ILMAILUMÄÄRÄYS. Normi poistettu ilmailumääräysjärjestelmästä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ILMAILUMÄÄRÄYS. Normi poistettu ilmailumääräysjärjestelmästä"

Transkriptio

1 I L M A I L U L A I T O S CIVIL AVIATION ADMINISTR ATION LENTOTURVALLISUUSHALLINTO F LI GH T SA T A U T O I T FI F E Y N L AN H R Y D ILMAILUMÄÄRÄYS AVIATION REGULATION PL 50, VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0) , Fax 358 (0) Normi poistettu ilmailumääräysjärjestelmästä ANSIOLENTÄJÄN LUPAKIRJA, CPL(A) (COMMERCIAL PILOT LICENCE - AEROPLANE) PEL M2-3 muutos Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (281/95) 24 :n nojalla ja se tulee voimaan Tällä määräyksellä kumotaan ilmailumääräys PEL M2-3 muutos 3. 1 VAATIMUKSET LUPAKIRJAN MYÖNTÄMISEKSI 1.1 Ikä Hakijan on oltava vähintään 18-vuotias. 1.2 Tiedot Hakijalla on oltava Ilmailulaitoksen hyväksymän lentokoulun tai teoriakoulun antama ansiolentäjän tai liikennelentäjän tietopuolinen koulutus sekä todistus siitä, että hän on kokeissa osoittanut hallitsevansa ansiolentäjältä vaadittavat tiedot seuraavissa asioissa: Ilmailun säädökset a) säädökset ja määräykset, jotka koskevat ansiolentäjän lupakirjan haltijaa; lentosäännöt; VFR-lentotoimintaa koskevat ilmaliikennepalvelun käytännöt ja menetelmät; Lentokoneen yleistuntemus b) lentokoneen rakenne ja sen voimalaitteiden, järjestelmien ja mittareiden käyttö- ja toimintaperiaatteet; c) lentokoneiden ja voimalaitteiden käyttörajoitukset; lentokäsikirjan tai muun soveltuvan asiakirjan sisältämät käyttötiedot ja lentokelpoisuuden toteaminen; d) lentokoneiden laitteiden ja järjestelmien käyttö ja toimintakuntoisuuden toteaminen; e) lentokoneiden ja niiden järjestelmien ja voimalaitteiden huoltovaatimukset; Suoritusarvot ja lennonsuunnittelu f) kuormauksen ja massajakautuman vaikutukset lentokoneen käsittelyyn, lento-ominaisuuksiin ja suoritusarvoihin; massa- ja massakeskiölaskelmat; g) lentoonlähtö-, laskeutumis- ja muut suoritusarvot; suoritusarvotietojen käyttö; h) VFR-lentotoimintaan liittyvä lennon suunnittelu ennen lentoa ja lennon aikana; ATS-lentosuunnitelmien laatiminen ja esittäminen; ilmaliikennepalvelun menetelmät; paikkailmoitusmenetelmät; korkeusmittarin asetusmenetelmät; toiminta vilkkaan liikenteen alueilla; Ihmisen suorituskyky ja rajoitukset i) ihmisen suorituskyky ja rajoitukset ansiolentäjän kannalta; Sääoppi j) lentosääsanomien, -karttojen ja -ennusteiden tulkinta ja soveltaminen; säätietojen käyttö ja hankkiminen ennen lentoa ja lennon aikana; korkeuden mittaus; k) lentosääoppi; ilmastojen tuntemus niiden sääilmiöiden osalta, joilla on vaikutusta ilmailuun; painejärjestelmien liikkuminen; säärintamien rakenne ja sellaisten merkityksellisten sääilmiöiden synty ja ominaisuudet, jotka vaikuttavat lentoonlähtö-, matkalento- ja laskeutumisolosuhteisiin; vaarallisen sään välttäminen; Lentosuunnistus l) lentosuunnistus mukaanlukien ilmailukarttojen, mittareiden ja suunnistuslaitteiden käyttö; käytettävien suunnistusjärjestelmien periaatteiden ja ominaisuuksien ymmärtäminen; lentokoneen suunnistuslaitteiden käyttö; Lentotoiminta m) ilmailuasiakirjojen ja -käsikirjojen käyttö, kuten AIP ja NOTAM sekä ilmailun lyhenteet ja koodit; n) soveltuvat varo- ja hätätilannemenetelmät mukaanlukien jättöpyörteiden ja muiden vaaratilanteiden välttämiseksi tehtävät toimenpiteet; o) rahdinkuljetukseen liittyvät menetelmät; vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvät mahdolliset vaarat; p) matkustajille annettavia turvallisuusohjeita koskevat vaatimukset ja käytännöt, mukaanlukien varotoimenpiteet lentokoneeseen siirryttäessä ja siitä poistuttaessa; ILL /01

2 2/7 PEL M2-3, Lennonteoria q) lentokoneiden lennonteoria; Radiopuhelinliikenne r) VFR-lentotoiminnan radiopuhelinliikenteen menetelmät ja sanonnat; toimenpiteet radioyhteyden katketessa Tämän määräyksen liitteessä 1 annetaan teoriakoulutuksen sisällön tarkempi erittely. Ilmailulaitos voi perustellusta hakemuksesta hyväksyä muullakin tavoin eritellyn koulutusohjelman, mikäli se on vähintään samantasoinen. 1.3 Lentokokemus Hakijalla on oltava lentokokemusta lentokoneen ohjaajana vähintään 200 tuntia, tai 150 tuntia, jos lentokokemus on hankittu Ilmailulaitoksen hyväksymällä yhtenäisellä, suoraan ansiolentäjän lupakirjaan johtavalla kurssilla. Tästä lentokokemuksesta saa olla: a) enintään 10 tuntia tarkoitukseen hyväksytyllä lennonharjoituslaitteella tai lentosimulaattorilla lennettyjä mittarikoululentoja ja b) yhteensä enintään 20 tuntia moottoripurjelentokoneen tai helikopterin päällikkönä Hakijalla on oltava vähintään 100 lentotuntia moottorilentokoneen päällikkönä tai 70 tuntia, jos ne on lennetty yhtenäisellä ansiolentäjän kurssilla. Näistä päällikkötunneista on vähintään 20 tuntia oltava matkalentoja. Matkalentoihin on sisällyttävä ainakin yksi vähintään 540 km (300 NM) pituinen matkalento, jolla on suoritettu lasku vähintään kahdelle muulle lentopaikalle kuin lentoonlähtöpaikalle. Laskuissa lentokone on pysäytettävä täysin Hakijalla on oltava yölentokelpuutus tai siihen vaadittu koulutus ja kokemus Hakijalla on oltava kohdissa vaadittu kokemus ennen tarkastuslennon suorittamista. 1.4 Lentokoulutus Hakijalla on oltava Ilmailulaitoksen hyväksymän lentokoulun pitämällä ansiolentäjän lupakirjakurssilla saatu lentokoulutus sekä lentokoulun antama todistus siitä, että hän hallitsee ansiolentäjältä vaadittavalla tasolla vähintään alla luetellut asiat: a) lennonvalmistelutoimenpiteet mukaanlukien massan ja massakeskiön määrittäminen, lentokoneen tarkastus ja huoltotoimenpiteet, jotka ohjaaja saa tehdä; b) toiminta lentopaikalla ja laskukierroksessa; varotoimenpiteet ja menetelmät yhteentörmäyksen välttämiseksi; c) lentokoneen ohjaaminen käyttäen ulkoisia näköhavaintoja; d) lentäminen kriittisen pienillä ilmanopeuksilla; syöksykierteen välttäminen; alkavan ja täyden sakkauksen tunnistaminen ja oikaisu niistä; e) lentäminen suurimmilla sallituilla ilmanopeuksilla; kierukan tunnistaminen ja oikaisu siitä; f) lentoonlähdöt ja laskut normaaleissa olosuhteissa sekä sivutuulessa; g) lentoonlähdöt maksimisaavutusarvoja käyttäen (lyhyt kiitotie ja esteiden ylittäminen); laskut lyhyelle kiitotielle; h) yksinomaan mittareiden avulla suoritetut peruslentoliikkeet ja oikaisut epätavallisista asennoista; i) matkalento käyttäen näkösuunnistusta, laskelmasuunnistusta ja radiosuunnistuslaitteita; lento varalentopaikalle; j) pakkotilannemenetelmät, mukaanlukien toiminta jäljitellyissä lentokoneen laitteiden toimintahäiriötilanteissa; k) valvotulle ja valvomattomalle lentopaikalle saapuminen, sieltä lähteminen, lentopaikan ohittaminen sekä ilmaliikennepalvelun ja radiopuhelinliikenteen menetelmien ja sanontojen noudattaminen ja l) yölentotoiminta yölentokelpuutuksen vaatimusten mukaisesti Kurssilla, jonka pääsyvaatimuksena on yksityislentäjän lupakirja, on lentokoulutukseen sisällyttävä vähintään 15 tuntia koululentoja näkölento-olosuhteissa. Jos hakijalla ei ole voimassaolevaa mittarilentokelpuutusta, on lentokoulutukseen sisällyttävä lisäksi vähintään 10 tuntia mittarikoululentoja. Mittarikoululennoista saa 5 tuntia olla lennetty tarkoitukseen hyväksytyllä lennonharjoittelulaitteella tai lentosimulaattorilla. Tämän määräyksen liitteessä 2 annetaan lentokoulutuksen sisällön tarkempi erittely Ilmailulaitos voi perustellusta hakemuksesta hyväksyä muullakin tavoin eritellyn koulutusohjelman, mikäli se on vähintään samantasoinen Kurssilla, jolla koulutetaan suoraan ansiolentäjäksi, ja jolla pääsyvaatimuksena ei ole yksityislentäjän lupakirjaa, on lentokoulutuksen määrän ja sisällön täytettävä yhteiseurooppalaisten lupakirjamääräysten JAR-FCL Part 1 kohdan AMC FCL ja (a)(3) vaatimukset. 1.5 Taito Hakijan on tarkastuslennolla osoitettava hallitsevansa ja pystyvänsä suorittamaan lentokoneen päällik-

3 PEL M2-3, /7 könä edellä kohdassa 1.4 mainitut menetelmät, lentoliikkeet ja toimenpiteet ansiolentäjältä vaadittavalla pätevyydellä, sekä kykyä: a) käyttää lentokonetta sen rajoitusten mukaisesti; b) suorittaa kaikki lentoliikkeet pehmeästi ja tarkasti; c) hyvään päätöksentekoon ja ilmailutapaan; d) soveltaa ilmailutietämystä ja e) säilyttää koko ajan lentokoneen riittävän varma hallinta ja suoriutua turvallisesti normaaleista ja hätätilanteiden vaatimista menetelmistä ja ohjausliikkeistä. Huom! Tarkastuslentojen sisällöstä ja suorittamisesta määrätään tarkemmin erikseen. 1.6 Lääketieteelliset vaatimukset Hakijalla on oltava lääkärinlausunto siitä, että hän täyttää luokan 1 lääketieteelliset kelpoisuusvaatimukset. 2 LUPAKIRJAN HALTIJAN OIKEU- DET JA NIIDEN KÄYTTÖÖN LIITTY- VÄT EHDOT Huom! Tämän määräyksen lisäksi ansiolentotoimintaa koskevissa määräyksissä annetaan sellaisia ohjaajan koulutusta, kokemusta ja oikeuksia sekä ohjaajalta vaadittuja tarkastuslentoja koskevia vaatimuksia ja rajoituksia, jotka koskevat ansiolentäjän lupakirjan haltijaa ansiolentotoiminnassa. 2.1 Edellyttäen, että hänellä on voimassaoleva, kyseessä olevan lentokoneen ohjaajalta vaadittu luokka- ja/tai tyyppikelpuutus tai koulutus ja tämän määräyksen muut vaatimukset täyttyvät, on ansiolentäjän lupakirjan haltija oikeutettu toimimaan: a) lentokoneen päällikkönä tai perämiehenä muussa kuin kaupallisessa ilmakuljetuksessa; b) päällikkönä tai perämiehenä kaupallisessa ilmakuljetuksessa sellaisissa lentokoneissa, jotka on tyyppihyväksytty toimintaan yhden ohjaajan miehistöllä ja c) perämiehenä kaupallisessa ilmakuljetuksessa. Tämän lisäksi hänellä on kaikki yksityislentäjän oikeudet. 2.2 Ansiolentäjän lupakirjan haltija ei saa toimia ohjaajana lennolla, jolla kuljetetaan matkustajia, ellei hän ole viimeisten 90 päivän aikana joko: a) suorittanut kolmea lentoonlähtöä ja laskua kyseisen lentokoneluokan lentokoneella, tai kyseisellä lentokonetyypillä, jos siihen vaaditaan tyyppikelpuutus tai b) lentänyt koululennon lennonopettajan tai tyyppikouluttajan kanssa kyseisen lentokoneluokan lentokoneella tai, jos lentokoneeseen vaaditaan tyyppikelpuutus, kyseisellä lentokonetyypillä tai tarkoitukseen hyväksytyllä lentosimulaattorilla. 2.3 Ansiolentäjän lupakirjan haltija ei saa suorittaa lentoja mittarilentosääntöjen mukaisesti ilman mittarilentokelpuutusta. 2.4 Ansiolentäjän lupakirjan haltija saa 60 vuotta täytettyään toimia lentokoneen ohjaajana kaupallisessa ilmakuljetuksessa ainoastaan jäsenenä miehistössä, jossa on vähintään kaksi ohjaajaa ja vain, jos hän on ainoa 60 vuotta täyttänyt ohjaaja miehistössä. Ansiolentäjän lupakirjan haltija saa 60 vuotta täytettyään toimia lentokoneen päällikkönä kaupallisessa ilmakuljetuksessa Suomen alueen ulkopuolella ainoastaan kyseisen valtion suostumuksella. Ansiolentäjän lupakirjan haltija ei saa 65 vuotta täytettyään toimia ohjaajana kaupallisessa ilmakuljetuksessa. Tämän kohdan mukainen rajoitus merkitään lupakirjaan. 3 LUPAKIRJAN MYÖNTÄMINEN, VOI- MASSAOLOAIKA JA UUDISTAMINEN 3.1 Lupakirjan myöntäminen Lupakirjan myöntämistä varten on Ilmailulaitokselle esitettävä: a) hakemus; b) lääkärinlausunto; c) todistus tietopuolisesta koulutuksesta sekä lentokoulutuksesta; d) tarkastuslentolausunto enintään 4 kuukautta aikaisemmin suoritetusta tarkastuslennosta; e) lentopäiväkirja tai muu luotettava selvitys lentokokemuksesta Jos hakijalla oleva tai hänelle myönnettävä rajoitettu radiopuhelimenhoitajan kelpuutus ei ole voimassa kansainvälisillä matkoilla, rajoitetaan lupakirja olemaan voimassa ainoastaan Suomessa. 3.2 Lupakirjan voimassaoloaika Hakijalle, joka ei ole täyttänyt 40 vuotta, myönnetään ja uudistetaan lupakirja enintään 12 kuukaudeksi. Hakijalle, joka on täyttänyt 40 vuotta, myönnetään ja uudistetaan lupakirja enintään 6 kuukaudeksi. Uutta lupakirjaa myönnettäessä lasketaan voimassaoloaika lääkärintarkastuksen päivämäärästä.

4 4/7 PEL M2-3, Lupakirjan uudistamisen yhteydessä voimassaoloaika lasketaan vanhenevan lupakirjan voimassaoloajan päättymispäivämäärästä, jos lääkärintarkastus on suoritettu lupakirjan voimassaoloaikana enintään 30 vuorokautta ennen voimassaolon päättymistä. Muussa tapauksessa voimassaoloaika lasketaan lääkärintarkastuksen päivämäärästä. 3.3 Lupakirjan uudistaminen Lupakirjan uudistamista varten on Ilmailulaitokselle esitettävä: a) hakemus; b) lääkärinlausunto; c) todistus hyväksytysti suoritetusta lupakirjojen uudistamiseen liittyvästä ilmailumääräysten ja lentosääntöjen kirjallisesta kokeesta; d) tarkastuslentolausunto enintään 4 kuukautta aikaisemmin suoritetusta tarkastuslennosta. ja e) selvitys lentokokemuksesta; Jos uudistettavan lupakirjan voimassaoloaika on lyhyempi kuin 12 kuukautta, ei tarkastuslentolausuntoa eikä todistusta hyväksytysti suoritetusta ilmailumääräysten ja lentosääntöjen kokeesta vaadita, jos Ilmailulaitokselle edellisessä lupakirjan uudistamishakemuksessa esitetty tarkastuslentolausunto tai todistus ilmailumääräysten ja lentosääntöjen kokeesta on enintään 10 kuukautta vanha Lupakirjan uudistamiseksi vaadittavaksi tarkastuslennoksi hyväksytään myös mittarilentokelpuutuksen uudistamiseksi suoritettu tarkastuslento, edellyttäen, että mittarilentokelpuutuksen voimassoloa koskevia aikajaksotuksia on noudatettu Yli 12 kuukautta vanhentuneena olleen lupakirjan uudistamisesta määrätään tarkemmin erikseen. 4 SIIRTYMÄMÄÄRÄYS Tietopuolinen koulutus tai lentokoulutus, joka aloitetaan viimeistään , saadaan suorittaa loppuun ennen tämän määräyksen voimaantuloa lentokoululle hyväksytyn koulutusohjelman mukaisesti edellytyksellä, että koulutus suoritetaan loppuun viimeistään mennessä.

5 Muutos 4 Liite 1 PEL M2-3, /7 Muutos 4 Liite 1 TEORIAKOULUTUS ANSIOLENTÄJÄN LUPAKIRJAA VARTEN 1 YLEISTÄ Tässä ilmailumääräyksen PEL M2-3 liitteessä annetaan tarkemmat vaatimukset ansiolentäjän lupakirjakurssin tietopuolisesta koulutuksesta, kurssin kestosta sekä niistä aiheista, joiden on sisällyttävä ansiolentäjän lupakirjakurssiin, ja joiden piiristä ansiolentäjän lupakirjan myöntämistä varten pidettäviin kokeisiin on kysymykset laadittava. Huom! Lupakirjakokeista määrätään tarkemmin erikseen. 2 KOULUTUSOHJELMA JA KOULU- TUKSEN TOTEUTTAMINEN 2.1 Ellei Ilmailulaitos muuta hyväksy, on tietopuolisen kurssin pituuden oltava vähintään: a) 300 tuntia, tai b) 200 tuntia, kun kurssin pääsyvaatimuksena on yksityislentäjän lupakirja. Tuntimäärät sisältävät varsinaisen tietopuolisen koulutuksen ja siihen liittyvät harjoitukset. Näihin tunteihin ei lasketa mukaan lennonopettajan antamaa koululentoihin liittyvää koulutusta. Koulu voi harkintansa mukaan käyttää erilaisia opetusmenetelmiä, kuten luentoja, harjoituksia, videota, tietokonepohjaista opetusta jne. 2.2 Jos tietopuolinen koulutus annetaan yhtenäisellä, suoraan ansiolentäjän lupakirjaan johtavalla kurssilla, on ennen ensimmäistä yksinlentoa, ja ennen ensimmäistä matkalentoa yksin annettavan koulutuksen täytettävä yksityislentäjän koulutusta koskevat vaatimukset. 2.3 Ellei Ilmailulaitos muuta hyväksy, on tietopuolinen koulutus ja lupakirjakokeet suoritettava 18 kuukauden kuluessa kurssin aloituksesta. 2.4 Ansiolentäjän tietopuolisen koulutuksen tarkoituksena on antaa VFR-ansiolentotoiminnassa tarvittavat tiedot. Käytännössä tarvittavien tietojen ja taitojen lisäksi on opetettava teoriaa ja yleisiä perusteita siinä määrin, että ansiolentäjä tuntee lentokoneiden yleisimpien laitteiden ja järjestelmien toimintaperiaatteet sekä lennonteorian ja lentokoneiden suoritusarvojen tärkeimmät perusteet. 2.5 Koulun on laadittava koulutusohjelmansa siten, että asioiden esitysjärjestys, ryhmittely ja teoriakoulutuksen ja lentokoulutuksen vuorottelu ovat oppimisen ja omaksumisen kannalta mahdollisimman hyvät. 2.6 Lupakirjan hakijan on suoritettava koko lupakirjakurssi ja kaikki tietopuoliset kokeet hyväksytysti ennen lupakirjan myöntämiseksi lennettävää tarkastuslentoa. 3 TEORIAKOULUTUKSEN SISÄLTÖ 3.1 Teoriakoulutuksen sisällön ja tietopuolisten kokeiden tulee kattaa yhteiseurooppalaisten lupakirjavaatimusten (Joint Aviation Requirements, JAR- FCL Part 1) kohdan AMC FCL (b) ansiolentäjän teoriaopetusta koskevat vaatimukset sekä seuraavat suomalaiset säädökset: Ilmailulaki 1995/281 Ilmailuasetus 1996/118 Ilmakuljetuslaki 1986/387 Ilmakuljetussopimuslaki 1977/45 Varsovan sopimus SopS 1937/310 Guadalajaran sopimus SopS 1977/38 Tokion sopimus SopS 1971/22 Laki toimenpiteistä lentoliikenteen turvaamiseksi eräissä tapauksissa 1971/842 Suomalaiset ilmailumääräykset ja ilmailutiedotukset - ilmailumääräyskokoelma, määräysten ja tiedotusten sitovuus ja oikeudellinen merkitys - lentosäännöt, suomalaisten lentosääntöjen ja ICAO Annex 2 erot - ansiolentäjää, ansiolentäjän lupakirjaa ja siihen merkittäviä kelpuutuksia, lentotoimintaa, lentotoimintaa koskevia vakuutuksia ja lentopaikkojen käyttöä koskevat ilmailumääräykset ja tiedotukset - lentokoneiden lentokelpoisuutta, päiväkirjoja ja muita asiakirjoja, varustusta, tankkausta, vikailmoituksia, huoltotoimintaa ja katsastusta koskevat määräykset ja tiedotukset ohjaajaa ja ilmaaluksen omistajaa koskevilta osin. 3.2 Radiopuhelinliikenne on koulutettava ilmailumääräyksen TRG M1-11 ja ilmailutiedotuksen TRG T1-17 mukaisesti.

6 6/7 PEL M2-3, Muutos 4 Liite 2 Muutos 4 Liite 2 LENTOKOULUTUS ANSIOLENTÄJÄN LUPAKIRJAA VARTEN 1 YLEISTÄ 1.1 Ansiolentäjän lentokoulutukseen on sisällyttävä kohdassa 2 luetellut harjoitukset. Lentokoulu voi laatia opetusjärjestyksen ja harjoitusten sisällön suhteen poikkeavan koulutusohjelman. Ohjelmaan on tällöinkin sisällyttävä kaikki kohdassa 2 annetut koulutusaiheet. Lentokoulutusta annettaessa opetusjärjestyksen ja yksittäisten koululentojen sisällön suhteen määrääviä ovat seuraavat näkökohdat: - oppilaan edistyminen ja taidot; - sääolosuhteet; - koululentoon ja siihen liittyvään maassa annettavaan opetukseen ja lennon jälkeiseen palautteeseen käytettävissä oleva aika; - koulutukselliset näkökohdat; - paikalliset olosuhteet; - koululennon aiheita koskeva tietopuolinen opetus on oltava suoritettu ennen lentoa. 1.2 Lupakirjan hakijan on suoritettava koko lupakirjakurssi, saavutettava vaadittu osaamisen taso kaikissa kurssiin kuuluvissa aiheissa ja hänellä on oltava lupakirjan myöntämiseksi vaadittu lentokokemus ennen tarkastuslentoa. 2 LENTOKOULUTUS 2.1 Näkölento Harjoitus 1 - Lennon valmistelu - Massan ja massakeskiön määrittäminen - Tarvittavien lentoonlähtö - ja laskukiitomatkojen määrittäminen - Lentokoneen tarkastus ja ohjaajan suorittamat huoltotoimenpiteet 2 - Lentoonlähtö, laskukierros, lähestyminen ja lasku - Tarkistuslistojen käyttö - Muun liikenteen huomioon ottaminen - Tarkistukset 3 - Laskukierroksia - Jäljitelty moottorihäiriö lentoonlähdön aikana ja sen jälkeen 4 - Lentoonlähdöt lyhyiltä ja esteiden rajoittamilta kiitoteiltä - Laskut lyhyille kiitotielle 5 - Lentoonlähdöt ja laskut sivutuulessa - Keskeytetyt lähestymiset ja laskut 6 - Lento suurimmilla sallituilla nopeuksilla - Kierukan tunnistaminen ja oikaisu 7 - Lento miniminopeuksilla - Syöksykierteen välttäminen - Alkavan ja täyden sakkauksen tunnistaminen ja oikaisu Ohjeellinen lentoaika - 1:00 1:00

7 Muutos 4 Liite 2 PEL M2-3, /7 8 - Matkalentoja laskelmasuunnistusta ja radiosuunnistuslaitteita käyttäen - Lennon suunnittelu mukaanlukien operatiivisen lentosuunnitelman laatiminen ja ATC-lentosuunnitelman täyttäminen ja esittäminen - Säätietojen, NOTAM:ien jne. hankkiminen ja käyttö - Radiopuhelinliikenteen menetelmät ja sanonnat - Sijainnin määrittely radiosuunnistuslaitteiden avulla - Toiminta valvotuilla lentopaikoilla; lähtö, saapuminen, kentän ohittaminen - Lentoliikennepalveluiden VFR-lentoja koskevien menetelmien noudattaminen - Jäljitelty radioyhteyden katkeaminen - Sään huononeminen; lentoreitin muuttaminen, varakentälle meno - Jäljitelty moottorihäiriö matkalennolla, pakkolaskupaikan valinta 10:00 Mittarilento Seuraavissa harjoituksissa voi käyttää myös tarkoitukseen hyväksyttyä lentosimulaattoria tai lennonharjoittelulaitetta. Koulutuksessa lentokoneella on käytettävä sopivia apuvälineitä mittarilento-olosuhteiden jäljittelemiseksi. Harjoitus 9 - Suora vaakalento; nopeuden kiihdyttäminen ja hidastaminen tehoa muuttamalla - Vaakakaarrot 15 ja 25 asteen kallistuksella oikealle ja vasemmalle, oikaisut määräsuuntiin 10 - Harjoituksen 9 kertaus - Nousu ja korkeuden vähennys suunta ja nopeus säilyttäen, oikaisu vaakalentoon - Nousu ja liukukaarrot 11 - Mittarilentokuvio: a) aloitus suorasta vaakalennosta kone sileänä, laipat lähestymisasentoon b) vaakakaarto (30/sek, maksimi kallistus 250) c) oikaisu vastakkaiseen suuntaan, joka säilytetään 1 minuutti d) vaakakaarto teline alhaalla vähentäen korkeutta 500 jalkaa minuutissa e) oikaisu harjoituksen aloitussuuntaan jatkaen korkeuden vähennystä 500 jalkaa minuutissa ja säilyttäen suunta minuutin ajan f) oikaisu vaakalentoon 1000 jalkaa aloituskorkeuden alapuolella g) ylösveto h) nousu aloituskorkeuteen parhaan kohoamisnopeuden nopeudella 12 - Harjoituksen 9 kertaus - Jyrkkiä kaartoja 450 kallistuksella - Oikaisut epätavallisista asennoista Ohjeellinen lentoaika 13 - Harjoituksen 12 kertaus 14 - Radiosuunnistus käyttäen VOR- ja ADF-laitteita ja, mikäli mahdollista, VDF-suuntimoa - Hakeutuminen määrätylle QDM- ja QDR- linjalle 15 - Harjoituksen 9 kertaus - Oikaisut epätavallisista asennoista 16 - Harjoituksen 9 kertaus - Kaarrot ja korkeuden muutokset ilman keinohorisonttia ja/tai suuntahyrrää 17 - Alkavan ja täyden sakkauksen tunnistaminen ja oikaisu 18 - Harjoitusten 14, 16 ja 17 kertausta 3:30 19 Mikäli koulutus, tai osa siitä, suoritetaan monimoottorisella lentokoneella, on harjoituksiin 1-18 sisällyttävä toiminta yksimoottoritapauksissa ja moottorin pysäytys ja uudelleen käynnistys lennolla. Oppilaalla on oltava luokka ja/tai tyyppikelpuutuksen edellyttämä kokemus ennen koulutuksen aloittamista monimoottorisella lentokoneella. 0:30

ILMAILUMÄÄRÄYS. Normi poistettu ilmailumääräysjärjestelmästä

ILMAILUMÄÄRÄYS. Normi poistettu ilmailumääräysjärjestelmästä I L M A I L U L A I T O S CIVIL AVIATION ADMINISTR ATION LENTOTURVALLISUUSHALLINTO F LI GH T SA T A U T O I T FI F E Y N L AN H R Y D ILMAILUMÄÄRÄYS AVIATION REGULATION PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel.

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-46

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-46 .... ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-46 ILMAILUHALLINTO LUFHilRTS rörvrl.tni NGCN FINr

Lisätiedot

ILMAILUTIEDOTUS ADVISORY CIRCULAR. KOULULENNON SUORITTAMINEN LUOKKAKELPUUTUKSEN (SE piston) JA / TAI (TMG) VOIMASSAOLON JATKAMISEKSI

ILMAILUTIEDOTUS ADVISORY CIRCULAR. KOULULENNON SUORITTAMINEN LUOKKAKELPUUTUKSEN (SE piston) JA / TAI (TMG) VOIMASSAOLON JATKAMISEKSI I L M A I L U L A I T O S CIVIL AVIATION ADMINISTR ATION LENTOTURVALLISUUSHALLINTO F LI GH T SA T A U T O I T FI F E Y N L AN H R Y D ILMAILUTIEDOTUS ADVISORY CIRCULAR PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel.

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AUTOGYROLENTÄJÄN LUPAKIRJA

ILMAILUMÄÄRÄYS AUTOGYROLENTÄJÄN LUPAKIRJA ... ILMAILUHALLINTO LUFHAAT5f0RVR,TNIN GEN FINNISH CNil fw,frjon AU"HORJTV ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-80 5.5.2009 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS ULTRAKEVYTLENTÄJÄN LUPAKIRJA

ILMAILUMÄÄRÄYS ULTRAKEVYTLENTÄJÄN LUPAKIRJA .... ILMAILUHALLINTO luftffiatsforva _ TNtNGCN finn!sh CML AVIW!ON flutiioility ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-70 5.5. 2009 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi

Lisätiedot

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS LUO Määräys 1 (5) Asianumero Antopäivä: 10.10.2014 Säädösperusta: Ilmailulaki (1194/2009) 45 Voimaantulopäivä: 14.10.2014 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot: Tällä

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-41 PURJELENTÄJÄN LUPAKIRJA

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-41 PURJELENTÄJÄN LUPAKIRJA ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-41 ILMAILUHALLINTO LUFTFAfiTSFORVAL TNI G(N flf\inish CML ffi AöiON AUTHOAJTY 20.12.2007 PL 186, 01531 VANTAA, FINlAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-70

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-70 ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-70 muutos 3 20.12.2007 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi LU 3300 01/06 ULTRAKEVYTLENTÄJÄN LUPAKIRJA Tämä ilmailumääräys

Lisätiedot

EASAN PURJELENTOLUPAKIRJAT (Yhteenveto FCL-vaatimusten kommenttiasiakirjasta, CRD)

EASAN PURJELENTOLUPAKIRJAT (Yhteenveto FCL-vaatimusten kommenttiasiakirjasta, CRD) N PURJELENTOLUPAKIRJAT (Yhteenveto FCL-vaatimusten kommenttiasiakirjasta, CRD) PEL M2-41 Vähimmäisikä 2.9.1.1 16 vuotta PEL M2-41 2.1 16 vuotta Harrastelentäjän lupakirjan (LAPL) hakijan on oltava vähintään

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-5

ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-5 ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-5 muutos 2 10.2.2000 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi TARKASTUSLENTOTOIMINTAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Tämä määräys

Lisätiedot

ULTRAKEVYTLENTÄJÄN LUPAKIRJA

ULTRAKEVYTLENTÄJÄN LUPAKIRJA 1 (9) Antopäivä: 10.10.2014 Säädösperusta: Ilmailulaki(1194/2009) 45 Voimaantulopäivä: 14.10.2014 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot: Tällä Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

Harrastuslennonopettajien kertauskoulutus EFRY 12.-13.12.

Harrastuslennonopettajien kertauskoulutus EFRY 12.-13.12. Tarkastuslennoilla havaittua Jorma Laine Ensimmäinen lento tarkastuslentäjänä 23.9.1979 K-7, OH-253 Lentokoe Lupakirjan myöntämiseksi Vesilento-oikeuden saamiseksi ultralla Hinauslentäjäoikeuden saamiseksi

Lisätiedot

Kansallisen ilma-aluksen miehitys

Kansallisen ilma-aluksen miehitys luonno Ilmailumääräys 1 (9) Antopäivä: 11.4.2013 Voimaantulopäivä: 12.4.2013 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Ilmailulain (1194/2009) 60 Muutostiedot: Tällä Liikenteen turvallisuusviraston määräyksellä

Lisätiedot

Pyöräalustaisten liitimien koulutusohjelma

Pyöräalustaisten liitimien koulutusohjelma Tämä on Suomen ilmailuliitto (SIL) ry:n hyväksymä yleisesti käytettävä. SIL on hyväksynyt n 30.11.2012 ja se astuu voimaan. Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1. Yleistä... 2 2. Koulutuksen aloittamisvaatimukset...

Lisätiedot

EASAN LAUSUNNON LIITE 3/2013. KOMISSION ASETUS (EU) N:o /.. annettu XXX

EASAN LAUSUNNON LIITE 3/2013. KOMISSION ASETUS (EU) N:o /.. annettu XXX EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX EASAn lausunto 3/2013 [...](2013) XXX luonnos EASAN LAUSUNNON LIITE 3/2013 KOMISSION ASETUS (EU) N:o /.. annettu XXX siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten vaatimusten

Lisätiedot

Ajankohtaista PART-FCL lupakirjoista

Ajankohtaista PART-FCL lupakirjoista Ajankohtaista PART-FCL lupakirjoista Tiedotustilaisuus: Pienet hyväksytyt koulutusorganisaatiot non-complex ATO Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Aikataulu, merkittäviä päivämääriä ja muutoksia PART-FCL

Lisätiedot

Ultrakevytlentäjän lupakirja PEL M2-70 Ultrakevytlennonopettajan kelpuutus PEL M2-71 Sidosryhmätilaisuus 9.10.2014

Ultrakevytlentäjän lupakirja PEL M2-70 Ultrakevytlennonopettajan kelpuutus PEL M2-71 Sidosryhmätilaisuus 9.10.2014 Ultrakevytlentäjän lupakirja PEL M2-70 Ultrakevytlennonopettajan kelpuutus PEL M2-71 Sidosryhmätilaisuus 9.10.2014 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Miksi uusi määräys annetaan? Ultramääräyksillä

Lisätiedot

Moottoroidun Varjoliidon Koulutusohjelma

Moottoroidun Varjoliidon Koulutusohjelma Tämä koulutusohjelma on Suomen ilmailuliitto (SIL) ry:n hyväksymä yleisesti käytettävä koulutusohjelma, joka korvaa 7.12.2010 päivätyn koulutusohjeen. SIL on hyväksynyt koulutusohjelman 24.11.2010 ja se

Lisätiedot

HELIKOPTERILENTÄJÄKSI! KIEHTOVA HARRASTUS JA HAASTAVA AMMATTI

HELIKOPTERILENTÄJÄKSI! KIEHTOVA HARRASTUS JA HAASTAVA AMMATTI Helikopterilentokoulutusta koskeva infopaketti (syyskuu 2009) 1(8) HELIKOPTERILENTÄJÄKSI! KIEHTOVA HARRASTUS JA HAASTAVA AMMATTI Suomen johtava kaupallinen helikopteriammattilentäjien koulutusorganisaatio

Lisätiedot

KOULUTUS RAJOITETTUA RADIOPUHELIMENHOITAJAN KELPUUTUSTA VARTEN

KOULUTUS RAJOITETTUA RADIOPUHELIMENHOITAJAN KELPUUTUSTA VARTEN LUO Määräys 1 (5) Antopäivä: 22.5.2015 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 71 Voimaantulopäivä: 25.5.2015 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot: Tällä määräyksellä

Lisätiedot

Ilma-aluksen miehitys

Ilma-aluksen miehitys luonno Määräysluonnos 1 (8) Antopäivä: [pp.kk.vvvv] Säädösperusta: Ilmailulain (1194/2009) 60 Voimaantulopäivä: 8.4.2013 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: Tällä Liikenteen turvallisuusviraston määräyksellä

Lisätiedot

Purjelentäjän lupakirja GPL

Purjelentäjän lupakirja GPL Purjelentäjän lupakirja GPL Teoriakoulutus Osa 1: Ilmailun säädökset V0.1 Yleistä - Osa 1: Ilmailun säädökset 6 tuntia Tämä koulutusmateriaali pohjautuu Suomen Ilmailuliiton teoriakoulutusohjelmaan purjelentäjän

Lisätiedot

Lennonopettajien kertauskoulutus Räyskälä 10.12.2011. Harrasteilmailuyksikkö, Jarmo Selonen

Lennonopettajien kertauskoulutus Räyskälä 10.12.2011. Harrasteilmailuyksikkö, Jarmo Selonen Lennonopettajien kertauskoulutus Räyskälä 10.12.2011 Harrasteilmailuyksikkö, Jarmo Selonen KANSALLISISTA JA JAR-FCL VAATIMUKSISTA EASA PART-FCL VAATIMUKSIIN LUENNON SISÄLTÖÄ EASAN säädösrakennetta /määräysprosessi

Lisätiedot

Voimassa: toistaiseksi. Muutostiedot: Tällä määräyksellä kumotaan 2.12.2008 annettu lentotyötä koskeva ilmailumääräys OPS M1-23 LENTOTYÖ

Voimassa: toistaiseksi. Muutostiedot: Tällä määräyksellä kumotaan 2.12.2008 annettu lentotyötä koskeva ilmailumääräys OPS M1-23 LENTOTYÖ lu 1 (6) Antopäivä: 11.2.2015 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 70 Voimaantulopäivä: 15.2.2015 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Muutostiedot: Tällä määräyksellä kumotaan 2.12.2008

Lisätiedot

LENTOKOULUTUSORGANISAATION (FTO) HYVÄKSYNTÄHAKEMUS JAR-FCL 1/2.055

LENTOKOULUTUSORGANISAATION (FTO) HYVÄKSYNTÄHAKEMUS JAR-FCL 1/2.055 ILMAILUHALLINTO PL 186 01531 VANTAA Puh. 09-425011 Vastaanottomerkinnät: PVM / 20 Dnro: / / 1 LENTOKOULUTUSORGANISAATION (FTO) HYVÄKSYNTÄHAKEMUS JAR-FCL 1/2.055 Hakijan tiedot: Kotipaikka: Osoite: Postinumero

Lisätiedot

EUT/MT Talvipäivät Lupakirjat ja niiden oikeuksien ylläpito

EUT/MT Talvipäivät Lupakirjat ja niiden oikeuksien ylläpito EUT/MT Talvipäivät Lupakirjat ja niiden oikeuksien ylläpito Jani Kosonen 12.3.2016 Ilmailun lupakirjat/trafi Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Yleistä Hakemukset ja muut asiakirjat lähetetään osoitteeseen

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-7

ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-7 ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-7 muutos 3 24.2.2000 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi PURJE- JA MOOTTORIPURJELENTOKOULUTUS Tämä ilmailumääräys

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS. Normi poistettu ilmailumääräysjärjestelmästä 30.6.2002

ILMAILUMÄÄRÄYS. Normi poistettu ilmailumääräysjärjestelmästä 30.6.2002 I L M A I L U L A I T O S CIVIL AVIATION ADMINISTR ATION LENTOTURVALLISUUSHALLINTO F LI GH T SA T A U T O I T FI F E Y N L AN H R Y D ILMAILUMÄÄRÄYS AVIATION REGULATION PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel.

Lisätiedot

Lopetusajankohta. % (Hyväksymisraja 75 %) Luokkakelpuutuskouluttaja. FSTD:ssä (ZFTT kurssia varten) Rekisteri. Laskuja

Lopetusajankohta. % (Hyväksymisraja 75 %) Luokkakelpuutuskouluttaja. FSTD:ssä (ZFTT kurssia varten) Rekisteri. Laskuja ILOITUSLOKE Yhden ohjaajan lentokoneet, lukuun ottamatta vaativia suorituskykyisiä lentokoneita, koulutusta, lentokoetta tai tarkastuslentoa sekä mittarilentokelpuutuksen tarkastuslentoa varten Hakijan

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M4-1

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M4-1 ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M4-1 muutos 11 16.5.2007 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi LÄÄKETIETEELLINEN KELPOISUUSTODISTUS JA SIIHEN LIITTYVÄT

Lisätiedot

Uusitut kielitaitomääräykset

Uusitut kielitaitomääräykset Uusitut kielitaitomääräykset Kielitaitotarkastajien kertauskoulutus Tina El-Nemr 26.11.2013 Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Esityksessä käsiteltävät aiheet Yleistä Mikä on muuttunut? PEL M2-91 PEL

Lisätiedot

LENTO-OPPILAAN LENNONSEURANTAVIHKO

LENTO-OPPILAAN LENNONSEURANTAVIHKO MOOTTORIPURJE JA ULTRAKEVYTLENTOKOULUTUS LENTO-OPPILAAN LENNONSEURANTAVIHKO 7.1 painos 03/2011 Jukka Salokannel / Mika Ruutiainen 1/26 Lento- nimi: Osoite: postinumero ja toimipaikka: puhelin sähköposti

Lisätiedot

LUPAHAKEMUS MOOTTORILENTO- JA HELIKOPTERILENTOKOULUTUSTA VARTEN

LUPAHAKEMUS MOOTTORILENTO- JA HELIKOPTERILENTOKOULUTUSTA VARTEN Koulutusluvan hakijan tiedot: Vastaanottomerkinnät: PVM / 20 Dnro: / / LUPAHAKEMUS MOOTTORILENTO- JA HELIKOPTERILENTOKOULUTUSTA VARTEN HUOM. Kaikkiin kohtiin tulee vastata ja vaaditut selvitykset on liitettävä

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M1-4

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M1-4 ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M1-4 muutos 1 15.12.1999 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi ILMAILULUPAKIRJOJA KOSKEVIA YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Tämä

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-9

ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-9 ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-9 muutos 1 24.2.2000 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 Normi kumottu 15.1.2008 ULTRAKEVYTLENTOKOULUTUS www.lentoturvallisuushallinto.fi Tämä

Lisätiedot

Malmin Ilmailukerho ry. PPL-kurssi lentokoulutus

Malmin Ilmailukerho ry. PPL-kurssi lentokoulutus Malmin Ilmailukerho ry. PPL-kurssi lentokoulutus Nimi: Lupakirjannumero: Arvoisa kurssilainen! Kädessäsi on ohjelma, jonka avulla sinut koulutetaan osaavaksi ja turvalliseksi lentokoneen ohjaajaksi. Käytä

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-1

ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-1 ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-1 muutos 1 11.12.1999 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi MOOTTORILENTO- JA HELIKOPTERILENTOKOULUTUS Tämä ilmailumääräys

Lisätiedot

Ilmailumääräys 1 (8) Voimassa: Toistaiseksi

Ilmailumääräys 1 (8) Voimassa: Toistaiseksi Ilmailumääräys 1 (8) TRAFI/4841/03.04.00.00/2011 OPS M2-9 Antopäivä: 6.7.2011 Voimaantulopäivä: 1.8.2011 Säädösperusta: Ilmailulaki (1194/2009) 6 ja 78 :n 4 momentti. Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot:

Lisätiedot

Soveltamisohje SPA.HEMS.130(e)(2)(ii) - Helikopterin vähimmäismiehistövaatimusten täyttäminen kiireellisillä lääkintähelikopterilennoilla (HEMS) yöllä

Soveltamisohje SPA.HEMS.130(e)(2)(ii) - Helikopterin vähimmäismiehistövaatimusten täyttäminen kiireellisillä lääkintähelikopterilennoilla (HEMS) yöllä 1 (7) 14 Antopäivä: 16.3.2016 Voimaantulopäivä: 16.3.2016 Säädösperusta: ARA.GEN.120 Vaatimusten täyttämisen menetelmät ARO.GEN.120 Vaatimusten täyttämisen menetelmät Muutostiedot: Uusi ohje Voimassa:

Lisätiedot

Ilmailuohje 1 (8) Soveltamisala: Helikopterilla harjoitettava kaupallinen ilmakuljetus, kiireelliset lääkintähelikopterilennot

Ilmailuohje 1 (8) Soveltamisala: Helikopterilla harjoitettava kaupallinen ilmakuljetus, kiireelliset lääkintähelikopterilennot Ilmailuohje 1 (8) Antopäivä: 10.3.2011 Voimaantulopäivä: 18.3.2011 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Ilmailulaki (1194/2009) 69, Ilmailumääräys OPS M3-14 kohta 2.1, JAR-OPS 3 -vaatimusten kohdan 3.005

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M3-8

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M3-8 ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M3-8 muutos 1 17.6.1996 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi LENTOTOIMINTAKÄSIKIRJAVAATIMUKSET ANSIOLENTOTOIMIN-

Lisätiedot

Helsinki-Malmin lentoasema 00700 Helsinki 16.12.1996 LIIDINKOULUTUS JA OHJAAJAN KELPOISUUSVAATIMUKSET

Helsinki-Malmin lentoasema 00700 Helsinki 16.12.1996 LIIDINKOULUTUS JA OHJAAJAN KELPOISUUSVAATIMUKSET 1 SUOMEN ILMAILULIITTO RY KOULUTUSOHJE Helsinki-Malmin lentoasema 00700 Helsinki 16.12.1996 LIIDINKOULUTUS JA OHJAAJAN KELPOISUUSVAATIMUKSET Tämä ohje on ilmailumääräyksen OPS M2-9 tarkoittama hyväksytty

Lisätiedot

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja 1 (5) Antopäivä: 29.1.2013 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 1.2.2013 Voimassa: Toistaiseksi Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (1194/2009) 45, 46, 119 ja 120 :n nojalla ottaen huomioon lennonjohtajien

Lisätiedot

Finavia Oyj 1.7.2011 KOULUTUSLENTOTOIMINTA HELSINKI-MALMIN LENTOASEMALLA

Finavia Oyj 1.7.2011 KOULUTUSLENTOTOIMINTA HELSINKI-MALMIN LENTOASEMALLA Finavia Oyj KOULUTUSLENTOTOIMINTA HELSINKI-MALMIN LENTOASEMALLA 2 (10) SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. YLEISTÄ ILMATILAN HALLINNASTA...3 2.1. Valvottu ja valvomaton ilmatila... 3 2.2. Minimilentokorkeudet...

Lisätiedot

FE(A) kertauskoulutus

FE(A) kertauskoulutus FE(A) kertauskoulutus 8.11.2013 POH/AFM POH:n rakenteen tuntemus Tiedon löytäminen Käyttörajoitukset Nopeusrajoitukset Paino- ja painopisterajoitukset Hätätoimenpiteet ulkoamuistettavat POH/AFM Normaalitoiminta

Lisätiedot

Ilma-alus. Lentotoiminta. Tarkistuslista. Koulutustiedot Lopetusajankohta. % (Hyväksymisraja 75 %) Kolme (tai enemmän) akselia

Ilma-alus. Lentotoiminta. Tarkistuslista. Koulutustiedot Lopetusajankohta. % (Hyväksymisraja 75 %) Kolme (tai enemmän) akselia KEMUS- J ILMOITUSLOMKE KOULUTUS-, LENTOKOE- J TRKSTUSLENTOLUSUNTO MPL, TPL, TYYPPI- J LUOKKKELPUUTUKSI VRTEN SEKÄ TRKSTUSLENTOLUSUNTO IR KELPUUTUST VRTEN LENTOKONEET () J ELIKOPTERIT () akijan tiedot akijan

Lisätiedot

Ultrakevytlentäjän lupakirja PEL M2-70 Ultrakevytlennonopettajan kelpuutus PEL M2-71

Ultrakevytlentäjän lupakirja PEL M2-70 Ultrakevytlennonopettajan kelpuutus PEL M2-71 PerustelumuistioLUONNOS 1(5) Laatimisaika Ultrakevytlentäjän lupakirja PEL M2-70 Ultrakevytlennonopettajan kelpuutus PEL M2-71 1. Määräysten tausta ja säädösperusta... 1 2. Määräysten valmistelu... 1 3.

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-7. PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 HARRASTEILMAILUN LENTOKOULUTUS

ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-7. PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 HARRASTEILMAILUN LENTOKOULUTUS ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-7 muutos 3 20.12.2007 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi HARRASTEILMAILUN LENTOKOULUTUS Tämä ilmailumääräys on annettu

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS. PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 HARRASTEILMAILUN LENTOKOULUTUS

ILMAILUMÄÄRÄYS. PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 HARRASTEILMAILUN LENTOKOULUTUS ILMAILUMÄÄRÄYS PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 TRG M1-7 muutos 8 5.5.2009 www.ilmailuhallinto.fi HARRASTEILMAILUN LENTOKOULUTUS Tämä ilmailumääräys on annettu

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AIR M2-1

ILMAILUMÄÄRÄYS AIR M2-1 ILMAILUMÄÄRÄYS AIR M2-1 muutos 6 15.2.1996 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi LENTOKONEIDEN HUOLTO Tämä määräys on annettu ilmailulain

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset JAR-FCL 1 Ohjaamomiehistön lupakirjat (Lentokoneet) Muutos 6 1. elokuuta 2006 Joint Aviation Authorities JAR-FCL 1 SISÄLLYSLUETTELO JAR-FCL 1 OHJAAMOMIEHISTÖN LUPAKIRJAT

Lisätiedot

Kielitaitotarkastajat ja kielitaitokokeelle asetettavat vaatimukset

Kielitaitotarkastajat ja kielitaitokokeelle asetettavat vaatimukset 1 (7) Antopäivä: 14.11.2013 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 29.11.2013 Voimassa: Toistaiseksi Ilmailulain (1194/2009) 45, 78, 119 ja 120, sellaisena kuin 45, 119 ja 120 on muutettu lailla ilmailulain

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset I L M A I L U L A I T O S LENTOTURVALLISUUSHALLINTO Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset JAR-FCL 1 Ohjaamomiehistön lupakirjat (Lentokoneet) 1. elokuuta 2002 Joint Aviation Authorities JAR-FCL 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TraFi Liikenteen turvallisuusvirasto

TraFi Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi Liikenteen turvallisuusvirasto FE(A/H) 1 2012 YHTENAISTAMIS- / KERTAUSKURSSI 5.-6.11.2012 Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. T~.~.K~.STUSLENTOTOIMIN~AA KOSKEVAT ~ TraFi Vertailu TRG Ml-S > JAR-FCL

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset I L M A I L U L A I T O S LENTOTURVALLISUUSHALLINTO Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset JAR-FCL 1 Ohjaamomiehistön lupakirjat (Lentokoneet) 1. kesäkuuta 2000 Joint Aviation Authorities JAR-FCL 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 9. tammikuuta 2014 (OR. en) 5075/14 ADD 1 AVIATION 5. SAATE Lähettäjä:

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 9. tammikuuta 2014 (OR. en) 5075/14 ADD 1 AVIATION 5. SAATE Lähettäjä: EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 9. tammikuuta 2014 (OR. en) 5075/14 ADD 1 AVIATION 5 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 6. tammikuuta 2014 Vastaanottaja: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi

Lisätiedot

VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS

VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS SUOMEN ILMAILULIITTO RY KOULUTUSOHJELMA Helsinki-Malmin lentoasema 00700 HELSINKI 10.12.2011 VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKURSSI 1 Koulutuksen yleisjärjestelyt Kouluttajakurssin

Lisätiedot

Kevytilmailu Ry - KILA. KILA SAFE PILOT (KSP) Jatkokoulutusohjelma. Kevytilmailu - Light Aviation Ry

Kevytilmailu Ry - KILA. KILA SAFE PILOT (KSP) Jatkokoulutusohjelma. Kevytilmailu - Light Aviation Ry Kevytilmailu Ry - KILA KILA SAFE PILOT (KSP) Jatkokoulutusohjelma Kevytilmailu - Light Aviation Ry Ver. 1.005 10.7.2015 Esipuhe KILA SAFE PILOT (KSP) ohjelma on jatkokoulutus kokonaisuus ultrakevyt lentäjille.

Lisätiedot

Ultrakevytlentäjän lupakirja PEL M2-70 Ultrakevytlennonopettajan kelpuutus PEL M2-71

Ultrakevytlentäjän lupakirja PEL M2-70 Ultrakevytlennonopettajan kelpuutus PEL M2-71 Perustelumuistio 1(5) 10.10.2014 Ultrakevytlentäjän lupakirja PEL M2-70 Ultrakevytlennonopettajan kelpuutus PEL M2-71 1. Määräysten tausta ja säädösperusta... 1 2. Määräysten valmistelu... 1 3. Arvio määräysten

Lisätiedot

Liite pääjohtajan päätökseen 2011/016/R. s LUKU B KEVYIDEN ILMA-ALUSTEN LUPAKIRJA LAPL AMC1 FCL.115; FCL.120

Liite pääjohtajan päätökseen 2011/016/R. s LUKU B KEVYIDEN ILMA-ALUSTEN LUPAKIRJA LAPL AMC1 FCL.115; FCL.120 s. 39 42 LUKU B KEVYIDEN ILMA-ALUSTEN LUPAKIRJA LAPL AMC1 FCL.115; FCL.120 KEVYIDEN ILMA-ALUSTEN LUPAKIRJAN KOULUTUSOHJELMA (a) (b) Koulutukseen ja kokeeseen on sisällyttävä integroidusti myös muihin kuin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) 16253/14 ADD 1 AVIATION 224 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 28. marraskuuta 2014 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n

Lisätiedot

Talvipäivät Tallukka. Uudet harrasteilmailumääräykset

Talvipäivät Tallukka. Uudet harrasteilmailumääräykset Talvipäivät 15.-16.3.2008 Tallukka Uudet harrasteilmailumääräykset 1 Määräysmuutosten valmistelu Määräysmuutokset on valmisteltu virkamiesvetoisesti Ilmailuhallinnossa. Valmistelun apuna on käytetty työryhmää,

Lisätiedot

HYPPYMESTARIKOULUTUS JA -KELPOISUUS

HYPPYMESTARIKOULUTUS JA -KELPOISUUS SUOMEN ILMAILULIITTO RY KOULUTUSOHJELMA Helsinki-Malmin lentoasema 00700 HELSINKI 7.3.2012 HYPPYMESTARIKOULUTUS JA -KELPOISUUS PL-HYPPYMESTARIKURSSI 1 Koulutuksen yleisjärjestelyt Pakkolaukaisuhyppymestarikurssin

Lisätiedot

TRG T2-1 ILMAILUTIEDOTUS. Kumottu 29.2.2008 AMC/IEM C YKSITYISLENTÄJÄN LUPAKIRJA PPL(A) KOULUTUSOHJELMA PPL (A) LUPAKIRJAA VARTEN.

TRG T2-1 ILMAILUTIEDOTUS. Kumottu 29.2.2008 AMC/IEM C YKSITYISLENTÄJÄN LUPAKIRJA PPL(A) KOULUTUSOHJELMA PPL (A) LUPAKIRJAA VARTEN. ILMAILUTIEDOTUS TRG T2-1 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 27.6.2000 www.lentoturvallisuushallinto.fi Kumottu 29.2.2008 AMC/IEM C YKSITYISLENTÄJÄN LUPAKIRJA PPL(A)

Lisätiedot

Lentosuunnistus ja ilmatilan jako. Harrasteilmailun lennonopettajien kertauskoulutus 2009 MH2009

Lentosuunnistus ja ilmatilan jako. Harrasteilmailun lennonopettajien kertauskoulutus 2009 MH2009 Lentosuunnistus ja ilmatilan jako Harrasteilmailun lennonopettajien kertauskoulutus 2009 MH2009 Taustalla Eksymisiä Valvottuun ilmatilaan lentäminen ilman Lentosuunnitelmaa Lennonjohtoselvitystä Tötöily

Lisätiedot

SOTILASLENTOPAIKAN ILMALIIKENNEPALVELUN JÄRJESTÄMINEN (MIL AGA M1-3)

SOTILASLENTOPAIKAN ILMALIIKENNEPALVELUN JÄRJESTÄMINEN (MIL AGA M1-3) SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-To-Tu-006 28.11.2012 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299 800, Fax

Lisätiedot

Normi kumottu 15.1.2008

Normi kumottu 15.1.2008 ILMILUTIEOTUS TRG T1-10 PL 50, 01531 VNT, FINLN, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 Normi kumottu 15.1.2008 24.3.1980 www.lentoturvallisuushallinto.fi KOULUTUSOHJE MOOTTORIPURJELENTOKONEKELPUUTUST

Lisätiedot

Lento-onnettomuus Helsinki-Malmin lentoasemalla 12.8.2010

Lento-onnettomuus Helsinki-Malmin lentoasemalla 12.8.2010 Tutkintaselostus D7/2010L Lento-onnettomuus Helsinki-Malmin lentoasemalla 12.8.2010 OH-NTL AS 202/18A4 Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1 mukaan ilmailuonnettomuuden

Lisätiedot

Kansalliset ilmailumääräykset ja niiden muutokset (sisältäen myös EASA asiaa)

Kansalliset ilmailumääräykset ja niiden muutokset (sisältäen myös EASA asiaa) Kansalliset ilmailumääräykset ja niiden muutokset (sisältäen myös EASA asiaa) Jani Kosonen Lupakirjat yksikkö 21.3.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Sisältö Yleistä Ilmailulaki 864/2014 Medikaali

Lisätiedot

FE(A/H) YHTENÄISTÄMIS- / KERTAUSKURSSI Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

FE(A/H) YHTENÄISTÄMIS- / KERTAUSKURSSI Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. FE(A/H) 1 2012 YHTENÄISTÄMIS- / KERTAUSKURSSI 5.-6.11.2012 Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Tarkastuslentäjäksi ennen: PEL M2-16, koulutus, kokemus ja hakemus Alakohta 1.3 soveltuvuus ja tarve (viranomainen)

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA MOOTTORIPURJE- JA ULTRAKEVYTLENTÄJÄN LUPAKIRJAA VARTEN

KOULUTUSOHJELMA MOOTTORIPURJE- JA ULTRAKEVYTLENTÄJÄN LUPAKIRJAA VARTEN SUOMEN ILMAILULIITTO RY KOULUTUSOHJELMA MOOTTORIPURJE- JA ULTRAKEVYTLENTÄJÄN LUPAKIRJAA VARTEN Tämä on Suomen Ilmailuliitto ry:n 12.12.2004 julkaisema ja Ilmailulaitoksen Lentoturvallisuushallinnon 5.1.2005

Lisätiedot

VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS

VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS SUOMEN ILMAILULIITTO RY KOULUTUSOHJELMA Helsinki-Malmin lentoasema 00700 HELSINKI 9.4.2015 VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS KOULUTTAJAKURSSI 1 Koulutuksen yleisjärjestelyt Kouluttajakurssin

Lisätiedot

Koulutusorganisaatioiden käsikirjat

Koulutusorganisaatioiden käsikirjat Koulutusorganisaatioiden käsikirjat 17.6.2014 Mika Haapala Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Koulutusorganisaation käsikirjat Käsikirjojen tulee olla mahdollisimman yksinkertaiset Käsikirjojen tulee

Lisätiedot

Ähtärin Ilmailijat ry - konekaluston säännöt (logo?)

Ähtärin Ilmailijat ry - konekaluston säännöt (logo?) Ähtärin Ilmailijat ry - konekaluston säännöt (logo?) 0. Sisällysluettelo 0. Sisällysluettelo... 2 1. Versiohistoria... 3 2. Yleistä... 3 3. Etuoikeusjärjestys... 3 4. Tyyppikoulutus... 3 5. Päällikkönä

Lisätiedot

Normi kumottu 15.1.2008

Normi kumottu 15.1.2008 ILMILUTIEDOTUS TRG T1-9 26.1.1982 PL 50, 01531 VNT, FINLND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi Normi kumottu 15.1.2008 KOULUTUSOHJE PURJELENTÄJÄN LUPKIRJ VRTEN

Lisätiedot

Ajankohtaista Lentoon! 2017

Ajankohtaista Lentoon! 2017 Ajankohtaista Lentoon! 2017 Yleisilmailukoordinaattori erityisasiantuntija Jani Hottola Ilmailun Lupakirjat Twitter: @Yleisilmailija www.trafi.fi/yleisilmailijalle Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Lisätiedot

ILMAILUHALLINTO LUFTFARTSFÖRVALTNINGEN FINNISH CIVIL AVIATION AUTHORITY

ILMAILUHALLINTO LUFTFARTSFÖRVALTNINGEN FINNISH CIVIL AVIATION AUTHORITY ILMAILUHALLINTO LUFTFARTSFÖRVALTNINGEN FINNISH CIVIL AVIATION AUTHORITY Ilmailuhallinto PL 186 01531 VANTAA Puh. 09-4250 11 Vastaanottomerkinnät: PVM 20 Dnro: ULTRAKEVYTKOULUTUSLUVAN UUDISTAMISILMOITUS

Lisätiedot

Ähtärin Ilmailijat ry:n ultrajaoksen kerhotoimintakäsikirja. versio 1.3

Ähtärin Ilmailijat ry:n ultrajaoksen kerhotoimintakäsikirja. versio 1.3 Ähtärin Ilmailijat ry:n ultrajaoksen kerhotoimintakäsikirja versio 1.3 0. Sisällysluettelo 0. Sisällysluettelo... 2 1. Versiohistoria... 3 2. Yleistä... 3 3. Etuoikeusjärjestys... 3 4. Tyyppikoulutus...

Lisätiedot

Moottoroidun Riippuliidon Koulutusohjelma

Moottoroidun Riippuliidon Koulutusohjelma Riippuliidon Koulutusohjelma Tämä on Suomen ilmailuliitto (SIL) ry:n hyväksymä moottoroidun koulutuksessa käytettävä, joka kumoaa päivätyn n. SIL ry on hyväksynyt tämän ohjeen 4.4.2013 ja se astuu voimaan

Lisätiedot

private pilot training Yksityislentäjäkurssi LAPL / PPL

private pilot training Yksityislentäjäkurssi LAPL / PPL private pilot training Yksityislentäjäkurssi LAPL / PPL Nauti lentämisestä Määrää itse suuntasi tarvitset vain lentokoneen ajokortin! Aeropolella käytössäsi on Helsinki-Malmin lentoaseman nykyaikaisin

Lisätiedot

Lentovaurio Porin lentoasemalla 27.1.1998

Lentovaurio Porin lentoasemalla 27.1.1998 Tutkintaselostus C 5/1998 L OH-BBL Beechcraft A 36 Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1 mukaan ilmailuonnettomuuden ja sen vaaratilanteen tutkinnan tarkoituksena

Lisätiedot

Määräys kansallisen ilma-aluksen miehityksestä OPS M1-20

Määräys kansallisen ilma-aluksen miehityksestä OPS M1-20 Muistio 1(7) 11.4.2013 Määräys kansallisen ilma-aluksen miehityksestä OPS M1-20 Määräyksen tausta ja säädösperusta Määräys annetaan ilma-aluksen miehistöä koskevan ilmailulain 60 :n nojalla, jonka mukaan

Lisätiedot

Cessna 150 -lentokoneelle tapahtunut lentoonnettomuus

Cessna 150 -lentokoneelle tapahtunut lentoonnettomuus Tutkintaselostus D8/2009L Cessna 150 -lentokoneelle tapahtunut lentoonnettomuus Urjalassa 14.11.2009 OH-CTW CESSNA 150H Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS GEN M1-4. PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499

ILMAILUMÄÄRÄYS GEN M1-4. PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 ILMAILUMÄÄRÄYS GEN M1-4 muutos 1 24.6.1999 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi ILMOITTAMINEN LENTO-ONNETTOMUUDESTA, LENTOVAURI- OSTA

Lisätiedot

ILMOITUSLOMAKE ATPL lentokoe, yhden ohjaajan helikopterit, usean ohjaajan helikopterit lentokoe tai tarkastuslento

ILMOITUSLOMAKE ATPL lentokoe, yhden ohjaajan helikopterit, usean ohjaajan helikopterit lentokoe tai tarkastuslento ILOITUSLOAKE ATL lentokoe, yhden ohjaajan helikopterit, usean ohjaajan helikopterit lentokoe tai tarkastuslento Hakijan tiedot Hakijan sukunimi ATL -lentokoe Hakijan etunimet SEH S OS SETH OS EH Hakijan

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset JAR-FCL 1 Ohjaamomiehistön lupakirjat (Lentokoneet) 1. syyskuuta 2005 Joint Aviation Authorities JAR-FCL 1 SISÄLLYSLUETTELO JAR-FCL 1 OHJAAMOMIEHISTÖN LUPAKIRJAT

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA PURJELENTÄJÄN PILVILENTO- OIKEUTTA VARTEN

KOULUTUSOHJELMA PURJELENTÄJÄN PILVILENTO- OIKEUTTA VARTEN SUOMEN ILMILULIITTO RY KOULUTUSOHJELM 1 (15) KOULUTUSOHJELM PURJELENTÄJÄN PILVILENTO- OIKEUTT VRTEN Tämä on Suomen Ilmailuliitto ry:n julkaisema ja Ilmailuhallinnon 11.11.2008 hyväksymä teoria- ja lentokoulutusohjelma

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 25.11.2011 Euroopan unionin virallinen lehti L 311/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1178/2011, annettu 3 päivänä marraskuuta 2011,

Lisätiedot

Ilmailun kielitaitovaatimukset ja kielitaidon arviointi

Ilmailun kielitaitovaatimukset ja kielitaidon arviointi 1 (10) Antopäivä: 23.12.2016 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 1.1.2017 Voimassa: Toistaiseksi Ilmailulaki (864/2014) 47 ja 113, sellaisena kuin 47 on muutettuna lailla ilmailulain muuttamisesta (61/2016)

Lisätiedot

SUIO harrastelennonopettajien kertauskoulutus 2014 Ilmailumuseo

SUIO harrastelennonopettajien kertauskoulutus 2014 Ilmailumuseo SUIO harrastelennonopettajien kertauskoulutus 2014 Ilmailumuseo Säätietojen hankintaa koskevat määräykset ja lennonsuunnittelu Sääminimit VFR:ssä Käytettävissä olevat säätiedot Lennonsuunnittelu Säätiedot

Lisätiedot

Helikopterin lentovaurio Lempäälässä

Helikopterin lentovaurio Lempäälässä Tutkintaselostus C 31/1997 L Helikopterin lentovaurio Lempäälässä 5.12.1997 OH-HWB Robinson R22 Beta Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1 mukaan ilmailuonnettomuuden

Lisätiedot

Ilma-aluksen huolto Kuka saa huoltaa ja mitä

Ilma-aluksen huolto Kuka saa huoltaa ja mitä Ilma-aluksen huolto Kuka saa huoltaa ja mitä Jukka Parviainen 13.3.2016 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Kansalliset huoltaja vaatimukset Ilmailumääräys PEL M3-4 Ilma-alushuoltajan kansalliset

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus luotsauksesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään luotsauslain (940/2003) nojalla: 1 Asetuksen tarkoitus Tällä asetuksella annetaan luotsauslaissa (940/2003) tarkoitetut

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset I L M A I L U L A I T O S LENTOTURVALLISUUSHALLINTO Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset JAR-FCL 1 Ohjaamomiehistön lupakirjat (Lentokoneet) 1. heinäkuuta 2003 Joint Aviation Authorities JAR-FCL 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

EASA PART-FCL Muutokset lupakirjoihin

EASA PART-FCL Muutokset lupakirjoihin EASA PART-FCL Muutokset lupakirjoihin Ilmailun kehittämisseminaari 21.11.2012 Tarkastaja Jarno Keskivinkka Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Regulation Aircrew 1178/2011 Annex I Part-FCL Annex II Conversion

Lisätiedot

Tarkastuslentäjän oikeudet ja velvollisuudet

Tarkastuslentäjän oikeudet ja velvollisuudet Tarkastuslentäjän oikeudet ja velvollisuudet Tarkastuslentäjien tehtävät, vastuut ja velvollisuudet Trafin näkökulmasta Tarkastuslentäjän asema Viranomaisen kautta tilattavat tarkastuslennot Poikkeusluvat

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille

Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille 17.6.2014 Karoliina Vesterbacka Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Vastuuhenkilöiden roolit ja vastuut Organisaation tulee esittää/nimetä

Lisätiedot

ILMAILUHALLINTO LUFTFARTSFÖRVALTNINGEN FINNISH CIVIL AVIATION AUTHORITY

ILMAILUHALLINTO LUFTFARTSFÖRVALTNINGEN FINNISH CIVIL AVIATION AUTHORITY ILMAILUHALLINTO LUFTFARTSFÖRVALTNINGEN FINNISH CIVIL AVIATION AUTHORITY Ilmailuhallinto PL 186 01531 VANTAA Puh. 09-4250 11 Vastaanottomerkinnät: PVM 20 Dnro: LUPAHAKEMUS ULTRAKEVYTLENTOKOULUTUSTA VARTEN

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset JAR-FCL 1 Ohjaamomiehistön lupakirjat (Lentokoneet) 1. joulukuuta 2006 Joint Aviation Authorities JAR-FCL 1 SISÄLLYSLUETTELO JAR-FCL 1 OHJAAMOMIEHISTÖN LUPAKIRJAT

Lisätiedot

Tasotarkastajan valtuutus ja tasotarkastuksen suorittaminen

Tasotarkastajan valtuutus ja tasotarkastuksen suorittaminen 1 (5) Antopäivä: 29.1.2013 Voimaantulopäivä: 1.2.2013 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (1194/2009) 45, 46, 119 ja 120 :n nojalla ottaen huomioon lennonjohtajien

Lisätiedot