PARIKKALA-SYVÄORON RAJANYLITYSPAIKAN KEHITTÄMINEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PARIKKALA-SYVÄORON RAJANYLITYSPAIKAN KEHITTÄMINEN"

Transkriptio

1 DEVELOPMENT OF PARIKKALA SYVÄORO BORDER CROSSING PARIKKALA-SYVÄORON RAJANYLITYSPAIKAN KEHITTÄMINEN Kaakkois-Suomi -Venäjä Naapuruusohjelma 1

2 1. HANKETIEDOT Hankkeen nimi: Development of Parikkala Syväoro Border Crossing Kaakkois-Suomi Venäjä Naapuruusohjelmayhteys, toimenpidekokonaisuus 1.1. Toteuttamisaika ja kesto: Hanketunnus: Fimos -tunnus: Hakija/hallinnoija: Parikkalan kunta Partnerit: Hanke oli yhteishanke, joten sillä oli Venäjällä pääpartnerina Lahdenpohjan piiri. Muina partnereina Venäjällä olivat Svetogorskin kaupunki, Leningradin aluehallinnon federaation työvoimaosasto sekä Suomessa Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy ja Savonlinnan Seudun kuntayhtymä. Lisäksi hankkeeseen ja sen rahoitukseen oli sitoutunut 12 yritystä. Päätökset: Parikkalan kunnanhallituksen päätös / 370 ja / 131; Parikkalan kunnanhallituksen päätös Kaakkois-Suomi-Venäjä naapuruusohjelman Interreg- ja Tacis -rahoituksen hakemisesta Parikkala-Syväoro -rajanylityspaikan edelleen kehittämiseen / 258. Kaakkois-Suomi-Venäjä naapuruusohjelman valintakomitean päätös /9 Etelä-Karjalan liiton maakuntahallituksen päätös /134 kansallisen rahoituksen myöntämisestä Etelä-Karjalan liiton maakuntajohtajan päätös Ireg 47/2006, koskien hankkeen EAKR- ja kansallista vastinrahoitusta Sopimus hankkeen Tacis -osion toteuttamisesta 2006/ , , Parikkalan kunta/the European Community, represented by the Commission of the European Communities for and behalf of the government of the Russian Federation ( the Contracting Authority ). Parikkalan kunnanhallituksen päätös Parikkalan rajanylityspaikan kehittämishankkeeseen liittyviä hankeasiakirjoja ja kirjanpitoaineistoa säilytetään Parikkalan kunnassa saakka. 2. HANKKEEN TAUSTA 2.1. Parikkala-Syväoron tilapäinen rajanylityspaikka Parikkala-Syväoro -yksinkertaistettu rajanylityspaikka (rajamerkki II/72, alkuperäinen nimi Suomen puolella Kolmikanta ) on perustettu pöytäkirjalla Venäjän FPS:n johtajan ja Suomen rajavartiolaitoksen päällikön tapaamisessa venäläis-suomalaisen hallitustenvälisen venäläis-suomalaisia valtakunnan rajanylityspaikkoja koskevan sopimuksen kohdan 5 mukaisesti. Ylityspaikka aloitti toimintansa säännöllisin aukioloajoin vuonna Parikkala-Syväoron rajanylityspaikka on tällä hetkellä ainoa tilapäinen rajanylityspaikka, jolla on vakinainen henkilöstö. Se on myös rajanylityksiltään suurin tilapäisistä rajanylityspaikoista Suomen ja Venäjän välillä. 2

3 Parikkalan kunta ja Lahdenpohjan piiri ovat tehneet yhteistyötä Parikkala-Syväoro - rajanylityspaikan liikenteen monipuolistamiseksi ja lisäämiseksi mm päättyneessä Interreg-hankkeessa Parikkalan rajanylityspaikan kehittäminen Saimaa-Laatokka kehityskäytävä puitteissa. Nyt käsillä olevan hankkeen tarkoituksena oli kehittää Parikkalan ja Lahdenpohjan alueiden elinkeinoja monipuolistamalla ja lisäämällä rajanylityspaikan liikennettä vaiheittain parantamalla pienehköjen investointien avulla ylityspaikan sujuvuutta ja infrastruktuuria Parikkala-Syväoron rajanylityspaikan liikenne ja sen profiili Tällä hetkellä ylityspaikan kautta kulkee yksisuuntainen puutavaraliikenne Venäjältä Suomeen. Muuta liikennettä ei sanottavasti ole, koska venäläinen osapuoli tulkitsee ylityspaikkaa koskevaa sopimusta siten, ettei muuta liikennettä voida sallia. Kesällä 2007 Parikkalan kunta ja Lahdenpohjan piiri ovat anoneet lupia niin henkilöautoilla kuin linja-autoilla tapahtuville kotiseutumatkoille, mutta Venäjältä on saatu vastaukseksi, että rajanylityspaikalla ei ole tarpeellista varustusta henkilö- ja linja-autoliikenteen tarkastamiseksi. Suomen rajaviranomaiset ovat tehneet syyskuussa 2005 päätöksen, jonka mukaan Suomen ja Venäjän kansalaiset voivat ylittää rajan Parikkala-Syväorossa voimassa olevalla passilla ja viisumilla. Myöskään kaksisuuntaiselle tavaraliikenteelle Suomen viranomaisten puolesta ei ole esteitä ja sähköinen tuontitullaus voidaan ottaa tarvittaessa käyttöön. Seuraavassa taulukossa on esitetty ylityspaikan ylitysten kehittyminen vuodesta 2002 lähtien Parikkalassa sekä eräillä muilla rajanylityspaikoilla: TAULUKKO 1 1 Rajanylitykset Vaalimaa Nuijamaa Imatra Niirala Uukuniemi Parikkala Vartius Kuusamo Seuraavassa taulukossa on esitetty saapuvien kuormattujen kuorma-autojen kehitys eräillä Parikkalaan verrattavilla rajanylityspaikoilla (joilla puutavaran tuonti on lähes yksinomainen tuontitavara): TAULUKKO 2 2 Saapuneet kuormatut kuorma-autot muutos % Parikkala Imatra Niirala Vartius Perustuu rajavartiolaitoksen tilastoihin 2 Tullihallituksen tilastot 3

4 Rajajooseppi Kuusamo 2100 Taulukoista voidaan havaita, miten eri ylityspaikkojen ylityslukuihin on vaikuttanut puutavarakuormien vähentyminen Parikkala-Syväoron kohdalla se on yksinomainen selitys, koska muuta liikennettä ei sallita. Puutavarakuljetusten väheneminen kaikilla ylityspaikoilla on seurausta kahdesta sääolojen puolesta huonosta hakkuutalvesta Venäjällä ja mahdollisesti myös jo Venäjän korotettujen puutavaratullien käyttöönotosta. Sen sijaan näillä luvuilla ei voida ennustaa Parikkala-Syväoron ylityspaikan tulevaa käyttöä siinä tapauksessa, että siitä sallittaisiin myös muu kuin puutavaraliikenne. 3. HANKEORGANISAATIO 3.1. Hankehenkilöstö Hanketta johti saakka elinkeinojohtaja Aune Ritola-Grahn oman työnsä ohella. Osaaikainen hankepäällikkö hallintotieteen maisteri Pirjo Kakkonen palkattiin alkaen, josta lähtien Ritola-Grahn toimi hankkeen vastaavana viranhaltijana alkaen hankkeessa aloitti kokopäivätoiminen hanketyöntekijä/hankesihteeri Galina Tiainen, jonka äidinkielenä on venäjä välisenä aikana Tacis hankkeelle palkattu insinööri Jouko Haponen toimi myös Interreg hankkeessa marras-joulukuussa Lisäksi palkattiin Lahdenpohjaan hankkeen osa-aikaiseksi yhteyshenkilöksi toimittaja Artem Leonov kesä-syyskuuksi. Hankehenkilöstön lisäksi hankkeessa toimi aktiivisesti Parikkalan kunnan johto, erityisesti kunnanjohtaja Alpo Kosunen, elinkeinojohtaja Aune Ritola-Grahn, kunnanhallituksen puheenjohtaja Ari Berg sekä kunnanvaltuuston puheenjohtaja Heimo Tikkinen. Interreg-osion käynnistyspalaveri järjestettiin Hankkeen ohjausryhmä ja valvoja Hankkeen ohjausryhmän nimittämisestä tehtiin päätös kunnanhallituksessa /258.. Ohjausryhmän kokoonpano oli seuraava: Berg Ari, ohjausryhmän puheenjohtaja Kivipelto Matti Kosunen Alpo Myllys Eija Ritola-Grahn Aune Ronaldo Paterno Ruotsalainen Pekka Valkeapää Urpo Tikkinen Heimo Tuunanen Taavetti Veikkanen Esa (varalla Kettunen Valto) Miftahova Jelena ( asti) Parikkalan kunnanhallituksen puheenjohtaja Savonlinnan seudun kuntayhtymä Parikkalan kunnanjohtaja Xenia Tours Oy Parikkalan elinkeinojohtaja Itäinen tullipiiri, Kolmikannan tulli Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Parikkalan yrittäjät Parikkalan kunnanvaltuuston puheenjohtaja Sääminki Oy Kaakkois-Suomen rajavartiosto Lahdenpohjan piiri Ohjausryhmä kokoontui kaikkiaan viisi kertaa: , , , ja Etelä-Karjalan liiton nimeämänä hankkeen valvojana toimi aluekehitysjohtaja Timo Tuomisaari saakka asti ja tästä edelleen edunvalvontapäällikkö Urpo Moisio. 4

5 3.3. Mukana olleet yritykset Hankkeeseen sitoutuivat seuraavat yritykset 10%:n rahoitusosuudella. 1. PariWood Oy 2. Bussipalvelu E Valkeapää 3. Kaluste Vehviläinen Oy 4.Karjalan Konepaja Oy Karelia Works 5.Kar-Wood Oy 6. Kuljetus Oy Sääminki 7. Oronmyllyn toimintakeskus 8. Parikkalan Valo Oy 9. Parikkalan Väri Oy 10. Pilkan Höyläämö 11. VVS-Sähkö Oy 12. Xenia Tours Oy 4. HANKKEEN TAVOITTEET, TULOKSET JA KESKEISET TOIMENPITEET 4.1. Yleistä Hanketavoitteet oli asetettu yhteisiksi sekä Tacis- että Interreg -osioille. Oheisessa liitteessä nro 1 on esitetty taulukon muodossa hankkeen tavoitteet, suunnitellut toimenpiteet ja toteutetut toimenpiteet. Molemmilla hankkeilla oli yhteinen tavoitekuvaus ja myös toimenpiteet olivat joiltakin osin suunniteltu yhteneväisiksi. Käytännön hanketyössä oli jonkin verran vaikeuksia erotella toimenpiteet kahden eri hankkeen välille ja erityisesti kirjata hankkeen tulokset, jotka olivat usein molempien hankkeiden yhteisiä. Tämä heijastui luonnollisesti kustannusten jaotteluun: vaikka jonkin toimenpiteen kustannukset on merkitty hankekirjanpidossa vain toisen hankkeen menoksi, tuotokset hyödyntävät käytännössä molempia hankekokonaisuuksia Rajanylitysten lisääminen Alkuperäisenä ajatuksena oli ollut, että hankkeen avulla voidaan lisätä erityyppisiä rajanylityksiä Parikkala-Syväoron tilapäisen rajanylityspaikan kautta erilaisin toimenpitein. Näin ei kuitenkaan voinut tapahtua, koska Venäjän rajaviranomaiset kieltäytyivät antamasta rajanylityslupia muille kuin puutavara-ajoneuvoille. Tämä johtui Suomen ja Venäjän rajaviranomaisten erilaisesta rajanylityspaikan avaamispöytäkirjan tulkinnasta: Suomen viranomaiset sallisivat liikenteen muillekin ajoneuvoille ja henkilöille pelkällä passilla ja viisumilla, kun taas Venäjän viranomaiset tulkitsivat pöytäkirjaa siten, että vain puutavaraliikenne Venäjältä Suomeen on mahdollista. Hankkeen kuluessa käytiin neuvotteluja rajanylitysten lisäämiseksi lukuisia kertoja eri viranomaisten kanssa. Savonlinnassa käytiin neuvottelu , jolloin Lahdenpohjan piirin johtaja M. Maksimov lupasi, että projektihenkilöt saavat jatkuvasti voimassa olevat luvat ja että yrityslistalle ja (kunta)listalla olevien henkilöiden ylitys on mahdollista passilla ja viisumilla sekä rekisteröidyllä sopimuksella. Lupia ei kuitenkaan hakemusten perusteella myönnetty. Petroskoissa käytiin neuvottelu, jossa olivat läsnä Parikkalan kunnan edustajien lisäksi mm. Karjalan tasavallan talouskehityksen ministeriön varaministeri Kislov ja kansainvälisten, raja-asioiden ja protokollaosaston päällikkö Pavlov (joka myöhemmin oli hankkeessa hyvänä tukena Karjalan tasavallassa) sekä Venäjän Federaation FSB:n rajavartioston edustaja Suhorukov. Tilaisuudessa saatiin ohjeet rajanylityslupien anomismenettelystä. Käytännössä ylityslupia anottiin näiden ohjeiden mukaisesti noin 20 kpl, mutta niitä saatiin vain 8:ssa tapauksessa henkilöautoin tapahtuvaan rajanylitykseen. Yritysten edustajille ei lupia myönnetty lainkaan eikä myöskään busseille (anottiin kolmelle bussille) - luvat evättiin vedoten rajanylityspaikan kapasiteetti- ja välineistöpulaan. Kiinnostusta 5

6 ylityslupien saamiseen oli paljon, mutta niitä ei enempää anottu, koska niiden saaminen osoittautui käytännössä mahdottomaksi Yhteistoiminnan lisääminen (yritykset, matkailu, muu yhteistoiminta) Hankkeen tavoitteena oli myös käytännön yhteistyön lisääminen partnereiden kesken käytiin Lahdenpohjassa neuvottelu Parikkalan kunnan ja Lahdenpohjan piirin edustajien välillä, ja sovittiin pääpiirteissään hankkeen aikana tehtävistä yhteistyötoimenpiteistä. Näistä toteutuivat seuraavat: Ivolga-lauluyhtyeen vierailu Parikkalassa henkinen Lahdenpohjan musiikkikoulun opettajista koostuva lauluyhtye vieraili ja esiintyi Parikkalan Piikapitäjän Rehveillä Lahdenpohjalaisten korkeakouluharjoittelijoiden (2 henkilöä) työelämään tutustuminen Parikkalaisissa yrityksissä ja hankkeessa , liitteenä 2 raportti. Maatalousharjoittelijakokeilu , liitteenä 3 raportti. Seminaari ja tapaaminen matkailualan toimijoille Lahdenpohjassa ja Valamossa (rahoitus Tacis-osiosta) Yrittäjien ja viranomaisten neuvottelutilaisuus, tutustumiset yrityksiin ja yrittäjäilta Parikkalassa. Tilaisuus jakautui päiväneuvotteluun, johon osallistui 22 yrittäjää ja virkamiestä Venäjältä ja 9 Parikkalan kunnan edustajaa. Neuvottelussa todettiin yksimielisesti, että rajanylityspaikkaa tulisi kehittää kansainväliseksi ja hyväksyttiin vetoomus, joka toimitetaan Suomen ja Venäjän ao. viranomaisille, liitteenä 4 muistio kaksikielisine vetoomuksineen. Iltapäivällä järjestettiin venäläisille vieraille tutustumiskäynnit Karjalan Konepaja Oy Karelia Worksiin ja Pariwood Oy:öön. Iltatilaisuus järjestettiin yhdessä Parikkalan kunnan Tosi Tulevaisuuteen -hankkeen kanssa, ja siihen osallistui yhteensä 76 yrittäjää ja viranomaisten edustaa Venäjältä ja Suomesta, liitteenä 5 ohjelma. Lahdenpohjan opettajien vierailu Lahdenpohjan koulun nro 1 kahdeksan eri aineiden opettaa tutustuivat Parikkalan kunnan koululaitokseen ja Suomen koulujärjestelmään sekä alueeseen ,liitteenä 6 raportti. Edellä mainituilla toimenpiteillä edistettiin keskinäisten suhteiden lisäämistä ja näin osoitettiin tarve rajan yli tapahtuvaan kanssakäymiseen eri toimialoilla Muu käytännön yhteistyö, käydyt neuvottelut Hanke oli yhteishanke, joten Tacis-osion toimenpiteet kulkivat rinta rinnan Interreg-osion toimenpiteiden kanssa ja usein ne olivat yhteneväisetkin. Hankkeen Tacis-osion yhtenä konkreettisena toimenpiteenä oli parantaa Parikkala-Syväoron ylityspaikan Venäjän puoleista tieosuutta, joka sijaitsee varsinaisen ylityspaikan ja taaemman raja-aidan välissä. Tätä varten oli Tacis-hankkeelle palkattu osa-aikainen projekti-insinööri, joka projektipäällikön kanssa selvitteli parantamiseen liittyviä toimenpiteitä. Näin ollen käytännössä Tacis- ja Interreghankkeiden toimenpiteistä neuvoteltiin samoissa tilaisuuksissa. 6

7 Tällaisia neuvotteluja käytiin hankkeen aikana yhteensä 29 kpl. 13:ssä neuvottelutilaisuudessa oli mukana myös Parikkalan kunnan johtoa (15.6. Petroskoi, Lahdenpohja, Lahdenpohja), liitteenä 7 luettelo käydyistä neuvotteluista. Venäjän kaupallisen lähetystön päällikön Valeri Shlyaminin tapaaminen Helsingissä osoittautui tärkeäksi, koska tuolloin saatiin tieto EU:n Pohjoisen ulottuvuuden instrumentin puitteissa Venäjän presidentti Putinin Suomen edustajille jättämästä 5-kohtaisesta hankelistasta, jossa Parikkala-Syväoron rajanylityspaikka oli näistä yhtenä mukana. Tämä lista toimitettiin myöhemmin mm. liikenne- ja viestintäministeriön Ojajärven työryhmälle (Suomen ja Venäjän rajaliikenneyhteyksien kehittäminen Itä- ja Pohjois-Suomessa). Edelleen hankkeen käyttöön saatiin Venäjän rajaviranomaisilta venäläisen Insinööritoimisto Strichin vuonna 2002 laatima Syväoron rajanylityspaikan rakentamissuunnitelma maankäyttöja rakennussuunnitelmineen. Tämä suunnitelma perustui 150 ajoneuvon päivittäiseen rajanylitykseen ja kaipaisi siksi päivittämisen Venäjän puolella. 4.5.Toteutettavuusselvityksen päivitys Edellisessä ylityspaikan kehittämishankkeessa oli laadittu vuonna 2004 Parikkala-Syväoro - rajanylityspaikan toteutettavuusselvitys. Tämä perustui lähinnä puutavarakuljetusten ja matkailijoiden lisääntymiselle ylityspaikan nykyisen statuksen puitteissa. Koska tilanne osoittautui toiseksi niin puutavarakuljetusten kuin ylitysten sallimisenkin suhteen, päätettiin toteutettavuusselvitys päivittää vastaamaan nykyistä tilannetta. Työ annettiin Indufor Oy:lle (aikaisemman selvityksen oli tehnyt Savcor Indufor Oy). Selvityksessä päädyttiin, että mikäli ylityspaikka kansainvälistettäisiin (tai sallittaisiin esteetön kulku ilman lupia), vuosittainen rajanylittäjien määrä olisi noussut :een kuudentena vuotena avaamisesta lukien ja että ylityspaikan kansainvälistämisen sisäinen korkokanta kokonaishyötyineen olisi 59 %. 3 Selvityksen käännöstyötä ei ehditty teettää ennen hankkeen päättymistä, mutta se tehdään Tacis-osion varoilla vuoden 2008 puolella Rajanylityspaikan kansainvälistymisen edistäminen Kansainvälistymisen edistämiseksi päivitettiin toteutettavuusselvitys (ks. yllä) ja saatiin luotettavaa tietoa kansainvälistämisen vaikutuksista. Kansainvälistämisen puolesta laadittiin venäläisten ja suomalaisten viranomaisten ja yrittäjien yhteisneuvottelussa vetoomus ylityspaikan kansainvälistämisen puolesta päättäjille, joka Suomessa lähetettiin keskeisille ministereille, alueen kansanedustajille sekä viranomaisille. (liite 4) Liikenneministeriön ns. Ojajärven työryhmälle lähetettiin lisävetoomus , jossa tuotiin esille ylityspaikan laajempia logistisia vaikutuksia ja etuja. (liite 8) Kunnan edustajat osallistuivat erilaisiin tilaisuuksiin (mm. Rataseminaari Savonlinnassa heinäkuussa 2007, Kaksoiskaupunkiseminaari Imatralla ja Svetogorskissa toukokuussa 2007) joissa tuotiin esille ylityspaikan tärkeyttä. Lisäksi vedottiin päättäjiin ja viranomaisiin eri tasoilla henkilökohtaisissa tapaamisissa. Kansanedustaja Sinikka Hurskainen teki toimenpidealoitteen Suomen Eduskunnalle Parikkala-Syväoron rajanylityspaikan muuttamiseksi kansainväliseksi. 3 Ks. Parikkala-Syväoron rajanylityspaikan toteutettavuusselvitys, Indufor Oy, Helsinki

8 4. HANKKEEN TIEDOTUS Hankkeen kuluessa järjestettiin 4 tiedotustilaisuutta: , , ja sekä hankkeen päätyttyä Hanke sai runsaasti huomiota tiedotusvälineissä, ja hankkeen kuluessa julkaistiin eri suomalaisissa lehdissä noin 30 artikkelia (tiedossa olevat) ja lisäksi Venäjällä huomioitiin useissa lehdissä käyty neuvottelu Karjalan tasavallan talouskehityksen ministeriön kanssa. Huhtikuussa Yle alueradio teki ylityspaikka-asiasta haastatteluohjelman sekä jutun alueuutisiin. Hankkeessa suunniteltiin ja painatettiin rajanylityspaikan eduista kertova neliväriesite ja suomen, venäjän ja englannin kielellä, jota, samoin kuin toteutettavuusselvitystäkin jaettiin Suomen päättäjille laajasti. Lisäksi laadittiin power-point -esitykset suomen, venäjän ja englannin kielillä. Hankkeen etenemisestä pidettiin ajan tasalla Etelä-Karjalan maakuntaliittoa ja kunnanhallitusta ja -valtuustoa. 6. HANKEKUSTANNUSTEN TOTEUTUMINEN Hankkeen kokonaiskustannukset toteutuivat seuraavan taulukon mukaisesti: KUSTANNUKSET Budjetoitu Toteutuma Jäljellä Aineet ja tarvikkeet 3 450, ,47 718,53 Palkat ja henkilöstökulut , , ,90 Matkat , , ,68 Vuokrat 2 208, ,74 410,26 Ostopalvelut , , ,85 Yhteensä , , ,52 RAHOITUS Suunniteltu Toteutuma % % KOKONAISRAHOITUS ,00 100, ,48 100,0 Julkinen rahoitus ,00 89, ,48 91,0 EU 34888,00 29, ,28 29,9 Kansallinen 34888,00 29, ,28 29,9 Hakijan oma rahoitus 35047,00 30, ,91 31,3 Yksityinen rahoitus 12000,00 10, ,00 9,0 Budjetoiduista kustannuksista jäi toteutumatta noin 19 %. Yrityksiltä laskutettiin kustannuksista vain 9 %, koska lopullinen kustannusten toteutuma arvioitiin lokakuun tilanteessa noin liian pieneksi. 8

9 7. YLITYSPAIKAN LIITTYMINEN LAAJEMPAAN LOGISTIIKKAVERKOSTOON Parikkala-Syväoro rajanylityspaikka on otettu huomioon myös Etelä-Karjalan maakuntakaavan tavoitteissa sekä Etelä-Suomen maakuntien liiton liikenteen runkoverkon kärkihankesuunnitelmassa. Savonlinna - Huutokoski -rataosuuden tultua peruskorjatuksi, voi rautatieliikenne Suomen keskiosista ulottua Parikkalaan ja mikäli rautatie Parikkalasta Syväoroon olisi vielä olemassa, voisi liikenne nivoutua myös Venäjän rautatieverkostoon. Suomen puolella vallitsee siis periaatteessa myönteinen suhtautuminen Parikkala-Syväoro ylityspaikan kehittämiseen, vaikkakaan selkeitä päätöksiä ei vielä ole. Keski-Pohjolan alueen logistiikkayhteistyössä ovat mukana Norjasta Pohjois- ja Etelä Tröndelag, Ruotsista Västernorrland ja Jämtland sekä Suomesta: Pohjanmaa, Etelä- Pohjanmaa, Keski-Suomi, Etelä- ja Pohjois-Savo sekä Etelä- ja Pohjois-Karjala. Yhteishankkeessa (North East Cargo Link) logistiikkakäytävä ulottuu Atlantin rannikolta Norjasta Merenkurkun ja Keski-Suomen kautta Venäjälle. Tämä käytävä on suunniteltu kulkevaksi Parikkala-Syväoron rajanylityspaikan kautta. Tavoitteena on Venäjän kuljetusten siirtäminen ainakin osittain pois herkältä Itämereltä. Hankkeen kauaskantoisuus on yhteneväinen Parikkala-Syväoron rajanylityspaikan mahdollisuuksien kanssa. Pietarista ollaan rakentamassa federaation tason tietä Käkisalmen kautta Sortavalaan ja Petroskoihin. Kunnan saamien tietojen mukaan tieosuus Pietari-Karjalan tasavalta valmistuu federaation tienä vuoteen 2013 mennessä. Uusittu, nopea tieyhteys Karjalan tasavallasta Pietariin tulee luomaan paineita rajanylittämiseen myös Parikkalan Lahdenpohjan kohdalla ja lisää myös muiden ylityspaikkojen (erityisesti Niirala ja Imatra) käyttömahdollisuuksia kiertomatkailuun. Venäjän sisävesistöt avautuvat kansainväliselle liikenteelle vuodesta 2010 alkaen. Lahdenpohjan satamaa kehitetään Venäjällä yksityisten yritysten toimesta palvelemaan ennen muuta lisääntyvää puutavaran ja kivijalosteiden kuljetustarvetta. Hankkeesta on tehty tekninen selvitys ja sille etsitään parhaillaan rahoitusta Venäjältä. Satamaa pidettiin myös Suomen aikana Laatokan parhaana suojaisuutensa ja luontaisen syvyytensä takia. Lahdenpohjan sataman kehittäminen tuo mukanaan uusia mahdollisuuksia niin rajanylityspaikan liikenteelle kuin yleensä Venäjälle ja sen läpi kulkevan liikenteen ohjaamiselle pois aralta Itämereltä Pohjanlahden ja Atlantin satamiin. Suomalaisten ja EU:n myötävaikutus sataman ja siihen liittyvän muun liikenneinfrastruktuurin kehittämisessä voi turvata tulevaisuudessa mahdollisuuden sataman käyttöön kauttakulkuliikenteeseen edullisemmin ehdoin. Karjalan tasavallassa elvytetään parhaillaan Laatokan luodot luonnonpuistosuunnitelmaa, mikä luo uudenlaisia mahdollisuuksia Laatokan ja Saimaan järvialueiden matkailulliseen yhteismarkkinointiin ja -käyttöön kansainvälisesti sekä alueellisesti. Rajanylityspaikka tukee näin ollen myös Karjalan tasavallan ponnisteluja Laatokan luoteispuolisten ranta-alueiden käytön jäsentämisessä matkailun ja muun, kuten maa-ainesten oton kesken. 8. HANKKEEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA Hankkeessa selvitettiin Karjalan tasavallan ja Venäjän Federaation kanta ja tavoite Parikkala- Syväoro -rajanylityspaikan kehittämisen suhteen, joka osoittautui erittäin myönteiseksi. Lisäksi hanketavoitteissa otettiin huomioon Suomen ja Venäjän maarajan ylityspaikkojen kasvanut kapasiteettiongelma ja matkailuliikenteen tulevat tarpeet. Ylityspaikka on osa Keski-Pohjolan käytävää (North East Cargo Link). Hankkeen avulla nostettiin ylityspaikan kehittäminen aikaisemmasta tavoitteesta kehittää sitä vaiheittain tilapäisenä rajanylityspaikkana uudelle tavoitetasolle kehittää ylityspaikasta kansainvälinen. Hankkeessa saatiin uutta tietoa Venäjän puolella meneillään olevista ylityspaikkaan liittyvistä logistiikka- ja muista hankkeista (Laatokan luoteispuoleinen Federaation tie, Lahdenpohjan 9

10 satama, Laatokan luodot luonnonpuistohanke) ja toimitettiin sitä edelleen Suomen viranomaisille ja poliitikoille päätöksenteon perusteeksi (erityisesti liikenne- ja viestintäministeriön ns. Ojajärven työryhmälle). Hankkeen myötä saatiin ylityspaikan kehittämistoimiin aktiivisesti mukaan Karjalan tasavallan talouskehityksen ministeriö ja Venäjän Federaation kaupallinen lähetystö Helsingissä. Ylityspaikan tärkeydestä on vakuuttunut myös Savonlinnan kaupungin johto. Hankkeessa saatiin luotettavaa tietoa ylityspaikan todellisesta tarpeesta ja tulevista käyttöluvuista toteutettavuusselvityksen päivityksen myötä. 9. SUOSITUKSET TULEVIKSI TOIMENPITEIKSI Venäjän rajan hyödyntäminen Parikkala-Syväoron rajanylityspaikkaa kehittämällä on Parikkalan kunnan lähiajan tärkein elinkeinopoliittinen tavoite. Ylityspaikan liikenteen huomattavakaan kasvu ei vaadi Suomen puolella erityisiä lisäinvestointeja. Venäjän puolella sen sijaan tarvitaan valvonta- ja muuta teknologiaa ja rakennusten ja rakenteiden kunnostamista niin liikenteen kuin henkilöstönkin tarpeisiin. Tiestö on Suomen puolella valmiina. Venäjän puolella Syväorosta Lahdenpohjaan johtavaa tietä on kunnostettu vuosituhannen alussa ja se on rungoltaan ja profiililtaan (lukuun ottamatta muutaman sadan metrin matkaa) hyvässä kunnossa ja riittävän leveä, kaivaten kuitenkin päällystämistä. Sortavalan ja Käkisalmen suuntiin Lahdenpohjasta johtava tie A129 tulee federaation 3. tason tieksi , jolloin sen kunnossapitovaatimukset kasvavat ja sen parantamista on mahdollista jatkaa federaation varoin. Saadun tiedon mukaan tien parannus Pietarista Karjalan tasavaltaan on valmis vuoteen 2013 mennessä. Hankkeen ohjausryhmä suosittelee, että Parikkalan kunta jatkaisi ylityspaikan kehittämistä tässä hankkeessa sekä rinnakkaisessa Tacis- hankkeessa saadun tiedon ja kokemuksen pohjalta. Kehittäminen tulisi tapahtua Parikkalan kunnan ja Lahdenpohjan piirin ja sen alueen kuntien sekä Karjalan tasavallan, Leningradin alueen ja sen kuntien ja muiden sidosryhmien yhteisin ponnisteluin. Ylityspaikan kehittäminen liittyy sekä Suomen että Venäjän puolen laajempiin liikennepoliittisiin ja konkreettisiin liikennehankkeisiin. Erityisesti tulee ottaa huomioon sen liittäminen Keski-Pohjolan käytävään (North-East Cargo Link). Edellytysten luominen yhteismatkailulle Saimaan ja Laatokan alueille järjestäytynyttä luontomatkailua lisäämällä ovat erityisen tärkeitä kestävän kehityksen kannalta. Konkreettisina hankkeen aikana esille nousseina esimerkkeinä toimenpiteiksi, joille voitaisiin hakea rahoitusta tulevista ENPI-naapuruusohjelmista, ohjausryhmä esittää seuraavia: rajanylitysten mahdollistaminen Suomen ja Venäjän kansalaisille passeilla ja viisumeilla nykyisten aukioloaikojen puitteissa Syväoro-Lahdenpohja -tien kunnostaminen 2-3 km:n matkalta ja koko tieosuuden päällystäminen Syväoron rakennusten ja laitteiden kunnostaminen liikenteen ja henkilöstön tarpeisiin Välttämättömien valvontalaitteiden hankkiminen ja niiden tarvitseman infrastruktuurin rakentaminen Syväoroon Syväoron teknis-taloudellisen toteutettavuusselvityksen päivittäminen Parikkala - Syväoro - Elisenvaara -rautatien ja Lahdenpohjan sataman kannattavuus- ja toteutettavuusselvitysten teettäminen Matkailun infrastruktuurin parantaminen Lahdenpohjan alueella 10

11 Saimaan ja Laatokan järvialueiden yhteismarkkinoinnin perusteiden luominen Alihankinta- ja osavalmistusmahdollisuuksien selvittäminen ja lisääminen Yhteisen työssäkäyntialueen perusteiden selvittäminen ja työssäkäynnin helpottaminen rajan yli Kansalais- ja viranomaistason yhteistyön lisääminen ja vahvistaminen Koululaisten ja opiskelijoiden yhteistyön lisääminen Uusien hankkeiden toimenpiteet tulee suunnitella tiiviissä yhteydessä Suomen ja Venäjän rajaviranomaisten kanssa ja olemalla jatkuvassa yhteydessä Venäjän puolen viranomaisiin ja kumppaneihin. Rahoitushakemuksissa tulee huomioida rahoituksen ohjautuminen tasapuolisesti molempien maiden puolella toteutettaviin hankkeisiin. LIITTEET 1. Hankkeen tavoitteet, suunnitellut toimenpiteet ja toteutetut toimenpiteet 2. Lahdenpohjalaisten korkeakouluopiskelijoiden harjoittelu, raportti 3. Maatalousharjoittelijakokeilu, raportti 4. Muistio neuvottelusta sekä allekirjoitettu vetoomus Suomen ja Venäjän viranomaisille (suomi, venäjä) järjestetyn yrittäjätapaamisen ohjelma 6. Raportti lahdenpohjalaisten opettajien vierailusta 7. Luettelo hankkeen aikana käydyistä neuvotteluista 8. Liikenne- ja viestintäministeriön Ojajärven työryhmälle lähetetty kirje Lisätietoja hankkeen www-sivuilta: 11

Toinen valtatie Pietarista Suomeen

Toinen valtatie Pietarista Suomeen LIITE 7. Parikkala - Syväoron rajanylityspaikan toteutettavuusselvitys Parikkala Syväoron rajanylityspaikan toteutettavuusselvitys Toinen valtatie Pietarista Suomeen Parikkalan kunta Parikkala Syväoron

Lisätiedot

EUREGIO KARELIA NAAPURUUSOHJELMA Paavo Keränen Hossa 24.-25.11.2005

EUREGIO KARELIA NAAPURUUSOHJELMA Paavo Keränen Hossa 24.-25.11.2005 EUREGIO KARELIA NAAPURUUSOHJELMA Paavo Keränen Hossa 24.-25.11.2005 Naapuruus- ja kumppanuuspolitiikan tausta ohjelmakauden 1995 1999 ongelmat ulkorajatoiminnassa 2000 komissaari Barnierin vierailu Interreg

Lisätiedot

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat 2020 Euregio Karelia seminaari 2.11.2016 Joensuu Euregio Karelia pähkinänkuoressa Pohjois-Karjalan, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Karjalan tasavallan välinen yhteistyöalue

Lisätiedot

Imatra-Svetogorsk rautatierajanylityspaikka

Imatra-Svetogorsk rautatierajanylityspaikka Imatra-Svetogorsk rautatierajanylityspaikka Imatra-Svetogorsk, kansainvälisen rautatieyhteyden kehitys -seminaari 29.9.2017 Kaakkois-Suomen rajavartioston komentaja Eversti Ismo Kurki KAAKKOIS-SUOMEN RAJAVARTIOSTO

Lisätiedot

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Pohjoinen kasvukäytävä TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Kymenlaakso Pohjoisella kasvukäytävällä kä ällä seminaari Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Etelä Karjalan ja Etelä Savon maakuntaliitot sekä Parikkalan kunta ja Savonlinnan kaupunki esittävät, että

Etelä Karjalan ja Etelä Savon maakuntaliitot sekä Parikkalan kunta ja Savonlinnan kaupunki esittävät, että 1 PM 23.2.2015 Parikkalan tilapäisen rajanylityspaikan kansainvälistäminen Etelä Karjalan ja Etelä Savon maakuntaliitot sekä Parikkalan kunta ja Savonlinnan kaupunki esittävät, että Perustelut: hallitus

Lisätiedot

Parvinen Heli jäsen 3 Tiainen Jarmo 1. Saukkonen Mia jäsen - Jääskeläinen Juha-Matti 1

Parvinen Heli jäsen 3 Tiainen Jarmo 1. Saukkonen Mia jäsen - Jääskeläinen Juha-Matti 1 240 Maaseutuelinkeinolautakunta Maaseutuelinkeinolautakunta Lautakunnan kokoonpano Varsinainen jäsen Asema Läsnä Henkiökohtainen Läsnä varajäsen Pekonen Kari puheenjohtaja 4 Repo Minna Jantunen Timo varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Rajanylitysliikenteen kehitysnäkymät Vartiuksen ja Niiralan rajanylityspaikoilla. Kapteeni Juha Pekka Hassinen Pohjois-Karjalan rajavartiosto

Rajanylitysliikenteen kehitysnäkymät Vartiuksen ja Niiralan rajanylityspaikoilla. Kapteeni Juha Pekka Hassinen Pohjois-Karjalan rajavartiosto Rajanylitysliikenteen kehitysnäkymät Vartiuksen ja Niiralan rajanylityspaikoilla Kapteeni Juha Pekka Hassinen Pohjois-Karjalan rajavartiosto Kainuun rajavartiosto Kokoonpano Esikunta 5 rajavartioasemaa

Lisätiedot

Suomi Venäjä liikenne

Suomi Venäjä liikenne Suomi Venäjä liikenne Logistiikkapäivä, Kotka Lassi Hilska 30.5.2011 Venäjän liikenne? Liikenteen määristä Yhteistyömuodoista ja vaikuttamistavoista Käytännön hankkeista 2 Kuorma-autoliikenne vilkkaimmilla

Lisätiedot

KARELIA ENPI CBC 2007-2013 -OHJELMAN TILANNEKATSAUS KARELIA CBC -OHJELMA 2014-2020. 20.8.2014 Sisko Kaarto

KARELIA ENPI CBC 2007-2013 -OHJELMAN TILANNEKATSAUS KARELIA CBC -OHJELMA 2014-2020. 20.8.2014 Sisko Kaarto KARELIA ENPI CBC 2007-2013 -OHJELMAN TILANNEKATSAUS KARELIA CBC -OHJELMA 2014-2020 20.8.2014 Sisko Kaarto KARELIA ENPI CBC Ohjelma-alueeseen kuuluvat Suomessa: Kainuu Pohjois-Karjala Pohjois-Pohjanmaa

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Kansainvälinen kauppa / Venäjän kauppa

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Kansainvälinen kauppa / Venäjän kauppa KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Kansainvälinen kauppa / Venäjän kauppa Otto Hella PARIKKALA-SYVÄORON RAJANYLITYSPAIKAN KANSAINVÄLISTÄMI- NEN Opinnäytetyö 2011 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Venäjän rajamailla. Venäläisten vaikutus kauppaan, matkailuun ja investointeihin Suomessa ja Saimaan seudulla

Venäjän rajamailla. Venäläisten vaikutus kauppaan, matkailuun ja investointeihin Suomessa ja Saimaan seudulla Venäjän rajamailla Venäläisten vaikutus kauppaan, matkailuun ja investointeihin Suomessa ja Saimaan seudulla 1 2 Venäläisyhtiöiden tytäryhtiöt Suomessa yhtiöiden lkm henkilöstö Liikevaihto (milj. ) 2004

Lisätiedot

Liikenteen kasvun mahdollisuudet ja uhkat

Liikenteen kasvun mahdollisuudet ja uhkat Liikenteen kasvun mahdollisuudet ja uhkat Rajavartiolaitoksen tehtävät Neliportainen maahantulon valvontamalli Osa EU:n rajaturvallisuusjärjestelmää (IBM) Rajanylitykset itärajalla 4 Arvioita itärajan

Lisätiedot

Toinen valtatie Pietarista Suomeen

Toinen valtatie Pietarista Suomeen Parikkala Syväoron rajanylityspaikan toteutettavuusselvitys Toinen valtatie Pietarista Suomeen Parikkalan kunta 2 Parikkala Syväoron rajanylityspaikan toteutettavuusselvitys Parikkalan kunta 3 4 Sisällysluettelo

Lisätiedot

ITÄRAJAN KASVUMAAKUNTA

ITÄRAJAN KASVUMAAKUNTA Etelä-Karjalan maakuntaohjelmaseminaari ITÄRAJAN KASVUMAAKUNTA maakuntajohtaja Matti Viialainen Ruokolahti 23.1.2014 Maakuntaliiton tehtävät (aluekehityslaki) - aluekehittämisen strategisesta kokonaisuudesta

Lisätiedot

Salpausselän palveluvyöhyke

Salpausselän palveluvyöhyke Salpausselän palveluvyöhyke 27.4.2015 Päijät-Hämeen liitto Salpausselän palveluvyöhyke Tampereen seudulta Lahden ja Kouvolan seuduille ulottuva vyöhyke Palveluja kehitetään kokonaisvaltaisesti eri tahojen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Pietarin hallituksen ja Joensuun kaupungin hallinnon välisen Yhteistyösopimuksen toteuttamiseksi vv. 2016-2018

TOIMINTASUUNNITELMA Pietarin hallituksen ja Joensuun kaupungin hallinnon välisen Yhteistyösopimuksen toteuttamiseksi vv. 2016-2018 Liite Yhteistyösopimukseen No, pvm. Pietarin hallituksen ja Joensuun kaupungin välillä TOIMINTASUUNNITELMA Pietarin hallituksen ja Joensuun kaupungin hallinnon välisen Yhteistyösopimuksen toteuttamiseksi

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Poimintoja tuloksista - Verottomat ostokset, maahantulot ja yöpymiset - Rajahaastattelututkimus syyskuu 2015 elokuu 2016 Rajahaastattelut on tehnyt Tutkimus- ja Analysointikeskus

Lisätiedot

VALKEATIEN MATKAILUMARKKINOINNIN TUOTTEISTAMINEN

VALKEATIEN MATKAILUMARKKINOINNIN TUOTTEISTAMINEN 1 LOPPURAPORTTI VALKEATIEN MATKAILUMARKKINOINNIN TUOTTEISTAMINEN Kuva: Paavo Hamunen Kuusamo 27.9.2007 Sauli Juurikka projektipäällikkö 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Taustaa... 3 2. Projektin organisointi... 3

Lisätiedot

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Pohjois-Savon maakuntaseminaari Kari Aalto

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Pohjois-Savon maakuntaseminaari Kari Aalto Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Pohjois-Savon maakuntaseminaari 27.9.2013 Kari Aalto Taustaa Vuoden 2013 alusta Itä- ja Pohjois-Suomi yhdistivät EU-edunvalvontansa yhteen toimistoon. Itä-Suomen EU-toimisto

Lisätiedot

Rahoitusmahdollisuuksia EU:n Itämeri-strategian hanketyöhön. Kaakkois-Suomi Venäjä ENI CBC ohjelma Lappeenranta

Rahoitusmahdollisuuksia EU:n Itämeri-strategian hanketyöhön. Kaakkois-Suomi Venäjä ENI CBC ohjelma Lappeenranta Rahoitusmahdollisuuksia EU:n Itämeri-strategian hanketyöhön Kaakkois-Suomi Venäjä ENI CBC ohjelma 5.10.2016 Lappeenranta Ohjelman rahoitus 72,3 Mio, välitarkastelun jälkeen mahdollisesti lisärahoitusta.

Lisätiedot

Rajaliikennetilasto 2014

Rajaliikennetilasto 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Rajaliikennetilasto 2014 450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 kpl Kuvio 1. Saapuneet ja lähteneet kuormatut kuorma-autot vuosina 2008 2014 2008 2009

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman tuki alueellisen elinvoimaisuuden vahvistamisessa Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet

Lisätiedot

Niiralan kaupan ja rajaliikenteen yhteensovittaminen

Niiralan kaupan ja rajaliikenteen yhteensovittaminen 2015 Niiralan kaupan ja rajaliikenteen yhteensovittaminen Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 4. vaihe, ehdotusvaihe Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Jyrki Suorsa 26.1.2015 1 Niirala Kaupan ja rajaliikenteen

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. PARIKKALAN KOLMIKANNAN VÄLIVARASTOINTIALUE Työllisyysperusteinen investointiavustus. Kolmikannan TERMINAALI1

LOPPURAPORTTI. PARIKKALAN KOLMIKANNAN VÄLIVARASTOINTIALUE Työllisyysperusteinen investointiavustus. Kolmikannan TERMINAALI1 LOPPURAPORTTI PARIKKALAN KOLMIKANNAN VÄLIVARASTOINTIALUE Työllisyysperusteinen investointiavustus Kolmikannan TERMINAALI1 Hanke: Dnro KASELY/0184/05.02.09/2010 1 Parikkalan kunta Harjukuja 6 59100 Parikkala

Lisätiedot

KYMENLAAKSON LIITTO Regional Council of Kymenlaakso

KYMENLAAKSON LIITTO Regional Council of Kymenlaakso 1 / 7 ETELÄ-KARJALAN JA KYMENLAAKSON YHTEISTOIMINTARYHMÄ 3 / 2014 PÖYTÄKIRJA KL/383/000205/201 4 Aika: 22.9.2014 14:00-16:00 Paikka: Kouvola-talo, Honkasali 1 Kokouksen avaus As. nro 1 2 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Yleistä selvityksestä Tässä esityksessä kuvataan hankkeen

Lisätiedot

Biokaasua liikenteeseen. Hankesuunnitelma tiedonvälityshankkeelle

Biokaasua liikenteeseen. Hankesuunnitelma tiedonvälityshankkeelle Hankesuunnitelma tiedonvälityshankkeelle Laadittu Pohjois-Karjalan liikennebiokaasuverkoston kehityshankkeessa 14.8.2012 1. Tiivistelmä tiedonvälityshankkeen tarkoituksena on auttaa samaan aikaan Pohjois-

Lisätiedot

VT 13 tieosuuden Lappeenranta - Nuijamaa YVA + YS 2012-2015

VT 13 tieosuuden Lappeenranta - Nuijamaa YVA + YS 2012-2015 Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Liikenne- ja infrastruktuurivastuualue VT 13 tieosuuden Lappeenranta - Nuijamaa YVA + YS 2012-2015 Kimmo Antila: Pietarin ja Viipurin teillä; maantieliikenne

Lisätiedot

Etelä-Karjalan matkailun yhteismarkkinointi

Etelä-Karjalan matkailun yhteismarkkinointi Etelä-Karjalan matkailun yhteismarkkinointi Missio & visio Missio Johtaa ja toteuttaa maakunnan matkailumarkkinointia yhteismarkkinoinnin perusperiaatteiden mukaisesti (kotimaa ja kv) Visio Suomen suosituin

Lisätiedot

Maakuntahallitus 27.5.2013

Maakuntahallitus 27.5.2013 Maakuntahallitus 27.5.2013 1. EU:n uuden ohjelmakauden rahoituksen alueellisesta jaosta Etelä ja Pohjois Suomen kesken saatiin aikaan neuvotteluratkaisu Kuten huhtikuun maakuntahallituksen ajankohtaisissa

Lisätiedot

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 1(6) LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 2(6) 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset ja niiden hyödyntäminen... 4 4. Toteutus... 4 4.1 Tehtävät/aikataulu...

Lisätiedot

RAJAVARTIOLAITOKSEN TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA. Tiedotustilaisuus 23.1.2013

RAJAVARTIOLAITOKSEN TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA. Tiedotustilaisuus 23.1.2013 RAJAVARTIOLAITOKSEN TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA Tiedotustilaisuus 23.1.2013 RAJAVARTIOLAITOKSEN TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA 2013 2017 Säästöpäätös 28,0 milj. ~19 milj. palkoista ~ 9 milj. muista tnta.menoista

Lisätiedot

Joensuun lentoaseman logistisen käytävän kehittämissuunnitelma

Joensuun lentoaseman logistisen käytävän kehittämissuunnitelma Joensuun lentoaseman logistisen käytävän kehittämissuunnitelma 18.2.2014 18.2.2014 Page 1 Sisältö Strategiakaavio Päivitetyt tavoitteet, visio ja toimenpide-esitykset 18.2.2014 Page 2 Strategiakaavio Tavoitteet

Lisätiedot

Rahoittajan näkökulma KATKI-hankkeesta. Soile Juuti, ohjelmapäällikkö Pohjois-Savon liitto

Rahoittajan näkökulma KATKI-hankkeesta. Soile Juuti, ohjelmapäällikkö Pohjois-Savon liitto Rahoittajan näkökulma KATKI-hankkeesta Soile Juuti, ohjelmapäällikkö Pohjois-Savon liitto Kansainvälisen TKI-rahoitusosaamisen nostaminen (KATKI) Rahoitus: Kustannukset yht. 260 806, mistä EAKR-tuki: 182

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto 2.3.2017 EUROOPAN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ -TAVOITETTA 2014 2020 TOTEUTTAVIEN RAJAT YLITTÄVÄN YHTEISTYÖN OHJELMIEN VUODEN 2017 VALTION RAHOITUSOSUUDEN

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Hanke on Alueellinen kehittämishanke EU-rahoitteisen hankkeen valmisteluhanke Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen

Lisätiedot

Venäjän potentiaali ja Itä-Suomen näkymät

Venäjän potentiaali ja Itä-Suomen näkymät Vekarasta vaariin. Tulevaisuuden näköaloista yksilön näkymiksi. Alueiden ennakointiseminaari Joensuussa 14.-15.3.2013 Venäjän potentiaali ja Itä-Suomen näkymät Heikki Eskelinen Karjalan tutkimuslaitos

Lisätiedot

Itämeristrategian rahoitus

Itämeristrategian rahoitus Itämeristrategian rahoitus Itämeren alue kutsuu miten Suomessa vastataan? Helsinki/TEM, 8.9.2010 Petri Haapalainen, TEM petri.haapalainen@tem.fi Keskeisiä lähtökohtia, kysymyksiä ja haasteita Lähtökohtia

Lisätiedot

Venäläisten rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät 11 prosenttia elokuussa, alkuvuoden kasvu 17 prosenttia

Venäläisten rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät 11 prosenttia elokuussa, alkuvuoden kasvu 17 prosenttia Venäläisten rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät 11 prosenttia elokuussa, alkuvuoden kasvu 17 prosenttia Elokuussa 2017 Suomessa kirjattiin venäläisille 89 700 yöpymistä, eli yöpymiset lisääntyivät 11

Lisätiedot

Johtoryhmän kokous 19.5.2009 klo 9 11 / Mikkeli / Kaupungintalo

Johtoryhmän kokous 19.5.2009 klo 9 11 / Mikkeli / Kaupungintalo UUSI PARADIGMA MUN JUTTU! Johtoryhmän kokous 19.5.2009 klo 9 11 / Mikkeli / Kaupungintalo Muistio 1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.00 ja toivotti osallistujat tervetulleiksi kera kahvin. - puheenjohtajana

Lisätiedot

POHJOIS-KUOREVEDEN VESIOSUUSKUNTA 8.3.2006 TOIMINTAKERTOMUS 2005. 1. Yleistä

POHJOIS-KUOREVEDEN VESIOSUUSKUNTA 8.3.2006 TOIMINTAKERTOMUS 2005. 1. Yleistä POHJOIS-KUOREVEDEN VESIOSUUSKUNTA 8.3.2006 TOIMINTAKERTOMUS 2005 1. Yleistä Pohjois-Kuoreveden vesiosuuskunnalle vuosi 2005 oli vilkkaan rakentamisen aikaa. Toisaaalta osuuskunnan jo valmistuneilla alueilla

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 3/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 3/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 3/2017 1 Kokousaika kello 12:00 14.10 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, Piällysmies Asialista: 1 Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen

Lisätiedot

Rahoituspäätös hankehakemuksesta 2015_001 / 118167: Liikunta- ja urheilumatkailun kehittäminen

Rahoituspäätös hankehakemuksesta 2015_001 / 118167: Liikunta- ja urheilumatkailun kehittäminen Maakuntahallitus 28 23.02.2015 Rahoituspäätös hankehakemuksesta 2015_001 / 118167: Liikunta- ja urheilumatkailun kehittäminen 12/00.01.05.21/2015 Maakuntahallitus 23.02.2015 28 Imatran Seudun kehittämisyhtiö

Lisätiedot

Kausala Kunnantalo klo 9-15.

Kausala Kunnantalo klo 9-15. Iitin kunta Pöytäkirja 1/2014 1 Iitti-tiimi 16.01.2014 Aika Torstai 16.01.2014 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuohe Saapuvilla Salonen Jarkko Saarikko Sami Haara Teuvo Gardemeister

Lisätiedot

TERVEYDEN EDISTÄMINEN LIIKUNTA- JA TERVEYSKASVATUKSEN AVULLA KARJALAN TASAVALLAN PETROSKOIN ALUEEN KOULUISSA

TERVEYDEN EDISTÄMINEN LIIKUNTA- JA TERVEYSKASVATUKSEN AVULLA KARJALAN TASAVALLAN PETROSKOIN ALUEEN KOULUISSA TERVEYDEN EDISTÄMINEN LIIKUNTA- JA TERVEYSKASVATUKSEN AVULLA KARJALAN TASAVALLAN PETROSKOIN ALUEEN KOULUISSA Projekti on yhteistyöprojekti Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry:n sekä Karjalan tasavallan

Lisätiedot

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Yleisesittely Pohjois-Savon ELY-keskus, viestintä 20.4.2010 1 Tausta Aloitti toimintansa 1.1.2010 osana valtion aluehallinnon uudistusta Tehtävät

Lisätiedot

Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste.

Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste. Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste Joensuu, 2013 Historia 3.9.2009 Seminaari Sortavalassa projektin perustamisesta, jonka

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen 19.4.2016 Maakunnan tilanne Maakunnan kunnat ovat antaneet lausuntonsa hallituksen marraskuisiin linjauksiin helmikuussa 2016:

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto TYÖ JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys ja alueosasto 10.3.2016 EUROOPAN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ TAVOITETTA 2014 2020 TOTEUTTAVIEN RAJAT YLITTÄVÄN YHTEISTYÖN OHJELMIEN VUODEN 2016 VALTION RAHOITUSOSUUDEN

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

Etelä Karjalan tärkeimmät liikenteen kehittämishankkeet

Etelä Karjalan tärkeimmät liikenteen kehittämishankkeet Etelä Karjalan tärkeimmät liikenteen kehittämishankkeet Rajanylityspaikkojen ja liikenneinfran kehittäminen Raja asemien ja liikenneväylien kapasiteetti tulee rakentaa lähimmän viiden vuoden ajanjaksolla

Lisätiedot

Valtion vastinrahoitus Kansallinen Itämeri- ja INTERREG infopäivä Helsingissä 12.12.2014

Valtion vastinrahoitus Kansallinen Itämeri- ja INTERREG infopäivä Helsingissä 12.12.2014 Valtion vastinrahoitus Kansallinen Itämeri- ja INTERREG infopäivä Helsingissä 12.12.2014 Harry Ekestam harry.ekestam@tem.fi Hankkeiden kansallinen rahoitus Itämeren alueen ohjelmassa 25 % suomalaisten

Lisätiedot

Etelä Suomen näkökulmasta

Etelä Suomen näkökulmasta Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2050 Aluerakenteen kh kehitys Etelä Suomen näkökulmasta Suunnittelujohtaja Ari Pietarinen 25.11.2013 Etelä Suomen aluerakenne 2030 Asuminen, ympäristö

Lisätiedot

BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE

BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset... 4 4. Jatkotoimenpiteet... 4 5. Projektin tulosten yleistettävyys... 4 6. Toteutus... 4 a. Tehtävät ja

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu TAK Rajatutkimus 2014 tuloksia Kouvolan seutu 2 Suomessa / Ruotsissa vierailleet ulkomaalaiset matkailijat vuonna 2012 Venäjä Viro Ruotsi/Suomi Saksa Iso-Britannia Norja USA Japani Ranska Kiina Tanska

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2010

TAK Rajatutkimus 2010 TAK Rajatutkimus TAK Rajatutkimus Kouvola Innovation Oy, Cursor Oy, Lappeenrannan kaupunki, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Kymenlaakson liitto, Etelä-Karjalan liitto Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK

Lisätiedot

Kuhmon kaupunki esittää edellä tarkoitetusta asiakirjaluonnoksesta lausuntonaan seuraavaa:

Kuhmon kaupunki esittää edellä tarkoitetusta asiakirjaluonnoksesta lausuntonaan seuraavaa: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 KAINUU Viite: Lausuntopyyntönne 20.11.2006 Asia: LAUSUNTO ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET ASIAKIRJAN LUONNOKSESTA Kuhmon kaupunki esittää edellä tarkoitetusta

Lisätiedot

Central Baltic ohjelma 2014-2020 16.9.2015

Central Baltic ohjelma 2014-2020 16.9.2015 Central Baltic ohjelma 2014-2020 16.9.2015 Ohjelmamaat Suomi + Ahvenanmaa, Ruotsi, Viro ja Latvia Suomessa ohjelma-alueena Etelä-Suomi: Etelä- Karjala*, Kanta-Häme*, Kymenlaakso, Pirkanmaa*, Satakunta,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Niiralan kaupan ja rajaliikenteen yhteensovittaminen. Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 4. vaihe, taustaselvitys

Niiralan kaupan ja rajaliikenteen yhteensovittaminen. Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 4. vaihe, taustaselvitys Niiralan kaupan ja rajaliikenteen yhteensovittaminen Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 4. vaihe, taustaselvitys Niiralan rajaliikenteen ja kaupan liikenteen yhteensovittaminen Jyrki Suorsa Pohjois- Karjalan

Lisätiedot

Salpausselän palveluvyöhyke, valtatie 12 ja E14

Salpausselän palveluvyöhyke, valtatie 12 ja E14 Salpausselän palveluvyöhyke, valtatie 12 ja E14 29.1.2015 Päijät-Hämeen liitto Salpausselän palveluvyöhyke Salpausselän palveluvyöhyke on Länsi-Suomesta ja Tampereelta Lahden ja Kouvolan kautta Lappeenrantaan

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Mervi Järkkälä

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Mervi Järkkälä TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 Toiminta-ajatus ja tehtävä toimii Suomen Yrittäjät ry:n virallisena aluejärjestönä Tehtävä: Jäsenyritysten kilpailukyvyn ja menestymisedellytysten ylläpitäminen ja parantaminen.

Lisätiedot

Rajaliikennetilasto 2015

Rajaliikennetilasto 2015 Kauppa 2016 Handel Trade Rajaliikennetilasto 2015 350 1000 kpl Kuvio 1. Saapuneet ja lähteneet kuormatut kuorma-autot (1000 kpl) maa- ja merirajoilla vuosina 2009-2015 300 250 200 150 100 50 0 2009 2010

Lisätiedot

Arktinen alue mahdollisuus ja haaste Kari Aalto

Arktinen alue mahdollisuus ja haaste Kari Aalto Arktinen alue mahdollisuus ja haaste 26.9.2012 Kari Aalto Itä- ja Pohjois-Suomen EU toimisto 2013- Johtaja Kari Aalto Erityisasiantuntijat Janika Luukinen Sointu Räisänen 4 korkeakouluharjoittelijaa/vuosi

Lisätiedot

Pääministeri Juha Sipilän hallitus Sisäministeriö Valtiovarainministeriö Lappeenranta,

Pääministeri Juha Sipilän hallitus Sisäministeriö Valtiovarainministeriö Lappeenranta, 1 Pääministeri Juha Sipilän hallitus VETOOMUS Sisäministeriö Valtiovarainministeriö Lappeenranta, 17.11.2017 ASIA Rajaliikenteen sujuvuus Etelä-Karjalan kauppakamarin perustehtävänä on kauppakamarilain

Lisätiedot

Joensuun lentoaseman logistisen käytävän kehittämissuunnitelma

Joensuun lentoaseman logistisen käytävän kehittämissuunnitelma Joensuun lentoaseman logistisen käytävän kehittämissuunnitelma Kuva: Passenger Market Potential Analysis, Scan Of New Air Routes for the Airport of Joensuu, Finland (2013) MKmetric Gesellschaft für Systemplanung

Lisätiedot

Eurooppa investoi kestävään kalatalouteen. Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke. Hanke no: Dnro: 782/3561/2010

Eurooppa investoi kestävään kalatalouteen. Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke. Hanke no: Dnro: 782/3561/2010 HANKERAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke Hanke no: 1000778 Dnro: 782/3561/2010 3. Yhteenveto hankkeesta Pyhäjärven Kalainvestointien

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2002 Julkaistu Helsingissä 17 päivänä heinäkuuta 2002 N:o 70 72 SISÄLLYS N:o Sivu 70 Laki Pohjoismaiden välillä elatusavun perimisestä

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan TYKE 2011 KAM:n koordinoima verkostohanke työelämäpalvelujen kehittämiseen koko Pohjois-Pohjanmaalla

Pohjois-Pohjanmaan TYKE 2011 KAM:n koordinoima verkostohanke työelämäpalvelujen kehittämiseen koko Pohjois-Pohjanmaalla KAM:n koordinoima verkostohanke työelämäpalvelujen kehittämiseen koko Pohjois-Pohjanmaalla Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän valtionavustukset OKM myöntää avustukset ELY-keskusten kautta Avustusta

Lisätiedot

Yhteyshenkilö Satu Sikanen Hankinnan kohteena on Etelä-Karjalan maakunta-areenaa koskeva esiselvitys.

Yhteyshenkilö Satu Sikanen Hankinnan kohteena on Etelä-Karjalan maakunta-areenaa koskeva esiselvitys. TARJOUSPYYNTÖ 1. HANKINTAYKSIKKÖ Etelä-Karjalan liitto Kauppakatu 40 D 53100 Lappeenranta ekarjala.fi/liitto Yhteyshenkilö Satu Sikanen satu.sikanen@ekarjala.fi 0400 661318 2. HANKINTAMENETTELY Kyseessä

Lisätiedot

Maakuntavalmistelun poliittinen ohjaus ja linjaus (.2017 kyselyn pohjalta) Maakuntahallitus ohjaa Erillinen poliittinen ohjausryhmä ohjaa, maakuntahallitus tekee päätökset VATE-työryhmä tai muu ohjaa,

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Iitin kyläkoordinaattori -hanke , oikaisuvaatimus

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Iitin kyläkoordinaattori -hanke , oikaisuvaatimus Kunnanhallitus 141 15.08.2016 Kunnanhallitus 148 29.08.2016 Kunnanhallitus 165 19.09.2016 Iitin kyläkoordinaattori -hanke 2017-2019, oikaisuvaatimus 755/00.01.05/2016 Kunnanhallitus 15.08.2016 141 Kyläasiain

Lisätiedot

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN Kainuun Etu Oy - yritysten kehittämistä vuodesta 2001 - Palvelualojen (B-to-B) esiselvitys 2009 Lehdistötilaisuus 30.12.2009 klo 10.00 Harri Mähönen, Suomen Osaamistalo

Lisätiedot

ARKANGELIN KÄYTÄVÄN ALUE

ARKANGELIN KÄYTÄVÄN ALUE ARKANGELIN KÄYTÄVÄN ALUE Fax: +358 8 617 8120, heikki.haataja@kuhmo.fi ITÄISEN TAVARALIIKENTEEN REITIT Venäjän rataverkon kokonaispituus on 87.500 km. IVY-maiden rataverkon kokonaispituus on 147.000 km.

Lisätiedot

Hankekoulutus 2011. Tuettava toiminta, hyväksyttävät kustannukset

Hankekoulutus 2011. Tuettava toiminta, hyväksyttävät kustannukset Hankekoulutus 2011 Tuettava toiminta, hyväksyttävät Tuen myöntämisen edellytykset Hanke on valtakunnallisen sekä paikallisen ohjelman mukainen Hanke antaa hakijalle mahdollisuuden sellaisiin toimenpiteisiin,

Lisätiedot

EU:n rajat ylittävän alueellisen yhteistyön ohjelmien rooli Itämeristrategian toteuttamisessa

EU:n rajat ylittävän alueellisen yhteistyön ohjelmien rooli Itämeristrategian toteuttamisessa EU:n rajat ylittävän alueellisen yhteistyön ohjelmien rooli Itämeristrategian toteuttamisessa Itämeren alue kutsuu miten Suomessa vastataan? Helsinki/TEM, 8.9.2010 Petri Haapalainen, TEM petri.haapalainen@tem.fi

Lisätiedot

Salanne Pöyskö Laakso. Kaakkois-Suomen rajaliikenneselvitys, 2003

Salanne Pöyskö Laakso. Kaakkois-Suomen rajaliikenneselvitys, 2003 Salanne Pöyskö Laakso Kaakkois-Suomen rajaliikenneselvitys, 2003 Ilkka Salanne, Tuomo Pöyskö, Jukka-Matti Laakso Kaakkois-Suomen rajaliikenneselvitys Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 14/2004 TIEHALLINTO

Lisätiedot

Euregio Karelia @ CBC Karelia 2014-2020. Paavo Keränen Aluekehityspäällikkö Kainuun liitto 14.1.2016

Euregio Karelia @ CBC Karelia 2014-2020. Paavo Keränen Aluekehityspäällikkö Kainuun liitto 14.1.2016 Euregio Karelia @ CBC Karelia 2014-2020 Paavo Keränen Aluekehityspäällikkö Kainuun liitto 14.1.2016 Euregio Karelia Suomen ja Venäjän rajalla sijaitseva raja-alue; Kainuun, Pohjois-Karjalan, Pohjois- Pohjanmaan

Lisätiedot

VUOSIRAPORTTI 2013. 1. Toteuttaja: Suomen Sikayrittäjät ry

VUOSIRAPORTTI 2013. 1. Toteuttaja: Suomen Sikayrittäjät ry VUOSIRAPORTTI 2013 1. Toteuttaja: Suomen Sikayrittäjät ry 2. Hankkeen nimi ja tunnus: Sikojen hyvinvoinnin edistäminen tiedonvälityshanke Dnro. 1915/3560-2010 Hanke nro. 10149 3. Yhteenveto hankkeesta

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Työelämän kehittämis- ja palvelutoiminta uudistuu -seminaari 3.11.2010 Hilton Helsinki Strand Hallitusneuvos Merja Leinonen merja.leinonen@minedu.fi

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2017 1

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2017 1 Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2017 1 Kokousaika 24.3.2017 kello 13:00-14.23 Kokouspaikka Tuma, Sammonkatu 12,50130 Mikkeli Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Maakuntauudistuksen ajankohtaista

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Toimintasuunnitelma 2013 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä 1 Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Tehtävät ja painopistealueet... 3. Hanketoiminta... 3 4. Hallinto... 5. Henkilökunta ja toimisto...

Lisätiedot

ELO-EGLO -seminaari 24.11.2005. Valtiosihteeri Perttu Puro

ELO-EGLO -seminaari 24.11.2005. Valtiosihteeri Perttu Puro ELO-EGLO -seminaari 24.11.2005 Valtiosihteeri Perttu Puro 1 Esityksen sisältö Toimenpideohjelma Suomen logistisen aseman vahvistamiseksi Ministeriön ajankohtaiset logistiikka-asiat Tulevaisuuteen valmistautuminen

Lisätiedot

Venäläisten matkailu Suomeen

Venäläisten matkailu Suomeen Venäläisten matkailu Suomeen Joulu 2013 2014 2015 Pientä positiivista virettä näkyvissä Tammi-lokakuussa Suomeen saapui noin 2,5 miljoonaa venäläistä, kun vuotta aiemmin matkustajia oli noin 2,7 miljoonaa

Lisätiedot

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 MUONIO Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.8.2014 Seitap Oy 2014 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Rakennerahasto-ohjelma EAKR

Rakennerahasto-ohjelma EAKR Rakennerahasto-ohjelma EAKR Kevät 2015 Heli Rintala EAKR Etelä-Pohjanmaalla 2014-2020 Tukirahaa Etelä-Pohjanmaalla yhteensä vajaa 3,5 milj. vuodessa Jaetaan kolmen toimijan kesken: EP:n liitto (Pirkanmaan

Lisätiedot

Itämeren alueen Interreg B ohjelma ja alueiden välinen Interreg C ohjelma

Itämeren alueen Interreg B ohjelma ja alueiden välinen Interreg C ohjelma Itämeren alueen Interreg B ohjelma ja alueiden välinen Interreg C ohjelma 2014-2020 Uutta rahoituskautta kohti hanketoimijoiden yhteistyötilaisuus uusista rahoitusmahdollisuuksista Lahti, 14.5.2013 Neuvotteleva

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle Suomen ja Venäjän välillä maantien rakentamisesta maantieliikenteen turvaamiseksi Nuijamaan kansainvälisen maantieliikenteen rajanylityspaikan (Suomen tasavalta)

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

HE 181/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain 4 ja 57 :n muuttamisesta

HE 181/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain 4 ja 57 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain 4 ja 57 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uuden Suomen ja Venäjän välisen rautatieliikennesopimuksen voimaantulosta

Lisätiedot

Tiedoksi lautakunnalle Savukosken lämpölaitoksen energiamaksun korottaminen Talousarvion toteutuminen tammi-lokakuu 2015 Muut asiat

Tiedoksi lautakunnalle Savukosken lämpölaitoksen energiamaksun korottaminen Talousarvion toteutuminen tammi-lokakuu 2015 Muut asiat SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 24.11.2015 klo 18.00 19.30 Paikka Savukosken kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 27 28 29 30 Tiedoksi lautakunnalle Savukosken lämpölaitoksen

Lisätiedot

Työryhmän esitys Suomen maaliikenteen runkoväyliksi

Työryhmän esitys Suomen maaliikenteen runkoväyliksi Työryhmän esitys Suomen maaliikenteen runkoväyliksi Taustaa LVM:n työryhmän raportti 38/2003 Valtakunnallisesti merkittävät liikenneverkot ja terminaalit. Lausuntokierros. 20.2.200 työryhmä määrittämään

Lisätiedot

Kymenlaakson Liitto. Maakuntavaltuustoseminaari Jatkuva liikennejärjestelmätyö

Kymenlaakson Liitto. Maakuntavaltuustoseminaari Jatkuva liikennejärjestelmätyö Kymenlaakson Liitto Maakuntavaltuustoseminaari 24.10.2016 Jatkuva liikennejärjestelmätyö 24.10.2016 Esitys Liikennejärjestelmäryhmä ja sen tehtävät Seudulliset liikennejärjestelmäryhmät ja niiden tehtävät

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan liiton viestintä. viestintäpäällikkö Arja Hankivaara

Pohjois-Pohjanmaan liiton viestintä. viestintäpäällikkö Arja Hankivaara Pohjois-Pohjanmaan liiton viestintä viestintäpäällikkö Arja Hankivaara 12.10.2017 Hallintosääntö (hyväksytty mkv:ssa 5.6.2017) maakuntahallitus johtaa viestintää ja tiedottamista toimielimet luovat edellytyksiä

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 9/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 9/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 9/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 10.5.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 16.5.2016 kello 19.00 Käsiteltävät asiat Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone 122 KOKOUKSEN

Lisätiedot

EU-HANKEAKTIVOINTI PK-YRITYKSILLE OULUN SEUDULLA. Lapin korkeakoulukonsernin kansainvälisen hanketoiminnan kehittämispäivät 18.1.

EU-HANKEAKTIVOINTI PK-YRITYKSILLE OULUN SEUDULLA. Lapin korkeakoulukonsernin kansainvälisen hanketoiminnan kehittämispäivät 18.1. EU-HANKEAKTIVOINTI PK-YRITYKSILLE OULUN SEUDULLA Lapin korkeakoulukonsernin kansainvälisen hanketoiminnan kehittämispäivät 18.1.2012 Teija Kekonen Iin Micropolis Oy Micropolis Oy Uusiutuvan energia- ja

Lisätiedot

Outdoors Finland. Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke. Markkinointiyhteistyöllätulosta seminaari

Outdoors Finland. Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke. Markkinointiyhteistyöllätulosta seminaari Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke Markkinointiyhteistyöllätulosta seminaari 26.-27.10.2010 Savion Hovi, JÄMSÄ projektipäällikkö Terhi Hook terhi.hook@visitfinland.com

Lisätiedot