Suojarele REX 521. Käyttöohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suojarele REX 521. Käyttöohje"

Transkriptio

1 Suojarele REX 521

2

3 1MRS MUM Julkaistu: Versio: E/ Suojarele REX 521 Sisällysluettelo 1. Tästä ohjekirjasta Tekijänoikeudet Tavaramerkit Yleistä Lyhenteet Viitteet Dokumentin versiot Turvallisuusmääräykset Johdanto REX 521 -suojarele Ohjeet Käyttöliittymän (HMI) ominaisuudet Painikkeet Käyttökielen valinta Salasanat Taustavalo Kontrasti Näyttötesti Primääriarvojen valinta Optisesti erottava sarjaliikenneportti Valikkokaavio Mittausnäkymä Tapahtumavalikko Käsiohjaus Paikallis-/kaukokäyttötilan valinta Katkaisijan ohjaus Parametrien asettelu Bittimaskien asettelu Indikointi-ilmoitukset Toimintailmoitukset Itsevalvonta Kunnonvalvonta Toimintamerkit Vihreä toimintamerkki (READY) Keltainen toimintamerkki (START) Punainen toimintamerkki (TRIP) Hälytysvalodiodit Hälytysvalodiodit Copyright 2004 ABB Oy, Sähkönjakeluautomaatio, Vaasa, FINLAND 3

4 REX 521 Suojarele 1MRS MUM 5. Koestustila I/O-testi IRF-testi Toimilohkotesti Aakkosellinen hakemisto

5 1MRS MUM Suojarele REX Tästä ohjekirjasta 1.1. Tekijänoikeudet 1.2. Tavaramerkit 1.3. Yleistä Tämän asiakirjan tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. ABB Oy ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esiintyvistä mahdollisista virheistä. ABB Oy ei ole missään tapauksessa vastuussa minkäänlaisista tämän asiakirjan käytöstä aiheutuvista seurannaisvahingoista tai välittömistä, välillisistä tai epäsuorista vahingoista, eikä ABB Oy ole vastuussa tässä asiakirjassa kuvattujen ohjelmistojen tai laitteiden käytöstä aiheutuvista välillisistä tai satunnaisista vahingoista. Tätä asiakirjaa tai sen osia ei saa kopioida tai jäljentää ilman ABB Oy:n kirjallista lupaa, eikä sen sisältöä siten saa jakaa kolmansille osapuolille tai käyttää muuten luvattomasti. Tässä asiakirjassa kuvatut ohjelmistot ja laitteet ovat lisenssinvaraisia ja niitä voidaan käyttää, kopioida tai julkistaa vain lisenssin sallimin ehdoin. Copyright 2004 ABB Oy Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä asiakirjassa mainitut tuotenimet ovat yritystensä omistamia tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tämän ohjeen tarkoitus on antaa käyttäjälle perustietoa REX 521 -suojareleestä, Revisio E, ja yksityiskohtaisia ohjeita käyttöliittymän (HMI) käytöstä. Releen uudet ominaisuudet esitellään ohjekirjassa REX 521 Tekninen ohje, yleistä (katso Viitteet sivulla 6). 5

6 REX 521 Suojarele 1MRS MUM 1.4. Lyhenteet CBFP CT HMI HSPO IRF LCD PO RS SO VD VT katkaisijavikasuoja virtamuuntaja käyttöliittymä nopea ohjauslähtö sisäinen vika nestekidenäyttö ohjauslähtö Rogowski-sensori signaalilähtö jännitteenjakaja jännitemuuntaja 1.5. Viitteet REX 521:lle tarkoitetut manuaalit Tekninen ohje, vakiokonfiguraatiot 1MRS Tekninen ohje, yleistä 1MRS MUM Asennusohjeet 1MRS MUM Technical Descriptions of Functions (CD-ROM) 1MRS MCD Modbus Remote Communication Protocol for REX 521, Technical Description 1MRS DNP 3.0 Remote Communication Protocol for REF 54_ and REX 521, Technical Description 1MRS REX 521:lle tarkoitetut parametri- ja tapahtumalistat Parameter List for REX 521 Event List for REX 521 General Parameters for REX 521 Interoperability List for REX 521 1MRS RTI 1MRS RTI 1MRS RTI 1MRS RTI Työkalukohtaiset manuaalit CAP505 Installation and Commissioning Manual 1MRS MEN CAP 505 Operator s Manual 1MRS MEN CAP 505 Protocol Mapping Tool, Operator s Manual 1MRS Tools for Relays and Terminals, User s Guide 1MRS MUM CAP 501 Installation and Commissioning Manual 1MRS MEN CAP 501 Operator s Manual 1MRS MUM 6

7 1MRS MUM Suojarele REX Dokumentin versiot Versio Revisionumero Päivämäärä Historia D Kuvia päivitetty luvun taulukoissa Muutoksia lukujen ja taulukoissa Varoitusteksti lisätty lukuun 4.1. (Suomenkielinen versio D vastaa englanninkielistä versiota E/ ) E Korjaus turvallisuusmääräyksiin (Muilta osin suomenkielinen versio E vastaa englanninkielistä versiota E/ ) 1.7. Turvallisuusmääräykset! Koskettimissa saattaa esiintyä vaarallisia jännitteitä, vaikka syöttöjännite on kytketty pois. Kansallisia ja paikallisia sähköturvallisuusmääräyksiä on aina noudatettava. Tuote sisältää sähköstaattisille purkauksille herkkiä komponentteja. Siksi elektroniikkakomponenttien turhaa koskettamista tulee välttää. Releen runko on maadoitettava huolellisesti. Asennukset saa suorittaa ainoastaan siihen valtuutettu henkilö. Turvallisuusmääräysten laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia, henkilövahinkoja tai vakavia materiaalisia vahinkoja. Jos releen takana oleva suojaussinetti rikotaan luvatta, takuu ei ole enää voimassa eikä laitteen oikeaa toimintaa voida taata. 7

8 REX 521 Suojarele 1MRS MUM 2. Johdanto 2.1. REX 521 -suojarele Suojarele REX 521 on tarkoitettu keskijänniteverkon suojaukseen, ohjaukseen, mittaukseen ja valvontaan. Tyypilliseen sovellukseen sisältyvät tulevien ja lähtevien syöttöjohtojen sekä ala-asemien suojaus. Suojareleessä on mittaustulot tavallisille virtamuuntajille ja jännitemuuntajille. Saatavilla on myös laitteistoversio, jossa on virta- ja jännitesensoritulot. Suojareleen tehokkuus perustuu moniprosessoripohjaiseen laiteympäristöön. Käyttöliittymä (HMI) käsittää nestekidenäytön, jonka erilaiset näkymät tekevät paikallisen käytön helpoksi ja antavat käyttäjälle tietoja indikointi-ilmoitusten avulla. Ajan tasalla olevaa teknologiaa on käytetty sekä laitteistossa että ohjelmistoratkaisuissa. Suojarele REX 521 on osa ABB:n sähkönjakeluautomaatioon tarkoitettua automaatiojärjestelmää ja laajentaa sen käyttömahdollisuuksia ja joustavuutta edelleen. 8

9 1MRS MUM Suojarele REX Ohjeet 3.1. Käyttöliittymän (HMI) ominaisuudet Navigointipainikkeet, C-painike (tyhjennä/peru/kuittaa) ja E-painike (valitse/ vahvista) Käyttökielen valinta Salasanoilla suojatut asetteluarvot Näytön taustavalo Näytön kontrastin säätö Näyttötesti Primääriarvojen valinta Optisesti erottava sarjaliikenneportti Kolme toimintamerkkiä Kahdeksan ohjelmoitavaa hälytysvalodiodia 9

10 REX 521 Suojarele 1MRS MUM REX READY START TRIP C E REX 521_face_a 8 9 Kuva Käyttöliittymän (HMI) etunäkymä 1. Hälytysvalodiodit 2. Toimintamerkki: Laukaisu, katkaisijavikasuoja (CBFP) 3. Toimintamerkki: Havahtuminen, lukitus 4. Toimintamerkki: Valmius, sisäinen vika (IRF), koestustila 5. Nestekidenäyttö (LCD) 6. Optinen PC-liitin 7. Navigointipainikkeet 8. C-painike 9. E-painike 10

11 1MRS MUM Suojarele REX Painikkeet Suojarelettä voidaan ohjata käyttöliittymän painikkeilla. Lyhyt [ ]- (ylös) tai [ ]-painikkeen (alas) painallus merkitsee sitä, että valikoissa siirrytään yksi askel ylös- tai alaspäin. Parametriasettelussa lyhyt painallus merkitsee parametrin arvon muuttamista ylös- tai alaspäin minimiaskeleen verran. Jos osoitin on valikon ylimmällä rivillä, se ei siirry alimmalle riville [ ]-painiketta painamalla; osoitin ei myöskään siirry alimmalta riviltä ylimmälle painamalla [ ]-painiketta. Kun[ ]- tai [ ]-painiketta painetaan pitkään, selaus tapahtuu nopeammin kuin painamalla lyhyesti monta kertaa. Navigointipainikkeet ylös vasen oikea alas Tilanasettelupainikkeet C E kuittaa/kumoa hyväksy Nav_Butt Kuva Käyttöliittymän painikkeet Seuraavassa taulukossa selitetään lyhyesti painikkeiden toiminnot. Taulukko Painikkeet Ylös-/alasnavigointipainikkeet Vasen-/oikeanavigointipainikkeet Näitä painikkeita käytetään: siirryttäessä valikoissa ylös ja alas aktiivisten parametriarvojen muuttamiseen aseteltaessa haluttu arvo valitulle parametrille Näitä painikkeita käytetään: siirryttäessä valikoissa vasemmalta oikealle tai päinvastoin valittaessa parametrin/merkkijonon aseteltava merkki C-painike E-painike C E Tätä painiketta käytetään: siirryttäessä asettelutilasta pois palattaessa jostakin alavalikosta päävalikkoon kuittaamaan indikointi-ilmoitukset kuittaamaan tapahtumat, kun tapahtumanäkymä on valittuna (paina 2 s) kuittaamaan hälytysvalodiodit, kun päänäkymä on valittuna (paina 2 s) palauttamaan lähtöreleet, joilla on itsepito (paina 5 s) Tätä painiketta käytetään, kun halutaan päästä parametrin asettelutilaan vahvistaa aseteltavan parametrin uusi arvo yhdistettynä [ ]- tai [ ]-painikkeeseen, kun halutaan säätää näytön kontrastia 11

12 REX 521 Suojarele 1MRS MUM Taulukko Painikkeet (jatkoa) C- ja E-painikkeet yhdessä C & E Näitä painikkeita painetaan samanaikaisesti 5 s käytössä olevien toimilohkojen tapahtumien ja itsepitävien lähtöreleiden kuittaamiseen ja rekisteröityjen arvojen nollaamiseen häiriötallentimen tietojen poistamiseen Käyttökielen valinta PÄÄVALIKKO RYHMÄVALIKKO ALIRYHMÄVALIKKO PARAMETRIVALIKKO Protection ABB Configuration Analog scales Communication Digital Inputs General Hardware Software Identification = REX 521 Active language = Suomi Display Control General Cond. monit. Measurements Power Quality Tests Configuration LangSel Kuva Käyttökielen valinta, lähtökielenä englanti 1. Valitse [ ]- ja [ ]-painikkeilla Configuration\General\Software\ Active language. 2. Paina [E]-painiketta kunnes näytön toinen rivi alkaa vilkkua. Valitse [ ]- tai [ ]- painikkeella haluttu kieli, esim. Suomi. 3. Vahvista valinta painamalla [E]-painiketta vielä kerran tai peruuta valinta painamalla [C]-painiketta. Kielen valinnan jälkeen näytön valikot näkyvät uudella kielellä. Valinta pysyy voimassa myös syöttöjännitekatkoksen jälkeen. 12

13 1MRS MUM Suojarele REX Salasanat ABB Suojaus Ohjaus Kunnonvalvonta Mittaukset Sähkönlaatu Kommunikaatio Kommun.asettelut Takaportti Kommun.asettelut DNP 3.0 IEC 103 LON MODBUS SPA ETU SPA TAKA SPA-osoite = 001 Siirtonopeus = 9600 bps Orjan tilatieto =1 Koestukset Konfigurointi Konfigurointi AL mittakaavat Kommunikaatio Digitaalitulot Näyttö Salasana MMI = 999 PWmenu_b Kuva Salasanavalikot Asetteluarvot voidaan suojata salasanoilla. Kahdesta salasanasta toinen suojaa käyttöliittymän asetteluarvot ja toinen sarjaliikenteen kautta tehdyt asettelut. Sarjaliikenteen salasanan oletusarvo on 001 ja käyttöliittymän 999. Käyttöliittymän salasana tulee aktiiviseksi vasta kun sen oletusarvo on muutettu toiseksi. Kun salasana on muutettu, rele vaatii salasanan joka kerta, kun [E]-painiketta painetaan jossakin asetteluarvovalikossa. Kun oikea salasana on annettu, se pysyy aktiivisena, kunnes näyttö palaa lepotilaan esiasetellun ajan kuluttua. Käyttöliittymän salasanasuojaus voidaan poistaa vaihtamalla salasana takaisin oletusarvoon 999. Jos käyttöliittymän salasana on unohtunut, se voidaan katsoa ja vaihtaa sarjaliikenteen avulla Taustavalo Näytön taustavalo on normaalisti sammuneena. Kun jotakin etupaaneelin painiketta painetaan, taustavalo syttyy automaattisesti ja paneeli on valmis toimintaan. Taustavalo syttyy näyttötestiä varten, kun releeseen kytketään virta päälle. Taustavalo sammuu esiasetellun ajan kuluttua (5 min), ellei etupaaneelin painikkeita ole käytetty sinä aikana. Vaihdettaessa paikallis- ja kaukokäyttötilan välillä digitaalitulon avulla, taustavalo syttyy kymmeneksi sekunniksi Kontrasti Näytön kontrasti on luettavuuden säilyttämiseksi lämpötilakompensoitu, eli kontrasti säätyy automaattisesti lämpötilan mukaan. Parhaan luettavuuden takaamiseksi kontrastia voidaan säätää. Painikkeen [E] painaminen samanaikaisesti [ ]- tai [ ]-painikkeen kanssa joko lisää tai vähentää kontrastia. 13

14 REX 521 Suojarele 1MRS MUM Lisää Paina E ja Vähennä Contr Kuva Näytön kontrastin säätäminen Näyttötesti Näytön kontrastia voidaan säätää kaikissa muissa valikoissa, paitsi asetteluvalikoissa, joissa [E]-painiketta käytetään siirryttäessä asettelumoodiin. Valittu kontrastiarvo tallennetaan pysyväismuistiin ja näin valittu arvo on voimassa syöttöjännitekatkoksen jälkeenkin. Kun syöttöjännite kytketään päälle, taustavalo syttyy ja laite suorittaa lyhyen näyttötestin. Näyttötesti käsittää toimintamerkkien ja näytön toiminnan. Toimintamerkkien testissä kaikki toimintamerkit syttyvät samanaikaisesti, samalla kun näytössä on kaksi kuviota, joiden avulla kaikki näytön pikselit aktivoidaan. Testin jälkeen näyttö palautuu normaalitilaan. Näyttötesti voidaan myös käynnistää valikosta Konfigurointi\Näyttö\ Näyttötesti ja valitsemalla parametri Näyttötesti, katso luku Valikkokaavio sivulla Primääriarvojen valinta Asetteluarvot, tulotiedot ja tallennetut arvot, jotka on sidottu johonkin suureeseen, on luettavissa suoraan virta- ja jännitearvoina. Jotta releessä olisi tiedot siitä, miten muuntaa primääriarvot muotoon arvot/yksikkö, on mittauslaitteita (virtamuuntaja, jännitemuuntaja, jännitteenjakaja, Rogowski-sensori) kuvaavat arvot aseteltava tarkasti. 1. Siirry parametriin Konfigurointi\Näyttö\Primääriarvot ja valitse Primääriarvot oletusarvona olevan Arvot/yksikkö sijasta. 2. Siirry valikkoon Konfigurointi\Mittauslaitteet ja syötä tiedot kaikista releeseen kytketyistä virtamuuntajista, jännitemuuntajista, jännitteenjakajista ja Rogowski-sensoreista. Tietoa suojattavan yksikön nimellisarvojen asettelusta sekä mittauslaitteiden tekniset tiedot löytyvät ohjekirjasta Tekninen ohje, yleistä (katso Viitteet sivulla 6) Optisesti erottava sarjaliikenneportti Suojareleen etupaneelissa on optinen sarjaliikenneliitin. Liitintä käytetään, kun rele ohjelmoidaan PC:n avulla RS-232-optokaapelin (tyyppi 1MKC ) kautta. 14

15 1MRS MUM Suojarele REX Valikkokaavio Valikkokaavion alarakenteen sisältö voi vaihdella releen konfiguraation mukaan. Päävalikon rakenne pysyy kuitenkin aina samana. PÄÄVALIKKO RYHMÄVALIKKO ALARYHMÄVALIKKO PARAMETRIVALIKKO ABB Mitatut arvot IL1-A 25.0 IL2-A 25.0 IL3-A 25.0 Io-A 5.0 Keskiarvot IL1-A 25.0 IL2-A 25.0 IL3-A 25.0 jne. Tapahtumat 14 Tallennettu 3I>> : LAUKAISU L1, L2, L3 3I>> : HAVAHTUMINEN L1, L2, L3 3I>> :LAUKAISU L1, L2, L3 3I>> : HAVAHTUMINEN L1, L2, L :32: :10: :10: :10: Suojaus Suojaus 3I2f> 3I> 3I>> 3I>>> Io> Io>> jne. 3I> Voim.olevat aset Asetteluryhmä 1 Asetteluryhmä 2 Ohjausasettelu Tulotiedot Lähtötiedot Rekist. arvot1 Rekist. arvot2 Rekist. arvot3 Toimintamoodi = Ei käytössä Havahtumisvirta = 0.10 x In Toimintaviive = 0.05 s Aikakerroin = 0.05 Päivämäärä Aika 08:32: Siirto Kesto = 0.1s Ohjaus Manual control Ohjaus Yleinen I<-->O CB1 I<-->O IND1 I<-->O IND2 I<-->O POS I<-->O CB1 Voim.olevat aset Ohjausasettelu Tulotiedot Lähtötiedot Rekist.arvot 1 Kiinteä pulssi =Vaiht. pulssi Pakotettu pulssi =Pakotettu pulssi Tapahtumaviive = s jne. Kunnonvalvonta Kunnonvalvonta 3I MCS CB wear TCS jne. 3I MCS Ohjausasettelu Tulotiedot Lähtötiedot Rekist. arvot1 Rekist. arvot2 Rekist. arvot3 Toimintamoodi = käytössä Virran valinta = L1 & L2 & L3 Yläraja = 12% ln jne. Mittaukset Sähkön laatu Koestukset Konfigurointi Mittaukset 3I DREC Io Sähkön laatu PQ 3Inf Koestukset Yleinen Tulot Lähdöt jne. Konfigurointi Anal. mittakaavat Hälytys-LED:t Kommunikaatio Digitaalitulot Näyttö Yleinen Tulo SWGRP Tulosignaalit Mittauslaitteet Lähtösign. SWGRP Lähtösignaalit Lähtöreleet Suojatt. laite Itsevalvonta Aika 3I Ohjausasettelu Tulotiedot Rekister. arvot1 Koestusmoodi = Ei koestusta Aktivoi IRF =Deaktivoi Tulojen tilat = Lähtöjen tilat = Nimellistaajuus = Valitse Io = 1.0, 1/5A IL1 pu-skaala = 500A jne. PQ 3Inf Tilastoll. rajat Asettelut 3 s. arvot 10 min. arvot A:Jaksoinfo Vaiheen valinta = L1, L2, L3 Mittausjakso = 1 min Raja-arvon val. = Ei käytössä jne. A:Maksimiarvot A:Kertymätodennäk. A:Valit harmon. B:Jaksoinfo B:Maksimiarvot B:Kertymätodennäk. B:Valit. harmon. Viimeinen ylitys Tulot/Lähdöt Mittausmoodi = Ei käytössä Aktiiv. mit. tila = Ei käytössä Särökerroin = TDD jne. HMIchart_c Kuva Esimerkki valikkorakenteesta 15

16 REX 521 Suojarele 1MRS MUM Mittausnäkymä Mittausvalikon sisältö voi vaihdella releen konfiguraation mukaan. Jos mittausnäkymä on valittu, se pysyy aktiivisena esiasetellun aikarajan jälkeenkin. Samoin tekee käsiohjausnäkymä (Manual conrol). Muista näkymistä näyttö palautuu lepotilaan samanaikaisesti, kun taustavalo sammuu. Jos muistissa on energianmittausarvoja, talletetut arvot voidaan nollata painamalla [C]-painiketta 2 s. Taulukko Mittausnäkymä Toimilohko Parametri Näkymä 3I IL1 (A) IL2 (A) Mitatut arvot IL3 (A) IL1-A 25.0 Io Io (A) IL2-A 25.0 IL3-A 25.0 Io-A 5.0 THD-% 0.0 Meas_val_b Keskiarvot IL1-A 25.0 IL2-A 25.0 IL3-A 25.0 Dem_val_b Uo 3U Uo (V) U1 (kv) U2 (kv) U3 (kv) U12 (kv) U23 (kv) U31 (kv) Mitatut arvot Uo-V 0 U1-kV 0.50 U2-kV 0.50 U3-kV 0.50 U12-kV U_B ** U12s (kv) U23s (kv) U31s (kv) U23-kV 0.50 U31-kV 0.50 U12s-kV 0.50 f f (Hz) U23s-kV 0.50 U31s-kV 0.50 f-hz Meas_val_Uo_b 16

17 1MRS MUM Suojarele REX 521 Taulukko Mittausnäkymä (jatkoa) Toimilohko Parametri Näkymä PQE P (kw) Q (kvar) E (kwh, kvarh) Teho P-kW +0 Q-kvar +0 PF cos j P keskia. +0 Q keskia. +0 Energia kwh 0 kvarh 0 Käänt. energia kwh 0 kvarh 0 Meas_val_PQE_a Nämä parametrit näkyvät mittausnäkymässä vain käytettäessä konfiguraatiota H07. Aika uudel.käyn s 0 Terminen taso % 40 Meas_H07_a * Tapahtumavalikko * Laitteen laskettu terminen taso, staattorin ja roottorin arvoista suurin. ** Käytettävissä vain konfiguraatiossa H08 Tapahtumavalikko (Päävalikko\Mitatut arvot\tapahtumat) sisältää toimilohkon nimen ja tapahtuman samalla tavalla kuin indikointi-ilmoitukset (Katso Indikointi-ilmoitukset sivulla 22.). Tapahtumavalikon ensimmäinen näkymä esittää tapahtumien määrän (enint. 50). Viimeisin tapahtuma tallennetaan listaan ylimmäksi. Kun tietty tapahtuma valitaan, sen päivämäärä ja aika voidaan lukea siirtymällä [ ]- painikkeella askel oikealle. Jos on kyse laukaisutapahtumasta ja sen rekisteröityjen tietojen valikossa (Päävalikko\Suojaus\...\Rekisteröidyt tiedot1\ 3\) olevien tietojen päälle ei ole kirjoitettu, on mahdollista siirtyä suoraan rekisteröityihin tietoihin siirtymällä [ ]-painikkeella askel oikealle aika- ja tietonäkymässä. Tapahtumanäkymään palataan [C]- tai [ ]-painikkeella. Kun katsotaan rekisteröityjä tietoja, palataan tapahtumien yhteenvetonäkymään (Päävalikko\Mitatut arvot\tapahtumat), jos rekisteröityjen tietojen päälle on kirjoitettu, alkuperäisen tapahtuman päälle on kirjoitettu tai tapahtumalista on nollattu. Tapahtumat tallennetaan pysyväismuistiin, mikä merkitsee sitä, että ne ovat luettavissa syöttöjännitekatkon jälkeenkin. Tapahtumalistan voi tyhjentää listan ollessa näytössä painamalla [C]-painiketta 2 s. 17

18 REX 521 Suojarele 1MRS MUM ABB Mitatut arvot IL Tapahtumat 14 tallennettua 3I>> : LAUK. L1, L2, L :32: I>> : HAVAHT L1, L2, L :32: Suojaus Suojaus 3I>> 3I>> Voim. olev. asettel. Asetteluryhmä 1 Siirry Asetteluryhmä 2 Ohjausasettelu Tulotiedot Lähtötiedot Rekister. tiedot 1 Rekister. tiedot 2 Rekister. tiedot 3 Päivämäärä Aika 08:32: Kesto = 0.1s EView Kuva Tapahtumanäkymä Käsiohjaus Paikallis-/kaukokäyttötilan valinta Ohjaustapa voidaan vaihtaa valitsemalla Ohjaus\Manual control\ Paikallis/Kauko. Ohjausmoodi valitaan painamalla [E]-painiketta ja käyttämällä [ ]- ja [ ]-painikkeita. [E]-painikkeella vahvistetaan haluttu moodi ja [C]-painikkeella kumotaan valittu moodi ja säilytetään vanha. Salasanojen käsittelystä, ks. luku Salasanat sivulla 13. Taulukko Ohjaustilat Ohjaustila Ei ohjausta Paikalliskäyttö Kaukokäyttö Ulkoinen tulo Kuvaus Paikalliset ja kaukokäyttöiset toiminnot ovat estettyjä. Kohteiden tämänhetkinen tila näkyy ohjausvalikosta. Kohde on ohjattavissa käyttöliittymän ja digitaalitulojen kautta. Kaukokäyttö on estetty. Kohde on ohjattavissa kaukokäytön kautta. Käyttöliittymän ja digitaalitulojen avulla tapahtuva ohjaus on estetty ja kohteen tila näkyy ohjausvalikosta. Paikallis/Kauko-valitsinta varten ohjelmoitua digitaalituloa käytetään, kun valitaan paikallis- tai kaukokäyttö. Valittu moodi ilmaistaan joko muodossa Paikallis (ulk) tai Kauko (ulk) digitaalitulon tilan mukaan. Valittu ohjaustila pysyy samana syöttökatkoksen aikana. Kun paikalliskäyttö on valittuna, käyttöliittymän päänäkymän oikeassa alareunassa näkyy kirjain P. Näkyvä kirjain on riippuvainen käyttöliittymälle valitusta kielestä. 18

19 1MRS MUM Suojarele REX Katkaisijan ohjaus Kohteen ohjaus tapahtuu valikosta Ohjaus\Manual control\ohjaus CB. Vain katkaisijan senhetkinen tila on näytössä esillä eikä katkaisijaa voi ohjata Kaukokäyttö- tai Ei ohjausta -tilassa. Paikalliskäyttötilassa näkyy katkaisijan tila ja mahdollisia tiloja voidaan selata [ ]- ja [ ]-painikkeilla. Valittavat tilat ovat Auki ja Kiinni. Painamalla [E]-painiketta voidaan valita haluttu tila. Ilmoitus =Valmistelu... voi näkyä lyhyesti ennen tekstiä =Oletko varma? näytössä. Toiminta voidaan vahvistaa painamalla [E]-painiketta ja kumota [C]-painikkeella. Jos operaatio kumotaan, näytössä näkyy teksti Keskeytetty kolmen sekunnin ajan, minkä jälkeen tulee ilmoitus katkaisijan nykytilasta. Samoin tapahtuu, jos teksti =Oletko varma? on ollut näytössä 30 sekuntia. Huomioi, että säädettävä aikaraja parametreissa Ohjaus\Yleinen\Valitse aika rajoittaa kohteen valinnan ja ohjauspyynnön väliin jäävän ajan. Jos aikaraja on lyhyempi kuin 30 sekuntia ja se ehtii kulua loppuun ennen kuin toiminta vahvistetaan, kohdetta ei ole mahdollista ohjata, ennen kuin se on valittu uudelleen. Jos toiminta vahvistetaan, sitä vastaava ilmoitus (=Auki... tai =Kiinni...) tulee näkyviin vähintään neljäksi sekunniksi, minkä jälkeen näytetään kohteen nykyinen tila. 19

20 REX 521 Suojarele 1MRS MUM Kohteen lukitustila voi estää valinta- tai toteutuspyynnöt. Siinä tapauksessa näytössä lukee =Lukittu kolmen sekunnin ajan. Ehdotettu toiminto kumotaan ja kolmen sekunnin kuluttua näytössä ilmoitetaan kohteen nykyinen tila. Kuva Käsiohjaus Taulukko Käsiohjaus (Manual control) -ilmoitukset Ilmoitus Keskeytetty Oletko varma? Kiinni Kiinni E=Kiinni Kiinni E=Auki Kiinni... Ulkoinen vaihto Epäonnistui Lukittu Ei sallittu Ei paik. käyttö Auki Auki E=Kiinni Auki E=Auki Auki... Valmistelu... Epämääräinen Ratkaisematon Selitys Nykyinen toiminta keskeytyi joko käyttäjän toimesta, kohteen tilan muutoksen takia tai ajan umpeutumisen takia. Laite odottaa valitun toiminnan vahvistusta. [E] hyväksyy sen ja [C] keskeyttää sen. Kohteen tila on lukittu. Ohjaus ei ole mahdollinen, koska ohjaustilana on Kaukokäyttö tai Ei ohjausta. Kohteen tila on kiinni. [E] sulkee sen. Kohteen tila on kiinni. [E] avaa sen. Kohde lukitaan. Digitaalitulosignaalien ohjaama paikallis/kaukokäyttötila on muuttunut. Ainoastaan ulkoisen tulon tilassa. Keskeyttää nykyisen toiminnan, jos sitä on. Ohjauksen pyynnön toteutus epäonnistui. Syynä ei ollut lukitus. Kohteen valinta tai ohjauspyynnön toteutus epäonnistui lukituksen takia. Kohteen valinta epäonnistui. Syynä ei ollut lukitus. Yritys ohjata kohdetta, joka on Kaukokäyttö- tai Ei ohjausta -tilassa. Kohteen tila on auki. Ohjaus ei ole mahdollinen, koska ohjaustilana on Kaukokäyttö tai Ei ohjausta. Kohteen tila on auki. [E] sulkee sen. Kohteen tila on auki. [E] avaa sen. Kohde avautuu. Kohde valitaan. Kohteen tilaa ei ole määrätty. Ohjaus on mahdoton. Kohteen tila on tuntematon. 20

21 1MRS MUM Suojarele REX Parametrien asettelu Asetteluparametrit on listattu CD-ROMilla Technical Descriptions of Functions (katso Viitteet sivulla 6). 1. Siirry aseteltavaan parametriin painikkeilla [ ], [ ] ja [ ], [ ] käyttämällä valikkorakennetta ohjeena. 2. Aktivoi asettelutila [E]-painikkeella. 3. Jos käyttöliittymän salasana on muutettu oletusarvosta, sitä pyydetään nyt. Anna voimassa oleva salasana valitsemalla ensin aseteltava numero painikkeilla [ ] ja [ ] ja asettamalla sitten numeron arvo painikkeilla [ ] ja [ ]. 4. Vahvista salasana painamalla [E]-painiketta. Valittu parametrin asetteluarvo alkaa vilkkua. 5. Muuta asetteluarvoa käyttämällä painikkeita [ ], [ ] ja [ ], [ ]. 6. Vahvista parametriarvo [E]-painikkeella. 7. Jos muutos on sallituissa rajoissa, se tallentuu pysyväismuistiin ja tulee voimaan heti. Asetteluarvo pysyy voimassa myös syöttöjännitekatkoksen sattuessa. 8. Jos vääränlainen asetteluarvo yritetään vahvistaa, näytössä on ilmoitus (Virheell. arvo) merkkinä siitä, että asettelu on asettelualueen ulkopuolella ja edellinen parametriarvo pysyy voimassa Bittimaskien asettelu Tapahtumamaskit ja kytkinryhmät esitetään bittimaskeina tarkistussumman muodossa. Useimmat tapahtumista voidaan ottaa mukaan (bittimaskin arvo = 1) tapahtumaraportointiin tai sulkea siitä pois (bittimaskin arvo = 0) muuttamalla tapahtumamaskien bittejä. Kytkinryhmiä käytetään vastaavasti muuttamaan tulojen ja lähtöjen kytkentöjä releen toimilohkoihin. Tapahtumamaski 1 = E0 0:1 EvM Kuva Bittimaski asettelutilassa Kun liikutaan valikoissa, joilla on bittimaskit, näkyy vain tarkistussumma. Asettelutilassa yksittäinen bitti (yllä olevassa esimerkissä bitti 0, arvo 1) näkyy näytön oikeassa alakulmassa. Bittimaskin sisältö voidaan muuttaa vaihtamalla yksittäisiä bittiarvoja. Uudet arvot eivät kuitenkaan astu voimaan, ennen kuin asettelutilasta on poistuttu painamalla [E]-painiketta. 1. Siirry aseteltavaan parametriin painikkeilla [ ], [ ] ja [ ], [ ] käyttämällä valikkorakennetta ohjeena. 2. Aktivoi asettelutila [E]-painikkeella. 3. Jos käyttöliittymän salasana on muutettu oletusarvosta, sitä pyydetään nyt. Anna voimassa oleva salasana valitsemalla ensin aseteltava numero painikkeilla [ ] ja [ ] ja asettamalla sitten numeron arvo painikkeilla [ ] ja [ ]. 4. Vahvista salasana painamalla [E]-painiketta. Valittu parametrin asetteluarvo alkaa vilkkua. 5. Muuta asetteluarvoa käyttämällä painikkeita [ ], [ ] ja [ ], [ ]. 6. Vahvista parametriarvo [E]-painikkeella. 21

22 REX 521 Suojarele 1MRS MUM Kun yksittäisiä bittiarvoja halutaan vaihtaa, muokattavaan bittiin pääsee painamalla [ ]-painiketta, kun osoitin on näytön oikeassa alakulmassa. Sillä tavalla osoitinta ei tarvitse aseteltaessa siirtää edestakaisin bittinumeron ja arvon välillä, mikä yksinkertaistaa asettelua. Mitä kukin tapahtuma merkitsee selitetään dokumentissa Event List for REX 521 CD-ROMilla Technical Descriptions of Functions (katso Viitteet sivulla 6) Indikointi-ilmoitukset Toimintailmoitukset Indikointi-ilmoituksia on kahdenlaisia: Teksti-ilmoitus yhdessä toimintamerkki-indikoinnin (LED) kanssa. Tietoja suojaustoiminnoista tai suojareleen kunnosta (itsevalvonta). Teksti-ilmoitukset ilman toimintamerkki-indikointia. Kunnonvalvontaa, hälytyksiä ja varoituksia koskevat ilmoitukset tai apuilmoitukset, kun suoritetaan tiettyjä toimenpiteitä näytöllä. Indikointi-ilmoituksilla on tietty prioriteetti. Jos monta erityyppistä ilmoitusta aktivoituu samanaikaisesti, näytössä näytetään aina se ilmoitus, jolla on korkein prioriteetti. Ilmoituksilla on seuraavat prioriteetit: 1. Sisäinen vika, katkaisijavikasuoja (CBFP) 2. Laukaisu 3. Havahtuminen, lukitus 4. Apuilmoitukset Indikointi-ilmoitukset on kuitattava [C]-painikkeella, ennen kuin näyttö palautuu siihen valikkoon, joka oli aktivoituna ennen tapahtumia. Näyttöön tulee apuilmoituksia, kun tiettyjä toimenpiteitä suoritetaan. Kun esimerkiksi lähtöreleitä, tapahtumia ja rekisteröityjä arvoja palautetaan painamalla [C]- ja [E]-painikkeita yhtä aikaa 5 s, tulee toimintaa kuvaava teksti näyttöön. Kun releen jokin suojaustoiminto havahtuu, tekstikentässä näkyy toiminnon nimi ja teksti HAVAHT. Samalla syttyy vastaava keltainen toimintamerkki. Kaksi- tai kolmivaiheisissa havahtumisissa näytetään lisäksi missä vaiheissa vika on sattunut. vihreä keltainen punainen St_strt 3I> : HAVAHT L1, L2, L3 Strt Kuva Havahtumisilmoitus Jos havahtunut suojaustoiminto lukitaan/lukkiutuu, tekstikentässä näkyy toiminnon nimi ja teksti LUKITUS. Samalla keltainen toimintamerkki vilkkuu. 3I>LUKITUS Bl_blck Blck Kuva Lukitusilmoitus 22

23 1MRS MUM Suojarele REX 521 Kun suojaustoiminto laukaisee, tekstikentässä näkyy toiminnon nimi ja teksti LAUK. Samanaikaisesti syttyy punainen toimintamerkki. Näytöllä näkyy missä vaiheissa vika on sattunut. Jos suojaustoiminto antaa katkaisijavikasuojalle (CBFP) viivästyneen laukaisun, punainen toimintamerkki alkaa vilkkua. Bl_trp 3I> : LAUK. L1, L2, L3 Trp Kuva Laukaisuilmoitus Itsevalvonta Suojareleessä on laaja itsevalvontajärjestelmä. Järjestelmä huomioi käytössä tapahtuneita vikatilanteita ja ilmoittaa käyttäjälle olemassa olevista vioista näytön ja sarjaliikenteen avulla. Kun järjestelmä on havainnut vian, vihreä toimintamerkki READY alkaa vilkkua. Samanaikaisesti itsevalvontajärjestelmän lähtörele (IRF) aktivoituu. Vikailmoitusteksti SISÄINEN VIKA tulee näyttöön ja sarjaliikenneväylään välitetään vikailmoitustapahtuma. Bl_IRF SISÄINEN VIKA Releen ohjaus irf Kuva Vikailmoitus Vikailmoituksella on korkein prioriteetti näytössä. Mikään muu käyttöliittymän ilmoitus ei voi ylittää itsevalvonnan vikailmoitusta. Vikailmoitus jää näyttöön, kunnes se kuitataan painamalla [C]-painiketta tai rele käynnistetään uudelleen. Vihreä toimintamerkki READY jatkaa vilkkumista, niin kauan kuin vika on olemassa. Jos sisäinen vika katoaa itsestään uudelleenkäynnistyksen jälkeen, toimintamerkki lakkaa vilkkumasta ja tapahtuma välittyy sarjaliikenneväylään. Itsevalvontajärjestelmän lähtörele (IRF) palautuu normaalitilaan. 23

24 REX 521 Suojarele 1MRS MUM Kunnonvalvonta Jos releen konfiguraatioon kuuluu kunnonvalvontatoimintoja, jotka eivät suoranaisesti liity suojaustoimintoihin tai sisäiseen kunnonvalvontaan, vikatilanteissa näytössä näkyy ilmoitus VALVON. sekä selittävä teksti. TCS: VALVON. Lauk.piirin valv TCS Kuva Kunnonvalvontailmoitus 24

Suojarele REX 521. Tekninen ohje, yleistä

Suojarele REX 521. Tekninen ohje, yleistä Suojarele REX 5 MRS 7568-MUM Julkaistu:.0.00 Versio: D/05.0.004 Suojarele REX 5 Sisällysluettelo. Tästä ohjekirjasta...6.. Tekijänoikeudet...6.. Tavaramerkit...6.3. Yleistä...6.4. Lyhenteet...7.5. Viitteet...7.6.

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

Tuotetta koskeva ilmoitus

Tuotetta koskeva ilmoitus Suojaus Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl 1MRS751368-RUM Käyttäjän käsikirja 8.1. Releyksikön valitseminen Releyksiköt esitetään asemakuvassa painikkeina. 8 $VHPDNXYDMRVVDQlN\\UHOH\NVLNN Jos kohteita tarvitsee päivittää, avataan ikkuna (Kuva 8.1.-2)

Lisätiedot

Laukaisupiirin valvontarele SPER 1B1 C4. Ostajan opas

Laukaisupiirin valvontarele SPER 1B1 C4. Ostajan opas Laukaisupiirin valvontarele Ostajan opas Laukaisupiirin valvontarele 1MRS755876 Julkaistu: 01.07.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Katkaisijan

Lisätiedot

REJ 523 Ylivirtarele. Tekninen ohje

REJ 523 Ylivirtarele. Tekninen ohje REJ 523 1MRS 755099 Julkaistu: 14.09.1998 Versio: B/10.06.2003 Tarkistettu: P.L./18.06.2003 Hyväksytty: M.Ö. REJ 523 Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Sisällys 1. Johdanto...5

Lisätiedot

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91 TALOMAT Easy asennus- ja käyttöohje T91 Talomat Easy -järjestelmä sisältää seuraavat komponentit: ohjausyksikkö 4-os talomat-painike x 2 2-os kytkinten asennuskehys kytkinten yhdyskaapeli kosteusteippianturi

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

Suojarele REX 521. Ostajan opas

Suojarele REX 521. Ostajan opas Suojarele REX Ostajan opas Suojarele REX Julkaistu: 0.0.00 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta E Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Vakiokonfiguraatio

Lisätiedot

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE Käyttöohje Onneksi olkoon, olet hankkinut ensiluokkaisen näytön! iloft VDS- laitteessa on handsfree- toiminto, sen värinäytön avulla voit kommunikoida ovipuhelimen

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE

KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE Tämä kuvaus on tarkoitettu Carelay - tuotteen Waterpumps WP:n ja Power Factor::n sovelluskohteisiin. Yleistä Carelay Control Wpremote on kaukovalvontaohjelma,

Lisätiedot

VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT

VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT SISÄLLYSLUETTELO SIVU VIANETSINTÄ MICROMAX, MICROMAX180, MICROMAX370, MICROMAX750 OHJAUSYKSIKKÖ ON LAUENNUT KIERTOVAHDIN JOHDOSTA MAGNEETTIANTURIN TARKISTUS (KOSKEE

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto Jos pyydät Lexmarkin asiakastukikeskukselta apua tulostusongelman ratkaisemisessa, sieltä saatetaan ohjata sinut vianmääritystilan avulla muuttamaan oletusasetuksia (esimerkiksi ottamaan käyttöön PPDS-tiedostojen

Lisätiedot

Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com.

Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com. SMILE PERUSNÄYTTÖ Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com. Näppäimet Audio ja lopetusnäppäin Vastaanota puhelu tällä näppäimellä

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN DOKUMENTAATIO KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT FI KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT 2 AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN

Lisätiedot

Suunnattu maasulkurele SPAS 120 C. Ostajan opas

Suunnattu maasulkurele SPAS 120 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 10.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kaksiportainen suunnattu maasulkusuoja jakeluverkoille Vakioaikatoimintainen

Lisätiedot

Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet

Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet Nämä ohjeet on tarkoitettu säätimen loppukäyttäjälle ja ne toimivat sellaisenaan säätimen mallista riippumatta. Säätimessä on kolme eri käyttäjätasoa, joista jokaisessa

Lisätiedot

GSMRELE PG-30 v 12.9.2010

GSMRELE PG-30 v 12.9.2010 GSMRELE PG-30 v 12.9.2010 GSMRELE PG-30 on ohjaus ka hälytyslaite, joka toimii Nokia 3310 GSM-puhelimen avulla 1 Ominaisuudet Neljän releen etäohjaus, esim. termostaatin valinta mökillä. 13.9.2010 Probyte

Lisätiedot

Käyttöohje EBL512 G3

Käyttöohje EBL512 G3 Käyttöohje EBL512 G3 SISÄLLYSLUETTELO Paloilmoitus (vain pelastushenkilöstölle)... 5 Vikailmoitus (laitevian kuittaaminen)...6 Irtikytke / takaisinkytke...7-9 Kuukausikoe...10 Tapahtumarekisteri... 11

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

REJ 527 Suunnattu maasulkurele. Käyttöohje

REJ 527 Suunnattu maasulkurele. Käyttöohje REJ 527 1MRS 755101 Julkaistu: 05.05.2003 Versio: A Tarkistettu: P.L. 05.05.2003 Hyväksytty: M.Ö. REJ 527 Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Sisältö 1. Johdanto...5 1.1.

Lisätiedot

1.1. Luentayksikön kytkentä Luentayksikön layout on esitetty kuvassa 1 ja riviliittimet taulukossa 1.

1.1. Luentayksikön kytkentä Luentayksikön layout on esitetty kuvassa 1 ja riviliittimet taulukossa 1. 1 (9) 1. LONIX VEDENMITTAUSRATKAISUN KÄYTTÖOHJE Lonix vedenmittausratkaisu on suunniteltu käyttöveden huoneistokohtaiseen mittaukseen rivi- ja kerrostaloissa. Järjestelmä voidaan helposti toteuttaa yksinkertaisena

Lisätiedot

REJ 525 Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele. Käyttöohje

REJ 525 Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele. Käyttöohje Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele 1MRS 752243-MUM Julkaistu: 05.11.2001 Versio: /09.04.2003 Tarkistettu: P.L./09.04.2003 Hyväksytty: M.Ö. Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.

Lisätiedot

Maasulkurele REJ 521. Ostajan opas

Maasulkurele REJ 521. Ostajan opas Maasulkurele REJ 521 Ostajan opas Julkaistu: 25.5.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

GSRELE ohjeet. Yleistä

GSRELE ohjeet. Yleistä GSRELE ohjeet Yleistä GSM rele ohjaa Nokia 3310 puhelimen avulla releitä, mittaa lämpötilaa, tekee etähälytyksiä GSM-verkon avulla. Kauko-ohjauspuhelin voi olla mikä malli tahansa tai tavallinen lankapuhelin.

Lisätiedot

Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 020 1986 420

Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 020 1986 420 UNIGYR PRU10 Eco-Paronen Oy Puh:00 1986 40 PRU10 OHJAUSKESKUKSEN YLEISOHJE Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 00 1986 40 PRU10.64 LOC REM RUN ERR SIVUT 1. OHJAUSKESKUS PRU. OHJAUSKORTIT JA PAINIKKEET 3. ARVOJEN

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 1 Versio 2.1 NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 2(10) Tervetuloa Netikka TV:n käyttäjäksi! Tervetuloa käyttämään Anvian Netikka TV -palvelua. Onnittelemme sinua hyvästä valinnasta! Palvelu antaa

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot

MultiBoot Käyttöopas

MultiBoot Käyttöopas MultiBoot Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas Elisa Toimisto 365 Pääkäyttäjän pikaopas Päivitetty 10/2016 Tämän pikaoppaan avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 -palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita löydät osoitteesta http://www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet/

Lisätiedot

KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) Käyttöohje rekisterinpidon yhteyshenkilölle 3.5.2016

KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) Käyttöohje rekisterinpidon yhteyshenkilölle 3.5.2016 KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) MML Käyttövaltuushallintaan mennään osoitteen https://vatu.idmservice.nls.fi kautta. Valitse tunnistautumismenetelmä, joka sinulla on käytössäsi. KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Kauko-ohjain. HUOMAA: Äänenvoimakkuussäädöt välittyvät laitteelle aina riippumatta siitä, mikä ohjelmalähde on valittu.

Kauko-ohjain. HUOMAA: Äänenvoimakkuussäädöt välittyvät laitteelle aina riippumatta siitä, mikä ohjelmalähde on valittu. Ohjaa jopa 8 laitetta 44 toimintopainiketta Oppii 352 komentoa Tallentaa 44 makroa, joista jokaiseen voi kuulua 64 komentoa Säädettävä valaistus Päivitettävä Valmiiksi ohjelmoidut NADin komennot Kauko-ohjaimen

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

Psoriasisliitto Nettijäsenrekisterin Koulutustilaisuus 11.2.-12.2. Nettijäsenrekisterin ohje

Psoriasisliitto Nettijäsenrekisterin Koulutustilaisuus 11.2.-12.2. Nettijäsenrekisterin ohje Psoriasisliitto Nettijäsenrekisterin Koulutustilaisuus 11.2.-12.2. Nettijäsenrekisterin ohje Kirjautumissivu löytyy osoitteesta https://njr.yap.fi/cgi-bin/rpj2v3/dispat.exe. Anna käyttäjätunnus ja salasana.

Lisätiedot

LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2

LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2 1MRS751368-RUM Käyttäjän käsikirja 5.1. Yleiskatsaus 5 (VWROLVWDQSllQlN\Pl 5.1.1. Kuvaus LIB 500:n pohjalta rakennettujen sovellusten estolista esittää yhteenvedon valvottavan prosessin signaalien senhetkisistä

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE Kiitos, että hankit ilmastointilaitteemme. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöä. SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käsittely...2

Lisätiedot

VACON NX PIKAOHJE. Aloituskysely. Paina enter. suomi. Vakio. Paina enter. 0.00 Hz

VACON NX PIKAOHJE. Aloituskysely. Paina enter. suomi. Vakio. Paina enter. 0.00 Hz VACON NX PIKAOHJE Aloituskysely Aloituskysely käynnistyy, kun laitteeseen kytketään virta ensimmäisen kerran, tai jos Aloituskysely asetetaan systeemivalikossa (P6.5.3) aktiiviseksi JA laitteesta kytketään

Lisätiedot

REJ 523 Ylivirtarele. Käyttöohje

REJ 523 Ylivirtarele. Käyttöohje RJ 523 1MRS 755093 Julkaistu: 01.04.2003 Versio: A Tarkistettu: P.L./01.04.2003 Hyväksytty: M.Ö. RJ 523 Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Sisältö 1. Johdanto...5 1.1. Tästä

Lisätiedot

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje MECAIR Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje HUOMIO: Ennen tuotteen käyttöä sinun on luettava on tämä käyttöopas huolellisesti, jotta saat riittävää tietoa tuotteesta Tekniset tiedot Virransyöttö

Lisätiedot

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Liite 4 1(19) KEMIN ENERGIA Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Janne Pirttimaa 12.2.2013 Liite 4 2(19) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhdistäminen bluetoothilla... 3 2. Ongelmatilanteet ja ratkaisut...

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut Turvallinen veneily -näyttö Kun VesselView käynnistetään sen oltua sammutettuna vähintään 30 sekuntia, näyttöön tulee turvalliseen veneilyyn liittyviä ohjeita sisältävä ikkuna. Jatka painamalla Accept

Lisätiedot

Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma. Oppaan osanumero:

Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma. Oppaan osanumero: Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma Oppaan osanumero: 389194-352 Joulukuu 2005 Sisällysluettelo 1 Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelman käyttö 2 Setup Utility (Tietokoneen asetukset)

Lisätiedot

Kondensaattoriparistojen suojarele SPAJ 160 C. Ostajan opas

Kondensaattoriparistojen suojarele SPAJ 160 C. Ostajan opas Kondensaattoriparistojen suojarele Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Yksi-, kaksi- tai kolmivaiheinen vakioaikatoimintainen

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

GO XSE Pikaopas. Etupaneeli. Järjestelmäasetukset-valintaikkuna. Nro Näppäin Toiminto

GO XSE Pikaopas. Etupaneeli. Järjestelmäasetukset-valintaikkuna. Nro Näppäin Toiminto GO XSE Pikaopas FI Etupaneeli 1 Nro Näppäin Toiminto 1 Virta Jos painiketta painetaan kerran, näyttöön avautuu Järjestelmäasetukset-valintaikkuna. Käynnistä tai sammuta yksikkö painamalla tätä painiketta

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 144 C. Ostajan opas

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 144 C. Ostajan opas Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 1 C Ostajan opas SPAJ 1 C 1MRS75579 Julkaistu: 07.06.005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Jakeluverkon

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR-550

KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR-550 KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR550 Trifitek Finland Oy 04 . Ominaisuudet Mittausmenetelmät: Näkyvä valo / optinen, käyttämällä heijastusteippiä tai koskettamalla pyörivää kohdetta. Maksimi / minimi näyttö,

Lisätiedot

Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 020 1986 420

Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 020 1986 420 UNIGYR PRU10 Eco-Paronen Oy Puh:00 1986 40 PRU10 OHJAUSKESKUKSEN YLEISOHJE / LCD Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 00 1986 40 SIVUT 1. OHJAUSKESKUS PRU. OHJAUSKORTIT JA PAINIKKEET 3. OHJAUSKORTTINÄYTÖN SIVUJEN

Lisätiedot

Valokaarireleyksikkö REA 103. Käyttöohje

Valokaarireleyksikkö REA 103. Käyttöohje Valokaarireleyksikkö REA 103 1MRS750976-MUM Julkaistu: 26.03.1998 Versio: C/06.06.2007 Valokaarireleyksikkö REA 103 1 Tietoja tästä oppaasta...5 1.1 Tekijänoikeudet...5 1.2 Tavaramerkit...5 1.3 Takuu...5

Lisätiedot

Painonhallinta. Kirjaudu sovellukseen antamalla käyttäjätunnus ja salasana.

Painonhallinta. Kirjaudu sovellukseen antamalla käyttäjätunnus ja salasana. Painonhallinta Sisäänkirjautuminen Kirjaudu sovellukseen antamalla käyttäjätunnus ja salasana. Kuva 1 Sisäänkirjautuminen Yleistä Painonhallinta toimii internet-selaimella, mutta liikuttaessa sovelluksessa,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. (valo) Eri painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen esittämillä kirjaimilla.

KÄYTTÖOHJE. (valo) Eri painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen esittämillä kirjaimilla. CASIO-moduuli 3074 KÄYTTÖOHJE W-110 KÄYTTÖOHJETTA KOSKEVA HUOMAUTUS (valo) Eri painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen esittämillä kirjaimilla. KELLON TOIMINNOT Paina C-painiketta toiminnon vaihtoa

Lisätiedot

Tällä ohjelmoitavalla laitteella saat hälytyksen, mikäli lämpötila nousee liian korkeaksi.

Tällä ohjelmoitavalla laitteella saat hälytyksen, mikäli lämpötila nousee liian korkeaksi. Lämpötilahälytin Tällä ohjelmoitavalla laitteella saat hälytyksen, mikäli lämpötila nousee liian korkeaksi. Laite koostuu Arduinokortista ja koekytkentälevystä. Hälyttimen toiminnat ohjelmoidaan Arduinolle.

Lisätiedot

DNA Mokkula E180 - korjaus päivityksen yhteydessä syntyneeseen ongelmaan

DNA Mokkula E180 - korjaus päivityksen yhteydessä syntyneeseen ongelmaan DNA Mokkula E180 - korjaus päivityksen yhteydessä syntyneeseen ongelmaan Tätä ohjetta tai sen osaa ei saa kopioida tai välittää missään muodossa ilman DNA Oy:n kirjallista suostumusta. Tavaramerkit ja

Lisätiedot

Seuraavat toiminnot suoritetaan käyttämällä LG- tallentimen kaukosäädintä.

Seuraavat toiminnot suoritetaan käyttämällä LG- tallentimen kaukosäädintä. 1 Digitointi VHS-kasetilta DVD-Ievylle Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Prosessi kestää niin kauan kuin VHS:n toisto kestää. Soittimessa voi käyttää DVD-R, DVD+R sekä uudelleen kirjoitettavia

Lisätiedot

PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET

PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET KUNNOSSAPITO-OHJELMA KESKUKSEN NUMERO : Palo Vika HÄTÄKESKUS : Puh LISMAR OY Telinetie 3 33880 LEMPÄÄLÄ p 03 31249110 f 03 3672116 http//www.lismar.fi

Lisätiedot

TAITAJA 2007 ELEKTRONIIKKAFINAALI 31.01-02.02.07 KILPAILIJAN TEHTÄVÄT. Kilpailijan nimi / Nro:

TAITAJA 2007 ELEKTRONIIKKAFINAALI 31.01-02.02.07 KILPAILIJAN TEHTÄVÄT. Kilpailijan nimi / Nro: KILPAILIJAN TEHTÄVÄT Kilpailijan nimi / Nro: Tehtävän laatinut: Hannu Laurikainen, Deltabit Oy Kilpailutehtävä Kilpailijalle annetaan tehtävässä tarvittavat ohjelmakoodit. Tämä ohjelma on tehty laitteen

Lisätiedot

Hälyri-tietojärjestelmän järjestelmätestaussuunnitelma ja -raporttimalli

Hälyri-tietojärjestelmän järjestelmätestaussuunnitelma ja -raporttimalli Hälyri-tietojärjestelmän järjestelmätestaussuunnitelma ja -raporttimalli Laatijat: Veli Mikko Puupponen ja Ilkka Rautiainen Päivämäärä: 26.5.2014 Versio: 1.0.0 1. Testausympäristö ja yhteenveto Testatun

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -ohjelma. Oppaan osanumero: 383705-351

Tietokoneen asetukset -ohjelma. Oppaan osanumero: 383705-351 Tietokoneen asetukset -ohjelma Oppaan osanumero: 383705-351 Toukokuu 2005 Sisällysluettelo Tietokoneen asetukset -ohjelma Hakemisto Tietokoneen asetukset -ohjelman käynnistäminen.... 2 Tietokoneen asetukset

Lisätiedot

DICENTIS Konferenssijärjestelmä

DICENTIS Konferenssijärjestelmä DICENTIS Konferenssijärjestelmä fi Käyttöopas DICENTIS Sisällysluettelo fi 3 Sisällysluettelo 1 Turvallisuus 4 2 Tietoja tästä käyttöoppaasta 5 2.1 Kohdeyleisö 5 2.2 Tekijänoikeus ja vastuuvapautuslauseke

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

1 Visma L7 päivitysaineiston nouto

1 Visma L7 päivitysaineiston nouto 1 Visma L7 päivitysaineiston nouto Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka Visma L7 -järjestelmän master-ympäristö päivitetään etäpäivitysohjelman avulla. 1.1 Etäpäivitysohjelman asennus/päivitys Saat etäpäivitysohjelman

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien ylläpito

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien ylläpito Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien ylläpito 21.3.2016 2(10) Pätevyyksien ylläpito Pätevyydet -sivun näkyminen ja pätevyyksien ylläpito-oikeus... 3 Pätevyydet -sivun toiminnot...

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje V1.5 Käyttö- ja asennusohje Etäluentalaite ionsign Oy PL 246, Paananvahe 4, 26100 Rauma ionsign.fi, ionsign@ionsign.fi, p. 02 822 0097 Y-tunnus 2117449-9, VAT FI21174499 NEUTRON12-LAN ETÄLUENTALAITE 1

Lisätiedot

STANDARD TALOUSHALLINNON KÄYTTÖOPAS

STANDARD TALOUSHALLINNON KÄYTTÖOPAS STANDARD TALOUSHALLINNON KÄYTTÖOPAS Standard Taloushallinto Käyttöopas page 1/6 Table of Contents PERUSIKKUNA... 3 HENKILÖKOHTAINEN TYÖPÖYTÄ... 4 ASETUKSET PERUSKÄYTTÖÄ VARTEN... 5 Yritystiedot... 5 Henkilöt

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

GSM PUHEVIESTI & SMS HÄLYTYKSENSIIRTOLAITE

GSM PUHEVIESTI & SMS HÄLYTYKSENSIIRTOLAITE ZEUS4-VD GSM PUHEVIESTI & SMS HÄLYTYKSENSIIRTOLAITE V 1.2 ASENNUS, TOIMINTA JA OHJELMOINTI MAAHANTUOJA: FIN- ALERT ELECTRONICS OY WWW.FINALERT.FI PERUSTIEDOT ZEUS4 - VD on GSM hälytyksensiirtolaite joka

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Nämä ohjeet sisältävät tietoja laitteen käytöstä ja ne on säilytettävä laitteen yhteydessä. Elektrodikattilat

Nämä ohjeet sisältävät tietoja laitteen käytöstä ja ne on säilytettävä laitteen yhteydessä. Elektrodikattilat Nämä ohjeet sisältävät tietoja laitteen käytöstä ja ne on säilytettävä laitteen yhteydessä. Elektrodikatt Aakkosnumeerinen näyttömoduuli Käyttöopas 2. painos Asennukset maissa, joita EY-direktiivit koskevat:

Lisätiedot

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Tuotetiedot Hiiri Laturi F A B D G I E C H J A: Hiiren kakkospainike B: Intelli-rullahiiri/ pariston merkkivalo tyhjä ja varattu C: Hiiren ykköspainike D: Selaa taaksepäin

Lisätiedot

BeoSound 4. Täydennys

BeoSound 4. Täydennys BeoSound 4 Täydennys Valikkojärjestelmä Tämä täydennys sisältää korjauksia BeoSound 4:n opaskirjaan. Uuden ohjelmiston myötä musiikkijärjestelmässä on käytettävissä uusia ominaisuuksia. Valikkojärjestelmä

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus

ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus SELAINENNAKKOILMOITUKSEN IKKUNANKUVAT 1(24) 2.2.2010 Selainennakkoilmoitus ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus Yleistä ENNI-järjestelmästä ENNI-järjestelmän vakiopainikkeita Selainennakkoilmoitus

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

Käyttöönotto-opas RT Controller

Käyttöönotto-opas RT Controller Käyttöönotto-opas RT Controller Pikaopas RT-järjestelmän käyttöönottoa varten Aloitusopas RT Controller Versio 1.3 (090831) (Käytä tämän pikaoppaan kanssa opasta User Manual RT Controller, versio 2.1 tai

Lisätiedot

Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010

Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010 Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010 Yleistä Ajoneuvotietopalvelulla voidaan hakea ajoneuvon tiedot reaaliajassa AKE:n ajoneuvorekisteristä ajoneuvokortille. Tämä ohje käsittelee 2010

Lisätiedot

Käyttöohje Thermo Call TC3. Yleisiä ohjeita. Käyttämisestä. Hyvä Webaston käyttäjä

Käyttöohje Thermo Call TC3. Yleisiä ohjeita. Käyttämisestä. Hyvä Webaston käyttäjä Käyttöohje Thermo Call TC3 Yleisiä ohjeita Hyvä Webaston käyttäjä Kiitämme uuden Thermo Call TC3 kauko-ohjaimen hankinnasta. Tällä laitteella voitte käyttää Webasto-lämmitintä helpolla ja ajanmukaisella

Lisätiedot

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/11 GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

KAUKO-OHJATTAVA OHJAUSKESKUS

KAUKO-OHJATTAVA OHJAUSKESKUS KAUKO-OHJATTAVA OHJAUSKESKUS 1101--119 PINTA-ASENNUS 1 SYLA 6 SYLA PU RAKENNE 1 1) Ryhmävarokkeet kiukaan kahdelle tehoryhmälle (molemmilla on oma kontaktori). ) Merkkivalo, keltainen. Palaa kiukaan ollessa

Lisätiedot

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS Viitteet 000071 - Fi ASENNUS ohje Altus RTS Elektronisesti ohjattu putkimoottori, jossa RTSradiovastaanotin, aurinko- & tuuliautomatiikka SOMFY Altus RTS on putkimoottori, jonka rakenteeseen kuuluvat RTS-radiovastaanotin,

Lisätiedot

1. Avaa DVD/VHS-laitteen etupaneelin suojakansi, jos se on kiinni.

1. Avaa DVD/VHS-laitteen etupaneelin suojakansi, jos se on kiinni. 1 Olethan tutustunut laitteen käyttösääntöihin ennen digitoinnin aloittamaista! Seuraa ohjetta huolellisesti vaihe vaiheelta. 1. Avaa DVD/VHS-laitteen etupaneelin suojakansi, jos se on kiinni. näyttö DVD/VHS-laitte

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Liikennevalot. Arduino toimii laitteen aivoina. Arduinokortti on kuin pieni tietokone, johon voit ohjelmoida toimintoja.

Liikennevalot. Arduino toimii laitteen aivoina. Arduinokortti on kuin pieni tietokone, johon voit ohjelmoida toimintoja. Liikennevalot Laite koostuu Arduinokortista ja koekytkentälevystä. Liikennevalon toiminnat ohjelmoidaan Arduinolle. Ledit ja muut komponentit asetetaan koekytkentälevylle. Arduino toimii laitteen aivoina.

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

FIN. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai. (ks. käyttäjän ohjelman tallentaminen)

FIN. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai. (ks. käyttäjän ohjelman tallentaminen) KÄYTTÄJÄN OPAS FIN Ohjelmointivalikko: RF-AJASTIN JA RF-KYTKENTÄYKSIKKÖ Paina +/- painikkeita: aluenumero alkaa vilkkua. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai käyttäjän ohjelma (ks. käyttäjän

Lisätiedot