Normi kumottu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Normi kumottu 1.4.2008"

Transkriptio

1 ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M2-6 PL 186, VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0) , Faksi 358 (0) Normi kumottu muutos LENTOKONEIDEN MINIMIVARUSTUS YKSITYISLENTO- TOIMINNASSA Tämä määräys koskee kaikkia suomalaisia yksityislentotoimintaan käytettäviä lentokoneita. Tämä määräys on annettu ilmailulain (595/64)14 ja 50 :n sekä ilmailuasetuksen (525/68) 20 ja 111 :n nojalla ja lähdeaineistona on käytetty mm. ICAO:n Annex 6 Part II:ta ja USA:n ilmailumääräyksiä FAR Part 23 ja 91 sekä Suomessa saatuja kokemuksia. Tämä määräys tulee voimaan ja korvaa ilmailumääräyksen OPS M2-6, YLEISTÄ 1.1 Jokaisessa yksityislentotoimintaan käytettävässä lentokoneessa, jonka lentoonlähtömassa on enintään kg, on oltava lentokelpoisuusluokasta, noudatettavista lentosäännöistä sekä lento-olosuhteista riippuen vähintään jäljempänä mainittu lentotoiminnallinen minimivarustus toimintakuntoisena. Lisäksi lentokoneen on oltava lentokäsikirjansa mukaan aiottuun lentotoimintaan ja kyseisiin olosuhteisiin hyväksytty ja lentokäsikirjassa vaadittujen varusteiden tulee olla asennettuna ja toimintakunnossa. Lentokoneen muun varustuksen tulee olla toimintakunnossa, mikäli on kyse lentokelpoisuuteen vaikuttavista varusteista. Huom. Lentokelpoisuuteen vaikuttavia varusteita ovat mm. ne, jotka ko. lentokonetta koskevien lentokelpoisuusvaatimusten mukaan ovat edellytyksenä koneen tyyppihyväksymiselle. 1.2 Erikseen määrätyissä valvotun ilmatilan osissa tai tietyillä alueilla voi ilma-alusten varustuksesta olla voimassa erityisvaatimuksia. Nämä määräykset on julkaistu ao. valtion ilmailukäsikirjassa (AIP) tai NOTAM/AIC-tiedotuksissa. 1.3 Monimoottoriselle lentokoneelle voidaan valmistajamaan ilmailuviranomaisen ao. lentokonetyypille hyväksymän perusminimivarusteluettelon (MMEL, Master Minimum Equipment List) tai vastaavan perusteella laatia ja ilmailuhallituksessa hyväksyttää minimivarusteluettelo (MEL). Jos lentokonetyypille ei ole olemassa perusminimivarusteluetteloa, voi ilmailuhallitus hakemuksesta hyväksyä muullakin periaatteella laaditun minimivarusteluettelon. Minimivarusteluettelo määrittelee, voidaanko ilma-aluksella lähteä lennolle ja millaisissa olosuhteissa, jos jokin sen varusteista puuttuu tai on epäkunnossa. Mikäli lentokoneelle ei ole hyväksytty minimivarusteluetteloa (MEL), on kunkin tässä määräyksessä aiottua lentotoimintaa varten vaaditun varusteen, laitteen ja järjestelmän oltava toimintakunnossa. 1.4 Yksityislentotoimintaan käytettävän suihkulentokoneen ja suurimmalta sallitulta lentoonlähtömassaltaan yli 5700 kg olevan mäntämoottori- tai potkuriturbiinilentokoneen minimivarustuksesta on sovittava ilmailuhallituksen kanssa kussakin tapauksessa erikseen. 1.5 Maa- ja metsätalouslentotoiminnassa vaadittavasta minimivarustuksesta määrätään erikseen. 1.6 Ilmailuhallitus voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää poikkeuksia jäljempänä sanotuista varustusvaatimuksista. 2 VFR-LENNOT PÄIVÄLLÄ 2.1 Lennonvalvontamittarit a) Nopeusmittari. b) Korkeusmittari. c) Magneettikompassi ja eksymän korjaustaulukko. d) Pystynopeusmittari (variometri), kun lentokone on varustettu suksilla tai kellukkeilla. e) Kello, myös muu kuin lentokoneeseen kiinteästi asennettu kello hyväksytään. Lennoilla pilven päällä lisäksi: f) Pystynopeusmittari (variometri) g) Kaarto- ja luisumittari h) Suuntahyrrä. LU /06

2 2/6 OPS M2-6, Mäntämoottorin valvontamittarit Jokaista mäntämoottoria kohden on oltava: a) Pyörimisnopeusmittari. b) Öljynpainemittari. Normi kumottu c) Öljynlämpömittari. d) Sylinterinpään lämpömittari hinaus- ja vesilentotoiminnassa sekä muulloinkin, mikäli moottoriin on asennettu jäähdytysilman säätölaipat. e) Polttoaineen määrämittari jokaista polttoainesäiliötä varten, josta polttoainetta voidaan syöttää suoraan moottoriin. f) Polttoaineen painemittari, mikäli moottoriin kuuluu polttoainepumppu. g) Polttoaineen virtausmittari, mikäli ohjaajan toimenpiteitä vaaditaan pitämään polttoaineen virtaus tietyissä rajoissa; polttoaineen virtausmittari voi olla sama polttoaineen painemittarin kanssa. h) Ahtopainemittari, jos kyseessä on ahdettu moottori tai moottorilla on muuten erityisiä ahtopainerajoituksia (esim. säätöpotkurilla varustettu moottori). i) Kaasuttimen seoslämpömittari, mikäli moottori on varustettu säädettävällä imuilman lämmitysjärjestelmällä. Erityistapauksissa voidaan hyväksyä myös imuilman lämpömittari. j) Pakokaasuahtimella varustetulla moottorilla kaasuttimeen sisääntulevan ilman sekä pakokaasun lämpömittarit, mikäli näiden lämpötiloille on asetettu rajoituksia. k) Öljyn määrämittari. Mittatikku öljyn määrän mittaamiseksi maassa sekä lisäksi mittari öljymäärän toteamiseksi lennolla, jos lentokoneessa on öljyn siirtojärjestelmä tai varaöljyjärjestelmä. l) Lämmittimen toiminnan ilmaisin jokaiselle ohjaamosta käsin säädettävälle lämmittimelle, joka on tarkoitettu ehkäisemään jään muodostuminen polttoainejärjestelmään. 2.3 Potkuriturbiinimoottorin valvontamittarit Jokaista potkuriturbiinia kohden on oltava: a) Pyörimisnopeusmittarit, jotka näyttävät roottoreiden pyörimisnopeuden suhteessa annettuun raja-arvoon. b) Öljynpainemittari. c) Öljynlämpömittari. d) Polttoaineen määrämittari jokaista polttoainesäiliötä varten, josta polttoainetta voidaan syöttää suoraan moottoriin. e) Polttoaineen painemittari. f) Polttoaineen virtausmittari. g) Öljyn määrämittari. Mittatikku öljyn määrän mittaamiseksi maassa sekä lisäksi mittari öljymäärän toteamiseksi lennolla, jos lentokoneessa on öljyn siirtojärjestelmä tai varaöljyjärjestelmä. h) Pakokaasun lämpömittari. i) Vääntömomenttimittari. j) Asennonilmaisin osoittamaan, milloin potkurin lapakulmat ovat lennolla alle pienimmän sallitun nousukulman arvon. k) Moottorin jäänehkäisyjärjestelmän toiminnan ilmaisin. l) Varoitin ilmoittamaan ohjaajalle, milloin polttoainesuodatin tai vedenerotin on tukkeutunut tai täyttynyt määrättyyn rajaan saakka. m) Varoitin ilmoittamaan ohjaajalle, milloin öljysuodatin on tukkeutunut tai täyttynyt määrättyyn rajaan saakka, ellei öljylle ole järjestetty ohivirtausta. n) Lämmittimen toiminnan ilmaisin jokaiselle ohjaamosta käsin säädettävälle lämmittimelle, joka on tarkoitettu ehkäisemään jään muodostuminen polttoainejärjestelmään. 2.4 Sähköjärjestelmä ja radiovarustus Mikäli lentokoneeseen on asennettu sähköjärjestelmä, vaaditaan seuraavissa kohdissa a-c sanottu varustus: a) Sähköjärjestelmän pääkytkin. b) Ampeerimittari tai latauksen varoitusvalo, mikäli sähköjärjestelmässä on generaattori. c) Suojalaitteet ylivirran tai -jännitteen varalta (mikäli lentokoneessa on sulaketyyppiset suojalaitteet, varasulakkeita yksi kutakin mallia tai 50 % kunkin sulakelajin määrästä, kumpi lukumäärä on suurempi). Lentotoiminnasta riippuen vaaditaan riittävätehoinen sähköjärjestelmä ja seuraava varustus: d) Valvotussa ilmatilassa VHF-radiopuhelin kaksipuolista radioliikennettä varten, ellei ao. lennonjohtoelin ole antanut poikkeuslupaa lentää radiottomalla lentokoneella. e) Koululennoilla VHF-radiopuhelin kaksipuolista radioliikennettä varten.

3 OPS M2-6, /6 f) Lennoilla Suomen lentotiedotusalueilla lentopinnalla 105 tai sen yläpuolella transponder-laite. Yksittäisiä lentoja varten voi ao. ATS-elin kuitenkin myöntää poikkeuksen tästä vaatimuksesta liikennetilanteen salliessa. Normi kumottu g) Lennoilla pilven päällä - pitotputken lämmitysjärjestelmä, - VHF-radiopuhelin kaksipuolista radioliikennettä varten sekä - sellainen radiosuunnistusvarustus, että reitillä voidaan suunnistaa riittävällä tarkkuudella ja että lentokoneessa on käytettävissä vähintään yksi määräkentän tai varakentän maalaitteista riippuva radiosuunnistuslaite. 2.5 Muu varustus a) Moottorin imuilman lämmitysjärjestelmä, jos imukanavisto on rakenteeltaan sellainen, että jäätymisvaaraa on. b) Laskutelineen asennonilmaisin, mikäli lentokoneessa on sisäänvedettävä laskuteline. c) Laskusiivekkeiden asennonilmaisin, mikäli lentokoneeseen on asennettu laskusiivekkeet. (Asennonilmaisinta ei vaadita, jos laskusiivekkeen ja käyttövivun välitys on mekaaninen). d) lentokoneen miehistöosastossa vähintään yksi haloni- tai CO 2 (hiilidioksidi) - käsisammutin (ks. AIR M11-1 kohdat ). e) Ensiapupakkaus (ks. OPS M1-8). f) Kiinteä istuin ja istuinvyö jokaiselle henkilölle (Poikkeukset: ks. OPS Ml-9 kohta 2). Huom.1Etuistuimilla istuvilla on oltava olkavyöt tai vöiden on oltava ns. kolmen pisteen vyöt (ks. myös AIR M2-20) Huom.2Paaripotilaille tulee olla hyväksytty paariasennus. g) Laskuvarjo jokaiselle henkilölle lentokoneessa taitolentotoiminnassa taitolentoluokan lentokoneilla. h) Kiihtyvyysmittari taitolentotoiminnassa taitolentoluokan lentokoneilla. i) Lentotoiminnasta riippuen kohtien 6 (lennot vesialueiden yläpuolella), 7 (lennot määrätyillä maa-alueilla), 8 (lennot korkealla) ja 9 (lennot jäätävissä olosuhteissa) vaatima lisävarustus. 2.6 Asiakirjat, käsikirjat ja muut vaadittavat ohjeet a) Rekisteröimistodistus (tai väliaikainen rekisteröimistodistus). b) Lentokelpoisuustodistus tai lupa ilmailuun. c) Ilma-aluksen matkapäiväkirja ja siirretyt viat-luettelo (Hold Item List). d) Lentokäsikirja liitteineen: - punnitustodistus - mahdolliset muutostöistä ja varustelisäyksistä johtuvat lentokäsikirjan liitteet (esim. kelluke-, suksi- tai hinausvarustus). e) Minimivarusteluettelo (MEL), mikäli luettelo on laadittu. f) Tarkistuslistat. g) Radiolupa, -peruskatsastuspöytäkirja ja radiokatsastustodistus (mikäli lentokoneessa on radiolaitteita). h) Vakuutustodistukset (tai jäljennökset vakuutusasiakirjoista) mahdollisista pakollisista vakuutuksista. i) toimintaohjeet tunnistustoimenpiteiden kohteeksi joutuneita ilma-aluksia varten ja tunnistustilanteessa käytettävät näkömerkinannot (esim. AIP:n sivut RAC 8). 3 VFR-LENNOT YÖLLÄ 3.1 Lennonvalvontamittarit a) Nopeusmittari. b) Tarkkuuskorkeusmittari; - asetusasteikon on oltava varustettu hehtopascal-jaotuksella, - korkeusasteikon on oltava varustettu jalkajaotuksella ja osoituksen ollessa kellotyyppinen on yhden kierroksen vastattava 1000 jalan korkeudenmuutosta. c) Magneettikompassi ja eksymän korjaustaulukko. d) Pystynopeusmittari (variometri). e) Kello (tunti-, minuutti- ja sekuntiosoittimin tai vastaava numeronäyttö). f) Kaarto- ja luisumittari. g) Suuntahyrrä. 3.2 Moottorinvalvontamittarit Jokaista moottoria kohden on oltava kohdan 2.2. tai 2.3. mukainen varustus. 3.3 Sähköjärjestelmä ja radiovarustus a) Riittävätehoinen sähköjärjestelmä. b) Sähköjärjestelmän pääkytkin. c) Ampeerimittari tai latauksen varoitusvalo. d) Suojalaitteet ylivirran tai -jännitteen varalta (mikäli lentokoneessa on sulaketyyppiset suojalaitteet, varasulakkeita yksi kutakin mallia tai 50 % kunkin sula-

4 4/6 OPS M2-6, kelajin määrästä, kumpi lukumäärä on suurempi). e) Pitotputken lämmitysjärjestelmä. f) Purjehdusvalot. g) Valomajakka. Normi kumottu h) Laskuvalonheitin. i) Sellainen säädettävä ohjaamo- ja mittarivalaistus, että lennolla tarvittavat mittarit ja muut laitteet ovat asianmukaisesti valaistut. j) Matkustajaosaston valaistus. k) Käsivalaisin jokaista miehistön jäsentä kohden ja hänen ulottuvillaan. l) VHF-radiopuhelin kaksipuolista radioliikennettä varten. m) Transponder-laite kuten kohdassa 2.4. f. n) Sellainen radiosuunnistusvarustus, että reitillä voidaan suunnistaa riittävällä tarkkuudella ja että lentokoneessa on käytettävissä vähintään yksi määräkentän tai varakentän maalaitteista riippuva radiosuunnistuslaite. 3.4 Muu varustus Kohdan 2.5. mukainen varustus sekä lisäksi: a) Hyrrämittareiden käyttövoiman tarkkailumittari(t). Huom! Jännitemittari ei kuitenkaan ole pakollinen, mikäli kaartomittari on ainoa sähköllä toimiva hyrrämittari. b) Ulkoilman lämpömittari. 3.5 Asiakirjat, käsikirjat ja muut vaadittavat ohjeet Kohdan 2.6. mukaiset asiakirjat. 4 IFR-LENNOT 4.1 Lennonvalvontamittarit a) Nopeusmittari. b) kaksi tarkkuuskorkeusmittaria; - asetusasteikon on oltava varustettu hehtopascal-jaotuksella, - korkeusasteikon on oltava varustettu jalkajaotuksella ja osoituksen ollessa kellotyyppinen on yhden kierroksen vastattava 1000 jalan korkeudenmuutosta. c) Magneettikompassi ja eksymän korjaustaulukko. d) Pystynopeusmittari (variometri). e) Kello pysäytettävin sekuntiosoittimin tai vastaava numeronäyttö. f) Kaarto- ja luisumittari. g) Keinohorisontti. h) Suuntahyrrä. 4.2 Moottorinvalvontamittarit Jokaista moottoria kohden on oltava kohdan 2.2. tai 2.3. mukainen varustus. 4.3 Sähköjärjestelmä ja radiovarustus a) Riittävätehoinen sähköjärjestelmä. Generaattori(e)n syöttämän virran on riitettävä kaikille lennolla jatkuvasti tarvittaville sähköä kuluttaville laitteille ja niiden yhdistelmille sekä lisäksi lataamaan akkua. Monimoottorisissa lentokoneissa on oltava vähintään kaksi eri moottoreissa olevaa generaattoria ja puolen generaattoreiden syöttämästä virtamäärästä on riitettävä kaikille lennon turvallisen suorittamisen kannalta välttämättömille sähköä kuluttaville mittareille ja laitteille. b) Sähköjärjestelmän pääkytkin. c) Jännitemittari. d) Generaattorin kuormitusta osoittava ampeerimittari jokaista generaattoria kohden tai yksi vaihtokytkimellä varustettu mittari niin, että jokaisen generaattorin kuormitus voidaan lukea erikseen. e) Suojalaitteet ylivirran tai -jännitteen varalta (mikäli lentokoneessa on sulaketyyppiset suojalaitteet, varasulakkeita yksi kutakin mallia tai 50 % kunkin sulakelajin määrästä, kumpi lukumäärä on suurempi). f) Kaksi erillistä radiopuhelinta, joilla voidaan koko lennon ajan olla kaksipuolisessa radioyhteydessä asianomaiseen ilmaliikennepalveluelimeen. Kaksi mikrofonia ja kaksi kuuloketta (tai kuuloke + kovaääninen). g) Transponder-laite kuten kohdassa 2.4. f. h) Sellainen radiosuunnistus- ja lähestymislaitevarustus, että vian ilmaantuessa lennolla johonkin varustuksen osaan voidaan lentoa jatkaa lentosuunnitelman ja sääminimimääräysten mukaisesti paikkaan, mistä laskeutuminen voidaan suorittaa käytettävissä olevan lähestymismenetelmän mukaisesti määräkentälle ja vaadittaville varakentille (ks. OPS M1-5 kohta 1.2). i) Radio- ja radiosuunnistusvarustuksen pääkytkimen ohituskytkin silloin, kun järjestelmä on rakenteeltaan sellainen, että virta radiolaitteille kulkee yhden radiopääkytkimen kautta. Ohituskytkennän on oltava sellainen, että ainakin yhtä radiopuhelinta ja yhtä radiosuunnistuslaitetta voidaan käyttää radiopääkytkimen vioittuessa.

5 OPS M2-6, /6 j) Pitotputken lämmitysjärjestelmä. 4.4 Muu varustus Kohdan 2.5. mukainen varustus sekä lisäksi: a) Hyrrämittareita varten kaksi erillistä Normi energialähdettä, kumottu joista ainakin yksi moottorikäyttöinen pumppu tai generaattori. Näiden on oltava asennettuina niin, että toimintahäiriö missä tahansa mittarissa tai energialähteessä ei vaikuta muiden mittareiden käyttövoiman saantiin eikä toiseen energialähteeseen. Huom.1Yksimoottorisissa lentokoneissa riittää kuitenkin yksi alipainepumppu keinohorisonttia ja suuntahyrrää varten, jos kaartomittari toimii sähköllä. Huom 2Monimoottorisissa lentokoneissa on moottorikäyttöisten energialähteiden sijaittava eri moottoreissa. b) Hyrrämittareiden käyttövoiman tarkkailumittarit (vrt. 4.3.c). c) Ulkoilman lämpömittari. d) Staattisen paineen varajärjestelmä. 4.5 Lisävarustus IFR-lentoja varten yöllä. a) Purjehdusvalot b) Valomajakka. c) Laskuvalonheitin. d) Sellainen säädettävä ohjaamo- ja mittarivalaistus, että lennolla tarvittavat mittarit ja muut laitteet ovat asianmukaisesti valaistut. e) Matkustajaosaston valaistus. f) Käsivalaisin jokaista miehistön jäsentä kohden ja hänen ulottuvillaan. g) Karttavalo. 4.6 Asiakirjat, käsikirjat ja muut vaadittavat ohjeet Kohdan 2.6. mukaiset asiakirjat. 5 KAIKKI LENNOT VESIALUEI- DEN YLÄPUOLELLA 5.1 Vesilentokoneet Lentokoneissa on oltava seuraava lisävarustus vesilentotoimintaa varten: a) Sopivankokoiset pelastusliivit jokaista lentokoneessa olevaa henkilöä kohden ja siten sijoitettuna, että ne ovat helposti saatavilla (ks. AIR M11-2). b) Pohja-ankkuri sekä riittävä määrä köyttä lentokoneen ankkuroimista ja kiinnittämistä varten. c) Ajoankkuri toimittaessa laajoilla vesialueilla. d) Tyhjennyspumppu. e) Mela ja puoshaka (myös tukevalla hakakoukulla varustettu mela hyväksytään). f) Auringonlaskun ja -nousun välisenä aikana on kaikkien vesilentokoneiden vedessä ollessaan oltava varustettuna lentosääntöjen kohdan mukaisilla vesilentokoneiden valoilla. 5.2 Maalentokoneet Lennettäessä yli 93 km (50 NM) etäisyydellä pakkolaskuun soveltuvasta maa-alueesta on lentokoneessa oltava sopivankokoiset pelastusliivit jokaista lentokoneessa olevaa henkilöä kohden ja siten sijoitettuna, että ne ovat helposti saatavilla (ks. AIR M11-2). Suositus: Yksimoottorisissa lentokoneissa, milloin matkalennon reittiosuudella moottorin pysähtyessä ei rantaa voi liitolennossa saavuttaa, lentokoneessa tulisi olla sopivankokoiset pelastusliivit jokaista lentokoneessa olevaa henkilöä kohden ja siten sijoitettuna, että ne ovat helposti saatavilla. 5.3 Lennot laajojen vesialueiden yli Lennettäessä yksimoottorisilla lentokoneilla yli 185 km (100 NM) etäisyydellä ja monimoottorisilla lentokoneilla, jotka kykenevät jatkamaan lentoa yhden moottorin jouduttua epäkuntoon, yli 370 km (200 NM) etäisyydellä pakkolaskuun soveltuvasta maa-alueesta on lentokoneessa oltava kohtien 5.1. tai 5.2. mukaisen varustuksen lisäksi: a) Riittävä määrä pelastuslauttoja kaikkia lentokoneessa olevia varten siten sijoitettuna, että ne ovat helposti saatavilla. Lauttojen on oltava varustettuna kyseistä lentoa varten sopivilla pelastusvälineillä ja riittävällä määrällä elintarvikkeita, juomavettä ja hätäraketteja. b) ICAO:n Annex 10:n ko. laitteille asettamat vaatimukset täyttävä VHF-hätäradiolähetin. Lähettimen on oltava mukana kannettava, vesitiivis, kelluva ja riippumaton lentokoneen virtalähteistä sekä sellainen, että laitetta tuntematon kykenee käyttämään sitä. 6 VARUSTUS MÄÄRÄTYILLÄ MAA-ALUEILLA LENNETTÄESSÄ Lennettäessä alueilla, joilla ICAO:n sopimusten (Regional Air Navigation Agreements) mukaan katsotaan etsintä- ja pelastuspalvelun olevan vaikeata, on lentokoneessa oltava:

6 6/6 OPS M2-6, alueelle sopivat merkinantolaitteet ja pelastusvälineet sekä elintarvikkeita; - vähintään yksi hyväksytty ICAO:n Annex 10:n ko. laitteille asettamat vaatimukset täyttävä VHF-hätäradiolähetin. Normi kumottu Välineet on sijoitettava siten, että ne ovat helposti käytettävissä hätätilanteissa. 7 KAIKKI LENNOT KORKEALLA 7.1 Paineistamattomat lentokone Lennettäessä sellaisessa korkeudessa, missä hapenpuute voi aiheuttaa ohjaamomiehistön suorituskyvyn huononemista tai vahinkoa matkustajille, on lentokoneessa oltava happilaitteet ja riittävä määrä hengityshappea miehistölle ja matkustajille. 7.2 Paineistettu lentokone Lennettäessä korkealla on lentokoneessa oltava happilaitteet ja riittävä määrä hengityshappea miehistölle ja vähintään 10 %:lle matkustajista paineistushäiriön varalta. 8 KAIKKI LENNOT JÄÄTÄVISSÄ OLOSUHTEISSA 8.1 Lennettäessä jäätävissä olosuhteissa lentokoneen on oltava lentokäsikirjansa mukaan hyväksytty lentämään kyseisissä olosuhteissa ("approved for flight into known icing conditions") ja lentokäsikirjassa vaaditun jäänehkäisy- ja jäänpoistovarustuksen on oltava asennettuna ja toimintakunnossa. 8.2 Lennot heikosti jäätävissä olosuhteissa on edellä mainittujen lentokoneiden lisäksi sallittu lentokoneilla, joissa on seuraava jäänpoisto- tai jäänehkäisyvarustus: a) Siipien ja vakaajien jäänpoisto- tai jäänehkäisylaitteet. b) Potkurin jäänpoisto- tai jäänehkäisylaitteet. c) Tuulilasin jäänpoisto- tai jäänehkäisylaitteet. d) Pitot-putken lämmitysjärjestelmä. e) Muut lentokoneen lentokäsikirjan vaatimat jäänpoisto- tai jäänehkäisylaitteet. Lisäksi lentokoneen lentokäsikirjassa on oltava käyttöohjeet jäänehkäisyjärjestelmille.

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M3-6

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M3-6 ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M3-6 muutos 1 28.5.1987 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi LENTOKONEIDEN MINIMIVARUSTUS ANSIOLENTOTOIMINNASSA

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M4-6

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M4-6 ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M4-6 muutos 1 15.1.1988 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi HELIKOPTEREIDEN MINIMIVARUSTUS YKSITYIS- JA ANSIOLEN-

Lisätiedot

Ilmailumääräyskokoelma Liite 1. Vantaa

Ilmailumääräyskokoelma Liite 1. Vantaa Ilmailumääräyskokoelma Liite 1 Vantaa 9-10.2.2019 Liite 1 ilma-aluksia koskevia kansallisia ilmailumääräyksiä AIR M1-5,ILMAILUVÄLINEIDEN HUOLTOTOIMINTA-, LENTOKELPOISUUDEN HALLINTA- JA MUUTOSTYÖVAATIMUKSET

Lisätiedot

Liite II huolto-ohjelma

Liite II huolto-ohjelma Liite II huolto-ohjelma Jukka Parviainen 4.10.2017 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Ilmailulaki 864/2014 34 Lentokelpoisuuden ylläpitäminen Ilmailuun käytettävän ilma-aluksen omistajan, haltijan

Lisätiedot

Lentotoiminta kansallisen sääntelyn piiriin kuuluvilla ilma-aluksilla

Lentotoiminta kansallisen sääntelyn piiriin kuuluvilla ilma-aluksilla 1 (14) Antopäivä: 19.8.2016 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) Voimaantulopäivä: 25.8.2016 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Muutostiedot: Kumoaa Lentoturvallisuushallinnon antamat

Lisätiedot

Lentotoimintaa koskevan asetuksen liite I. Muutokset liitteeseen IV - Osa CAT (S, B)

Lentotoimintaa koskevan asetuksen liite I. Muutokset liitteeseen IV - Osa CAT (S, B) Euroopan lentoturvallisuusvirasto 3. syyskuuta 2012 Lentotoimintaa koskevan asetuksen liite I Muutokset liitteeseen IV - Osa CAT (S, B) R.F010-02 Euroopan lentoturvallisuusvirasto, 2012. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Ultrakevyen lentokoneen teknilliset tiedot

Ultrakevyen lentokoneen teknilliset tiedot Ultrakevyen lentokoneen teknilliset tiedot Nämä teknilliset tiedot määrittelevät ultrakevyen lentokoneen. Tämä asiakirja on laadittava ja sen on oltava ilmaaluskatsastajan hyväksymä ennen kuin UL-lentokoneelle

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-46

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-46 .... ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-46 ILMAILUHALLINTO LUFHilRTS rörvrl.tni NGCN FINr

Lisätiedot

PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898

PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 OPS M2-1, Liite 1 21.12.2007 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi LENTOKONEEN VALOT Huom. Katso luku 6 1. MÄÄRITELMIÄ Kun tässä luvussa

Lisätiedot

Liite 1 Asennetut laitteet ESIMERKKI. LTJ Ilmavoimien Materiaalilaitos LAITELUETTELO VERSIO 27.11.2007. RAJAUSPARAMETRIT: Runkotyyppi: Runkoyksilö:

Liite 1 Asennetut laitteet ESIMERKKI. LTJ Ilmavoimien Materiaalilaitos LAITELUETTELO VERSIO 27.11.2007. RAJAUSPARAMETRIT: Runkotyyppi: Runkoyksilö: ESIMERKKI TULOSTAJA MIHB Liite 1 SIVU 1 / 9 Asennetut laitteet TUNNUS LTJ VERSIO 27.11.2007 RAJAUSPARAMETRIT: Runkotyyppi: Runkoyksilö: RG 0001 TULOSTUSJÄRJESTYS: JÄRJESTELMÄ, ALAJÄRJESTELMÄ, POSITIO RG

Lisätiedot

ESMO. ESMO teemapäivä 16.02.2007. OH-PAM:n teoriakertaus

ESMO. ESMO teemapäivä 16.02.2007. OH-PAM:n teoriakertaus teemapäivä 16.02.2007 OH-PAM:n teoriakertaus Ohjelma: Klo 10:00 Tilaisuuden avaus Klo 10:05 PAM:in muutokset Moottorin sisäänajo-ohje Normaali käyttö, kertaus EDM 700 Klo 12:30 Tauko kuppilassa Klo 13:00

Lisätiedot

ELA1 ja Liite II ilma-alusten lentokelpoisuus Savonsolmu

ELA1 ja Liite II ilma-alusten lentokelpoisuus Savonsolmu ELA1 ja Liite II ilma-alusten lentokelpoisuus Savonsolmu 3.-4.3.2012 Onko ilma-alus ELA1 vai Liite II ilma-alus? Huom: ELA1 ilma-alus on aina EASA ilma-alus 2 ELA1-ilma-alus tarkoittaa seuraavia eurooppalaisia

Lisätiedot

Voimassa: toistaiseksi. Muutostiedot: Tällä määräyksellä kumotaan 2.12.2008 annettu lentotyötä koskeva ilmailumääräys OPS M1-23 LENTOTYÖ

Voimassa: toistaiseksi. Muutostiedot: Tällä määräyksellä kumotaan 2.12.2008 annettu lentotyötä koskeva ilmailumääräys OPS M1-23 LENTOTYÖ lu 1 (6) Antopäivä: 11.2.2015 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 70 Voimaantulopäivä: 15.2.2015 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Muutostiedot: Tällä määräyksellä kumotaan 2.12.2008

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS ULTRAKEVYTLENTÄJÄN LUPAKIRJA

ILMAILUMÄÄRÄYS ULTRAKEVYTLENTÄJÄN LUPAKIRJA .... ILMAILUHALLINTO luftffiatsforva _ TNtNGCN finn!sh CML AVIW!ON flutiioility ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-70 5.5. 2009 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M2-10

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M2-10 ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M2-10 muutos 2 28.12.2007 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi LENTOTOIMINTA KUUMAILMAPALLOLLA Tämä määräys on annettu

Lisätiedot

Purjelentäjän lupakirja GPL

Purjelentäjän lupakirja GPL Purjelentäjän lupakirja GPL Teoriakoulutus Osa 1: Ilmailun säädökset V0.1 Yleistä - Osa 1: Ilmailun säädökset 6 tuntia Tämä koulutusmateriaali pohjautuu Suomen Ilmailuliiton teoriakoulutusohjelmaan purjelentäjän

Lisätiedot

ILMAILUTIEDOTUS. Normi poistettu ilmailumääräysjärjestelmästä 1.1.2003

ILMAILUTIEDOTUS. Normi poistettu ilmailumääräysjärjestelmästä 1.1.2003 I L M A I L U L A I T O S CIVIL AVIATION ADMINISTR ATION LENTOTURVALLISUUSHALLINTO F LI GH T SA T A U T O I T FI F E Y N L AN H R Y D ILMAILUTIEDOTUS ADVISORY CIRCULAR PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel.

Lisätiedot

*) TMG : kompassin eksymä vaakalennossa max sallittu 10, paitsi moottorin käydessä tai radion ollessa käytössä:

*) TMG : kompassin eksymä vaakalennossa max sallittu 10, paitsi moottorin käydessä tai radion ollessa käytössä: 1 LENTOKONEMITTARIT minimi-mittarivarustus Ultrakevyet lentokoneet - korkeusmittari - nopeusmittari - magneettikompassi - luisumittari - polttoaineen määrämittari ellei polttoaineen määrää lennolla voida

Lisätiedot

MIEHITTÄMÄTTÖMÄN ILMA-ALUKSEN JA LENNOKIN LENNÄTTÄMINEN

MIEHITTÄMÄTTÖMÄN ILMA-ALUKSEN JA LENNOKIN LENNÄTTÄMINEN al Määräysluonnos versio 5.5.2015 1 (6) Antopäivä: x.xx.2015 Voimaantulopäivä: x.xx.2015 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 9, 57, 70 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöön pantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot:

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AIR M2-1

ILMAILUMÄÄRÄYS AIR M2-1 ILMAILUMÄÄRÄYS AIR M2-1 muutos 6 15.2.1996 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi LENTOKONEIDEN HUOLTO Tämä määräys on annettu ilmailulain

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-70

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-70 ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-70 muutos 3 20.12.2007 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi LU 3300 01/06 ULTRAKEVYTLENTÄJÄN LUPAKIRJA Tämä ilmailumääräys

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-41 PURJELENTÄJÄN LUPAKIRJA

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-41 PURJELENTÄJÄN LUPAKIRJA ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-41 ILMAILUHALLINTO LUFTFAfiTSFORVAL TNI G(N flf\inish CML ffi AöiON AUTHOAJTY 20.12.2007 PL 186, 01531 VANTAA, FINlAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi

Lisätiedot

Part-NCO ja sen vaikutukset lentokelpoisuuteen

Part-NCO ja sen vaikutukset lentokelpoisuuteen Part-NCO ja sen vaikutukset lentokelpoisuuteen Lentokelpoisuus-seminaari, Helsinki 21.3.2016 Erik Korpijärvi, Pertti Aaltio Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Ohjelma EASA OPS ja Part-NCO/Part NCC

Lisätiedot

Lentotyö nyt ja tulevaisuudessa

Lentotyö nyt ja tulevaisuudessa Lentotyö nyt ja tulevaisuudessa Laskuvarjohyppylennot www.ilmailu.fi Normihierarkia Lakien ja määräysten keskinäinen suhde Jos ei ristiriitaa määräys, normi tai päätös on yhtä sitova kuin laki 15.2.2013

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AUTOGYROLENTÄJÄN LUPAKIRJA

ILMAILUMÄÄRÄYS AUTOGYROLENTÄJÄN LUPAKIRJA ... ILMAILUHALLINTO LUFHAAT5f0RVR,TNIN GEN FINNISH CNil fw,frjon AU"HORJTV ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-80 5.5.2009 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Istuntoasiakirja 2009 C6-0090/2006 2000/0069(COD) FI 16/03/2006 YHTEINEN KANTA Neuvoston 9 päivänä maaliskuuta 2006 vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Kansallisen ilma-aluksen miehitys

Kansallisen ilma-aluksen miehitys luonno Ilmailumääräys 1 (9) Antopäivä: 11.4.2013 Voimaantulopäivä: 12.4.2013 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Ilmailulain (1194/2009) 60 Muutostiedot: Tällä Liikenteen turvallisuusviraston määräyksellä

Lisätiedot

OPS M6-1. Laskuvarjotoimikunta Timo Kokkonen

OPS M6-1. Laskuvarjotoimikunta Timo Kokkonen OPS M6-1 Laskuvarjotoimikunta Timo Kokkonen YLEISTÄ Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) on antanut 19.5. ilmailumääräyksen OPS M6-1, Laskuvarjohyppytoiminta. Määräys tuli voimaan 22.5.2017 ja kumoaa

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M2-1

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M2-1 ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M2-1 muutos 0 21.12.2007 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi YLEISILMAILU - LENTOKONEET Tämä ilmailumääräys on annettu

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AIR M1-2

ILMAILUMÄÄRÄYS AIR M1-2 ILMAILUMÄÄRÄYS AIR M1-2 muutos 1 6.2.1996 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi ILMA-ALUSTEN KANSALLISUUS- JA REKISTERITUNNUKSET Tämä

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-5

ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-5 ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-5 muutos 2 10.2.2000 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi TARKASTUSLENTOTOIMINTAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Tämä määräys

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ]

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti lentotoimintaan liittyvistä teknisistä

Lisätiedot

Henri Airava. Lennonopettaja vuodesta Tarkastuslentäjä vuodesta 2000 B757 TRI/TRE. (Air Finlandin päälennonopettaja) Norwegian B787-projekti

Henri Airava. Lennonopettaja vuodesta Tarkastuslentäjä vuodesta 2000 B757 TRI/TRE. (Air Finlandin päälennonopettaja) Norwegian B787-projekti Henri Airava Lennonopettaja vuodesta 1988 Tarkastuslentäjä vuodesta 2000 B757 TRI/TRE (Air Finlandin päälennonopettaja) Norwegian B787-projekti Tarkastuslentäjien kertauskoulutus 5-6.11.2012 Ilma-aluksen

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS. Normi poistettu ilmailumääräysjärjestelmästä 30.6.2002

ILMAILUMÄÄRÄYS. Normi poistettu ilmailumääräysjärjestelmästä 30.6.2002 I L M A I L U L A I T O S CIVIL AVIATION ADMINISTR ATION LENTOTURVALLISUUSHALLINTO F LI GH T SA T A U T O I T FI F E Y N L AN H R Y D ILMAILUMÄÄRÄYS AVIATION REGULATION PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel.

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M1-9

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M1-9 ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M1-9 muutos 1 28.3.1983 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi ILMA-ALUKSEN KUORMAUS Tämä määräys koskee suomalaisten

Lisätiedot

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS 1 (5) Antopäivä: x.x.2019 Voimaantulopäivä: x.x.2019 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki liikenteen palveluista (320/2017), II osan 13 luvun 2 Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot:

Lisätiedot

ILMAILUTIEDOTUS ADVISORY CIRCULAR. KOULULENNON SUORITTAMINEN LUOKKAKELPUUTUKSEN (SE piston) JA / TAI (TMG) VOIMASSAOLON JATKAMISEKSI

ILMAILUTIEDOTUS ADVISORY CIRCULAR. KOULULENNON SUORITTAMINEN LUOKKAKELPUUTUKSEN (SE piston) JA / TAI (TMG) VOIMASSAOLON JATKAMISEKSI I L M A I L U L A I T O S CIVIL AVIATION ADMINISTR ATION LENTOTURVALLISUUSHALLINTO F LI GH T SA T A U T O I T FI F E Y N L AN H R Y D ILMAILUTIEDOTUS ADVISORY CIRCULAR PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel.

Lisätiedot

Ultrakevyiden ilma-alusten lentokelpoisuus, valmistus ja rekisteröinti

Ultrakevyiden ilma-alusten lentokelpoisuus, valmistus ja rekisteröinti LUONNOS 1 (7) Antopäivä: XX.9.2016 Voimaantulopäivä: XX.9.2016 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 33 ja 36 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot: Tällä Liikenteen

Lisätiedot

OPS M6-1. Laskuvarjotoimikunta Timo Kokkonen

OPS M6-1. Laskuvarjotoimikunta Timo Kokkonen OPS M6-1 Laskuvarjotoimikunta Timo Kokkonen YLEISTÄ Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) on antanut 19.5. ilmailumääräyksen OPS M6-1, Laskuvarjohyppytoiminta. Määräys tulee voimaan 22.5. ja kumoaa aiemman

Lisätiedot

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS LUO Määräys 1 (5) Asianumero Antopäivä: 10.10.2014 Säädösperusta: Ilmailulaki (1194/2009) 45 Voimaantulopäivä: 14.10.2014 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot: Tällä

Lisätiedot

Ajankohtaista hyppylentotoiminnassa. Laskuvarjotoimikunta

Ajankohtaista hyppylentotoiminnassa. Laskuvarjotoimikunta Ajankohtaista hyppylentotoiminnassa Laskuvarjotoimikunta 18.11.2017 1 Agenda Lentotoiminnan (ei-)kaupallisuudesta Säädösmuutoksia vuonna 2017 Ilmatilauudistus 26.04.2018 Part-NCO kertaus Muuta, mitä? Lentotoiminnan

Lisätiedot

5 Lennät VFR-purjelentoa ilmaliikennepalvelureitin alapuolella FL 55. Tällöin lennät ilmatilaluokassa 1. A 2. C 3. D 4. G 5. E

5 Lennät VFR-purjelentoa ilmaliikennepalvelureitin alapuolella FL 55. Tällöin lennät ilmatilaluokassa 1. A 2. C 3. D 4. G 5. E 5 Lennät VFRpurjelentoa ilmaliikennepalvelureitin alapuolella FL 55. Tällöin lennät ilmatilaluokassa 1. A 2. C 3. D 4. G 5. E 4 Lentopaikan merkinantopaikalle sijoitettu valkoinen kaksoisristi tarkoittaa:

Lisätiedot

AIR M5-10 ja AIR M1-5

AIR M5-10 ja AIR M1-5 AIR M5-10 ja AIR M1-5 Vantaa 1.4.2017 Hannu Martikainen Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Uudet päivitetyt ja muutetut määräykset AIR M1-5, Ilmailuvälineiden huoltotoiminta-, lentokelpoisuuden

Lisätiedot

Harrasteilmailun ilma-alusten punnitus. 17.4.2013 Markku Hiedanpää

Harrasteilmailun ilma-alusten punnitus. 17.4.2013 Markku Hiedanpää Harrasteilmailun ilma-alusten punnitus 17.4.2013 Markku Hiedanpää Miksi ilma-aluksia punnitaan Jotta voidaan määritellä onko ilma-alus tyyppihyväksymistodistuksen (so. koelennoilla tositettujen), tyyppitodistuksen

Lisätiedot

Ilmailumääräys OPS M6-1

Ilmailumääräys OPS M6-1 Liikenteen turvallisuusvirasto TRAFI/11541/03.04.00.00/2010 Ilmailumääräys OPS M6-1 Antopäivä: 9.7.2010 Voimassaoloaika: 15.7.2010 alkaen, toistaiseksi Säädösperusta: ilmailulaki (1194/2009) 6 :n 4 momentti

Lisätiedot

ILMAILUTIEDOTUS. PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499

ILMAILUTIEDOTUS. PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 ILMAILUTIEDOTUS AIR T13-4 1.3.1987 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi ANSIOLENTOYRITYKSEN HUOLTO-ORGANISAATION KÄSIKIRJAN (HKK)

Lisätiedot

Pyöräalustaisten liitimien koulutusohjelma

Pyöräalustaisten liitimien koulutusohjelma Tämä on Suomen ilmailuliitto (SIL) ry:n hyväksymä yleisesti käytettävä. SIL on hyväksynyt n 30.11.2012 ja se astuu voimaan. Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1. Yleistä... 2 2. Koulutuksen aloittamisvaatimukset...

Lisätiedot

Suomessa sovellettavat lentosäännöt

Suomessa sovellettavat lentosäännöt 1 (11) Antopäivä: 11.11.2014 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 5 Voimaantulopäivä: 13.11.2014 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 923/2012

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS. Normi poistettu ilmailumääräysjärjestelmästä

ILMAILUMÄÄRÄYS. Normi poistettu ilmailumääräysjärjestelmästä I L M A I L U L A I T O S CIVIL AVIATION ADMINISTR ATION LENTOTURVALLISUUSHALLINTO F LI GH T SA T A U T O I T FI F E Y N L AN H R Y D ILMAILUMÄÄRÄYS AVIATION REGULATION PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel.

Lisätiedot

OPS M6-1. ESITYS PERUSTUU OLETUKSIIN (perustelumuistioluonnos yms.) Laskuvarjotoimikunta Timo Kokkonen

OPS M6-1. ESITYS PERUSTUU OLETUKSIIN (perustelumuistioluonnos yms.) Laskuvarjotoimikunta Timo Kokkonen OPS M6-1 ESITYS PERUSTUU OLETUKSIIN (perustelumuistioluonnos yms.) Laskuvarjotoimikunta Timo Kokkonen YLEISTÄ Trafin Lausuntopyyntö: Laskuvarjohyppytoiminta OPS M6-1 Määräykseen tehtävät muutokset johtuvat

Lisätiedot

Liite VII luonnokseen komission asetukseksi lentotoiminnasta (OPS) Osa NCO täytäntöönpanosäännöt (IR)

Liite VII luonnokseen komission asetukseksi lentotoiminnasta (OPS) Osa NCO täytäntöönpanosäännöt (IR) Euroopan lentoturvallisuusvirasto Liite VII luonnokseen komission asetukseksi lentotoiminnasta (OPS) Osa NCO täytäntöönpanosäännöt (IR) R.F010-02 Euroopan lentoturvallisuusvirasto, 2012. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Kansalliset huolto- ja huoltajavaatimukset uusiutuvat

Kansalliset huolto- ja huoltajavaatimukset uusiutuvat Kansalliset huolto- ja huoltajavaatimukset uusiutuvat 21.1.2012 Uusittavat määräykset Vaihe 1, voimaan 1.5.2012 AIR M16-1, Kansallisten ilma-alusten lentokelpoisuusvalvonta AIR T16-4, Ilma-alusten lentokelpoisuusvalvonta

Lisätiedot

Radiot ja transponderit. Aki Suokas

Radiot ja transponderit. Aki Suokas Radiot ja transponderit Aki Suokas 1 Mitä operointivaatimus sanoo? NCO.IDE.A.190 Radioviestintälaitteet a) Lentokoneissa on oltava radioviestintälaitteet, jotka soveltuvat kaksisuuntaiseen viestintään

Lisätiedot

SOTILASILMAILUSSA NOUDATETTAVAT LENTOSÄÄNNÖT (MIL OPS M1-1)

SOTILASILMAILUSSA NOUDATETTAVAT LENTOSÄÄNNÖT (MIL OPS M1-1) SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-To-Lnt-032 12.03.2014 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299 800, Fax

Lisätiedot

Ilmailumääräys 1 (8) Voimassa: Toistaiseksi

Ilmailumääräys 1 (8) Voimassa: Toistaiseksi Ilmailumääräys 1 (8) TRAFI/4841/03.04.00.00/2011 OPS M2-9 Antopäivä: 6.7.2011 Voimaantulopäivä: 1.8.2011 Säädösperusta: Ilmailulaki (1194/2009) 6 ja 78 :n 4 momentti. Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot:

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M3-8

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M3-8 ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M3-8 muutos 1 17.6.1996 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi LENTOTOIMINTAKÄSIKIRJAVAATIMUKSET ANSIOLENTOTOIMIN-

Lisätiedot

Ultrakevyiden ilma-alusten lentokelpoisuus, valmistus ja rekisteröinti

Ultrakevyiden ilma-alusten lentokelpoisuus, valmistus ja rekisteröinti 1 (7) Antopäivä: 20.12.2016 Voimaantulopäivä: 22.12.2016 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 33 ja 36 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot: Tällä Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

TRG T2-1 ILMAILUTIEDOTUS. Kumottu 29.2.2008 AMC/IEM C YKSITYISLENTÄJÄN LUPAKIRJA PPL(A) KOULUTUSOHJELMA PPL (A) LUPAKIRJAA VARTEN.

TRG T2-1 ILMAILUTIEDOTUS. Kumottu 29.2.2008 AMC/IEM C YKSITYISLENTÄJÄN LUPAKIRJA PPL(A) KOULUTUSOHJELMA PPL (A) LUPAKIRJAA VARTEN. ILMAILUTIEDOTUS TRG T2-1 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 27.6.2000 www.lentoturvallisuushallinto.fi Kumottu 29.2.2008 AMC/IEM C YKSITYISLENTÄJÄN LUPAKIRJA PPL(A)

Lisätiedot

Suomessa avomeriveneet: SPV:n Katsastusluokka 2 ORCi EM ja MM (sekä mm. GR): ISAF Offshore Special Regulations: Race Category 3

Suomessa avomeriveneet: SPV:n Katsastusluokka 2 ORCi EM ja MM (sekä mm. GR): ISAF Offshore Special Regulations: Race Category 3 Suomessa avomeriveneet: SPV:n Katsastusluokka 2 ORCi EM ja MM (sekä mm. GR): ISAF Offshore Special Regulations: Race Category 3 Lisäksi huomioitava muutama kohta: ORC Green book Rakenteeseen liittyviä

Lisätiedot

Moottoroidun Varjoliidon Koulutusohjelma

Moottoroidun Varjoliidon Koulutusohjelma Tämä koulutusohjelma on Suomen ilmailuliitto (SIL) ry:n hyväksymä yleisesti käytettävä koulutusohjelma, joka korvaa 7.12.2010 päivätyn koulutusohjeen. SIL on hyväksynyt koulutusohjelman 24.11.2010 ja se

Lisätiedot

SIL PPL Lentäjän käsikirja

SIL PPL Lentäjän käsikirja SIL PPL Lentäjän käsikirja Versio 1/2001 Tässä kirjassa olevaa kartta, yms. aineistoa ei saa käyttää lennonsuunnitteluun. Käytä operatiiviseen lentotoimintaan virallisista lähteistä saatuja ajantasalla

Lisätiedot

Harrasteilma-alusten punnitus

Harrasteilma-alusten punnitus Harrasteilma-alusten punnitus 22.10.2004 Markku Hiedanpää 1 Miksi ilma-aluksia punnitaan u Jotta voidaan määritellä onko ilma-alus tyyppihyväksymistodistuksen (so. koelennoilla tositettujen), tyyppitodistuksen

Lisätiedot

Lyhyt Johdatus Jatkuvaan Lentokelpoisuuteen. SUIO 13.12.2008 Nummela

Lyhyt Johdatus Jatkuvaan Lentokelpoisuuteen. SUIO 13.12.2008 Nummela Lyhyt Johdatus Jatkuvaan Lentokelpoisuuteen SUIO 13.12.2008 Nummela Liite II kone? Askeleet PART M toteuttamiseen Huolto-ohjelma Teenkö itse Vai ostanko palveluna huolto-ohjelman ja sen ylläpidon Kuka

Lisätiedot

Purjelentokoneiden punnitus

Purjelentokoneiden punnitus Purjelentokoneiden punnitus 18-19. 3. 1995 Markku Hiedanpää 1 Miksi ilma-aluksia punnitaan Jotta voidaan määritellä onko ilma-alus tyyppihyväksymistodistuksen (so koelennoilla tositettujen) massa- ja massakeskiörajoitusten

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS GEN M1-3

ILMAILUMÄÄRÄYS GEN M1-3 ILMAILUMÄÄRÄYS GEN M1-3 muutos 1 12.6.2002 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi MAAHUOLINTA LENTOASEMILLA Tämä määräys on annettu

Lisätiedot

ILMAILUTIEDOTUS. PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499

ILMAILUTIEDOTUS. PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 ILMAILUTIEDOTUS AIR T6-2 20.9.1974 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi OHJEITA PURJELENTOKONEEN PUNNITUKSEEN SEKÄ PUNNI- TUSPÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset I L M A I L U L A I T O S LENTOTURVALLISUUSHALLINTO Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset JAR-OPS 1 Kaupallinen ilmakuljetus (Lentokoneet) Muutos 6 1. elokuuta 2003 Huom. Poikkeukset ja lisävaatimukset:

Lisätiedot

OPS M5-7 Lentotoimintarajoitus meluisille suihkukoneille

OPS M5-7 Lentotoimintarajoitus meluisille suihkukoneille Perustelumuistio 1(5) 22.8.2018 OPS M5-7 Lentotoimintarajoitus meluisille suihkukoneille Määräyksen tausta ja säädösperusta Määräyksen säädösperusta on ilmailulain (864/2014) 157, jonka mukaan Liikenteen

Lisätiedot

2 Lentokoneen yleistuntemus

2 Lentokoneen yleistuntemus sivu 51 LENTÄJÄN KÄSIKIRJA 2 Lentokoneen yleistuntemus 2.A Lentokoneen rakenne Ensimmäisiä tehtäviä aloittelevalle ohjaajalle on koneeseen tutustuminen. Tunnollisimmat ohjaajat ylpeilevät koneensa perinpohjaisella

Lisätiedot

Lentosuunnistus ja ilmatilan jako. Harrasteilmailun lennonopettajien kertauskoulutus 2009 MH2009

Lentosuunnistus ja ilmatilan jako. Harrasteilmailun lennonopettajien kertauskoulutus 2009 MH2009 Lentosuunnistus ja ilmatilan jako Harrasteilmailun lennonopettajien kertauskoulutus 2009 MH2009 Taustalla Eksymisiä Valvottuun ilmatilaan lentäminen ilman Lentosuunnitelmaa Lennonjohtoselvitystä Tötöily

Lisätiedot

SUIO Opettajakertauskoulutus Kertauskoulu- ja tyyppilennot (Eroavaisuus perehdyttämiskoulutus)

SUIO Opettajakertauskoulutus Kertauskoulu- ja tyyppilennot (Eroavaisuus perehdyttämiskoulutus) Kertauskoulu- ja tyyppilennot (Eroavaisuus perehdyttämiskoulutus) Kertauskoululento vaurioita 2017 ja 2018 johdatuksena asioihin 1. 7. 2017 Kertauskoululento hallinnan menetys 2. 5. 2018 Kertauskoululento

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], komission asetuksesta, jolla muutetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston antaman asetuksen (EY) N:o 216/2008 nojalla

Lisätiedot

Part-NCO ja erityislentotoiminta

Part-NCO ja erityislentotoiminta Part-NCO ja erityislentotoiminta Laskuvarjotoimikunta Simo Aro 22.4.2017 1 Agenda Yleistä NCO:sta Riskinarviointi ja tarkistuslista Istuinvyöt Minimivarusteluettelo Lisähapen käyttö Turvallisuusohjeistus

Lisätiedot

MUUTOSTYÖT I L M A I L U L A I T O S TYYPPIHYVÄKSYMÄTTÖMIIN ILMA-ALUKSIIN TEHTÄVÄT MUUTOSTYÖT

MUUTOSTYÖT I L M A I L U L A I T O S TYYPPIHYVÄKSYMÄTTÖMIIN ILMA-ALUKSIIN TEHTÄVÄT MUUTOSTYÖT MUUTOSTYÖT TYYPPIHYVÄKSYMÄTTÖMIIN ILMA-ALUKSIIN TEHTÄVÄT MUUTOSTYÖT AIR M5-3 Koe- ja harrasteluokkaan kuuluvan ilma-aluksen lentokelpoisuus ja huolto AIR M5-10 Ultrakevyiden lentokoneiden lentokelpoisuus,

Lisätiedot

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS 1 (5) Antopäivä: 5.6.2019 Voimaantulopäivä: 6.6.2019 Säädösperusta: Laki liikenteen palveluista (320/2017) 131 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot: Tällä määräyksellä

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset JAR-OPS 3 Kaupallinen ilmakuljetus (Helikopterit) 1. heinäkuuta 2007 Huom. Tämä julkaisu sisältää myös muutoksen 4 (01.12.2006), jota ei julkaista erikseen. Poikkeukset

Lisätiedot

Liite VI luonnokseen komission asetukseksi lentotoiminnasta (OPS) Osa NCC täytäntöönpanosäännöt (IR)

Liite VI luonnokseen komission asetukseksi lentotoiminnasta (OPS) Osa NCC täytäntöönpanosäännöt (IR) Euroopan lentoturvallisuusvirasto Liite VI luonnokseen komission asetukseksi lentotoiminnasta (OPS) Osa NCC täytäntöönpanosäännöt (IR) R.F010-02 Euroopan lentoturvallisuusvirasto, 2012. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Ilma-aluksen huolto Kuka saa huoltaa ja mitä

Ilma-aluksen huolto Kuka saa huoltaa ja mitä Ilma-aluksen huolto Kuka saa huoltaa ja mitä Jukka Parviainen 13.3.2016 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Kansalliset huoltaja vaatimukset Ilmailumääräys PEL M3-4 Ilma-alushuoltajan kansalliset

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset I L M A I L U L A I T O S LENTOTURVALLISUUSHALLINTO Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset JAR-OPS 1 Kaupallinen ilmakuljetus (Lentokoneet) Muutos 8 1. tammikuuta 2005 Huom. Poikkeukset ja lisävaatimukset:

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AIR M5-10

ILMAILUMÄÄRÄYS AIR M5-10 ILMAILUMÄÄRÄYS AIR M5-10 Muutos 3 26.1.2004 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi ULTRAKEVYIDEN LENTOKONEIDEN LENTOKELPOISUUS, VALMIS-

Lisätiedot

Ilma-aluksen miehitys

Ilma-aluksen miehitys luonno Määräysluonnos 1 (8) Antopäivä: [pp.kk.vvvv] Säädösperusta: Ilmailulain (1194/2009) 60 Voimaantulopäivä: 8.4.2013 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: Tällä Liikenteen turvallisuusviraston määräyksellä

Lisätiedot

SOTILASLENTOPAIKAN ILMALIIKENNEPALVELUN JÄRJESTÄMINEN (MIL AGA M1-3)

SOTILASLENTOPAIKAN ILMALIIKENNEPALVELUN JÄRJESTÄMINEN (MIL AGA M1-3) SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-To-Tu-006 28.11.2012 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299 800, Fax

Lisätiedot

ILMAILUTIEDOTUS. PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 LENTOKOULUTUSOHJE VESILENTOKOULUTUSTA VARTEN

ILMAILUTIEDOTUS. PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 LENTOKOULUTUSOHJE VESILENTOKOULUTUSTA VARTEN ILMAILUTIEDOTUS TRG T2-3 25.4.1973 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi ILL 3301 10/01 LENTOKOULUTUSOHJE VESILENTOKOULUTUSTA VARTEN

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS GEN M1-4. PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499

ILMAILUMÄÄRÄYS GEN M1-4. PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 ILMAILUMÄÄRÄYS GEN M1-4 muutos 1 24.6.1999 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi ILMOITTAMINEN LENTO-ONNETTOMUUDESTA, LENTOVAURI- OSTA

Lisätiedot

EASA Part M huolto-ohjelmat. Nummela 28.-29.11.2009

EASA Part M huolto-ohjelmat. Nummela 28.-29.11.2009 EASA Part M huolto-ohjelmat Nummela 28.-29.11.2009 Huolto-ohjelmavaatimus perustuu EU-asetukseen KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2042/2003, annettu 20 päivänä marraskuuta 2003, lentokelpoisuuden ja ilmailutuotteiden,

Lisätiedot

Ähtärin Ilmailijat ry - konekaluston säännöt (logo?)

Ähtärin Ilmailijat ry - konekaluston säännöt (logo?) Ähtärin Ilmailijat ry - konekaluston säännöt (logo?) 0. Sisällysluettelo 0. Sisällysluettelo... 2 1. Versiohistoria... 3 2. Yleistä... 3 3. Etuoikeusjärjestys... 3 4. Tyyppikoulutus... 3 5. Päällikkönä

Lisätiedot

Ultrakevyen lentokoneen teknilliset tiedot

Ultrakevyen lentokoneen teknilliset tiedot FIN/U021 Muutos: 0 Pvm: 25.11.2014 Ultrakevyen lentokoneen teknilliset tiedot Nämä teknilliset tiedot määrittelevät ultrakevyen lentokoneen. Tämä asiakirja on laadittava ja sen on oltava lentokelpoisuustarkastajan

Lisätiedot

Ultrakevyen lentokoneen lento-onnettomuus Orivedellä 8.5.2013

Ultrakevyen lentokoneen lento-onnettomuus Orivedellä 8.5.2013 Raportti alustavasta tutkinnasta L2013-E1 Ultrakevyen lentokoneen lento-onnettomuus Orivedellä 8.5.2013 OH-U275 Rans Coyote II ES Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (ICAO:n Annex

Lisätiedot

Lentotoiminta kansallisen sääntelyn piiriin kuuluvilla ilmaaluksilla

Lentotoiminta kansallisen sääntelyn piiriin kuuluvilla ilmaaluksilla Perustelumuistio 1(13) 18.08.2016 Lentotoiminta kansallisen sääntelyn piiriin kuuluvilla ilmaaluksilla Määräyksen tausta ja säädösperusta Tausta Muun kuin kaupallisen lentotoiminnan nykysäädökset syrjäyttävät

Lisätiedot

Ilmailulainsäädännön kokonaisuudistuksen vaikutus ja uusi viranomainen

Ilmailulainsäädännön kokonaisuudistuksen vaikutus ja uusi viranomainen Päiväys/Datum/Date 6.7.2011 Dnro/Dnr/Ind.No. Viite/Referens/Ref TRAFI/4841/03.04.00/2011 Perustelumuistio Asia Ärende Subject ILMAILUMÄÄRÄYKSEN OPS M2-9 LIITIMET MUUTOS 1. Määräysmuutosten perustelu ja

Lisätiedot

Euroopan unionin säädöksiä täydentävät lento- ja työaikarajoitukset

Euroopan unionin säädöksiä täydentävät lento- ja työaikarajoitukset 1 (7) Antopäivä: XX.9.2014 Säädösperusta: Ilmailulain (1194/2009) 60 Voimaantulopäivä: XX.9.2014 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot: Tällä määräyksellä kumotaan ilmailumääräys

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D034508/02 Liitteet I ja II.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D034508/02 Liitteet I ja II. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. marraskuuta 2014 (OR. en) 15676/14 ADD 1 AVIATION 215 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 14. marraskuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Suomen ilmailuliitto (SIL)

Suomen ilmailuliitto (SIL) Kohta Kommentti Lausunnon antaja Trafi 1.2 LASKUVARJON MÄÄRITELMÄ OPS M6-1:EEN Laskuvarjo: Urheilulaskuvarjo, joka on putoamisnopeuden hidastamiseen tarkoitettu ilmailuun käytettävä laite. Jos tarkempaa

Lisätiedot

Alusten radiolaitteet, määräysmuutokset Matkustaja-alusyrittäjien turvallisuuspäivä , Kuopio

Alusten radiolaitteet, määräysmuutokset Matkustaja-alusyrittäjien turvallisuuspäivä , Kuopio Alusten radiolaitteet, määräysmuutokset Matkustaja-alusyrittäjien turvallisuuspäivä 6.4.2018, Kuopio Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Miksi muutetaan? Lisätään annetut oikaisut ja korjaukset määräykseen

Lisätiedot

ILMAILUTIEDOTUS ADVISORY CIRCULAR HYVÄKSYTYT HUOLTO-ORGANISAATIOT APPROVED MAINTENANCE ORGANISATIONS

ILMAILUTIEDOTUS ADVISORY CIRCULAR HYVÄKSYTYT HUOLTO-ORGANISAATIOT APPROVED MAINTENANCE ORGANISATIONS I L M A I L U L A I T O S CIVIL AVIATION ADMINISTR ATION LENTOTURVALLISUUSHALLINTO F LI GH T SA T A U T O I T FI F E Y N L AN H R Y D ILMAILUTIEDOTUS ADVISORY CIRCULAR PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel.

Lisätiedot

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO FLIGHT SAFETY AUTHORITY LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS AIRWORTHINESS DIRECTIVE

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO FLIGHT SAFETY AUTHORITY LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS AIRWORTHINESS DIRECTIVE I L M A I L U L A I T O S CIVIL AVIATION ADMINISTRATION PL 50 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND Puhelin/Telephone 09-82 771 International + 358 9 82 771 Telefax 09-82 772499 LENTOTURVALLISUUSHALLINTO FLIGHT

Lisätiedot

ILMAILUTIEDOTUS. Normi poistettu ilmailumääräysjärjestelmästä 1.5.2003

ILMAILUTIEDOTUS. Normi poistettu ilmailumääräysjärjestelmästä 1.5.2003 I L M A I L U L A I T O S CIVIL AVIATION ADMINISTR ATION LENTOTURVALLISUUSHALLINTO F LI GH T SA T A U T O I T FI F E Y N L AN H R Y D ILMAILUTIEDOTUS ADVISORY CIRCULAR PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel.

Lisätiedot

Rajavartiolaitoksen ilmailu

Rajavartiolaitoksen ilmailu luon Määräys 1 (5) Antopäivä: 19.8.2016 Voimaantulopäivä: 25.8.2016 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 8, 33 ja 57 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot: Kumoaa Liikenteen

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS MAAHUOLINTA LENTOASEMILLA

ILMAILUMÄÄRÄYS MAAHUOLINTA LENTOASEMILLA I L M A I L U L A I T O S CIVIL AVIATION ADMINISTR ATION LENTOTURVALLISUUSHALLINTO F LI GH T SA T A U T O I T FI F E Y N L AN H R Y D ILMAILUMÄÄRÄYS GEN M1-3 AVIATION REGULATION muutos 1 12.6.2002 PL 50,

Lisätiedot

HUOLTO-OHJELMA HO-969-0

HUOLTO-OHJELMA HO-969-0 HUOLTO-OHJELMA HO-969-0 muutostaso 0 04.08.2009 sivu1/13 1. Sisällys Sivu Kappaleet Sisältö 1 1 2 3 4 5 Sisällys Kohde Käyttö Vastuuhenkilö Ohjelman tarkastukset 2 6 7 Toiminnan kuvaus Muutokset Huolto-ohjeeseen

Lisätiedot