ENETOSH Pätevyysvaatimukset työterveyden ja työturvallisuuden opettajille ja kouluttajille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ENETOSH Pätevyysvaatimukset työterveyden ja työturvallisuuden opettajille ja kouluttajille"

Transkriptio

1 ENETOSH Pätevyysvaatimukset työterveyden ja työturvallisuuden opettajille ja kouluttajille Koulutuksen ja täydennyskoulutuksen oamilue Taso: 6 Opintopisteet: Kokonairviointi Hallitsee viestintätaidot Ottaa aktiivisesti kontaktia ollistujaan (henkilökohtainen tervehtiminen, katsekontakti, nimellä puhuttelu) katsekontaktin kaikkiin ollistujiin Puhuttelee ollistujaa suoraan (esim. nimellä, esittää kysymyksen tietylle ollistujalle) Kuuntelee tarkkaavasti Kannustaa kysymään Puuttuu ollistujien kysymyksiin Palaa ollistujien kysymyksiin sisällöllisesti sopivas kohdas Kutsuu keskusteluun Kannustaa yksittäisiä ollistujia keskusteluun Päättää keskustelun Puhuttelee ollistujia tunnetasolla Hallitsee tilanteen ryhmän edessä Puhuu ymmärrettävästi ja selkeästi (kokonaisia lauseita, vähän sivulauseita, vähän täytenoja kuten 'tota', 'OK' jne.) Puhuu ryhmän koon edellyttämällä äänellä 1

2 Kokonairviointi Käytetty kieli vastaa ollistujien kielellistä tasoa Argumentointi on ymmärrettävää Eleet tukevat puhetta Tekee sopimuksen ollistujien kans Tiedustelee ollistujilta heidän kokemuksiaan ja odotuksiaan Määrittelee seminaarin tavoitteet ja sisällöt Sovittaa seminaarin tuloksen ollistujien odotusten mukaiseksi Hyödyntää ollistujien kokemuksia Nojautuu ollistujien kokemuksiin Käyttää esimerkkejä Pyytää ollistujia tuomaan esiin omia esimerkkejä Valmistelee seminaaria yhteistyössä asianoisten (esim. yritysten) kans On ollistava Esittää varmistuskysymyksiä ymmärtämisen vahvistamiseksi Osoittaa kysymykset ollistujille ennen kuin vastaa niihin itse Puhuttelee kohdistetusti ollistujia, jotka eivät ollistu keskusteluun Ottaa ollistujien muutosehdotukset huomioon Ottaa kysymykset vastaan avoimes asennos Valitsee menetelmiä, jotka vaativat kaikilta ollistujilta aktiivisuutta 2

3 Kokonairviointi Ohjaa ryhmää Ryhmälle osoitetut ohjeet ovat selkeitä ja ymmärrettäviä Kaikki toimijat pitävät sopimuksen Saavuttaa yhteisen, ryhmän tukeman tuloksen Käsittelee ristiriitoja rakentavasti Sopii säännöt yhteiseen kanskäymiseen Pysyy rauhallisena kriittisissä tilanteis Ottaa ristiriidat puheeksi Sivuuttaa ryhmän kannalta mielenkiinnottomat kysymykset ja puheenvuorot Keskeyttää nimellä puhutellen, esittää yhteenvedon ja siirtää puheenvuoron aiheesta muille ollistujille Lykkää ollistujan puheenvuoroa Pyytää jotakuta ryhmästä ristiriidan välittäjäksi/sovittelijaksi Hallitsee tärkeät menetelmät ja välineet Käyttää vaihtelevia opetus- ja oppimismenetelmiä Kiinnittää huomiota siihen, että menetelmä vastaa aihetta, kohderyhmää ja tilannetta Ottaa huomioon ryhmän koon Määrittelee kulloisenkin roolin seminaaris (esim. tiedonvälittäjä, puheenjohtaja, neuvoja) Käyttää aktivoivia menetelmiä Ottaa organitoriset ja tekniset olosuhteet huomioon Tarkastaa välineet ja laitteet ennen seminaaria 3

4 Kokonairviointi Hallitsee käytetyt menetelmät ja välineet sujuvasti Kokoaa seminaarin tulokset Valmistelee tulosten soveltamista käytäntöön Evaluoi seminaarin tuloksia Käyttää keskustelun johtamisen menetelmää Noudattaa keskustelun johtamisen menetelmän edellyttämiä sääntöjä Käyttää seminaaris keskustelun johtamisen menetelmään liittyviä tekniikoita Käyttää keskustelun johtamisen materiaaleja asianmukaisesti Tekee yhteenvedon johdetun oppimisprosessin tuloksesta Laatii keskustelun pohjalta toimenpideluettelon 4

5 Kokonairviointi Havainnollistaa seminaarin tärkeät vaiheet ja tulokset Kirjoitus on selkeää Oikeinkirjoitus on virheetöntä Tekstin ulkoasu on kaunis (jako ylä-, keski-, alapidennyksiin, yhtenäinen rivinväli, tiheässä olevat kirjaimet kuuluvat maan naan) Käyttää otsikkoja ja väliotsikkoja Värien käyttö on tarkoituksenmukaista (korkeintaan kolme väriä kalvoa tai julistetta kohden) Kirjasinkoko ja -laji ovat tarkoituksenmukaisia (esim. kalvojen otsikot 25 pistettä, teksti 18) Kalvojen lukumäärä vastaa esityikaa (esim. korkeintaan kolme kalvoa jos kuskin 7 kohtaa) Puhe vastaa esitystä (esim. kalvojen tekstiä) Antaa ja ottaa vastaan palautetta Kysyy ollistujilta, haluavatko he palautetta ryhmältä tai opettajalta/kouluttajalta Käyttää ns. minä-viestejä Palaute koskee konkreettista toimintaa Antaa ja ottaa vastaan palautteen viipymättä Hallitsee ns. hampurilaismallin (1. positiivinen palaute, 2. rakentava kritiikki, 3. positiivinen palaute) Käsittelee toimintavaihtoehtoja Ottaa kriittisen palautteen vastaan puolustautumatta 5

6 Kokonairviointi Pyytää ollistujia tekemään rakentavia muutosehdotuksia Pohtii omaa työtään kriittisesti Käyttää vahvuuksiaan tehokkaasti Käsittelee heikkouksiaan seminaaris asianmukaisesti Oa konkreettisesti nimetä omat vahvuuten ja heikkouten Tiimiopetus (team teaching) Kollegat valmistelevat seminaarin yhdessä Kollegat pitävät seminaarin yhdessä Kollegat sopivat seminaarin työnjaosta Molemmat ollistuvat keskustelun avaamiseen Molemmat ollistuvat keskustelun ohjaukseen Ovat tietoinen ja taitoinen tiimin käytettävissä Tekevät tavoitteellisesti kompromisseja Suhtautuvat muiden ehdotuksiin rakentavasti Ovat lojaaleja toisiaan kohtaan ollistujien edessä Arvioivat seminaaria yhdessä Suunnittelee seminaarin, opetussuunnitelman, koulutusohjelman Oppimistavoitteet/tulokset kuvataan selkeästi Seminaarin yksittäiset moduulit suunnitellaan Sisällöt vastaavat kohderyhmää Menetelmät vastaavat kohderyhmää 6

7 Kokonairviointi Sisällöt edistävät tavoitteiden/tulosten avuttamista Menetelmät edistävät tavoitteiden/tulosten avuttamista Ollistujien koulutusmateriaali valmistellaan Kykenee tehokkaaseen ajanhallintaan Suunniteltua aikaa noudatetaan Yksittäiset aiheet adaan päätökseen ennen taukoja Taukoja pidetään vähintään 90 minuutin välein Aikasuunnittelu vastaa menetelmiä Hallitsee aikuiskoulutuksen perusteet Näkee itsensä tutorina Näkee ollistujat kumppaneina Näkee seminaarin yhteisenä oppimisprosessina Tekee itseorganisoidun oppimisen mahdolliseksi Ottaa eri kulttuurit, elinpiirit, ikäluokat ja oppimistyypit huomioon Näkee seminaarin ona elinikäistä oppimista Osoittaa joustavuutta Reagoi joustavasti yllättäviin tilanteisiin Valmistelee vaihtoehtoja suunnitellulle toimintatavalle Ongelmien ilmetessä tarjoaa vaihtoehtoisia ratkaisuja (ns. suunnitelma B) 7

8 Kokonairviointi Sovittaa seminaarin toteutuksen yllättävien tapahtumien mukaan (esim. rakennusmelu) Huolehtii omasta täydennyskoulutuksestaan Kouluttautuu uusien medioiden käyttöön Kouluttautuu retorisis taidois Laajentaa menetelmiin liittyviä taitojaan Syventää pedagogisia taitojaan Kouluttautuu ammatillisesti jatko- ja täydennyskoulutusta subjektiivisesti erittäin tärkeänä Osoittaa vuorovaikutustaitoja Arvostaa toista hänen itsensä vuoksi On itsevarma muiden kans Haluaa oppia muilta Hyvä itsetuntemus (tuntee omat vahvuuten ja heikkouten, tuntee johtamistyylinsä, tietää, mikä menetelmä sopii itselle) On sitoutunut asiaan Ottaa vastuuta tapahtumista/prosessista ja jakaa vastuuta ollistujille On avoin uusille kehityksille On luova 8

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa -oppaan työstämiseen osallistuneet järjestöt: Suomen YK-liitto Kepa ry Plan Suomi Säätiö Amnesty International

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet MATKAILUN OHJELMAPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO 2006 MÄÄRÄYS 29/011/2006 OPETUSHALLITUS ISBN 952 13 2978 5 (nid.) ISBN 952 13 2979 3 (pdf) 1 Dno 29/011/2006 MÄÄRÄYS Velvoittavana

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalouden perustutkinto. Merkonomi. Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, finanssialan suuntautuminen 2014-2015

OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalouden perustutkinto. Merkonomi. Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, finanssialan suuntautuminen 2014-2015 0 OPETUSSUUNNITELMA Liiketalouden perustutkinto Merkonomi Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, finanssialan suuntautuminen 20 2014-2015 Venemestarinkatu 35, 24240 Salo p. (02) 7704 1 etunimi.sukunimi@sskky.fi

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN

NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN Onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä Oppaat ja käsikirjat 2014:7 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2014:7 ISBN 978-952-13-5835-7 (nid.) ISBN 978-952-13-5836-4

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖOHJE. Kokkolan ammattiopisto

OPINNÄYTETYÖOHJE. Kokkolan ammattiopisto OPINNÄYTETYÖOHJE Kokkolan ammattiopisto Sisältö JOHDANTO... 1 1 MILLAINEN ON OPINNÄYTETYÖ... 2 2 KOSKA OPINNÄYTETYÖ TEHDÄÄN?... 3 3 MITEN OPINNÄYTETYÖ TEHDÄÄN?... 4 3.1 SUUNNITELMALLISUUS... 4 3.2 TIEDON

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO. Tutkinnon perusteet. Opetushallitus 2011

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO. Tutkinnon perusteet. Opetushallitus 2011 1 JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Tutkinnon perusteet Opetushallitus 2011 2 LUONNOS 03.12.201 SISÄLTÖ 1. LUKU NÄYTTÖTUTKINNOT... 3 1.1 Näyttötutkintojen järjestäminen... 3 1.2 Näyttötutkinnon suorittaminen...

Lisätiedot

HUS OPISKELIJAOHJAUKSEN KÄSIKIRJA

HUS OPISKELIJAOHJAUKSEN KÄSIKIRJA HUS OPISKELIJAOHJAUKSEN KÄSIKIRJA Hoitotyön kliiniset opettajat: Haapa Toni Eckardt Margit Koota Elina Kukkonen Pia Pohjamies-Molander Netta Ruuskanen Susanna SISÄLLYS LUKIJALLE... 4 SANASTO... 6 1. OPPIMINEN

Lisätiedot

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 Projektioppiminen Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 päivitetty 3.9.2010 PROJEKTIOPPIMINEN 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1 1.1 Projektioppimisen käyttöönoton perusteet...

Lisätiedot

Reilua kauppaa kouluihin Maailmankauppojen liitto ry Världsbutikernas förbund rf

Reilua kauppaa kouluihin Maailmankauppojen liitto ry Världsbutikernas förbund rf Kouluvierailuopas Maailmankaupoille Reilua kauppaa kouluihin Maailmankauppojen liitto ry Världsbutikernas förbund rf Sisällysluettelo Mistä lisätietoa Reilusta kaupasta? 5 Mitä on Reilu kauppa? 6 Viestintä

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

Minä opettaja? MINÄ - Opas vapaan sivistystyön opettajille

Minä opettaja? MINÄ - Opas vapaan sivistystyön opettajille MINÄ - OPETTAJA? MINÄ - OPETTAJA? Minä opettaja? MINÄ - Opas vapaan sivistystyön opettajille OPETTAJA? Bildningsalliansen, 2013. Med stöd från Kordelins stiftelse. Sisällys Johdanto... 3 1. Johdatus vapaaseen

Lisätiedot

Luennointiohjeet OSCu-kursseille

Luennointiohjeet OSCu-kursseille Luennointiohjeet OSCu-kursseille Johdanto...2 1. Luennoijalle...2 1.1. Valmistelu...2 1.2. Esiintyminen kameran edessä...3 1.3. Yleisön kysymykset ja kommentit...3 1.4. Havainnointivälineet luentotilanteessa...4

Lisätiedot

Kompetenssilähtöinen malli parantamaan maahanmuuttajanaisten sosiaalista osallisuutta Työkalut ammattilaisille

Kompetenssilähtöinen malli parantamaan maahanmuuttajanaisten sosiaalista osallisuutta Työkalut ammattilaisille Kompetenssilähtöinen malli parantamaan maahanmuuttajanaisten sosiaalista osallisuutta Työkalut ammattilaisille Toimittaneet Mar Camarasa i Casals ja Laura Sales Gutiérrez Surt Women s Foundation, Espanja

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

OSA I. oppiscrum-opas

OSA I. oppiscrum-opas OSA I oppiscrum-opas Pedagogisia keinoja yrittäjämäiseen oppimiseen, oppimisen omistajuuteen sekä oppimisen iloon yrittäjämäistä toimintaa tukevassa oppimisympäristössä Oppimisen kehä kiertyy ja oppimisen

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio TURUN KAUPUNKI Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 31.3.2004 päivitetty 8.10.2008 päivitetty 16.9.2010 päivitetty 2.2.2011 Seuraavassa

Lisätiedot

MENETELMÄOPAS AMMATTIKORKEAKOULU- OPISKELIJAN URAOHJAUKSEEN

MENETELMÄOPAS AMMATTIKORKEAKOULU- OPISKELIJAN URAOHJAUKSEEN MENETELMÄOPAS AMMATTIKORKEAKOULU- OPISKELIJAN URAOHJAUKSEEN LUKIJALLE Käsissäsi on menetelmäopas ammattikorkeakouluopiskelijoiden uraohjaukseen. Opas on koottu opinnäytetyönä, jonka toimeksiantajana toimi

Lisätiedot

Viisi hyvää kysymystä viikossa

Viisi hyvää kysymystä viikossa T yöterveyshuollon erikoislääkäriksi opiskellaan suureksi osaksi käytännön työssä kokeneemman kollegan ohjauksessa. Kouluttajalääkärin tehtävänä on toimia kanssakulkijana ja kannustajana, kun erikoistuva

Lisätiedot

UUDET TUULET OSAAMINEN RATKAISEE

UUDET TUULET OSAAMINEN RATKAISEE SISÄLLYS 1 Ammatillisen koulutuksen uudet tuulet osaaminen ratkaisee... 4 2 Oppisopimuksen lähtökohdat ja edellytykset... 6 Oppisopimuskoulutuksen rahoitus... 8 Yrittäjän oppisopimus... 9 3 Suomalainen

Lisätiedot

LAATUA KEHITTÄMÄÄN. Järjestöjen kouluvierailutoiminnan laatukriteeristö globaalikasvatukseen

LAATUA KEHITTÄMÄÄN. Järjestöjen kouluvierailutoiminnan laatukriteeristö globaalikasvatukseen LAATUA KEHITTÄMÄÄN Järjestöjen kouluvierailutoiminnan laatukriteeristö globaalikasvatukseen Laatukriteeristön työstämiseen osallistuneet järjestöt: Eetti ry Kepa ry Nuorten Akatemia Plan Suomi Säätiö Rauhankasvatusinstituutti

Lisätiedot

OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON

OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON 6/2009 SISÄLLYS 1 1 JOHDANTO... 2 2. OPINNÄYTETYÖN PROSESSI... 4 2.1 AIHEEN VALINTA... 5 2.2 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA... 5 2.3 OPINNÄYTETYÖN VALMISTUTTUA... 5 3

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Näyttötutkinnon perusteet JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Määräys 15/011/2011 Määräykset ja ohjeet 2011:29 Määräykset ja ohjeet 2011:29 Näyttötutkinnon perusteet JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Lisätiedot

VERKKOSEN KÄYTÄVILLÄ KUHISEE

VERKKOSEN KÄYTÄVILLÄ KUHISEE VERKKOSEN KÄYTÄVILLÄ KUHISEE Teija Lehto (toim.) VERKKOSEN KÄYTÄVILLÄ KUHISEE Sotefo-hankkeen parhaat käytännöt Teija Lehto (toim.) Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja 60. Tampere

Lisätiedot

MENTOROINNILLA KUNTAKUVIOIHIN

MENTOROINNILLA KUNTAKUVIOIHIN Liisa Tuominen MENTOROINNILLA KUNTAKUVIOIHIN Käsikirja yhdistyksille ja luottamushenkilöille 2 S i v u SISÄLTÖ ALKUSANAT 4 1 MITÄ MENTOROINTI ON? 5 1.1 Ohjattu mentorointiprosessi 6 1.2 Taustayhteisöksi

Lisätiedot

PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET

PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET Luonnonvara- ja ympäristöala Metsäalan perustutkinto Opinnäytetyö Opiskelijan nimi/nimet ja ryhmätunnus työn valmistumiskuukausi / 2008 SISÄLLYS 1. MIKSI OPINNÄYTETYÖ?

Lisätiedot