SOTETITE Paperin Kohti kansalaiskeskeistä palveluiden kehittämistä miten yhdistää tiedolla johtaminen ja kokonaisarkkitehtuurityö?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOTETITE 2014. Paperin Kohti kansalaiskeskeistä palveluiden kehittämistä miten yhdistää tiedolla johtaminen ja kokonaisarkkitehtuurityö?"

Transkriptio

1 SOTETITE 2014 Paperin Kohti kansalaiskeskeistä palveluiden kehittämistä miten yhdistää tiedolla johtaminen ja kokonaisarkkitehtuurityö? esittely Hannu Ritvanen Aiheet Lyhyesti paperin tekijöistä Paperin taustaolettamuksista ja kontekstista Ongelma, johon paperi (myös kirja) ottaa kantaa muutos, jota ei hallita Ongelman ratkaisu systeemisen mallintamisen avulla SOTE toimialamallin esittely Yhteenveto 2 1

2 Kirjoittajat Hannu Ritvanen, KTM, tohtoriopiskelija, Hanken School of Economics Jaana Sinipuro, Senior Advisor, SAS Institute Virpi Hotti, FT, Itä-Suomen yliopisto 3 Esitys tiivistää kirjan periaatteet 4 2

3 Tiedolla johtamisen kehys 5 Musta aukko TOIMINTA, TOIMINNANKUVAUS JA TIEDOT (SOTE-TOIMIALA) TIEDONHALLINTA KOKONAISARKKITEHTUURI TIETOJÄRJESTELMÄT 6 3

4 Noidankehä TOIMINTA TIETO 7 Noidankehää kiihdyttävät tekijät TOIMINTA TIETO? MUUTOKSET TOIMINNASSA MUUTOKSET ICT:SSÄ JA TIEDONHALLINNASSA? MISTÄ TULISI ALOITTAA? 8 4

5 Perinteinen toimiala? PALVELU- JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN RAKENTAJAT Tuotanto Jakelu Käyttö TARVE PALVELUIHIN OSAAMISEN JA TARPEEN YHDISTÄVÄ PALVELU- JA YDINOSAAMINEN 9 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Muutokset toimialalla PALVELU- JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN RAKENTAJAT Profession ydintieto Käyttö Jakelu Tuotanto Tuotanto Jakelu Käyttö TARVE PALVELUIHIN OSAAMISEN JA TARPEEN YHDISTÄVÄ PALVELU- JA YDINOSAAMINEN 10 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5

6 Mikä ei muutu? Tiedon on oltava oikeaa ja luotettavaa! Vastuut säilyvät (profession ydinosaamisen käyttö) Järjestelmän ei-toiminnalliset tekijät korostuvat (tietosuoja, lokitietojen merkitys oikeusturvan kannalta, tiedon merkitys SOTE-politiikan muodostamisessa jne.) Kompleksisuus kasvaa ja sen hallinnasta tulee entistä vaikeampaa! Asiakkaan voimaantuminen ja osallistuminen tuotantoon ei poista profession vastuuta! Ja tärkein ihminen, jota varten SOTE -toiminta ensisijaisesti on olemassa! 11 Noidankehän ongelmat Kumpikaan näistä erillistarkasteluista ei tuo kuvaa kokonaisuudesta Kokonaisuutta ei voi muodostaa osista Asiat tulee nähdä yhdessä! TOIMINTA TIETO Toiminnan kuvaaminen on oleellista mutta yksin ei ratkaise noidankehän ongelmaa toiminta kun on varsin riippuvainen tiedosta, jota se tuottaa ja jota se käyttää Pelkkä keskittyminen tietoon, tietojärjestelmiin tai kokonaisarkkitehtuuriin ei riitä. Rikastaa järjestelmiä mutta ei yksin ratkaise tiedon eheyden ongelmaa 12 6

7 Muutamia taustaolettamia Whitehead kuvaili asian myös Aristoteleen käyttämien aktuaalisuuden ja potentialisuuden termein: se mikä aktuaalisesti tapahtuu nyt, sisältää potentian seuraaville tapahtumille. Hän näki maailman jatkuvana prosessina. Maailma ei ole koskaan valmis, vaan se on aina tulossa joksikin (becoming). (Hernes 2008, 42) Bertalanffy halusi asettaa kyseenalaiseksi reduktionismin eli käytännössä sen, että kokonaisuudesta voidaan tehdä päätelmiä (yleistyksiä) sen osien perusteella. Hernes, T Understanding Organization as Process: Theory for a Tangled World. London and New York Kumpikin ote Hanén, Tom (2019. Ennakoinnin Hannu illuusio. Ritvanen, Tiede SOTETITE, & Ase , Jyväskylä Systeemisestä lähestymisestä Stafford Beer pohtii kirjassaan The Heart of an Enterprise, millainen tiikeri on systeeminä. All of this turns out to mean that we simply cannot attribute purposes, or even boundaries, to systems as if these were objective facts of nature. The facts about the system are in the eye of the beholder.* * Beer, Stafford. The heart of an enterprise 1979:9. Juuri tästä syystä meillä on niin monta erilaista oikeaa järjestelmää! 14 7

8 Mallintamisesta The big problem is this: you are not determining absolute facts: you are establishing a set of conventions. So remember: a model is neither true or false: it is more or less useful.** ** Beer, Stafford Koska systeemin faktat ovat katsojan silmissä ja koska kyse on konventioista, meidän on pakko valita oikeat yhteiset faktat! Pysyvin systeemin elementti on kansalainen Arvoperusta kertoo, miten kansalaista halutaan kohdella 16 8

9 Kansalainen keskiöön JÄRJESTÄMISVASTUU TEHOKKUUS/ TALOUDELLISUUS VASTUU TARPEET RAHOITUSVASTUU PALVELUT / TUOTANTO 17 Tarpeita integroida Kustannukset Viimeiset 2 vuotta ERVA ESH PTH SOS? 18 9

10 Miten lopettaa noidankehä? Aloitetaan kokonaisuudesta tarkastellaan toimintaa ja tietoa samalla kuvausmenetelmällä - systeemisesti Sovitaan konteksti Asetetaan tavoitteet ja ambitiotaso Määritellään olettamukset, rajaukset ja riskit Varmistetaan käsitteiden yhteentoimivuus (tekninen, semanttinen jne.) TOIMINTA DATAN SIIRTO TIETO Toiminnan keskeiset käsitteet ja näiden väliset suhteet (pysyvimmät) muodostaen ydinmallin (abstrakti) Tarvittavat yksityiskohdat METAMALLIN ja METADATAN SIIRTO rekursiivisen mallintamisen avulla Hannu Ritvanen, SOTETITE, Jyväskylä Toiminnan käsitteiden vastaanottaminen ja muuntaminen KA prosessointi: Tieto -> Prosessit -> Sovellukset -> Tekninen infra 19 Kansalaiskeskeinen SOTE malli JÄRJESTÄMISVASTUU SOPIMUS TOIMINTA / PROSESSIT TARVE vastaavuus PALVELUT LAIT ARVIOINTI KANSALAINEN ARVOPERUSTA 20 10

11 TOIMINTAA ERI TASOILLA TUKEVA YHTEINEN KÄSITEMALLI VARMISTAA TIEDON YHTEENTOIMIVUUDEN ERI KONTEKSTEISSA YHTEISESTI SOVITTU KÄSITEMALLI Tiedon yhteentoimivuus ARVIOINTI TOIMINNAN JÄLKEEN Tiedollisesti eheä kuva kansalaisesta ARVIOINTI ENNEN TOIMINTAA ARVIOINTI TOIMINNASSA 21 Kuntalainen / Ammattilainen / Viranomainen TAVOITTEELLINEN TOIMIALAMALLI Käsitteellinen malli toimii toteutuksen spesifikaationa ja varmistaa kompleksisuuden hallinnan muuttuvassa ympäristössä. Poliittinen tahtotila Osapuolilla samansuuntaiset visiot, prioriteetit ja tavoitteet. Yhteinen arvoperusta. Lainsäädännön yhteentoimivuus Lainsäädännölliset tekijät on otettu huomioon tietojen vaihtamisessa Organisaatioiden yhteentoimivuus Eri organisaatiot pääsevät kokonaisedun mukaiseen tavoitteeseen yhteen sovitettujen prosessien kautta Semanttinen yhteentoimivuus Informaatiolla on täsmällinen merkitys, joka säilyy tietoa vaihdettaessa muuttumattomana ja ymmärrettävänä kaikille osapuolille Tekninen yhteentoimivuus Tekniset rajapinnat on suunniteltu siten, että ne mahdollistavat järjestelmien ja palvelujen yhdistämisen. Kansalaiskeskeiset sosiaali- ja terveyspalvelut Yhteinen viitearkkitehtuurimalli Tukee tavoitteen toteutusta ja varmistaa teknisen yhteentoimivuuden implementaatioarkkitehtuurissa Toiminta-arkkitehtuuri Data-arkkitehtuuri Tietojärjestelmäarkkitehtuuri Teknologia-arkkitehtuuri 22 11

12 Jakelu 5/19/2014 Tiedonjalostuksesta kaksi suuntaa Ulkoinen - Sisäinen Hiljainen tieto Ei- Kodifioitu tieto Kodifioitu tieto Lokitieto MILLAINEN DATA TÄYTTÄÄ Tiedon TARPEET? alue Jerks d slfjle is Jerks d slfjle is r- flslksdfpis ie - flslksdfpis ie % &#2d8 eiofs eiofs Osaaminen MITÄ INFORMAATIOTA Prosessit TARVITAAN? Tiedon Data Raportit jalostaminen MILLAISIA DW IntegraaBusiness DM tio ANALYYSEJÄ? Intelligence Analyysit MILLAISTA OSAAMISTA TARVITAAN? Teknologia PÄÄTÖKSET? BUSINESS TEOT? TAVOITTEET HYÖTY DATA? INFORMAATIO? TEOT? 23 Mikä on oikea alueen koko? ERITTÄIN PIENI SEGMENTTI ERITTÄIN HARVINAISET TAPAUKSET ENNUSTETTAVUUS VAATII KOKO ALUEEN PIENI SEGMENTTI HARVINAISET TAPAUKSET ENNUSTETTAVUUS VAATII SUUREN ALUEEN SUUREHKO SEGMENTTI SUHTEELLISEN YLEISET TAPAUKSET ENNUSTETTAVUUTEEN RIITTÄÄ SUUREHKO ALUE SUURI SEGMENTTI YLEISET TAPAUKSET ENNUSTE MAHDOLLINEN PAIKALLISELLA Hannu TÁSOLLA Ritvanen, SOTETITE, Jyväskylä 24 12