Historiaa. Kainuussa muistisairaiden palvelujen kehittäminen alkoi jo 90 luvun puolivälissä Dementianeuvoja Dementiayhdyshenkilöverkosto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Historiaa. Kainuussa muistisairaiden palvelujen kehittäminen alkoi jo 90 luvun puolivälissä Dementianeuvoja Dementiayhdyshenkilöverkosto"

Transkriptio

1 Kainuu Monipuolinen arki kotona Muistisairaan palvelujen kehittäminen Kainuussa Leskinen Merja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä SenioriKaste/Kainuun toiminnallinen osakokonaisuus projektipäällikkö

2 Historiaa Kainuussa muistisairaiden palvelujen kehittäminen alkoi jo 90 luvun puolivälissä Dementianeuvoja Dementiayhdyshenkilöverkosto Kunnat aluksi (9) Kainuun maakuntakuntayhtymä Kainuun sote (7) 2013 jatkuu edelleen Muistineuvolat 2004 Muistihoitajat 2004 Muistipoliklinikka 2009 Leimallista yhteistyö Kajaanin Palvelutalosäätiö Kainuun Dementia/Muistiyhdistys ry

3 Historiaa (2) Ray:n rahoittamat yhteistyöhankkeet: Dementianeuvoja JäKäLä (jälleen kävisimme lähekkäin) Kunnon Savotta (Kainuun kulkeva muistineuvola) Muistivyyhti MuistiLuotsi STM:n aihetta sivuavat hankkeet Vanhuspoliittinen strategia Iän iloinen Kainuu Ikäihminen toimijana Hyvinvoinnin palvelutarjotin Hyvinvointia ja laatua Ikäihmisten perhehoito Oma sote

4 Vanhuspalveluiden prosessit 1. Kotona asumista tukevat palvelut 2. Ympärivuorokautiset hoivapalvelut 3. Palveluohjaus ja ostopalvelut Ei varsinaista geriatrista osaamiskeskusta Useita geriatreja ja heidän työpanostaan työparina hyödynnetty koko soten alueella

5 Vanhuspalveluiden järjestäminen Perusterveydenhuollon muistipoliklinikka Kokopäiväinen muistihoitaja ja geriatri työparina Yli 70- vuotiaille Ei lähetettä, muistihoitajan kautta Matala kynnys tulla

6 Vanhuspalveluiden järjestäminen Muistineuvolat kunnissa, joissa 1 tai useampi muistihoitaja Geriatrit kiertävät muistineuvoloissa tekemässä lääkärin osuudet ja soten hoivakodeissa Muistihoitajien resurssit vaihtelevat (1 pvä/kk kokopäiväinen) (2)

7 Vanhuspalveluiden järjestäminen (3) Jokaisessa kunnassa ikäihmisten asiakasohjaaja Oma puhelinnumero, josta tavoittaa virkaaikana ja s-postiosoite Melkein kaikissa kunnissa vanhusten päivätoimintaa Vanhusten perhehoito Palveluseteli

8 Vanhuspalveluiden järjestäminen Kotona asuvien muistisairaiden tukena ovat myös Vanhuspalveluiden fysioterapeutit (1 Kajaani- Paltamo 1 Suomussalmi- Hyrynsalmi-Ristijärvi ja 1 Kuhmo-Sotkamo) Kotihoito ja tehostettu kotihoito Jos tarvitaan vaativampia hoitotoimenpiteitä (i.v hoidot) (4)

9 Vanhuspalveluiden järjestäminen Muut palvelut Ateriapalvelu Omaishoidon tuki Kuljetuspalvelut Turvapuhelinpalvelut SAS- toiminta Veteraaniasiat Ympärivuorokautiset hoivapalvelut (5)

10 Kainuun toiminnallinen osakokonaisuus - tie sydämeen askelmerkkien kautta 1. Muistisairaan ja hänen omaisensa toimintakyvyn ja elämänlaadun parantaminen sekä kotona asumisen tukeminen 2. Muistisairaan asiakaslähtöisen ja organisaatiorajat ylittävän hoito- ja palveluketjun kehittäminen 3. Asiakaslähtöisen ja verkostomaisen johtamisen kehittäminen 4. Aivoterveyden edistäminen 5. Vanhustyötä tekevien kuntoutusosaamisen vahvistaminen Kotona asumisen tukeminen Ikääntyvän arjen sisältöjen monipuolistaminen Kuntouttavan toiminnan ja siihen liittyvän osaamisen kehittäminen Varhaista tukea ja muistikuntoutusta edistämällä Toimintatapoja ja palvelurakennetta muuttamalla Asiakaslähtöinen työskentelytapa ja asenne tuomalla organisaatioon sekä järjestelmään Toimintatapoja kehittämällä Koulutuksella Teknologian mahdollisuuksia kartoittamalla Muistisairauksien hoito- ja kuntoutusketju yhteistyöllä saumattomaksi, eri toimijoiden roolit, vastuut ja työnkuvat selkeiksi, muistihoitajille kompetenssiprofiilit, muistikoordinaattoritoiminnasta malli, työparityöskentely ja etäkonsultaatio toimiviksi, vertaistukitoiminta tarpeita vastaavaksi ja osaksi hoito- ja palveluketjua, muistisairaiden ohjaus- ja neuvonta paremmaksi, muistihoitajille työkalupakki, muistisairaiden kuntoutussuunnitelmat käyttöön, Kainuulle oma muistiohjelma, jossa huomio mm. aivoterveyden edistämiseen, teknologia käyttöön muistisairaan ja hänen omaistensa hyväksi

11 Muistisairaan hoito-ja kuntoutusketju Työparityöskentely ja konsultaatiot Toimijoiden työnkuvat, roolit ja vastuut Muistisairaan hoitoja kuntoutusketjun kehittäminen Muistihoitajan ja koordinaattorin kompetenssiprofiilit Saumaton yhteistyö eri toimijoiden välillä Muistisairaan hoitoja kuntoutusketju päivitetään tarpeita vastaavaksi Muistihoitajille tarjotaan osaamiskriteereistä lähtevää koulutusta

12 Muistiohjelma ja aivoterveys Aivoterveyden määritelmä Tiedotusta aivoterveydestä (kansalaiset, Kainuun soten työntekijät) Aivoterveellinen ravitsemus esite ja niihin liittyvät tilaisuudet Aivoterveellinen sote mahdollinen pilotti Blogi, lehdistö, radio, facebook... Kainuun oma muistiohjelman luonnos valmistuu Asenteet muuttuvat ja tieto lisääntyy aivoterveydestä

13 Ikääntyvän kuntouttava toiminta Paikalliset kulttuuri- ja liikuntatoimijat kartoitus, mitä voivat tuottaa ikääntyville Muistihoitajille koulutusta kuntoutussuunnitelmien laadintaan Kuntoutumista edistävä työote koulutusta vanhustyötä tekeville Arjen sisältöä teknologian avulla kotona asuville Muistisairaiden kuntoutussuunnitelmat käyttöön Kuntouttavan toiminnan koulutusta vanhustyötä tekeville

14 Muistisairaan ja hänen omaisensa ohjaus ja neuvonta Muistihoitajille tukea neuvontaa ja ohjaukseen Ensitieto- ja sopeutumistoiminnan kehittäminen Vertaistukitoiminnan kehittäminen tarpeita vastaavaksi yhteistyössä järjestötoimijoiden kanssa Muistihoitajille työkalupakki eli FAQ opiskelutyönä Ensitietotapahtumat päivitetään ja otetaan Kainuun soten omaksi toiminnaksi Tuetaan ja kannustetaan eri toimijoita kurssi- ja/tai avomuotoisen SOPEtoiminnan aloittamiseksi

15 Muistihoitajakysely Lähetetty 23 kpl Vastauksia käytettävissä 7 kpl 4/7 vastaajista toimineet muistihoitajana yli 10 v. Vuorovaikutustaitoja pidettiin yleisesti vahvuutena Osaamista lisää kaivattiin Käytösoireisiin (kohtaaminen, lääkkeetön hoito) Aikaa (työn organisointi) Hoitosuunnitelman tekemiseen (myös alle 65- vuotiaille)

16 Muistihoitajakysely (2) Kehittämistarpeita Muistihoitajan työnkuvan selkiyttäminen Muistikoordinaattorin tehtävän perustaminen Asiakkaiden ohjaus, seuranta, neuvonta ja tuki diagnoosin jälkeen (muistisairaan hoitopolku) Alle 65- vuotiaiden muistisairaiden hoitopolku

17 Muistihoitajatapaaminen Kehittämisideoita: Muistihoitajan muistineuvolapäivien etukäteissuunnittelu ja niistä kiinni pitäminen Muistihoitajan työnkuvan jäsentäminen (kutsut, ajanvaraukset, potilastietojen haku) Geriatrien päivien säännönmukaisuus Yhdenmukaiset seurantakäyntien käytännöt Omais- ja läheiskyselyn kehittäminen Koulutusta mm. sopelomista Asenteisiin vaikuttamista

18 Muistihoitajatapaaminen (2) Työikäisten muistisairauksien varhaiseen havaitsemiseen liittyvät haasteet Tietoa alkoholidementiasta Tietoa ajo- oikeus asioihin liittyen Koulutusta Trail making test (TMT) Ja Montreal Cognitive Assesment (MOCA) sekä Cerad testien tekemiseen

19

20

21 KIITOS! VALOKUVAT: _ne_kysyis_mita_ma_haluun 01/joka-vanhoi-muistaa-sita-tikul-silmaa/

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET OHJEET, SUOSITUKSET, SELVITYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

Elämää muistisairauden kanssa - kuntoutusopas muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen

Elämää muistisairauden kanssa - kuntoutusopas muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen Elämää muistisairauden kanssa - kuntoutusopas muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen Kerro läheisillesi ja ystävillesi muistisairaudesta ja siihen liittyvistä tunteista. Myös ystävät tarvitsevat

Lisätiedot

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Tiivistelmä Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus

Lisätiedot

Etelä-Suomen ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelma Kotona kokonainen elämä 2013-2015. Raportointi lokakuu 2013 1.3. 30.9.2013 väliseltä ajalta

Etelä-Suomen ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelma Kotona kokonainen elämä 2013-2015. Raportointi lokakuu 2013 1.3. 30.9.2013 väliseltä ajalta Etelä-Suomen ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelma Kotona kokonainen elämä 2013-2015 Raportointi lokakuu 2013 1.3. 30.9.2013 väliseltä ajalta 2 Sisällysluettelo 1. Kotona kokonainen elämä... 3 1.1.

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Omaishoitajien jaksamisen tukeminen (AK4) toiminnanohjaajat Sari Tuikkanen ja Marjo Salmi Sisällysluettelo 1 TAUSTAA... 1 2 KOHDE JA

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUJEN PALVELURAKENTEEN MUUTOS LAHDESSA

VANHUSTEN PALVELUJEN PALVELURAKENTEEN MUUTOS LAHDESSA 5.2.2015 VANHUSTEN PALVELUJEN PALVELURAKENTEEN MUUTOS LAHDESSA Asumisen palvelut, mistä uudet innovaatiot? 3.2.2015 Ismo Rautiainen Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen johtaja Lahden kaupunki Sosiaali-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

? Katso. Käsikirjan tueksi koottuja esimerkkejä Ikäpalo-hankkeesta

? Katso. Käsikirjan tueksi koottuja esimerkkejä Ikäpalo-hankkeesta ? Katso Käsikirjan tueksi koottuja esimerkkejä Ikäpalo-hankkeesta MONIMUOTOINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2 Aikuissosiaalityö 3. sektori, vapaaehtoistyö, järjestöt Yksityiset palveluntuottajat Seurakunnat Korjausneuvonta

Lisätiedot

Suun ja hampaiden huollon suun terveyden edistämisen toimintamalli. SUUN TERVEYDEKSI Tieto tukee terveyttä elämän eri vaiheissa

Suun ja hampaiden huollon suun terveyden edistämisen toimintamalli. SUUN TERVEYDEKSI Tieto tukee terveyttä elämän eri vaiheissa SUUN TERVEYDEKSI Tieto tukee terveyttä elämän eri vaiheissa Suun ja hampaiden huollon suun terveyden edistämisen toimintamalli Maija Tytärniemi Suuhygienisti 4.1.-30.9.2010 (1. osa) ja 15.8.-30.9.2011

Lisätiedot

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 6 Fullmäktige BILAGA Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 30.9.2013 Lopullinen versio, jossa huomioitu kuntien lausunnot. Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Julkaisuja 1/2008 Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin Selvitys palveluohjauksen toteuttamismahdollisuuksista vanhustyössä Tampellan, Juhannuskylän ja Kyttälän alueilla

Lisätiedot

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS)

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Terveyserot eivät poistu eivätkä sosiaaliset ongelmat ratkea vain sosiaali- ja terveyspalveluilla tai koulutuspalveluilla, vaan hyvinvointi

Lisätiedot

Toiminnan sisältö. tiedottaminen (terveydenedistäminen,

Toiminnan sisältö. tiedottaminen (terveydenedistäminen, IKÄIHMISTEN ENNALTAEHKÄISEVÄT PALVELUT PALVELU- OHJAUS JA NEUVONTA Vastuualue/ palvelualue Henkilöstö/ muut resurssit Kohderyhmä/ toiminnan laajuus Toiminnan sisältö Toiminnan tavoite Tulevaisuuden näkymät

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET

KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET Hyväksytty perusturvalautakunta 20.5.2015 72 Päivitetty Sijainti http://www.nokiankaupunki.fi/ palvelut/perusturva_ja_terveys/ vanhukset/kotihoito/ 1. NOKIALAISEN

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

Osallistavia menetelmiä ja tukea dementiatyön arkeen

Osallistavia menetelmiä ja tukea dementiatyön arkeen Osallistavia menetelmiä ja tukea dementiatyön arkeen Kuva Kirsi Siirola Riihimäen seudun dementiatyön kehittämisyksikköhankkeen (RIDKE) LOPPURAPORTTI 2007 2008 SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO... 1 1 HANKKEEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KOTOUTTAMIS- OHJELMA 2014 2017

MÄNTSÄLÄN KOTOUTTAMIS- OHJELMA 2014 2017 MÄNTSÄLÄN KOTOUTTAMIS- OHJELMA 2014 2017 KUNNANHALLITUS 3.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 10.3.2014 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Maahanmuuttajat seutukunnassa ja Mäntsälässä... 3 3. Kotouttamistyön käsitteitä...

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 KITTILÄN KUNTA Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 1 SISÄLTÖ 1 TAUSTA 3 1.1 Terveydenhuoltolain velvoitteet 3 1.2 Muut keskeiset valtakunnalliset määräykset ja ohjeet 4 1.3 Organisaatio ja kuntastrategia

Lisätiedot

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Eeva Päivärinta, Riitta Haverinen Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Opas työntekijöille ja palveluista vastaaville Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Oppaan valmistelu- ja kirjoittajaryhmä:

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö. www.liikkeellavoimaavuosiin.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö. www.liikkeellavoimaavuosiin.fi Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö TOIMENPIDEOHJELMAN VERKOSTOTAPAAMINEN Kotona kiikun kaakun (75+) ja Elämää hoivan piirissä (85+) TERVE-SOS tapahtuma 6.5.2015 Markku Holmi,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015. Kristiina Kariniemi-Örmälä Ohjelmapäällikkö Kaste Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015. Kristiina Kariniemi-Örmälä Ohjelmapäällikkö Kaste Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015 Kristiina Kariniemi-Örmälä Ohjelmapäällikkö Kaste Etelä-Suomi Kaste-ohjelmalla uudistetaan sosiaali- ja terveyspolitiikkaa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelman laatiminen akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä

Toimintasuunnitelman laatiminen akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä Toimintasuunnitelman laatiminen akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä Päijät-Hämeen liitto Loppuraportti 3.2.2015 Tiivistelmä: Nykymallin haasteet

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VANHUSPALVELUIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VANHUSPALVELUIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VANHUSPALVELUIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Vanhuspalveluiden saamisen yleiset myöntämisperusteet: 1. Palvelua hakeva on oikeutettu saamaan maksuttoman arvioinnin palvelujen tarpeesta viiveettä,

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

LINJAUKSET MISSIO. Ammattiapteekkistrategia ARVOT VISIO

LINJAUKSET MISSIO. Ammattiapteekkistrategia ARVOT VISIO MISSIO ARVOT Ammattiapteekkistrategia 2012 2020 LINJAUKSET VISIO Esipuhe Johdanto Suomalaista apteekkitoimintaa leimaavat lääkealan ammattitaito ja ammatillisuus. Kaikki apteekkimme ovat ammattiapteekkeja.

Lisätiedot

1 HYVINVOINNIN, TERVEYDEN JA MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN

1 HYVINVOINNIN, TERVEYDEN JA MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN 1 KRISTIINANKAUPUNGIN KAUPUNGIN HYVINVOINTIKERTOMUS 1 HYVINVOINNIN, TERVEYDEN JA MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN Kts. myös Pohjanmaan maakuntaliiton strategia (www.obotnia.fi) Kts. myös Vaasan shp:n järjestämissuunnitelma

Lisätiedot