LaatuTimo47/360. Tiimiyrittäjän ARVIOINTIPASSIN SISÄLTÖ. Tiimiyrittäjän

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LaatuTimo47/360. Tiimiyrittäjän ARVIOINTIPASSIN SISÄLTÖ. Tiimiyrittäjän"

Transkriptio

1 Tiimiyrittäjän ARVIOINTIPASSIN Monipuolisuuspassi Johtamispassi Tiimiyrittäjän peruskuntokartoitus Ristipölytyspassi Synnytys TSK-malli, esimotorola, motorola Täpitys Taitoprofiili Kuusi ajatteluhattua Esseet SISÄLTÖ Tiimiyrittäjän ARVIOINTIPASSI LAATU 47/360 o Lehtonen (toim.) LaatuTimo47/360 TIIMIYRITTÄJÄN NIMI: Julkaisija: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Tiimiakatemia, Jyväskylä 2011, 1. painos

2 Arviointi ohjaa ja antaa suuntaa oppimiselle Tiimiakatemialla Tähän kirjaseen on koottu suurin osa Jyväskylän Ammattikorkeakoulun Tiimiakatemiassa käytössä olevista arviointityökaluista. Koko arviointijärjestelmäämme kutsutaan nimellä Laatu 47. Aineisto ja nimi ovat syntyneet Tiimiakatemian iloisessa arjessa todelliseen tarpeeseen. Kannustava arviointi energisoi ja innostaa tiimiläisiä aina parempiin suorituksiin. Emme ole tietoisesti pyrkineet imemään vaikutteita urheilulta, mutta ihmisen perustarpeisiin tuntuu kuuluvan halu saada palautetta, tahto parantaa jatkuvasti suoritustaan ja into tervehenkiseen kilpailuun vertaisten kanssa. Omaa toimintaa reflektoimalla niin tiimiläiset kuin tiimitkin pystyvät sekä kehittämään omaa toimintaansa ja kykyään päästä tavoitteisiin, että asettamaan uusia innostavia päämääriä tulevalle toiminnalleen. Tiimiakatemialla arviointia tehdään monella tasolla. Yksilön oppimista ohjataan monipuolisuus-, johtamis ja ristipölytyspassein. Kannustamme yhteisöämme rikkomaan raja-aitoja ja omia mielenmalleja, mutta olemme samalla huolissamme tiimiyrittäjiemme peruskunnosta ja elämänlaadusta hauskuus lisää sekä oppimisen laatua että määrääkin. Taitoprofiili auttaa oppijaa hahmottamaan keskeisimpiä tiimiyrittäjän kompetensseja. Mitkä ovat palvelu-, neuvottelu ja myyntitaidot ja niiden arviointikriteerit.? Mitä ovat innovointitaidot ja miten niitä voi kehittää sekä oppia? Monet ovat kysyneet, mistä on peräisin sana täpitys. Täpitys on arviointitilaisuus, jossa tiimi antaa itselleen täppejä sen mukaan, kuinka hyvin he ovat suoriutuneet Rakettimallimme eri prosesseista. Mitä enemmän täppiä sen enemmän kokemusta, osaamista ja tekoja. Rakettimalli on dynaaminen kuvaus tiimiyrittäjän synnytysprosessista. Kiitos ja kunnia Passin sisällön tuottamisesta kuuluvat opetusneuvos Johannes Partaselle ja menetelmäkehittäjä sekä tiimivalmentaja Jukka Hassiselle. Myös Tiimiakatemian valmentajille kiitokset Passissa käytettyjen uusien nokkelien arviointimenetelmien keksimisestä, testaamisesta ja käyttöönotosta. Lopuksi haluan ilmaista iloni siitä, että tämän julkaisun avulla Tiimiakatemian arvioinnin rikkaus saa arvoisensa ilmeen. Toivotan Passin käyttäjille ja siihen perehtyville riemukasta tutkimusmatkaa uudenlaiseen oppimisen ja arvioinnin maailmaamme. Jyväskylä Timo Lehtonen, Tiimiakatemian valmentaja TYYPPI Kovimmat kolahdukset Filosofin isku Analyysi Suunnitelma Omat ajatukset vastaan kirjan ajatukset ESIMERKKI Kolme hyvää ideaa luetusta myyntikirjasta. Mukana sovellutukset siihen, kuinka kirjoittaja soveltaa näitä ideoita omassa myyntiprojektissaan. Pohdintaa korkealta ja kovaa tyyliin Esa Saarisen Muodonmuutos -kirjasta. Analyysi oman tiimin kehitysvaiheesta tiimin kehityskaarta käsittelevän kirjan avustamana Projektisuunnitelma projektia käsittelevän kirjan tarjoaman viitekehyksen pohjalta. Oman strategiakäsityksen hahmotteleminen luetun strategiakirjan kautta. Tämä soveltuu tilanteisiin, joissa luetusta kirjasta on hankalaa löytää suoraa yhteyttä käytännön toimintaan. Esimerkiksi strategia saattaa tuntua vaikealta soveltaa, mutta omaa strategista ajattelua voi aina kehittää ja esseestä voi tuoda näkemystä siitä, kuinka itse hahmottaa strategian käsitteenä. Lainaus Jukka Hassisen artikkelista Esseet Tiimiakatemialla, tammikuu 2009

3 82

4 MONIPUOLISUUSPASSI Väri Hattu Ajattelutapa Kuvaus ja säännöt Valkoinen Tieto Ei mielipiteitä, tunteita tai johtopäätöksiä. Vain faktoja. Punainen Tunne Intuitio ja fiilis. Tunteita tai aavistuksia ei tarvitse eikä tule selitellä muille. Musta Kriittisyys Epäily ja vaarojen näkeminen. Pyrkimyksenä on löytää epäkohdat Keltainen Positiivisuus Mahdollisuudet ja arvontuotanto. Vihreä Uudet mahdollisuudet Kasvu ja uudet, provosoivat ajatukset. Esitettävät ideat voivat olla ns. mahdottomia ideoita. Tarkoituksena on johdattaa ajattelua uusille urille. Sininen Kokonaiskuva Yhteenveto ja toimintasuunnitelman laatiminen. Orientaatio, aiheen määrittely* Sininen 15 min Tiedot esiin (faktat) Valkoinen 10 min Tuntemukset asiasta (fiilikset) Punainen 10 min Mahdollisuudet Keltainen 10 min Uhat ja ongelmat Musta 10 min Uudet ratkaisut (provosointi, ideointi) Vihreä 10 min Yhteenveto ja toimintasuunnitelma* Sininen 15 min 4 Esitys Kuusi ajatteluhattua on koottu Jukka Hassisen julkaiseman aineiston pohjalta

5 Luovan ajattelun gurun Edward de Bonon kehittämä ideointi-, ajattelu- ja keskustelumenetelmä ryhmille. Kullakin hatulla on oma värinsä, joka symbolisoi ajattelutyyliä. Valkoinen hattu keskittyy faktoihin, keltainen mahdollisuuksiin, punainen tunteeseen, vihreä uusiin vaihtoehtoihin, musta kritiikkiin ja sininen kokonaiskuvaan. Menetelmää voidaan käyttää lähes kaikilla elämän osa-alueilla joissa tarvitaan yhdessä ajattelua: oppimistilanteissa, yhteisöissä, ideointipalavereissa ja business neuvotteluissa. Hattutekniikan ideana on katsoa ongelmaa eri näkökulmista ja samalla ottaa eri rooleja. Roolissa ollessaan ihminen sanoo mielipiteensä helpommin kuin omana itsenään. Edward De Bonon kirjoittama Six Thinking Hats kirja sisältää seikkaperäisen kuvauksen Kuuden ajatteluhatun taustoista ja ideasta sekä hattujen tarkemmista säännöistä. Myös Internet on täynnä tietoa aiheesta (mm. Wikipedia ja YouTube). 1. Tarvittaessa voidaan varata käyttöön kuusi eri väristä hattua, jotka asetetaan eri ajatteluvaiheissa esille symbolisoimaan sen hetkistä ajattelutapaa. 2. Kutakin hattua käytetään vuorollaan noin minuutin ajan. Hattujen käyttöjärjestys voi olla ennalta päätetty tai fasilitaattori voi ottaa niitä käyttöön katsomallaan tavalla. Tärkeintä on, että kutakin hattua (paitsi sinistä) käytetään ainakin kerran ideointityön aikana. 3. Fasilitaattori ottaa lopussa käyttöön sinisen hatun. Hän kertaa keskustelujen ydinkohdat ja pyrkii rakentamaan ajattelusta synteesin. Apuna voidaan käyttää flappitaulua. Fasilitaattori voi rohkaista osallistujia käyttämään myös sinistä hattua. Tällöin tarkoituksena on laatia yhteinen toimintasuunnitelma syntyneiden ideoiden toteuttamiselle. 4. Yhteen vetämisen jälkeen voidaan tarvittaessa käyttää uudelleen punaista hattua (tunne). Tällöin kaikki pääsevät purkamaan syntyneiden tuloksien synnyttämiä tuntemuksiaan muille. Toisin sanoen he pääsevät päästämään höyryjä pihalle. 80

6 6 Kuva: Rakettimalli copyright Johannes Partanen

7 Koodi Taito tai taitoalue Oma arvio Oman tiimin jäsenten arvio Valmentajan arvio Asiakkaan arvio JOHTAMISPASSI TIIMIOPPIJA O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 1. Tiedonkäsittely ja IT taidot 2. Tiimioppimisen taidot 3. Henkilökohtaiset oppimaan oppimisen taidot ja asenteet 4. Luovuustaidot 5. Kansainvälisyystaidot 6. Viestintätaidot 7. Oma-aloitteisuus* TIIMILIIDERI 8. Itsensä johtamistaidot 9. Projektijohtamisen taidot 10. Tiimin johtamistaidot 11. Suunnittelutaidot 12. Valmennustaidot 13. Strategiataidot 14. Rohkeus tehdä valintoja ja tavoitteellisuus* TIIMIYRITTÄJÄ Y15 Y16 Y17 Y18 Y19 Y20 Y Palvelu-, neuvottelu-, ja myyntitaidot 16. Ymmärrys taloudellisista asioista 17. Markkinointitaidot 18. Innovointitaidot 19. Yrittäjän mallinnus- ja teoriataidot 20. Verkostoitumistaidot 21. Rohkeus ja halu rikkoa rajoja*

8 1 Ymmärtää mahdollisuutensa rikkoa rajoja, on uskaltautunut ylittämään oman turvallisuusvyöhykkeensä edes vähäksi aikaa 2 On rikkonut rajoja (esim. toimiala tai kulttuuri) omassa ammatillisessa toiminnassaan, omaa alkeistason taidot yhdistellä eri ilmiöitä (esim. käytänteet eri toimialoilla) keskenään synnyttääkseen uutta. 3 Osaa yhdistellä luontevasti eri asioita yli rajojen esimerkiksi erilaisia ideologisia näkökulmia. Pystyy tarkastelemaan asioita useista eri näkökulmista. 4 Tehnyt paljon rohkeita rajojen rikkomisia, venynyt voimakkaasti yli turvallisuusvyöhykkeensä (esim. erittäin haastavat uudet toimintatavat) 5 Rajojen rikkominen niin pienissä kuin isoissa asioissa on luontevaa toimintaa, tehnyt useita pienimittaisia raja-maasto innovaatioita, uran uurtaja 8

9 ROHKEUS JA HALU RIKKOA RAJOJA (Y21) TIIMIYRITTÄJÄN PERUSKUNTOKARTOITUS Rohkeus ja halu rikkoa rajoja (Y21) Päiväys Oma Vertainen Asiakas Valmentaja 76 Soveltaen kirjaa Sydänmaalakka, Pentti: Älykäs itsensä johtaminen

10 1 Ymmärtää verkostojen merkityksen yrittäjyydessä, hahmottaa oman verkostonsa (esim. Tiimiakatemian verkoston), rakentanut muutamia verkostosuhteita, verkostoitunut omassa lähipiirissään (esim. Tiimiakatemiassa ristipölyttämällä) 2 Osaa oma-aloitteisesti ja aktiivisesti rakentaa verkostoja, omaa useita kontakteja, tunnistaa omassa toimintaympäristössään eri verkostot ja osaa käyttää niitä oman liiketoimintansa edistämiseksi, ymmärtää tiedollisesti perusasiat siitä kuinka verkostofoorumeja rakennetaan ja miten verkostot muodostuvat 3 Osaa aktivoida verkostoja, osaa hyödyntää verkostojen tuomia kontakteja omassa liiketoiminnassaan aktiivisesti, osaa valita itselleen soveltuvat verkostot ja on niissä mukana kehittäjätahona, omaa hyvän kontaktiverkoston, hallitsee verkostojen ja yhteisöjen rakentamiseen liittyvät perusteoriat 4 Omaa laajat verkostoyhteydet ja erittäin paljon kontakteja eri tyyppisissä verkostoissa, omaa perustaidot verkostojen rakentamisesta ja johtamisesta, omaa hyvän tietotason verkostoista, omaa kokemusta verkostofoorumien rakentamisesta ja organisoinnista (esim. projektipäällikkyys) 5 Erittäin suuret verkostot (useita satoja ihmisiä), rakentanut verkostoja ja niitä aktivoivia foorumeja, omaa aloittavan asiantuntijan taidon johtaa isojakin verkostoja, korkea tietotaso verkostoista ja yhteisöistä, luonteva intuitiivinen näppituntuma verkostojen toiminnasta ja dynamiikasta 10

11 VERKOSTOITUMISTAIDOT (Y20) RISTIPÖLYTYSKUURI Verkostoitumistaidot (Y20) Päiväys Oma Vertainen Asiakas Valmentaja 74

12 1 Ymmärtää teorian käytön merkityksen yritystoiminnassa, on hankkinut itselleen teoriatietoa yritystoimintaa varten, tehnyt muutamia teorian sovellutuksia käytäntöön 2 Osaa laatia mallinnuksia erilaisista ilmiöistä (esim. tiimin kehitys, johtamiskäytänteet), omaa perustason yrittäjän teoriatietämyksen 3 Osaa käyttää monipuolisesti eri teorioita ja malleja kuvaamaan käytännön ilmiöitä tai tapahtumia, osaa rakentaa prototyyppejä (esim. suunnitelmat), osaa johtaa yksittäisistä tapauksista yleistyksiä ja tarkastella yleistyksien pätevyyttä yksittäisissä tapauksissa 4 Omaa laajan teoriatietämyksen liikkeenjohdosta ja siihen liittyvistä aiheista (yli 120 kirjapistettä), on tehnyt useita eri mallinnuksia ja testannut niiden soveltuvuutta käytäntöön 5 Omaa aloittavan asiantuntijan teoriatietämyksen, omaa paljon kokemusta mallintamisesta ja mallien toteuttamisesta käytännössä 12

13 YRITTÄJÄN MALLINNUS-JA TEORITAIDOT (Y19) Copyright Johannes Partanen ENNEN PROJEKTIA PROJEKTIN AIKANA PROJEKTIN JÄLKEEN ESIMOTOROLA TYÖKALUJA MOTOROLA 2. TÄYTÄ ESI- MOTOROLA Asiakasraati Projektisuunnitelma 2. MOTOROLA TEKEMINEN 1. MIKÄ ON KILVOITTELU- TEHTÄVÄSI 3. KÄYTÄ YPK:TA Projektipalaverit Ristipölytykset Parhaat käytännöt 1. ESIMOTOROLAN TARKISTAMINEN MOTOROLAA VARTEN 3. SYNNYTYS > SHARING 4. LAADI LUKU- OHJELMA JOKA SOPII KILVOITTELU- TEHTÄVÄÄSI Valmentajan tuki Oppimissolut ja foorumit Dependence Chart, DC 4. SYNNYTYS- RAPORTTI TAI REFLEKTIOPAPERI Yrittäjän mallinnus ja teoriataidot (Y19) Päiväys Oma Vertainen Asiakas Valmentaja 72

14 1 Ymmärtää luovuuden ja innovaatioiden eron sekä hahmottaa, kuinka innovaatiot syntyvät tiimiyrittäjyyden kentässä. 2 On osallistunut innovaation tai innovaatioiden synnyttämiseen sekä tehnyt pieniä kokeiluja niiden osalta (esimerkiksi keksinyt luovan ratkaisun ja kaupannut sitä asiakkaalle). 3 On monipuolisesti hyödyntänyt luovuuttaan innovaatioiden synnyttämisessä ja on tehnyt tämän kaltaista työtä pitkäjänteisesti. On kehittänyt jo olemassa olevia innovaatioita eteenpäin 2.0 versioiksi. Omaa kokemusta työskentelystä projektissa, jossa on kehitetty ja markkinoitu kaupallisia innovaatioita. 4 Omaa laajan kokemuksen innovoinnista. On tehnyt kaupallisesti merkittäviä innovaatioita, joista on generoitunut liikevaihtoa tiimiyritykselle. Omaa laajan teoriatietämyksen innovaatioista ja niihin liittyvistä aihealueista. 5 Aloitteleva tuotekehittäjä ja konseptoija. Osaa rakentaa tuotteita, palveluja ja prosesseja lähtien liikkeelle ideasta ja päätyen kokonaiseen, kaupallisesti kannattavaan ratkaisuun. On kehittänyt sellaisen innovaation, jolla hän voi työllistää itsensä ja/tai vertaisensa yrittäjänä. Copyright Johannes Partanen 14

15 INNOVOINTITAIDOT (Y18) TIIMIAKATEMIAN LAATU 47 TÄPITYS Innovointitaidot (Y18) Päiväys Oma Vertainen Asiakas Valmentaja 70

16 1 Omaa alkeistiedot markkinoinnista (esim. 4P), osallistunut aktiivisesti markkinointitoimintaan (suunnittelu ja toteutus) pienellä mittakaavalla (esim. projekti), hahmottaa asiakkuuksien merkityksen omakohtaisesti TIIMIYRITYKSEN OPPIMISPROSESSI (Y3) 2 Perustiedot markkinoinnista (useita teorioita ja ideoita), toteuttanut markkinointia usealla eri tavalla (esim. suunnittelu ja toteutus useassa projektissa), kehittänyt tuotteita asiakaslähtöisesti, omaa perustaidot positioinnista (tuotteen sijoittamisesta mielikuvakenttään) ja asiakastiedon keräämisestä, osaa rakentaa ja toteuttaa yksinkertaisen markkinointikampanjan hyödyntäen useita viestintäkanavia, ymmärtää myynnin ja mainonnan roolit markkinoinnissa 3 Hyvät tiedot markkinoinnista, toteuttanut markkinointia usealla eri tavalla ja vähintään kerran isossa mittakaavassa (esim. iso kampanja tai projekti), hallitsee markkinoinnin johtamisen perusteet tietotasolla, osaa rakentaa asiakkuuksia alkeistasolla (ei vain kertakauppaa), ymmärtää markkinoinnin osuuden yrityksen strategioissa, osaa kerätä asiakastietoa, ymmärtää eri viestintäkanavien käytön ja on kokeillut useita niistä, hallitsee eri hinnoittelukäytänteet 4 Osaa toteuttaa markkinointia pitkällä aikajänteellä, osaa rakentaa asiakkuuksia ja omaa niiden rakentamisesta kokemusta (yli 1 vuosi), kykenee soveltamaan markkinoinnin teoriaosaamistaan monipuolisesti käytäntöön, omaa perustiedot markkinoinnin johtamisesta käytännössä, osaa luontevasti sisällyttää markkinoinnin osaksi strategioita 18 5 Omaa aloittavan asiantuntijan tason markkinoinnissa, erittäin monipuolinen tietotaso markkinoinnista, erikoistunut johonkin markkinoinnin lajiin, vahva ammatillinen identiteetti markkinoijana, omaa kokemusta merkittävistä markkinointiteoista (esim. iso tuotelanseerauskampanja uuteen markkinaan), osaa ohjeistaa muita markkinoinnin toteuttamiseen

17 MARKKINOINTITAIDOT (Y17) ASIAKASPOTENTIAALIPROSESSI (A3) Markkinointitaidot (Y17) Päiväys Oma Vertainen Asiakas Valmentaja 68

18 YKSILÖN OPPIMISPROSESSI (Y1) 1 Ymmärtää yrityksen talouden hoidon alkeet tiedollisesti (esim. laskutuskäytänteet, tilit ja arvonlisäverotus), ymmärtää yrityksen (esim. tiimiyrityksen) kulu- ja menorakenteen 2 Ymmärtää yrityksen talouden hoidon perusteet käytännössä (esim. tilinpäätöskäytänteet, perusasiat verotuksesta), omaa peruskokemusta yrityksen talouden hoidosta, osaa suunnitella pienen tai keskisuuren projektin budjetin sekä seurata sitä, ymmärtää hinnoittelun ja panostusten suhteen yrityksen liikevoitossa, kokeillut eri hinnoittelutapoja, omaa vähäistä kokemusta työskentelystä talousasiantuntijoiden kanssa 3 Hallitsee pienyrityksen talouden hoidon perusteet käytännössä, omaa kokemusta yrityksen talouden hoidosta (yli 1,5 vuotta), osaa budjetoida eri tyyppisiä projekteja sekä seurata niiden talousmittareita, ymmärtää yrityksen rahavirtojen ja talouden yhteyden strategioihin, osaa asettaa taloudellisia tavoitteita ja seurata niitä, osaa taloussuunnittelun liiketoimintasuunnittelussa 4 Syventynyt osaaminen pienyrityksen talouden hoidosta, omaa aktiivista kokemusta yrityksen talouden hoidosta (esim. talouspäällikkyys, kirjanpito, jne), osaa rakentaa projekteihin ja yritystoimintaan erilaisia skenarioita talouden osalta, ymmärtää monipuolisesti kuinka talous yhdistyy yrityksen strategioihin, kykenee toimimaan ison projektin talouspäällikkönä 5 Omaa aloittavan asiantuntijan kyvykkyyden toimia taloustehtävissä, vahva ammatillinen identiteetti talousasiantuntijuudessa, monipuolinen kokemus eri tyyppisistä projekteista ja/tai yrityksistä talouden osalta, osaa sujuvasti rakentaa pienyritykseen tai isoon projektiin toimivat talouskäytänteet, talouden liittäminen osaksi strategista suunnittelua on luontevaa, osaa ohjeistaa asiantuntijana muita yrityksen talouden hoitoon 16

19 YMMÄRRYS TALOUDELLISISTA ASIOISTA (Y16) TIIMIOPPIMISPROSESSI (Y2) Ymmärrys taloudellisista asioista (Y16) Päiväys Oma Vertainen Asiakas Valmentaja 66

20 1 Ymmärtää asiakaspalvelun perusteet tiedollisesti, osaa oma-aloitteisesti ja aktiivisesti lähestyä asiakkaita palvelutilanteissa, ymmärtää tiedollisesti myyntityön alkeet, omaa muutamia kokemuksia asiakaspalvelutilanteista MARKKINOINTIPROSESSI (A2) 2 Osaa toteuttaa asiakaspalvelua, hallitsee myyntityön alkeet myös käytännössä, omaa kokemuksia eri tyyppisistä asiakaspalvelutilanteista ja myyntityöstä, ymmärtää neuvottelutaitojen perusteet tiedollisesti (valmistautuminen, tavoitteellisuus, jne) 3 Asiakaspalvelu tapahtuu luonnostaan, omaa tyytymättömien asiakkaiden palvelemistaidon perusteet, omaa niin tiedollisen kuin kokemuksellisen pohjan myyntityön toteuttamisen perusteista, osaa käyttää eri tyyppisiä myynnin välineitä (myyntikäynnit, esittelyt, puhelinmyynti, jne) ja omaa kustakin vähintään peruskokemuksen, osaa asettaa tavoitteita taitoalueen piirissä (esim. myyntitavoitteet), omaa kokemusta neuvotteluista 4 Omaa monipuolisen tietopohjan taitoalueesta (asiakaspalvelun, neuvottelun ja myynnin teoriat ja tekniikat), kokemusta asiakaspalvelu-, neuvottelu- ja myyntitilanteista, osaa tehdä pitkäjänteistä myyntityötä, osaa suunnitella ja arvioida työtään sujuvasti, omaa kokemusta vaikeista tilanteista taitoalueen piirissä (esim. haastavat ja pitkäkestoiset myynti-tilanteet), osaa soveltaa johtamistaitojaan, ymmärtää myynnin talouden mittaamisen 5 Omaa aloittavan asiantuntijan palvelu-, neuvottelu- ja myyntitaidot, osaa suunnitella ja toteuttaa projekteja alusta loppuun, omaa kokemusta projektin/prosessin johtamisesta (esim. asiakaspalvelussa toimivan joukkueen johtaminen), monipuolinen kokemus 20

21 TIIMIYRITTÄJÄ (Y15 - Y21) PALVELU-, NEUVOTTELU-JA MYYNTITAIDOT (Y15) OPPIVA ASIAKASSUHDEPROSESSI (A1) Palvelu-, neuvottelu ja myyntitaidot (Y15) Päiväys Oma Vertainen Asiakas Valmentaja 64

22 1 Omaa ymmärryksen omista lyhyen tähtäimen (1/2 vuotta) tavoitteistaan. On laatinut itselleen soveltuvan oppimissopimuksen ja on analysoinut valintojaan sekä tavoitteitaan. 2 Omaa vahvan ymmärryksen omista lyhyen tähtäimen tavoitteistaan (toteuttanut vähintään yhden kerran suunnitelma + toteutus syklin) ja osaa suunnata omaa toimintaansa niiden mukaisesti (esim. ajankäyttö osoittaa selkeästi, että tavoitteisiin pyritään). Ymmärtää omia pitkän tähtäimen tavoitteitaan (1-2 vuotta). 3 Omaa vahvan ymmärryksen niin lyhyen kuin pitkän tähtäimen tavoitteistaan. Omaa rohkeuden jättää pois vähemmän tärkeitä asioita ja on tehnyt ratkaisevia päätöksiä niiden osalta. JOHTAVIEN AJATUSTEN SYNNYTYSPROSESSI (J1) 4 Omaa ammatillisen vision, joutunut vaativiin ammatillisiin valintatilanteisiin (esim. johtamistyö) 5 Omaa vahvan ammatillisen vision, tehnyt useita vaativia ammatillisia valintoja ja on kokenut niiden vaikutukset, pystyy analysoimaan valintojensa vaikutuksia 22

23 ROHKEUS TEHDÄ VALINTOJA JA TAVOITTEELISUUS (L14) JOHTAMISPROSESSI (J2) Rohkeus tehdä valintoja ja tavoitteellisuus Päiväys Oma Vertainen Asiakas Valmentaja 62

24 1 Ymmärtää tiedollisella tasolla mitä strategia on. On osallistunut tavalla tai toisella käytännön strategiseen suunnitteluun (esim. tiimiyrityksen strategiat) ja sen jalkauttamiseen. 2 Omaa tiedolliset perusteet strategisesta johtamisesta (mm. mallit ja teoriat). Omaa kokemusta aktiivisesta strategiatyöstä (esim. omassa tiimiyrityksessään tai verkostossaan). Omaa perustiedot strategiatyön edellyttämien ilmiöiden mallintamiseen (esim. prosessikuvaukset). 3 Omaa hyvän tietopohjan käytännön strategisesta johtamisesta. Osaa luontevasti puntaroida erilaisia strategiavaihtoehtoja sekä laatia viestinnällisesti toimivia strategiasuunnitelmia. Osaa laatia strategian, joka toimii myös tosielämässä (ei vain paperistrategiana ). 4 Omaa hyvän tietopohjan käytännön strategisesta johtamisesta. Omaa kokemusta useiden eri toimintaympäristöissä käytettyjen strategioiden laatimisesta ja jalkauttamisesta. Strateginen ajattelu on monipuolista (useita eri vaihtoehtoja). 5 Omaa aloittelevan asiantuntijan kyvykkyydet valmentaa muita strategian laatimiseen. Kykenee toimimaan perustason asiantuntijana strategiatyöskentelyssä erilaisissa toimintaympäristöissä tai valitsemallaan toimialalla. Strateginen ajattelu on luovaa ja luontevaa; se on kuin toinen luonto. 24

25 STRATEGIATAIDOT (L13) JOHTAMISPROSESSI (I1) Strategiataidot (L13) Päiväys Oma Vertainen Asiakas Valmentaja 60

26 TIETOPROSESSI (I2) 1 Ymmärtää tiedollisesti valmennuksen perusteet. Omaa lähtötason kokemusta valmentautujana olemisesta. 2 Hallitsee valmennuksen perusteet ja omaa hieman kokemusta toisten valmentamisesta (esim. projektin aikana). On kokemusta pitkäkestoiselta aikajänteeltä (esim. vuosi aktiivista valmentautumista) valmentautujana olemisesta ja osaa peilata näitä kokemuksiaan muiden valmentamiseen. 3 Omaa hyvän tietotason valmentamisesta ja valmentavasta johtajuudesta. Osaa ryhmän valmentamisen perusteet käytännössä ja osaa laatia niin yksilöille kuin ryhmille osaamisen kehittämissuunnitelmia sekä toimeenpanna ne. Osaa johtaa valmentavalla otteella. 4 Hallitsee yksilöiden ja ryhmien valmentamisen niin teoriassa kuin käytännössä. Omaa kokemusta ryhmien valmentamisesta (esim. asiakkaiden tai projektitiimin). Valmentava ote on luonteva johtamistapa. 5 Omaa aloittavan asiantuntijan kyvykkyystason valmentaa vaativiakin yksilöitä tai ryhmiä. Kokemusta useista valmennus- ja/tai johtamisprosesseista. 26

27 VALMENNUSTAIDOT (L12) BRÄNDIN JOHTAMISPROSESSI (B1) Valmennustaidot (L12) Päiväys Oma Vertainen Asiakas Valmentaja 58

28 TARJOOMAPROSESSI (B2) 1 Ymmärtää suunnittelun tiedolliset perusteet (muutamia tekniikoita ja peruslähtökohdat). Omaa kokemusta pienen mittakaavan suunnittelusta (esim. pieni projekti). 2 Hallitsee muutamia suunnitteluun keskeisesti liittyviä menetelmiä ja osaa käyttää niitä käytännössä (useita toteutettuja käytännön suunnitelmia). 3 Hallitsee useita eri suunnittelumenetelmiä ja omaa kokemusta useiden suunnittelumenetelmien käyttämisestä. Suunnittelu on osa omaa työskentelyä. 4 Omaa hyvän osaamisen ja kokemuksen suunnittelumenetelmistä. Suunnittelu on luonteva osa omaa työskentelyä. Laatinut (ts. suunnitellut, toteuttanut ja valvonut sekä jälkianalysoinut) useita suunnitelmia joista vähintään yksi on ollut ison mittakaavan suunnitelma (esim. budjetointi isossa projektissa jossa paljon eri toimijoita koko projektin ajan). 5 Omaa aloittavan asiantuntijayrittäjän kyvykkyyden kouluttaa muita johtamisen suunnittelutyöhön. Laaja kokemus suunnitelmien laatimisesta ja toimeenpanemisesta. TALOUSPROSESSI (T) 28

29 SUUNNITTELUTAIDOT (L11) TIIMIVALMENNUSPROSESSI (V) Suunnittelutaidot (L11) Päiväys Oma Vertainen Asiakas Valmentaja 56

30 1 Omaa vähän kokemusta (esim. ½-1 vuotta tiimiyrityksessä) tiimissä toimimisesta aktiivisena jäsenenä. Tietää tiimin toimintaan liittyvät perusasiat (esim. tiimiroolit, erilaisuus, tavoitteiden asettamisen tärkeys, yhteiset pelisäännöt, jne). 2 Omaa jonkin verran teoreettista tietämystä tiimeistä ja niiden johtamisesta. Osaa soveltaa teoriaa käytäntöön. Ymmärtää oman roolinsa ja tehtävänsä tiimissä. Omaa kokemusta tiimin johtamisesta (esim. tiimiliiderinä, konsernijohtajana tai tiimin avaintoiminnon vastaavana) ja hallitsee tiimin johtamisen perusteet. 3 Omaa hyvän tietotason tiimien johtamisesta. Omaa hyvän kokemuspohjan tiimitoiminnasta (esim. 1-2 vuotta tiimiyrityksessä). Osaa aktiivisesti kehittää ja johtaa tiimin toimintaa (esim. konfliktien ja kriisien käsittely, motivointi, tavoitteiden asettaminen, suoritusmittarien rakentaminen, jne). On kokemusta tiimin johtamisesta (esim. tiimiliiderinä, tai tiimin avaintoiminnon vastaavana Joryssä) ja kykenee peilaamaan tästä saamiaan oppeja myös muihin ympäristöihin. 4 Omaa erinomaisen tietotason tiimeistä ja niiden johtamisesta. Omaa monipuolisen kokemuspohjan eri tyyppisissä tiimeissä (esim. tiimiyritys, projektitiimit, Tiimiakatemian avaintoiminnoista vastaavat tiimit, päällikkyydet eri tehtävissä, jne) toimimisesta ja niiden johtamisesta. Osaa rakentaa tiimin ja johtaa sitä pitkäkestoisesti (mm. päämäärän rakentaminen, jäsenten valinta, sudenkuoppien välttäminen, jne). Omaa kykyjä valmentaa tiimin jäseniä toimimaan tehokkaammin tiimissä. 5 Omaa aloittavan asiantuntijan tiedot ja taidot valmentaa muita tiimitoimintaan ja tiimien johtamiseen. 30 Copyright Johannes Partanen ja Jukka Hassinen

31 TIIMIN JOHTAMISTAIDOT (L10) TAITOPROFIILIN 21 TIIMIYRITTÄJÄTAITOA Tiimin johtamistaidot (L10) Päiväys Oma Vertainen Asiakas Valmentaja 54

32 1 Omaa tiedolliset perustat projekteista sekä alkeistason kokemusta projektityöskentelystä (esim. pienen projektitiimin jäsenenä toimiminen). Kirjainkoodi Osa-alue O Oppimistaidot L Johtamistaidot ( Liideritaidot ) Y Yrittäjätaidot Pisteet Nimike Kuvaus yleisellä tasolla 0 Ei osaamista Ei hallitse kyseistä taitoaluetta lainkaan, ei tietoa tai kokemusta alueesta. 1 Vasta-alkaja Ymmärtää perustat taitoalueesta mutta ei omaa kuin vähäistä käytännön kokemusta (muutamia kokeiluja). 2 Edistynyt vasta-alkaja Ymmärtää tiedolliset perustat hyvin sekä myös jonkin verran syvällisempää tietoa. Omaa jonkin verran myös kokemusta taidon käyttämisestä (tehnyt projektin jossa taitoaluetta on harjoitettu merkittävästi). 3 Osaaja Omaa syvällistä tietämystä taitoalueesta ja omaa kokemusta taidon käyttämisestä (2-3 projektia joissa harjoiteltu taitoaluetta ja/ tai johtamispaikka taitoalueen piirissä). 2 Omaa tiedolliset perustat projekteista ja projektien johtamisen välineistä (esim. Kriittinen polku menetelmä tms.) sekä kokemusta muutamasta (2-3) pienestä projektista joko projektitiimin jäsenenä tai projektin johtajana. 3 Hallitsee projektisuunnittelun (suunnittelu, budjetointi, resurssointi) käytännössä ja omaa käytännön perustaidot projektijohtamisesta. Omaa kokemusta vähintään yhden keskisuuren projektin johtamisesta alusta loppuun sekä kokemusta myös muista projekteista. Osaa rakentaa projektiryhmälle motivoivan tavoitteen ja suunnata toimintaa siihen. 4 Hallitsee projektijohtamisen monipuolisesti niin teoriassa kuin käytännössä. Omaa projektipäällikkökokemusta vähintään yhdestä laajasta projektista tai projektien sarjasta (iso johtamishaaste, selvä projektin ydintiimi, merkittävä liikevaihto, jne). Osaa valita projektin jäsenet, improvisoida projektisuunnittelussa, motivoida projektitiimiä eri keinoin sekä käsitellä menestyksellisesti projektin aikana syntyviä kriisi- ja konfliktitilanteita. On monipuolinen kokemuspohja eri tyyppisistä projekteista. 5 Omaa laajan projektityöskentelykokemuksen eri tyyppisistä tehtävistä ja joukkueista. Kokemusta useista isojen projektien projektipäällikkyyksistä. Omaa aloittavan asiantuntija-yrittäjän valmiudet kouluttaa muita projektityöskentelyyn ja projektien johtamiseen. 4 Taitaja Omaa syvällistä tietämystä taitoalueesta monipuolisesti ja omaa merkittävää kokemusta taidon käyttämisestä (useita projekteja ja/ tai johtamispaikkoja) 5 Ekspertti Omaa erittäin hyvän tietämyksen taitoalueesta niin teoriassa kuin 32 käytännössä. Kykenee toimimaan aloittavana asiantuntijana sen puitteissa.

33 PROJEKTIJOHTAMISEN TAIDOT (L9) Tiimioppija Tiimiliideri Tiimiyrittäjä Oppimaan oppiminen Johtaminen Käytännön yrittäjyys Projektijohtamisen taidot (L9) Päiväys Oma Vertainen Asiakas Valmentaja 1.Tiedonkäsittely ja IT - taidot 2.Tiimioppimisen taidot 3.Henkilökohtaiset oppimaan oppimisen taidot ja asenteet 4.Luovuustaidot 5.Kielitaidot 8.Itsensä johtamistaidot 9.Projektijohtamisen taidot 10.Kyky rakentaa ja johtaa tiimejä 11.Suunnittelu-, organisointi- ja koordinointitaidot 12.Valmennustaidot 15.Palvelu-, neuvottelu-, ja myyntitaidot 16.Ymmärrys taloudellisista asioista 17.Markkinointitaidot 18.Innovointitaidot 19.Yrittäjän mallinnus- ja teoriataidot 52 6.Viestintätaidot 7.Oma-aloitteisuus 13.Strategiataidot 14.Rohkeus tehdä valintoja ja tavoitteellisuus 20.Kansainvälisyystaidot & verkostoituminen 21.Rohkeus ja halu rikkoa rajoja

34 1 Osaa oman toiminnan suunnittelun perusteet, ymmärtää vahvuuksiaan ja heikkouksiaan, osaa asettaa lyhyen tähtäimen tavoitteita ja saavuttaa ne 2 Hahmottaa tärkeät periaatteet, osaa ajanhallinnan perusteet, osaa käyttää itsensä johtamisen välineitä (kalenteri, treenipäiväkirja, keskeiset suoritusmittarit, palautteen saaminen muilta, jne.), ymmärtää itselle soveltuvat stressin hallinnan perusteet 3 Osaa sujuvasti suunnata toimintansa tavoitteisiinsa, hahmottaa oman ammatillisen identiteettinsä, on rakentanut itselleen soveltuvat työkalut, hyvä ymmärrys itsestä, osaa asettaa motivoivia pitkän tähtäimen tavoitteita, osaa käsitellä työstä aiheutuvaa stressiä ja tunnetiloja 4 Vahva ammatillinen identiteetti, omaa testatut ja toimivat työkalut, osaa analysoida omaa toimintaansa monipuolisesti, löytää monipuolisesti keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi, osaa valmentaa muita itsensä johtamisessa perustasolla, omaa kokemuksia ja henkilökohtaiset taidot käsitellä työpainetta ja epäonnistumisia. Kestää palautetta. 5 Omaa aloittavan asiantuntija-ammattilaisen tason itsensä johtamisen kouluttajana (esim. työn ohjaajana), tietää omien itsensä johtamisen työkalujen lisäksi paljon muita välineitä 34

35 TIIMILIIDERI (L8 L14) ITSENSÄ JOHTAMISEN TAIDOT (L8) Itsensä johtamisen taidot (L8) Päiväys Oma Vertainen Asiakas Valmentaja 50

36 TIIMIOPPIJA (O1-O7) TIEDONKÄSITTELY-JA IT-TAIDOT (O1) 1 Osallistuu aktiivisesti Tiimiakatemian toimintaan (treenit, foorumit, jne) 2 Osaa kehittää itseään ja tiimiyritystään oma-aloitteisesti, tekee kokeiluja 3 Osaa kehittää keinoja mitä erilaisimpien ongelmien ratkaisemiseksi ja kokeilujen tekemiseksi omassa tiimiyrityksessään. 4 Omaa kokemuksia mitä erilaisimmista kokeiluista ja aloitteiden tekemisestä, omaa vahvan sisäisen motivaation, tarvitsee vain vähän ulkoa ohjaamista tai ohjaavia sääntöjä, etsii aktiivisesti liikeideaa itselleen 5 Erittäin vahva sisäinen motivaatio, ei tarvitse ulkoa ohjaamista Tiedonkäsittely ja IT-taidot (O1) Päiväys Oma Vertainen Asiakas Valmentaja 36

37 OMA-ALOITTEISUUS (O7) 1 Osaa tietotekniikan käytön perusteet (esim. raporttien kirjoittaminen, esitysten tekeminen, Internetin käyttö, jne) ja hallitsee perusohjelmistojen käytön perustat. Osaa etsiä tietoa eri tietolähteistä. 2 Hallitsee sujuvan tietotekniikan käytön, osaa etsiä ja analysoida tietoa käyttäen eri tietolähteitä, osaa jäsentää tietoa (tiivistäminen, jne.). Haluaa oppia! 3 Osaa käyttää monipuolisesti eri tietolähteitä, osaa tarkastella tietoa kriittisesti ja vertailevasti (esim. opinnäytetyö), osaa jäsentää tietoa eri kohderyhmille (mm. liike-elämän viestintä tai akateeminen tiedon jäsentäminen), hallitsee tietotekniikan sujuvan käytön (ajokortti), osaa Office-paketin syvällisemmän käytön, osaa käyttää tietoa käytännön tulosten aikaansaamiseksi (ei vain analysoida tietoa tiedon vuoksi). 4 Osaa erinomaisesti etsiä ja analysoida tietoa, osaa erittäin monipuolisesti jäsentää tietoa eri kohderyhmille, tarvittaessa osaa käyttää monipuolisesti erilaisia ohjelmistoja 5 Osaa valmentaa muita tiedonkäsittelyyn ja/tai IT-taitoihin Oma-aloitteisuus (O7) Päiväys Oma Vertainen Asiakas Valmentaja 48

38 TIIMIOPPIMISEN TAIDOT (O2) 1 Osaa laatia asiantuntijatyön edellyttämät perusdokumentit (raportit, kirjeet, yms). Hallitsee asiantuntijatyön esiintymisen perusteet. 2 Osaa viestiä kirjallisesti eri kohderyhmille tarpeen mukaan saaden aikaan tuloksia. Osaa pitää esitelmiä omasta ammattialueestaan pienille ryhmille. Viestintä on selkeää ja kohderyhmälle suunnattua. 3 Hallitsee sujuvan suullisen ja kirjallisen viestinnän eri tilanteissa ja eri tyyppisille kohderyhmille. Saa sanomansa perille ja osaa muotoilla viestintänsä niin, että sen tavoitteet toteutuvat. Osaa pitää esitelmiä pienille ja keskisuurille ryhmille. Ymmärtää mainossuunnittelun/visuaalisen viestinnän perusteet tietotasolla ja pystyy vaikuttamaan (ei paljon käytännön osaamista mainossuunnittelussa). 4 Osaa viestiä erittäin monipuolisesti niin suullisesti kuin kirjallisesti. Osaa pitää esitelmiä isoille ryhmille erilaisimmista aiheista. Hallitsee hyvän spontaanin esiintymisen taidon ja osaa joustavasti muotoilla viestintäänsä esiintymishetkellä. 5 Omaa aloittavan asiantuntija-ammattilaisen taidot kouluttaa tai valmentaa muita viestintään. Kokenut esiintyjä ja/tai kirjallinen viestijä. Tiimioppimisen taidot (O2) Päiväys Oma Vertainen Asiakas Valmentaja 38

39 VIESTINTÄTAIDOT (O6) 1 Hallitsee dialogin perusteet ja osaa tehdä synnytyksen muiden kanssa (tehnyt muutaman) 2 Harjaantunut dialogissa, osaa tehdä tiimin oppimissopimuksen, osaa tehdä synnytyksen asiakkaille (tehnyt muutaman), osaa käyttää sähköisiä ympäristöjä tiimioppimisen tukena, tietää tiimioppimisen perusteoriat, osaa ristipölyttää 3 Kokenut tiimioppija, osaa tehdä vaativia synnytyksiä, käyttää sujuvasti sähköisiä ympäristöjä tiimioppimisen tukena, osaa ristipölyttää sekä omassa talossa että verkostossa monipuolisesti 4 Sujuva dialogissa erilaisissa ympäristöissä (esim. asiakkaiden kanssa), osaa kouluttaa perusteet tiimioppimisesta muille, osaa johtaa tiimioppimista (tavoitteet, ilmapiiri, kurinalaisuus, jne) ja saa sillä aikaan tuloksia, omaa monipuolista teoriatietoa tiimioppimisesta, osaa organisoida tiimioppimisympäristöjä (kohtaaminen) 5 Osaa toimia valmentajana ja kouluttaa muut tiimioppimiseen, osaa johtaa tiimioppimista pitkällä aikajänteellä (valmennusprosessit), omaa aloittavan asiantuntija-ammattilaisen tason teoriatiedossa tiimioppimisesta Viestintätaidot (O6) Päiväys Oma Vertainen Asiakas Valmentaja 46

40 HENKILÖKOHTAISET OPPIMAAN OPPIMISEN TAIDOT JA ASENTEET (O3) 1 Omaa perustaidot (mm. rohkeus aloittaa keskustelu, tervehtiminen, ymmärrettävä suullinen ja kirjallinen viestintä perusasioissa, kulttuuritaustojen huomioiminen, jne) alkeistaidot. 2 Omaa syvällisemmät perusvuorovaikutustaidot (esim. neuvottelut perustasolla, laajempi kirjallinen viestintä, kulttuuritaustojen ymmärtäminen, oman toiminnan esittely, jne). Omaa hieman käytännön kokemusta vuorovaikutuksesta vierasmaalaisten kanssa. 3 Omaa hyvät vuorovaikutustaidot (esim. luonteva keskusteleminen, laaja ja monipuolinen viestintä, kulttuuriymmärrys, jne). Omaa käytännön kokemusta yhteistoiminnasta vierasmaalaisten kanssa (esim. pienimuotoinen yhteisprojekti, laaja vierailut, pitkäkestoinen asiakaspalvelu, jne). 4 Omaa erinomaiset vuorovaikutustaidot. Omaa käytännön vuorovaikutus- ja yhteistoimintakokemusta useista kulttuuri- ja kieliympäristöistä (mm. monikulttuurelliset tiimit). Hallitsee sujuvasti kahta vierasta kieltä käytännön vuorovaikutuksen toteuttamiseksi. 5 Omaa erittäin laajat vuorovaikutustaidot. Erittäin laaja kokemuspohja useista kulttuuri- ja kieliympäristöistä. Omaa perustietämyksen valmentaa muita kulttuuritaidoissa. Laajat kielitaidot. Oppimaan oppimisen taidot ja asenteet (O3) Päiväys Oma Vertainen Asiakas Valmentaja 40

41 KANSAINVÄLISYYSTAIDOT (O5) 1 Hallitsee oman osaamisen kehittämisen perusteet tiedollisesti ja on kokeillut muutamia eri tyyppisiä tapoja oppia. 2 Osaa laatia henkilökohtaisen kehittämissuunnitelman (oppimissopimuksen) ja pystyy jalkauttamaan sen käytäntöön tavoitteellisesti. Ymmärtää omat vahvuutensa ja heikkoutensa oppijana. Hallitsee henkilökohtaiset oppimaan oppimisen työkalut (esim. treenipäiväkirja, esseet, lukuohjelma, jne). 3 Osaa suunnitella, kehittää ja arvioida omaa osaamistaan (tehnyt useita suunnitelmia, on toimeenpannut sekä arvioinut niiden onnistumista). Toimii itseohjautuvasti itsensä kehittämisessä. Kokeillut paljon erilaisia tapoja oppia ja omaa kokemusta niistä. 4 Itsensä kehittäminen on luonteva osa omaa ammatillista polkua. Toimii aktiivisesti kehittääkseen itseään. Motivoitunut sisäisesti oppimaan, ei tarvitse lainkaan ulkoa ohjaamista. Kykenee yhdistelemään erilaisia aihealueita omaan osaamiseensa monipuolisesti. 5 Omaa aloittavan asiantuntija-ammattilaisen tietämyksen valmentaa muita henkilökohtaisissa oppimaan oppimisen taidoissa ja asenteissa. Kansainvälisyystaidot (O1) Päiväys Oma Vertainen Asiakas Valmentaja 44

42 LUOVUUSTAIDOT (O4) 1 Ymmärtää luovuuden lähtökohtien tiedolliset perustat ja hahmottaa myös omaa luovaa kyvykkyyttään (tehnyt muutamia luovia kokeiluja ). 2 Hallitsee muutamien luovuustekniikoiden (2-3 kpl) käyttötavat niin teoriassa kuin käytännössä. On tehnyt useita luovia kokeiluja sekä osaa ilmaista luovia ideoitaan muille. 3 Omaa reilusti kokemusta luovasta toiminnasta (ideoinnista, aivoriihistä, suunnittelupalavereista, jne) sekä osaa ilmaista ideoitaan ja ajatuksiaan luovina tuotantoina. Hallitsee luovuuden johtamisen perusteet (vähintään 12 kirjapistettä luovuudesta) tiedollisesti. 4 Osaa tuottaa kurinalaisesti luovia tuotantoja jatkuvana virtana. Osaa organisoida eri tyyppisiä luovuutta ruokkivia tilanteita ja hallitsee luovuuden johtamisen perusteet käytännössä. 5 Omaa aloittavan asiantuntija-ammattilaisen tietämyksen valmentaa muita luovuudessa ja omaa monipuolista kokemusta luovuuden synnyttämisestä. Luovuustaidot (O4) Päiväys Oma Vertainen Asiakas Valmentaja 42

Kaverijohtamisen. visuaalinen innostuskirja. Heikki Toivanen Kuvitus Maija Kotamäki. Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Kaverijohtamisen. visuaalinen innostuskirja. Heikki Toivanen Kuvitus Maija Kotamäki. Jyväskylän ammattikorkeakoulu Kaverijohtamisen visuaalinen innostuskirja Heikki Toivanen Kuvitus Maija Kotamäki Jyväskylän ammattikorkeakoulu Kaverijohtamisen visuaalinen innostuskirja Heikki Toivanen, TkT, tiimivalmentaja, strategi

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

Innovaatiodidaktiikan käsikirja

Innovaatiodidaktiikan käsikirja Innovaatiodidaktiikan käsikirja Opas innovaatioprosesseja fasilitoivalle Laura-Maija Hero Innovaatiodidaktiikan KÄSIKIRJA 2014 1 Sisällysluettelo 04 Innovaatioprosesseja fasilitoivalle 06 08 Innovaatioprosessi

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ Kai Hakkarainen, Lasse Lipponen, Liisa Ilomäki, Sanna Järvelä, Minna Lakkala, Hanni Muukkonen, Marjaana Rahikainen & Erno Lehtinen Helsingin kaupungin

Lisätiedot

OSA I. oppiscrum-opas

OSA I. oppiscrum-opas OSA I oppiscrum-opas Pedagogisia keinoja yrittäjämäiseen oppimiseen, oppimisen omistajuuteen sekä oppimisen iloon yrittäjämäistä toimintaa tukevassa oppimisympäristössä Oppimisen kehä kiertyy ja oppimisen

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

Ohjeita Six Thinking Hats menetelmän eli kuuden hatun menetelmän käyttämiseen

Ohjeita Six Thinking Hats menetelmän eli kuuden hatun menetelmän käyttämiseen Ohjeita Six Thinking Hats menetelmän eli kuuden hatun menetelmän käyttämiseen Hattutekniikan ideana on se, että eri rooleissa sanomme mielipiteemme asioista helpommin kuin omana itsenämme. Sanomme sellaisiakin

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS Marina Kinnunen MUUTOSPROSESSI JA SEN HALLITSEMINEN Case vaaratapahtumien raportointijärjestelmän käyttöönottoprosessi Vaasan keskussairaalassa

Lisätiedot

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A.

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. 8:2014 Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen Heini Maijanen ja Pirkko Haikara Euroopan maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

Reflektiivisyys asiantuntijan työssä

Reflektiivisyys asiantuntijan työssä Reflektiivisyys asiantuntijan työssä Juhani Tiuraniemi Teoksessa Niemi P. & Keskinen E. (2002) Taitavan toiminnan psykologia. Turun yliopiston psykologian laitoksen julkaisuja, Turku, 165-195. Abstrakti.

Lisätiedot

Oppimisen muuttuva maasto

Oppimisen muuttuva maasto 0 Kansallinen ennakointiverkosto Oppimisen muuttuva maasto Taloudellisesta taantumasta nousuun oppimista kehittämällä Toim. Antti Hautamäki ISBN 978-951-563-670-6 Helsinki 2008 Oppiminen ja koulutus tulevaisuustyöryhmän

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ

Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ Pro Gradu -tutkielma Hallintotieteen maisterinohjelma Kevät 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 1.1 Tutkimuksen

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Antti Mäenpää ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN MITTAAMINEN Esimerkkinä Pohjanmaan triple helix -tutkimus Aluetieteen pro gradu -tutkielma VAASA 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKKO-

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Huhtikuu 2008 TALENT MANAGEMENT Miksi kaikki ei voi sujua kuin tanssi? - Tommy Tabermann SIVU 11 Rekrytointi osana talent

Lisätiedot

MENTOROINTI JA HILJAINEN TIETO

MENTOROINTI JA HILJAINEN TIETO 1 Seppo Helakorpi MENTOROINTI JA HILJAINEN TIETO Tausta-artikkeli mentorin asiantuntijuuteen ja sen arviointiin 2 Seppo Helakorpi Mentorointi ja hiljainen tieto Työn muutos kohti oppivaa organisaatiota

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2013 KOLMIVAIHEINEN KULJETTAJAOPETUS B-LUOKAN AJO-OIKEUTTA VARTEN JOHDANTO

OPETUSSUUNNITELMA 2013 KOLMIVAIHEINEN KULJETTAJAOPETUS B-LUOKAN AJO-OIKEUTTA VARTEN JOHDANTO OPETUSSUUNNITELMA 2013 KOLMIVAIHEINEN KULJETTAJAOPETUS B-LUOKAN AJO-OIKEUTTA VARTEN JOHDANTO Tämä opetussuunnitelma perustuu Ajoneuvohallintokeskuksen ja Autokoululiiton tilaamaan tutkimukseen Turun yliopiston

Lisätiedot

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio 1 Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio Julkaisija TUKEVA-hanke Oulun seutu www.ouka.fi/seutu/tukeva Taitto Mainostoimisto SIBERIA Oy Paino Oulu 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

EI PAHAlla. laatua. parempaa. palveluiden

EI PAHAlla. laatua. parempaa. palveluiden EI PAHAlla parempaa palveluiden laatua EI PAHAlla parempaa palveluiden laatua Toimitus: Hanna Tuuri Julkaisutoimikunta: Aura Loikkanen, Satu Kylmälä ja Hanna Tuuri Kuvat: Hanna Tuuri ja Marjatta Ojala

Lisätiedot