Normi kumottu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Normi kumottu 15.1.2008"

Transkriptio

1 ILMILUTIEOTUS TRG T1-10 PL 50, VNT, FINLN, Tel. 358 (0) , Fax 358 (0) Normi kumottu KOULUTUSOHJE MOOTTORIPURJELENTOKONEKELPUUTUST VRTEN Koskee: Koulutusohjelmat ja -vaatimukset moottoripurjelentokonekelpuutusta varten. Viite: Ilmailumääräys PEL M2-46 Muutos 1. Voimaantulo: YLEISTÄ Koulutusohjelman jaottelu 1. Yleistä 2. Teoreettinen koulutus ja opetusaiheet 3. Lentokoulutus Tämän ohjeen tarkoituksena on selventää ja määritellä moottoripurjelentokonekelpuutusta varten vaadittavat vähimmäisvaatimukset. Ohje sisältää selvityksen lentokoulutuksesta ja niistä teoreettisesti tai harjoittelemalla opetettavista aiheista ja seikoista, joiden yleinen tuntemus tai osaaminen sekä taito ovat välttämättömiä suoritettaessa lentotehtävää moottoripurjelentokoneella. Lisäksi on edellytettävä, että moottoripurjelentokonekelpuutuksen omaavat ohjaajat huolehtivat siitä, että tämän ohjeen mukaisten tietojen ja taitojen osaaminen sekä hallinta säilytetään. Koulutusohjelma tulee käydä lävitse siten, että myös aikaisemmin ohjaajille opetettujen aiheiden riittävä hallinta todetaan kertaavalla opetuksella tai riittävän perusteellisten kertauskuulustelujen avulla. Tätä koulutusohjetta tulee noudattaa kaikessa moottoripurjelentokonekelpuutusta varten annettavassa jälkeen aloitettavassa koulutuksessa. Tämä koulutusohje tulee kokonaisuudessaan saattaa ennen koulutuksen alkamista koulutettavien tietoon. 2 TEOREETTINEN KOULUTUS J OPETUSIHEET Teoreettinen opetus tulee antaa siten, että koulutusohjelmaan sisältyvät koulutettavalle aikaisemmin annetut tiedot käydään lävitse kertaamalla tai tarkistetaan kertauskuulustelujen avulla ja uudet opetusaiheet opetetaan siten, että koulutettavalle annetaan eri opetusaiheita koskevat seuraavan erittelyn mukaiset yleistiedot ja vaaditun osaamisvaatimuksen täyttämiseksi tarpeellinen opetus. Huom! Taulukossa on käytetty seuraavia lyhenteitä: 0 = ei aikaisempaa lentolupakirjaa P = purjelentäjän lupakirjan haltija M = moottorilentäjän lupakirjan haltija Opetusvaatimukset ja tietoja koskevat osaamisvaatimukset on eri opetusaiheiden kohdalla merkitty seuraavia lyhennysmerkkejä käyttäen:. Yleiskuvaus. Opetettava yleis- ja taustatiedot käsitteiden ja sanojen ymmärtämiseksi.. Perustiedot. Opetuksessa annettava yleiset perustiedot. Osaamisvaatimuksena riittää asian tai menetelmän yleinen kuvaus ja tuntemus. ILL /01

2 2/18 TRG T1-10, Ohjausoppi. Tulkinta ja käyttötaito. Opetuksessa annettavat tiedot edellyttävät, että opetettava pystyy ymmärtämään ja soveltamaan tietoja käytännön vaatimalla tavalla. Osaamiskoe.. Täydellinen kokonaishallinta. Opetuksen tarkoitus on antaa opetettavalle pätevyys, minkä perusteella opetettava aihe on tunnettava hyvin ja siten, että tietoja pystytään käyttämään käytännön toiminnan vaatimalla varmuudella. Osaamiskoe. Ohjausopin opetuksesta tulee pääosin vastata lennonopettajan, jonka tulee käytännön lennonopetuksessa käsitellä kuhunkin lentotehtävään liittyviä lentosuorituksia koskeva lennon ohjausopillinen teoria yksityiskohtaisesti. Lentokoneen ohjausopin tulee sisältyä ennen lentokoulutusta annettavaan teoreettiseen opetukseen Lentosuorituksen yleiserittely - lentotehtävän määrittely - lentotehtävän valmistelu ja lennonopettajan ohjeet - lentosuunnitelma - lentoa edeltävät tarkastukset - lennon teknillinen suoritus - koneen pysäköiminen Lentokoneen ohjaaminen maassa - moottorin käynnistys ja koekäyttö - liikkeelle lähtö ja liikenteen tarkkailu - rullaus ja erilaisten rullausolosuhteiden vaikutus - tuulen vaikutus rullaukseen Ohjaaminen ilmassa a) Ohjainten vaikutus: korkeusperäsimen vaikutus, siivekkeiden vaikutus, sivuperäsimen vaikutus, ohjainten yhteiskäyttö, potkurin vääntö- ja kiertovaikutus, potkurivirran kiertovaikutus b) Suora lento, vaakalento, suora vaakalento: trimmaus/viritys, ohjainvoima, ohjaintunto, ohjainteho c) Nousu: paras nousunopeus, jyrkimmän nousukulman nopeus d) Liuku: paras liukunopeus, pienimmän vajoamisen nopeus, liitosuhde, liitoluku e) Syöksy f) Sakkaus: hitaasti kehittyvä sakkaus, nopeasti kehittyvä sakkaus, sakkausnopeus kaarrossa, kuormituskerroin, sakkausnopeus suorassa oikaisuvedossa g) Hidaslento h) Kaarto i) Nousukaarto j) Liukukaarto k) Kaarto matalalla, tuulen vaikutus, vaaratekijät l) Ohjainten joustava yhteiskäyttö, S-kaarto, vaaputus, heilurikahdeksikko m) Lentoonlähtö: normaali lentoonlähtö, lentoonlähtö sivutuuleen n) Lähestyminen ja lasku: lähestyminen, lentojarrujen käyttö, lasku, virhemahdollisuuksia laskussa, keskeytetty lähestyminen ja ylösveto, sivutuulilasku, moottorilasku, matalalta suoritettu lähestyminen pakkotilanteissa matalan sään vallitessa o) Sivuluisu, sivuluisukaarto p) Pakkolasku: valmisteltu pakkolasku, pakkolasku moottori pysähtyneenä, pakkolasku lentoonlähdössä r) Maastolasku s) Epätavalliset lentotilat ja niistä oikaiseminen t) Syöksykierre ja sen oikaisu: syöksykierre, syöksykierteen oikaisu, tavallisimmat virheet syöksykierteen oikaisussa

3 TRG T1-10, /18 u) Erityistilanteet: lentoonlähtö lyhyeltä kiitotieltä, lentoonlähtö korkean esteen yli, lentoonlähtö pehmeältä ja epätasaiselta alueelta, laskeutuminen lyhyelle kiitotielle, laskeutuminen korkean reunaesteen yli, laskeutuminen pehmeälle ja epätasaiselle alueelle, toiminta kenttäalueen ollessa liukas. v) Lepoutus ja käynnistys ilmassa 2.2 erodynamiikka erodynamiikan opetuksessa tulee pyrkiä käytännön lentotoiminnassa tarpeellisten tietojen antamiseen sellaisessa muodossa, että oppilas pystyy omaksumaan ja ymmärtämään aerodynamiikan perusasiat ja käsitteet hänelle välttämättömässä laajuudessa. Suositeltavaa on käyttää yksinkertaistettuja kuvia ja käyrästöjä. Matemaattisten kaavojen esittäminen ei tämän tasoisessa opetuksessa ole tarkoituksenmukaista. erodynamiikan soveltaminen käytännön lentotoimintaan ja opetusaiheen ymmärtäminen saadaan aikaan lentokoulutuksen yhteydessä annettavalla asianmukaisella sovellutusopetuksella erodynamiikka a) Ilmakehä - ilmanpaine ja sen muuttuminen korkeuden kasvaessa - ilman tiheys ja sen muuttuminen korkeuden kasvaessa - ilman lämpötila ja sen muuttuminen korkeuden kasvaessa - standardi-ilmakehä - tiheyskorkeus ja painekorkeus - ilman paineen, tiheyden ja lämpötilan riippuvuus toisistaan b) Peruskäsitteitä: staattinen paine, dynaaminen paine, kokonaispaine, ernoullin laki, laminaarinen virtaus, turbulenttinen virtaus, paineen jakautuminen virtauksessa olevan kappaleen ympärillä (kitkaton ja kitkallinen virtaus), aerodynaamisten voimien synty, aerodynaamisten voimien synty, aerodynaamisen voiman suuruuteen vaikuttavat tekijät (dynaaminen paine, kappaleen koko ja muoto) c) Virtaus siipiprofiilin ja siiven ympärillä - siipiprofiiliin liittyvät nimitykset - vastus, nostovoima ja kohtauskulma - kohtauskulman vaikutus nostovoimaan - kohtauskulman vaikutus vastukseen äärettömän pitkässä siivessä ja äärellisessä siivessä - kärkipyörteet ja indusoitu vastus - interferenssivastus - nostovoimakeskiö ja aerodynaaminen keskiö - pituuskallistusmomentti d) Sakkaus ja siihen liittyvät tekijät - virtauksen irtoaminen ja siihen vaikuttavat tekijät - siiven muodon vaikutus sakkausominaisuuksiin, kärkisakkaus - siiven geometrinen ja aerodynaaminen kierto e) Rajakerrosteoria - laminaarinen ja turbulenttinen rajakerros ja näiden ominaisuudet - laminaariprofiilit - epäpuhtauksien vaikutus rajakerrokseen f) Kuormituskerroin "g" ja kaartosakkaus: kuormituskerroin ja sen muuttuminen eri lentotiloissa g) Potkuriteoriaa: potkurin lapakulma ja kohtauskulma, potkurilavan kierto

4 4/18 TRG T1-10, Suoritusarvot a) Lentoonlähtö- ja laskeutumismatkaan vaikuttavat tekijät: painekorkeus, lämpötila, kosteus, lentomassa, kiitotien pinnan laatu, vastatuulikomponentti, kiitotien pinnan kaltevuus, lentotapa b) Nousukyky: nopeuden ja kohoamisnopeuden välinen yhteys, paras kohoamisnopeus ja paras nousukulma, lentomassan ja moottoritehon vaikutus c) Liitosuhde: liitoluku ja liitokulma, lentomassan ja lentonopeuden sekä vasta- ja myötätuulen vaikutus liitosuhteeseen d) Toimintamatka ja -aika: pisin toimintamatka, pisin toiminta-aika, korkeuden vaikutus, lentomassan vaikutus f) Kaartonopeuden, kallistuskulman ja lentonopeuden välinen yhteys Lentokoneen vakavuus a) Vakavuuskäsitteet: staattinen ja dynaaminen vakavuus b) Pituusvakavuus: rungon, voimalaitteen ja vakaajan vaikutus, massakeskiön sijainnin vaikutus, vaarallisimmat virheet c) Suuntavakavuus: rungon ja sivuvakaajan vaikutus, siiven muodon vaikutus d) Kallistusvakavuus: V-kulman vaikutus, siiven sijainnin vaikutus, siiven muodon vaikutus Käytännön aerodynamiikka a) Lentokoneeseen vaikuttavat voimat, ohjainten vaikutus ja stabiliteetti b) Ohjainten kevitys ja tasapainotus c) Huurteen, jään ja muiden epäpuhtauksien vaikutus siipeen, ohjaimiin ja potkuriin d) Maan vaikutus e) Syöksykierre 2.3 Lentokonerakenteet ja järjestelmät Lentokonerakenteita ja -järjestelmiä koskevaan opetukseen tulee sisältyä koulutuksessa käytettävän lentokonetyypin tuntemusta koskevaa opetusta siten, että koulutus täyttää tyyppikoulutukselle asetetut vaatimukset Moottoripurjelentokoneen pääosat: runko, siivet, vakaimet, ohjaimet, lentojarrut, laskuteline, voimalaite Moottoripurjelentokoneeseen kohdistuvat kuormitukset: eri jännitystilat, aerodynaamiset voimat, kuormitusmonikerran vaikutus, kuormitukset koneen laskeutuessa ja liikkuessa maassa, värähtelyilmiöt Moottoripurjelentokonerakenteet a) Lentokonerakenteiden luokittelu: primäärirakenne, sekundäärirakenne, tertiäärirakenne b) Rakennemateriaalit c) Rakennetta heikentävät tekijät: kuluminen, väsyminen, syöpyminen, lahoaminen, kosteus Moottoripurjelentokoneen rakenneosat ja niiden tehtävät a) Runko Rakennetavat: puolikuorirakenne, kuorirakenne, putkirakenne, sekarakenne b) Siivet ja niiden kiinnitys Rakenneosat: salko, kaaret, verhous Rakennetavat: puolikuorirakenne, kuorirakenne Siiven kiinnitys c) Pyrstö Rakenneosat: sivuvakain ja -peräsin, korkeusvakain ja -peräsin d) Laskutelineet ja laskutelinetyypit: kiinteä ja sisäänvedettävä e) Moottoritila: moottoriteline, tuliseinä, moottorin suojalevyt

5 TRG T1-10, / Lentokoneen järjestelmät Ohjainjärjestelmät: siivekkeet, korkeusperäsin, sivuperäsin, säätölaipat 1. trimmit Ohjainten käyttölaitteet: sauva, jalkaohjaimet Erittely voimansiirron mukaan: teräspunokset, työntövetotangot, edellisten yhdistelmä a) Pyöräjarrut: levyjarrut, rumpujarrut b) Lentojarrut: FS-jarru, Schempp-Hirth jarru, spoileri, jättöreunajarru c) Polttoainejärjestelmät Järjestelmän vaatimukset Järjestelmän päätyypit: putouspainejärjestelmä, pumppujärjestelmä d) Sähköjärjestelmät 2.4 Moottoripurjelentokonemoottorit Moottoriopin opetukseen tulee sisältyä koulutuksessa käytettävän lentokoneen voimalaitteen ja sen apulaitteiden opetusta siten, että koulutus täyttää tyyppikoulutukselle asetetut vaatimukset Mäntämoottori lentovoimalaitteena a) yleiskuvaus Mäntämoottorin osat ja niiden tehtävät lyhyesti a) kampikammio, tehtävät b) sylinteri, tehtävät c) mäntä, tehtävät d) kiertokanki, tehtävät e) kampiakseli, tehtävät f) laakerit, tehtävä g) venttiilikoneisto, tehtävät h) voitelujärjestelmä, tehtävät i) polttoaine-ilmaseoksen valmistus ja syöttö, tehtävät j) sytytyslaitteet, tehtävät k) moottorin jäähdytysjärjestelmä Nimityksiä ja käsitteitä: tahti, kuolokohta, iskunpituus, sylinterin halkaisija, iskutilavuus, puristustilavuus, koko naistilavuus, puristussuhde, puristuspaine, kaasunvaihto, työkierto, ahtaminen, teho, hyötysuhde Nelitahtinen moottori Toiminta a) nelitahtimoottorin tahdit: imutahti. puristustahti, työ tahti, poistotahti b) venttiilien ajoitus: ajoituksen tarkoitus, venttiilien ajoituskulmat c) sytytysennakko ja ennakon tarkoitus d) paineiden ja lämpötilojen vaihtelut sylinterissä: palamistapahtuma, palaminen sylinterissä. paineiden ja lämpötilojen vertailu, epänormaali ja nakuttava palaminen, nakutuksen syyt, haitat Kaksitahtinen moottori a) Rakenne ja toiminta

6 6/18 TRG T1-10, Moottorin järjestelmät ja niiden toiminnat a) Voitelu: tehtävät b) Voitelujärjestelmä: öljysäiliö, öljypumppu, suodatin, jäähdytin, valvontamittarit, painemittari, lämpömittari c) Öljyn täyttö ja käsittely: talviöljyt, kesäöljyt, kaksitahtiöljyt d) Polttoaine-ilmaseoksen valmistus: ilman koostumus, bensiinin koostumus, seossuhteet, laiha seos, teoreettisesti paras seos, käytännöllisesti paras seos, rikas seos e) Kaasutin: tehtävä, pääosat, toiminta f) Kaasuttimen jäätyminen: jään muodostuminen, jäätymisen syyt, jäätymisen haitat g) Jäätymisen ehkäisy: imuilman esilämmitysjärjestelmä, rakenne, toiminta, seoksenlämmön mittausjärjestelmä, imuilman lämmönmittausjärjestelmä h) Imuilman esilämmityksen käyttö i) Sytytysjärjestelmä: tehtävä, pääosat, toiminta j) Jäähdytysjärjestelmä (ilmajäähdytys): tehtävä, pääosat, toiminta k) Potkurityypit ja rakennemateriaalit - kiintopotkurit - lepoutettavat potkurit 2.5 Moottoripurjelentokonemittarit Hyrräperiaatteella toimivat näyttölaitteet lennonvalvontaa varten a) Kaarto- ja kallistusmittari: rakenne ja toiminta, käyttö, rajoitukset, häiriöt ja virhenäyttämät b) Keinohorisontti: rakenne ja toiminta, käyttö, rajoitukset, häiriöt ja virhenäyttämät Painemittarit lennonvalvontaa varten a) Pitotputket: staattinen ja dynaaminen paine, varastaattinen järjestelmä, sen käyttö ja vaikutukset b) Painekorkeusmittarit: rakenne ja toimintaperiaate, käyttö, näyttämävirheet ja niiden huomioiminen c) Nopeusmittari: rakenne- ja toimintaperiaate, käyttö ja näyttämävirheet ja niiden huomioiminen d) Kohoamis- ja vajoamisnopeusmittari: rakenne ja toiminta, käyttö, häiriöt ja virhenäyttämät Magneettiset kompassit a) Neulakompassi: rakenne- ja toimintaperiaate, käyttö, rajoitukset ja virhenäyttämät Magnetismi a) Magnetismin perusteet: magneettiset voimat, luonnonmagneetit, kestomagneetit, hetkelliset eli sähkömagneetit, magneettikenttä, voimaviivat b) Maan magnetismi: - maan magnetismi - eranto ja sen muuttuminen c) Lentokoneen perusmagnetismi: sähkömagnetismi d) Magneettisen kompassin eksymät: eksymäkäyrät ja -taulukot sekä niiden käyttö, eksymän huomioiminen lennon aikana Magneettisen kompassin käyttö ja luotettavuus: kiihtyvyyden ja luisumisen (kaarron) vaikutus, nopeusvirheet, kaartovirheet, magneettiset häiriöalueet, lentokoneen laitteiden vaihtojen vaikutus, salamanisku, ukkospilven läheisyys Voimalaitteiden ja järjestelmien mittarit a) Moottoreiden valvontamittarit: esim. kierroslukumittarit, polttoaineen painemittarit, öljynpainemittarit b) Sähköjärjestelmien mittarit

7 TRG T1-10, / Lentosuunnistus Maan koordinaattijärjestelmä: meridiaanit eli pituuspiirit, pituusaste, pituusero, leveyspiirit, leveysaste, leveysero ja keskileveys, meridiaanien konvergenssi (yhtyminen) Suuntien määritteleminen: tosipohjoinen TN, magneettipohjoinen MN, kompassipohjoinen N, lentokoneen pituusakseli, lentosuunta: TT, MT, T, ohjaussuunta: TH, MH, H, suuntimalinjat: T, M,, vastakkaissuunnat ikamääritelmät: paikallisaika, GMT-aika, vyöhykeaika, auringon nousun ja laskun aika Pituusyksiköitä, määritelmät ja käyttö: Kartat a) Nautical mile (NM), meripeninkulma: käyttö, määritelmä, alkuperä b) Englantilainen järjestelmä: mile - maili, foot - jalka inch - tuuma c) Metrijärjestelmä: käyttö, metrijärjestelmän alkuperä a) Yleistä: kartan määritelmä, maanpinnan kuvaamisen vaikeus, mittakaavan määritelmä b) Kartan ominaisuudet: oikeakulmaisuus, viivatarkkuus, pintatarkkuus c) Erilaisten viivojen kuvaaminen suorina kartalla: isoympyrä, kompassiviiva (loksodromi), sijoittajat Ilmailukartta 1 : Karttojen käyttö ja karttatehtävät a) Merkatorprojektiot: pituus- ja leveysasteen määritteleminen, etäisyyksien mittaaminen, kompassiviivan piirtäminen, magneettisen suunnan määritteleminen Kartat ja käyttötarkoitus: kartan valinta käyttötarkoituksen perusteella, kartan merkit ja niiden tunteminen, kartan lukeminen ja paikannus kartan avulla, kartan ajanmukaisuuden tarkistaminen, kartan välttämättömyys lennolla VL-kartat ja niiden käyttö Eranto, eksymä: vaikutukset ja käytännössä huomioon ottaminen Näkösuunnistus kartan ja kiintopisteiden avulla Tuulen vaikutus lentosuunnistukseen a) Suhteellinen liike b) Tuulikolmio - määritelmät - kulkusuunta ja maanopeus (track ja GS) - ohjaussuunta ja todellinen ilmanopeus (heading ja TS) - tuulen suunta ja nopeus (W/V) - sorto (drift) - tuulikorjauskulma (WS) - tuulikomponentti (W) - tuulikolmion graafinen ratkaiseminen Navigaatiolaskut a) yksiköitten muuntaminen b) Nopeuden, ajan ja etäisyyden ratkaiseminen c) tuulikolmion ratkaiseminen d) polttoainelaskelmat

8 8/18 TRG T1-10, Magneettisen kompassin käyttö ja luotettavuus: kiihtyvyyden ja luisumisen (kaarron) vaikutus, nopeusvirheet, kaartovirheet, magneettiset häiriöalueet, lentokoneen laitteiden vaihtojen vaikutus, salamanisku, ukkospilven läheisyys 2.7. Lentosääoppi ja lentosääpalvelu Sääopin ja lentosääpalvelun opetusvaatimukset on määritelty ilmailuhallituksen julkaisemassa ilmailutiedotuksessa TRG T4-1. Ohjeessa annettuja opetusvaatimuksia tulee noudattaa soveltaen yksityislentäjälle määritetyllä tavalla Ilmailumääräykset Lentokoulutusta ja annettavaa koulutusta koskevat yleistiedot Ennen varsinaisen koulutuksen aloittamista tulee oppilaille antaa tiedot ilmailumääräyksen TRG M1-7 edellyttämistä ja muista tarpeellisista seikoista: a) Lentokoulun organisaatio - koulutuspäällikön nimi ja tehtävät - lentokoulutuksen johtajan nimi ja tehtävät - lentokoulun lentokoneiden huoltotoiminnasta vastaavan henkilön nimi ja tehtävät b) Koulutukseen käytettävää lentopaikkaa koskevat yleistiedot c) Opetusohjelmat ja opettajat d) Selvitys siitä, miten koulutusta koskeva vakuutusturva lentokaluston, koulutettavan ja kolmannen osapuolen suhteen on järjestetty e) Muut tarpeelliset koulutusta koskevat tiedot ja selvitykset f) Ohjaajan jatkokoulutusneuvonta Siviili-ilmailua koskeva hallinto ja järjestöt Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö IO - IO:n toiminta, tarkoitus ja vaikutus suomalaisen siviili-ilmailun toimintaan - IO:n jäsenyydestä johtuvat oikeudet ja velvoitteet Suomalainen siviili-ilmailun hallinto ja ilmailuviranomaiset a) Liikenneministeriö: ilmailuasioiden esittelijä b) Ilmailuhallitus: pääjohtaja, hallinto-osasto, kenttäosasto, lentoturvallisuusosasto (teknillinen toimisto, lentotoimintatoimisto), sotilastoimisto c) Muut viranomaiset (esim. PLH, SisM) Suomalaista siviili-ilmailua koskeva lainsäädäntö Lait, asetukset ja lentosäännöt tulee selvittää kokonaisuudessaan. Moottoripurjelentokonelentäjän tulee omata hyvät tiedot sellaisista säännösten kohdista, jotka vaikuttavat hänen velvollisuuksiinsa, oikeuksiinsa ja vastuuseensa. Ilmailua koskevat lait ja asetukset a) Lait ja niiden muutokset - Ilmailulaki vuodelta 1964, asetuskokoelma n:o 595/ V:n 1923 ilmailulain voimassaolevat :t 6-13, asetus kokoelma n: 139/ Laki ilmailulain muuttamisesta, asetuskokoelma n:o 223/ Laki ilmailulain 53 :n muuttamisesta, asetuskokoelma n:o 40/1972 b) Ilmailuasetus, asetuskokoelma n:o 525/1968 c) Lentosäännöt Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös lentosääntöjen julkaisemisesta, asetuskokoelma n:o 423/1969

9 TRG T1-10, / Siviili-ilmailun Määräys- ja tiedotuspalvelu IP, Ilmailukäsikirja IP:n sisällöstä tulee antaa ne tiedot, jotka koskevat yksityislentäjää ja hänen suorittamaansa lentotoimintaa. Lisäksi tulee IP:n sisältö selvittää kokonaisuudessaan siten, että opetettava tietää, mitä tietoja siitä on lentotoimintaa varten saatavissa. Ilmailukäsikirjan jaottelu: GEN Yleinen osa G Lentoasemat ja maalaitteet OM Viestipalvelu MET Sääpalvelu R Lentomääräykset ja ilmaliikennepalvelu FL Kansainvälisen lentoliikenteen helpottaminen SR Etsintä- ja pelastuspalvelu MP Ilmailukartat Ilmailutiedotukset Tiedotuksista tulee opettaa ne tiedot, jotka koskevat moottoripurjelentokonelentäjää ja hänen suorittamaansa lentotoimintaa. Lisäksi tulee selvittää tiedotusjärjestelmien tarkoitus ja merkitys sekä se, mitä asiaryhmiä tiedotukset sisältävät ja miten tietoja käytetään hyväksi lentotoiminnassa. a) Notam-tiedotukset b) I-tiedotukset c) Lennonneuvontaelimet - toiminta ja elimiltä saatavat tiedotukset sekä niiden välttämättömyys Lentoturvallisuusosaston määräys- ja tiedotusjärjestelmä Määräys- ja tiedotusjärjestelmän rakenne ja tarkoitus tulee selvittää. Samoin määräysten ja tiedotusten tuntemisen ja noudattamisen välttämättömyys sekä määräysten oikeudellinen merkitys. Määräykset ja tiedotukset sekä niiden ryhmittely: Ryhmä GEN Yleistä (General) Ryhmä IR Ilma-alukset ja ilmailuvälineet (irworthiness) Ryhmä OPS Lentotoiminta (Operations) Ryhmä PEL Ilmailulupakirjat (Personnel Licensing) Ryhmä TRG Koulutustoiminta (Training) Määräykset ja tiedotukset tulee selvittää täydellisesti moottoripurjelentokonelentäjää ja hänen lentotoimintaansa koskevilta osilta Ilma-aluksen ja miehistön asiakirjat sekä päiväkirjat Ilma-aluksen asiakirjat a) Rekisteritodistus b) Lentokelpoisuustodistus c) Lentokäsikirja d) Ilma-aluksen matkapäiväkirja e) Radiolupa f) Radiolaitteiden peruskatsastuspöytäkirja g) Radiolaitteiden katsastustodistus Ilma-aluksen miehistöä koskevat asiakirjat a) Lupakortti (lentokoulutusta varten) b) Lupakirja c) Radiopuhelimenhoitajan todistus d) Henkilökohtainen lentopäiväkirja

10 10/18 TRG T1-10, siakirjoja ja päiväkirjoja koskevat velvoitteet a) siakirjojen ja päiväkirjojen sijoitus, säilytys sekä päiväkirjojen pitämisvelvollisuus b) Päiväkirjojen merkitys - lentokaluston kunnon ja lentokelpoisuuden valvonta - henkilöstön lentokokemuksen valvonta Lennonjohtomenetelmät ja lennonjohtopalvelu a) Lyhenteet ja määritelmät (lentopaikat, ilmatila, lennonjohtopalvelua koskevat sekä VFR-lentotoiminnassa tarpeelliset lyhenteet ja määritelmät) b) Lennonvarmistuspalvelun organisaatio ja tehtävät c) Ilmaliikennepalvelu: mittayksiköt, ilmatilan jako, ilmatilan käyttörajoitukset, rajoitusalueet, kieltoalueet, korkeusmittarin asetukset ja korkeusmäärittelyt, lento pinta, lentokorkeus d) Lentosäännöt - näkölentosäännöt e) Ilma-alusten porrastaminen. Porrastusmenetelmäperiaatteet - yleiset porrastusperiaatteet f) Ilma-aluksille annettavat lennonjohtoselvitykset, VFR-lennot: selvitysten merkitys ja tarkoitus, selvityksen sisältö, odottava ilma-alus, lähteville ilma-aluksille annettavat lennonjohtoselvitykset ja tiedotukset, saapuville ilma-aluksille annettavat lennonjohtoselvitykset ja tiedotukset g) Lennonjohtopalvelu - alue- ja lähestymislennonjohtopalvelu - lennonjohtopalvelu reitillä lentäville ilma-aluksille - säätä koskevat tiedotukset h) Lähilennonjohtopalvelu: rullausreitti, käytettävä kiitotie, lähteville ilma-aluksille annettavat tiedotukset ja selvitykset, minimietäisyydet lähtevien sekä laskuun tulleiden ja lähtevien ilma-alusten välillä, laskuun tuleville ja laskeneille ilma-aluksille annettavat selvitykset ja tiedotukset, minimietäisyydet laskuun tulevien ilma-alusten sekä laskuun tulevan ja lähtevän ilma-aluksen välillä, laskukierroksessa oleva liikenne, kenttäolosuhteita koskevat ilmoitukset, säätä koskevat ilmoitukset i) Lentosuunnitelma, VFR-lennot: lentosuunnitelman sisältö, lentosuunnitelman esittämisvelvollisuus j) Ilmoitukset ja niitä koskevat velvollisuudet: ilmoitus yhteentörmäysvaarasta ilma-alusten välillä tai häiriöstä lennonvarmistuspalvelussa, ilmoitus lento-onnettomuudesta tai vauriosta, ilmoitus tunnistamattomasta lentävästä esineestä 2.9. Moottoripurjelentokoneen hoito ja käyttö Moottoripurjelentokoneen ja sen laitteiden huolto sekä korjaus a) Päivätarkastus/lentoonlähtötarkastus b) Ohjaajan suoritettavissa olevat huoltotoimenpiteet ja tarkastukset c) Määräaikaishuollot, huoltojaksot d) Perushuolto, huoltojaksot e) Peruskorjaus, peruskorjausjaksot f) Vauriokorjaus, osakorjaus Moottoripurjelentokonemoottorin huolto ja korjaus a) Ohjaajan suoritettavissa olevat huoltotoimenpiteet ja tarkastukset b) Määräaikaishuolto - päivätarkastus/lentoonlähtötarkastus - tavallinen huolto, huoltojaksot c) Välikorjaus, korjausjaksot d) Vauriokorjaus, osakorjaus

11 TRG T1-10, /18 e) Peruskorjaus, peruskorjausjaksot f) Potkurin huollot ja korjaukset Lentokoneiden moottoreiden polttonesteet ja niiden käsittely Lentobensiinit a) lentobensiinin käyttö ja yleisominaisuudet (vertailu auto bensiiniin) b) oktaaniluku ja sen merkitys, oktaaniarvon määrittely Lentobensiinilaatujen merkinnät ja tunnistaminen Ilma-alusten polttonesteiden käsittely a) Polttoaineiden yksityisluonteinen varastoiminen: tynnyrivarastoidun lentokonepolttonesteen varastointia koskevat määräykset, tynnyristä tankattaessa huomioonotettavat määräykset ja varotoimenpiteet b) Varotoimenpiteet ja tankkauksessa huomioonotettavat seikat: tankkauspaikka ja sille asetettavat vaatimukset, paloturvallisuus ja muut suojamääräykset, koneen sähkö ym. laitteiden käsittely tankkauksen aikana, tankkauksen valvontavastuu, tankkausvälineet, niiden laatu, kunto ja käsittely Koneen purkaminen ja kokoaminen Lentopaikat ja niiden laitteet Opetuksen tulee sisältää tarpeelliset tiedot koulutukseen käytettävästä "kotikentästä" ja yleistiedot yleisen liikenteen käytössä olevista lennonjohdolla varustetuista lentopaikoista. Lentopaikan hyväksyminen ja edellytykset lentopaikan käytölle a) Hyväksytty lentopaikka b) Tilapäinen laskeutumispaikka Hyväksytty lentopaikka (IP:n tietojen hyväksikäyttö) (Koulutuksessa käytettäviä lentopaikkoja koskevat tiedot) a) Lentopaikan alueet - kenttäalue osineen - lähialue ja lähiliikennealue - lentopaikan ilmatila b) Lennonvarmistuspalvelu lentopaikalla ja vastuu lentotoiminnasta c) Lentopaikan lentotiedotus- ja hälytyspalvelu d) Lentopaikan palontorjunta- ja lähipelastuspalvelu e) Lentopaikan sääpalvelu f) Lentopaikan toimintaa koskevat pysyväismääräykset Lentopaikan varustus ja laitteet sekä kenttätiedot (Koulutuskenttiä koskevat tiedot): Kiitoteiden tai muun kenttä alueen laatu, nousu- ja lähestymisalueiden sektorit sekä näillä alueilla olevat lentoesteet, lentopaikan merkinnät, sääpalvelu, tuulen suunnan osoitinlaitteisto, turvallisuuslaitteet Lentopaikkojen käytöstä aiheutuvat maksut yksityislennolla: seisonta-, säilytys- ja laskeutumismaksut Lentopaikan käyttökelpoisuutta ja kuntoa koskevat tiedot ja tietojen välttämättömyys a) Lentopaikka maalla: oikeus lentopaikan käyttämiseen, käyttö- ja kiitoalueiden laatu, kunto ja mitat, lentopaikan talvikäyttö ja kunnossapito talvella b) Lentopaikka jäällä: jään kestävyys ja kestävyyden arvioiminen eri olosuhteissa ja eri ajankohtina, mahdollinen muu liikenne jääalueella c) Lentopaikan reunaesteiden merkitsemistavat ja tiedot näistä sekä kentällä tapahtuvan muun toiminnan vaikutus kentän käyttömahdollisuuksiin (esim, purjelentotoiminta, laskuvarjohyppytoiminta jne.) Lennot lentopaikoille, joilla sotilaslentotoimintaa harjoitetaan: lentopaikat, joilla tapahtuu sotilaslentotoimintaa, suomalaisilla siviili-ilma-aluksilla tapahtuvia lentoja koskevat määräykset, vieraan maan kansalaisia kuljetettaessa noudatettavat velvoitteet ja rajoitukset

12 12/18 TRG T1-10, Lentosuunnitelma, lennon suunnittelu ja lennon suoritus Opetusaiheen tarkoituksena on antaa yhtenäinen kuva VFR-lentäjälle matkalentomuotoisen lentotehtävän suunnittelussa ja suorituksessa huomioon otettavista tekijöistä, Opetuksen antajana tulee olla lennonopettaja tai muuten hyvän lentokokemuksen ja tarpeelliset tiedot omaava lentokoneen ohjaaja. Saavutusarvokäyrästöt ja -taulukot: polttoaineen kulutus ja TS nousussa ja matkakorkeudessa, lentoonlähtöpainon (TOW) määritteleminen, lentoajan ja kokonaistoiminta-ajan määritteleminen Lentoreitin, lentosuuntien ja ohjaussuuntien määritteleminen: lentoreitti, varakenttien käyttömahdollisuudet, alin turvallinen korkeus, minimikorkeudet, käytettävät korkeusmittariasetukset Polttoainelaskelma a) lentoonlähtöpaino (TOW) ja sen vaikutukset b) polttoaineen kulutukseen vaikuttavat tekijät c) kokonaiskulutus: polttoaine lentoonlähdössä, polttoaine määräkentälle, polttoaine reittimuutosten varalle d) toiminta-aika: kokonaistoiminta-aika, turvallinen toiminta-aika, varapolttoaine e) polttoaineen tilavuus- ja painoyksiköiden muuntaminen Lentoonlähtö- ja laskeutumismassan määritteleminen (TOW, LW) a) Suurin sallittu lentoonlähtömassa (max TOW): rakenteellinen, lentokohtainen b) Koneen kuormaus, lentoonlähtömassa, massakeskiö Reitit ja korkeudet a) Ilmoittautumispaikat ja kääntöpisteet b) Käytettävissä olevat suunnistuslaitteet ja -menetelmät c) Käytettävät korkeusmittariasetukset d) Minimilentokorkeudet reitillä Tiedot lähtö-, määrä- ja varakentiltä sekä näitä koskevat vaatimukset (IP ja Notamit): kenttätiedot, kenttien korkeudet ja kunto, lähestymisapulaitteet, radioyhteyslaitteet, sääpalvelu Säätietojen hankinta ja käyttö lennon suunnittelussa sekä lennon aikana a) Säätietojen hankinta lennon suunnittelua varten: sääasemat, lentosääkeskukset, meteorologit, tarvittavat sääkartat Polttoaineen kulutuksen tarkkailu lennon aikana: määrävälein (esim, 30 min tai 60 min välein) tai jatkuva tarkkailu Lentosuunnitelman muuttaminen lennon aikana a) Yleisimmät syyt muutoksiin b) Menettelytavat, tehtävien ilmoitusten tarpeellisuus: suunnitelman muuttaminen, paluu lähtökentälle tai lento toiselle lentopaikalle, korkeuden muuttaminen, reitin muuttaminen, ilmoitukset muutoksista Lähtö-, odotus- ja saapumismenetelmät VFR-lennot a) Lähtömenetelmät: lähtöselvitykset ja niiden tarkoitus, nousumenetelmät, korkeusmittarin asetukset - siirtokorkeus - siirtopinta b) Saapumismenetelmät: saapumis- ja lähestymisselvitykset ja niiden tarkoitus, korkeudenvähennysmenetelmät, korkeusmittarin asetukset - siirtopinta - siirtokorkeus, laskukierros, VL-karttamenetelmät Pakko- ja hätätilanteet Opetusaiheen opetuksen antajan tulee olla lennonopettaja. Opetuksen tarkoituksena on antaa koulutettavalle selvästi ymmärrettävässä muodossa tarpeelliset tiedot pakko- ja hätätilanteiden varalle. Yleisimmät pakko- ja hätätilanteisiin johtavat syyt: suunnistus ja/tai yhteislaiteviat, lentokone- ja/ tai voimalaiteviat, eksymistapaukset Yleisimmät häiriöt lentokoneen laitteissa: moottorin korkea lämpötila, matala öljynpaine, huono akku, moottorin karkea käynti, moottorin tehonmenetys, sähköjärjestelmän häiriöt, tulipalo Käytettävät menetelmät eksymistapauksissa: yhteysmenetelmät ja tunnistuskuviot, tutka-apu, VF-suuntimojen käyttö, ajoissa suoritettu valmisteltu maastolasku

13 TRG T1-10, / Pakko- ja hätätilanteet (jatkuu) Maastolaskut a) Maastolaskuun johtavia syitä: moottorihäiriön takia, sään aiheuttamien syiden takia, polttoaineen loppumisen uhatessa mm. eksymisen seurauksena, muut syyt b) Maastolaskun suoritus: valmisteltu maastolasku, maastolaskuun valmistautuminen, turvallisuustoimet ja ohjeet koneessa oleville henkilöille, toimenpiteet maastolaskun jälkeen Lentotoiminta erilaisissa olosuhteissa ja eri vuodenaikoina Lentokoulutus saattaa ajoittua yksinomaan talvi- tai kesäkaudella tapahtuvaksi. Tämän takia tulee koulutukseen sisällyttää lennonopettajan antamana opetusta ja neuvontaa eri vuodenaikoina esiintyvien eroavaisuuksien merkityksestä sekä vaikutuksesta lentotoimintaan. Talviolosuhteet, lentokone ja sen laitteet a) lentokoneen hoito ja huolto talvella: koneen säilytys ja suojaaminen, koneen valmistaminen lentokuntoon, koneen puhtaus, lumen tai huurteen poisto, polttoainejärjestelmän ja sen suodattimien tarkastus, ohjaamon ikkunoiden huurtuminen tai jäätyminen ja näiden vaikutus, pitot-putken puhtaus, koneen akun kunto ja toimintakyky pakkasella b) Lentokoneen moottorin huolto ja käyttö talvella: moottorin suojaus seisonta-aikana, moottorin käynnistysvalmistelut ja käynnistystoimenpiteet pakkasen vallitessa, kaasuttimen imuilman lämmitysjärjestelmän kunto ja käyttö, moottorin käyttötavat kylmällä säällä Eri vuodenajoille ominaiset sääilmiöt ja niiden vaikutus lentotoimintaan: pilvisyys ja pilven korkeudet eri vuoden aikoina, ukkosen esiintyminen, raesade, lumisade, räntäsade, alijäähtynyt vesisade, maaston ja ilman lämpötilojen eroavuudet ja niiden vaikutus lentotoimintaan yleisinä tai paikallisina ilmiöinä, turbulenttisuus, termiikki, ume, sumut, savu jne., valaistusaeroavuudet eri vuoda ja vuorokauden aikoina, maantieteelliset eroavuudet, lumipeitteen vaikutus lentosuunnistukseen, karttakuvan sekä maaston yhteensovittamiseen vaikuttavat muutokset kesällä ja talvella, lumisade ja horisonttitason menettämisen vaara laajoilla aukeilla alueilla talvella, laskun suoritus lumialueilla, pinnan erottamiseen ja korkeuden arviointiin vaikuttavat seikat, pilvikorkeus lumisateessa eri lämpötiloissa ja lentokorkeuden vaikutus näkyvyyteen lumisateella Siviili-ilmailua koskevat vakuutusmuodot: ilma-aluksia koskevat vakuutusmuodot, ilma-aluksen henkilökuntaa koskevat vakuutusmuodot, matkustajia tai muita ilma-aluksessa kuljetettavia henkilöitä tai tavaraa koskevat vakuutusmuodot, kolmannen osapuolen vahinkojen korvaamista koskevat vakuutusmuodot Lentäjää koskevat fysiologiset tekijät Sopeutuminen lento-olosuhteisiin a) Maatottumukset ja ilmatottumukset b) Yksilölliset erot c) Fysiologisten tekijöiden merkitys Kehon reaktiot paineen muutoksiin a) Painevaihteluiden aiheuttama välikorvan tukkeuma ja tulehdus (erositis) b) Painevaihtelun aiheuttama sivuontelotulehdus (erosinuitisis) c) Hammaskivut d) Kollapsi-tyypit (verenpaineen putoaminen) Kehon reaktiot hapen osapaineen muutoksiin a) Happivajaus (Hypoxia) b) Hiilimonoksidi (Häkä) c) Ylihengittäminen (Hyperventilation)

14 14/18 TRG T1-10, istien toiminta lennon aikana a) Kehon aistit b) Harha-aistimukset c) Harha-aistimusten vaikutukset d) Harha-aistimusten esiintyminen, harha-aistimusten vaikutusten eliminoiminen, aistien kurissapitäminen Väsymystilat Väsymystilat ja niiden vaikutus lentosuorituksiin lkoholi, lääkkeet, huumausaineet ja ravinto a) lkoholi, lääkkeet, huumausaineet ja niiden käyttö sekä vaikutus b) Ravinnon merkitys ja fyysinen kunto Jännitys- ja pelkotilat lentokoulutuksen aikana, pahoinvointi - "ilmasairaus" a) Esiintyminen ja yleisimmät syyt b) Jännitys- ja pelkotilojen ja pahoinvoinnin eliminoiminen 3 LENTOKOULUTUS 3.1 Yleistä Tämä lentokoulutusohjelma täyttää moottoripurjelentokonekelpuutusta varten hyväksytylle lentokoulutukselle asetetut vähimmäisvaatimukset. Koulutuksen tulee tapahtua kurssin muodossa. Lennonopetusta annettaessa tulee erityistä huomiota kiinnittää oppilaan soveltuvuuteen koneen ohjaajaksi. Lennonopettajan tulee ylläpitää hyvä kuri oppilaidensa keskuudessa sekä olla moraaliltaan moitteeton, sillä koulutuksen tulos riippuu suurelta osalta näistä tekijöistä. Oppilaille tulee terottaa mieleen ja heidät tulee saada vakuuttuneiksi ilmailumääräysten tinkimättömän noudattamisen välttämättömyydestä sekä oman että muiden turvallisuuden takia. Lentokoulutus tulee järjestää niin, että opetus niveltyy tarkoituksenmukaisesti saatuun teoreettiseen opetukseen. Opetuksessa on tarkoituksenmukaista jakaa koululennot kahteen osaan: uusien lentoliikkeiden esittämiseen ja aikaisemmin opetettujen lentoliikkeiden harjoitteluun. Käytännön lentokoulutuksen yhteydessä lennonopettajan toimesta annettavassa ohjausopin opetuksen sekä muiden teoreettisten tietojen käytäntöön soveltamiseksi ja asianmukaisen opetustuloksen saavuttamiseksi on huolehdittava siitä, että lennonopettaja käyttää kutakin opetettavaa asiaa kohden maassa riittävän ajan aloitettavan lentotehtävän lentoliikkeiden yksityiskohtaiseen selvittämiseen, lentoon liittyvien tärkeimpien teoreettisten kysymysten sovellutusopetukseen. lennon jälkeen tapahtuvaan kertaavaan suorituserittelyyn ja tarpeen vaatimaan lisäopetukseen. Lennonopettajalla tulee olla käytettävissään kutakin oppilasta koskeva lentokoulutuksen opetusaiheet sisältävä ja tarkkailun mahdollistava suoritusluettelo tai opintokirja, jonka perusteella hän voi seurata lentokoulutuksen eri opetusaiheiden suorituksia ja huolehtia hänelle kuuluvan ohjausopin asianmukaisesta opetuksesta sekä lentokoulutuksen niveltämisestä tietopuoliseen opetukseen. Koululennoilla tulee lennonopettajan kiinteästi seurata oppilaan kehitystä. Tarkastuslennon läpäiseminen moottoripurjelentokonekelpuutusta varten on koulutusvaiheen yksi päämäärä, mutta tähän ei kuitenkaan tule kiinnittää liikaa huomiota. Ellei oppilaan lentotaito kehity normaalisti vaatimusten mukaiselle tasolle, on oppilaalle annettava lisäkoulutusta erikseen laadittavan suunnitelman mukaisesti. Milloin koulutuksen aikana ilmenee sellaisia syitä, joiden perusteella oppilas voidaan katsoa sopimattomaksi koulutettavaksi lentokoneen ohjaajaksi, tulee asiasta tehdä kirjallinen ilmoitus ilmailuhallitukselle, joka päättää suoritettavasta tutkimuksesta ja mahdollisista toimenpiteistä. (Sopimattomuuteen viittaavina syinä mainittakoon esim.: huono terveys, koulutusta koskevien ilmailumääräysten toistuva rikkominen tai toistuva kouluttajien ja lennonopettajien ohjeista piittaamattomuus, selvästi ilmenevä huolimattomuus, alkoholin käyttö koulutuksen aikana, selvästi ilmenevät puuttuvat ohjaajataipumukset tai selvästi ilmenevä henkinen tasapainottomuus.) sian arkaluonteisuudesta huolimatta tulee kouluttajien ja lennonopettajien kiinnittää oppilaan ylei-

15 TRG T1-10, /18 seen sopivuuteen riittävästi huomiota, koska täysin sopimattoman henkilön koulutuksen keskeyttäminen ajoissa on aina paras ratkaisu kaikkien asianosaisten kanssa. Ennen yksinlentoa tulee opettaa kaikki perustavaa laatua olevat lentoliikkeet ja suoritukset. Opetus syöksykierteestä oikaisemiseksi ei sisälly ehdottomana lentosuorituksena lento-ohjelmaan, vaan sen opetus on riippuvainen käytettävästä lentokonetyypistä. Ennen yksinlentoa on syöksykierteestä oikaisemista koskeva menettely kuitenkin kerrattava oppilaan kanssa. Lisäksi tulee ennen yksinlennon suoritusta ottaa huomioon ilmailumääräyksen TRG M1-7 määräämät muut yksinlentoa koskevat vaatimukset. 3.2 Lento-ohjelma henkilölle, jolla ei ole ennestään lupakirjaa KOULUTUSVIHE I 1. Koululentoon valmistautuminen Koneen ulkopuolinen ja sisäpuolinen tarkastus, muut tarkastukset Ohjaamoon ja sen laitteisiin tutustumisharjoituksia maassa Ohjaamoon sijoittuminen, laitteiden ja välineiden tarkastus, tarkistuslistojen käyttö - tarkistusmenettelyt, istuma-asento, vipujen ja laitteiden hallintaotteet (Ohjaamoon tutustuminen tulee aloittaa hyvissä ajoin ennen lentojen aloittamista tietopuoliseen koulutukseen liittyvänä ja ohjaamotoimintojen harjoitteluna.) laskuja lentoaika 2. koululento Tutustumislento, ohjaamon laitteet, käynnistys, rullaus, oppilas lennon aikana 1 30 min mukana ohjaimissa, opettajan käskyt 3. koululento Ohjainten vaikutus, siivekejarrutus, suora lento 1 30 min 4. koululento Suora vaakalento, suora nousu ja liuku, koneen viritys, lentojarrujen käyttö 1 30 min 5. koululento Rullaus, ohjainten yhteiskäyttö, kaarto 1 30 min 6. koululento Lentoonlähtö, kaarrot, laskukierros ja lasku 3 30 min 7. koululento Nousu- ja liukukaarrot, läpilaskuja 3 30 min 8. koululento Lentoonlähtö, nousukaarrot, sakkaukset, lasku 2 30 min 9. koululento Laskuharjoituksia 5 30 min 10. koululento Laskuharjoituksia 5 30 min 11. koululento Laskuharjoituksia 5 30 min 12. koululento Jyrkät kaarrot, kaartosakkaus, oikaisu syöksykierteestä 1 30 min 13. koululento Laskuharjoituksia 5 30 min 14. koululento Pakkolaskukoulutus, pakkolasku lentoonlähdössä, maaliinlasku kentälle 4 30 min 15. koululento Pakkolaskukoulutus maastoon (maastolaskut) ylivedettynä 1 30 min 16. koululento Suunnistuskoululento kartanlukuharjoituksena 1 30 min laskuja lentoaika 17. koululento Suunnistuskoululento kolmioreitillä 1 90 min 18. koululento Moottorin pysäytys ja käynnistys lennolla, laskut moottori pysäytettynä 3 30 min 19. koululento Maaliinlaskuharjoituksia koululentoina, laskut moottori pysäytettynä 5 30 min 20. koululento Purjelentoharjoitus koululentona moottori pysäytettynä 1 30 min 21. koululento Tarkastuslento ensimmäistä yksinlentoa varten. Tarkastuslennon tulee olla siinä määrin täydellinen, että tarkastuslennon suorittaja saa oppilaan lentotaidosta hyvän yleiskuvan. Oppilaan on kyettävä riittävällä varmuudella ja turvallisesti suoriutumaan: - lentoonlähdöistä, lähestymisistä ja laskuista - normaaleista lentoliikkeistä kuten: nousut, liu'ut, nousu- ja liuku kaarrot, vaakalentokaarrot keskikaartoina (kallistus 30 ja vähemmän), ylösvedot eri tilanteissa - hidaslentosuorituksista lentokoneen lähestymisnopeutta käyttäen - menettelystä ja lentokoneen hallinnasta (koulutustasonsa mukaisesti) moottorihäiriötilanteissa min

16 16/18 TRG T1-10, KOULUTUSVIHE II Yksinlennoilla tulee oppilaan harjoitella kaikkia edellisen vaiheen aikana opetettuja lentoliikkeitä lukuunottamatta sakkauksia, oikaisuja, syöksykierteitä ja pakkolaskuja. Lennonopettajan tulee ottaa huomioon oppilaan edistyminen eri lentosuorituksissa ja sen mukaan jakaa käytettävissä olevat lentotunnit eri lentojen kesken. Opettajan tulee antaa oppilaalle kutakin yksinlentona suoritettavaa harjoitusta varten eritelty ohjelma ja vaatia oppilasta tekemään selkoa suorituksestaan lennon jälkeen. Oppilaan on pystyttävä suoriutumaan harjoituslennoillaan omatoimisesti koulutuskentän ja käytettävien harjoitusalueiden liikenteestä sekä pystyttävä hoitamaan tarpeellinen radioliikenne. Matkalentosuoritus Matkalentoja tulee olla vähintään 5 lentotuntia. Matkalentokoulutukseen tulee sisältyä matkalentoja koululentoina vähintään 3 lentotuntia. Matkalentokoulutuksessa ja matkalentojen suorituksessa tulee ottaa huomioon seuraavat seikat: a) Kartan, kompassin ja kellon avulla tapahtuva lentosuunnistus. Oppilaan tulee itsenäisesti suorittaa käytettävän lentokartan valmistelu, lennonvalmistelu hankkimalla tarpeelliset yhteystiedot, säätiedot, lennolla kysymykseen tulevien lentokenttien kenttätiedot sekä suorittaa tarpeelliset lentosuunnistuslaskelmat ja polttoainelaskelmat ottaen huomioon vaihtoehtoiset toimenpiteet siltä varalta, ettei lentoa voida suorittaa suunnitelmien mukaisesti. Oppilas on toteutettava suunnistukseen ja kartan lukemiseen erilaisia lentokorkeuksia käytettäessä, esim jalan korkeuksia samalla tai eri lennoilla käyttäen sekä korkeusmittariasetuksen oikeaan käyttöön vieraille kentille laskeuduttaessa, maaston ja esteiden korkeuden huomioimisessa sekä lennettäessä korkeudella ja alueilla, joilla tulee käyttää lentopintakorkeuksia. Oppilaan suorittaessa matkalentoa yksin, tulee lennonopettajan tai hänen sijaisensa lennonopettajan henkilökohtaisesti valvoa lennonvalmistelu ja lentoonlähtö lentopaikalla. Purjelentokoulutusta koskevan päätöksen TRG M1-7 valvontaa koskevaa määräystä soveltaen sallitaan matkalentoa valvovan lennonopettajan menettelevän siten, että hän oppilaansa ollessa matkalennolla voi samanaikaisesti suorittaa toisella lentokoneella koululennon samalla alueella tai muita koulutustehtäviä lentopaikalla, mutta tällaisen menettelyn ehdottomana edellytyksenä on, että - lennonopettajaan on saatavissa välittömästi yhteys, - lennonopettaja on määräkentällä oppilaan saapuessa matkalennolta. Laskuja lentoaika 1. yksinlento Laskuharjoituksia 3 30 min 2. yksinlento Laskuharjoituksia 6 30 min 3. yksinlento Laskuharjoituksia moottori pysäytettynä 4 30 min 4. koululento Suunnistuskoululento kolmioreitillä 2 90 min 5. koululento Tyyppilento 1-paikkaisella 3 30 min 6. yksinlento Laskuharjoituksia 4 30 min 7. yksinlento Kaarto- ja laskuharjoituksia 1-paikkaisella 3 30 min 8. yksinlento Suunnistuslentoharjoitus kolmioreitillä 1-paikkaisella min 9. yksinlento Kaarto- ja laskuharjoituksia 1-paikkai min 10. yksinlento Purjelentoharjoitus 1-paikkaisella 1 30 min 11. koululento Tarkastuslento-ohjelman harjoittelua 4 30 min 12. yksinlento Tarkastuslento-ohjelman harjoittelua 4 30 min 13. yksinlento Laskuharjoituksia 4 30 min 14. tarkastuslento Tarkastuslento kelpuutusta varten 6 45 min

17 TRG T1-10, / Lento-ohjelma henkilölle, jolla on purjelentäjän lupakirja 1. Koululentoon valmistautuminen Koneen ulkopuolinen ja sisäpuolinen tarkastus, muut tarkastukset Ohjaamoon ja sen laitteisiin tutustumisharjoituksia maassa Ohjaamoon sijoittuminen, laitteiden ja välineiden tarkastus, tarkistuslistojen käyttö - tarkistusmenettelyt, istuma-asento, vipujen ja laitteiden hallintaotteet (Ohjaamoon tutustuminen tulee aloittaa hyvissä ajoin ennen lentojen aloittamista tietopuoliseen koulutukseen liittyvänä ja ohjaamotoimintojen harjoitteluna.) 3.4 Lento-ohjelma henkilölle, jolla on moottorilentäjän lupakirja laskuja lentoaika 2. koululento Tutustumislento, ohjaamon laitteet, käynnistys, rullaus, lentoonlähtö, ohjainten 1 30 min yhteiskäyttö, kaarrot ja sakkaukset 3. koululento Lentoonlähtö, kaarrot, laskukierros ja lasku 5 30 min 4. koululento Laskuharjoituksia ja maaliinlaskuja 5 45 min 5. koululento Moottorin pysäytys ja käynnistys lennolla, laskut moottori pysäytettynä 5 45 min 6. koululento Matkalento kolmioreitillä min 7. koululento Tarkastuslento-ohjelman harjoittelua 2 30 min 8. koululento Tarkastuslento kelpuutusta varten 4 30 min 1. Koululentoon valmistautuminen Koneen ulkopuolinen ja sisäpuolinen tarkastus, muut tarkastukset Ohjaamoon ja sen laitteisiin tutustumisharjoituksia maassa Ohjaamoon sijoittuminen, laitteiden ja välineiden tarkastus, tarkistuslistojen käyttö - tarkistusmenettelyt, istuma-asento, vipujen ja laitteiden hallintaotteet (Ohjaamoon tutustuminen tulee aloittaa hyvissä ajoin ennen lentojen aloittamista tietopuoliseen koulutukseen liittyvänä ja ohjaamotoimintojen harjoitteluna.) laskuja 3.5 Lento-ohjelma henkilölle, jolla on sekä purje- että moottorilentäjän lupakirja lentoaika 2. koululento Tutustumislento, ohjaamon laitteet, käynnistys, rullaus, lentoonlähtö, ohjainten 1 30 min yhteiskäyttö, kaarrot ja sakkaukset 3. koululento Laskuharjoituksia ja maaliinlaskuja 5 45 min 4. koululento Moottorin pysäytys ja käynnistys lennolla, laskut moottori pysäytettynä 5 45 min 5. koululento Purjelentoharjoituksia moottori pysäytetty 1 60 min 6. koululento Tarkastuslento kelpuutusta varten 4 30 min 1. Koululentoon valmistautuminen Koneen ulkopuolinen ja sisäpuolinen tarkastus, muut tarkastukset Ohjaamoon sijoittuminen, laitteiden ja välineiden tarkastus, tarkistus listojen käyttö - tarkistusmenettelyt, istuma-asento, vipujen ja laitteiden hallintaotteet 2. koululento Käynnistys kylmänä ja lämpimällä moottorilla, koekäyttö, rullaus, lentoonlähtö, nousu, suora nousu, nousukaarrot, vaakalento, trimmaus, matkalento, liikesarja: nopeuden hidastus esim. 1,3 V So ja sillä nopeudella liukua, liukukaartoja, siirtyminen nousuun, nousukaartoja, sakkaus moottori tyhjäkäynnillä 3. koululento Moottorin pysäytys ilmassa, purjelentoharjoituksia, sakkaus moottori pysäytettynä, moottorin käynnistys ilmassa, laskukierros ja lasku moottorilla, laskuharjoituksia, laskukierros ja lasku moottori sammutettuna laskuja lentoaika 2 30 min 6 45 min

18 18/18 TRG T1-10, Liite Tietopuolisen koulutuksen ja sen opetusaiheiden oppituntimäärät Moottoripurjelentokonekelpuutusta varten vaadittavan tietopuolisen koulutuksen eri opetusaiheiden opettamiseksi tarvittavien oppituntien määrään vaikuttavat yleiset seikat: - oppilasaines on yleisesti koulutustasoltaan sekä perustiedoiltaan epäyhtenäistä ja oppilaiden vastaanottokyky saattaa vaihdella huomattavasti. Saatujen kokemusten perusteella tulee joillekin oppilaille järjestää täydentävää tukiopetusta, johon lentokoulun tulee varautua. - opetusaiheiden opettajien erilainen opetuspätevyys ja opetustapa, käytettävissä olevien opetus- ja havaintovälineiden laatu, oppilaille jaettavat opintomonisteet ja oppilaiden käytettävissä oleva opetusaineisto sekä muut opetusteknilliset seikat aiheuttavat epäyhtenäisyyttä tarvittavien oppituntien määrää arvioitaessa. - tavanomaiseen oppituntimenettelyyn ja ammattitaitoisten aineopettajien sekä runsaaseen oppilaille jaettavien luentomonisteiden käyttöön perustuvana on seuraavaa teoreettisen opetuksen opetusohjelman oppituntijaottelua pidettävä ohjeluonteisena: Liite Tuntimäärä 2.1 Ohjausoppi erodynamiikka Moottoripurjelentokonerakenteet Moottoripurjelentokonemoottorit Moottoripurjelentokonemittarit Lentosuunnistus Sääoppi Ilmailumääräykset Moottoripurjelentokoneen hoito ja käyttö Ilmailufysiologia 3 Yhteensä 39 h

Normi kumottu 15.1.2008

Normi kumottu 15.1.2008 ILMILUTIEDOTUS TRG T1-9 26.1.1982 PL 50, 01531 VNT, FINLND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi Normi kumottu 15.1.2008 KOULUTUSOHJE PURJELENTÄJÄN LUPKIRJ VRTEN

Lisätiedot

Normi kumottu

Normi kumottu ILMAILUTIEDOTUS TRG T1-14 muutos 1 3.4.1984 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 Normi kumottu 15.1.2008 www.lentoturvallisuushallinto.fi KOULUTUSOHJE PURJELENTÄJÄN

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA MOOTTORIPURJE- JA ULTRAKEVYTLENTÄJÄN LUPAKIRJAA VARTEN

KOULUTUSOHJELMA MOOTTORIPURJE- JA ULTRAKEVYTLENTÄJÄN LUPAKIRJAA VARTEN SUOMEN ILMAILULIITTO RY KOULUTUSOHJELMA MOOTTORIPURJE- JA ULTRAKEVYTLENTÄJÄN LUPAKIRJAA VARTEN Tämä on Suomen Ilmailuliitto ry:n 12.12.2004 julkaisema ja Ilmailulaitoksen Lentoturvallisuushallinnon 5.1.2005

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA PURJELENTÄJÄN PILVILENTO- OIKEUTTA VARTEN

KOULUTUSOHJELMA PURJELENTÄJÄN PILVILENTO- OIKEUTTA VARTEN SUOMEN ILMILULIITTO RY KOULUTUSOHJELM 1 (15) KOULUTUSOHJELM PURJELENTÄJÄN PILVILENTO- OIKEUTT VRTEN Tämä on Suomen Ilmailuliitto ry:n julkaisema ja Ilmailuhallinnon 11.11.2008 hyväksymä teoria- ja lentokoulutusohjelma

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS. Normi poistettu ilmailumääräysjärjestelmästä

ILMAILUMÄÄRÄYS. Normi poistettu ilmailumääräysjärjestelmästä I L M A I L U L A I T O S CIVIL AVIATION ADMINISTR ATION LENTOTURVALLISUUSHALLINTO F LI GH T SA T A U T O I T FI F E Y N L AN H R Y D ILMAILUMÄÄRÄYS AVIATION REGULATION PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel.

Lisätiedot

TRG T2-1 ILMAILUTIEDOTUS. Kumottu 29.2.2008 AMC/IEM C YKSITYISLENTÄJÄN LUPAKIRJA PPL(A) KOULUTUSOHJELMA PPL (A) LUPAKIRJAA VARTEN.

TRG T2-1 ILMAILUTIEDOTUS. Kumottu 29.2.2008 AMC/IEM C YKSITYISLENTÄJÄN LUPAKIRJA PPL(A) KOULUTUSOHJELMA PPL (A) LUPAKIRJAA VARTEN. ILMAILUTIEDOTUS TRG T2-1 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 27.6.2000 www.lentoturvallisuushallinto.fi Kumottu 29.2.2008 AMC/IEM C YKSITYISLENTÄJÄN LUPAKIRJA PPL(A)

Lisätiedot

1. jakso 3 vrk. - tietopuolista opetusta - oppimisen perusteet, koulutusjärjestelmä - opetusharjoittelua; oppitunnin pito ym.

1. jakso 3 vrk. - tietopuolista opetusta - oppimisen perusteet, koulutusjärjestelmä - opetusharjoittelua; oppitunnin pito ym. 1 SUOMEN ILMAILULIITTO RY KOULUTUSOHJELMA Helsinki-Malmin lentoasema 00700 HELSINKI 9.5.1997 RIIPPU JA VARJOLIIDON OPETTAJAKURSSI Koulutuksen yleisjärjestelyt Koulutus tapahtuu Ilmailulaitoksen hyväksymän

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AIR M2-1

ILMAILUMÄÄRÄYS AIR M2-1 ILMAILUMÄÄRÄYS AIR M2-1 muutos 6 15.2.1996 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi LENTOKONEIDEN HUOLTO Tämä määräys on annettu ilmailulain

Lisätiedot

ILMAILUTIEDOTUS. Normi poistettu ilmailumääräysjärjestelmästä 30.6.2002

ILMAILUTIEDOTUS. Normi poistettu ilmailumääräysjärjestelmästä 30.6.2002 I L M A I L U L A I T O S IVIL AVIATION AMINISTR ATION LENTOTURVALLISUUSHALLINTO F LI GH T SA T A U T O I T FI F E Y N L AN H R Y ILMAILUTIEOTUS AVISORY IRULAR PL 50, 01531 VANTAA, FINLAN, Tel. 358 (0)9

Lisätiedot

Nostovoima Nostovoiman ja vastuksen suuruus ja suhde riippuvat myös siiven profiilista. Vahvasti yleistäen voi sanoa, että paksu, pyöreä ja reilusti kaareva profiili antaa enemmän nostovoimaa, mutta myös

Lisätiedot

GPL ja MGPL Teoriakurssi Purjelentokonerakenteet ja mekanismit

GPL ja MGPL Teoriakurssi Purjelentokonerakenteet ja mekanismit GPL ja MGPL Teoriakurssi 2014 Purjelentokonerakenteet ja mekanismit Ilmo Leino 12.2.2014 2.1 Purjelentokoneen pääosat Runko, siivet, vakauttimet, ohjaimet, lentojarrut, laipat, laskuteline VLK/I.Leino/RakenteetOhjelmanMukaan.ppt

Lisätiedot

ELA1 ja Liite II ilma-alusten lentokelpoisuus Savonsolmu

ELA1 ja Liite II ilma-alusten lentokelpoisuus Savonsolmu ELA1 ja Liite II ilma-alusten lentokelpoisuus Savonsolmu 3.-4.3.2012 Onko ilma-alus ELA1 vai Liite II ilma-alus? Huom: ELA1 ilma-alus on aina EASA ilma-alus 2 ELA1-ilma-alus tarkoittaa seuraavia eurooppalaisia

Lisätiedot

Ultrakevyen lentokoneen OH-U312 koelento

Ultrakevyen lentokoneen OH-U312 koelento Ultrakevyen lentokoneen OH-U312 koelento ref aihe huom 1 trimmi edessä, nopeus Vs, hallintavoima 1.1 trimmi edessä, nopeus Vne, hallintavoima 1.2 trimmi takana, nopeus Vs, hallintavoima 1.3 trimmi takana,

Lisätiedot

Talvipäivät Tallukka. Uudet harrasteilmailumääräykset

Talvipäivät Tallukka. Uudet harrasteilmailumääräykset Talvipäivät 15.-16.3.2008 Tallukka Uudet harrasteilmailumääräykset 1 Määräysmuutosten valmistelu Määräysmuutokset on valmisteltu virkamiesvetoisesti Ilmailuhallinnossa. Valmistelun apuna on käytetty työryhmää,

Lisätiedot

Lentotoimintaa koskevan asetuksen liite I. Muutokset liitteeseen IV - Osa CAT (S, B)

Lentotoimintaa koskevan asetuksen liite I. Muutokset liitteeseen IV - Osa CAT (S, B) Euroopan lentoturvallisuusvirasto 3. syyskuuta 2012 Lentotoimintaa koskevan asetuksen liite I Muutokset liitteeseen IV - Osa CAT (S, B) R.F010-02 Euroopan lentoturvallisuusvirasto, 2012. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Ohjausoppi ja lentotoimintamenetelmät

Ohjausoppi ja lentotoimintamenetelmät Ohjausoppi ja lentotoimintamenetelmät 1. Luento (3 h) Ohjausoppi - ohjainten vaikutus - suora lento - kaarto - sivuluisu - hidaslento ja sakkaus - syöksykierre 2. Luento (3 h) Lentotoiminta menetelmät

Lisätiedot

LAPL(A)/PPL(A) question bank FCL.215, FCL.120 Rev. 1.3 10.6.2016 LENNONTEORIA 080

LAPL(A)/PPL(A) question bank FCL.215, FCL.120 Rev. 1.3 10.6.2016 LENNONTEORIA 080 LENNONTEORIA 080 1 1 Tiheys: Kasvaa korkeuden kasvaessa. Pienenee korkeuden kasvaessa. Pienenee lämpötilan pienentyessä. Lämpötilalla ei ole vaikutusta. 2 Paine, joka vaikuttaa kappaleen joka pinnalle

Lisätiedot

LAPL(A)/PPL(A) question bank FCL.215, FCL.120 Rev LENTOTOIMINTA 070

LAPL(A)/PPL(A) question bank FCL.215, FCL.120 Rev LENTOTOIMINTA 070 LENTOTOIMINTA 070 1 1 Mille instanssille/instansseille Suomessa tapahtunut lento-onnettomuus tulee viipymättä ilmoittaa? Onnettomuuskoneen vakituiselle kotikentälle. Onnettomuustutkintakeskukselle ja poliisille.

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille

Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille 17.6.2014 Karoliina Vesterbacka Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Vastuuhenkilöiden roolit ja vastuut Organisaation tulee esittää/nimetä

Lisätiedot

Harrasteilma-alusten punnitus

Harrasteilma-alusten punnitus Harrasteilma-alusten punnitus 22.10.2004 Markku Hiedanpää 1 Miksi ilma-aluksia punnitaan u Jotta voidaan määritellä onko ilma-alus tyyppihyväksymistodistuksen (so. koelennoilla tositettujen), tyyppitodistuksen

Lisätiedot

HARJOITUSKYSYMYSPANKKI

HARJOITUSKYSYMYSPANKKI LAPL(A)/PPL(A) kysymyspankki Rev. 1.2 25.5.2016 HARJOITUSKYSYMYSPANKKI Pankki otetaan käyttöön 13.6.2016 1 LAPL(A)/PPL(A) kysymyspankki Rev. 1.2 25.5.2016 ILMAILULAKI 010 2 LAPL(A)/PPL(A) kysymyspankki

Lisätiedot

Ilma-aluksen huolto Kuka saa huoltaa ja mitä

Ilma-aluksen huolto Kuka saa huoltaa ja mitä Ilma-aluksen huolto Kuka saa huoltaa ja mitä Jukka Parviainen 13.3.2016 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Kansalliset huoltaja vaatimukset Ilmailumääräys PEL M3-4 Ilma-alushuoltajan kansalliset

Lisätiedot

Harrasteilmailun ilma-alusten punnitus. 17.4.2013 Markku Hiedanpää

Harrasteilmailun ilma-alusten punnitus. 17.4.2013 Markku Hiedanpää Harrasteilmailun ilma-alusten punnitus 17.4.2013 Markku Hiedanpää Miksi ilma-aluksia punnitaan Jotta voidaan määritellä onko ilma-alus tyyppihyväksymistodistuksen (so. koelennoilla tositettujen), tyyppitodistuksen

Lisätiedot

Ajankohtaista PART-FCL lupakirjoista

Ajankohtaista PART-FCL lupakirjoista Ajankohtaista PART-FCL lupakirjoista Tiedotustilaisuus: Pienet hyväksytyt koulutusorganisaatiot non-complex ATO Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Aikataulu, merkittäviä päivämääriä ja muutoksia PART-FCL

Lisätiedot

LAPL(A)/PPL(A) question bank FCL.215, FCL.120 Rev LENTOTOIMINTA 070

LAPL(A)/PPL(A) question bank FCL.215, FCL.120 Rev LENTOTOIMINTA 070 LENTOTOIMINTA 070 1 1 Mille instanssille/instansseille Suomessa tapahtunut lento-onnettomuus tulee viipymättä ilmoittaa? Lähimmälle lennonjohtoyksilölle. Onnettomuuskoneen vakituiselle kotikentälle. Lähimmälle

Lisätiedot

Suomen Moottorilentäjien. liitto ry (SMLL) ultrakevyttoimikunta

Suomen Moottorilentäjien. liitto ry (SMLL) ultrakevyttoimikunta Kohta Kommentti Lausuja Trafin vastaus Koko määräys Ei lausuttavaa. sisäministeriö - 1.2 Lentokelpoisuusmääräyksellä ilmailulain (864/2014) 33 :ssä tarkoitettua ilmailuvälineen tyyppihyväksyntävaltion,

Lisätiedot

Helsinki-Malmin lentoasema HELSINKI RIIPPU- JA VARJOLIIDON OPETTAJAKURSSI. Koulutuksen yleisjärjestelyt

Helsinki-Malmin lentoasema HELSINKI RIIPPU- JA VARJOLIIDON OPETTAJAKURSSI. Koulutuksen yleisjärjestelyt 1 SUOMEN ILMAILULIITTO RY KOULUTUSOHJELMA Helsinki-Malmin lentoasema 00700 HELSINKI 9.5.1997 RIIPPU- JA VARJOLIIDON OPETTAJAKURSSI Koulutuksen yleisjärjestelyt Koulutus tapahtuu Ilmailulaitoksen hyväksymän

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

Ultrakevyen lentokoneen pakkolasku Pudasjärven lentopaikalla

Ultrakevyen lentokoneen pakkolasku Pudasjärven lentopaikalla Tutkintaselostus D4/2007L Ultrakevyen lentokoneen pakkolasku Pudasjärven lentopaikalla 3.2.2007 OH-U454 Ikarus C42B Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1 mukaan

Lisätiedot

Lopetusajankohta. % (Hyväksymisraja 75 %) Luokkakelpuutuskouluttaja. FSTD:ssä (ZFTT kurssia varten) Rekisteri. Laskuja

Lopetusajankohta. % (Hyväksymisraja 75 %) Luokkakelpuutuskouluttaja. FSTD:ssä (ZFTT kurssia varten) Rekisteri. Laskuja ILOITUSLOKE Yhden ohjaajan lentokoneet, lukuun ottamatta vaativia suorituskykyisiä lentokoneita, koulutusta, lentokoetta tai tarkastuslentoa sekä mittarilentokelpuutuksen tarkastuslentoa varten Hakijan

Lisätiedot

ILMAILUHALLINTO LUFTFARTSFÖRVALTNINGEN FINNISH CIVIL AVIATION AUTHORITY

ILMAILUHALLINTO LUFTFARTSFÖRVALTNINGEN FINNISH CIVIL AVIATION AUTHORITY ILMAILUHALLINTO LUFTFARTSFÖRVALTNINGEN FINNISH CIVIL AVIATION AUTHORITY Ilmailuhallinto PL 186 01531 VANTAA Puh. 09-4250 11 Vastaanottomerkinnät: PVM 20 Dnro: LUPAHAKEMUS ULTRAKEVYTLENTOKOULUTUSTA VARTEN

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yleistä Koulutustoiminnasta ilmoittaminen Lentokoulutusorganisaatio... 5

Sisällysluettelo Yleistä Koulutustoiminnasta ilmoittaminen Lentokoulutusorganisaatio... 5 Liidinkoulutusohje Tämä koulutusohje on Suomen ilmailuliitto (SIL) ry:n hyväksymä yleisesti käytettävä koulutusohje, joka kumoaa 29.3.2012 päivätyn ohjeen. SIL ry on hyväksynyt tämän ohjeen 14.3.2013 ja

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M2-10

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M2-10 ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M2-10 muutos 2 28.12.2007 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi LENTOTOIMINTA KUUMAILMAPALLOLLA Tämä määräys on annettu

Lisätiedot

ILMAILUTIEDOTUS. Normi poistettu ilmailumääräysjärjestelmästä

ILMAILUTIEDOTUS. Normi poistettu ilmailumääräysjärjestelmästä I L M A I L U L A I T O S CIVIL AVIATION ADMINISTR ATION LENTOTURVALLISUUSHALLINTO F LI GH T SA T A U T O I T FI F E Y N L AN H R Y D ILMAILUTIEDOTUS ADVISORY CIRCULAR PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel.

Lisätiedot

PIENVENESATAMIEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA

PIENVENESATAMIEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA PIENVENESATAMIEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA 28.7.2011 Tampereen kaupunki Satamatoimisto PL 487 33101 TAMPERE 1 Sisällysluettelo 1) Lainsäädäntö ja valvonta... 3 1.1) Lait ja asetukset... 3 1.2) Valvontatoimenpiteet

Lisätiedot

HE 79/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle ilmailulain muuttamiseksi - Sisällön tarkastelua lennokkitoiminnan näkökulmasta -

HE 79/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle ilmailulain muuttamiseksi - Sisällön tarkastelua lennokkitoiminnan näkökulmasta - SIL LENNOKKITOIMIKUNTA - Tilanne 9 / 2014: Hallitus on jättänyt vuoden 2014 alkupuolella eduskunnalle esityksen ilmailulain muuttamisesta. Eduskunta on käsitellyt lakiehdotuksen 5.6.2014 ja siirtänyt sen

Lisätiedot

Soveltamisohje SPA.HEMS.130(e)(2)(ii) - Helikopterin vähimmäismiehistövaatimusten täyttäminen kiireellisillä lääkintähelikopterilennoilla (HEMS) yöllä

Soveltamisohje SPA.HEMS.130(e)(2)(ii) - Helikopterin vähimmäismiehistövaatimusten täyttäminen kiireellisillä lääkintähelikopterilennoilla (HEMS) yöllä 1 (7) 14 Antopäivä: 16.3.2016 Voimaantulopäivä: 16.3.2016 Säädösperusta: ARA.GEN.120 Vaatimusten täyttämisen menetelmät ARO.GEN.120 Vaatimusten täyttämisen menetelmät Muutostiedot: Uusi ohje Voimassa:

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari

Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari 28.1.2014 Lentokelpoisuustarkastuksen tekeminen Jukka Parviainen Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. LENTOKELPOISUUSTARKASTUKSEEN VALMISTAUTUMINEN (EASA ilma-alukset)

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

EUT/MT Talvipäivät Lupakirjat ja niiden oikeuksien ylläpito

EUT/MT Talvipäivät Lupakirjat ja niiden oikeuksien ylläpito EUT/MT Talvipäivät Lupakirjat ja niiden oikeuksien ylläpito Jani Kosonen 12.3.2016 Ilmailun lupakirjat/trafi Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Yleistä Hakemukset ja muut asiakirjat lähetetään osoitteeseen

Lisätiedot

ILMAILUHALLINTO LUFTFARTSFÖRVALTNINGEN FINNISH CIVIL AVIATION AUTHORITY

ILMAILUHALLINTO LUFTFARTSFÖRVALTNINGEN FINNISH CIVIL AVIATION AUTHORITY ILMAILUHALLINTO LUFTFARTSFÖRVALTNINGEN FINNISH CIVIL AVIATION AUTHORITY Ilmailuhallinto PL 186 01531 VANTAA Puh. 09-4250 11 Vastaanottomerkinnät: PVM 20 Dnro: ULTRAKEVYTKOULUTUSLUVAN UUDISTAMISILMOITUS

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yleistä Lentokoulutusorganisaatio Koulutuksessa käytettävä lentopaikka... 7

Sisällysluettelo Yleistä Lentokoulutusorganisaatio Koulutuksessa käytettävä lentopaikka... 7 Liidinkoulutusohje Tämä koulutusohje on Suomen ilmailuliitto (SIL) ry:n hyväksymä yleisesti käytettävä koulutusohje, joka kumoaa 16.12.1996 päivätyn ohjeen Liidinkoulutus ja ohjaajan kelpoisuusvaatimukset.

Lisätiedot

Uutisia säädösrintamalta

Uutisia säädösrintamalta Uutisia säädösrintamalta SUOMEN ILMAILULIITTO Avainhenkilöpäivät 17.10.2015 Päivi Metsävainio, Trafi Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Ilmailulain muutos Muutoksen taustalla poikkeama-asetus (376/2014)

Lisätiedot

Vaaratilanne Joensuun lentoaseman läheisyydessä 13.3.1997

Vaaratilanne Joensuun lentoaseman läheisyydessä 13.3.1997 Tutkintaselostus B 4/1997 L Vaaratilanne Joensuun lentoaseman läheisyydessä 13.3.1997 MIG-21 UM Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1 mukaan ilmailuonnettomuuden

Lisätiedot

LAPL(A)/PPL(A) question bank FCL.215, FCL.120 Rev LENTOTOIMINTA 070

LAPL(A)/PPL(A) question bank FCL.215, FCL.120 Rev LENTOTOIMINTA 070 LENTOTOIMINTA 070 1 1 Mille instanssille/instansseille Suomessa tapahtunut lento-onnettomuus tulee viipymättä ilmoittaa? Onnettomuuskoneen vakituiselle kotikentälle. Onnettomuustutkintakeskukselle ja poliisille.

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

LASKUVARJOHYPPYKOULUTUS

LASKUVARJOHYPPYKOULUTUS Suomen Ilmailuliitto ry 8.10.2005 Helsinki-Malmin lentoasema 00700 Helsinki 1 LASKUVARJOHYPPYKOULUTUS Tämä ohje on ilmailumääräyksen OPS M6-1 tarkoittama hyväksytty koulutusohje ja -ohjeisto. Tämä ohje

Lisätiedot

LUPAHAKEMUS MOOTTORILENTO- JA HELIKOPTERILENTOKOULUTUSTA VARTEN

LUPAHAKEMUS MOOTTORILENTO- JA HELIKOPTERILENTOKOULUTUSTA VARTEN Koulutusluvan hakijan tiedot: Vastaanottomerkinnät: PVM / 20 Dnro: / / LUPAHAKEMUS MOOTTORILENTO- JA HELIKOPTERILENTOKOULUTUSTA VARTEN HUOM. Kaikkiin kohtiin tulee vastata ja vaaditut selvitykset on liitettävä

Lisätiedot

ILMAILUTIEDOTUS. PL 50, VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0) , Fax 358 (0) LENNONSUUNNITTELULOMAKKEEN KÄYTTÖOHJEITA

ILMAILUTIEDOTUS. PL 50, VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0) , Fax 358 (0) LENNONSUUNNITTELULOMAKKEEN KÄYTTÖOHJEITA ILMAILUTIEDOTUS PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 OPS T1-4 muutos 1 15.4.1999 www.lentoturvallisuushallinto.fi ILL 3301 10/01 LENNONSUUNNITTELULOMAKKEEN KÄYTTÖOHJEITA

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M4-6

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M4-6 ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M4-6 muutos 1 15.1.1988 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi HELIKOPTEREIDEN MINIMIVARUSTUS YKSITYIS- JA ANSIOLEN-

Lisätiedot

ILMARI. Ilmatilan kokonaisuudistus Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

ILMARI. Ilmatilan kokonaisuudistus Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. ILMARI Ilmatilan kokonaisuudistus 9.10.2014 Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. ILMARI - Taustaa Projekti käynnistettiin Trafi-joryssä 9.8.2013 Projektin tarkoituksena oli ja on tunnistaa ja toteuttaa

Lisätiedot

Seuraavaa etuoikeusjärjestystä noudatetaan eri ilmatilarakenteiden ja ilmaliikenteen välillä:

Seuraavaa etuoikeusjärjestystä noudatetaan eri ilmatilarakenteiden ja ilmaliikenteen välillä: ILMATILANKÄYTÖN ETUOIKEUSJÄRJESTYS Etuoikeusjärjestys perustuu FUA-konseptin mukaan esitaktisella tasolla suoritettuihin ennakkoilmoitusmenettelytoimenpiteisiin. Ennakkoilmoituksia voivat jättää AMC:lle

Lisätiedot

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus PUUTTUMINEN JA OJENTAMINEN PERUSOPETUKSESSA (LIITE POL 29 JA 35-36 ) PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! HÄIRITSEE OPETUSTA TAI MUUTOIN oppilaan huoltajille koulun opettaja

Lisätiedot

Ilma-alus. Lentotoiminta. Tarkistuslista. Koulutustiedot Lopetusajankohta. % (Hyväksymisraja 75 %) Kolme (tai enemmän) akselia

Ilma-alus. Lentotoiminta. Tarkistuslista. Koulutustiedot Lopetusajankohta. % (Hyväksymisraja 75 %) Kolme (tai enemmän) akselia KEMUS- J ILMOITUSLOMKE KOULUTUS-, LENTOKOE- J TRKSTUSLENTOLUSUNTO MPL, TPL, TYYPPI- J LUOKKKELPUUTUKSI VRTEN SEKÄ TRKSTUSLENTOLUSUNTO IR KELPUUTUST VRTEN LENTOKONEET () J ELIKOPTERIT () akijan tiedot akijan

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M3-8

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M3-8 ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M3-8 muutos 1 17.6.1996 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi LENTOTOIMINTAKÄSIKIRJAVAATIMUKSET ANSIOLENTOTOIMIN-

Lisätiedot

Korpikenttien menetelmät EFNU MH2009

Korpikenttien menetelmät EFNU MH2009 Korpikenttien menetelmät EFNU MH2009 Tekijän huomautus Diaesitys on tehty harrastustyönä Esityksessä olevat tiedot eivät sellaisenaan ole lennonvalmistelussa käytettäviä tietoja Esitetyissä tiedoissa saattaa

Lisätiedot

Lennonopettajien kertauskoulutus Räyskälä 10.12.2011. Harrasteilmailuyksikkö, Jarmo Selonen

Lennonopettajien kertauskoulutus Räyskälä 10.12.2011. Harrasteilmailuyksikkö, Jarmo Selonen Lennonopettajien kertauskoulutus Räyskälä 10.12.2011 Harrasteilmailuyksikkö, Jarmo Selonen KANSALLISISTA JA JAR-FCL VAATIMUKSISTA EASA PART-FCL VAATIMUKSIIN LUENNON SISÄLTÖÄ EASAN säädösrakennetta /määräysprosessi

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI

LIITTEET. asiakirjaan. ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.12.2015 COM(2015) 613 final ANNEXES 1 to 10 LIITTEET asiakirjaan ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

Kielitaitotarkastajat ja kielitaitokokeelle asetettavat vaatimukset

Kielitaitotarkastajat ja kielitaitokokeelle asetettavat vaatimukset 1 (7) Antopäivä: 14.11.2013 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 29.11.2013 Voimassa: Toistaiseksi Ilmailulain (1194/2009) 45, 78, 119 ja 120, sellaisena kuin 45, 119 ja 120 on muutettu lailla ilmailulain

Lisätiedot

Ultrakevyen lentokoneen lento-onnettomuus Orivedellä 8.5.2013

Ultrakevyen lentokoneen lento-onnettomuus Orivedellä 8.5.2013 Raportti alustavasta tutkinnasta L2013-E1 Ultrakevyen lentokoneen lento-onnettomuus Orivedellä 8.5.2013 OH-U275 Rans Coyote II ES Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (ICAO:n Annex

Lisätiedot

Poikkeamatiedon hyödyntäminen ja menneen kauden vaaratilanteet - SIL/mt/vpj Nils Rostedt Lentoon!

Poikkeamatiedon hyödyntäminen ja menneen kauden vaaratilanteet - SIL/mt/vpj Nils Rostedt Lentoon! Poikkeamatiedon hyödyntäminen ja menneen kauden vaaratilanteet - SIL/mt/vpj Nils Rostedt Lentoon! Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Kokemuksia ja ajatuksia analyysiyhteistyöstä / NR Analyysiryhmäläisenä

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 28 päivänä elokuuta 2008 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

LAPL(A)/PPL(A) question bank FCL.215, FCL.120 Rev ILMAILULAKI 010

LAPL(A)/PPL(A) question bank FCL.215, FCL.120 Rev ILMAILULAKI 010 ILMAILULAKI 010 1 1 Mitä seuraavista dokumenteista ei ole vaatimuksena kuljettaa lennolla ilmaaluksessa ICAO:n jäsenvaltioissa? Rekisteröimistodistus Lentokelpoisuustodistus Miehistön lupakirja Miehistön

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus

Sisäministeriön asetus Sisäministeriön asetus vartijan ja järjestyksenvalvojan koulutuksesta ja voimankäyttövälineiden koulutuksesta sekä turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan vastaavan hoitajan koulutuksesta Sisäministeriön

Lisätiedot

Määräys 4/2010 1/(6) Dnro 6579/03.00/ Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus

Määräys 4/2010 1/(6) Dnro 6579/03.00/ Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Määräys 4/2010 1/(6) Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Laki tervedenhuollon laitteista ja

Lisätiedot

LENNONVALMISTELU JA SEN HAASTEET

LENNONVALMISTELU JA SEN HAASTEET LENNONVALMISTELU JA SEN HAASTEET Tuomas Gröndahl Lennonvalmistelu pähkinänkuoressa säätarkastelu Onko lento sään puolesta mahdollista toteuttaa? Täyttyvätkö viranomaisen asettamat suunnitteluminimit? Täyttyvätkö

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M3-15. PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M3-15. PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M3-15 muutos 0 31.10.2002 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi RASKAAN KAUPALLISEN LENTOLIIKENTEEN LENTO- JA TYÖAIKARAJOITUKSET

Lisätiedot

Lentokoneasennuksen perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori

Lentokoneasennuksen perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Lentokoneasennuksen perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 14.12.2015 Johtokunta 22.12.2015 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135

Lisätiedot

Toiminnalliset ohjeet Turpaboogiet Laskuvarjotoimikunta Timo Kokkonen [Täydennetty esityksen jälkeen]

Toiminnalliset ohjeet Turpaboogiet Laskuvarjotoimikunta Timo Kokkonen [Täydennetty esityksen jälkeen] Toiminnalliset ohjeet 2017 Turpaboogiet Laskuvarjotoimikunta Timo Kokkonen [Täydennetty esityksen jälkeen] 1 Viilauksia ja tarkennuksia Ulkoasua pyritty selkeyttämään Korjattu itsestään selvyyksiä KTK:ta

Lisätiedot

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM!

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! 1 (6) PUUTTUMINEN JA OJENTAMINEN PERUSOPETUKSESSA Kasvatuskeskustelu ensisijaisena toimena, kun oppilas häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita

Lisätiedot

ILMAILUTIEDOTUS. PL 186, VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0) , Faksi 358 (0)

ILMAILUTIEDOTUS. PL 186, VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0) , Faksi 358 (0) ILMAILUTIEDOTUS PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 AIR T16-4 muutos 8 25.4.2008 www.ilmailuhallinto.fi ILMA-ALUSTEN KATSASTUKSET JA LENTOKELPOISUUS- TARKASTUKSET

Lisätiedot

Tehoa metsätalouteen droneilla Tekes Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Tehoa metsätalouteen droneilla Tekes Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Tehoa metsätalouteen droneilla Tekes 20.1.2016 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Määritelmällisesti (Tästä ei vallitse yksimielisyyttä) ILMAILUA ILMA-ALUKSIA UAV / UAS / Robottikopteri RPA(S) Kauko-ohjattu

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

LAPL(A)/PPL(A) question bank FCL.215, FCL.120 Rev ILMAILULAKI 010

LAPL(A)/PPL(A) question bank FCL.215, FCL.120 Rev ILMAILULAKI 010 ILMAILULAKI 010 1 1 Mitä seuraavista dokumenteista ei ole vaatimuksena kuljettaa lennolla ilmaaluksessa ICAO:n jäsenvaltioissa? Miehistön lupakirja Lentokelpoisuustodistus Rekisteröimistodistus Miehistön

Lisätiedot

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan - Käyttötöiden vastuuhenkilöt ja ammattitaitovaatimukset - Käytönjohtajan tehtävät - Käyttöä valvovan henkilön tehtävät - Hätätoimenpiteet

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytön ottaa vastaan Avia Collegen kouluttaja yhdessä Avia Collegen valitseman työelämän edustajan kanssa.

Ammattiosaamisen näytön ottaa vastaan Avia Collegen kouluttaja yhdessä Avia Collegen valitseman työelämän edustajan kanssa. Lennonjohdon perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtaisen osan liite 3. TUTKALENNONJOHTOPALVELU TUTKINNON OSAN NÄYTTÖAINEISTO Simulaattorijakson näyttöjen kuvaus Ammattiosaamisen näytössä opiskelija

Lisätiedot

YMPÄRISTÖASIAA KIINTEISTÖNHOIDOSSA Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen

YMPÄRISTÖASIAA KIINTEISTÖNHOIDOSSA Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen YMPÄRISTÖASIAA KIINTEISTÖNHOIDOSSA Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä 15.11.2016 Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET JA KIINTEISTÖNHOITO 11 Ajoneuvojen, koneiden, veneiden

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Voimaan 28.8.2014 sisältävät opiskelijan tai harjoittelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, joiden lähtökohtana ovat ammatillisesta

Lisätiedot

Radioaktiivisten aineiden kuljetus

Radioaktiivisten aineiden kuljetus Radioaktiivisten aineiden kuljetus Santtu Hellstén STUK Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä Helsinki 10. 11.12.2015 Aiheita Vastuista: lähetys, vastaanotto, koulutus STUKin uusi opas turvajärjestelyistä

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M3-15. PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M3-15. PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M3-15 muutos 0 5.6.2007 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi RASKAAN KAUPALLISEN LENTOLIIKENTEEN LENTO- JA TYÖAIKARAJOITUKSET

Lisätiedot

RPAS Miehittämätön ilmailu Suomessa

RPAS Miehittämätön ilmailu Suomessa RPAS Miehittämätön ilmailu Suomessa Jukka Hannola Johtava asiantuntija Ilmailujohtajan esikunta Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. 2 Eurocontrol Käyttökohteet Mielikuvitus rajana Valokuvaus / Media

Lisätiedot

Ilma-alusrekisteri ja tiedonluovutus

Ilma-alusrekisteri ja tiedonluovutus Ilma-alusrekisteri ja tiedonluovutus 19.11.2015 Päivi Karkkola Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Ilmailulaki (864/2014) Voimaan 7.11.2014 Ilmailulain 2 luku käsittelee ilma-alus- ja lupakirjarekisteriä

Lisätiedot

LENTOTOIMINNAN YLEISET TURVALLISUUS- VAATIMUKSET ILMA-ALUSTEN NOUSU- JA LAS- KUPAIKOILLE

LENTOTOIMINNAN YLEISET TURVALLISUUS- VAATIMUKSET ILMA-ALUSTEN NOUSU- JA LAS- KUPAIKOILLE SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS 10.11.2016 SIM-To-Lnt-020 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, Puh. 0299 800, Faksi 0299 291 929 LENTOTOIMINNAN YLEISET TURVALLISUUS- VAATIMUKSET ILMA-ALUSTEN

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi

LIITTEET. asiakirjaan. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 82 final ANNEXES 1 to 3 LIITTEET asiakirjaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi ammattipätevyyksien tunnustamisesta sisävesiliikenteen alalla sekä

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen MAANTIETO Maantiedon päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Sisältöalueet Maantieteellinen tieto ja ymmärrys T1 tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan

Lisätiedot

TUTKINTASELOSTUS LENTOKONEELLE OH-TZA HANGON LENTOPAIKALLA SATTUNEESTA VAARATILANTEESTA. No: C 10/1996 L

TUTKINTASELOSTUS LENTOKONEELLE OH-TZA HANGON LENTOPAIKALLA SATTUNEESTA VAARATILANTEESTA. No: C 10/1996 L ONNETTOMUUSTUTKINTAKESKUS Kasarmikatu 44 PL 1 00131 HELSINKI Puh. 09-18251, telefax 09-18257811 TUTKINTASELOSTUS LENTOKONEELLE OH-TZA HANGON LENTOPAIKALLA 27.7.1996 SATTUNEESTA VAARATILANTEESTA No: C 10/1996

Lisätiedot

Lentotoiminta kansallisen sääntelyn piiriin kuuluvilla ilma-aluksilla

Lentotoiminta kansallisen sääntelyn piiriin kuuluvilla ilma-aluksilla 1 (14) Antopäivä: 19.8.2016 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) Voimaantulopäivä: 25.8.2016 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Muutostiedot: Kumoaa Lentoturvallisuushallinnon antamat

Lisätiedot

Lentokoneen vaurioituminen lentoonlähdössä Räyskälän lentopaikalla

Lentokoneen vaurioituminen lentoonlähdössä Räyskälän lentopaikalla Tutkintaselostus D7/2008L Lentokoneen vaurioituminen lentoonlähdössä Räyskälän lentopaikalla 14.8.2008 OH-SDZ M.S. 880B Rallye Club Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13)

Lisätiedot

KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU

KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU JOHDANTO Hyvä koulu syntyy, kun jokainen koulussa toimiva huolehtii omasta ja muiden turvallisuudesta ja viihtymisestä noudattamalla järjestyssääntöjä

Lisätiedot

40 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

40 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lentokoneasennuksen perustutkinto, kokeilu Koodi: LEK141 Päätös: LAO C99/20 Liikennöinti ja kunnossapito Opiskelija suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä kuljettamalla

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 48/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimusta muuttavien pöytäkirjojen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ... 2 3. TYÖSUOJELUTOIMINNAN TAVOITTEET... 2 4. TYÖSUOJELUTOIMENPITEET JA SEURANTA... 2 4.1 Ennakoiva

Lisätiedot

Yhteentörmäysvaara Porin lähestymisalueella 23.8.2010

Yhteentörmäysvaara Porin lähestymisalueella 23.8.2010 Tutkintaselostus D8/2010L Yhteentörmäysvaara Porin lähestymisalueella 23.8.2010 OH-PCE Piper PA-28-140 SP-KWN Jetstream J32 Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan

Lisätiedot

VARTIJAN TAI JÄRJESTYKSENVALVOJAN VOIMANKÄYTTÖVÄLINEIDEN KERTAUS- KOULUTUS

VARTIJAN TAI JÄRJESTYKSENVALVOJAN VOIMANKÄYTTÖVÄLINEIDEN KERTAUS- KOULUTUS Liite 11 1 (5) VARTIJAN TAI JÄRJESTYKSENVALVOJAN VOIMANKÄYTTÖVÄLINEIDEN KERTAUS- KOULUTUS Koulutuksen pituus on vähintään 8 oppituntia (oppitunnin on pituus 45 minuuttia ja tauon pituus on 15 minuuttia).

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot