LaatuTimo47/360. Tiimiyrittäjän ARVIOINTIPASSIN SISÄLTÖ. Tiimiyrittäjän

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LaatuTimo47/360. Tiimiyrittäjän ARVIOINTIPASSIN SISÄLTÖ. Tiimiyrittäjän"

Transkriptio

1 Tiimiyrittäjän ARVIOINTIPASSIN Monipuolisuuspassi Johtamispassi Tiimiyrittäjän peruskuntokartoitus Ristipölytyspassi Synnytys TSK-malli, esimotorola, motorola Täpitys Taitoprofiili Kuusi ajatteluhattua Esseet SISÄLTÖ Tiimiyrittäjän ARVIOINTIPASSI LAATU 47/360 o Lehtonen (toim.) LaatuTimo47/360 TIIMIYRITTÄJÄN NIMI: Julkaisija: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Tiimiakatemia, Jyväskylä 2011, 1. painos

2 Arviointi ohjaa ja antaa suuntaa oppimiselle Tiimiakatemialla Tähän kirjaseen on koottu suurin osa Jyväskylän Ammattikorkeakoulun Tiimiakatemiassa käytössä olevista arviointityökaluista. Koko arviointijärjestelmäämme kutsutaan nimellä Laatu 47. Aineisto ja nimi ovat syntyneet Tiimiakatemian iloisessa arjessa todelliseen tarpeeseen. Kannustava arviointi energisoi ja innostaa tiimiläisiä aina parempiin suorituksiin. Emme ole tietoisesti pyrkineet imemään vaikutteita urheilulta, mutta ihmisen perustarpeisiin tuntuu kuuluvan halu saada palautetta, tahto parantaa jatkuvasti suoritustaan ja into tervehenkiseen kilpailuun vertaisten kanssa. Omaa toimintaa reflektoimalla niin tiimiläiset kuin tiimitkin pystyvät sekä kehittämään omaa toimintaansa ja kykyään päästä tavoitteisiin, että asettamaan uusia innostavia päämääriä tulevalle toiminnalleen. Tiimiakatemialla arviointia tehdään monella tasolla. Yksilön oppimista ohjataan monipuolisuus-, johtamis ja ristipölytyspassein. Kannustamme yhteisöämme rikkomaan raja-aitoja ja omia mielenmalleja, mutta olemme samalla huolissamme tiimiyrittäjiemme peruskunnosta ja elämänlaadusta hauskuus lisää sekä oppimisen laatua että määrääkin. Taitoprofiili auttaa oppijaa hahmottamaan keskeisimpiä tiimiyrittäjän kompetensseja. Mitkä ovat palvelu-, neuvottelu ja myyntitaidot ja niiden arviointikriteerit.? Mitä ovat innovointitaidot ja miten niitä voi kehittää sekä oppia? Monet ovat kysyneet, mistä on peräisin sana täpitys. Täpitys on arviointitilaisuus, jossa tiimi antaa itselleen täppejä sen mukaan, kuinka hyvin he ovat suoriutuneet Rakettimallimme eri prosesseista. Mitä enemmän täppiä sen enemmän kokemusta, osaamista ja tekoja. Rakettimalli on dynaaminen kuvaus tiimiyrittäjän synnytysprosessista. Kiitos ja kunnia Passin sisällön tuottamisesta kuuluvat opetusneuvos Johannes Partaselle ja menetelmäkehittäjä sekä tiimivalmentaja Jukka Hassiselle. Myös Tiimiakatemian valmentajille kiitokset Passissa käytettyjen uusien nokkelien arviointimenetelmien keksimisestä, testaamisesta ja käyttöönotosta. Lopuksi haluan ilmaista iloni siitä, että tämän julkaisun avulla Tiimiakatemian arvioinnin rikkaus saa arvoisensa ilmeen. Toivotan Passin käyttäjille ja siihen perehtyville riemukasta tutkimusmatkaa uudenlaiseen oppimisen ja arvioinnin maailmaamme. Jyväskylä Timo Lehtonen, Tiimiakatemian valmentaja TYYPPI Kovimmat kolahdukset Filosofin isku Analyysi Suunnitelma Omat ajatukset vastaan kirjan ajatukset ESIMERKKI Kolme hyvää ideaa luetusta myyntikirjasta. Mukana sovellutukset siihen, kuinka kirjoittaja soveltaa näitä ideoita omassa myyntiprojektissaan. Pohdintaa korkealta ja kovaa tyyliin Esa Saarisen Muodonmuutos -kirjasta. Analyysi oman tiimin kehitysvaiheesta tiimin kehityskaarta käsittelevän kirjan avustamana Projektisuunnitelma projektia käsittelevän kirjan tarjoaman viitekehyksen pohjalta. Oman strategiakäsityksen hahmotteleminen luetun strategiakirjan kautta. Tämä soveltuu tilanteisiin, joissa luetusta kirjasta on hankalaa löytää suoraa yhteyttä käytännön toimintaan. Esimerkiksi strategia saattaa tuntua vaikealta soveltaa, mutta omaa strategista ajattelua voi aina kehittää ja esseestä voi tuoda näkemystä siitä, kuinka itse hahmottaa strategian käsitteenä. Lainaus Jukka Hassisen artikkelista Esseet Tiimiakatemialla, tammikuu 2009

3 82

4 MONIPUOLISUUSPASSI Väri Hattu Ajattelutapa Kuvaus ja säännöt Valkoinen Tieto Ei mielipiteitä, tunteita tai johtopäätöksiä. Vain faktoja. Punainen Tunne Intuitio ja fiilis. Tunteita tai aavistuksia ei tarvitse eikä tule selitellä muille. Musta Kriittisyys Epäily ja vaarojen näkeminen. Pyrkimyksenä on löytää epäkohdat Keltainen Positiivisuus Mahdollisuudet ja arvontuotanto. Vihreä Uudet mahdollisuudet Kasvu ja uudet, provosoivat ajatukset. Esitettävät ideat voivat olla ns. mahdottomia ideoita. Tarkoituksena on johdattaa ajattelua uusille urille. Sininen Kokonaiskuva Yhteenveto ja toimintasuunnitelman laatiminen. Orientaatio, aiheen määrittely* Sininen 15 min Tiedot esiin (faktat) Valkoinen 10 min Tuntemukset asiasta (fiilikset) Punainen 10 min Mahdollisuudet Keltainen 10 min Uhat ja ongelmat Musta 10 min Uudet ratkaisut (provosointi, ideointi) Vihreä 10 min Yhteenveto ja toimintasuunnitelma* Sininen 15 min 4 Esitys Kuusi ajatteluhattua on koottu Jukka Hassisen julkaiseman aineiston pohjalta

5 Luovan ajattelun gurun Edward de Bonon kehittämä ideointi-, ajattelu- ja keskustelumenetelmä ryhmille. Kullakin hatulla on oma värinsä, joka symbolisoi ajattelutyyliä. Valkoinen hattu keskittyy faktoihin, keltainen mahdollisuuksiin, punainen tunteeseen, vihreä uusiin vaihtoehtoihin, musta kritiikkiin ja sininen kokonaiskuvaan. Menetelmää voidaan käyttää lähes kaikilla elämän osa-alueilla joissa tarvitaan yhdessä ajattelua: oppimistilanteissa, yhteisöissä, ideointipalavereissa ja business neuvotteluissa. Hattutekniikan ideana on katsoa ongelmaa eri näkökulmista ja samalla ottaa eri rooleja. Roolissa ollessaan ihminen sanoo mielipiteensä helpommin kuin omana itsenään. Edward De Bonon kirjoittama Six Thinking Hats kirja sisältää seikkaperäisen kuvauksen Kuuden ajatteluhatun taustoista ja ideasta sekä hattujen tarkemmista säännöistä. Myös Internet on täynnä tietoa aiheesta (mm. Wikipedia ja YouTube). 1. Tarvittaessa voidaan varata käyttöön kuusi eri väristä hattua, jotka asetetaan eri ajatteluvaiheissa esille symbolisoimaan sen hetkistä ajattelutapaa. 2. Kutakin hattua käytetään vuorollaan noin minuutin ajan. Hattujen käyttöjärjestys voi olla ennalta päätetty tai fasilitaattori voi ottaa niitä käyttöön katsomallaan tavalla. Tärkeintä on, että kutakin hattua (paitsi sinistä) käytetään ainakin kerran ideointityön aikana. 3. Fasilitaattori ottaa lopussa käyttöön sinisen hatun. Hän kertaa keskustelujen ydinkohdat ja pyrkii rakentamaan ajattelusta synteesin. Apuna voidaan käyttää flappitaulua. Fasilitaattori voi rohkaista osallistujia käyttämään myös sinistä hattua. Tällöin tarkoituksena on laatia yhteinen toimintasuunnitelma syntyneiden ideoiden toteuttamiselle. 4. Yhteen vetämisen jälkeen voidaan tarvittaessa käyttää uudelleen punaista hattua (tunne). Tällöin kaikki pääsevät purkamaan syntyneiden tuloksien synnyttämiä tuntemuksiaan muille. Toisin sanoen he pääsevät päästämään höyryjä pihalle. 80

6 6 Kuva: Rakettimalli copyright Johannes Partanen

7 Koodi Taito tai taitoalue Oma arvio Oman tiimin jäsenten arvio Valmentajan arvio Asiakkaan arvio JOHTAMISPASSI TIIMIOPPIJA O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 1. Tiedonkäsittely ja IT taidot 2. Tiimioppimisen taidot 3. Henkilökohtaiset oppimaan oppimisen taidot ja asenteet 4. Luovuustaidot 5. Kansainvälisyystaidot 6. Viestintätaidot 7. Oma-aloitteisuus* TIIMILIIDERI 8. Itsensä johtamistaidot 9. Projektijohtamisen taidot 10. Tiimin johtamistaidot 11. Suunnittelutaidot 12. Valmennustaidot 13. Strategiataidot 14. Rohkeus tehdä valintoja ja tavoitteellisuus* TIIMIYRITTÄJÄ Y15 Y16 Y17 Y18 Y19 Y20 Y Palvelu-, neuvottelu-, ja myyntitaidot 16. Ymmärrys taloudellisista asioista 17. Markkinointitaidot 18. Innovointitaidot 19. Yrittäjän mallinnus- ja teoriataidot 20. Verkostoitumistaidot 21. Rohkeus ja halu rikkoa rajoja*

8 1 Ymmärtää mahdollisuutensa rikkoa rajoja, on uskaltautunut ylittämään oman turvallisuusvyöhykkeensä edes vähäksi aikaa 2 On rikkonut rajoja (esim. toimiala tai kulttuuri) omassa ammatillisessa toiminnassaan, omaa alkeistason taidot yhdistellä eri ilmiöitä (esim. käytänteet eri toimialoilla) keskenään synnyttääkseen uutta. 3 Osaa yhdistellä luontevasti eri asioita yli rajojen esimerkiksi erilaisia ideologisia näkökulmia. Pystyy tarkastelemaan asioita useista eri näkökulmista. 4 Tehnyt paljon rohkeita rajojen rikkomisia, venynyt voimakkaasti yli turvallisuusvyöhykkeensä (esim. erittäin haastavat uudet toimintatavat) 5 Rajojen rikkominen niin pienissä kuin isoissa asioissa on luontevaa toimintaa, tehnyt useita pienimittaisia raja-maasto innovaatioita, uran uurtaja 8

9 ROHKEUS JA HALU RIKKOA RAJOJA (Y21) TIIMIYRITTÄJÄN PERUSKUNTOKARTOITUS Rohkeus ja halu rikkoa rajoja (Y21) Päiväys Oma Vertainen Asiakas Valmentaja 76 Soveltaen kirjaa Sydänmaalakka, Pentti: Älykäs itsensä johtaminen

10 1 Ymmärtää verkostojen merkityksen yrittäjyydessä, hahmottaa oman verkostonsa (esim. Tiimiakatemian verkoston), rakentanut muutamia verkostosuhteita, verkostoitunut omassa lähipiirissään (esim. Tiimiakatemiassa ristipölyttämällä) 2 Osaa oma-aloitteisesti ja aktiivisesti rakentaa verkostoja, omaa useita kontakteja, tunnistaa omassa toimintaympäristössään eri verkostot ja osaa käyttää niitä oman liiketoimintansa edistämiseksi, ymmärtää tiedollisesti perusasiat siitä kuinka verkostofoorumeja rakennetaan ja miten verkostot muodostuvat 3 Osaa aktivoida verkostoja, osaa hyödyntää verkostojen tuomia kontakteja omassa liiketoiminnassaan aktiivisesti, osaa valita itselleen soveltuvat verkostot ja on niissä mukana kehittäjätahona, omaa hyvän kontaktiverkoston, hallitsee verkostojen ja yhteisöjen rakentamiseen liittyvät perusteoriat 4 Omaa laajat verkostoyhteydet ja erittäin paljon kontakteja eri tyyppisissä verkostoissa, omaa perustaidot verkostojen rakentamisesta ja johtamisesta, omaa hyvän tietotason verkostoista, omaa kokemusta verkostofoorumien rakentamisesta ja organisoinnista (esim. projektipäällikkyys) 5 Erittäin suuret verkostot (useita satoja ihmisiä), rakentanut verkostoja ja niitä aktivoivia foorumeja, omaa aloittavan asiantuntijan taidon johtaa isojakin verkostoja, korkea tietotaso verkostoista ja yhteisöistä, luonteva intuitiivinen näppituntuma verkostojen toiminnasta ja dynamiikasta 10

11 VERKOSTOITUMISTAIDOT (Y20) RISTIPÖLYTYSKUURI Verkostoitumistaidot (Y20) Päiväys Oma Vertainen Asiakas Valmentaja 74

12 1 Ymmärtää teorian käytön merkityksen yritystoiminnassa, on hankkinut itselleen teoriatietoa yritystoimintaa varten, tehnyt muutamia teorian sovellutuksia käytäntöön 2 Osaa laatia mallinnuksia erilaisista ilmiöistä (esim. tiimin kehitys, johtamiskäytänteet), omaa perustason yrittäjän teoriatietämyksen 3 Osaa käyttää monipuolisesti eri teorioita ja malleja kuvaamaan käytännön ilmiöitä tai tapahtumia, osaa rakentaa prototyyppejä (esim. suunnitelmat), osaa johtaa yksittäisistä tapauksista yleistyksiä ja tarkastella yleistyksien pätevyyttä yksittäisissä tapauksissa 4 Omaa laajan teoriatietämyksen liikkeenjohdosta ja siihen liittyvistä aiheista (yli 120 kirjapistettä), on tehnyt useita eri mallinnuksia ja testannut niiden soveltuvuutta käytäntöön 5 Omaa aloittavan asiantuntijan teoriatietämyksen, omaa paljon kokemusta mallintamisesta ja mallien toteuttamisesta käytännössä 12

13 YRITTÄJÄN MALLINNUS-JA TEORITAIDOT (Y19) Copyright Johannes Partanen ENNEN PROJEKTIA PROJEKTIN AIKANA PROJEKTIN JÄLKEEN ESIMOTOROLA TYÖKALUJA MOTOROLA 2. TÄYTÄ ESI- MOTOROLA Asiakasraati Projektisuunnitelma 2. MOTOROLA TEKEMINEN 1. MIKÄ ON KILVOITTELU- TEHTÄVÄSI 3. KÄYTÄ YPK:TA Projektipalaverit Ristipölytykset Parhaat käytännöt 1. ESIMOTOROLAN TARKISTAMINEN MOTOROLAA VARTEN 3. SYNNYTYS > SHARING 4. LAADI LUKU- OHJELMA JOKA SOPII KILVOITTELU- TEHTÄVÄÄSI Valmentajan tuki Oppimissolut ja foorumit Dependence Chart, DC 4. SYNNYTYS- RAPORTTI TAI REFLEKTIOPAPERI Yrittäjän mallinnus ja teoriataidot (Y19) Päiväys Oma Vertainen Asiakas Valmentaja 72

14 1 Ymmärtää luovuuden ja innovaatioiden eron sekä hahmottaa, kuinka innovaatiot syntyvät tiimiyrittäjyyden kentässä. 2 On osallistunut innovaation tai innovaatioiden synnyttämiseen sekä tehnyt pieniä kokeiluja niiden osalta (esimerkiksi keksinyt luovan ratkaisun ja kaupannut sitä asiakkaalle). 3 On monipuolisesti hyödyntänyt luovuuttaan innovaatioiden synnyttämisessä ja on tehnyt tämän kaltaista työtä pitkäjänteisesti. On kehittänyt jo olemassa olevia innovaatioita eteenpäin 2.0 versioiksi. Omaa kokemusta työskentelystä projektissa, jossa on kehitetty ja markkinoitu kaupallisia innovaatioita. 4 Omaa laajan kokemuksen innovoinnista. On tehnyt kaupallisesti merkittäviä innovaatioita, joista on generoitunut liikevaihtoa tiimiyritykselle. Omaa laajan teoriatietämyksen innovaatioista ja niihin liittyvistä aihealueista. 5 Aloitteleva tuotekehittäjä ja konseptoija. Osaa rakentaa tuotteita, palveluja ja prosesseja lähtien liikkeelle ideasta ja päätyen kokonaiseen, kaupallisesti kannattavaan ratkaisuun. On kehittänyt sellaisen innovaation, jolla hän voi työllistää itsensä ja/tai vertaisensa yrittäjänä. Copyright Johannes Partanen 14

15 INNOVOINTITAIDOT (Y18) TIIMIAKATEMIAN LAATU 47 TÄPITYS Innovointitaidot (Y18) Päiväys Oma Vertainen Asiakas Valmentaja 70

16 1 Omaa alkeistiedot markkinoinnista (esim. 4P), osallistunut aktiivisesti markkinointitoimintaan (suunnittelu ja toteutus) pienellä mittakaavalla (esim. projekti), hahmottaa asiakkuuksien merkityksen omakohtaisesti TIIMIYRITYKSEN OPPIMISPROSESSI (Y3) 2 Perustiedot markkinoinnista (useita teorioita ja ideoita), toteuttanut markkinointia usealla eri tavalla (esim. suunnittelu ja toteutus useassa projektissa), kehittänyt tuotteita asiakaslähtöisesti, omaa perustaidot positioinnista (tuotteen sijoittamisesta mielikuvakenttään) ja asiakastiedon keräämisestä, osaa rakentaa ja toteuttaa yksinkertaisen markkinointikampanjan hyödyntäen useita viestintäkanavia, ymmärtää myynnin ja mainonnan roolit markkinoinnissa 3 Hyvät tiedot markkinoinnista, toteuttanut markkinointia usealla eri tavalla ja vähintään kerran isossa mittakaavassa (esim. iso kampanja tai projekti), hallitsee markkinoinnin johtamisen perusteet tietotasolla, osaa rakentaa asiakkuuksia alkeistasolla (ei vain kertakauppaa), ymmärtää markkinoinnin osuuden yrityksen strategioissa, osaa kerätä asiakastietoa, ymmärtää eri viestintäkanavien käytön ja on kokeillut useita niistä, hallitsee eri hinnoittelukäytänteet 4 Osaa toteuttaa markkinointia pitkällä aikajänteellä, osaa rakentaa asiakkuuksia ja omaa niiden rakentamisesta kokemusta (yli 1 vuosi), kykenee soveltamaan markkinoinnin teoriaosaamistaan monipuolisesti käytäntöön, omaa perustiedot markkinoinnin johtamisesta käytännössä, osaa luontevasti sisällyttää markkinoinnin osaksi strategioita 18 5 Omaa aloittavan asiantuntijan tason markkinoinnissa, erittäin monipuolinen tietotaso markkinoinnista, erikoistunut johonkin markkinoinnin lajiin, vahva ammatillinen identiteetti markkinoijana, omaa kokemusta merkittävistä markkinointiteoista (esim. iso tuotelanseerauskampanja uuteen markkinaan), osaa ohjeistaa muita markkinoinnin toteuttamiseen

17 MARKKINOINTITAIDOT (Y17) ASIAKASPOTENTIAALIPROSESSI (A3) Markkinointitaidot (Y17) Päiväys Oma Vertainen Asiakas Valmentaja 68

18 YKSILÖN OPPIMISPROSESSI (Y1) 1 Ymmärtää yrityksen talouden hoidon alkeet tiedollisesti (esim. laskutuskäytänteet, tilit ja arvonlisäverotus), ymmärtää yrityksen (esim. tiimiyrityksen) kulu- ja menorakenteen 2 Ymmärtää yrityksen talouden hoidon perusteet käytännössä (esim. tilinpäätöskäytänteet, perusasiat verotuksesta), omaa peruskokemusta yrityksen talouden hoidosta, osaa suunnitella pienen tai keskisuuren projektin budjetin sekä seurata sitä, ymmärtää hinnoittelun ja panostusten suhteen yrityksen liikevoitossa, kokeillut eri hinnoittelutapoja, omaa vähäistä kokemusta työskentelystä talousasiantuntijoiden kanssa 3 Hallitsee pienyrityksen talouden hoidon perusteet käytännössä, omaa kokemusta yrityksen talouden hoidosta (yli 1,5 vuotta), osaa budjetoida eri tyyppisiä projekteja sekä seurata niiden talousmittareita, ymmärtää yrityksen rahavirtojen ja talouden yhteyden strategioihin, osaa asettaa taloudellisia tavoitteita ja seurata niitä, osaa taloussuunnittelun liiketoimintasuunnittelussa 4 Syventynyt osaaminen pienyrityksen talouden hoidosta, omaa aktiivista kokemusta yrityksen talouden hoidosta (esim. talouspäällikkyys, kirjanpito, jne), osaa rakentaa projekteihin ja yritystoimintaan erilaisia skenarioita talouden osalta, ymmärtää monipuolisesti kuinka talous yhdistyy yrityksen strategioihin, kykenee toimimaan ison projektin talouspäällikkönä 5 Omaa aloittavan asiantuntijan kyvykkyyden toimia taloustehtävissä, vahva ammatillinen identiteetti talousasiantuntijuudessa, monipuolinen kokemus eri tyyppisistä projekteista ja/tai yrityksistä talouden osalta, osaa sujuvasti rakentaa pienyritykseen tai isoon projektiin toimivat talouskäytänteet, talouden liittäminen osaksi strategista suunnittelua on luontevaa, osaa ohjeistaa asiantuntijana muita yrityksen talouden hoitoon 16

19 YMMÄRRYS TALOUDELLISISTA ASIOISTA (Y16) TIIMIOPPIMISPROSESSI (Y2) Ymmärrys taloudellisista asioista (Y16) Päiväys Oma Vertainen Asiakas Valmentaja 66

20 1 Ymmärtää asiakaspalvelun perusteet tiedollisesti, osaa oma-aloitteisesti ja aktiivisesti lähestyä asiakkaita palvelutilanteissa, ymmärtää tiedollisesti myyntityön alkeet, omaa muutamia kokemuksia asiakaspalvelutilanteista MARKKINOINTIPROSESSI (A2) 2 Osaa toteuttaa asiakaspalvelua, hallitsee myyntityön alkeet myös käytännössä, omaa kokemuksia eri tyyppisistä asiakaspalvelutilanteista ja myyntityöstä, ymmärtää neuvottelutaitojen perusteet tiedollisesti (valmistautuminen, tavoitteellisuus, jne) 3 Asiakaspalvelu tapahtuu luonnostaan, omaa tyytymättömien asiakkaiden palvelemistaidon perusteet, omaa niin tiedollisen kuin kokemuksellisen pohjan myyntityön toteuttamisen perusteista, osaa käyttää eri tyyppisiä myynnin välineitä (myyntikäynnit, esittelyt, puhelinmyynti, jne) ja omaa kustakin vähintään peruskokemuksen, osaa asettaa tavoitteita taitoalueen piirissä (esim. myyntitavoitteet), omaa kokemusta neuvotteluista 4 Omaa monipuolisen tietopohjan taitoalueesta (asiakaspalvelun, neuvottelun ja myynnin teoriat ja tekniikat), kokemusta asiakaspalvelu-, neuvottelu- ja myyntitilanteista, osaa tehdä pitkäjänteistä myyntityötä, osaa suunnitella ja arvioida työtään sujuvasti, omaa kokemusta vaikeista tilanteista taitoalueen piirissä (esim. haastavat ja pitkäkestoiset myynti-tilanteet), osaa soveltaa johtamistaitojaan, ymmärtää myynnin talouden mittaamisen 5 Omaa aloittavan asiantuntijan palvelu-, neuvottelu- ja myyntitaidot, osaa suunnitella ja toteuttaa projekteja alusta loppuun, omaa kokemusta projektin/prosessin johtamisesta (esim. asiakaspalvelussa toimivan joukkueen johtaminen), monipuolinen kokemus 20

21 TIIMIYRITTÄJÄ (Y15 - Y21) PALVELU-, NEUVOTTELU-JA MYYNTITAIDOT (Y15) OPPIVA ASIAKASSUHDEPROSESSI (A1) Palvelu-, neuvottelu ja myyntitaidot (Y15) Päiväys Oma Vertainen Asiakas Valmentaja 64

22 1 Omaa ymmärryksen omista lyhyen tähtäimen (1/2 vuotta) tavoitteistaan. On laatinut itselleen soveltuvan oppimissopimuksen ja on analysoinut valintojaan sekä tavoitteitaan. 2 Omaa vahvan ymmärryksen omista lyhyen tähtäimen tavoitteistaan (toteuttanut vähintään yhden kerran suunnitelma + toteutus syklin) ja osaa suunnata omaa toimintaansa niiden mukaisesti (esim. ajankäyttö osoittaa selkeästi, että tavoitteisiin pyritään). Ymmärtää omia pitkän tähtäimen tavoitteitaan (1-2 vuotta). 3 Omaa vahvan ymmärryksen niin lyhyen kuin pitkän tähtäimen tavoitteistaan. Omaa rohkeuden jättää pois vähemmän tärkeitä asioita ja on tehnyt ratkaisevia päätöksiä niiden osalta. JOHTAVIEN AJATUSTEN SYNNYTYSPROSESSI (J1) 4 Omaa ammatillisen vision, joutunut vaativiin ammatillisiin valintatilanteisiin (esim. johtamistyö) 5 Omaa vahvan ammatillisen vision, tehnyt useita vaativia ammatillisia valintoja ja on kokenut niiden vaikutukset, pystyy analysoimaan valintojensa vaikutuksia 22

23 ROHKEUS TEHDÄ VALINTOJA JA TAVOITTEELISUUS (L14) JOHTAMISPROSESSI (J2) Rohkeus tehdä valintoja ja tavoitteellisuus Päiväys Oma Vertainen Asiakas Valmentaja 62

24 1 Ymmärtää tiedollisella tasolla mitä strategia on. On osallistunut tavalla tai toisella käytännön strategiseen suunnitteluun (esim. tiimiyrityksen strategiat) ja sen jalkauttamiseen. 2 Omaa tiedolliset perusteet strategisesta johtamisesta (mm. mallit ja teoriat). Omaa kokemusta aktiivisesta strategiatyöstä (esim. omassa tiimiyrityksessään tai verkostossaan). Omaa perustiedot strategiatyön edellyttämien ilmiöiden mallintamiseen (esim. prosessikuvaukset). 3 Omaa hyvän tietopohjan käytännön strategisesta johtamisesta. Osaa luontevasti puntaroida erilaisia strategiavaihtoehtoja sekä laatia viestinnällisesti toimivia strategiasuunnitelmia. Osaa laatia strategian, joka toimii myös tosielämässä (ei vain paperistrategiana ). 4 Omaa hyvän tietopohjan käytännön strategisesta johtamisesta. Omaa kokemusta useiden eri toimintaympäristöissä käytettyjen strategioiden laatimisesta ja jalkauttamisesta. Strateginen ajattelu on monipuolista (useita eri vaihtoehtoja). 5 Omaa aloittelevan asiantuntijan kyvykkyydet valmentaa muita strategian laatimiseen. Kykenee toimimaan perustason asiantuntijana strategiatyöskentelyssä erilaisissa toimintaympäristöissä tai valitsemallaan toimialalla. Strateginen ajattelu on luovaa ja luontevaa; se on kuin toinen luonto. 24

25 STRATEGIATAIDOT (L13) JOHTAMISPROSESSI (I1) Strategiataidot (L13) Päiväys Oma Vertainen Asiakas Valmentaja 60

26 TIETOPROSESSI (I2) 1 Ymmärtää tiedollisesti valmennuksen perusteet. Omaa lähtötason kokemusta valmentautujana olemisesta. 2 Hallitsee valmennuksen perusteet ja omaa hieman kokemusta toisten valmentamisesta (esim. projektin aikana). On kokemusta pitkäkestoiselta aikajänteeltä (esim. vuosi aktiivista valmentautumista) valmentautujana olemisesta ja osaa peilata näitä kokemuksiaan muiden valmentamiseen. 3 Omaa hyvän tietotason valmentamisesta ja valmentavasta johtajuudesta. Osaa ryhmän valmentamisen perusteet käytännössä ja osaa laatia niin yksilöille kuin ryhmille osaamisen kehittämissuunnitelmia sekä toimeenpanna ne. Osaa johtaa valmentavalla otteella. 4 Hallitsee yksilöiden ja ryhmien valmentamisen niin teoriassa kuin käytännössä. Omaa kokemusta ryhmien valmentamisesta (esim. asiakkaiden tai projektitiimin). Valmentava ote on luonteva johtamistapa. 5 Omaa aloittavan asiantuntijan kyvykkyystason valmentaa vaativiakin yksilöitä tai ryhmiä. Kokemusta useista valmennus- ja/tai johtamisprosesseista. 26

27 VALMENNUSTAIDOT (L12) BRÄNDIN JOHTAMISPROSESSI (B1) Valmennustaidot (L12) Päiväys Oma Vertainen Asiakas Valmentaja 58

28 TARJOOMAPROSESSI (B2) 1 Ymmärtää suunnittelun tiedolliset perusteet (muutamia tekniikoita ja peruslähtökohdat). Omaa kokemusta pienen mittakaavan suunnittelusta (esim. pieni projekti). 2 Hallitsee muutamia suunnitteluun keskeisesti liittyviä menetelmiä ja osaa käyttää niitä käytännössä (useita toteutettuja käytännön suunnitelmia). 3 Hallitsee useita eri suunnittelumenetelmiä ja omaa kokemusta useiden suunnittelumenetelmien käyttämisestä. Suunnittelu on osa omaa työskentelyä. 4 Omaa hyvän osaamisen ja kokemuksen suunnittelumenetelmistä. Suunnittelu on luonteva osa omaa työskentelyä. Laatinut (ts. suunnitellut, toteuttanut ja valvonut sekä jälkianalysoinut) useita suunnitelmia joista vähintään yksi on ollut ison mittakaavan suunnitelma (esim. budjetointi isossa projektissa jossa paljon eri toimijoita koko projektin ajan). 5 Omaa aloittavan asiantuntijayrittäjän kyvykkyyden kouluttaa muita johtamisen suunnittelutyöhön. Laaja kokemus suunnitelmien laatimisesta ja toimeenpanemisesta. TALOUSPROSESSI (T) 28

29 SUUNNITTELUTAIDOT (L11) TIIMIVALMENNUSPROSESSI (V) Suunnittelutaidot (L11) Päiväys Oma Vertainen Asiakas Valmentaja 56

30 1 Omaa vähän kokemusta (esim. ½-1 vuotta tiimiyrityksessä) tiimissä toimimisesta aktiivisena jäsenenä. Tietää tiimin toimintaan liittyvät perusasiat (esim. tiimiroolit, erilaisuus, tavoitteiden asettamisen tärkeys, yhteiset pelisäännöt, jne). 2 Omaa jonkin verran teoreettista tietämystä tiimeistä ja niiden johtamisesta. Osaa soveltaa teoriaa käytäntöön. Ymmärtää oman roolinsa ja tehtävänsä tiimissä. Omaa kokemusta tiimin johtamisesta (esim. tiimiliiderinä, konsernijohtajana tai tiimin avaintoiminnon vastaavana) ja hallitsee tiimin johtamisen perusteet. 3 Omaa hyvän tietotason tiimien johtamisesta. Omaa hyvän kokemuspohjan tiimitoiminnasta (esim. 1-2 vuotta tiimiyrityksessä). Osaa aktiivisesti kehittää ja johtaa tiimin toimintaa (esim. konfliktien ja kriisien käsittely, motivointi, tavoitteiden asettaminen, suoritusmittarien rakentaminen, jne). On kokemusta tiimin johtamisesta (esim. tiimiliiderinä, tai tiimin avaintoiminnon vastaavana Joryssä) ja kykenee peilaamaan tästä saamiaan oppeja myös muihin ympäristöihin. 4 Omaa erinomaisen tietotason tiimeistä ja niiden johtamisesta. Omaa monipuolisen kokemuspohjan eri tyyppisissä tiimeissä (esim. tiimiyritys, projektitiimit, Tiimiakatemian avaintoiminnoista vastaavat tiimit, päällikkyydet eri tehtävissä, jne) toimimisesta ja niiden johtamisesta. Osaa rakentaa tiimin ja johtaa sitä pitkäkestoisesti (mm. päämäärän rakentaminen, jäsenten valinta, sudenkuoppien välttäminen, jne). Omaa kykyjä valmentaa tiimin jäseniä toimimaan tehokkaammin tiimissä. 5 Omaa aloittavan asiantuntijan tiedot ja taidot valmentaa muita tiimitoimintaan ja tiimien johtamiseen. 30 Copyright Johannes Partanen ja Jukka Hassinen

31 TIIMIN JOHTAMISTAIDOT (L10) TAITOPROFIILIN 21 TIIMIYRITTÄJÄTAITOA Tiimin johtamistaidot (L10) Päiväys Oma Vertainen Asiakas Valmentaja 54

32 1 Omaa tiedolliset perustat projekteista sekä alkeistason kokemusta projektityöskentelystä (esim. pienen projektitiimin jäsenenä toimiminen). Kirjainkoodi Osa-alue O Oppimistaidot L Johtamistaidot ( Liideritaidot ) Y Yrittäjätaidot Pisteet Nimike Kuvaus yleisellä tasolla 0 Ei osaamista Ei hallitse kyseistä taitoaluetta lainkaan, ei tietoa tai kokemusta alueesta. 1 Vasta-alkaja Ymmärtää perustat taitoalueesta mutta ei omaa kuin vähäistä käytännön kokemusta (muutamia kokeiluja). 2 Edistynyt vasta-alkaja Ymmärtää tiedolliset perustat hyvin sekä myös jonkin verran syvällisempää tietoa. Omaa jonkin verran myös kokemusta taidon käyttämisestä (tehnyt projektin jossa taitoaluetta on harjoitettu merkittävästi). 3 Osaaja Omaa syvällistä tietämystä taitoalueesta ja omaa kokemusta taidon käyttämisestä (2-3 projektia joissa harjoiteltu taitoaluetta ja/ tai johtamispaikka taitoalueen piirissä). 2 Omaa tiedolliset perustat projekteista ja projektien johtamisen välineistä (esim. Kriittinen polku menetelmä tms.) sekä kokemusta muutamasta (2-3) pienestä projektista joko projektitiimin jäsenenä tai projektin johtajana. 3 Hallitsee projektisuunnittelun (suunnittelu, budjetointi, resurssointi) käytännössä ja omaa käytännön perustaidot projektijohtamisesta. Omaa kokemusta vähintään yhden keskisuuren projektin johtamisesta alusta loppuun sekä kokemusta myös muista projekteista. Osaa rakentaa projektiryhmälle motivoivan tavoitteen ja suunnata toimintaa siihen. 4 Hallitsee projektijohtamisen monipuolisesti niin teoriassa kuin käytännössä. Omaa projektipäällikkökokemusta vähintään yhdestä laajasta projektista tai projektien sarjasta (iso johtamishaaste, selvä projektin ydintiimi, merkittävä liikevaihto, jne). Osaa valita projektin jäsenet, improvisoida projektisuunnittelussa, motivoida projektitiimiä eri keinoin sekä käsitellä menestyksellisesti projektin aikana syntyviä kriisi- ja konfliktitilanteita. On monipuolinen kokemuspohja eri tyyppisistä projekteista. 5 Omaa laajan projektityöskentelykokemuksen eri tyyppisistä tehtävistä ja joukkueista. Kokemusta useista isojen projektien projektipäällikkyyksistä. Omaa aloittavan asiantuntija-yrittäjän valmiudet kouluttaa muita projektityöskentelyyn ja projektien johtamiseen. 4 Taitaja Omaa syvällistä tietämystä taitoalueesta monipuolisesti ja omaa merkittävää kokemusta taidon käyttämisestä (useita projekteja ja/ tai johtamispaikkoja) 5 Ekspertti Omaa erittäin hyvän tietämyksen taitoalueesta niin teoriassa kuin 32 käytännössä. Kykenee toimimaan aloittavana asiantuntijana sen puitteissa.

33 PROJEKTIJOHTAMISEN TAIDOT (L9) Tiimioppija Tiimiliideri Tiimiyrittäjä Oppimaan oppiminen Johtaminen Käytännön yrittäjyys Projektijohtamisen taidot (L9) Päiväys Oma Vertainen Asiakas Valmentaja 1.Tiedonkäsittely ja IT - taidot 2.Tiimioppimisen taidot 3.Henkilökohtaiset oppimaan oppimisen taidot ja asenteet 4.Luovuustaidot 5.Kielitaidot 8.Itsensä johtamistaidot 9.Projektijohtamisen taidot 10.Kyky rakentaa ja johtaa tiimejä 11.Suunnittelu-, organisointi- ja koordinointitaidot 12.Valmennustaidot 15.Palvelu-, neuvottelu-, ja myyntitaidot 16.Ymmärrys taloudellisista asioista 17.Markkinointitaidot 18.Innovointitaidot 19.Yrittäjän mallinnus- ja teoriataidot 52 6.Viestintätaidot 7.Oma-aloitteisuus 13.Strategiataidot 14.Rohkeus tehdä valintoja ja tavoitteellisuus 20.Kansainvälisyystaidot & verkostoituminen 21.Rohkeus ja halu rikkoa rajoja

34 1 Osaa oman toiminnan suunnittelun perusteet, ymmärtää vahvuuksiaan ja heikkouksiaan, osaa asettaa lyhyen tähtäimen tavoitteita ja saavuttaa ne 2 Hahmottaa tärkeät periaatteet, osaa ajanhallinnan perusteet, osaa käyttää itsensä johtamisen välineitä (kalenteri, treenipäiväkirja, keskeiset suoritusmittarit, palautteen saaminen muilta, jne.), ymmärtää itselle soveltuvat stressin hallinnan perusteet 3 Osaa sujuvasti suunnata toimintansa tavoitteisiinsa, hahmottaa oman ammatillisen identiteettinsä, on rakentanut itselleen soveltuvat työkalut, hyvä ymmärrys itsestä, osaa asettaa motivoivia pitkän tähtäimen tavoitteita, osaa käsitellä työstä aiheutuvaa stressiä ja tunnetiloja 4 Vahva ammatillinen identiteetti, omaa testatut ja toimivat työkalut, osaa analysoida omaa toimintaansa monipuolisesti, löytää monipuolisesti keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi, osaa valmentaa muita itsensä johtamisessa perustasolla, omaa kokemuksia ja henkilökohtaiset taidot käsitellä työpainetta ja epäonnistumisia. Kestää palautetta. 5 Omaa aloittavan asiantuntija-ammattilaisen tason itsensä johtamisen kouluttajana (esim. työn ohjaajana), tietää omien itsensä johtamisen työkalujen lisäksi paljon muita välineitä 34

35 TIIMILIIDERI (L8 L14) ITSENSÄ JOHTAMISEN TAIDOT (L8) Itsensä johtamisen taidot (L8) Päiväys Oma Vertainen Asiakas Valmentaja 50

36 TIIMIOPPIJA (O1-O7) TIEDONKÄSITTELY-JA IT-TAIDOT (O1) 1 Osallistuu aktiivisesti Tiimiakatemian toimintaan (treenit, foorumit, jne) 2 Osaa kehittää itseään ja tiimiyritystään oma-aloitteisesti, tekee kokeiluja 3 Osaa kehittää keinoja mitä erilaisimpien ongelmien ratkaisemiseksi ja kokeilujen tekemiseksi omassa tiimiyrityksessään. 4 Omaa kokemuksia mitä erilaisimmista kokeiluista ja aloitteiden tekemisestä, omaa vahvan sisäisen motivaation, tarvitsee vain vähän ulkoa ohjaamista tai ohjaavia sääntöjä, etsii aktiivisesti liikeideaa itselleen 5 Erittäin vahva sisäinen motivaatio, ei tarvitse ulkoa ohjaamista Tiedonkäsittely ja IT-taidot (O1) Päiväys Oma Vertainen Asiakas Valmentaja 36

37 OMA-ALOITTEISUUS (O7) 1 Osaa tietotekniikan käytön perusteet (esim. raporttien kirjoittaminen, esitysten tekeminen, Internetin käyttö, jne) ja hallitsee perusohjelmistojen käytön perustat. Osaa etsiä tietoa eri tietolähteistä. 2 Hallitsee sujuvan tietotekniikan käytön, osaa etsiä ja analysoida tietoa käyttäen eri tietolähteitä, osaa jäsentää tietoa (tiivistäminen, jne.). Haluaa oppia! 3 Osaa käyttää monipuolisesti eri tietolähteitä, osaa tarkastella tietoa kriittisesti ja vertailevasti (esim. opinnäytetyö), osaa jäsentää tietoa eri kohderyhmille (mm. liike-elämän viestintä tai akateeminen tiedon jäsentäminen), hallitsee tietotekniikan sujuvan käytön (ajokortti), osaa Office-paketin syvällisemmän käytön, osaa käyttää tietoa käytännön tulosten aikaansaamiseksi (ei vain analysoida tietoa tiedon vuoksi). 4 Osaa erinomaisesti etsiä ja analysoida tietoa, osaa erittäin monipuolisesti jäsentää tietoa eri kohderyhmille, tarvittaessa osaa käyttää monipuolisesti erilaisia ohjelmistoja 5 Osaa valmentaa muita tiedonkäsittelyyn ja/tai IT-taitoihin Oma-aloitteisuus (O7) Päiväys Oma Vertainen Asiakas Valmentaja 48

38 TIIMIOPPIMISEN TAIDOT (O2) 1 Osaa laatia asiantuntijatyön edellyttämät perusdokumentit (raportit, kirjeet, yms). Hallitsee asiantuntijatyön esiintymisen perusteet. 2 Osaa viestiä kirjallisesti eri kohderyhmille tarpeen mukaan saaden aikaan tuloksia. Osaa pitää esitelmiä omasta ammattialueestaan pienille ryhmille. Viestintä on selkeää ja kohderyhmälle suunnattua. 3 Hallitsee sujuvan suullisen ja kirjallisen viestinnän eri tilanteissa ja eri tyyppisille kohderyhmille. Saa sanomansa perille ja osaa muotoilla viestintänsä niin, että sen tavoitteet toteutuvat. Osaa pitää esitelmiä pienille ja keskisuurille ryhmille. Ymmärtää mainossuunnittelun/visuaalisen viestinnän perusteet tietotasolla ja pystyy vaikuttamaan (ei paljon käytännön osaamista mainossuunnittelussa). 4 Osaa viestiä erittäin monipuolisesti niin suullisesti kuin kirjallisesti. Osaa pitää esitelmiä isoille ryhmille erilaisimmista aiheista. Hallitsee hyvän spontaanin esiintymisen taidon ja osaa joustavasti muotoilla viestintäänsä esiintymishetkellä. 5 Omaa aloittavan asiantuntija-ammattilaisen taidot kouluttaa tai valmentaa muita viestintään. Kokenut esiintyjä ja/tai kirjallinen viestijä. Tiimioppimisen taidot (O2) Päiväys Oma Vertainen Asiakas Valmentaja 38

39 VIESTINTÄTAIDOT (O6) 1 Hallitsee dialogin perusteet ja osaa tehdä synnytyksen muiden kanssa (tehnyt muutaman) 2 Harjaantunut dialogissa, osaa tehdä tiimin oppimissopimuksen, osaa tehdä synnytyksen asiakkaille (tehnyt muutaman), osaa käyttää sähköisiä ympäristöjä tiimioppimisen tukena, tietää tiimioppimisen perusteoriat, osaa ristipölyttää 3 Kokenut tiimioppija, osaa tehdä vaativia synnytyksiä, käyttää sujuvasti sähköisiä ympäristöjä tiimioppimisen tukena, osaa ristipölyttää sekä omassa talossa että verkostossa monipuolisesti 4 Sujuva dialogissa erilaisissa ympäristöissä (esim. asiakkaiden kanssa), osaa kouluttaa perusteet tiimioppimisesta muille, osaa johtaa tiimioppimista (tavoitteet, ilmapiiri, kurinalaisuus, jne) ja saa sillä aikaan tuloksia, omaa monipuolista teoriatietoa tiimioppimisesta, osaa organisoida tiimioppimisympäristöjä (kohtaaminen) 5 Osaa toimia valmentajana ja kouluttaa muut tiimioppimiseen, osaa johtaa tiimioppimista pitkällä aikajänteellä (valmennusprosessit), omaa aloittavan asiantuntija-ammattilaisen tason teoriatiedossa tiimioppimisesta Viestintätaidot (O6) Päiväys Oma Vertainen Asiakas Valmentaja 46

40 HENKILÖKOHTAISET OPPIMAAN OPPIMISEN TAIDOT JA ASENTEET (O3) 1 Omaa perustaidot (mm. rohkeus aloittaa keskustelu, tervehtiminen, ymmärrettävä suullinen ja kirjallinen viestintä perusasioissa, kulttuuritaustojen huomioiminen, jne) alkeistaidot. 2 Omaa syvällisemmät perusvuorovaikutustaidot (esim. neuvottelut perustasolla, laajempi kirjallinen viestintä, kulttuuritaustojen ymmärtäminen, oman toiminnan esittely, jne). Omaa hieman käytännön kokemusta vuorovaikutuksesta vierasmaalaisten kanssa. 3 Omaa hyvät vuorovaikutustaidot (esim. luonteva keskusteleminen, laaja ja monipuolinen viestintä, kulttuuriymmärrys, jne). Omaa käytännön kokemusta yhteistoiminnasta vierasmaalaisten kanssa (esim. pienimuotoinen yhteisprojekti, laaja vierailut, pitkäkestoinen asiakaspalvelu, jne). 4 Omaa erinomaiset vuorovaikutustaidot. Omaa käytännön vuorovaikutus- ja yhteistoimintakokemusta useista kulttuuri- ja kieliympäristöistä (mm. monikulttuurelliset tiimit). Hallitsee sujuvasti kahta vierasta kieltä käytännön vuorovaikutuksen toteuttamiseksi. 5 Omaa erittäin laajat vuorovaikutustaidot. Erittäin laaja kokemuspohja useista kulttuuri- ja kieliympäristöistä. Omaa perustietämyksen valmentaa muita kulttuuritaidoissa. Laajat kielitaidot. Oppimaan oppimisen taidot ja asenteet (O3) Päiväys Oma Vertainen Asiakas Valmentaja 40

41 KANSAINVÄLISYYSTAIDOT (O5) 1 Hallitsee oman osaamisen kehittämisen perusteet tiedollisesti ja on kokeillut muutamia eri tyyppisiä tapoja oppia. 2 Osaa laatia henkilökohtaisen kehittämissuunnitelman (oppimissopimuksen) ja pystyy jalkauttamaan sen käytäntöön tavoitteellisesti. Ymmärtää omat vahvuutensa ja heikkoutensa oppijana. Hallitsee henkilökohtaiset oppimaan oppimisen työkalut (esim. treenipäiväkirja, esseet, lukuohjelma, jne). 3 Osaa suunnitella, kehittää ja arvioida omaa osaamistaan (tehnyt useita suunnitelmia, on toimeenpannut sekä arvioinut niiden onnistumista). Toimii itseohjautuvasti itsensä kehittämisessä. Kokeillut paljon erilaisia tapoja oppia ja omaa kokemusta niistä. 4 Itsensä kehittäminen on luonteva osa omaa ammatillista polkua. Toimii aktiivisesti kehittääkseen itseään. Motivoitunut sisäisesti oppimaan, ei tarvitse lainkaan ulkoa ohjaamista. Kykenee yhdistelemään erilaisia aihealueita omaan osaamiseensa monipuolisesti. 5 Omaa aloittavan asiantuntija-ammattilaisen tietämyksen valmentaa muita henkilökohtaisissa oppimaan oppimisen taidoissa ja asenteissa. Kansainvälisyystaidot (O1) Päiväys Oma Vertainen Asiakas Valmentaja 44

42 LUOVUUSTAIDOT (O4) 1 Ymmärtää luovuuden lähtökohtien tiedolliset perustat ja hahmottaa myös omaa luovaa kyvykkyyttään (tehnyt muutamia luovia kokeiluja ). 2 Hallitsee muutamien luovuustekniikoiden (2-3 kpl) käyttötavat niin teoriassa kuin käytännössä. On tehnyt useita luovia kokeiluja sekä osaa ilmaista luovia ideoitaan muille. 3 Omaa reilusti kokemusta luovasta toiminnasta (ideoinnista, aivoriihistä, suunnittelupalavereista, jne) sekä osaa ilmaista ideoitaan ja ajatuksiaan luovina tuotantoina. Hallitsee luovuuden johtamisen perusteet (vähintään 12 kirjapistettä luovuudesta) tiedollisesti. 4 Osaa tuottaa kurinalaisesti luovia tuotantoja jatkuvana virtana. Osaa organisoida eri tyyppisiä luovuutta ruokkivia tilanteita ja hallitsee luovuuden johtamisen perusteet käytännössä. 5 Omaa aloittavan asiantuntija-ammattilaisen tietämyksen valmentaa muita luovuudessa ja omaa monipuolista kokemusta luovuuden synnyttämisestä. Luovuustaidot (O4) Päiväys Oma Vertainen Asiakas Valmentaja 42

VAPAAEHTOISUUS - AMMATILLISUUS

VAPAAEHTOISUUS - AMMATILLISUUS VAPAAEHTOISUUS - AMMATILLISUUS 28.9.2011 Diakoniatyöntekijöiden neuvottelupäivät Kirkon vapaaehtoistoiminnan kehittämishanke 2009-2012 Etsitään ja löydetään yhdessä seurakuntien kanssa vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

Kuusi ajatteluhattua. Työmenetelmän ohjeistus

Kuusi ajatteluhattua. Työmenetelmän ohjeistus Kuusi ajatteluhattua Työmenetelmän ohjeistus Kuusi ajatteluhattua pähkinänkuoressa 1. Testattu, yksinkertainen menetelmä joka on helppo oppia. 2. Pakottaa kaikki ajattelemaan monipuolisesti. 3. Auttaa

Lisätiedot

Kuusi ajatteluhattua

Kuusi ajatteluhattua Kuusi ajatteluhattua Muistiinpanoja Edward De Bonon kirjasta Six Thinking Hats (2000, Penguin Books) Jukka Hassinen Partus Oy Yrittäjän Parhaat Kirjat -valintaoppaan suositus Allekirjoittaneen inspiraatio

Lisätiedot

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista?

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Kirjaston tehtävä Sivistys Innoitus Kirjaston tavoitteet Palvelu, jolla on merkitystä ja jota käytetään

Lisätiedot

Tiimioppijan käsikirja

Tiimioppijan käsikirja Tiimioppijan käsikirja Sisällysluettelo Miksi tiimiopiskelua JAMKin hyvinvointiyksikössä? Mikä on tiimi, entä dialogitreeni? Tiimioppimiseen liittyviä käsitteitä Tiimiopiskelijan henkilökohtaiset osaamisen

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

Dialogi kuvina. Syyskuu 2013. Partus Oy, Finland

Dialogi kuvina. Syyskuu 2013. Partus Oy, Finland Syyskuu 2013 Partus Oy, Finland Milloin viimeksi olet keskustellut niin innostavasti, että ideat tuntuvat syntyvän kuin itsestään ja kehittyvän omaa kulkuaan keskustelun myötä? Rosenberg: Myötäelämisen

Lisätiedot

Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen. erikoisammattitutkinto. Kuva: Reetta Helin

Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen. erikoisammattitutkinto. Kuva: Reetta Helin Kuva: Reetta Helin Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO/ KAET06 Kenelle Kaupan esimiehen erikoisammattitutkintoon valmistava

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto 14.- 15.9.2015 Karkkila Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Koulua ympäröivä maailma muuttuu Teknologia Ilmastonmuutos, luonto

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Miksi johtavat ajatukset?

Miksi johtavat ajatukset? Miksi johtavat ajatukset? Johtavat ajatukset syntyvät aina sisältä päin. Ne ovat tärkeitä ennen kaikkea meille itsellemme. Tarkistamme ne joka vuosi yhdessä. Ne toimivat innostuksemme lähteenä ja niiden

Lisätiedot

Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen. erikoisammattitutkinto. Kuva: Reetta Helin

Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen. erikoisammattitutkinto. Kuva: Reetta Helin Kuva: Reetta Helin Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO/ KAET05 Kenelle Kaupan esimiehen erikoisammattitutkintoon valmistava

Lisätiedot

Arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä

Arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus uudessa kotoutumislaissa

Lisätiedot

Vanajaveden Rotaryklubi. Viikkoesitelmä 2.4.2009 Maria Elina Taipale PEDAGOGINEN JOHTAJUUS

Vanajaveden Rotaryklubi. Viikkoesitelmä 2.4.2009 Maria Elina Taipale PEDAGOGINEN JOHTAJUUS Vanajaveden Rotaryklubi Viikkoesitelmä 2.4.2009 Maria Elina Taipale PEDAGOGINEN JOHTAJUUS Organisaatio, systeemi, verkostot Yksilöiden ja tiimin kasvumahdollisuudet, oppiminen Tiimin tehtäväalue, toiminnan

Lisätiedot

Dialogi kuvina Tiimiakatemia Global (Partus Oy), Finland

Dialogi kuvina Tiimiakatemia Global (Partus Oy), Finland Dialogi kuvina 8.6.2017 Milloin viimeksi olet keskustellut niin innostavasti, että ideat tuntuvat syntyvän kuin itsestään ja kehittyvän omaa kulkuaan keskustelun myötä? Isaacs, William. 2001. Dialogi ja

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Workshopin tarkoitus Työpajan tarkoituksena on käsitellä osaamista

Lisätiedot

Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppalaisten operaattoreiden silmin

Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppalaisten operaattoreiden silmin Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppalaisten operaattoreiden silmin 26.10.2011 Otto Söderlund Partner Magenta Advisory on suomalainen sähköisen liiketoiminnan asiantuntija jolla on vahva

Lisätiedot

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6 Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 1 4/19/201 6 Mihin meitä korkeakoulusektorilla ja koulutuksessa yleisesti haastetaan? Hallituksen yksi strateginen painopiste: Osaaminen ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab 1/6 Liikunnanohjaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunnan ohjaustehtävissä. Hän hankkii tarvittavan tiedon, osallistuu tapahtuman

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla

Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Käsitteellisesti osaamisen johtaminen määritellään organisaation strategiaan perustuvaksi osaamisen kehittämiseksi, joka

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma vuosille

Liiketoimintasuunnitelma vuosille Liiketoimintasuunnitelma vuosille Yrityskonsultointi JonesCon 2 TAUSTATIEDOT Laatija: Yrityksen nimi: Yrityksen toimiala: Perustajat: Suunnitelman aikaväli: Salassapito: Viimeisimmän version paikka ja

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan AMK-osaamisen kompetenssit 2010 Sosiaalialan eettinen on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

Lisätiedot

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet Ennakointiselvityshanke 2 Tilaajan Uudenmaan ELY-keskus Kohteena yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelualan organisaatioiden 2010-luvun

Lisätiedot

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia.

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia. KESKIJOHDON OSAAMISTARPEET Vastaajan taustatiedot: Vastaaja on: Vastaajan vastuualue: 1. Tiimin esimies tai vastaava 2. Päällikkö tai vastaava 3. Johtaja 1. Johto ja taloushallinto 2. Tutkimus ja kehitys

Lisätiedot

Hyvinvointia koulupäivään toiminnallisista menetelmistä

Hyvinvointia koulupäivään toiminnallisista menetelmistä Hyvinvointia koulupäivään toiminnallisista menetelmistä Kuinka kehitän HELPOSTI oppitunteja toiminnallisempaan suuntaan? 1.Fyysinen aktiivisuus ja koulupäivä Keskustelu - voidaanko meidän koululla samaistua

Lisätiedot

Yrittäjyys ammattitaitona

Yrittäjyys ammattitaitona Yrittäjyys ammattitaitona Taitajasta yrittäjäksi yrittäjyys osana ammattitaitokilpailuja seminaari Helsinki ti 31.1.2012 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Yrittäjyys on yksilön kykyä muuttaa

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT

OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Palvelualan apulaisrehtorin hyväksymä 28.4.2015, 8. Näyttötoimikunta hyväksynyt 17.3.2015, 3. OPETUSSUUNNITELMA 1 (20) Sisällys VAPAASTI VALITTAVAT

Lisätiedot

LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT. Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa

LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT. Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa I TEHTÄVÄN ASETTELU Työelämälähtöisyys: opinnäytetyö hyödyttää työelämää, kehittää

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

Arkistot ja kouluopetus

Arkistot ja kouluopetus Arkistot ja kouluopetus Arkistopedagoginen seminaari 4.5.2015 Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Opetushallitus Koulun toimintakulttuuri on kokonaisuus, jonka osia ovat Lait, asetukset, opetussuunnitelman

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK -verkosto

Sosiaalialan AMK -verkosto 1 Sosiaalialan AMK -verkosto Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto 15.4.2010 Esitys sosionomi (AMK) tutkinnon kompetensseista Tämä esitys sisältää a) ehdotuksen sosiaalialan koulutusohjelmassa suoritetun

Lisätiedot

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma Mervi Nyman Koulutusohjelman toteutuksen lähtökohdat Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016 Raahe 3.3.2016 Laura Rahikkala liikunnanopettaja OPS 2016 HAASTE MAHDOLLISUUS HYPPY JOHONKIN UUTEEN OPS UUDISTUKSEN KESKEISIÄ LÄHTÖKOHTIA PEDAGOGINEN UUDISTUS -> Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan,

Lisätiedot

MIKÄ ON TIIMI? Tiimi on pieni ryhmä ihmisiä, joilla on: Lisäksi tiimin jäsenet pitävät itseään yhteisvastuussa suorituksistaan.

MIKÄ ON TIIMI? Tiimi on pieni ryhmä ihmisiä, joilla on: Lisäksi tiimin jäsenet pitävät itseään yhteisvastuussa suorituksistaan. MIKÄ ON TIIMI? Tiimi on pieni ryhmä ihmisiä, joilla on: - Toisiaan täydentäviä taitoja - Jotka ovat sitoutuneet yhteiseen päämäärään - Yhteisiin suoritustavoitteisiin ja - Yhteiseen toimintamalliin Lisäksi

Lisätiedot

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja HALLINNON MUUTTUVA ROOLI JA UUDET TOIMINTATAVAT TULEVAISUUDEN KUNTA INNOSTAA TOIMIMAAN Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja www.vaala.fi

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Projektijohtaminen. Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki

Projektijohtaminen. Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki KEHITTÄMISKESKUS OY 28. 29.2.2012 Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki Pertti Melonen, toimitusjohtaja, Pro HR Consulting Oy Erkki Rajala,

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Yrityksessä toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Yrittäjäpolvenvaihdos

Yrittäjäpolvenvaihdos Yrittäjäpolvenvaihdos Koulutuksen toteutussuunnitelma Yrittäjäpolvenvaihdos Koulutuksen toteutussuunnitelma Oppimistulokset (lähijakson tavoitteet osaamisena) Osallistuja oppii tarkastelemaan sekä yrittäjäksi

Lisätiedot

Osaamispyörä työkalu. Tavoitteet

Osaamispyörä työkalu. Tavoitteet Osaamispyörä työkalu Tavoitteet Osaamispyörän avulla voidaan tehdä näkyväksi ja hyödyntää organisaation monimuotoisuuden ja erilaisuuden johtamiseen liittyvää osaamista. Osaamispyörä toimii työkaluna kuvattaessa

Lisätiedot

Itsearviointi suunnannäyttäjänä

Itsearviointi suunnannäyttäjänä Arvioinnin moninaisuus mm. Hankkeen johtaminen, talous ja hallinto Hankkeen tulokset vs. kirjatut tavoitteet Hankkeen vaikutukset (työntekijät: mm. osaaminen, jaksaminen, työhyvinvointi, asiakkaat, organisaatio,

Lisätiedot

TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv )

TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv ) Karl-Magnus Spiik Ky Tiimityöskentely / sivu 1 TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv ) Asiakas: Ryhmä: Uusi päiväkoti Koko henkilöstö Tämän kolmiosaisen valmennuksen päätavoitteena on tiimityöskentelyn kehittäminen.

Lisätiedot

Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen.

Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Esiopetus ja 1.-3.lk Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Tutustu verkkosivuihin nuoriyrittajyys.fi Tutustu ohjelmavideoon nuoriyrittajyys.fi/ohjelmat/mina-sina-me

Lisätiedot

Elinkeinoelämän tulevaisuuden osaamistarpeita

Elinkeinoelämän tulevaisuuden osaamistarpeita Elinkeinoelämän tulevaisuuden osaamistarpeita 29.10.2007 Tiedosta kompetensseihin Räjäytetään rajat mielissä ja järjestelmissä Satu Ågren Esityksen sisältö Muutosvoimat uudistumisen moottoreina Arvot ja

Lisätiedot

Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta

Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta TAMK, Sosionomikoulutus, 17ASO ENNAKKOTEHTÄVÄ 1 TAMMIKUU 2017 Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta Tämän ennakkotehtävän tavoitteena on tehdä näkyväksi

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

SENIOR TEAM COACH SERTIFIKAATTI

SENIOR TEAM COACH SERTIFIKAATTI Tiimiakatemia SENIOR TEAM COACH SERTIFIKAATTI Sertifiointiopas Partus Oy Joulukuu 2014 Suomenkielinen versio 2 (16) SISÄLLYS ESIPUHE... 3 1 TIIMIAKATEMIA SENIOR TEAM COACH -TASO... 4 2 TIIMIAKATEMIA SENIOR

Lisätiedot

Ohjevihko on tuotettu YVI- hankkeessa.

Ohjevihko on tuotettu YVI- hankkeessa. Kuvat ClipArt Yrittäjyyskasvatus oppimisen perustana -ohjevihkonen on tarkoitettu yleissivistävän opettajankoulutuksen opiskelijoiden ja ohjaajien käyttöön. Materiaali on mahdollista saada myös PowerPoint

Lisätiedot

TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT

TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT Vakanssi: Palvelualuejohtaja Perustehtävä: Johtaa ja kehittää palvelualuettaan/palvelualueitaan kokonaisvaltaisesti ja strategian mukaisesti koko

Lisätiedot

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere MATEMATIIKKA Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Kehittää loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista ajattelua. Luoda pohja matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden

Lisätiedot

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN HYVÄT KÄYTÄNTEET TYÖPAIKOILLA - KOKEMUKSIA KEHITTÄMISTYÖSTÄ TYÖELÄMÄN KEHITTÄMISOHJELMISSA (TYKES) Keskiviikkona 26.11.2008 kello 12.00-18.00 Fellmannissa RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET ILMAPIIRI Hyvinvointi Sallivuus

Lisätiedot

TEAM COACH SERTIFIKAATTI

TEAM COACH SERTIFIKAATTI Tiimiakatemia TEAM COACH SERTIFIKAATTI Sertifiointiopas Partus Oy Tammikuu 2015 Suomenkielinen versio 2 (18) SISÄLLYS ESIPUHE...3 1 TIIMIAKATEMIA TEAM COACH -TASO...4 2 TIIMIAKATEMIA TEAM COACH SERTIFIKAATIN

Lisätiedot

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA

Lisätiedot

Terveysliikuntapalveluiden tuotteistaminen. SHF-hankkeen loppuseminaari

Terveysliikuntapalveluiden tuotteistaminen. SHF-hankkeen loppuseminaari Terveysliikuntapalveluiden tuotteistaminen SHF-hankkeen loppuseminaari 4.9.2014 Business Arena Oy on vuonna 2000 perustettu kehittämisen asiantuntijayritys. Tuotamme organisaatioille tietoa ja ideoita

Lisätiedot

ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET

ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET Yrittäjyyssuositukset Arenen verkkosivuilla Arene ry Suomen Yrittäjät Riikka Ahmaniemi (JAMK), Kari Ristimäki (SeAMK), Lauri Tuomi (HAAGA-HELIA), Mika Tuuliainen (Suomen Yrittäjät),

Lisätiedot

Innovaatioilmaston muutostalkoot Inno-barometri 2011-14. 3.12.2014 Ruoholahti

Innovaatioilmaston muutostalkoot Inno-barometri 2011-14. 3.12.2014 Ruoholahti Innovaatioilmaston muutostalkoot Inno-barometri 2011-14 3.12.2014 Ruoholahti Organisaation innovaatiokyvykkyys = TIEDOT + TAIDOT = OSAAMINEN * ALUSTAT Innovaatioilmasto ja -kulttuuri Tahtotila ja tavoitteet

Lisätiedot

Näkökulmia ja haasteita Venäjäliiketoimintaympäristössä. Живи и учись. Век живи - век учись

Näkökulmia ja haasteita Venäjäliiketoimintaympäristössä. Живи и учись. Век живи - век учись Valtakunnalliset ammattikorkeakoulujen liiketalouden koulutusalan kehittämispäivät 7. 8.11.2012 Näkökulmia ja haasteita Venäjäliiketoimintaympäristössä Живи и учись. Век живи - век учись Mitä on Venäjä-osaaminen?

Lisätiedot

Hyrian ja Laurean jatkoväylä projektiopintomalli

Hyrian ja Laurean jatkoväylä projektiopintomalli Jatkoväylä-seminaari Haaga-Helia 9.5.2017 Kaisa Tsupari Hyrian ja Laurean jatkoväylä projektiopintomalli 1 HYRIA KOULUTUS 9.5.2017 Liiketalouden pt/ nuoret Mahdollisuus suorittaa tutkinnonosa (15 osp)

Lisätiedot

Myönteinen vuorovaikutus työelämässä

Myönteinen vuorovaikutus työelämässä Myönteinen vuorovaikutus työelämässä Tarkoitus ja arvot tuovat työhön mielekkyyden, innostuksen ja sitoutumisen Suomen Logoterapiainstituutti Oy:n 10-vuotisjuhlaseminaari Turku 12. 13.10.2013 Iina Åman

Lisätiedot

FARAX johtamisstrategian räätälöinti

FARAX johtamisstrategian räätälöinti FARAX johtamisstrategian räätälöinti Sisältö Taustaa Johtamisstrategian luominen ja instrumentin luominen Hyödyt ja referenssit Esimerkkejä matriiseista Prosessi Taustaa Esityksessä käydään läpi FaraxGroupin

Lisätiedot

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI Valtioneuvoston vuonna 2012 antaman asetuksen pohjalta käynnistynyt koulun opetussuunnitelman uudistamistyö jatkuu. 15.4.-15.5.2014 on

Lisätiedot

ENETOSH Pätevyysvaatimukset työterveyden ja työturvallisuuden opettajille ja kouluttajille

ENETOSH Pätevyysvaatimukset työterveyden ja työturvallisuuden opettajille ja kouluttajille ENETOSH Pätevyysvaatimukset työterveyden ja työturvallisuuden opettajille ja kouluttajille Koulutuksen ja täydennyskoulutuksen oamilue Taso: 6 Opintopisteet: Kokonairviointi Hallitsee viestintätaidot Ottaa

Lisätiedot

SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET

SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET Jyväskylän kommentit Kevätseminaari 15-16.5.2017 Mikä yliopistomme koulutuksessa on kuvauksen mukaista? Sosiaalityön ops 2017-2020 hyväksytty huhtikuussa

Lisätiedot

Millaiset reunaehdot uusin johtamistutkimus antaa johtamiselle?

Millaiset reunaehdot uusin johtamistutkimus antaa johtamiselle? Kilpailuylivoimaa johtamisen avulla 1.6.2010 Mitkä ovat oikeita kysymyksiä? Millaiset reunaehdot uusin johtamistutkimus j antaa johtamiselle? Väitöstutkimuksen tarkoitus TUTKIMUSKYSYMYS: Onko löydettävissä

Lisätiedot

Innovaatiopedagogiikka oppimisen uusi kulttuuri. Taru Konst, FT, KTL Innovaatiopedagogiikka-tutkimusryhmän vetäjä Turun Ammattikorkeakoulu

Innovaatiopedagogiikka oppimisen uusi kulttuuri. Taru Konst, FT, KTL Innovaatiopedagogiikka-tutkimusryhmän vetäjä Turun Ammattikorkeakoulu Innovaatiopedagogiikka oppimisen uusi kulttuuri Taru Konst, FT, KTL Innovaatiopedagogiikka-tutkimusryhmän vetäjä Turun Ammattikorkeakoulu Nuorten ihmisten työnkuva voi muuttua keskimäärin 25 kertaa heidän

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI Copyright Mentorit Oy, 2006. www.mentorit.fi Mittarin käyttöoikeus vain tunnukset lunastaneella. Osittainenkin kopiointi tai muokkaus vain tekijän luvalla. Kyselyn perustana

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi Lähtökohdat eli miksi tarvitaan muutosta 2 kentän toimijat (seuratoimijat, urheilijat, liikkujat,

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS erityisenä painopisteenä PROJEKTIJOHTAMISEN HAASTEET

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS erityisenä painopisteenä PROJEKTIJOHTAMISEN HAASTEET JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS erityisenä painopisteenä PROJEKTIJOHTAMISEN HAASTEET Johdanko projekteja vai ihmisiä? Vai molempia? Miten saan ihmiset toimimaan tiiminä ja pysymään

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet:

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: 1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: Opiskelija suunnittelee ja valmistelee tuoteneuvottelutilanteita. Opiskelija neuvoo asiakkaita tuotteiden

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa Uudet opetussuunnitelmalinjaukset todeksi Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU PAIKALLISET

Lisätiedot

METSÄNHOITOYHDISTYSTEN TOIMINNANJOHTAJIEN JA JOHTORYHMIEN JÄSENTEN KOULUTUS Strategia toimimaan. Yhteistyössä:

METSÄNHOITOYHDISTYSTEN TOIMINNANJOHTAJIEN JA JOHTORYHMIEN JÄSENTEN KOULUTUS Strategia toimimaan. Yhteistyössä: METSÄNHOITOYHDISTYSTEN TOIMINNANJOHTAJIEN JA JOHTORYHMIEN JÄSENTEN KOULUTUS Strategia toimimaan Yhteistyössä: Mhy-johto johtamishaasteiden äärellä Metsänhoitoyhdistykset elävät suurta muutoksen aikaa.

Lisätiedot

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia.

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. OSALLISTUJATIEDOT Kilpailutyön nimi* Mainostoimisto* Mainostava yritys / yhteisö* Mediatoimisto* Muut KILPAILULUOKKA* Vuoden paras lanseeraus

Lisätiedot

Päivi Kipinoinen

Päivi Kipinoinen YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOSKOULUTUS 8.2.2016 Päivi Kipinoinen YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOSKOULUTUS Työvoimakoulutuksena toteutettava mestari-kisälli toimintamalliin perustuva koulutuskokeilu Toteutusaika

Lisätiedot

OPINNOT TIIMIAKATEMIALLA 2. VUOSI

OPINNOT TIIMIAKATEMIALLA 2. VUOSI OPINNOT TIIMIAKATEMIALLA 2. VUOSI HAKU0100 Ihmisten johtaminen (7op) HAKU0200 Johtamis- ja esimiestaidot (7 op) HAKU0300 Asiakaspalvelu- ja myyntitaidot (6 op) HAKU0400 Markkinointitaidot (6 op) HAKU0500

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

Suorita liiketalouden perustutkinto (merkonomi) yrittäjän oppisopimuksella

Suorita liiketalouden perustutkinto (merkonomi) yrittäjän oppisopimuksella Suorita liiketalouden perustutkinto (merkonomi) yrittäjän oppisopimuksella Kehitä itseäsi. Kehitä yritystäsi. Verkostoidu. Menesty. Koulutus on rahoitettu. Tutkintomaksu on 58. KOULUTUKSEN AIKATAULU Aika:

Lisätiedot

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus Osaamistavoitteet Strategiana digitaalinen liiketoiminta tunnistaa oman liiketoimintasi kannalta merkittävät digitaalisaation megatrendit ja toimintaympäristön muutokset. kehittää oman pk-yrityksen liiketoimintastrategiaa

Lisätiedot

Kuinka turvaat työllisyytesi?

Kuinka turvaat työllisyytesi? Kuinka turvaat työllisyytesi? Ida Mielityinen Akava Työurat ja osaaminen koetuksella 20.9.2016 Esimerkkejä tulevaisuuden ammateista ihmisten keinotekoisten kehonosien valmistajat nano-teknikot, geneettisten

Lisätiedot

Tiedot, taidot ja osaaminen oppivassa yhteiskunnassa

Tiedot, taidot ja osaaminen oppivassa yhteiskunnassa Tiedot, taidot ja osaaminen oppivassa yhteiskunnassa Prof. Sanna Järvelä Oulun yliopisto Oppijan taidot & oppivan yhteiskunnan haasteet Tarvitaan ehjät ja pidemmät työurat. Pään sisällä tehtävän työn osuus

Lisätiedot

Poimintoja mietittäväksi. Juha Ristilä

Poimintoja mietittäväksi. Juha Ristilä Poimintoja mietittäväksi Juha Ristilä 16.4.2013 1. poiminta: Y-sukupolvi 2. poiminta: Työelämä odottaa koulutukselta 3. poiminta: Uusi opettaja 4. poiminta: Ammatillisen opettajan osaaminen 5. poiminta:

Lisätiedot

Naisyrittäjät ja maaseutumatkailu. Sivu 1 / 7

Naisyrittäjät ja maaseutumatkailu. Sivu 1 / 7 Olemme erittäin kiitollisia, jos osallistut tähän kyselyyn. Kysely koskee maaseutumatkailun, käsityön ja elintarviketuotannon alalla jo työskentelevien naisyrittäjien ja näillä aloilla liiketoimintaa suunnittelevien

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön osaamiskartta Pirjo Kovalainen

Nuorten tieto- ja neuvontatyön osaamiskartta Pirjo Kovalainen Nuorten tieto- ja neuvontatyön osaamiskartta Pirjo Kovalainen 19.5.2016 Nuorten tieto- ja neuvontatyön osaamiskartta Osaamiskartan laatiminen aloitettiin osana laajempaa laadun arviointityökalujen kehittämisen

Lisätiedot

Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus)

Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus) VALINNAISAINEEN OPETUSSUUNNITELMA: MUSIIKKI (Make music) Musiikin monipuolinen tekeminen ryhmässä. HYPE painotus Musiikin tekeminen ryhmässä kehittää sosiaalisia taitoja. Oma tekeminen täytyy sovittaa

Lisätiedot

JOHTAVAT AJATUKSET 2008

JOHTAVAT AJATUKSET 2008 JOHTAVAT AJATUKSET 2008 Miksi johtavat ajatukset? Innostuksemme lähteenä toimivat jatkuvasti johtavat ajatuksemme, joiden perustana ovat keskinäinen luottamus, itsekuri ja ylpeys aikaansaannoksistamme.

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Myynnin tukipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o palvelee sisäisiä

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus Suomessa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset

Lisätiedot