Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg"

Transkriptio

1 17/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Aika/Tid , Klo/Kl. 16:30-17:50 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Söderkullan kartano / Söderkulla Gård Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Oksanen Ari 16:30-17:50 pj / ordf. Lindqvist Kaj 16:30-17:50 I varapj / I viceprdf. Lindqvist Clara 16:30-17:50 II varapj / II viceordf. Björkell Rolf 16:30-17:50 jäsen/medlem Grönqvist Kjell 16:30-17:50 jäsen/medlem Hursti Jari 16:30-17:50 jäsen/medlem Lindroos Kicka 16:30-17:50 jäsen/medlem Rope Maarit 16:30-17:50 jäsen/medlem Alaterä Mandi 16:30-17:50 varajäsen/ersättare Muu/Övriga Liljeström Christel 16:30-17:50 valt. pj./fullm. ordf. Suominen Mia 16:30-17:50 valt.ii v.pj./fullm.ii v.of. Grannas Mikael 16:30-17:50 kunn.joht/kd Laitasalo Pekka 16:30-17:50 Soosalu Merja 16:30-17:50 Stenvall Peter 16:30-17:50 pöytäk.pitäjä/protokol Myllyvirta Ilari 16:30-17:50 Söyrilä Pekka 16:30-17:50 Kokko Leena 16:30-17:50 Poissa/Frånvarande Abrahamsson Anna jäsen/medlem Elfgren Thomas jäsen/medlem Manninen-Ollberg Marja jäsen/medlem Vestman Heikki valt.i v.pj./fullm.i v.of. Haapaniemi Rauno valt.iii v.pj./fullm.iii v.of. Päivämäärä Datum Allekirjoitukset Underskrift Käsitellyt asiat Ärenden Päivämäärä Datum Pöytäkirjan tarkastus justering Pöytäkirja nähtävänä et framlagt Puheenjohtaja/Ordförande Ari Oksanen Pöytäkirjantarkastaja/juste rare Rolf Björkell Pöytäkirjanpitäjä/förare Peter Stenvall Pöytäkirjantarkastaja/justera re Jari Hursti

2 17/ Luettelo käsitellyistä asioista/ärendeförteckning Otsikko/Rubrik Sivu/Sida 255 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan Välivuokrausmallin käyttöönotto / Ibruktagande av en modell för vidareuthyrning 259 Sopimus asemakaavoituksen käynnistämisestä/jontas / Avtal om inledande av detaljplanering/jontas 260 Kunnan etuosto-oikeus/blåkulla / Kommunens förköpsrätt/blåkulla Sopimus jätelautakunnasta/itä-uudenmaan Jätehuolto Oy:n ja Rosk'n Roll Oy Ab:n yhdistyminen / Avtal om avfallsnämnd/fusionering av Östra Nylands Avfallsservice Ab och Rosk'n Roll Oy Ab 262 Jäsenen ja varajäsenen valinta/uudenmaan jätelautakunta / Val av medlem och ersättare/nylands avfallsnämnd 263 S24 Sipoonlahden ranta, asemakaavamuutos, ehdotus / Sibbovikens strand, detaljplaneändring, förslag 264 Jokilaakson asemakaava-alueen tontinmyynti, kortteli 5058 Salpausselän Rakentajat Oy / Tomtförsäljning på Ådalens detaljplaneområde, kvarter 5058 Salpausselän Rakentajat Oy 265 Jokilaakson asemakaava-alueen tontinmyynti, kortteli 5061 Salpausselän Rakentajat Oy / Tomtförsäljning på Ådalens detaljplaneområde, kvarter 5061 Salpausselän Rakentajat Oy 266 Vesihuoltopäällikön tehtävänimikkeen muuttaminen liikelaitosjohtajaksi / Ändring av vattenservicechefens titel till affärsverksdirektör 267 Edustajan nimeäminen kuntaosuuksien, subventioiden ja infrakustannusten jakamista koskeviin neuvotteluihin/hsl / Uteseende av representant för förhandlingar om fördelning av kommunandelar, subventioner och infrakostnader/hrt 268 Osallistuminen Kuntaliiton talous- ja rahoitusfoorumiin 2016 / Deltagande i Kommunförbundets ekonomi- och finansieringsforum Valtuuston kokouksessa pidetyn pöytäkirjan tarkastaminen / Granskning av fullmäktiges protokoll från sammanträdet Ilmoitusasiat / Delgivningar Valiokuntien, jaostojen ja viranhaltijoiden päätökset / Utskottens, sektionernas och tjänsteinnehavarnas beslut 41

3 17/ Nuorisovaltuuston vaali vuonna 2016 / Valet av ungdomsfullmäktige år

4 17/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet KH 255 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen Todettiin, että kokous oli laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen. Konstaterades att sammanträdet var lagligen sammankallat och beslutfört.

5 17/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare KH 256 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Rolf Björkell ja Jari Hursti. Till protokolljusterare valdes Rolf Björkell och Jari Hursti.

6 17/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan KH 257 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä esityslistan ja lisälistan. Kommunstyrelsen beslöt enhälligt godkänna föredragningslistan och tilläggslistan.

7 17/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Välivuokrausmallin käyttöönotto / Ibruktagande av en modell för vidareuthyrning 1366/ /2015 KH 258 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen Valmistelija / Beredare: sosiaali- ja terveysjohtaja / social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko Sipoon Pähkinälehdon Gneissitielle on suunnitteilla yksityisen yleishyödyllisen rakennuttajayhtiön toteuttamana vuokra-asuntoja kehitysvammaisille. Samalle tontille suunnitellaan myös tavallisia vuokra-asuntoja. Hankkeelle on ehdollinen varaus Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta (Ara) investointiavustuksesta ja korkotukilainasta. Hoivapalvelut kehitysvammaisille tuottaisi yksityinen yritys. Sipoon kunta mahdollistaisi kehitysvammaisten asiakkaiden hakeutumisen palveluihin kehitettävällä palvelusetelimallilla. Hankkeen on tarkoitus valmistua Tilanteissa, joissa asuinrakennuksen omistaja on yksityinen rakennuttaja ja palvelun tuottaja on kunta tai yksityinen, on mahdollista ja perusteltua käyttää välivuokrausmallia. Tilojen välivuokraus mahdollistaa arvonlisäveropalautukset, jotka vaikuttavat asukkailta perittävien vuokrien tasoon. Arvonlisäveropalautus on mahdollinen ainoastaan tilanteissa, joissa tilat vuokrataan arvonlisäverolain 37 ja 38 :n mukaisesti sosiaalihuollon toimintaan. Välivuokrausmallin tavoitteena tässä suunnitteilla olevassa kohteessa on kohtuuhintaisten asuntojen saaminen kehitysvammaisille. Välivuokrausmallissa kunta vuokraa tilat arvonlisäverollisena edelleen vuokraamista varten, jolloin vuokraustoiminta sosiaalihuollon toimintaan oikeuttaa arvonlisäveron palautukseen ja alentaa siten asukkaiden vuokrakuluja. Mallissa kiinteistön omistava yleishyödyllinen yhtiö vuokraa tilat palveluntuottajalle, joka vuokraa kohteen edelleen kunnalle. Kunta vuokraa asuntotilat asukkaille. Vuokralaisten valinnassa toimitaan Ara:n erityisryhmien asukasvalintaoppaan ohjeistamalla tavalla. Mallissa palveluntuottaja voidaan joko kilpailuttaa tai tarjota asiakkaille palveluseteli. Välivuokrauksen etuja ovat mm. että malli on asiakkaan kannalta turvallinen, mahdollistaa alv:n kuntapalautukset, eikä sido kunnan pääomaa. Kuntaliiton näkemyksen mukaan (johtava lakimies Juha Myllymäki ) erityisesti palveluasumisen lisääntyessä ja uutta

8 17/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen kapasiteettiä hankittaessa malli on käyttökelpoinen. Ara taas toivoo riittävän pitkiä sopimuksia välivuokrausmallissa, koska kunnan sitoumusta palvelujen ostoille ei ole. Kunnan kannalta ratkaiseva tekijä välivuokrausmallissa on, ettei kunta ota vastuuta täyttöasteesta eli tyhjien asuntojen riskiä. Esimerkiksi suunnitteilla olevasta hankkeesta käydyissä neuvotteluissa ja laadituissa sopimusmalliluonnoksissa lähtökohtana on, että palvelun tuottajalle sisältyy tämä riski ja heillä on sopimukseen perustuva oikeus hankkia tyhjiin asukaspaikkoihin kunnan puolesta asukkaita muista kunnista. Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä välivuokrausmenettelyn tapauskohtaiseen harkintaan perustuen yhdeksi vaihtoehdoksi asuntojen/palvelutilojen vuokrauksessa erityisryhmien tarpeisiin tilanteissa, joissa kunnalla ei tule vastuuta täyttöasteesta. Kommundirektörens förslag Kommunstyrelsen beslutar godkänna förfarandet för vidareuthyrning som grundar sig på prövning från fall till fall som ett alternativ för att hyra bostäder/servicelokaler för specialgruppers behov i situationer där kommunen inte tar ansvar för beläggningsgraden. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag.

9 17/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Sopimus asemakaavoituksen käynnistämisestä/jontas / Avtal om inledande av detaljplanering/jontas 1264/ /2015 MAAJAOS 77 Maankäyttöjaosto / Valmistelija / Beredare: mittaus- ja kiinteistöpäällikkö / mätnings- och fastighetschef Pekka Söyrilä, pekka.soyrila (at) sipoo.fi Sopimus koskee Sipoon kunnassa sijaitsevan kiinteistön Jontas liitekartasta 1 ilmenevää osaa, jäljempänä tässä sopimuksessa Sopimusalue. Sopimusalueen kokonaispinta-ala on noin 25 hehtaaria. Kaavatilanne Sipoon kunnalla ja Maanomistajalla on voimassa sopimus alueen osayleiskaavoittamisesta. Sopimus on allekirjoitettu vuonna Eriksnäsin osayleiskaavatyö on meneillään nähtävillä olleen kaavaehdotuksen mukaan Sopimusalue sijaitsee Siirtolapuutarha- tai palstaviljelyalueella. Kaavamääräyksen mukaan: Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. Alueen suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota kevyt- ja joukkoliikenneyhteyksiin sekä vesihuollon järjestämiseen ja vältettävä laajojen pysäköintikenttien rakentamista. Alueen suunnittelussa ja käytössä tulee ottaa erityisesti huomioon alueen maisemahistoriallisesti merkittävä luonne sekä asema kaupunkirakenteessa. Suurin osa sopimusalueesta on Sipoon Yleiskaava 2025:n mukaan haja-asutusaluetta (MTH), jolla maa- ja metsätalouteen liittyvä rakentaminen on sallittu ja osa kyläaluetta (AT). Alueella on voimassa tällä hetkellä Ympäristöministeriön vahvistama Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava. Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan mukaisesti Sopimusalue sijaitsee taajamatoimintojen alueella. Sopimusalueen asemakaava (Hangelbyn puutarhakylä) on mukana Sipoon kaavoitusohjelmassa

10 17/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Asemakaavoituksen tavoitteet Maanomistajan tavoitteena on rakentaa puutarhakylä, jonka alueella sijaitsisi noin 150 palstaa ja rakennusoikeutta noin 30-50m2 jokaiselle palstalle. Kunnan tavoitteena on edistää alueen elinkeinotoimintaa. Sopimuksen sisältö Ennen kuin asemakaavoitus voidaan aloittaa, tulee kunnan ja maanomistajien välillä tehdä sopimus asemakaavoituksen käynnistämisestä ja siihen liittyvistä ehdoista. Varsinainen maankäyttösopimus voidaan tehdä, kun kaavoitus on edennyt ehdotusvaiheeseen. Sipoon kunta ja maanomistajat ovat neuvotelleet sopimuksesta, koskien asemakaavoituksen käynnistämistä. Sopimuksella sovitaan, että 1. Kunta aloittaa Sopimusalueen asemakaavan laatimisen mennessä. 2. Asemakaavaa ja siihen liittyviä selvityksiä tekemään palkataan konsultti/konsultteja. Maanomistaja vastaa kaikista konsulttikustannuksista mukaan lukien sopimusalueen pohjakartan laatimiskustannukset. 3. Lisäksi maanomistaja maksaa kunnalle asemakaavan valmistelun aiheuttamina kustannuksina 3 000, kun asemakaavaehdotus on hyväksytty kunnanhallituksessa. Liitteet: Liite/Bilaga 1/ 77. MAAJAOS: Sopimusluonnos Liite/Bilaga 2/ 77. MAAJAOS: Kartta sopimusalueesta Vt. kehitysjohtajan ehdotus Maankäyttöjaosto päättää esittää kunnanhallitukselle liitteen mukaisen sopimuksen hyväksymistä. Tf. utvecklingsdirektörens förslag beslutar föreslå kommunstyrelsen att ett avtal i enlighet med bilaga godkänns. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

11 17/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Förslaget godkändes enhälligt. KH 203 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen Liitteet / Bilagor Liite/Bilaga 1/ 203 KH: Sopimusluonnos Liite/Bilaga 2/ 203 KH: Kartta sopimusalueesta Kunnanjohtajan ehdotus Kunnahallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen sopimuksen. Kommundirektörens förslag Kommunstyrelsen beslutar godkänna ett avtal i enlighet med bilagan. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag. KH 259 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen Yllä olevassa päätöksessä mainittu maanomistaja on luovuttanut sopimusalueen lapsilleen ja sopimusta pitää muuttaa, niin että sopijapuoliksi tulee lapset. Liitteet / Bilagor Liite 1/ 259 KH:Sopimus asemakaavoituksen käynnistämiseksi Liite 2/ 259 KH: Kartta sopimusalueesta Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen sopimuksen. Kommundirektörens förslag Kommunstyrelsen beslutar godkänna ett avtal i enlighet med

12 17/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen bilagan. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag.

13 17/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kunnan etuosto-oikeus/blåkulla / Kommunens förköpsrätt/blåkulla / /2015 KH 260 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen Valmistelija / Beredare: mittausteknikko/mätningstekniker Vidar Lindqvist, vidar.lindqvist (at) sipoo.fi Sipoon kunnassa on myyty noin m²:n suuruinen määrä-ala kiinteistöstä Blåkulla Kauppahinta on euroa. Määrä-alalla, joka sijaitsee yleiskaavan mukaisella taajamatoimintojen alueella (A), on vuonna 2012 valmistunut omakotitalo, sivuasuntona toimiva vanha omakotitalo, vanha saunarakennus sekä vanha autotallirakennus. Etuostolain mukaan etuosto-oikeutta voidaan käyttää maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista sekä virkistys- ja suojelutarkoitusta varten. Lainhuutohakemusta varten ostajan pankki pyytää lausuntoa siitä, käyttääkö Sipoon kunta etuosto-oikeuttaan. Liitteet - Bilagor Liite 1/ 260 KH: kartta Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus päättää, ettei Sipoon kunta käytä etuosto-oikeuttaan tehdyssä kiinteistökaupassa koskien Blåkulla Kommundirektörens förslag Kommunstyrelsen beslutar att Sibbo kommun inte använder sin förköpsrätt i fastighetsköpet angående fastigheten Blåkulla Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

14 17/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag.

15 17/ Tekninen valiokunta/tekniska utskottet Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Sopimus jätelautakunnasta/itä-uudenmaan Jätehuolto Oy:n ja Rosk'n Roll Oy Ab:n yhdistyminen / Avtal om avfallsnämnd/fusionering av Östra Nylands Avfallsservice Ab och Rosk'n Roll Oy Ab TEKVLK 135 Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet Valmistelija / Beredare: tekninen johtaja/teknisk direktör Ilari Myllyvirta ja/och hallintosihteeri/förvaltningssekreterare Lari Sirén Rosk n Roll Oy Ab:n ja Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n osakaskunnat (Askolan kunta, Hangon kaupunki, Inkoon kunta, Karkkilan kaupunki, Lohjan kaupunki, Loviisan kaupunki, Pornaisten kunta, Porvoon kaupunki, Raaseporin kaupunki, Sipoon kunta, Siuntion kunta ja Vihdin kunta) ovat allekirjoittaneet jäteyhtiöiden yhdistämissopimuksen. Sopimuksessa on sovittu, että Länsi-Uudenmaan jätelautakunta ja Porvoon alueellinen jätelautakunta yhdistyvät. Jätelaki toteaa asiasta seuraavaa: Jätelain 23 :n mukaan kunnalle kuuluvista tämän lain mukaisista jätehuollon viranomaistehtävistä huolehtii kunnan määräämä kuntalaissa (365/1995) tarkoitettu toimielin (kunnan jätehuoltoviranomainen). Jos kunta on siirtänyt 43 :n mukaisesti kunnan jätehuollon järjestämiseen liittyvän palvelutehtävän hoidettavaksi kuntien omistamassa yhtiössä, kunnan jätehuoltoviranomaisena toimii yhteistoiminta-alueen kuntien yhteinen toimielin tai näiden perustama kuntayhtymä siten kuin kuntalaissa säädetään. Osakaskunnat ovat jäteyhtiöiden yhdistämisneuvottelujen yhteydessä elokuussa 2012 sopineet, että jokainen sopijakunta nimeää jätelautakuntaan yhden jäsenen sekä tälle henkilökohtaisen varajäsenen samasta kunnasta. Kunnat ovat myös sopineet, että Raaseporin kaupunki toimii uuden jätelautakunnan vastuukuntana ja että lautakunnan puheenjohtajana toimii joka toinen valtuustokausi Porvoon kaupungin nimeämä jäsen ja joka toinen valtuustokausi Raaseporin kaupungin nimeämä jäsen. Edustajat Raaseporin kaupungista ja Porvoon kaupungista ovat laatineet yhdessä sopimusluonnoksen uudesta Uudenmaan jätelautakunnasta. Raaseporin kaupunki pyytää tulevana lautakunnan vastuukuntana, että liitteenä oleva sopimusluonnos hyväksytään jokaisessa jäsenkunnassa, jotta lautakunnan toiminta voi alkaa jäteyhtiöiden yhdistymisen toteuduttua.

16 17/ Tekninen valiokunta/tekniska utskottet Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Liitteet Liite 1/ 135 tekvlk: Sopimusluonnos yhteisestä jätelautakunnasta Teknisen johtajan ehdotus Tekninen valiokunta ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että sopimus yhteisestä jätelautakunnasta hyväksytään Sipoon kunnan osalta ja valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen. Tekniska direktörens förslag Tekniska utskottet beslutar att föreslå för kommunstyrelsen och vidare till fullmäktige att avtalet om en gemensam avfallsnämnd godkänns för Sibbo kommuns del och bemyndigar kommundirektören att underteckna kontraktet. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Förslaget godkändes enhälligt. KH 261 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen Liitteet / Bilagor Liite / Bilaga 1/ 261 KH: Sopimus yhteisestä jätelautakunnasta / Avtal om gemensam avfallsnämnd Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että sopimus yhteisestä jätelautakunnasta hyväksytään Sipoon kunnan osalta ja valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen. Kommundirektörens förslag Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att avtalet om en gemensam avfallsnämnd godkänns för Sibbo kommuns del och bemyndigar kommundirektören att underteckna avtalet. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

17 17/ Tekninen valiokunta/tekniska utskottet Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag.

18 17/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Jäsenen ja varajäsenen valinta/uudenmaan jätelautakunta / Val av medlem och ersättare/nylands avfallsnämnd 763/ /2012 KH 262 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen Valmistelija / Beredare: kunnansihteeri / kommunsekreterare Peter Stenvall Askolan kunta, Hangon kaupunki, Inkoon kunta, Karkkilan kaupunki, Lohjan kaupunki, Loviisan kaupunki, Pornaisten kunta, Porvoon kaupunki, Raaseporin kaupunki, Sipoon kunta, Siuntion kunta ja Vihdin kunta aikovat solmia sopimuksen yhteisestä jätelautakunnasta. Sopijakunnat ovat Rosk n Roll Oy Ab:n osakaskuntia. Sipoon kunnanvaltuusto hyväksynee sopimusluonnoksen kokouksessaan Sopimuksen 5 :ssä sanotaan lautakunnan kokoonpanosta seuraavaa: "Jokainen sopijakunta nimeää lautakuntaan yhden jäsenen sekä tälle samasta kunnasta henkilökohtaisen varajäsenen. Lautakunnan puheenjohtajana toimii joka toinen valtuustokausi Porvoon kaupungin nimeämä jäsen ja joka toinen valtuustokausi Raaseporin kaupungin nimeämä jäsen. Silloin kun Porvoon kaupungin nimeämä jäsen toimii puheenjohtajana, Raaseporin kaupungin nimeämä jäsen toimii varapuheenjohtajana ja vastaavasti kun Raaseporin kaupungin nimeämä jäsen toimii puheenjohtajana, Porvoon kaupungin nimeämä jäsen toimii varapuheenjohtajana. Lautakunnan aloittaessa toimintansa Porvoon kaupungin nimeämä jäsen toimii puheenjohtajana. Jokaisen sopijakunnan on osaltaan ja yhdessä muiden sopijakuntien kanssa huolehdittava, että lautakunnan kokoonpano täyttää naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain 4 a :n vaatimukset. Mikäli lautakunnan jäsen on paikkakunnalta muuton tai vaalikelpoisuutensa menettämisen tai jonkun muun pysyvän esteen takia estynyt osallistumaan lautakunnan työskentelyyn, vapauttaa sopijakunta jäsenen, ja nimeää tilalle uuden jäsenen. Sopijakunnan on huolehdittava, että jäsenen vaihtumisen jälkeen lautakunnan kokoonpano täyttää naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain 4 a :n vaatimukset."

19 17/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kommunerna Askola kommun, Hangö stad, Ingå kommun, Högfors stad, Lojo stad, Lovisa stad, Borgnäs kommun, Borgå stad, Raseborgs stad, Sibbo kommun, Sjundeå kommun och Vichtis kommun står i beråd att ingå avtal om en gemensam avfallsnämnd. Avtalskommunerna är delägarkommuner i Rosk n Roll Oy Ab. Kommunfullmäktige i sibbo torde godkänna utkastet till avtal vid sitt sammanträde I enlighet med avtalet 5 om nämndens sammansättning gäller följande: "Varje avtalskommun utnämner till nämnden en ledamot samt en personlig ersättare från samma kommun för ledamoten. Varannan fullmäktigeperiod fungerar en ledamot som utses av Borgå stad som ordförande för nämnden och varannan fullmäktigeperiod en ledamot som utses av Raseborgs stad. Då en av Borgå stad utnämnd ledamot fungerar som ordförande, fungerar en av Raseborgs stad utnämnd ledamot som viceordförande och motsvarande då en av Raseborgs stad utnämnd ledamot fungerar som ordförande, fungerar en av Borgå stad utnämnd ledamot som viceordförande. Då nämnden inleder sin verksamhet fungerar en ledamot som utses av Borgå stad som ordförande. Varje avtalskommun bör för sin del och tillsammans med de andra avtalskommunerna se till att nämndens sammansättning uppfyller de villkor som ställs i 4 a i lagen om jämställhet mellan kvinnor och män. Såvida nämndens ledamot på grund av utflyttning från orten eller för att ha förlorat sin valbarhet eller annat bestående hinder är förhindrad från att delta i nämndens arbete, befriar avtalskommunen ledamoten och utser en ny ledamot i stället. Avtalskommunen bör se till att nämndens sammansättning efter bytet uppfyller de villkor som ställs i 4 a i lagen om jämställhet mellan kvinnor och män." Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus ehdottaa valtuuston valitsevan Uudenmaan jätelautakuntaan jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen nykyisen valtuustokauden jäljellä olevaksi ajaksi. Kommundirektörens förslag Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige väljer en medlem med personlig ersättare till Nylands avfallsnämnd för återstoden av innevarande fullmäktigeperiod. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

20 17/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag.

21 17/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen S24 Sipoonlahden ranta, asemakaavamuutos, ehdotus / Sibbovikens strand, detaljplaneändring, förslag 895/ /2014 MAAJAOS 31 Maankäyttöjaosto /, Valmistelija / Beredare: kaavoituskoordinaattori / planläggningskoordinator Pilvi Nummi-Sund, pilvi.nummi-sund (at) sipoo.fi, kaavoituspäällikkö / planläggningschef Matti Kanerva, matti.kanerva (at) sipoo.fi Yleistä Sipoonlahden rannan asemakaavan muutos on kuulutettu vireille Kaavatyö sisältyy kunnan kaavoitusohjelmiin ja Asemakaavan laatimiseen on ryhdytty maanomistajan (Kiinteistö Oy Sipoon Hotelli ja Koulutuskeskus) ja kunnan aloitteesta. Asemakaavoituksen käynnistämissopimus on hyväksytty kunnanhallituksessa ja allekirjoitettu sekä kunnan että maanomistajan puolesta Suunnittelualue Asemakaava-alueen pinta-ala on noin 3,7 ha ja se koskee Kallbäckin tiloja 8:0 (Häggkulla) ja 3:94 (Soltorp). Lisäksi kaava-alueeseen kuuluu viheraluetta Sipoonjoen rannassa sekä Eriksnäsintieltä alueelle johtava tie. Kaavamuutosalue on pääosin yksityisessä omistuksessa. Sipoon kunta omistaa yleisiä alueita Sipoonjoen rannassa. Sipoon yleiskaavassa 2025 suunnittelualue sijaitsee Söderkullan taajamaan välittömästi liittyvien asuin- ja työpaikka-alueiden rajalla. Sibbesborgin osayleiskaavaluonnoksessa alue on osa tulevaa Sibbesborgin keskusta-aluetta. Suunnittelun tavoitteet ja kaavaluonnos Alueelle on suunnitteilla pikkukaupunkimainen asuinalue noin 500 asukkaalle. Voimassa olevassa asemakaavassa alue on pääosin osoitettu hotelli- ja kurssikeskusrakennusten korttelialueeksi (KL-1). Kaavan mukaisen hotelli- ja kongressikeskuksen rakentaminen keskeytyi 1990-luvun alussa, eikä tällaiselle toiminnalle lopulta ollut edellytyksiä. Alueen muuttaminen asuinkäyttöön on

22 17/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen maakuntakaavan, Sipoon yleiskaavan 2025 ja Sibbesborgin osayleiskaavan tavoitteiden mukaista. Asemakaavaluonnoksessa alueelle on suunniteltu kerrostalorakentamista (kerrosluku V - VII) ja townhouse-tyyppistä matalampaa (kerrosluku II) asuinrakentamista. Asuinkerrostalojen korttelialueilla (AK) on rakennusoikeutta yhteensä k-m2 ja asuinrakennusten korttelialueilla (A) yhteensä k-m2. Alueen kokonaisrakennusoikeus on siten k-m2. Alueelle leviää liikennemelua Porvoonväylältä. Meluongelma on ratkaistu sijoittamalla korkeaa kerrostalorakentamista melunlähteen puolelle suojaamaan piha-alueita. Liikenteellisesti alue liittyy Eriksnäsintiehen. Alueen läpi kulkee kokoojakatu, joka voi tulevaisuudessa jatkua myös etelään Sibbesborgin osayleiskaavan mukaisten alueiden toteutuessa. Sipoonjoen ranta säilyy lähivirkistysalueena ja sinne osoitetaan yleinen kevyen liikenteen väylä, joka voi tulevaisuudessa jatkua molempiin suuntiin rantaa pitkin. Suunnittelutilanne Kaavatyö on edennyt valmisteluvaiheeseen, jossa alueelle on laadittu asemakaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päivitetty. Valmisteluaineisto ja päivitetty OAS voidaan asettaa nähtäville. Lausunnonantajat Asemakaavaluonnoksesta pyydetään lausunnot ainakin seuraavilta tahoilta: - Uudenmaan ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue - Uudenmaan ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue - Uudenmaan liitto - Museovirasto - Porvoon museo - Itä-Uudenmaan maakuntamuseo - Liikennevirasto - Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymä - Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä - Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) - Itä-Uudenmaan pelastuslaitos - Keravan Energia Oy - Porvoon kaupunki, terveydensuojelu - Sibbo naturskyddare - Sipoon luonnonsuojelijat

23 17/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Liitteet Liite 1/ 31. MAAJAOS: Kaavaluonnos 1:1000 ja kaavamääräykset Liite 2/ 31. MAAJAOS: Kaavaselostus Liite 3/ 31. MAAJAOS: Havainnekuva 1:1000 Liite 4/ 31. MAAJAOS: Rakentamistapaohje Vt. kehitysjohtajan ehdotus Maankäyttöjaosto päättää asettaa Sipoonlahden rannan, kaavan S24, asemakaavaluonnoksen ja muun valmisteluaineiston nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 :n mukaisesti sekä pyytää tarpeelliset lausunnot. Tf. utvecklingsdirektörens förslag beslutar lägga fram planutkastet för Sibbovikens strand, plan S24, och det övriga beredningsmaterialet i enlighet med 62 i markanvändnings- och bygglagen och 30 i markanvändnings- och byggförordningen samt begära nödvändiga utlåtanden. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Förslaget godkändes enhälligt. MAAJAOS 100 Maankäyttöjaosto /, Valmistelija / Beredare: kaavoittaja / planläggare Hertta Ahvenainen, hertta.ahvenainen(at)sipoo.fi, kaavoituspäällikkö / planläggningschef Matti Kanerva, matti.kanerva(at)sipoo.fi Yleistä Sipoonlahden rannan asemakaavan muutos on kuulutettu vireille Kaavatyö sisältyy kunnan kaavoitusohjelmiin ja Asemakaavan laatimiseen on ryhdytty maanomistajan (Kiinteistö Oy Sipoon Hotelli ja Koulutuskeskus) ja kunnan aloitteesta.

24 17/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Suunnittelualue Asemakaava-alueen pinta-ala on noin 3,7 ha ja se koskee Kallbäckin tiloja 8:0 (Häggkulla) ja 3:94 (Soltorp). Lisäksi kaava-alueeseen kuuluu viheraluetta Sipoonjoen rannassa sekä Eriksnäsintieltä alueelle johtava tie. Kaavamuutosalue on pääosin yksityisessä omistuksessa. Sipoon kunta omistaa yleisiä alueita Sipoonjoen rannassa. Sipoon yleiskaavassa 2025 suunnittelualue sijaitsee Söderkullan taajamaan välittömästi liittyvien asuin- ja työpaikka-alueiden rajalla. Sibbesborgin osayleiskaavaluonnoksessa alue on osa tulevaa Sibbesborgin keskusta-aluetta. Asemakaavan muutosehdotus Alueelle on suunnitteilla pikkukaupunkimainen asuinalue noin 500 asukkaalle. Voimassa olevassa asemakaavassa alue on pääosin osoitettu hotelli- ja kurssikeskusrakennusten korttelialueeksi (KL-1). Kaavan mukaisen hotelli- ja kongressikeskuksen rakentaminen keskeytyi 1990-luvun alussa, eikä tällaiselle toiminnalle lopulta ollut edellytyksiä. Alueen muuttaminen asuinkäyttöön on maakuntakaavan, Sipoon yleiskaavan 2025 ja Sibbesborgin osayleiskaavan tavoitteiden mukaista. Asemakaavaluonnoksessa alueelle on suunniteltu kerrostalorakentamista (kerrosluku V - VII) ja townhouse-tyyppistä matalampaa (kerrosluku II) asuinrakentamista. Alueen kokonaisrakennusoikeus on k-m2. Alueelle leviää liikennemelua Porvoonväylältä. Meluongelma on ratkaistu sijoittamalla korkeaa kerrostalorakentamista melunlähteen puolelle suojaamaan piha-alueita. Liikenteellisesti alue liittyy Eriksnäsintiehen. Alueen läpi kulkee kokoojakatu, joka voi tulevaisuudessa jatkua myös etelään Sibbesborgin osayleiskaavan mukaisten alueiden toteutuessa. Sipoonjoen ranta säilyy lähivirkistysalueena ja sinne osoitetaan yleinen kevyen liikenteen väylä, joka voi tulevaisuudessa jatkua molempiin suuntiin rantaa pitkin. Sopimukset Asemakaavoituksen käynnistämissopimus on hyväksytty kunnanhallituksessa ja allekirjoitettu

25 17/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen sekä kunnan että maanomistajan puolesta Kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen laaditaan maankäyttösopimus kunnan ja maanomistajien kesken. Asemakaavan toteutuksesta aiheutuvista kustannuksista vastaavat maanomistajat. Vuorovaikutus Alueen osallistumis ja arivointisuunnitelma kuulutettiin nähtäville Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut esillä kunnan verkkosivuilla suunnitteluprosessin ajan. Kaavaluonnos asetettiin julkisesti nähtäville Alueen kaavoituksesta kiinnostuneille järjestettiin kaavanäyttely Söderkullan kirjastossa. Suunnittelutilanne S 24 Sipoonlahden rannan asemakaavatyö on edennyt ehdotusvaiheeseen. Asemakaavan muutosehdotus ja siihen liittyvät rakentamistapaohjeet sekä päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma voidaan asettaa nähtäville. Lausunnonantajat Asemakaavan muutosehdotuksesta pyydetään lausunnot ainakin seuraavilta tahoilta: - Uudenmaan ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue - Uudenmaan ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue - Uudenmaan liitto - Museovirasto - Porvoon museo - Itä-Uudenmaan maakuntamuseo - Liikennevirasto - Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymä - Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä - Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) - Itä-Uudenmaan pelastuslaitos - Keravan Energia Oy - Porvoon kaupunki, terveydensuojelu - Sibbo naturskyddare - Sipoon luonnonsuojelijat - Sipoon Yrittäjät ry Liitteet / Bilagor Liite / Bilaga 1/100. MAAJAOS: Kaavaehdotus 1:1000 ja kaavamääräykset

26 17/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Liite /Bilaga 2/100. MAAJAOS: Kaavaselostus Liite / Bilaga 3/100. MAAJAOS: Kaavaselostuksen liitteet Liite / Bilaga 4/100. MAAJAOS: Rakentamistapaohjeet Vt. kehitysjohtajan ehdotus: Maankäyttöjaosto päättää esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy vastineet luonnoksesta annettuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin, ja että Sipoonlahden rannan asemakaavan muutosehdotus, päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja rakentamistapaohjeet (kaava S 24) asetetaan maankäyttö- ja rakennuslain 65 :n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 :n mukaisesti julkisesti nähtäville, ja että kaavan muutosehdotuksesta pyydetään tarpeelliset lausunnot. Tf. utvecklingsdirektörens förslag: beslutar föreslå kommunstyrelsen att godkänna bemötandena till utkastets utlåtanden och åsikter och att planförslaget för detaljplaneändring, uppdaterat program för deltagande och bedömning och byggnadsanvisningar för Sibbovikens strand (plan S 24) läggs fram offentligt i enlighet med 65 i markanvändnings- och bygglagen och 27 i markanvändningsoch byggförordningen samt att begära nödvändiga utlåtanden angående planeändringförslaget. Maankäyttöjaosto hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. godkände enhälligt föredragandens förslag. KH 263 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen Liitteet / Bilagor Liite / Bilaga 1/ 263 KH: Kaavaehdotus 1:1000 ja kaavamääräykset Liite / Bilaga 2/ 263 KH: Kaavaselostus Liite / Bilaga 3/ 263 KH: Kaavaselostuksen liitteet Liite / Bilaga 4/ 263 KH: Rakentamistapaohjeet Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy vastineet luonnoksesta annettuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin, ja että Sipoonlahden rannan

27 17/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen asemakaavan muutosehdotus, päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja rakentamistapaohjeet (kaava S 24) asetetaan maankäyttö- ja rakennuslain 65 :n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 :n mukaisesti julkisesti nähtäville, ja että kaavan muutosehdotuksesta pyydetään tarpeelliset lausunnot. Kommundirektörens förslag Kommunstyrelsen godkänner bemötandena till utkastets utlåtanden och åsikter och att planförslaget för detaljplaneändring, uppdaterat program för deltagande och bedömning och byggnadsanvisningar för Sibbovikens strand (plan S 24) läggs fram offentligt i enlighet med 65 i markanvändnings- och bygglagen och 27 i markanvändnings- och byggförordningen samt att begära nödvändiga utlåtanden angående planeändringförslaget. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag.

28 17/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Jokilaakson asemakaava-alueen tontinmyynti, kortteli 5058 Salpausselän Rakentajat Oy / Tomtförsäljning på Ådalens detaljplaneområde, kvarter 5058 Salpausselän Rakentajat Oy 1350/ /2015 MAAJAOS 105 Maankäyttöjaosto / Markanvändningsssektionen Valmistelija / Beredare: mittaus- ja kiinteistöpäällikkö / mätnings- och fastighetschef Pekka Söyrilä, pekka.soyrila(at)sipoo.fi Salpausselän Rakentajat Oy tarjoutuu ostamaan Jokilaakson asemakaava-alueella olevan kerrostalokorttelin Korttelissa on kaavamerkintä (A-8). Kaava määräyksen mukaan kyseessä on asuinrakennusten korttelialue. Tontille saa rakentaa palvelutalon. Rakennusoikeus korttelissa on 5800 kem2. Kauppahinta on Kauppasumma maksetaan kaupanteon yhteydessä. Hinta perustuu Newsec Valuation Oy: n tekemään arvioon Jokilaakson asemakaava-alueen tonttien markkina-arvoista. Liite / Bilaga Liite / Bilaga 1/105. MAAJAOS: Kartta alueesta Vt. kehitysjohtajan ehdotus Maankäyttöjaosto esittää kunnanhallitukselle että Sipoon kunta myy oheisen liitekartan mukaisen Jokilaakson asemakaava-alueen korttelin 5058 Salpausselän Rakentajat Oy: lle. Kauppahinta on euroa, tämän lisäksi ostaja maksaa lohkomiskustannukset. Mittaus- ja kiinteistöyksikkö valtuutetaan laatimaan oheisen päätöksen mukainen kauppakirja. Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Pekka Söyrilä ja mittausteknikko Vidar Lindqvist valtuutetaan allekirjoittamaan kauppakirja. Kauppakirja on allekirjoitettava ja kauppasumma maksettava viimeistään Muussa tapauksessa tämä päätös raukeaa. Tf. utvecklingsdirektörens förslag föreslår kommunstyrelsen att Sibbo kommun säljer kvarteret 5058 enligt bilagan till Salpausselän

29 17/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Rakentajat Oy. Köpesumman är euro och därtill betalar köparen styckningskostnaderna. Mätnings- och fastighetsenheten befullmäktigas att utarbeta köpebrevet enligt det här beslutet. Mätnings- och fastighetschef Pekka Söyrilä och mätningstekniker Vidar Lindqvist befullmäktigas att underteckna köpebrevet. Köpebrevet måste undertecknas och köpesumman betalas senast den I annat fall förfaller detta beslut. Maankäyttöjaosto hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. godkände enhälligt föredragandens förslag. KH 264 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen Liite / Bilaga Liite 1/ 264 KH: Kartta alueesta Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus päättää, että Sipoon kunta myy oheisen liitekartan mukaisen Jokilaakson asemakaava-alueen korttelin 5058 Salpausselän Rakentajat Oy: lle. Kauppahinta on euroa, tämän lisäksi ostaja maksaa lohkomiskustannukset. Mittaus- ja kiinteistöyksikkö valtuutetaan laatimaan oheisen päätöksen mukainen kauppakirja. Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Pekka Söyrilä ja mittausteknikko Vidar Lindqvist valtuutetaan allekirjoittamaan kauppakirja. Kauppakirja on allekirjoitettava ja kauppasumma maksettava viimeistään Muussa tapauksessa tämä päätös raukeaa. Kommundirektörens förslag Kommunstyrelsen beslutar att Sibbo kommun säljer kvarteret 5058 enligt bilagan till Salpausselän Rakentajat Oy. Köpesumman är euro och därtill betalar köparen styckningskostnaderna.

30 17/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Mätnings- och fastighetsenheten befullmäktigas att utarbeta köpebrevet enligt det här beslutet. Mätnings- och fastighetschef Pekka Söyrilä och mätningstekniker Vidar Lindqvist befullmäktigas att underteckna köpebrevet. Köpebrevet måste undertecknas och köpesumman betalas senast den I annat fall förfaller detta beslut. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag.

31 17/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Jokilaakson asemakaava-alueen tontinmyynti, kortteli 5061 Salpausselän Rakentajat Oy / Tomtförsäljning på Ådalens detaljplaneområde, kvarter 5061 Salpausselän Rakentajat Oy 1351/ /2015 MAAJAOS 106 Maankäyttöjaosto / Markanvändningsssektionen Valmistelija / Beredare: mittaus- ja kiinteistöpäällikkö / mätnings- och fastighetschef Pekka Söyrilä, pekka.soyrila(at)sipoo.fi Salpausselän Rakentajat Oy tarjoutuu ostamaan Jokilaakson asemakaava-alueella olevan kerrostalokorttelin Korttelissa on kaavamerkintä (A-8). Kaava määräyksen mukaan kyseessä on asuinrakennusten korttelialue. Tontille saa rakentaa palvelutalon. Rakennusoikeus korttelissa on 7100 kem2. Kauppahinta on Kauppasumma maksetaan kaupanteon yhteydessä. Hinta perustuu Newsec Valuation Oy: n tekemään arvioon Jokilaakson asemakaava-alueen tonttien markkina-arvoista. Liite / Bilaga Liite / Bilaga 1/106. MAAJAOS: Kartta alueesta Vt. kehitysjohtajan ehdotus Maankäyttöjaosto esittää kunnanhallitukselle että Sipoon kunta myy oheisen liitekartan mukaisen Jokilaakson asemakaava-alueen korttelin 5061 Salpausselän Rakentajat Oy: lle. Kauppahinta on euroa, tämän lisäksi ostaja maksaa lohkomiskustannukset. Mittaus- ja kiinteistöyksikkö valtuutetaan laatimaan oheisen päätöksen mukainen kauppakirja. Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Pekka Söyrilä ja mittausteknikko Vidar Lindqvist valtuutetaan allekirjoittamaan kauppakirja. Kauppakirja on allekirjoitettava ja kauppasumma maksettava viimeistään Muussa tapauksessa tämä päätös raukeaa. Tf. utvecklingsdirektörens förslag föreslår kommunstyrelsen att Sibbo kommun säljer kvarteret 5061 enligt bilagan till Salpausselän

32 17/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Rakentajat Oy. Köpesumman är euro och därtill betalar köparen styckningskostnaderna. Mätnings- och fastighetsenheten befullmäktigas att utarbeta köpebrevet enligt det här beslutet. Mätnings- och fastighetschef Pekka Söyrilä och mätningstekniker Vidar Lindqvist befullmäktigas att underteckna köpebrevet. Köpebrevet måste undertecknas och köpesumman betalas senast den I annat fall förfaller detta beslut. Maankäyttöjaosto hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. godkände enhälligt föredragandens förslag. KH 265 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen Liite / Bilaga Liite / Bilaga 1/ 265 KH: Kartta alueesta Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus päättää, että Sipoon kunta myy oheisen liitekartan mukaisen Jokilaakson asemakaava-alueen korttelin 5061 Salpausselän Rakentajat Oy: lle. Kauppahinta on euroa, tämän lisäksi ostaja maksaa lohkomiskustannukset. Mittaus- ja kiinteistöyksikkö valtuutetaan laatimaan oheisen päätöksen mukainen kauppakirja. Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Pekka Söyrilä ja mittausteknikko Vidar Lindqvist valtuutetaan allekirjoittamaan kauppakirja. Kauppakirja on allekirjoitettava ja kauppasumma maksettava viimeistään Muussa tapauksessa tämä päätös raukeaa. Kommundirektörens förslag Kommunstyrelsen beslutar att Sibbo kommun säljer kvarteret 5061 enligt bilagan till Salpausselän Rakentajat Oy. Köpesumman är euro och därtill betalar köparen styckningskostnaderna.

33 17/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Mätnings- och fastighetsenheten befullmäktigas att utarbeta köpebrevet enligt det här beslutet. Mätnings- och fastighetschef Pekka Söyrilä och mätningstekniker Vidar Lindqvist befullmäktigas att underteckna köpebrevet. Köpebrevet måste undertecknas och köpesumman betalas senast den I annat fall förfaller detta beslut. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag.

34 17/ Tekninen valiokunta/tekniska utskottet Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Vesihuoltopäällikön tehtävänimikkeen muuttaminen liikelaitosjohtajaksi / Ändring av vattenservicechefens titel till affärsverksdirektör TEKVLK 138 Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet Valmistelija / Beredare: tekninen johtaja/teknisk direktör Ilari Myllyvirta, ilari.myllyvirta(at)sipoo.fi Vesiliikelaitoksen perustamisen yhteydessä on tarkoituksenmukaista muuttaa vesihuoltopäällikön nimike vastaamaan uuden perustettavan liikelaitoksen mukaiseksi liikelaitosjohtajaksi alkaen. Vastaava nimike on yleisesti käytössä liikelaitoksen johtajan nimikkeenä. Tehtävänimikkeen muutoksella ei ole palkkavaikutusta. Hallintosäännön mukaisesti kyseistä toimialaa ohjaava valiokunta esittää kunnanhallitukselle johtavissa ja itsenäisessä asemassa oleviin tehtäviin liittyvät toimenpiteet. Teknisen johtajan ehdotus Tekninen valiokunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että vesihuoltopäällikön tehtävänimike muutetaan liikelaitosjohtajaksi alkaen. Tekniska direktörens förslag Tekniska utskottet föreslår åt kommunstyrelsen, att vattenförsörjningschefen titel ändras till affärsverksdirektör fr.o.m Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Förslaget godkändes enhälligt. KH 266 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus päättää, että vesihuoltopäällikön tehtävänimike muutetaan liikelaitosjohtajaksi alkaen. Kommundirektörens förslag Kommunstyrelsen beslutar att vattenförsörjningschefen titel ändras till affärsverksdirektör fr.o.m

35 17/ Tekninen valiokunta/tekniska utskottet Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag.

36 17/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Edustajan nimeäminen kuntaosuuksien, subventioiden ja infrakustannusten jakamista koskeviin neuvotteluihin/hsl / Uteseende av representant för förhandlingar om fördelning av kommunandelar, subventioner och infrakostnader/hrt 763/ /2012 KH 267 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen Valmistelija / Beredare: kunnansiheteeri / kommunsekreterare Peter Stenvall HSL:n yhtymäkokous päätti , että tulee aloittaa omistjakuntien väliset neuvottelut kuntaosuuksien tasosta, subventioasteesta ja infrakustannusten mahdollisesta uudelleen jakamisesta siten, että lipunhintojen korotustarve taloussuunnitelmakaudella pienenee. HSL pyytää kuntia nimeämään edustajansa neuvotteluihin, jotka on tarkoitus käynnistää vuoden 2016 alkupuolella. Kunnanjohtajn ehdotus Kunnanhallitus nimeää Sipoon kunnan edustajan neuvotteluihin. Kommundirektörens förslag Kommunstyrelsen utser Sibbo kommuns representant till förhandlingarna. Kunnanhallitus nimesi talous- ja hallintojohtaja Pekka Laitasalon Sipoon kunnan edustajaksi neuvotteluihin. Kommunstyrelsen utsåg ekonomi- och förvaltningsdirektör Pekka Laitasalo till Sibbo kommuns representant till förhandlingarna.

37 17/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Osallistuminen Kuntaliiton talous- ja rahoitusfoorumiin 2016 / Deltagande i Kommunförbundets ekonomi- och finansieringsforum 2016 KH 268 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen Valmistelija / Beredare: kunnansihteeri / kommunsekreterare Peter Stenvall Kuntasektorin perinteinen talous- ja rahoitusfoorumi järjestetään m/s Silja Symphonylla (Helsinki-Tukholma-Helsinki). Järjestäjä on Suomen Kuntaliitto yhteistyössä FCG:n kanssa. Hinta: euroa (ilman alv:tä)/henkilö. Kommunsektorns traditionella ekonomi- och finansieringsforum arrangeras på m/s Silja Symphony (Helsingfors-Stockholm-Helsingfors). Arrangör är Finlands Kommunförbund i samarbete med FCG. Pris: euro (utan moms)/person. Liiite / Bilaga Liite 1/ 268 KH: Alustava ohjelma/ Preliminärt program Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus päättää osallistumisesta kuntasektorin talous- ja rahoitusfoorumiin Kommundirektörens förslag Kommunstyrelsen beslutar om deltagadet i kommunsektorns ekonomi- och finansieringsforum Kunnanhallitus valitsi seuraavat edustajat kuntasektorin talous- ja rahoitusfoorumiin 2015: Ari Oksanen, Clara Lindqvist, Kicka Lindroos, Maarit Rope ja Pekka Laitasalo. Kommunstyrelsen valde följande representanter till kommunsektorns ekonomi- och finansieringsforum 2015: Ari Oksanen, Clara Lindqvist, Kicka Lindroos, Maarit Rope och Pekka Laitasalo.

38 17/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Valtuuston kokouksessa pidetyn pöytäkirjan tarkastaminen / Granskning av fullmäktiges protokoll från sammanträdet / /2013 KH 269 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen Valmistelija / Beredare: kunnansihteeri/kommunsekreterare Peter Stenvall Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus toteaa, että päätökset ovat syntyneet laillisesti ja ne voidaan toimeenpanna. Toimenpano tapahtuu seuraavasti: 81. Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma. Otteet: Talouspalvelut, kunnan johtoryhmän jäsenet 82. Sipoon kunnan maapoliittinen ohjelma. Otteet: maankäyttöjaosto, mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Pekka Söyrilä, maanmittausinisnööri Anna-Leena Rintala 83. Sipoon kunnan sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen. Otteet: kunnanjohtaja Mikael Grannas, talous- ja hallintojohtaja Pekka Laitasalo, tekninen johtaja Ilari Myllyvirta, sosiaali- ja terveysjohtaja Leena Kokko, hallintosihteeri Lari Sirén, kunnankamreeri Sture Lindqvist 84. Eteva kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen. Otteet: Eteva kuntayhtymä, sosiaali- ja terveysjohtaja Leena Kokko 85. Sopimuksen tarkistaminen pakolaisten kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä. Otteet: sosiaali- ja terveysjohtaja Leena Kokko, sosiaali- ja terveysvaliokunta 86. Anomus luottamustehtävistä vapauttamiseksi/anders Backström. Otteet: Anders Backström, Thomas Elfgren, palkkasihteeri Eva Kiviniemi, kunnansihteeri Peter Stenvall 87. Aloite Sipoon kunnan pöytäkirjojen sähköisen allekirjoituksen käyttöönottamisesta/antti Skogster ym. Otteet: Hallintopalvelut 89. Aloite elinkeino- ja yrittäjyysjaoston perustamisesta/timo Rope ym. Kehitys- ja kaavoituskeskuksen ja Talous- ja hallintokeskuksen lausunnot pyydetään mennessä Kommundirektörs förslag Kommunstyrelsen konstaterar att besluten tillkommit i laga ordning och kan verkställas. Verkställningen sker enligt följande: 81 Budget 2016 och ekonomiplan Utdrag: Ekonomiavdelningen, kommunens ledningsgrupp 82 Sibbo kommuns markpolitiska program. Utdrag: markanvändningssektionen, mätnings- och fastighetschef

39 17/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Pekka Söyrilä, lantmäteriingenjör Anna-Leena Rintala 83 Bolagisering av social- och hälsovårdens fastigheter i Sibbo kommun. Utdrag: kommundirektör Mikael Grannas, ekonomi- och förvaltningsdirektör Pekka Laitasalo, teknisk direktör Ilari Myllyvirta, direktör för social- och hälsovårdsväsendet Leena Kokko, förvaltningssekreterare Lari Sirén, kommunkamrer Sture Lindqvist 84 Ändring av grundavtalet för samkommunen Eteva. Utdrag: samkommunen Eteva, direktör för social- och hälsovårdsväsendet Leena Kokko 85 Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration. Utdrag: direktör för social- och hälsovårdsväsendet Leena Kokko, social- och hälsovårdsutskottet 86 Anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag/anders Backström. Utdrag: Anders Backström, Thomas Elfgren, lönesekreterare Eva Kiviniemi, kommunsekreterare Peter Stenvall 87 Motion om att ta i bruk elektronisk underskrift av Sibbo kommuns protokoll/antti Skogster m.fl. Utdrag: Förvaltningscentralen 89 Motion om att grunda en närings- och företagarsektion/timo Rope m.fl.utlåtande begörs av utvecklings- och planläggningscentralen och förvaltningscentralen. Utlåtandet bör ges senast Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag.

40 17/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Ilmoitusasiat / Delgivningar KH 270 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen Valmistelija / Beredare: johdon assistentti/assistent för ledningen Carola Juselius Uudenmaan liitto/kuntajohtajakokous /Pöytäkirja Ympäristöministeriö/Metropolipolitiikan sihteeristö Ympäristöministeriö/Metropolipolitiikan neuvottelukunta Kuuma-komissio/Esityslista Valtiovarainministeriö/Hallitusohjelman digitalisaatiotavoitteiden ja julkisen hallinnon ICT-kehittämisen seurantaryhmä Porvoon kaupunki/porvoon alueellinen jätelautakunta/pöytäkirja / Borgå stad/borgå reginala avfallsnämnd/ Itä-Uudenmaan aluepelastuslautakunta/esityslista / Regionala räddningsnämnden i Östra Nyland/Föredragningslista Kuuma-seutu/Johtokunta/Pöytäkirja Porvoon kaupunki/kaupunginhallitus/pöytäkirja Aluehallintovirasto/ /Valvonta Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä/pöytäkirja Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. Kommundirektörens förslag Kommunstyrelsen antecknar delgivningarna för kännedom. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag.

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 106 09.12.2015 265 15.12.2015 43 20.04.2016 214 26.04.2016

Lisätiedot

Valtuusto S24 Sipoonlahden ranta, asemakaavamuutos 895/ /2014

Valtuusto S24 Sipoonlahden ranta, asemakaavamuutos 895/ /2014 Valtuusto 135 07.11.2016 S24 Sipoonlahden ranta, asemakaavamuutos 895/10.02.03/2014 MAAJAOS 31 Maankäyttöjaosto 15.4.2015 Valmistelija: kaavoituskoordinaattori Pilvi Nummi-Sund, pilvi.nummi-sund(at)sipoo.fi,

Lisätiedot

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 9 29.01.2014 43 11.02.2014 72 27.08.2014 6 09.09.2014

Lisätiedot

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 64 23.09.2015

Lisätiedot

96 23.10.2013 344 05.11.2013 59 04.06.2014 191 17.06.2014 6 28.01.2015

96 23.10.2013 344 05.11.2013 59 04.06.2014 191 17.06.2014 6 28.01.2015 Maankäyttöjaosto/ Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ 96 23.10.2013 344 05.11.2013 59 04.06.2014 191 17.06.2014 6 28.01.2015 Pähkinälehdon

Lisätiedot

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel

Lisätiedot

E4 Jontaksen puutarhakylän asemakaava / Detaljplan för Jontas trädgårdsby

E4 Jontaksen puutarhakylän asemakaava / Detaljplan för Jontas trädgårdsby Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen 15 17.02.2016 24 16.03.2016 E4 Jontaksen puutarhakylän asemakaava / Detaljplan för Jontas trädgårdsby 1264/10.02.03/2015

Lisätiedot

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel

Lisätiedot

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61 Valtuusto 6 09.09.2013 6 S 19 C Joensuun venesataman asemakaavan hyväksyminen 152/10.02.03/2012 KAAVJAOS 61 Kaavoitusjaosto 12.6.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at)

Lisätiedot

8 29.01.2014 42 11.02.2014

8 29.01.2014 42 11.02.2014 Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 8 29.01.2014 42 11.02.2014 Tontinvaraushakemus asumisoikeus- ja vuokra-asuntojen rakentamista varten/avain Yhtiöt / Ansökan om

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvlk/socialoch hälsovårdsutsk Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 15 06.03.2017 63 14.03.2017 Lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi / Utlåtande

Lisätiedot

Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 41 31.01.2012 7 15.01.2013 Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle Saariston ja rannikon osayleiskaavan hyväksymispäätöksestä jätetyistä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvlk/social- och hälsovårdsutsk

Sosiaali- ja terveysvlk/social- och hälsovårdsutsk 7/2015 1 Kokouskutsu Möteskallelse Päivämäärä Datum Klo Kl. 17:0 Paikka Plats Kuntala, kunnanhallituksen kokoushuone / Sockengården, kommunstyrelsens mötesrum Sipoossa Sibbo 18.11.2015 Pöytäkirja nähtävänä

Lisätiedot

T7B Sipoonlahden koulukeskuksen asemakaavamuutos / T7B Detaljplaneändring för Sibbovikens skolcentrum

T7B Sipoonlahden koulukeskuksen asemakaavamuutos / T7B Detaljplaneändring för Sibbovikens skolcentrum Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 18 13.02.2017 42 28.02.2017 107 09.05.2017 T7B Sipoonlahden koulukeskuksen asemakaavamuutos /

Lisätiedot

Aika/Tid , Klo/Kl. 16:30-19:10 Paikka/Plats Kuntala Kokoushuone 2 (KEKE), 2 krs / Sockengården Mötestum 2 (KEKE), vån. 2

Aika/Tid , Klo/Kl. 16:30-19:10 Paikka/Plats Kuntala Kokoushuone 2 (KEKE), 2 krs / Sockengården Mötestum 2 (KEKE), vån. 2 4/2017 1 Aika/Tid 19.04.2017, Klo/Kl. 16:30-19:10 Paikka/Plats Kuntala Kokoushuone 2 (KEKE), 2 krs / Sockengården Mötestum 2 (KEKE), vån. 2 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv.

Lisätiedot

Aika/Tid , Klo/Kl. 15:00-15:30 Paikka/Plats Kuntala Kokoushuone 2 (KEKE), 2 krs / Sockengården Mötestum 2 (KEKE), vån. 2

Aika/Tid , Klo/Kl. 15:00-15:30 Paikka/Plats Kuntala Kokoushuone 2 (KEKE), 2 krs / Sockengården Mötestum 2 (KEKE), vån. 2 6/2017 1 Aika/Tid 25.04.2017, Klo/Kl. 15:00-15:30 Paikka/Plats Kuntala Kokoushuone 2 (KEKE), 2 krs / Sockengården Mötestum 2 (KEKE), vån. 2 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv.

Lisätiedot

Kokoushuone 2 (KEKE), Kuntala II krs / Mötesrum 2 (KEKE), Sockengården II våningen

Kokoushuone 2 (KEKE), Kuntala II krs / Mötesrum 2 (KEKE), Sockengården II våningen 9/2015 1 Aika/Tid 09.12.2015, Klo/Kl. 16:30-17:45 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kokoushuone 2 (KEKE), Kuntala II krs / Mötesrum 2 (KEKE), Sockengården II våningen Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Lisätiedot

Sopimuksen osapuoliksi voi liittyä myös muita kuntia, jotka ovat ensin hyväksyneet tämän sopimuksen sekä liittyneet Rosk n Roll Oy Ab:n osakkaiksi.

Sopimuksen osapuoliksi voi liittyä myös muita kuntia, jotka ovat ensin hyväksyneet tämän sopimuksen sekä liittyneet Rosk n Roll Oy Ab:n osakkaiksi. SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTELAUTAKUNNASTA LUONNOS 19.5.2015 1. Sopimuksen tarkoitus Allekirjoittaneet kunnat sopivat tällä sopimuksella siitä, että Raaseporin kaupungin lautakunta, jota nimitetään Uudenmaan

Lisätiedot

Nikkilän OP- korttelin maankäyttösopimukset / Markanvändnigsavtalen i OP-kvarteret

Nikkilän OP- korttelin maankäyttösopimukset / Markanvändnigsavtalen i OP-kvarteret Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 66 08.06.2016 265 21.06.2016 Nikkilän OP- korttelin maankäyttösopimukset / Markanvändnigsavtalen i OP-kvarteret 1600/10.00.00/2016

Lisätiedot

Kuntala Kh- kokoushuone / Sockengården Kh- mötesrum

Kuntala Kh- kokoushuone / Sockengården Kh- mötesrum 4/2017 1 Aika/Tid 23.05.2017, Klo/Kl. 17:30-18:15 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntala Kh- kokoushuone / Sockengården Kh- mötesrum Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Sundbäck Janica 17:30-18:15

Lisätiedot

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Söderkullan osayleiskaavan 2015 kumoaminen, ehdotus / Planeförslag för upphävande av Söderkulla delgeneralplan 2015 310/10.02.02/2013 MAAJAOS 70 Maankäyttöjaosto / Markanvändningssektionen 28.8.2013 Valmistelija/Beredare:

Lisätiedot

Kuntala, kokoushuone Kh2 / Sockengården, mötesrum Kh2

Kuntala, kokoushuone Kh2 / Sockengården, mötesrum Kh2 1/2017 1 Elinkeinojaosto/Näringssektionen Aika/Tid 29.08.2017, Klo/Kl. 17:00-18:15 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntala, kokoushuone Kh2 / Sockengården, mötesrum Kh2 Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 11/2015 1 Aika/Tid 07.12.2015, Klo/Kl. 17:00-19:50 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Gumbontalo, Gumbontie 222, Sipoo Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Boman Rainer 17:00-19:50 Puh.joht./Ordf.

Lisätiedot

Aika/Tid , Klo/Kl. 16:30-18:45 Paikka/Plats Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs. / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II vån.

Aika/Tid , Klo/Kl. 16:30-18:45 Paikka/Plats Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs. / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II vån. 7/2016 1 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Aika/Tid 26.04.2016, Klo/Kl. 16:30-18:45 Paikka/Plats Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs. / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II vån. Osallistujat/Deltagare

Lisätiedot

Aika/Tid , Klo/Kl. 16:00-16:35 Paikka/Plats Kungsvägens skola, Iso Kylätie 8/Stora Byvägen 8. Luokkahuone/Klassrum H 109

Aika/Tid , Klo/Kl. 16:00-16:35 Paikka/Plats Kungsvägens skola, Iso Kylätie 8/Stora Byvägen 8. Luokkahuone/Klassrum H 109 18/2015 1 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Aika/Tid 14.12.2015, Klo/Kl. 16:00-16:35 Paikka/Plats Kungsvägens skola, Iso Kylätie 8/Stora Byvägen 8. Luokkahuone/Klassrum H 109 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 9/2017 1 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Aika/Tid 20.06.2017, Klo/Kl. 16:30-19:10 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntala / Sockengården Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Lindqvist Kaj 16:30-19:10

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen 8/2016 1 Aika/Tid 26.09.2016, Klo/Kl. 17:00-17:40 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen Nimi/Namn Klo/Kl.

Lisätiedot

N 42 OP-korttelin asemakaavamuutos / N 42 Detaljplaneändring för OP-kvarteret

N 42 OP-korttelin asemakaavamuutos / N 42 Detaljplaneändring för OP-kvarteret Maankäyttöjaosto/Markanvänd 34 03.04.2013 ningssektionen Maankäyttöjaosto/Markanvänd 81 18.09.2013 ningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 8 08.10.2013 8 N 42 OP-korttelin asemakaavamuutos / N 42

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvlk/socialoch hälsovårdsutsk Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 21 03.03.2014 73 11.03.2014 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevasta lainsäädännöstä / Utlåtande

Lisätiedot

Hansaksen asemakaava-alueen tontinmyynti / Tomtförsäljning på Hansas detaljplaneområde

Hansaksen asemakaava-alueen tontinmyynti / Tomtförsäljning på Hansas detaljplaneområde Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti 167 28.04.2010 onen Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 175 25.05.2010 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 270 14.09.2010 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 282 28.09.2010 Hansaksen

Lisätiedot

Kaavoitus- ja kaavamuutosaloitteet / Planläggnings- och planändringsinitiativ 2015

Kaavoitus- ja kaavamuutosaloitteet / Planläggnings- och planändringsinitiativ 2015 Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 92 18.11.2015 240 01.12.2015 Kaavoitus- ja kaavamuutosaloitteet / Planläggnings- och planändringsinitiativ 2015 1333/10.02/2015

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen 8/2015 1 Aika/Tid 18.11.2015, Klo/Kl. 17:00-18:56 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen Nimi/Namn Klo/Kl.

Lisätiedot

5 Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma / Budget 2018 och ekonomiplan

5 Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma / Budget 2018 och ekonomiplan Valtuusto 119 13.11.2017 Kunnanhallitus/Kommunstyrel 5 28.11.2017 sen 5 Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelma / Budget 2018 och ekonomiplan 2018-2020 322/02.02.00/2017 KH 267 Kunnanhallitus

Lisätiedot

2/ Pöytäkirja Protokoll. Suomenkielinen koulutusjaosto. Aika/Tid , Klo/Kl. 17:00-17:50 Paikka/Plats Kunnanhallituksen kokoushuone 1

2/ Pöytäkirja Protokoll. Suomenkielinen koulutusjaosto. Aika/Tid , Klo/Kl. 17:00-17:50 Paikka/Plats Kunnanhallituksen kokoushuone 1 2/2015 1 Suomenkielinen koulutusjaosto Aika/Tid 09.03.2015, Klo/Kl. 17:00-17:50 Paikka/Plats Kunnanhallituksen kokoushuone 1 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Rope Maarit

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen 1/2017 1 Aika/Tid 23.01.2017, Klo/Kl. 17:00-18:00 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen Nimi/Namn Klo/Kl.

Lisätiedot

87 22.10.2014 275 25.11.2014 21 18.03.2015 87 31.03.2015. Kaavoitusohjelma 2015-2018, päivitetty / Planläggningsprogram 2015-2018, uppdaterat

87 22.10.2014 275 25.11.2014 21 18.03.2015 87 31.03.2015. Kaavoitusohjelma 2015-2018, päivitetty / Planläggningsprogram 2015-2018, uppdaterat Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 87 22.10.2014 275 25.11.2014 21 18.03.2015 87 31.03.2015

Lisätiedot

S 23, Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus / Planförslag för upphävande av södra delen av detaljplan för Söderkulla

S 23, Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus / Planförslag för upphävande av södra delen av detaljplan för Söderkulla S 23, Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus / Planförslag för upphävande av södra delen av detaljplan för Söderkulla 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto / Planläggninssektionen

Lisätiedot

Hakemus Sipoon kunnan osan liittämiseksi Vantaan kaupunkiin / Ansökan om att ansluta en del av Sibbo kommun till Vanda stad

Hakemus Sipoon kunnan osan liittämiseksi Vantaan kaupunkiin / Ansökan om att ansluta en del av Sibbo kommun till Vanda stad Valtuusto 95 16.05.2016 Kunnanhallitus/Kommunstyrel 250 07.06.2016 sen Hakemus Sipoon kunnan osan liittämiseksi Vantaan kaupunkiin / Ansökan om att ansluta en del av Sibbo kommun till Vanda stad 1293/10.00.02/2015

Lisätiedot

Aika/Tid , Klo/Kl. 17:00-17:45 Paikka/Plats Ent. Kungsvägen skola -Iso kylätie 8 / Stora byvägen 8

Aika/Tid , Klo/Kl. 17:00-17:45 Paikka/Plats Ent. Kungsvägen skola -Iso kylätie 8 / Stora byvägen 8 9/2016 1 Aika/Tid, Klo/Kl. 17:00-17:45 Paikka/Plats Ent. Kungsvägen skola -Iso kylätie 8 / Stora byvägen 8 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Kankfelt Tim 17:00-17:45 pj./ordf.

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 4/2017 1 Aika/Tid 10.04.2017, Klo/Kl. 17:08-18:09 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Sote talo 3 krs. Sali Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Virpiö Sami 17:08-18:09 pj./ordf. Liljeström Maria

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen 7/2016 1 Aika/Tid 29.08.2016, Klo/Kl. 17:00-19:40 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen Nimi/Namn Klo/Kl.

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II vån.

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II vån. 6/2016 1 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Aika/Tid 12.04.2016, Klo/Kl. 16:30-17:20 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

319 11.12.2012 14 04.06.2013. 14 Rakennusvelvoitteen lykkäys/asunto Oy Sipoon Karpalo / Uppskjutande av byggnadsförpliktelse/asunto Oy Sipoon Karpalo

319 11.12.2012 14 04.06.2013. 14 Rakennusvelvoitteen lykkäys/asunto Oy Sipoon Karpalo / Uppskjutande av byggnadsförpliktelse/asunto Oy Sipoon Karpalo Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 319 11.12.2012 14 04.06.2013 14 Rakennusvelvoitteen lykkäys/asunto Oy Sipoon Karpalo / Uppskjutande av byggnadsförpliktelse/asunto Oy Sipoon

Lisätiedot

Liite: Kaavaselostus liitteineen, liite 1/ 6. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite: Kaavaselostus liitteineen, liite 1/ 6. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Valtuusto 61 18.06.2012 NG 5 Kartanonrinteen asemakaava ja asemakaavan muutos 33/10.02.03/2012 KAAVJAOS 6 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at) sipoo.fi,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA PROTOKOLL 3/ SIPOON KUNTA SIBBO KOMMUN. Suomenkielinen koulutusjaosto

PÖYTÄKIRJA PROTOKOLL 3/ SIPOON KUNTA SIBBO KOMMUN. Suomenkielinen koulutusjaosto Suomenkielinen koulutusjaosto 3/2016 1 Aika/Tid 25.04.2016, klo/kl. 17:00-18:35 Paikka/Plats Kuntala, Kunnanhallituksen kokoushuone 2 OSALLISTUJAT/DELTAGARE Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot LÄSNÄ/NÄRV.

Lisätiedot

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 14.3.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Aika/Tid 20.10.2014 Klo/Kl. 9:15-18:45 / 21.10.2014, Klo/Kl. 9:00-14:00 Paikka/Plats Hotelli Korpilampi, Espoo / Esbo 20.-21.10.

Aika/Tid 20.10.2014 Klo/Kl. 9:15-18:45 / 21.10.2014, Klo/Kl. 9:00-14:00 Paikka/Plats Hotelli Korpilampi, Espoo / Esbo 20.-21.10. 17/2014 1 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Aika/Tid 20.10.2014 Klo/Kl. 9:15-18:45 / 21.10.2014, Klo/Kl. 9:00-14:00 Paikka/Plats Hotelli Korpilampi, Espoo / Esbo 20.-21.10.2014 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 68 23.09.2015 194 06.10.2015 Rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen jatkaminen Immersbyn osayleiskaava-alue / Förlägning av

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

59 12.06.2013 22 12.03.2014 96 25.03.2014

59 12.06.2013 22 12.03.2014 96 25.03.2014 Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 59 12.06.2013 22 12.03.2014 96 25.03.2014 N 40 Sipoon Jokilaakson asemakaava ja asemakaavan

Lisätiedot

Wessmansali, Kungsvägens skola, Iso Kylätie 8, Nikkilä

Wessmansali, Kungsvägens skola, Iso Kylätie 8, Nikkilä Pöytäkirja 1/2016 1 Valtuusto Aika 25.01.2016, Klo 18:00-19:05 Paikka Osallistujat Wessmansali, Kungsvägens skola, Iso Kylätie 8, Nikkilä Nimi Klo Tehtä vä Läsnä Liljeström Christel 18:00-19:05 valt. pj.

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg. Rope Maarit 16:30-18:40 jäsen/medlem Nyberg Kasper 16:30-18:40 varajäsen/ersättare

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg. Rope Maarit 16:30-18:40 jäsen/medlem Nyberg Kasper 16:30-18:40 varajäsen/ersättare 3/2017 1 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Aika/Tid 28.02.2017, Klo/Kl. 16:30-18:40 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntala / Sockengården Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Oksanen Ari 16:30-18:40

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Pöytäkirja 6/ Valtuusto. Aika , Klo. 15:00-22: , Klo. 15:00-22:05 Paikka Nikkilän Sydän (

Pöytäkirja 6/ Valtuusto. Aika , Klo. 15:00-22: , Klo. 15:00-22:05 Paikka Nikkilän Sydän ( Pöytäkirja 6/2016 1 Valtuusto Aika 7.11.2016, Klo. 15:00-22:40 8.11.2016, Klo. 15:00-22:05 Paikka Nikkilän Sydän (7-8.11.2016) Osallistujat Nimi Klo Tehtä vä Läsnä Liljeström Christel 15:00-22:40 valt.

Lisätiedot

Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 211 19.10.2015 245 01.12.2015 254 14.12.2015 Sipoon kunnan sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen / Bolagisering

Lisätiedot

6 20.01.2016 25 02.02.2016

6 20.01.2016 25 02.02.2016 Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 6 20.01.2016 25 02.02.2016 Rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen asettaminen Pohjois-Paippisten osayleiskaava-alueelle / Utfärdande

Lisätiedot

Sundman Richard 18:00-19:40 sijainen/ersättare Virpiö Sami 18:00-19:40 sijainen/ersättare

Sundman Richard 18:00-19:40 sijainen/ersättare Virpiö Sami 18:00-19:40 sijainen/ersättare 19/2016 1 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Aika/Tid 29.11.2016, Klo/Kl. 18:00-19:40 Paikka/Plats Ingman Group Oy Ab Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Oksanen Ari 18:00-19:40

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 3/2017 1 Sipoon Vesi - Sibbo Vatten -liikelaitoksen johtokunta Aika/Tid 04.04.2017, Klo/Kl. 17:00-17:10 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntalan kh-kokoushuone Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv.

Lisätiedot

19 18.03.2015 42 20.05.2015 140 02.06.2015

19 18.03.2015 42 20.05.2015 140 02.06.2015 Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 19 18.03.2015 42 20.05.2015 140 02.06.2015 T 7 Pähkinälehdon laajennuksen, osan A,

Lisätiedot

KH kokoushuone, Kuntala II krs. / KST mötesrum, Sockengården II vån.

KH kokoushuone, Kuntala II krs. / KST mötesrum, Sockengården II vån. 9/2016 1 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Aika/Tid 24.05.2016, Klo/Kl. 16:30-18:05 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare KH kokoushuone, Kuntala II krs. / KST mötesrum, Sockengården II vån. Nimi/Namn Klo/Kl.

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

valmistelija: anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

valmistelija: anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi Kunnanhallitus 341 02.11.2015 Kunnanvaltuusto 5 16.11.2015 5 Kuuden tontin ostaminen Masalan keskustan asemakaava-alueelta 740/10.00.02/2015 Kunnanhallitus 02.11.2015 341 Kunta on neuvotellut YIT Rakennus

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II: KORTTELIT 214 JA 215

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II: KORTTELIT 214 JA 215 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II: KORTTELIT 214 JA 215 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 24.9.2014, 17.5.2017 Osallistumis-

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORNAINEN LINNUNLAULUN PÄIVÄKOTI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 24.11.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

Rope Maarit 16:30-19:35 jäsen/medlem Nyberg Kasper 16:30-19:35 varajäsen/suppleant

Rope Maarit 16:30-19:35 jäsen/medlem Nyberg Kasper 16:30-19:35 varajäsen/suppleant 5/2017 1 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Aika/Tid 28.03.2017, Klo/Kl. 16:30-19:35 Paikka/Plats Kuntala / Sockengården Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Oksanen Ari 16:30-19:35

Lisätiedot

Aika/Tid 07.11.2012, klo/kl. 17:00-19:15 Paikka/Plats Kunnanhallituksen kokoushuone 1 / Kommunstyrelsens mötesrum 1

Aika/Tid 07.11.2012, klo/kl. 17:00-19:15 Paikka/Plats Kunnanhallituksen kokoushuone 1 / Kommunstyrelsens mötesrum 1 9/2012 1 Aika/Tid 07.11.2012, klo/kl. 17:00-19:15 Paikka/Plats Kunnanhallituksen kokoushuone 1 / Kommunstyrelsens mötesrum 1 OSALLISTUJAT/DELTAGARE Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot LÄSNÄ/NÄRV.

Lisätiedot

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 8.5.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 59 12.06.2013

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORNAINEN Päiväys 24.11.2016 Asemakaavan muutos KOTOJÄRVENRANTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

Aika/Tid , Klo/Kl. 17:00-17:50 Paikka/Plats Ent. Kungsvägen skola -Iso kylätie 8 / Stora byvägen 8

Aika/Tid , Klo/Kl. 17:00-17:50 Paikka/Plats Ent. Kungsvägen skola -Iso kylätie 8 / Stora byvägen 8 7/2016 1 Aika/Tid 24.08.2016, Klo/Kl. 17:00-17:50 Paikka/Plats Ent. Kungsvägen skola -Iso kylätie 8 / Stora byvägen 8 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Kankfelt Tim 17:00-17:50

Lisätiedot

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN KUNTA Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 21.03.2014 Päivitetty 14.02.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi14022015.doc Osallistumis-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvlk/social- och hälsovårdsutsk

Sosiaali- ja terveysvlk/social- och hälsovårdsutsk 3/2016 1 Kokouskutsu Möteskallelse Päivämäärä Datum Klo Kl. 17:30 Paikka Plats Kuntala, kokoushuone 2 (KEKE) / Sockengården, mötesrum 2 (KEKE) Sipoossa Sibbo 21.4.2016 Pöytäkirja nähtävänä Protokollet

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.1.2017 Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa, kortteli 130 tontti 11, Koskikatu OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ilmakuva suunnittelualueesta, suunnittelualue rajattu punaisella viivalla. Pictometry,

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 12/2016 1 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Aika/Tid 21.06.2016, Klo/Kl. 16:30-20:05 Paikka/Plats Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala, II krs / Kommunstyrelsens mötesrum., Sockengården, II vån. Osallistujat/Deltagare

Lisätiedot

Kaavoitus- ja kaavamuutosaloitteet / Planläggnings- och planändringsinitiativ

Kaavoitus- ja kaavamuutosaloitteet / Planläggnings- och planändringsinitiativ Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 110 27.11.2013 4 10.12.2013 4 Kaavoitus- ja kaavamuutosaloitteet / Planläggnings- och planändringsinitiativ MAAJAOS 110 Maankäyttöjaosto

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKÖLÄ JÄRVELÄ JAAKONSAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 31.10.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 24.9.2014 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNTSÄLÄ SUVIKETO RANTA-ASEMAKAAVA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, 26.8.2014, täyd. 20.11.2014

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNTSÄLÄ SUVIKETO RANTA-ASEMAKAAVA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, 26.8.2014, täyd. 20.11.2014 1(5) MÄNTSÄLÄ SUVIKETO RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, 26.8.2014, täyd. 20.11.2014 PROJ. NRO 247 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Valtuusto NE1 Nevas gård asemakaavaehdotus 512/ /2012

Valtuusto NE1 Nevas gård asemakaavaehdotus 512/ /2012 Valtuusto 94 16.05.2016 NE1 Nevas gård asemakaavaehdotus 512/10.02.03/2012 MAAJAOS 55 Maankäyttöjaosto 4.6.2014 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva, matti.kanerva(at)sipoo.fi, kaavoittaja Pilvi

Lisätiedot

Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 449/ / Päätöshistoria. Tekninen lautakunta 9.6.

Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 449/ / Päätöshistoria. Tekninen lautakunta 9.6. Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Asianro 449/10.02.03/2014 8 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) asemakaavan ja siihen liittyvän tonttijaon sekä Korinpunojankadun katualueen osaa ja suojaviheraluetta

Lisätiedot

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus:

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: Kolpin asemakaavan muutos, korttelit 210-211 ja 221-229 sekä viheralue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 599407201606 2 Sisältö: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

Kerava-Nikkilä radan henkilöraideliikenteen tarveselvitys / Behovsutredning över persontrafik på Kervo-Nickby-banan

Kerava-Nikkilä radan henkilöraideliikenteen tarveselvitys / Behovsutredning över persontrafik på Kervo-Nickby-banan Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 101 09.12.2015 5 12.01.2016 Kerava-Nikkilä radan henkilöraideliikenteen tarveselvitys / Behovsutredning över persontrafik på Kervo-Nickby-banan

Lisätiedot

LOVIISA, LAPPNORUDDEN RANTA-ASEMAKAAVA

LOVIISA, LAPPNORUDDEN RANTA-ASEMAKAAVA MAANMITTARI ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 15.8.2016 LOVIISA, LAPPNORUDDEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja kaavoitustilanne

Lisätiedot

Aika/Tid , Klo/Kl. 09:00-16:50 Paikka/Plats Mustion Linna / Svartå Slott ( ) kl 9-15:15

Aika/Tid , Klo/Kl. 09:00-16:50 Paikka/Plats Mustion Linna / Svartå Slott ( ) kl 9-15:15 16/2016 1 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Aika/Tid 17.10.2016, Klo/Kl. 09:00-16:50 Paikka/Plats Mustion Linna / Svartå Slott (17-18.10.2016) 18.10.2016 kl Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos, Oitin korttelin 104 tontit 1 ja 2, Putkipelto

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos, Oitin korttelin 104 tontit 1 ja 2, Putkipelto Liite 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos, Oitin korttelin 104 tontit 1 ja 2, Putkipelto 25.9.2017 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue Kaavamuutoskohde

Lisätiedot

Willa Söder, Taasjärventie 1, SÖDERKULLA

Willa Söder, Taasjärventie 1, SÖDERKULLA 5/2017 1 Aika/Tid 29.05.2017, Klo/Kl. 17:00-17:30 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Willa Söder, Taasjärventie 1, 01150 SÖDERKULLA Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Boman Rainer 17:00-17:30

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 18.10.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 1 (Tiealueet ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA V kaupunginosan korttelia 10 tonttia nro 3 sekä katualuetta koskeva asemakaavan muutos (Uusikatu 72) AM2070 26.1.2010 asemakaavan

Lisätiedot

Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen

Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen RAKENNUSKIELLON JA TOIMENPIDERAJOITUKSEN JATKAMINEN/BOX JA VÄSTERSKOG / FÖRLÄNGNING AV BYGGNADSFÖRBUD OCH ÅTGÄRDSBEGRÄNSNING/BOX OCH VÄSTERSKOG TEYMPLTK 95 Tekniikka- ja ympäristölautakunta / Nämnden för

Lisätiedot

KREULANRANNAN ASEMAKAAVA

KREULANRANNAN ASEMAKAAVA KREULANRANNAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.11.2015, tarkistettu 22.3.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Hinnerjoki 403 KIINTEISTÖT 1:122 (osa), 10:17, 1:135 (osa), 1:139, 1:140,

Lisätiedot

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ)

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK:156/2011 KV 58 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK 5.4.2011 27 Oheismateriaali Liite 4 Kaj Strandberg hakee muutosta voimassa olevaan Järvimaan rantaasemakaavaan 15.03.2011

Lisätiedot

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 INARIN KUNTA Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 15.2.2017 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot