalehdessä. Seuraava kokous pidetään rakentamistöiden valmistuttua kesällä Kokouksen lopettaminen Koska muita asioita ei kysyttäessä ilmennyt, toimitusinsinööri päätti haltuunottokatselmuksen ja kokouksen. Toimitusinsinööri Juha Kemppainen

Peuravaara - Suomussalmi 110 kv voimansiirtojohto, Kunta: Suomussalmi

Peuravaara - Suomussalmi 110 kv voimansiirtojohto, Kunta: Suomussalmi Toimitusnumero 2017-551811 1(6) Voimansiirtoalueen lunastus, alkukokous Kohde: Aika: 19.12.2017 kello 09.30 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Peuravaara - Suomussalmi 110 kv voimansiirtojohto,

Lisätiedot

Kurki-Jylhävaara-Tolpanvaara 110 kv voimansiirtojohto, Pudasjärven kaupungissa

Kurki-Jylhävaara-Tolpanvaara 110 kv voimansiirtojohto, Pudasjärven kaupungissa Toimitusnumero 2016-535897 1(6) Voimansiirtoalueen lunastus, alkukokous Kohde: Aika: 20.12.2016 kello 10:00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Kurki-Jylhävaara-Tolpanvaara 110 kv voimansiirtojohto,

Lisätiedot

PETÄJÄVESI-PYHÄNSELKÄ 400 KV & PYHÄNSELKÄ-NUOJUANKANGAS KV VOIMANSIIRTOALUEIDEN LUNASTUS

PETÄJÄVESI-PYHÄNSELKÄ 400 KV & PYHÄNSELKÄ-NUOJUANKANGAS KV VOIMANSIIRTOALUEIDEN LUNASTUS PETÄJÄVESI-PYHÄNSELKÄ 400 KV & PYHÄNSELKÄ-NUOJUANKANGAS 400+110 KV VOIMANSIIRTOALUEIDEN LUNASTUS Alkukokoukset ja haltuunottokatselmukset: 20.8.2019 -> 2019-604436 & 2019-604542 21.8.2019 -> 2019-604541

Lisätiedot

- TLT-Engineering Oy:stä Arto Marjoniemi. - muut asianosaiset erillisen läsnäololuettelon mukaisesti

- TLT-Engineering Oy:stä Arto Marjoniemi. - muut asianosaiset erillisen läsnäololuettelon mukaisesti Toimitusnumero 2017-564367 1(5) Voimansiirtoalueen lunastus Kohde: HIKIÄ - KAPULI 110kV, Nivos/Mäntsälän Sähkö Oy; Mäntsälä 505 Aika: 5.12.2017 kello 8.30 Paikka: Mäntsälän kunnantalo, valtuustosali, Heikinkuja

Lisätiedot

Seitenoikea - Peuravaara 110 kv voimansiirtojohto, Ristijärven, Hyrynsalmen ja Suomussalmen kunnissa

Seitenoikea - Peuravaara 110 kv voimansiirtojohto, Ristijärven, Hyrynsalmen ja Suomussalmen kunnissa Toimitusnumero 2016-535594 1(7) Voimansiirtoalueen lunastus, 2. kokous ja katselmus Kohde: Aika: 5.10.2017 kello 09.30 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Seitenoikea - Peuravaara 110

Lisätiedot

LUNASTUSTOIMITUS VUOLIJOKI - HARSUNLEHTO - PIIPARINMÄKI VOIMANSIIRTOJOHTO

LUNASTUSTOIMITUS VUOLIJOKI - HARSUNLEHTO - PIIPARINMÄKI VOIMANSIIRTOJOHTO LUNASTUSTOIMITUS VUOLIJOKI - HARSUNLEHTO - PIIPARINMÄKI VOIMANSIIRTOJOHTO Alkukokous ja haltuunottokatselmus 20.9.2018 1 TOIMITUKSEN ALKUKOKOUS JA HALTUUNOTTOKATSELMUS Lunastustoimikunta suorittaa lunastustoimituksen:

Lisätiedot

- TLT-Engineering Oy:stä Arto Marjoniemi. - muut asianosaiset erillisen läsnäololuettelon mukaisesti

- TLT-Engineering Oy:stä Arto Marjoniemi. - muut asianosaiset erillisen läsnäololuettelon mukaisesti Toimitusnumero 2017-567552 1(5) Voimansiirtoalueen lunastus Kohde: HIKIÄ - KAPULI 110 kv, Nivos/Mäntsälän Sähkö Oy; Hausjärvi 86 Aika: 4.12.2017 kello 8.30 Paikka: Hausjärven kunnanvirasto, valtuustosali,

Lisätiedot

Vuolijoki-Harsunlehto- Piiparinmäki 110 kv voimansiirtolinja

Vuolijoki-Harsunlehto- Piiparinmäki 110 kv voimansiirtolinja Vuolijoki-Harsunlehto- Piiparinmäki 110 kv voimansiirtolinja Lunastustoimituksen aloituskokous 20.9.2018 / Petri Niemi, Metsähallitus Kiinteistökehitys Voimajohtohankkeen taustaa Metsähallitus kehittänyt

Lisätiedot

1. Haltuunottokokous (14.3.2013)

1. Haltuunottokokous (14.3.2013) Maantietoimitus 2012-428465 Seinäjoen itäinen ohikulkutie VT19 1. Haltuunottokokous (14.3.2013) 2. Näyttökokous (Tietöiden valmistuttua) 3. Loppukokous Maantietoimitus. Asialista. 1. Tiedottaminen ja kokouksen

Lisätiedot

Voimalinjalunastus. Lunastusharjoitus. syksy 2015 Markku Vuorinen

Voimalinjalunastus. Lunastusharjoitus. syksy 2015 Markku Vuorinen Voimalinjalunastus Lunastusharjoitus syksy 2015 Markku Vuorinen 1 Voimalinjalunastus tulee yleensä ajankohtaiseksi, mikäli rakennetaan uusi, laajennetaan entistä taikka uusitaan vanhaa voimalinjaa. Esityksen

Lisätiedot

lunastustoimitus Orimattila - Hikiä kv voimajohtolinja

lunastustoimitus Orimattila - Hikiä kv voimajohtolinja Voimajohtoalueen lunastustoimitus Orimattila - Hikiä 400 + 110 kv voimajohtolinja 03.10.2017, 04.10.2017, 10.10.2017 Hausjärven kunta, Kärkölän kunta, Mäntsälän kunta, Hollolan kunta ja Orimattilan kaupunki

Lisätiedot

Lunastusmenettely. 1 Ilkka Alm

Lunastusmenettely. 1 Ilkka Alm Lunastusmenettely 1 Ilkka Alm 1 Lunastuslainsäädäntö 2 Lunastuslupa ja lunastustoimitus 3 Voimajohtoalueen lunastuskorvaukset 2 Ilkka Alm Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta

Lisätiedot

Muut läsnäolijat on mainittu erillisessä pöytäkirjan liitteessä.

Muut läsnäolijat on mainittu erillisessä pöytäkirjan liitteessä. Toimitusnumero 2016-528208 1(6) Voimansiirtoalueen lunastus, Alkukokous Kohde: 399-413-6-15 Salo / Kunta: Laihia Aika: 14.9.2016 kello 10.00 Paikka: Laihian kunnantalo, valtuustosali Toimitusinsinööri:

Lisätiedot

LUNASTUSTOIMITUS TIHISENNIEMI-PALOKANGAS 110 KV:N VOIMANSIIRTOJOHTO

LUNASTUSTOIMITUS TIHISENNIEMI-PALOKANGAS 110 KV:N VOIMANSIIRTOJOHTO LUNASTUSTOIMITUS TIHISENNIEMI-PALOKANGAS 110 KV:N VOIMANSIIRTOJOHTO Alkukokous ja haltuunottokatselmus 2.4.2019 1 TOIMITUKSEN ALKUKOKOUS JA HALTUUNOTTOKATSELMUS Lunastustoimikunta suorittaa lunastustoimituksen:

Lisätiedot

lunastustoimitus Rautarouva

lunastustoimitus Rautarouva Voimajohtoalueen lunastustoimitus Rautarouva 07.06.2017 08.06.2017 Hausjärven kunta, Riihimäen kaupunki, Janakkalan kunta, Hämeenlinnan kaupunki, Lopen kunta, Tammelan kunta, Forssan kaupunki Voimajohtoalueen

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Matti Ylijääskö. 698-409-33-74 Lepola Savo Anja (omistaja 1/1) Hannu ja Isto Savo

Rovaniemen kaupunki, Matti Ylijääskö. 698-409-33-74 Lepola Savo Anja (omistaja 1/1) Hannu ja Isto Savo Toimitusnumero 2015-505614 1(5) Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen lunastus, Alkukokous Kohde: Kaarnatie, VisatieKaarnatie, Visatie Aika: 4.6.2015 kello 14.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet:

Lisätiedot

Muistio. EPV TUULIVOIMA OY:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHALTUUNOTTO- LUPA (NORRSKOGEN 110 kv)

Muistio. EPV TUULIVOIMA OY:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHALTUUNOTTO- LUPA (NORRSKOGEN 110 kv) Muistio 31.3.2017 TEM/2453/05.03.03/2015 EPV TUULIVOIMA OY:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHALTUUNOTTO- LUPA (NORRSKOGEN 110 kv) Lunastuksen tarkoitus Keskeiset oikeussäännökset EPV Tuulivoima Oy

Lisätiedot

Valtatie 3 Helsinki-Hämeenlinna parantaminen rakentamalla eritasoliittymä Arolammin kohdalla Kunta: Riihimäki 694

Valtatie 3 Helsinki-Hämeenlinna parantaminen rakentamalla eritasoliittymä Arolammin kohdalla Kunta: Riihimäki 694 Toimitusnumero 2015-500564 1(5) Maantietoimitus Kohde: Aika: 27.3.2015 kello 9.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Valtatie 3 Helsinki-Hämeenlinna parantaminen rakentamalla eritasoliittymä

Lisätiedot

Muistio LÄHITUULI OY:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHALTUUNOTTOLUPA (METSÄLAMMINKANGAS VUOLIJOKI)

Muistio LÄHITUULI OY:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHALTUUNOTTOLUPA (METSÄLAMMINKANGAS VUOLIJOKI) Muistio 7.2.2017 TEM/1498/05.03.03/2015 LÄHITUULI OY:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHALTUUNOTTOLUPA (METSÄLAMMINKANGAS VUOLIJOKI) Lunastuksen tarkoitus Keskeiset oikeussäännökset LähiTuuli Oy (jäljempänä

Lisätiedot

Rannankangas Rannanlahti Esko (Asta Rannanlahti oik.om.) Fiskilä Fisk Keijo Mikael & Mäntylä Henna-Leena

Rannankangas Rannanlahti Esko (Asta Rannanlahti oik.om.) Fiskilä Fisk Keijo Mikael & Mäntylä Henna-Leena Toimitusnumero 2015-505619 1(5) Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen lunastus, Alkukokous Kohde: Suhosenmutka, Kankaankuja Aika: 3.6.2015 kello 14.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat:

Lisätiedot

Pysyvän käyttöoikeuden lunastaminen kv:n voimansiirtojohtoa ja tiedonsiirtolaitteita varten Marttilan kunnassa

Pysyvän käyttöoikeuden lunastaminen kv:n voimansiirtojohtoa ja tiedonsiirtolaitteita varten Marttilan kunnassa Toimitusnumero 2015-497348 1(6) Voimansiirtoalueen lunastus, ALKUKOKOUS Kohde: Aika: 13.3.2015 kello 09.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Pysyvän käyttöoikeuden lunastaminen 400 + 110 kv:n

Lisätiedot

Voimajohtoalueen. lunastustoimitus. Alkukokous ja haltuunotto Kymi-Lumi Kotkassa ja Haminassa

Voimajohtoalueen. lunastustoimitus. Alkukokous ja haltuunotto Kymi-Lumi Kotkassa ja Haminassa Voimajohtoalueen lunastustoimitus Kymi-Lumi Kotkassa ja Haminassa Alkukokous ja haltuunotto 3.7.2019 Lunastustoimikunta suorittaa lunastustoimituksen Toimitusinsinööri Jyrki Puupponen Uskotut miehet: Päivi

Lisätiedot

Valtatie 2 parantaminen välillä Karkkila-Humppila, toimitus koskee Tammelan kunnan alueita välillä Mullinkallio - Häiviä.

Valtatie 2 parantaminen välillä Karkkila-Humppila, toimitus koskee Tammelan kunnan alueita välillä Mullinkallio - Häiviä. Toimitusnumero 2016-538919 1(5) Maantietoimitus Kohde: Aika: 28.11.2016 kello 10.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Valtatie 2 parantaminen välillä Karkkila-Humppila, toimitus koskee

Lisätiedot

Toimitusnumero (6) Maantietoimitus, alkukokous

Toimitusnumero (6) Maantietoimitus, alkukokous Toimitusnumero 2017-552918 1(6) Maantietoimitus, alkukokous Kohde: Maantie 800, Vaalantien parantaminen Vaalan keskustassa, kt 785-895-0-879 Vuottolahti-Vaala, Kunta: Vaala Aika: 15.5.2017 kello 10:00

Lisätiedot

Lunastustoimitus. Teppo Rantanen, maanmittausinsinööri (DI) Maanmittauslaitos, Hämeenlinnan palvelupiste

Lunastustoimitus. Teppo Rantanen, maanmittausinsinööri (DI) Maanmittauslaitos, Hämeenlinnan palvelupiste Lunastustoimitus Teppo Rantanen, maanmittausinsinööri (DI) Maanmittauslaitos, Hämeenlinnan palvelupiste 4.-5.12.2017 Lunastamalla voidaan hankkia kiinteää omaisuutta, hankkia pysyvä tai määräaikainen käyttöoikeus,

Lisätiedot

Maantien (Nostavantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Mt (Koskimyllyntie) - Lintulantie, Lahti 398, Hollola 98

Maantien (Nostavantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Mt (Koskimyllyntie) - Lintulantie, Lahti 398, Hollola 98 Toimitusnumero 2016-533191 1(5) Maantietoimitus Kohde: Aika: 6.7.2016 kello 10.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Maantien 14037 (Nostavantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen

Lisätiedot

LUNASTUSTOIMITUS 1. LUNASTUSTOIMITUKSEN KÄYTTÖALA 2. LUNASTUSTOIMITUSMENETTELY 3. LUNASTUSTOIMITUKSESSA RATKAISTAVAT ASIAT 4. HALTUUNOTTOKATSELMUS

LUNASTUSTOIMITUS 1. LUNASTUSTOIMITUKSEN KÄYTTÖALA 2. LUNASTUSTOIMITUSMENETTELY 3. LUNASTUSTOIMITUKSESSA RATKAISTAVAT ASIAT 4. HALTUUNOTTOKATSELMUS LUNASTUSTOIMITUS 1. LUNASTUSTOIMITUKSEN KÄYTTÖALA 2. LUNASTUSTOIMITUSMENETTELY 3. LUNASTUSTOIMITUKSESSA RATKAISTAVAT ASIAT 4. HALTUUNOTTOKATSELMUS 5. KOHTEEN VAHVISTAMINEN 6. KORVAUKSET JA KUSTANNUKSET

Lisätiedot

Vuokatti-Lahnaslampi 110 kv voimajohto, Kunta: Sotkamo. Sokos Hotel Vuokatti, kokoustilat, Kidekuja 2, Vuokatti

Vuokatti-Lahnaslampi 110 kv voimajohto, Kunta: Sotkamo. Sokos Hotel Vuokatti, kokoustilat, Kidekuja 2, Vuokatti Toimitusnumero 2016-533843 1(8) Voimansiirtoalueen lunastus, alkukokous ja katselmus Kohde: Aika: 28.9.2017 kello 09.30 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Vuokatti-Lahnaslampi 110

Lisätiedot

Kt 75 (Kuhmo-Nurmes mt) välillä Rastinkylä (mt19263) - kantatie 76, maantiealueen rajan määritys ja uudet laskuojat Kunta: Kuhmo

Kt 75 (Kuhmo-Nurmes mt) välillä Rastinkylä (mt19263) - kantatie 76, maantiealueen rajan määritys ja uudet laskuojat Kunta: Kuhmo Toimitusnumero 2016-545743 1(5) Maantietoimitus, 2. kokous ja katselmus Kohde: Aika: 2.11.2017 kello 09.30 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Kt 75 (Kuhmo-Nurmes mt) välillä Rastinkylä

Lisätiedot

Kt 75 (Kuhmo-Nurmes mt) välillä Rastinkylä (mt19263) - kantatie 76, n. 17,5 km, maantiealueen rajan määritys ja uudet laskuojat

Kt 75 (Kuhmo-Nurmes mt) välillä Rastinkylä (mt19263) - kantatie 76, n. 17,5 km, maantiealueen rajan määritys ja uudet laskuojat Toimitusnumero 2016-545743 1(5) Maantietoimitus, alkukokous Kohde: Aika: 21.6.2017 kello 10:00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Kt 75 (Kuhmo-Nurmes mt) välillä Rastinkylä (mt19263)

Lisätiedot

Muistio TUULIWATTI OY:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHALTUUNOTTOLUPA (HANGASSUO OOSINSELKÄ)

Muistio TUULIWATTI OY:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHALTUUNOTTOLUPA (HANGASSUO OOSINSELKÄ) Muistio 28.6.2017 TEM/2072/05.03.03/2016 TUULIWATTI OY:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHALTUUNOTTOLUPA (HANGASSUO OOSINSELKÄ) Lunastuksen tarkoitus TuuliWatti Oy (jäljempänä hakija) on pyytänyt

Lisätiedot

Maanmittaustoimitus, VOIMANSIIRTOALUEEN LUNASTUSTOIMITUKSEN ALKUKOKOUS

Maanmittaustoimitus, VOIMANSIIRTOALUEEN LUNASTUSTOIMITUKSEN ALKUKOKOUS Toimitusnumero 2019-603184 1(7) Maanmittaustoimitus, VOIMANSIIRTOALUEEN LUNASTUSTOIMITUKSEN ALKUKOKOUS Kohde 110 kv VOIMANSIIRTOJOHDON ja -PYLVÄIDEN UUSIMINEN PURETTAVAN JOHDON PAIKALLE välillä Lahdesjärvi

Lisätiedot

Maanmittaustoimitus, VOIMANSIIRTOALUEEN LUNASTUSTOIMITUKSEN ALKUKOKOUS

Maanmittaustoimitus, VOIMANSIIRTOALUEEN LUNASTUSTOIMITUKSEN ALKUKOKOUS Toimitusnumero 2019-603260 1(8) Maanmittaustoimitus, VOIMANSIIRTOALUEEN LUNASTUSTOIMITUKSEN ALKUKOKOUS Kohde 1. 110 kv VOIMANSIIRTOJOHDON ja -PYLVÄIDEN UUSIMINEN PURETTAVAN JOHDON PAIKALLE välillä Lahdesjärvi

Lisätiedot

Maanmittauslaitokselle

Maanmittauslaitokselle 1(5) Maanmittauslaitokselle Yhtiömme tarkoituksena on uusia 110 kv voimansiirtoyhteys noin 48 km:n matkalla Hämeenlinnan ja Valkeakosken kaupungeissa sekä Hattulan kunnassa välillä Vanajan sähköasema -

Lisätiedot

Valtatien 4 parantaminen Äänekosken kohdalla, väli Kannelsuo - Äänekoskentie. Paikka: Äänekosken kaupungintalon valtuustosali (Hallintokatu 4)

Valtatien 4 parantaminen Äänekosken kohdalla, väli Kannelsuo - Äänekoskentie. Paikka: Äänekosken kaupungintalon valtuustosali (Hallintokatu 4) Toimitusnumero 2017-552330 1(6) Maantietoimitus, alkukokous Kohde: Aika: 10.5.2017 kello 09.30 Valtatien 4 parantaminen Äänekosken kohdalla, väli Kannelsuo - Äänekoskentie Paikka: Äänekosken kaupungintalon

Lisätiedot

Lainkohdat Lunastuslaki 16 Kiinteistönmuodostamislaki

Lainkohdat Lunastuslaki 16 Kiinteistönmuodostamislaki Toimitusnumero 2016-535594 1(20) Voimansiirtoalueen lunastus, loppukokous Kohde: Sivutoimitukset: Seitenoikea - Peuravaara 110 kv voimansiirtojohto Rajankäynti: Pöytäkirjassa mainitut kiinteistöt Aika:

Lisätiedot

Valtatien 19 parantaminen Koveron liittymän kohdalla, Lapua

Valtatien 19 parantaminen Koveron liittymän kohdalla, Lapua Toimitusnumero 2016-537719 1(6) Maantietoimitus Kohde: Aika: 22.9.2016 kello 08.30 Valtatien 19 parantaminen Koveron liittymän kohdalla, Lapua Paikka: Lapuan kaupungintalo, Valtuustosali, Valtuustontie

Lisätiedot

Maantietoimitus. Tilaisuus. Kuka Mistä Päivämäärä

Maantietoimitus. Tilaisuus. Kuka Mistä Päivämäärä Maantietoimitus Tilaisuus Kuka Mistä Päivämäärä Maantietoimitus pidetään kun rakennetaan uusi maantie tai maantien parantamista varten on laajennettava entistä tiealuetta Esityksen sisältö: Mikä on tienpitäjän

Lisätiedot

Pysyvän käyttöoikeuden lunastaminen kv:n voimansiirtojohtoa ja tiedonsiirtolaitteita varten Liedon kunnassa

Pysyvän käyttöoikeuden lunastaminen kv:n voimansiirtojohtoa ja tiedonsiirtolaitteita varten Liedon kunnassa Toimitusnumero 2015-497342 1(6) Voimansiirtoalueen lunastus Kohde: Aika: 10.3.2015 kello 9.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Pysyvän käyttöoikeuden lunastaminen 400 + 110 kv:n

Lisätiedot

Maantietoimitus. Klaukkalan ohikulkutie Ensimmäisen vaiheen alkukokous , Nurmijärvi. Tuomas Lehtonen Maanmittauslaitos

Maantietoimitus. Klaukkalan ohikulkutie Ensimmäisen vaiheen alkukokous , Nurmijärvi. Tuomas Lehtonen Maanmittauslaitos Maantietoimitus Klaukkalan ohikulkutie Ensimmäisen vaiheen alkukokous 29.8.2018, Nurmijärvi Tuomas Lehtonen Maanmittauslaitos Maantietoimitus pidetään kun rakennetaan uusi maantie tai maantien parantamista

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 6832/ /2018

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 6832/ /2018 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2018 1 (1) 99 Asianro 6832/10.03.00.00/2018 Sähköjohdon sijoittaminen tilan 476-405-21-7 (Seilajoki) alueelle / Savon Voima Verkko Oy:n hakemus Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen

Lisätiedot

Maantietoimitus 2015-502682 Vt 3 Koiviston silta

Maantietoimitus 2015-502682 Vt 3 Koiviston silta Maantietoimitus 2015-502682 Vt 3 Koiviston silta Muodollisuudet Lunastustoimikunta: - toimitusinsinööri Antti Halonen - uskotut miehet Heikki Käkelä ja Ahti Latvala Läsnäolijat: Hakijan ELY-keskuksen puolesta

Lisätiedot

Kantatie 68, liittymäjärjestelyt välillä Alajärvi/Vimpeli kuntaraja - Vieresjoki Vimpelin ja Lappajärven kunnissa.

Kantatie 68, liittymäjärjestelyt välillä Alajärvi/Vimpeli kuntaraja - Vieresjoki Vimpelin ja Lappajärven kunnissa. Toimitusnumero 2012-425394 1(5) Maantietoimitus, 1. kokous Kohde: Aika: 19.8.2013 kello 14.00 Kantatie 68, liittymäjärjestelyt välillä Alajärvi/Vimpeli kuntaraja - Vieresjoki Vimpelin ja Lappajärven kunnissa.

Lisätiedot

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luo edellytyksiä

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luo edellytyksiä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luo edellytyksiä o Kehittyvälle elinkeinoelämälle o Toimivalle ja turvalliselle liikenteelle o Hyvälle elinympäristölle ja kestävälle kehitykselle ELY-keskus avaa

Lisätiedot

Kurki-Jylhävaara-Tolpanvaara 110 kv voimansiirtojohto, Pudasjärven kaupunki

Kurki-Jylhävaara-Tolpanvaara 110 kv voimansiirtojohto, Pudasjärven kaupunki Toimitusnumero 2016-535897 1(13) Voimansiirtoalueen lunastus, loppukokous Kohde: Aika: 28.11.2017 kello 10.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Kurki-Jylhävaara-Tolpanvaara 110 kv

Lisätiedot

Lainkohdat Lunastuslaki 16 Kiinteistönmuodostamislaki

Lainkohdat Lunastuslaki 16 Kiinteistönmuodostamislaki Toimitusnumero 2016-533843 1(14) Voimansiirtoalueen lunastus, loppukokous Kohde: Vuokatti-Lahnaslampi 110 kv voimajohto, Kunta: Sotkamo Sivutoimitukset: Rajankäynti: Vaarala 765-401-2-338, Tiealue 765-401-2-393,

Lisätiedot

Toimituksesta on tiedotettu laillisesti, lunastustoimikunta on esteetön ja kokous on laillinen.

Toimituksesta on tiedotettu laillisesti, lunastustoimikunta on esteetön ja kokous on laillinen. Toimitusnumero 2012-428465 1(9) Maantietoimitus, Kokous 1 Kohde: Seinäjoen itäinen ohikulkutie VT 19 Aika: 14.3.2013 kello 10:00 Paikka: Seurakunnan auditorio, Kirkonkranni : Jussi Kesälä Uskotut miehet:

Lisätiedot

110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ

110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ 110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ Tällä ohjeella määritetään ulkopuolisille toimijoille erilaisten kaavoitus- ja rakentamishankkeiden yhteydessä Turku Energia Sähköverkot Oy:n (TESV)

Lisätiedot

VT 2 parantaminen välillä Karkkila - Loukku, Karkkilan kaupungissa ja Nummi-Pusulan kunnassa.

VT 2 parantaminen välillä Karkkila - Loukku, Karkkilan kaupungissa ja Nummi-Pusulan kunnassa. Toimitusnumero 2012-412790 1(6) Maantietoimitus Kohde: Aika: 10.5.2012 kello 10.30 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: VT 2 parantaminen välillä Karkkila - Loukku, Karkkilan kaupungissa

Lisätiedot

Muistio FINGRID OYJ:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHALTUUNOTTOLUPA (VIHTAVUORI KOIVISTO)

Muistio FINGRID OYJ:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHALTUUNOTTOLUPA (VIHTAVUORI KOIVISTO) Muistio 15.9.2016 TEM/1160/05.03.03/2016 FINGRID OYJ:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHALTUUNOTTOLUPA (VIHTAVUORI KOIVISTO) Lunastuksen tarkoitus Fingrid Oyj (jäljempänä hakija) on pyytänyt valtioneuvostolta

Lisätiedot

Maantietoimitus on maanmittaustoimitus Sellainen voidaan pitää kun:

Maantietoimitus on maanmittaustoimitus Sellainen voidaan pitää kun: Maantietoimitus (1) Maantietoimitus on maanmittaustoimitus Sellainen voidaan pitää kun: rakennetaan uusi maantie tai maantien parantamista varten on laajennettava entistä tiealuetta tai olemassa olevan

Lisätiedot

Toimitusnumero 2013-448466 1(6) Maantietoimitus

Toimitusnumero 2013-448466 1(6) Maantietoimitus Toimitusnumero 2013-448466 1(6) Maantietoimitus Kohde: VT2 parantaminen välillä Loukku-Mullinkallio,Lohja 444, Somero 761, Tammela 834, paaluvälillä 20760-28680 Aika: 14.6.2013 kello 09:00 Paikka: Toimitusinsinööri:

Lisätiedot

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luo edellytyksiä

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luo edellytyksiä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luo edellytyksiä o Kehittyvälle elinkeinoelämälle o Toimivalle ja turvalliselle liikenteelle o Hyvälle elinympäristölle ja kestävälle kehitykselle ELY-keskus avaa

Lisätiedot

- Timo Romppainen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus/Liikenne ja Infra edustajana (toimituksen hakija)

- Timo Romppainen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus/Liikenne ja Infra edustajana (toimituksen hakija) Toimitusnumero 2017-555055 1(8) Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen lunastus, loppukokous Kohde: Valtatien 20 ja Posion maantien 863 liittymän kanavoiminen uudelleen Taivalkoken keskustassa asemakaava-alueella

Lisätiedot

Toimituksesta on tiedotettu laillisesti, lunastustoimikunta on esteetön ja kokous on laillinen.

Toimituksesta on tiedotettu laillisesti, lunastustoimikunta on esteetön ja kokous on laillinen. Toimitusnumero 2012-425396 1(7) Maantietoimitus, 1. kokous Kohde: Kantatie 68, liittymäjärjestelyt välillä Vieresjoki - Kivipuro Lappajärven kunnassa. Aika: 28.8.2013 kello 10.00 Paikka: Valtion virastotalon

Lisätiedot

Fingrid Oyj. Metsälinja lunastustoimitusten alkukokoukset

Fingrid Oyj. Metsälinja lunastustoimitusten alkukokoukset Fingrid Oyj Metsälinja lunastustoimitusten alkukokoukset 20.8. Muhos, Utajärvi, Liminka ja Tyrnävä 21.8. Siikalatva ja Haapavesi, 22.8. Haapajärvi ja Reisjärvi 1 Kantaverkko Sähkönsiirron runkoverkko,

Lisätiedot

Maa Korvausarviointi TkT Juhana Hiironen

Maa Korvausarviointi TkT Juhana Hiironen Maa-20.2334 Korvausarviointi 15.9.2015 TkT Juhana Hiironen Päivän aikataulu 14:15 14:45 Kertausta lukutehtävän aihepiiristä 14:45 15:15 Ryhmätyö 15:15 15:40 Ryhmätöiden esittely 15:40 15:45 Seuraavaksi

Lisätiedot

Lapinlahden kunnantalo, valtuustosali, Asematie 4, Lapinlahti

Lapinlahden kunnantalo, valtuustosali, Asematie 4, Lapinlahti Toimitusnumero 2017-547783 1(5) Maanmittaustoimitus, kiinteistönmääritys (KML 283 ) Kohde Ylä-Pitkän erilliset vesijätöt: 402-872-1-1 I, 402-872-1-2 II, 402-872-1-9 IX, 402-872-1-11 XI, 402-872-1-12 XII,

Lisätiedot

Lunastustoimitus länsimetroa varten

Lunastustoimitus länsimetroa varten Lunastustoimitus länsimetroa varten Espoossa 9.7.2019 Mikael Still Maanmittauslaitos 2 Yleistä Maanalaisen tilan omistuksen on vakiintuneesti katsottu kuuluvan pintakiinteistön omistajalle Ulkopuolinen

Lisätiedot

Toimitusvalmistelijan toimii Merja Hakamäki. Läsnäolijoista on erillinen

Toimitusvalmistelijan toimii Merja Hakamäki. Läsnäolijoista on erillinen Toimitusnumero 2016-531015 1(5) Alueellinen tietoimitus (budj.) Kohde: Kunta: Aura (19); Useita yksiköitä... Aika: 5.5.2017 kello 09.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Läsnäolijat: Auran kunnanvirasto valtuustosali

Lisätiedot

SAAPUNUT. Annettu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2014. Fingrid Oyj (jäljempänä hakija) on pyytänyt lupaa saada lunastamalla

SAAPUNUT. Annettu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2014. Fingrid Oyj (jäljempänä hakija) on pyytänyt lupaa saada lunastamalla SAAPUNUT O l 04. 2014 Valtioneuvoston päätös Fingrid Oyj:n hakemukseen saada kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta 29 päivänä heinäkuuta 1977 annetussa laissa (603/1977, jäljempänä

Lisätiedot

Kiinteistötoimitukset, rajat ym. ProAgrian Vältä lakitupa sopimustietoa maatalousyrittäjille -koulutus 22.11.2011

Kiinteistötoimitukset, rajat ym. ProAgrian Vältä lakitupa sopimustietoa maatalousyrittäjille -koulutus 22.11.2011 Kiinteistötoimitukset, rajat ym. ProAgrian Vältä lakitupa sopimustietoa maatalousyrittäjille -koulutus 22.11.2011 Arviointipäällikkö Mika Summala Pohjois-Karjalan maanmittaustoimisto 1 MAANMITTAUSLAITOS

Lisätiedot

LUONNOS. Annettu Helsingissä 20 päivänä huhtikuuta 2017

LUONNOS. Annettu Helsingissä 20 päivänä huhtikuuta 2017 LUONNOS V a l t i o n e u v o s t o n päätös EPV Tuulivoima Oy:n hakemukseen saada kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta 29 päivänä heinäkuuta 1977 annetussa laissa (603/1977, jäljempänä

Lisätiedot

Näin etenee voimajohtohanke

Näin etenee voimajohtohanke Näin etenee voimajohtohanke Fingrid lyhyesti Sähkö on välttämätön osa kaikkien suomalaisten arkipäivää. Yhteiskunta toimii sähköllä. Fingrid Oyj on yritys, joka vastaa sähkönsiirtojärjestelmän toimivuudesta

Lisätiedot

Näin etenee voimajohtohanke

Näin etenee voimajohtohanke Näin etenee voimajohtohanke 2 Fingrid lyhyesti Sähkö on välttämätön osa kaikkien suomalaisten arkipäivää. Yhteiskunta toimii sähköllä. Fingrid Oyj on yritys, joka vastaa sähkönsiirtojärjestelmän toimivuudesta

Lisätiedot

TIETOA MAANTIETOIMITUKSESTA

TIETOA MAANTIETOIMITUKSESTA TIETOA MAANTIETOIMITUKSESTA MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Tämän esitteen sivuilla kerrotaan maantien rakentamiseen liittyvistä maanlunastus- ja korvausasioista. Kun uusi tie rakennetaan tai vanhaa tietä

Lisätiedot

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet.

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet. Ulkoilulaki 606/73 ULKOILUREITTI Arvo Vitikainen 2016 Ulkoilureitit Jos yleisen ulkoilutoiminnan kannalta on tärkeätä saada johdetuksi ulkoilijain kulkeminen kiinteistön kautta eikä siitä aiheudu huomattavaa

Lisätiedot

Lainkohdat Laki yksityisistä teistä 43-44, Kiinteistönmuodostamislaki Kiinteistönmuodostamisasetus 38, 42, 43

Lainkohdat Laki yksityisistä teistä 43-44, Kiinteistönmuodostamislaki Kiinteistönmuodostamisasetus 38, 42, 43 Toimitusnumero 2016-544424 1(6) Alueellinen tietoimitus (budj.) Kohde: Kunta: Marttila (480); Useita yksiköitä... Aika: 7.3.2017 kello 09.00 Paikka: Marttilan kunnanvirasto valtuustosali Toimitusinsinööri:

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (8) MML 516/03 04/

PÄÄTÖS 1 (8) MML 516/03 04/ PÄÄTÖS 1 (8) HAKIJA Caruna Oy HAKEMUS Hakija on pyytänyt 19.1.2017 päivätyllä hakemuksella Maanmittauslaitokselta lunastuslain (603/1977) 5 :ssä tarkoitettua lunastuslupaa pysyvien käyttöoikeuksien lunastamiseen

Lisätiedot

JUHOLA Kunta: Taivalkoski

JUHOLA Kunta: Taivalkoski 1 (9) 832-408-3-21 JUHOLA RÄÄPYSJÄRVI VEIKKO JOHANNES Korvaus saaja: 832-408-3-21 JUHOLA 13 Tie, Katualuetta 0,0093 ha 0,00 0,00 0,0093 ha 0,00 Korvauslaji Korvaus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 (9) 832-408-3-173

Lisätiedot

Kohde: Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, HOLLOLA 98 Aika: kello 9.30 Hollolan kunnanvirasto, valtuustosali, Virastotie 3 Hollola

Kohde: Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, HOLLOLA 98 Aika: kello 9.30 Hollolan kunnanvirasto, valtuustosali, Virastotie 3 Hollola Toimitusnumero 2016-536578 1(6) Maantietoimitus Kohde: Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, HOLLOLA 98 Aika: 22.11.2016 kello 9.30 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Hollolan kunnanvirasto,

Lisätiedot

Toimituksesta on tiedotettu laillisesti, toimitusinsinööri on esteetön, uskottuja miehiä ei käytetä ja kokous on laillinen.

Toimituksesta on tiedotettu laillisesti, toimitusinsinööri on esteetön, uskottuja miehiä ei käytetä ja kokous on laillinen. Toimitusnumero 2015-515042 1(5) Alueellinen tietoimitus (budj.) Kohde: Alueellinen yksityistietoimitus/ Hausjärven (086) lounaisosa Aika: 13.10.2016 kello 10:00 Paikka: Hausjärven kunnantalo, valtuustosali

Lisätiedot

LUNASTUSLUPAPÄÄTÖS PÄÄTÖS 1 (8) MML 4930/03 04/

LUNASTUSLUPAPÄÄTÖS PÄÄTÖS 1 (8) MML 4930/03 04/ PÄÄTÖS 1 (8) LUNASTUSLUPAPÄÄTÖS HAKIJA HAKEMUS Caruna Oy Caruna Oy on hakenut Maanmittauslaitokselta lunastuslain (Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta 603/1977) 5 :ssä tarkoitettua

Lisätiedot

Lainkohdat Laki yksityisistä teistä 43-44, Kiinteistönmuodostamislaki Kiinteistönmuodostamisasetus 38, 42, 43

Lainkohdat Laki yksityisistä teistä 43-44, Kiinteistönmuodostamislaki Kiinteistönmuodostamisasetus 38, 42, 43 Toimitusnumero 2017-559156 1(5) Alueellinen tietoimitus (budj.) Kohde: Kunta: Pöytyä (636); Useita kiinteistöjä Aika: 30.11.2017 kello 09.00 Paikka: Pöytyän kunnan Kyrön toimipisteen valtuustosali Kyrö.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2013 1 (5) 579 Lausunto Etelä-Suomen maanmittaustoimistolle Fingrid Oyj:n lunastuslupahakemuksesta HEL 2013-014135 T 10 01 00 Kiinteistökartta K7 T3, Kehä III Päätös Lautakunta

Lisätiedot

Maa Korvausarviointi TkT Juhana Hiironen

Maa Korvausarviointi TkT Juhana Hiironen Maa-20.2334 Korvausarviointi TkT Juhana Hiironen Päivän aikataulu 14:15 14:30 Ryhmäpalaute esseestä ja lokikirjoituksista 14:30 15:00 Kertausta lukutehtävän aihepiiristä 15:00 15:30 Ryhmätyö (lumipallo

Lisätiedot

Päätös 1 (5) MML 944/03 04/2019 TUTKIMUSLUPAPÄÄTÖS. Vaasan Sähköverkko Oy

Päätös 1 (5) MML 944/03 04/2019 TUTKIMUSLUPAPÄÄTÖS. Vaasan Sähköverkko Oy Päätös 1 (5) TUTKIMUSLUPAPÄÄTÖS HAKIJA HAKEMUS Vaasan Sähköverkko Oy Vaasan Sähköverkko Oy hakee kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastamisesta annetun lain 84 mukaista tutkimuslupaa. Tutkimuslupaa

Lisätiedot

Toimituksessa ei ollut tarpeen suorittaa tilusjärjestelyjä.

Toimituksessa ei ollut tarpeen suorittaa tilusjärjestelyjä. Toimitusnumero 2015-518579 1(13) Voimansiirtoalueen lunastus Kohde: Hähkäsuo - Kuumola 110 kv Aika: 19.12.2016 kello 09.30 Paikka: Hyvinkään kaupunki, Tekniikka ja ympäristö, Anturasali, 1. krs (osoite;

Lisätiedot

LUONNOS. Annettu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2017

LUONNOS. Annettu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2017 LUONNOS V a l t i o n e u v o s t o n päätös LähiTuuli Oy:n hakemukseen saada kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta 29 päivänä heinäkuuta 1977 annetussa laissa (603/1977, jäljempänä

Lisätiedot

Läsnäolijat esitetty erillisessä läsnäololuettelossa.

Läsnäolijat esitetty erillisessä läsnäololuettelossa. Toimitusnumero 2018-596212 1(6) Alueellinen tietoimitus (budj.) Kohde: Useita yksiköitä... Aika: 27.5.2019 kello 09.30 Paikka: Naantalin kaupungintalo Valtuustosali Toimitusinsinööri: Henri Wilcken Läsnäolijat:

Lisätiedot

Liikennevirasto, Merja Rajala, UUD-ELY, valtakirja Koivusalo Lähderinne

Liikennevirasto, Merja Rajala, UUD-ELY, valtakirja Koivusalo Lähderinne Toimitusnumero 2016-523794 1(6) Ratatoimitus rajan määräämiseksi Kohde: Loviisa-Lahti-Heinola, Rautatiealue 504-871-1-1, Myrskylä Sivutoimitukset: Rajankäynti: 504-871-1-1 Rautatiealue Aika: 20.6.2017

Lisätiedot

Komula-Talvivaara maantie / Kunta: Sotkamo. Sokos Hotel Vuokatti, kokoustilat, Kidekuja 2, Vuokatti

Komula-Talvivaara maantie / Kunta: Sotkamo. Sokos Hotel Vuokatti, kokoustilat, Kidekuja 2, Vuokatti Toimitusnumero 2017-552889 1(8) Maantietoimitus, loppukokous Kohde: Aika: 30.11.2017 kello 09.30 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: 765-895-0-873 Komula-Talvivaara maantie / Kunta:

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (8) MML 493/03 04/

PÄÄTÖS 1 (8) MML 493/03 04/ PÄÄTÖS 1 (8) HAKIJA HAKEMUS Caruna Oy Caruna Oy on pyytänyt 23.11.2015 ja 26.1.2016 päivätyillä hakemuksilla (hakemusta on täydennetty 27. ja 28.6.2016) Maanmittauslaitokselta lunastuslain (603/1977) 5

Lisätiedot

Kiuruveden kaupungintalo, valtuustosali, Harjukatu 2, Kiuruvesi

Kiuruveden kaupungintalo, valtuustosali, Harjukatu 2, Kiuruvesi Toimitusnumero 2017-547776 1(6) Maanmittaustoimitus, kiinteistönmääritys (KML 283 ) Kohde Kaislasen erilliset vesijätöt: 263-872-3-2, 263-872-3-3, 263-872-3-5, 263-872-3-8, 263-872-3-11, 263-872-3-12,

Lisätiedot

LUONNOS. Annettu Helsingissä 24 päivänä elokuuta 2017

LUONNOS. Annettu Helsingissä 24 päivänä elokuuta 2017 LUONNOS V a l t i o n e u v o s t o n päätös TuuliWatti Oy:n hakemukseen saada kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta 29 päivänä heinäkuuta 1977 annetussa laissa (603/1977, jäljempänä

Lisätiedot

OPAS MAANOMISTAJILLE SÄHKÖLINJOJEN

OPAS MAANOMISTAJILLE SÄHKÖLINJOJEN Säilytä tämä! OPAS MAANOMISTAJILLE SÄHKÖLINJOJEN lunastustoimitukset ja linjoista maksettavat korvaukset Sisältö Esipuhe...4 1. Mihin haluan vaikuttaa?...5 2. Erilaiset sähkölinjat...7 2.1 Voimajohdot

Lisätiedot

Valtatie 3 Helsinki-Hämeenlinna parantaminen rakentamalla eritasoliittymä Arolammin kohdalla, Riihimäki 694

Valtatie 3 Helsinki-Hämeenlinna parantaminen rakentamalla eritasoliittymä Arolammin kohdalla, Riihimäki 694 Toimitusnumero 2015-500564 1(7) Maantietoimitus Kohde: Aika: 28.6.2017 kello 9.00 Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Valtatie 3 Helsinki-Hämeenlinna parantaminen rakentamalla eritasoliittymä

Lisätiedot

15 KAIVOSTOIMITUS 1 (18)

15 KAIVOSTOIMITUS 1 (18) 1 (18) 15 KAIVOSTOIMITUS 15.1 YLEISTÄ... 3 15.1.1 Sovellettavat säännökset... 3 15.2 TOIMITUKSEN VIREILLETULO... 3 15.2.1 Yleistä toimituksen vireilletulosta... 3 15.2.2 Kaivoslupaan ja kaivosaluelunastuslupaan

Lisätiedot

Läsnäolijat esitetty erillisessä läsnäololuettelossa.

Läsnäolijat esitetty erillisessä läsnäololuettelossa. Toimitusnumero 2018-575478 1(6) Alueellinen tietoimitus (budj.) Kohde: Useita yksiköitä... Aika: 26.10.2018 kello 09.30 Paikka: Naantalin kaupungintalo, valtuustosali Käsityöläiskatu 2 Naantali Toimitusinsinööri:

Lisätiedot

Hakijan, Väyläviraston puolesta rataisännöitsijä Kai Grönqvist. Paikalla olevat asianosaiset on esitetty pöytäkirjan liitteessä.

Hakijan, Väyläviraston puolesta rataisännöitsijä Kai Grönqvist. Paikalla olevat asianosaiset on esitetty pöytäkirjan liitteessä. Toimitusnumero 2017-548517 1(6) Ratatoimitus rajan määräämiseksi Kohde: Kerava-Porvoo rautatie, rataosa Olli - Porvoo, Järnvägsområde 638-871-1-5, Porvoo Aika: 18.2.2019 kello 10.00 Paikka: Seuratalo Högbacka

Lisätiedot