5 Lennät VFR-purjelentoa ilmaliikennepalvelureitin alapuolella FL 55. Tällöin lennät ilmatilaluokassa 1. A 2. C 3. D 4. G 5. E

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "5 Lennät VFR-purjelentoa ilmaliikennepalvelureitin alapuolella FL 55. Tällöin lennät ilmatilaluokassa 1. A 2. C 3. D 4. G 5. E"

Transkriptio

1 5 Lennät VFRpurjelentoa ilmaliikennepalvelureitin alapuolella FL 55. Tällöin lennät ilmatilaluokassa 1. A 2. C 3. D 4. G 5. E 4 Lentopaikan merkinantopaikalle sijoitettu valkoinen kaksoisristi tarkoittaa: 1. poikittaiskiitotiellä helikopteritoimintaa 2. lentopaikalla purjelentotoimintaa ja että muilla ilmaaluksilla lentäminen ei ole sallittua ilman erityislupaa 3. lentopaikalla purjelentotoimintaa, jota suoritetaan parhaillaan 4. voimakasta ristituulta 5. noudatettava erityistä varovaisuutta lähestymisessä ja laskussa 3 Lentonäkyvyydellä tarkoitetaan: 1. valtuutetun havainnontekijän määrittelemä näkyvyys lentopaikalla 2. pystysuoraa l. vertikaalinäkyvyyttä koneesta 3. näkyvyyttä ilmaaluksen ohjaamosta eteenpäin lennon aikana 4. lentokoneen näkyvyyttä maasta 5. kiitotienäkyvyyttä 2 Lentosääntöjen noudattamisesta vastaa: 1. ilmaaluksen ohjaaja 2. ilmaaluksen perämies 3. purjelentotoiminnan ohjaaja 4. ilmaaluksen päällikkö 5. lennonjohtaja 1 Ilmaaluksen päällikön on annettava selvitys lentoturvallisuutta vaarantaneesta tapauksesta tai lentotoiminnassa sattuneesta vauriosta mahdollisimman pian tapahtuman jälkeen ja se on toimitettava edelleen Ilmailulaitoksen lentoturvallisuushallintoon tapahtumahetkestä lukien: tunnin kuluessa tunnin kuluessa tunnin kuluessa tunnin kuluessa tunnin kuluessa 22 Ilmaaluksen matkapäiväkirjan tulee olla mukana: 1. kaikilla lennoilla 2. kaikilla muilla paitsi paikallislennoilla 3. vain yli puolen tunnin lennoilla 4. vain, jos lento tai osa siitä tapahtuu valvotussa ilmatilassa 5. ei välttämättä tarvitse olla mukana 23 Vaaraalue merkitään: 1. DGS 2. D 3. P 4. R 5. G

2 7 Radiopuhelimitse lausuttu sana MAYDAY (kolme kertaa) tarkoittaa, että 1. vakava ja välitön vaara uhkaa ilmaalusta ja se pyytää pikaista apua 2. vakava ja välitön huonon sään vaara uhkaa lentoliikennettä ja ilmaalus haluaa varoittaa siitä 3. vakava ja välitön vaara uhkaa jotakin ilmaalusta, josta toinen ilmaalus haluaa ilmoittaa 4. vakava ja välitön vaara uhkaa lentoasemaa ja sen laitteita 5. vakava ja välitön vaara uhkaa laivaa ja ilmaalus on huomannut asian 8 Yön katsotaan vallitsevan auringonlaskun ja nousun välisenä aikana: 1. puoli tuntia auringon laskun jälkeen 2. ellei valaistua kohdetta voida selvästi erottaa 8 km etäisyydeltä 3. jos näkyvyys on alle 8 km 4. ellei valaisematonta kohdetta voida selvästi erottaa 8 km etäisyydeltä 5. jos näkyvyys on alle 5 km ja pilvikorkeus alle 450 m (1500 FT) 6 Mikä seuraavista väittämistä on väärä: Lentosuunnitelma on aina esitettävä VFRlennosta tai lennon osasta kun: 1. lento suuntautuu valtakunnan rajan yli 2. lento suuntautuu sotilaslennonjohtoalueelle sen voimassaoloaikana 3. lennolle annetaan lennonjohtopalvelua 4. lennetään päivällä G ilmatilassa 5. lennettäessä AFISvyöhykkeellä 11 Haluat tietää mitkä ovat ilmailuviranomaisen vaatimukset pilvilentokelpuutuksen saamiseksi. Tämän saat selville ilmailumääräysja tiedotuskokoelman osasta: 1. GEN 2. OPS 3. TRG 4. PEL 5. AIR 10 Lentäessäsi liitimellä lähestyy oikealta puoleltasi leikkaavalla lentosuunnalla toinen liidin suunnilleen samalla lentokorkeudella, tällöin: 1. säilytät ohjaussuuntasi ja nopeutesi 2. se väistää, joka huomaa toisen ensin 3. kummatkin ovat velvollisia väistämään 4. olet velvollinen väistämään toista liidintä 5. toinen liidin on velvollinen väistämään sinua 9 Maassa olevalle ilmaalukselle annettu valomerkki; punainen vilkkuvalo tarkoittaa: 1. seis 2. palaa lähtökohtaasi 3. sytytä koneesi vilkkumajakka 4. poistu käytössä olevalta laskualueelta 5. anna tietä toiselle ilmaalukselle CAVOK tarkoittaa: 1. alueennuste 2. ammuntaalue 3. ei pilviä 4. näkyvyys, pilvisyys ja vallitseva sää ovat määrättyjä arvoja tai olosuhteita paremmat 5. raekuuroja

3 Lyhenne AFIS tarkoittaa 1. lähestymisalueiden automaattinen tiedotus palvelu 2. kiinteä ilmailuviestiverkko 3. lentopaikan lentotiedotuspalvelu 4. ilmavoimien tiedotuskokoelma 5. ammuntaalue 26, Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa: 1. E ilmatila on valvomatonta ilmatilaa 2. G+ ilmatila on valvottua ilmatilaa 3. Suomen lentotiedotusalueilla ei ole Eilmatilaa 4. D ilmatila on valvomatonta 5. lähialueet ovat valvottua ilmatilaa ao. lennonjohtoelimen kiinnioloaikoina 27 Lennonjohtotornista ammuttu punainen valoammus tarkoittaa (ilmaalukselle, jonka moottori on käynnissä) 1. lentopaikka vaarallinen, älä laske 2. sotilasilmaaluksia lähdössä, poistu lähialueelta 3. huolimatta aikaisemmista ohjeista älä laske toistaiseksi 4. palaa laskua varten 5. vaara 12, Lähialueen yläraja Kuopion lentoasemalla on: m (2500 FT) GND m (1100 FT) MSL m (2500 FT) MSL m (1500 FT) GND m (1000 FT) MSL 14, Merkintä QFE tarkoittaa korkeusmittariasetusta, joka on säädetty osoittamaan korkeutta: 1. vertailutasosta, esim. kiitotien kynnyksestä 2. keskimääräisestä merenpinnasta 3. keskimääräisestä maanpinnasta 4. lentopintoina (asetuksella 1031,2 hpa) 5. lentopintoina (standardiasetuksella 1013,2 hpa) 13, Rullaavalle ilmaalukselle annettu valomerkki jatkuva punainen valo tarkoittaa: 1. käänny vasemmalle 2. palaa lähtökohtaasi 3. pysähdy 4. rullaa pois käytössä olevalta laskualueelta 5. pysähdy ennen kuin ylität kiitotien 27 Lentosäännöistä voit poiketa, mikäli: 1. se nopeuttaa matkan joutumista 2. lennät valvomattomassa ilmatilassa 3. matkustajana on VIPhenkilö esim. presidentti 4. se turvallisuussyistä on ehdottoman välttämätöntä 5. mukana on Ilmailulaitoksen tarkastuslentäjä

4 28 että alus on lennolle lähdettäessä lentokelpoinen vastaa: 1. ilmaaluksen ohjaaja 2. Ilmailulaitos 3. ilmaaluksesta vastaava mekaanikko 4. lentokelpoisuustodistuksen myöntäjä 5. ilmaaluksen päällikkö 3. Korkeusmittarin asetuksen on oltava hpa kaikilla purjelennoilla, jotka suoritetaan yli korkeuden: m (3000 FT) MSL m (500 FT) MSL 3. FL FL m (5000 FT) MSL 16. Lennät harjoitusalueella ja huomaat tulipalon läheisessä maatalossa. Radioliikenne on erittäin vilkasta. Oikea tapa saada viestitettyä varoitus lennonjohdolle on toistaa sanontaa (a e), ja sen jälkeen kertoa mistä on kysymys 1. MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY 2. FIRE 3. PAN, PAN 4. ATTENTION 5. CAUTION 17. VFRlennolla päivällä ilmatilaluokissa F, G+ ja G on liitimellä lentokorkeuden ollessa enintään 900 m (3000 FT) MSL tai 300 m (1000 FT) maastosta, kumpi ylempi. Tulee säilyttää vähintään: (jotta lennetään VMC olosuhteissa) 1. lentonäkyvyys 1.5 km, selvästi erossa pilvestä ja maan tai veden pinta näkyvissä 2. lentonäkyvyys vähintään 8 km, pilvikorkeus vähintään 1500 jalkaa 3. lentonäkyvyys vähintään 5 km, etäisyys pilviin vähintään 1500 metriä vaakasuunnassa ja 1000 jalkaa pystysuunnassa 4. lentonäkyvyys vähintään 5 km, pilvikorkeus vähintään 1000 jalkaa 5. lentonäkyvyys vähintään 1,5 km, pilvikorkeus vähintään 500 jalkaa

5 31. Olet matkalennolla. Huomaat reitillesi osuvan kartalla vinosti viivoitetun pienehkön alueen, jonka keskellä on kirjain P, kirjainten ja numeroiden välissä. Tällöin: 1. lennät alueen P yli suuremmalla nopeudella 2. kierrät alueen P 3. muutat lentosuuntaasi alueen P kohdalla pohjoiseen 4. lennät normaalilla korkeudella alueen P yli 5. saat lentää alueen P yli lennonjohdon luvalla 30. Liikennealueelle vaakasuoraan asetetut, valkoiset tai keltaiset, selvästi erottuvat ristit tarkoittavat: 1. purjelentotoimintaa 2. niillä merkitty osa liikennealueesta on käyttökelvoton 3. ilmaaluksen on lentoonlähdössä, laskussa ja rullauksessa käytettävä vain kiito ja rullausteitä 4. laskeutuminen kielletty 5. ilmaaluksen on laskeuduttava niillä merkitylle alueelle 18 Lentopinnan FL 95 alapuolelle ulottuvien lmaliikennepalvelureittien alaraja on: m (1500 FT) MSL m (2000 FT) MSL 3. FL FL FL Suoraan ohjaamaasi liidintä vastaan tulee toinen liidin. Tällöin: 1. väistät suoraan alaspäin 2. säilytät ohjaussuuntasi 3. väistät vasemmalle 4. väistät oikealle 5. vaaputat pari kertaa ja teet nopean vaakakaarron vasemmalle 19. Lennonjohtoselvitys on: 1. valvotussa ja valvomattomassa ilmatilassa lennonjohdon antama määräys, jonka mukaan on toimittava 2. lupa, jonka nojalla voidaan poiketa lentosäännöistä 3. ilmaalukselle annettu lupa liikkua lennonjohtoelimen määrittelemin ehdoin 4. vain moottoroiduille ilmaaluksille annettu lupa liikkua valvotussa ilmatilassa 5. lennonjohtoelimen lupa suorittaa lento tai liikehtiminen ilmaaluksella F,G+ tai G ilmatilassa

6 35. Ilmaaluksen purjehdusvalojen tulee olla: vasemmassa siivessä oikeassa siivessä takana 1. vihreä punainen valkoinen 2. punainen valkoinen vihreä 3. vihreä valkoinen punainen 4. punainen vihreä valkoinen 5. valkoinen punainen vihreä 21 Helsingin lähialueen yläraja on: m (1300 FT) MSL m (1000 FT) MSL m (1000 FT) GND 4. FL m (1500 FT) GND 33. Lyhenne MSL tarkoittaa: 1. mikroaaltolaskeutumisjärjestelmä 2. matkanopeutta 3. alin turvallinen lentokorkeus 4. keskimääräinen merenpinta 5. metriä sekunnissa 40. Olet VFRlennolla valvomattomassa ilmatilassa ja lähestyt sotilaslennonjohtoalueen rajaa. Sinulla ei ole lentosuunnitelmaa, mutta haluaisit suunnitellusta poiketen kuitenkin lentää ko. alueen halki. Miten menettelet? (sotilaslennonjohtoalue on voimassa) 1. Otat yhteyttä ao. ATSelimeen hyvissä ajoin, kuitenkin viim. 10 min ennen arvioitua saapumista ko. ilmatilan rajalle ja pyydät selvitystä, sekä annat tarvittavat lentosuunnitelmatiedot. 2. Lennät sotilaslennonjohtoalueen rajalle ja ilmoitat ao. ATSelimelle paikkasi, lentokorkeutesi ja sen että aiot lentää alueen halki.

7 3. Sinun ei tarvitse tehdä mitään. 4. Et saa lentää sotilaslennonjohtoalueella lainkaan sen voimassaolo aikana. 5. Sotilaslennonjohtoalue on E ilmatilaa, joten siellä lennettäessä ei vaadita lennonjohtoselvitystä vaan pelkkä kaksipuolinen radioyhteys ao. lennonjohtoelimeen riittää. 39. Mikä seuraavista ilmatilaluokitusta käsittelevistä väittämistä on väärä: 1. E ilmatila on valvottua ilmatilaa 2. valvotussa ilmatilassa vaaditaan VFRlennolle lennonjohtoselvitys, paitsi luokassa E 3. FIZalueet ovat G+ ilmatilaa AFISelimen ollessa auki 4. VFRlennolla ei vaadita radioyhteyttä D ilmatilassa 5. A ilmatilassa ovat VFRlennot kokonaan kiellettyjä 37. Lyhenne QDM tarkoittaa: 1. monisuuntamajakka 2. standardiasetus 3. magneettinen lentosuunta esim. suuntimolle 4. apua 5. tosisuuntima 38. Lennolla olevalle ilmaalukselle annettu valomerkki; jatkuva punainen tarkoittaa: 1. lentopaikka vaarallinen, älä laske 2. huolimatta aikaisemmista ohjeista, älä laske toistaiseksi 3. palaa laskua varten 4. sytytä vilkkumajakkasi 5. anna tietä toiselle ilmaalukselle ja jatka lentoa laskukierroksessa 36. Lentopaikan merkinantopaikalle vaakasuoraan asetettu punainen neliö, jossa on keltainen vinoristi tarkoittaa: 1. noudatettava erityistä varovaisuutta lähestymisessä ja laskussa 2. laskeutuminen on kielletty ja kielto saattaa olla pitkäaikainen 3. kieltoalue 4. kompensointipaikka 5. purjelentotoiminta parhaillaan käynnissä

8 45.Sotilaslennonjohtoalueet niiden voimassaoloaikana kuuluvat ilmatilaluokkaan: 1. E 2. C 3. D 4. G 5. A 42. Rajoitusalue merkitään ilmailukartoissa lyhenteellä: 1. P 2. REST 3. RS 4. R 5. D 43. Helsingin lähestymisalueen alaraja Malmin lentoaseman kohdalla on: m (1000 FT) GND m (1500 FT) GND m (1000 FT) MSL m (1300 FT) MSL m (2500 FT) MSL 44. Pilvikorkeudesta puhuttaessa on pilvien määrän oltava vähintään: 1. BKN 2. SKC 3. SCT 4. OVC 5. LYR 34. VFRmatkalennon loppuvaiheessa huomaat radiosi menneen rikki, etkä saa sitä toimimaan (purjelentokoneessasi on moottori). Toteat saapuvasi määräkentällesi (Dluokan ilmatila), jonka lennonjohtotornista sinulle näytetään vihreää vilkkuvaa valoa. Tällöin: 1. käännyt takaisin varakentälle 2. laskeudut välittömästi 3. lennät kohti annettua valomerkkiä vaaputtaen pari kertaa 4. vaaputat pari kertaa ja liityt normaaliin laskukierrokseen 5. alat lentää ympyrää 32. Mikä seuraavista väittämistä on VÄÄRÄ:

9 1. kahden ilmaaluksen lähestyessä toisiaan vastakkaisilta tai melkein vastakkaisilta suunnilta on kummankin muutettava ohjaussuuntaansa oikealle 2. ilmaalus, jolla on etuoikeus, säilytyttäköön ohjaussuuntansa ja nopeutensa 3. purjelentokoneiden on väistettävä ilmalaivoja ja ilmaalusta, joka hinaa toista ilmaalusta 4. ilmaaluksen on väistettävä pakkolaskua suorittavaa ilmaalusta 5. lennolla olevan tai maassa tai vedessä liikehtivän ilma#aluksen on väistettävä laskua suorittavaa ilmaalusta 51, ErityisVFRlento (Special VFR flight) on 1. VFRlento, jonka lennonjohto on selvittänyt suoritettavaksi lähialueella näkösääolosuhteita huonommissa sääolosuhteissa 2. Sairaankuljetus 3. Hälytystehtävä 4. Ilmaaluksen aiotusta lennosta tai lennon osasta ATSelimille annettu eritelty ilmoitus. 52,Lentopinta (Flight level) määräytyy korkeusmittarisi mukaan kun se on asetettu: 1. QNHarvon mukaan 2. QFEarvon mukaan 3. paineen 1013,2 hpa mukaan. 53, Lähiliikennevyöhyke (Aerodrome traffic zone) on 1. Maaliikennettä varten asematasolla 2. Saapuvia tai lähteviä johdettuja lentoja varten 3. Ilmaaluksen katsotaan olevan lentopaikan läheisyydessä, kun se lentää laskukierroksessa, on saapumassa siihen tai poistumassa siitä. 54, VFRlentoja ei saa suorittaa yöllä: 1. Valvomattoman lentopaikan laskukierroksessa, ellei lentonäkyvyys ole vähintään 3km ja pilvisyys sellainen, että voidaan lentää selvästi erossa pilvistä noudattaen minimilentokorkeuksia ja pitäen lentopaikka näkyvissä. 2. Ellei lennonjohtoelimeltä ole saatu sitä varten selvitystä (erityisvfrselvitys). 3. Moottorittomalla lentolaitteella 55, VFRlennot lähialueella ja lähiliikennevyöhykkeellä ova sallittuja kun 1. Pilvikorkeus on enemmän kuin 450 m (1500 jalkaa) 2. kun näkyvyys maassa on enemmän kuin 5 km 3. Kun olet saanut tornista luvan 4. Kun olet ilmoittanut toiminnasta lähiliikenteelle.

10 56, Korkeutesi on alle 1000 ft GND tai alle 3000 ft MSL Pilven alaraja 1500 ft. Voit käyttää ilmatilaluokkia: 1. F ja G 2. G+ 3. A 4. B, C, D ja E. 57, Lentopinnan 100 yläpuolella etäisyys pilveen vähintään: m m 3. 5km 58, Lentopinnan 100 yläpuolella lentonäkyvyys oltava vähintään: 1. 8km vaakasuoraan ilmatilaluokassa F, G+ ja G 2. 10km ilmatilaluokassa A 59, Lentopinnan 100 alapuolella lentonäkyvyys vaakasuoraan vähintään: 1. 8 km, 2. 5 km, m 60, Missä ilmatilaluokassa voit lentää alle 300 metrin etäisyydellä pilvestä 130 solmun nopeudella?

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M1-1

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M1-1 ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M1-1 Muutos 6 30.11.2006 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi LENTOSÄÄNNÖT Ilmailuhallinto on antanut ja julkaissut lentosääntöjen

Lisätiedot

Ilmailun säädökset luentoaineisto 20.4.2015 1 ILMAILUN ÄÄDÖK ET

Ilmailun säädökset luentoaineisto 20.4.2015 1 ILMAILUN ÄÄDÖK ET Ilmailun säädökset luentoaineisto 20.4.2015 1 ILMAILUN ÄÄDÖK ET Ilmailun säädökset luentoaineisto 20.4.2015 2 LENTOKOULUA JA KOULUTUSTA KOSKEVAT YLEISTIEDOT HARRASTEILMAILUN LENTOKOULUTUSTOIMINTA (TRG

Lisätiedot

SOTILASILMAILUSSA NOUDATETTAVAT LENTOSÄÄNNÖT (MIL OPS M1-1)

SOTILASILMAILUSSA NOUDATETTAVAT LENTOSÄÄNNÖT (MIL OPS M1-1) SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-To-Lnt-032 12.03.2014 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299 800, Fax

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 13.10.2012 Euroopan unionin virallinen lehti L 281/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 923/2012, annettu 26 päivänä syyskuuta

Lisätiedot

1 Ilmailun säädökset. 1.A Lakitausta. 1.A.1 Suomen ilmailulainsäädäntö (ilmailumääräykset) 1.A.1.1 YLEISTÄ

1 Ilmailun säädökset. 1.A Lakitausta. 1.A.1 Suomen ilmailulainsäädäntö (ilmailumääräykset) 1.A.1.1 YLEISTÄ sivu 13 1 Ilmailun säädökset 1.A Lakitausta tosi toiselle lennonopettajalle niinsanotulla koulutustarkastuslennolla. Lisäksi sinun on suoriuduttava hyväksytysti tietyistä loppukokeista sekä oltava riittävästi

Lisätiedot

SIL PPL Oppilaan tehtäväkirja, vastaukset sivu 1. SIL PPL Lento-oppilaan tehtäväkirjan vastaukset

SIL PPL Oppilaan tehtäväkirja, vastaukset sivu 1. SIL PPL Lento-oppilaan tehtäväkirjan vastaukset SIL PPL Oppilaan tehtäväkirja, vastaukset sivu 1 SIL PPL Lento-oppilaan tehtäväkirjan vastaukset SIL PPL Oppilaan tehtäväkirja, vastaukset sivu 2 OPETUSJAKSO 1 - moduuli A Vastaukset 1) Ilmailulaitos 2)

Lisätiedot

Porrastusminimin alitus Kuopion lähestymisalueella 29.4.2003

Porrastusminimin alitus Kuopion lähestymisalueella 29.4.2003 Tutkintaselostus C 6/2003 L Porrastusminimin alitus Kuopion lähestymisalueella 29.4.2003 FIN503 ATR 72-201 J11-J12 HAWK MK 51 Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan

Lisätiedot

Kiitotien käyttöporrastuksen alitus Kruunupyyssä 15.1.2001

Kiitotien käyttöporrastuksen alitus Kruunupyyssä 15.1.2001 Tutkintaselostus C 1/2001 L Kiitotien käyttöporrastuksen alitus Kruunupyyssä 15.1.2001 OH-LYY JARRU DC-9-51 Toyota Landcruiser Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan

Lisätiedot

Lentäjällä on pääasiallisesti seuraavat menetelmät suunnistukseen: 1 Karttasuunnistus = Kartan ja maamerkkien mukaan

Lentäjällä on pääasiallisesti seuraavat menetelmät suunnistukseen: 1 Karttasuunnistus = Kartan ja maamerkkien mukaan 1 LENTOSUUNNISTUS Lentäjällä on pääasiallisesti seuraavat menetelmät suunnistukseen: 1 Karttasuunnistus = Kartan ja maamerkkien mukaan 2 Laskelmasuunnistus = Suunta ja matka tunnetusta paikasta 3 Radiosuunnistus

Lisätiedot

Vaaratilanne lähestymisessä Lappeenrannan lentoasemalle 29.11.1999

Vaaratilanne lähestymisessä Lappeenrannan lentoasemalle 29.11.1999 Tutkintaselostus C 22/1999 L Vaaratilanne lähestymisessä Lappeenrannan lentoasemalle 29.11.1999 OH-FAE SAAB 340A Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1 mukaan

Lisätiedot

K-S KIIKALA SÄÄTIÖ PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET 1(12)

K-S KIIKALA SÄÄTIÖ PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET 1(12) KIIKALA SÄÄTIÖ PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET 1(12) Lentopaikan pitäjä KIIKALA-SÄÄTIÖ Lentopaikan päällikkö Heikki Suomi Paimiontie 346 25260 VASKIO 02-7285516 tai 040-5038516 Kentän puhelin 02-7385362 Yleisöpuhelin

Lisätiedot

SUIO harrastelennonopettajien kertauskoulutus 10.12.2011 Räyskälä

SUIO harrastelennonopettajien kertauskoulutus 10.12.2011 Räyskälä SUIO harrastelennonopettajien kertauskoulutus 10.12.2011 Räyskälä Säätietojen hankintaa koskevat määräykset ja lennonsuunnittelu Sääminimit VFR:ssä Käytettävissä olevat säätiedot Lennonsuunnittelu Säätiedot

Lisätiedot

LENTO-OPPILAAN LENNONSEURANTAVIHKO

LENTO-OPPILAAN LENNONSEURANTAVIHKO MOOTTORIPURJE JA ULTRAKEVYTLENTOKOULUTUS LENTO-OPPILAAN LENNONSEURANTAVIHKO 7.1 painos 03/2011 Jukka Salokannel / Mika Ruutiainen 1/26 Lento- nimi: Osoite: postinumero ja toimipaikka: puhelin sähköposti

Lisätiedot

Lento-onnettomuus Hausjärvellä 17.11.2000

Lento-onnettomuus Hausjärvellä 17.11.2000 Tutkintaselostus B 4/2000 L OH-CTO CESSNA 152 Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1 mukaan ilmailuonnettomuuden ja sen vaaratilanteen tutkinnan tarkoituksena

Lisätiedot

Porrastuksen alitus Espoon yläpuolella 15.12.2000 Lentokoneiden häviäminen lennonjohdon tutkanäytöltä

Porrastuksen alitus Espoon yläpuolella 15.12.2000 Lentokoneiden häviäminen lennonjohdon tutkanäytöltä Tutkintaselostus C 19/2000 L RA 86532 OH-LMG IL62M DC-9-83 Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1 mukaan ilmailuonnettomuuden ja sen vaaratilanteen tutkinnan

Lisätiedot

Ilmailuohje 1 (64) TRAFI/3761/03.04.00.00/2011 GEN T1-10

Ilmailuohje 1 (64) TRAFI/3761/03.04.00.00/2011 GEN T1-10 Ilmailuohje 1 (64) Antopäivä: 18.11.2011 Voimaantulopäivä: 15.12.2011 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Tämä ilmailuohje on annettu ilmailulain (1194/2009) 3 :n nojalla ottaen huomioon kansainvälisen

Lisätiedot

PERUSTIETOJA LENTÄJISTÄ JA LENTÄMISESTÄ

PERUSTIETOJA LENTÄJISTÄ JA LENTÄMISESTÄ ILMAILUN MEDIAOPAS Tämä mediaopas pyrkii avaamaan alan sanastoa ja muun muassa lentohenkilöstön rooleja ilmailualan journalisteille. Se ei pysty antamaan vastauksia jokaiseen ilmailuun liittyvään kysymykseen,

Lisätiedot

Vaaratilanne lentoonlähdössä Oulussa 11.12.2001

Vaaratilanne lentoonlähdössä Oulussa 11.12.2001 Tutkintaselostus C 1/2002 L OH-PNX Piper Chieftain, PA-31-350 Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1 mukaan ilmailuonnettomuuden ja sen vaaratilanteen tutkinnan

Lisätiedot

HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMAN LENTOKONEMELUN HALLINTASUUNNITELMA. Finavia Oyj 24.5.2013

HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMAN LENTOKONEMELUN HALLINTASUUNNITELMA. Finavia Oyj 24.5.2013 HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMAN LENTOKONEMELUN HALLINTASUUNNITELMA Finavia Oyj 24.5.2013 4 (39) Helsinki-Vantaan lentoaseman lentokonemelun hallintasuunnitelma SISÄLTÖ 1 MELUNHALLINTASUUNNITELMAN TAUSTAA...

Lisätiedot

Porrastusminimin alitus Tampere-Pirkkalan sotilaslennonjohtoalueella

Porrastusminimin alitus Tampere-Pirkkalan sotilaslennonjohtoalueella Tutkintaselostus C 4/2002 L Porrastusminimin alitus Tampere-Pirkkalan sotilaslennonjohtoalueella 28.1.2002 HW-344, Hawk Mk51 HN-421, F18C Hornet Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen

Lisätiedot

SERA lentosäännöt EU:n yhteiset lentosäännöt. Standardised European Rules of the Air (SERA)

SERA lentosäännöt EU:n yhteiset lentosäännöt. Standardised European Rules of the Air (SERA) Standardised European Rules of the Air (SERA) SERA lentosäännöt EU:n yhteiset lentosäännöt Including: COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 923/ 2012 Sisältää: KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU)

Lisätiedot

Finavia Oyj 12.7.2012 korjaus 15.8.2012. Oulun lentoasema Lentokonemeluselvitys Tilanne 2010 ja ennuste 2020 30

Finavia Oyj 12.7.2012 korjaus 15.8.2012. Oulun lentoasema Lentokonemeluselvitys Tilanne 2010 ja ennuste 2020 30 Finavia Oyj 12.7.2012 korjaus 15.8.2012 Oulun lentoasema Lentokonemeluselvitys Tilanne 2010 ja ennuste 2020 30 Oulun lentoasema, Lentokonemeluselvitys, Tilanne 2010 ja ennuste 2020-30 0 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Lentoasemat Airports in Finland

Lentoasemat Airports in Finland LENTOLIIKENNEMAKSUT JA YLEISET PALVELUEHDOT 2013 Ivalo Enontekiö Kittilä Arctic circle Rovaniemi Kemi-Tornio Kuusamo Lentoasemat Airports in Finland Oulu Finavian reittiliikenteen lentoasemat Finavia s

Lisätiedot

Kuopion lentoasema Lentokonemeluselvitys Tilanne 2008 ja ennuste 2025

Kuopion lentoasema Lentokonemeluselvitys Tilanne 2008 ja ennuste 2025 Kuopion lentoasema Lentokonemeluselvitys Tilanne 2008 ja ennuste 2025 A 1/2010 30.04.2010 ennakkokopio Kansilehden kuvat: ja Ilmavoimat Kuopion lentoasema, Lentokonemeluselvitys, Tilanne 2008 ja ennuste

Lisätiedot

Lentosääpalvelut Suomessa

Lentosääpalvelut Suomessa Lentosääpalvelut Suomessa Sisällysluettelo 1. Lentosääpalveluiden vastuutahot ja toiminta Suomessa... 3 2. Lentosäätuotteet Suomessa... 4 2.1. Lentosäähavainnot... 4 2.1.1. Yleistä säähavainnoista... 4

Lisätiedot

ILMAILUTIEDOTUS ADVISORY CIRCULAR. KOULULENNON SUORITTAMINEN LUOKKAKELPUUTUKSEN (SE piston) JA / TAI (TMG) VOIMASSAOLON JATKAMISEKSI

ILMAILUTIEDOTUS ADVISORY CIRCULAR. KOULULENNON SUORITTAMINEN LUOKKAKELPUUTUKSEN (SE piston) JA / TAI (TMG) VOIMASSAOLON JATKAMISEKSI I L M A I L U L A I T O S CIVIL AVIATION ADMINISTR ATION LENTOTURVALLISUUSHALLINTO F LI GH T SA T A U T O I T FI F E Y N L AN H R Y D ILMAILUTIEDOTUS ADVISORY CIRCULAR PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel.

Lisätiedot

Ilmailumääräys 1 (8) Voimassa: Toistaiseksi

Ilmailumääräys 1 (8) Voimassa: Toistaiseksi Ilmailumääräys 1 (8) TRAFI/4841/03.04.00.00/2011 OPS M2-9 Antopäivä: 6.7.2011 Voimaantulopäivä: 1.8.2011 Säädösperusta: Ilmailulaki (1194/2009) 6 ja 78 :n 4 momentti. Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot:

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-5

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-5 ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-5 Muutos 1 31.5.2000 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi KENTTÄALUEEN SUUNNITTELU Tämä ilmailumääräys on annettu

Lisätiedot

OULUN ILMAILUKERHO RY. Toimintatapakäsikirja

OULUN ILMAILUKERHO RY. Toimintatapakäsikirja Toimintatapakäsikirja 1 Sisällysluettelo Oulun Ilmailukerhon toimintaohjeet Lyhenteitä ja käsitteitä Maksukäytännöt: Kustannusten korvaus Työ ja toimihenkilökorvauksia Sanktiot Kerhontilat Tiedotus Lentotoiminta

Lisätiedot