Lento-onnettomuus Helsinki-Malmin lentoasemalla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lento-onnettomuus Helsinki-Malmin lentoasemalla 12.8.2010"

Transkriptio

1 Tutkintaselostus D7/2010L Lento-onnettomuus Helsinki-Malmin lentoasemalla OH-NTL AS 202/18A4 Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1 mukaan ilmailuonnettomuuden ja sen vaaratilanteen tutkinnan tarkoituksena on onnettomuuksien ehkäiseminen. Tutkintaselostuksen tarkoituksena ei ole käsitellä onnettomuudesta mahdollisesti johtuvaa vastuuta tai vahingonkorvausvelvollisuutta. Tämä perussääntö on ilmaistu myös onnettomuuksien tutkinnasta annetussa laissa (373/85) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 996/2010. Tutkintaselostuksen käyttämistä muuhun tarkoitukseen kuin turvallisuuden parantamiseen on vältettävä. Tämä tutkintaselostus on laadittu tapahtuman luonne huomioon ottaen poiketen ICAO:n Annex 13 määrittelemästä sisällysluettelosta. Onnettomuustutkintakeskus noudattaa Annex 13 tutkintaselostuksen muotoa A, B ja C-tutkintaselostuksissaan.

2 TUTKINNAN TUNNUS: D7/2010L VALMISTUNUT: TUTKIJAT: Ismo Aaltonen ja Pekka Alaraudanjoki Tapahtuma-aika: Tapahtumapaikka: Ilma-aluksen tyyppi: Rekisteritunnus: Moottorit: kello (Suomen aikaa) Helsinki-Malmin lentoasema AS202/18A4 OH-NTL Yksi Lycoming AEIO-360-B1F Valmistusvuosi: 1988 Lennon tyyppi: Ilma-aluksen vahingot: Henkilömäärä: Lento-oppilaan toinen yksinlento, laskuharjoituksia Lentokone vaurioitui korjauskelvottomaksi. Vasen siipi vääntyi taaksepäin, koneen nokka moottoripukkeineen vääntyi vasemmalle, potkurin lavat vääntyivät, vasen pääteline murtui ja oikean siiven verhous vaurioitui. Yksi Ohjaaja: Lento-oppilas, 19 v. Lupakirja: Lento-oppilas SP(A) Lentokokemus: Kokonaiskokemus: 21 h 00 min, 79 laskua Kyseisellä tyypillä: 21 h 00 min, 79 laskua Säätila: Lentopaikkaennuste (TAF) tapahtuma-ajalle: Tuuli 140 astetta yhdeksän solmua, CAVOK, ajoittain CB-pilviä 3500 jalkaa. METAR kello 13.20: Tuuli 110 astetta seitsemän solmua, tuuli vaihtelee 070 asteen ja 170 asteen välillä, näkyvyys yli 10 km, vähän pilviä 1900 jalkaa, hajanaisia pilviä 2700 jalkaa, lämpötila 22 C ja kastepiste 18 C, QNH 1021 hpa 2

3 JOHDANTO Helsinki-Malmin lentoasemalla tapahtui kello Suomen aikaa lento-onnettomuus, jossa AS 202/18A4 BRAVO -tyyppinen lentokone rekisteritunnukseltaan OH-NTL vaurioitui läpilaskun yhteydessä korjauskelvottomaksi. Henkilövahinkoja ei tullut. Helsinki-Malmin lennonjohto teki tapahtuneesta hälytyksen, jolloin pelastustoimet käynnistettiin välittömästi. Lento-oppilas teki tapahtuneesta ilmailumääräyksen GEN M1-4 mukaisen ilmoituksen Liikenteen turvallisuusvirastoon (Trafi) Trafi välitti ilmoituksen edelleen Onnettomuustutkintakeskukseen. Onnettomuustutkintakeskus valtuutti toimeksiannollaan D7/2010L tutkija Ismo Aaltosen ja tutkija Pekka Alaraudanjoen tekemään tapahtumasta tutkinnan. 1 TAPAHTUMAT JA TUTKIMUKSET 1.1 Lento-oppilaan koulutustausta Lento-oppilas kuului ryhmään, joka oli tullut ulkomaalaisesta yliopistosta suorittamaan yksityislentäjän (PPL) lupakirjakurssin Suomessa Patria Pilot Training Oy:n lentokoulussa. Hän oli aloittanut lentokoulutuksensa kesäkuussa Ensimmäinen koululento oli lennetty Koulutus oli toteutettu PPL(A) lentokoulutusohjelman mukaisesti. Ennen lentokoulutuksen alkua oppilas oli suorittanut ja tenttinyt hyväksytysti koulutusohjelmaan kuuluvat teoriaosat. Lisäksi oppilas oli lentänyt kotimaassaan lentosimulaattoria noin 50 tuntia. Lentokoulutuksen aikana ennen ensimmäistä yksinlentoa oppilas oli lentänyt 20 h 19 min ja tehnyt 73 laskua. 1.2 Valmistautuminen lennolle Lento-oppilas oli lähdössä toiselle yksinlennolle Helsinki-Malmin lentoasemalta. Lennon aiheena oli läpilaskujen tekeminen. Kyseisenä päivänä käytössä oli kiitotie 09, joka on 1024 metriä pitkä. Lento-oppilas ei ollut aiemmin lentänyt tältä kiitotieltä, vaan käyttänyt aina kiitotietä 18/36, joka on 1340 metriä pitkä. Ennen lentoa lennonopettaja oli selvittänyt oppilaalle kiitotien 09 laskukierroksen maamerkit ja asioita lyhyemmän kiitotien vaikutuksesta toimintaan. Lisäksi oppilas oli kysellyt kyseiselle kiitotielle aiemmin lentäneiltä kavereiltaan laskukierroksen kulkua ja laskeutumista kiitotielle 09. Patria Pilot Training Oy:n koulutusohjelman mukaan lento-oppilaan kaksi ensimmäistä yksinlentoa valvoo aina oppilaan oma opettaja. Ensimmäinen lento valvotaan lennonjohdosta ja muut siten, että opettaja saa tarvittaessa radioyhteyden oppilaaseen. Tämän lennon aikana oppilaan opettaja oli lentokoulun koulutustiloissa eikä nähnyt tapahtunutta. 1.3 Tapahtumien kulku Lento-oppilas lähti lennolle mukanaan Helsinki-Malmin lentoaseman laskeutumiskartta, jonka mukaan hän pyrki lentämään laskukierroksen. Hän kertoi lentäneensä laskukierroksen myötätuuliosan vähän pidemmäksi ja lopusta myös leveämmäksi kuin karttaan oli merkitty. Omasta mielestään hän pääsi hyvin loppulähestymisosan alkuun oikeaan paikkaan ja oikealle korkeudelle PAPI-liukukulmavalojen mukaan. Loppulähestyminen tapahtui normaalisti laskusiivekkeiden ollessa täysin alhaalla (41 ). Kertomansa mukaan lento-oppilas pyrki laskeutumaan lyhyen kiitotien vuoksi tavanomaista lähemmäksi 3

4 kiitotien kynnystä. Oppilaan mukaan kynnyksen ylityksen jälkeen hän veti kaasun hitaasti tyhjäkäynnille ja keskittyi loppuvedon tekemiseen. Silminnäkijöiden mukaan kone kosketti maata noin 50 metriä kynnyksen jälkeen ja vajoamisnopeus lopussa näytti vähän normaalia suuremmalta. Kosketuksen jälkeen kone näytti pomppaavan noin puolen metrin korkeudelle. Lento-oppilas ei onnistunut saamaan lentokonetta täysin hallintaansa, vaan kone pomppasi useamman kerran kallistellen samalla pääpyörältä toiselle. Noin 100 metrin maakiidon jälkeen kuului moottorin tehon lisäys ja lentokone kääntyi äkisti vasemmalle. Kone nousi melko jyrkästi ilmaan kaartaen samalla vasemmalle. Koneen nopeus näytti silminnäkijöistä tuolloin pieneltä. Lento-oppilas kertoi saaneensa sakkausvaroituksen heti alkunousun aikana. Kone nousi jyrkästi noin 10 metrin korkeudelle, josta se äkisti kallistui vasemmalle menettäen samalla korkeutta ja törmäsi lopulta maahan vasen siipi edellä. Seuraavaksi koneen nokka ja oikea siipi osuivat maahan. Kone ei kaatunut maassa selälleen vaan jatkoi pystyasennossa liukua perä edellä metrin matkan. Moottori kävi maahantörmäykseen asti. Lentokoneen pysähdyttyä paikalleen lento-oppilas tuli nopeasti ohjaamosta ulos ja juoksi koneesta poispäin kohti läheistä metsän reunaa. Lennonjohtaja näki lentokoneen maahansyöksyn ja teki hälytyksen. Paikalle saapuneet pelastusyksiköt varmistivat ohjaajan kunnon ja estivät mahdollisen tulipalon syttymisen sulkemalla lentokoneen polttoainehanat. Lisäksi lentokoneen ympäristöä sen tulosuunnasta vaahdotettiin. Myöhemmin paikalle saapuneet onnettomuustutkijat kytkivät lentokoneen magneetot OFF-asentoon ja irrottivat akun johdot. Kuva 1. Tapahtumapaikka ja arvioitu lentoreitti lennon loppuvaiheessa. Finavia Oyj, lupa L7027/ Ilma-alus Ilma-alus oli lentokoneen asiakirjojen ja teknisen tutkinnan perusteella lentokelpoinen ennen onnettomuutta. Kaikki koneessa ilmenneet vauriot ovat syntyneet maahantörmäyksessä. Koneen lentokelpoisuustodistus, joka oli annettu , oli voimassa. Il- 4

5 mailuviranomaisen antama todistus lentokelpoisuuden tarkastamisesta oli annettu ja sen voimassaolon päättymispäivä oli Euroopan lentoturvallisuusviraston (EASA) antamassa määräyksessä EASA.SAS.A. 067, ISSUE 03, osa 4, joka koskee myös AS202-lentokalustoa, on rajoitus: Tämän ilma-aluksen käyttö on rajattu vain ei-kaupalliseen käyttöön. Suomen ilmailuviranomaisen antaman ilmoituksen mukaan tämän määräyksen vaikutus lentokoulutuksessa käytettävään AS202-lentokalustoon täsmentyy tulevissa EASA-määräyksissä, joissa kaupallinen lentotoiminta määritellään tarkemmin. Kuva 2. Lentokone onnettomuuden jälkeen. 1.5 Lentokoulutusorganisaatio Lento-oppilas osallistui Patria Pilot Training Oy:n järjestämälle yksityislentäjän lupakirjakurssille (PPL). Lentokoulutus oli toteutettu hyväksytyn koulutuskäsikirjan mukaisesti. Oppilaalle oli nimetty ilmailumääräysten mukaisesti lennonopettaja, joka koulutti hänet yksinlentovaiheeseen asti. Patria Pilot Training Oy:n lentokoulutusorganisaatio ja vastuuhenkilöt ovat ilmailuviranomaisen hyväksymät. Yrityksellä on nimettynä vastuullinen johtaja, koulutuspäällikkö, päälennonopettaja, pääteoriaopettaja, laatupäällikkö, operatiivinen johtaja, huoltotoiminnan johtaja, lennonopettajat, teoriakouluttajat, turvaohjaaja ja kurssinjohtajat. Koulutuspäälliköllä on kokonaisvastuu lentokoulutuksen, synteettisen koulutuksen ja tietopuolisen opetuksen yhteensovittamisesta sekä yksittäisten oppilaiden edistymisen valvonnasta. Päälennonopettaja vastaa kokonaisuudessaan lentokoulutuksen laadusta ja lentokoulutusohjelmien sisällöstä sekä lennonopettajien ja simulaattorikouluttajien ammattitaidon ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Hänen tehtävänään on myös lentooppilaiden tarkastuslentojen järjestäminen, johtaminen ja seuraaminen. 5

6 Kurssinjohtaja vastaa hänelle johdettavaksi annetun kurssin edistymisestä ja päivittäisten asioiden hoidosta. Hän toimii päälennonopettajan alaisuudessa päätehtävänään lennonopetuksen lisäksi seurata kurssinsa edistymistä. Lennonopettajat toimivat myös päälennonopettajan alaisuudessa. He ovat vastuussa oppilaille annettavasta asianmukaisesta opetuksesta ja koululentojen suorittamisesta koulutusohjelman mukaan. Yhtiön johtohenkilöstö kokoontuu kolme kertaa viikossa käsittelemään sekä yleisiä että koulutusasioita. Koulutuspäällikkö, päälennonopettaja ja pääteoriaopettaja kokoontuvat kerran viikossa, jolloin pääpaino on oppilaiden ja kurssien asioissa. Tämän lisäksi päälennonopettaja sekä lennonopettajat kokoontuvat kerran viikossa käsittelemään kulloinkin ajankohtaisia asioita. Näissä kokouksissa oli ennen onnettomuutta käsitelty kyseisen lento-oppilaan edistymistä lentokoulutuksessa. 2 ANALYYSI 2.1 Ohjaajan lentokoulutus Oppilaan lentokoulutus pyrittiin viemään läpi ilman pidempiä taukoja, koska hänen matkustusasiakirjansa vanhenisivat syyskuun 2010 lopussa. Oppilas lensi enimmillään kaksi lentoa päivässä. Hän lensi koulutusohjelman mukaisesti 16 koululentoa ennen ensimmäistä yksinlentoa lennettävää VTL1-välitarkastuslentoa. VTL1:n oppilas läpäisi hyväksytysti kolmannella yrityskerralla. Kummankin hylätyn tarkastuslennon jälkeen oppilas lensi yhden kertauslennon oman opettajansa kanssa. Kertauslennon sisällön suunnitteli oppilaan oma opettaja tarkastuslentäjältä saatujen tietojen perusteella. Lennonopettaja esitteli näkemyksensä lennon sisällöstä päälennonopettajalle, joka esitteli asian edelleen koulutuspäällikölle. Ylimääräisen koululennon hyväksyi koulutuspäällikkö todettuaan, että lennon sisältö on kyseisen oppilaan kohdalle sopiva. Suurimpina syinä tarkastuslentojen hylkäyksiin olivat sakkauksen oikaisussa liian suuri korkeuden menetys, ilmatilan seurannan puute lennolla sekä laskuissa loppuvedon yhteydessä ilmenneet ongelmat. Loppuvedon ajoittaminen oikeaan aikaan tuotti oppilaalle vaikeuksia ja aiheutti pomppuja laskukiidon alussa. Pomppuihin liittyen oppilaalla oli ollut koululennoilla taipumusta yrittää pitää kone maassa työntämällä ohjaussauvaa eteen. 2.2 Onnettomuuslento Oppilaan valmistautuessa lennolle hänen lennonopettajansa oli mukana valmistelussa ja antoi oppilaalle ohjeita laskukierroksen lentämisestä kiitotielle 09. He kävivät laskukierroksen maamerkit lävitse ja toimenpiteet eri vaiheissa. Opettaja oli korostanut, että kierros on lyhyt ja toimenpiteet pitää tehdä ripeästi, että ne ehtii tehdä oikea-aikaisesti. Oppilas ei ollut koko koulutusaikanaan tehnyt yhtään lentoonlähtöä tai laskua kiitotielle 09 tai 27. Kiitotie 09/27 on 316 metriä lyhyempi kuin kiitotie 18/36. Lyhyempi kiitotie aiheutti oppilaalle lisäkuormitusta. Hän oli myös kysellyt kavereiltaan kokemuksia kiitotielle 09 laskeutumisesta ja laskukierroksen lentämisestä. Kiitotie 09/27 täyttää hyvin kyseisen konetyypin kiitotievaatimukset. Läpilaskun voi suorittaa normaalimenetelmiä noudattaen. Kyseisessä tilanteessa lento-oppilaan toimintaa on voinut häiritä hänen vähäinen lentokokemuksensa ja ensimmäinen lasku kyseiselle kiitotielle sekä kiitotien 09 jälkeen olevat maastoesteet, jotka saavat kiitotien näyttämään todellista lyhyemmältä. 6

7 Oppilas lähti lennolle kiitotieltä 09. Lentoonlähtö sujui normaalisti. Oppilas kertoi paikantaneensa itsensä hyvin laskukierrokseen kartan mukaisesti. Välttääkseen liian tiukkaa loppulähestymistä hän päätti vähän leventää ja jatkaa myötätuuliosuutta. Omasta mielestään hän pääsi oikeaan loppuliu un aloituspisteeseen. Lähestyminen sujui normaalisti liukukulmavalojen mukaan. Koska kiitotie oli lyhyt, oppilas kertoi yrittäneensä laskeutua lähelle kynnystä. Tähän päästäkseen oppilas jyrkensi liukukulmaa juuri ennen laskeutumisen kriittistä vaihetta. Vähäisestä lentokokemuksesta johtuen hän ei onnistunut loiventamaan lentokonetta oikealla korkeudella, joten lasku tapahtui normaalia suuremmalla vajoamisnopeudella. Maakosketuksen jälkeen kone pomppasi ja lento-oppilas kertomansa mukaan yritti välttää lisäpomput vetämällä sauvasta. Tästä huolimatta pomppiminen jatkui. Tällöin oppilas päätti lisätä täyden tehon ja jatkaa läpilaskuna, vaikka ei saanutkaan konetta rauhoitettua tasaiseen laskukiitoon. Lentokoneen pomppiminen on aiheutunut ohjaajan virheellisestä pituusohjauksesta. Kiitotien alkupäässä olevat lievät kohoumat kiitotien pinnassa eivät tutkijoiden käsityksen mukaan ole aiheuttaneet pomppuja. Lentokoneen osittainen hallinnan menetys laskeutumisen jälkeen ja lyhyeltä näyttänyt kiitotie vaikuttivat todennäköisesti oppilaan päätökseen lisätä liian aikaisin täysi moottoriteho. Tällä toimenpiteellä oppilas arveli saavansa lentokoneen hallintaan. Täyden tehon ja riittämättömien ohjainliikkeiden seurauksena lentokone kääntyi moottorin pyörimissuunnasta johtuen vasemmalle kohti kiitotien sivussa olevia esteitä, tuulipussia ja tuulimittarin mastoa. Tällöin oppilas veti pakonomaisesti koneen ilmaan alinopeudella jyrkälle nousukulmalle ja valitsi samalla laskusiivekkeen lentoonlähtöasentoon (15 ). Epähuomiossa hän valitsi laskusiivekkeen täysin sisään. Tämän seurauksena sakkausnopeus kasvoi. Siivekkeen tultua sisään lentokone nousi juuri maavaikutuksen yläpuolelle, mikä edelleen kasvatti sakkausnopeutta. Jyrkän nousukulman vuoksi lentokoneen ilmanopeus ei päässyt kasvamaan riittävästi, jolloin kone sakkasi ja kaatui vasemmalle siivelleen. Alhaisen lentokorkeuden vuoksi lento-oppilas ei ehtinyt tehdä tarvittavia oikaisutoimenpiteitä ennen kuin kone törmäsi maahan. 2.3 Lentokoulutusorganisaation toiminta Lentokoulun lentokoulutuksesta vastaavat henkilöt olivat tietoisia oppilaan ongelmista viikkopalavereissa esiin tulleiden asioiden johdosta ja myöntäessään hänelle tarvittavia kertauslentoja lennonopettajien esitysten mukaisesti. Lennonopettajan tekemät merkinnät lentojen kulusta oppilaan lentokoulutusohjelmaan olivat puutteellisia tai ne olivat jääneet joiltakin lennoilta kokonaan tekemättä. Lento-oppilaan tekemissä kirjauksissa päiväkirjoihin oli myös puutteita ja epäselvyyksiä. Oppilaalla oli selvästi normaalia enemmän vaikeuksia omaksua tiettyjä asioita, joten lentokoulutusorganisaation olisi tullut selvittää tarkemmin mistä nämä ongelmat johtuivat. Oliko syynä opetuksen taso ja menetelmät vai oliko oppilaan omaksumiskyvyssä tai motivaatiossa jotain poikkeavaa vai mistä muista syistä ongelmat johtuivat ja miten ne olisi saatu korjattua. 2.4 Pelastustoiminta Ensimmäiset pelastusyksiköt olivat paikalla noin minuutti onnettomuuden jälkeen. He tarkastivat ohjaajan kunnon ja kuljettivat hänet sairaalaan lisätarkastuksiin. Tutkijoiden saapuessa paikalle lentokoneen magneetot olivat BOTH-asennossa ja akun johdot kiinnitettyinä. Pelastushenkilöstöllä ei ole varsinaista toimintaohjetta siitä, mihin lentokoneen hylyssä saa koskea esimerkiksi tulipalon syttymisen estämiseksi. Finavia Oyj 7

8 on julkaissut yleisimpiä lentokonetyyppejä koskevia ohjeita, joiden mukaan lentokoneiden tärkeimmät kytkimet on löydettävissä. 3 JOHTOPÄÄTÖKSET 3.1 Toteamukset 1. Lento-oppilaalla oli voimassa oleva lento-oppilaan lupakirja. 2. Ilma-aluksen lentokelpoisuustodistus ja todistus sen tarkastamisesta olivat voimassa. 3. Sääolosuhteet olivat hyvät. 4. Kyseessä oli oppilaan ensimmäinen laskeutuminen kiitotielle 09, joka on lyhyempi kuin hänen aiemmin käyttämänsä kiitotie 18/ Oppilas pyrki laskeutumaan lähelle kiitotien päätä, minkä seurauksena lentokoneen vajoamisnopeus laskeutumishetkellä oli normaalia suurempi. 6. Lentokone pomppasi maakosketuksen jälkeen useamman kerran lento-oppilaan virheellisten ohjainliikkeiden seurauksena. 7. Oppilas lisäsi täyden tehon, vaikka ei ollut saanut rauhoitettua konetta vielä normaaliin laskukiitoon. 8. Nopeassa tehonlisäyksessä oppilas ei saanut konetta hallintaan, vaan kone kaartoi vasemmalle kohti kiitotien reunaa. 9. Välttääkseen edessä olevat esteet oppilas veti koneen ilmaan alinopeudella jyrkälle nousukulmalle, jolloin nopeus ei päässyt kiihtymään. 10. Huomaamattaan oppilas oli valinnut laskusiivekkeen täysin sisään keskiasennon (15 ) sijasta, jolloin lentokoneen sakkausnopeus kasvoi. 11. Päästyään maavaikutuksen yläpuolelle noin 10 metrin korkeuteen lentokone sakkasi ja törmäsi maahan noin 120 metriä kiitotien vasemmalla puolella. 12. Lentokone liukui maassa perä edellä metriä pysyen kuitenkin pystyssä. 13. Lentokone vaurioitui korjauskelvottomaksi. 14. Henkilövahinkoja ei syntynyt. 15. Pelastushenkilöstö kuljetti ohjaajan sairaalaan tarkastettavaksi. 16. Pelastushenkilöstö ei kytkenyt lentokoneen magneettoja OFF-asentoon eikä irrottanut akun johtoja. 3.2 Onnettomuuden syy Läpilaskun aikana lento-oppilas menetti lentokoneen hallinnan virheellisten ohjainliikkeiden seurauksena. 8

9 Myötävaikuttaneita tekijöitä: - Kiitotie 09 näyttää todellista lyhyemmältä vastapäisen maaston muodon takia. - Oppilas pyrki laskeutumaan lähelle kiitotien päätä, minkä seurauksena laskeutuminen tapahtui normaalia suuremmalla vajoamisnopeudella. - Kyseessä oli lento-oppilaan ensimmäinen laskukierros ja laskeutuminen kiitotielle 09. Tämä kuormitti lento-oppilasta normaalia enemmän. 4 TURVALLISUUSSUOSITUKSET 4.1 Tutkinnan aikana toteutetut toimenpiteet Patria Pilot Training Oy on muuttanut tapahtuman jälkeen toimintaansa siten, että toisen VTL1-tarkastuslennon hylkäämisen jälkeen lento-oppilaan kertauslennon lentää päälennonopettaja. 4.2 Turvallisuussuositukset Tutkijat eivät esitä turvallisuussuosituksia, koska ilmailumääräykset yksityislentäjän lupakirjakoulutuksesta ovat riittävän kattavat. 4.3 Muita huomioita ja ehdotuksia Koulutusorganisaatioiden tulisi varmistaa, että lento-oppilaat tutustutetaan koululentojen aikana kaikkiin koulutuskentän kiitoteihin ennen ensimmäistä yksinlentoa. Määräaikaiskoulutuksissa lentoaseman pelastushenkilöstö tulisi perehdyttää yleisimpien konetyyppien polttoaine- ja sähkökytkimien sijaintiin ja käyttöön tulipalovaaran estämiseksi. 9

Ultrakevyen lentokoneen pakkolasku Pudasjärven lentopaikalla

Ultrakevyen lentokoneen pakkolasku Pudasjärven lentopaikalla Tutkintaselostus D4/2007L Ultrakevyen lentokoneen pakkolasku Pudasjärven lentopaikalla 3.2.2007 OH-U454 Ikarus C42B Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1 mukaan

Lisätiedot

Lento-onnettomuus Räyskälän lentopaikalla 24.8.2009

Lento-onnettomuus Räyskälän lentopaikalla 24.8.2009 Tutkintaselostus D7/2009L Lento-onnettomuus Räyskälän lentopaikalla 24.8.2009 OH-PDW Piper PA-25-235 Pawnee mod. OH-959 Rollanden-Schneider LS 1-f Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen

Lisätiedot

Ultrakevyelle lentokoneelle tapahtunut lentoonnettomuus Helsinki-Malmin lentoasemalla 21.4.2009

Ultrakevyelle lentokoneelle tapahtunut lentoonnettomuus Helsinki-Malmin lentoasemalla 21.4.2009 Tutkintaselostus D3/2009L Ultrakevyelle lentokoneelle tapahtunut lentoonnettomuus Helsinki-Malmin lentoasemalla 21.4.2009 OH-U478 Ikarus C42B Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13

Lisätiedot

Robinson R-44 -helikopterin pakkolasku Valkealassa 3.9.2007

Robinson R-44 -helikopterin pakkolasku Valkealassa 3.9.2007 Tutkintaselostus D15/2007L Robinson R-44 -helikopterin pakkolasku Valkealassa 3.9.2007 ES-HRW ROBINSON R-44 Astro Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1 mukaan

Lisätiedot

Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus Jyväskylän lentoaseman läheisyydessä 18.7.1997

Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus Jyväskylän lentoaseman läheisyydessä 18.7.1997 Tutkintaselostus C 21/1997 L Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus Jyväskylän lentoaseman läheisyydessä 18.7.1997 OH-PKT, Piper PA-28-181 OH-JLK, Cessna TU206G Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen

Lisätiedot

Ultrakevyen lentokoneen lento-onnettomuus Orivedellä 8.5.2013

Ultrakevyen lentokoneen lento-onnettomuus Orivedellä 8.5.2013 Raportti alustavasta tutkinnasta L2013-E1 Ultrakevyen lentokoneen lento-onnettomuus Orivedellä 8.5.2013 OH-U275 Rans Coyote II ES Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (ICAO:n Annex

Lisätiedot

D5/2008L Ultrakevyen lentokoneen laskuvaurio Hangossa

D5/2008L Ultrakevyen lentokoneen laskuvaurio Hangossa Onnettomuustutkintakeskus D-TUTKINTASELOSTUS Sörnäisten rantatie 33 C 00500 HELSINKI ILMAILU Puhelin: (09) 1606 7643 Fax: (09) 1606 7811 Sähköposti: onnettomuustutkinta@om.fi Internet: www.onnettomuustutkinta.fi

Lisätiedot

Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus 3.9.1997 Lappeenrannan lentoaseman läheisyydessä

Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus 3.9.1997 Lappeenrannan lentoaseman läheisyydessä Tutkintaselostus C 26/1997 L Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus 3.9.1997 Lappeenrannan lentoaseman läheisyydessä OH-HLT, Hughes 296C OH-CFQ, Cessna 172M OH-773, SZD-51-1 Kansainvälisen siviili-ilmailun

Lisätiedot

Vaaratilanne Joensuun lentoaseman läheisyydessä 13.3.1997

Vaaratilanne Joensuun lentoaseman läheisyydessä 13.3.1997 Tutkintaselostus B 4/1997 L Vaaratilanne Joensuun lentoaseman läheisyydessä 13.3.1997 MIG-21 UM Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1 mukaan ilmailuonnettomuuden

Lisätiedot

Lentokoneen vaurioituminen lentoonlähdössä Räyskälän lentopaikalla

Lentokoneen vaurioituminen lentoonlähdössä Räyskälän lentopaikalla Tutkintaselostus D7/2008L Lentokoneen vaurioituminen lentoonlähdössä Räyskälän lentopaikalla 14.8.2008 OH-SDZ M.S. 880B Rallye Club Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13)

Lisätiedot

Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus Lappeenrannan lähialueella

Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus Lappeenrannan lähialueella Tutkintaselostus C 6/1998 L Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus Lappeenrannan lähialueella 27.1.1998 OH-FAE, SF340 Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1 mukaan

Lisätiedot

Cessna 150 -lentokoneelle tapahtunut lentoonnettomuus

Cessna 150 -lentokoneelle tapahtunut lentoonnettomuus Tutkintaselostus D8/2009L Cessna 150 -lentokoneelle tapahtunut lentoonnettomuus Urjalassa 14.11.2009 OH-CTW CESSNA 150H Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1

Lisätiedot

Boeing 757-lentokoneen tekninen vika lennolla 22.2.2007

Boeing 757-lentokoneen tekninen vika lennolla 22.2.2007 Tutkintaselostus D5/2007L Boeing 757-lentokoneen tekninen vika lennolla 22.2.2007 OH-AFJ B757-200 Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1 mukaan ilmailuonnettomuuden

Lisätiedot

Purjelento-onnettomuus Nummelassa 4.6.2010

Purjelento-onnettomuus Nummelassa 4.6.2010 Tutkintaselostus D4/2010L Purjelento-onnettomuus Nummelassa 4.6.2010 OH-726 LS-6b Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1 mukaan ilmailuonnettomuuden ja sen vaaratilanteen

Lisätiedot

Helikopterin lentovaurio Vammalassa 24.3.2000

Helikopterin lentovaurio Vammalassa 24.3.2000 Tutkintaselostus C 8/2000 L Robinson R22 Mariner, OH-HWC Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1 mukaan ilmailuonnettomuuden ja sen vaaratilanteen tutkinnan tarkoituksena

Lisätiedot

Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus Utin lentopaikan läheisyydessä

Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus Utin lentopaikan läheisyydessä Tutkintaselostus C 19/1997 L Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus Utin lentopaikan läheisyydessä 29.6.1997 HB-VJB, Cessna 501 OH-ULK, Cessna 206G ja laskuvarjohyppääjät Kansainvälisen siviili-ilmailun

Lisätiedot

Keskeytetty lentoonlähtö laskeutuvan ilma-aluksen vuoksi Helsinki-Vantaan lentoasemalla 4.3.2007

Keskeytetty lentoonlähtö laskeutuvan ilma-aluksen vuoksi Helsinki-Vantaan lentoasemalla 4.3.2007 Tutkintaselostus D6/2007L Keskeytetty lentoonlähtö laskeutuvan ilma-aluksen vuoksi Helsinki-Vantaan lentoasemalla 4.3.2007 OH-EBE ja OH-LXM EMB145 ja A320 Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen

Lisätiedot

Helikopterin lentovaurio Lempäälässä

Helikopterin lentovaurio Lempäälässä Tutkintaselostus C 31/1997 L Helikopterin lentovaurio Lempäälässä 5.12.1997 OH-HWB Robinson R22 Beta Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1 mukaan ilmailuonnettomuuden

Lisätiedot

Rullaavan ilma-aluksen eksyminen Helsinki-Vantaan lentoaseman liikennealueella

Rullaavan ilma-aluksen eksyminen Helsinki-Vantaan lentoaseman liikennealueella Tutkintaselostus D3/2007L Rullaavan ilma-aluksen eksyminen Helsinki-Vantaan lentoaseman liikennealueella 24.1.2007 MTL589 Antonov Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13)

Lisätiedot

Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus Kuopion lentoaseman lähestymisalueella

Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus Kuopion lentoaseman lähestymisalueella Tutkintaselostus C 8a/1997 L Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus Kuopion lentoaseman lähestymisalueella 4.4.1997 SWW 2082, MD-83 Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13)

Lisätiedot

Yhteentörmäysvaara Porin lähestymisalueella 23.8.2010

Yhteentörmäysvaara Porin lähestymisalueella 23.8.2010 Tutkintaselostus D8/2010L Yhteentörmäysvaara Porin lähestymisalueella 23.8.2010 OH-PCE Piper PA-28-140 SP-KWN Jetstream J32 Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan

Lisätiedot

Tahaton lähestymisasun muutos 21.5.2010

Tahaton lähestymisasun muutos 21.5.2010 Tutkintaselostus D2/2010L Tahaton lähestymisasun muutos 21.5.2010 OH-LXL AIRBUS A320-214 Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1 mukaan ilmailuonnettomuuden ja

Lisätiedot

Lentovaurio Porin lentoasemalla 27.1.1998

Lentovaurio Porin lentoasemalla 27.1.1998 Tutkintaselostus C 5/1998 L OH-BBL Beechcraft A 36 Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1 mukaan ilmailuonnettomuuden ja sen vaaratilanteen tutkinnan tarkoituksena

Lisätiedot

Harrasterakenteisen helikopterin lentovaurio Kirkkonummella

Harrasterakenteisen helikopterin lentovaurio Kirkkonummella Tutkintaselostus C 4/2001 L Harrasterakenteisen helikopterin lentovaurio Kirkkonummella 8.5.2001 OH-XWY Rotorway Exec 90 Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1

Lisätiedot

Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus Oulun lentoaseman lähestymisalueella 28.3.1997

Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus Oulun lentoaseman lähestymisalueella 28.3.1997 Tutkintaselostus C 8/1997 L Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus Oulun lentoaseman lähestymisalueella 28.3.1997 SWW 2081, MD-83 FIN 3659, MD-80 Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen

Lisätiedot

Painopisteohjatun ultrakevyen lentokoneen lentoonnettomuus Valkeakosken Sääksmäellä 7.7.2008

Painopisteohjatun ultrakevyen lentokoneen lentoonnettomuus Valkeakosken Sääksmäellä 7.7.2008 Tutkintaselostus D3/2008L Painopisteohjatun ultrakevyen lentokoneen lentoonnettomuus Valkeakosken Sääksmäellä 7.7.2008 SE-YOZ Pegasus XL-Q Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex

Lisätiedot

Jämsässä 26.7.2008 ilma-alukselle OH-PEA tapahtunut lentovaurio

Jämsässä 26.7.2008 ilma-alukselle OH-PEA tapahtunut lentovaurio Tutkintaselostus D6/2008L Jämsässä 26.7.2008 ilma-alukselle OH-PEA tapahtunut lentovaurio OH-PEA Piper PA-28R-201 Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1 mukaan

Lisätiedot

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS LUO Määräys 1 (5) Asianumero Antopäivä: 10.10.2014 Säädösperusta: Ilmailulaki (1194/2009) 45 Voimaantulopäivä: 14.10.2014 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot: Tällä

Lisätiedot

Purjelento-onnettomuus Räyskälässä 24.6.2001

Purjelento-onnettomuus Räyskälässä 24.6.2001 Tutkintaselostus C 5/2001 L OH-876 PW-5 Smyk Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1 mukaan ilmailuonnettomuuden ja sen vaaratilanteen tutkinnan tarkoituksena

Lisätiedot

Saab 35 FS Draken ja Hawk MK.51A ilma-aluksille rullauksessa sattunut vaaratilanne Rovaniemen lentoasemalla 2.4.1998

Saab 35 FS Draken ja Hawk MK.51A ilma-aluksille rullauksessa sattunut vaaratilanne Rovaniemen lentoasemalla 2.4.1998 OSA 2 Tutkintaselostus C 4a/1998 L Saab 35 FS Draken ja Hawk MK.51A ilma-aluksille rullauksessa sattunut vaaratilanne Rovaniemen Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan

Lisätiedot

Kuumailmapallon vauriolento Porvoossa 5.6.1998

Kuumailmapallon vauriolento Porvoossa 5.6.1998 Tutkintaselostus C 13/1998 L OH-GSM, Linstrand A-120 Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1 mukaan ilmailuonnettomuuden ja sen vaaratilanteen tutkinnan tarkoituksena

Lisätiedot

Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus Tampere-Pirkkalan lentoaseman läheisyydessä 18.3.1997

Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus Tampere-Pirkkalan lentoaseman läheisyydessä 18.3.1997 Tutkintaselostus B 2/1997 L Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus Tampere-Pirkkalan lentoaseman läheisyydessä 18.3.1997 W 31, HN-402 W 32, HN-407 AY 5376, ATR-72 AY 4208, SF 340 Kansainvälisen siviili-ilmailun

Lisätiedot

EUT/MT Talvipäivät Lupakirjat ja niiden oikeuksien ylläpito

EUT/MT Talvipäivät Lupakirjat ja niiden oikeuksien ylläpito EUT/MT Talvipäivät Lupakirjat ja niiden oikeuksien ylläpito Jani Kosonen 12.3.2016 Ilmailun lupakirjat/trafi Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Yleistä Hakemukset ja muut asiakirjat lähetetään osoitteeseen

Lisätiedot

Rockwell 690A-lentokoneen laskutelinevika Helsinki- Vantaan lentoasemalla

Rockwell 690A-lentokoneen laskutelinevika Helsinki- Vantaan lentoasemalla Tutkintaselostus D10/2007L Rockwell 690A-lentokoneen laskutelinevika Helsinki- Vantaan lentoasemalla 20.6.2007 OH-UTI Rockwell 690A Turbo Commander Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen

Lisätiedot

Kansallisen ilma-aluksen miehitys

Kansallisen ilma-aluksen miehitys luonno Ilmailumääräys 1 (9) Antopäivä: 11.4.2013 Voimaantulopäivä: 12.4.2013 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Ilmailulain (1194/2009) 60 Muutostiedot: Tällä Liikenteen turvallisuusviraston määräyksellä

Lisätiedot

Vaaratilanne Maarianhaminan lentoasemalla 29.5.2010

Vaaratilanne Maarianhaminan lentoasemalla 29.5.2010 Tutkintaselostus D3/2010L Vaaratilanne Maarianhaminan lentoasemalla 29.5.2010 OH-BEX Beech C-90 Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1 mukaan ilmailuonnettomuuden

Lisätiedot

Purjelento-onnettomuus Vesivehmaalla 17.5.1998

Purjelento-onnettomuus Vesivehmaalla 17.5.1998 Tutkintaselostus C 12/1998 L OH-307 PIK 16 c Vasama Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1 mukaan ilmailuonnettomuuden ja sen vaaratilanteen tutkinnan tarkoituksena

Lisätiedot

Vaaratilanne Helsinki-Malmin lentoaseman liikennealueella

Vaaratilanne Helsinki-Malmin lentoaseman liikennealueella Tutkintaselostus D1/2009L Vaaratilanne Helsinki-Malmin lentoaseman liikennealueella 5.12.2008 OH-HMZ, Robinson R 22 RG-9, L36, L-90 TP Redigo Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13

Lisätiedot

Laskuvarjohyppyonnettomuus Räyskälän lentopaikalla 19.4.1997

Laskuvarjohyppyonnettomuus Räyskälän lentopaikalla 19.4.1997 Tutkintaselostus C 11/1997 L Laskuvarjohyppyonnettomuus Räyskälän lentopaikalla 19.4.1997 Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1 mukaan ilmailuonnettomuuden ja

Lisätiedot

Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus Vaasan lentoasemalla

Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus Vaasan lentoasemalla Tutkintaselostus C 12/1999 L Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus Vaasan lentoasemalla 7.5.1999 Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1 mukaan ilmailuonnettomuuden

Lisätiedot

Finavia Oyj 1.7.2011 KOULUTUSLENTOTOIMINTA HELSINKI-MALMIN LENTOASEMALLA

Finavia Oyj 1.7.2011 KOULUTUSLENTOTOIMINTA HELSINKI-MALMIN LENTOASEMALLA Finavia Oyj KOULUTUSLENTOTOIMINTA HELSINKI-MALMIN LENTOASEMALLA 2 (10) SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. YLEISTÄ ILMATILAN HALLINNASTA...3 2.1. Valvottu ja valvomaton ilmatila... 3 2.2. Minimilentokorkeudet...

Lisätiedot

Ultrakevytlentokoneen pakkolasku Ruukissa 29.8.2010

Ultrakevytlentokoneen pakkolasku Ruukissa 29.8.2010 Tutkintaselostus D9/2010L Ultrakevytlentokoneen pakkolasku Ruukissa 29.8.2010 OH-U482 FK9 MK IV Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1 mukaan ilmailuonnettomuuden

Lisätiedot

ONNETTOMUUSTUTKINTAKESKUS CENTRALEN FÖR UNDERSÖKNING AV OLYCKOR ACCIDENT INVESTIGATION BOARD FINLAND

ONNETTOMUUSTUTKINTAKESKUS CENTRALEN FÖR UNDERSÖKNING AV OLYCKOR ACCIDENT INVESTIGATION BOARD FINLAND ONNETTOMUUSTUTKINTAKESKUS CENTRALEN FÖR UNDERSÖKNING AV OLYCKOR ACCIDENT INVESTIGATION BOARD FINLAND Sörnäisten rantatie 33 C, 00580 Helsinki, Finland www.onnettomuustutkinta.fi Kalle Brusi, Onnettomuustutkintakeskus

Lisätiedot

Kevytilmailu Ry - KILA. KILA SAFE PILOT (KSP) Jatkokoulutusohjelma. Kevytilmailu - Light Aviation Ry

Kevytilmailu Ry - KILA. KILA SAFE PILOT (KSP) Jatkokoulutusohjelma. Kevytilmailu - Light Aviation Ry Kevytilmailu Ry - KILA KILA SAFE PILOT (KSP) Jatkokoulutusohjelma Kevytilmailu - Light Aviation Ry Ver. 1.005 10.7.2015 Esipuhe KILA SAFE PILOT (KSP) ohjelma on jatkokoulutus kokonaisuus ultrakevyt lentäjille.

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-46

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-46 .... ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-46 ILMAILUHALLINTO LUFHilRTS rörvrl.tni NGCN FINr

Lisätiedot

TUTKINTASELOSTUS LENTOKONEILLE OH-KOG JA OH-CVE OULUN LÄHESTYMISALUEELLA 4.6.1996 SATTUNEESTA VAARATILANTEESTA. N:o C 7/1996 L

TUTKINTASELOSTUS LENTOKONEILLE OH-KOG JA OH-CVE OULUN LÄHESTYMISALUEELLA 4.6.1996 SATTUNEESTA VAARATILANTEESTA. N:o C 7/1996 L ONNETTOMUUSTUTKINTAKESKUS Kasarmikatu 44 PL 1 00131 HELSINKI Puh. 09-18251, telefax 09-1825 7811 TUTKINTASELOSTUS LENTOKONEILLE OH-KOG JA OH-CVE OULUN LÄHESTYMISALUEELLA 4.6.1996 SATTUNEESTA VAARATILANTEESTA

Lisätiedot

Vesilentokoneen kaatuminen laskussa Nilsiän Tahkovuorella

Vesilentokoneen kaatuminen laskussa Nilsiän Tahkovuorella Tutkintaselostus D1/2008L Vesilentokoneen kaatuminen laskussa Nilsiän Tahkovuorella 24.5.2008 OH-CNW Cessna 180H Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1 mukaan

Lisätiedot

Tutkaporrastusminimin alitus Helsingin lähestymisalueella

Tutkaporrastusminimin alitus Helsingin lähestymisalueella Tutkintaselostus D16/2007L Tutkaporrastusminimin alitus Helsingin lähestymisalueella 5.9.2007 FIN166 ja SAS1712 A319 ja MD82 Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan

Lisätiedot

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS 1 (5) Antopäivä: x.x.2019 Voimaantulopäivä: x.x.2019 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki liikenteen palveluista (320/2017), II osan 13 luvun 2 Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot:

Lisätiedot

Malmin Ilmailukerho ry. PPL-kurssi lentokoulutus

Malmin Ilmailukerho ry. PPL-kurssi lentokoulutus Malmin Ilmailukerho ry. PPL-kurssi lentokoulutus Nimi: Lupakirjannumero: Arvoisa kurssilainen! Kädessäsi on ohjelma, jonka avulla sinut koulutetaan osaavaksi ja turvalliseksi lentokoneen ohjaajaksi. Käytä

Lisätiedot

LAPL(A)/PPL(A) question bank FCL.215, FCL.120 Rev LENTOTOIMINTA 070

LAPL(A)/PPL(A) question bank FCL.215, FCL.120 Rev LENTOTOIMINTA 070 LENTOTOIMINTA 070 1 1 Mille instanssille/instansseille Suomessa tapahtunut lento-onnettomuus tulee viipymättä ilmoittaa? Lähimmälle lennonjohtoyksilölle. Onnettomuuskoneen vakituiselle kotikentälle. Lähimmälle

Lisätiedot

Poikkeamatiedon hyödyntäminen ja menneen kauden vaaratilanteet - SIL/mt/vpj Nils Rostedt Lentoon!

Poikkeamatiedon hyödyntäminen ja menneen kauden vaaratilanteet - SIL/mt/vpj Nils Rostedt Lentoon! Poikkeamatiedon hyödyntäminen ja menneen kauden vaaratilanteet - SIL/mt/vpj Nils Rostedt Lentoon! Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Kokemuksia ja ajatuksia analyysiyhteistyöstä / NR Analyysiryhmäläisenä

Lisätiedot

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ilmailun tason 1 ja 2 turvallisuusindikaattorit Tammikuu-toukokuu 2013

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ilmailun tason 1 ja 2 turvallisuusindikaattorit Tammikuu-toukokuu 2013 Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ilmailun tason 1 ja 2 turvallisuusindikaattorit Tammikuu-toukokuu 213 Määritelmiä Vakavalla vaaratilanteella tarkoitetaan vaaratilannetta, jonka olosuhteista käy ilmi,

Lisätiedot

Moottoroidun Varjoliidon Koulutusohjelma

Moottoroidun Varjoliidon Koulutusohjelma Tämä koulutusohjelma on Suomen ilmailuliitto (SIL) ry:n hyväksymä yleisesti käytettävä koulutusohjelma, joka korvaa 7.12.2010 päivätyn koulutusohjeen. SIL on hyväksynyt koulutusohjelman 24.11.2010 ja se

Lisätiedot

LAPL(A)/PPL(A) question bank FCL.215, FCL.120 Rev LENTOTOIMINTA 070

LAPL(A)/PPL(A) question bank FCL.215, FCL.120 Rev LENTOTOIMINTA 070 LENTOTOIMINTA 070 1 1 Mille instanssille/instansseille Suomessa tapahtunut lento-onnettomuus tulee viipymättä ilmoittaa? Onnettomuuskoneen vakituiselle kotikentälle. Onnettomuustutkintakeskukselle ja poliisille.

Lisätiedot

Riippuliito-onnettomuus Kilpisjärvellä Saanatunturilla 30.4.1997

Riippuliito-onnettomuus Kilpisjärvellä Saanatunturilla 30.4.1997 Tutkintaselostus C 9/1997 L Riippuliito-onnettomuus Kilpisjärvellä Saanatunturilla 30.4.1997 Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1 mukaan ilmailuonnettomuuden

Lisätiedot

Vaaratilanne Vaasan lentoasemalla 15.12.1999

Vaaratilanne Vaasan lentoasemalla 15.12.1999 Tutkintaselostus C 23/1999 L LN-TDY, Embraer 110 Bandeirante HW-334, Hawk Mk 51 Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1 mukaan ilmailuonnettomuuden ja sen vaaratilanteen

Lisätiedot

Lentolupakirjoja koskevia yleisiä määräyksiä

Lentolupakirjoja koskevia yleisiä määräyksiä LUONNOluonnluonn Määräys 1 (5) Antopäivä: 5.9.2018 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 47 Voimaantulopäivä: 7.9.2018 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Muutostiedot: Tällä määräyksellä

Lisätiedot

Lento-onnettomuus Helsinki-Malmin lentoaseman läheisyydessä

Lento-onnettomuus Helsinki-Malmin lentoaseman läheisyydessä Tutkintaselostus C 23/1998 L Lento-onnettomuus Helsinki-Malmin lentoaseman läheisyydessä 9.10.1998 OH-PCQ Piper-PA-140 Mod Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan

Lisätiedot

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS 1 (5) Antopäivä: 5.6.2019 Voimaantulopäivä: 6.6.2019 Säädösperusta: Laki liikenteen palveluista (320/2017) 131 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot: Tällä määräyksellä

Lisätiedot

Ultrakevyen lentokoneen hallinnan menetys ilmassa ja pakkolasku Vampulassa 22.6.2008

Ultrakevyen lentokoneen hallinnan menetys ilmassa ja pakkolasku Vampulassa 22.6.2008 Tutkintaselostus D2/2008L Ultrakevyen lentokoneen hallinnan menetys ilmassa ja pakkolasku Vampulassa 22.6.2008 OH-U545 Quad City Ultralight Aircraft Corporation Challenger II Kansainvälisen siviili-ilmailun

Lisätiedot

SUIO Opettajakertauskoulutus Kertauskoulu- ja tyyppilennot (Eroavaisuus perehdyttämiskoulutus)

SUIO Opettajakertauskoulutus Kertauskoulu- ja tyyppilennot (Eroavaisuus perehdyttämiskoulutus) Kertauskoulu- ja tyyppilennot (Eroavaisuus perehdyttämiskoulutus) Kertauskoululento vaurioita 2017 ja 2018 johdatuksena asioihin 1. 7. 2017 Kertauskoululento hallinnan menetys 2. 5. 2018 Kertauskoululento

Lisätiedot

Ultrakevyen lentokoneen laskuvaurio Pattijoella 18.4.1998

Ultrakevyen lentokoneen laskuvaurio Pattijoella 18.4.1998 Tutkintaselostus C 10/1998 L Ultrakevyen lentokoneen laskuvaurio Pattijoella 18.4.1998 OH-U130 Renegade II Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1 mukaan ilmailuonnettomuuden

Lisätiedot

B757 polttoainevuoto lennolla

B757 polttoainevuoto lennolla Tutkintaselostus D9/2007L B757 polttoainevuoto lennolla 9.6.2007 OH-AFJ B757 Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1 mukaan ilmailuonnettomuuden ja sen vaaratilanteen

Lisätiedot

Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus Kuopion lentoasemalla

Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus Kuopion lentoasemalla Tutkintaselostus C 8/1998 L Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus Kuopion lentoasemalla 20.3.1998 Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1 mukaan ilmailuonnettomuuden

Lisätiedot

Pyöräalustaisten liitimien koulutusohjelma

Pyöräalustaisten liitimien koulutusohjelma Tämä on Suomen ilmailuliitto (SIL) ry:n hyväksymä yleisesti käytettävä. SIL on hyväksynyt n 30.11.2012 ja se astuu voimaan. Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1. Yleistä... 2 2. Koulutuksen aloittamisvaatimukset...

Lisätiedot

PAKKASPARLAMENTTI 2013

PAKKASPARLAMENTTI 2013 PAKKASPARLAMENTTI 2013 OH-1000, 2.10.2011 JACA Kone SUIO:n DuoDiscus, OH-1000 Pilot 2100h, co-pilot 670h Molemmilla aiempaa kokemusta Jacassa lentämisessä, kyseisen leirin aikana 18-19 tuntia. Noin kahden

Lisätiedot

Harrasteilmailun turvallisuuden analysointi, lentokaudet 2012 2013. Jorma Laine

Harrasteilmailun turvallisuuden analysointi, lentokaudet 2012 2013. Jorma Laine Harrasteilmailun turvallisuuden analysointi, lentokaudet 2012 2013 Jorma Laine Oma tausta Purjelentoa vuodesta 1974, noin 2000 h Purjelennon opettaja Moottoripurjelentäjä noin 350 h Moottoripurjelennon

Lisätiedot

Ilmailuonnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkinta turvallisuuden edistäjänä. Johtaja, dosentti Veli-Pekka Nurmi Onnettomuustutkintakeskus

Ilmailuonnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkinta turvallisuuden edistäjänä. Johtaja, dosentti Veli-Pekka Nurmi Onnettomuustutkintakeskus Ilmailuonnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkinta turvallisuuden edistäjänä Johtaja, dosentti Veli-Pekka Nurmi Onnettomuustutkintakeskus Ilmailuonnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkinta turvallisuuden

Lisätiedot

Ilma-aluksen miehitys

Ilma-aluksen miehitys luonno Määräysluonnos 1 (8) Antopäivä: [pp.kk.vvvv] Säädösperusta: Ilmailulain (1194/2009) 60 Voimaantulopäivä: 8.4.2013 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: Tällä Liikenteen turvallisuusviraston määräyksellä

Lisätiedot

Lentokoneen Lake LA-4-200 Buccaneer" epäonnistunut vesilasku Puruveteen 19.8.1999

Lentokoneen Lake LA-4-200 Buccaneer epäonnistunut vesilasku Puruveteen 19.8.1999 Tutkintaselostus C 19/1999 L Lentokoneen Lake LA-4-200 Buccaneer" epäonnistunut vesilasku Puruveteen 19.8.1999 Lake LA-4-200 Buccaneer N6187V Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 62. Ympäristölautakunta 13.06.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 62. Ympäristölautakunta 13.06.2013 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.06.2013 Sivu 1 / 1 2594/11.01.04/2013 62 Lausunto Finavia Oyj:lle Helsinki-Vantaan lentoaseman liikenteen meluntorjunnan toimintasuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Kari Kavasto,

Lisätiedot

LENTOTURVALLISUUTTA VAARANTANUT TAPAUS OULUN LÄHI- JA LÄHESTYMISALUEELLA 20.8.1996. Tutkintaselostus No: C14/1996 L

LENTOTURVALLISUUTTA VAARANTANUT TAPAUS OULUN LÄHI- JA LÄHESTYMISALUEELLA 20.8.1996. Tutkintaselostus No: C14/1996 L ONNETTOMUUSTUTKINTAKESKUS Kasarmikatu 44 PL 1 00131 Helsinki Puh. 09-18251, telefax 09-18257811 LENTOTURVALLISUUTTA VAARANTANUT TAPAUS OULUN LÄHI- JA LÄHESTYMISALUEELLA 20.8.1996 Tutkintaselostus No: C14/1996

Lisätiedot

Lennonopettajien kertauskoulutus Räyskälä 10.12.2011. Harrasteilmailuyksikkö, Jarmo Selonen

Lennonopettajien kertauskoulutus Räyskälä 10.12.2011. Harrasteilmailuyksikkö, Jarmo Selonen Lennonopettajien kertauskoulutus Räyskälä 10.12.2011 Harrasteilmailuyksikkö, Jarmo Selonen KANSALLISISTA JA JAR-FCL VAATIMUKSISTA EASA PART-FCL VAATIMUKSIIN LUENNON SISÄLTÖÄ EASAN säädösrakennetta /määräysprosessi

Lisätiedot

ONNETTOMUUSTUTKINTAKESKUS CENTRALEN FÖR UNDERSÖKNING AV OLYCKOR

ONNETTOMUUSTUTKINTAKESKUS CENTRALEN FÖR UNDERSÖKNING AV OLYCKOR ONNETTOMUUSTUTKINTAKESKUS CENTRALEN FÖR UNDERSÖKNING AV OLYCKOR ACCIDENT INVESTIGATION BOARD FINLAND Sörnäisten rantatie 33 C, 00580 Helsinki, Finland www.onnettomuustutkinta.fi J h ihi li Juhani Hipeli

Lisätiedot

Lentovaurio Viitasaaren lentopaikalla 4.8.1999

Lentovaurio Viitasaaren lentopaikalla 4.8.1999 Tutkintaselostus C 17/1999 L OH-U247 S-6 Coyote II mod. Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1 mukaan ilmailuonnettomuuden ja sen vaaratilanteen tutkinnan tarkoituksena

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AUTOGYROLENTÄJÄN LUPAKIRJA

ILMAILUMÄÄRÄYS AUTOGYROLENTÄJÄN LUPAKIRJA ... ILMAILUHALLINTO LUFHAAT5f0RVR,TNIN GEN FINNISH CNil fw,frjon AU"HORJTV ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-80 5.5.2009 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi

Lisätiedot

Harrastuslennonopettajien kertauskoulutus EFRY 12.-13.12.

Harrastuslennonopettajien kertauskoulutus EFRY 12.-13.12. Tarkastuslennoilla havaittua Jorma Laine Ensimmäinen lento tarkastuslentäjänä 23.9.1979 K-7, OH-253 Lentokoe Lupakirjan myöntämiseksi Vesilento-oikeuden saamiseksi ultralla Hinauslentäjäoikeuden saamiseksi

Lisätiedot

LAPL(A)/PPL(A) question bank FCL.215, FCL.120 Rev LENTOTOIMINTA 070

LAPL(A)/PPL(A) question bank FCL.215, FCL.120 Rev LENTOTOIMINTA 070 LENTOTOIMINTA 070 1 Mille instanssille/instansseille Suomessa tapahtunut lento-onnettomuus tulee viipymättä ilmoittaa? Onnettomuuskoneen vakituiselle kotikentälle. Lähimmälle lennonjohtoyksilölle. Lähimmälle

Lisätiedot

Miksi fiksu hölmöilee ilmassa? Johtaja, dosentti Veli-Pekka Nurmi Onnettomuustutkintakeskus

Miksi fiksu hölmöilee ilmassa? Johtaja, dosentti Veli-Pekka Nurmi Onnettomuustutkintakeskus Miksi fiksu hölmöilee ilmassa? Johtaja, dosentti Veli-Pekka Nurmi Onnettomuustutkintakeskus Näissä ainakin B2/1999L, Mikkeli (1 kuollut) B3/2008L, Taipalsaari (3 kuollutta) D3/2008L, Valkeakoski (ohjaaja

Lisätiedot

LAPL(A)/PPL(A) question bank FCL.215, FCL.120 Rev LENTOTOIMINTA 070

LAPL(A)/PPL(A) question bank FCL.215, FCL.120 Rev LENTOTOIMINTA 070 LENTOTOIMINTA 070 1 1 Mille instanssille/instansseille Suomessa tapahtunut lento-onnettomuus tulee viipymättä ilmoittaa? Onnettomuuskoneen vakituiselle kotikentälle. Onnettomuustutkintakeskukselle ja poliisille.

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS ULTRAKEVYTLENTÄJÄN LUPAKIRJA

ILMAILUMÄÄRÄYS ULTRAKEVYTLENTÄJÄN LUPAKIRJA .... ILMAILUHALLINTO luftffiatsforva _ TNtNGCN finn!sh CML AVIW!ON flutiioility ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-70 5.5. 2009 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi

Lisätiedot

Ultrakevyen amfibiolentokoneen syöksyminen veteen Taipalsaarella 26.6.2010

Ultrakevyen amfibiolentokoneen syöksyminen veteen Taipalsaarella 26.6.2010 Tutkintaselostus D6/2010L Ultrakevyen amfibiolentokoneen syöksyminen veteen Taipalsaarella 26.6.2010 OH-U567 SeaMax M-22 Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1

Lisätiedot

Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus Rovaniemen lentoaseman läheisyydessä 15.3.1997

Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus Rovaniemen lentoaseman läheisyydessä 15.3.1997 Tutkintaselostus B 4a/1997 L Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus Rovaniemen lentoaseman läheisyydessä 15.3.1997 Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1 mukaan

Lisätiedot

Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus Tampere-Pirkkalan lentoaseman kiitotiellä 1.9.1997

Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus Tampere-Pirkkalan lentoaseman kiitotiellä 1.9.1997 Tutkintaselostus C 25/1997 L Korjattu selostus Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus Tampere-Pirkkalan lentoaseman kiitotiellä 1.9.1997 OH-PEU, PA-28-161 OH-XHN, CHRISTEN EAGLE II Kansainvälisen siviili-ilmailun

Lisätiedot

Tutkintaselostus. Riippuliito-onnettomuus Jämin lentopaikalla C22/1997 L. Firebird Uno Piccolo

Tutkintaselostus. Riippuliito-onnettomuus Jämin lentopaikalla C22/1997 L. Firebird Uno Piccolo Tutkintaselostus C22/1997 L Riippuliito-onnettomuus Jämin lentopaikalla 1.8.1997 Firebird Uno Piccolo 1 1. PERUSTIEDOT Ilma-alus Riippuliidin Firebird Uno Piccolo painorajat 50-75 kg Onnettomuuspaikka

Lisätiedot

ATR 42-lentokoneen tahaton poikkeaminen vakiolähtöreitiltä

ATR 42-lentokoneen tahaton poikkeaminen vakiolähtöreitiltä Tutkintaselostus D1/2007L ATR 42-lentokoneen tahaton poikkeaminen vakiolähtöreitiltä 8.1.2007 OH-ATB ATR 42-500 Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1 mukaan

Lisätiedot

Ajankohtaista PART-FCL lupakirjoista

Ajankohtaista PART-FCL lupakirjoista Ajankohtaista PART-FCL lupakirjoista Tiedotustilaisuus: Pienet hyväksytyt koulutusorganisaatiot non-complex ATO Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Aikataulu, merkittäviä päivämääriä ja muutoksia PART-FCL

Lisätiedot

Lentoliikenteen turvallisuus Ilmailun turvallisuuskulttuuri. Kim Salonen Ylijohtaja 7.9.2009

Lentoliikenteen turvallisuus Ilmailun turvallisuuskulttuuri. Kim Salonen Ylijohtaja 7.9.2009 Lentoliikenteen turvallisuus Ilmailun turvallisuuskulttuuri Kim Salonen Ylijohtaja 7.9.2009 Ilmailun turvallisuus Ilmailu on perusluonteeltaan riskialtista toimintaa Turvallisuuden parantaminen ja ylläpitäminen

Lisätiedot

Matkustamomiehistön jäsenen loukkaantuminen turbulenssissa 8.5.2009

Matkustamomiehistön jäsenen loukkaantuminen turbulenssissa 8.5.2009 Tutkintaselostus D5/2009L Matkustamomiehistön jäsenen loukkaantuminen turbulenssissa 8.5.2009 OH-LTN Airbus A330 Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1 mukaan

Lisätiedot

HELIKOPTERILLE OH-HWA SIILINJÄRVELLÄ 11.07.1997 TAPAHTUNUT LENTOVAURIO

HELIKOPTERILLE OH-HWA SIILINJÄRVELLÄ 11.07.1997 TAPAHTUNUT LENTOVAURIO ONNETTOMUUSTUTKINTAKESKUS Kasarmikatu 44 PL 1 00131 HELSINKI Puh. 09-18251, telefax 09-18257811 HELIKOPTERILLE OH-HWA SIILINJÄRVELLÄ 11.07.1997 TAPAHTUNUT LENTOVAURIO Tutkintaselostus N:o C 20/1997 L Tämä

Lisätiedot

Ilmailumääräys 1 (8) Voimassa: Toistaiseksi

Ilmailumääräys 1 (8) Voimassa: Toistaiseksi Ilmailumääräys 1 (8) TRAFI/4841/03.04.00.00/2011 OPS M2-9 Antopäivä: 6.7.2011 Voimaantulopäivä: 1.8.2011 Säädösperusta: Ilmailulaki (1194/2009) 6 ja 78 :n 4 momentti. Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot:

Lisätiedot

Lähestymiskorkeuden alitus Rovaniemen lähialueella 17.12.1997

Lähestymiskorkeuden alitus Rovaniemen lähialueella 17.12.1997 Tutkintaselostus C 33/1997 L Lähestymiskorkeuden alitus Rovaniemen lähialueella 17.12.1997 OH-LPE, DC-9-83 Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1 mukaan ilmailuonnettomuuden

Lisätiedot

Tampereen aluelennonjohdon länsisektorissa sattunut vaaratilanne

Tampereen aluelennonjohdon länsisektorissa sattunut vaaratilanne Tutkintaselostus C 13/1997 L Tampereen aluelennonjohdon länsisektorissa sattunut vaaratilanne 20.5.1997 OH-KRC, ATR 72 OH-COC, Cessna 500 Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex

Lisätiedot

LENTOKONEEN D-ENPO, Piper PA-18-150 LASKU- VAURIO NÄRPIÖSSÄ 26.6.1997. Tutkintaselostus N:o C 17/1997 L

LENTOKONEEN D-ENPO, Piper PA-18-150 LASKU- VAURIO NÄRPIÖSSÄ 26.6.1997. Tutkintaselostus N:o C 17/1997 L ONNETTOMUUSTUTKINTAKESKUS Kasarmikatu 44 PL 1 00131 HELSINKI Puh. 09-18251, telefax 09-18257811 LENTOKONEEN D-ENPO, Piper PA-18-150 LASKU- VAURIO NÄRPIÖSSÄ 26.6.1997 Tutkintaselostus N:o C 17/1997 L Tämä

Lisätiedot

Lento-onnettomuus Helsinki-Malmin lentoasemalla 9.1.2002

Lento-onnettomuus Helsinki-Malmin lentoasemalla 9.1.2002 Tutkintaselostus B 1/2002 L Lento-onnettomuus Helsinki-Malmin lentoasemalla 9.1.2002 OH-NTM AS 202-18 A4 Bravo Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1 mukaan ilmailuonnettomuuden

Lisätiedot

Vaurio laskeutumisessa Piikajärvellä

Vaurio laskeutumisessa Piikajärvellä Tutkintaselostus C 6/2001 L OH-XJP Lancair 320 Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1 mukaan ilmailuonnettomuuden ja sen vaaratilanteen tutkinnan tarkoituksena

Lisätiedot

Voimassa: toistaiseksi. Muutostiedot: Tällä määräyksellä kumotaan 2.12.2008 annettu lentotyötä koskeva ilmailumääräys OPS M1-23 LENTOTYÖ

Voimassa: toistaiseksi. Muutostiedot: Tällä määräyksellä kumotaan 2.12.2008 annettu lentotyötä koskeva ilmailumääräys OPS M1-23 LENTOTYÖ lu 1 (6) Antopäivä: 11.2.2015 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 70 Voimaantulopäivä: 15.2.2015 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Muutostiedot: Tällä määräyksellä kumotaan 2.12.2008

Lisätiedot

Ultrakevyen lentokoneen OH-U312 koelento

Ultrakevyen lentokoneen OH-U312 koelento Ultrakevyen lentokoneen OH-U312 koelento ref aihe huom 1 trimmi edessä, nopeus Vs, hallintavoima 1.1 trimmi edessä, nopeus Vne, hallintavoima 1.2 trimmi takana, nopeus Vs, hallintavoima 1.3 trimmi takana,

Lisätiedot

Vaaratilanne Helsinki-Vantaan lentoasemalla 28. 1. 1999

Vaaratilanne Helsinki-Vantaan lentoasemalla 28. 1. 1999 Tutkintaselostus C 1/1999 L OH-LYY, DC-9-51 OH-LMH, DC-9-82 (MD-82) Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1 mukaan ilmailuonnettomuuden ja sen vaaratilanteen tutkinnan

Lisätiedot