Normi kumottu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Normi kumottu 15.1.2008"

Transkriptio

1 ILMILUTIEOTUS TRG T1-10 PL 50, VNT, FINLN, Tel. 358 (0) , Fax 358 (0) Normi kumottu KOULUTUSOHJE MOOTTORIPURJELENTOKONEKELPUUTUST VRTEN Koskee: Koulutusohjelmat ja -vaatimukset moottoripurjelentokonekelpuutusta varten. Viite: Ilmailumääräys PEL M2-46 Muutos 1. Voimaantulo: YLEISTÄ Koulutusohjelman jaottelu 1. Yleistä 2. Teoreettinen koulutus ja opetusaiheet 3. Lentokoulutus Tämän ohjeen tarkoituksena on selventää ja määritellä moottoripurjelentokonekelpuutusta varten vaadittavat vähimmäisvaatimukset. Ohje sisältää selvityksen lentokoulutuksesta ja niistä teoreettisesti tai harjoittelemalla opetettavista aiheista ja seikoista, joiden yleinen tuntemus tai osaaminen sekä taito ovat välttämättömiä suoritettaessa lentotehtävää moottoripurjelentokoneella. Lisäksi on edellytettävä, että moottoripurjelentokonekelpuutuksen omaavat ohjaajat huolehtivat siitä, että tämän ohjeen mukaisten tietojen ja taitojen osaaminen sekä hallinta säilytetään. Koulutusohjelma tulee käydä lävitse siten, että myös aikaisemmin ohjaajille opetettujen aiheiden riittävä hallinta todetaan kertaavalla opetuksella tai riittävän perusteellisten kertauskuulustelujen avulla. Tätä koulutusohjetta tulee noudattaa kaikessa moottoripurjelentokonekelpuutusta varten annettavassa jälkeen aloitettavassa koulutuksessa. Tämä koulutusohje tulee kokonaisuudessaan saattaa ennen koulutuksen alkamista koulutettavien tietoon. 2 TEOREETTINEN KOULUTUS J OPETUSIHEET Teoreettinen opetus tulee antaa siten, että koulutusohjelmaan sisältyvät koulutettavalle aikaisemmin annetut tiedot käydään lävitse kertaamalla tai tarkistetaan kertauskuulustelujen avulla ja uudet opetusaiheet opetetaan siten, että koulutettavalle annetaan eri opetusaiheita koskevat seuraavan erittelyn mukaiset yleistiedot ja vaaditun osaamisvaatimuksen täyttämiseksi tarpeellinen opetus. Huom! Taulukossa on käytetty seuraavia lyhenteitä: 0 = ei aikaisempaa lentolupakirjaa P = purjelentäjän lupakirjan haltija M = moottorilentäjän lupakirjan haltija Opetusvaatimukset ja tietoja koskevat osaamisvaatimukset on eri opetusaiheiden kohdalla merkitty seuraavia lyhennysmerkkejä käyttäen:. Yleiskuvaus. Opetettava yleis- ja taustatiedot käsitteiden ja sanojen ymmärtämiseksi.. Perustiedot. Opetuksessa annettava yleiset perustiedot. Osaamisvaatimuksena riittää asian tai menetelmän yleinen kuvaus ja tuntemus. ILL /01

2 2/18 TRG T1-10, Ohjausoppi. Tulkinta ja käyttötaito. Opetuksessa annettavat tiedot edellyttävät, että opetettava pystyy ymmärtämään ja soveltamaan tietoja käytännön vaatimalla tavalla. Osaamiskoe.. Täydellinen kokonaishallinta. Opetuksen tarkoitus on antaa opetettavalle pätevyys, minkä perusteella opetettava aihe on tunnettava hyvin ja siten, että tietoja pystytään käyttämään käytännön toiminnan vaatimalla varmuudella. Osaamiskoe. Ohjausopin opetuksesta tulee pääosin vastata lennonopettajan, jonka tulee käytännön lennonopetuksessa käsitellä kuhunkin lentotehtävään liittyviä lentosuorituksia koskeva lennon ohjausopillinen teoria yksityiskohtaisesti. Lentokoneen ohjausopin tulee sisältyä ennen lentokoulutusta annettavaan teoreettiseen opetukseen Lentosuorituksen yleiserittely - lentotehtävän määrittely - lentotehtävän valmistelu ja lennonopettajan ohjeet - lentosuunnitelma - lentoa edeltävät tarkastukset - lennon teknillinen suoritus - koneen pysäköiminen Lentokoneen ohjaaminen maassa - moottorin käynnistys ja koekäyttö - liikkeelle lähtö ja liikenteen tarkkailu - rullaus ja erilaisten rullausolosuhteiden vaikutus - tuulen vaikutus rullaukseen Ohjaaminen ilmassa a) Ohjainten vaikutus: korkeusperäsimen vaikutus, siivekkeiden vaikutus, sivuperäsimen vaikutus, ohjainten yhteiskäyttö, potkurin vääntö- ja kiertovaikutus, potkurivirran kiertovaikutus b) Suora lento, vaakalento, suora vaakalento: trimmaus/viritys, ohjainvoima, ohjaintunto, ohjainteho c) Nousu: paras nousunopeus, jyrkimmän nousukulman nopeus d) Liuku: paras liukunopeus, pienimmän vajoamisen nopeus, liitosuhde, liitoluku e) Syöksy f) Sakkaus: hitaasti kehittyvä sakkaus, nopeasti kehittyvä sakkaus, sakkausnopeus kaarrossa, kuormituskerroin, sakkausnopeus suorassa oikaisuvedossa g) Hidaslento h) Kaarto i) Nousukaarto j) Liukukaarto k) Kaarto matalalla, tuulen vaikutus, vaaratekijät l) Ohjainten joustava yhteiskäyttö, S-kaarto, vaaputus, heilurikahdeksikko m) Lentoonlähtö: normaali lentoonlähtö, lentoonlähtö sivutuuleen n) Lähestyminen ja lasku: lähestyminen, lentojarrujen käyttö, lasku, virhemahdollisuuksia laskussa, keskeytetty lähestyminen ja ylösveto, sivutuulilasku, moottorilasku, matalalta suoritettu lähestyminen pakkotilanteissa matalan sään vallitessa o) Sivuluisu, sivuluisukaarto p) Pakkolasku: valmisteltu pakkolasku, pakkolasku moottori pysähtyneenä, pakkolasku lentoonlähdössä r) Maastolasku s) Epätavalliset lentotilat ja niistä oikaiseminen t) Syöksykierre ja sen oikaisu: syöksykierre, syöksykierteen oikaisu, tavallisimmat virheet syöksykierteen oikaisussa

3 TRG T1-10, /18 u) Erityistilanteet: lentoonlähtö lyhyeltä kiitotieltä, lentoonlähtö korkean esteen yli, lentoonlähtö pehmeältä ja epätasaiselta alueelta, laskeutuminen lyhyelle kiitotielle, laskeutuminen korkean reunaesteen yli, laskeutuminen pehmeälle ja epätasaiselle alueelle, toiminta kenttäalueen ollessa liukas. v) Lepoutus ja käynnistys ilmassa 2.2 erodynamiikka erodynamiikan opetuksessa tulee pyrkiä käytännön lentotoiminnassa tarpeellisten tietojen antamiseen sellaisessa muodossa, että oppilas pystyy omaksumaan ja ymmärtämään aerodynamiikan perusasiat ja käsitteet hänelle välttämättömässä laajuudessa. Suositeltavaa on käyttää yksinkertaistettuja kuvia ja käyrästöjä. Matemaattisten kaavojen esittäminen ei tämän tasoisessa opetuksessa ole tarkoituksenmukaista. erodynamiikan soveltaminen käytännön lentotoimintaan ja opetusaiheen ymmärtäminen saadaan aikaan lentokoulutuksen yhteydessä annettavalla asianmukaisella sovellutusopetuksella erodynamiikka a) Ilmakehä - ilmanpaine ja sen muuttuminen korkeuden kasvaessa - ilman tiheys ja sen muuttuminen korkeuden kasvaessa - ilman lämpötila ja sen muuttuminen korkeuden kasvaessa - standardi-ilmakehä - tiheyskorkeus ja painekorkeus - ilman paineen, tiheyden ja lämpötilan riippuvuus toisistaan b) Peruskäsitteitä: staattinen paine, dynaaminen paine, kokonaispaine, ernoullin laki, laminaarinen virtaus, turbulenttinen virtaus, paineen jakautuminen virtauksessa olevan kappaleen ympärillä (kitkaton ja kitkallinen virtaus), aerodynaamisten voimien synty, aerodynaamisten voimien synty, aerodynaamisen voiman suuruuteen vaikuttavat tekijät (dynaaminen paine, kappaleen koko ja muoto) c) Virtaus siipiprofiilin ja siiven ympärillä - siipiprofiiliin liittyvät nimitykset - vastus, nostovoima ja kohtauskulma - kohtauskulman vaikutus nostovoimaan - kohtauskulman vaikutus vastukseen äärettömän pitkässä siivessä ja äärellisessä siivessä - kärkipyörteet ja indusoitu vastus - interferenssivastus - nostovoimakeskiö ja aerodynaaminen keskiö - pituuskallistusmomentti d) Sakkaus ja siihen liittyvät tekijät - virtauksen irtoaminen ja siihen vaikuttavat tekijät - siiven muodon vaikutus sakkausominaisuuksiin, kärkisakkaus - siiven geometrinen ja aerodynaaminen kierto e) Rajakerrosteoria - laminaarinen ja turbulenttinen rajakerros ja näiden ominaisuudet - laminaariprofiilit - epäpuhtauksien vaikutus rajakerrokseen f) Kuormituskerroin "g" ja kaartosakkaus: kuormituskerroin ja sen muuttuminen eri lentotiloissa g) Potkuriteoriaa: potkurin lapakulma ja kohtauskulma, potkurilavan kierto

4 4/18 TRG T1-10, Suoritusarvot a) Lentoonlähtö- ja laskeutumismatkaan vaikuttavat tekijät: painekorkeus, lämpötila, kosteus, lentomassa, kiitotien pinnan laatu, vastatuulikomponentti, kiitotien pinnan kaltevuus, lentotapa b) Nousukyky: nopeuden ja kohoamisnopeuden välinen yhteys, paras kohoamisnopeus ja paras nousukulma, lentomassan ja moottoritehon vaikutus c) Liitosuhde: liitoluku ja liitokulma, lentomassan ja lentonopeuden sekä vasta- ja myötätuulen vaikutus liitosuhteeseen d) Toimintamatka ja -aika: pisin toimintamatka, pisin toiminta-aika, korkeuden vaikutus, lentomassan vaikutus f) Kaartonopeuden, kallistuskulman ja lentonopeuden välinen yhteys Lentokoneen vakavuus a) Vakavuuskäsitteet: staattinen ja dynaaminen vakavuus b) Pituusvakavuus: rungon, voimalaitteen ja vakaajan vaikutus, massakeskiön sijainnin vaikutus, vaarallisimmat virheet c) Suuntavakavuus: rungon ja sivuvakaajan vaikutus, siiven muodon vaikutus d) Kallistusvakavuus: V-kulman vaikutus, siiven sijainnin vaikutus, siiven muodon vaikutus Käytännön aerodynamiikka a) Lentokoneeseen vaikuttavat voimat, ohjainten vaikutus ja stabiliteetti b) Ohjainten kevitys ja tasapainotus c) Huurteen, jään ja muiden epäpuhtauksien vaikutus siipeen, ohjaimiin ja potkuriin d) Maan vaikutus e) Syöksykierre 2.3 Lentokonerakenteet ja järjestelmät Lentokonerakenteita ja -järjestelmiä koskevaan opetukseen tulee sisältyä koulutuksessa käytettävän lentokonetyypin tuntemusta koskevaa opetusta siten, että koulutus täyttää tyyppikoulutukselle asetetut vaatimukset Moottoripurjelentokoneen pääosat: runko, siivet, vakaimet, ohjaimet, lentojarrut, laskuteline, voimalaite Moottoripurjelentokoneeseen kohdistuvat kuormitukset: eri jännitystilat, aerodynaamiset voimat, kuormitusmonikerran vaikutus, kuormitukset koneen laskeutuessa ja liikkuessa maassa, värähtelyilmiöt Moottoripurjelentokonerakenteet a) Lentokonerakenteiden luokittelu: primäärirakenne, sekundäärirakenne, tertiäärirakenne b) Rakennemateriaalit c) Rakennetta heikentävät tekijät: kuluminen, väsyminen, syöpyminen, lahoaminen, kosteus Moottoripurjelentokoneen rakenneosat ja niiden tehtävät a) Runko Rakennetavat: puolikuorirakenne, kuorirakenne, putkirakenne, sekarakenne b) Siivet ja niiden kiinnitys Rakenneosat: salko, kaaret, verhous Rakennetavat: puolikuorirakenne, kuorirakenne Siiven kiinnitys c) Pyrstö Rakenneosat: sivuvakain ja -peräsin, korkeusvakain ja -peräsin d) Laskutelineet ja laskutelinetyypit: kiinteä ja sisäänvedettävä e) Moottoritila: moottoriteline, tuliseinä, moottorin suojalevyt

5 TRG T1-10, / Lentokoneen järjestelmät Ohjainjärjestelmät: siivekkeet, korkeusperäsin, sivuperäsin, säätölaipat 1. trimmit Ohjainten käyttölaitteet: sauva, jalkaohjaimet Erittely voimansiirron mukaan: teräspunokset, työntövetotangot, edellisten yhdistelmä a) Pyöräjarrut: levyjarrut, rumpujarrut b) Lentojarrut: FS-jarru, Schempp-Hirth jarru, spoileri, jättöreunajarru c) Polttoainejärjestelmät Järjestelmän vaatimukset Järjestelmän päätyypit: putouspainejärjestelmä, pumppujärjestelmä d) Sähköjärjestelmät 2.4 Moottoripurjelentokonemoottorit Moottoriopin opetukseen tulee sisältyä koulutuksessa käytettävän lentokoneen voimalaitteen ja sen apulaitteiden opetusta siten, että koulutus täyttää tyyppikoulutukselle asetetut vaatimukset Mäntämoottori lentovoimalaitteena a) yleiskuvaus Mäntämoottorin osat ja niiden tehtävät lyhyesti a) kampikammio, tehtävät b) sylinteri, tehtävät c) mäntä, tehtävät d) kiertokanki, tehtävät e) kampiakseli, tehtävät f) laakerit, tehtävä g) venttiilikoneisto, tehtävät h) voitelujärjestelmä, tehtävät i) polttoaine-ilmaseoksen valmistus ja syöttö, tehtävät j) sytytyslaitteet, tehtävät k) moottorin jäähdytysjärjestelmä Nimityksiä ja käsitteitä: tahti, kuolokohta, iskunpituus, sylinterin halkaisija, iskutilavuus, puristustilavuus, koko naistilavuus, puristussuhde, puristuspaine, kaasunvaihto, työkierto, ahtaminen, teho, hyötysuhde Nelitahtinen moottori Toiminta a) nelitahtimoottorin tahdit: imutahti. puristustahti, työ tahti, poistotahti b) venttiilien ajoitus: ajoituksen tarkoitus, venttiilien ajoituskulmat c) sytytysennakko ja ennakon tarkoitus d) paineiden ja lämpötilojen vaihtelut sylinterissä: palamistapahtuma, palaminen sylinterissä. paineiden ja lämpötilojen vertailu, epänormaali ja nakuttava palaminen, nakutuksen syyt, haitat Kaksitahtinen moottori a) Rakenne ja toiminta

6 6/18 TRG T1-10, Moottorin järjestelmät ja niiden toiminnat a) Voitelu: tehtävät b) Voitelujärjestelmä: öljysäiliö, öljypumppu, suodatin, jäähdytin, valvontamittarit, painemittari, lämpömittari c) Öljyn täyttö ja käsittely: talviöljyt, kesäöljyt, kaksitahtiöljyt d) Polttoaine-ilmaseoksen valmistus: ilman koostumus, bensiinin koostumus, seossuhteet, laiha seos, teoreettisesti paras seos, käytännöllisesti paras seos, rikas seos e) Kaasutin: tehtävä, pääosat, toiminta f) Kaasuttimen jäätyminen: jään muodostuminen, jäätymisen syyt, jäätymisen haitat g) Jäätymisen ehkäisy: imuilman esilämmitysjärjestelmä, rakenne, toiminta, seoksenlämmön mittausjärjestelmä, imuilman lämmönmittausjärjestelmä h) Imuilman esilämmityksen käyttö i) Sytytysjärjestelmä: tehtävä, pääosat, toiminta j) Jäähdytysjärjestelmä (ilmajäähdytys): tehtävä, pääosat, toiminta k) Potkurityypit ja rakennemateriaalit - kiintopotkurit - lepoutettavat potkurit 2.5 Moottoripurjelentokonemittarit Hyrräperiaatteella toimivat näyttölaitteet lennonvalvontaa varten a) Kaarto- ja kallistusmittari: rakenne ja toiminta, käyttö, rajoitukset, häiriöt ja virhenäyttämät b) Keinohorisontti: rakenne ja toiminta, käyttö, rajoitukset, häiriöt ja virhenäyttämät Painemittarit lennonvalvontaa varten a) Pitotputket: staattinen ja dynaaminen paine, varastaattinen järjestelmä, sen käyttö ja vaikutukset b) Painekorkeusmittarit: rakenne ja toimintaperiaate, käyttö, näyttämävirheet ja niiden huomioiminen c) Nopeusmittari: rakenne- ja toimintaperiaate, käyttö ja näyttämävirheet ja niiden huomioiminen d) Kohoamis- ja vajoamisnopeusmittari: rakenne ja toiminta, käyttö, häiriöt ja virhenäyttämät Magneettiset kompassit a) Neulakompassi: rakenne- ja toimintaperiaate, käyttö, rajoitukset ja virhenäyttämät Magnetismi a) Magnetismin perusteet: magneettiset voimat, luonnonmagneetit, kestomagneetit, hetkelliset eli sähkömagneetit, magneettikenttä, voimaviivat b) Maan magnetismi: - maan magnetismi - eranto ja sen muuttuminen c) Lentokoneen perusmagnetismi: sähkömagnetismi d) Magneettisen kompassin eksymät: eksymäkäyrät ja -taulukot sekä niiden käyttö, eksymän huomioiminen lennon aikana Magneettisen kompassin käyttö ja luotettavuus: kiihtyvyyden ja luisumisen (kaarron) vaikutus, nopeusvirheet, kaartovirheet, magneettiset häiriöalueet, lentokoneen laitteiden vaihtojen vaikutus, salamanisku, ukkospilven läheisyys Voimalaitteiden ja järjestelmien mittarit a) Moottoreiden valvontamittarit: esim. kierroslukumittarit, polttoaineen painemittarit, öljynpainemittarit b) Sähköjärjestelmien mittarit

7 TRG T1-10, / Lentosuunnistus Maan koordinaattijärjestelmä: meridiaanit eli pituuspiirit, pituusaste, pituusero, leveyspiirit, leveysaste, leveysero ja keskileveys, meridiaanien konvergenssi (yhtyminen) Suuntien määritteleminen: tosipohjoinen TN, magneettipohjoinen MN, kompassipohjoinen N, lentokoneen pituusakseli, lentosuunta: TT, MT, T, ohjaussuunta: TH, MH, H, suuntimalinjat: T, M,, vastakkaissuunnat ikamääritelmät: paikallisaika, GMT-aika, vyöhykeaika, auringon nousun ja laskun aika Pituusyksiköitä, määritelmät ja käyttö: Kartat a) Nautical mile (NM), meripeninkulma: käyttö, määritelmä, alkuperä b) Englantilainen järjestelmä: mile - maili, foot - jalka inch - tuuma c) Metrijärjestelmä: käyttö, metrijärjestelmän alkuperä a) Yleistä: kartan määritelmä, maanpinnan kuvaamisen vaikeus, mittakaavan määritelmä b) Kartan ominaisuudet: oikeakulmaisuus, viivatarkkuus, pintatarkkuus c) Erilaisten viivojen kuvaaminen suorina kartalla: isoympyrä, kompassiviiva (loksodromi), sijoittajat Ilmailukartta 1 : Karttojen käyttö ja karttatehtävät a) Merkatorprojektiot: pituus- ja leveysasteen määritteleminen, etäisyyksien mittaaminen, kompassiviivan piirtäminen, magneettisen suunnan määritteleminen Kartat ja käyttötarkoitus: kartan valinta käyttötarkoituksen perusteella, kartan merkit ja niiden tunteminen, kartan lukeminen ja paikannus kartan avulla, kartan ajanmukaisuuden tarkistaminen, kartan välttämättömyys lennolla VL-kartat ja niiden käyttö Eranto, eksymä: vaikutukset ja käytännössä huomioon ottaminen Näkösuunnistus kartan ja kiintopisteiden avulla Tuulen vaikutus lentosuunnistukseen a) Suhteellinen liike b) Tuulikolmio - määritelmät - kulkusuunta ja maanopeus (track ja GS) - ohjaussuunta ja todellinen ilmanopeus (heading ja TS) - tuulen suunta ja nopeus (W/V) - sorto (drift) - tuulikorjauskulma (WS) - tuulikomponentti (W) - tuulikolmion graafinen ratkaiseminen Navigaatiolaskut a) yksiköitten muuntaminen b) Nopeuden, ajan ja etäisyyden ratkaiseminen c) tuulikolmion ratkaiseminen d) polttoainelaskelmat

8 8/18 TRG T1-10, Magneettisen kompassin käyttö ja luotettavuus: kiihtyvyyden ja luisumisen (kaarron) vaikutus, nopeusvirheet, kaartovirheet, magneettiset häiriöalueet, lentokoneen laitteiden vaihtojen vaikutus, salamanisku, ukkospilven läheisyys 2.7. Lentosääoppi ja lentosääpalvelu Sääopin ja lentosääpalvelun opetusvaatimukset on määritelty ilmailuhallituksen julkaisemassa ilmailutiedotuksessa TRG T4-1. Ohjeessa annettuja opetusvaatimuksia tulee noudattaa soveltaen yksityislentäjälle määritetyllä tavalla Ilmailumääräykset Lentokoulutusta ja annettavaa koulutusta koskevat yleistiedot Ennen varsinaisen koulutuksen aloittamista tulee oppilaille antaa tiedot ilmailumääräyksen TRG M1-7 edellyttämistä ja muista tarpeellisista seikoista: a) Lentokoulun organisaatio - koulutuspäällikön nimi ja tehtävät - lentokoulutuksen johtajan nimi ja tehtävät - lentokoulun lentokoneiden huoltotoiminnasta vastaavan henkilön nimi ja tehtävät b) Koulutukseen käytettävää lentopaikkaa koskevat yleistiedot c) Opetusohjelmat ja opettajat d) Selvitys siitä, miten koulutusta koskeva vakuutusturva lentokaluston, koulutettavan ja kolmannen osapuolen suhteen on järjestetty e) Muut tarpeelliset koulutusta koskevat tiedot ja selvitykset f) Ohjaajan jatkokoulutusneuvonta Siviili-ilmailua koskeva hallinto ja järjestöt Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö IO - IO:n toiminta, tarkoitus ja vaikutus suomalaisen siviili-ilmailun toimintaan - IO:n jäsenyydestä johtuvat oikeudet ja velvoitteet Suomalainen siviili-ilmailun hallinto ja ilmailuviranomaiset a) Liikenneministeriö: ilmailuasioiden esittelijä b) Ilmailuhallitus: pääjohtaja, hallinto-osasto, kenttäosasto, lentoturvallisuusosasto (teknillinen toimisto, lentotoimintatoimisto), sotilastoimisto c) Muut viranomaiset (esim. PLH, SisM) Suomalaista siviili-ilmailua koskeva lainsäädäntö Lait, asetukset ja lentosäännöt tulee selvittää kokonaisuudessaan. Moottoripurjelentokonelentäjän tulee omata hyvät tiedot sellaisista säännösten kohdista, jotka vaikuttavat hänen velvollisuuksiinsa, oikeuksiinsa ja vastuuseensa. Ilmailua koskevat lait ja asetukset a) Lait ja niiden muutokset - Ilmailulaki vuodelta 1964, asetuskokoelma n:o 595/ V:n 1923 ilmailulain voimassaolevat :t 6-13, asetus kokoelma n: 139/ Laki ilmailulain muuttamisesta, asetuskokoelma n:o 223/ Laki ilmailulain 53 :n muuttamisesta, asetuskokoelma n:o 40/1972 b) Ilmailuasetus, asetuskokoelma n:o 525/1968 c) Lentosäännöt Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös lentosääntöjen julkaisemisesta, asetuskokoelma n:o 423/1969

9 TRG T1-10, / Siviili-ilmailun Määräys- ja tiedotuspalvelu IP, Ilmailukäsikirja IP:n sisällöstä tulee antaa ne tiedot, jotka koskevat yksityislentäjää ja hänen suorittamaansa lentotoimintaa. Lisäksi tulee IP:n sisältö selvittää kokonaisuudessaan siten, että opetettava tietää, mitä tietoja siitä on lentotoimintaa varten saatavissa. Ilmailukäsikirjan jaottelu: GEN Yleinen osa G Lentoasemat ja maalaitteet OM Viestipalvelu MET Sääpalvelu R Lentomääräykset ja ilmaliikennepalvelu FL Kansainvälisen lentoliikenteen helpottaminen SR Etsintä- ja pelastuspalvelu MP Ilmailukartat Ilmailutiedotukset Tiedotuksista tulee opettaa ne tiedot, jotka koskevat moottoripurjelentokonelentäjää ja hänen suorittamaansa lentotoimintaa. Lisäksi tulee selvittää tiedotusjärjestelmien tarkoitus ja merkitys sekä se, mitä asiaryhmiä tiedotukset sisältävät ja miten tietoja käytetään hyväksi lentotoiminnassa. a) Notam-tiedotukset b) I-tiedotukset c) Lennonneuvontaelimet - toiminta ja elimiltä saatavat tiedotukset sekä niiden välttämättömyys Lentoturvallisuusosaston määräys- ja tiedotusjärjestelmä Määräys- ja tiedotusjärjestelmän rakenne ja tarkoitus tulee selvittää. Samoin määräysten ja tiedotusten tuntemisen ja noudattamisen välttämättömyys sekä määräysten oikeudellinen merkitys. Määräykset ja tiedotukset sekä niiden ryhmittely: Ryhmä GEN Yleistä (General) Ryhmä IR Ilma-alukset ja ilmailuvälineet (irworthiness) Ryhmä OPS Lentotoiminta (Operations) Ryhmä PEL Ilmailulupakirjat (Personnel Licensing) Ryhmä TRG Koulutustoiminta (Training) Määräykset ja tiedotukset tulee selvittää täydellisesti moottoripurjelentokonelentäjää ja hänen lentotoimintaansa koskevilta osilta Ilma-aluksen ja miehistön asiakirjat sekä päiväkirjat Ilma-aluksen asiakirjat a) Rekisteritodistus b) Lentokelpoisuustodistus c) Lentokäsikirja d) Ilma-aluksen matkapäiväkirja e) Radiolupa f) Radiolaitteiden peruskatsastuspöytäkirja g) Radiolaitteiden katsastustodistus Ilma-aluksen miehistöä koskevat asiakirjat a) Lupakortti (lentokoulutusta varten) b) Lupakirja c) Radiopuhelimenhoitajan todistus d) Henkilökohtainen lentopäiväkirja

10 10/18 TRG T1-10, siakirjoja ja päiväkirjoja koskevat velvoitteet a) siakirjojen ja päiväkirjojen sijoitus, säilytys sekä päiväkirjojen pitämisvelvollisuus b) Päiväkirjojen merkitys - lentokaluston kunnon ja lentokelpoisuuden valvonta - henkilöstön lentokokemuksen valvonta Lennonjohtomenetelmät ja lennonjohtopalvelu a) Lyhenteet ja määritelmät (lentopaikat, ilmatila, lennonjohtopalvelua koskevat sekä VFR-lentotoiminnassa tarpeelliset lyhenteet ja määritelmät) b) Lennonvarmistuspalvelun organisaatio ja tehtävät c) Ilmaliikennepalvelu: mittayksiköt, ilmatilan jako, ilmatilan käyttörajoitukset, rajoitusalueet, kieltoalueet, korkeusmittarin asetukset ja korkeusmäärittelyt, lento pinta, lentokorkeus d) Lentosäännöt - näkölentosäännöt e) Ilma-alusten porrastaminen. Porrastusmenetelmäperiaatteet - yleiset porrastusperiaatteet f) Ilma-aluksille annettavat lennonjohtoselvitykset, VFR-lennot: selvitysten merkitys ja tarkoitus, selvityksen sisältö, odottava ilma-alus, lähteville ilma-aluksille annettavat lennonjohtoselvitykset ja tiedotukset, saapuville ilma-aluksille annettavat lennonjohtoselvitykset ja tiedotukset g) Lennonjohtopalvelu - alue- ja lähestymislennonjohtopalvelu - lennonjohtopalvelu reitillä lentäville ilma-aluksille - säätä koskevat tiedotukset h) Lähilennonjohtopalvelu: rullausreitti, käytettävä kiitotie, lähteville ilma-aluksille annettavat tiedotukset ja selvitykset, minimietäisyydet lähtevien sekä laskuun tulleiden ja lähtevien ilma-alusten välillä, laskuun tuleville ja laskeneille ilma-aluksille annettavat selvitykset ja tiedotukset, minimietäisyydet laskuun tulevien ilma-alusten sekä laskuun tulevan ja lähtevän ilma-aluksen välillä, laskukierroksessa oleva liikenne, kenttäolosuhteita koskevat ilmoitukset, säätä koskevat ilmoitukset i) Lentosuunnitelma, VFR-lennot: lentosuunnitelman sisältö, lentosuunnitelman esittämisvelvollisuus j) Ilmoitukset ja niitä koskevat velvollisuudet: ilmoitus yhteentörmäysvaarasta ilma-alusten välillä tai häiriöstä lennonvarmistuspalvelussa, ilmoitus lento-onnettomuudesta tai vauriosta, ilmoitus tunnistamattomasta lentävästä esineestä 2.9. Moottoripurjelentokoneen hoito ja käyttö Moottoripurjelentokoneen ja sen laitteiden huolto sekä korjaus a) Päivätarkastus/lentoonlähtötarkastus b) Ohjaajan suoritettavissa olevat huoltotoimenpiteet ja tarkastukset c) Määräaikaishuollot, huoltojaksot d) Perushuolto, huoltojaksot e) Peruskorjaus, peruskorjausjaksot f) Vauriokorjaus, osakorjaus Moottoripurjelentokonemoottorin huolto ja korjaus a) Ohjaajan suoritettavissa olevat huoltotoimenpiteet ja tarkastukset b) Määräaikaishuolto - päivätarkastus/lentoonlähtötarkastus - tavallinen huolto, huoltojaksot c) Välikorjaus, korjausjaksot d) Vauriokorjaus, osakorjaus

11 TRG T1-10, /18 e) Peruskorjaus, peruskorjausjaksot f) Potkurin huollot ja korjaukset Lentokoneiden moottoreiden polttonesteet ja niiden käsittely Lentobensiinit a) lentobensiinin käyttö ja yleisominaisuudet (vertailu auto bensiiniin) b) oktaaniluku ja sen merkitys, oktaaniarvon määrittely Lentobensiinilaatujen merkinnät ja tunnistaminen Ilma-alusten polttonesteiden käsittely a) Polttoaineiden yksityisluonteinen varastoiminen: tynnyrivarastoidun lentokonepolttonesteen varastointia koskevat määräykset, tynnyristä tankattaessa huomioonotettavat määräykset ja varotoimenpiteet b) Varotoimenpiteet ja tankkauksessa huomioonotettavat seikat: tankkauspaikka ja sille asetettavat vaatimukset, paloturvallisuus ja muut suojamääräykset, koneen sähkö ym. laitteiden käsittely tankkauksen aikana, tankkauksen valvontavastuu, tankkausvälineet, niiden laatu, kunto ja käsittely Koneen purkaminen ja kokoaminen Lentopaikat ja niiden laitteet Opetuksen tulee sisältää tarpeelliset tiedot koulutukseen käytettävästä "kotikentästä" ja yleistiedot yleisen liikenteen käytössä olevista lennonjohdolla varustetuista lentopaikoista. Lentopaikan hyväksyminen ja edellytykset lentopaikan käytölle a) Hyväksytty lentopaikka b) Tilapäinen laskeutumispaikka Hyväksytty lentopaikka (IP:n tietojen hyväksikäyttö) (Koulutuksessa käytettäviä lentopaikkoja koskevat tiedot) a) Lentopaikan alueet - kenttäalue osineen - lähialue ja lähiliikennealue - lentopaikan ilmatila b) Lennonvarmistuspalvelu lentopaikalla ja vastuu lentotoiminnasta c) Lentopaikan lentotiedotus- ja hälytyspalvelu d) Lentopaikan palontorjunta- ja lähipelastuspalvelu e) Lentopaikan sääpalvelu f) Lentopaikan toimintaa koskevat pysyväismääräykset Lentopaikan varustus ja laitteet sekä kenttätiedot (Koulutuskenttiä koskevat tiedot): Kiitoteiden tai muun kenttä alueen laatu, nousu- ja lähestymisalueiden sektorit sekä näillä alueilla olevat lentoesteet, lentopaikan merkinnät, sääpalvelu, tuulen suunnan osoitinlaitteisto, turvallisuuslaitteet Lentopaikkojen käytöstä aiheutuvat maksut yksityislennolla: seisonta-, säilytys- ja laskeutumismaksut Lentopaikan käyttökelpoisuutta ja kuntoa koskevat tiedot ja tietojen välttämättömyys a) Lentopaikka maalla: oikeus lentopaikan käyttämiseen, käyttö- ja kiitoalueiden laatu, kunto ja mitat, lentopaikan talvikäyttö ja kunnossapito talvella b) Lentopaikka jäällä: jään kestävyys ja kestävyyden arvioiminen eri olosuhteissa ja eri ajankohtina, mahdollinen muu liikenne jääalueella c) Lentopaikan reunaesteiden merkitsemistavat ja tiedot näistä sekä kentällä tapahtuvan muun toiminnan vaikutus kentän käyttömahdollisuuksiin (esim, purjelentotoiminta, laskuvarjohyppytoiminta jne.) Lennot lentopaikoille, joilla sotilaslentotoimintaa harjoitetaan: lentopaikat, joilla tapahtuu sotilaslentotoimintaa, suomalaisilla siviili-ilma-aluksilla tapahtuvia lentoja koskevat määräykset, vieraan maan kansalaisia kuljetettaessa noudatettavat velvoitteet ja rajoitukset

12 12/18 TRG T1-10, Lentosuunnitelma, lennon suunnittelu ja lennon suoritus Opetusaiheen tarkoituksena on antaa yhtenäinen kuva VFR-lentäjälle matkalentomuotoisen lentotehtävän suunnittelussa ja suorituksessa huomioon otettavista tekijöistä, Opetuksen antajana tulee olla lennonopettaja tai muuten hyvän lentokokemuksen ja tarpeelliset tiedot omaava lentokoneen ohjaaja. Saavutusarvokäyrästöt ja -taulukot: polttoaineen kulutus ja TS nousussa ja matkakorkeudessa, lentoonlähtöpainon (TOW) määritteleminen, lentoajan ja kokonaistoiminta-ajan määritteleminen Lentoreitin, lentosuuntien ja ohjaussuuntien määritteleminen: lentoreitti, varakenttien käyttömahdollisuudet, alin turvallinen korkeus, minimikorkeudet, käytettävät korkeusmittariasetukset Polttoainelaskelma a) lentoonlähtöpaino (TOW) ja sen vaikutukset b) polttoaineen kulutukseen vaikuttavat tekijät c) kokonaiskulutus: polttoaine lentoonlähdössä, polttoaine määräkentälle, polttoaine reittimuutosten varalle d) toiminta-aika: kokonaistoiminta-aika, turvallinen toiminta-aika, varapolttoaine e) polttoaineen tilavuus- ja painoyksiköiden muuntaminen Lentoonlähtö- ja laskeutumismassan määritteleminen (TOW, LW) a) Suurin sallittu lentoonlähtömassa (max TOW): rakenteellinen, lentokohtainen b) Koneen kuormaus, lentoonlähtömassa, massakeskiö Reitit ja korkeudet a) Ilmoittautumispaikat ja kääntöpisteet b) Käytettävissä olevat suunnistuslaitteet ja -menetelmät c) Käytettävät korkeusmittariasetukset d) Minimilentokorkeudet reitillä Tiedot lähtö-, määrä- ja varakentiltä sekä näitä koskevat vaatimukset (IP ja Notamit): kenttätiedot, kenttien korkeudet ja kunto, lähestymisapulaitteet, radioyhteyslaitteet, sääpalvelu Säätietojen hankinta ja käyttö lennon suunnittelussa sekä lennon aikana a) Säätietojen hankinta lennon suunnittelua varten: sääasemat, lentosääkeskukset, meteorologit, tarvittavat sääkartat Polttoaineen kulutuksen tarkkailu lennon aikana: määrävälein (esim, 30 min tai 60 min välein) tai jatkuva tarkkailu Lentosuunnitelman muuttaminen lennon aikana a) Yleisimmät syyt muutoksiin b) Menettelytavat, tehtävien ilmoitusten tarpeellisuus: suunnitelman muuttaminen, paluu lähtökentälle tai lento toiselle lentopaikalle, korkeuden muuttaminen, reitin muuttaminen, ilmoitukset muutoksista Lähtö-, odotus- ja saapumismenetelmät VFR-lennot a) Lähtömenetelmät: lähtöselvitykset ja niiden tarkoitus, nousumenetelmät, korkeusmittarin asetukset - siirtokorkeus - siirtopinta b) Saapumismenetelmät: saapumis- ja lähestymisselvitykset ja niiden tarkoitus, korkeudenvähennysmenetelmät, korkeusmittarin asetukset - siirtopinta - siirtokorkeus, laskukierros, VL-karttamenetelmät Pakko- ja hätätilanteet Opetusaiheen opetuksen antajan tulee olla lennonopettaja. Opetuksen tarkoituksena on antaa koulutettavalle selvästi ymmärrettävässä muodossa tarpeelliset tiedot pakko- ja hätätilanteiden varalle. Yleisimmät pakko- ja hätätilanteisiin johtavat syyt: suunnistus ja/tai yhteislaiteviat, lentokone- ja/ tai voimalaiteviat, eksymistapaukset Yleisimmät häiriöt lentokoneen laitteissa: moottorin korkea lämpötila, matala öljynpaine, huono akku, moottorin karkea käynti, moottorin tehonmenetys, sähköjärjestelmän häiriöt, tulipalo Käytettävät menetelmät eksymistapauksissa: yhteysmenetelmät ja tunnistuskuviot, tutka-apu, VF-suuntimojen käyttö, ajoissa suoritettu valmisteltu maastolasku

13 TRG T1-10, / Pakko- ja hätätilanteet (jatkuu) Maastolaskut a) Maastolaskuun johtavia syitä: moottorihäiriön takia, sään aiheuttamien syiden takia, polttoaineen loppumisen uhatessa mm. eksymisen seurauksena, muut syyt b) Maastolaskun suoritus: valmisteltu maastolasku, maastolaskuun valmistautuminen, turvallisuustoimet ja ohjeet koneessa oleville henkilöille, toimenpiteet maastolaskun jälkeen Lentotoiminta erilaisissa olosuhteissa ja eri vuodenaikoina Lentokoulutus saattaa ajoittua yksinomaan talvi- tai kesäkaudella tapahtuvaksi. Tämän takia tulee koulutukseen sisällyttää lennonopettajan antamana opetusta ja neuvontaa eri vuodenaikoina esiintyvien eroavaisuuksien merkityksestä sekä vaikutuksesta lentotoimintaan. Talviolosuhteet, lentokone ja sen laitteet a) lentokoneen hoito ja huolto talvella: koneen säilytys ja suojaaminen, koneen valmistaminen lentokuntoon, koneen puhtaus, lumen tai huurteen poisto, polttoainejärjestelmän ja sen suodattimien tarkastus, ohjaamon ikkunoiden huurtuminen tai jäätyminen ja näiden vaikutus, pitot-putken puhtaus, koneen akun kunto ja toimintakyky pakkasella b) Lentokoneen moottorin huolto ja käyttö talvella: moottorin suojaus seisonta-aikana, moottorin käynnistysvalmistelut ja käynnistystoimenpiteet pakkasen vallitessa, kaasuttimen imuilman lämmitysjärjestelmän kunto ja käyttö, moottorin käyttötavat kylmällä säällä Eri vuodenajoille ominaiset sääilmiöt ja niiden vaikutus lentotoimintaan: pilvisyys ja pilven korkeudet eri vuoden aikoina, ukkosen esiintyminen, raesade, lumisade, räntäsade, alijäähtynyt vesisade, maaston ja ilman lämpötilojen eroavuudet ja niiden vaikutus lentotoimintaan yleisinä tai paikallisina ilmiöinä, turbulenttisuus, termiikki, ume, sumut, savu jne., valaistusaeroavuudet eri vuoda ja vuorokauden aikoina, maantieteelliset eroavuudet, lumipeitteen vaikutus lentosuunnistukseen, karttakuvan sekä maaston yhteensovittamiseen vaikuttavat muutokset kesällä ja talvella, lumisade ja horisonttitason menettämisen vaara laajoilla aukeilla alueilla talvella, laskun suoritus lumialueilla, pinnan erottamiseen ja korkeuden arviointiin vaikuttavat seikat, pilvikorkeus lumisateessa eri lämpötiloissa ja lentokorkeuden vaikutus näkyvyyteen lumisateella Siviili-ilmailua koskevat vakuutusmuodot: ilma-aluksia koskevat vakuutusmuodot, ilma-aluksen henkilökuntaa koskevat vakuutusmuodot, matkustajia tai muita ilma-aluksessa kuljetettavia henkilöitä tai tavaraa koskevat vakuutusmuodot, kolmannen osapuolen vahinkojen korvaamista koskevat vakuutusmuodot Lentäjää koskevat fysiologiset tekijät Sopeutuminen lento-olosuhteisiin a) Maatottumukset ja ilmatottumukset b) Yksilölliset erot c) Fysiologisten tekijöiden merkitys Kehon reaktiot paineen muutoksiin a) Painevaihteluiden aiheuttama välikorvan tukkeuma ja tulehdus (erositis) b) Painevaihtelun aiheuttama sivuontelotulehdus (erosinuitisis) c) Hammaskivut d) Kollapsi-tyypit (verenpaineen putoaminen) Kehon reaktiot hapen osapaineen muutoksiin a) Happivajaus (Hypoxia) b) Hiilimonoksidi (Häkä) c) Ylihengittäminen (Hyperventilation)

14 14/18 TRG T1-10, istien toiminta lennon aikana a) Kehon aistit b) Harha-aistimukset c) Harha-aistimusten vaikutukset d) Harha-aistimusten esiintyminen, harha-aistimusten vaikutusten eliminoiminen, aistien kurissapitäminen Väsymystilat Väsymystilat ja niiden vaikutus lentosuorituksiin lkoholi, lääkkeet, huumausaineet ja ravinto a) lkoholi, lääkkeet, huumausaineet ja niiden käyttö sekä vaikutus b) Ravinnon merkitys ja fyysinen kunto Jännitys- ja pelkotilat lentokoulutuksen aikana, pahoinvointi - "ilmasairaus" a) Esiintyminen ja yleisimmät syyt b) Jännitys- ja pelkotilojen ja pahoinvoinnin eliminoiminen 3 LENTOKOULUTUS 3.1 Yleistä Tämä lentokoulutusohjelma täyttää moottoripurjelentokonekelpuutusta varten hyväksytylle lentokoulutukselle asetetut vähimmäisvaatimukset. Koulutuksen tulee tapahtua kurssin muodossa. Lennonopetusta annettaessa tulee erityistä huomiota kiinnittää oppilaan soveltuvuuteen koneen ohjaajaksi. Lennonopettajan tulee ylläpitää hyvä kuri oppilaidensa keskuudessa sekä olla moraaliltaan moitteeton, sillä koulutuksen tulos riippuu suurelta osalta näistä tekijöistä. Oppilaille tulee terottaa mieleen ja heidät tulee saada vakuuttuneiksi ilmailumääräysten tinkimättömän noudattamisen välttämättömyydestä sekä oman että muiden turvallisuuden takia. Lentokoulutus tulee järjestää niin, että opetus niveltyy tarkoituksenmukaisesti saatuun teoreettiseen opetukseen. Opetuksessa on tarkoituksenmukaista jakaa koululennot kahteen osaan: uusien lentoliikkeiden esittämiseen ja aikaisemmin opetettujen lentoliikkeiden harjoitteluun. Käytännön lentokoulutuksen yhteydessä lennonopettajan toimesta annettavassa ohjausopin opetuksen sekä muiden teoreettisten tietojen käytäntöön soveltamiseksi ja asianmukaisen opetustuloksen saavuttamiseksi on huolehdittava siitä, että lennonopettaja käyttää kutakin opetettavaa asiaa kohden maassa riittävän ajan aloitettavan lentotehtävän lentoliikkeiden yksityiskohtaiseen selvittämiseen, lentoon liittyvien tärkeimpien teoreettisten kysymysten sovellutusopetukseen. lennon jälkeen tapahtuvaan kertaavaan suorituserittelyyn ja tarpeen vaatimaan lisäopetukseen. Lennonopettajalla tulee olla käytettävissään kutakin oppilasta koskeva lentokoulutuksen opetusaiheet sisältävä ja tarkkailun mahdollistava suoritusluettelo tai opintokirja, jonka perusteella hän voi seurata lentokoulutuksen eri opetusaiheiden suorituksia ja huolehtia hänelle kuuluvan ohjausopin asianmukaisesta opetuksesta sekä lentokoulutuksen niveltämisestä tietopuoliseen opetukseen. Koululennoilla tulee lennonopettajan kiinteästi seurata oppilaan kehitystä. Tarkastuslennon läpäiseminen moottoripurjelentokonekelpuutusta varten on koulutusvaiheen yksi päämäärä, mutta tähän ei kuitenkaan tule kiinnittää liikaa huomiota. Ellei oppilaan lentotaito kehity normaalisti vaatimusten mukaiselle tasolle, on oppilaalle annettava lisäkoulutusta erikseen laadittavan suunnitelman mukaisesti. Milloin koulutuksen aikana ilmenee sellaisia syitä, joiden perusteella oppilas voidaan katsoa sopimattomaksi koulutettavaksi lentokoneen ohjaajaksi, tulee asiasta tehdä kirjallinen ilmoitus ilmailuhallitukselle, joka päättää suoritettavasta tutkimuksesta ja mahdollisista toimenpiteistä. (Sopimattomuuteen viittaavina syinä mainittakoon esim.: huono terveys, koulutusta koskevien ilmailumääräysten toistuva rikkominen tai toistuva kouluttajien ja lennonopettajien ohjeista piittaamattomuus, selvästi ilmenevä huolimattomuus, alkoholin käyttö koulutuksen aikana, selvästi ilmenevät puuttuvat ohjaajataipumukset tai selvästi ilmenevä henkinen tasapainottomuus.) sian arkaluonteisuudesta huolimatta tulee kouluttajien ja lennonopettajien kiinnittää oppilaan ylei-

15 TRG T1-10, /18 seen sopivuuteen riittävästi huomiota, koska täysin sopimattoman henkilön koulutuksen keskeyttäminen ajoissa on aina paras ratkaisu kaikkien asianosaisten kanssa. Ennen yksinlentoa tulee opettaa kaikki perustavaa laatua olevat lentoliikkeet ja suoritukset. Opetus syöksykierteestä oikaisemiseksi ei sisälly ehdottomana lentosuorituksena lento-ohjelmaan, vaan sen opetus on riippuvainen käytettävästä lentokonetyypistä. Ennen yksinlentoa on syöksykierteestä oikaisemista koskeva menettely kuitenkin kerrattava oppilaan kanssa. Lisäksi tulee ennen yksinlennon suoritusta ottaa huomioon ilmailumääräyksen TRG M1-7 määräämät muut yksinlentoa koskevat vaatimukset. 3.2 Lento-ohjelma henkilölle, jolla ei ole ennestään lupakirjaa KOULUTUSVIHE I 1. Koululentoon valmistautuminen Koneen ulkopuolinen ja sisäpuolinen tarkastus, muut tarkastukset Ohjaamoon ja sen laitteisiin tutustumisharjoituksia maassa Ohjaamoon sijoittuminen, laitteiden ja välineiden tarkastus, tarkistuslistojen käyttö - tarkistusmenettelyt, istuma-asento, vipujen ja laitteiden hallintaotteet (Ohjaamoon tutustuminen tulee aloittaa hyvissä ajoin ennen lentojen aloittamista tietopuoliseen koulutukseen liittyvänä ja ohjaamotoimintojen harjoitteluna.) laskuja lentoaika 2. koululento Tutustumislento, ohjaamon laitteet, käynnistys, rullaus, oppilas lennon aikana 1 30 min mukana ohjaimissa, opettajan käskyt 3. koululento Ohjainten vaikutus, siivekejarrutus, suora lento 1 30 min 4. koululento Suora vaakalento, suora nousu ja liuku, koneen viritys, lentojarrujen käyttö 1 30 min 5. koululento Rullaus, ohjainten yhteiskäyttö, kaarto 1 30 min 6. koululento Lentoonlähtö, kaarrot, laskukierros ja lasku 3 30 min 7. koululento Nousu- ja liukukaarrot, läpilaskuja 3 30 min 8. koululento Lentoonlähtö, nousukaarrot, sakkaukset, lasku 2 30 min 9. koululento Laskuharjoituksia 5 30 min 10. koululento Laskuharjoituksia 5 30 min 11. koululento Laskuharjoituksia 5 30 min 12. koululento Jyrkät kaarrot, kaartosakkaus, oikaisu syöksykierteestä 1 30 min 13. koululento Laskuharjoituksia 5 30 min 14. koululento Pakkolaskukoulutus, pakkolasku lentoonlähdössä, maaliinlasku kentälle 4 30 min 15. koululento Pakkolaskukoulutus maastoon (maastolaskut) ylivedettynä 1 30 min 16. koululento Suunnistuskoululento kartanlukuharjoituksena 1 30 min laskuja lentoaika 17. koululento Suunnistuskoululento kolmioreitillä 1 90 min 18. koululento Moottorin pysäytys ja käynnistys lennolla, laskut moottori pysäytettynä 3 30 min 19. koululento Maaliinlaskuharjoituksia koululentoina, laskut moottori pysäytettynä 5 30 min 20. koululento Purjelentoharjoitus koululentona moottori pysäytettynä 1 30 min 21. koululento Tarkastuslento ensimmäistä yksinlentoa varten. Tarkastuslennon tulee olla siinä määrin täydellinen, että tarkastuslennon suorittaja saa oppilaan lentotaidosta hyvän yleiskuvan. Oppilaan on kyettävä riittävällä varmuudella ja turvallisesti suoriutumaan: - lentoonlähdöistä, lähestymisistä ja laskuista - normaaleista lentoliikkeistä kuten: nousut, liu'ut, nousu- ja liuku kaarrot, vaakalentokaarrot keskikaartoina (kallistus 30 ja vähemmän), ylösvedot eri tilanteissa - hidaslentosuorituksista lentokoneen lähestymisnopeutta käyttäen - menettelystä ja lentokoneen hallinnasta (koulutustasonsa mukaisesti) moottorihäiriötilanteissa min

16 16/18 TRG T1-10, KOULUTUSVIHE II Yksinlennoilla tulee oppilaan harjoitella kaikkia edellisen vaiheen aikana opetettuja lentoliikkeitä lukuunottamatta sakkauksia, oikaisuja, syöksykierteitä ja pakkolaskuja. Lennonopettajan tulee ottaa huomioon oppilaan edistyminen eri lentosuorituksissa ja sen mukaan jakaa käytettävissä olevat lentotunnit eri lentojen kesken. Opettajan tulee antaa oppilaalle kutakin yksinlentona suoritettavaa harjoitusta varten eritelty ohjelma ja vaatia oppilasta tekemään selkoa suorituksestaan lennon jälkeen. Oppilaan on pystyttävä suoriutumaan harjoituslennoillaan omatoimisesti koulutuskentän ja käytettävien harjoitusalueiden liikenteestä sekä pystyttävä hoitamaan tarpeellinen radioliikenne. Matkalentosuoritus Matkalentoja tulee olla vähintään 5 lentotuntia. Matkalentokoulutukseen tulee sisältyä matkalentoja koululentoina vähintään 3 lentotuntia. Matkalentokoulutuksessa ja matkalentojen suorituksessa tulee ottaa huomioon seuraavat seikat: a) Kartan, kompassin ja kellon avulla tapahtuva lentosuunnistus. Oppilaan tulee itsenäisesti suorittaa käytettävän lentokartan valmistelu, lennonvalmistelu hankkimalla tarpeelliset yhteystiedot, säätiedot, lennolla kysymykseen tulevien lentokenttien kenttätiedot sekä suorittaa tarpeelliset lentosuunnistuslaskelmat ja polttoainelaskelmat ottaen huomioon vaihtoehtoiset toimenpiteet siltä varalta, ettei lentoa voida suorittaa suunnitelmien mukaisesti. Oppilas on toteutettava suunnistukseen ja kartan lukemiseen erilaisia lentokorkeuksia käytettäessä, esim jalan korkeuksia samalla tai eri lennoilla käyttäen sekä korkeusmittariasetuksen oikeaan käyttöön vieraille kentille laskeuduttaessa, maaston ja esteiden korkeuden huomioimisessa sekä lennettäessä korkeudella ja alueilla, joilla tulee käyttää lentopintakorkeuksia. Oppilaan suorittaessa matkalentoa yksin, tulee lennonopettajan tai hänen sijaisensa lennonopettajan henkilökohtaisesti valvoa lennonvalmistelu ja lentoonlähtö lentopaikalla. Purjelentokoulutusta koskevan päätöksen TRG M1-7 valvontaa koskevaa määräystä soveltaen sallitaan matkalentoa valvovan lennonopettajan menettelevän siten, että hän oppilaansa ollessa matkalennolla voi samanaikaisesti suorittaa toisella lentokoneella koululennon samalla alueella tai muita koulutustehtäviä lentopaikalla, mutta tällaisen menettelyn ehdottomana edellytyksenä on, että - lennonopettajaan on saatavissa välittömästi yhteys, - lennonopettaja on määräkentällä oppilaan saapuessa matkalennolta. Laskuja lentoaika 1. yksinlento Laskuharjoituksia 3 30 min 2. yksinlento Laskuharjoituksia 6 30 min 3. yksinlento Laskuharjoituksia moottori pysäytettynä 4 30 min 4. koululento Suunnistuskoululento kolmioreitillä 2 90 min 5. koululento Tyyppilento 1-paikkaisella 3 30 min 6. yksinlento Laskuharjoituksia 4 30 min 7. yksinlento Kaarto- ja laskuharjoituksia 1-paikkaisella 3 30 min 8. yksinlento Suunnistuslentoharjoitus kolmioreitillä 1-paikkaisella min 9. yksinlento Kaarto- ja laskuharjoituksia 1-paikkai min 10. yksinlento Purjelentoharjoitus 1-paikkaisella 1 30 min 11. koululento Tarkastuslento-ohjelman harjoittelua 4 30 min 12. yksinlento Tarkastuslento-ohjelman harjoittelua 4 30 min 13. yksinlento Laskuharjoituksia 4 30 min 14. tarkastuslento Tarkastuslento kelpuutusta varten 6 45 min

17 TRG T1-10, / Lento-ohjelma henkilölle, jolla on purjelentäjän lupakirja 1. Koululentoon valmistautuminen Koneen ulkopuolinen ja sisäpuolinen tarkastus, muut tarkastukset Ohjaamoon ja sen laitteisiin tutustumisharjoituksia maassa Ohjaamoon sijoittuminen, laitteiden ja välineiden tarkastus, tarkistuslistojen käyttö - tarkistusmenettelyt, istuma-asento, vipujen ja laitteiden hallintaotteet (Ohjaamoon tutustuminen tulee aloittaa hyvissä ajoin ennen lentojen aloittamista tietopuoliseen koulutukseen liittyvänä ja ohjaamotoimintojen harjoitteluna.) 3.4 Lento-ohjelma henkilölle, jolla on moottorilentäjän lupakirja laskuja lentoaika 2. koululento Tutustumislento, ohjaamon laitteet, käynnistys, rullaus, lentoonlähtö, ohjainten 1 30 min yhteiskäyttö, kaarrot ja sakkaukset 3. koululento Lentoonlähtö, kaarrot, laskukierros ja lasku 5 30 min 4. koululento Laskuharjoituksia ja maaliinlaskuja 5 45 min 5. koululento Moottorin pysäytys ja käynnistys lennolla, laskut moottori pysäytettynä 5 45 min 6. koululento Matkalento kolmioreitillä min 7. koululento Tarkastuslento-ohjelman harjoittelua 2 30 min 8. koululento Tarkastuslento kelpuutusta varten 4 30 min 1. Koululentoon valmistautuminen Koneen ulkopuolinen ja sisäpuolinen tarkastus, muut tarkastukset Ohjaamoon ja sen laitteisiin tutustumisharjoituksia maassa Ohjaamoon sijoittuminen, laitteiden ja välineiden tarkastus, tarkistuslistojen käyttö - tarkistusmenettelyt, istuma-asento, vipujen ja laitteiden hallintaotteet (Ohjaamoon tutustuminen tulee aloittaa hyvissä ajoin ennen lentojen aloittamista tietopuoliseen koulutukseen liittyvänä ja ohjaamotoimintojen harjoitteluna.) laskuja 3.5 Lento-ohjelma henkilölle, jolla on sekä purje- että moottorilentäjän lupakirja lentoaika 2. koululento Tutustumislento, ohjaamon laitteet, käynnistys, rullaus, lentoonlähtö, ohjainten 1 30 min yhteiskäyttö, kaarrot ja sakkaukset 3. koululento Laskuharjoituksia ja maaliinlaskuja 5 45 min 4. koululento Moottorin pysäytys ja käynnistys lennolla, laskut moottori pysäytettynä 5 45 min 5. koululento Purjelentoharjoituksia moottori pysäytetty 1 60 min 6. koululento Tarkastuslento kelpuutusta varten 4 30 min 1. Koululentoon valmistautuminen Koneen ulkopuolinen ja sisäpuolinen tarkastus, muut tarkastukset Ohjaamoon sijoittuminen, laitteiden ja välineiden tarkastus, tarkistus listojen käyttö - tarkistusmenettelyt, istuma-asento, vipujen ja laitteiden hallintaotteet 2. koululento Käynnistys kylmänä ja lämpimällä moottorilla, koekäyttö, rullaus, lentoonlähtö, nousu, suora nousu, nousukaarrot, vaakalento, trimmaus, matkalento, liikesarja: nopeuden hidastus esim. 1,3 V So ja sillä nopeudella liukua, liukukaartoja, siirtyminen nousuun, nousukaartoja, sakkaus moottori tyhjäkäynnillä 3. koululento Moottorin pysäytys ilmassa, purjelentoharjoituksia, sakkaus moottori pysäytettynä, moottorin käynnistys ilmassa, laskukierros ja lasku moottorilla, laskuharjoituksia, laskukierros ja lasku moottori sammutettuna laskuja lentoaika 2 30 min 6 45 min

18 18/18 TRG T1-10, Liite Tietopuolisen koulutuksen ja sen opetusaiheiden oppituntimäärät Moottoripurjelentokonekelpuutusta varten vaadittavan tietopuolisen koulutuksen eri opetusaiheiden opettamiseksi tarvittavien oppituntien määrään vaikuttavat yleiset seikat: - oppilasaines on yleisesti koulutustasoltaan sekä perustiedoiltaan epäyhtenäistä ja oppilaiden vastaanottokyky saattaa vaihdella huomattavasti. Saatujen kokemusten perusteella tulee joillekin oppilaille järjestää täydentävää tukiopetusta, johon lentokoulun tulee varautua. - opetusaiheiden opettajien erilainen opetuspätevyys ja opetustapa, käytettävissä olevien opetus- ja havaintovälineiden laatu, oppilaille jaettavat opintomonisteet ja oppilaiden käytettävissä oleva opetusaineisto sekä muut opetusteknilliset seikat aiheuttavat epäyhtenäisyyttä tarvittavien oppituntien määrää arvioitaessa. - tavanomaiseen oppituntimenettelyyn ja ammattitaitoisten aineopettajien sekä runsaaseen oppilaille jaettavien luentomonisteiden käyttöön perustuvana on seuraavaa teoreettisen opetuksen opetusohjelman oppituntijaottelua pidettävä ohjeluonteisena: Liite Tuntimäärä 2.1 Ohjausoppi erodynamiikka Moottoripurjelentokonerakenteet Moottoripurjelentokonemoottorit Moottoripurjelentokonemittarit Lentosuunnistus Sääoppi Ilmailumääräykset Moottoripurjelentokoneen hoito ja käyttö Ilmailufysiologia 3 Yhteensä 39 h

Normi kumottu 15.1.2008

Normi kumottu 15.1.2008 ILMILUTIEDOTUS TRG T1-9 26.1.1982 PL 50, 01531 VNT, FINLND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi Normi kumottu 15.1.2008 KOULUTUSOHJE PURJELENTÄJÄN LUPKIRJ VRTEN

Lisätiedot

Moottoroidun Varjoliidon Koulutusohjelma

Moottoroidun Varjoliidon Koulutusohjelma Tämä koulutusohjelma on Suomen ilmailuliitto (SIL) ry:n hyväksymä yleisesti käytettävä koulutusohjelma, joka korvaa 7.12.2010 päivätyn koulutusohjeen. SIL on hyväksynyt koulutusohjelman 24.11.2010 ja se

Lisätiedot

ILMAILUTIEDOTUS ADVISORY CIRCULAR. KOULULENNON SUORITTAMINEN LUOKKAKELPUUTUKSEN (SE piston) JA / TAI (TMG) VOIMASSAOLON JATKAMISEKSI

ILMAILUTIEDOTUS ADVISORY CIRCULAR. KOULULENNON SUORITTAMINEN LUOKKAKELPUUTUKSEN (SE piston) JA / TAI (TMG) VOIMASSAOLON JATKAMISEKSI I L M A I L U L A I T O S CIVIL AVIATION ADMINISTR ATION LENTOTURVALLISUUSHALLINTO F LI GH T SA T A U T O I T FI F E Y N L AN H R Y D ILMAILUTIEDOTUS ADVISORY CIRCULAR PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel.

Lisätiedot

Purjelentäjän lupakirja GPL

Purjelentäjän lupakirja GPL Purjelentäjän lupakirja GPL Teoriakoulutus Osa 1: Ilmailun säädökset V0.1 Yleistä - Osa 1: Ilmailun säädökset 6 tuntia Tämä koulutusmateriaali pohjautuu Suomen Ilmailuliiton teoriakoulutusohjelmaan purjelentäjän

Lisätiedot

Pyöräalustaisten liitimien koulutusohjelma

Pyöräalustaisten liitimien koulutusohjelma Tämä on Suomen ilmailuliitto (SIL) ry:n hyväksymä yleisesti käytettävä. SIL on hyväksynyt n 30.11.2012 ja se astuu voimaan. Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1. Yleistä... 2 2. Koulutuksen aloittamisvaatimukset...

Lisätiedot

Harrastuslennonopettajien kertauskoulutus EFRY 12.-13.12.

Harrastuslennonopettajien kertauskoulutus EFRY 12.-13.12. Tarkastuslennoilla havaittua Jorma Laine Ensimmäinen lento tarkastuslentäjänä 23.9.1979 K-7, OH-253 Lentokoe Lupakirjan myöntämiseksi Vesilento-oikeuden saamiseksi ultralla Hinauslentäjäoikeuden saamiseksi

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-46

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-46 .... ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-46 ILMAILUHALLINTO LUFHilRTS rörvrl.tni NGCN FINr

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS ULTRAKEVYTLENTÄJÄN LUPAKIRJA

ILMAILUMÄÄRÄYS ULTRAKEVYTLENTÄJÄN LUPAKIRJA .... ILMAILUHALLINTO luftffiatsforva _ TNtNGCN finn!sh CML AVIW!ON flutiioility ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-70 5.5. 2009 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi

Lisätiedot

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS LUO Määräys 1 (5) Asianumero Antopäivä: 10.10.2014 Säädösperusta: Ilmailulaki (1194/2009) 45 Voimaantulopäivä: 14.10.2014 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot: Tällä

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA MOOTTORIPURJE- JA ULTRAKEVYTLENTÄJÄN LUPAKIRJAA VARTEN

KOULUTUSOHJELMA MOOTTORIPURJE- JA ULTRAKEVYTLENTÄJÄN LUPAKIRJAA VARTEN SUOMEN ILMAILULIITTO RY KOULUTUSOHJELMA MOOTTORIPURJE- JA ULTRAKEVYTLENTÄJÄN LUPAKIRJAA VARTEN Tämä on Suomen Ilmailuliitto ry:n 12.12.2004 julkaisema ja Ilmailulaitoksen Lentoturvallisuushallinnon 5.1.2005

Lisätiedot

Normi kumottu

Normi kumottu ILMAILUTIEDOTUS TRG T1-14 muutos 1 3.4.1984 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 Normi kumottu 15.1.2008 www.lentoturvallisuushallinto.fi KOULUTUSOHJE PURJELENTÄJÄN

Lisätiedot

SIL PPL Lentäjän käsikirja

SIL PPL Lentäjän käsikirja SIL PPL Lentäjän käsikirja Versio 1/2001 Tässä kirjassa olevaa kartta, yms. aineistoa ei saa käyttää lennonsuunnitteluun. Käytä operatiiviseen lentotoimintaan virallisista lähteistä saatuja ajantasalla

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-41 PURJELENTÄJÄN LUPAKIRJA

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-41 PURJELENTÄJÄN LUPAKIRJA ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-41 ILMAILUHALLINTO LUFTFAfiTSFORVAL TNI G(N flf\inish CML ffi AöiON AUTHOAJTY 20.12.2007 PL 186, 01531 VANTAA, FINlAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi

Lisätiedot

LENTO-OPPILAAN LENNONSEURANTAVIHKO

LENTO-OPPILAAN LENNONSEURANTAVIHKO MOOTTORIPURJE JA ULTRAKEVYTLENTOKOULUTUS LENTO-OPPILAAN LENNONSEURANTAVIHKO 7.1 painos 03/2011 Jukka Salokannel / Mika Ruutiainen 1/26 Lento- nimi: Osoite: postinumero ja toimipaikka: puhelin sähköposti

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-70

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-70 ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-70 muutos 3 20.12.2007 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi LU 3300 01/06 ULTRAKEVYTLENTÄJÄN LUPAKIRJA Tämä ilmailumääräys

Lisätiedot

Kevytilmailu Ry - KILA. KILA SAFE PILOT (KSP) Jatkokoulutusohjelma. Kevytilmailu - Light Aviation Ry

Kevytilmailu Ry - KILA. KILA SAFE PILOT (KSP) Jatkokoulutusohjelma. Kevytilmailu - Light Aviation Ry Kevytilmailu Ry - KILA KILA SAFE PILOT (KSP) Jatkokoulutusohjelma Kevytilmailu - Light Aviation Ry Ver. 1.005 10.7.2015 Esipuhe KILA SAFE PILOT (KSP) ohjelma on jatkokoulutus kokonaisuus ultrakevyt lentäjille.

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA PURJELENTÄJÄN LUPAKIRJAA VARTEN

KOULUTUSOHJELMA PURJELENTÄJÄN LUPAKIRJAA VARTEN SUOMEN ILMILULIITTO RY KOULUTUSOHJELM 1 (29) KOULUTUSOHJELM PURJELENTÄJÄN LUPKIRJ VRTEN Tämä on Suomen Ilmailuliitto ry:n julkaisema ja Ilmailulaitoksen Lentoturvallisuushallinnon 17.12.2004 hyväksymä

Lisätiedot

Moottoroidun Riippuliidon Koulutusohjelma

Moottoroidun Riippuliidon Koulutusohjelma Riippuliidon Koulutusohjelma Tämä on Suomen ilmailuliitto (SIL) ry:n hyväksymä moottoroidun koulutuksessa käytettävä, joka kumoaa päivätyn n. SIL ry on hyväksynyt tämän ohjeen 4.4.2013 ja se astuu voimaan

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AUTOGYROLENTÄJÄN LUPAKIRJA

ILMAILUMÄÄRÄYS AUTOGYROLENTÄJÄN LUPAKIRJA ... ILMAILUHALLINTO LUFHAAT5f0RVR,TNIN GEN FINNISH CNil fw,frjon AU"HORJTV ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-80 5.5.2009 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi

Lisätiedot

ILMAILUTIEDOTUS. Normi poistettu ilmailumääräysjärjestelmästä 30.6.2002

ILMAILUTIEDOTUS. Normi poistettu ilmailumääräysjärjestelmästä 30.6.2002 I L M A I L U L A I T O S CIVIL AVIATION ADMINISTR ATION LENTOTURVALLISUUSHALLINTO F LI GH T SA T A U T O I T FI F E Y N L AN H R Y D ILMAILUTIEDOTUS ADVISORY CIRCULAR PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel.

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA PURJELENTÄJÄN LUPAKIRJAA VARTEN

KOULUTUSOHJELMA PURJELENTÄJÄN LUPAKIRJAA VARTEN SUOMEN ILMAILULIITTO RY KOULUTUSOHJELMA 1 (30) KOULUTUSOHJELMA PURJELENTÄJÄN LUPAKIRJAA VARTEN Tämä on Suomen Ilmailuliitto ry:n julkaisema ja Ilmailuhallinnon 11.11.2008 hyväksymä teoria- ja lentokoulutusohjelma

Lisätiedot

Kansallisen ilma-aluksen miehitys

Kansallisen ilma-aluksen miehitys luonno Ilmailumääräys 1 (9) Antopäivä: 11.4.2013 Voimaantulopäivä: 12.4.2013 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Ilmailulain (1194/2009) 60 Muutostiedot: Tällä Liikenteen turvallisuusviraston määräyksellä

Lisätiedot

Suomen ilmailuliitto ry Autogyrolentäjän koulutusohjelma 1.11.2010 SUOMEN ILMAILULIITTO RY KOULUTUSOHJELMA AUTOGYROLENTÄJÄN LUPAKIRJAA VARTEN

Suomen ilmailuliitto ry Autogyrolentäjän koulutusohjelma 1.11.2010 SUOMEN ILMAILULIITTO RY KOULUTUSOHJELMA AUTOGYROLENTÄJÄN LUPAKIRJAA VARTEN SUOMEN ILMAILULIITTO RY KOULUTUSOHJELMA AUTOGYROLENTÄJÄN LUPAKIRJAA VARTEN Tämä on Suomen Ilmailuliitto ry:n 1.11.2010 julkaisema ja Liikenteenturvallisuusviraston ilmailutoimialan myöhemmin TraFi 15.11.2010

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA PURJELENTÄJÄN PILVILENTO- OIKEUTTA VARTEN

KOULUTUSOHJELMA PURJELENTÄJÄN PILVILENTO- OIKEUTTA VARTEN SUOMEN ILMILULIITTO RY KOULUTUSOHJELM 1 (15) KOULUTUSOHJELM PURJELENTÄJÄN PILVILENTO- OIKEUTT VRTEN Tämä on Suomen Ilmailuliitto ry:n julkaisema ja Ilmailuhallinnon 11.11.2008 hyväksymä teoria- ja lentokoulutusohjelma

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS. Normi poistettu ilmailumääräysjärjestelmästä

ILMAILUMÄÄRÄYS. Normi poistettu ilmailumääräysjärjestelmästä I L M A I L U L A I T O S CIVIL AVIATION ADMINISTR ATION LENTOTURVALLISUUSHALLINTO F LI GH T SA T A U T O I T FI F E Y N L AN H R Y D ILMAILUMÄÄRÄYS AVIATION REGULATION PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel.

Lisätiedot

Malmin Ilmailukerho ry. PPL-kurssi lentokoulutus

Malmin Ilmailukerho ry. PPL-kurssi lentokoulutus Malmin Ilmailukerho ry. PPL-kurssi lentokoulutus Nimi: Lupakirjannumero: Arvoisa kurssilainen! Kädessäsi on ohjelma, jonka avulla sinut koulutetaan osaavaksi ja turvalliseksi lentokoneen ohjaajaksi. Käytä

Lisätiedot

ULTRAKEVYTLENTÄJÄN LUPAKIRJA

ULTRAKEVYTLENTÄJÄN LUPAKIRJA 1 (9) Antopäivä: 10.10.2014 Säädösperusta: Ilmailulaki(1194/2009) 45 Voimaantulopäivä: 14.10.2014 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot: Tällä Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

Lentosuunnistus ja ilmatilan jako. Harrasteilmailun lennonopettajien kertauskoulutus 2009 MH2009

Lentosuunnistus ja ilmatilan jako. Harrasteilmailun lennonopettajien kertauskoulutus 2009 MH2009 Lentosuunnistus ja ilmatilan jako Harrasteilmailun lennonopettajien kertauskoulutus 2009 MH2009 Taustalla Eksymisiä Valvottuun ilmatilaan lentäminen ilman Lentosuunnitelmaa Lennonjohtoselvitystä Tötöily

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS. Normi poistettu ilmailumääräysjärjestelmästä 30.6.2002

ILMAILUMÄÄRÄYS. Normi poistettu ilmailumääräysjärjestelmästä 30.6.2002 I L M A I L U L A I T O S CIVIL AVIATION ADMINISTR ATION LENTOTURVALLISUUSHALLINTO F LI GH T SA T A U T O I T FI F E Y N L AN H R Y D ILMAILUMÄÄRÄYS AVIATION REGULATION PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel.

Lisätiedot

TRG T2-1 ILMAILUTIEDOTUS. Kumottu 29.2.2008 AMC/IEM C YKSITYISLENTÄJÄN LUPAKIRJA PPL(A) KOULUTUSOHJELMA PPL (A) LUPAKIRJAA VARTEN.

TRG T2-1 ILMAILUTIEDOTUS. Kumottu 29.2.2008 AMC/IEM C YKSITYISLENTÄJÄN LUPAKIRJA PPL(A) KOULUTUSOHJELMA PPL (A) LUPAKIRJAA VARTEN. ILMAILUTIEDOTUS TRG T2-1 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 27.6.2000 www.lentoturvallisuushallinto.fi Kumottu 29.2.2008 AMC/IEM C YKSITYISLENTÄJÄN LUPAKIRJA PPL(A)

Lisätiedot

Ähtärin Ilmailijat ry:n ultrajaoksen kerhotoimintakäsikirja. versio 1.3

Ähtärin Ilmailijat ry:n ultrajaoksen kerhotoimintakäsikirja. versio 1.3 Ähtärin Ilmailijat ry:n ultrajaoksen kerhotoimintakäsikirja versio 1.3 0. Sisällysluettelo 0. Sisällysluettelo... 2 1. Versiohistoria... 3 2. Yleistä... 3 3. Etuoikeusjärjestys... 3 4. Tyyppikoulutus...

Lisätiedot

Ilmailumääräys 1 (8) Voimassa: Toistaiseksi

Ilmailumääräys 1 (8) Voimassa: Toistaiseksi Ilmailumääräys 1 (8) TRAFI/4841/03.04.00.00/2011 OPS M2-9 Antopäivä: 6.7.2011 Voimaantulopäivä: 1.8.2011 Säädösperusta: Ilmailulaki (1194/2009) 6 ja 78 :n 4 momentti. Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot:

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliiton ULTRAKEVYTLENTOKOULUTUS Koulutusohjelma sekä Lento-oppilaan lennonseurantavihko

Suomen Ilmailuliiton ULTRAKEVYTLENTOKOULUTUS Koulutusohjelma sekä Lento-oppilaan lennonseurantavihko Oppilas: Suomen Ilmailuliiton ULTRAKEVYTLENTOKOULUTUS Koulutusohjelma sekä Lentooppilaan lennonseurantavihko Osa 1 Osa 2 Osa 3 Osa 4 Osa 5 Yhteystiedot ja mallisopimus kurssille osallistumisesta Esittelykurssin

Lisätiedot

Finavia Oyj 1.7.2011 KOULUTUSLENTOTOIMINTA HELSINKI-MALMIN LENTOASEMALLA

Finavia Oyj 1.7.2011 KOULUTUSLENTOTOIMINTA HELSINKI-MALMIN LENTOASEMALLA Finavia Oyj KOULUTUSLENTOTOIMINTA HELSINKI-MALMIN LENTOASEMALLA 2 (10) SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. YLEISTÄ ILMATILAN HALLINNASTA...3 2.1. Valvottu ja valvomaton ilmatila... 3 2.2. Minimilentokorkeudet...

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-5

ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-5 ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-5 muutos 2 10.2.2000 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi TARKASTUSLENTOTOIMINTAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Tämä määräys

Lisätiedot

Helsinki-Malmin lentoasema 00700 Helsinki 16.12.1996 LIIDINKOULUTUS JA OHJAAJAN KELPOISUUSVAATIMUKSET

Helsinki-Malmin lentoasema 00700 Helsinki 16.12.1996 LIIDINKOULUTUS JA OHJAAJAN KELPOISUUSVAATIMUKSET 1 SUOMEN ILMAILULIITTO RY KOULUTUSOHJE Helsinki-Malmin lentoasema 00700 Helsinki 16.12.1996 LIIDINKOULUTUS JA OHJAAJAN KELPOISUUSVAATIMUKSET Tämä ohje on ilmailumääräyksen OPS M2-9 tarkoittama hyväksytty

Lisätiedot

Normi kumottu 1.4.2008

Normi kumottu 1.4.2008 ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M2-6 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 Normi kumottu 1.4.2008 muutos 1 24.4.1987 www.ilmailuhallinto.fi LENTOKONEIDEN MINIMIVARUSTUS YKSITYISLENTO-

Lisätiedot

Varjoliidon ja riippuliidon opettajakoulutusohjelma

Varjoliidon ja riippuliidon opettajakoulutusohjelma riippuliidon opettajakoulutusohjelma Tämä koulutusohjelma on Suomen Ilmailuliitto ry:n (SIL) hyväksymä varjoliidon ja riippuliidon opettajakurssilla noudatettava koulutusohjelma. Suomen Ilmailuliiton Liidintoimikunta

Lisätiedot

Ähtärin Ilmailijat ry - konekaluston säännöt (logo?)

Ähtärin Ilmailijat ry - konekaluston säännöt (logo?) Ähtärin Ilmailijat ry - konekaluston säännöt (logo?) 0. Sisällysluettelo 0. Sisällysluettelo... 2 1. Versiohistoria... 3 2. Yleistä... 3 3. Etuoikeusjärjestys... 3 4. Tyyppikoulutus... 3 5. Päällikkönä

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-7

ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-7 ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-7 muutos 3 24.2.2000 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi PURJE- JA MOOTTORIPURJELENTOKOULUTUS Tämä ilmailumääräys

Lisätiedot

EASAN PURJELENTOLUPAKIRJAT (Yhteenveto FCL-vaatimusten kommenttiasiakirjasta, CRD)

EASAN PURJELENTOLUPAKIRJAT (Yhteenveto FCL-vaatimusten kommenttiasiakirjasta, CRD) N PURJELENTOLUPAKIRJAT (Yhteenveto FCL-vaatimusten kommenttiasiakirjasta, CRD) PEL M2-41 Vähimmäisikä 2.9.1.1 16 vuotta PEL M2-41 2.1 16 vuotta Harrastelentäjän lupakirjan (LAPL) hakijan on oltava vähintään

Lisätiedot

Ultrakevytlentäjän lupakirja PEL M2-70 Ultrakevytlennonopettajan kelpuutus PEL M2-71 Sidosryhmätilaisuus 9.10.2014

Ultrakevytlentäjän lupakirja PEL M2-70 Ultrakevytlennonopettajan kelpuutus PEL M2-71 Sidosryhmätilaisuus 9.10.2014 Ultrakevytlentäjän lupakirja PEL M2-70 Ultrakevytlennonopettajan kelpuutus PEL M2-71 Sidosryhmätilaisuus 9.10.2014 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Miksi uusi määräys annetaan? Ultramääräyksillä

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M3-6

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M3-6 ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M3-6 muutos 1 28.5.1987 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi LENTOKONEIDEN MINIMIVARUSTUS ANSIOLENTOTOIMINNASSA

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS GEN M1-4. PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499

ILMAILUMÄÄRÄYS GEN M1-4. PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 ILMAILUMÄÄRÄYS GEN M1-4 muutos 1 24.6.1999 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi ILMOITTAMINEN LENTO-ONNETTOMUUDESTA, LENTOVAURI- OSTA

Lisätiedot

Lento-onnettomuus Helsinki-Malmin lentoasemalla 12.8.2010

Lento-onnettomuus Helsinki-Malmin lentoasemalla 12.8.2010 Tutkintaselostus D7/2010L Lento-onnettomuus Helsinki-Malmin lentoasemalla 12.8.2010 OH-NTL AS 202/18A4 Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1 mukaan ilmailuonnettomuuden

Lisätiedot

Voimassa: toistaiseksi. Muutostiedot: Tällä määräyksellä kumotaan 2.12.2008 annettu lentotyötä koskeva ilmailumääräys OPS M1-23 LENTOTYÖ

Voimassa: toistaiseksi. Muutostiedot: Tällä määräyksellä kumotaan 2.12.2008 annettu lentotyötä koskeva ilmailumääräys OPS M1-23 LENTOTYÖ lu 1 (6) Antopäivä: 11.2.2015 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 70 Voimaantulopäivä: 15.2.2015 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Muutostiedot: Tällä määräyksellä kumotaan 2.12.2008

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS. Normi poistettu ilmailumääräysjärjestelmästä

ILMAILUMÄÄRÄYS. Normi poistettu ilmailumääräysjärjestelmästä I L M A I L U L A I T O S CIVIL AVIATION ADMINISTR ATION LENTOTURVALLISUUSHALLINTO F LI GH T SA T A U T O I T FI F E Y N L AN H R Y D ILMAILUMÄÄRÄYS AVIATION REGULATION PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel.

Lisätiedot

ILMAILUTIEDOTUS. Normi poistettu ilmailumääräysjärjestelmästä 30.6.2002

ILMAILUTIEDOTUS. Normi poistettu ilmailumääräysjärjestelmästä 30.6.2002 I L M A I L U L A I T O S IVIL AVIATION AMINISTR ATION LENTOTURVALLISUUSHALLINTO F LI GH T SA T A U T O I T FI F E Y N L AN H R Y ILMAILUTIEOTUS AVISORY IRULAR PL 50, 01531 VANTAA, FINLAN, Tel. 358 (0)9

Lisätiedot

1. jakso 3 vrk. - tietopuolista opetusta - oppimisen perusteet, koulutusjärjestelmä - opetusharjoittelua; oppitunnin pito ym.

1. jakso 3 vrk. - tietopuolista opetusta - oppimisen perusteet, koulutusjärjestelmä - opetusharjoittelua; oppitunnin pito ym. 1 SUOMEN ILMAILULIITTO RY KOULUTUSOHJELMA Helsinki-Malmin lentoasema 00700 HELSINKI 9.5.1997 RIIPPU JA VARJOLIIDON OPETTAJAKURSSI Koulutuksen yleisjärjestelyt Koulutus tapahtuu Ilmailulaitoksen hyväksymän

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-7. PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 HARRASTEILMAILUN LENTOKOULUTUS

ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-7. PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 HARRASTEILMAILUN LENTOKOULUTUS ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-7 muutos 3 20.12.2007 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi HARRASTEILMAILUN LENTOKOULUTUS Tämä ilmailumääräys on annettu

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-1

ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-1 ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-1 muutos 1 11.12.1999 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi MOOTTORILENTO- JA HELIKOPTERILENTOKOULUTUS Tämä ilmailumääräys

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-9

ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-9 ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-9 muutos 1 24.2.2000 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 Normi kumottu 15.1.2008 ULTRAKEVYTLENTOKOULUTUS www.lentoturvallisuushallinto.fi Tämä

Lisätiedot

Tämä päivätty koulutusohjelma korvaa koulutusohjelman 9.10.2005. Siihen kuuluu:

Tämä päivätty koulutusohjelma korvaa koulutusohjelman 9.10.2005. Siihen kuuluu: SUOMEN ILMAILULIITTO RY Helsinki-Malmin lentoasema 00700 HELSINKI OHJE KOULUTUSOHJELMA I 1. Yleistä Tämä päivätty koulutusohjelma korvaa koulutusohjelman 9.10.2005. Siihen kuuluu: a) tämä ohje, b) koulutusohjelma

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS. PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 HARRASTEILMAILUN LENTOKOULUTUS

ILMAILUMÄÄRÄYS. PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 HARRASTEILMAILUN LENTOKOULUTUS ILMAILUMÄÄRÄYS PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 TRG M1-7 muutos 8 5.5.2009 www.ilmailuhallinto.fi HARRASTEILMAILUN LENTOKOULUTUS Tämä ilmailumääräys on annettu

Lisätiedot

Cessna 150 -lentokoneelle tapahtunut lentoonnettomuus

Cessna 150 -lentokoneelle tapahtunut lentoonnettomuus Tutkintaselostus D8/2009L Cessna 150 -lentokoneelle tapahtunut lentoonnettomuus Urjalassa 14.11.2009 OH-CTW CESSNA 150H Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1

Lisätiedot

Liite II huolto-ohjelma

Liite II huolto-ohjelma Liite II huolto-ohjelma Jukka Parviainen 4.10.2017 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Ilmailulaki 864/2014 34 Lentokelpoisuuden ylläpitäminen Ilmailuun käytettävän ilma-aluksen omistajan, haltijan

Lisätiedot

ILMAILUTIEDOTUS. PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 LENTOKOULUTUSOHJE VESILENTOKOULUTUSTA VARTEN

ILMAILUTIEDOTUS. PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 LENTOKOULUTUSOHJE VESILENTOKOULUTUSTA VARTEN ILMAILUTIEDOTUS TRG T2-3 25.4.1973 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi ILL 3301 10/01 LENTOKOULUTUSOHJE VESILENTOKOULUTUSTA VARTEN

Lisätiedot

Lentotekniikan perusteet

Lentotekniikan perusteet Jaakko Hoffren Olli Saarela Lentotekniikan perusteet OPETUSHALLITUS Opetushallitus ja tekijät Tämä teos on oppikirja. Teos on suojattu tekijänoikeuslailla (404/61). Teoksen valokopioiminen on kielletty

Lisätiedot

HUOLTO-OHJELMA HO-969-0

HUOLTO-OHJELMA HO-969-0 HUOLTO-OHJELMA HO-969-0 muutostaso 0 04.08.2009 sivu1/13 1. Sisällys Sivu Kappaleet Sisältö 1 1 2 3 4 5 Sisällys Kohde Käyttö Vastuuhenkilö Ohjelman tarkastukset 2 6 7 Toiminnan kuvaus Muutokset Huolto-ohjeeseen

Lisätiedot

ALKUVALMISTELUT JA MOOTTORIN KÄYNNISTÄMINEN. 1 Kiinnitä istuinvyöt ja säädä etenkin lantiovyön kireyttä

ALKUVALMISTELUT JA MOOTTORIN KÄYNNISTÄMINEN. 1 Kiinnitä istuinvyöt ja säädä etenkin lantiovyön kireyttä 1 OHJAUSOPPI ALKUVALMISTELUT JA MOOTTORIN KÄYNNISTÄMINEN Toimi aina käsikirjan ohjeiden mukaisesti! 1 Kiinnitä istuinvyöt ja säädä etenkin lantiovyön kireyttä 2 Sulje ovet / kuomu / ikkunat 3 Ota tarkistuslista

Lisätiedot

LENTOKOULUTUSORGANISAATION (FTO) HYVÄKSYNTÄHAKEMUS JAR-FCL 1/2.055

LENTOKOULUTUSORGANISAATION (FTO) HYVÄKSYNTÄHAKEMUS JAR-FCL 1/2.055 ILMAILUHALLINTO PL 186 01531 VANTAA Puh. 09-425011 Vastaanottomerkinnät: PVM / 20 Dnro: / / 1 LENTOKOULUTUSORGANISAATION (FTO) HYVÄKSYNTÄHAKEMUS JAR-FCL 1/2.055 Hakijan tiedot: Kotipaikka: Osoite: Postinumero

Lisätiedot

Harrasteilmailun turvallisuuden analysointi, lentokaudet 2012 2013. Jorma Laine

Harrasteilmailun turvallisuuden analysointi, lentokaudet 2012 2013. Jorma Laine Harrasteilmailun turvallisuuden analysointi, lentokaudet 2012 2013 Jorma Laine Oma tausta Purjelentoa vuodesta 1974, noin 2000 h Purjelennon opettaja Moottoripurjelentäjä noin 350 h Moottoripurjelennon

Lisätiedot

6a,b 9. 44 2a. 1a 6c 7 8 ULTRAKEVYEN LENTOKONEEN RAKENNE

6a,b 9. 44 2a. 1a 6c 7 8 ULTRAKEVYEN LENTOKONEEN RAKENNE 1 ULTRAKEVYEN LENTOKONEEN RAKENNE (1a & 1b) siivet (2a & 2b) siivekkeet (3 laskusiivekkeet (4) runko (5) ohjaamo (6a & 6b) pääteline (7) moottori (8) potkuri (9) korkeusvakain (10) korkeusperäsin (11)

Lisätiedot

Nostovoima Nostovoiman ja vastuksen suuruus ja suhde riippuvat myös siiven profiilista. Vahvasti yleistäen voi sanoa, että paksu, pyöreä ja reilusti kaareva profiili antaa enemmän nostovoimaa, mutta myös

Lisätiedot

Talvipäivät Tallukka. Uudet harrasteilmailumääräykset

Talvipäivät Tallukka. Uudet harrasteilmailumääräykset Talvipäivät 15.-16.3.2008 Tallukka Uudet harrasteilmailumääräykset 1 Määräysmuutosten valmistelu Määräysmuutokset on valmisteltu virkamiesvetoisesti Ilmailuhallinnossa. Valmistelun apuna on käytetty työryhmää,

Lisätiedot

Ohjausoppi ja lentotoimintamenetelmät

Ohjausoppi ja lentotoimintamenetelmät Ohjausoppi ja lentotoimintamenetelmät 1. Luento (3 h) Ohjausoppi - ohjainten vaikutus - suora lento - kaarto - sivuluisu - hidaslento ja sakkaus - syöksykierre 2. Luento (3 h) Lentotoiminta menetelmät

Lisätiedot

Lentovaurio Porin lentoasemalla 27.1.1998

Lentovaurio Porin lentoasemalla 27.1.1998 Tutkintaselostus C 5/1998 L OH-BBL Beechcraft A 36 Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1 mukaan ilmailuonnettomuuden ja sen vaaratilanteen tutkinnan tarkoituksena

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AIR M2-1

ILMAILUMÄÄRÄYS AIR M2-1 ILMAILUMÄÄRÄYS AIR M2-1 muutos 6 15.2.1996 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi LENTOKONEIDEN HUOLTO Tämä määräys on annettu ilmailulain

Lisätiedot

VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS

VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS SUOMEN ILMAILULIITTO RY KOULUTUSOHJELMA Helsinki-Malmin lentoasema 00700 HELSINKI 10.12.2011 VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKURSSI 1 Koulutuksen yleisjärjestelyt Kouluttajakurssin

Lisätiedot

GPL ja MGPL Teoriakurssi Purjelentokonerakenteet ja mekanismit

GPL ja MGPL Teoriakurssi Purjelentokonerakenteet ja mekanismit GPL ja MGPL Teoriakurssi 2014 Purjelentokonerakenteet ja mekanismit Ilmo Leino 12.2.2014 2.1 Purjelentokoneen pääosat Runko, siivet, vakauttimet, ohjaimet, lentojarrut, laipat, laskuteline VLK/I.Leino/RakenteetOhjelmanMukaan.ppt

Lisätiedot

KELLUKEULTRIEN LENTOTEKNISET HAASTEET

KELLUKEULTRIEN LENTOTEKNISET HAASTEET KELLUKEULTRIEN LENTOTEKNISET HAASTEET touko-kesäkuu 2013 Ville Hämäläinen TIIVISTELMÄ Tässä tutkielmassa tarkastellaan ja arvioidaan tyypillisen Suomessa käytettävän ultrakevyen lentokoneen aerodynamiikkaa

Lisätiedot

Lentotoimintaa koskevan asetuksen liite I. Muutokset liitteeseen IV - Osa CAT (S, B)

Lentotoimintaa koskevan asetuksen liite I. Muutokset liitteeseen IV - Osa CAT (S, B) Euroopan lentoturvallisuusvirasto 3. syyskuuta 2012 Lentotoimintaa koskevan asetuksen liite I Muutokset liitteeseen IV - Osa CAT (S, B) R.F010-02 Euroopan lentoturvallisuusvirasto, 2012. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

5 Lennät VFR-purjelentoa ilmaliikennepalvelureitin alapuolella FL 55. Tällöin lennät ilmatilaluokassa 1. A 2. C 3. D 4. G 5. E

5 Lennät VFR-purjelentoa ilmaliikennepalvelureitin alapuolella FL 55. Tällöin lennät ilmatilaluokassa 1. A 2. C 3. D 4. G 5. E 5 Lennät VFRpurjelentoa ilmaliikennepalvelureitin alapuolella FL 55. Tällöin lennät ilmatilaluokassa 1. A 2. C 3. D 4. G 5. E 4 Lentopaikan merkinantopaikalle sijoitettu valkoinen kaksoisristi tarkoittaa:

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA. 00700 Helsinki Ver: 1.005 10.7.2015

KOULUTUSOHJELMA. 00700 Helsinki Ver: 1.005 10.7.2015 Esipuhe (KSP) ohjelma on jatkokoulutus kokonaisuus ultrakevyt lentäjille. KSP on Open source ohjelma, jota hallinnoi Kevytilmailu Ry. Mikäli kehität ohjelmaa edelleen, toimita KILAlle muutokset ja ne lisätään

Lisätiedot

ONNETTOMUUSTUTKINTAKESKUS CENTRALEN FÖR UNDERSÖKNING AV OLYCKOR

ONNETTOMUUSTUTKINTAKESKUS CENTRALEN FÖR UNDERSÖKNING AV OLYCKOR ONNETTOMUUSTUTKINTAKESKUS CENTRALEN FÖR UNDERSÖKNING AV OLYCKOR ACCIDENT INVESTIGATION BOARD FINLAND Sörnäisten rantatie 33 C, 00580 Helsinki, Finland www.onnettomuustutkinta.fi J h ihi li Juhani Hipeli

Lisätiedot

Ilma-aluksen miehitys

Ilma-aluksen miehitys luonno Määräysluonnos 1 (8) Antopäivä: [pp.kk.vvvv] Säädösperusta: Ilmailulain (1194/2009) 60 Voimaantulopäivä: 8.4.2013 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: Tällä Liikenteen turvallisuusviraston määräyksellä

Lisätiedot

VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS

VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS SUOMEN ILMAILULIITTO RY KOULUTUSOHJELMA Helsinki-Malmin lentoasema 00700 HELSINKI 9.4.2015 VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS KOULUTTAJAKURSSI 1 Koulutuksen yleisjärjestelyt Kouluttajakurssin

Lisätiedot

Ultrakevyen lentokoneen OH-U312 koelento

Ultrakevyen lentokoneen OH-U312 koelento Ultrakevyen lentokoneen OH-U312 koelento ref aihe huom 1 trimmi edessä, nopeus Vs, hallintavoima 1.1 trimmi edessä, nopeus Vne, hallintavoima 1.2 trimmi takana, nopeus Vs, hallintavoima 1.3 trimmi takana,

Lisätiedot

Suomen ilmailuliitto ry Helsinki-Malmin lentokenttä 00700 Helsinki Liidintoimikunta 29.3.2012 LIIDINKOULUTUSOHJE

Suomen ilmailuliitto ry Helsinki-Malmin lentokenttä 00700 Helsinki Liidintoimikunta 29.3.2012 LIIDINKOULUTUSOHJE Suomen ilmailuliitto ry OHJE Helsinki-Malmin lentokenttä 00700 Helsinki Liidintoimikunta 29.3.2012 LIIDINKOULUTUSOHJE Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Koulutustoiminnasta ilmoittaminen 3. Lentokoulutusorganisaatio

Lisätiedot

SOTILASLENTOPAIKAN ILMALIIKENNEPALVELUN JÄRJESTÄMINEN (MIL AGA M1-3)

SOTILASLENTOPAIKAN ILMALIIKENNEPALVELUN JÄRJESTÄMINEN (MIL AGA M1-3) SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-To-Tu-006 28.11.2012 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299 800, Fax

Lisätiedot

Helikopterin lentovaurio Lempäälässä

Helikopterin lentovaurio Lempäälässä Tutkintaselostus C 31/1997 L Helikopterin lentovaurio Lempäälässä 5.12.1997 OH-HWB Robinson R22 Beta Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1 mukaan ilmailuonnettomuuden

Lisätiedot

Koulutusorganisaatioiden käsikirjat

Koulutusorganisaatioiden käsikirjat Koulutusorganisaatioiden käsikirjat 17.6.2014 Mika Haapala Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Koulutusorganisaation käsikirjat Käsikirjojen tulee olla mahdollisimman yksinkertaiset Käsikirjojen tulee

Lisätiedot

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX Luonnos KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Lisätiedot

Moottorikokonaisuus muodostuu moottorin rungosta sekä apulaitteista

Moottorikokonaisuus muodostuu moottorin rungosta sekä apulaitteista 1 UL-LENTOKONEIDEN MOOTTORIT NELITAHTIMOOTTORIT Moottorin sylinterit on sijoitettu vastakkain. Vastapuolen sylinterin mäntä on vastakkaisliikkeessä, mjolloin liikkuvien osien tasapaino säilyy paremmin

Lisätiedot

Liite pääjohtajan päätökseen 2011/016/R. s LUKU B KEVYIDEN ILMA-ALUSTEN LUPAKIRJA LAPL AMC1 FCL.115; FCL.120

Liite pääjohtajan päätökseen 2011/016/R. s LUKU B KEVYIDEN ILMA-ALUSTEN LUPAKIRJA LAPL AMC1 FCL.115; FCL.120 s. 39 42 LUKU B KEVYIDEN ILMA-ALUSTEN LUPAKIRJA LAPL AMC1 FCL.115; FCL.120 KEVYIDEN ILMA-ALUSTEN LUPAKIRJAN KOULUTUSOHJELMA (a) (b) Koulutukseen ja kokeeseen on sisällyttävä integroidusti myös muihin kuin

Lisätiedot

LAPL(A)/PPL(A) question bank FCL.215, FCL.120 Rev. 1.3 10.6.2016 LENNONTEORIA 080

LAPL(A)/PPL(A) question bank FCL.215, FCL.120 Rev. 1.3 10.6.2016 LENNONTEORIA 080 LENNONTEORIA 080 1 1 Tiheys: Kasvaa korkeuden kasvaessa. Pienenee korkeuden kasvaessa. Pienenee lämpötilan pienentyessä. Lämpötilalla ei ole vaikutusta. 2 Paine, joka vaikuttaa kappaleen joka pinnalle

Lisätiedot

EASAN LAUSUNNON LIITE 3/2013. KOMISSION ASETUS (EU) N:o /.. annettu XXX

EASAN LAUSUNNON LIITE 3/2013. KOMISSION ASETUS (EU) N:o /.. annettu XXX EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX EASAn lausunto 3/2013 [...](2013) XXX luonnos EASAN LAUSUNNON LIITE 3/2013 KOMISSION ASETUS (EU) N:o /.. annettu XXX siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten vaatimusten

Lisätiedot

UPL-OPETTAJAN OPAS. Copyright BMAA ja Trafi. Harrasteilmailu.koulutus@trafi.fi. Versio 1.0. Käännös ja muokkaus Tuomas Gröndahl

UPL-OPETTAJAN OPAS. Copyright BMAA ja Trafi. Harrasteilmailu.koulutus@trafi.fi. Versio 1.0. Käännös ja muokkaus Tuomas Gröndahl UPL-OPETTAJAN OPAS British Microlight Aircraft Association:in luvalla soveltuvin osin käännetty ja Suomessa käytettäväksi muokattu BMAA:n Microlight Instructor and Examiner Guide. Copyright BMAA ja Trafi

Lisätiedot

FE(A) kertauskoulutus

FE(A) kertauskoulutus FE(A) kertauskoulutus 8.11.2013 POH/AFM POH:n rakenteen tuntemus Tiedon löytäminen Käyttörajoitukset Nopeusrajoitukset Paino- ja painopisterajoitukset Hätätoimenpiteet ulkoamuistettavat POH/AFM Normaalitoiminta

Lisätiedot

HARJOITUSKYSYMYSPANKKI

HARJOITUSKYSYMYSPANKKI LAPL(A)/PPL(A) kysymyspankki Rev. 1.2 25.5.2016 HARJOITUSKYSYMYSPANKKI Pankki otetaan käyttöön 13.6.2016 1 LAPL(A)/PPL(A) kysymyspankki Rev. 1.2 25.5.2016 ILMAILULAKI 010 2 LAPL(A)/PPL(A) kysymyspankki

Lisätiedot

Tarkastuslistat. Opettajakertauskoulutus, lentoturvallisuusseminaari 26. - 27.11.2010 Suomen Ilmailumuseo, Vantaa

Tarkastuslistat. Opettajakertauskoulutus, lentoturvallisuusseminaari 26. - 27.11.2010 Suomen Ilmailumuseo, Vantaa Tarkastuslistat Opettajakertauskoulutus, lentoturvallisuusseminaari 26. - 27.11.2010 Suomen Ilmailumuseo, Vantaa Missä listoja tarvitaan Käyttö - lentokoneet - huollot - katsastukset Laatiminen - ohjekirjallisuus

Lisätiedot

KOULUTUS RAJOITETTUA RADIOPUHELIMENHOITAJAN KELPUUTUSTA VARTEN

KOULUTUS RAJOITETTUA RADIOPUHELIMENHOITAJAN KELPUUTUSTA VARTEN LUO Määräys 1 (5) Antopäivä: 22.5.2015 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 71 Voimaantulopäivä: 25.5.2015 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot: Tällä määräyksellä

Lisätiedot

ELA1 ja Liite II ilma-alusten lentokelpoisuus Savonsolmu

ELA1 ja Liite II ilma-alusten lentokelpoisuus Savonsolmu ELA1 ja Liite II ilma-alusten lentokelpoisuus Savonsolmu 3.-4.3.2012 Onko ilma-alus ELA1 vai Liite II ilma-alus? Huom: ELA1 ilma-alus on aina EASA ilma-alus 2 ELA1-ilma-alus tarkoittaa seuraavia eurooppalaisia

Lisätiedot

ILMAILUTIEDOTUS. PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499

ILMAILUTIEDOTUS. PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 ILMAILUTIEDOTUS AIR T6-2 20.9.1974 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi OHJEITA PURJELENTOKONEEN PUNNITUKSEEN SEKÄ PUNNI- TUSPÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

LAPL(A)/PPL(A) question bank FCL.215, FCL.120 Rev LENTOTOIMINTA 070

LAPL(A)/PPL(A) question bank FCL.215, FCL.120 Rev LENTOTOIMINTA 070 LENTOTOIMINTA 070 1 1 Mille instanssille/instansseille Suomessa tapahtunut lento-onnettomuus tulee viipymättä ilmoittaa? Lähimmälle lennonjohtoyksilölle. Onnettomuuskoneen vakituiselle kotikentälle. Lähimmälle

Lisätiedot

Lopetusajankohta. % (Hyväksymisraja 75 %) Luokkakelpuutuskouluttaja. FSTD:ssä (ZFTT kurssia varten) Rekisteri. Laskuja

Lopetusajankohta. % (Hyväksymisraja 75 %) Luokkakelpuutuskouluttaja. FSTD:ssä (ZFTT kurssia varten) Rekisteri. Laskuja ILOITUSLOKE Yhden ohjaajan lentokoneet, lukuun ottamatta vaativia suorituskykyisiä lentokoneita, koulutusta, lentokoetta tai tarkastuslentoa sekä mittarilentokelpuutuksen tarkastuslentoa varten Hakijan

Lisätiedot

Ajankohtaista PART-FCL lupakirjoista

Ajankohtaista PART-FCL lupakirjoista Ajankohtaista PART-FCL lupakirjoista Tiedotustilaisuus: Pienet hyväksytyt koulutusorganisaatiot non-complex ATO Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Aikataulu, merkittäviä päivämääriä ja muutoksia PART-FCL

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M1-1

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M1-1 ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M1-1 21.1.1985 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi LENTOKONEILLE TARKOITETTUJEN MAALENTOPAIKKOJEN RAKENTAMINEN

Lisätiedot

AERODYNAMIIKKA - PERUSKÄSITTEET JA MÄÄRITELMÄT. Aerodynamiikassa tarkastellaan niitä voimia, jotka syntyvät tai muuttuvat kun:

AERODYNAMIIKKA - PERUSKÄSITTEET JA MÄÄRITELMÄT. Aerodynamiikassa tarkastellaan niitä voimia, jotka syntyvät tai muuttuvat kun: 1 AERODYNAMIIKKA - PERUSKÄSITTEET JA MÄÄRITELMÄT Aerodynamiikassa tarkastellaan niitä voimia, jotka syntyvät tai muuttuvat kun: a) liikkeessä oleva ilma kohtaa paikallaan olevan kiinteän kappaleen b) kiinteä

Lisätiedot

Suomessa sovellettavat lentosäännöt

Suomessa sovellettavat lentosäännöt 1 (11) Antopäivä: 11.11.2014 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 5 Voimaantulopäivä: 13.11.2014 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 923/2012

Lisätiedot