Suojarele REX 521. Käyttöohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suojarele REX 521. Käyttöohje"

Transkriptio

1 Suojarele REX 521

2

3 1MRS MUM Julkaistu: Versio: E/ Suojarele REX 521 Sisällysluettelo 1. Tästä ohjekirjasta Tekijänoikeudet Tavaramerkit Yleistä Lyhenteet Viitteet Dokumentin versiot Turvallisuusmääräykset Johdanto REX 521 -suojarele Ohjeet Käyttöliittymän (HMI) ominaisuudet Painikkeet Käyttökielen valinta Salasanat Taustavalo Kontrasti Näyttötesti Primääriarvojen valinta Optisesti erottava sarjaliikenneportti Valikkokaavio Mittausnäkymä Tapahtumavalikko Käsiohjaus Paikallis-/kaukokäyttötilan valinta Katkaisijan ohjaus Parametrien asettelu Bittimaskien asettelu Indikointi-ilmoitukset Toimintailmoitukset Itsevalvonta Kunnonvalvonta Toimintamerkit Vihreä toimintamerkki (READY) Keltainen toimintamerkki (START) Punainen toimintamerkki (TRIP) Hälytysvalodiodit Hälytysvalodiodit Copyright 2004 ABB Oy, Sähkönjakeluautomaatio, Vaasa, FINLAND 3

4 REX 521 Suojarele 1MRS MUM 5. Koestustila I/O-testi IRF-testi Toimilohkotesti Aakkosellinen hakemisto

5 1MRS MUM Suojarele REX Tästä ohjekirjasta 1.1. Tekijänoikeudet 1.2. Tavaramerkit 1.3. Yleistä Tämän asiakirjan tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. ABB Oy ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esiintyvistä mahdollisista virheistä. ABB Oy ei ole missään tapauksessa vastuussa minkäänlaisista tämän asiakirjan käytöstä aiheutuvista seurannaisvahingoista tai välittömistä, välillisistä tai epäsuorista vahingoista, eikä ABB Oy ole vastuussa tässä asiakirjassa kuvattujen ohjelmistojen tai laitteiden käytöstä aiheutuvista välillisistä tai satunnaisista vahingoista. Tätä asiakirjaa tai sen osia ei saa kopioida tai jäljentää ilman ABB Oy:n kirjallista lupaa, eikä sen sisältöä siten saa jakaa kolmansille osapuolille tai käyttää muuten luvattomasti. Tässä asiakirjassa kuvatut ohjelmistot ja laitteet ovat lisenssinvaraisia ja niitä voidaan käyttää, kopioida tai julkistaa vain lisenssin sallimin ehdoin. Copyright 2004 ABB Oy Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä asiakirjassa mainitut tuotenimet ovat yritystensä omistamia tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tämän ohjeen tarkoitus on antaa käyttäjälle perustietoa REX 521 -suojareleestä, Revisio E, ja yksityiskohtaisia ohjeita käyttöliittymän (HMI) käytöstä. Releen uudet ominaisuudet esitellään ohjekirjassa REX 521 Tekninen ohje, yleistä (katso Viitteet sivulla 6). 5

6 REX 521 Suojarele 1MRS MUM 1.4. Lyhenteet CBFP CT HMI HSPO IRF LCD PO RS SO VD VT katkaisijavikasuoja virtamuuntaja käyttöliittymä nopea ohjauslähtö sisäinen vika nestekidenäyttö ohjauslähtö Rogowski-sensori signaalilähtö jännitteenjakaja jännitemuuntaja 1.5. Viitteet REX 521:lle tarkoitetut manuaalit Tekninen ohje, vakiokonfiguraatiot 1MRS Tekninen ohje, yleistä 1MRS MUM Asennusohjeet 1MRS MUM Technical Descriptions of Functions (CD-ROM) 1MRS MCD Modbus Remote Communication Protocol for REX 521, Technical Description 1MRS DNP 3.0 Remote Communication Protocol for REF 54_ and REX 521, Technical Description 1MRS REX 521:lle tarkoitetut parametri- ja tapahtumalistat Parameter List for REX 521 Event List for REX 521 General Parameters for REX 521 Interoperability List for REX 521 1MRS RTI 1MRS RTI 1MRS RTI 1MRS RTI Työkalukohtaiset manuaalit CAP505 Installation and Commissioning Manual 1MRS MEN CAP 505 Operator s Manual 1MRS MEN CAP 505 Protocol Mapping Tool, Operator s Manual 1MRS Tools for Relays and Terminals, User s Guide 1MRS MUM CAP 501 Installation and Commissioning Manual 1MRS MEN CAP 501 Operator s Manual 1MRS MUM 6

7 1MRS MUM Suojarele REX Dokumentin versiot Versio Revisionumero Päivämäärä Historia D Kuvia päivitetty luvun taulukoissa Muutoksia lukujen ja taulukoissa Varoitusteksti lisätty lukuun 4.1. (Suomenkielinen versio D vastaa englanninkielistä versiota E/ ) E Korjaus turvallisuusmääräyksiin (Muilta osin suomenkielinen versio E vastaa englanninkielistä versiota E/ ) 1.7. Turvallisuusmääräykset! Koskettimissa saattaa esiintyä vaarallisia jännitteitä, vaikka syöttöjännite on kytketty pois. Kansallisia ja paikallisia sähköturvallisuusmääräyksiä on aina noudatettava. Tuote sisältää sähköstaattisille purkauksille herkkiä komponentteja. Siksi elektroniikkakomponenttien turhaa koskettamista tulee välttää. Releen runko on maadoitettava huolellisesti. Asennukset saa suorittaa ainoastaan siihen valtuutettu henkilö. Turvallisuusmääräysten laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia, henkilövahinkoja tai vakavia materiaalisia vahinkoja. Jos releen takana oleva suojaussinetti rikotaan luvatta, takuu ei ole enää voimassa eikä laitteen oikeaa toimintaa voida taata. 7

8 REX 521 Suojarele 1MRS MUM 2. Johdanto 2.1. REX 521 -suojarele Suojarele REX 521 on tarkoitettu keskijänniteverkon suojaukseen, ohjaukseen, mittaukseen ja valvontaan. Tyypilliseen sovellukseen sisältyvät tulevien ja lähtevien syöttöjohtojen sekä ala-asemien suojaus. Suojareleessä on mittaustulot tavallisille virtamuuntajille ja jännitemuuntajille. Saatavilla on myös laitteistoversio, jossa on virta- ja jännitesensoritulot. Suojareleen tehokkuus perustuu moniprosessoripohjaiseen laiteympäristöön. Käyttöliittymä (HMI) käsittää nestekidenäytön, jonka erilaiset näkymät tekevät paikallisen käytön helpoksi ja antavat käyttäjälle tietoja indikointi-ilmoitusten avulla. Ajan tasalla olevaa teknologiaa on käytetty sekä laitteistossa että ohjelmistoratkaisuissa. Suojarele REX 521 on osa ABB:n sähkönjakeluautomaatioon tarkoitettua automaatiojärjestelmää ja laajentaa sen käyttömahdollisuuksia ja joustavuutta edelleen. 8

9 1MRS MUM Suojarele REX Ohjeet 3.1. Käyttöliittymän (HMI) ominaisuudet Navigointipainikkeet, C-painike (tyhjennä/peru/kuittaa) ja E-painike (valitse/ vahvista) Käyttökielen valinta Salasanoilla suojatut asetteluarvot Näytön taustavalo Näytön kontrastin säätö Näyttötesti Primääriarvojen valinta Optisesti erottava sarjaliikenneportti Kolme toimintamerkkiä Kahdeksan ohjelmoitavaa hälytysvalodiodia 9

10 REX 521 Suojarele 1MRS MUM REX READY START TRIP C E REX 521_face_a 8 9 Kuva Käyttöliittymän (HMI) etunäkymä 1. Hälytysvalodiodit 2. Toimintamerkki: Laukaisu, katkaisijavikasuoja (CBFP) 3. Toimintamerkki: Havahtuminen, lukitus 4. Toimintamerkki: Valmius, sisäinen vika (IRF), koestustila 5. Nestekidenäyttö (LCD) 6. Optinen PC-liitin 7. Navigointipainikkeet 8. C-painike 9. E-painike 10

11 1MRS MUM Suojarele REX Painikkeet Suojarelettä voidaan ohjata käyttöliittymän painikkeilla. Lyhyt [ ]- (ylös) tai [ ]-painikkeen (alas) painallus merkitsee sitä, että valikoissa siirrytään yksi askel ylös- tai alaspäin. Parametriasettelussa lyhyt painallus merkitsee parametrin arvon muuttamista ylös- tai alaspäin minimiaskeleen verran. Jos osoitin on valikon ylimmällä rivillä, se ei siirry alimmalle riville [ ]-painiketta painamalla; osoitin ei myöskään siirry alimmalta riviltä ylimmälle painamalla [ ]-painiketta. Kun[ ]- tai [ ]-painiketta painetaan pitkään, selaus tapahtuu nopeammin kuin painamalla lyhyesti monta kertaa. Navigointipainikkeet ylös vasen oikea alas Tilanasettelupainikkeet C E kuittaa/kumoa hyväksy Nav_Butt Kuva Käyttöliittymän painikkeet Seuraavassa taulukossa selitetään lyhyesti painikkeiden toiminnot. Taulukko Painikkeet Ylös-/alasnavigointipainikkeet Vasen-/oikeanavigointipainikkeet Näitä painikkeita käytetään: siirryttäessä valikoissa ylös ja alas aktiivisten parametriarvojen muuttamiseen aseteltaessa haluttu arvo valitulle parametrille Näitä painikkeita käytetään: siirryttäessä valikoissa vasemmalta oikealle tai päinvastoin valittaessa parametrin/merkkijonon aseteltava merkki C-painike E-painike C E Tätä painiketta käytetään: siirryttäessä asettelutilasta pois palattaessa jostakin alavalikosta päävalikkoon kuittaamaan indikointi-ilmoitukset kuittaamaan tapahtumat, kun tapahtumanäkymä on valittuna (paina 2 s) kuittaamaan hälytysvalodiodit, kun päänäkymä on valittuna (paina 2 s) palauttamaan lähtöreleet, joilla on itsepito (paina 5 s) Tätä painiketta käytetään, kun halutaan päästä parametrin asettelutilaan vahvistaa aseteltavan parametrin uusi arvo yhdistettynä [ ]- tai [ ]-painikkeeseen, kun halutaan säätää näytön kontrastia 11

12 REX 521 Suojarele 1MRS MUM Taulukko Painikkeet (jatkoa) C- ja E-painikkeet yhdessä C & E Näitä painikkeita painetaan samanaikaisesti 5 s käytössä olevien toimilohkojen tapahtumien ja itsepitävien lähtöreleiden kuittaamiseen ja rekisteröityjen arvojen nollaamiseen häiriötallentimen tietojen poistamiseen Käyttökielen valinta PÄÄVALIKKO RYHMÄVALIKKO ALIRYHMÄVALIKKO PARAMETRIVALIKKO Protection ABB Configuration Analog scales Communication Digital Inputs General Hardware Software Identification = REX 521 Active language = Suomi Display Control General Cond. monit. Measurements Power Quality Tests Configuration LangSel Kuva Käyttökielen valinta, lähtökielenä englanti 1. Valitse [ ]- ja [ ]-painikkeilla Configuration\General\Software\ Active language. 2. Paina [E]-painiketta kunnes näytön toinen rivi alkaa vilkkua. Valitse [ ]- tai [ ]- painikkeella haluttu kieli, esim. Suomi. 3. Vahvista valinta painamalla [E]-painiketta vielä kerran tai peruuta valinta painamalla [C]-painiketta. Kielen valinnan jälkeen näytön valikot näkyvät uudella kielellä. Valinta pysyy voimassa myös syöttöjännitekatkoksen jälkeen. 12

13 1MRS MUM Suojarele REX Salasanat ABB Suojaus Ohjaus Kunnonvalvonta Mittaukset Sähkönlaatu Kommunikaatio Kommun.asettelut Takaportti Kommun.asettelut DNP 3.0 IEC 103 LON MODBUS SPA ETU SPA TAKA SPA-osoite = 001 Siirtonopeus = 9600 bps Orjan tilatieto =1 Koestukset Konfigurointi Konfigurointi AL mittakaavat Kommunikaatio Digitaalitulot Näyttö Salasana MMI = 999 PWmenu_b Kuva Salasanavalikot Asetteluarvot voidaan suojata salasanoilla. Kahdesta salasanasta toinen suojaa käyttöliittymän asetteluarvot ja toinen sarjaliikenteen kautta tehdyt asettelut. Sarjaliikenteen salasanan oletusarvo on 001 ja käyttöliittymän 999. Käyttöliittymän salasana tulee aktiiviseksi vasta kun sen oletusarvo on muutettu toiseksi. Kun salasana on muutettu, rele vaatii salasanan joka kerta, kun [E]-painiketta painetaan jossakin asetteluarvovalikossa. Kun oikea salasana on annettu, se pysyy aktiivisena, kunnes näyttö palaa lepotilaan esiasetellun ajan kuluttua. Käyttöliittymän salasanasuojaus voidaan poistaa vaihtamalla salasana takaisin oletusarvoon 999. Jos käyttöliittymän salasana on unohtunut, se voidaan katsoa ja vaihtaa sarjaliikenteen avulla Taustavalo Näytön taustavalo on normaalisti sammuneena. Kun jotakin etupaaneelin painiketta painetaan, taustavalo syttyy automaattisesti ja paneeli on valmis toimintaan. Taustavalo syttyy näyttötestiä varten, kun releeseen kytketään virta päälle. Taustavalo sammuu esiasetellun ajan kuluttua (5 min), ellei etupaaneelin painikkeita ole käytetty sinä aikana. Vaihdettaessa paikallis- ja kaukokäyttötilan välillä digitaalitulon avulla, taustavalo syttyy kymmeneksi sekunniksi Kontrasti Näytön kontrasti on luettavuuden säilyttämiseksi lämpötilakompensoitu, eli kontrasti säätyy automaattisesti lämpötilan mukaan. Parhaan luettavuuden takaamiseksi kontrastia voidaan säätää. Painikkeen [E] painaminen samanaikaisesti [ ]- tai [ ]-painikkeen kanssa joko lisää tai vähentää kontrastia. 13

14 REX 521 Suojarele 1MRS MUM Lisää Paina E ja Vähennä Contr Kuva Näytön kontrastin säätäminen Näyttötesti Näytön kontrastia voidaan säätää kaikissa muissa valikoissa, paitsi asetteluvalikoissa, joissa [E]-painiketta käytetään siirryttäessä asettelumoodiin. Valittu kontrastiarvo tallennetaan pysyväismuistiin ja näin valittu arvo on voimassa syöttöjännitekatkoksen jälkeenkin. Kun syöttöjännite kytketään päälle, taustavalo syttyy ja laite suorittaa lyhyen näyttötestin. Näyttötesti käsittää toimintamerkkien ja näytön toiminnan. Toimintamerkkien testissä kaikki toimintamerkit syttyvät samanaikaisesti, samalla kun näytössä on kaksi kuviota, joiden avulla kaikki näytön pikselit aktivoidaan. Testin jälkeen näyttö palautuu normaalitilaan. Näyttötesti voidaan myös käynnistää valikosta Konfigurointi\Näyttö\ Näyttötesti ja valitsemalla parametri Näyttötesti, katso luku Valikkokaavio sivulla Primääriarvojen valinta Asetteluarvot, tulotiedot ja tallennetut arvot, jotka on sidottu johonkin suureeseen, on luettavissa suoraan virta- ja jännitearvoina. Jotta releessä olisi tiedot siitä, miten muuntaa primääriarvot muotoon arvot/yksikkö, on mittauslaitteita (virtamuuntaja, jännitemuuntaja, jännitteenjakaja, Rogowski-sensori) kuvaavat arvot aseteltava tarkasti. 1. Siirry parametriin Konfigurointi\Näyttö\Primääriarvot ja valitse Primääriarvot oletusarvona olevan Arvot/yksikkö sijasta. 2. Siirry valikkoon Konfigurointi\Mittauslaitteet ja syötä tiedot kaikista releeseen kytketyistä virtamuuntajista, jännitemuuntajista, jännitteenjakajista ja Rogowski-sensoreista. Tietoa suojattavan yksikön nimellisarvojen asettelusta sekä mittauslaitteiden tekniset tiedot löytyvät ohjekirjasta Tekninen ohje, yleistä (katso Viitteet sivulla 6) Optisesti erottava sarjaliikenneportti Suojareleen etupaneelissa on optinen sarjaliikenneliitin. Liitintä käytetään, kun rele ohjelmoidaan PC:n avulla RS-232-optokaapelin (tyyppi 1MKC ) kautta. 14

15 1MRS MUM Suojarele REX Valikkokaavio Valikkokaavion alarakenteen sisältö voi vaihdella releen konfiguraation mukaan. Päävalikon rakenne pysyy kuitenkin aina samana. PÄÄVALIKKO RYHMÄVALIKKO ALARYHMÄVALIKKO PARAMETRIVALIKKO ABB Mitatut arvot IL1-A 25.0 IL2-A 25.0 IL3-A 25.0 Io-A 5.0 Keskiarvot IL1-A 25.0 IL2-A 25.0 IL3-A 25.0 jne. Tapahtumat 14 Tallennettu 3I>> : LAUKAISU L1, L2, L3 3I>> : HAVAHTUMINEN L1, L2, L3 3I>> :LAUKAISU L1, L2, L3 3I>> : HAVAHTUMINEN L1, L2, L :32: :10: :10: :10: Suojaus Suojaus 3I2f> 3I> 3I>> 3I>>> Io> Io>> jne. 3I> Voim.olevat aset Asetteluryhmä 1 Asetteluryhmä 2 Ohjausasettelu Tulotiedot Lähtötiedot Rekist. arvot1 Rekist. arvot2 Rekist. arvot3 Toimintamoodi = Ei käytössä Havahtumisvirta = 0.10 x In Toimintaviive = 0.05 s Aikakerroin = 0.05 Päivämäärä Aika 08:32: Siirto Kesto = 0.1s Ohjaus Manual control Ohjaus Yleinen I<-->O CB1 I<-->O IND1 I<-->O IND2 I<-->O POS I<-->O CB1 Voim.olevat aset Ohjausasettelu Tulotiedot Lähtötiedot Rekist.arvot 1 Kiinteä pulssi =Vaiht. pulssi Pakotettu pulssi =Pakotettu pulssi Tapahtumaviive = s jne. Kunnonvalvonta Kunnonvalvonta 3I MCS CB wear TCS jne. 3I MCS Ohjausasettelu Tulotiedot Lähtötiedot Rekist. arvot1 Rekist. arvot2 Rekist. arvot3 Toimintamoodi = käytössä Virran valinta = L1 & L2 & L3 Yläraja = 12% ln jne. Mittaukset Sähkön laatu Koestukset Konfigurointi Mittaukset 3I DREC Io Sähkön laatu PQ 3Inf Koestukset Yleinen Tulot Lähdöt jne. Konfigurointi Anal. mittakaavat Hälytys-LED:t Kommunikaatio Digitaalitulot Näyttö Yleinen Tulo SWGRP Tulosignaalit Mittauslaitteet Lähtösign. SWGRP Lähtösignaalit Lähtöreleet Suojatt. laite Itsevalvonta Aika 3I Ohjausasettelu Tulotiedot Rekister. arvot1 Koestusmoodi = Ei koestusta Aktivoi IRF =Deaktivoi Tulojen tilat = Lähtöjen tilat = Nimellistaajuus = Valitse Io = 1.0, 1/5A IL1 pu-skaala = 500A jne. PQ 3Inf Tilastoll. rajat Asettelut 3 s. arvot 10 min. arvot A:Jaksoinfo Vaiheen valinta = L1, L2, L3 Mittausjakso = 1 min Raja-arvon val. = Ei käytössä jne. A:Maksimiarvot A:Kertymätodennäk. A:Valit harmon. B:Jaksoinfo B:Maksimiarvot B:Kertymätodennäk. B:Valit. harmon. Viimeinen ylitys Tulot/Lähdöt Mittausmoodi = Ei käytössä Aktiiv. mit. tila = Ei käytössä Särökerroin = TDD jne. HMIchart_c Kuva Esimerkki valikkorakenteesta 15

16 REX 521 Suojarele 1MRS MUM Mittausnäkymä Mittausvalikon sisältö voi vaihdella releen konfiguraation mukaan. Jos mittausnäkymä on valittu, se pysyy aktiivisena esiasetellun aikarajan jälkeenkin. Samoin tekee käsiohjausnäkymä (Manual conrol). Muista näkymistä näyttö palautuu lepotilaan samanaikaisesti, kun taustavalo sammuu. Jos muistissa on energianmittausarvoja, talletetut arvot voidaan nollata painamalla [C]-painiketta 2 s. Taulukko Mittausnäkymä Toimilohko Parametri Näkymä 3I IL1 (A) IL2 (A) Mitatut arvot IL3 (A) IL1-A 25.0 Io Io (A) IL2-A 25.0 IL3-A 25.0 Io-A 5.0 THD-% 0.0 Meas_val_b Keskiarvot IL1-A 25.0 IL2-A 25.0 IL3-A 25.0 Dem_val_b Uo 3U Uo (V) U1 (kv) U2 (kv) U3 (kv) U12 (kv) U23 (kv) U31 (kv) Mitatut arvot Uo-V 0 U1-kV 0.50 U2-kV 0.50 U3-kV 0.50 U12-kV U_B ** U12s (kv) U23s (kv) U31s (kv) U23-kV 0.50 U31-kV 0.50 U12s-kV 0.50 f f (Hz) U23s-kV 0.50 U31s-kV 0.50 f-hz Meas_val_Uo_b 16

17 1MRS MUM Suojarele REX 521 Taulukko Mittausnäkymä (jatkoa) Toimilohko Parametri Näkymä PQE P (kw) Q (kvar) E (kwh, kvarh) Teho P-kW +0 Q-kvar +0 PF cos j P keskia. +0 Q keskia. +0 Energia kwh 0 kvarh 0 Käänt. energia kwh 0 kvarh 0 Meas_val_PQE_a Nämä parametrit näkyvät mittausnäkymässä vain käytettäessä konfiguraatiota H07. Aika uudel.käyn s 0 Terminen taso % 40 Meas_H07_a * Tapahtumavalikko * Laitteen laskettu terminen taso, staattorin ja roottorin arvoista suurin. ** Käytettävissä vain konfiguraatiossa H08 Tapahtumavalikko (Päävalikko\Mitatut arvot\tapahtumat) sisältää toimilohkon nimen ja tapahtuman samalla tavalla kuin indikointi-ilmoitukset (Katso Indikointi-ilmoitukset sivulla 22.). Tapahtumavalikon ensimmäinen näkymä esittää tapahtumien määrän (enint. 50). Viimeisin tapahtuma tallennetaan listaan ylimmäksi. Kun tietty tapahtuma valitaan, sen päivämäärä ja aika voidaan lukea siirtymällä [ ]- painikkeella askel oikealle. Jos on kyse laukaisutapahtumasta ja sen rekisteröityjen tietojen valikossa (Päävalikko\Suojaus\...\Rekisteröidyt tiedot1\ 3\) olevien tietojen päälle ei ole kirjoitettu, on mahdollista siirtyä suoraan rekisteröityihin tietoihin siirtymällä [ ]-painikkeella askel oikealle aika- ja tietonäkymässä. Tapahtumanäkymään palataan [C]- tai [ ]-painikkeella. Kun katsotaan rekisteröityjä tietoja, palataan tapahtumien yhteenvetonäkymään (Päävalikko\Mitatut arvot\tapahtumat), jos rekisteröityjen tietojen päälle on kirjoitettu, alkuperäisen tapahtuman päälle on kirjoitettu tai tapahtumalista on nollattu. Tapahtumat tallennetaan pysyväismuistiin, mikä merkitsee sitä, että ne ovat luettavissa syöttöjännitekatkon jälkeenkin. Tapahtumalistan voi tyhjentää listan ollessa näytössä painamalla [C]-painiketta 2 s. 17

18 REX 521 Suojarele 1MRS MUM ABB Mitatut arvot IL Tapahtumat 14 tallennettua 3I>> : LAUK. L1, L2, L :32: I>> : HAVAHT L1, L2, L :32: Suojaus Suojaus 3I>> 3I>> Voim. olev. asettel. Asetteluryhmä 1 Siirry Asetteluryhmä 2 Ohjausasettelu Tulotiedot Lähtötiedot Rekister. tiedot 1 Rekister. tiedot 2 Rekister. tiedot 3 Päivämäärä Aika 08:32: Kesto = 0.1s EView Kuva Tapahtumanäkymä Käsiohjaus Paikallis-/kaukokäyttötilan valinta Ohjaustapa voidaan vaihtaa valitsemalla Ohjaus\Manual control\ Paikallis/Kauko. Ohjausmoodi valitaan painamalla [E]-painiketta ja käyttämällä [ ]- ja [ ]-painikkeita. [E]-painikkeella vahvistetaan haluttu moodi ja [C]-painikkeella kumotaan valittu moodi ja säilytetään vanha. Salasanojen käsittelystä, ks. luku Salasanat sivulla 13. Taulukko Ohjaustilat Ohjaustila Ei ohjausta Paikalliskäyttö Kaukokäyttö Ulkoinen tulo Kuvaus Paikalliset ja kaukokäyttöiset toiminnot ovat estettyjä. Kohteiden tämänhetkinen tila näkyy ohjausvalikosta. Kohde on ohjattavissa käyttöliittymän ja digitaalitulojen kautta. Kaukokäyttö on estetty. Kohde on ohjattavissa kaukokäytön kautta. Käyttöliittymän ja digitaalitulojen avulla tapahtuva ohjaus on estetty ja kohteen tila näkyy ohjausvalikosta. Paikallis/Kauko-valitsinta varten ohjelmoitua digitaalituloa käytetään, kun valitaan paikallis- tai kaukokäyttö. Valittu moodi ilmaistaan joko muodossa Paikallis (ulk) tai Kauko (ulk) digitaalitulon tilan mukaan. Valittu ohjaustila pysyy samana syöttökatkoksen aikana. Kun paikalliskäyttö on valittuna, käyttöliittymän päänäkymän oikeassa alareunassa näkyy kirjain P. Näkyvä kirjain on riippuvainen käyttöliittymälle valitusta kielestä. 18

19 1MRS MUM Suojarele REX Katkaisijan ohjaus Kohteen ohjaus tapahtuu valikosta Ohjaus\Manual control\ohjaus CB. Vain katkaisijan senhetkinen tila on näytössä esillä eikä katkaisijaa voi ohjata Kaukokäyttö- tai Ei ohjausta -tilassa. Paikalliskäyttötilassa näkyy katkaisijan tila ja mahdollisia tiloja voidaan selata [ ]- ja [ ]-painikkeilla. Valittavat tilat ovat Auki ja Kiinni. Painamalla [E]-painiketta voidaan valita haluttu tila. Ilmoitus =Valmistelu... voi näkyä lyhyesti ennen tekstiä =Oletko varma? näytössä. Toiminta voidaan vahvistaa painamalla [E]-painiketta ja kumota [C]-painikkeella. Jos operaatio kumotaan, näytössä näkyy teksti Keskeytetty kolmen sekunnin ajan, minkä jälkeen tulee ilmoitus katkaisijan nykytilasta. Samoin tapahtuu, jos teksti =Oletko varma? on ollut näytössä 30 sekuntia. Huomioi, että säädettävä aikaraja parametreissa Ohjaus\Yleinen\Valitse aika rajoittaa kohteen valinnan ja ohjauspyynnön väliin jäävän ajan. Jos aikaraja on lyhyempi kuin 30 sekuntia ja se ehtii kulua loppuun ennen kuin toiminta vahvistetaan, kohdetta ei ole mahdollista ohjata, ennen kuin se on valittu uudelleen. Jos toiminta vahvistetaan, sitä vastaava ilmoitus (=Auki... tai =Kiinni...) tulee näkyviin vähintään neljäksi sekunniksi, minkä jälkeen näytetään kohteen nykyinen tila. 19

20 REX 521 Suojarele 1MRS MUM Kohteen lukitustila voi estää valinta- tai toteutuspyynnöt. Siinä tapauksessa näytössä lukee =Lukittu kolmen sekunnin ajan. Ehdotettu toiminto kumotaan ja kolmen sekunnin kuluttua näytössä ilmoitetaan kohteen nykyinen tila. Kuva Käsiohjaus Taulukko Käsiohjaus (Manual control) -ilmoitukset Ilmoitus Keskeytetty Oletko varma? Kiinni Kiinni E=Kiinni Kiinni E=Auki Kiinni... Ulkoinen vaihto Epäonnistui Lukittu Ei sallittu Ei paik. käyttö Auki Auki E=Kiinni Auki E=Auki Auki... Valmistelu... Epämääräinen Ratkaisematon Selitys Nykyinen toiminta keskeytyi joko käyttäjän toimesta, kohteen tilan muutoksen takia tai ajan umpeutumisen takia. Laite odottaa valitun toiminnan vahvistusta. [E] hyväksyy sen ja [C] keskeyttää sen. Kohteen tila on lukittu. Ohjaus ei ole mahdollinen, koska ohjaustilana on Kaukokäyttö tai Ei ohjausta. Kohteen tila on kiinni. [E] sulkee sen. Kohteen tila on kiinni. [E] avaa sen. Kohde lukitaan. Digitaalitulosignaalien ohjaama paikallis/kaukokäyttötila on muuttunut. Ainoastaan ulkoisen tulon tilassa. Keskeyttää nykyisen toiminnan, jos sitä on. Ohjauksen pyynnön toteutus epäonnistui. Syynä ei ollut lukitus. Kohteen valinta tai ohjauspyynnön toteutus epäonnistui lukituksen takia. Kohteen valinta epäonnistui. Syynä ei ollut lukitus. Yritys ohjata kohdetta, joka on Kaukokäyttö- tai Ei ohjausta -tilassa. Kohteen tila on auki. Ohjaus ei ole mahdollinen, koska ohjaustilana on Kaukokäyttö tai Ei ohjausta. Kohteen tila on auki. [E] sulkee sen. Kohteen tila on auki. [E] avaa sen. Kohde avautuu. Kohde valitaan. Kohteen tilaa ei ole määrätty. Ohjaus on mahdoton. Kohteen tila on tuntematon. 20

21 1MRS MUM Suojarele REX Parametrien asettelu Asetteluparametrit on listattu CD-ROMilla Technical Descriptions of Functions (katso Viitteet sivulla 6). 1. Siirry aseteltavaan parametriin painikkeilla [ ], [ ] ja [ ], [ ] käyttämällä valikkorakennetta ohjeena. 2. Aktivoi asettelutila [E]-painikkeella. 3. Jos käyttöliittymän salasana on muutettu oletusarvosta, sitä pyydetään nyt. Anna voimassa oleva salasana valitsemalla ensin aseteltava numero painikkeilla [ ] ja [ ] ja asettamalla sitten numeron arvo painikkeilla [ ] ja [ ]. 4. Vahvista salasana painamalla [E]-painiketta. Valittu parametrin asetteluarvo alkaa vilkkua. 5. Muuta asetteluarvoa käyttämällä painikkeita [ ], [ ] ja [ ], [ ]. 6. Vahvista parametriarvo [E]-painikkeella. 7. Jos muutos on sallituissa rajoissa, se tallentuu pysyväismuistiin ja tulee voimaan heti. Asetteluarvo pysyy voimassa myös syöttöjännitekatkoksen sattuessa. 8. Jos vääränlainen asetteluarvo yritetään vahvistaa, näytössä on ilmoitus (Virheell. arvo) merkkinä siitä, että asettelu on asettelualueen ulkopuolella ja edellinen parametriarvo pysyy voimassa Bittimaskien asettelu Tapahtumamaskit ja kytkinryhmät esitetään bittimaskeina tarkistussumman muodossa. Useimmat tapahtumista voidaan ottaa mukaan (bittimaskin arvo = 1) tapahtumaraportointiin tai sulkea siitä pois (bittimaskin arvo = 0) muuttamalla tapahtumamaskien bittejä. Kytkinryhmiä käytetään vastaavasti muuttamaan tulojen ja lähtöjen kytkentöjä releen toimilohkoihin. Tapahtumamaski 1 = E0 0:1 EvM Kuva Bittimaski asettelutilassa Kun liikutaan valikoissa, joilla on bittimaskit, näkyy vain tarkistussumma. Asettelutilassa yksittäinen bitti (yllä olevassa esimerkissä bitti 0, arvo 1) näkyy näytön oikeassa alakulmassa. Bittimaskin sisältö voidaan muuttaa vaihtamalla yksittäisiä bittiarvoja. Uudet arvot eivät kuitenkaan astu voimaan, ennen kuin asettelutilasta on poistuttu painamalla [E]-painiketta. 1. Siirry aseteltavaan parametriin painikkeilla [ ], [ ] ja [ ], [ ] käyttämällä valikkorakennetta ohjeena. 2. Aktivoi asettelutila [E]-painikkeella. 3. Jos käyttöliittymän salasana on muutettu oletusarvosta, sitä pyydetään nyt. Anna voimassa oleva salasana valitsemalla ensin aseteltava numero painikkeilla [ ] ja [ ] ja asettamalla sitten numeron arvo painikkeilla [ ] ja [ ]. 4. Vahvista salasana painamalla [E]-painiketta. Valittu parametrin asetteluarvo alkaa vilkkua. 5. Muuta asetteluarvoa käyttämällä painikkeita [ ], [ ] ja [ ], [ ]. 6. Vahvista parametriarvo [E]-painikkeella. 21

22 REX 521 Suojarele 1MRS MUM Kun yksittäisiä bittiarvoja halutaan vaihtaa, muokattavaan bittiin pääsee painamalla [ ]-painiketta, kun osoitin on näytön oikeassa alakulmassa. Sillä tavalla osoitinta ei tarvitse aseteltaessa siirtää edestakaisin bittinumeron ja arvon välillä, mikä yksinkertaistaa asettelua. Mitä kukin tapahtuma merkitsee selitetään dokumentissa Event List for REX 521 CD-ROMilla Technical Descriptions of Functions (katso Viitteet sivulla 6) Indikointi-ilmoitukset Toimintailmoitukset Indikointi-ilmoituksia on kahdenlaisia: Teksti-ilmoitus yhdessä toimintamerkki-indikoinnin (LED) kanssa. Tietoja suojaustoiminnoista tai suojareleen kunnosta (itsevalvonta). Teksti-ilmoitukset ilman toimintamerkki-indikointia. Kunnonvalvontaa, hälytyksiä ja varoituksia koskevat ilmoitukset tai apuilmoitukset, kun suoritetaan tiettyjä toimenpiteitä näytöllä. Indikointi-ilmoituksilla on tietty prioriteetti. Jos monta erityyppistä ilmoitusta aktivoituu samanaikaisesti, näytössä näytetään aina se ilmoitus, jolla on korkein prioriteetti. Ilmoituksilla on seuraavat prioriteetit: 1. Sisäinen vika, katkaisijavikasuoja (CBFP) 2. Laukaisu 3. Havahtuminen, lukitus 4. Apuilmoitukset Indikointi-ilmoitukset on kuitattava [C]-painikkeella, ennen kuin näyttö palautuu siihen valikkoon, joka oli aktivoituna ennen tapahtumia. Näyttöön tulee apuilmoituksia, kun tiettyjä toimenpiteitä suoritetaan. Kun esimerkiksi lähtöreleitä, tapahtumia ja rekisteröityjä arvoja palautetaan painamalla [C]- ja [E]-painikkeita yhtä aikaa 5 s, tulee toimintaa kuvaava teksti näyttöön. Kun releen jokin suojaustoiminto havahtuu, tekstikentässä näkyy toiminnon nimi ja teksti HAVAHT. Samalla syttyy vastaava keltainen toimintamerkki. Kaksi- tai kolmivaiheisissa havahtumisissa näytetään lisäksi missä vaiheissa vika on sattunut. vihreä keltainen punainen St_strt 3I> : HAVAHT L1, L2, L3 Strt Kuva Havahtumisilmoitus Jos havahtunut suojaustoiminto lukitaan/lukkiutuu, tekstikentässä näkyy toiminnon nimi ja teksti LUKITUS. Samalla keltainen toimintamerkki vilkkuu. 3I>LUKITUS Bl_blck Blck Kuva Lukitusilmoitus 22

23 1MRS MUM Suojarele REX 521 Kun suojaustoiminto laukaisee, tekstikentässä näkyy toiminnon nimi ja teksti LAUK. Samanaikaisesti syttyy punainen toimintamerkki. Näytöllä näkyy missä vaiheissa vika on sattunut. Jos suojaustoiminto antaa katkaisijavikasuojalle (CBFP) viivästyneen laukaisun, punainen toimintamerkki alkaa vilkkua. Bl_trp 3I> : LAUK. L1, L2, L3 Trp Kuva Laukaisuilmoitus Itsevalvonta Suojareleessä on laaja itsevalvontajärjestelmä. Järjestelmä huomioi käytössä tapahtuneita vikatilanteita ja ilmoittaa käyttäjälle olemassa olevista vioista näytön ja sarjaliikenteen avulla. Kun järjestelmä on havainnut vian, vihreä toimintamerkki READY alkaa vilkkua. Samanaikaisesti itsevalvontajärjestelmän lähtörele (IRF) aktivoituu. Vikailmoitusteksti SISÄINEN VIKA tulee näyttöön ja sarjaliikenneväylään välitetään vikailmoitustapahtuma. Bl_IRF SISÄINEN VIKA Releen ohjaus irf Kuva Vikailmoitus Vikailmoituksella on korkein prioriteetti näytössä. Mikään muu käyttöliittymän ilmoitus ei voi ylittää itsevalvonnan vikailmoitusta. Vikailmoitus jää näyttöön, kunnes se kuitataan painamalla [C]-painiketta tai rele käynnistetään uudelleen. Vihreä toimintamerkki READY jatkaa vilkkumista, niin kauan kuin vika on olemassa. Jos sisäinen vika katoaa itsestään uudelleenkäynnistyksen jälkeen, toimintamerkki lakkaa vilkkumasta ja tapahtuma välittyy sarjaliikenneväylään. Itsevalvontajärjestelmän lähtörele (IRF) palautuu normaalitilaan. 23

24 REX 521 Suojarele 1MRS MUM Kunnonvalvonta Jos releen konfiguraatioon kuuluu kunnonvalvontatoimintoja, jotka eivät suoranaisesti liity suojaustoimintoihin tai sisäiseen kunnonvalvontaan, vikatilanteissa näytössä näkyy ilmoitus VALVON. sekä selittävä teksti. TCS: VALVON. Lauk.piirin valv TCS Kuva Kunnonvalvontailmoitus 24

SPCS 2D26. Suunnattu tai suuntaamaton maasulkurelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. t 2 > [ s ] [ ] SPCS 2D26. U 0b > % I o IRF SGF SGB SGR

SPCS 2D26. Suunnattu tai suuntaamaton maasulkurelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. t 2 > [ s ] [ ] SPCS 2D26. U 0b > % I o IRF SGF SGB SGR SPCS 2D26 Suunnattu tai suuntaamaton maasulkurelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus U o I Uo I o ϕ IRF U 0b > % t b > [ s ] SGF SGB [ ] I 01 > [%] U 01 > [%] t 1 > [ s ] I 02 > [%] U 02 > [%] t 2

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Täysin valvottu langaton murtohälytinjärjestelmä

KÄYTTÖOHJE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Täysin valvottu langaton murtohälytinjärjestelmä KÄYTTÖOHJE PowerMaster-10 G2 Täysin valvottu langaton murtohälytinjärjestelmä www.visonic.com PowerMaster-10/30 G2 -Käyttöopas Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 Esipuhe... 3 Yleiskatsaus... 3 Järjestelmän

Lisätiedot

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Käyttöohjekirja Suomi Kesäkuu 2010 Kuvake yliviivatusta roskatynnyristä pyörillä, tarkoittaa että tuote Euroopan yhteisössä täytyy hävittää erillisessä jätehuoltopisteessä.

Lisätiedot

taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja

taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja vacon 10 taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja Document code: DPD00095A Last edited: 10.10.2008 1. Turvallisuus...3 1.1 Varoitukset...3 1.2 Turvallisuusohjeet...5 1.3 Maadoitukset ja maasulkusuojaus...5

Lisätiedot

Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418

Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418 JC-TRIP Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418 SISÄLLYSLUETTELO Laskimen ja tripin asennus autoon... 1 Jännitteen kytkeminen laskimelle...1 Jalkanollauskytkimen

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE KOTIVAHTI 2.0 UUTUUS 2011 KOTIMAINEN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ MADE IN FINLAND Kotivahti käyttö- ja asennusohje 2 Sisällysluettelo 1. Peruspakkauksen sisältö 3 2. Pikaohje 3

Lisätiedot

Tehdäksesi tämän: Paina tämä: Sivulla:

Tehdäksesi tämän: Paina tämä: Sivulla: Käyttöohje Pikaohje Seuraavassa taulukossa on perusominaisuuksia aakkosjärjestyksessä ja näppäimet niiden käyttöön. Perässä näet myös sivunumerot halutessasi lisätietoa. HUOMAA: Joitakin ominaisuuksia

Lisätiedot

HUOM! SUOMI. Värillinen versio on ladattavissa osoitteesta www.isocket.fi

HUOM! SUOMI. Värillinen versio on ladattavissa osoitteesta www.isocket.fi SUOMI. Värillinen versio on ladattavissa osoitteesta Kiitos että hankit isocket tuotteen! Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Näin kykenet hyödyntämään laitteen kaikkia

Lisätiedot

QAS30-45-60Pd. Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet. Käyttöohje... 3. Sähkökaaviot... 57. Printed Matter N 2954 2370 90

QAS30-45-60Pd. Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet. Käyttöohje... 3. Sähkökaaviot... 57. Printed Matter N 2954 2370 90 Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet QAS30-4-60Pd Käyttöohje... 3 Sähkökaaviot... 7 Printed Matter N 94 370 90 07/00 ATLAS COPCO - PORTABLE AIR DIVISION www.atlascopco.com QAS 30-4 - 60

Lisätiedot

Ontech GSM 9030 Käyttöohjeet a

Ontech GSM 9030 Käyttöohjeet a Ontech GSM 9030 Käyttöohjeet asuomia Onnittelumme! Kiitos, että valitsit Ontech GSM 9030 -hälyttimen/etäreleen. Toivomme, että sinulle on suurta hyötyä ja iloa tästä tuotteesta ja että tässä käsikirjassa

Lisätiedot

SUUNTO QUEST Käyttöopas

SUUNTO QUEST Käyttöopas SUUNTO QUEST Käyttöopas fi 1 VARO-OHJEET................................................................ 5 Käytössä ovat seuraavat varomerkinnät:............................. 5 Varo-ohjeet:...........................................................

Lisätiedot

Ovaport. Käyttöohje. ID6640 V13 27.1.2015 Ohjelmaversiot 1.8.0-1.8.0

Ovaport. Käyttöohje. ID6640 V13 27.1.2015 Ohjelmaversiot 1.8.0-1.8.0 Ovaport Käyttöohje ID6640 V13 27.1.2015 Ohjelmaversiot 1.8.0-1.8.0 Sisällysluettelo Esittely...3 Käyttöönotto...3 Kirjautuminen...4 Käyttöliittymä...6 Kokonaiskuva-sivu... 11 Hälytykset-sivu... 24 Raportointi-sivu...

Lisätiedot

EB - Therm 800. DIN-asennuskiskoon asennettava digitaalinen termostaatti neljä käyttötapaa ja fuzzy-tekniikka. FI KÄYTTÖOHJE EB-Therm 800

EB - Therm 800. DIN-asennuskiskoon asennettava digitaalinen termostaatti neljä käyttötapaa ja fuzzy-tekniikka. FI KÄYTTÖOHJE EB-Therm 800 EB - Therm 800 DIN-asennuskiskoon asennettava digitaalinen termostaatti neljä käyttötapaa ja fuzzy-tekniikka FI KÄYTTÖOHJE EB-Therm 800 EB-Therm 800 Kiitos, että valitsit Ebecon EB-Therm 800 -termostaatin,

Lisätiedot

Windows 7. Hannu Matikainen. Päivitetty 4.7.2014

Windows 7. Hannu Matikainen. Päivitetty 4.7.2014 Windows 7 Hannu Matikainen Päivitetty 4.7.2014 Sisältö WINDOWS-VERSIOT... 1 TYÖPÖYTÄ... 1 KUVAKKEET... 2 Kuvakkeiden ominaisuudet... 3 Pikakuvakkeet... 3 TEHTÄVÄPALKKI... 4 Tehtäväpalkin kuvakkeet... 5

Lisätiedot

Kotitonttu-palvelu. Kotitonttu-palvelu Käyttöohje 0.8, 8.1.2014

Kotitonttu-palvelu. Kotitonttu-palvelu Käyttöohje 0.8, 8.1.2014 Kotitonttu-palvelu Mikä on Kotitonttu?... 3 Kokoonpano... 4 Lisälaitteet... 4 Palvelut... 5 Järjestelmävaatimukset... 5 Turvallisuus- ja ympäristövarotoimenpiteet... 5 Ohjausyksikön ja laitteiden varastointi

Lisätiedot

Cisco IP -puhelin 7960G ja 7940G Cisco CallManager -sovellusta varten

Cisco IP -puhelin 7960G ja 7940G Cisco CallManager -sovellusta varten Puhelimen opas Cisco IP -puhelin 7960G ja 7940G Cisco CallManager -sovellusta varten Sisältää käyttöoikeussopimuksen ja takuun Pääkonttorin osoite Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA

Lisätiedot

Käyttöopas Suomi SISÄLLYSLUETTELO

Käyttöopas Suomi SISÄLLYSLUETTELO Käyttöopas Suomi SISÄLLYSLUETTELO KÄYTTÖTARKOITUS...2 YHTEENVETO JA MENETELMÄN KUVAUS...2 LAITTEEN TOIMINTAPERIAATE...2 HUOMIO!-ETIKETTI...5 TEKNISET TIEDOT...5 LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTO...6 ESIMIEHEN ASETTAMAT

Lisätiedot

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö...

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö... M-Files 10 Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 3.1 Järjestelmävaatimukset...10 3.2 Automatisoitu asennus ja jakelu...11 3.3 Asennuksen läpivienti...11

Lisätiedot

1. Asennus Asennus 1 2 3 4 2

1. Asennus Asennus 1 2 3 4 2 TomTom ONE/XL/XXL 1. Asennus Asennus 1 2 3 4 2 5 6 5 6 + 7 2 SEC 8 1 2 3 3 1 2 3 180 4 5 4 2. Pakkauksen sisältö Pakkauksen sisältö a TomTom ONE/XL/ XXL b EasyPort TM -pidike c Autolaturi d RDS-TMC-liikennevastaanotin*

Lisätiedot

Valmistaja varaa oikeuden vaihtaa tai muokata tässä ohjekirjassa olevia tietoja ilman etukäteisilmoitusta tai velvoitteita.

Valmistaja varaa oikeuden vaihtaa tai muokata tässä ohjekirjassa olevia tietoja ilman etukäteisilmoitusta tai velvoitteita. Cat B25-puhelimen käyttöohje Kiitos Cat B25-matkapuhelimen hankinnasta Lyhyt johdanto Kiitos Cat B25 GSM-matkapuhelimen valitsemisesta. Löydät tietoja puhelimen loistavista ominaisuuksista tästä ohjekirjasta.

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BeQuem 20 ARITERM OY Asennus- ja käyttöohje - 17.08.2009-1/24 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTIETOA Yleistä...2 Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen...2 Tekniset tiedot...3 Polttimen

Lisätiedot

Digitaalinen automaattinen verenpainemittari Malli M10-IT Käyttöohje

Digitaalinen automaattinen verenpainemittari Malli M10-IT Käyttöohje Digitaalinen automaattinen verenpainemittari Malli M10-IT Käyttöohje FI IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Sisältö Ennen laitteen käyttöä Johdanto...3 Tärkeitä turvallisuustietoja...4 1. Laitteen osat...6 2. Valmistelu...10

Lisätiedot

Seppo Luhtasaari SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS

Seppo Luhtasaari SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS Seppo Luhtasaari SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS Atk-Palvelu Luhtasaari Oy Seinäjoki 2015 SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS SukuJutut 1.3.2015 Copyright 1993-2015. Kaikki oikeudet pidätetään. Atk-Palvelu Luhtasaari Oy Seppo

Lisätiedot

TD käyttöohje Kisakone versio 2.0

TD käyttöohje Kisakone versio 2.0 TD käyttöohje Kisakone versio 2.0 SFL Suomen frisbeeliitto Kisakone 1.0 TD Käyttöohje 2009-2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 1.1 KÄYTTÖTARKOITUS... 4 1.2 KÄYTTÄJÄT... 4 1.3 YHTEENSOPIVUUS... 5 1.4

Lisätiedot

Word 2010 Tehokas käyttö Hannu Matikainen

Word 2010 Tehokas käyttö Hannu Matikainen Word 2010 Tehokas käyttö Päivitetty 2.11.2012 2000-2012 Sisällysluettelo: 1 Johdanto... 1 2 Asetukset... 1 2.1 Oletusasetukset... 1 2.2 Riviväli ja välistys... 1 3 Tyylit asiakirjassa... 4 3.1 Yleistä

Lisätiedot

FI K ÄY T T Ö O HJ E

FI K ÄY T T Ö O HJ E FI KÄYTTÖOHJE PIKAOPAS Päivittäisen hälytyksen osoitin Sukellushälytyksen osoitin Lentokieltosymboli Turvapysähdyksen osoitin Säiliöpaineen pylväsnäyttö Langattoman lähettimen osoitin Päivämäärä Kaksoiskellonaika

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Maksupääte VeriFone VX680

KÄYTTÖOHJE. Maksupääte VeriFone VX680 KÄYTTÖOHJE Maksupääte VeriFone VX680 KÄYTTÖOHJE Maksupääte VeriFone VX680 SISÄLLYSLUETTELO: 1. ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA 1.1 Tärkeää... 4 1.2 Päätteen rakenne... 5 1.3 Johtojen kytkeminen... 6 1.4 Akku... 7

Lisätiedot

Nokia 7360 -puhelimen käyttöohje. 9243658 1. painos

Nokia 7360 -puhelimen käyttöohje. 9243658 1. painos Nokia 7360 -puhelimen käyttöohje 9243658 1. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote RM-127 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

SCU 10 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

SCU 10 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET SCU 10 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET KAUKORA OY 2 SISÄLLYS Yleistä... 4 Järjestelmän kuvaus... 5 Etupaneeli... 6 Asetukset... 7 Ohjaus-järjestelmät... 8 Yleistä asentajalle... 10 Valikko Asetukset... 11 Ohjaus-valikot...

Lisätiedot

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G MOS FI 0923-1 031225 ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET A B C D E F G Käyttöohje Kuljetus / Asennus Käyttöönotto / Säätö Lisävarusteet ja pikaohjeet Ohjaus / Hälytykset Tekniset tiedot Asiahakemisto LEK LEK LEK

Lisätiedot