TEKNISEN TOIMEN ORGANISAATION SUUNNITTELU LIITTYMISVAIHTOEHDOSSA JALASJÄRVI-KURIKKA, ALATYÖRYHMÄPALAVERI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEKNISEN TOIMEN ORGANISAATION SUUNNITTELU LIITTYMISVAIHTOEHDOSSA JALASJÄRVI-KURIKKA, ALATYÖRYHMÄPALAVERI"

Transkriptio

1 Jalasjärven kunta Tekninen osasto Kirkkotie 4, PL JALASJÄRVI Ympäristösihteeri Jutta Lillberg-Puskala puh , Läsnäolijat: Erkki Riippi, luot.h., Kurikka Juhani Eilola, KTN, Kurikka Antti Korkiamäki, luot.h., Jalasjärvi Seppo Kangas, ympäristöjohtaja, Kurikka Matti Hiipakka, tekninen johtaja, Kurikka Sakari Kivikko, rakennustarkastaja, Jalasjärvi Jouko Mannila, työnjohtaja, Jalasjärvi Tapio Ketonen, rakennusmestari, tilapalvelut, Jalasjärvi Antti Tala, mittausteknikko (kaavoittaja), Jalasjärvi Jutta Lillberg-Puskala, ympäristösihteeri, Jalasjärvi TEKNISEN TOIMEN ORGANISAATION SUUNNITTELU LIITTYMISVAIHTOEHDOSSA JALASJÄRVI-KURIKKA, ALATYÖRYHMÄPALAVERI Palaverissa luonnosteltiin teknisen osaston organisaatio mahdollisessa Jalasjärvi-Kurikka kuntaliitoksessa. Organisaation rakenne Organisaatio rakennettiin Kurikan kaupungin nykyisen teknisen osaston organisaatio mukaan. Osastolla on ympäristöjohtaja, jonka alaisuudessa toimii ympäristövalvonta, rakennusvalvonta sekä kaavoitus- ja mittaustoimi; sekä tekninen johtaja, jonka alaisuudessa toimivat maanrakennus, kiinteistöpalvelut, puhtaus- ja ruokapalvelut sekä yksityistieasiat. Ympäristöjohtaja Ympäristöjohtajan alaisuuteen siirtyvät Jalasjärveltä rakennustarkastaja, ympäristösihteeri, nyk. mittausteknikko (uusi virkanimike tekninen insinööri?), ja kartoittaja. Kurikan rakennustarkastaja olisi ns. johtava rakennustarkastaja, jonka työnkuvaan kuuluisi hallintoasiat. Ympäristönsuojelun hallintoasiat kuuluisivat ympäristösihteerille. Nyk. mittausteknikon työnkuva painottuisi kaavoitukseen. Kartoittajan työnkuva säilyisi hyvin nykyisellään. Kurikasta ympäristöjohtajan alaisuuteen kuuluvat ympäristösihteeri (virkanimike-ehdotuksena ympäristöinsinööri), mittausteknikko, kartoittaja, kartanpiirtäjä. Toimistosihteerin työajasta 40 % on mittaustoimen toimistotöitä, sisältäen kiinteistörekisterinhoitajan tehtävät. Tekninen johtaja

2 Kurikassa ja Jalasjärvellä rakennuttaminen kunnan omissa hankkeissa kuuluu tekniselle johtajalle. Kurikassa hankkeiden valvonta ostetaan. Jalajsärvellä viimeisimmät rakennushankkeet (Luopajärven päiväkoti, paloasema, virastotalon remontti) toteuttaa Kuntakapiteeli Oy, joka myös on kilpailuttanut rakennuttamisen. Kurikan tekninen johtaja ja projekti-insinööri jäävät eläkkeelle vuoden 2014 aikana. Maanrakennus Kurikan maanrakennuspäällikön alaisuuteen siirtyisi Jalasjärveltä rakennusmestari. Maanrakennuspäällikön alaisuudessa on myös puisto- ja liikuntatoimi, jolloin Jalasjärveltä hänen alaisuuteensa siirtyisivät lisäksi puutarhuri ja liikuntapuolen aluevastaavat. Jalasjärvellä liikuntapuolella kunta omistaa laskettelurinteen hissin, lumitykit ja latukoneen, viimeksi mainittuja käytetään sekä rinteessä että latujen tekemisessä. Kylien laduista huolehtii kökkäväki, joista osalla kunnan moottorikelkat, osalle polttoainekorvaus. Rinnettä pyörittää Jalasjärven Jalas, samoin kuin myös pesäpallokenttä on sille vuokrattu. Maanrakennuspäällikölle kuuluu suljettujen kaatopaikkojen valvonta. Kunnallistekniikan (mm. tiet, vesihuolto) suunnittelijana toimii Kurikassa sunnittelija N.N. Tilapalvelut Kurikassa on nykyisin tilapalvelupäällikkö. Jalasjärven tilapalveluista organisaatioon siirtyisi rakennusmestari ja työnjohtaja. Tilapalvelut jaettaisiin esim. pohjoiseen ja eteläiseen Kurikkaan, jolloin edellä mainitut jatkaisivat tilapalvelupäälliköinä nykyisine alaisineen. Työnjohtajasta tulisi talotekniikan työnjohtaja ja talonmiesten esimies. Kurikassa talonmiehillä on virka-ajan ulkopuolella varallaolo, Jurvan alueella palvelu ostetaan. Jalasjärvellä palvelu ostetaan Turvaässät Oy:ltä. Puhtaus- ja ruokapalvelut Puhtaus- ja ruokapalvelut yhdistettäisiin Kurikan organisaation alle. Jalasjärveltä organisaatioon tekniseltä osastolta siirtyy siivoustyönjohtaja, joka pysyisi edelleen Jalasjärven siistijöiden esimiehenä. Nykyisin Jalasjärvellä ruokapalvelut ovat keskushallinnon alaisena, ja siivoustoimi kuuluu tilapalveluihin. Ruokapalveluissa Jalasjärvellä on tehty päätös neljään valmistuskeittiöön siirtymisestä. Yksityistiet Yksityistieasiat kuuluvat molemmissa kunnissa teknisen lautakunnan alaisena toimivalle jaokselle, jonka esittelijänä Kurikassa toimii suunnittelija ja Jalasjärvellä osastosihteeri (sijoituspaikka hallinto-osasto). Yksityistieasiat keskitettäisiin Kurikassa kokonaan suunnittelijalle.

3 Sijoittuminen Jalasjärvelle jäisi palvelupiste, jossa toimisi ainakin toimistosihteeri, rakennustarkastaja, tilapalvelupäällikkö, siivoustyönjohtaja, kunnallistekniikan rakennusmestari, kartoittaja, ympäristösihteeri (mahd. 3 pv/viikko). Muita huomioita Jätehuolto Kurikassa on jaettu siten, että Jurvan alue kuuluu BotniaRoskiin ja Kurikan alue Etappiin. Jalasjärvi kuuluu Etappiin. Vuokra-asunnot Jalasjärvellä omistaa Kiinteistö Oy Vuokratalot, jolla on Jalasjärvellä isännöitsijä. Kurikassa vuokra-asunnot ovat Kurikan Kärrykartano Oy:llä. Käytettävät ohjelmat: rakennusvalvonta Jj: KuntaNet, Kurikka Facta; molemmilla KuntaToimisto, Populus, Proeconomica. Cad-ohjelmistot osin samoja. Toimistopalvelut: Kurikassa toimistopalvelut ovat hallinto-osaston alainen erillinen yksikkö. Jalasjärvellä toimistosihteeri (C) on 80 % rakennusvalvonnassa, 10 % ympäristönsuojelussa ja 10 % tilapalvelussa. Teknisen osaston toimistosihteeri (D) tehtäviin kuuluu myös keskusvaalilautakunnan sihteerin tehtävät. Muistion laati Jutta Lillberg-Puskala Liite: Alustavat organisaatiokaaviot Tilapalveluiden vaihtoehtoinen organisaatiokaavio

4 Organisaatioehdotus, ympäristötoimi Ympäristöjohtaja Ympäristövalvonta Rakennusvalvonta Maankäyttö ja mittaus Johtava rakennustarkastaja Ympäristöinsinööri Ympäristösihteeri Toimistoarkkitehti Tekninen insinööri Mittausteknikko Kartoittaja Kartoittaja Kartanpiirtäjä Rakennustarkastaja Ys:ien keskinäinen asema sovitaan tarvittaessa! Toimistopalvelut: Toimistosihteeri (A) Toimistosihteeri (B) (kiinteistörekisterinhoitaja, 40 %) Toimistosihteeri (C)

5 Rakennus- ja ympäristövalvonta, sijoittumisehdotus Kurikan kaupunki Kurikka: Rakennustarkastaja Toimistoarkkitehti Ympäristöinsinööri Ympäristösihteeri (2 pv) Toimistosihteeri Jalasjärven palvelupiste: Rakennustarkastaja Ympäristösihteeri (3 pv) Toimistosihteeri

6 Organisaatioehdotus, tekninen puoli Tekninen johtaja Toimistopalvelut: Toimistosihteeri (A) Toimistosihteeri (D) Maanrakennus Tilapalvelut Puhtaus- ja ruoka Yksityistiet

7 Organisaatioehdotus Kurikka Jalasjärvi yhteenliittymässä Jouko Mannila Tilapalvelupäällikkö Ylläpitopalvelu Pohjoinen esim. Työpäällikkö Ylläpitopalvelu Etelä esim. Työpäällikkö Tekninen asiantuntija esim. Projekti-insinööri

8 Organisaatioehdotus, Tilapalvelut Tekninen johtaja Tilapalvelupäällikkö Pohjoinen Kurikka Tilapalvelupäällikkö Eteläinen Kurikka Työnjohtaja Talotekniikka -Työhön osallistuvat työnjohtajat -Rakennusmiehet -Rakennusmiehet -Putkimies -Varastomies Talonmiehet