Työaika eri elämänvaiheissa: Työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työaika eri elämänvaiheissa: Työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen"

Transkriptio

1 Työaika eri elämänvaiheissa: Työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen Dosentti, Dosentti, tutkimuspäällikkö Hannu HannuPiekkola Kauppatieteen tohtori, tohtori, tutkija tutkijaolli-pekka Ruuskanen Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos, ETLA ETLA VETO- VETO-ohjelma ohjelma , sosiaali- sosiaali-ja jaterveysministeriö Kalvot: Projektin Projektinkotisivu kotisivu Työtä eri elämänvaiheissa ja ajankäyttö Äidit ja ikääntyvät Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu 2007:73 (Etla B-sarja 225) Piekkola ETLA keskusteluaiheita nro 1036: Are individuals who have non-work activities prone to retire earlier: Evidence from time use survey of older Finns Ruuskanen ETLA keskusteluaiheita nro 1060: Time Use during the Parental Leave and the Return to Employment Perustuu: Tilastokeskuksen ajankäyttöaineisto v ja harmonisoitu eurooppalainen aineisto 08/01/2007 1

2 Kansainvälisesti ajankäyttö samankaltaistunut Euroopan harmonisoidut ajankäyttöaineistot 2000-luvulta Euroopan sosiaaliturvajärjestelmien kolme ryhmää: pohjoismainen, mannermainen ja jaanglosaksinen Eri Erijärjestelmät eivät tuota näkyviä eroja päivittäisessä ajankäytössä. Miesten ja janaisten ajankäyttö samankaltaistunut, kun kunnaiset mukana työmarkkinoilla. Päävastuu kotitöistä edelleen naisilla, 27 27tuntia viikossa, 10 10tunnin ero ero miehiin Miehillä kotitöiden määrä kasvaa iän iänmyötä Vapaa-aika kasvanut Aktiivisessa vapaa-ajassa laajimmat maittaiset erot erot Eläköityminen lisää harrastusmaisten kotitöiden määrää ja javapaa- aikaa. Passiivinen vapaa-aika keskittyy television katseluun. 08/01/2007 2

3 Miesten kotityö ikäryhmittäin Tuntia viikossa Ikäryhmä Suomi Ruotsi Ranska Saksa Iso-Britannia 08/01/2007 3

4 Naisten kotityö ikäryhmittäin Tuntia viikossa Ikäryhmä Suomi Ruotsi Ranska Saksa Iso-Britannia 08/01/2007 4

5 Ajankäyttö eri elämänvaiheissa Suomessa v Kotityö eri elämänvaiheissa (sis. 95 prosentin luottamusvälit) Tuntia viikossa Nuori sinkku Lastenhoito naiset 18 t 40 min, miehet 7 t 46 min Nuoripari Nuoripariskunta, lapsi < 7 v Pariskuntalapsi7-12v Pariskun ta lap si v Keski-ikäinenpari Pariskunta53-60vuotta Vanhempi pari Kotityö, Miehet Kotityö, Naiset 08/01/2007 5

6 Ajankäyttö eri elämänvaiheissa Suomessa Kokonaistyöaika viikossa eri elämänvaiheissa (ansiotyö+kotityö) Tuntia viikossa Nuori sinkku Nuori pari Nuori pariskunta, lapsi < 7v Pariskuntalapsi7-12v Pariskunta lapsi v Keski-ikäinenpari Pariskunta53-60vuotta Vanhempipari Kokonaistyö, Miehet Kokonaistyö, Naiset 08/01/2007 6

7 Tuplataakkaa naisilla mutta myös pienten lasten isillä Naisilla päävastuu kotitöistä Suomessa naiset tekevät viikossa kotityötä 9 tuntia tuntiaenemmän kuin kuinmiehet (27 (27tuntia) ja jaeri erielämänvaiheissa perheissä 12 12tuntia tuntiaenemmän kuin kuin miespuoliso (27 (27tuntia) Kokonaistyöaika viikossa 3 tuntia tuntiapidempi Naisilla kokonaistyöaika viikossa 3 tuntia tuntiapidempi ja javapaa-aikaa 5 tuntia tuntia vähemmän kuin kuinmiehillä kotityötä yhdistettynä vapaa-aikaan (television katselu tai tairadion kuuntelu) 2 tuntia tuntiaenemmän Pohjoismaissa myös pienten lasten isillä isillätuplataakkaa Euroopassa pienten lasten vanhemmilla sekä sekämiehillä että ettänaisilla --on onvapaa- aikaa5 tuntia tuntiavähemmän kuin kuinmuilla Ruotsissa, Iso-Britanniassa ja jasaksassa pienten lasten isät isättekevät paljon palkkajjakotityötä. Heidän tuplataakkansa on onjopa jopasuurempi kuin kuinäitien aikaa.. 08/01/2007 7

8 Suomessa äidit ovat pitkään pois työelämästä Suomessa alle allekolmevuotiaista lapsista on onkodin ulkopuolisessa hoidossa vain vain25 25prosenttia, Ruotsissa puolet ja jatanskassa kaksi kolmasosaa. Pitkä poissaolo työelämästä vaikeuttaa pitkän päälle mahdollisuutta löytää koulutusta vastaavaa työtä, myös hyvin koulutetuilla. Arvelu: Ensimmäiseen lapseen joskus käytetään niin niinpaljon aikaa, että että toista tai taiuseampaa lasta ei eienää hankita? 08/01/2007 8

9 Kotityötä tekevät siirtyvät helpommin eläkkeelle Kotityön määrä ei eivähene iän iänmyötä, vaan vaanniiden tekeminen yhteydessä eläkkeelle siirtymiseen Kotityön kasvu 7 tunnilla viikossa jo jotyöaikana kasvattaa eläkkeelle siirtymisen todennäköisyyttä 13 13prosentilla. Miehillä merkittävä tekijä tekijä Kotityö kasvaa suhteellisesti enemmän eläkkeelle siirryttäessä Miehet voivat rinnastaa kotityön myös myösaktiiviseen vapaa-aikaan, kun kun se sekäsittää ulkotöitä (puutarhassa, auton autontai taitalon talonkorjaaminen). Kun Kunkotityön laskennallinen arvo arvootetaan huomioon, sen senlisääntyminen eläkkeelle siirtymisen jälkeen nostaa keskimääräisen korvausasteen 70 70prosentista prosenttiin (Piekkola ja jaleijola IJTUR) (täysi (täysikorvausaste = = eläketulo eläketuloja jakotityön kotityönarvo arvojaettuna jaettunapalkkatuloilla palkkatuloillaja jakotityön kotityönarvolla arvollaennen enneneläkkeelle eläkkeelle siirtymistä, siirtymistä, kotityön kotityönlaskennallisena laskennallisenaarvona arvonakäytetään käytetäänkunnallisen kunnallisenkodinhoitoavun kodinhoitoavunkustannuksia) 08/01/2007 9

10 Kotityön muutos ikäryhmästä ikäryhmään 65-, miehet 3,0 2,5 2,0 1,5 Tuntia vko 1,0 0,5 0,0-0,5 ruoanlaitto siivous puutarhanhoito kunnostustyöt ostokset -1,0 Kotityön laji Suomi Ruotsi Ranska Saksa Iso-Britannia 08/01/

11 Kotityön muutos ikäryhmästä ikäryhmään 65-, naiset 2,5 2,0 1,5 Tuntia viikossa 1,0 0,5 0,0-0,5 ruoanlaitto siivous puutarhanhoito kunnostustyöt ostokset -1,0-1,5 Kotityön laji Suomi Ruotsi Ranska Saksa Iso-Britannia 08/01/

12 Työajan joustoille ja työaikapankeille selvä tilaus Työn ja javapaa-ajan harmoninen yhteensovittaminen aloitettava jo joennen eläkeiän lähestymistä Miesten työajat joustamattomia, ikääntyneillä tarpeet lyhentää työviikkoa terveyteen ja javapaa-aikaan liittyvistä syistä ovat ovatkasvamassa. Osa-aikatyötä ikääntyville, useimmiten työntekijän toive (tosin % perustuen yksinomaan työnantajan aloitteeseen, European Foundation) Suomessa alle alle30 30tunnin työviikkoa tekevien osa-aikaisten osuus % pieni samoin kuin kuinespanjassa ja jaitaliassa. Ruotsissa, Tanskassa, Saksassa ja jaiso-britanniassa osuus % ja jaylikin Osa-aikaeläke kuitenkin väylä eläkkeelle paremminkin kuin kuinkeino jatkaa työuraa. 08/01/

13 Politiikkasuositukset Pienten lasten perheet Perheen ulkopuolisen lastenhoidon tukeminen // joustavat työajat // tukea miesten jäämiseen kotiin lasta lastahoitamaan Työuran pidentäminen Työajan yleinen lyhentäminen ei eiole oleratkaisu eläkepommille, mutta työaikoihin joustoa Pitkilläkin työviikoilla saatetaan jaksaa työelämässä Joustavuus työajoissa työntekijöille tärkeämpää kuin kuintyöajan pituus (European Foundation, Euroopan elin- elin-jaja työolojen kehittämissäätiö) Joustavat työaikajärjestelyt otettava käyttöön jo johyvissä ajoin ajoinennen varhaiseläkeikää Osa-aikaeläkkeistä luovuttava Mahdollisuus ostaa kotitaloustyöpalveluita markkinoilta tärkeä sekä ikääntyneille sekä että ettälapsiperheille, vaikuttanee eniten naisten työn tarjontaan työn 08/01/

14 Taustaa: Työolotutkimus % vanhemmilla on onristiriitoja työajoista, kotityöstä ja ja henkilökohtaisesta ajankäytöstä puolison kanssa. Naispuolison osallistuminen työelämään ei eilisää eripuraa Pienten alle alle3 vuotiaiden lasten isät isätraportoivat ristiriitoja yhtä yhtäpaljon riippumatta siitä siitäkäykö naispuoliso töissä (73 (73%) %) vai vaihoitaako lasta kotona (71 (71%) %) 84 % alle allekuusivuotiaan lapsen ja ja74 74 % alle alle14 14vuotiaan lapsen kokopäivätyötä tekevistä äideistä tuntee pärjäävänsä lapsen kanssa paremmin, koska käy käymyös töissä. 08/01/

15 Taustaa: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön laaja selvitys Kahdessa kolmasosassa toimipaikoista joustavia työaikajärjestelyjä (Suomi, Ruotsi, Latvia) 22 % yrityksissä työaikapankki Lähde: Working time and work-life balance in European companies 2006 European Foundation 08/01/

16 Taustaa: Tutkimusprojektin kuvaus Työaika eri erielämänvaiheissa: työn ja javapaa-ajan yhteensovittaminen Eri Erielämänvaiheissa ja jatyöajan ryhmissä Suomessa (Piekkola) Perheen perustaminen ja jatyöelämä (Ruuskanen) Varhaiseläkkeelle siirtyminen ja javapaa-aika (Piekkola) Kansainvälinen vertailu työstä ja javapaa-ajasta (Ruuskanen) 08/01/

17 Taustaa: Eri elämänvaiheet tutkimuksessa Elinvaihe Lukumäärä Osuus Nuoret lapsettomat sinkut (18-36 vuotiaat) % Nuoret lapsettomat parit (nainen alle 40 vuotta) % Pariskunnat (alle 7 vuotias, nainen alle 40 vuotta) % Pariskunta nuorin lapsi 7-12 vuotta % Pariskunta nuorin lapsi vuotta % Keski-ikäinen pari, nainen % Vanhempi pariskunta (53-60 vuotiaat) % Eläkeikäinen pariskunta, nainen 55-75, mies % Yhteensä (83% kaikista aikuisista) /01/

18 Taustaa: Kotityön arvottaminen.. Yhteinen ajankäyttö ei einäytä kovin paljon määräävän eläkepäätöstä, vaikka Niemen (2005) mukaan eläkkeellä kotitaloustyötä tehdään yhtäaikaisesti varsin paljon. Kotityön erilainen arvottaminen. 1) 1) verrattavissa markkinatyöhön. 2) 2) rinnastetaan aktiiviseen vapaa-aikaan 3) 3) korvaa tyhjiötä joka jokasyntyy kun kuntöissä ei eienää käydä. 1) 1) ja jaehkä 3) 3) pätee paremmin paikkansa naisille kuin kuinmiehille. Työaikana tehty kotitaloustyö voi voimyös vähentää mahdollisuuksia toteuttaa itseään kotitaloustyön kautta eläkkeelle siirryttäessä 08/01/

19 Taustaa: Kiireet ja terveys ja työmarkkinoilta poistumiseen? Kiireen kokeminen ei eiselitä työmarkkinoilta poistumista Osa Osanykyistä työelämän kuvaa. Naisten suurempi kotityön määrä ja/tai kokema kiire kiireei ei yhteydessä työmarkkinoilta poistumiseen. Työmarkkinoilta poistuvat eivät huonokuntoisimpia, ainakaan jonkin aikaan jo joeläkkeellä oltuaan vuotiaista 16 16prosenttia työkyvyttömyyseläkkeellä mutta ajankäyttö hyvin samanlaista kuin kuinmuilla ei-työllisillä Vanhemmassa ikäryhmässä kiireellisyys yhteydessä työajan pituuden kanssa. 08/01/

20 Taustaa: Ajankäyttö eri elämänvaiheissa Kuvio. Vapaa aika työlliset Tuntia viikossa Nuori sinkku Nuori pari Nuori pariskunta, lapsi < 7v Pariskuntalapsi7-12v Pariskunta lapsi v Keski-ikäinenpari Pariskunta53-60vuotta Vanhempipari Vapaa-aika, Miehet Vapaa-aika, Naiset 08/01/

21 Taustaa: Naisten vapaa-aika ikäryhmittäin eri maissa 60,0 50,0 Tuntia viikossa 40,0 30,0 20,0 10,0 0, Ikäryhmä Suomi Ruotsi Ranska Saksa Iso-Britannia 08/01/

22 Taustaa: Miesten vapaa-aika ikäryhmittäin eri maissa 60,0 50,0 Tuntia viikossa 40,0 30,0 20,0 10,0 0, Ikäryhmä Suomi Ruotsi Ranska Saksa Iso-Britannia 08/01/

23 Taustaa: Naisten television katseluun ja radion kuunteluun käytetyn ajan jakautuminen ikäryhmittäin 25,0 20,0 Tuntia viikossa 15,0 10,0 5,0 0, Ikäryhmä Suomi Ruotsi Ranska Saksa Iso-Britannia 08/01/

24 Taustaa: Miesten sosiaaliseen elämään käyttämä aika ikäryhmittäin 12,0 10,0 Tuntia viikossa 8,0 6,0 4,0 2,0 0, Ikäryhmä Suomi Ruotsi Ranska Saksa Iso-Britannia 08/01/