ESITYSTEN TIIVISTELMÄT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESITYSTEN TIIVISTELMÄT"

Transkriptio

1 ESITYSTEN TIIVISTELMÄT Liikuntalääketieteen päivät Biomedicum, Helsinki Järjestäjät: Liikuntalääketieteen keskukset

2 SISÄLLYS Tiistai Kai Savonen: MITÄ KAIKKEA ERGOSPIROMETRIA KERTOO??... 3 Kirsti Laine: LIIKUNTALÄÄKETIETEELLISEN TIEDON SAAVUTETTAVUUS... 4 Arja Uusitalo: SYKEVARIAATIOTUTKIMUS MENETELMÄNÄ JA KÄYTÄNNÖN TYÖKALUNA... 5 Harri Lindholm: SYDÄN TYÖSSÄ SYKEVARIAATIOTUTKIMUS TYÖKALUNA TYÖTERVEYSHUOLLOSSA... 6 Esa Hynynen: SYDÄN PELISSÄ SYKEVARIAATION KÄYTTÖ VALMENNUKSESSA Keskiviikko Kirsi Korpi: URHEILIJAN SYDÄN MITÄ EKG KERTOO? Katja Mjösund: SYDÄNLIHASTULEHDUS ONKO ALIDIAGNOSOITU SAIRAUS LIIKKUJIEN KESKUUDESSA? Arto Hautala: SYDÄNPOTILAAN LIIKUNNALLINEN KUNTOUTUS Mika Lehto: LIIKKUJAN KIUSANA OLEVAT SYDÄMEN RYTMIHÄIRIÖT MITEN NIIHIN TULEE SUHTAUTUA Hannu Parikka: SYDÄNPERÄISET ÄKKIKUOLEMAT LIIKUNNASSA JA URHEILUSSA TAVALLISIMMAT SYYT JA VOI DAANKO ÄKKIKUOLEMIA EHKÄISTÄ? TYÖPAJAT: TYÖPAJA TUTKIJOILLE Kari Kalliokoski: LIIKUNNAN SYDÄNVAIKUTUSTEN TUTKIMINEN POSITRONIEMISSIOTOMOGRAFIALLA Riikka Kivelä: MOLEKYYLIBIOLOGIA LIIKUNTATUTKIJAN TYÖKALUNA Taija Juutinen: FYYSISEN AKTIIVISUUDEN ARVIOINTI EMG VAATTEILLA LIIKUNTALÄÄKETIEDETTÄ ERIKOISTUVILLE LÄÄKÄREILLE TYÖPAJA TERVEYDENHUOLLON JA LIIKUNNAN AMMATTILAISILLE Arto Hautala, Kitty Seppälä ja Eeva Leena Ylimäki MITEN RAKENNETAAN SYDÄNPOTILAAN LIIKUNTAOHJELMA? HUOM! Koulutuksesta haetaan erikoistumispisteitä Biomedicum vierailijaverkkotunnukset (Helsinki wireless visitor): LLT1 salasana , LLT2 salasana:

3 MITÄ KAIKKEA ERGOSPIROMETRIA KERTOO? Kai Savonen Ergospirometriatutkimuksessa voidaan ei invasiivisesti tutkia eri elinjärjestelmien integroitua vastetta suuriin lihasryhmiin samanaikaisesti kohdistuvaan fyysisen kuormitukseen. Samanaikaisesti voidaan tutkia hengitys ja verenkiertoelimistön sekä luurankolihaksiston suorituskykyä ja niitä rajoittavia tekijöitä, mitä tietoa ei saada eri elinjärjestelmien toimintaa lepotilassa mitattaessa. Ergospirometriatutkimuksessa saadaan objektiivinen arvio tutkittavan submaksimaalisesta ja maksimaalisesta suorituskyvystä; tutkimusta voidaan käyttää apuna suunniteltaessa yksilöllinen harjoitus tai kuntoutusohjelma; tutkimustulosten perusteella voidaan arvioida tutkittavan valtimotautitapahtumariskiä; ja tutkimustuloksia voidaan käyttää potilaan hoitolinjasta päätettäessä. Muutama vuosikymmen sitten ergospirometria oli aikaa vievä tutkimus, joita tehtiin vain harvoilla poliklinikoilla ja tutkimuskeskuksissa. Mittauslaitteistojen ja niihin liittyvien tiedonkäsittelyohjelmien kehityttyä nopeasti muutaman edeltäneen vuosikymmenen aikana, ergospirometriatutkimusta käytetään nykyisin jatkuvasti enemmän erilaisiin tarkoituksiin sekä tutkimus että kliinisessä työssä. Keskeisimmät käyttöaiheet ovat selittämättömästi heikentyneen kardiorespiratorisen suorituskyvyn tutkiminen, kuormituksessa ilmenevien poikkeavien oireiden selvittely, ja suorituskyvyn sekä sitä rajoittavien tekijöiden objektiivinen osoittaminen. Kiinnostus ergospirometriatutkimukseen sekä tutkimus että kliinisessä työssä on lisääntynyt selkeästi sen jälkeen kun on toistuvasti havaittu, että lepotilassa mitatut hengitys ja verenkiertoelimistön toimintaa kuvaavat arvot eivät ennusta näiden elinjärjestelmien maksimaalista suorituskykyä. Tästä seuraa, että lepotilassa mitatut arvot eivät riittävästi kuvaa elinjärjestelmän häiriön aiheuttamaa rajoitusta potilaan jokapäiväisen elämän perustoiminnoissa. Lisäksi nykyinen terveydentila kuten myös tulevaa terveydentilaa ennustavat vaara ja suojaavat tekijät ovat lähes poikkeuksetta enemmän yhteydessä maksimaalisessa suorituksessa kuin lepotilassa mitattuihin arvoihin. Tulevaisuudessa ergospirometriatutkimuksessa mitattavia muuttujia (esim. maksimaalinen hapenottokyky) tullaan todennäköisesti yhä enemmän käyttämään erilaisten tutkimusten päätemuuttujana kuvaamaan hengitys ja verenkiertoelimistöön kohdistuvien erilaisten hoitojen ja kuntoutustoimenpiteiden vaikuttavuutta. Asianmukaisesti mitattuna ergospirometriatutkimuksen mittaustulokset ovat objektiivisia, toistettavia, ja niistä saatava tieto on kliinisesti relevanttia kuvaamaan nimenomaan tutkittavan suorituskykyä arkipäivän perustoiminnoissa. Ergospirometriatutkimuksen kustannus hyötysuhde tulee lähitulevaisuudessa todennäköisesti paranemaan laitteistojen parantuessa virtausantureiden ja hengityskaasuantureiden kehityksen myötä. Myös tiedonkäsittelyohjelmien parantuminen ja laitteistojen aiempaa helpompi kalibrointi laskee yksittäisen ergospirometriatutkimuksen kustannuksia, jolloin toivottavasti ymmärrys tutkimuksen käyttökelpoisuudesta eri tilanteissa leviää yhä laajemmin kliinikoiden ja tutkijoiden keskuuteen. On kuitenkin tärkeää julkaista ajantasaisia, edustaviin otoksiin perustuvia viitearvoja ergospirometriatutkimuksen eri muuttujista tulosten järkevää tulkintaa varten. Hyödyllisiä www linkkejä: (kv. ergospirometriatutkijoiden yhdistys) (Euroopan keuhkolääkäriyhdistys) (Euroopan kardiologiyhdistyksen alajaosto) cepa.org (USA:n liikuntafysiologien yhdistys) (Kanadan liikuntafysiologien yhdistys) (Stanfordin yliopiston / VA:n Palo Alton keskus) 3

4 LIIKUNTALÄÄKETIETEELLISEN TIEDON SAAVUTETTAVUUS Kirsti Laine 4

5 SYKEVARIAATIOTUTKIMUS MENETELMÄNÄ JA KÄYTÄNNÖN TYÖKALUNA Arja Uusitalo 5

6 SYDÄN TYÖSSÄ SYKEVARIAATIOTUTKIMUS TYÖKALUNA TYÖTERVEYSHUOLLOSSA Harri Lindholm 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 SYDÄN PELISSÄ SYKEVARIAATION KÄYTTÖ VALMENNUKSESSA Esa Hynynen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU Jy v ä sk y lä Sydän pelissä sykevariaation käyttö valmennuksessa Esa Hynynen, KIHU Liikuntalääketieteen päivät, Helsinki, Yleistä rasituksesta ja palautumisesta Harjoittelu / kuormittaminen => väsymysoireita. Väsymysoireet pyrkivät estämään suorituskyvyn ehtymistä. Harjoittelulla väsymystä voidaan siirtää pitemmälle, mutta mitä kovempaa harjoitellaan, sitä tärkeämpää riittävä palautuminen on. Harjoittelun optimointi 16

17 Harjoittelu-ylikuormitustila -jatkumo Meeusen ym. European Journal of Sports Science, 6: 1-14, 2006 Palautumisen seurantaa yöunen aikaiseen sykevaihteluun perustuen Yö on kaikkein tärkein vaihe vuorokaudesta sekä fyysisen että psyykkisen palautumisen kannalta Levon aikana parasympaattinen aktiivisuus normaalisti koholla = sykevariaatio Eli kuunnellaanpa sydämen ääntä yöllä! 17

18 Sykevaihteluanalyysit Satunnainen keräily ei näytä toimivan, vaan tarvitaan säännöllistä analysointia. Palautumisen analyysiä 18

19 Viimeinen kuukausi Osakaan Kalevan kisat Tekniikka / nopeus Kiihtyvä 25 km Kova 30 km 8 x 1 km 8 x 400 m Kiihtyvä 25 km MM 50 km Viimeinen kuukausi kisaan

20 Joukkueurheilijat? Yksilöiden välillä on eroja kaikessa! Eli käsittele pelaajia yksilöinä, sillä he ovat sellaisia! Mieti myös palautteen anto, joukkueena vai yksilöinä? Ylikuormittunut keskikenttäpelaaja Firstbeatin stressianalyysissä näkyi kuormittumista maaliskuun ajan. Kuormittuminen johtui suurelta osin harjoittelusta, sillä harjoittelun kuormittavuus kasvoi maaliskuun ajan. Nummela,

21 Ylikuormittunut keskikenttäpelaaja Harjoittelun kuormittavuus näkyi myös submaksimaalisen testin sykkeessä. Harjoittelun kuormittavuus näkyi myös nopeuden heikkenemisenä huhtikuussa. Nummela, 2010 Kehittynyt puolustuspelaaja Harjoittelun kehittävyys näkyi Firstbeatin yösykeanalyysissä stressireaktioiden pienenemisenä, että palautumisen kasvuna. Kestävyysominaisuuksien kehittyminen näkyi submaksimaalisen sykkeen laskuna erityisesti harjoittelun keventämisen jälkeen huhtikuussa. Nummela,

22 Taitoluistelijoiden kuormitusseuranta Stressin lähde? Jos palautuminen on huonoa, niin mistä se sitten johtuu? Stressin lähde ei aina ole itsestään selvää, esim. urheilijalla stressin aiheuttajana voi harjoittelun ja kilpailemisen lisäksi olla esim. koulu tai työ yms. tekijät 22

23 Stressin hallintaa! Positiivinen stressi auttaa suoriutumaan paremmin. Pitkään jatkuessaan sekin voi muuttua kuluttavaksi ja tulos heikkenee. Joissain tilanteissa varmin tapa selvitä stressistä lienee välttää sitä Urheilijan ei tosin kannata kovin pitkään välttää harjoittelua, vaan pikemminkin muuttaa harjoittelua toimivammaksi. Kotiin vietäväksi: Harjoittelu aiheuttaa jonkinasteisen järkytyksen elimistössä Teho, kesto, olosuhteet, edeltävä tila yms. vaikuttavat Kunnon kehittyessä vaste vaimenee Erilaisia seurantamenetelmiä on paljon Tärkeintä on käyttää jotain sopivaa seurantamenetelmää systemaattisesti Vaatii opettelua ja kokeilua erilaisissa harjoitustiloissa / olosuhteissa 23

24 URHEILIJAN SYDÄN MITÄ EKG KERTOO? Kirsi Korpi 24

25 SYDÄNLIHASTULEHDUS ONKO ALIDIAGNOSOITU SAIRAUS LIIKKUJIEN KESKUUDESSA? Katja Mjösund SYDÄNLIHASTULEHDUS LIIKKUJILLA Myokardiitti eli sydänlihastulehdus on sydämen akuutti tai krooninen tulehdus, joka heikentää sydämen toimintaa ja altistaa vaarallisille rytmihäiriöillä erityisesti rasituksessa. Sydänlihastulehduksen syynä on Euroopassa tavallisimmin virus, usein ylähengitystieinfektioita aiheuttavat virukset kuten influenssavirus, adenovirus ja coxsackie B. Hengitystieinfektioihin voi jo sinänsä liittyä sydänlihastulehdus; ohimenevää sydänlihasärsytystä tai sydänlihastulehdusta on itse asiassa todettu esiintyvän noin 1 2 prosentissa tavallisista hengitystieinfektioista. Tyypillinen sydänlihastulehduksen oire on väsymys, hengenahdistus tai rintakipu. Lisääntyneet sydämen rytmihäiriöt, selittämätön väsymys myös arkielämässä ja heikentynyt suorituskyky ovat tavallisia. Oireet ilmaantuvat yleensä infektiotaudin ensipäivinä, rintakipu tyypillisimmin kolmantena päivänä. Diagnoosi tehdään EKG tutkimuksen perusteella ja tarvittaessa lisänä käytetään laboratoriokokeita, sydämen ultraäänitutkimusta ja tietyissä tapauksissa erikoistutkimuksia, kuten MRI:tä tai sydänlihasbiopsiaa. Viruksen aiheuttaman sydänlihastulehduksen ennuste on hyvä, mutta toipumisaika on kuukausia. Perushoito on lepo, ja rasittava liikunta on aina kiellettyä. Sydänlihastulehduksen esiintyvyydeksi suomalaisilla varusmiehillä on todettu 1.7 /10000 miesvuotta. Koska myokardiitti voi esiintyä myös lievänä ja oireettomana ylähengitystieinfektion yhteydessä, ja toisaalta kuormittava liikunta ylähengitystieinfekion aikana voi lisätä riskiä sairastua sydänlihastulehdukseen, tulee erityisesti liikunnan harrastajien ja urheilijoiden olla tietoisia sydänlihastulehduksen riskeistä. Rasittava liikunta ei sovi flunssaiselle. Liikuntaa tulee välttää infektioiden aikana varsinkin, jos ruumiinlämpö on kohonnut tai liikkujalla esiintyy yleisoireita (sairas ja vetämätön olo, lihas ja nivelkivut, päänsärky). Kurkkukivun ja erityisesti peitteisen nielun yhteydessä on syytä erityiseen varovaisuuteen. Sydänlihastulehduksen on todettu olevan tärkeä nuoren aikuisen odottamattoman äkkikuoleman syy, ja jokainen ehkäisty tapaus on arvokas. Liikunnan harrastajien, urheilijoiden ja heidän kanssaan toimivien henkilöiden kuten lääkärien, fysioterapeuttien ja valmentajien tulee olla tietoisia ylähengitystieinfektion aikaisen liikunnan riskeistä sydämelle ja tyypillisistä sydänlihastulehduksen oireista. 25

26 SYDÄNPOTILAAN LIIKUNNALLINEN KUNTOUTUS Arto Hautala Sydämen omien valtimoiden sairaus eli sepelvaltimotauti on tärkein kuolinsyy ja merkittävä terveydenhuollon kustannustekijä Suomessa. Sepelvaltimotauti aiheuttaa vuosittain arviolta kuolemaa, mikä tarkoittaa noin 25% sekä naisten että miesten kuolemista. Sepelvaltimotautikuolleisuus on vähentynyt selvästi työikäisessä väestössä, mutta taudin aiheuttama kuormitus terveydenhuoltojärjestelmälle ei ole vähentynyt. Tämä johtuu siitä, että sairastuminen on siirtynyt myöhempään ikään ja iäkkäiden määrä väestössä on kasvanut. Sydänpotilaan vaaratekijöihin, ennusteeseen ja elämänlaatuun voidaan vaikuttaa tehokkaasti sydänkuntoutuksella. Erityisesti liikuntapainotteisen sydänkuntoutuksen on todettu olevan vaikuttavaa. Liikuntapainotteiset sydänkuntoutusohjelmat vähentävät ennenaikaista kokonaiskuolleisuutta noin 20 % ja sydänkuolleisuutta noin 30 % enemmän verrattuna tavanomaiseen sydänpotilaan jatkohoitoon. Tuorein tutkimustieto vahvistaa pallolaajennushoidon jälkeisen sydänkuntoutuksen pienentävän kokonaiskuolleisuutta jopa 45% verrattuna potilaisiin, jotka eivät ole osallistuneet sydänkuntoutukseen. Sydänpotilaan hoidossa ja lääkityksessä tapahtuneet muutokset ovat osaltaan vaikuttaneet siihen, että liikunnallinen kuntoutus voidaan aloittaa nopeasti jo sairaalavaiheessa iästä ja sukupuolesta riippumatta. Toipilasvaiheessa ja läpi elämän jatkuvassa kunnon ylläpitovaiheessa säännöllinen kestävyysliikunta, lihasvoimaharjoittelu ja arjen fyysisesti aktiivinen elämäntapa ovat sepelvaltimotautipotilaan kuntoutuksen ja hyvän elämänlaadun kulmakiviä. Suomalaisista sydänpotilaista arviolta vain 10 30% ohjautuu sairaalavaiheen jälkeen kuntoutukseen. Valitettavasti Suomessa ei ole järjestelmällistä sydänkuntoutusta huolimatta siitä, että sydänsairauksien kuntoutuksen hyödyistä on vankka tieteellinen näyttö. Esimerkiksi Saksassa ja Liettuassa sydänkuntoutuksen osallistumisprosentti on yli 50, mutta näissä maissa sydänkuntoutuksesta onkin säädetty lailla. Kansainvälisissä tutkimuksissa liikunnallisen sydänkuntoutuksen on todettu vähentävän terveydenhuollon kustannuksia. Tätä tietoa ei voida kuitenkaan suoraan soveltaa suomalaiseen hoitokäytäntöön, koska terveydenhuoltojärjestelmät ja terveydenhuollon suhteelliset hinnat vaihtelevat eri maissa. Olemme käynnistäneet Suomessa tutkimuksen, jossa selvitetään liikunnallisen sydänkuntoutuksen kustannusvaikuttavuutta. Tutkimustulosten toivotaan perustelevan päätöksentekijöille ja lainsäätäjille liikunnallisen sydänkuntoutuksen olevan myös kustannusvaikuttavuuden näkökulmasta välttämätön osa toimivaa sepelvaltimotautipotilaan hoitoketjua. 26

27 LIIKKUJAN KIUSANA OLEVAT SYDÄMEN RYTMIHÄIRIÖT MITEN NIIHIN TULEE SUHTAUTUA? Mika Lehto LIIKKUJAA KIUSAAVAT RYTMIHÄIRIÖT MITEN NIIHIN TULEE SUHTAUTUA? Mika Lehto, LKT HYKS Kardiologian klinikka Urheilijan rytmihäiriöt Urheilu lisää Hyvänlaatuista harvalyöntisyyttä ja johtumishäiriöitä Eteisvärinää veteraaniurheilijalla Äkkikuoleman riskiä sydäntulehduksen yhteydessä Äkkikuoleman riskiä sydänsairaalla 27

28 Urheilijan rytmihäiriöt Urheilijan rytmihäiriöt Tavalliset rytmihäiriöt tavallisia myös urheilijalla Tulee diagnosoida asianmukaisesti Eteistykytykset voidaan hoitaa ablaatiolla Vaarallisten rytmihäiriöiden mahdollisuus tulee tiedostaa ja tarvittaessa tutkia Miksi urheilijalla on enemmän rytmihäiriöitä? Rasituksen aikainen sympatikonia ja sykkeen nousu Sympatikusaktiivisuudesta riippuvat arytmiat Täyttöpaineiden nousu > eteisextrasystolia /takykardia, eteisvärinä Rakenteelliseen sydänsairauteen liittyvien rytmihäiriöiden laukeaminen 28

29 Miksi urheilijalla on enemmän rytmihäiriöitä? Urheilun aiheuttamat adaptiiviset muutokset Lepotilanteen vagotonia Lepotilanteen bradykardia Urheilun aiheuttamat rakenteelliset muutokset Lokerokokojen kasvu Fibroosi; eteiset, oikea kammio 29

30 Perusteita Aktivaation alku sinussolmukkeesta Normaali johtuminen Taajuus 50-80/min 30

31 Kala 2006 Sinusbradykardia / sinusarrest 31

32 Sinusbradykardia / sinusarrest Jopa 1/3 aikuisilla kestävyysurheilijoilla Normaali > 30 / min Ei yli 3 sek taukoja Sinusbradykardia / sinusarrest Asianmukainen sykkeennousu rasituksen yhteydessä Oireettomuus > ei rajoitteita Jos oireita bradykardiasta / synkopee > selvittelyt (echo, ras.koe, holter) Tarvittaessa 2-3 kk:n tauko, ja vasta re-evaluation jälkeen takaisin radalle 32

33 Sinusbradykardia / sinusarrest Jos tahdistin > ei kontaktiurheilua, joukkuepalloiluja Eteisekstrasystolia 33

34 Eteisekstrasystolia Eteisekstrasystolia On kaikilla Voi lisääntyä urheilijan rauhallisen sykkeen yhteydessä Hoito äärimmäisen harvoin tarpeellista Jos ei oireita, eikä epäilyä rakenteellisesta sydänsairaudesta > ei mitään rajoitteita 34

35 Kammioekstrasystolia Kammioekstrasystolia 35

36 Arvioi Kammioekstrasystolia kuinka paljon miten käyttäytyvät Lepo vs. rasitus Varhainen? millaisessa sydämessä sukuanamneesi! Kammioekstrasystolia Jos terveen sydämen hyvänlaatuisesti käyttäytyvät VES:t > ei rajoitteita Jos hyvin runsaasti > seuranta Jos rakenteellinen sydänsairaus/rytmihäiriösairaus > vain IA ryhmän lajit sallittuja 36

37 Kammiotakykardiat Ei liity tavallisesti urheilijan sydämeen Kunnolliset selvitykset! Jos hitaita jolkotuksia, jotka jäävät rasituksessa pois, eikä muita löydöksiä > ei rajoitteita Eteis kammiokatkokset 37

38 Eteis kammiokatkokset Eteis kammiokatkokset Lieviä muotoja >50%:lla, pausseja 30%:lla Ei yli 3 sek taukoja Oireettomuus Asianmukainen sykkeennousu ja AV-johtumisen paraneminen rasituksen yhteydessä > ei rajoitteita Jos tahdistin > ei kontaktiurheilua, joukkuepalloiluja 38

39 Supraventrikulaariset takykardiat, SVT Supraventrikulaariset takykardiat, SVT Lyhyet pyrähdykset sallittuja Tavallisin pitkäkestoinen rytmihäiriö nuorilla 39

40 Supraventrikulaariset takykardiat, SVT Jos pyräykset lyhyitä ei rakenteellista sydänsairautta ei kollapsia tms. > ei rajoitteita Supraventrikulaariset takykardiat, SVT Katetriablaatiohoidon jälkeen 2 4 vkon tauko, jonka jälkeen voi palata urheiluun 40

41 Eteisvärinä, flimmeri Eteisvärinä, flimmeri Abdulla

42 Eteisvärinä, flimmeri 20 Prevalence of AF (%) Age (years) Ostrander 1965, Wolf 1991, Furberg 1994, Go 2001, Stewart 2001, Majeed 2001, Wilhelmsen 2001, Ohsawa 2005, Heeringa 2006, Murphy 2007, Lehto 2009 Eteisvärinä, flimmeri 42

43 Eteisvärinä, flimmeri Jos pyräykset lyhyitä ei kollapsia tms. eikä rakenteellista sydänsairautta > ei rajoitteita Kilpaurheilijalle Eteisvärinä, flimmeri Mielellään katetriablaatiohoito Jos antikoagulaatiohoito > ei lajeja, joissa kontakti Ablaatiohoidon jälkeen 4 6 vkon urheilutauko Veteraanille Katetriablaatiohoito? Jos rakenteellinen sydänsairaus > se ratkaisee rajoitteet Lääkehoito usein hankalaa (Tahdistin + lääkehoito?) 43

44 WPW WPW 44

45 WPW Maksimaalinen rasitus EKG kaikille Invasiiviset tutkimukset ja hoito, jos: Rytmihäiriön oireita Eteisvärinää RR väli < 250ms (> 240/min) Nuori potilas? Perinnölliset rytmihäiriösairaudet LQTS ARVD CPVT Brugada SQTS 45

46 Perinnölliset rytmihäiriösairaudet LQTS, ARVD, CPVT, Brugada, SQTS Sukuanamneesi! Hyvät perustutkimukset Spesialistin arvio Jos ICD > vain IA urheilut sallittuja Muistilista Kaikki epänormaalius ei ole urheilijan sydäntä Anamneesi Oireet Sukuanamneesi Status Tutkimukset EKG Maksimaalinen rasituskoe > spesialistille 46

47 TYÖPAJA TUTKIJOILLE LIIKUNNAN SYDÄNVAIKUTUSTEN TUTKIMINEN POSITRONIEMISSIOTO MOGRAFIALLA Kari Kalliokoski 47

48 TYÖPAJA TUTKIJOILLE Molekyylibiologia liikuntatutkijan työkaluna Riikka Kivelä 48

49 TYÖPAJA TUTKIJOILLE FYYSISEN AKTIIVISUUDEN ARVIOINTI EMG VAATTEILLA Taija Juutinen Neuromuscular Research Center, Liikuntabiologian laitos, Jyväskylän yliopisto Monet fyysisen aktiivisuuden mittaamiseen tarkoitetut laitteet mittaavat luotettavasti kohtalaista ja intensiivistä liikuntaa, mutta heikommin matalatehoista liikettä. Esimerkiksi sykemittari on oiva väline sykettä kohottavan liikuntaharrastuksen tehokkuuden mittaamisessa, mutta tavallisena työpäivänä istumisen ja seisomisen välistä eroa se ei pysty erottelemaan. Kiihtyvyysmittarit puolestaan ovat potentiaalisia myös matalampitehoisen aktiivisuuden tunnistamisessa, mutta ongelmia on; esimerkiksi työmatkapyöräily voi olla hyvinkin intensiivistä, mutta sen tunnistaminen raskaaksi liikunnaksi ilman päiväkirjaa on vaikeaa. Toisaalta myös lasten luonnollinen liikkuminen sisältää sellaisiakin aktiviteettejä, joissa kiihtyvyysmittari ei värähdä, mutta lihasten aktiivisuus on selvästi noussut (kuva 1). Erityisesti matalatehoisen aktiivisuuden luotettavaan arviointiin olemme käyttäneet lihasten sähköistä aktiivisuutta tutkittavien päivittäisissä toiminnoissa käyttämällä erikoisvalmisteisia shortseja (Finni ym. 2007, Finni ym. 2012). Vertailututkimuksemme ovat osoittaneet, että reisilihaksista mitattu lihasaktiivisuus ennustaa energiankulutusta paremmin kuin syke tai kiihtyvyysmittari matalilla intensiteeteillä (Tikkanen ym. 2010). Olemme käyttäneet lihasaktiivisuusmittauksia mm. arkiliikuntaintervention tehokkuuden todentamisessa istumatyötä tekevillä (Pesola ym. 2012). Kuva 1. Yhdeltä lapselta mitatun reisilihasten aktiivisuuden ja kiihtyvyyden välinen yhteys laboratoriotesteissä (kävely, yhden jalan seisonta, juoksu, sivuttaishyppelyt, yhden jalan hyppelyt) ja päiväkotiaikana strukturoimattomassa leikissä (leikkiminen palikoilla lattiatasossa, istuminen ja laulaminen, vauhdikas sisäleikki, leikkiminen hiekkalaatikolla, ulkoleikki). Vaaka akselin kiihtyvyys tarkoittaa kehoon kohdistuvien iskujen voimakkuutta mitatuissa tilanteissa ja pysty akselin lihasaktiivisuudet etu ja takareisien keskiarvoa. Tulokset Maria Mikkosen biomekaniikan kandidaatintutkielmasta. EMG vaatetutkimuksia: Finni T, Haakana P, Pesola AJ, Pullinen T. Exercise for fitness does not decrease the muscular inactivity time during normal daily life. Scand J Med Sci Sport 2012, Mar 15. doi: /j x. Finni T, Hu M, Kettunen P, Vilavuo T, Cheng S. Measurement of EMG activity with textile electrodes embedded into clothing. Physiol Meas 2007, 28:

50 Finni T, Sääkslahti A, Laukkanen A, Pesola A, Sipilä S. A family based tailored counselling to increase nonexercise physical activity in adults with a sedentary job and physical activity in their young children: Design and methods of a year long randomized controlled trial. BMC Public Health 2011, 11:944. Juutinen Finni T. Lihas lepää pääosan päivää liikkuvallakin. Liikunta ja Tiede 2010, 47, 4(10): Kuula A S. Energy expenditure and muscle activity in non exercise activity among elderly. Biomekaniikan pro gradu tutkielma, Liikuntabiologian laitos, Jyväskylän yliopisto, Mikkola S. Comparison of acceleration and EMG signals in quantifying physical activity. Biomekaniikan pro gradu tutkielma, Liikuntabiologian laitos, Jyväskylän yliopisto, Mikkonen M. EMG shortsit, kiihtyvyysmittari ja observointi päiväkoti ikäisen lapsen fyysisen aktiivisuuden arvioinnissa. Kandidaatintutkielma, Liikuntabiologian laitos, Jyväskylän yliopisto, Pesola A, Laukkanen A, Haakana P, Havu M, Sipilä S, Sääkslahti S, Finni T. Yksilöllisellä neuvonnalla saadaan vähennettyä istumatyöntekijöiden lihasten inaktiivisuutta. Liikuntalääketieteen päivät , Helsinki, Finland. Pesola A. Inactivity is an independent health risk: objectively measured muscle activity and inactivity during normal daily life of ordinary people. Liikuntafysiologian pro gradu tutkielma, Liikuntabiologian laitos, Jyväskylän yliopisto, Tikkanen O, Haakana P, Kärkkäinen S, Kallinen M, Pullinen T, Finni T. Thigh muscle EMG, heart rate and accelerometer as estimators of energy consumption during treadmill walking and running. Käsikirjoitus valmisteilla. Abstrakti esitetty Liikuntalääketieteen päivillä Tikkanen O, Hu M, Vilavuo T, Tolvanen P, Cheng S, Finni T. Ventilatory threshold during incremental running can be estimated using EMG shorts. Physiol Meas 2012, 33:

51 LIIKUNTALÄÄKETIEDETTÄ ERIKOISTUVILLE LÄÄKÄREILLE Heikki Tikkanen 51

52 TYÖPAJA TERVEYDENHUOLLON JA LIIKUNNAN AMMATTILAISILLE MITEN RAKENNETAAN SYDÄNPOTILAAN LIIKUNTAOHJELMA? Arto Hautala, Kitty Seppälä, Eeva Leena Ylimäki 52

53 SYDÄNPERÄISET ÄKKIKUOLEMAT LIIKUNNASSA JA URHEILUSSA TAVALLISIMMAT SYYT JA VOI DAANKO ÄKKIKUOLEMIA EHKÄISTÄ? Hannu Parikka 53

54 YHTEISTYÖSSÄ MUKANA DJO Nordic AB FysioLine HealthVisor Oy HUR Labs Oy Kir Fix Oy Kuntoväline Oy Medical Tech Oy Suomen Sydänliitto ry PÄIVIEN MATERIAALISALKKU OSOITTEESSA 54

LIIKKUJAA KIUSAAVAT RYTMIHÄIRIÖT MITEN NIIHIN TULEE SUHTAUTUA? Mika Lehto, LKT HYKS Kardiologian klinikka

LIIKKUJAA KIUSAAVAT RYTMIHÄIRIÖT MITEN NIIHIN TULEE SUHTAUTUA? Mika Lehto, LKT HYKS Kardiologian klinikka LIIKKUJAA KIUSAAVAT RYTMIHÄIRIÖT MITEN NIIHIN TULEE SUHTAUTUA? Mika Lehto, LKT HYKS Kardiologian klinikka Urheilijan rytmihäiriöt Urheilu lisää Hyvänlaatuista harvalyöntisyyttä ja johtumishäiriöitä Eteisvärinää

Lisätiedot

Sydän pelissä sykevariaation käyttö valmennuksessa

Sydän pelissä sykevariaation käyttö valmennuksessa Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU Jyväskylä Sydän pelissä sykevariaation käyttö valmennuksessa Esa Hynynen, KIHU Liikuntalääketieteen päivät, Helsinki, 6.11.2012 www.kihu.fi Harjoittelun optimointi

Lisätiedot

Palautumista seurataan myös urheilussa

Palautumista seurataan myös urheilussa Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU Jyväskylä Palautumista seurataan myös urheilussa Esa Hynynen, KIHU Firstbeatin Stressipäivä, Jyväskylä, 15.5.2012 www.kihu.fi Yleistä rasituksesta ja palautumisesta

Lisätiedot

Fyysisen aktiivisuuden arviointi EMG-vaatteilla. Taija Juutinen Finni Neuromusuclar Research Center Liikuntabiologian laitos Jyväskylän yliopisto

Fyysisen aktiivisuuden arviointi EMG-vaatteilla. Taija Juutinen Finni Neuromusuclar Research Center Liikuntabiologian laitos Jyväskylän yliopisto Fyysisen aktiivisuuden arviointi EMG-vaatteilla Taija Juutinen Finni Neuromusuclar Research Center Liikuntabiologian laitos Jyväskylän yliopisto Tarkkuus Fyysisen aktiivisuuden mittaamisesta Room calorimetry

Lisätiedot

SISÄLTÖ UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS

SISÄLTÖ UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS Sydänfysioterapeuttien koulutuspäivät Jyväskylä, K-S keskussairaala 27. Arto Hautala Dosentti, yliopistotutkija Oulun yliopisto

Lisätiedot

URHEILULÄÄKETIEDE 2017 URHEILIJAN SYDÄN KLO

URHEILULÄÄKETIEDE 2017 URHEILIJAN SYDÄN KLO URHEILULÄÄKETIEDE 2017 URHEILIJAN SYDÄN 31.3.2017 KLO 17.00 18.00 URHEILIJOIDEN RYTMIHÄIRIÖT HANNU PARIKKA RYTMIHÄIRIÖT URHEILUSSA Sähköinen sydänsairaus Rakenteellinen sydänsairaus Rasitus SVT/WPW LQT

Lisätiedot

Rytmin seuranta fysioterapiassa. Leena Meinilä 2016

Rytmin seuranta fysioterapiassa. Leena Meinilä 2016 Rytmin seuranta fysioterapiassa Leena Meinilä 2016 mitä seurataan: syketaajuus, lepoharjoitussyke- maksimi-palautuminen, rytmihäiriöt miksi? sopiva harjoitussyke, mahdollisten rasitukseen liittyvien rytmihäiriöiden

Lisätiedot

Ylikuormitus ja alipalautuminen testaus ja toteaminen. Tampereen Urheilulääkäriasema

Ylikuormitus ja alipalautuminen testaus ja toteaminen. Tampereen Urheilulääkäriasema Ylikuormitus ja alipalautuminen testaus ja toteaminen Terve Urheilija iltaseminaari 20.11.2013 UKK-instituutti Piia Kaikkonen, LitM, testauspäällikkö, Tampereen Urheilulääkäriasema Liikaa, liian vähän

Lisätiedot

Nuoren urheilijan ylikuormittumisen toteaminen ja hoito lääkärin näkökulmasta

Nuoren urheilijan ylikuormittumisen toteaminen ja hoito lääkärin näkökulmasta Nuoren urheilijan ylikuormittumisen toteaminen ja hoito lääkärin näkökulmasta Lauri Alanko LT, Liikuntalääketieteen erikoislääkäri 20.3.15 Liikuntalääketieteen erikoislääkäri Fc Honka, HIFK A-juniorit,

Lisätiedot

TYÖPAJA 3: Miten rakennetaan sydänpotilaan liikuntaohjelma?

TYÖPAJA 3: Miten rakennetaan sydänpotilaan liikuntaohjelma? TYÖPAJA 3: Miten rakennetaan sydänpotilaan liikuntaohjelma? Arto Hautala Laboratoriopäällikkö, Dosentti Liikuntalääketieteen tutkimusyksikkö Verve Research Oulu Sisältö 1. Liikunnasta elämäntapa 2. Turvallista

Lisätiedot

Miten tulkitsen urheilijan EKG:ta. Hannu Parikka

Miten tulkitsen urheilijan EKG:ta. Hannu Parikka Miten tulkitsen urheilijan EKG:ta Hannu Parikka EKG:n tulkinta EKG: HP 7.11.2015 2 URHEILU: SYDÄMEN SÄHKÖISET JA RAKENTEELLISET MUUTOKSET Adaptaatio kovaan rasitukseen urheilijansydän Ikä Koko Sukupuoli

Lisätiedot

Harjoittelun optimointi palautumisanalyysin avulla

Harjoittelun optimointi palautumisanalyysin avulla Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU Jyväskylä Harjoittelun optimointi palautumisanalyysin avulla Heikki Ruskon juhlaseminaari 15.5.2007 Sykettä työhön ja urheiluun Esa Hynynen, KIHU www.kihu.fi

Lisätiedot

EKG-LÖYDÖKSET HÄLYTYSKELLOT SOIMAAN! TÄRKEÄT EKG-LÖYDÖKSET

EKG-LÖYDÖKSET HÄLYTYSKELLOT SOIMAAN! TÄRKEÄT EKG-LÖYDÖKSET EKGLÖYDÖKSET HÄLYTYSKELLOT SOIMAAN! Marja Hedman, LT, Dos Kardiologi KYS/ Kuvantamiskeskus Kliinisen fysiologian hoitajien koulutuspäivät 21.22.5.2015, Valamon luostari TÄRKEÄT EKGLÖYDÖKSET 1. Hidaslyöntisyys

Lisätiedot

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU Jyväskylä. Nopeuskestävyys. Ari Nummela VAT, Tanhuvaaran urheiluopisto 8.10.2012. www.kihu.

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU Jyväskylä. Nopeuskestävyys. Ari Nummela VAT, Tanhuvaaran urheiluopisto 8.10.2012. www.kihu. Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU Jyväskylä Nopeuskestävyys Ari Nummela VAT, Tanhuvaaran urheiluopisto 8.10.2012 www.kihu.fi Nopeuskestävyys AerK AnK VO 2 max Peruskestävyys Vauhtikestävyys

Lisätiedot

Mitä tiedämme suomalaislasten liikkumisesta tutkimustulosten perusteella?

Mitä tiedämme suomalaislasten liikkumisesta tutkimustulosten perusteella? Mitä tiedämme suomalaislasten liikkumisesta tutkimustulosten perusteella? Koonneet: Arja Sääkslahti, Anne Soini, Anette Mehtälä, Arto Laukkanen ja Susanna Iivonen Jyväskylän yliopisto Lähteenä käytetyt

Lisätiedot

MART testi tulokset ja kuvaus. Ari Nummela Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus - KIHU Kuntotestauspäivät Jyväskylä 20.3.2014

MART testi tulokset ja kuvaus. Ari Nummela Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus - KIHU Kuntotestauspäivät Jyväskylä 20.3.2014 MART testi tulokset ja kuvaus Ari Nummela Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus - KIHU Kuntotestauspäivät Jyväskylä 20.3.2014 MART historiaa MART testin kehittäminen alkoi 1987, kun kestävyysvalmentajat

Lisätiedot

Harjoitustasojen määrittäminen ja palaute spiroergometriatestin perusteella

Harjoitustasojen määrittäminen ja palaute spiroergometriatestin perusteella Harjoitustasojen määrittäminen ja palaute spiroergometriatestin perusteella Jyrki Aho LitM, liikuntafysiologi Miksi harjoitustasoja pitäisi määrittää? VO 2max / VO 2peak tai P max ovat useimmin käytettyjä

Lisätiedot

LIIKUNNALLINEN SYDÄNKUNTOUTUS NÄKÖKULMIA KUSTANNUSVAIKUTTAVUUTEEN JA KÄYTÄNNÖN TOTEUTUKSEEN

LIIKUNNALLINEN SYDÄNKUNTOUTUS NÄKÖKULMIA KUSTANNUSVAIKUTTAVUUTEEN JA KÄYTÄNNÖN TOTEUTUKSEEN LIIKUNNALLINEN SYDÄNKUNTOUTUS NÄKÖKULMIA KUSTANNUSVAIKUTTAVUUTEEN JA KÄYTÄNNÖN TOTEUTUKSEEN Arto Hautala, FT, THM, ft, Dosentti Tutkimus- ja koulutusjohtaja HUR arto.hautala@hur.fi Konenäön ja signaalianalyysin

Lisätiedot

Jari Salmi kuntotestaaja, valmentaja Varalan Urheiluopisto, hyvinvointipalvelut

Jari Salmi kuntotestaaja, valmentaja Varalan Urheiluopisto, hyvinvointipalvelut Jari Salmi kuntotestaaja, valmentaja Varalan Urheiluopisto, hyvinvointipalvelut jari.salmi@varala.fi Kestävyysharjoittelun perusteet milloin tarvitaan kuntotestausta? Kestävyyskunto Tarkoittaa hengitys-

Lisätiedot

RASITUSKOKEEN TULKINTA Kliinikon näkökulma. Kai Kiilavuori LKT, kardiologi HYKS, Jorvin sairaala

RASITUSKOKEEN TULKINTA Kliinikon näkökulma. Kai Kiilavuori LKT, kardiologi HYKS, Jorvin sairaala RASITUSKOKEEN TULKINTA Kliinikon näkökulma Kai Kiilavuori LKT, kardiologi HYKS, Jorvin sairaala Sidonnaisuudet Ei aiheeseen liittyviä sidonnaisuuksia Tutkimusrahoitus Novartis Luennoitsija Sanofi-Aventis,

Lisätiedot

Aloittelevan kuntoilijan valmennus

Aloittelevan kuntoilijan valmennus Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU Jyväskylä Aloittelevan kuntoilijan valmennus Ville Vesterinen, LitM SUL juoksukoulukoulutus Jyväskylä 24.1.2013 www.kihu.fi Kehityksen kulmakivet Harjoittelu

Lisätiedot

HYVINVOINTIANALYYSI TULOSTEN LUOTETTAVUUDEN ARVIOINTI

HYVINVOINTIANALYYSI TULOSTEN LUOTETTAVUUDEN ARVIOINTI HYVINVOINTIANALYYSI TULOSTEN LUOTETTAVUUDEN ARVIOINTI TULOSTEN LUOTETTAVUUTEEN VAIKUTTAVAT Leposyke Alkoholi Maksimisyke Sairaudet Lääkitys Puuttuva syketieto LEPOSYKE VAIKUTTAA PALAUTUMISEN MÄÄRÄÄN Mittausjakso

Lisätiedot

LIHASHUOLTO URHEILIJAN OMAT TOIMENPITEET: - tasapainoinen elämänrytmi. Ø päiväjärjestys uni / valvominen, ruokailuajat

LIHASHUOLTO URHEILIJAN OMAT TOIMENPITEET: - tasapainoinen elämänrytmi. Ø päiväjärjestys uni / valvominen, ruokailuajat LIHASHUOLTO Lihashuolto tarkoittaa joukkoa toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on valmistaa urheilijaa suoritukseen ja edistää palautumista harjoituksesta tai kilpailusta. Palautumisella tarkoitetaan fyysisen

Lisätiedot

Tietoisuustaidot uusi keino hyvinvoinnin ja fyysisen aktiivisuuden edistämiseksi

Tietoisuustaidot uusi keino hyvinvoinnin ja fyysisen aktiivisuuden edistämiseksi Tietoisuustaidot uusi keino hyvinvoinnin ja fyysisen aktiivisuuden edistämiseksi Kangasniemi Anu 1,2,3 1 LIKES - tutkimuskeskus, Jyväskylä ; 2 Lääkärikeskus Dextra, Jyväskylä; 3 Liikunta- ja hyvinvointiakatemia

Lisätiedot

Ennaltaehkäisevää urheilulääketiedettä

Ennaltaehkäisevää urheilulääketiedettä Ennaltaehkäisevää urheilulääketiedettä Harri Hakkarainen LL, LitM Urheilulääkäri / - valmentaja Suomen vahvuuksia Ortopedinen osaaminen huippua Onko syynä vammojen suuri määrä Tieto vammojen kuntoutuksesta

Lisätiedot

Stressinmittauksen tulkintamalli. -Mitä tulokset kertovat kuormitusriskistä?

Stressinmittauksen tulkintamalli. -Mitä tulokset kertovat kuormitusriskistä? Stressinmittauksen tulkintamalli -Mitä tulokset kertovat kuormitusriskistä? Ttm Jaakko Kotisaari Jyväskylä 20.5. 2008 Kuormittuneisuuden arvioinnin haasteet Onko palautumista riittävästi? Mikä on sopiva

Lisätiedot

Case Kiireinen äiti. Hyvinvointianalyysi Raportit

Case Kiireinen äiti. Hyvinvointianalyysi Raportit Case Kiireinen äiti Hyvinvointianalyysi Raportit HYVINVOINTIANALYYSI Henkilö: Case Kiireinen äiti Ikä 47 Pituus (cm) 170 Paino (kg) 62 Painoindeksi 21.5 Aktiivisuusluokka Leposyke Maksimisyke 6.0 (Hyvä)

Lisätiedot

Nuorten ja naisten jääkiekon teknisten suoritusten ja. määrittäminen. Kilpa- ja huippu-urheilun. Jyväskylä. www.kihu.fi.

Nuorten ja naisten jääkiekon teknisten suoritusten ja. määrittäminen. Kilpa- ja huippu-urheilun. Jyväskylä. www.kihu.fi. Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU Jyväskylä Nuorten ja naisten jääkiekon teknisten suoritusten ja kuormittavuuden määrittäminen pelianalyysien avulla Henri Lehto Projektiassistentti, KIHU Mika

Lisätiedot

suhteessa suosituksiin?

suhteessa suosituksiin? Nuori Suomi liikunnasta syrjäytyneet asiantuntijaryhmä tij - työkokous k 1.12.200912 2009 Vantaa Miten lapset ja nuoret liikkuvat suhteessa suosituksiin? Tuija Tammelin tutkimusjohtaja LIKES-tutkimuskeskus

Lisätiedot

Sydän ja ajokyky. Dosentti, kardiologi Pekka Porela TYKS:n alueellinen koulutuspäivä

Sydän ja ajokyky. Dosentti, kardiologi Pekka Porela TYKS:n alueellinen koulutuspäivä Sydän ja ajokyky Dosentti, kardiologi Pekka Porela TYKS:n alueellinen koulutuspäivä 29.3.2017 Sidonnaisuudet Työnantajan määräämä koulutus Boston scientific Medtronic finland St Jude Medical Sydän Ihmisen

Lisätiedot

Nuoren niska-hartiakipu

Nuoren niska-hartiakipu Nuoren niska-hartiakipu Jari Arokoski, prof. fysiatrian erikoislääkäri HYKS fysiatrian klinikka / Helsingin yliopisto Esityksen sisältö Epidemiologiaa Niskahartiakäsite Etiologia Nuoren niska-hartiakipuun

Lisätiedot

Biohakkerointi terveyden ja suorituskyvyn optimointia

Biohakkerointi terveyden ja suorituskyvyn optimointia Biohakkerointi terveyden ja suorituskyvyn optimointia Liikuntalääketieteenpäivät 5.11.2015 Ville Vesterinen, LitM Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Mitä biohakkerointi on? Biohakkerointi ymmärretään

Lisätiedot

Kuinka ohjeistaa sydänpotilaan liikuntaa

Kuinka ohjeistaa sydänpotilaan liikuntaa Kuinka ohjeistaa sydänpotilaan liikuntaa Mikko Tulppo, Dos, FT, LitM Verve, Oulu, Finland Oulun Yliopisto, Oulu, Finland Ennenaikaisten kuolemien Syyt USA:ssa (vuosittain) Sydänperäinen äkkikuolema 300.000

Lisätiedot

Sovitut seuranta-ajat

Sovitut seuranta-ajat KUNTOKIRJA Sovitut seuranta-ajat Pvm/ klo paikka Huomioitavaa/ sovitut asiat Henkilötiedot Nimi: Osoite: Puhelin: Yhteystietoja Lääkäri KYS Puhelin Sairaanhoitaja, Sydänpoliklinikka Puhelin Fysioterapeutti

Lisätiedot

Lasten fyysinen aktiivisuus

Lasten fyysinen aktiivisuus Lasten fyysinen aktiivisuus - tutkimustaustoja kehittämistyölle Arto Laukkanen Koonneet: Arja Sääkslahti, Anne Soini, Anette Mehtälä, Arto Laukkanen ja Susanna Iivonen Jyväskylän yliopisto Lähteenä käytetyt

Lisätiedot

Fysiologiset signaalit ylikuormituksen varhaisessa tunnistamisessa. Harri Lindholm erikoislääkäri Työterveyslaitos

Fysiologiset signaalit ylikuormituksen varhaisessa tunnistamisessa. Harri Lindholm erikoislääkäri Työterveyslaitos Fysiologiset signaalit ylikuormituksen varhaisessa tunnistamisessa Harri Lindholm erikoislääkäri Työterveyslaitos Stressin merkitys terveydelle Työelämän fysiologiset stressitekijät Aikapaine Työn vaatimukset

Lisätiedot

Urheilijan ylirasitustila

Urheilijan ylirasitustila Urheilijan ylirasitustila Aleksi Kallioniemi Liikuntalääketieteen erikoislääkäri Lääkärikeskus Aava Helsingin Urheilulääkäriasema Ylirasitustilaan ei ole olemassa varsinaista hoitoa, joten järkevintä on

Lisätiedot

Liikunta lasten ja nuorten terveyden edistäjänä

Liikunta lasten ja nuorten terveyden edistäjänä Liikunta lasten ja nuorten terveyden edistäjänä V Valtakunnallinen kansanterveyspäivä 15.1.2009 Helsinki Tuija Tammelin Erikoistutkija, FT, LitM Työterveyslaitos, Oulu Lasten ja nuorten fyysinen aktiivisuus,

Lisätiedot

Suunnistajan fyysisen kunnon testaus kokemuksia ja havaintoja 30 vuoden ajalta. Turun Seudun Urheiluakatemia Turku 1.2.2015

Suunnistajan fyysisen kunnon testaus kokemuksia ja havaintoja 30 vuoden ajalta. Turun Seudun Urheiluakatemia Turku 1.2.2015 Suunnistajan fyysisen kunnon testaus kokemuksia ja havaintoja vuoden ajalta Turun Seudun Urheiluakatemia Turku.. Jukka Kapanen Liikuntatieteen maisteri Jyväskylän yliopistosta 9 Testauspäällikkönä Oulun

Lisätiedot

Fysioterapeutti Petri Jalava

Fysioterapeutti Petri Jalava Fysioterapeutti Petri Jalava Urheilijan lihashuolto Pyritään ennaltaehkäisemään urheiluvammoja Saadaan enemmän tehoja irti elimistöstä ja tekniikka paremmaksi Mahdollistetaan urheilijan nousujohteinen

Lisätiedot

Istuminen ja terveys. Prof. Taija Juutinen Liikuntabiologian laitos

Istuminen ja terveys. Prof. Taija Juutinen Liikuntabiologian laitos Istuminen ja terveys Prof. Taija Juutinen Liikuntabiologian laitos Nykyajanjalanjäljet Painekartta istuessamme Bogieet al. 2008 Tilastoja Keskimäärin ihmiset istuvat ~7-11 h/päivä (Matthews et al 2008)

Lisätiedot

AIVOTÄRÄHDYS & URHEILU MUUTTAAKO TUORE KANSAINVÄLINEN KONSENSUSLAUSUMA KÄYTÄNTÖJÄ? Matti Vartiainen

AIVOTÄRÄHDYS & URHEILU MUUTTAAKO TUORE KANSAINVÄLINEN KONSENSUSLAUSUMA KÄYTÄNTÖJÄ? Matti Vartiainen AIVOTÄRÄHDYS & URHEILU MUUTTAAKO TUORE KANSAINVÄLINEN KONSENSUSLAUSUMA KÄYTÄNTÖJÄ? Matti Vartiainen 10.11.2016 m.vartiainen@kolumbus.fi Agenda Tunnistamisen jälkeinen RTP RTP= Return to play Paluu arkeen,

Lisätiedot

psyykkisen suoritusvireen

psyykkisen suoritusvireen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU Jyväskylä Fysiologisen kuormituksen ja psyykkisen suoritusvireen seuranta taitoluistelussa Tommi Sipari, Ville Vesterinen + Virpi Horttana Huippu-urheilun

Lisätiedot

Case CrossFit-urheilija. Firstbeat Hyvinvointianalyysi

Case CrossFit-urheilija. Firstbeat Hyvinvointianalyysi Case CrossFit-urheilija Firstbeat Hyvinvointianalyysi ALOITUSKYSELYRAPORTTI Profiili Crossfit urheilija Case Kartoituksen alkupäivämäärä 14.07.2014 KYSELYN TULOKSET Liikun mielestäni riittävästi terveyden

Lisätiedot

Liikunnan merkitys ammattiin opiskelussa ja työelämässä

Liikunnan merkitys ammattiin opiskelussa ja työelämässä Hyvinvointia työstä Liikunnan merkitys ammattiin opiskelussa ja työelämässä Mikko Nykänen, tutkija 30.1.2017 2 Työkyky Työkyky on työn kuormitustekijöiden ja vaatimusten sekä ihmisen toimintakyvyn/voimavarojen

Lisätiedot

Hiljaa hyvä tulee. ennätysjahdissa. Ville Vesterinen, LitM Kuntotestauspäivät Pajulahti 23.-24.3.2010

Hiljaa hyvä tulee. ennätysjahdissa. Ville Vesterinen, LitM Kuntotestauspäivät Pajulahti 23.-24.3.2010 Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU Jyväskylä Hiljaa hyvä tulee kuntoilijamaratoonarit ennätysjahdissa Ville Vesterinen, LitM Kuntotestauspäivät Pajulahti 23.-24.3.2010 www.kihu.fi 1 Sisältö

Lisätiedot

Ylikuormitus varusmiespalveluksen 8-viikon peruskoulutuskauden aikana

Ylikuormitus varusmiespalveluksen 8-viikon peruskoulutuskauden aikana Liikuntalääketieteen päivät 10.-11.11.2010, Helsinki Ylikuormitus varusmiespalveluksen 8-viikon peruskoulutuskauden aikana Tanskanen Minna 1, Uusitalo Arja 2, Atalay Mustafa 3, Kyröläinen Heikki 1, Häkkinen

Lisätiedot

ALOITUSSYÖTTÖANALYYSIT LENTOPALLOSSA

ALOITUSSYÖTTÖANALYYSIT LENTOPALLOSSA Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU Jyväskylä ALOITUSSYÖTTÖANALYYSIT LENTOPALLOSSA Mikko Häyrinen Joukkueurheilun kehittäjä, KIHU Pertti Honkanen Valmentaja, Suomen Lentopalloliitto www.kihu.fi

Lisätiedot

Firstbeatin Hyvinvointianalyysi

Firstbeatin Hyvinvointianalyysi Firstbeatin Hyvinvointianalyysi Tuottaa ymmärrettäviä ja yksilöllisiä raportteja, jotka mitattava henkilö saa mukaansa palautetilaisuudessa Erittäin helppo mitattavalle henkilölle vaatii vain sykemittauksen

Lisätiedot

Firstbeat Hyvinvointianalyysi

Firstbeat Hyvinvointianalyysi Firstbeat Hyvinvointianalyysi FIRSTBEAT TECHNOLOGIESOY SYKETEKNOLOGIAA TERVEYDEN EDISTÄMISEEN JA SUORITUSKYVYN OPTIMOINTIIN Juuret fysiologisessa tutkimuksessa Perustettu Jyväskylässä vuonna 2002 Yli 15

Lisätiedot

Sydän- ja verisuoni sairaudet. Tehnyt:Juhana, Sampsa, Unna, Sanni,

Sydän- ja verisuoni sairaudet. Tehnyt:Juhana, Sampsa, Unna, Sanni, Sydän- ja verisuoni sairaudet Tehnyt:Juhana, Sampsa, Unna, Sanni, - Yli miljoona suomalaista sairastaa sydän-ja verisuoni sairauksia tai diabetesta. - Näissä sairauksissa on kyse rasva- tai sokeriaineenvaihdunnan

Lisätiedot

Liikuntateknologian mahdollisuudet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Prof Vesa Linnamo

Liikuntateknologian mahdollisuudet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Prof Vesa Linnamo Liikuntateknologian mahdollisuudet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Prof Vesa Linnamo Liikuntateknologian yksikkö, Vuokatti Liikuntabiologian laitos Jyväskylän yliopisto Maisterikoulutus Liikuntateknologia

Lisätiedot

Lasten fyysinen aktiivisuus - tutkimustaustoja kehittämistyölle. Arja Sääkslahti, Anne Soini, Anette Mehtälä, Arto Laukkanen ja Susanna Iivonen

Lasten fyysinen aktiivisuus - tutkimustaustoja kehittämistyölle. Arja Sääkslahti, Anne Soini, Anette Mehtälä, Arto Laukkanen ja Susanna Iivonen Lasten fyysinen aktiivisuus - tutkimustaustoja kehittämistyölle Arja Sääkslahti, Anne Soini, Anette Mehtälä, Arto Laukkanen ja Susanna Iivonen Lähteenä käytetyt tutkimusprojektit: STRIP, [Varhaislapsuudessa

Lisätiedot

FIRSTBEAT SPORTS EXAMPLE REPORTS

FIRSTBEAT SPORTS EXAMPLE REPORTS FIRSTBEAT SPORTS EXAMPLE REPORTS Harjoitusraportti Henkilö: Päivämäärä: Henkilön taustatiedot Ikä Pituus (cm) 24 184 Paino (kg) 79 Leposyke 34 Maksimisyke Aktiivisuusluokka 8 Athlete (Example) John 11.12.212

Lisätiedot

SISÄLTÄÄ PULSSIN TUNNUSTELUN ABC:n TUNNE PULSSISI ESTÄ AIVOINFARKTI

SISÄLTÄÄ PULSSIN TUNNUSTELUN ABC:n TUNNE PULSSISI ESTÄ AIVOINFARKTI SISÄLTÄÄ PULSSIN TUNNUSTELUN ABC:n TUNNE PULSSISI ESTÄ AIVOINFARKTI Tunne pulssisi Estä aivoinfarkti Tiedätkö, lyökö sydämesi, kuten sen pitää? Onko sydämen syke säännöllinen vai epäsäännöllinen? Epäsäännöllinen

Lisätiedot

Liikuntalääketiede suunnannäyttäjänä. Liikuntalääketieteen päivät 9. 10.11.2011 Biomedicum Helsinki

Liikuntalääketiede suunnannäyttäjänä. Liikuntalääketieteen päivät 9. 10.11.2011 Biomedicum Helsinki Liikuntalääketiede suunnannäyttäjänä Liikuntalääketieteen päivät 9. 10.11.2011 Biomedicum Helsinki Keskiviikko 9.11.2011 9:30 Ilmoittautuminen ja kahvi 9:45 Tervetuloa Liikuntayksikön johtaja Harri Syväsalmi,

Lisätiedot

ESTÄ AIVOINFARKTI YLEINEN JA YLEISTYVÄ ETEISVÄRINÄ. Tunne pulssisi

ESTÄ AIVOINFARKTI YLEINEN JA YLEISTYVÄ ETEISVÄRINÄ. Tunne pulssisi Ammattilaisille Tunne pulssisi ESTÄ AIVOINFARKTI Eteisvärinä on iäkkäillä yleinen, vointia heikentävä ja terveyttä uhkaava rytmihäiriö, jonka vakavin seuraus on aivoinfarkti. Epäsäännöllinen syke on eteisvärinän

Lisätiedot

Liikunnan terveyshyödyt ja liikkumattomuuden terveyshaitat. Tommi Vasankari UKK-instituutti

Liikunnan terveyshyödyt ja liikkumattomuuden terveyshaitat. Tommi Vasankari UKK-instituutti Liikunnan terveyshyödyt ja liikkumattomuuden terveyshaitat Tommi Vasankari UKK-instituutti Sisältö Liikkumattomuuskäsite laajenee Väestötulokset objektiivisen fyysisen aktiivisuuden mittauksesta Liikkumattomuuden

Lisätiedot

Testaus- ja kuntotutkimusasema TesKu www.tesku.fi tesku@tesku.fi

Testaus- ja kuntotutkimusasema TesKu www.tesku.fi tesku@tesku.fi Testaus- ja kuntotutkimusasema TesKu www.tesku.fi tesku@tesku.fi Valviran toimiluvalla ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon liikunnallisesti suuntautunut fyysisen kunnon testausta, liikunnallista koulutusta,

Lisätiedot

KUORMITTUMINEN JA PALAUTUMINEN PALLOILULAJEISSA (kori-, lento- ja jalkapallo)

KUORMITTUMINEN JA PALAUTUMINEN PALLOILULAJEISSA (kori-, lento- ja jalkapallo) Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU Jyväskylä KUORMITTUMINEN JA PALAUTUMINEN PALLOILULAJEISSA (kori-, lento- ja jalkapallo) Mikko Häyrinen Joukkueurheilun kehittäjä, KIHU www.kihu.fi TAUSTAA

Lisätiedot

Selkäkipupotilaan diagnostinen selvittely. Jaro Karppinen, professori, OY

Selkäkipupotilaan diagnostinen selvittely. Jaro Karppinen, professori, OY Selkäkipupotilaan diagnostinen selvittely Jaro Karppinen, professori, OY Mistä selkäkipu johtuu? Vakava tai spesifi Vakava tauti Spesifinen tauti välilevytyrä spondylartropatiat traumat ym. Epäspesifi

Lisätiedot

Fyysinen kunto. Terveystieto. Anne Partala

Fyysinen kunto. Terveystieto. Anne Partala Fyysinen kunto Terveystieto Anne Partala Miksi liikuntaa? Keho voi hyvin Aivot voivat hyvin Mieliala pysyy hyvänä Keho ja mieli tasapainottuu Liikunta tuo tyydytystä Yksi hyvinvoinnin peruspilari Ihminen

Lisätiedot

Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa

Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa Jyrki Kettunen Dosentti, ft Arcada Nykytila Liikunta on jäänyt riittämättömäksi keinoksi vaikuttaa terveyden ylläpitämiseen ja monien sairauksien

Lisätiedot

Liikunta sydäninfarktin jälkeen

Liikunta sydäninfarktin jälkeen Liikunta sydäninfarktin jälkeen Tämä opas sisältää yleisiä ohjeita liikuntaan sydäninfarktin jälkeen. Jos olet saanut lääkäriltä tai fysioterapeutilta erityisiä ohjeita, noudata niitä. 1 2 Liikunta edistää

Lisätiedot

Case: Kuinka myöhäisillan liikunta vaikuttaa yöuneen? Tero Myllymäki LitM, tutkija Liikuntabiologian laitos Jyväskylän yliopisto

Case: Kuinka myöhäisillan liikunta vaikuttaa yöuneen? Tero Myllymäki LitM, tutkija Liikuntabiologian laitos Jyväskylän yliopisto Case: Kuinka myöhäisillan liikunta vaikuttaa yöuneen? Tero Myllymäki LitM, tutkija Liikuntabiologian laitos Jyväskylän yliopisto Firstbeatin stressiseminaari, 20.5.2008 Uni ja palautuminen Unen tehtävät

Lisätiedot

SISÄLTÄÄ PULSSIN TUNNUSTELUN ABC:n

SISÄLTÄÄ PULSSIN TUNNUSTELUN ABC:n SISÄLTÄÄ PULSSIN TUNNUSTELUN ABC:n Tunne pulssisi ESTÄ AIVOINFARKTI Epäsäännöllinen syke voi johtua eteisvärinästä, jonka vakavin seuraus on aivoinfarkti. Eteisvärinän voi havaita itse pulssiaan tunnustelemalla.

Lisätiedot

Paluu merenpinnan tasolle ja valmistautuminen kilpailuun

Paluu merenpinnan tasolle ja valmistautuminen kilpailuun Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU Jyväskylä Paluu merenpinnan tasolle ja valmistautuminen kilpailuun Ari Nummela Vuokatin urheiluopisto 28.6.2012 www.kihu.fi Milloin palata merenpinnan tasolle?

Lisätiedot

Urheilijan nesteytys

Urheilijan nesteytys Urheilijan nesteytys Katja Mjøsund LT, liikuntalääketieteen erikoislääkäri Orto-Lääkärit,, Helsinki Mehiläinen, Helsinki Paavo Nurmi keskus, Turku ADT, Suomen Suunnistusliitto Nesteytysohjeet Ennen suoritusta

Lisätiedot

Sykevälivaihtelu palautumisen arvioinnissa

Sykevälivaihtelu palautumisen arvioinnissa Sykevälivaihtelu palautumisen arvioinnissa Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto, Kuopio 10.11.2015 TtT, Eur.Erg. Susanna Järvelin-Pasanen Sisältö Taustaa Muutokset työelämässä kuormituksen arvioinnista

Lisätiedot

Varhaiskasvatusikäisten lasten liikunta suomalaisten tutkimusten perusteella

Varhaiskasvatusikäisten lasten liikunta suomalaisten tutkimusten perusteella Varhaiskasvatusikäisten lasten liikunta suomalaisten tutkimusten perusteella Koonneet: Arja Sääkslahti, Anne Soini, Anette Mehtälä, Arto Laukkanen ja Susanna Iivonen Jyväskylän yliopisto Katse kolme -vuotiaisiin

Lisätiedot

Miksi kuntoutusta pitää suunnitella?

Miksi kuntoutusta pitää suunnitella? Perusterveydenhuollon kuntoutussuunnitelman perusteet ja kuntoutussuunnitelmaopas Koulutuspäivä 17.9.2010 Miksi kuntoutusta pitää suunnitella? Miia Palo Ylilääkäri, avovastaanottotoiminta, Rovaniemen kaupunki

Lisätiedot

Suosituimmat liikuntalajit Suomessa vuosina 2009 2010 3 18-vuotiaiden harrastajien lukumäärät

Suosituimmat liikuntalajit Suomessa vuosina 2009 2010 3 18-vuotiaiden harrastajien lukumäärät Suosituimmat liikuntalajit Suomessa vuosina 9 1 3 18-vuotiaiden harrastajien lukumäärät Jalkapallo Pyöräily Uinti Juoksulenkkeily Hiihto 217 18 166 149 147 Muutoksia eri lajien harrastajien lukumäärissä

Lisätiedot

Mitä kuuluu nuorten liikkumiselle ja miten liikettä voidaan edistää? Tommi Vasankari UKK-instituutti

Mitä kuuluu nuorten liikkumiselle ja miten liikettä voidaan edistää? Tommi Vasankari UKK-instituutti Mitä kuuluu nuorten liikkumiselle ja miten liikettä voidaan edistää? Tommi Vasankari UKK-instituutti Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys (AVTK) 2009 (THL) 15 64-vuotiaiden suomalaisten

Lisätiedot

The relationship between leisuretime physical activity and work stress with special reference to heart rate variability analyses

The relationship between leisuretime physical activity and work stress with special reference to heart rate variability analyses The relationship between leisuretime physical activity and work stress with special reference to heart rate variability analyses Teisala Tiina, TtM, tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopisto Terveystieteiden

Lisätiedot

Taustatietolomake. Liikuntahistoria v 21-30v 31-40v 41-50v 51-60v 61+ v.

Taustatietolomake. Liikuntahistoria v 21-30v 31-40v 41-50v 51-60v 61+ v. Taustatietolomake Yhteystiedot: Nimi Synt.aika Postiosoite Postinumero ja toimipaikka GSM Puh koti Puhelin työ Sähköposti Liikuntahistoria ❶ Arvioi yleinen liikunnan harjoittelun määrä asteikolla 1-7 (1=

Lisätiedot

Vuoristoharjoittelu: lume- vai hypoksiavaikutus?

Vuoristoharjoittelu: lume- vai hypoksiavaikutus? Vuoristoharjoittelu: lume- vai hypoksiavaikutus? Ilkka Heinonen, Hiihto 5: 46-49, 2011 Vuoristoharjoittelun fysiologiset vaikutukset Vuoristo / hypoksia Anaerobinen kapasiteetti Puskurikapasiteetti Taloudellisuus

Lisätiedot

Nopeuskestävyys nuoresta aikuiseksi. Ari Nummela Jyväskylä 14.5.2014

Nopeuskestävyys nuoresta aikuiseksi. Ari Nummela Jyväskylä 14.5.2014 Nopeuskestävyys nuoresta aikuiseksi Ari Nummela Jyväskylä 14.5.2014 1. Nopeuskestävyys ominaisuutena 2. Nopeuskestävyysharjoittelu lapsilla 3. Nopeuskestävyysharjoittelun ohjelmointi Nopeuskestävyys nuoresta

Lisätiedot

Hyvän kunnon ja tasapainon tärkeys ikääntyvillä henkilöillä. Työfysioterapeutti Kaija Riento-Lindroos 13.3.2012

Hyvän kunnon ja tasapainon tärkeys ikääntyvillä henkilöillä. Työfysioterapeutti Kaija Riento-Lindroos 13.3.2012 Hyvän kunnon ja tasapainon tärkeys ikääntyvillä henkilöillä Työfysioterapeutti Kaija Riento-Lindroos 13.3.2012 1 Lukuisista ikääntymisen myötä tapahtuvista muutoksista huolimatta ikääntyneet ovat terveempiä

Lisätiedot

Hyvinvointianalyysi TESTIRAPORTTI. Essi Salminen

Hyvinvointianalyysi TESTIRAPORTTI. Essi Salminen Hyvinvointianalyysi Essi Salminen ALOITUSKYSELYRAPORTTI Profiili Essi Salminen Kartoituksen alkupäivämäärä 11.10.2015 KYSELYN TULOKSET Liikun mielestäni riittävästi terveyden kannalta. Liikuntani teho

Lisätiedot

FYYSISEN HARJOITTELUN PERUSTEET FHV

FYYSISEN HARJOITTELUN PERUSTEET FHV FYYSISEN HARJOITTELUN PERUSTEET FHV KEHITTYMISEN PERIAATTEITA HARJOITUSÄRSYKE = järjestelmän häirintä Perusvoimaharjoitus lihassoluvaurio ELINJÄRJESTELMÄN REAGOINTI Vaurion korjaus = proteiinisynteesin

Lisätiedot

Case Insinööri. Hyvinvointianalyysi

Case Insinööri. Hyvinvointianalyysi Case Insinööri Hyvinvointianalyysi ALOITUSKYSELYRAPORTTI Profiili Case Insinööri Kartoituksen alkupäivämäärä 03.09.2015 KYSELYN TULOKSET Liikun mielestäni riittävästi terveyden kannalta. Liikuntani teho

Lisätiedot

Mitkä asiat ovat tärkeitä 11 15 vuotiaiden urheilussa?

Mitkä asiat ovat tärkeitä 11 15 vuotiaiden urheilussa? Mitkä asiat ovat tärkeitä 11 15 vuotiaiden urheilussa? Manu Kangaspunta, kehityspäällikkö 11 15 vuotiaiden kilpaurheilun kehittämistyö Urheilijaksi kasvamisen edellytykset Harjoitteleminen, liikkuminen

Lisätiedot

Intervalliharjoittelun seuranta

Intervalliharjoittelun seuranta Intervalliharjoittelun seuranta Runsas määrä muuttuvia tekijöitä tekee intervalliharjoittelun seurannasta vaikeaa. Intervalliharjoitusten teho ylittää usein maksimaalisen aerobisen tehon, jolloin sykemittarista

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn terveysvaikutukset näkyviksi. HEAT-työkalun käyttö. Riikka Kallio 17.4.2013

Kävelyn ja pyöräilyn terveysvaikutukset näkyviksi. HEAT-työkalun käyttö. Riikka Kallio 17.4.2013 Kävelyn ja pyöräilyn terveysvaikutukset näkyviksi HEAT-työkalun käyttö Riikka Kallio 17.4.2013 16.4.2013 Liikunnan terveysvaikutuksista ja liikkumattomuudesta Liikkumattomuus (physical inactivity) on suurin

Lisätiedot

HYVINVOINTIANALYYSI ALKUINFO

HYVINVOINTIANALYYSI ALKUINFO HYVINVOINTIANALYYSI ALKUINFO FIRSTBEAT ON SUORITUSKYVYN JA HYVINVOINNIN EDELLÄKÄVIJÄ Huippu-urheilu Yli 500 huippujoukkuetta käyttää Firstbeatia voittaakseen maailman kilpailluimmilla areenoilla Kuluttajatuotteet

Lisätiedot

Liikuntajärjestöjen rooli terveyden edistämisessä ja lihavuuden ehkäisyssä

Liikuntajärjestöjen rooli terveyden edistämisessä ja lihavuuden ehkäisyssä Liikuntajärjestöjen rooli terveyden edistämisessä ja lihavuuden ehkäisyssä Lihavuus laskuun seminaari 26.10.2012 Jukka Karvinen, Nuori Suomi ry www.nuorisuomi.fi Miksi liikuntaa? Liikkumaan oppiminen on

Lisätiedot

Liikkumattomuuden hinta. Harri Helajärvi, LL vt. erikoislääkäri Paavo Nurmi keskus, Turku

Liikkumattomuuden hinta. Harri Helajärvi, LL vt. erikoislääkäri Paavo Nurmi keskus, Turku Liikkumattomuuden hinta Harri Helajärvi, LL vt. erikoislääkäri Paavo Nurmi keskus, Turku WHO Global Health Report Työn luonteen muuttuminen (USA 1960-2008) Mukailtu Church TS ym. 2011 artikkelista Työhön

Lisätiedot

Muutokset fyysisessä aktiivisuudessa kouluikäisenä ja yhteydet työmarkkinatulemiin aikuisena

Muutokset fyysisessä aktiivisuudessa kouluikäisenä ja yhteydet työmarkkinatulemiin aikuisena Muutokset fyysisessä aktiivisuudessa kouluikäisenä ja yhteydet työmarkkinatulemiin aikuisena Tuija Tammelin, tutkimusjohtaja Jaana Kari, tutkija LIKES-tutkimuskeskus & Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Liikunnan merkitys oppimiselle? Heidi Syväoja, tutkija LIKES tutkimuskeskus, Jyväskylä

Liikunnan merkitys oppimiselle? Heidi Syväoja, tutkija LIKES tutkimuskeskus, Jyväskylä Liikunnan merkitys oppimiselle? Heidi Syväoja, tutkija LIKES tutkimuskeskus, Jyväskylä Elämäntapa on viime vuosikymmenten aikana muuttunut yhä enemmän istuvaksi. Kuva: Josh Schreiber Shalem 2012: www.discover-yourself.com

Lisätiedot

Lapset liikkeelle, mutta miten ihmeessä?

Lapset liikkeelle, mutta miten ihmeessä? Lapset liikkeelle, mutta miten ihmeessä? Aika kultainen -seminaari 24.4.2014 Minna Aittasalo Dos., TtT, ft, erikoistutkija UKK-instituutti minna.aittasalo@uta.fi BHF 2013, suomennettu Owen 2012 Miksi pienten

Lisätiedot

SYKEVÄLIVAIHTELU VALMENNUKSEN VÄLINEENÄ

SYKEVÄLIVAIHTELU VALMENNUKSEN VÄLINEENÄ Urheilulääketiede 2017 SYKEVÄLIVAIHTELU VALMENNUKSEN VÄLINEENÄ TERO MYLLYMÄKI Tutkimusjohtaja Firstbeat Technologies Oy FIRSTBEATIN TAUSTA Firstbeat on johtava sykeanalyytikan tarjoaja. Sykeanalytiikkaa

Lisätiedot

Kova kestävyysharjoittelu milloin ja miten? Timo Vuorimaa, LitT Yliopettaja, Haaga-Helia AMK Vierumäki

Kova kestävyysharjoittelu milloin ja miten? Timo Vuorimaa, LitT Yliopettaja, Haaga-Helia AMK Vierumäki Kova kestävyysharjoittelu milloin ja miten? Timo Vuorimaa, LitT Yliopettaja, Haaga-Helia AMK Vierumäki Väite 1 Ilman kovaa harjoittelua ei voi olla kova kilpailussa Väite 2 Kun jätät harjoituksissa varaa,

Lisätiedot

UKK-terveysseula LIIKKUMISEN TURVALLISUUDEN JA SOPIVUUDEN ARVIOINTIKYSELY. Nimi Sotu Päiväys

UKK-terveysseula LIIKKUMISEN TURVALLISUUDEN JA SOPIVUUDEN ARVIOINTIKYSELY. Nimi Sotu Päiväys UKK-terveysseula LIIKKUMISEN TURVALLISUUDEN JA SOPIVUUDEN ARVIOINTIKYSELY Hyvä vastaaja! Ole hyvä ja lue huolellisesti terveysseulan kysymykset ja vastaa niihin parhaan tietämyksesi mukaan. Nimi Sotu Päiväys

Lisätiedot

Espoon Telinetaiturit ry

Espoon Telinetaiturit ry Voimistelua läpi elämän Espoon Telinetaiturit ry Terveydenhuolto 1.6.2013 Motiivi ProHuippuseura-projektissa identifioidut kehityskohteet Urapolku-seminaari Kisakalliossa (2012) Yleiset havainnot seuran

Lisätiedot

Nuorten juoksijoiden, suunnistajien ja triathlonistien seuranta

Nuorten juoksijoiden, suunnistajien ja triathlonistien seuranta Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU Jyväskylä Nuorten juoksijoiden, suunnistajien ja triathlonistien seuranta 2004-2006 Ari Nummela, LitT IX KESTÄVYYSSEMINAARI Liikuntakeskus Pajulahti 24.-26.11.2006

Lisätiedot

Hyvinvointianalyysi TESTIRAPORTTI. Essi Salminen

Hyvinvointianalyysi TESTIRAPORTTI. Essi Salminen Hyvinvointianalyysi Essi Salminen HYVINVOINTIANALYYSI Reaktion voimakkuus Ikä Henkilö: Essi Salminen Pituus (cm) Paino (kg) Painoindeksi 27 165 63 23.1 Aktiivisuusluokka Leposy Maksimisy 6.0 () 50 193

Lisätiedot

Suunnistajan maalis-huhtikuun harjoittelu

Suunnistajan maalis-huhtikuun harjoittelu harjoitusolosuhteet 4.3.2013 Suunnistan maalis-huhtikuun harjoittelu Janne Salmi Laitilan AV-päivä 2.3.2013 Kokonaisuus ratkaisee! FYYSIS- MOTORINEN HARJOITTELU VALMENTAJA PSYYKE AKTIIVINEN PALAUTUMINEN

Lisätiedot

Korkeanpaikan harjoittelu

Korkeanpaikan harjoittelu Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU Jyväskylä Korkeanpaikan harjoittelu Ari Nummela, LitT Jyväskylän yliopisto / liikuntabiologia LBIA028 Lajianalyysit eri urheilulajeissa ja urheiluvalmennuksen

Lisätiedot

KOGNITIIVINEN KUNTOUTUS

KOGNITIIVINEN KUNTOUTUS KOGNITIIVINEN KUNTOUTUS Psykologi Nina Näyhä Osastonhoitaja Marja Nordling Psykiatrinen kuntoutumisosasto T9 Seinäjoen keskussairaala EPSHP 3.10.2007 Kuntoutusfoorumi OSASTO T9 18 kuntoutuspaikkaa selkeästi

Lisätiedot

Kardiomyopatia haastetta fysioterapiaan

Kardiomyopatia haastetta fysioterapiaan Kardiomyopatia haastetta fysioterapiaan Merja Perhonen LT, liikuntalääketiet. erikoislääkäri CorusFit Oy Määritelmät Kardiomyopatiat ovat sairauksia, joissa rakenteen ja toiminnan ensisijainen poikkeavuus

Lisätiedot