Valmis näyttöön! Opas erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaamiseksi ammattiosaamisen näytöissä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valmis näyttöön! Opas erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaamiseksi ammattiosaamisen näytöissä"

Transkriptio

1 Valmis näyttöön! Opas erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaamiseksi ammattiosaamisen näytöissä

2 Valmis näyttöön! Opas erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaamiseksi ammattiosaamisen näytöissä Julkaisija Keskuspuiston ammattiopisto ORTON Invalidisäätiö Tenholantie HELSINKI puh. (09) faksi (09) Tekijät Kuvat Olli Daavittila Miika Keijonen Maria Laine Liisa Metsola Tuula Mikkola Valmis näyttöön! projektitiimi Harri Miika, Kone- ja metallialan perustutkinto Pentti Viima, Kone- ja metallialan perustutkinto Tuula Mikkola, Pintakäsittelyalan perustutkinto Henrik Piirto, Pintakäsittelyalan perustutkinto Olli Karttunen, Sähköalan perustutkinto Janne Kukkonen, Sähköalan perustutkinto Audiovisuaalisen viestinnän opiskelijat: Kyösti Haapanen Leila Karvonen Marja Kosonen Ulkoasu ja taitto Heli Rojo Paino ISBN Priimus Paino Oy, Loimaa X

3 Sisältö Lukijalle 5 Miika Keijonen, projektipäällikkö Ammattiosaamisen näyttöjen vaikutus ammatilliseen koulutukseen 6 Olli Daavittila, rehtori Ammatillinen perustutkinto ja ammattiosaamisen näytöt 9 Ammatillinen perustutkinto 9 Keskuspuiston ammattiopisto 10 Ammattiosaamisen näytöt 11 Näyttöaineistot 12 Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen 13 Toimikunta 14 Projektitiimi Opetussuunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen tukena 16 Liisa Metsola, kehittämispäällikkö Erityisopiskelija ammattiosaamisen näytöissä 19 Oppimisvaikeuksia ja niiden ilmenemismuotoja 19 Erityisopiskelija oman osaamisensa näyttäjänä 22 Näytön järjestäminen erityisopiskelija huomioiden 23 Maria Laine, laaja-alainen erityisopettaja Yksilöllinen ammattiosaamisen näyttösuunnitelma 26 Projektitiimi Erityisopiskelijan valmentaminen ja valmentautuminen ammattiosaamisen näyttöihin 31 Projektitiimi Erityisopiskelijan ammattiosaamisen näytön aikainen ohjaus 35 Projektitiimi Erityisopiskelijan arviointi ammattiosaamisen näytöissä 39 Projektitiimi Kuvaus ammattiosaamisen näytön tekemisestä (Pintakäsittelyn yleisosaaminen, 20 ov) 45 Yhteenveto ja pohdintaa 53 Projektitiimi Sanakirja 63 Lähteet 71 Liitteet 74 Liite 1 Opettajan muistilista 74 Liite 2 Työpaikkaohjaajan muistilista 75 Liite 3 Opiskelijan muistilista 76 Liite 4 a) Työpäiväkirjan täyttöohjeet 77 4 b) Työpäiväkirjan selkoversio 78 Liite 5 OPS:n malli (pintakäsittelyalan yleisosaaminen 20 ov) 79 Liite 6 Arvioinnin toteuttamissuunnitelma (pintakäsittelyalan yleisosaaminen 20 ov) Liite 7 Lomakkeet 7 a) Ammattiosaamisen näytön arviointilomake 7 b) Yksilöllinen ammattiosaamisen näytön suunnitelmalomake 7 c) Aikataulusuunnitelmalomake Liite 8 Selkokieliohjeita

4 4

5 Lukijalle Ammattiosaamisen näyttöjä on kehitetty lukuisissa projekteissa eri puolilla Suomea jo useiden vuosien ajan. Projektit ovat tuottaneet niin kansallisia näyttöaineistoja kuin arviointikäytäntöjä sekä muuta tarpeellista materiaalia ammattiosaamisen näyttöjen kehittämiseen. Myös erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden osalta on ammattiosaamisen näyttöjen kehitystyötä tehty aikaisemmin. Osittain myös tämä opas on syntynyt niiden keskustelujen ja ajatusten vaihdon pohjalta, joita olemme asiaan jo perehtyneiden kanssa käyneet. Kiitos heille arvokkaasta yhteistyöstä. Tämän oppaan tavoitteena on kertoa niistä näkemyksistä ja kokemuksista, joita olemme saaneet Keskuspuiston ammattiopiston Valmis näyttöön! -hankkeessa. Kaksivuotinen Euroopan sosiaalirahaston ja opetushallituksen rahoittama ammattiosaamisen näyttöjen kehittämiseen tähtäävä projekti käynnistyi huhtikuussa 2005 ja päättyy maaliskuussa Projektin tavoitteena oli kehittää ammattiosaamisen näyttöjä erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille soveltuviksi ja luoda sellaisia toimintatapoja, että ammattiosaamisen näyttöjen suorittamisesta ei tulisi kynnyskysymystä hyvinkin erilaisista lähtökohdista tuleville opiskelijoille. Oppaan on tarkoitus olla myös käsikirja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamiseen niin opettajille, työnantajille ja työpaikkaohjaajille kuin opiskelijoillekin. Oppaaseen olemmekin pyrkineet kokoamaan mielestämme keskeisimmät asiat ammattiosaamisen näyttöihin valmistautuessa ja valmentautuessa, ohjauksesta ammattiosaamisen näyttöjen aikana sekä niiden arvioinnista. Opas sisältää myös projektin aikana kehitetyn sanakirjan, johon on kerätty opiskelijoita, opettajia ja työelämäedustajia varten ammattiosaamisen näyttöihin liittyvää sanastoa lyhyine selityksineen Opas perustuu Keskuspuiston ammattiopiston pintakäsittelyalan, kone- ja metallialan sekä sähköalan kokemuksiin ammattiosaamisen näyttökokeiluista. Kokeiluja alat ovat toteuttaneet niin työpaikoilla työssä oppimisen yhteydessä, oppilaitoksen määräämissä työkohteissa kuin oppilaitoksessakin. Suuri kiitos koko projektitiimille, jonka sitoutuminen ammattiosaamisen näyttöjen kehitystyöhön on ollut esimerkillistä. 5

6 Ammattiosaamisen näyttöjen vaikutus ammatilliseen koulutukseen Suomen ammatillinen koulutus on korkeatasoista, hyvin organisoitua ja hyvin resursoitua. Suomalainen perinne on kuitenkin koulumaisuus, joka toteutuksena tarkoittaa erillisyyttä niistä työympäristöistä, joissa taidot todentuvat. Moniin Euroopan maihin verrattuna esimerkiksi työelämään kiinteästi yhteydessä oleva oppisopimuskoulutus on vähäisempää ja koulumainen ammatillinen koulutus puolestaan yleisempää. Meillä tavoitteeksi on asetettu elinikäiselle oppimiselle ja työelämässä kehittymiselle perustaa antava ammatillinen peruskoulutus, joka joustaa myös ammattitaitovaatimusten muuttuessa. Monissa Keski- ja Etelä-Euroopan valtioissa traditio on toisenlainen: työelämän välittömät tarpeet ja suoraan sovellettava ammattitaito ovat olleet keskeisiä ammatillisen koulutuksen päämääriä. Molemmissa on puolensa, ja onkin havaittavissa näkemysten yhdentymistä, koulutusmaisuuden ja työelämälähtöisyyden lähentymistä. Suomalaista ammatillista koulutusta on kehitetty 2000-luvulla siten, että työelämän tarpeet tulisivat entistä paremmin huomioonotetuiksi jo koulutuksen kuluessa. On kehitetty työssäoppimista, ja viimeisimpänä uudistuksena on ammattiosaamisen näyttöjen tulo toisen asteen ammatilliseen koulutukseen. Ammattiosaamisen näytöillä tarkoitetaan koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtilanteita tai työprosesseja. Ammattiosaamisen näytössä opiskelija osoittaa käytännön työtilanteissa, miten hyvin hän on omaksunut opetussuunnitelmissa määritellyn ja työelämässä vaadittavan ammattitaidon. Kyseessä on ensisijaisesti opiskelijan arviointiin liittyvä uudistus. Tarkoitus on monipuolistaa arviointia ja arviointimenetelmiä. Mitä uutta ammattiosaamisen näytöt tuovat koulutukseen, mihin ne vaikuttavat? Asiaa voidaan tarkastella ainakin kolmesta lähtökohdasta; opiskelijoiden, koulutuksen järjestäjän/opettajien ja työelämän näkökulmista. Mitä etua näytöistä on opiskelijalle? Yleisesti voidaan varmaan sanoa, että opiskelijat saavat tietoa todellisista työelämän osaamisvaatimuksista ja heillä on näyttöjen yhteydessä mahdollisuus verrata omia taitojaan näihin vaatimuksiin. Näytöt työpaikoilla antavat todenmukaisuuden kokemusta ja realismia opiskeluun. Lisäksi voidaan olettaa, että työpaikoilla tapahtuvan osaamisen näyttäminen todellisissa työtilanteissa luo motivaatiota oppimiseen. Tietoja ja taitoja ei päntätä eikä harjoitella turhan takia, vaan osaamisen tarve on välittömästi nähtä- 6

7 vissä. Tätä voidaan pitää myös oikeudenmukaisena arviointitilanteena: näyttöarvosanan tasoon vaikuttaa olennaisesti se, miten hyvin opiskelija suoriutuu todellisissa työtilanteissa. Myös sellaisilla opiskelijoilla, jotka eivät koe tietopuolista opiskelua omakseen, on mahdollisuus näyttää osaamisensa käytännön tilanteissa. Ammattiosaamisen näyttöjen kokeilussa on todettu, että näytöt auttavat niitä opiskelijoita, joilla on lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeuksia tai jotka ovat toiminnallisesti suuntautuneita ja oppivat parhaiten tekemällä. Työpaikoilla tapahtuvat näytöt antavat opiskelijalle mahdollisuuden osoittaa osaamistaan käytännössä ja saada työantaja kiinnostumaan hänestä mahdollisena työntekijänä koulutuksen jälkeen. Työelämän edustajille näyttöjen myönteiset puolet liittyvät koulutuksen muuttumiseen työelämälähtöisemmäksi. Usein työelämässä toimivat ovat arvostelleet ammatillista koulutusta erilliseksi ja liian teoreettiseksi. Nyt on mahdollisuus myös vaikuttaa siihen, mitä halutaan arvioida ja mitä opiskelijoiden toivotaan osaavan. Työnantajat ovat kokeneet positiivisena sen, että myös heiltä kysytään, mitä ammatillisessa koulutuksessa pitäisi opettaa ja arvioida ja miten kehittää opetussuunnitelmia. Työnantajat toivovat luonnollisesti myös näyttöjen perusteella saavansa toivomaansa työvoimaa. Koulutuksen järjestäjille ja opettajille ammattiosaamisen näyttöjen käynnistyminen tarkoittaa opetuksen entistä suurempaa avautumista koulun ulkopuolelle. Kontaktit työelämän kanssa laajenevat ja syvenevät tarjoten molemminpuolisen kehittymisen mahdollisuuksia. Oppilaitoksen ja opetuksen kannalta näytöt tuovat tavoitteellisuutta ja konkretiaa sekä antavat palautetta siitä, mihin asioihin koulutuksen sisällöissä ja menetelmissä tulee kiinnittää huomiota. Myös ammatillisen koulutuksen arvostuksen ennakoidaan paranevan, kun osaamista arvioimassa on työssä olevia ammattilaisia. Heidän arviointiperustanaan on se, mitä työssä todella pitää osata, ja siihenhän oppilaitostenkin tulisi opetuksessaan pyrkiä. 7

8 8 Ammatillisen erityisopetuksen näkökulmasta näytöt sisältävät mahdollisuuden uudistaa opetusta. Ehkä erityisopetuksessa on juuri sellaisia opiskelijoita, joille käytännön työ on luontevinta ja motivoivinta. Nuorelle, jolle tunneilla istuminen on ollut vaikeaa, saattaa työnteko olla sujuvaa ja innostavaa. Onnistuminen käytännön työtehtävissä tukee myös minäkäsitystä: en olekaan niin huono oppija kuin olen luullut. Näytöissä jokaisella on mahdollisuus osoittaa käytännön vahvuuksiaan. Työelämän arviointitilanteet ovat luonnollisesti myös vaativia ja jännittäviä. Moni tarvitsee tukea vapautuakseen osoittamaan parasta osaamistaan. Koulun tehtävänä on valmentaa ja tukea opiskelijoita näyttötilanteisiin. Hyväksyvä, rohkaiseva ja tukeva asenne antaa opiskelijalle luottamusta omiin taitoihinsa ja parantaa mahdollisuuksia onnistua myös näyttötilanteissa. Myös opettajien ja työpaikkaohjaajien yhteistyö korostuu silloin, kun opiskelijalla on jotain rajoitetta toiminnassaan tai oppimisessaan. Ammattiosaamisen näyttöjen tarkoituksena ei ole lannistaa opiskelijaa vaan auttaa häntä suoriutumaan näyttötilanteissa ja lisätä näin hänen itseluottamustaan tulevissa näyttötilanteissa ja myöhemmin ammattityöntekijänä.

9 Ammatillinen perustutkinto ja ammattiosaamisen näytöt Ammatillinen perustutkinto Ammatillinen perustutkinto on kolmevuotinen 120 opintoviikkoa sisältävä kokonaisuus, johon sisältyy ammattitaidon hankkimisen ohella tietoja ja taitoja myös itsenäiseen ammatin harjoittamiseen. Perustutkinnon 120 opintoviikkoa jakaantuvat seuraavasti: ammatillisia opintoja 90 ov yhteisiä opintoja 20 ov vapaasti valittavia opintoja 10 ov. Ammatillisen perustutkinnon tarkoituksena on tuottaa laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin. Ammatilliset opinnot muodostavat suurimman osan tutkinnosta, ja niistä toteutetaan vähintään 20 opintoviikkoa työpaikoilla työssäoppimalla. Yhteisiä opintoja (20 ov) ovat: äidinkieli toinen kotimainen kieli vieras kieli matematiikka fysiikka ja kemia yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto liikunta, terveystieto taide ja kulttuuri. Vapaasti valittavat opinnot voivat olla ammatillisesti täydentäviä, harrastukseen liittyviä tai yhteisiä opintoja. Opetus ammatillisessa koulutuksessa on maksutonta. Osan opiskelun aiheuttamista kustannuksista opiskelija joutuu maksamaan itse (esim. oppikirjat). Ruokailu on maksutonta. Ammatillisesta koulutuksesta voi valmistua seitsemältä koulutusalalta yli sataan ammattiin. Koulutusaloja ovat: luonnonvara- ja ympäristöala tekniikan ja liikenteen ala kulttuuriala humanistinen ja kasvatusala. liiketalous ja hallinto sekä tietojenkäsittely matkailu-, ravitsemis- ja talousala sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 9

10 Ammatillinen koulutus on tehokas ja nopea väylä päästä käytännönläheiseen työhön. Koulutusta annetaan Suomessa noin 350 oppilaitoksessa. Tutkinto antaa myös yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin tai yliopistoihin. Ammatillinen erityisopetus on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat erityisiä opetusjärjestelyjä tai opiskelijahuoltopalveluja vamman, sairauden, kehityksessä viivästymisen tai muun syyn vuoksi. Tutkintotavoitteisessa koulutuksessa tavoitteita voidaan myös mukauttaa, jolloin arviointi tapahtuu mukautetuin arviointikriteerein ja arvosanaan tulee *-merkintä. Mukautetut tavoitteet merkitsevät aina sitä, että opiskelija ei ole saavuttanut alimpia hyväksyttyjä perustutkinnon tavoitteita. Silti hänellä on runsaasti osaamista ja hän voi menestyä monissa työtehtävissä erinomaisesti. Jos jokin opintokokonaisuuksista jää kokonaan suorittamatta, saa opiskelija todistuksen suoritetuista opinnoista. Todistukseen tulee liittää myös kuvaus opiskelijan vahvoista osaamisalueista tieto niistä on työllistymisen kannalta tärkeämpää kuin tieto siitä, mitä hän ei osaa. Keskuspuiston ammattiopisto 10 Keskuspuiston ammattiopisto on ammatillinen erityisoppilaitos, joka on osa ORTON Invalidisäätiötä. Oppilaitoksessa kaikki opiskelijat ovat erityisopiskelijoita ja kaikille laaditaan henkilökohtaiset opiskelujen järjestämistä koskevat suunnitelmat (HOJKS). Opiskelijoita perustutkintokoulutuksessa ja valmentavassa koulutuksessa on molemmissa noin 300. Keskuspuiston ammattiopisto tarjoaa ammatillista perustutkintokoulutusta seuraavilla ammattialoilla: tekniikan ja liikenteen ala - autoalan perustutkinto - kone- ja metallialan perustutkinto - pintakäsittelyalan perustutkinto - suunnitteluassistentin perustutkinto - sähköalan perustutkinto - talotekniikan perustutkinto - verhoilualan perustutkinto matkailu-, ravitsemis- ja talousala - catering-alan perustutkinto - kotitalous- ja kuluttajapalvelujen perustutkinto - puhdistuspalvelujen perustutkinto kulttuuriala - audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto - tanssialan perustutkinto.

11 Opiskelijoiden erityistuen tarpeet ovat hyvin moninaiset. Mukaan mahtuu erityisopiskelijoiden koko kirjo, ja usein opiskelijalla on tarvetta erityistukeen useammalla osa-alueella. Opiskelijajoukossamme on opiskelijoita, joilla on oppimisvaikeuksia - lukivaikeus - muu kielellinen erityisvaikeus - matematiikan erityisvaikeus - tarkkaavaisuuden ja toiminnan ohjauksen vaikeus - motorinen erityisvaikeus - hahmotusvaikeus opiskelijoita, joilla on sosiaalis-emotionaalisia vaikeuksia opiskelijoita, jotka ovat suorittaneet peruskoulun mukautetuin arvosanoin fyysisesti vammaisia opiskelijoita vammautuneita opiskelijoita (esim. liikenneonnettomuudessa) mielenterveyskuntoutujia maahanmuuttajia kuuroja opiskelijoita. Ammattiosaamisen näytöt Nuorten ammatillisiin perustutkintoihin liitetään ammattiosaamisen näytöt alkaen, ja ammatillinen koulutus uudistuu uuden lain myötä. Opetussuunnitelmiin lisätään ammatillisen osaamisen näytöt, joiden myötä oppilaitosten ja työelämän yhteistyö tiivistyy. Tavoitteena on myös opiskelijoiden entistä parempi ammattitaito koulun lopettamisvaiheessa. Ammattiosaamisen näytöt ovat opiskelun aikana järjestettäviä opinnäytteitä, joissa opiskelija näyttää käytännön työtehtävissä, miten hyvin hän on saavuttanut opintojen edellyttämän ammattitaidon. Ammattiosaamisen näytöt ovat osa ammatillisia aineita eivätkä koske yhteisiä ja vapaasti valittavia opintoja. Ammattiosaamisen näytöt voivat olla erillisiä näyttötilaisuuksia työpaikoilla tai oppilaitoksissa, opinnäytteitä työssäoppimisen jaksoilla, portfolioita tai opinnäytetöitä. Osaamisen arviointi tehdään yhteistyönä opiskelijan, opettajan ja työelämän edustajan kanssa. Uusituissa opetussuunnitelmissa painotetaan erityisesti ammattiosaamisen näyttämistä työpaikoilla työssäoppimisjaksojen yhteydessä. 11

12 Ammattiosaamisen näyttöjen tarkoituksena on parantaa ammatillisen peruskoulutuksen laatua, yhtenäistää opiskelija-arviointi samanlaiseksi koko Suomessa ja edistää opiskelijan siirtymistä työelämään. Erityistä tukea tarvitsevalle opiskelijalle ammattiosaamisen näyttäminen työtä tekemällä on usein mielekkäämpi vaihtoehto kuin perinteinen malli, jossa painotetaan koeosaamista. Ammattiosaamisen näytöissä opiskelija osoittaa, miten hyvin hän on saavuttanut ammatillisten opintojen tavoitteet. Ammattiosaamisen näytöt sijoittuvat koko koulutuksen ajalle, ja ne järjestetään yhteistyössä työpaikkojen ja työpaikkaohjaajien kanssa. Näin pyritään parantamaan ja varmistamaan ammatillisen koulutuksen laatua. Työelämän osapuolet tulevat mukaan arviointiin ja varmistamaan sitä, että opiskelijan saavuttama ammattitaito on sellaista, jota työelämä edellyttää. Välillisesti kehitetään myös opetusjärjestelyjä sekä opiskelijoiden ohjaus- ja tukipalveluita. Ammattiosaamisen näyttöjä ei pidä sekoittaa näyttötutkintoihin. Näyttötutkinnossa opiskelija suorittaa koko tutkinnon näytöillä. Erityisen tärkeää on pohtia, kuinka saadaan ammatillisen osaamisen näytöt istumaan luontevasti varsinkin työelämään. Haasteena saattaa työelämän taholla olla esimerkiksi se, että työpanosta tarvitaan entistä enemmän ohjaus- ja arviointitehtäviin ja omat työt jäävät taka-alalle. Näin on varsinkin pienten työnantajien kohdalla. Useiden ammattialojen kohdalla on ongelmana myös se, kuinka saadaan ammattiosaamisen näytöt tasavertaisiksi keskenään. Näyttöaineistot Opetushallitus on johtanut kansallisten näyttöaineistojen laatimisprosessia. Prosessi on ollut käynnissä jo vuosia, ja sen tuloksena on syntynyt kaikille ammatillisen perustutkintokoulutuksen aloille omat näyttöaineistot. Kansallisten näyttöaineistojen tarkoituksena on helpottaa koulutuksen järjestäjän työtä ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa. Kansallisten näyttöaineistojen on mahdollistettava ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen eri paikkakunnilla ja erilaisilla työpaikoilla. Kansallisilla näyttöaineistoilla pyritään myös yhdenmukaistamaan opiskelijan arviointia. 12

13 Kansalliset näyttöaineistot sisältävät: kaikille tutkinnoille yhteiset ohjeet näyttöaineiston käyttöön sekä tarvittaessa yhteistä ohjetta täydentäviä tutkintokohtaisia ohjeita ammattiosaamisen näytön kuvauksen opintokokonaisuuksittain näyttöympäristön määrittelyn opintokokonaisuuksittain arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit opintokokonaisuuksittain. Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen Ammattiosaamisen näytöt toteutetaan koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhteistyönä. Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamista varten koulutuksen järjestäjä asettaa kolmikantaisen toimielimen. Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa ovat mukana työelämän edustajat, opettajat ja opiskelijat. Ammattiosaamisen näyttöjen tuottamaa tietoa hyödynnetään koulutuksen järjestäjän itsearvioinnissa ja koulutuksen kehittämisessä. 13

14 Toimikunta Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelua ja toteuttamista varten koulutuksen järjestäjä asettaa toimikunnan tai useampia toimikuntia. Toimikunnat voivat olla yksittäisen koulutuksen järjestäjän omia tai useamman koulutuksen järjestäjän yhteisiä. Ne voivat olla alojen yhteisiä, alakohtaisia tai koulutusohjelmakohtaisia. Koulutuksen järjestäjä päättää, mikä on tiivistyvän työelämäyhteistyön ja ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan kannalta toimivin ja tarkoituksenmukaisin vaihtoehto. Toimikunnan nimeämiseen ja esteellisyyteen liittyen on otettava huomioon seuraavaa: Edustettuina tulee olla koulutuksen järjestäjä, opettajat, opiskelijat sekä asianomaisen alan tai asianomaisten alojen työ- ja elinkeinoelämä. Nimetään (puheenjohtaja ja muut jäsenet) enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Puheenjohtajana ei voi olla opiskelija, ja opiskelijajäsenen on oltava 15 vuotta täyttänyt. Opiskelijajäsenellä on oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa opiskelijan arviointia koskevia oikaisuvaatimuksia käsiteltäessä. Esteellisyyteen sovelletaan hallintolakia 434/2003, Kuntien ja kuntayhtyminen toimikunnan asettamiseen ja toimintaan sovelletaan myös kuntalakia. Toimikunnan tehtävät on määritelty laissa 601/ a. Lain mukaan toimikunta hyväksyy koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman osana olevat suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista valvoo näyttötoimintaa (ja ammattiosaamisen näyttöjen periaatteiden toteutumista) päättää ammattiosaamisen näyttöjen arvioijista käsittelee opiskelijan arviointia koskevat oikaisuvaatimukset. Koulutuksen järjestäjä päättää tarkemmin toimikunnan muista tehtävistä, toimintatavoista ja päätöksenteosta sekä toimikunnan jäsenille maksettavista palkkioista. 14

15 Ammattiosaamisen näytöt ja ammatillinen perustutkinto Ammattiosaamisen näytöt on lisätty ammatillisiin perustutkintoihin, jotta työelämäyhteistyö lisääntyisi - painopiste keskeisessä työelämän edellyttämässä ammattitaidossa - osaamisen näyttäminen aidoissa työtilanteissa - valmistuvien opiskelijoiden työllistyminen erilaiset tavat oppia otettaisiin huomioon - tekemällä oppiminen - monipuoliset opintojen suorittamistavat arviointi olisi monipuolista ja yhdenmukaista opetusta ja ohjausta kehitettäisiin. 15

16 Opetussuunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen tukena Ammattiosaamisen näytöt otetaan käyttöön alkavissa koulutuksissa. Näyttöjen myötä on tullut tarve uudistaa koulukohtaiset opetussuunnitelmat noudattamaan ammattiosaamisen näyttöjä koskevia uusia lakeja ja asetuksia. Opetushallitus päättää lakien ja asetusten pohjalta ammatillisen peruskoulutuksen opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteet. Ne ovat määräykset, joita koulutuksen järjestäjän tulee kaikilta osin noudattaa. Lisäksi Opetushallitus hyväksyy ammatillisiin perustutkintoihin kansalliset ammattiosaamisen näyttöaineistot, jotka on laadittu opetussuunnitelman perusteiden pohjalta yhteistyössä työelämän ja oppilaitosten edustajien kanssa. Koulutuksen järjestäjä laatii valtakunnallisen tutkintokohtaisen opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteiden pohjalta oman opetussuunnitelmansa. (Hätönen, 2006.) Opetussuunnitelman yhteisessä osassa koulutuksen järjestäjä määrittelee toimintatavat opetuksen suunnittelulle ja toteutukselle. Koulutuksen järjestäjän asettama toimielin hyväksyy ne opetussuunnitelman yhteisen osan kohdat, joissa käsitellään ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamista ja arviointia. Opetussuunnitelman yhteisestä osasta käy ilmi, miten oppilaitoksessa käytetään kansallisia ammattiosaamisen näyttöaineistoja. Yhteiseen osaan on myös kirjattu näyttöihin liittyen opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisen periaatteet. Valtakunnallinen opetussuunnitelma antaa opetustyölle raamit, joita oppilaitoksen tutkintokohtaiset opetussuunnitelmat tarkentavat ja täydentävät sen mukaan, millaista toiminta oppilaitoksessa todellisuudessa on. Opetussuunnitelma on opetuksen tärkein työväline. Sen avulla opettaja suunnittelee omaa toimintaansa ja opiskelijat saavat selkeän kuvan siitä, mitä on tulossa ja milloin. Opetussuunnitelma antaa struktuurin opetukselle ja oppimiselle. On erittäin tärkeää, että opetussuunnitelma on mahdollisimman selkeä ja yksiselitteinen. Myös opiskelijan on helposti ymmärrettävä opetussuunnitelman sisältö. Opetussuunnitelma on toimintaa ohjaava asiakirja, joka muuttuu ja elää toiminnan kehittymisen myötä. Ammattiosaamisen näytöt sisältyvät jokaiseen ammatillisten opintojen opintokokonaisuuteen sekä niihin valinnaisiin opintoihin, jotka ovat ammatillisia. Koulutuksen järjestäjän päätöksellä ammattiosaamisen näyttö voidaan antaa myös vapaasti valittavista opinnoista, mikäli ne 16

17 ovat ammatillisia. Tutkintokohtaiseen opetussuunnitelmaan kirjataan, mitkä osat opintokokonaisuudesta suoritetaan näytöllä ja mitkä arvioidaan muulla tavalla. Erityisopiskelijan kohdalla tavoitteita, opiskeluaikaa ja koulutuksen pituutta voidaan muokata kunkin opiskelijan yksilöllisten edellytysten mukaisesti. Tutkintokohtaiset opetussuunnitelmat sisältävät suunnitelman opiskelijan arvioinnin toteuttamisesta siten, että ne sisältävät toimikunnan hyväksymän suunnitelman ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista. Keskuspuiston ammattiopiston tutkintokohtaisten opetussuunnitelmien sisältö jakaantuu seuraaviin alueisiin (ks. liitteenä oleva pintakäsittelyn yleisosaamisen opintokokonaisuuden malli): opintokokonaisuus ja sen laajuus keskeinen sisältö tavoitteet opetuksen toteuttaminen - oppimismenetelmät - erityisopetuksen keinot - oppimateriaalit arvioinnin toteuttaminen (näytöt + muu arviointi) kaavio opintojen etenemisestä. arviointikriteerit (sisältäen mukautetut arviointikriteerit) Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan tarpeet ja edellytykset tulee huomioida opetussuunnitelman sisällöissä. Etenkin opetuksen toteuttamisen kirjaamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Opetussuunnitelman opetuksen toteuttamiskohtaan kirjataan toiminta sellaisena kuin se on, se ei sisällä toiveita tai visioita siitä, millaista opetuksen tulisi olla. Se ei myöskään ole staattinen asiakirja vaan muuttuu toiminnan kehittyessä. Opetussuunnitelmamallissa on otettu huomioon erityisopiskelijan tarpeet, ja siitä on pyritty tekemään mahdollisimman helposti hahmotettava ja luettava. Lauseet ovat yksinkertaisia ja lyhyitä. Tarvittaessa voidaan käyttää myös kuvitusta. Opetussuunnitelman yhteisestä osasta laaditaan selkokielinen versio. Opetussuunnitelman tulee olla työelämälähtöinen ja yhteistyössä työelämän kanssa laadittu. Käytännössä tämän toteuttaminen voi olla vaikeaa, mutta työssäoppimisen ja näyttöjen kehittämisen kautta myös opetussuunnitelmien kehittäminen työelämän ja opiskelijan tarpeiden mukaiseksi on mahdollista. 17

18 18

19 Erityisopiskelija ammattiosaamisen näytöissä Erityisopiskelija on kuka tahansa henkilö, joka erilaisista syistä tarvitsee opinnoissaan erityistä tukea ja ohjausta. Syyt erityistuen tarpeeseen vaihtelevat: jollakin erilaiset oppimisvaikeudet hidastavat oppimista, kun taas jollakin toisella mielenterveyden ongelmat vaikuttavat opiskeluun. Myös opintojen ulkopuolisen elämän tapahtumat ja muutokset vaikuttavat joskus niin, että ne pitää opintojen järjestelyissä ottaa huomioon. Tämän artikkelin tarkoituksena on kuvata oppimisvaikeuksia konkreettisella tavalla, jotta jokainen erityisopiskelijaa näyttöön ohjaava ihminen oli sitten opettaja, työpaikkaohjaaja tai kuka muu tahansa voi huomioida opiskelijan mahdolliset erityistarpeet ammattiosaamisen näytön organisoinnissa. Ammattiosaamisen näytön käsitteen rinnalla artikkelissa käytetään usein termiä oman osaamisen näyttäminen. Tämä johtuu siitä, että jo pelkillä sanoilla ja käsitteillä on usein merkitystä siihen, kuinka asiaan suhtaudutaan. Sanana näyttö tuo helposti mieleen virallisen ja vakavan koemaisen tilanteen, kun taas oman osaamisen näyttäminen helpottaa ja rentouttaa ehkä siihen valmistautuvaa erityisopiskelijaa tilanteessahan riittää, että näyttää, mitä osaa! Aluksi oppimisvaikeuksien kirjosta esiin nostetaan kielelliset vaikeudet ja erityisesti lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet, koska arvioiden mukaan jopa 80 % erityisopiskelijoista kärsii tavalla tai toisella kieleen liittyvistä oppimisvaikeuksista. Hahmottamisvaikeudet ja tarkkaavaisuuden häiriöt näyttäytyvät nekin usein selvästi erilaisissa oppimis- ja työskentelytilanteissa. Kappaleen Erityisopiskelija oman osaamisensa näyttäjänä tarkoituksena on valottaa tilannetta erityisopiskelijan näkökulmasta, kun taas kappaleessa Näytön järjestäminen erityisopiskelija huomioiden tavoitteena on tuoda esiin asioita, joihin näyttötilanteen järjestäjien kannattaa kiinnittää huomiota. Oppimisvaikeuksia ja niiden ilmenemismuotoja Kielelliset sekä lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet Yksi suurimmista ja keskeisimmistä oppimisen hankaluuteen liittyvistä asioista on lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet (= lukivaikeudet). Lukivaikeudet näkyvät tietenkin lukemisen ja kirjoittamisen tasolla, mutta ne ovat osa kieltä ja siten myös kielellistä vaikeutta. Mitä lukivaikeudet sitten käytännön tasolla merkitsevät? Monet lukivaikeuksisista ymmärtävät lukemansa erinomaisesti, mutta lukevat huomattavan 19

20 hitaasti. Erityisesti lukemista vaativissa tehtävissä monien kohdalla riittääkin pelkästään se, että heillä on niin paljon aikaa lukemiseen kuin he siihen tarvitsevat. Aikarajan asettaminen saa lukivaikeuksisen opiskelijan ahdistumaan eikä hän pysty keskittymään itse lukemiseen ja sen ymmärtämiseen, vaan hän pikemminkin seuraa ajan kulkua. Lukivaikeuksiselle on tyypillistä myös lyhytkestoisen muistin pieni kapasiteetti. Tavallisesti ihminen kykenee lyhytaikaisesti pitämään muistissaan 5 8 yksikköä; lukivaikeuksisella muistissa pysyy usein vain 2 4 yksikköä. Muistin kapasiteetti saattaa kuitenkin jonkin verran vaihdella sen mukaan, onko kyse auditiivisesta eli kuulonvaraisesta vai visuaalisesta eli näönvaraisesta muistamisesta. Tästä syystä onkin erittäin tärkeää, että erilaiset ohjeet ovat lyhyesti näkyvissä kirjallisesti ja mahdollisesti tutuilla, opetelluilla kuvasymboleilla. Silti ohjeiden antamisessa ei saa unohtaa niiden yhteistä suullista läpikäymistä. Kielellisten ja lukivaikeuksien tyypillinen piirre on myös sanavaraston kapeus. Se tarkoittaa sitä, että opiskelijan on vaikeaa kuvata laajasti ja monipuolisesti asioita ja ajatuksia. Hänellä ei välttämättä ole sanoja, joilla kertoa. Toisaalta sanavaraston kapeus tulee esiin myös niin, että opiskelija ei ymmärrä kaikkea hänelle kerrottua, koska joskus hyvin arkipäiväiseltäkin kuulostavat sanat ja käsitteet voivat olla hänelle merkityksettömiä. Toinen samankaltainen kielellisten vaikeuksien piirre on nimeämisen vaikeus. Opiskelija ei silloin saa palautettua mieleensä tarvitsemaansa sanaa tai käsitettä, ja niinpä asian kertominen ja ohjeen tai neuvon kysyminen tulee mahdottomaksi. Tällaisessa tilanteessa kiirehtiminen ei ainakaan auta, vaan pikemminkin opettajan ja työpaikkaohjaajan kannattaa rauhoittaa opiskelijaa ja osoittaa, että hänellä on aikaa odottaa sanan mieleenpalautumista. Tilanteen pitkittyessä opiskelijaa voi rohkaista pitämään taukoa ja kysymään sitten, kun asia muistuu mieleen. Erilaisista kielellisistä vaikeuksista kärsivät opiskelijat oppivat omassa aikataulussaan ymmärtämään opiskelu- ja työympäristöjen toimintaa. Heillä menee myös runsaasti aikaa siihen, että he tottuvat muiden ihmisten tapaan puhua ja viestiä eleillä, ilmeillä ja äänenpainoilla. Ajan myötä ja luottamuksen syntymisen kautta kielellisistä vaikeuksista kärsivän opiskelijan tilanne helpottuu ja hän voi alkaa keskittyä opetettavan asian tai työn opiskeluun. Kun tällainen opiskelija menee uuteen työskentely-ympäristöön ja/tai uusien ihmisten seuraan, hän joutuu opettelemaan vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin asiat kyseisessä tilanteessa uudelleen. Vasta sen jälkeen hänen on mahdollista keskittyä työtehtävään. 20

21 Hahmottamisvaikeudet Hahmottamisvaikeudet voivat olla visuaalisia (näköön perustuvia), auditiivisia (kuuloon perustuvia), taktiilisia (tuntoaistimukseen perustuvia) tai kinesteettisia (kehoon perustuvia) tai näiden erilaisia yhdistelmiä. Visuaaliset hahmottamisvaikeudet ilmenevät esimerkiksi numeroiden ja kirjainten paikkojen vaihtumisina. Tällöin lukeminen vaikeutuu ja numerotiedon käyttämisessä (esimerkiksi mittaaminen, koodien lukeminen ja näppäileminen) tapahtuu virheitä. Kuvien ja kuvioiden hahmottaminen ja vertaaminen konkreettiseen kappaleeseen vaativat ohjausta. Samoin taulukoiden ja kuvioiden lukeminen ja täyttäminen sekä kartan lukeminen ovat vaikeita asioita. Visuaalisista hahmottamisvaikeuksista kärsivällä kestää pitkään, että hän löytää tavaroille oikeat paikat tai oppii kulkemaan rakennuksessa tai uudessa elinympäristössään. Erilaiset kuulemisen ymmärtämisen vaikeudet liittyvät auditiivisiin hahmottamisvaikeuksiin. Ympäristön äänet saattavat kuulostaa samanarvoisilta ja erilaiset viestit sekoittua keskenään, koska opiskelijalla on vaikeuksia erottaa viestien tulosuuntaa ja eri ihmisten ääniä toisistaan. Samankaltaiset sanat sekoittuvat keskenään, mikä omalta osaltaan vaikeuttaa kuultujen viestien ymmärtämistä. Taktiiliset hahmottamisvaikeudet liittyvät tuntoaistimuksiin. Tällöin esimerkiksi pelkän kosketuksen kautta on vaikeuksia erottaa erilaisia materiaaleja toisistaan ja samoin voiman tarpeen arviointi on hankalaa. Asentojen hahmottaminen ja oman kehon tilan tarve liittyvät kinesteettisiin hahmottamisvaikeuksiin. Tarkkaavaisuuden häiriöt Opiskelija, jolla on todettu tarkkaavaisuushäiriöitä, ylivilkkautta ja/tai impulsiivisuutta, kärsii usein myös ns. liitännäisoireista, jotka vaihtelevat yksilöstä ja vaikeusasteesta toiseen. Tärkeää on kuitenkin tietää, että tarkkaavuuden ongelmaan liittyy muitakin oireita, jotka voivat olla erilaisten oppimisvaikeuksien lisäksi kielen, hahmottamisen ja motoriikan häiriöitä, muistiongelmia, sosiaalisen vuorovaikutuksen ongelmia sekä psyykkisiä ja toiminnanohjauksen häiriöitä. Motoriikaltaan opiskelija saattaa olla huomattavan hidas ja kömpelö tai hänellä voi olla vaikeuksia voimankäytössä erilaisissa tilanteissa. Tapaamiset, tavarat ja erilaiset ohjeet unohtuvat helposti. Sosiaaliset tilanteet saattavat olla vaikeita, koska tarkkaavuuden ongelmista kärsivä opiskelija ei välttämättä ymmärrä eri tilanteisiin liittyviä sosiaalisia sääntöjä, käyttäytyy sen takia impulsiivisesti ja joutuu vaikeuksiin. 21

22 Toiminnan ohjaus tarkoittaa kykyä käyttää hyväksi aiemmin opittua tietoa ja taitoa tehtävien ja tilanteiden suunnittelussa sekä oman toiminnan ohjauksessa ja tavoitteiden toteuttamisessa. Tämä taito on monella tarkkaavuuden häiriöistä kärsivällä puutteellinen ja vaatii runsaasti aikaa, tukea ja kärsivällisyyttä kehittää toiminnan ohjauksen taitoja. Käytännössä tarkkaavaisuushäiriöinen hyötyy tutuista rutiineista ja käytännön toimintaan liittyvistä säännöistä, joiden noudattamisesta pidetään tiukasti kiinni. On tärkeää, että tällainen opiskelija saa selkeitä ja lyhyitä ohjeita. Ohjeiden on oltava näkyvillä, jotta opiskelija saa muistilleen tuen. Samoin kirjallista ohjetta seuraamalla hän voi saada myönteistä palautetta siitä, että toiminta etenee järjestelmällisesti ja että tavoite saavutetaan askel askeleelta, tehtävä tehtävältä. Opettajan ja ohjaajan on huolehdittava siitä, että yhdessä opiskelijan kanssa sovituista säännöistä ja sopimuksista pidetään kiinni. Tähän liittyy myös se, että tarkkaavuushäiriöinen opiskelija jättää tehtäviä mielellään kesken ja siirtää niitä tulevaisuuteen. Käytännössä kyseinen taktiikka johtaa siihen, että mikään tehtävä ei tule suoritetuksi ja rästiin jääneiden tehtävien määrä kasvaa. Erityisen tärkeää on huolehtia vuorovaikutustilanteissa siitä, että on itse opettajana tai työpaikkaohjaajana aidosti läsnä tilanteessa ja että saa opiskelijan huomion. Usein tähän riittää silmiin katsominen ja kiireetön tilanne, jossa ulkoiset häiriötekijät ovat mahdollisimman pienet. Myönteisen palautteen antaminen välittömästi pienenkin onnistumisen jälkeen on tarpeen, koska useimmat tarkkaavuushäiriöiset ovat tottuneet lähes pelkästään kielteiseen palautteeseen ja koska ajan päästä heidän on vaikeaa enää muistaa tapahtumia ja tekemisiään. Erityisopiskelija oman osaamisensa näyttäjänä Oman osaamisen näyttäminen tekemällä on parhaimmillaan useille erityisopiskelijoille erinomainen tilaisuus. He saavat erilaisten kokeiden ja testien sijasta tehdä käsillään niitä asioita, joita ovat oppineet ja joita tulevassa työssään tarvitsevat. Monet erityisopiskelijat ovat syystä tai toisesta hitaita oppijoita. He tarvitsevat runsaasti aikaa käsitteiden, asioiden, paikkojen ja työvaiheiden oppimiseen, ja tämä aika heille on annettava. Oman osaamisen näyttämistä varten erityisopiskelijalle on löydettävä opittavasta kokonaisuudesta keskeisin asia, joka hänen henkilökohtaisessa opetussuunnitelmassaan määritellään. On parempi, että opiskelija kokee osaavansa jonkin asian hyvin ja vaikka unissaan huolimatta siitä, että kyseinen työtehtävä olisi jonkun toisen mielestä äärimmäisen helppo ja yksinkertainen. Se, että erityisopiskelijaa kuormitetaan 22

23 hänelle liian vaativilla tehtävillä ja erityisesti liian nopeasti, ei palvele hänen itseluottamustaan eikä motivaatiotaan opintoja ja työelämää kohtaan. Erityisopiskelija on syytä ottaa mukaan henkilökohtaisen näytön suunnitteluun, sillä silloin hänellä on mahdollisuus vaikuttaa näytön sisältöön. Opiskelijalähtöisyys näytön suunnittelussa tulee huomioiduksi ja samalla opiskelija itse pääsee kehittämään arviointitaitojaan: Mitkä ovat hänen omat taitonsa suhteessa työelämän vaatimuksiin? Entä mitkä ovat hänen taitonsa osaamisen näyttämisen hetkellä suhteessa muihin vastaavaa työtä tekeviin? Näiden näkemysten kautta arvioinnissa voidaan käsitellä konkreettisella tavalla niitä asioita, joihin opiskelija jo työssään pystyy, joissa hänellä on vielä parannettavaa ja joita hän ei vielä mahdollisesti kykene suorittamaan lainkaan. Näin konkreettisen arvioinnin kautta opiskelijan käsitys itsestään kyseisessä ammatissa tarkentuu ja hänen motivaationsa opiskeluun paranee. Arviointi oman osaamisen näyttämisestä on erityisopiskelijan kohdalla syytä tehdä välittömästi tehtävän jälkeen. Koska useilla erityisopiskelijoilla on kielellisiä vaikeuksia, on syytä pohtia, kuinka arviointitilanteisiin saadaan kirjallisen ja suullisen materiaalin tueksi jotakin konkreettista ja näkyvää. Arvioinnin konkreettisena tukena voivat olla paitsi opiskelijan tekemät tuotokset niin myös esimerkiksi opettajan, työpaikkaohjaajan tai jonkun muun ottamat digikuvat tai video prosessin vaiheista. Jo näiden apujen kanssa voi kielellisistä vaikeuksistakin kärsivä opiskelija palauttaa mieleensä kokonaisprosessin eri vaiheita. Samalla tuotoksia tarkastelemalla voidaan konkreettisesti osoittaa onnistumisia ja parantamisen ja kehittymisen alueita. Samoin erilaisten toiminnallisten menetelmien käyttäminen arvioinnissa voi auttaa erityisopiskelijaa tuomaan omia arvioitaan esille. Näytön järjestäminen erityisopiskelija huomioiden Oman osaamisen näyttäminen tapahtuu parhaiten luontevassa tilanteessa osana työn tekemistä työssäoppimispaikassa. Se, että näytöstä tehdään erillinen suoritus, lisää usein merkittävästi opiskelijan jännittämistä ja saattaa pahimmassa tapauksessa lamauttaa hänen toimintakykynsä kokonaan. Liiallisen jännittämisen ehkäisyyn ja lieventämiseen kannattaa kiinnittää huomiota. Jo ennen oman osaamisen näyttämistä jännitystä voidaan lieventää keskustelemalla asiaan liittyvistä käytännön asioista ja tuntemuksista monipuolisesti ja ennen kaikkea riittävästi kunkin opiskelijan henkilökohtaisesta näkökulmas- 23

24 ta. On erittäin tärkeää jännityksen lieventämisen ja onnistumisen kannalta, että opiskelija itse oikeasti tietää, mistä oman osaamisen näyttämisessä on kyse ja mikä sen merkitys on, missä se tapahtuu ja millaisesta työtehtävästä on kyse. Opiskelijalla on oikeus harjoitella työtehtäväänsä niin paljon, että hän osaa sen ja että hän itse myös tietää osaavansa sen. Oman osaamisen näyttämisen alkaessa jännitystä voi lieventää yhteinen kahvihetki tai jutustelu ajankohtaisista asioista. On myös tarkoituksenmukaista esitellä paikalla olevat muut henkilöt ja se, missä roolissa he näyttötilannetta mahdollisesti seuraavat. Parasta on, jos näyttötilanteeseen osallistuviin henkilöihin on voinut tutustua jo ennalta. Samoin jännitystä lieventää se, että työskentelypaikka ja -välineet ovat kunnossa ja paikoillaan sekä se, että toiminta alkaa ajallaan eikä opiskelijan tarvitse odottaa opettajan tai työpaikan edustajan paikalle tulemista tai muuta työtehtävän tekemiseen liittyvää asiaa. Ilmapiirillä on merkittävä vaikutus kaikkeen tekemiseen. Rento ja luonteva ilmapiiri syntyy hyvästä vuorovaikutuksesta, johon keskeisesti sisältyy luotettavuuden tunne. Opiskelijan hyvään suoriutumiseen ja jännityksen lieventämiseen liittyy keskeisesti se, että hän tuntee opettajansa ja työpaikkaohjaajansa hyvin ja luottaa heihin. Tilannetta auttaa myös se, että osaamisen näyttämisen aikana opettaja ja/tai työpaikkaohjaaja ovat aidosti läsnä tilanteessa, kannustavat ja tukevat opiskelijaa tämän työssä. Jos heillä on runsaasti muita samanaikaisia tehtäviä ja selvästi havaittavissa oleva kiire, harva (erityis)opiskelija uskaltaa keskeyttää ja kysyä apua tai varmistusta ongelmatilanteessa, mikä taas lisää jännitystä ja epävarmuutta. Onkin suotavaa, että opettaja ja työpaikkaohjaaja varaavat tarvittaessa vaikka koko näyttöön kuluvan ajan siihen, että ovat opiskelijan käytettävissä. Koska näytön arvioinnin tulisi olla jatkuvaa ja liittyä kokonaisprosessiin, opettaja ja työpaikkaohjaaja voivat havainnoida ja dokumentoida opiskelijan työskentelyä sekä haastatella häntä eri tilanteissa tehdyistä ratkaisuista. Opettajan ja/tai ohjaajan läsnäolo merkitsee myös sitä, että nähdessään opiskelijan väsyvän tai menevän lukkoon he voivat rohkaista opiskelijaa pitämään taukoa tai ohjata ajatteluprosessia eteenpäin tai jossakin tapauksessa vaikka ryhtyä hetkeksi työskentelemään opiskelijan rinnalla ja näin saattaa hänet vaikean hetken yli. Ennen kaikkea hyvän alun varmistaminen on tärkeää. Jos opiskelija ei pääse työtehtävässään liikkeelle itselleen normaalissa tahdissa, on opettajan tai ohjaajan syytä osallistua opiskelijan aloitukseen sopivasti tukemalla ja kannustamalla, jotta itseluottamus palautuu mahdollisimman nopeasti ja työtehtävä vie opiskelijan mennessään onnistuneeseen oman osaamisen näyttämiseen! 24

25 25

26 Yksilöllinen ammattiosaamisen näyttösuunnitelma Opiskelijan yksilöllisen ammattiosaamisen näyttösuunnitelman tavoitteena on mahdollistaa yksilöllisen näytön suunnittelu ja toteutus mahdollistaa vahvuuksien ja tuen tarpeiden huomioiminen ammattiosaamisen näytössä varmistaa tiedonkulku ja suunnitelmallisuus. Yksilöllinen ammattiosaamisen näyttösuunnitelma perustuu henkilökohtaiseen opiskelun järjestämistä koskevaan suunnitelmaan (HOJKS) osaamiskartoitukseen ja opiskelijan itsearviointiin ennen ammattiosaamisen näyttöä koulutuksen järjestäjän ammattiosaamisen näyttösuunnitelmaan ammattialakohtaisen opetussuunnitelman (ops) keskeisiin sisältöihin (valtakunnallisiin näyttöaineistoihin) työssäoppimispaikan tarpeisiin. Yksilöllinen ammattiosaamisen näyttösuunnitelma tehdään yhteistyössä opiskelijan ja opettajan ja/tai työpaikkaohjaajan kanssa tarvittaessa yhteistyössä opiskelijahuollon kanssa ennen kutakin ammattiosaamisen näyttöä. Yksilölliseen ammattiosaamisen näyttösuunnitelmaan sisältyy ammattiosaamisen näyttöön liittyvän tuen ja ohjauksen suunnittelu ammattiosaamisen näytön sisällön kuvaus - keskeisen osaamisen selkeä kuvaus - vaihtoehtoiset tai täydentävät tavat osoittaa osaamistaan, myös kirjallisissa tehtävissä - yksilölliset ratkaisut - eri oppimistyylien ja oppimisvaikeuksien huomioiminen - ammatillisen kasvun huomioiminen 26

27 ammattiosaamisen näytön toteutuksen suunnittelu näyttöympäristön kuvaus - mahdollisuus suorittaa ammattiosaamisen näyttö myös yksilöllisesti valitussa / muokatussa näyttöympäristössä - mahdollisuus käyttää apuvälineitä ammattiosaamisen näytön ajankohta arvioinnin suunnittelu. Yksilöllisen ammattiosaamisen näyttösuunnitelman periaatteita: opiskelija on aktiivinen osapuoli jo suunnitteluvaiheessa kiinteää yhteistyötä työelämän kanssa avoimuus antaa mahdollisuuksia työväline kaikille osapuolille. Yksilöllinen ammattiosaamisen näyttösuunnitelma ja arviointi Arvioinnin kohteet ja kriteerit pysyvät samoina vaikka ammattiosaamisen näytön toteutusta on yksilöllistetty (esim. lukivaikeus ei vaikuta arvosanaan). Tuen ja ohjauksen määrä voi vaikuttaa arviointiin, mutta se on määriteltävä jo ennen näyttöä. Mukauttamismahdollisuus - Kun opiskelija suorittaa mukautetuin tavoittein opintokokonaisuutta, hänellä on oikeus suorittaa myös ammattiosaamisen näyttö mukautetuin kriteerein. Arvioinnin mukauttamispäätös tehdään ennen ammattiosaamisen näyttöä. 27

28 Yksilöllinen ammattiosaamisen näyttösuunnitelma Tiedottaminen Tunnistaminen Harjoittelu Ammattiosaamisen näyttö Tuki ja ohjaus Tulevat näytöt HOJKS Tuki- ja ohjaustoimet koulutuksen aikana Ammattiosaamisen näyttökokeilujen kokemuksia Yksilöllisen ammattiosaamisen näyttösuunnitelman teko on tärkeä motivaatiotekijä opiskelijalle; käsitellään hänen asiaansa ja pidetään sitä tärkeänä. Opiskelija saa myös tähdellistä tietoa siitä, mitä hänen pitää ammattiosaamisen näytössä näyttää eli mitä hänen pitää oppia ennen sitä. Opettajalle yksilöllisen ammattiosaamisen näyttösuunnitelman tekeminen on tärkeää, jotta hän osaa ottaa huomioon ammattiosaamisen näytön suunnittelussa kaiken olennaisen, mukaan luettuna juuri tälle opiskelijalle tarpeelliset erityisjärjestelyt. Opetussuunnitelman liittämistä yksilölliseen näyttösuunnitelmaan pidetään tarpeellisena, sillä siinä ovat mainittuina näytettävän opintokokonaisuuden keskeiset sisällöt ja arviointikriteerit. Yksilöllisen ammattiosaamisen näyttösuunnitelman liitämistä HOJKS: aan pidetään kaksipiippuisena asiana. Toisaalta yksilöllinen ammattiosaamisen näyttösuunnitelma tehdään työpaikoilla kynällä ja paperilla, ja se elää koko ajan (arvioinnit, kommentit). Toisaalta HOJKS:aan kuuluu olennaisesti myös yksilöllinen ammattiosaamisen näyttösuunnitelma, joten sen olisi hyvä olla kokonaissuunnitelmassa. Ratkaisuksi ehdotettiin paperille tehtävästä yksilöllisestä ammattiosaamisen näyttösuunnitelmasta vain olennaisten tietojen siirtämistä HOJKS:aan (suunnitelma ja arvosana). HOJKS:ssa sijaitseva yksilöllinen ammat- 28

29 tiosaamisen näyttösuunnitelma voisi olla esitäytetty, jotta opettajan aikaa ei kuluisi sellaisiin asioihin, jotka on mahdollista täyttää etukäteen. Yksilöllisen ammattiosaamisen näyttösuunnitelman teko motivoi opiskelijaa: ammattiosaamisen näyttö ikään kuin tulee konkreettisemmaksi ja vähemmän pelottavaksi, mitä se kuitenkin valitettavasti ainakin vielä näin alkuvaiheessa tuntuu olevan. Opiskelija saa tietoa siitä, mitä hänen pitää ammattiosaamisen näytössä näyttää, ja huomaa, että näytettävät osa-alueet ovat joko jo tuttuja tai sitten opittavissa hyvissä ajoin ennen ammattiosaamisen näyttöä. On myös hyvin selkeyttävää kirjata tulevia tapahtumia, ne ikään kuin käsitellään kouriintuntuviksi. Yksilöllisen ammattiosaamisen näyttösuunnitelman tekeminen, työpäiväkirjan ja arviointilomakkeiden täyttö sekä arviointikeskustelut ovat erinomainen keino itsearvioinnin harjoittelemiseen (itsearviointi tuntuu olevan ylivoimaisesti hankalin osa-alue opiskelijan oppimisprosessissa), joka on olennainen osa ammatillista kasvua. Opiskelijat olivat sitä mieltä, että HOJKS:n yhteydessä tehtävä yksilöllinen ammattiosaamisen näyttösuunnitelma olisi toimivin siksi, että ei olisi montaa erilaista tilannetta, jossa pitäisi paneutua kirjalliseen suunnitteluun. 29

30 30

31 Erityisopiskelijan valmentaminen ja valmentautuminen ammattiosaamisen näyttöihin Opintojen aloitusvaiheessa on tärkeää, että opiskelijan kanssa keskustellaan opintojen tarkoituksesta ja siitä, mitä ammatillinen perustutkinto tarkoittaa. Kannattaa myös käydä läpi opintojen rakenne ja keskeiset sisällöt ammattialakohtaisesta opetussuunnitelmasta. Opintojen toteuttamissuunnitelmasta selviää, milloin opiskellaan lähijaksolla koulussa ja mihin ajankohtiin ja kuinka laajoina työssäoppimisjaksot ja niihin sisältyvät ammattiosaamisen näytöt sijoittuvat. Kannattaa käydä läpi peruskysymyksiä: Mikä on ammatti, johon opiskellaan ja valmistutaan? Missä ja minkälaisissa työympäristöissä tullaan työskentelemään työssäoppimisjaksoilla ja valmistuttua? Miksi ammatilliset ja yhteiset oppiaineet ovat tärkeitä? Miksi ammatillista osaamista arvioidaan ammattiosaamisen näytöin? Miten arviointi toteutetaan? Erityisopiskelijan valmentautumisessa ammattiosaamisen näyttöihin on muutamia ydinasioita, joita ei saa unohtaa: Opiskelija perehdytetään ammattiosaamisen näyttöihin yleisellä tasolla, sillä kyseessä on uusi asia kaikille osapuolille (ks. liite). Kirjalliset ohjeet ovat selkeitä ja helppolukuisia. Ammattiosaamisen näyttöä harjoitellaan eri tavoin. Opiskelijalle annetaan henkilökohtaista ohjausta. Vertaistukeen kannustetaan. Opiskelija opettelee oman osaamisensa arviointia. Opiskelija vertaa omaa osaamistaan opetussuunnitelman tavoitteisiin. Opetussuunnitelman tavoitteet ovat yksinkertaista ja selkeää kieltä. - helppo muodostaa käsitys opetussuunnitelman tavoitteista. Annetaan tukiopetusta tarvittaessa. 31

32 Erityistuen tarpeen tunnistaminen OPINTOJEN ETENEMINEN 1. lukuvuosi 2. lukuvuosi 3. lukuvuosi 4. lukuvuosi Ao näyttö Ao näyttö Ao näyttö Ao näyttö Ao näyttö Ao näyttö Ohjaus- ja tukitoimet Opetussuunnitelman keskeiset sisällöt ja arviointikriteerit Muu arviointi Ammatillinen perustutkinto ( 120 ov ) ja tutkintotodistus TYÖELÄMÄ Ammattiosaamisen näyttökokeilujen kokemuksia Ennen ammattiosaamisen näyttöä tärkein valmentautumistekijä on ammattityön harjoittelu. Myös ammattiosaamisen näytön kaltaisia tilanteita on hyvä harjoitella, jotta prosessi tulee tutuksi eikä enää varsinaisessa näyttötilanteessa ole pelottava. Ammattiosaamisen näytöistä kannattaa puhua, ja niitä kannattaa käsitellä usein jotta opiskelija tietää mitä on tulossa. Asia kannattaa ottaa esille tavanomaisien työtilanteiden yhteydessä, keskustelevaan ja luonnolliseen sävyyn. Näin ammattiosaamisen näytöt ovat opiskelijalle luonnollinen osa opiskeluja. Huomioitavaa on, että opiskelijoiden jännittäminen ammattiosaamisen näyttöjä kohtaan johtuu usein ennen kaikkea opettajista: asia on uusi meillekin, joten siitä tehdään turhan suurta numeroa sen sijaan, että se pyrittäisiin luontevasti sisällyttämään muuhun työskentelyyn. Työpäiväkirjan täyttö ja muut kirjalliset tai kuvalliset harjoitelmat ovat hyviä valmentamaan itsearviointiin ja arviointikeskusteluun. Vaikka ammattiosaamisen näyttöjen tärkeimpiä mottoja on, että ammattiosaamisen näyttöön mennään onnistumaan eikä epäonnistumaan, ei kuitenkaan ole mielekästä valmentaa opiskelijaa tiettyyn eksaktiin ammattiosaamisen näyttöön. Osaamisen tulee olla laajaalaisempaa. Valmentautumisessa voidaan kuitenkin painottaa osaalueita, jotka ovat olennaisia ammatillisesti. Näinhän tietysti toimittaisiin, vaikka ei ammattiosaamisen näyttöä olisikaan tiedossa. 32

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön 2 (32) Sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Erityistä tukea tarvitsevien opetus... 5 2.1 Opinto-ohjaus... 5 2.2 Erityisjärjestelyt...

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen OPETUSHALLITUS MONISTE 6/2001 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho Kuva: Elvi

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla II -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille II Sisältö... Johdanto 7 I Nuoren elämänhallinnan tukeminen

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA?

Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA? Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA? Opetushallitus ja tekijä Taitto: Tmi Eija Högman ISBN

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

innostu opiskelusta, onnistu elämässä

innostu opiskelusta, onnistu elämässä innostu opiskelusta, onnistu elämässä Löydä helmi opetussuunnitelman yhteinen osa www.facebook.com/liiketalousopisto Sisällysluettelo 1. Koulutuksen yleiset periaatteet Helmi Liiketalousopistossa... 3

Lisätiedot

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Ulla Kauranen & Salla Sipilä (toim.)

Lisätiedot

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori Lukijalle Seurakuntaopiston koulutuksen järjestäjänä ja oppilaitosten ylläpitäjänä toimii Kirkkopalvelut ry. Kirkkopalvelut on monialainen toimija, joka palvelee seurakuntia ja järjestöjä, kouluttaa tulevaisuuden

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

Lähde 2006 liikkeelle Arvioija va Arvioija v ikuttaa tutkintojen luotettav aikuttaa tutkintojen luotetta uuteen. vuuteen.

Lähde 2006 liikkeelle Arvioija va Arvioija v ikuttaa tutkintojen luotettav aikuttaa tutkintojen luotetta uuteen. vuuteen. Lähde 2 2006 liikkeelle Arvioija vaikuttaa tutkintojen luotettavuuteen. Vaikuttaako arvioija myös tutkintosuoritukseen? Koulutus ja perehdytys ovat tarpeellisia. Useiden alojen kokemuksia tutkinnon suorittamisesta

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

työturvallisuus osana rakentajien ammattitaitoa RAKTU2006

työturvallisuus osana rakentajien ammattitaitoa RAKTU2006 MONISTE 1/2008 Tarja Mäkelä ja Liisa Jaakkonen työturvallisuus osana rakentajien ammattitaitoa RAKTU2006 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Eija Högman ISBN 978-952-13-3569-3 (nid.) ISBN 978-952-13-3570-9

Lisätiedot

Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä. Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille

Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä. Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille 3 kirjoittajat ja HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Teos on suojattu tekijänoikeuslailla (404/61). Teoksen valokopiointi

Lisätiedot

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi laakeri www..info työelämäyhteistyö sujuvaksi Sisältö Työelämän ja ammatillisten oppilaitosten tuloksekas yhteistyö...3 Kokenut vs. uusi työpaikkaohjaaja...4 Oppia ja osaamisen arviointia työtä tekemällä...5

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0/30.5.2014 2 (120) Sisällysluettelo 1 Tieto- ja viestintätekniikan,

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Pro gradu -tutkielma Emmi Jurvelin Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot