VARUSTAMO-HANKE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VARUSTAMO-HANKE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU"

Transkriptio

1 1 VARUSTAMO-HANKE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU VERTAISOHJAAJAKOULUTUKSEN (VOV2) PALAUTE Koulutusryhmä 2: Ulla-Maija Koivula 1. Johdanto Toiseen vertaisohjaajakoulutukseen haki 14 nuorta, jotka kaikki valittiin. Yksi lukiolainen ja yksi ammattistartin opiskelija keskeytti tai ei ottanut paikkaa vastaan. Koulutuksen osallistui kaikkiaan 12 nuorta, joista kaksi poikaa. Koulutus järjestettiin välisenä aikana Tampereen ammattikorkeakoululla. Koulutus toteutettiin lähi- ja etäopintoina, lähi-ilta oli torstaisin klo Koulutuksen kesto oli kaikkiaan 9 viikkoa. Osallistujat koostuivat lukiolaisista, yliopiston ja ammattikorkeakoulun opiskelijoista, ammattioppilaitoksen opiskelijasta sekä välivuotta pitävästä lukion päättäneestä opiskelijasta. Osallistujista neljä oli alle 19-vuotiasta, kaksi vuotiasta ja kuusi yli 21- vuotiasta. Koulutuksesta annettiin palautetta Moodlessa sekä viikottain että joka koulutuskerran jälkeen Moodlen chatissa pikakommentein. Sähköinen palautekysely täytettiin viimeisenä koulutusiltana. Palautekyselyyn vastasivat kaikki kurssin osallistujat. Kysely oli nimetön. Kysely oli samanrakenteinen kuin ensimmäisen vertaisohjaajakoulutuksen lopussa tehty, mutta joitain arvioitavia sisältöalueita oli päivitetty niin, että ne vastaisivat kurssin toteutusta. Kouluttajapalautetta kysyttiin sekä yleisesti että kustakin kouluttajasta erikseen.

2 2 2. Koulutuspalautteen vastaukset 2.1. Vertaisohjaajakoulutuksen sisältöalueet Käytännön harjoittelu Visuaalinen ilme netissä Verkkoyhteisöjen perustaminen Nuorten palvelut ja tietolähteet netissä Eettiset kysymykset ohjauksessa ja netissä Sosiaalinen media ohjauksen välineenä Sosiaalinen media ja sen välineet Vertaisohjauksen käytännöt Mediaani Keskiarvo Vertaisohjauksen määrittely ja sisältö Nuorten maailma ja syrjäytymisen ehkäisy Kohderyhmä ja tavoite 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 KUVIO 1. Vertaisohjaajakoulutuksen sisältöalueet Kysymyksessä pyydettiin arvioimaan vertaisohjaajakoulutuksen sisältöalueiden tärkeyttä asteikolla 1-5, jossa 1=ei lainkaan tärkeä, 5=erittäin tärkeä. Vastausten mukaan erittäin tärkeiksi sisältöalueiksi nousivat Varustamon kohderyhmään ja tavoitteeseen sekä nuoriin ja syrjäytymisen ehkäisyyn liittyvät teemat (mediaani 5). Muut teema-alueet arvioitiin myös tärkeiksi (mediaani 4 tai 4.5). Teknisemmät sisältöalueet: verkkoyhteisöjen perustaminen sekä visuaalisen ilmeen luominen oli koettu myös tärkeiksi, mutta arvioinneissa oli enemmän hajontaa. Avoimissa kommenteissa oli myös tähän liittyvä huomio enemmän nuorista ja vertaisohjauksesta, vähemmän nippelitietoa facebookin tai photoshopin asetuksista. Samoin toinen vastaaja toivoi, että käytännön harjoittelua olisi saanut enemmän painottaa ja että sosiaalisen median välineissä oli pitänyt keskittyä enemmän eikä sillain vähän kaikkea. Toisaalta taas yksi toinen vastaaja nosti esiin erityisesti somevälineet ja niiden käytön. Yleisesti teema-alueisiin oltiin tyytyväisiä ja niitä pidettiin tärkeinä. Opittavaa asiaa on paljon, totesi yksi vastaaja ja aikaa tarvittaisiin enemmän. Vertaisohjaajien työhön sekä nuorten palveluihin ja yhteisöihin tutustumista esitettiin lisättäväksi.

3 Vertaisohjaajakoulutuksen opetusmuodot ja -materiaalit KUVIO 2. Vertaisohjaajakoulutuksen opetusmuodot ja -materiaalit Kysymyksessä pyydettiin arvioimaan koulutuksen opetusmuotoja ja -materiaaleja asteikolla 1-5 (1=heikko, 5=erittäin hyvä) Lähiopetuksen luennot ja ohjausharjoitukset (chatti-harjoittelua toivottiin enemmänkin) sekä aiempien vertaisohjaajien kokemukset oli arvioitu keskimäärin arvosanalla 4 tai enemmän. Myös taustamateriaali verkossa sekä etätehtävät saivat kiitosta (mediaani 4). Sitä vastoin käytännön harjoittelu sai kriittisimmät arviot. Avoimissa vastauksissa sitä toivottiinkin enemmän ja harjoittelun selkeämpää kytkeytymistä Varustamon toimintaan toivottiin. Vertaisohjaajiin toivottiin vielä enemmän kontakteja, mikä vaikuttaisi tä epätietoisuuden selkenemiseen siitä, mitä projektissa tehdään. Seuraavassa avoimia kommentteja tähän liittyen: Heti kurssin alussa olisi ollut kiva saada konkreettista tietoa siitä, mitä projektissa oikeasti tehdään. Itselläni meni aika kauan (enkä vieläkään ole 100% varma) että ymmärsin, mikä konkreettinen työnkuvani tulee olemaan. Aiempien vertaisohjaajien kokemukset oli tosi hyvä juttu. Vähän enemmän olisin kaivannut tietoa siitä, kuinka harjoitukset (esim. blogin tekeminen) liittyvät tulevaan työhön - siis ovatko ne harjoituksia vai työtä varten aloitettavia juttuja. Olisin kaivannut tähän käytännön harjoitteluun (blogien ja facebook-ryhmien perustaminen) jotakin kytköstä itse Varustamo-hankkeeseen. Kurssin alussa kokosimme ryhmät mielenkiintojemme mukaan, joiden pohjalta toteuttaisimme nämä harjoitustyöt. Tämä blogin ja facebook-ryhmän perustaminen oman

4 4 mielenkiinnon kohteen mukaan oli opettavaista, koska oppi käyttämään wordpressiä ja facebookkia ja niiden asetuksia, mutta näistä perustetuista ryhmistä ja blogeista suurin osa jää vain ns. leijumaan ilmaan eli tulevaisuudessa niitä ei välttämättä enää päivitetä tai ylläpidetä. Olisin siis kaivannut harjoitustyöksi jonkin konkreettisemman jutun Varustamo hankkeen kehittämisestä tai muusta sellaisesta. Enemmän olisi ehkä kaivannut sitä paikan päällä tehtävää käytännön työtä, nyt jäi paljon omien voimavarojen varaan. Muu -vaihtoehdon valinnut selitti heikkoa arviotaan näin: Kokonaiskuva koulutuksesta jäi matkan varrella melko heikoksi: periaatteessa tiesimme mitä luennolla tullaan käsittelemään, mutta käytännössä olimme ihan pihalla siitä "mitähän tänään tapahtuu" tai että mihin tämä kaikki tähtää. Aluksi vertaisohjauspuoli oli vahvasti esillä, mutta yhtäkkiä tuntui että se unohdettiin kokonaan ja leikittiin vain photoshopilla ja twitterillä... Muutoin materiaaleja, etätehtäviä sekä Moodlen käyttöä pidettiin toimivana. Koulutuspalautteen kerääminen viikottain Moodlessa oli yksi vastaaja kokenut turhauttavana ja liian yleispiirteisenä ja toivoi siihen tarkempia kysymyksiä suhteessa kunkin viikon sisältöön. Tämä on konkreettinen ja hyvä kehittämisehdotus Koulutuksen käytännön järjestelyt ja tiedottaminen Yleiset koulutusjärjestelyt olivat osallistujien mielestä toimivat (tilat, ajankohta ja Moodlen käyttö). Yksi vastaaja toivoi ajankohdaksi viikonloppua. Muutoin illan pituus oli monen mielestä sopiva. Moodleen oltiin tyytyväisiä ja samoin siihen, että tekniset asiat toimivat. Koulutuksen pituutta olisi pari vastaajaa toivonut pidennettäväksi. Toinen koulutustoteutus oli kolme viikkoa pitempi kuin ensimmäinen koulutus, jonka kesto oli kuusi viikkoa. Mutta muutama olisi kaivannut eri sosiaalisen median välineiden oppimiseen vielä enemmän aikaa. KUVIO 3. Koulutuksen käytännön järjestelyt ja tiedotus

5 Kouluttajien arviointi Kouluttajien sekä sisältö- että pedagoginen osaaminen oli arvioitu hyväksi. Pienin arvo oli 3 ja suurin 5. KUVIO 4. Kouluttajien osaaminen (yleisarvosana)(asteikko 1-5, jossa 1=heikko, 5=erittäin hyvä) Yksityiskohtaiset kouluttaja-arviot olivat seuraavat: KUVIO 5. Kouluttajien arviointi (asteikko 1-5, jossa 1=heikko, 5=erittäin hyvä) Kouluttajien arviointi oli keskimäärin hyvää ja arviointi nousi usealla neljään tai yli (mediaani/keskiarvo). Yksityiskohtaisemmassa laadullisessa ruusut ja risut -arvioinnissa kouluttajien asiantuntemusta kiitettiin, moitetta löytyi joittenkin kohdalla pedagogisissa taidoissa tai ajanhallinnassa.

6 Oman osaamisen kehittyminen Avoimella kysymyksellä pyydettiin arvioimaan, miten oma osaaminen kehittyi kurssin aikana. Useimmin mainittiin seuraavat: Tietoisuus some-palveluista, niiden käytöstä ja perustamisesta Nuorten tilanteesta nivelvaiheissa ja syrjäytymisestä sekä tarjolla olevista palveluista Vertaisohjauksesta ja sen mahdollisuuksista somessa Joitain poimintoja avoimista vastauksista: Kehityin enemmän kuin olisin etukäteen ajatellut, sillä käytän paljon sosiaalista mediaa. Kehityin yleisesti some-taidoissani.. Oli hyvä, että kävimme näitä some-kanavia läpi todella tarkasti, koska jos niistä olisi käynyt vain pintapuolen läpi, en olisi välttämättä sisäistänyt asiaa niin hyvin. Opin myös paljon visuaalisesta ilmeestä ja siitä, kuinka sosiaalisessa mediassa on turvallista liikkua ja mitä asioita tulee ottaa huomioon. Sain tietää, mitä on syrjäytyminen ja opin, mitä on vertaisohjaaminen. Ryhmän tasoero some-välineissä näkyi vastauksissa: osa oppi paljon uutta, osa taas olisi toivonut enemmän sitä, miten somea käytetään ohjauksessa, ei niinkään somen opettelua koska nämä taidot oli jo hallussa. Koulutukseen hakiessani en arvannut, että kävisimme näin koulumaisesti läpi erilaisia työkaluja. Se, että olen nyt perustanut kömpelön wordpress-blogin, ei mielestäni tee itsestäni hyvää blogiasiantuntijaa. Ehkä kaikkien ei olisi ollut pakko käydä kaikkia välineitä läpi, vaan luennoilla olisi enemmän pysähdytty miettimään sitä, miten tätä välinettä voisi käyttää a) vertaisohjauksessa b) nuorten tavoittamisessa tehokkaasti... En nyt itse katso osaavani mitään välinettä sen paremmin, kuin mitä osasin niitä käyttää ennen tänne tuloa.

7 (Kuva VOV2 ryhmätyön tuloksesta teemasta vertaisohjauksen eettiset periaatteet) 7

8 Koulutuksen kehittäminen Osallistujat antoivat rakentavia kehittämisehdotuksia koulutukseen. Koulutuksen alussa Varustamoprojekti sekä työskentely siellä tulisi selvittää tarkemmin, jotta jo koulutuksen aikana osallistujat voivat paneutua tarkemmin esimerkiksi valitsemaansa palveluun. Yksi vastaaja ilmaisi asian näin: Kurssin tavoitteet selkeämmin esille: tuleeko meistä kurssin jälkeen nuorten parissa työskenteleviä vertaisohjaajia, vai sidosryhmille fabo-ryhmiä perustavia näppäimistön näpyttäjiä? Tämä tuntuu olevan vielä vähän hukassa. Ehdotettiin myös, että osallistujien some-taidot kartoitettaisiin koulutuksen alussa. Tämä on hyvä ja toteuttamiskelpoinen ehdotus. Myös osallistujien muuta koulutustaustaa voisi kartoittaa tarkemmin ja hyödyntää Varustamon työssä. Usea toivoi enemmän käytännön harjoittelua tai simulaatioharjoittelua (chattiohjaus). Esimerkiksi: Jos mahdollista niin enemmän käytäntöä ja vaikka pienryhmätyöskentelyä kurssin loppupuolella, niin tutustuisi muihin ja heidän osaamisalueisiinsa paremmin. Luulen, että jotkut kurssilaiset hieman pitkästyivät koska osasivat jo niin paljon, mutta itselleni taso oli sopiva. Muutamassa vastauksessa toivottiin lisää aikaa ja/tai rauhallisempaa tahtia. Joidenkin asioiden, esim. some-kanavien, läpikäyntiin enemmän aikaa. ; Käytännön harjoittelua voisi olla enemmän ja somevälineiden opetteleminen hieman hitaammalla tahdilla. Vertaisohjaajien roolia kurssilla toivottiin lisättävän ja heidän olevan aktiivisesti mukana. Lisäksi tehtiin konkreettinen ehdotus Google-tilin dokumentteihin lukuoikeuksiin liittyen.

9 9 3. Johtopäätökset Toisessa vertaisohjaajakoulutuksen toteutuksessa korostui some-välineitten käyttöön ja perustamiseen liittyvä osaaminen enemmän kuin ensimmäisessä koulutuksessa. Käytännön harjoittelu muodostui verkkoyhteisöjen perustamisesta, ei verkkovertaisohjauksesta tai nuorten palveluissa toimimisesta. Tässä oli sekä hyvät että huonot puolensa. Osa osallistujista oli tyytyväinen osaamisensa lisääntymiseen, mutta osa jäi kaipaamaan enemmän käytännön kokemusta ja harjoittelua verkkovertaisohjauksesta. Jo Varustamossa toimivien vertaisohjaajien roolia on syytä kasvattaa seuraavassa koulutuksessa ja painottaa käytännön harjoittelua vertaisohjaajien kanssa rinnakkain. Hyvä ehdotus on some-taitojen ja muun osaamisen kartoittaminen ennen koulutusta, jolloin koulutuksen sisältöjä voisi tarvittaessa vähän eriyttää. Yleiset koul utusjärjestelyt toimivat hyvin ja kokonaisuutena koulutus sai hyvän arvion.

VARUSTAMO-HANKE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

VARUSTAMO-HANKE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU 1 VARUSTAMO-HANKE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Hyvä lisä - Sosiaalinen media nuorten ohjauspalveluissa Kyselyn tulokset Pirkanmaalta Ulla-Maija Koivula Varustamo -hanke Tampereen ammattikorkeakoulu 1 Sisällys

Lisätiedot

Hoidetaanko homma hyvin?

Hoidetaanko homma hyvin? TAT VETOLAVA 3 -projekti Hoidetaanko homma hyvin? Opiskelijoiden kokemuksia työssäoppimisesta SISÄLTÖ 1 Johdanto...3 2 Opiskelijakyselyn tausta ja toteutus...4 2.1 Kyselyn tausta...4 2.2 Kyselyn toteutus...4

Lisätiedot

Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille kokemuksia Kymenlaaksossa

Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille kokemuksia Kymenlaaksossa Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille kokemuksia Kymenlaaksossa Tiina Kirvesniemi University of Appl ied Sciences Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille

Lisätiedot

Venäjä-osaajan oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus. Arviointi. KOPSU, Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke

Venäjä-osaajan oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus. Arviointi. KOPSU, Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke Venäjä-osaajan oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus 2010 2011 Arviointi KOPSU, Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke Sisällysluettelo 1 Johdanto... - 3-2 Venäjän-osaajan

Lisätiedot

Reittiopas verkko-oppimisen viidakkoon. Vinkkejä ja esimerkkejä työpaikkakouluttajien monimuotokoulutuksen toteuttamiseen

Reittiopas verkko-oppimisen viidakkoon. Vinkkejä ja esimerkkejä työpaikkakouluttajien monimuotokoulutuksen toteuttamiseen Reittiopas verkko-oppimisen viidakkoon Vinkkejä ja esimerkkejä työpaikkakouluttajien monimuotokoulutuksen toteuttamiseen ISBN 978-952-99304-6-3 (PDF) ISBN 978-952-99304-7-0 (nid.) Nykypaino Oy Vantaa 2013

Lisätiedot

Koulutuspoliittinen kysely Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan jäsenille

Koulutuspoliittinen kysely Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan jäsenille Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma H-A0610A Tutkimus- ja kehittämistoiminta Tuija Sievola Marjut Teiskonlahti Mikko Särkiniemi Tutkimusraportti Koulutuspoliittinen kysely Tampereen

Lisätiedot

Asiakkuudet ja myyntityö yritysten kilpailukykytekijäksi

Asiakkuudet ja myyntityö yritysten kilpailukykytekijäksi Pienyrityskeskus Asiakkuudet ja myyntityö yritysten kilpailukykytekijäksi -hanke 2008-2010 Tutkimusraportti Petri Järvikuona Heli Aaltonen KAUPPA + TALOUS TUTKIMUSRAPORTTI Aalto-yliopiston julkaisusarja

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN

ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN Ammattikorkeakoulukirjastoissa maaliskuussa 2006 suoritetun kyselyn raportointi Tiina Syrjä, Marita Ahola 2 SISÄLLYS 1. KYSELYN TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

Sosiaalinen media nuoren ohjauksessa Toimittanut Helena Tirronen

Sosiaalinen media nuoren ohjauksessa Toimittanut Helena Tirronen VERTAISENA VERKOSSA Sosiaalinen media nuoren ohjauksessa Toimittanut Helena Tirronen V E R TA IS E N A VERKOSSA Sosiaalinen media nuoren ohjauksessa Toimittanut Helena Tirronen Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

NUORISOTYÖNTEKIJÖIDEN KÄSITYKSIÄ MEDIAKASVATUKSESTA MEDIAKASVATUSSEURAN LISÄRAPORTTI VERKEN KUNTAKYSELYYN

NUORISOTYÖNTEKIJÖIDEN KÄSITYKSIÄ MEDIAKASVATUKSESTA MEDIAKASVATUSSEURAN LISÄRAPORTTI VERKEN KUNTAKYSELYYN NUORISOTYÖNTEKIJÖIDEN KÄSITYKSIÄ MEDIAKASVATUKSESTA MEDIAKASVATUSSEURAN LISÄRAPORTTI VERKEN KUNTAKYSELYYN Gabriella Óturai JULKAISIJA Mediakasvatusseura ry Pohjoisranta 6 00170 Helsinki puh: +358 50 551

Lisätiedot

OIVA -ohjaajakoulutuksen ulkoinen arviointi

OIVA -ohjaajakoulutuksen ulkoinen arviointi OIVA -ohjaajakoulutuksen ulkoinen arviointi Ohjaajakoulutettavien kokemukset koulutuskokonaisuuden toimivuudesta Hämeenlinna kevät 2010 Antti Pelto-Huikko SISÄLLYSLUETTELO 1 OIVA -vuorovaikutusmalli lyhyesti...

Lisätiedot

410017Y Multimedia oppimisprojektina

410017Y Multimedia oppimisprojektina 410017Y Multimedia oppimisprojektina 1. Opiskelijaryhmäsi Vastaajien määrä: 111 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 KAKO LO MUKO TAIKA TEKNO VAKA ITE MUU 2. Pienryhmäsi (esim. LO12A ryhmän A kirjain

Lisätiedot

Oppimisympäristöt tutkimus

Oppimisympäristöt tutkimus Oppimisympäristöt tutkimus Etäopetus Suomessa Minna Nummenmaa Turun yliopisto Oppimistutkimuksen keskus 2 Tässä raportissa esitellään Oppimisympäristöt -koordinointihankkeiden (www.oppiminen.fi) valtakunnallisen

Lisätiedot

Tutkimuksen toteuttaminen

Tutkimuksen toteuttaminen Lukion suunta 2009 Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimus toteutettiin verkossa teemahaastattelun ja lomakekyselyn yhdistelmänä. Osallistujat kutsuttiin kiintiöittäin oppilaitosten kautta ja henkilökohtaisella

Lisätiedot

Sometun kuukausitapahtumat, verkostokysely ja xtune

Sometun kuukausitapahtumat, verkostokysely ja xtune Sometun kuukausitapahtumat, verkostokysely ja xtune Eija Kalliala, Otavan Opisto 30.5.2014 Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla. 1 Sisällys Sometu...

Lisätiedot

Rovaniemen ammattikorkeakoulun virtuaaliopintojen tukipalvelut kysely 2009

Rovaniemen ammattikorkeakoulun virtuaaliopintojen tukipalvelut kysely 2009 Rovaniemen ammattikorkeakoulun virtuaaliopintojen tukipalvelut kysely 2009 Pia Pitkänen KKAS3007 Työharjoittelu Kasvatustieteiden tiedekunta, mediakasvatus Harjoittelua ohjaava opettaja: Leo Pekkala Sisällys

Lisätiedot

Enter ry Opasta-projekti ALUSTAVA VERSIO 1(10) Helena Venäläinen 6.12.2012

Enter ry Opasta-projekti ALUSTAVA VERSIO 1(10) Helena Venäläinen 6.12.2012 Enter ry Opasta-projekti ALUSTAVA VERSIO 1(10) Sosiaalinen media -luentosarjan palautteiden yhteenveto Sisällys 1. Osallistujat ja osallistumistapa... 2 1.1. Miten osallistuit luennon seuraamiseen?...

Lisätiedot

INTEGROINTI JOURNALISMIN OPINNOISSA SYYSLUKUKAUDELLA 2010

INTEGROINTI JOURNALISMIN OPINNOISSA SYYSLUKUKAUDELLA 2010 Pertti Sillanpää INTEGROINTI JOURNALISMIN OPINNOISSA SYYSLUKUKAUDELLA 2010 Hankeraportti 28.4.2011 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 1.1 Ongelmat - Havainnot ja tarpeet... 3 2 HANKKEEN ENSIMMÄINEN VAIHE: PERIODI

Lisätiedot

sosiaalinen_media_kysely_aalloilla 2010-03-24

sosiaalinen_media_kysely_aalloilla 2010-03-24 sosiaalinen_media_kysely_aalloilla 2010-03-24 1. Mihin teemaseminaariin osallistut? 2. Onko organisaatiossasi keskusteltu sosiaalisen median (rastita yksi tai useampi vastausvaihtoehto) 3. Käytän seuraavia

Lisätiedot

Arviointikeskustelun ajankohta oli hyvä. K=207, Eos=20, E=18 Kommentit kysymykseen 2.

Arviointikeskustelun ajankohta oli hyvä. K=207, Eos=20, E=18 Kommentit kysymykseen 2. Kasvun ja oppimisen ltk 18.9.2014 Liite nro 1 Huoltajien palaute väliarvioinnin uudistuksesta 1= samaa mieltä 2= en osaa sanoa 3=eri mieltä Arviointikeskustelun ajankohta oli hyvä. K=207, Eos=20, E=18

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunginkirjaston avoin käyttäjäkoulutus. Tasapainoilua kirjaston resurssien, yhteiskunnan vaatimusten ja asiakkaiden toiveiden välissä

Jyväskylän kaupunginkirjaston avoin käyttäjäkoulutus. Tasapainoilua kirjaston resurssien, yhteiskunnan vaatimusten ja asiakkaiden toiveiden välissä Jyväskylän kaupunginkirjaston avoin käyttäjäkoulutus. Tasapainoilua kirjaston resurssien, yhteiskunnan vaatimusten ja asiakkaiden toiveiden välissä Jaana Ojala - Heli Pakonen Proseminaariesitelmä 18.9.

Lisätiedot

Selvitys opintojen keskeyttämisestä. Vantaan ammattiopisto Varia Anu Arponen-Aaltonen Joulukuu 2012

Selvitys opintojen keskeyttämisestä. Vantaan ammattiopisto Varia Anu Arponen-Aaltonen Joulukuu 2012 Selvitys opintojen keskeyttämisestä Vantaan ammattiopisto Varia Anu Arponen-Aaltonen Joulukuu 2012 1. Taustaa: - Kohderyhmänä laskentapäivästä toisen jakson loppuun mennessä opintonsa keskeyttäneet opiskelijat

Lisätiedot

Anne Koskinen TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN HENKILÖKUNNAN KOULUTTAMINEN MICROSOFT OFFICE 2010 -OHJELMISTON KÄYTTÄMISEEN

Anne Koskinen TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN HENKILÖKUNNAN KOULUTTAMINEN MICROSOFT OFFICE 2010 -OHJELMISTON KÄYTTÄMISEEN Anne Koskinen TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN HENKILÖKUNNAN KOULUTTAMINEN MICROSOFT OFFICE 2010 -OHJELMISTON KÄYTTÄMISEEN Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Ohjelmointi 2012 TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

Mun Vuoro! -hanke 2009-2011. Loppuarviointi. Tiina Tuomisto

Mun Vuoro! -hanke 2009-2011. Loppuarviointi. Tiina Tuomisto Mun Vuoro! -hanke 2009-2011 Loppuarviointi Tiina Tuomisto 2011 Sisältö Arvioinnin tarkoitus... 3 Lapsille suunnattu kysely... 3 Järjestöjen ohjaajien, paikallistason toimijoiden ja liittotason toimijoiden

Lisätiedot

Riina Helenius & Paula Oja:

Riina Helenius & Paula Oja: Riina Helenius & Paula Oja: AVERKON OPISKELIJAPALAUTE 2002 2003 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT...3 3 VERKKO-OPISKELUN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET...6 4 TUTOROINTI JA SEN KEHITTÄMINEN...8

Lisätiedot

Lastentarhan- ja luokanopettajaopiskelijat

Lastentarhan- ja luokanopettajaopiskelijat Selvitys Lastentarhan- ja luokanopettajaopiskelijat ja mediakasvatus Käsityksiä mediakasvatuksen tärkeydestä, kokemuksia mediakasvatuksen opinnoista ja toimenpide-ehdotuksia helpottamaan mediakasvatuksen

Lisätiedot

Lappilaista ohjausosaamista nyt ja tulevaisuudessa

Lappilaista ohjausosaamista nyt ja tulevaisuudessa Helena Kangastie Outi Kokkonen B Lappilaista ohjausosaamista nyt ja tulevaisuudessa Lapin aikuiskoulutuksen kehittäminen ja tutkimushanke Raportti LAPIN AMK:N JULKAISUJA Sarja B. Raportit ja selvitykset

Lisätiedot

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Minea Wilo ja Suomen Lukiolaisten Liitto ry Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta 2012 Sisältö Alkusanat....

Lisätiedot

KONSULTOIVIEN ERITYISLASTENTARHANOPETTAJIEN VUOSIKELLO

KONSULTOIVIEN ERITYISLASTENTARHANOPETTAJIEN VUOSIKELLO ARVIOINTIRAPORTTI KONSULTOIVIEN ERITYISLASTENTARHANOPETTAJIEN VUOSIKELLO Kirsi Alila Ediva Oy 10.8.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 2 ARVIOINNIN SUORITTAMINEN 6 3 ARVIOINNIN TULOKSET 9 3.1 Konsultoivien

Lisätiedot

TEKNAN JÄSENIEN ARVIO TEKNAN NYKYTILASTA JA TULEVAISUUDEN TARPEISTA SEKÄ POTENTIAALISTEN JÄSENIEN NÄKEMYS JÄRJESTÖSTÄ

TEKNAN JÄSENIEN ARVIO TEKNAN NYKYTILASTA JA TULEVAISUUDEN TARPEISTA SEKÄ POTENTIAALISTEN JÄSENIEN NÄKEMYS JÄRJESTÖSTÄ TEKNAN JÄSENIEN ARVIO TEKNAN NYKYTILASTA JA TULEVAISUUDEN TARPEISTA SEKÄ POTENTIAALISTEN JÄSENIEN NÄKEMYS JÄRJESTÖSTÄ Mielipidekysely Laine, Pauliina 199147 Nuora, Katriina 198502 i TIIVISTELMÄ TAMPEREEN

Lisätiedot