Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP) - tilanne ja haasteet syksyllä Matti Holopainen Suomen Kuntaliitto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP) - tilanne ja haasteet syksyllä 2010. Matti Holopainen Suomen Kuntaliitto"

Transkriptio

1 Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP) - tilanne ja haasteet syksyllä 2010 Matti Holopainen Suomen Kuntaliitto

2 KRYSP-hankkeen tavoitteet Toteuttaa ratkaisuja, joiden avulla julkishallinnon ja yritysten toimijat voivat tehokkaasti ja yhdenmukaisella tavalla käyttää hyväkseen kunnan tietovarantoja ja tietopalveluja Page 2

3 Kuntien Paikkatietopalvelukonsepti 2/2001- Firstname Lastname UKTJ Valtion keskuhallinto ja alueelliset viranomaiset VTJ STJ DIGI ROAD Tiedonsiirron rajapinta Yksityinen sektori& Lisäarvopalvelut Maastotiedot Kiinteistörekisterin tiedot Rakennustiedot Maankäytön suunnittelutiedot Osoitetiedot Johtotiedot Kuntien rekisterit ja tietokannat Kuntien tietohallinto & Suunnittelu & Hallinto& Päätöksenteko &Rakentaminen& Palvelut Page 3

4 Taustalla KUNTA GML- hanke Konsepti julkistettu 2/2001 Toteutushankkeen aikataulu: 10/2007 2/2009 Budjetti n. 1.1 miljoonaa Rahoitus: TEKES 50%, Kunnat 50% Firstname Lastname Kuntia mukana ( ) 200 (kuntajako ennen vuodenvaihteen kuntaliitoksia )kuntaa / 4.4 miljoonaa asukasta Asemakaava- ja kantakarttatietojen tietopalvelurajapinnat (ISO/OGC:gml, wms,wfs) kuntien operatiivisissa järjestelmissä: Air-ix Ympäristö Oy Basepoint Oy Bentley Finland Oy Tekla Oyj Vianova Systems Finland Oy Logica Oy Sito Centroid Oy (tietopalvelut) Haasteet edessä: Kuntien käyttöönoton aikaansaaminen Hyödyntävien palvelujen aikaansaaminen Rajapintojen laajentaminen Page 4

5 KRYSP Hankekonsepti (KuntaIT ja Kuntaliitto) Page 5

6 Hankkeen tuotokset Sähköisen asioinnin työpöytämäärittely Paikkatietopalvelurajapintatoteutukset Kokoava tietopalvelutoteutus Projektin keskeisten määrittelyjen luonnokset uusiksi JHS-suosituksiksi Page 6

7 KRYSP- hanke Firstname Lastname Aikataulu: 5/2009 5/2011 Budjetti n. 2.4 miljoonaa Päärahoittaja: KuntaIT Kuntia mukana 200 (kuntajako ennen vuodenvaihteen kuntaliitoksia )kuntaa / 4.4 miljoonaa asukasta Tietopalvelurajapinnat (ISO/OGC:gml, wms,wfs) kuntien operatiivisissa prosesseja tukevissa tietojärjestelmissä: Maankäyttö Asemakaavat Kantakartta/kaavan pohjakartta Opastavat tiedot Rakennusvalvonta Ympäristötoimi Järjestelmätoimittajat: Air-ix Ympäristö Oy Basepoint Oy Bentley Finland Oy Tekla Oyj Vianova Systems Finland Oy Logica Oy Sito Centroid Oy (tietopalvelut) Karttakeskus/Affecto Keypro Oy Digia Oy Terakuu Oy Haasteet edessä: Rajapintojen käyttöönoton aikaansaaminen Sähköisen asiointipalvelun toteuttaminen Kokoavan tietopalvelun käyttöönotto ja järjestäminen Hyödyntävien palvelujen aikaansaaminen Rajapintojen laajentaminen Page 7

8 Sähköisen asioinnin työpöytä Firstname Lastname Käyttöliittymä kunnan sähköisiin palveluihin Luvat Hakemukset Palautteenanto Kunnan aineistojen ostaminen Käyttää rajapintoja kuntien prosesseihin Karttakäyttöliittymä Yhteydet kunnan dokumentinhallintaan, arkistointiin ja asiakashallintaan Valtionhallinnon palvelut käytettäväksi työpöydälle Noudattaa KuntaIT arkkitehtuuria Määrittely valmis (Tekla Oyj) Page 8

9 KRYSP sähköisen työpöydän määrittelyt sovitettu KuntaIT:n arkkitehtuuriin Firstname Lastname Page 9

10 Kunnan teknisen ja ympäristötoimen sähköisen asiointipalvelun käyttöliittymä Firstname Lastname Page 10

11 Opastettu täyttäminen Firstname Lastname Page 11

12 Erillisen karttapalvelun karttakäyttöliittymä Firstname Lastname Page 12

13 Paikkatietopalvelurajapinnat Firstname Lastname Kuntien käytössä olevien järjestelmien tunnistaminen (järjestelmä / järjestelmätoimittaja) Rajapintojen määrittelyt Tiedonsiirtoskeemojen (xml/gml) toteutus Rakennusvalvonnan rajapinta (uusi) Rakennuslupa ja valvonta BIM-välitys? Ympäristötoimen rajapinta (uusi) Ympäristöluvat Pilaantuneet maat Maankäytön päätöstiedot Opastavien tietojen rajapinta (uusi) Osoitteen antaminen Opaskartta Katuverkon ja kevyen liikenteen verkon topologia Ajantasa-asemakaavatietojen rajapinnan päivittäminen Kantakarttatietojen rajapinnan päivittämien Rajapintatoiminnallisuuden toteutus kuntien käytössä oleviin järjestelmiin meneillään (10 järjestelmätoimittajaa) KuntaGML-kunnat saavat maksutta käyttöoikeuden toteutettuihin rajapintatoiminnallisuuksiin Kunta vastaa käyttöönoton ja ylläpidon kustannuksista Page 13

14 Kokoava tietopalvelu Kokoava tietopalvelu kokoaa asiakkaan tarvitsemia tietoja kuntien tietopalvelurajapinnoista Julkishallinnon ja yritysten toiminnan tehostaminen kuntatiedot yhdestä osoitteesta Suunnattu yrityksille ja julkishallinnon toimijoille Käyttäjänä tietojärjestelmät, ei henkilöt INSPIRE ja PSI direktiivien velvoitteiden täyttäminen kunnissa Määrittely meneillään (Affecto Karttakeskus Oy) Toteutus kilpailutetaan tavoitteena olla valmis 3/ Page 14

15 Kokoavan tietopalvelun Metatieto- ja hakupalvelu Kokoava tietopalvelu Välivarasto Välivarastossa ylläpidetään kuntien metatietoja (harvesting) välivaraston tiedot virkistetään säännöllisesti kuntien WFSrajapinnasta Metatieto- ja hakupalvelu KRYSP-tiedoille CSW, catalog service web Kokoava tietopalvelu ei tarjoa käyttöliittymää hakupalveluille, vaan asiakas käyttää oman järjestelmän CSW clientia Muunnospalvelu INSPIRE-tietojen metatiedoille Metatietojen KRYSP-skeema => INSPIREskeema osoitteet, kiinteistöt ja suojelukohteet Asiakkaan A järjestelmä CSW client Asiakkaan B järjestelmä CSW client WFS-rajapinta KRYSP-skeema sisältää kohde- ja aineistokohtaiset metatiedot XMLsanoma Kunta A Kunta B Kunta C Kunta D Kunnat ylläpitävät metatietojaan omissa tietojärjestelmissään tietojärjestelmät ylläpitävät kohdekohtaisia metatietoja tietojärjestelmissä editorin aineistokohtaisille metatiedoille Valtakunnallinen metatietokanta eli Paikkatietohakemisto Page 15

16 Kokoavan tietopalvelun Lisenssin hankkiminen Vuorovaikutteinen web-käyttöliittymä, jolla asiakas voi rekisteröityä ja hankkia käyttöoikeuden (lisenssin) kokoavan tietopalvelun WFSrajapintapalveluihin Asiakas selaa ja valitsee KRYSP-aineistot, käyttöliittymä näyttää aineistojen hinnat Asiakkaan tunnistaminen/oikeuksien vahvistaminen henkilötasolla VIRTU valtionhallinnon asiakkaille Yritysasiakkaiden tunnistaminen? Tunnistetuille asiakkaille luodaan automaattisesti käyttäjätunnus ja salasana rajapintapalveluihin Jos ei tunnistusta, tarvitaan vuorovaikutusta asiakkaan kanssa asiakkaan varmistamiseksi Page 16

17 Tietojen hankkiminen Kokoavasta tietopalvelusta Kokoava tietopalvelu Tietopalvelu Muunnospalvelu Koordinaatistot KRYSP-skeema => INSPIREskeema Välivarasto Luodaan tarvittaessa, istuntokohtainen Yhtenäinen koordinaatisto INSPIRE-välivarasto KRYSP-skeema pysyvä, säännöllisesti päivitettävä osoitteet, kiinteistöt ja suojelukohteet Tarvittaessa koordinaatistomuunnos Viranomaisille KRYSP-skeema WFS1, WFS2, WFS3, FTP Yrityksille KRYSP-skeema WFS1, WFS2, WFS3, FTP INSPIRE INSPIRE-skeema WMS1, WMS2, WFS1, WFS2 Loikitus + laskurit Lisenssitiet o- kanta Tunnistus Asiakkaan A järjestelmä Asiakkaan B järjestelmä Asiakkaan C järjestelmä WFS-rajapinta KRYSP-skeema Yhtenäinen koordinaatisto (tai kunnan oma koordinaatisto) Kunta A Kunta B Kunta C Kunta D INSPIRElisenssitietoka nta Page 17

18 Hankkeen tulosten käyttöönotto Paikkatietopalvelurajapinnat Käyttöönottoa tuetaan toteuttamalla ja rahoittamalla rajapintatoteutukset kuntien järjestelmäympäristöihin Määrittely valmis ja toteutus meneillään Markkinointi kuntiin meneillään Käyttöönotto, koulutus ja ylläpito ovat kuntien rahoitusvastuulla Saadaanko käyttöönottoon lisää porkkanoita? Sähköisen asioinnin työpöytä Määrittely valmis Toteutuksesta päätetään ja se rahoitetaan erikseen, SADE? Kunta päättää käyttöönotosta Yritykset jo toteuttaneet sähköisen asioinnin työpöytiä, joita kunnat ottamassa käyttöön Kokoava tietopalvelu Määrittely meneillään Hankkeessa rahoitetaan määrittely ja toteutus Palvelutoteutus jää kuntien/kuntaliiton omistukseen Palvelun järjestämisestä ja ylläpidosta päätetään hankkeen yhteydessä Page 18

19 Kokoavan tietopalvelun järjestäminen? Määrittely ja toteutus tehdään KRYSP hankkeessa Käytön järjestäminen? Käynnistäminen edellyttää, että riittävä määrä kuntia on aukaissut rajapintoja (itse, kuntayhteistyönä tai muun yhteistyökumppanin kanssa Jos kilpailutetaan yritys hoitamaan kokoavaa tietopalvelua kuntien lukuun. Miten rahoitetaan? Kansallinen tietopolitiikka avoin Onko tulorahoitus mahdollinen? Irrottamiskustannukset? Tietojen ja palvelujen hinnoittelu? Miten hallitaan tilanne, jossa toinen viranomaisorganisaatio myy kuntien tietoja edelleen markkinoille? Voivatko kunnat hinnoitella yhtenäisillä hinnoilla? Page 19

20 Valtiovarainministeriön työryhmän (VM 2004) esityksen mukaan irrotuskustannuksiin voidaan lukea[1]: Tietoluovutusta varten rakennetun tietopalvelujärjestelmän pääomakustannukset Sovelluksen, varusohjelmistojen ja laitteiden hankinnan vastaavat kustannukset (käyttöomaisuuden pääoman korko ja poistot) Huomattava on, että pääomakustannusten sisällyttäminen tiedon hintaan tulee kysymykseen vain silloin ja niiltä osin, kuin tietoja luovuttava viranomainen on perustanut tietoluovutusta varten erillisen, viraston perusjärjestelmään kytketyn laite- ja ohjelmistokokonaisuuden. Samat toiminnot voivat olla myös varsinaisessa perusjärjestelmässä, jolloin kustannuserät ovat samoja, mutta vaikeammin muusta erotettavissa. Tietopalvelujärjestelmän käyttökustannukset Tietoliikenneyhteyksistä aiheutuvat sekä järjestelmän käytön ja ylläpidon kustannukset Laitteiden sekä varus- ja sovellusohjelmistojen huolto- ja korjauskustannukset Valvonnan henkilöstökustannukset Luovutuskohtaiset kustannukset Asiakaskohtaiset parametroinnit, tietojen poiminnat, tietojen mahdollinen muokkaus Käyttöoikeuksien ylläpito, neuvonta, laskutus ym. hallinnointi [1] VM 2004, s Page 20

21 KRYSPin jälkeen KRYSP II? Tietopalvelurajapintojen viiveetön käyttöönotto kunnissa Sähköisen työpöydän toteuttaminen ja käyttöönotto Kokoavan tietopalvelun järjestäminen Tietopalvelurajapintojen laajentaminen yleiskaavat maakuntakaavat (maakuntaliitot) energia, tieliikenne ja vesihuoltoverkosto pohjatutkimustiedot Page 21

22 SADE ja muut KuntaIT yhteistyöhankkeet KRYSP hankkeen tukena Firstname Lastname Valtionhallinnon prosessien rajapinnat, joista kuntien prosessit ja järjestelmät saavat käyttöönsä tarvitsemansa tiedot Valtakunnalliset tukipalvelut palvelujen käytön hallintaan (tunnistautuminen, käyttöoikeudet, maksaminen) - KuntaIT arkkitehtuurin mukaisesti SADE-hankkeen tavoitteena olevat valtakunnantason tietopalvelut (julkishallinto/yritykset) perustuvat Krysprajapintoihin-> rajapintojen käyttöönotto ensisijaisen tärkeää! Page 22

23 JHS mekanismilla keskeinen rooli palvelujen jatkuvuuden ja kehittämisen turvaamisessa Määrittelyjen ylläpito JHS-järjestelmässä (JUHTA) Paikkatietopalvelurajapinnat Sähköisen asioinnin työpöytä Kokoava tietopalvelu Tekniset määrittelyt saatavilla valtakunnallisesta palvelusta, nyt Page 23

24 Prosessit vai perusrekisterit on avattava rajapinnoilla ensin? Julkishallinnon Prosessit, joissa tieto syntyy Perusrekisterit Firstname Lastname Tietopalvelurajapinnat Tietopalvelurajapinnat Valtionhallinto Kunnat Yksityisen sektorin Tuottamat kaupalliset tietopalvelut A S I A K K A A T Page 24

25 UK/OS Open Data rahoitus ratkaisee mikä on mahdollista avata ja mikä ei UK SUOMI OS N 20-25% liikevaihdosta N 75 80% liikevaihdosta OS Local & private Partners keräävät erikseen Pienimittakaavaiset tuotteet Electoral and local authority boundaries, postcode areas and mid scale mapping information OS vapauttaa ja valtio ottaa täysimääräisen kustannus/rahoitusvastuun Suurimittakaavainen tuotanto ja tiedonkeruu OS EI vapauta, maksurahoitteinen myös jatkossa, koska jos vapautettaisiin : Significant funding from government would be required MML KUNNAT Tuottavat/ jakavat Prosesseissaan Page 25

20.12.2010 1 (49) VAATIMUSMÄÄRITTELY. KRYSP, Kokoava tietopalvelu. # Pvm Tekijä Kommentit Hyväksytty

20.12.2010 1 (49) VAATIMUSMÄÄRITTELY. KRYSP, Kokoava tietopalvelu. # Pvm Tekijä Kommentit Hyväksytty 1 (49) VAATIMUSMÄÄRITTELY KRYSP, Kokoava tietopalvelu DOKUMENTTIHISTORIA # Pvm Tekijä Kommentit Hyväksytty 0.10 14.7.2010 Janne Grekula Luotu 0.82 8.10.2010 Janne Grekula, Antero Karppinen Ensimmäinen

Lisätiedot

Paikkatietopalvelun taustaselvitys Johtotiedot-projektin esittelytilaisuus

Paikkatietopalvelun taustaselvitys Johtotiedot-projektin esittelytilaisuus Paikkatietopalvelun taustaselvitys Johtotiedot-projektin esittelytilaisuus Helsingin Energia 27.4.2005 Pasi Lappalainen, Suunnittelukeskus Oy Taustaselvityksen rahoittajat Rahoittajat Energiateollisuus

Lisätiedot

KRYSP Sähköisen asiointipalvelun työpöytäratkaisu

KRYSP Sähköisen asiointipalvelun työpöytäratkaisu 1 (107) Infra & Energy 16.6.2010 Sähköisen asiointipalvelun työpöytäratkaisu Sisältö Tämä asiakirja sisältää määrittelyn kunnan sähköisen asiointipalvelun työpöytäratkaisusta. Laatijat Tekla Oyj Laatimispäivämäärä16.6.2010

Lisätiedot

Sisällys. Valtionhallinnon arkkitehtuurin suunnittelu. Perustietovarantojen teknisten rajapintojen nykytilan kartoitus ja kehitysehdotukset

Sisällys. Valtionhallinnon arkkitehtuurin suunnittelu. Perustietovarantojen teknisten rajapintojen nykytilan kartoitus ja kehitysehdotukset Valtionhallinnon arkkitehtuurin suunnittelu Perustietovarannot-projekti v 1.0 19.3.2007 Sisällys Perustietovarantojen teknisten rajapintojen nykytilan kartoitus ja kehitysehdotukset Perustietovarantojen

Lisätiedot

Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri

Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri 14.10.2013 Versio: 1.00 Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri 14.10.2013 2 (98) Sisällys Dokumentin versiohistoria... 3 1. Johdanto... 4 1.1. Dokumentin

Lisätiedot

Maanmittauslaitoksen tietopalvelustrategia 2012-2016

Maanmittauslaitoksen tietopalvelustrategia 2012-2016 Maanmittauslaitoksen tietopalvelustrategia 2012-2016 MAANMITTAUSLAITOS 2011 Maanmittauslaitos Tietopalvelustrategia 2012-2016 Kuvailulehti Julkaisun päivämäärä Tekijät TIETO-tiimi: Asta Varonen, Riitta

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 3/2010. Sijainti yhdistää

Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 3/2010. Sijainti yhdistää Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 3/2010 Sijainti yhdistää Kansallinen paikkatietostrategia 2010 2015 Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 3/2010 Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

KRYSP-rajapintojen suorituskykytestaukset. Jari Torvinen 12.2.2014

KRYSP-rajapintojen suorituskykytestaukset. Jari Torvinen 12.2.2014 KRYSP-rajapintojen suorituskykytestaukset Jari Torvinen 12.2.2014 1 Esityksen sisältö Rajapintojen käyttöönoton tilanne Kuopiossa Miksi suorituskykytestaus? Suorituskykytestauksen toteuttaminen Testaustulosten

Lisätiedot

Selvitys. Sähköisen asunto-osakerekisterin toimintamalli

Selvitys. Sähköisen asunto-osakerekisterin toimintamalli Rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuus Sähköinen asunto-osakerekisteri -projekti Selvitys Sähköisen asunto-osakerekisterin toimintamalli Tiivistelmä Tämä raportti kuvaa sähköistä asunto-osakerekisteriä

Lisätiedot

MMM 174/031/2014 MML 307/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018

MMM 174/031/2014 MML 307/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018 MMM 174/031/2014 MML 307/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018 MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018 2 (24) SISÄLLYSLUETTELO 1 STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

Lisätiedot

Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri

Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri 15.12.2012 Versio: 1.0 Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri 19.12.2012 2 (109) Sisällys 1. Johdanto... 4 1.1. Kuvauksen kohde ja dokumentin tarkoitus...

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 1 Johdanto...2 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet...2 1.2 Ajanvarauksen käsitteet ja määritelmät...3 2 Ajanvarauspalvelun kuvaus...7 2.1 Sähköinen ajanvaraus...7

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma Toimintasuunnitelma 2014 2.4.2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 2(26) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä

Lisätiedot

Liikenteen ja viestinnän avoin tieto. Työryhmän raportti

Liikenteen ja viestinnän avoin tieto. Työryhmän raportti Liikenteen ja viestinnän avoin tieto Työryhmän raportti Julkaisuja 10/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri kokonaisarkkitehtuuri arkkitehtuurilinjaukset ja -kuvaukset Määrittely 0.95 Päiväys 4.4.2011 kokonaisarkkitehtuuri Määrittely Valtiovarainministeriö 4.4.2011 2 (42) Tiivistelmä arkkitehtuurilinjaukset

Lisätiedot

HIJAT-HR TYÖPÖYTÄ TUOTEKUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 3

HIJAT-HR TYÖPÖYTÄ TUOTEKUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 3 HIJAT-HR TYÖPÖYTÄ TUOTEKUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 3 HELSINGIN KAUPUNKI JA LOGICA OY 2.9.2009 Document Version: 1.2 Document Status: Issuer Raimo Kaipio DOKUMENTIN MUUTOSHISTORIA Huom. Muutoshistoriaan

Lisätiedot

Asiakaspalvelua tieto- ja viestintäteknologian keinoin. KuntaIT hanke- ja palvelukartta 2006. Hallinto

Asiakaspalvelua tieto- ja viestintäteknologian keinoin. KuntaIT hanke- ja palvelukartta 2006. Hallinto Asiakaspalvelua tieto- ja viestintäteknologian keinoin KuntaIT hanke- ja palvelukartta 2006 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 0/2006 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 30..2006

Lisätiedot

Etäpalvelun kotikäytön esiselvitys

Etäpalvelun kotikäytön esiselvitys Etäpalvelun kotikäytön esiselvitys Loppuraportti 9.12.2013 HMV Service Economy Oy i Esipuhe Etäpalvelun kotikäytön esiselvityksen tavoite oli tehdä hallinnon nykytilaa ja valmiuksia yhteen kokoava kartoitus

Lisätiedot

JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa

JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa Versio: 28.2.2013 Julkaistu: 28.2.2013 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 5 3 Termit

Lisätiedot

Kansallisen palveluväylän käyttöönotto sosiaalija terveydenhuollossa

Kansallisen palveluväylän käyttöönotto sosiaalija terveydenhuollossa Esiselvitys Kansallisen palveluväylän käyttöönotto sosiaalija terveydenhuollossa V1.0 29.9.2014 Alueiden ja kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoyhteistyöfoorumi Versio Muutos Tekijä pvm

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMIS- TULOSTEN ARVIOINNIN SÄHKÖINEN JÄRJESTELMÄ TAVOITETILA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMIS- TULOSTEN ARVIOINNIN SÄHKÖINEN JÄRJESTELMÄ TAVOITETILA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMIS- TULOSTEN ARVIOINNIN SÄHKÖINEN JÄRJESTELMÄ TAVOITETILA Raportit ja selvitykset 2011:18 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIN SÄHKÖINEN JÄRJESTELMÄ Raportit

Lisätiedot

Kansallinen palveluväylä. Toteutussuunnitelma

Kansallinen palveluväylä. Toteutussuunnitelma Julkisen hallinnon ICT-toiminto 2.9.2013 Kansallinen palveluväylä Toteutussuunnitelma Versio 0.6 Päiväys 2.9.2013 Julkisen hallinnon ICT-toiminto 2.9.2013 2 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 4 2 Kehittämiskohteiden

Lisätiedot

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen Versio: 1.0 Julkaistu: 13.6.2014 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen rakenne... 2 2 Soveltamisala... 3

Lisätiedot

Asiakas- ja sidosryhmäodotukset Yritys-Suomi-verkko- ja puhelinpalveluille Konserni 21/2008. Asiakas- ja sidosryhmäodotukset. ja puhelinpalveluille

Asiakas- ja sidosryhmäodotukset Yritys-Suomi-verkko- ja puhelinpalveluille Konserni 21/2008. Asiakas- ja sidosryhmäodotukset. ja puhelinpalveluille Asiakas- ja sidosryhmäodotukset Yritys-Suomi-verkko- ja puhelinpalveluille Konserni 21/2008 Asiakas- ja sidosryhmäodotukset Yritys-Suomiverkko- ja puhelinpalveluille Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Organisaatio- ja toimipaikkatietojen arkkitehtuuri

Organisaatio- ja toimipaikkatietojen arkkitehtuuri Organisaatio- ja toimipaikkatietojen arkkitehtuuri 1(49) Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealue Organisaatio- ja toimipaikkatietojen arkkitehtuuri Raportti 11.9.2014 Organisaatio- ja toimipaikkatietojen arkkitehtuuri

Lisätiedot

Etäpalvelut-erillishanke

Etäpalvelut-erillishanke Kunta- ja aluehallinto-osasto HANKESUUNNITELMA 1(27) Etäpalvelut-erillishanke Hankesuunnitelma 21.1.2013 Kunta- ja aluehallinto-osasto HANKESUUNNITELMA 2(27) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta

Lisätiedot

Raportti julkishallinnon verkkotunnistautumisesta ja -maksamisesta 01.02.2005. Sivu 1 (25)

Raportti julkishallinnon verkkotunnistautumisesta ja -maksamisesta 01.02.2005. Sivu 1 (25) Raportti julkishallinnon verkkotunnistautumisesta ja -maksamisesta 01.02.2005 Sivu 1 (25) Johdanto Pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistyöhankkeena on lähtenyt liikkeelle yhteinen verkkotunnistautumis-

Lisätiedot

Ympäristön seurannan ja raportoinnin kehittäminen

Ympäristön seurannan ja raportoinnin kehittäminen Ympäristöministeriön raportteja 18 2008 Ympäristön seurannan ja raportoinnin kehittäminen Ympäristöministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman hanke Loppuraportti YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN

Lisätiedot