Käsikirja. MOVIDRIVE MDX61B -absoluuttianturikortti DIP11B. Julkaisuajankohta 01/2006 FA / FI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käsikirja. MOVIDRIVE MDX61B -absoluuttianturikortti DIP11B. Julkaisuajankohta 01/2006 FA361771 11413131 / FI"

Transkriptio

1 Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIDRIVE MDX61B -absoluuttianturikortti DIP11B FA Julkaisuajankohta 01/ / FI Käsikirja

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 1 Tärkeitä ohjeita Järjestelmän kuvaus Sovellusalueet Käyttökelpoiset absoluuttianturit DIP11B ja datan käsittely IPOS plus -ohjelmassa Anturidatan keruu Anturin valvonta Ohjaustoiminnot ja asennusohjeita DIP11B:n ja DIO11B:n yhdistelmää koskevia ohjeita DIP11B-lisäkortin asennus DIP11B-lisäkortin liitäntä ja liittimien kuvaus Absoluuttianturin liitäntä Projektisuunnittelu Anturin valinta Anturien parametrointi Käyttöönotto Yleisiä käyttöönotto-ohjeita Käyttöönotto PC:n ja MOVITOOLS -ohjelman avulla Manuaalinen käyttöönotto Laitteen toiminnot Anturien evaluointi Absoluuttianturin kannalta relevantit toiminnot Näyttöarvot Komentotulkkiohjelman diagnostiikkamahdollisuudet IPOS plus -parametrit Parametrien kuvaus Sovellusesimerkki Hyllystöhissi, jossa laajennettu, väyläohjattu paikoitus Vikailmoitukset MOVIDRIVE MDX61B, jossa lisäkortti DIP11B Tekniset tiedot DIP11B-lisäkortin elektroniikan tiedot Muutosindeksi Muutokset edeltävään versioon verrattuna Hakemisto Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B -absoluuttianturikortti DIP11B 3

4 1 Tärkeitä ohjeita Käsikirja 1 Tärkeitä ohjeita Tämä käsikirja ei korvaa seikkaperäistä käyttöohjetta! Asennuksen ja käyttöönoton saavat suorittaa vain pätevät sähköalan ammattilaiset, voimassaolevia tapaturmantorjuntamääräyksiä ja MOVIDRIVE MDX60B/61B -taajuusmuuttajan käyttöohjetta noudattaen! Dokumentointi Lue käsikirja huolellisesti läpi ennen optiolla DIP11B varustettujen MOVIDRIVE - taajuusmuuttajien asennus- ja käyttöönottotoimiin ryhtymistä. Tämän lisäkorttia DIP11B koskevan käyttäjän käsikirjan ohella on syytä pyytää SEW-EURODRIVElta seuraavat, lisätietoa tarjoavat julkaisut: Järjestelmäkäsikirja MOVIDRIVE MDX60B/61B Paikoitus- ja sekvenssiohjausjärjestelmän IPOS plus käsikirja Ristiinviittaukset on merkitty tässä käsikirjassa merkillä "->". Niinpä esimerkiksi (-> Luku X.X) merkitsee, että tämän käsikirjan luvusta X.X löytyy lisätietoa. Tuotedokumenttien noudattaminen on edellytyksenä sille, että laite toimii häiriöittä ja mahdolliset takuuvaatimukset voidaan täyttää. Turvallisuusohjeita ja varoituksia Noudata ehdottomasti tämän käsikirjan turvallisuusohjeita ja varoituksia! Sähkövirran aiheuttama uhkaava vaara. Mahdolliset seuraukset: hengen menetys tai vakava loukkaantuminen. Uhkaava vaara. Mahdolliset seuraukset: hengen menetys tai vakava loukkaantuminen. Vaarallinen tilanne. Mahdolliset seuraukset: lievä tai vähäinen loukkaantuminen. Vahingollinen tilanne. Mahdolliset seuraukset: laite- tai ympäristövahingot. Käyttöohjeita ja hyödyllistä tietoa. 4 Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B -absoluuttianturikortti DIP11B

5 Järjestelmän kuvaus Sovellusalueet 2 2 Järjestelmän kuvaus 2.1 Sovellusalueet Absoluuttianturi-lisäkortti DIP11B on MOVIDRIVE -järjestelmän laajennus, jolla saadaan aikaan absoluuttiarvoja tuottavan pulssianturin SSI-liityntä. Täten voidaan IPOS plus -ohjelman avulla toteuttaa paikoitustoimintoja, joiden tarjoamat mahdollisuudet ovat seuraavanlaisia: Referenssiajo tarpeeton laitteistoa käynnistettäessä tai verkkokatkoksen jälkeen. Paikoitus suoraan absoluuttianturin tai moottoriin asennetun inkrementtipulssianturin/ resolverin avulla. Paikoituskytkimet prosessin liikevaran varrella korvattavissa myös ilman moottorianturin takaisinkytkentää. Absoluuttinen paikkatieto käsiteltävissä vapaasti IPOS plus -ohjelmassa. Sekä synkroni- että asynkronimoottoreita voidaan käyttää kaikilla MOVIDRIVE - toimintatavoilla (P700/701). Absoluuttianturi voidaan asentaa sekä moottoriin että prosessin liikevaran varrelle (esim. korkeahyllyvarastoon). Anturin yksinkertainen hienosäätö käyttäjän hoitaman käyttöönottotoiminnon avulla. Päättymättömän liikkeen paikoitus modulo-toiminnon ollessa aktivoituna. Huomioi sen yhteydessä myös "IPOS plus "-käsikirjassa sekä MOVIDRIVE MDX60B/61B -järjestelmäkäsikirjassa annetut ohjeet ( luku "Parametrien kuvaukset"). 2.2 Käyttökelpoiset absoluuttianturit Lisäkorttiin DIP11B saa liittää vain seuraavassa taulukossa mainittuja antureita. Valmistaja Anturin nimike Tilausnimike Huomautuksia Heidenhain ROQ 424 (AY1Y) Kulma-anturi T&R Leuze Sick / Stegmann T&R CE58 Cx58xxxSSI Kulma-anturi T&R CE65 Cx65xxxSSI Kulma-anturi T&R CE100MSSI Cx100xxxMSSI Kulma-anturi T&R ZE65 M Zx65xxxSSI Kulma-anturi T&R LA66K SSI - Lineaarinen matka-anturi T&R LE100 SSI LE100SSI Laseretäisyysmittari T&R LE Laseretäisyysmittari Leuze BPS37 BPS37xx MA4.7 Viivakoodimittausjärjestelmä Leuze OMS1 Laseranturi Leuze OMSE2 OMS2xx PB Laseranturi Sick ATM60 ATM60 AxA12*12 Kulma-anturi Sick DME 3000 DME 3000-x11 Laseretäisyysmittari Sick DME 5000 DME 5000-x11 Laseretäisyysmittari Stegmann AG100 MSSI - Kulma-anturi Stegmann AG626 ATM60 AxA12*12 Kulma-anturi Stahl Stahl WCS2 WCS2-LS311 Lineaarinen matka-anturi Stahl WCS3 WCS3-LS311 Lineaarinen matka-anturi VISOLUX EDM - Laseretäisyysmittari IVO IVO GM401 GM401.x20 xxxx Kulma-anturi Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B -absoluuttianturikortti DIP11B 5

6 2 Järjestelmän kuvaus DIP11B ja datan käsittely IPOSplus -ohjelmassa 2.3 DIP11B ja datan käsittely IPOS plus -ohjelmassa Suora paikoitussäätö absoluuttianturia käyttäen (tapaus 1) v max a max DIP Absoluuttianturi GO Wait... IPOS plus -ohjelma + - Profiiligeneraattori Asentosäädin + - n olo n-säädin M 53645AFI IPOS plus -ohjelmassa suora paikoitussäätö tapahtuu lisäkorttiin DIP11B liitetyn absoluuttianturin avulla. Moottoriin tarvitaan joka tapauksessa anturi (X15) käyntinopeustakaisinkytkentää varten. Moottorianturin ja absoluuttianturin välisen jättämän kompensointi tapahtuu automaattisesti. IPOS plus -ohjelmassa suoritetaan paikoituskäskyt, esim. "GOA...", jossa on viite paikan oloarvon lähteeseen (tässä: DIP11B -korttiin liitetty absoluuttianturi). Saavutettavissa oleva säätödynamiikka riippuu absoluuttianturin ominaisuuksista ja mekaanisesta kiinnityksestä sekä matkaresoluutiosta. Paikoitussäätö moottoriin kiinnitetyn inkrementtianturin avulla, absoluuttianturin paikkatiedon käsittely IPOS plus - ohjelmassa (tapaus 2) GO Wait... JMP H... IPOS plus -ohjelma v max a max + - Pos olo DIP + - n olo Järjestelmämuuttuja Profiiligeneraattori Asentosäädin Absoluuttianturi n-säädin M 53646AFI Paikoitussäätö tapahtuu IPOS plus ohjelmassa moottoriin liitetyn moottorianturin avulla. Moottoriin tarvitaan joka tapauksessa anturi käyntinopeustakaisinkytkentää varten. Taajuusmuuttajan suurta säätödynamiikkaa voidaan hyödyntää paikoitukseen suoraan. Absoluuttianturista saatava paikoitustieto kuvataan automaattisesti yhteen IPOS plus -ohjelman muuttujista ja sitä voidaan käsitellä ohjelmallisesti ohjaten. DIP11B -kortin tarkoitus on välttää referenssiajon suoritustarve. 6 Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B -absoluuttianturikortti DIP11B

7 Järjestelmän kuvaus Anturidatan keruu 2 Absoluuttianturista saatavan paikkatiedon käsittely IPOS plus - ohjelmassa (tapaus 3) DIP Järjestelmämuuttuja Absoluuttianturi n olo IPOS plus -ohjelma M 53647AFI Absoluuttianturista saatava paikoitustieto kuvataan automaattisesti yhteen IPOS plus -ohjelman muuttujista ja sitä voidaan käsitellä ohjelmallisesti ohjaten. DIP11B-korttia voidaan käyttää erityisesti sellaisten sovellusten korvaamiseen, joissa paikoitus muutoin tapahtuisi useamman lähestymiskytkimen avulla pika- ja ryömintäajoa hyödyntäen. Moottorissa ei tarvita käyntinopeustakaisinkytkentäanturia ja voidaan käyttää vakiomallistia asynkronimoottoria (oikosulkumoottoria). 2.4 Anturidatan keruu Laskentasuunta asetettavissa parametrin avulla. Vaihdettaessa anturi on suoritettava uusi käyttöönotto MOVITOOLS -ohjelmiston avulla. Yksittäisiä parametreja voidaan muuttaa DBG60B-ohjauspaneelista käsin. Laitteessa on anturien vaihdon yhteyteen tarkoitettu automaattinen parametrien asetustoiminto. 2.5 Anturin valvonta DIP11B-lisäkortilta löytyvät seuraavat valvonta- ja korjausmekanismit, jotka ovat tarpeen, koska SSI-liitynnässä ei tunneta mitään omaa protokollan varmistusta. Mikäli anturi tukee: Sähkökatkos- ja/tai virhebitin (bitti 25) evaluointi. Anturista saadun paikan oloarvon uskottavuuden tarkistus. Anturin lukujaksoista aiheutuvien kuollutjaksojen (virkistysaikojen) kompensointi. Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B -absoluuttianturikortti DIP11B 7

8 2 Järjestelmän kuvaus Ohjaustoiminnot 2.6 Ohjaustoiminnot Touch probe -toiminto Touch probe -toiminto mahdollistaa absoluuttianturin hetkellisen asennon selvittämisen pienimmällä mahdollisella aikaviiveellä. Täten voidaan paikoitusdataa kerätä esimerkiksi lähestymiskytkinten signaalien avulla erittäin tarkasti ja tätä dataa voidaan käsitellä ohjelmassa. Modulo-toiminto Päättymätöntä pyörimisliikettä edustavia sovelluksia kuten hihnakuljettimia tai karusellipöytiä voidaan kuvata modulo-formaatissa ( ). Paikoitustietoa ei menetetä (myöskään useampia desimaaleja käsittävillä vaihteiston välityssuhteella i). Valvontatoiminto on deaktivoitu anturin kuvausalueella, ts. paikoitus onnistuu päättymättömässäkin liikkeessä paikoitusdataa menettämättä. 8 Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B -absoluuttianturikortti DIP11B

9 - ja asennusohjeita DIP11B:n ja DIO11B:n yhdistelmää koskevia ohjeita ja asennusohjeita 3.1 DIP11B:n ja DIO11B:n yhdistelmää koskevia ohjeita Lisäkortti DIP11B on työnnettävä lisäkorttipaikkaan. DBG60B-laitteen avulla voidaan asettaa kaikki DIP11B-kortin kannalta relevantit parametrit. Ota liitinten napajärjestys huomioon MOVIDRIVE MDX61B -taajuusmuuttajassa voidaan hyödyntää kahdeksaa digitaalituloja kahdeksaa digitaalilähtöliitintä yhdellä lisäkortilla. Käytettäessä lisäkorttia DIP11B yhdessä lisäkortin DIO11B tai jonkin kenttäväyläliityntäkortin kanssa noudata seuraavassa taulukossa annettua tulo- ja lähtöliitinjakoa. Tuloliitinten (DI10... DI17) vastaavuudet Toiminto Liittimen lukuväline Parametri 61.. toimii Lisäkortti DIO11B DIP11B DIO11B DIP11B Muuttuja H483 H520 Bitti DIP11B + DIO11B DIP11B kenttäväyläliityntäkortilla tai ilman DIP11B + DIO11B kyllä - kyllä - DIP11B kenttäväyläliityntäkortilla tai ilman - kyllä - kyllä Lähtöliitinten (DO10... DO17) vastaavuudet Toiminto Liitinten asetus Parametri 63.. toimii yhdistelmässä muuttuja bitti DIO11B Lisäkortti H480 DIP11B DIP11B + DIO11B DIP11B kenttäväyläliityntäkortilla tai ilman DIP11B + DIO11B kyllä - DIP11B kenttäväyläliityntäkortilla - kyllä tai ilman Muuttujien ohjelmointi liittimiin ja niiden lukeminen on mahdollista aina, riippumatta siitä, mitä muita optioita DIP11B-kortin yhteydessä käytetään. Käytettäessä DIP11B-korttia yhdessä kenttäväyläliityntäkortin kanssa ovat virtuaaliset kenttäväyläliittimet käytettävissä IPOS plus -ohjelmassa vain lukemalla prosessin lähtödata (GETSYS Hxxx PO-DATA). Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B -absoluuttianturikortti DIP11B 9

10 3 - ja asennusohjeita DIP11B-lisäkortin asennus 3.2 DIP11B-lisäkortin asennus Lisäkorttia DIP11B voidaan käyttää vain rakennekokojen 1 6 mukaisissa MOVIDRIVE MDX61B -taajuusmuuttajissa, ei rakennekoossa 0. Lisäkortti DIP11B on työnnettävä lisäkorttipaikkaan. Asennusta edeltävät toimet Noudata seuraavia ohjeita ennen lisäkortin asentamiseen tai irrottamiseen ryhtymistä: Erota taajuusmuuttaja sähköverkosta. Katkaise 24 VDC-jännite ja verkkojännite. Pura itsestäsi staattinen lataus sopivin toimenpitein (maadoitusranneke, antistaattiset jalkineet jne.) ennen kuin kosket lisäkorttiin. Irrota ennen lisäkortin asentamista ohjauspaneeli ja etulevy. Asenna lisäkortin asennettuasi ohjauspaneeli ja etulevy takaisin paikoilleen. Säilytä lisäkorttia alkuperäisessä pakkauksessaan ja ota se pakkauksesta vasta juuri ennen asennusta. Käsittele lisäkorttia vain reunoista pidellen. Älä kosketa komponentteja. 10 Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B -absoluuttianturikortti DIP11B

11 - ja asennusohjeita DIP11B-lisäkortin asennus 3 Lisäkortin asentamisen ja irrottamisen periaatteet AXX Kuva 1: Periaatteellinen menettely asennettaessa lisäkortti MOVIDRIVE MDX61B -taajuusmuuttajaan, rakennekoot Löysää lisäkortin pidikkeen kiinnitysruuvit. Vedä lisäkortin pidikettä tasaisesti (älä kallista!) korttipaikasta ulos. 2. Irrota lisäkortinpitimessä olevien mustien peitelevyjen kiinnitysruuvit. Irrota musta suojus. 3. Kohdista lisäkortin kiinnitysruuvit juuri niille tarkoitettuihin reikiin lisäkortin pidikkeessä. 4. Aseta lisäkortin pidike lisäkortin kanssa kevyesti painamalla korttipaikalle. Kiinnitä lisäkortin pidike kiinnitysruuveilla. 5. Lisäkorttia irrottaessasi menettele vastakkaisessa järjestyksessä. Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B -absoluuttianturikortti DIP11B 11

12 3 - ja asennusohjeita DIP11B-lisäkortin liitäntä ja liittimien kuvaus 3.3 DIP11B-lisäkortin liitäntä ja liittimien kuvaus Osanumero Absoluuttianturikortti tyyppi DIP11B (optio): DIP11B-lisäkorttia voidaan käyttää vain rakennekokojen 1 6 mukaisten MOVIDRIVE MDX61B -taajuusmuuttajien, ei rakennekoon 0 yhteydessä. Lisäkortti DIP11B on työnnettävä lisäkorttipaikkaan. Lisäkortti DIP11B vaatii 24 V DC -syöttöjännitteen. DIP11B-kortti edestä katsottuna Kuvaus Liitin Toiminto DIP11B 1 X X61 9 X60: Digitaaliset tuloliitännät X60: X60:9 X60:10 X61: Digitaaliset lähtöliitännät X61: X61:9 X62: Absoluuttianturin liitäntä X62:1 X62:3 X62:5 X62:6 X62:8 X62:9 Digitaalituloliitynnät DI10... DI17 potentiaalivapaat, galv. erotus optoerottimella (R i = 3 kω, I E = 10 ma, näytteenottoväli 1 ms, PLC-yhteensopivat) Signaalitaso (standardin EN mukaan): "1" = +13 V DC V DC "0" = 3 V DC V DC Digitaalitulojen DCOM-vertailupotentiaali Digitaalisignaalien DGND-vertailupotentiaali ja tuleva 24 V -liitäntä (X61:9): ilman siltausta X60:9 - X60:10 (DCOM-DGND) potentiaalivapaat digitaalitulot siltauksella X60:9 - X60:10 (DCOM-DGND) potentiaalisidonnaiset digitaalitulot Digitaalilähtöjen DO10... DO17 liitäntä (vasteaika 1 ms, PLC-yhteensopivat) Signaalitaso (älä kytke ulkoisia jännitteitä!): "1" = 24 V DC "0" = 0 V DC I max = DC 50 ma, oikosulku- ja vierasjännitesuojatut Tulo 24VIN, 24 V -käyttöjännitteen tuloliitäntä: Digitaalilähdöille ja anturille välttämätön (vertailupotentiaali DGND) Data + Kello + DGND Data Kello 24 V DC -lähtö X AXX 12 Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B -absoluuttianturikortti DIP11B

13 - ja asennusohjeita DIP11B-lisäkortin liitäntä ja liittimien kuvaus 3 DIP11B-kortin tehonsyöttö Absoluuttianturikorttia DIP11B on syötettävä 24 V DC -jännitteellä tuloliitännän 24VIN (X61:9) kautta. 24 V DC -tehonsyöttöon on seuraavat mahdollisuudet: Mahdollisuus 1: Kokonaiskuorma alle 400 ma 24 V DC -tehonsyöttö peruslaitteen apujännitelähdöstä VO24 (X10:8). Tämä on sallittua vain, kun peruslaitteen kaikkien lähtöjen kautta otettava ja kaikkien hetkellisesti liitettyjen lisäyksiköiden (anturi ml.) tuottama kokonaiskuorma jää pienemmäksi kuin 400 ma. MDX61B X10 DIP11B V024 8 X60 10 DGND VI24 9 X VIN DGND 10 Kuva 2: Apujännitelähdön VO24 liitäntäkaavio 55192AXX Mahdollisuus 2: Kokonaiskuorma yli 400 ma 24 V DC -tehonsyöttö ulkoisesta 24 V -verkkolaitteesta. Tämä on tarpeen, kun peruslaitteen kaikkien lähtöjen kautta otettava ja kaikkien hetkellisesti liitettyjen optioiden (anturi ml.) tuottama kokonaiskuorma ylittää 400 ma. Seuraavista kuvista löytyy kaksi liitäntäesimerkkiä. MDX61B X10 DIP11B V024 8 X60 10 DGND VI24 DGND 9 10 X VIN - 24V + Kuva 3: Ulkoinen 24 V DC -tehonsyöttö (liitäntäesimerkki 1) 55211BXX MDX61B X10 DIP11B V024 8 X60 10 DGND VI24 9 X VIN DGND 10-24V V + Kuva 4: Ulkoinen 24 V DC -tehonsyöttö (liitäntäesimerkki 2) 54780AXX Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B -absoluuttianturikortti DIP11B 13

14 ca ja asennusohjeita Absoluuttianturin liitäntä 3.4 Absoluuttianturin liitäntä Yleisiä asennusohjeita DIP11B-kortin (taajuusmuuttajan) ja absoluuttianturin välisen kaapelin maksimipituus: 100 m johdinkapasitanssin ollessa 120 nf/km Johdinpoikkipinta-ala: 0, ,5 mm (AWG ) Käytä suojattuja, kierrettyjä parikaapeleita ja maadoita kaapelin häiriösuojajohdin laajapinta-alaisesti molemmista päistä: anturin holkkitiivisteestä tai anturin liittimestä taajuusmuuttajan sub-d-liittimen rungosta taajuusmuuttajan alla olevasta metallisangasta / vedonpoistimesta Vedä anturikaapelit erillään tehokaapeleista. Valmiskaapelit / liitäntäkaaviot Absoluuttianturin ja DIP11B-lisäkortin välinen liitäntäkaavio: max. 100 m (330 ft) Data + 1 Data - 6 Kello + 3 Kello - 8 GND 5 24 V out 9 DIP11B AFI Y-kaapeli moottorinpuoleisella liittimellä varustetun absoluuttianturin AV1Y liittämistä varten. Y-kaapelin avulla luetaan anturin seuraavat raidat: Absoluuttianturin AV1Y SSI-raita DIP11B-kortin liittimelle X62 Absoluuttianturin AV1Y sin/cos-raita DEH11B-kortin liittimelle X15 150±20 Valmiskaapeleiden osanumerot: Kiinteästi asennettavaksi: Energiansiirtoketjuasennus: AXX 14 Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B -absoluuttianturikortti DIP11B

15 - ja asennusohjeita Absoluuttianturin liitäntä 3 Y-kaapelin liitäntäkaavio: max. 100 m DIP11B, X62: AV1Y UB T+ T- GND D+ D- 7 WH 8 PK 9 GY 10 BN 14 BK 17 VT 9 WH 3 PK 8 GY 5 BN 1 BK 6 VT UB T+ T- GND D+ D B B A A 12 RD 13 BU 15 YE 16 GN 2 RD 10 BU 1 YE 9 GN B B A A DEH11B, X15: AXX CM- ja DS-moottorit integroidulla resolverilla: Lisäkaapeli moottorinpuoleisella liittimellä varustetun absoluuttianturin AV1Y kortin DIP11B liittimeen X62 liittämistä varten. Valmiskaapeleiden osanumerot: Kiinteä asennus: Energiansiirtoketjuasennus: AXX Liitäntäkaavio AV1Y max. 100 m DIP11B, X62: Data + Data - Kello YE GN PK Kello - 8 GY GND 5 BN DC 24 V 9 WH YE 1 Data + GN 6 Data - PK 3 Kello + GY 8 Kello - BN 5 GND WH 9 DC 24 V AFI Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B -absoluuttianturikortti DIP11B 15

16 4 Projektisuunnittelu Anturin valinta 4 Projektisuunnittelu 4.1 Anturin valinta Laitteiston käyntiominaisuuksien ja dynamiikan optimoimiseksi tulee absoluuttianturia valittaessa ottaa huomioon seuraavaa: Matkan mittauksessa ei saa muodostua luistoa/jättämää. Kulma-anturia on käytettävä muotosulkeisesti hammashihnan välityksellä. Kitkavoimaan perustuvia välityksiä on ehdottomasti vältettävä. Matkan mittaus on toteutettava jäykällä tavalla. Joustoa ja välystä on ehdottomasti vältettävä. Matkan mittausresoluution on oltava mahdollisimman suuri. Mitä useampia anturin inkrementtejä lasketaan matkan yksikköä kohden, sitä tarkemmin kohdeasentoon kyetään ajamaan sitä jäykemmäksi voidaan myös säätöpiiri asettaa Virkistysajan "Refresh Time" (aika, jonka puitteissa absoluuttianturi pystyy antamaan uuden paikkaoloarvon) on oltava alle 1 ms, mikäli mahdollista. Tämä arvo on ratkaisevan tärkeä käyttölaitteen dynamiikan kannalta. Absoluuttianturista saatavaa paikkaoloarvoa ei pidä keskiarvottaa eikä suodattaa, koska käyttölaitteen dynamiikka heikkenisi tällöin huomattavasti. DIP11B-kortin yhteydessä käyttökelpoiset anturit jakautuvat seuraaviin kolmeen kategoriaan: Monikierroskulma-anturit, esim. T&R CE58, CE 65 tai Sick ATM60 Laseretäisyysmittarit, esim. T&R LE200 tai Sick DME5000 Lineaariset matkanmittausjärjestelmät, esim. Leuze BPS37, Stahl WCS2 tai Stahl WCS3 Monikierroskulmaanturit Monikierroskulma-anturi soveltuu ihanteellisesti tapauksiin, joissa on muotosulkeinen voimansiirto moottorinakselilta kuormittavaan laitteeseen. Absoluuttianturi voidaan tällöin asentaa moottorinakselille. Asennuskustannukset ovat varsin vähäiset ja matkaresoluutio vaihteen välityssuhteesta johtuen erittäin korkea. Matkan mittauksen tapahtuessa ulkoisesti asennetun kulma-anturin (matka-anturin) avulla on huolehdittava riittävän suuresta välityssuhteesta anturin ja hammashihnan välillä. Moottorianturin ja matka-anturin resoluutioiden välinen suhde ei saisi olla suurempi kuin 8. Esimerkki Käyttölaite, jonka arvot ovat seuraavat: Vaihdemoottori: R97DV160L4BMIG11, i = 25,03 Vetopyörän läpimitta: 150 mm Anturipyörän läpimitta: 65 mm Anturi T&R CE65MSSI, jossa on: 4096 x 4096 inkrementtiä Matkaresoluution laskeminen asennettaessa anturi moottorinakselille: i x 4096 / (π x 150 mm) = 217 inkrementtiä/mm 16 Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B -absoluuttianturikortti DIP11B

17 Projektisuunnittelu Anturin valinta 4 Matkaresoluution laskeminen asennettaessa anturi prosessin liikevaran varrelle: 4096 / (π x 65 mm) = 20 inkrementtiä/mm Tulos: Moottori- ja matka-anturien resoluutioiden suhde on 10,9 (suurempi kuin 8). Anturipyörän läpimittaa olisi pienennettävä. Laseretäisyysmittarit Matkan mittaus laserjärjestelmillä perustuu pulssimuotoisten infrapunasäteiden kulkuaikamittaukseen. Jotta paikka kyettäisiin tällä menetelmällä selvittämään tarkasti, on anturissa käsiteltävä useampia mittausarvoja. Täten näissä järjestelmissä muodostuu paikan mittauksessa kuollut aika, jonka pituus voi olla jopa 50 ms. Tällä kuolleella ajalla on negatiivinen vaikutus käyttölaitteen dynamiikkaan ja paikoitustarkkuuteen. Huomioi laseretäisyysmittauslaitteiden käytön ja projektisuunnittelun yhteydessä seuraavat seikat: Pidä mittausjärjestelmää asennettaessa huolta, ettei rakenne (esim. hyllystöhissien ajokäytöissä) pääse värähtelemään. Asenna mittausjärjestelmä tällaisessa tapauksessa alas, koska tornin heilahdusliikkeillä on muutoin negatiivinen vaikutus. Käytön maksimikiihtyvyys ei saisi ylittää arvoa 0,8 ms 2. Anturin ominaisuudet johtavat yleensä siihen, ettei paikoitustarkkuutta ± mm kyetä alittamaan. Kuolleen ajan pituudesta johtuen on nopeuden esiohjausta (P915) mahdollisesti redusoitava vahvasti voidaan paikoitussäätimen vahvistuskertoimelle (P910) antaa vain pieniä arvoja (0,1... 0,4). Täten ei voida päästä suureen dynamiikkaan. Muodostuu nopeudesta riippuva seurantavirhe, jonka johdosta käyttölaite on huonommin kontrolloitavissa (viivästynyt poiskytkentä vikatapauksessa). Mittavälineen toteutus metallisen mittanauhan avulla Tämän järjestelmän toimintatapa on vastaavanlainen kuin monikierroskulma-antureilla. Keskiarvotusta ei tapahdu; siten ei tässä järjestelmässä muodostu mitään kuollutta aikaa paikan mittauksessa. Lineaarisella matkanmittausjärjestelmällä on seuraavia etuja: Ei dynamiikan heikkenemistä. Nopeuden esiohjauksen (P915) arvona 100 % mahdollinen, ts. ei muodostu nopeudesta riippuvaa seurantavirhettä. Valvontatoiminnot toimivat täysimääräisesti, seurantavirheikkuna voidaan asettaa pieneksi. Lineaarisen matkanmittausjärjestelmän haittapuolia: Matkaresoluutio 0,8 mm. Vaadittava paikoitustarkkuus ei saisi alittaa arvoa ± 2 mm. Mekaaninen asennus huomattavan työläs metallisen mittanauhan asennuksesta johtuen. Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B -absoluuttianturikortti DIP11B 17

18 4 Projektisuunnittelu Anturien parametrointi 4.2 Anturien parametrointi Tässä esitettyjen anturijärjestelmien toteutuksessa ja parametroinnissa tulee noudattaa seuraavia ohjeita. HEIDENHAIN ROQ 424 (AV1Y) Tuettuna on SSI-versio, jonka jännitealue on V. Tyyppimerkinnässä ovat kaikki muut ehdot määriteltyinä. T&R CE 58, CE 65, CE 100 MSSI, LE 100 SSI, LE 200, LA 66K-SSI, ZE 65 Asetettavana on 24 databittiä ja signaalibitit on ohjelmoitava loogiseksi 0:ksi. 25. bitti voi olla joko 0 tai virhe- tai sähkökatkosbitti. Muita, paikka-arvon jälkeisiä erikoisbittejä ei evaluoida. 25-bittinen versio ei ole tuettu. Lähtö on ohjelmoitava "Gray"-koodia antavaksi. Lähdön toimintatapana on oltava "suora". Liityntätyypiksi on asetettava "SSI". STEGMANN AG100 MSSI, AG626, ATM60 Tuettuna on vain 24-bittinen versio. SICK DME Liityntätyypiksi on parametroitava "SSI". Asetettavana on "24 databittiä + virhebitti". Resoluutioksi tulee parametroida 0,1 mm. Uskottavuusarvoksi (plausibility) on asetettava "normaali". Koodaustavaksi on asetettava "Gray". STAHL WCS2-LS311, WCS3 Tyyppimerkinnässä ovat kaikki tarvittavat ehdot määriteltyinä Anturille johtavan kaapelin maksimipituus on 10 m. VISOLUX EDM 30/120/ /2440 Kaikki toimintatavat ovat tuettuina. Suositus: Toimintatapa 0 (DIP-kytkimet 3 ja 4 asentoon ON) tai toimintatapa 3 (DIP-kytkimet 3 ja 4 asentoon OFF) ja mittaus kolmikkoheijastimen avulla (DIP-kytkin 2 asntoon OFF). LEUZE OMS1, OMSE2, BPS37 Asetettavana on "24 databittiä + virhebitti". Resoluutioksi tulee parametroida 0,1 mm. Koodaustavaksi on asetettava "Gray". 18 Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B -absoluuttianturikortti DIP11B

19 Käyttöönotto Yleisiä käyttöönotto-ohjeita I Käyttöönotto 5.1 Yleisiä käyttöönotto-ohjeita MOVIDRIVE -taajuusmuuttajalla MDX61B syötettävän käyttölaitteen käyttöönoton on tapahduttava MOVIDRIVE MDX60B/61B -järjestelmäkäsikirjassa selostetulla tavalla. Käyttölaitetta on voitava ohjata sopivan ohjearvo- ja ohjaussignaalilähteen avulla. Varmista, että DIP11B-lisäkortin asennus johdotus liitinten järjestys ja turvakatkaisukytkennät on toteutettu oikein ja sovelluksen mukaisesti. Toteutuksessa ei tarvitse välttämättä käyttää tehdasasetuksia. Kutsuttaessa esiin tehdasasetukset palautuvat MOVIDRIVE MDX61B -taajuusmuuttajan kaikki parametrit perusasetuksilleen. Tämä koskee myös liitinten ohjelmointia, joten niiden asetukset on mahdollisesti saatettava halutuiksi. Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B -absoluuttianturikortti DIP11B 19

20 5 I 0 Käyttöönotto Käyttöönotto PC:n ja MOVITOOLS -ohjelman avulla 5.2 Käyttöönotto PC:n ja MOVITOOLS -ohjelman avulla PC:n avulla suoritettavaan käyttöönottoon tarvitaan MOVITOOLS -ohjelmisto, versio 4.20 tai tätä uudempi. Yleistä Liittimellä X13:1 (DIØØ "/SÄÄTIMEN LUKITUS") tulee olla "0"-signaali! Käynnistä MOVITOOLS -ohjelma. Määritä "kieli". Valitse PC-liitäntä "PC-COM" (esim. COM 1), johon taajuusmuuttaja on liitetty. Valitse kohdasta "Laiteluokan valinta" valintakenttä "Movidrive B". Merkitse ryhmässä "tiedonsiirtonopeus" peruslaitteeseen DIP-kytkimestä S13 asetettu tiedonsiirtonopeus (vakioasetus 57,6 kbaud"). Klikkaa painiketta [Update]. Liitetyn muuttajan tiedot näkyvät. Kuva 5: MOVITOOLS -aloitusikkuna 10708AEN Suorita liitetyn MOVIDRIVE -taajuusmuuttajan käyttöönotto ennen DIP11B-lisäkortin käyttöönottoa. 20 Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B -absoluuttianturikortti DIP11B

21 Käyttöönotto Käyttöönotto PC:n ja MOVITOOLS -ohjelman avulla I 0 5 Käyttöönoton aloitus Klikkaa ryhmässä "Execute program" kohdassa "Parameters/Diagnosis" painiketta [Shell]. Komentotulkkiohjelma (Shell) käynnistyy. Valitse komentotulkkiohjelmassa valikon kohta [Startup] / [DIP-Startup]. Kuva 6: DIP-käyttöönoton kutsu 10709AEN MOVITOOLS käynnistää absoluuttianturin DIP-kytkimen käyttöönottovalikon ( seuraava kuva). Jos käyttöönotosta ilmenee kysyttävää, käytä MOVITOOLS -ohjelmiston online-avustetoimintoa. Klikkaa painiketta [Next] AEN Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B -absoluuttianturikortti DIP11B 21

22 5 I 0 Käyttöönotto Käyttöönotto PC:n ja MOVITOOLS -ohjelman avulla DIP11B-lisäkortin uudelleenkäyttöönotto Kuva 7: Halutun käyttöönottotavan asetus 10710AEN Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista ja klikkaa sen jälkeen painiketta [Next]: Completely new startup of the DIP11B option card (= aivan uusi DIP11B-lisäkortin käyttöönotto, esim. ensiasennuksen jälkeen). Encoder adjustment with existing DIP startup (= pulssianturin asetus entisillä DIP-käyttöönottoasetuksilla, esim. absoluuttianturin vaihdon jälkeen) ( kappale "DIP11B-lisäkortin uudelleenkäyttöönotto"). Seuraavissa kappaleissa selostetaan lähinnä aivan uutta DIP11B-lisäkortin käyttöönottoa. 22 Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B -absoluuttianturikortti DIP11B

23 Käyttöönotto Käyttöönotto PC:n ja MOVITOOLS -ohjelman avulla I 0 5 Kellotaajuuden asetus Kuva 8: Kellotaajuuden asetus 11239AEN Syötä tähän kellotaajuus, jolla DIP11B lukee absoluuttianturilta saatavaa absoluuttista matkainformaatiota. Arvo 100 % vastaa tässä nimellistaajuutta. Nimellistaajuus perustuu anturin valmistajan antamiin tietoihin kaapelin pituuden ollessa 100 m ( luku "Anturin liitäntä"). Kaapelin pituuden ollessa < 100 m voidaan kellotaajuutta nostaa. Paikka-arvojen nopeampi luku parantaa säätöteknisiä ominaisuuksia. Kellotaajuuden arvo ei saa olla pienempi kuin anturin minimitaajuus. Klikkaa painiketta [Next]. Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B -absoluuttianturikortti DIP11B 23

24 5 I 0 Käyttöönotto Käyttöönotto PC:n ja MOVITOOLS -ohjelman avulla Absoluuttianturin valinta Kuva 9: Absoluuttianturin valinta Valitse liitetty absoluuttianturi mahdollisten antureiden listalta. Klikkaa painiketta [Next] AEN 24 Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B -absoluuttianturikortti DIP11B

25 Käyttöönotto Käyttöönotto PC:n ja MOVITOOLS -ohjelman avulla I 0 5 Valinta vaihtoehdoista "inkrementit" tai "käyttäjän yksiköt" Kuva 10: Vaihtoehdon "inkrementit" valinta 10713AEN Merkitse jompikumpi vaihtoehdoista "I would like to use increments" (= inkrementit) tai "I would like to use operation units" (= käyttäjän yksikö). Klikkaa tämän jälkeen painiketta [Next]. Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B -absoluuttianturikortti DIP11B 25

26 5 I 0 Käyttöönotto Käyttöönotto PC:n ja MOVITOOLS -ohjelman avulla Anturin toimintaalueen asetus Kuva 11: Kytketyn anturin ja moottorianturin välisen suhteen asetus 10773AEN Jotta kytketyn anturin ja moottorianturin välinen suhde voitaisiin asettaa, on käyttölaitetta pyöräytettävä muutaman moottorin kierroksen verran. Klikkaa tätä varten painiketta [Next]. Esiin tulee ikkuna "Parameter" ( kappale "IPOS plus -parametrien syöttäminen"). Haluttaessa ajaa käyttölaitetta käsikäyttöisesti klikkaa painiketta "Manual operation". Esiin tulee ikkuna "Manual operation" ( kappale "Käsikäyttö"). 26 Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B -absoluuttianturikortti DIP11B

27 Käyttöönotto Käyttöönotto PC:n ja MOVITOOLS -ohjelman avulla I 0 5 Käsikäyttö Kuva 12: Referenssiajon asetus käsikäyttöisellä toimintatavalla 10715AEN Tee nopeusohjearvon asetus painikkeilla [F7=variable speed] = muuttuva nopeus, [F8=slow speed] = hidas tai [F9=rapid speed] = nopea. Aseta digitaalitulon DI00 "/säätimen lukitus" arvoksi "1". Valitse pyörimissuunta painikkeilla [F2=CCW] = vastapäivään ja [F3=CW] = myötäpäivään. Klikkaa painiketta [F11=START] = käyntiin ja pyöräytä käyttölaitetta muutaman moottorin kierroksen verran. Klikkaa painiketta [F5=Stop] = seis ja aseta digitaalitulon DI00 arvoksi uudelleen "0". Klikkaa painiketta [ESC=Close] = sulje. Voimassa oleva anturin ohjearvo aktivoituu. Vahvista seuraava viesti klikkaamalla [OK]. Ikkuna "Operation range of the encoder" tulee uudelleen esiin. Klikkaa siinä painiketta [Next]. Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B -absoluuttianturikortti DIP11B 27

28 5 I 0 Käyttöönotto Käyttöönotto PC:n ja MOVITOOLS -ohjelman avulla IPOS plus - parametrien syöttäminen Kuva 13: IPOS plus -parametrien syöttäminen 11240AEN Syötä kaikki parametrit (P910 ff.), jotka ovat relevantteja IPOS plus -ohjelmoinnin kannalta. Parametrit toimivat vain "...&IPOS"-toimintatilassa. Klikkaa painiketta [Next]. 28 Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B -absoluuttianturikortti DIP11B

29 Käyttöönotto Käyttöönotto PC:n ja MOVITOOLS -ohjelman avulla I 0 5 Referenssiajon parametrointi Kuva 14: Referenssiajoon tarvittavien parametrien asettaminen 10760AEN Absoluuttianturin arvon ja mekaanisen referenssipisteen yksiselitteinen vastaavuus vaatii referenssiajon suorittamista. Syötä kaikki tätä varten tarvittavat parametrit (P900 ff.). Käynnistä tämän jälkeen referenssiajo klikkaamalla painiketta [Next]. Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B -absoluuttianturikortti DIP11B 29

30 5 I 0 Käyttöönotto Käyttöönotto PC:n ja MOVITOOLS -ohjelman avulla Referenssiajon käynnistäminen Kuva 15: Referenssiajon käynnistäminen 10761AEN Haluttaessa suorittaa referenssiajo käsikäyttöisesti klikkaa painiketta [Manual operation]. Ikkuna "Manual operation" tulee näkyviin ( kappale "Referenssiajon suorittaminen käsikäyttöisesti"). Klikkaa referenssiajon päätyttyä painiketta [Next]. Ikkuna "Identify current absolute position" tulee esiin ( kappale "Hetkellisen absoluuttisen paikan tunnistus"). 30 Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B -absoluuttianturikortti DIP11B

31 Käyttöönotto Käyttöönotto PC:n ja MOVITOOLS -ohjelman avulla I 0 5 Referenssiajon suorittaminen käsikäyttöisesti Kuva 16: Referenssiajon suorittaminen käsikäyttöisesti 10762AEN Aseta digitaalitulon DI00 "/säätimen lukitus" arvoksi "1". Valitse pyörimissuunta painikkeilla [F2=CCW] = vastapäivään ja [F3=CW] = myötäpäivään. Käynnistä referenssiajo klikkaamalla painiketta [F11=START] = käyntiin ja sen jälkeen painiketta <F=Reference travel> = referenssiajo. Klikkaa painiketta [F5=STOP] = seis, kun referenssiajo on päättynyt. Aseta digitaalitulon DI00 arvoksi uudelleen "0". Klikkaa painiketta [ESC=Close] = sulje. Vahvista seuraava viesti klikkaamalla [OK]. Ikkuna "Identify current absolute position" tulee esiin. Klikkaa painiketta [Next]. Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B -absoluuttianturikortti DIP11B 31

32 5 I 0 Käyttöönotto Käyttöönotto PC:n ja MOVITOOLS -ohjelman avulla Hetkellisen absoluuttisen paikan tunnistaminen Kuva 17: Syötä referenssierosuure (-offset) inkrementtiarvona 10763AEN Syötä syöttökenttään "Reference offset" (= referenssierosuure) sen inkrementin lukuarvo, jonka on määrä vastata paikan hetkellistä oloarvoa. Klikkaa tämän jälkeen painiketta [Next]. 32 Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B -absoluuttianturikortti DIP11B

33 Käyttöönotto Käyttöönotto PC:n ja MOVITOOLS -ohjelman avulla I 0 5 DIP-parametrien tallennus muistiin Kuva 18: DIP-parametrien tallennus muistiin 10764AEN Siirrä data taajuusmuuttajaan klikkaamalla painiketta [Finish] = viimeistely. Ensikäyttöönotto on tämän myötä suoritettu loppuun. Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B -absoluuttianturikortti DIP11B 33

34 5 I 0 Käyttöönotto Käyttöönotto PC:n ja MOVITOOLS -ohjelman avulla DIP11B-lisäkortin uudelleenkäyttöönotto Mikäli DIP11B-lisäkortin käyttöönotto on joskus jo suoritettu, tulee esiin seuraavanlainen ikkuna. Kuva 19: DIP11B-lisäkortin uudelleenkäyttöönotto 10765AEN Merkitse vaihtoehto "Encoder adjustment with existing DIP startup" (= anturin viritys DIP-kortin käyttöönoton ollessa jo suoritettu) (esimerkiksi absoluuttianturin vaihdon jälkeen). Seuraavissa kappaleissa selostetaan DIP11B-kortin anturin viritys. 34 Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B -absoluuttianturikortti DIP11B

35 Käyttöönotto Käyttöönotto PC:n ja MOVITOOLS -ohjelman avulla I 0 5 Anturin viritys Kuva 20: Anturin viritys 10766AEN Merkitse sovelluksesta riippuen jompikumpi seuraavista vaihtoehdoista: "The absolute encoder has been replaced" = absoluuttianturi on vaihdettu. Paikoituserosuure (-offset) on asetettu siten, että IPOS plus -ohjelmia vioidaan käyttää muutoksitta edelleen. "The reference cam has been changed" = referenssinokka on vaihdettu. Klikkaa painiketta [Next]. Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B -absoluuttianturikortti DIP11B 35

36 5 I 0 Käyttöönotto Käyttöönotto PC:n ja MOVITOOLS -ohjelman avulla Referenssiajon käynnistäminen Kuva 21: Referenssiajon suoritus 10767AEN Haluttaessa suorittaa referenssiajo käsikäyttöisesti klikkaa painiketta [Manual operation]. Ikkuna "Manual operation" tulee näkyviin ( kappale "Referenssiajon suorittaminen käsikäyttöisesti"). Klikkaa referenssiajon päätyttyä painiketta [Finish] = viimeistely. Data siirtyy automaattisesti taajuusmuuttajaan. Anturin viritys on tämän myötä suoritettu loppuun. 36 Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B -absoluuttianturikortti DIP11B

37 Käyttöönotto Käyttöönotto PC:n ja MOVITOOLS -ohjelman avulla I 0 5 Referenssiajon suorittaminen käsikäyttöisesti Kuva 22: Referenssiajon suorittaminen käsikäyttöisesti 10768AEN Aseta digitaalitulon DI00 "/säätimen lukitus" arvoksi "1". Valitse pyörimissuunta painikkeilla [F2=CCW] = vastapäivään ja [F3=CW] = myötäpäivään. Käynnistä referenssiajo painamalla painiketta [F11=START] = käyntiin ja sen jälkeen painiketta [F=Reference travel] = referenssiajo. Klikkaa painiketta [F5=STOP] = seis, kun referenssiajo on päättynyt. Aseta digitaalitulon DI00 arvoksi uudelleen "0". Klikkaa painiketta [ESC=Close] = sulje. Vahvista seuraava viesti klikkaamalla [OK]. Ikkuna "Start reference travel" = referenssiajon käynnistys tulee esiin. Klikkaa painiketta [Finish] = viimeistely. Data siirtyy taajuusmuuttajaan. Anturin viritys on tämän myötä suoritettu loppuun. Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B -absoluuttianturikortti DIP11B 37

38 5 I 0 Käyttöönotto Manuaalinen käyttöönotto 5.3 Manuaalinen käyttöönotto DIP11B-lisäkortin käyttöönotto voidaan suorittaa vaihtoehtoisesti seuraavalla tavalla. P950 "anturityypin valinta" Valitse DIP11B-lisäkorttiin (X62) liitetyn absoluuttianturin tyyppi. Sallittuja ovat toistaiseksi seuraavan valintalistan anturit: VISOLUX EDM T&R CE65, CE58, CE100 MSSI T&R LE100 T&R LA66K AV1Y / ROQ424 STEGMANN AG100 MSSI SICK DME STAHL WCS2-LS311 STEGMANN AG626 / SICK ATM60 IVO GM401 STAHL WCS3 LEUZE OMS1 T&R ZE 65M LEUZE BPS37 SICK DME Muiden antureiden käyttökelpoisuus on tarkistettava ja SEW-EURODRIVElta on saatava vastaava hyväksyntä. P35x "moottorin pyörimissuunnan asetus" Pyöritä käyttölaitetta hitaalla käyntinopeudella myötäpäivään. Mikäli paikan oloarvo P003 kasvaa, saa parametri P350 "suunnanvaihto" jäädä sellaisekseen ( oloarvo näkyy SHELL- eli komentotulkkiohjelmassa tai DBG60B-ohjauspaneelissa). Mikäli paikan oloarvo pienenee, on parametrin P350 arvo muutettava käänteisekseen. P951 "SSIabsoluuttianturin laskentasuunnan asetus" Pyöritä käyttölaitetta hitaalla käyntinopeudella myötäpäivään. Mikäli absoluuttianturin paikkatieto (H509 ACTPOS.ABS) kasvaa, saa parametri P951 "laskentasuunta" jäädä sellaisekseen. Mikäli paikan oloarvo pienenee, on parametrin P951 arvo muutettava käänteisekseen. 38 Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B -absoluuttianturikortti DIP11B

39 Käyttöönotto Manuaalinen käyttöönotto I 0 5 P955 "anturin skaalauskertoimen asetus" Mikäli moottorianturi puuttuu (ei käyntinopeuden säätöä), aseta parametrin P955 arvoksi "1". Absoluuttianturista saatava paikkatieto tulee kerrotuksi tällä luvulla. Parametri asetetaan siten, että moottorianturin ja absoluuttianturin antamien matkatietojen suhde on mahdollisimman lähellä arvoa "1". Menettelytapa suhteen selvittämiseksi: Aseta parametrin P955 arvoksi aluksi "1". Merkitse muistiin muuttujien H509 ACTPOS.ABS ja H511 ACTPOS.MOT arvot. Pyöräytä käyttölaitetta suunnilleen yhden moottorin kierroksen verran. Muodosta muuttujien muistiin merkittyjen ja uusien arvojen välinen erotus: vanha H509 uusi H509 = erotus H509 vanha H511 uusi H511 = erotus H511 Muodosta arvojen "erotus H509" ja "erotus H511" osamäärä Q: Q = H511 ero / H509 ero Aseta parametrille P955 "anturin skaalaus" arvo, joka on mahdollisimman lähellä saatua osamäärää Q, mieluimmin tätä alempi arvo. P954 "nollapisteen erosuureen (-offset) asetus" Nollapisteen erosuureen avulla yhdistetään tiettyyn paikkaan haluttu arvo. Se voi olla positiivinen tai negatiivinen. Suurin kelvollinen arvo tulee ottaa huomioon. Rajoitus määräytyy laskurin arvoalueen ±(2 31 1) ja absoluuttianturin arvoalueen perusteella. Aja käyttölaite tunnettuun asentoon/paikkaan. Lue muuttujan H509 ACT.POS.ABS arvo ja syötä parametrin P954 "nollapisteen erosuure" arvoksi seuraava arvo: P954 = muuttuja H509 haluttu arvo. Haluttu arvo on hetkellisen paikan näyttöarvo. Parametrin P942 / P943 "anturin kertoimen osoittaja / nimittäjä" asetus Paikoituksen tapahtuessa ulkoisen anturin (X14) tai absoluuttianturin (DIP) varassa suoritetaan näiden kahden parametrin avulla resoluution sovitus moottorianturiin (X15) nähden. Menettelytapa suhteen selvittämiseksi: Merkitse muistiin muuttujien H509 ACTPOS.ABS ja H511 ACTPOS.MOT arvot. Pyöräytä käyttölaitetta noin inkrementin (H511) verran. Muodosta muuttujien muistiin merkittyjen ja uusien arvojen välinen erotus: vanha H509 uusi H509 = erotus H509 vanha H511 uusi H511 = erotus H511 Erotukset eivä saa olla suurempia kuin (2 15 1). Saataessa suurempi arvo jaa molemmat erotukset samalla luvulla, jolloin saadaan vastaavasti pienemmät luvut, tai toista samat työvaiheet pienemmällä liikevaralla. Syötä tulos erotus H511 parametrin P942 "anturin kertoimen osoittaja" ja erotus H509 parametrin P943 "anturin kertoimen nimittäjä" arvoksi. Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B -absoluuttianturikortti DIP11B 39

40 5 I 0 Käyttöönotto Manuaalinen käyttöönotto Moottorianturin puuttuessa (ei käyntinopeuden säätöä MOVIDRIVE -taajuusmuuttajan avulla), on suositeltavaa ainakin arvioida anturin resoluution ja moottorin kierroksen välinen suhde. Aseta tällöin moottorianturille arvo 4096 inkrementtiä / moottorin kierros. Menettele parametrin P943 "anturin kertoimen nimittäjä" selvittämiseksi edelläkuvatulla tavalla. Aseta parametrin P942 "anturin kertoimen osoittaja" arvoksi "4096 x ajettujen moottorin kierrosten lukumäärä". Anturin kertoimien tarkkuus on tässä tapauksessa (ei käyntinopeuden säätöä) vähemmän tärkeää. Arvojen tehtävänä on ainoastaan absoluuttiarvojen alemmalla tasolla DIP11B-kortilla tapahtuva tarkistus. Parametrin P941 "paikkaoloarvon lähde" asetus Parametri määrää, mitä paikka-anturia paikoitukseen käytetään, kun toimintatapa "... & IPOS" on asetettuna parametrin P700 "toimintatapa" asetuksissa. IPOS plus -ohjelmassa on kaksi paikoituskäskyä MOVIDRIVE MDX61B -taajuusmuuttajaan kytketyn moottorin ohjaamista varten. Mikäli moottorin paikoituksen on määrä tapahtua absoluuttianturin varassa, on parametrille P941 "paikkaoloarvon lähde" annettava arvo "Absolute encoder DIP". Piirin vahvistuskerroin IPOS plus -ohjelman parametrin P910 "X-säätimen vahvistuskerroin" asetuksissa on esiasetettu käyntinopeussäätimen käyttöönoton yhteydessä. Esiasetus edellyttää moottorianturin varassa tapahtuvaa paikoitussäätöä. Antureiden resoluutioiden ero tai absoluuttianturin (esim. laseretäisyysmittarin) toiminta ajan funktiona saattaa vaatia asetusarvon pienentämistä. Aseta arvoksi puolet esiasetetusta arvosta. Käynnistä IPOS plus -ohjelma kahden kelvollisen pisteen välillä kohtuullisella nopeudella tapahtuvaa paikoitusta varten. Pienennä tai suurenna parametria P910 "X-säätimen vahvistuskerroin" vähän kerrallaan, kunnes ajo- ja paikoituskäyttäytyminen on parhaimmillaan. Absoluuttianturista saatava paikoitusarvo on käytettävissä muuttujassa H509 ACTPOS.ABS. Paikoitusarvoa voidaan työstää myös IPOS plus -ohjelman sisäisen ohjausjärjestelmän avulla, suoranaista paikoitustoimintoa käyttämättä. 40 Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B -absoluuttianturikortti DIP11B

41 Laitteen toiminnot Anturien evaluointi I Laitteen toiminnot 6.1 Anturien evaluointi Kaikkia korttiin liitettyjä antureita evaluoidaan aina valitusta toimintatavasta (P700) riippuvalla tavalla. Paikoituskäytön käsittävät toimintatavat (VFC-n-säätö & IPOS, CFC & IPOS, SERVO & IPOS) vaativat aina liittimeen X15 kytketyn moottorianturin. Paikan oloarvo on saatavissa selville Touch probe -toiminnon avulla. Anturityyppi DIP11B-korttiin liitetty absoluuttianturi P941: absoluuttianturi (DIP) Ulk. anturi liitännässä X14 (P941: ulkoinen anturi) Liitäntä X62 kortille DIP11B X14 kortille DEH/ DER11B Liitäntään X15 kytketty moottorianturi (P941: moottorianturi) X15 kortille DEH/ DER11B Oloarvo muuttujaan H509 ACTPOS.ABS H510 ACTPOS.EXT H511 ACTPOS.MOT Resoluutio Paikan absoluuttinen arvo muunnoslaskun jälkeen, muuntosuureena: Anturin todellinen raitaluku (4-kertaisella evaluoinnilla) Aina 4096 inkrementtiä / moottorin kierros, anturin todellisesta Nollapisteen erosuure (-offset) (P954) resoluutiosta riippumatta Paikan erosuure (-offset) (P953) Laskentasuunta (P951) Touch probe -toiminto Pulssinreuna H503 TP.POS1ABS H506 TP.POS1EXT H507 TP.POS1.MOT tulossa DI02 Pulssinreuna H502 TP.POS2ABS H504 TP.POS2EXT H505 TP.POS2MOT tulossa DI03 max. viiveaika 1 ms 100 µs 6.2 Absoluuttianturin kannalta relevantit toiminnot Seuraavassa esitetyt valvontatoiminnot eivät riipu siitä, mihin ja miten DIP11B-korttia käytetään. Toiminnon tunteminen on tärkeää sen optimaalisen käytön kannalta. Käyntinopeuden valvonta Käyntinopeuden valvonta tarkistaa N-säätimen säätösuureen ja M-säätökäytössä käyntinopeusoloarvoalueen. Koska käyntinopeussignaalina käytetään aina moottorianturia, ei "DIP11B-anturia" tarkisteta lainkaan tai se "tarkistetaan" vain epäsuorasti käyntinopeuden valvontaparametrin P50_ avulla. Seurantavirheen valvonta Aktivoitu seurantavirheen valvonta tarkistaa paikan hetkellisen ohjearvon ja oloarvon välisen eron. Suurin sallittu seurantavirheen arvo asetetaan parametrin P923 "seurantavirheikkuna" avulla. Seurantavirheen valvonta toimii vain, kun käyttölaite on paikoitus-toimintatilassa. Resoluutiona on aina "anturin inkrementtien lukumäärä" (poikkeus: P941 "paikan oloarvon lähde" = moottorianturi (X15)), jolloin arvo on moottorianturin resoluutiosta riippumatta 4096 inkr. / moottorin kierros). Liikeakseli paikassaan - viesti Tämä toiminto toimii parametrilla P941 asetetun anturin inkrementtiluvun mukaisella resoluutiolla (poikkeus: P941 "paikan oloarvon lähde" = moottorianturi (X15)), jolloin arvo on moottorianturin resoluutiosta riippumatta 4096 inkr. / moottorin kierros). Ellei parametrilla P700 ole asetettu paikoituskäyttöä tai käyttölaite on referenssiajotoimintatilassa, saadaan toiminnosta aina tulos "liikeakseli paikassaan = 0". Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B -absoluuttianturikortti DIP11B 41

42 6 I 0 Laitteen toiminnot Näyttöarvot Referenssiajo Referenssiajo ja siihen liittyvät parametrit P P903 sekä referenssiajokäskyt perustuvat moottorin asentoon (X15) ja sen myötä moottorianturiin. Viesti "Liikeakseli referenssiasennossaan" perustuu siihen, että moottori on ajettu referenssiasentoonsa. Muuttuja H510 ACTPOS.EXT (X14) on asetettavissa esim. IPOS plus -ohjelmiston avulla. DIP11B-paikoitus muuttujan H509 ACTPOS.ABS perusteella on käsitelty paikoitusarvo. Se muodostetaan anturista saadusta absoluuttiarvosta huomioiden DIP11B-parametrit P952 "laskentasuunta" ja P954 "nollapisteen erosuure". Modulo-toiminto Modulo-toiminto aktivoidaan komentotulkin parametrin (P960ff) avulla ( MOVIDRIVE MDX60B/61B:n järjestelmäkäsikirja). Paikoitustapahtumia voidaan tämän jälkeen kuvata suoraan skaalauksella Muuttujassa H455 ModActPos kuvataan paikan oloarvo. Paikoitustapahtumat voidaan laukaista käyntiin kuvaamalla kohdeasento (muuttuja H454 ModTagPos) taajuusmuuttajan ollessa aktivoidussa tilassa (= lukitus avattuna). Lisätietoja löytyy käsikirjasta "MOVIDRIVE IPOS plus positioning and sequence control". Absoluuttianturin kannalta relevantit järjestelmämuuttujat Järjestelmämuuttuja H503 TP.POS1ABS H502 TP.POS2ABS H509 ACTPOS.ABS Merkitys DIP11B:n touch probe -paikoitusanturi DIP11B:n touch probe -paikoitusanturi Absoluuttinen paikka-arvo nollapisteen erosuureen, paikoituserosuureen, laskentasuunnan ja anturin skaalauskertoimen mukaisten muunnoslaskujen jälkeen Ohjelmallinen rajakytkin Ohjelmalliset rajakytkimet -toiminto valvoo, että hetkellisen kohdeasennon (H492 TARGETPOSITION) alue on kelvollinen. Toiminto on aktivoituna käyttölaitteen ollessa referenssiasennossaan tai parametrin P941 "paikan oloarvon lähde" ollessa asetettuna tilaan = absoluuttianturi (DIP) samalla kun käyttölaite on paikoitustoimintatilassa. Mikäli paikoitus tapahtuu "ulkoisen anturin" varassa ja tarvitaan rajakytkimiä, on suoritettava referenssiajo. 6.3 Näyttöarvot Käyttäjän komentotulkkiohjelma (SHELL) ja ohjauspaneeli DBG60B näyttävät parametriryhmässä P00_ näyttöarvot / prosessin arvot moottorianturista saatavaa paikoitusinformaatiota. Tämä koskee myös kenttäväylän kautta saatavaa PI-dataa "ACTUAL position LOW and HIGH". Järjestelmämuuttuja H509 ACTPOS.ABS sisältää absoluuttianturista saadun ja käsitellyn paikoitusarvon. Arvo päästään näkemään IPOS-komentotulkin ja DBG60B-paneelin avulla. Tiedonsiirto kenttäväylän kautta toteutetaan tekemällä PI-datasiirtoparametrille P873/4/5 asetus "IPOS PI-DATA" ja kuvailemalla PI-data käskyllä SetSys IPOS plus -ohjelmassa. Myös PI-datan kirjoitusta käskyllä SetSys voidaan hyödyntää silloin, kun paikan oloarvo (anturista riippumatta) voidaan siirtää skaalattuna. 42 Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B -absoluuttianturikortti DIP11B

43 Laitteen toiminnot Komentotulkkiohjelman diagnostiikkamahdollisuudet I Komentotulkkiohjelman diagnostiikkamahdollisuudet Ohjelman hetkellinen tila (esim. paikan hetkellinen oloarvo absoluuttianturista) on saatavissa näytölle. Toimi seuraavasti: Valitse komentotulkkiohjelmassa valikon kohta [Display] / [IPOS Information] AEN Ikkuna [IPOS-tilanäyttö] ilmestyy kuvaruudulle. Tässä saadaan tiedot ohjelman senhetkisestä tilasta ( seuraava kuva) AEN Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B -absoluuttianturikortti DIP11B 43

44 7 P6.. P60. P600 IPOSplus -parametrit Parametrien kuvaus 7 IPOS plus -parametrit 7.1 Parametrien kuvaus Seuraavassa ovat kuvattuina IPOS plus -parametrit. Kulloinenkin tehdasasetus on korostettu alleviivaamalla. Parametri P941 "paikan oloarvon lähde" Asetusalue: moottorianturi (X15) / ulk. Anturi (X14) / absoluuttianturi (DIP) Tämän parametrin avulla määritellään, minkä anturin varassa IPOS plus -ohjelma suorittaa paikoituksen. P942 / P943 "anturin kertoimen osoittaja / nimittäjä" Asetusalue: Paikoituksen tapahtuessa ulkoisen anturin (X14) tai absoluuttianturin (DIP) varassa tehdään näiden kahden parametrin avulla resoluution sovitus moottorianturiin (X15) nähden. Menettelytapa suhteen selvittämiseksi: Merkitse muistiin muuttujien H509 DIP position ja H511 Current motor position arvot. Pyöräytä käyttölaitetta noin inkrementin verran (H511). Muodosta muuttujien muistiin merkittyjen ja uusien arvojen välinen erotus: vanha H509 uusi H509 = erotus H509 vanha H511 uusi H511 = erotus H511 Erotukset eivä saa olla suurempia kuin (2 15 1). Saataessa suurempi arvo jaa molemmat erotukset samalla luvulla, jolloin saadaan vastaavasti pienemmät luvut, tai toista samat työvaiheet pienemmällä liikevaralla. Syötä tulos erotus H511 parametrin P942 "anturin kertoimen osoittaja" ja erotus H509 parametrin P943 "anturin kertoimen nimittäjä" arvoksi. P950 "anturin tyyppi" DIP11B-lisäkorttiin (X62) liitetyn absoluuttianturin tyypin valinta Toistaiseksi sallittuja ovat seuraavalta valintalistalta löytyvät anturit EI ANTURIA VISOLUX EDM T&R CE65, CE58, CE100 MSSI T&R LE100 T&R LA66K AV1Y / ROQ424 STEGMANN AG100 MSSI SICK DME STAHLWCS2-LS311 STEGMANN AG626 / SICK ATM60 IVO GM401 STAHL WCS3 LEUZE OMS1 T&R ZE 65M LEUZE BPS37 SICK DME Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B -absoluuttianturikortti DIP11B

45 IPOSplus -parametrit Parametrien kuvaus P6.. P60. P600 7 P951 "laskentasuunta" Asetusalue: NORMAALI / INVERTOITU (käänteinen) Määrittelee absoluuttianturin laskentasuunnan. Asetus tulee tehdä siten, että moottorianturin (X15) ja absoluuttianturin (X62) laskentasuunnat vastaavat toisiaan. P952 "kellotaajuus" Asetusalue: % Määrittelee kellotaajuuden, jolla informaatiota on määrä siirtää absoluuttianturilta taajuusmuuttajalle. Kellotaajuus = 100 % vastaa anturin nimellistaajuutta, joka perustuu kaapelin pituuteen 100 m. P954 "nollapisteen erosuure (-offset)" Asetusalue: (2 31 1) Nollapisteen erosuureen avulla yhdistetään tiettyyn paikkaan haluttu arvo. Se voi olla positiivinen tai negatiivinen. Suurin kelvollinen arvo tulee ottaa huomioon. Rajoitus määräytyy laskurin arvoalueen ±(2 31 1) ja absoluuttianturin arvoalueen perusteella. Aja käyttölaite tunnettuun asentoon/paikkaan. Lue muuttujan H509 ACT.POS.ABS arvo ja syötä parametrin P954 "nollapisteen erosuure" arvoksi seuraava arvo: P954 = muuttuja H509 haluttu arvo. Haluttu arvo on hetkellisen paikan näyttöarvo. P955 "anturin skaalaus" Asetusalue: x1 / x2 / x4 / x8 / x16 / x32 / x64 Moottorianturin ja absoluuttianturin matkaresoluution merkitsevä arvo määritellään tämän parametrin avulla. Parametri asetetaan siten, että moottorianturin ja ulkoisen anturin antamien matkatietojen suhde on mahdollisimman lähellä arvoa "1". Aseta parametrin arvoksi aluksi "x1". Merkitse tätä varten muistiin muuttujissa H510 ja H511 olevat arvot. Pyöräytä käyttölaitetta noin 1000 inkrementin verran (H511). Selvitä muistiin merkittyjen ja todellisten arvojen välinen erotus ja muodosta osamäärät. Aseta parametrin P944 "ulkoisen anturin skaalaus" arvoksi mahdollisimman lähelle tätä osamäärää osuva arvo. Huom! Anturin skaalaus vaikuttaa suoraan parametreihin P900 "referenssipisteen erosuure", P942 "anturin kertoimen osoittaja" ja P943 "anturin kertoimen nimittäjä" sekä parametriryhmään P92x "IPOS-valvonnat". Lisäksi on IPOS plus -ohjelman kaikki kohdat sovitettava ulkoista anturia käytettäessä. Aina anturin skaalausta muutettaessa on kaikkien esitettyjen parametrien asetukset tehtävä uudelleen. Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B -absoluuttianturikortti DIP11B 45

46 8 Sovellusesimerkki Hyllystöhissi, jossa laajennettu, väyläohjattu paikoitus 8 Sovellusesimerkki 8.1 Hyllystöhissi, jossa laajennettu, väyläohjattu paikoitus Sovellusmoduuli "Laajennettu, väyläohjattu paikoitus" käy erityisesti sovelluksiin, joissa on ajettava mielivaltaisen moniin paikkoihin eri nopeuksilla ja eri kiihdytysramppeja noudattaen. Paikoituskäyttöjen perustuessa ulkoiseen anturiin, mikä on välttämätöntä moottorinakselin ja kuorman ollessa voimasulkeinen, voidaan käyttää valinnaisesti inkrementti- tai absoluuttianturia. Sovellusmoduuli "Laajennettu, väyläohjattu paikoitus" on erityisen sopiva seuraaville toimialoille ja seuraaviin sovelluksiin: Materiaalinkäsittelytekniikka Siirtovaunut Nostimet Kiskoajoneuvot Logistiikka Hyllystöhissit Poikittaissiirtovaunut Sovellusmoduulille "Laajennettu, väyläohjattu paikoitus" ovat ominaisia seuraavat edut: Käyttäjäystävällinen käyttöliittymä. Vain sovellusmoduulin "Laajennettu, väyläohjattu paikoitus" vaatimat parametrit (välityssuhteet, nopeudet ja läpimitat) tarvitsee syöttää. Opastettu parametrointi työlään ohjelmoinnin asemesta. Optimaaliset diagnostiikkamahdollisuudet monitorin kautta. Käyttäjältä ei vaadita lainkaan ohjelmointikokemusta. Pitkätkin liikevarat mahdollisia (2 18 matkan yksikkö). Sekä inkrementti- että absoluuttianturit mahdollisia valinnaisina ulkoisina antureina. Perehdyttäminen käy nopeasti. Toiminnalliset ominaisuudet Sovellus "Laajennettu, väyläohjattu paikoitus" tarjoaa seuraavia toiminnallisia ominaisuuksia: Kenttäväylän kautta voidaan antaa mielivaltainen määrä kohdeasentoja. Pitkä liikevara mahdollinen. Suurin mahdollinen liikevara riippuu asetetusta matkan yksiköstä, esimerkiksi: Matkan yksikkö Suurin mahdollinen liikevara 1/10 mm 26,2144 m mm 262,144 m Nopeuden ja rampin asetukset tehdään paikoitettaessa väylän kautta. Ohjelmallisia rajakytkimiä voidaan määritellä ja evaluoida. Ulkoisina antureina voidaan evaluoida valinnaisesti inkrementti- tai absoluuttiantureita. Yksinkertainen liittää ylemmän tason ohjelmoitavaan logiikkaan (PLC). 46 Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B -absoluuttianturikortti DIP11B

47 Sovellusesimerkki Hyllystöhissi, jossa laajennettu, väyläohjattu paikoitus 8 Toimintatavat Toimintojen toteutus tapahtuu kolmella eri toimintatavalla: Nykäyskäyttö Käyttölaite saadaan siirtymään (pyörimään) oikeaan (myötäpäivään) tai vasempaan (vastapäivään) ohjaussanan 2 (PO1) bitin 9 tai 10 avulla. Nopeus ja rampit ovat muuttujia ja niiden syöttäminen tapahtuu kenttäväylän kautta. Referenssiajo-toimintatapa Referenssiajo käynnistyy ohjaussanan 2 (PO1) bitin 8 avulla. Referenssiajon avulla määritellään absoluuttipaikoitustapahtumien vertailupiste (koneen nollapiste). Referenssiajo voidaan suorittaa myös käytettäessä ulkoisena anturina absoluuttianturia. Automatiikka Paikoitus käynnistyy automaattisessa toimintatilassa ohjaussanan 2 (PO1) bitin 8 avulla. Kohdeasennon syöttö prosessin lähtödatasanojen PO2 ja PO3 avulla. Syklinen paikan oloarvon takaisinkytkentäviesti prosessin tulodatasanojen PI2 ja PI3 avulla. Nopeusohjearvon syöttö prosessin lähtödatasanan PO4 avulla. Syklinen nopeuden oloarvon takaisinkytkentäviesti prosessin tulodatasanan PI4 avulla. Kiihdytys- ja hidastusramppien syöttö prosessin lähtödatasanojen PO5 ja PO6 avulla. Syklinen pätövirran ja laitteen kuormitusasteen takaisinkytkentäviesti prosessin tulodatasanojen PI5 ja PI6 avulla. Ajetun kohdeasennon vahvistus virtuaalisen digitaalilähdön "kohdeasento saavutettu" avulla. PO PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PI1 PI2 PI3 PI4 PI5 PI6 PI Kuva 23: Datan vaihto prosessidatan avulla 54293AFI PO = prosessin lähtödata PI = prosessin tulodata PO1 = ohjaussana 2 PI1 = tilasana PO2 = kohdeasento High PI2 = paikan oloarvo High PO3 = kohdeasento Low PI3 = paikan oloarvo Low PO4 = nopeusohjearvo PI4 = nopeuden oloarvo PO5 = kiihdytysramppi PI5 = pätövirta PO6 = hidastusramppi PI6 = laitteen kuormitusaste Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B -absoluuttianturikortti DIP11B 47

48 9 Vikailmoitukset MOVIDRIVE MDX61B, jossa lisäkortti DIP11B 9 Vikailmoitukset 9.1 MOVIDRIVE MDX61B, jossa lisäkortti DIP11B Sarakkeessa "Reagointi" ovat listattuina reagointitapojen tehdasasetukset. Nimike/kuvaus Reagointi Mahdollinen syy Toimenpiteet 36 Lisäkortti puuttuu Pikakatkaisu 40 Boot-tahdistus Pikakatkaisu Lisäkortin aikavalvonta Lisäkortin aikavalvonta Vikailmoituskoodi DIP-anturiongelma Häiriö välillä DIP-anturi Pikakatkaisu Kielletty lisäkorttityyppi. Lisäkortin ohjearvolähde, ohjauslähde tai käyttötapa kielletty. Asetettu DIP11B:n kannalta väärä anturityyppi. Häiriö taajuusmuuttajan ja lisäkortin välisessä boot-synkronoinnissa. Häiriö järjestelmäohjelmiston ja lisäkortin ohjelmiston välisessä liikenteessä. IPOS plus -ohjelmassa oleva aikavalvontatoiminto ("watchdog"). MOVIDRIVE B -taajuusmuuttajaan ladattu muu sovellusmoduuli kuin "teknologiaversio". Sovellusmoduulia käytettäessä on tehty väärän teknologiatoiminnon mukainen asetus. Virheilmoitus Anturi antaa vikailmoituksen. Hätä-seis DIP-paikkatiedon uskottavuusvirhe Hätä-seis Virhe IPOS-ramppien laskennassa Pikakatkaisu Anturi antaa esim. syöttöjännitekatkosta koskevan vikailmoituksen. Yhdyskaapeli anturi-dip11b ei ole vaatimusten mukainen (kierretty, suojattu parikaapeli). Tiedonsiirtonopeus (kellotaajuus) liian suuri kaapelin pituuteen nähden. Anturin sallittu maksiminopeus/ -kiihtyvyys ylittynyt. Pulssianturi vioittunut. Paikkaa ei ole pystytty määrittämään uskottavasti. Väärä anturityyppi asetettu. IPOS plus -liikeparametrit asetettu virheellisesti. Osoittaja/nimittäjä väärin asetettu. Nollasäätö suoritettu. Pulssianturi vioittunut. Vain IPOS plus -toimintatavalla: Ramppiaikoja ja ajonopeuksia yritetään muuttaa muuttajan ollessa aktivoitu sinimuotoisen tai neliöllisen paikoitusrampin mukaisesti. Asenna oikea lisäkortti. Määritä oikea ohjearvolähde (P100). Määritä oikea ohjauslähde (P101). Määritä oikea toimintatapa (P700 tai P701). Aseta oikea anturityyppi. Jos häiriö toistuu, vaihda lisäkortti. Käänny SEW-huollon puoleen. Tarkista IPOS plus -ohjelma. Tarkista, että laite on aktivoitu oikealle ("teknologia"-) versiolle (P079). Tarkista asetettu teknologiatoiminto (P078). Mahdollinen syy Anturin likaantuneisuus puhdista anturi. Tarkista absoluuttianturin liitäntä. Tarkista liitäntäkaapeli. Aseta oikea siirtonopeus (kellotaajuus). Vähennä maksimiajonopeutta tai loivenna ramppia. Vaihda absoluuttianturi. Aseta oikea anturityyppi. Tarkista IPOS plus -liikeparametrit. Tarkista ajonopeus. Korjaa osoittaja/nimittäjä. Kuittaa nollauksen jälkeen. Vaihda absoluuttianturi. Muuta IPOS plus -ohjelmaa siten, että ramppiaikojen ja liikenopeuksien muuttaminen tapahtuu ainoastaan taajuusmuuttajan lukittuna ollessa. 48 Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B -absoluuttianturikortti DIP11B

49 Tekniset tiedot DIP11B-lisäkortin elektroniikan tiedot kva i P f n Hz Tekniset tiedot 10.1 DIP11B-lisäkortin elektroniikan tiedot Kuvaus Digitaalitulojen X60: liitäntä Toiminto DI10... DI17 potentiaalivapaat, optoerottimella, näytteenottoväli 1 ms, PLC-yhteensopivat (EN 61131) Sisäinen vastus Signaalitaso (EN 61131) Toiminnot X60: Digitaalitulojen X61: liitäntä R i 3 kω, I E 10 ma "1" = +13 V V DC "0" = 3 V V DC DI10... DI17: valittavissa parametrivalikko P61_ DO10... DO17, PLC-yhteensopivat (EN 61131), vasteaika 1 ms I max = DC 50 ma, oikosulku- ja vierasjännitesuojatut Signaalitaso (EN 61131) Toiminnot X61: Anturiliitäntä X62: Vertailupotentiaaliliittimet X60:9 X60:10 "1" = +24 V DC "0" = 0 V DC Huom! Älä kytke ulkoisiin jännitteisiin > ainoastaan 30 V DC! DO10... DO17: Valittavissa parametrivalikko P63_ SSI-anturitulo DCOM: Digitaalitulojen (DI10... DI17) vertailupotentiaali DGND: Digitaalitulojen ja 24VIN-tulon vertailupotentiaali ilman siltausta X60:9 - X60:10 (DCOM-DGND) potentiaalivapaat digitaalitulot siltauksella X60:9 - X60:10 (DCOM-DGND) potentiaalisidonnaiset digitaalitulot Jännitetulo X61:9 24VIN: käyttöjännite +24 V DC digitaalituloja DO10... DO17 ja antureita varten (välttämätön) Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B -absoluuttianturikortti DIP11B 49

50 11 Muutosindeksi Muutokset edeltävään versioon verrattuna 11 Muutosindeksi 11.1 Muutokset edeltävään versioon verrattuna Seuraavassa on lueteltu yksittäisten lukujen muutokset verrattuna painokseen 08/2004, tuotenumero (FI). Yleistä Korjauslehden (FI) tiedot on liitetty mukaan. ja asennusohjeet Kappale "DIP11B-lisäkortin käyttöjännitteen syöttö" on otettu uutena mukaan. Kappale "Valmiskaapelit/Liitäntäkaaviot" on otettu uutena mukaan. Käyttöönotto Luku "Käyttöönotto" on muokattu kokonaan uudelleen. Vikailmoitukset Lukua "Vikailmoitukset" on täydennetty. 50 Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B -absoluuttianturikortti DIP11B

51 Hakemisto Hakemisto A Absoluuttianturin liitäntä...14 Liitäntäkaaviot ja valmiskaapelit...14 Yleisiä asennusohjeita...14 Anturidatan keruu...7 Anturien parametrointi...18 Anturin valinta...16 Anturin valvonta...7 Asennus...9 Absoluuttianturin liitäntä...14 DIP11B:n ja DIO11B:n yhdistelmä...9 DIP11B-kortin asennus...10 DIP11B-kortin liitinten kuvaus...12 DIP11B-kortin tehonsyöttö...13 D DIP11B:n ja DIO11B:n yhdistelmä...9 Lähtöliitinten (DO10...DO17) vastaavuudet...9 Tuloliitinten (DI10...DI17) vastaavuudet...9 DIP11B ja datan käsittely IPOS plus -ohjelmassa...6 DIP11B-kortin liitinten kuvaus...12 DIP11B-kortin sovellusalueet...5 DIP11B-kortin tehonsyöttö...13 DIP11B-lisäkortin tekniset tiedot...49 I IPOS plus -parametrit...44 Parametrien kuvaus...44 J Järjestelmän kuvaus...5 L Laitteen toiminnot Absoluuttianturin kannalta relevantit toiminnot Anturien evaluointi Komentotulkkiohjelman diagnostiikkamahdollisuudet Näyttöarvot Lisäkortin asentaminen ja irrottaminen M Manuaalinen käyttöönotto Muutokset edeltävään versioon verrattuna Muutosindeksi Muutokset edeltävään versioon verrattuna O Ohjaustoiminnot... 8 P Projektisuunnittelu Anturien parametrointi Anturin valinta Laseretäisyysmittarit Mittavälineen toteutus metallisen mittanauhan avulla Monikierroskulma-anturit S Sovellusesimerkki Hyllystöhissi, jossa laajennettu, väyläohjattu paikoitus T Turvallisuusohjeita... 4 V Varoituksia... 4 Vikailmoitukset K...9 Käyttökelpoiset absoluuttianturit...5 Käyttöönotto DIP11B-lisäkortin uudelleenkäyttöönotto...34 DIP11B-lisäkortin uudelleenkäyttööonotto...22 Manuaalinen käyttöönotto...38 Yleisiä ohjeita...19 Käyttöönotto PC:n ja MOVITOOLS -ohjelmiston avulla...20 Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B -absoluuttianturikortti DIP11B 51

52 Osoiteluettelo Osoiteluettelo Saksa Pääkonttori Valmistus Ranska Valmistus Bruchsal Keskus Vaihteet / moottorit Keskus Elektroniikka Garbsen (Hannoverin lähellä) Meerane (Zwickaun lähellä) Kirchheim (Münchenin lähellä) Langenfeld (Düsseldorfin lähellä) SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D Bruchsal Postfachadresse Postfach 3023 D Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 1 D Graben-Neudorf SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Alte Ricklinger Straße D Garbsen SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Dänkritzer Weg 1 D Meerane SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Domagkstraße 5 D Kirchheim SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Siemensstraße 1 D Langenfeld Drive Service Hotline / 24-h-Rufbereitschaft Lisää Saksan huoltopisteiden osoitteita pyydettäessä. Haguenau Bordeaux Lyon Paris SEW-USOCOME 48-54, route de Soufflenheim B. P F Haguenau Cedex SEW-USOCOME Parc d activités de Magellan 62, avenue de Magellan - B. P. 182 F Pessac Cedex SEW-USOCOME Parc d Affaires Roosevelt Rue Jacques Tati F Vaulx en Velin SEW-USOCOME Zone industrielle 2, rue Denis Papin F Verneuil I Etang Lisää Ranskan huoltopisteiden osoitteita pyydettäessä. Puh Faksi Puh Faksi Puh Faksi Puh Faksi Puh Faksi Puh Faksi Puh Faksi SEWHELP Puh Faksi Puh Faksi Puh Faksi Puh Faksi Alankomaat Rotterdam VECTOR Aandrijftechniek B.V. Industrieweg 175 NL-3044 AS Rotterdam Postbus NL-3004 AB Rotterdam Puh Faksi Algeria Alger Réducom 16, rue des Frères Zaghnoun Bellevue El-Harrach Alger Puh Faksi /2006

53 Osoiteluettelo Argentiina Buenos Aires SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A. Centro Industrial Garin, Lote 35 Ruta Panamericana Km 37, Garin Puh Faksi Australia Melbourne SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 27 Beverage Drive Tullamarine, Victoria 3043 Puh Faksi Sydney SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 9, Sleigh Place, Wetherill Park New South Wales, 2164 Puh Faksi Belgia Brüssel SEW Caron-Vector S.A. Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre Puh Faksi Brasilia Valmistus Sao Paulo SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Avenida Amâncio Gaiolli, 50 Caixa Postal: Guarulhos/SP - Cep.: Lisää Brasilian huoltopisteiden osoitteita pyydettäessä. Puh Faksi Bulgaria Sofia BEVER-DRIVE GMBH Bogdanovetz Str.1 BG-1606 Sofia Puh Faksi Chile Santiago de Chile SEW-EURODRIVE CHILE LTDA. Las Encinas 1295 Parque Industrial Valle Grande LAMPA RCH-Santiago de Chile Postfachadresse Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile Puh Faksi Espanja Bilbao SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L. Parque Tecnológico, Edificio, 302 E Zamudio (Vizcaya) Puh Faksi /

54 Osoiteluettelo Etelä-Afrikka Johannesburg SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Eurodrive House Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads Aeroton Ext. 2 Johannesburg 2013 P.O.Box Bertsham 2013 Puh Faksi Capetown SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Rainbow Park Cnr. Racecourse & Omuramba Road Montague Gardens Cape Town P.O.Box Chempet 7442 Cape Town Puh Faksi Teleksi Durban SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 2 Monaceo Place Pinetown Durban P.O. Box 10433, Ashwood 3605 Puh Faksi Gabun Libreville Sähköhuollot B.P Libreville Puh Faksi Hong Kong Hong Kong SEW-EURODRIVE Ltd. Unit No , 8th Floor Hong Leong Industrial Complex No. 4, Wang Kwong Road Kowloon, Hong Kong Puh Faksi Intia Baroda SEW-EURODRIVE India Pvt. LTD. Plot No. 4, Gidc Por Ramangamdi Baroda Gujarat Puh Faksi Tekniset toimipisteet Bangalore SEW-EURODRIVE India Private Limited 308, Prestige Centre Point 7, Edward Road Bangalore Puh Faksi Mumbai SEW-EURODRIVE India Private Limited 312 A, 3rd Floor, Acme Plaza Andheri Kurla Road, Andheri (E) Mumbai Puh Faksi Irlanti Dublin Alperton Engineering Ltd. 48 Moyle Road Dublin Industrial Estate Glasnevin, Dublin 11 Puh Faksi Iso-Britannia Normanton SEW-EURODRIVE Ltd. Beckbridge Industrial Estate P.O. Box No.1 GB-Normanton, West- Yorkshire WF6 1QR Puh Faksi Israel Tel-Aviv Liraz Handasa Ltd. Ahofer Str 34B / Holon Puh Faksi /2006

55 Osoiteluettelo Italien Milano SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14 I Solaro (Milano) Puh Faksi Itävalta Wien SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. Richard-Strauss-Strasse 24 A-1230 Wien Puh Faksi Japani Toyoda-cho SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD 250-1, Shimoman-no, Iwata Shizuoka Puh Faksi Kamerun Douala Sähköhuollot Rue Drouot Akwa B.P Douala Puh Faksi Kanada Kiina Valmistus Toronto Vancouver SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 210 Walker Drive Bramalea, Ontario L6T3W1 SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD Honeyman Street Delta. B.C. V4G 1 E2 Montreal SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD Rue Leger Street LaSalle, Quebec H8N 2V9 Lisää Kanadan huoltopisteiden osoitteita pyydettäessä. Tianjin Suzhou SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd. No. 46, 7th Avenue, TEDA Tianjin SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd. 333, Suhong Middle Road Suzhou Industrial Park Jiangsu Province, P. R. China Lisää Kiinan huoltopisteiden osoitteita pyydettäessä. Puh Faksi Puh Faksi Puh Faksi Puh Faksi Puh Faksi Kolumbia Bogotá SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. Calle 22 No Bodega 6, Manzana B Santafé de Bogotá Puh Faksi Korea Ansan-City SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. B 601-4, Banweol Industrial Estate Unit , Shingil-Dong Ansan Puh Faksi Kreikka Athen Christ. Boznos & Son S.A. 12, Mavromichali Street P.O. Box 80136, GR Piraeus Puh Faksi /

56 Osoiteluettelo Kroatia Zagreb KOMPEKS d. o. o. PIT Erdödy 4 II HR Zagreb Puh Faksi Lettland Riga SIA Alas-Kuul Katlakalna 11C LV-1073 Riga Libanon Beirut Gabriel Acar & Fils sarl B. P Bourj Hammoud, Beirut Liettua Alytus UAB Irseva Naujoji 19 LT Alytus Puh Faksi Puh Faksi Puh Faksi Luxemburg Brüssel CARON-VECTOR S.A. Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre Puh Faksi Malesia Johore SEW-EURODRIVE SDN BHD No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya Johor Bahru, Johor West Malaysia Puh Faksi Marokko Casablanca S. R. M. Société de Réalisations Mécaniques 5, rue Emir Abdelkader 05 Casablanca Puh Faksi Meksiko Queretaro SEW-EURODRIVE, Sales and Distribution, S. A. de C. V. Privada Tequisquiapan No. 102 Parque Ind. Queretaro C. P Queretaro, Mexico Puh Faksi Norja Moss SEW-EURODRIVE A/S Solgaard skog 71 N-1599 Moss Puh Faksi Norsunluurannikko Abidjan SICA Ste industrielle et commerciale pour l Afrique 165, Bld de Marseille B.P. 2323, Abidjan 08 Puh Faksi Peru Lima SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES S.A.C. Los Calderos, Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima Puh Faksi /2006

57 Osoiteluettelo Puola Lodz SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o. ul. Techniczna 5 PL Lodz Puh Faksi Portugali Coimbra SEW-EURODRIVE, LDA. Apartado 15 P Mealhada Puh Faksi Romania Bucuresti Sialco Trading SRL str. Madrid nr Bucuresti Puh Faksi Ruotsi Jönköping SEW-EURODRIVE AB Gnejsvägen 6-8 S Jönköping Box 3100 S Jönköping Puh Faksi Senegal Dakar SENEMECA Mécanique Générale Km 8, Route de Rufisque B.P. 3251, Dakar Serbian ja Montenegron Beograd DIPAR d.o.o. Kajmakcalanska 54 SCG Beograd Puh Faksi Puh / Faksi Singapore Singapore SEW-EURODRIVE PTE. LTD. No 9, Tuas Drive 2 Jurong Industrial Estate Singapore Puh Faksi Slovakia Sered SEW-Eurodrive SK s.r.o. Trnavska 920 SK Sered Puh Faksi Slovenia Celje Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o. UI. XIV. divizije 14 SLO 3000 Celje Puh Faksi Sveitsi Basel Alfred lmhof A.G. Jurastrasse 10 CH-4142 Münchenstein bei Basel Puh Faksi Suomi Lahti SEW-EURODRIVE OY Vesimäentie 4 FIN Hollola 2 Puh Faksi /

58 Osoiteluettelo Tanska Kopenhagen SEW-EURODRIVEA/S Geminivej 28-30, P.O. Box 100 DK-2670 Greve Puh Faksi Thaimaa Chon Buri SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd. Bangpakong Industrial Park 2 700/456, Moo.7, Tambol Donhuaroh Muang District Chon Buri Puh Faksi Tsekki Praha SEW-EURODRIVE CZ S.R.O. Business Centrum Praha Luná 591 CZ Praha 6 - Vokovice Tunisia Tunis T. M.S. Technic Marketing Service 7, rue Ibn EI Heithem Z.I. SMMT 2014 Mégrine Erriadh Puh a Faksi Puh Faksi Turkki Istanbul SEW-EURODRIVE Hareket Sistemleri Sirketi Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3 TR Maltepe ISTANBUL Puh Faksi Unkari Budapest SEW-EURODRIVE Kft. H-1037 Budapest Kunigunda u. 18 Puh Faksi USA Valmistus Greenville San Francisco Philadelphia/PA Dayton SEW-EURODRIVE INC Old Spartanburg Highway P.O. Box 518 Lyman, S.C SEW-EURODRIVE INC San Antonio St. Hayward, California SEW-EURODRIVE INC. Pureland Ind. Complex 2107 High Hill Road, P.O. Box 481 Bridgeport, New Jersey SEW-EURODRIVE INC West Main Street Troy, Ohio Dallas SEW-EURODRIVE INC Platinum Way Dallas, Texas Lisää USA:n huoltopisteiden osoitteita pyydettäessä. Puh Faksi myynti Fax Manuf Fax Ass Teleksi Puh Faksi Puh Faksi Puh Faksi Puh Faksi /2006

59 Osoiteluettelo Uusi-Seelanti Auckland SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. P.O. Box Greenmount drive East Tamaki Auckland Puh Faksi Christchurch SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 10 Settlers Crescent, Ferrymead Christchurch Puh Faksi Venezuela Valencia SEW-EURODRIVE Venezuela S.A. Av. Norte Sur No. 3, Galpon Zona Industrial Municipal Norte Valencia, Estado Carabobo Puh Faksi Venäjä St. Petersburg ZAO SEW-EURODRIVE P.O. Box St. Petersburg Russia Puh Faksi Viro Tallin ALAS-KUUL AS Paldiski mnt.125 EE 0006 Tallin Puh Faksi /

60 Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut Mikä saa maailman liikkeelle Ihmiset, jotka oivaltavat asiat nopeammin ja kehittävät tulevaisuutta yhteistyössä kanssasi. Asiakaspalvelu, joka on ulottuvillasi kaikkialla maailmassa. Käyttölaitteet ja ohjausjärjestelmät, joiden avulla saat aikaan enemmän automaattisesti. Kattava osaaminen aikamme tärkeimmillä toimialoilla. Tinkimätön laatu ja korkeat laatustandardit, jotka osaltaan helpottavat päivittäistä työntekoa. SEW-EURODRIVE Driving the world Läsnäolo ympäri maailmaa ratkaisut joutuisasti ja vakuuttavalla tavalla. Kaikkialla. Innovatiiviset ideat, joista jo huomenna löytyvät ylihuomisen ratkaisut. Internet-sivustojen vankka toteutus tarkat tuotetiedot ja ohjelmistopäivitykset kellon ympäri päivästä päivään. SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D Bruchsal / Germany Phone Fax

Korjauksia MOVIDRIVE MDX60B/61B. Julkaisuajankohta 01/2005 LA360000 11448733 / FI

Korjauksia MOVIDRIVE MDX60B/61B. Julkaisuajankohta 01/2005 LA360000 11448733 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIDRIVE MDX60B/6B LA360000 Julkaisuajankohta 0/2005 448733 / FI Korjauksia Asennus Jarruvastusten,

Lisätiedot

Korjauksia MOVIDRIVE MDX60B/61B. Julkaisuajankohta 01/2005 LA / FI

Korjauksia MOVIDRIVE MDX60B/61B. Julkaisuajankohta 01/2005 LA / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIDRIVE MDX60B/6B LA360000 Julkaisuajankohta 0/2005 43533 / FI Korjauksia Korjauksia Asennus

Lisätiedot

Käsikirja. MOVIDRIVE MDX61B Absoluuttikortit DIP11B / DEH21B. Julkaisuajankohta 12/ / FI

Käsikirja. MOVIDRIVE MDX61B Absoluuttikortit DIP11B / DEH21B. Julkaisuajankohta 12/ / FI Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut MOVIDRIVE MDX61B Absoluuttikortit DIP11B / DEH21B Julkaisuajankohta 12/2007 11702737 / FI Käsikirja SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

Korjausvedos. MOVIDRIVE MDX61B -ohjainkortti MOVI-PLC DHP11B. Julkaisuajankohta 09/2005 FA361510 11456744 / FI

Korjausvedos. MOVIDRIVE MDX61B -ohjainkortti MOVI-PLC DHP11B. Julkaisuajankohta 09/2005 FA361510 11456744 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIDRIVE MDX61B -ohjainkortti MOVI-PLC DHP11B FA361510 Julkaisuajankohta 09/2005 11456744 /

Lisätiedot

Käsikirja. MOVIDRIVE MDX61B Tahdistuskortti DRS11B. Julkaisuajankohta 09/2005 FA361530 11371544 / FI

Käsikirja. MOVIDRIVE MDX61B Tahdistuskortti DRS11B. Julkaisuajankohta 09/2005 FA361530 11371544 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIDRIVE MDX6B Tahdistuskortti DRSB FA36530 Julkaisuajankohta 09/2005 37544 / FI Käsikirja

Lisätiedot

Korjausliite. Räjähdyssuojatut kolmivaihemoottorit DR/DV/DT, asynkroniset servomoottorit CT/CV. Julkaisuajankohta 07/2004 LA410000 11446331 / FI

Korjausliite. Räjähdyssuojatut kolmivaihemoottorit DR/DV/DT, asynkroniset servomoottorit CT/CV. Julkaisuajankohta 07/2004 LA410000 11446331 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikkan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut Räjähdyssuojatut kolmivaihemoottorit DR/DV/DT, asynkroniset servomoottorit CT/CV LA410000 Julkaisuajankohta

Lisätiedot

Käsikirja. MOVIDRIVE MDX61B Tahdistuskortti DRS11B. Julkaisuajankohta 10/2007 11671939 / FI

Käsikirja. MOVIDRIVE MDX61B Tahdistuskortti DRS11B. Julkaisuajankohta 10/2007 11671939 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIDRIVE MDXB Tahdistuskortti DRSB Julkaisuajankohta 0/2007 73 / FI Käsikirja SEW-EURODRIVE Driving the world

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PEL / PEL-M

KÄYTTÖOHJE PEL / PEL-M V2.0.0 (05.09.2014) 1 (6) KÄYTTÖÖNOTTO Asennus - Lähetin tulisi asentaa mittauskohdan yläpuolelle kondensoitumisongelmien välttämiseksi. - Kanavan ylipaine mitataan siten, että kanavan mittayhde yhdistetään

Lisätiedot

Käyttöohje MOVIMOT MD. Julkaisuajankohta 05/2006 GB810000 11471131 / FI

Käyttöohje MOVIMOT MD. Julkaisuajankohta 05/2006 GB810000 11471131 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIMOT MD GB810000 Julkaisuajankohta 05/2006 11471131 / FI Käyttöohje SEW-EURODRIVE Driving

Lisätiedot

PM10OUT2A-kortti. Ohje

PM10OUT2A-kortti. Ohje PM10OUT2A-kortti Ohje Dokumentin ID 6903 V3 13.4.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Esittely... 3 Kortti ja rekisterit... 3 Lähtöviestit... 4 Signaalien kytkeminen... 4 Käyttö... 4 Asetusten tekeminen...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TEHR LU / TEHR-M

KÄYTTÖOHJE TEHR LU / TEHR-M V1.0.7 (31.10.2013) 1 (5) YHTEENSOPIVT TUOTTEET TEHR LU TEHR LU-PU TEHR- TEHR--PU TEKNISET TIEOT Käyttöjännite Virrankulutus ittausalue (valitaan jumppereilla) Toiminnot Optiot Lähdöt Tiedonsiirto Tarkkuus

Lisätiedot

Painos. MOVIDRIVE MD_60A Absoluuttipaikoitus 03/2001. Käsikirja 10510230 / FI

Painos. MOVIDRIVE MD_60A Absoluuttipaikoitus 03/2001. Käsikirja 10510230 / FI MOVIDRIVE MD_60A Absoluuttipaikoitus Painos 0/00 Käsikirja 000 / FI SEW-EURODRIVE Tärkeää tietää... Järjestelmän kuvaus.... Sovellusalueet.... Sovellusesimerkkejä... 6 Suunnittelu... 7. Edellytykset...

Lisätiedot

Käyttöohjeen lisäosa Taajuusmuuttaja NORDAC 530E

Käyttöohjeen lisäosa Taajuusmuuttaja NORDAC 530E Käyttöohjeen lisäosa Taajuusmuuttaja NORDAC 530E paikoitusohjaimella (PosiCon-lisäkortilla) varustettuna BU 0510 FI GmbH & Co. KG NORDAC-taajuusmuuttajat Taajuusmuuttajakäyttöjen turvallisuutta ja käyttöä

Lisätiedot

Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan

Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan IEC standardin asettama vaatimus: IEC 60664-1:2007 Pienjänniteverkon laitteiden eristyskoordinaatio. Osa 1:Periaatteet, vaatimukset ja testit.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M V1.0 (19.02.2015) 1 (8) KÄYTTÖÖNOTTO Asennus - Lähetin tulisi asentaa mittauskohdan yläpuolelle kondensoitumisongelmien välttämiseksi. - Kanavan ylipaine mitataan siten, että kanavan mittayhde yhdistetään

Lisätiedot

Korjaus. Synkroniservomoottorit CMP40 CMP112, CMPZ71 CMPZ100 * _1116*

Korjaus. Synkroniservomoottorit CMP40 CMP112, CMPZ71 CMPZ100 * _1116* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *23069821_1116* Korjaus Synkroniservomoottorit CMP40 CMP112, CMPZ71 CMPZ100 Painos 11/2016 23069821/FI SEW-EURODRIVE Driving

Lisätiedot

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0 TRUST GAMER KIT PCI Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Gamer Kit PCI -tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tarvitaan jonkin verran kokemusta tietokoneista.

Lisätiedot

ASENNUS GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41

ASENNUS GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 ASENNUS GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 1. YLEISTÄ Tiedonsiirtoyksikkö TBLZ-1/2-1-3-41 on tarkoitettu GOLDilmankäsittelykoneeseen malleihin 4, A ja B. Yksikkö koostuu seuraavista osista: 1. 4-moduulinen standardikotelo

Lisätiedot

Tämä on PicoLog Windows ohjelman suomenkielinen pikaohje.

Tämä on PicoLog Windows ohjelman suomenkielinen pikaohje. Tämä on PicoLog Windows ohjelman suomenkielinen pikaohje. Asennus: HUOM. Tarkemmat ohjeet ADC-16 englanninkielisessä User Manual issa. Oletetaan että muuntimen kaikki johdot on kytketty anturiin, käyttöjännite

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PDX DIN kiskokiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 4 numeroinen LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

PR 3100 -SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ

PR 3100 -SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ PR 3100 SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ 3100V105 3114V101 FIN Yksiköitä voi syöttää 24 VDC ± 30 % jännitteellä suoraan johdottamalla tai johdottamalla maks. 130 yksikköä rinnakkain toisiinsa. 3405tehonliitäntäyksikkö

Lisätiedot

Käsikirja. Ohjelmoitava logiikka MOVI-PLC basic DHP11B.. Julkaisuajankohta 06/2006 FA37A100 11427531 / FI

Käsikirja. Ohjelmoitava logiikka MOVI-PLC basic DHP11B.. Julkaisuajankohta 06/2006 FA37A100 11427531 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut Ohjelmoitava logiikka MOVI-PLC basic DHPB.. FA7A Julkaisuajankohta 6/26 4275 / FI Käsikirja

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Korjaus. MOVIDRIVE MDR60A Takaisinsyöttö verkkoon. Julkaisuajankohta 02/ / FI

Korjaus. MOVIDRIVE MDR60A Takaisinsyöttö verkkoon. Julkaisuajankohta 02/ / FI Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut MOVIDRIVE MDR60A Takaisinsyöttö verkkoon Julkaisuajankohta 02/2006 11693932 / FI Korjaus SEW-EURODRIVE Driving the world Tärkeitä tietoja

Lisätiedot

1. Yleistä. 2. Ominaisuudet. 3. Liitännät

1. Yleistä. 2. Ominaisuudet. 3. Liitännät 1. Yleistä SerIO on mittaus ja ohjaustehtäviin tarkoitettu prosessorikortti. Se voi ohjemistosta riippuen toimia itsenäisenä yksikkönä tai tietokoneen ohjaamana. Jälkimmäisessä tapauksessa mittaus ja ohjauskomennot

Lisätiedot

Safety Integrated -turvatekniset perusratkaisut. Siemens Automation

Safety Integrated -turvatekniset perusratkaisut. Siemens Automation Safety Integrated -turvatekniset perusratkaisut Siemens Automation Itsenäisen koneen turvaratkaisu toteutetaan releellä, konetta ei ole kytketty väylään Select language Exit Sivu 2 Industry Sector Turvareleet

Lisätiedot

1 Korjaukset MOVIFIT -FC

1 Korjaukset MOVIFIT -FC Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *9988_5* Korjaus Hajautettu käyttölaitejärjestelmä MOVIFIT -FC Painos /05 9988/FI Korjaukset MOVIFIT -FC Tärkeitä tietoja

Lisätiedot

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin.

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. ASENTAJAN KÄSIKIRJA Jäspi Basic jäähdytyspaketti MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. Kaukora Oy 1 Sisällys Turvallisuustiedot... 3 1. Toimitus... 4 Toimitussisältö... 4 2. Muut asennuksessa

Lisätiedot

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. Korjaus MOVIFIT -SC

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. Korjaus MOVIFIT -SC Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Korjaus MOVIFIT -SC Julkaisuajankohta 01/2011 17069742 / FI 1 Täydennys / korjaus Yleiskatsaus 1 Täydennys / korjaus HUOM Käyttöohjeeseen

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PSX DIN kisko kiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 3 numeron LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

WinTraden päivitys- ja asennusohjeistus 2006-09-06

WinTraden päivitys- ja asennusohjeistus 2006-09-06 Sisällysluettelo Automaattisesta päivityksestä...1 Uuden version hakeminen...2 Laajennetut asetukset...3 Lataamisen aloittaminen...3 Latauksen päättäminen...5 Ohjelman asentamisesta...6 Kielen valinta...6

Lisätiedot

VLT 6000 HVAC vakiopaineen säädössä ja paine-erosäädössä. (MBS 3000, 0-10V)

VLT 6000 HVAC vakiopaineen säädössä ja paine-erosäädössä. (MBS 3000, 0-10V) VLT 6000 HVAC vakiopaineen säädössä ja paine-erosäädössä. (MBS 3000, 0-10V) 1 VLT 6000 HVAC Sovellusesimerkki 1 - Vakiopaineen säätö vedenjakelujärjestelmässä Vesilaitoksen vedenkysyntä vaihtelee runsaasti

Lisätiedot

dametric AGS-anturi HUOLTOKÄSIKIRJA AGS-XXX Service Manual FI.docx Lokakuu 12, 2010 / BL Sivu 1 (8)

dametric AGS-anturi HUOLTOKÄSIKIRJA AGS-XXX Service Manual FI.docx Lokakuu 12, 2010 / BL Sivu 1 (8) dametric AGS-anturi AGS-XXX Service Manual FI.docx Lokakuu 12, 2010 / BL Sivu 1 (8) Sisältö 1 Yleistä... 2 2 Anturin asennus ja poisto... 3 3 Kotelon ja putken välinen liitos... 4 4 Kärjen ja kotelon välinen

Lisätiedot

MASSER Loader V2.00. käyttö- ja asennusohje 5.5.2014

MASSER Loader V2.00. käyttö- ja asennusohje 5.5.2014 MASSER Loader V2.00 käyttö- ja asennusohje 5.5.2014 Masser Oy Tel. +358 400 904 500 BID No 0665142-9 Jämytie 1 Fax. +358 16 282 554 VAT No. FI06651429 FI-96910 Rovaniemi, Finland Domicile Rovaniemi OHJELMAN

Lisätiedot

GSM OHJAIN FF KÄYTTÖOHJE PLC MAX S03

GSM OHJAIN FF KÄYTTÖOHJE PLC MAX S03 GSM OHJAIN FF KÄYTTÖOHJE PLC MAX S03 TRIFITEK FINLAND OY 2012 V1.0 1. OHJELMISTO; ASENTAMINEN, KÄYTTÖ 1.1 Ohjelmiston asentaminen tietokoneeseen, Ajurin asentaminen Laitteen mukana toimitetaan muistitikulla

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti Johdanto Älä altista PU011-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU011-korttia

Lisätiedot

Asennus GOLDen GATE Lonworks FTT-10,

Asennus GOLDen GATE Lonworks FTT-10, Asennus GOLDen GATE Lonworks FTT10, TBLZ31141 ja TBLZ12141 1. Yleistä Tiedonsiirtoyksiköstä GOLDen GATE Lonworks on saatavana sarjoja eri GOLD ja COMPACTkoneversioiden liittämistä varten. Sarjoihin sisältyvät

Lisätiedot

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Ami Mouse Wireless 300 -tuotteen käyttäjille.voit liikkua hiiren avulla kaikissa lempisovelluksissasi

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Handsfree, bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Handsfree, bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31337686 Versio 1.2 Osa nro 31337677, 31310791, 31357750 Handsfree, bluetooth Volvo Car Corporation Handsfree, bluetooth- 31337686 - V1.2 Sivu 1 / 74 Materiaali

Lisätiedot

DumpDbox-ohjelmiston asennus- ja käyttöohjeet Sisällys

DumpDbox-ohjelmiston asennus- ja käyttöohjeet Sisällys DumpDbox-ohjelmiston asennus- ja käyttöohjeet Sisällys 1. Esittely... 2 2. Asennusohjeet... 2 3. Yleiskuva ohjelmistosta... 3 4. Tietojen siirtäminen D-Boxin avulla... 4 4.1. Piirturitiedostojen siirtäminen...

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD

TRUST WIRELESS KEYBOARD TRUST WIRELESS KEYBOARD Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard -tuotteen käyttäjille. Ota ongelmatilanteissa yhteyttä yhteen Trustin asiakaspalvelukeskuksista.

Lisätiedot

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC TUOTETIEDOT YLEISTÄ OUM6410C venttiilimoottori soveltuu hitaiden säätöprosessien ohjaamiseen, esim. lämmityspiirien säätöön. Venttiilimoottori ei tarvitse

Lisätiedot

111570SF-04 2014-06 CS60. Liitäntä- ja määritysopas Ohjausautomatiikka

111570SF-04 2014-06 CS60. Liitäntä- ja määritysopas Ohjausautomatiikka SF-0 0-0 CS0 Liitäntä- ja määritysopas Ohjausautomatiikka Liitännät CU0. Piirikortin asettelu Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P Liitännät ohjauspaneeleihin. Dip-kytkinasetus P Liitäntä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO RC-436

SISÄLLYSLUETTELO RC-436 Asennusohje AXCARD CR-36 Versio 3. Ver. 3. AXCARD SISÄLLYSLUETTELO RC-436 JOHDANTO... 4 YKSITTÄISEN KORTINLUKIJAN KÄYTTÖÖNOTTO... 4 ALUSTUS JA MUISTIN NOLLAUS... 4 VAIHTOEHTO. OHJELMOINTISALASANAN ASETUS...

Lisätiedot

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Tämän ohjeen kuvakaappaukset on otettu asentaessa ohjelmistoa Windows 7 käyttöjärjestelmää käyttävään koneeseen. Näkymät voivat hieman poiketa, jos sinulla on Windows

Lisätiedot

Electronisen nopeus ja matkamittarin kalibrointi laite huippunopeus muistilla.

Electronisen nopeus ja matkamittarin kalibrointi laite huippunopeus muistilla. Speedohealer V4 Electronisen nopeus ja matkamittarin kalibrointi laite huippunopeus muistilla. 1. Esipuhe Onnittelemme sinua Speedohealer laitteen oston johdosta. HealTech Electronics Ltd. on omistautunut

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard & Mouse -tuotteiden käyttäjille. Jos kaipaat lisäapua, voit ottaa yhteyttä

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Käyttöohje BTGP-38KM Bluetooth GPS Data Logger V1.0

Käyttöohje BTGP-38KM Bluetooth GPS Data Logger V1.0 Käyttöohje BTGP-38KM Bluetooth GPS Data Logger V1.0 I Johdanto 1. Yhteenveto BTGP-38KM Data Logger yhdistää kehittyneet Bluetooth- ja GPS-teknologiat yhteen tuotteeseen. Bluetooth-teknologia mahdollistaa

Lisätiedot

Vinkkejä Danfoss VLT Taajuusmuuttajan käyttöön

Vinkkejä Danfoss VLT Taajuusmuuttajan käyttöön Danfoss Vinkkejä Vinkkejä Danfoss VLT Taajuusmuuttajan käyttöön 1 Vinkkejä Danfoss VLT taajuusmuuttajien käyttöön... 2 1.1 Pikanäppäimet... 2 1.2 Helppokäyttö toiminnot... 3 1.3 Q1 Oma valikon käyttö...

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ c-1

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ c-1 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ-01-10-c-1 1234 Trafo 1.8VA Relay NC/ S1 S2 S3 S4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Constant Pressure Controller L1 MO-500 N FLÄKT 23~ 0-500 Pa 50/60Hz SUPPLY 1 x

Lisätiedot

Käsikirja. MOVITRAC B Turvallinen pysäytys Sovellukset. Julkaisuajankohta 06/ / FI

Käsikirja. MOVITRAC B Turvallinen pysäytys Sovellukset. Julkaisuajankohta 06/ / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut Turvallinen pysäytys Sovellukset Julkaisuajankohta 06/007 687 / FI Käsikirja SEW-EURODRIVE Driving the world

Lisätiedot

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU006V2 Sweex 2-porttinen PCI-sarjakortti Johdanto Älä altista PU006V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU006V2-korttia erittäin

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps Johdanto Älä altista Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitinta 200 Mbps äärilämpötiloille. Älä aseta tuotetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä.

Lisätiedot

Mac. Valmistelut. Mac

Mac. Valmistelut. Mac Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

* _1115* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut. Korjaus. Hajautettu käyttölaiteohjaus MOVIFIT -MC

* _1115* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut. Korjaus. Hajautettu käyttölaiteohjaus MOVIFIT -MC Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *977_5* Korjaus Hajautettu käyttölaiteohjaus MOVIFIT -MC Painos /05 977/FI Korjaukset MOVIFIT -MC Pistoliitinten X70F, X7F

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

Lumon tuotekirjaston asennusohje. Asennus- ja rekisteröintiohje

Lumon tuotekirjaston asennusohje. Asennus- ja rekisteröintiohje Lumon tuotekirjaston asennusohje Asennus- ja rekisteröintiohje 1. Sisältö 1. Asennuspaketin lataaminen 4 2. Zip-tiedoston purkaminen ja sovelluksen asentaminen 4 3. Sovelluksen rekisteröiminen 7 4. Sisällön

Lisätiedot

* _1216* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut. Korjaus. Synkroniservomoottorit CFM71 CFM112

* _1216* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut. Korjaus. Synkroniservomoottorit CFM71 CFM112 Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *23045833_1216* Korjaus Synkroniservomoottorit CFM71 CFM112 Painos 12/2016 23045833/FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

Käyttöohje. MOVIMOT energiansäästömoottoreille. Julkaisuajankohta 10/2005 GC / FI

Käyttöohje. MOVIMOT energiansäästömoottoreille. Julkaisuajankohta 10/2005 GC / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIMOT energiansäästömoottoreille GC110000 Julkaisuajankohta 10/05 11402733 / FI Käyttöohje

Lisätiedot

Microsoft Security Essentials (MSE) asennuspaketin lataaminen verkosta

Microsoft Security Essentials (MSE) asennuspaketin lataaminen verkosta Etusivu > Tietohallintokeskus > Ohjeet > Tutoriaalit > Virustorjunta (Microsoft Security Essentials) Virustorjunta (Microsoft Security Essentials) Ohjeet Microsoft Security Essentials -virustorjuntaohjelman

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. Imuriohjain

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. Imuriohjain ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Imuriohjain IMURIOHJAIN v091210a Yleistä Ariterm 25+ ja 35+-kattilaan on asennettu vakiovarusteena savukaasupuhallin. Puhallintoimitukseen kuuluu ohjainyksikkö, joka ajaa imuria

Lisätiedot

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 Laser 635 nm IP 54 auto man man AquaPro DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 LV 121 LT 128 RO 135 BG 142 GR 149 58 Lue käyttöohje kokonaan.

Lisätiedot

Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT

Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT FI.TBIQ2480.130225 Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT 1. Yleistä IQnomic plus -moduulia käytetään lisätoimintoihin, joiden tulot ja lähdöt eivät sisälly vakiona koneen ohjausyksikköön.

Lisätiedot

Asennusohje Viritettävä terrestiaalipäävahvistin HMB 6. SSTL n:o 75 631 26 ULA-VHF I, VHF III, 6 x UHF ja AUX

Asennusohje Viritettävä terrestiaalipäävahvistin HMB 6. SSTL n:o 75 631 26 ULA-VHF I, VHF III, 6 x UHF ja AUX Asennusohje Viritettävä terrestiaalipäävahvistin SSTL n:o 75 631 26 ULA-VHF I, VHF III, 6 x UHF ja AUX I. Käyttötarkoitus Päävahvistin on valmistettu kansainvälisten laatustandardien mukaisesti ja se täyttää

Lisätiedot

TKT224 KOODIN KOON OPTIMOINTI

TKT224 KOODIN KOON OPTIMOINTI - 1 - Laboratoriotyö TKT224 Oppimäärä: Ammattiaineiden laboraatiot Kurssi: Tietokonetekniikan laboraatiot Laboratoriotyö: TKT224 KOODIN KOON OPTIMOINTI Teoriakurssi, johon työ liittyy: Työn laatijat: T.Laitinen

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

Palautuslaite Boomerang ZHR

Palautuslaite Boomerang ZHR Boomerang palautuslaitteen avulla yksi mies voi käyttää listoituskoneita ja/tai muita koneita ja laitteita puuntyöstössä. Ominaisuudet Arvot Työkappaleen mitat ilman kääntöyks. (mm) Pituus min. 300 max.

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Langattomien kauko-ohjainten WR-1/WR-R10 laiteohjelman päivittäminen

Langattomien kauko-ohjainten WR-1/WR-R10 laiteohjelman päivittäminen Langattomien kauko-ohjainten WR-1/WR-R10 laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä oppaassa kerrotaan, kuinka päivitetään laiteohjelma langattomiin kauko-ohjaimiin WR-1 ja

Lisätiedot

HELLO. EZ3600 Aloitusopas. TMR Tracker -ruokinnanhallintaohjelma. D3699-FI Rev E Tammikuu 14. Ft. Atkinson, Wisconsin USA

HELLO. EZ3600 Aloitusopas. TMR Tracker -ruokinnanhallintaohjelma. D3699-FI Rev E Tammikuu 14. Ft. Atkinson, Wisconsin USA EZ600 Aloitusopas TMR Tracker -ruokinnanhallintaohjelma HELLO Ft. Atkinson, Wisconsin USA Panningen, Hollanti www.digi-star.com Tammikuu Tekijänoikeus Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän käyttöohjeen tai

Lisätiedot

Nokeval No 280701. Käyttöohje. Tekstinäyttö 580-ALF

Nokeval No 280701. Käyttöohje. Tekstinäyttö 580-ALF Nokeval No 28070 Käyttöohje Tekstinäyttö 580-ALF Nokeval Oy Yrittäjäkatu 2 3700 NOKIA Puh. 03-342 4800 Fax. 03-342 2066 2 Kenttänäytttösarja 580 sarjaviesteille 5820 580 Sarjaviesti RS-232 tai RS-485 PC

Lisätiedot

DCU RM1 VAL0100517 / SKC9103180 DISPLAY AND CONTROL UNIT RMS-MITTAUSJÄRJESTELMÄLLE KÄSIKIRJA. DCU-RM1 FI.docx 2001-11-02 / BL 1(9) metso

DCU RM1 VAL0100517 / SKC9103180 DISPLAY AND CONTROL UNIT RMS-MITTAUSJÄRJESTELMÄLLE KÄSIKIRJA. DCU-RM1 FI.docx 2001-11-02 / BL 1(9) metso DCU RM1 VAL0100517 / SKC9103180 DISPLAY AND CONTROL UNIT RMS-MITTAUSJÄRJESTELMÄLLE KÄSIKIRJA metso FI.docx 2001-11-02 / BL 1(9) SISÄLTÖ 1. KOMPONENTTIEN SIJAINTI 2. KUVAUS 3. TEKNISET TIEDOT 5. ASETUS

Lisätiedot

Liitäntäkaapelin CA-42 pika-asennusohje

Liitäntäkaapelin CA-42 pika-asennusohje Liitäntäkaapelin CA-42 pika-asennusohje 9234594 2. painos Nokia, Nokia Connecting People ja Pop-Port ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Copyright 2005 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto

Lisätiedot

KIITOS RICA OPTIMOINTIOHJELMAN VALITSEMISESTA

KIITOS RICA OPTIMOINTIOHJELMAN VALITSEMISESTA KIITOS RICA OPTIMOINTIOHJELMAN VALITSEMISESTA Asennusohjeiden sisältö 1. RICA optimointiohjelmoinnin periaate isoftloaderilla... 2 2. RICA isoftloader toimituspaketin sisältö... 3 3. isoftloader Sync-ohjelmiston

Lisätiedot

Ohjelmoitava päävahvistin WWK-951. Anvia TV Oy Rengastie Seinäjoki

Ohjelmoitava päävahvistin WWK-951. Anvia TV Oy Rengastie Seinäjoki Ohjelmoitava päävahvistin WWK-951 Käyttöohje Anvia TV Oy Rengastie 10 60100 Seinäjoki 020 7420 100 Sisällysluettelo 1. Yleistä tietoa... 2 2. Liitännät ja toiminnat... 3 3. Painikkeet... 3 3. Painikkeet...

Lisätiedot

Nämä ohjeet sisältävät tietoja laitteen käytöstä ja ne on säilytettävä laitteen yhteydessä. Elektrodikattilat

Nämä ohjeet sisältävät tietoja laitteen käytöstä ja ne on säilytettävä laitteen yhteydessä. Elektrodikattilat Nämä ohjeet sisältävät tietoja laitteen käytöstä ja ne on säilytettävä laitteen yhteydessä. Elektrodikatt Aakkosnumeerinen näyttömoduuli Käyttöopas 2. painos Asennukset maissa, joita EY-direktiivit koskevat:

Lisätiedot

Lisäys käyttöohjeeseen

Lisäys käyttöohjeeseen DFIA lisäkortin asentaminen Painos: 0/000 05 33x / fi Tämä tiedote ei korvaa varsinaista käyttöohjetta! Asennuksen ja käyttöönoton saa suorittaa vain sähköalan ammattilainen tapaturmanehkäisymääräyksiä

Lisätiedot

Korjaus käsikirjaan. MOVIMOT MM..D Toiminnallinen turvallisuus Sallittujen laiteyhdistelmien laajennus

Korjaus käsikirjaan. MOVIMOT MM..D Toiminnallinen turvallisuus Sallittujen laiteyhdistelmien laajennus Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Korjaus käsikirjaan MOVIMOT MM..D Toiminnallinen turvallisuus Sallittujen laiteyhdistelmien laajennus Julkaisuajankohta 11/2013 20258267

Lisätiedot

Selvitysraportti. MySQL serverin asennus Windows ympäristöön

Selvitysraportti. MySQL serverin asennus Windows ympäristöön Selvitysraportti MySQL serverin asennus Windows ympäristöön IIO30200 / Jouni Huotari Arto Sorsa / F3900 CREATIVE COMMONS LISENSOITU http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/1.0/fi/ 26.4.2010 1 SISÄLTÖ

Lisätiedot

-Motorracing Electronics WB-NÄYTTÖ KÄYTTÖOHJE. WB-näyttö Käyttöohje v1.0 12/2011 1/7

-Motorracing Electronics WB-NÄYTTÖ KÄYTTÖOHJE. WB-näyttö Käyttöohje v1.0 12/2011 1/7 WB-NÄYTTÖ KÄYTTÖOHJE 1/7 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1. SPESIFIKAATIO...3 2. ASENNUS... 4 2.1. MEKAANINEN ASENNUS...4 2.2. SÄHKÖINEN ASENNUS...4 3. KÄYTTÖOHJE... 6 3.1. INNOVATE LC-1 OHJELMOINTI...6

Lisätiedot

CEM DT-3353 Pihtimittari

CEM DT-3353 Pihtimittari CEM DT-3353 Pihtimittari Sivu 1/5 CEM DT-3353 Pihtimittari Ongelma Mittarin ohjelmisto ilmoittaa NO DATA vaikka tiedonsiirtokaapeli on kytketty tietokoneen ja mittarin välille, mittarissa on virta päällä

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU013-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU013-korttia

Lisätiedot

MONITOIMIMOOTTORI EAM-30-MT EAM-52-MT ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

MONITOIMIMOOTTORI EAM-30-MT EAM-52-MT ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE MONITOIMIMOOTTORI EAM-30-MT EAM-52-MT ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Kaytto_ohje_EAM_A5_ver2 1. Yleistä Monitoimi venttiilimoottori tarkoittaa, että samassa laitteessa on useita toimintatapoja. Sopivat toimintatavat

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Maha Eurosystem jarrulaskentaohjelman asennusohje versio 7.20.026

Maha Eurosystem jarrulaskentaohjelman asennusohje versio 7.20.026 2012 Tecalemit Oy Seppo Koskivuori Maha Eurosystem jarrulaskentaohjelman asennusohje versio 7.20.026 Vaatimukset: - tietokone (PC), jossa vapaa USB portti - käyttöjärjestelmä Windows XP, Vista tai Windows

Lisätiedot

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto:

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Ennen vanhan puhelimesi käytöstä poistoa, pidäthän huolen, että olet synkronisoinut yhteystietosi Exchange palvelimelle! iphone 4 yhdellä silmäyksellä Purettuasi

Lisätiedot

Hätäkutsujärjestelmä on kaapeloitu kutsujärjestelmä joka koostuu seuraavista laitteista: Merkkivalo (LS)

Hätäkutsujärjestelmä on kaapeloitu kutsujärjestelmä joka koostuu seuraavista laitteista: Merkkivalo (LS) Hätäkutsupakkaus Tyyppi: 5200 xx Pakkaus koostuu: erkkivalo Tyyppi: 5203 xx Vetonarupainike Tyyppi: 5202 xx Sammutuspainike Tyyppi: 5201 xx Teholähde Tyyppi: 5204 xx Täydentävät tuotteet (eivät kuulu toimitukseen):

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

Käyttöohjeen korjaus MOVITRAC LTP

Käyttöohjeen korjaus MOVITRAC LTP Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelutt Käyttöohjeen korjaus MOVITRAC LTP Julkaisuajankohta 06/2009 16820142 / FI SEW-EURODRIVE Driving the world MOVITRAC LTP:n käyttöohjeen

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

1. Yleistä. Kuva 1. Graafinen ohjauspaneeli LCD-näytöllä. Taajuusmuuttajan tila. Panel Ready. 3 Motor Current 3.4 A PAINONÄPPÄIMET

1. Yleistä. Kuva 1. Graafinen ohjauspaneeli LCD-näytöllä. Taajuusmuuttajan tila. Panel Ready. 3 Motor Current 3.4 A PAINONÄPPÄIMET VACON CX/CXL/CXS Graafinen ohjauspaneeli Sivu 1 1. Yleistä Taajuusmuuttajan tila Panel / Remote = Aktiivinen ohjauspaikka Ready = Syöttöjännitte on kytketty ja taajuusmuuttaja on valmis käyttöön Fault

Lisätiedot

LevelOne PLI-2030. Asennusohje. 200Mbps HomePlug AV Ethernet-silta. Versio 07.04.12ish

LevelOne PLI-2030. Asennusohje. 200Mbps HomePlug AV Ethernet-silta. Versio 07.04.12ish LevelOne PLI-2030 200Mbps HomePlug AV Ethernet-silta Asennusohje Versio 07.04.12ish Esittely LevelOne 200Mbps HomePlug AV Ethernet-sillan avulla voit kytkeä mitkä tahansa Ethernet-liitännällä varustetut

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Kytkinmoduuli 1289 00

Käyttöohjeet. Kytkinmoduuli 1289 00 Käyttöohjeet Kytkinmoduuli 1289 00 Sisällysluettelo 2 Laitekuvaus...3 Käyttölaitteet ja näytöt...4 Liittimet...7 Asennus...8 Käyttötilan asetus...9 Käyttötilan vaihto ohjelmoinnin jälkeen...10 Ohjelmointiohjeita...11

Lisätiedot

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ- 1-75, SILVER C

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ- 1-75, SILVER C Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ- 1-75, SILVER C 1. Yleistä Käsipäätettä käytetään SILVER C:n moottoriparametrien asettamiseen. 2. Asennus Käsipääte voidaan ripustaa mukana toimitettuun

Lisätiedot

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0 Voodoo Dragon 2 Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot