Valitkoituja esimerkkejä & vastaustekniikkaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valitkoituja esimerkkejä & vastaustekniikkaa"

Transkriptio

1 Valitkoituja esimerkkejä & vastaustekniikkaa

2 Liukoisuus Lääketieteellisen tiedekunnan valintakoe vuonna 2000 t.5 Virtsakiviä muodostuu, kun niukkaliukoisia suoloja muodostavien ioninen pitoisuus virtsassa kasvaa liian suureksi. Yksi virtsakivityyppi on struviitti eli ammoniummagnesiumfosfaatti (NH4MgPO4), jota muodostuu erityisesti silloin, kun tulehduksen seurauksena tavallista suurempi osa virtsan ureasta [(NH2)2CO] hydrolysoituu ammoniakiksi (toisena tuotteena muodostuu hiilidioksidia). Ammoniummagnesiumfosfaatin liukoisuustulo Ks on 2,5*10-13 mol3/l3. Oletetaan, että vuorokautisen virtsanerityksen (1,00l) yhteydessä erittyy fosforia (alkuaineeksi laskettuna) 1,5g magnesiumia 0,12g ja ureaa 20,0g. a) Mikä on maksimimassa struviittia, joka voisi yllämainituista aineista muodostua, olettaen että kaikki mainittu fosfori on peräisin fosfaatti-ioneista ja että kaikki ureasta vapautuva ammoniakki jäisi liuokseen ammoniumioneina? Kuinka suuren osuuden fosforin kokonaismäärästä struviitti tällöin sitoisi? b) Käytännössä olosuhteet ja liuoksen koostumus vaikuttavat saostuvan suolan määrään ja niihin eri ionien rajapitoisuuksiin, joilla saostuminen alkaa. Esim. fosfaatti on virtsassa käytännössä lähes kokonaan protolysoituneena monovetyfosfaatiksi ja divetyfosfaatiksi (monovetyfosfaatin happovakio pka on 11,8 ja divetyfosfaatin 6,9) Struviitin saostumisriski on suurimmillaan, kun virtsa on tulehduksen seurauksena poikkeuksellisen emäksistä. Esim. vesiliuoksessa, jonka ph on 8,40 ja fosfaattien kokonaiskonsentraatio 0,05 mol/l, PO43.-ionin pitoisuus on protolyysitasapainon seurauksena 2,0*10-5 mol/l. 1. Laske kuinka suuri pitoisuus ammoniumionia liuoksessa voi tällöin korkeintaan olla niin, että struviittia ei saostu, kun magnesiumpitoisuus on 0,12g/l. 2. Laske kuinka suuri osuus (%) liuenneesta ammoniakista on näissä olosuhteissa ammoniumionina, kun ammoniakin happovakion pka = 9,25.

3 Kidevesi Käsitellään matemaattisesti osana molekyyliä, eli lasketaan mukaan moolimassaan jne. Jos kysytään esim. Mikä on kideveden kerroin jos kidevedellisen yhdisteen moolimassa on X? à vähennä X:stä yhdisteen moolimassa Y ilman kidevettä. à Jaa jäljelle jäävä osuus veden moolimassalla V, jolloin saat vastaukseksi veden kertoimen k. Ts. X = Y + k*v Muista myös mahdollinen vapautuvan veden vaikutus tilavuuteen! (Usein kuitenkin huomioitu tehtävänannossa)

4 Kidevesilasku Montako massaprosenttia happea on aubertiitissa CuAl(SO4)2Cl 14 H2O? Kidevedellistä aubertiittia liekitettäessä vesi haihtuu yhdisteestä pois. Kun pieni määrä kidevedellistä aubertiittia liekitetään täydellisesti mittapullossa, haihtuvaa vettä saadaan talteen 40,0 mg. Kuinka paljon aubertiittia pullossa oli ennen veden haihdutusta? Haihtuvasta vedestä saatiin talteen 87 %.

5 Suola/pH-lasku Kun ylimäärää kiinteää Mg(OH)2 ravistellaan pullossa, joka sisältää 1,0M NH4Cl-liuosta saadaan liuos, jonka ph on 9,00. Laske Mg(OH)2:n liukoisuustulo KL. Kb(NH3)=1,76*10-5

6 Seoslasku Kandidaatti haluaa valmistaa juoman, jossa on 5 til-% etanolia. Käytössään hänellä on 2 til-% ja 7 til-% etanolia sisältäviä virvokkeita. Millaiset määrät kandidaatin on sekoitettava juomia?

7 Kaasulasku Astia on täynnä kaasuseosta, jossa on erästä kaasumaista hiilivetyä CaHb ja happea suhteessa 1:5. Seos sytytetään palamaan. Palamisen jälkeen havaitaan paineen laskeneen puoleen alkuperäisestä. Lämpötila ja ja tilavuus pysyvät vakioina. Mikä hiilivety on kyseessä? Oletetaan, että syntyvä vesi ei vaikuta paineeseen.

8 Moniarvoisen hapon titraus 100,0 ml 0,10M malonihappoa titrataan 0,10 NaOH:lla. Saadaan titrauskäyrä (seuraava dia). Malonihapon Ka1=1,5*10-3 ja Ka2=2,0*10-6 Laske ph kohdissa A, B, C, D, E Amfoteeriselle aineelle pätee seuraava kaava konsentraatiosta riippumatta: pk a1 + pk a2 ph = 2

9 Titrauskäyrä

10 Tasapainolasku Suurin osa verenkierrossa olevista kilpirauhashormoneista on sitoutuneena erilaisiin plasman kuljetusproteiineihin, kuten tyroksiinia sitovaan globuliiniin (TBG), transtyretiiniin ja albumiiniin. Tärkeimpänä näistä ihmisessä toimii tyroksiinia sitova globuliini. Vapaan tyroksiinin (T4) sitoutumista tyroksiinia sitovaan globuliiniin voidaan kuvata seuraavan reaktioyhtälön avulla: Tälle reaktiolle voidaan laskea samalla tavalla kuin mille tahansa muulle tasapainoreaktiolle tasapainovakio K, joka on tyroksiinille 1,76*1010 M-1. Tutkimushenkilöltä otetaan aamuverinäyte, jossa todetaan veren vapaan tyroksiinia sitovan globuliinin ([TBG]) pitoisuuden olevan 322 nmol/l ja hänen veressä vapaana olevan tyroksiinin pitoisuus on 12 ng/l. Tässä tehtävässä voimme yksinkertaistamisen vuoksi jättää kilpirauhashormonien sitoutumisen transtyretiiniin ja albumiiniin huomiotta. Lisäksi voimme olettaa, ettei trijodityroniinilla ole suoraa tai epäsuoraa vaikutusta tyroksiinin ja tyroksiinia sitovan globuliinin interaktioon.

11 Tasapainolasku

12 Tasapainolasku a) Muodosta tyroksiinin sitoutumista tyroksiinia sitovaan globuliinin kuvaavan reaktion tasapainovakion lauseke. 1p b) Kuinka monta prosenttia koehenkilön tyroksiinin kokonaismäärästä on vapaana plasmassa? 6p. c) Kuinka monta prosenttia enemmän tyroksiinia on vapaana, jos veren kokonaistyroksiinipitoisuus kasvaaa 30%? Anna vastaus kahden numeron tarkkuudella. 7p.

13 Mitä kannattaa osata ulkoa?

14

15

16 Vastaustekniikkaa Mitä haetaan? Oikeiden /vaadittujen asioiden esiintuomista Tiivistä vastausta (vastauksen on mahduttava sille varattuun tilaan) Kaiken vaaditun tiedon esiintuomista Vastaamiseen tarvittavan ajan minimointia (turhan asian esiintuomisen välttämistä)

17 Mihin vastaustekniikkaa tarvitaan? Vastaustekniikka on yleinen ongelma taistelussa sisäänpääsystä Käytännössä kaikki, jotka pääsevät huulille, tietävät tarpeellisen mutta vastaavat väärin Pääsykokeen vastausaika on rajoitettu ja menee huolella vastatessa väistämättä tiukille.

18 Miten kannattaa edetä? Aluksi: Silmäile koe läpi ja kirjoita nimet jokaiseen paperiin (jos tämä käytäntö on vielä käytössä, viime vuonna joissain tiedekunnissa oli, joissain ei) Tutustu kaavakokoelmaan (monet tehtävät saattavat ratketa pelkkää kaavakokoelmaa hyödyntämällä) Tutustu aineistoon tai ainakin sen aiheeseen ja väliotsikoihin Tehtävien ratkaisujärjestys: Kaksi tapaa: 1. suora (ehkä tehottomin viime vuosina) 2. helpot ensin

19 Pros/cons 1. Plussat: + varmasti kaikki tieto, mitä ratkaisuihin tarvitaan Miinukset: - Vaikea hallita ajankäyttöä à älä jumiudu yhteen tehtävään - Lopusta saattaa jäädä helpot pisteet saamatta, KUN aika loppuu kesken 2. Plussat: + Saat itseluottamusta ja hyvän fiiliksen muita tehtäviä varten + Vaikeille tehtäville enemmän aikaa + Ilmaiset pisteet jo kalasteltu pois J Miinukset: - Tehtävässä tarvittavat tiedot eivät välttämättä sijaitse kyseisen tehtävän johdannossa, lisäksi aineisto saattaa vaikuttaa ratkaisuun

20 Yleisiä ohjeita tehtävien ratkaisuun Vain harvoille tehtävätyypeille on olemassa ns. ratkaisumalli Joudutaan pohtimaan tehtävänantoa ja sen pohjalta nousevaa varsinaista kysymystä Usein pitkäkin johdanto ja tehtävänanto pelkistyy yksinkertaiseksi kaavan pyörittämiseksi

21 Yleisiä ohjeita tehtävien ratkaisuun Tämän jälkeen: Yleiset periaatteet, joihin ratkaisu perustuu Tarvittavat kaavat Tarvittavat arvot tehtävänannosta tai esimerkiksi kaavakokoelmasta Miten arvoja pitää käsitellä? Tehtävän mekaaniseen ratkaisemiseen pitäisi kulua alle 5 min, kun rutiini on kunnossa J

22 Laskutehtävän käsittely Mitä kysytään? Mitä, milloin, missä, miksi, miten Onko useampia kysymyksiä? Missä painopiste? Onko aihetta käsitelty aineistossa? Jos lasku, missä yksiköissä vastaus halutaan.

23 Vastauksen rakenne Johdonmukaisuus Selkeä rakenne Laskuissa välivaiheet Älä oleta, että mikään tieto on itsestäänselvyys Rajoitettu vastaustila à selkeä ja tiivis teksti (jos tekstiä tarvitaan) Älä tee välipyöristyksiä!! Oikea yksikkö, vastattu oikeaan kysymykseen, pyöristystarkkuus (merkitsevät numerot)!

24 Ongelma laskussa? Yleensä ongelma ei ole tiedon puute, vaan tehtävänannon väärin ymmärtäminen Usein syynä on liian vaikean ratkaisumallin hakeminen Vanhoissa pääsykokeista voi huomata, että mutkat vedetään suoriksi à ei kannata ajatella liian vaikeasti Kaksi tapaa: 1. Ratkaiseminen suoraan annetuista arvoista 2. Jos et keksi mitä lähtöarvoilla voi tehdä, lähde liikkeelle vastauksesta ja mieti mitä vastauksen saamiseksi pitää tietää, usein lähtöarvotkin avautuvat siinä sivussa. Muista ajankäyttö, jos lasku ei aukene, jätä hautumaan

kemian harjoitustehtäviä kurssit1 5 ilari niemi

kemian harjoitustehtäviä kurssit1 5 ilari niemi e m ia1 kemian harjoitustehtäviä kurssit1 5 ilari niemi Turun kristillisen opiston oppimateriaaleja Kemia ja integroivat tehtävät: Ilari Niemi, 2014. Taitto ja kuvitus: Ulriikka Lipasti, Turun Etusivu

Lisätiedot

Helsingin, Jyväskylän, Oulun ja Turun yliopistojen kemian valintakoe Tiistaina 25.5. 2010 klo 9-12

Helsingin, Jyväskylän, Oulun ja Turun yliopistojen kemian valintakoe Tiistaina 25.5. 2010 klo 9-12 Helsingin, Jyväskylän, ulun ja Turun yliopistojen kemian valintakoe Tiistaina 25.5. 2010 klo 9-12 Mallivastaukset 1 Tehtävä 1. vatko väittämät oikein vai väärin. ikeasta vastauksesta saa 0,5 pistettä ja

Lisätiedot

3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö

3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö 3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö Yhtälön (tai funktion) y = a + b + c, missä a 0, kuvaaja ei ole suora, mutta ei ole yhtälökään ensimmäistä astetta. Funktioiden

Lisätiedot

1.1 Yhtälön sieventäminen

1.1 Yhtälön sieventäminen 1.1 Yhtälön sieventäminen Lausekkeeksi voidaan kutsua jokaista merkittyä laskutoimitusta. Sellaisia matema-tiikan tehtäviä on vähän, joita suorittaessaan ei joutuisi sieventämään lausekkeita, millä tarkoitetaan

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden MAB2: Geometrian lähtökohdat 2 Aluksi Aloitetaan lyhyellä katsauksella geometrian historiaan. Jatketaan sen jälkeen kuvailemalla geometrian atomeja, jotka ovat piste ja kulma. Johdetaan näistä lähtien

Lisätiedot

ÄLÄ KÄÄNNÄ SIVUA ENNEN KUIN VALVOJA ANTAA LUVAN!

ÄLÄ KÄÄNNÄ SIVUA ENNEN KUIN VALVOJA ANTAA LUVAN! A-OSA TEKSTIOSA 6.6.2008 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN VALINTAKOE YLEISOHJEITA Valintakoe on kaksiosainen: 1) Lue oheinen teksti huolellisesti. Lukuaikaa on 20 minuuttia. Voit tehdä merkintöjä

Lisätiedot

PATTERIVERKOSTON SÄÄTÄMINEN. Patteriverkoston säätäminen

PATTERIVERKOSTON SÄÄTÄMINEN. Patteriverkoston säätäminen Patteriverkoston säätäminen 2 Sisältö Miksi säätää?... 5 1. Patteriverkoston säätäminen... 9 1.1 Liian suuri virtaama aiheuttaa liian pienen virtaaman...9 1.2 Liian suuri virtaama jakeluverkossa... 11

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

1.Kuvauksen lähtöaineisto

1.Kuvauksen lähtöaineisto 1.Kuvauksen lähtöaineisto 1 Tieteen tehtävänä on uuden tiedon hankkiminen. Käyttäytymistieteet tutkivat elollisten olioiden käyttäytymistä voidakseen ymmärtää sitä tai ainakin löytääkseen siitä säännönmukaisuuksia;

Lisätiedot

Kysymykset, ongelmat ja tutkivan toiminnan lähtöoletukset

Kysymykset, ongelmat ja tutkivan toiminnan lähtöoletukset Kysymykset, ongelmat ja tutkivan toiminnan lähtöoletukset 1 Tutkimustavoilla on monia nimiä Käytännön tutkimustoiminnassa pyritään antamaan nimi erilaisille tutkimushankkeille (-ohjelmille, projekteille,

Lisätiedot

Y100 kurssimateriaali

Y100 kurssimateriaali Y kurssimateriaali Syksy Jokke Häsä ja Jaakko Kortesharju Sisältö Johdanto 4 Reaaliarvoiset funktiot 5. Funktio.................................... 5. Yhdistetty funktio.............................. 7.3

Lisätiedot

2.3 Juurien laatu. Juurien ja kertoimien väliset yhtälöt. Jako tekijöihin. b b 4ac = 2

2.3 Juurien laatu. Juurien ja kertoimien väliset yhtälöt. Jako tekijöihin. b b 4ac = 2 .3 Juurien laatu. Juurien ja kertoimien väliset yhtälöt. Jako tekijöihin. Toisen asteen yhtälön a + b + c 0 ratkaisukaavassa neliöjuuren alla olevaa lauseketta b b 4ac + a b b 4ac a D b 4 ac sanotaan yhtälön

Lisätiedot

Tuen tarpeen tunnistaminen. Matematiikan arviointi esiopetus

Tuen tarpeen tunnistaminen. Matematiikan arviointi esiopetus Tuen tarpeen tunnistaminen Matematiikan arviointi esiopetus Sisältö Käsikirja Käyttäjän opas Tekninen opas Syksy Esitysohjeet opettajalle Lapsen tehtävälomake Tarkistuslomake Talvi Esitysohjeet opettajalle

Lisätiedot

1. Muutamia erityisongelmia murtolukujen käsitteen oppimisessa

1. Muutamia erityisongelmia murtolukujen käsitteen oppimisessa 1. Muutamia erityisongelmia murtolukujen käsitteen oppimisessa (Lähde: Lamon, S. 1999. Teaching fractions and ratios for understanding. New Jersey: Lawrence Erlbaum Publishers.) Murtolukujen alueelle siirryttäessä

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Mitä arviointi on? Miksi pitää arvioida?

Mitä arviointi on? Miksi pitää arvioida? Mitä arviointi on? Arviointi on prosessi, jossa tehdään todistusaineistoon pohjautuen ja tiettyjä perusteita käyttäen päätelmiä projektin / toiminnan arvosta. Perusteet ovat arviointikriteerejä, joiden

Lisätiedot

KETOOSIDIEETTI KETOOSIDIEETIN ALOITUS

KETOOSIDIEETTI KETOOSIDIEETIN ALOITUS 1 KETOOSIDIEETTI Kiinteän ja rasvattoman unelmavartalon saavuttaminen ei ole ikinä ollut niin helppoa kuin tässä artikkelissa kerrottujen menetelmien käyttöönottamisen jälkeen. Lihakset kasvavat, läskit

Lisätiedot

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Tommi Syrjänen 1 Yleistä pumppauslemmoista Pumppauslemmalla voidaan todistaa, että kieli ei kuulu johonkin kieliluokkaan.

Lisätiedot

OHJ-1100 Ohjelmointi I

OHJ-1100 Ohjelmointi I OHJ-1100 Ohjelmointi I lukuvuosi 2012 2013 Luentomoniste Ari Suntioinen ari.suntioinen@tut.fi Sisällysluettelo Sisältö OHJ-1100 Ohjelmointi I Mitä on ohjelmointi?.......................................

Lisätiedot

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Aalto Yliopiston Teknillinen Korkeakoulu Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta Kemian laitos Fysikaalisen kemian ja sähkökemian tutkimusryhmä WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Annukka Aarnio asantasa@cc.hut.fi

Lisätiedot

Mies, ero ja käytännön asiat

Mies, ero ja käytännön asiat Mies, ero ja käytännön asiat Mitä voin tehdä, ettei eroa tulisikaan? Mitä minun pitää tietää, kun erosta tulee totta? Mitä asioita minulle tulee eteen eron jälkeen? Miten eroon liittyvistä asioista voidaan

Lisätiedot

Ovatko reilun kaupan hinnat reiluja kuluttajille?*

Ovatko reilun kaupan hinnat reiluja kuluttajille?* Kansantaloudellinen aikakauskirja 103. vsk. 3/2007 Ovatko reilun kaupan hinnat reiluja kuluttajille?* Pertti Haaparanta professori helsingin kauppakorkeakoulu 1. Johdanto M enetkö nukkumaan hyvällä omallatunnolla

Lisätiedot

LÄÄKETIEDE VALINTAKOE 2015 VALMENNUSKESKUKSEN TEKEMÄT KEMIAN TEHTÄVIEN MALLIRATKAISUT

LÄÄKETIEDE VALINTAKOE 2015 VALMENNUSKESKUKSEN TEKEMÄT KEMIAN TEHTÄVIEN MALLIRATKAISUT LÄÄKETIEDE VALINTAKOE 2015 VALMENNUSKESKUKSEN TEKEMÄT KEMIAN TEHTÄVIEN MALLIRATKAISUT 2015 / 1B Tehtävässä esitettiin oikein-väärin-väittämiä sähkökemiaan (k-m) ja orgaaniseen kemiaan (n-p) liittyen. -

Lisätiedot

Algoritminen matematiikka

Algoritminen matematiikka Algoritminen matematiikka Luentomoniste Turun yliopisto Matematiikan laitos 20014 Turku 2011 i Alkusanat Kurssin tarkoituksena on algoritmisen ajattelun omaksuminen ja kehittäminen. Tavanomaisesti matematiikassa

Lisätiedot

Hyvästä käytännöstä. Lyhyt harhaanjohdatus käytäntöjen ja niksien maailmaan

Hyvästä käytännöstä. Lyhyt harhaanjohdatus käytäntöjen ja niksien maailmaan Hyvästä käytännöstä Lyhyt harhaanjohdatus käytäntöjen ja niksien maailmaan Tässä tekstissä tarkastellaan hyvän käytännön olemusta ja kriteerejä. Lähtökohtana on, että hyvää käytäntöä voidaan analysoida

Lisätiedot

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla!

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! Miten opit parhaiten? Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! n Harjoittelu tehdään aktiivisesti tehtäviä ratkomalla. Tehtävät kattavat kaikki yo-kokeessa

Lisätiedot

TÄRVELIKÖ PORTAIKKO JAKOLASKUN ELI ONKO KAADETTU TEE HERKULLISEMPI

TÄRVELIKÖ PORTAIKKO JAKOLASKUN ELI ONKO KAADETTU TEE HERKULLISEMPI Kuisma Lappalainen TÄRVELIKÖ PORTAIKKO JAKOLASKUN ELI ONKO KAADETTU TEE HERKULLISEMPI Tämä kirja on lisensoitu avoimella CC-BY 3.0 -lisenssillä. Voit: - Jakaa kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta

Lisätiedot

OPETUSMATERIAALI. petolähettiläille OPETUSMATERIAALI. susilähettiläille

OPETUSMATERIAALI. petolähettiläille OPETUSMATERIAALI. susilähettiläille OPETUSMATERIAALI OPETUSMATERIAALI susilähettiläille petolähettiläille Lukijalle Tämä on Luonto-Liiton susiryhmän opetuspaketti, joka on tarkoitettu ensisijaisesti peruskoulun 7 9-luokkalaisille ja lukiolaisten

Lisätiedot

Joel Shalowizt: Healthcare trendsetting in the US Selviytymistä vai suorituskykyä seminaari 3.9.2012 Sivu 1

Joel Shalowizt: Healthcare trendsetting in the US Selviytymistä vai suorituskykyä seminaari 3.9.2012 Sivu 1 Shalowitz haluaa antaa kuulijoille kuvan siitä, mitä Yhdysvaltojen terveydenhuoltosysteemissä tapahtuu tällä hetkellä ja miten siellä ongelmia ratkotaan. Terveydenhuolto järjestetään Yhdysvalloissa hyvin

Lisätiedot