Palvelujen järjestämissuunnitelma uudessa Kurikan kaupungissa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palvelujen järjestämissuunnitelma uudessa Kurikan kaupungissa"

Transkriptio

1 Liite 1 Kurikka - Jalasjärvi Palvelujen järjestämissuunnitelma uudessa Kurikan kaupungissa Palvelujärjestelmä Lähipalvelut Hyväksytty ohjausryhmässä

2 Sisällysluettelo 1. Palvelut Palvelutarpeen kehittyminen lähivuosina Hallinto ja talous Sivistys Tekniset ja ympäristöpalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Jik Lomituspalvelut Konserniyhtiöt. 20 2

3 Lukumäärä Lukumäärä Palvelut 1.1. Palvelutarpeen kehittyminen lähivuosina Ikäluokan 0-6 v kehitys Jalasjärvi Kurikka Yht Jalasjärvellä 0-6 vuotiaiden määrä laskee vuosina ,4% (45) henkilöä). Kurikassa 0-6 vuotiaiden määrä lasku on 7,9% (76 henkilöä). Muutokset evät vaikuta oleellisesti palvelutarpeeseen neuvolatoiminnassa nykyiseen verrattuna. Ehkäisevän perhetyön tarve lisääntyy molemmissa kunnissa, tarvitaan erityisesti ohjauksellista perhetyötä, mutta myös kodinhoidollista tukea lapsiperheille. Päivähoidossa ja esiopetuksessa vähenemä mahdollistaa palveluverkon uudelleen arvioinnin.. Ikäluokan 7-14 v kehitys Jalasjärvi Kurikka Yht

4 Lukumäärä Lukumäärä Jalasjärvellä 7-14 vuotiaiden määrä laskee vuosina ,8% (12 henkilöä). Kurikassa vähenemä on 6,8% (80 henkilöä). Muutokset eivät vaikuta olennaisesti palvelutarpeeseen kouluterveydenhuollossa nykyiseen verrattuna. Terveydenhoidollista ohjausta tarvitaan perheen jäsenten välisen vuorovaikutuksen tukemiseen ja erityisesti lasten ylipainon sekä tupakan ja alkoholin käytön ehkäisyyn. Ikäluokan muutos ei Jalasjärvellä vaikuta koulupalveluiden järjestämiseen. Kurikassa vähenemä on 80 henkilöä, joka mahdollistaa perusopetuksen kouluverkon uudelleen arvioinnin. Ikäluokan v kehitys Jalasjärvi Kurikka Yht Jalasjärvellä ja Kurikassa työikäisten määrä vähenee merkittävästi. Vähennyksellä on merkitystä työterveyshuollon palvelujen kysyntään. Työssäkäyvän ikäluokan väheneminen ja vanhusten määrän voimakas kasvu heikentää huoltosuhdetta merkittävästi. Ikäluokan v kehitys Jalasjärvi Kurikka Yht

5 Lukumäärä Jalasjärvellä yli 65 vuotiaiden määrä lisääntyy vuosina ,5%:lla (126 henkilöä). Kurikassa vastaava muutos on 15,1 % (303 henkilöä). Ikääntyvillä ihmisillä on usein pitkäaikaissairauksia (esim. diabetes, sydän- ja verenkiertoelinten sairaudet, tuki- ja liikuntaelinten sairaudet ). Nämä lisäävät olennaisesti lääkärin vastaanottopalveluiden ja laboratorion, röntgenin ja fysioterapian palvelujen kysyntää. Myös akuuttihoidon ja kuntoutuspalvelujen ja erikoissairaanhoidon kysyntä kasvaa. Tästä haasteesta selviäminen edellyttää uusia työmuotoja ja rakenteellisia uudistuksia toimintaan. Vuodesta 2020 ennusteen mukaan ikäluokan määrä kääntyy laskuun. Yli 75- v kehitys Jalasjärvi Kurikka Yht Yli 75 vuotiaiden määrä kasvaa jyrkästi vuosina (Jalasjärvellä 44%, Kurikassa 63%). Tämä asettaa suuren haasteen vanhuspalvelujen järjestämiselle. Terveyspalvelujen kaikenlainen kysyntä kasvaa merkittävästi Hallinto ja talous Nykytila Jalasjärvi Jalasjärven hallinto- ja talousosasto muodostuu seuraavista palvelukokonaisuuksista: Hallinto ja toimistopalvelut Talouspalvelut 5

6 Henkilöstöpalvelut Tietohallintopalvelut Ruokapalvelut Sosiaalityö Kehitysvammahuolto Elinkeinopalvelut Maaseutupalvelut Lomituspalveluyksikkö Johtavia viranhaltijoita ovat kunnanjohtaja, hallinto- ja talousjohtaja, lomituspalvelujohtaja, maaseutujohtaja, talouspäällikkö, henkilöstösihteeri ja johtava sosiaalityöntekijä. Ruokapalvelut kuuluvat hallinto- ja talousjohtajan alaisuuteen. Ruokapalveluiden organisaatioon kuuluu ruokapalvelupäällikkö, valmistuskeittiöiden esimiehet ja keittiöhenkilöstö. Puhtauspalveluissa toimii siivoustyönjohtaja ja siivojia. Yhdessä palvelukeittiöissä toimii yhdistelmätyöntekijä, jonka työnkuvaan kuuluu keittiö- ja siivoustyötä. Kurikka Kurikan hallinto- ja talousosasto muodostuu seuraavista palvelukokonaisuuksista: Hallinto- ja toimistopalvelut Talous-, henkilöstö- ja tietohallintopalvelut Elinkeinopalvelut Johtavia viranhaltijoita ovat Kaupunginjohtaja, kaupunginsihteeri (50%), hallintojohtaja, talousjohtaja, henkilöstöpäällikkö ja kehittämispäällikkö. Kurikassa ja Jurvassa on kaupungin yhteispalvelupiste, joista saa sekä kaupungin että muiden viranomaisten palvelua. Kurikan palvelupisteessä hoidetaan lisäksi myös poliisin asiakaspalvelutehtäviä (lähinnä lupapalveluihin liittyviä) sekä videoyhteyden kautta TE-toimiston ja verottajan palveluja. Jurvassa saa Kelan, oikeusavustajan ja edunvalvonnan palveluja videoyhteyden kautta. Etäyhteyden Jurvassakin saa myös TE-toimiston ja verottajan palveluihin. 6

7 Ammattiryhmä Jalasjärvi Kurikka Yhteensä Hallinto Talous 5 8,5 13,5 Henkilöstö 4 4,5 8,5 Ict Elinkeinotoimi 3 Controller (JIK) 1 Maaseutupalvelut 6 Sosiaalipalvelut 7 Kehitysvammahuolto 21 Lomituspalvelut 149 Yhdistynyt kaupunki Yhdistyneen kaupungin hallinto-, talous-,henkilöstö- ja tukipalvelut kootaan konsernin palvelukeskukseksi alla olevan jaottelun mukaisesti: Hallinto- ja konserniviestintä Konsernitalous ja controllertoiminta HRM Tietohallinto Hankinta Toimintamalli on tiimityö. Palvelukeskus tuotteistaa palvelunsa ja tarjoaa niitä myös konsernin tytäryhteisöille. Konserniyhtiöt päättävät itse kilpailutuksen myötä käyttävätkö he näitä palveluja vai ostavatko ao. palvelut ulkoa. Jatkossa asiaa voidaan ohjeistaa tarkemmin konserniohjeella. Palvelussa toteutetaan asiakkaan läheisyysperiaatetta. Kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan ohjaukseen kootaan strategisesti tärkeät toiminnat: Elinkeinojen kehittäminen Kaupunkikehityksen ohjaus Strategisten yhtiöiden ja hankkeiden ohjaus Omistajaohjaus 7

8 Konsernin palvelukeskuksen henkilöstömitoitus tehdään yhdistymishallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Kehittyvä ict muovaa tulevaisuudessa hallintotyötä ja -palvelua kokonaan uudenlaisiin muotoihin. 1.3.Sivistys Nykytila Jalasjärvi Jalasjärven sivistystoimi muodostuu opetuspalveluista, varhaiskasvatuksesta sekä vapaa-ajanpalveluista. Johtavia viranhaltijoita ovat sivistysjohtaja, kansalaisopiston rehtori, nuoriso- ja liikuntasihteeri, kulttuurisihteeri sekä kirjaston johtaja. Päivähoito järjestetään Jokipiin, Luopajärven ja Tenavatien päiväkodeissa, perhepäivähoitona ja ryhmäperhepäivähoitona. Esiopetus on sivistystoimen alaista toimintaa ja sitä järjestetään yhteistyössä opetustoimen kanssa seuraavasti: Jokipiin päiväkoti Kerttula Kirkonkylän koulu Koskueen koulu Luopajärven koulu Esiopetusta annetaan 19 tuntia viikossa koulun lukukausien aikana ja se on ilmaista. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään kirkonkylällä Kerttulassa ja Apilassa sekä tarpeen mukaan kyläkouluilla. Alakouluja on kuusi kappaletta, joita ovat Hirvijärvi, Luopajärvi, Koskue, Keskikylä, Metsola ja Kirkonkylä. Kaikki koulut ovat vähintään kolmeopettajaisia. Kunnassa on yläaste ja lukio. Käytössä on yhteisiä opetusresursseja. Vapaa-aikapalveluja kunta tuottaa yhteistyössä jalasjärveläisten yhdistysten, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Kulttuuripalvelut tekee yhteistyötä Seinäjoen muiden kulttuuritoimijoiden kanssa ja on mukana mm. Taikalamppuverkostossa ja nuorten Louhimo-rytmimusiikkiprojektissa. 8

9 Liikuntatoimi tuottaa monipuolisia liikunta- ja terveyspalveluja ja ylläpitää reitistöjä ja liikuntapaikkoja mm. Kiuaskalliolla, Pukkionniemellä ja koulukeskuksen alueella. Laskettelurinne on myös Kiuaskalliolla. Lapsille ja nuorille on rakennettu oma liikennepuisto. Kunnan keskustaajamassa on uimahalli ja urheiluhalli Kupla. Nuorisotoimi järjestää mm. tapahtumia, leirejä, retkiä, kerhoja, kursseja sekä pienryhmätoimintaa ja ylläpitää nuoriso- ja monitoimitalo Wilholaa. Pääkirjasto on kunnan keskustaajamassa. Kirjastoauto täydentää palvelua taajamien ulkopuolella. Jalasjärven kansalaisopisto järjestää opetusta Jalasjärvellä ja Karviassa. Musiikkiopisto toiminta on yhteistä Alajärven kanssa. Omaa henkilöstöä vapaa-ajanpalveluissa on 10 henkilöä. Kurikka Kurikan sivistystoimeen kuuluvat varhaiskasvatus-, kirjasto-, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut. Johtavia viranhaltijoita ovat sivistysjohtaja, kirjastotoimenjohtaja, kulttuuripäällikkö, vapaa-aikatoimenpäällikkö ja varhaiskasvatuspäällikkö. Päivähoito järjestetään Kurikassa perhepäivähoitona ja päiväkodeissa, joita on seitsemän. Satunnaisesta osapäivähoidosta huolehtii SoPeVa. Esiopetusta järjestetään päiväkotien yhteydessä (Jyrä, Nummi, Keskusta, Salo, Sarvijoki. Mieto ja Peura). Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään kouluilla. Lisäksi Kurikan seurakunta järjestää iltapäivätoimintaa Luovan seurakuntakodilla. Alakouluja Kurikassa on kahdeksan kappaletta. Erityisopetus vuosiluokille 1-9 järjestetään Paulaharjun koululla. Yläkouluja ovat Jurvan yläkoulu ja Kurikan yhteiskoulu. Toisen asteen oppilaitoksia ovat Jurvan lukio, Kurikan lukio, Koulutuskeskus Sedu Jurva ja Koulutuskeskus Sedu Kurikka. Liikuntatoimi edistää kuntalaisten liikkumista järjestämällä erilaisia liikuntatapahtumia ja ylläpitämällä laadukasta liikuntaympäristöä ympäri vuoden. Kurikassa on monipuolinen liikuntainfra, mm. Jäähalli, Uimahalli Molskis, Tennishalli, Kuntosalit, reitistöt jne. Kulttuuritoimi vastaa kaupungin monipuolisen kulttuurin kehittämisestä ja luo edellytyksiä kulttuurin toteuttamiselle tukemalla toimijoita yhteistyöllä, avustuksilla ja erilaisilla muilla toimenpiteillä. Runsaslukuiset kulttuurijärjestöt ovat olennainen osa kaupungin kulttuuripalvelujen tuottajia, kaupunki onkin monipuolisten kulttuuri- ja harrastustapahtuminen keskittymä. Kesää sävyttävät laadukkaat kesätoritapahtumat. 9

10 Nuorisotyö järjestää erilaisia tapahtumia ja aktiviteetteja yhteistyössä nuorisoseurojen kanssa, ylläpitää nuorisopajaa ja nuorten tiloja Kurikassa/Kumu ja Jurvassa. Etsivä nuorisotyö on tärkeä osa toimintaa. Kirjastot ovat Kurikassa ja Jurvassa. Kaksi kirjastoautoa palvelee kuntalaisia taajamien ulkopuolella. Ammattiryhmä Jalasjärvi Kurikka Yhteensä Hallinto Opetus Päivähoito Nuoriso 1,5 4 5,5 Liikunta 0,5 3 3,5 Kulttuuri Kirjasto kansalaisopisto Yhdistynyt kaupunki Yhdistyneessä kaupungissa päivähoito on lähipalvelua ja se järjestetään pääsääntöisesti päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Ryhmäperhepäivähoitoa voidaan järjestää poikkeuksellisesti taajamien ulkopuolella, jos mm. vuoropäivähoidon järjestelyt sitä edellyttävät. Erityispäivähoidon järjestelyjä selvitetään. Päivähoidon järjestämismuutosta tuetaan pätevöitymiskoulutuksella. Päiväkotiverkosto on nykyisen laajuinen. Jalasjärven keskustaan suunnitteilla oleva päiväkoti ja Kurikan Luovan koulun laajennus päivähoidon tarpeisiin sisällytetään suunnitelmiin ja niiden rakentamisesta päätetään myöhemmin yhdistymishallituksessa investointiohjelman tarkistuksen yhteydessä. Esiopetus järjestetään tapauskohtaisesti joko päiväkodissa tai koululla sen mukaan miten tilat ja muut järjestelyt sen mahdollistavat. Perusopetus järjestetään lähipalveluna. Alakouluverkko on nykyinen ja yläkoulut ovat Kurikassa, Jalasjärvellä ja Jurvassa. Koulut tukevat kylien harrastustoimintaa antamalla tiloja yhdistysten ja seurojen käyttöön nykyiseen tapaan. Oppilaskuljetukset suunnitellaan kokonaisuutena, jolloin voidaan huomioida myös muu asiakasliikennöinti ja yhteydet kyliltä kaupungin keskustaajamiin. Perusopetuksen työtä tuetaan panostamalla riittävästi koulujen tieto- ja viestintätekniikkaan ( ict ). Alakoulut ovat kolmiopettajaisia. Kouluilla on omat rehtorit/koulunjohtajat. Uusi opetussuunnitelma tehdään maakunnallisesti, jonka myötä peruskoulujen 10

11 tuntijako yhtenäistyy niin ala- kuin yläkouluissakin. Oppilasraja on 35 oppilasta/koulu. Lukiot toimivat Jalasjärvellä, Jurvassa ja Kurikassa. Lukioiden määrä on riippuvainen oppilasmäärän kehityksestä. Lukion hallinnot yhdistetään, mutta kouluissa säilyvät opetukseen osallistuvat rehtorit/ koulunjohtajat. Lukioiden ja yläkoulujen opettajien yhteiskäyttöä kehitetään ja selvitetään miten lukioiden opettajien yhteiskäyttöä eri toimipisteissä voitaisiin lisätä. Vaikeavammaisten opetus keskitetään erillisen suunnitelman mukaisesti. Yhdistynyt kaupunki osallistuu aktiivisesti mahdollisen Kurikan koulutuskampuksen kehittämistyöhön yhteistyössä Seinäjoen Koulutuskuntayhtymän (Sedun) kanssa. Vapaa-aika- ja nuorisopalvelut kootaan yhden johdon alaisuuteen. Liikunta-, kulttuuri- ja nuorisopalveluilla on omat vastuuhenkilönsä. Erityisliikunnan ohjaus järjestetään keskitetysti. Vapaa-ajanpalvelut tekevät laajaa ja aktiivista yhteistyötä yhdistysten, seurojen ja järjestöjen kanssa. Kirjastot ovat lähipalvelua ja kirjastoverkko on nykyinen. Kirjastoautojen palvelukonsepti laajennetaan erillisen suunnitelman pohjalta monipalveluautoiksi tilanteessa, jossa autojen uusiminen tulee ajankohtaiseksi. Hallinnot yhdistetään ja kirjastotoimea johtaa kirjastotoimenjohtaja. Kirjaston tietojärjestelmät yhtenäistetään yhteistyössä maakunnan kanssa. Kansalaisopiston toiminta kaupungin omana toimintana selvitetään ja sen pohjalta tehdään organisoimispäätökset yhdistymishallituksessa. Musiikkiopiston toiminnan järjestämisestä tehdään oma suunnitelmansa tavoitteena, että kaupunki on kokonaisuutena saman järjestelyn alaisuudessa Tekniset- ja ympäristöpalvelut Nykytila Jalasjärvi Jalasjärven tekniset palvelut muodostuvat kunnallistekniikasta, tilahallinosta, liikenne ja yleiset alueet palvelusta, ympäristö- ja rakennusvalvonnasta, siivoustoimesta, mittaus- ja kartoitustoiminnasta, sekä kaavateknisestä suunnittelusta. (Kaavoitus Jalasjärvellä on johtosäännössä keskuhallinnon vastuualueella.) 11

12 Johtavia viranhaltijoita ovat tekninen johtaja, ympäristösihteeri, rakennustarkastaja, 2 rakennusmestaria, siivoustyönjohtaja ja mittausteknikko sekä talotekniikasta vastaava työnjohtaja. Jätehuollon Jalasjärven osalta hoitaa Lakeuden Etappi Oy. Pelastustoimen palvelut hankitaan Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselta. Vesihuollon hoitaa Jalasjärven Vesi Oy. Yleiset alueet ja liikenneväylät huolehtii kaavateiden ylläpidosta sekä liikunta- ja puistojen ja muiden yleisten alueiden hoidosta. Kunta hoitaa myös kaava-alueen, haja-asutusalueiden tiestön ja liikunta-alueiden valoliittymät. Rakennusvalvonta hoitaa rakentamisen ohjaukseen, lupiin ja valvontaan liittyvät asiat. Kaavoitus- ja mittaustoimessa mittausteknikko huolehtii maankäytön yleispiirteisestä suunnittelusta, yleis- ja asemakaavoituksen valmistelusta ja kilpailuttaa konsultin sekä ohjaa kaavoitustyön etenemistä kunnan kaavoittajana. Tilahallinto vastaa toimitilojen ja asuntojen, liike- ja teollisuustilojen sekä hallintokuntien käytössä olevien rakennusten kunnossapidosta ja keskitetystä siivouksesta. Teknisen toimen varaston ylläpito ja hoito on myös tilahallinnon vastuulla. Jalasjärven Kuntakapiteeli Oy on kunnan 100% omistama osakeyhtiö. Yhtiön tehtävänä on rakentaa kiinteistöjä kunnan tarpeisiin kuten päiväkodit, hallinto ja toimistorakennukset, paloasema (Alueellinen pelastuslaitos vuokraa suoraan Oy:ltä). Ajatuksena on, ettei kunta rakenna taseeseensa ko. rakennuksia vaan vuokraa tilat Oy:ltä. Ympäristönsuojelu hoitaa kunnan lupa-asioiden valmistelua ja valvontaa, vesiensuojelua, maa-ainesasioita, jätehuollon valvontaa, antaa lausuntoja ympäristöön vaikuttavista hankkeista, tiedottaa ja valistaa ympäristöön liittyvistä asioista. Puhtauspalvelut kuuluvat teknisen toimen organisaatioon. Kurikka Kurikan kaupungin teknisiin palveluihin kuuluvat tilapalvelut, kunnallistekniikka, yksityistiet sekä puhtaus- ja ruokapalvelut. Ympäristöpalveluja ovat ympäristövalvonta, rakennusvalvonta ja maankäyttö. 12

13 Johtavia viranhaltijoita ovat tekninen johtaja, maanrakennuspäällikkö, tilapalvelupäällikkö, palvelupäällikkö, ympäristöjohtaja, rakennustarkastaja ja ympäristösihteeri. Ympäristötoimen maankäytön vastuualueen tehtäviin kuuluvat maankäytön suunnittelu (yleis- ja asemakaavat), kaupungin maapolitiikan ja maaomaisuuden hoito, mittaus- ja kartoituspalvelut sekä osoite- ja paikkatietopalvelut. Kurikan kaupunki on oman asemakaava-alueen osalta kiinteistörekisteriviranomainen. Ympäristöjohtaja toimii kaupungin kiinteistöinsinöörinä ja vastaa kiinteistönmuodostuksesta ja kiinteistörekisterin pitämisestä. Rakennusvalvonta hoitaa rakentamisen ohjaukseen, lupiin, avustuksiin yms. liittyvät asiat. Ympäristövalvonta myöntää lupia ja valvoo alueellaan ympäristösuojeluun liittyvien lakien, asetusten ja määräysten noudattamista sekä neuvoo ympäristöön liittyvissä asioissa. Tehtävät ovat identtisiä Jalasjärven kanssa. Kunnallistekniikan tehtävänä on suunnitella ja rakentaa/rakennuttaa sekä kunnossapitää kadut, puistot, liikunta-alueet ja kaupungin kiinteistöjen ulko-alueet. Tilapalvelun tehtävänä on rakentaa, rakennuttaa, ylläpitää ja kunnostaa kaupungin toimintojen tarvitsemat kiinteistöt. Vuoden vaihteesta aloitti Kurikan Toimitilat Oy, jolle on siirretty ulosvuokrattujen kiinteistöjen omistus. Tietoimen tehtävänä on avustaa yksityistiekuntia. Puhtaus- ja ruokapalvelut Puhtaus- ja ruokapalvelut kuuluvat teknisen toimen organisaatioon ja toimivat teknisen lautakunnan alaisuudessa. Puhtaus- ja ruokapalvelujen tehtävänä on vastata kaupungin puhtaus- ja ruokapalveluista Jurvan ja Kurikan alueilla nettobudjetin turvin. Puhtaus- ja ruokapalveluiden organisaatioon kuuluu palvelupäällikkö, palveluesimies, valmistuskeittiöiden esimiehet, keittiöhenkilöstö ja laitoshuoltajat. Palvelukeittiöissä toimii ns. yhdistelmätyöntekijöitä, joiden työnkuvaan kuuluu sekä keittiö- ja siivoustyötä. Ruokapalvelussa ruoan valmistustoiminta on vahvasti keskittynyt: JIK:n toimintayksiköiden keittiöt (Jurvan terveysasema, Kotoplassin vanhainkoti ja Kurikan terveyskeskus) palvelevat kokopäivähoidon asiakkaita ja ateriapalvelua, Kurikan yhteiskoulun keskuskeittiö ja Jurvan oppilasravintola puolestaan valmistavat ja toimittavat päiväkotien ja koulujen palvelukeittiöiden lounasateriapalvelut. Ruokapalvelut valmistavat noin 3000 lounasannosta 13

14 päivittäin. Puhtauspalvelun kohteita on 47 ja kohteiden laitoshuoltajat toimivat palveluesimiehen alaisuudessa hoitaen noin neliön siivouspalvelut. Jätehuollon hoitaa Kurikan alueen osalta Lakeuden Etappi Oy ja Jurvan alueen osalta Oy Botniarisk Ab. Pelastustoimen hoitaa Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos. Vesihuollon hoitaa Kurikan Vesihuolto Oy. Kurikan kaupunki on osakkaana myös Lakeuden Vesi Oy:ssä, joka on Seinäjoen, Ilmajoen, Kurikan, ja Jalasjärven sekä Valio Oy:n ja Altia Oy:n omistama vedenhankintayhtiö. Ammattiryhmä Jalasjärvi Kurikka Yhteensä Hallinto 2 6,5 8,5 Maankäyttö/kaavoitus Kunnallistekniikka Tilapalvelut Rakennusvalvonta Ympäristönsuojelu Ruokapalvelu Siisteyspalvelu 20, ,5 Muut, aluevastaavat, puutarhuri 3 Yhdistynyt kaupunki Tekniset palvelut organisoidaan pääasiassa Kurikan nykyisen mallin mukaisesti. Teknisellä osastolla on tekninen johtaja ja ympäristöjohtaja. Tekninen johtaja vastaa maanrakennuksesta, kunnallistekniikasta, tilapalveluista, puhtaus- ja ruokapalveluista sekä yksityisteihin liittyvistä asioista. Ympäristöjohtaja vastaa rakennus- ja ympäristövalvontaan sekä kiinteistönmuodostukseen liittyvästä viranomaistoiminnasta sekä maankäytön suunnittelusta, maapolitiikasta, maaomaisuuden hoidosta ja mittaus- ja paikkatietopalveluista. Osastoa johtaa tekninen johtaja. Teknisen toimen johto sijoittuu Kurikan kaupungintalolle. Jalasjärven kunnantalolla on palvelupiste, jonne sijoittuu rakennustarkastuksen asiakaspalvelua, tilapalvelupäällikkö, siivoustyönjohtoa, kunnallistekniikan rakennusmestari, kartoittaja, ympäristösihteeri 3 pv/vko. Tilapalvelu organisoituu pohjoiseen ja eteläiseen vastuualueisiin. Jätehuolto järjestetään yhteen yhtiöön. Yhdistymishallitus valmistelee asiaa. 14

15 1.5. Sosiaali- ja terveyspalvelut JIK Nykytila Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä JIK järjestää molempien kuntien hyvinvointipalvelut. JIK järjestää myös Kurikan sosiaalipalvelut. Jalasjärvi hoitaa ne toistaiseksi itse. Vireillä on järjestely, jossa myös Jalasjärven sosiaalipalvelut siirtyvät JIK hoidettaviksi alusta. JIK:n toimintaorganisaatio alla olevan mukainen: 15

16 JIK henkilöstö Jalasjärvi Kurikka Yht. Vakinaiset Hallinnon henkilöstö 30 Yhteensä

17 JIK ky:n jäsenkuntalaskutus Jalasjärven kunnalta , vertailut alkuperäisiin talousarvioihin Jalasjärven kunta JIK oma toiminta Talousarvio Tilinpäätös Yli+/ali- talousarvion Toteuma- % ,2 % ,5 % ,1 % ,4 % alust. TP ,9 % Yht. oma toim ,0 % Erikoissairaanhoito Talousarvio Tilinpäätös Yli+/ali- talousarvion Toteuma- % ,5 % ,2 % ,5 % ,9 % alust. TP ,5 % Yht. esh ,7 % Yhteensä Talousarvio Tilinpäätös Yli+/ali- talousarvion Toteuma- % ,5 % ,5 % ,4 % ,8 % alust. TP ,5 % Yht. tlk tilaama ,6 % JIK:n talousarviot oman toiminnan osalta Jalasjärven palveluissa ovat pysyneet hyvin raamissa. Erikoissairaanhoidossa on ollut eri vuosina merkittäviäkin ylityksiä, mutta kokonaisuutena JIK on onnistunut hyvin talouden pidossaan. Vuoden 2013 osalta arvioitu ylitys on 0,6%. 17

18 JIK ky:n jäsenkuntalaskutus Kurikan kaupungilta , vertailut alkuperäisiin talousarvioihin Kurikan kaupunki JIK oma toiminta Talousarvio Tilinpäätös Yli+/ali- talousarvion Toteuma- % ,8 % ,4 % ,9 % ,5 % alust. TP ,5 % Yht. oma toim ,5 % Erikoissairaanhoito Talousarvio Tilinpäätös Yli+/ali- talousarvion Toteuma- % ,3 % ,6 % ,0 % ,4 % alust. TP ,6 % Yht. esh ,0 % Yhteensä Talousarvio Tilinpäätös Yli+/ali- talousarvion Toteuma- % ,0 % ,1 % ,3 % ,4 % alust. TP ,1 % Yht. tlk tilaama ,2 % Kurikan sosiaalitoimi Talousarvio Tilinpäätös Yli+/ali- talousarvion Toteuma- % alust. TP ,4 % Kurikan osalta Jik on pysynyt hyvin viiden vuoden keskiarvotarkastelun pohjalta talousraamissaan (99,2%). Vuoden 2013 arvio näyttää 1,1%:n 18

19 ylitystä. Kurikan sosiaalitoimi on ollut vuoden Jik:n toimintaa. Sosiaalipalvelujen osalta talousraami ylittyy arviolta 7,4%. Yhdistynyt kaupunki Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä JIK järjestää yhdistyneen kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut nykyisellä tavalla. ikäihmisten asumispalveluiden osalta päästään valtakunnalliseen tavoitteeseen Jalasjärven Iloniemen palvelukeskuksen ja Kurikan hyvinvointikeskuksen kiinteistöinvestointien toteuduttua. Jalasjärven sosiaalipalvelut siirtyvät nykyisen Kurikan mallin mukaisesti JIK:n hoidettavaksi. Kehitystyössä huomioitava mm. seuraavia näkökohtia: - Palveluja tuotetaan nykyisissä kiinteistöissä - Mitä paremmat lähipalvelut sen vähemmän asiakkaita erikoissairaanhoitoon - Päihdeongelmaisten asumis- ja muut arjen palvelut kuntoon, vähentää terveyskeskuspalvelujen käyttöä - Aikuissosiaalityö tulisi järjestää lähipalveluna - Suuremmassa yksikössä voidaan järjestää laadukkaammin vammaispalveluja - Lastensuojelussa isompi yksikkö mahdollistaa henkilöstön laajan osaamisen ja painotuksen perhetyöhön - Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujärjestelyt - Velkaneuvonta voitaisiin jatkossa hoitaa itse Päivystysasetus tulee määrittelemään tulevat päivystysrakenteet. Iltavastaanottotoimintaa tullaan arvioimaan päivystysasetuksen voimaantulon myötä. Kehitysvammapalvelut järjestetään kaupungin omana palveluna. Terveydenhoitajien ja sairaanhoitajien itsenäistä päivystystä kehitetään tavoitteena lääkärien työn tehostuminen ja oikea kohdentuminen. Tähän päästään, kun vastaanotolle tulevien tarve arvioidaan uudella tavalla. Palvelujen kehittämisperusteena on JIK:n palvelusuunnitelma. JIK ky:n osalta raporttiin ovat tietoja antaneet talousjohtaja Arto Saarela, hoitotyön johtaja Elise Lepistö, hoivapalveluiden johtaja Tarja Palomäki ja kuntayhtymän johtaja Anna-Kaisa Pusa. 19

20 1.6. Lomituspalvelut Näkemyksiä Jalasjärvi - Kurikka liitoksesta Tehdessään ratkaisua paikallisyksiköstä Mela tarkastelee eri tarkoituksenmukaisuusvaihtoehtoja. Mahdollisesti harkittavia vaihtoehtoja ovat: 1. Irrotetaan Kurikka Suupohjasta ja liitetään Jalasjärven yksikköön ja tehdään toimeksiantosopimus yhdistyneen uuden kunnan kanssa. 2. Yhdistetään nykyiset Jalasjärven ja Suupohjan yksiköt, ratkaistava kenen kanssa toimeksiantosopimus tehdään. 3. Muodostetaan kokonaan uusi yksikkö yhdistämällä myös muita yksiköitä Vaihtoehtojen arviointia: Vaihtoehto 1: Alue muodostaa muodoltaan hyvän kokonaisuuden, jonka sisällä voidaan toimia joustavasti. Vaihtoehto 2: Alue on edelleen muodoltaan toimiva. Jalasjärven paikallisyksikössä lomitettavia yrittäjiä on enemmän ja alueen maatalouden tuotantovolyymi on voimakkaampi, kuin Suupohjan paikallisyksikössä. Tarkoituksenmukaisin vaihtoehto paikallisyksiköksi olisi Jalasjärvi-Kurikka kunta. Vaihtoehto 3: Useamman yksikön yhdistäminen lienee realistinen ajatus 3-4 vuoden kuluttua. 2. Konserniyhtiöt Jalasjärven konsernirakenteesta on alla periaatekuva, jonka mukaan Jalasjärven konserniin kuuluu tytäryhtiöt Jalasjärven Vesi Oy, Jalasjärven Lämpö Oy, Jalasjärven Kuntakapiteeli Oy, Jalasjärven Uimahalli Oy, Jalasjärven Urheiluhalli Oy, Kiinteistö Oy Jalasjärven Vuokratalot sekä JAKK Koulutus Oy. 20

21 Jalasjärven Vesi on aloittanut toimintansa JAKK Koulutus Oy on osa JAKK liikelaitosta ja se keskittyy vapaarahoitteisen koulutuksen tarjontaan. JAKK liikelaitokselta valtiovalta on perimässä perusteettomasti maksettuja valtionosuuksia noin 34 milj. :n edestä. JAKK:sta on menossa oma selvitys tämän kevään aikana. Jalasjärven Kuntakapiteeli Oy on keskittynyt kiinteistöjen rakennuttamiseen. Kurikan konsernirakenteeseen kuuluu viisi tytäryhtiötä Kurikan Vesihuolto Oy, Kurikan Kaukolämpö Oy, Kiinteistö Oy Kärrykartano, Kurikan Asuntopalvelut Oy sekä Kurikan Toimitilat Oy. 21

22 Lämpöyhtiöiden tunnuslukuja Tunnusluvut 2012 Jalasjärven Lämpö Oy Kurikan Kaukolämpö Oy Liikevaihto milj. 1,9 4,6 Materiaali- ja palv. ostot milj. 1,5 3,5 Henkilöstökulut Poistot Tilikauden tappio Vieraspääoma milj. 2,4 3,8 Yhtiön tasearvo milj. 5,56 22

23 Vesiyhtiöiden tunnuslukuja Tunnuslukuja Kurikan Vesihuolto Oy Jalasjärven Vesi Oy Verkostopituudet 460 km vesi, 210 km 345 km vesi, 78 km viemäri viemäri Henkilökunta JV pumppaamot Paineenkorottamot 13 7 Vesilaitokset 4 1 Vedenottamot 5 4 Ylävesisäiliö 1 1 Alavesisäiliö 3 4 Mittakaivot 6 10 Automaatio Syspoint Syspoint/Slatek/Grunfoss Tase milj Lainat 10 M, 10 v bullet 8 M, 10 v bullet Liikevaihto milj. 2,7 1,6 Poistot milj. 0,9 0,65 Kurikan konserniyhtiöt Henkilöstö Kurikan Vesi oy 7 Kurikan kaukolämpö Oy 10 Kiinteistö Oy Kärrykartanao vakinaista osa-aikaista tal.m. Kurikan Asuntopalvelut Oy 8 Yhteensä 30 Jalasjärven konserniyhtiöt Henkilöstö Jalasjärven Vesi Oy 7 Jalasjärven Lämpö Oy 6 Jalasjärven Kuntakapiteeli Oy 1 (tj) JAKK Koulutus Oy 75 Kiinteistö Oy Jalasjärven Vuokratalot 1 (tj) Yhteensä 90 Yhdistyneessä kaupungissa vesihuollon fuusio tehdään siten, että Jalasjärven Vesi Oy fuusioidaan Kurikan Vesihuolto Oy:öön. Jalasjärven Vesi Oy:n henkilöstö siirtyy kokonaisuudessaan vanhoina työntekijöinä Kurikan Vesihuolto Oy:n palvelukseen. Vesiyhtiöiden vesi- ja jätemaksut ovat hyvin samantasoisia, joten niiden harmonisointi ei tuota ongelmia. Taloudellisesti muodostettava uusi yhtiö pystyy täyttämään sille asetetut velvoitteet. Yhtiöiden fuusiolla on saavutettavissa myös säästöjä mm. koneiden ja kaluston yhteiskäytön sekä 23

24 taloushallinnon järkeistämisen myötä. Yhdistynyt vesiyhtiö olisi johdon arvion mukaan erittäin lähellä vesihuoltolaitoksen optimaalista kokoa. Lämpöyhtiöt fuusioidaan vastaavalla tavalla kuin vesilaitokset keskenään. Vuokratalot ja osakehuoneistot kootaan yhden yhtiön omistukseen. Kaupungin tilapalvelut kootaan yhdeksi palveluksi teknisen toimen alaisuuteen. Yhtiöiden omistusten holding järjestelyt selvitetään erikseen. 24

Teuva - Kurikka. , talous-, Kurikan. uudelleen. Kurikan. tehdään. mittauksen

Teuva - Kurikka. , talous-, Kurikan. uudelleen. Kurikan. tehdään. mittauksen Teuva - Kurikka Palveluiden yhteensovittamissuunnitelma 1. Johtaminenn ja hallinto Johtamista ja luottamushenkilöhallintoa palvelevat hallinto-, talous-, henkilöstö ja ict palvelut kootaan yhdeksi kokonaisuudeksi

Lisätiedot

28.2.2014 YRITYSTAITO KURIKKA - JALASJÄRVI

28.2.2014 YRITYSTAITO KURIKKA - JALASJÄRVI 28.2.2014 YRITYSTAITO OY KURIKKA - JALASJÄRVI YHDISTYMISSELVITYS 2014 Sisältö Yhteenveto ja loppupäätelmät..4 1. Johdanto..6 1.1. Kuntien yhdistymisen lähtökohdat.7 1.2. Kuntarakennemuutosta ohjaava lainsäädäntö...8

Lisätiedot

TEKNISEN TOIMEN ORGANISAATION SUUNNITTELU LIITTYMISVAIHTOEHDOSSA JALASJÄRVI-KURIKKA, ALATYÖRYHMÄPALAVERI

TEKNISEN TOIMEN ORGANISAATION SUUNNITTELU LIITTYMISVAIHTOEHDOSSA JALASJÄRVI-KURIKKA, ALATYÖRYHMÄPALAVERI Jalasjärven kunta Tekninen osasto Kirkkotie 4, PL 12 61601 JALASJÄRVI Ympäristösihteeri Jutta Lillberg-Puskala jutta.lillberg-puskala@jalasjarvi.fi puh. 06 4580 315, 040 5343 655 28.1.2014 Läsnäolijat:

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio

Someron kaupungin organisaatio Someron kaupungin organisaatio 2017 Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Perusturva Sosiaalityö Vanhuspalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio. Vuosi alkaen

Someron kaupungin organisaatio. Vuosi alkaen Someron kaupungin organisaatio Vuosi 2014 1.11.2014 alkaen Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Sij. Anne Liimatainen

Lisätiedot

KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3

KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3 KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3 Hallinto, henkilöstö ja tukipalvelut -työryhmä (29.4.2014, päivitetty 12.6.2014) VAKANSSIEN PÄÄLLEKKÄISYYKSIEN ARVIOINTI TOIMIALOITTAIN ARVIOITAVINA: JOHTAJAT JA PÄÄLLIKÖT

Lisätiedot

Palveluiden yhteensovittamissuunnitelma

Palveluiden yhteensovittamissuunnitelma Teuva Kauhajoki Liite 1 Palveluiden yhteensovittamissuunnitelma 1. Johtaminen ja hallinto Johtamista ja luottamushenkilöhallintoa palvelevat hallintopalvelut, kootaan yhdeksi kokonaisuudeksi Kauhajoen

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

PALVELUJEN SOPIMISESSA HUOMIOITAVAA

PALVELUJEN SOPIMISESSA HUOMIOITAVAA PALVELUJEN SOPIMISESSA HUOMIOITAVAA - Kuntien taloudellinen kantokyky on huomioitava uuden kunnan palvelukokonaisuutta määriteltäessä. Yksittäisten kuntien ja yhdistyneen kunnan talouden kehitysnäkymät

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta Khall 8.12.2014 209 liite 5 Valtuusto 16.12.2014 58 liite 5 LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015 Luottamushallinnon organisaatio Kunnanvaltuusto Tarkastus

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset

Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset Kaupunginhallitus 7.5.2015 1 Miksi selvitystyöhön ryhdyttiin? Kaupungin talous ei kestä nykyisellä mallilla jatkamista enää pitkään Kuntaliitosten

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto. Kaupunginhallitus

Kaupunginvaltuusto. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto PORVOON KAUPUNGIN ORGANISAATIO Kaupunginhallitus Konsernihallinto Liikelaitokset Konsernin yhtiöt ja yhteisöt Lupa- ja valvonta-asiat Konserni Hallintopalvelukeskus Kaupunkikehitys Itä-

Lisätiedot

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu Salon kaupunki Organisaation uudistaminen johtava konsultti Jaakko Joensuu Taustaa Kevään 2013 aikana Salossa on valmisteltu selviytymissuunnitelmaa, jossa tavoitellaan 33 miljoonan euron muutosta kaupungin

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016 2018 Yhteenveto

Henkilöstösuunnitelma 2016 2018 Yhteenveto Yhteenveto Henkilöstösuunnitelman yhteenveto TP 2014 TA 2015 TA 2016 TASU 2017 TASU 2018 Yleishallinto htv htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. Vakinaiset Yleishallinto 54,31 50,83

Lisätiedot

Elinvoiman kehittäminen Matkailun kehittäminen Hankekehittäminen Vapaa-ajan asukastoimikunta Markkinointi / internet

Elinvoiman kehittäminen Matkailun kehittäminen Hankekehittäminen Vapaa-ajan asukastoimikunta Markkinointi / internet 1 Rautjärven kuntakonsernin tehtävien sekä tulos- toimintayksiköiden jakaantuminen toimialoittain sekä johtavassa ja itsenäisessä asemassa olevat viranhaltijat Konsernipalvelut Kunnanjohtaja Kuntakonsernin

Lisätiedot

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56 Talousarvion toteutuma 1.1. 31.8.2015 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi, ruokahuolto-/ siivouspalvelut, sekä Jokilaaksojen Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio kvalt

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio kvalt LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2013 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2013 kvalt 18.12.2012 1 Lapinlahden kunta Organisaatiokaaviot, värisymbolit Osasto Tulosalue Tulosalue Tulosyksikkö

Lisätiedot

10 VAALIT Selite KS 2015 LKES 2016 KJES 2016 TA 2016 KS 2016 SISÄINEN TULOSLASKELMA

10 VAALIT Selite KS 2015 LKES 2016 KJES 2016 TA 2016 KS 2016 SISÄINEN TULOSLASKELMA Kankaanpään kaupunki TA 2016 Käyttösuunnitelma 1 (12) TALOUSARVIO 2016 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA (KS 2016) 10 VAALIT -18 000-18 000 Palkat ja palkkiot 13 289 Eläkekulut 1 992 Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin organisaatio

Hämeenlinnan kaupungin organisaatio Uusi kunta 2017 Hämeenlinnan kaupungin organisaatio 1.6.2017 lautakunta Kaupunkirakennelautakunta hyvinvointitoimiala Kaupunkirakennetoimiala terveystoimiala Hämeenlinnan kaupungin poliittinen organisaatio

Lisätiedot

Kysymyksiä yhdistymissopimuksesta. Johtoryhmä 8.2.2010 Nastola

Kysymyksiä yhdistymissopimuksesta. Johtoryhmä 8.2.2010 Nastola Kysymyksiä yhdistymissopimuksesta Johtoryhmä 8.2.2010 Nastola Toteuttamistapa ja ajankohta Nykyiset kunnat lakkautetaan 31.12.2012 Uusi Kunta perustetaan 1.1.2013 Yhdistymissopimus voimassa 2015 loppuun

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut Kaupunginhallitus 16.5.2016 Liite 1 185 Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut 16.5. 2016 Mikkelin poliittis-hallinnollinen rakenneluonnos Konsernijaosto (5) Elinvoimajaosto (ryhmien & KH pj:t) Valtuusto

Lisätiedot

Teknisen ja ympäristötoimen strategiat

Teknisen ja ympäristötoimen strategiat Teknisen ja ympäristötoimen strategiat vuosille 2009-2012 2 Sisällysluettelo Teknisen ja ympäristötoimen strategiat...3 Teknisen ja ympäristötoimen strategiat...3 Toiminta-ajatus...3 Visio...3 Strategiatyön

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU... 2 SIVISTYSTOIMEN YLEISET TOIMINTAPERUSTEET... 2 1 Toiminta-ajatus... 2 2 LUKU... 2 ORGANISAATIO... 2 2 Lautakunnat... 2 3 Lautakuntien

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA..... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 30 Asukasluku 31.12.2011 22020 4798 102308 15027 16369 60 Henkilökunnan

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT

VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT Tutkitut vaihtoehdot Nykyverkko, parannettuna VE 0 + Kahden koulun malli VE 1 Kolmen koulun malli VE 2 Neljän koulun malli VE 3 Huom! Molemmat eivät

Lisätiedot

TOIMINTAMALLIT YLÄ-SAVON HYVINVOINTIJOHTAMISESSA

TOIMINTAMALLIT YLÄ-SAVON HYVINVOINTIJOHTAMISESSA TOIMINTAMALLIT YLÄ-SAVON HYVINVOINTIJOHTAMISESSA Kohti sähköistä hyvinvointikertomusta 25.10.2011 Kaarina Kursukangas-Hourula 28.10.2011 1 Nykyinen toimintamalli V. 2010 alusta Iisalmen, Kiuruveden, Sonkajärven

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1

Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1 Tehtäväalue: 210501 Hyvinvointi LIITE 1 Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja toimivalta Lautakunta johtaa ja kehittää hyvinvointitoimialaa (aikaisemmat kirjasto- ja kulttuuritoimen ja vapaa-aikatoimen toimialat)

Lisätiedot

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne)

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) KOULUTUSLTK Esittelijä sivistystoimen johtaja KULTTUURILTK Esittelijä museonjohtaja VAPAA-AIKALTK Esittelijä vapaa-aikatoimen päällikkö SIVISTYSVIRASTO Sivistystoimenjohtaja

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Asukaskysely

Siilinjärven kunta. Asukaskysely Siilinjärven kunta Asukaskysely 01 5.1.01 Sisältö Tutkimuksen toteutus Huomioita tutkimuksesta Vastaajarakenne 5 Kokonaistyytyväisyys Siilinjärveen Suositteluhalukkuus 8 Tyytyväisyys kunnan palveluihin

Lisätiedot

VALTUUSTO KUNNANHALLITUS PORMESTARI. KANSLIAPÄÄLLIKKÖ Jaakko Joensuu KONSERNIHALLINTO

VALTUUSTO KUNNANHALLITUS PORMESTARI. KANSLIAPÄÄLLIKKÖ Jaakko Joensuu KONSERNIHALLINTO TARKASTUSLAUTAKUNTA VALTUUSTO KUNNANHALLITUS KESKUSVAALILAUTAKUNTA VALIOKUNNAT NUORTEN VANHUS- VAMMAIS- PORMESTARI KANSLIAPÄÄLLIKKÖ RINTAMAVETERAANIASIAIN NEUVOTTELUKUNTA KONSERNIHALLINTO HALLINTO JA VIESTINTÄ

Lisätiedot

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 1 Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 19100 Vaalit Tasavallan presidentin vaalien järjestämiseen saadaan valtionkorvausta 1,70 äänioikeutettua kohti. Kaksien vaalien osalta korvauksia kertyy

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Rakennustark. Rauno Kuokkanen Henkilöstömäärä 2.75 2.75 2.75 0.0 0.0 * vakituiset 2.75 2.75 2.75 Rakennusluvat 165 165 165 0 0.0 Toimenpideluvat 71 80 80 0 0.0 Ilmoitusluvat

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2014

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2014 KEHITTÄMINEN JA HALLINTO Kehittäminen matkailupäällikkö 0 0 0 0 0 työnsuunnittelija 1 1 1 1 1 kaupunginjohtaja 1 1 1 1 1 apulaiskaupunginjohtaja 0 0 0 0 0 hallinto- ja henkilöstöjohtaja 1 1 1 1 1 talousjohtaja

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Kurikan, Jalasjärven ja Ilmajoen henkilöstön työilmapiirikysely

Kurikan, Jalasjärven ja Ilmajoen henkilöstön työilmapiirikysely Kurikan, Jalasjärven ja Ilmajoen henkilöstön työilmapiirikysely 18.3.-14.4.2013 A1. Merkitse ammattiasemasi: ( ) Esimies ( ) Työntekijä A2. Merkitse ikäryhmäsi: ( ) alle 40v. ( ) 40-50 v. ( ) yli 50v.

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Koulutuslautakunta Talousarvio 2017

Koulutuslautakunta Talousarvio 2017 Koulutuslautakunta Talousarvio 2017 100,00 90,00 80,00 Toteumat ja talousarviot (Ei sisällä aluelautakunnan resurssia) 80,68 47,70 85,64 49,60 90,03 90,15 51,65 51,41 91,87 52,60 93,13 52,92 94,50 93,79

Lisätiedot

Pyhäjoella rakennuttamisesta vastaa tekninen osasto, joka kilpailuttaa ostopalveluina suunnittelu- ja rakennuspalvelukset hankekohtaisesti erikseen.

Pyhäjoella rakennuttamisesta vastaa tekninen osasto, joka kilpailuttaa ostopalveluina suunnittelu- ja rakennuspalvelukset hankekohtaisesti erikseen. Yleistä Tekniset palvelut tuotetaan selvitysalueen kunnissa hallinnollisesti lähes samankaltaisilla organisaatioilla. Toimintatavoissa ja palvelujen tuottamisessa on hieman eroja kuntien sisällä riippuen

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö VIRTAIN KAUPUNKI Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 Kaupunginkanslia VIRTAIN KAUPUNKI 1 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Johtosäännön soveltaminen...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016 KEHITTÄMINEN JA HALLINTO Kehittäminen työllisyyskoordinaattori 1 1 1 kaupunginjohtaja 1 1 1 1 1 hallinto- ja henkilöstöjohtaja 1 1 1 1 1 talous- ja hankintajohtaja 1 1 1 1 1 Yhteensä 3 0 3 3 0 1 4 0 4

Lisätiedot

Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen

Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen Juvan kunta 10.2.2016 12.2.2016 Page 1 Toimeksiantona määritellä toimitilojen tarve Kunnanjohtaja perusti marraskuussa työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUT. Kuntaliitosseminaari 8.4.2008. Hallintojohtaja Päivi Mikkola

HYVINVOINTIPALVELUT. Kuntaliitosseminaari 8.4.2008. Hallintojohtaja Päivi Mikkola HYVINVOINTIPALVELUT Kuntaliitosseminaari 8.4.2008 Toimeksianto toimialojen suunnitteluryhmille Organisaatiosuunnitelman laadinta 30.4.2008 mennessä: Toimialan organisaatio vastuualue- ja yksikkötaso Esimiehet

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014 Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa 4.11.2013 71 Alla olevassa taulukossa: TA = talousarvioon sisältyvät toimenpiteet TOT = merkitään

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 28.08.2014 Liite 80 Tark. /

Sivistyslautakunta 28.08.2014 Liite 80 Tark. / SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2014-2018 Siikajoen kunnan sivistystoimen strategia on ohjeellinen, suunnittelua ja päätöksentekoa ohjaava asiakokonaisuus, joka muodostuu yhdeksästä tulosalueesta. Toteuttaminen

Lisätiedot

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%)

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) KOULUTUSLAUTAKUNTA 70 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/ Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2013 2014 2015 2016 2016

Lisätiedot

Sivistyspalvelut. Tarkastuslautakunta / / 2013

Sivistyspalvelut. Tarkastuslautakunta / / 2013 Sivistyspalvelut Tarkastuslautakunta 17.12.2014 164 / 00.02.01 / 2013 Perustiedot Sivistyspalveluihin kuuluu: Varhaiskasvatus ( perhepäivähoito, päiväkotihoito ja esiopetus) Perusopetus Lukio Vapaa sivistystyö:

Lisätiedot

Saneerausohjelma v. 2015-2018. Jorma Rasinmäki / 8.9.2014

Saneerausohjelma v. 2015-2018. Jorma Rasinmäki / 8.9.2014 Saneerausohjelma v. 2015-2018 Jorma Rasinmäki / 8.9.2014 Kanslia Asuntojen myyntivoitto 500 Myydään tehostetusti erillisosakkeet (10 KPL) Kulttuurilaitosten avustukset 150 Teatteri, orkesteri, musiikkiopisto

Lisätiedot

Vasite -tiimi on Utajärven kunnan vapaan sivistystyön ja vapaa-aikapalveluiden henkilöstön tiimi.

Vasite -tiimi on Utajärven kunnan vapaan sivistystyön ja vapaa-aikapalveluiden henkilöstön tiimi. Sivistyspalvelut Liite 1/28.10.2014 Utajärven kunnan sivistyspalvelut tarjoaa osaavan organisaationsa ja verkostoituneen palvelurakenteensa avulla kuntalaisille kehittyneet, asiakaslähtöiset palvelut,

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS NETTO

KÄYTTÖTALOUS NETTO Jyväskylän kaupungin tilinpäätös 2004 TP 2003 TP 2004 Muutos Veroprosentti 18,50 % 18,50 % 0,00 % Asukasluku 82 409 83 582 1173 Verotulot, milj. euroa 218,4 220,3 1,9 Vuosikate, milj. euroa 5,7 5,1-0,6

Lisätiedot

Kuntarakenneselvitys Pöytäkirja 1/ 2013 Seinäjoki Jalasjärvi Kurikka

Kuntarakenneselvitys Pöytäkirja 1/ 2013 Seinäjoki Jalasjärvi Kurikka Kuntarakenneselvitys Pöytäkirja 1/ 2013 Seinäjoki Jalasjärvi Kurikka Sivistystoimen työryhmä Aika: Maanantai 27.5.2013 klo 13.00 14.40 Paikka: Alvarinpohja 2, Seinäjoen kaupungintalo Läsnä: Olli Kangas,

Lisätiedot

Lahden kaupungin henkilöstöluvut 4.2.2014

Lahden kaupungin henkilöstöluvut 4.2.2014 Lahden kaupungin henkilöstöluvut 4.2.2014 VAKITUISET 2013 KESKIMÄÄRIN 31.12.2013 KUUKAUDESSA Yleishallinto 2 2 Tarkastustoimi 3 3 Konsernipalvelut 73 73 Konsernipalvtukityöll 0 0 KONSERNIHALLINTO 78 78

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan johtosääntö

Sivistyslautakunnan johtosääntö 1 (7) Sivistyslautakunnan johtosääntö Kaupunginvaltuuston 20.6.2011 hyväksymä Voimaantulo 1.7.2011 Toiminta-ajatus 1 Sivistyslautakunta huolehtii kunnan varhaiskasvatus-, koulutus- ja kirjastopalvelujen

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN TOIMINTA JA TALOUS VUONNA 2018 Hyvinvointilautakunnan tehtävänäon vastata toimialansa palveluista kokonaisuutena ja palvelujen yhteensovittamisesta.

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA TALOUSARVIO TEKN.LTK LIITE

KINNULAN KUNTA TALOUSARVIO TEKN.LTK LIITE KINNULAN KUNTA TALOUSARVIO TEKN.LTK 26.11.2015 61 LIITE 2. 1.1.2016-31.12.2016 Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II 2015 2016 2017 2018 040000 Hallintopalvelut (tekninenltk) Muut toimintatuotot 7 800,00

Lisätiedot

TAmuutokset. Muutettu TA 2016 Tot Tot. %

TAmuutokset. Muutettu TA 2016 Tot Tot. % TOIMINTATUOTOT TP 215 TA 216 TAmuutokset TA 216 Tot. 216 Tot. % Keskusvaalilautakunta 21 88 Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus, hallinto 445 146 275 5 23 55 5 552 234 19,25 46 734 9,25 Talous ja hallinto

Lisätiedot

YMPÄRISTÖVIRASTO 2013

YMPÄRISTÖVIRASTO 2013 YMPÄRSTÖVRASTO 2013 RAKENNUSLAUTAKUNTA KAAVOTUS- JA YMPÄRSTÖLAUTAKUNTA TEKNNEN LAUTAKUNTA RAKENNUSTOMKUNNAT Voi esitellä YMPÄRSTÖVRASTO Tekninen johtaja TLAPALVELUJAOSTO 15 ja 16 13 ja 14 Johtoryhmä PALVELUKESKUS

Lisätiedot

Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu 14 000 euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia.

Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu 14 000 euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia. TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu:Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Marja Kynsijärvi 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 Tilausraportti

Lisätiedot

OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA. Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola

OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA. Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola Tekninen toimiala Kunnan järjestämät palvelut Palvelut, joista kunnan on huolehdittava Vapaaehtoiset

Lisätiedot

Lohjan palveluverkko ulkopuolisin silmin

Lohjan palveluverkko ulkopuolisin silmin Lohjan palveluverkko ulkopuolisin silmin Palvelutarpeiden muutokset - missä voidaan ja pitää säästää Kimmo Haapasalo Projektijohtaja FCG 8.5.2015 Page 1 Väestön kehitys 2013-2029 8.5.2015 Page 2 2013=100

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö.

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö. Heinolan kaupunki Kunnallinen johtosääntö III/SIV Sivistystoimi Kaupunginvaltuuston 11.11.2013 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 17.2.2014 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 hyväksymä Sivistystoimen johtosääntö

Lisätiedot

Tuotot-Kulut 30.10.2013 08:03 TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 Kustannuspaikka 40-4 Tekniikka ja ympäristöpalvelut TA 2013 LTK 2014 Tot%

Tuotot-Kulut 30.10.2013 08:03 TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 Kustannuspaikka 40-4 Tekniikka ja ympäristöpalvelut TA 2013 LTK 2014 Tot% Tuotot-Kulut 30.10.2013 08:03 TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 Kustannuspaikka 40-4 Tekniikka ja ympäristöpalvelut TA 2013 LTK 2014 Tot% 4000 (Tekninen lautakunta) Kulut -663 680-8 790 1 4001 Luott.henkilöiden

Lisätiedot

9. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN

9. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN 55 9. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN KOKO KAUPUNKI Keskusvirasto yhteensä Toimintatulot 3539 4373 3957-9,5% 11,8 % Toimintamenot 13385 17888 17623-1,5% 31,7 % Toimintakate -9846-13515 -13666 1,1 % 38,8

Lisätiedot

Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa. 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen

Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa. 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen Uusi Hämeenlinna palvelujen uudistamisen tavoitteita (HML KH 12/2005) 1) Palveluiden tuottavuuden

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA TALOUSARVIO TEKN.LTK LIITE

KINNULAN KUNTA TALOUSARVIO TEKN.LTK LIITE KINNULAN KUNTA TALOUSARVIO TEKN.LTK 20.11.2014 89 LIITE 2. 1.1.2015-31.12.2015 Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II 2014 2015 2016 2017 040000 Hallintopalvelut (tekninenltk) Henkilöstökulut -78 940,00-79

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6.

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6. Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 1 Soveltaminen Tämä johtosääntö kattaa sivistystoimen päävastuualueen. Johtosäännön määräyksiä sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimeen, varhaiskasvatukseen

Lisätiedot

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan.

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan. TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen hallinto Vastuuhenkilö: Rakennusmestari Tehtävän toiminta-ajatus: Teknisen toimeen sijoittuvan teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot tot% Tekninen lautakunta

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot tot% Tekninen lautakunta 5.8 Liite tekn.ltk 28/1 28.05.2015 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi, ruokahuolto-/ siivouspalvelut, sekä Jokilaaksojen Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Teknisen hallinnon tehtävänä on teknisten kuntapalvelujen tuottaminen kuntalaisille.

Teknisen hallinnon tehtävänä on teknisten kuntapalvelujen tuottaminen kuntalaisille. 50 TEKNISET PALVELUT Teknisten palvelujen tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää kuntalaisille viihtyisä, turvallinen ja virikkeellinen työ- ja elinympäristö. Teknisten palvelujen vastuualueet ovat teknisen

Lisätiedot

6 16.02.2015. Kaupunkikonsernin toimitilojen rakentamisen, rakennuttamisen ja kunnossapidon uudelleenorganisointi osakekaupat ja luovutussopimukset

6 16.02.2015. Kaupunkikonsernin toimitilojen rakentamisen, rakennuttamisen ja kunnossapidon uudelleenorganisointi osakekaupat ja luovutussopimukset Kaupunginhallituksen konsernijaosto 6 16.02.2015 Kaupunkikonsernin toimitilojen rakentamisen, rakennuttamisen ja kunnossapidon uudelleenorganisointi osakekaupat ja luovutussopimukset 952/00.00.01.12/2014

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon

Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät 3.-4.10.2012 Kuntatalo Ismo Korhonen, sivistysjohtaja Kouvolan

Lisätiedot

- Yhdenmukaistamista on vielä käsiteltävä valmistelutoimikunnassa/alatyöryhmien välillä.

- Yhdenmukaistamista on vielä käsiteltävä valmistelutoimikunnassa/alatyöryhmien välillä. 2.5.2012 Henkilöstökoonti; Pöytyä, Aura, Pöytyän kttky Vak. Ma Yht. Hallinto ja talous 79 5 84 Perusturva 242 4 246 Varhaiskasvatus 102 18 120 Sivistys 173 65 238 Tekninen 108 2 110 Yhteensä 703 94 797

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimiala. Heikki Vierula

Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimiala. Heikki Vierula Heikki Vierula 6.9.2017 Talousarvio 2017 (1.000 ) Menot Tulot Kasvatus- ja opetuslautakunta 124 254 18 082 Varhaiskasvatus 44 791 4 379 Perusopetus 51 742 876 Erityispalvelut 4 442 874 Lukiokoulutus 8

Lisätiedot

Lavia Pori erityinen kuntajakoselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Saarinen

Lavia Pori erityinen kuntajakoselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Saarinen Lavia Pori erityinen kuntajakoselvitys Kuntajakoselvittäjä Arto Saarinen 28.2.2014 Tehtävä Selvittäjän on suoritettava kuntarakennelain 16a :ssä tarkoitettu erityinen kuntajakoselvitys Erityinen kuntajakoselvitys

Lisätiedot

Henkilöstön määrä tehtävittäin Lyhenteet: Tilastointiaika

Henkilöstön määrä tehtävittäin Lyhenteet: Tilastointiaika Henkilöstön määrä tehtävittäin Lyhenteet: Tilastointiaika 1.8.2007 Ka=Kaarina, Pa=Paimio, Pi=Piikkiö, Sa=Sauvo Luvut henkilötyövuosina Henkilöstömäärä 1.8.2007 Yksikkö ja tehtäväalue Ka Pi Yht1: Huomiot:

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS OPETUSVIRASTO KAUPUNGIN TUOTTAMAT PALVELUT SUOMENKIELINEN LUKIOKOULUTUS

KÄYTTÖTALOUS OPETUSVIRASTO KAUPUNGIN TUOTTAMAT PALVELUT SUOMENKIELINEN LUKIOKOULUTUS KÄYTTÖTALOUS 2017 4 02 OPETUSVIRASTO 22 591 000 697 011 000 4 02 02 KAUPUNGIN TUOTTAMAT PALVELUT 22 121 000 602 720 000 SUOMENKIELINEN PERUSOPETUS JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA 10 517 000 341 520 500 93 301 500

Lisätiedot

Mikko Laaksonen Poliitikon näkökulma opetustoimen uudistuksiin

Mikko Laaksonen Poliitikon näkökulma opetustoimen uudistuksiin Mikko Laaksonen 11.9.2013 Poliitikon näkökulma opetustoimen uudistuksiin RVS 2009-2012 4) KESKITYTÄÄN YDINPALVELUIHIN Palveluverkkoselvitys tehdään kaikkien palveluiden osalta poikkihallinnollisesti ja

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2003/index.shtml TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma 2003-2005 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 2.12.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Jyväskylän

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys työryhmien toimeksianto

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys työryhmien toimeksianto 1 Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys työryhmien toimeksianto Valmistelutyöryhmät ja ryhmien puheenjohtajat KANSALAISVAIKUTTAMINEN JA DEMOKRATIA TOIMINTAKYKY JA SOSIAALINEN TURVALLISUUS VARHAISKASVATUS,

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Sivistystoimen toimialan toiminta-ajatus... 1 2. Toimielimien

Lisätiedot

Lapin sivistysjohtajien syyspäivät

Lapin sivistysjohtajien syyspäivät Lapin sivistysjohtajien syyspäivät - AVI nyt ja tulevaisuudessa Lapin AVI 31.8.2016 1 Hallituksen reformi; kunta, maakunta, valtio Kunnalla on edelleen vastuu osaamisen ja sivistyksen edistämisestä, terveyden

Lisätiedot

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta 1.2.2012 TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Lieksan ja Nurmeksen teknisen viraston tehtävät ja organisaatio 2 Tekninen johtaja

Lisätiedot