LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2013 326. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus AIKA klo 18:05-21:01 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja Grönberg Merja II varapuheenjohtaja Heijnsbroek-Wirén Mia jäsen Karlsson Mikael jäsen Alm Agneta jäsen Lindfors Leena jäsen Ekström Veikko jäsen Pere Nina jäsen Fellman Atte jäsen Lindell Armi jäsen MUUT Isotalo Arja kv:n puh.johtaja Paakkanen Petra kv:n 1. varapuh.johtaja Hagfors Kari kv:n 2. varapuh.johtaja Kaleva Olavi kaupunginjohtaja Andergård-Stenstrand Lilian vt hallintojohtaja,sihteeri Kettunen Kirsi talousjohtaja Klawér Carola perusturvajohtaja ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Tom Liljestrand KÄSITELLYT ASIAT Lilian Andergård-Stenstrand PÖYTÄKIRJAN Loviisassa syyskuuta TARKASTUS Leena Lindfors Veikko Ekström PÖYTÄKIRJA YLEI- Loviisassa, kaupunginkansliassa 25. syyskuuta SESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Loviisa

2 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 164 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Kotihoidon toiminta kokonaisuudessaan kaupungin omana toimintana lähtien Loviisan liikuntahallisäätiö, hallituksen valinta Uuden varajäsenen valitseminen sivistyslautakunnan suomenkieliseen jaostoon Loviisan Torin salibandyjoukkueen sponsorointi Sisäisen valvonnan yleisohjeen hyväksyminen Askolan, Lapinjärven, Loviisan, Myrskylän, Pornaisten, Porvoon ja Sipoon yhdistämisselvityksen käynnistäminen Tien nimeäminen Sarvisalossa Suunnittelutarveratkaisu, Ruotsinpyhtää, Petjärventie, 1:88 määräala, omakotitalo ja talousrakennus, Hopponen Kimmo ja Heikki 174 Sosiaali- ja terveysministeriön erityinen määräraha lasten ja nuorten terveyttä edistävään ja ennaltaehkäisevään hammashoitoon, valtuustoaloite Lautakuntien ja jaostojen päätökset Viranhaltijapäätöksiä kaupunginhallitukselle tiedoksi Ilmoitusasioita kaupunginhallitukselle tiedoksi Loviisan kaupungin ateriakuljetusten hankinta, osatarjous I Loviisan kaupungin ateriakuljetusten hankinta, osatarjous II Kaupungin etuosto-oikeus Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano 360

3 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KH 164 Todettiin. Lisälista-asiat hyväksyttiin käsiteltäviksi,

4 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajat KH 165 Valittiin jäsenet Leena Lindfors ja Veikko Ekström.

5 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kotihoidon toiminta kokonaisuudessaan kaupungin omana toimintana lähtien 566/ /2013 PL Valmistelija: Lisbeth Forsblom, senioripalvelujen palvelupäällikkö, puh Loviisan kaupungin ja Oy Esperi Ab:n välillä tehty sopimus kotihoidon palvelujen ostamisesta on ollut voimassa alkaen. Palvelusopimuksen irtisanomisaika on 6 kk. Sopimus koski alunperin tuntia/ vuosi. Palvelutoiminnan hinnat on sopimuksen mukaisesti tarkistettu vuosittain. Vuoden 2013 talousarvioon varatun määrärahan suuruus on euroa. Vuodesta 2010 alkaen, kun kunnat yhdistyivät kotihoitoon tuli uusi aluejako. Oy Esperi Ab on toiminut pääasiassa Valko- Rauhala alueella (n 850 tuntia/kk)ja Määrlahdessa (noin 240 tuntia/kk). Vuonna 2012 Oy Esperi Ab:n tunnit kotihoidossa olivat , joka on n.26 % koko Loviisan kotihoidosta. Määrlahden alueella toimii sekä kaupungin oma kotihoito että Oy Esperi Ab:n kotihoito. Asiakkaan näkökulmasta tämä ei ole hyvä asia, koska hänen luonaan saattaa käydä monta eri ihmistä yhden päivän aikana. Tehostamisvaatimusten johdosta on perusturvakeskuksen johtoryhmässä käyty keskustelua kotihoidon uudelleen organisoinnista ja ostopalvelusta luopumisesta. Tavoitteena on yhdistää nykyiset kotihoidon kolme aluetta yhdeksi kotihoidon alueeksi. Jos kotihoito olisi kokonaisuudessaan omaa toimintaa, voitaisiin kotihoidossa suunnitella hoivatyötä tehokkaammin. Työn organisointi, kehittäminen ja valvominen olisi myös joustavampaa, jos koko henkilökunta olisi kaupungin omaa. Laskelmien mukaan tarvittaisiin 1 sairaanhoitaja ja 6,5 lähihoitajaa korvaamaan sitä hoitotyötä mikä Oy Esperi Ab:n kotihoito tekee tänä päivänä. Henkilöstökustannukset 7,5 hoitajan palkkaamiseksi ovat n /vuosi. Jos toiminta järjestettäisiin omana toimintana, syntyy n euron säästö vuodessa. Vuonna 2014 säästö olisi n euroa kun 7,5 uuttaa tointa perustettaisiin kotihoitoon alkaen. Esittelijä: perusturvajohtaja Carola Klawér. Perusturvalautakunta päättää irtisanoa kotihoitosopimuksen Oy Esperi Ab:n kanssa lähtien ja kaupunki ottaa toiminnan

6 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ omaksi toiminnaksi palkkaamalla sairaanhoitajan ja 6,5 lähihoitajaa lähtien. Perusturvalautakunta lähettää päätöksen hyväksyttäväksi henkilöstöjaostolle sekä kaupunginhallitukselle. Ehdotuksen mukainen. KH 166 Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan päätöksen irtisanoa kotihoitosopimuksen Oy Esperi Ab:n kanssa lähtien. Loviisan kaupunki ottaa toiminnan omaksi toiminnaksi palkkaamalla sairaanhoitajan ja 6,5 lähihoitajaa lähtien. Kokous siirretään - lukutauko klo Tauko klo Kokous jatkui klo Jäsen Veikko Ekström ehdotti, että asia lähetetään tiedoksi henkilöstöjaostolle, joka on kaupunginhallituksen alainen. Puheenjohtaja Tom Liljestrand ehdotti, että asia viedään henkilöstöjaostolle käsiteltäväksi. Jäsen Janne Lepola kannatti puheenjohtaja Tom Liljestrandin ehdotusta. Jäsen Janne Lepola ehdotti, että kaupunki irtisanoo sopimuksen Esperin kanssa ja kilpailuttaa toiminnan kolmeksi vuodeksi, jotta voidaan verrata kulutasoa. Jäsen Nina Pere kannatti jäsen Janne Lepolan ehdotusta. Käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja Tom Liljestrand otti ehdotuksensa takaisin. Kaupunginjohtaja muutti ehdotustaan seuraavalla lisäyksellä: Kaupunginhallitus on ottanut asian käsittelyyn aikataulujen vuoksi. Jäsen Nina Pere ehdotti, että asia pannaan pöydälle. Jäsen Janne Lepola kannatti jäsen Nina Peren ehdotusta.

7 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Äänestys 1: KYLLÄ = käsittely jatkuu 9 ääntä (Liljestrand, Grönberg, Heijnsbroek-Wirén, Karlsson, Alm, Lindfors, Ekström, Fellman, Lindell) EI = pöydällepano 2 ääntä (Lepola, Pere) Äänestys 2: KYLLÄ = esittelijän muutettu ehdotus 9 ääntä (Liljestrand, Grönberg, Heijnsbroek-Wirén, Karlsson, Alm, Lindfors, Ekström, Fellman, Lindell) EI = Lepolan ehdotus Kaupunki irtisanoo sopimuksen Esperin kanssa ja kilpailuttaa toiminnan kolmeksi vuodeksi, jotta voidaan verrata kulutasoa. 2 ääntä (Lepola, Pere) Päätös kaupunginjohtajan muutetun ehdotuksen mukaisesti. Jäsenet Janne Lepola ja Nina Pere ilmoittivat eriävän mielipiteen, liite nro 56: Loviisan kotihoito olisi pitänyt kilpailuttaa kolmeksi vuodeksi, jotta kustannuksia olisi voitu verrata ja varmistaa säästöt. Kaupungin olisi itse pitänyt osallistua kilpailutukseen, jotta kustannukset olisivat vertailukelpoisia.

8 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Loviisan liikuntahallisäätiö, hallituksen valinta 1007/ /2012 KH 167 Valmistelija: talousjohtaja Kirsi Kettunen Vuonna 1977 perustettiin Loviisan palloiluhallin säätiö, jonka tarkoituksena oli perustaa Loviisaan liikuntahalli edistämään opetus-, liikunta-, nuoriso- ja vapaa-aikatoimintaa kaupungissa ja ympäristökunnissa. Säätiön nimi muutettiin 1982 Loviisan liikuntahallisäätiöksi. Vuonna 1981 säätiö teki sopimuksen Loviisan kaupungin kanssa, jolloin hallin hallintaoikeus siirtyi kaupungille ja kaupunki vastaa tämän jälkeen hallin juoksevista kuluista ja korjauksista. Säätiötä johtaa hallitus, jonka seitsemän jäsentä valitsee kaupunginvaltuusto, joka myös valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti, että kaupunginhallituksen tulee selvittää, voidaanko säätiö lakkauttaa ja tehtävä siirtää sivistyskeskuksen alaisuuteen. Loviisan liikuntahallisäätiön hallituksen kokouksessa todettiin kuitenkin, että säätiö jatkaa entiseen malliin ja kaupunginvaltuusto ottaa kantaa asiaan vuonna Tällä hetkellä säätiön toiminnan rahoittaa kaupunki, johtuen vuonna 1981 solmitusta sopimuksesta. Niinpä Loviisan liikuntahallisäätiöllä on enemmän varoja kuin velkaa, joka estää Loviisan liikuntahallisäätiön nopean purkamisen, vaikka käytännössä Loviisan kaupunki kustantaa toiminnan kokonaisuudessaan. Säätiön purkamisen edistämiseksi Loviisan liikuntahallisäätiölle valitaan kaupungin virkamiehistä koostuva hallitus, jonka tehtävänä on valtuustokauden aikana selvittää ja ryhtyä toimeenpanemaan järjestelyjä, joiden johdosta Loviisan liikuntahallisäätiön purkaminen tulisi mahdolliseksi. Hallituksen jäseniksi esitetään valittavan: Tamara Liimatainen, puheenjohtaja, Leif Eriksson, varapuheenjohtaja, Siv Mårtens, Antti Kinnunen, Thomas Grönholm, Eija Henriksson ja Ulf Blomberg. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että seuraavat henkilöt valitaan Loviisan liikuntahallisäätiön hallitukseen: Tamara Liimatainen, puheenjohtaja, Leif Eriksson,

9 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ varapuheenjohtaja, Siv Mårtens, Antti Kinnunen, Thomas Grönholm, Eija Henriksson ja Ulf Blomberg. Jäsen Nina Pere ehdotti seuraavaa lisäystä: Hallituksen tehtävä on edistää säätiön purkamista. Jäsen Janne Lepola kannatti jäsen Nina Peren ehdotusta. Käydyn keskustelun jälkeen kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti jäsen Nina Peren ehdottaman lisäyksen. Muilta osin ehdotuksen mukaisesti.

10 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Uuden varajäsenen valitseminen sivistyslautakunnan suomenkieliseen jaostoon 1007/ /2012 KH 168 Valmistelija: hallintojohtaja Christoffer Masar Sivistyslautakunnan suomenkielisen jaoston varajäsenen Jorma Ketosalmen poismenon johdosta sivistyslautakunnan suomenkielisen jaoston kokoonpanoon tulee tehdä muutos. Jaostojen jäseniä ja varajäseniä valittaessa tulee ottaa huomioon tasa-arvolainsäädännön vaatimukset. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää valita uuden varajäsenen sivistyslautakunnan suomenkieliseen jaostoon Jorma Ketosalmen tilalle. Ehdotuksen mukainen.

11 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Loviisan Torin salibandyjoukkueen sponsorointi 583/ /2013 KH 169 Valmistelija: markkinointisuunnittelija Jaana Laine, puh Loviisan Torin salibandyjaosto hakee kaupungilta euron sponsorointitukea kaudeksi Loviisan kaupunki on sponsoroinut Loviisan Torin salibandyjoukkuetta eurolla kausilla ja sekä eurolla kaudella Loviisan Tor aloittaa syyskuussa neljännen kautensa korkeimmalla sarjatasolla Salibandyliigassa. Viime kaudella joukkue sijoittui sarjassa yhdeksänneksi. Tulevan kauden kokonaisbudjetti on noin euroa, josta suurin osa kootaan yritysten kanssa tehtävillä yhteistyösopimuksilla. Kotiotteluissa käy noin 500 katsojaa/ottelu. Loviisan Tor tarjoaa kaupungille sponsoritukea vastaan näkyvyyspakettia, johon sisältyvät aiempien vuosien tapaan logopaikat pelipaidassa ja verryttelyasussa, sivun ilmoitustila ohjelmalehdessä, kaukalomainos, kaksi mainoslakanapaikkaa kotiotteluissa, yksi otteluisännyys, logo vuosikalenterissa, logolinkki Torin verkkosivuilla ja kausikortteja. Loviisan Tor ehdottaa, että tällä kaudella sopimukseen lisätään myös uusia yhteistyömuotoja: kaikki loviisalaisten ala-asteiden oppilaat pääsevät seuraamaan ilmaiseksi yhtä liigaottelua ja Loviisan Tor osallistuu Loviisan viikon ohjelmaan. Ehdotettu osallistuminen Loviisan viikon ohjelmaan on jo toteutettu, sillä salibandyn edustuspelaajat jakoivat nimikirjoituksia ja yleisö pääsi testaamaan oman laukauksensa nopeutta ns. lämäritutkalla kaupungin yleisurheilumestaruuskilpailujen yhteydessä Loviisan Torin salibandyjoukkue on ainoa loviisalainen SM-tasolla kilpaileva joukkue. Salibandyliigassa Loviisan Tor kilpailee nimellä Loviisa. Loviisan Torin esiintyminen Salibandyliigassa tuo Loviisalle näkyvyyttä valtakunnallisessa mediassa ja PR-arvoa. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus myöntää Loviisan Torin salibandyjoukkueelle euron sponsorituen, joka maksetaan kustannuspaikasta Viestintä/Yleismarkkinointi.

12 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Jäsen Veikko Ekström ehdotti, että tuki pysyy ennallaan, eli euroa. Jäsenet Merja Grönberg ja Atte Fellman kannattivat jäsen Veikko Ekströmin ehdotusta. Jäsen Nina Pere ehdotti, että asia lähetetään uuteen valmisteluun. Jäsen Janne Lepola kannatti jäsen Nina Peren ehdotusta. Käydyn keskustelun jälkeen jäsen Nina Pere otti ehdotuksensa takaisin. Äänestys: KYLLÄ = esittelijän ehdotus, euroa 7 ääntä (Liljestrand, Lepola, Heijnsbroek-Wirén, Karlsson, Alm, Lindfors, Pere) EI = Ekströmin ehdotus, euroa 4 ääntä (Grönberg, Ekström, Fellman, Lindell) Päätös ehdotuksen mukainen.

13 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Sisäisen valvonnan yleisohjeen hyväksyminen 420/ /2013 KH 170 Valmistelija: talousjohtaja Kirsi Kettunen Kuntalakiin ( /325) on tehty merkittäviä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevia muutoksia, joihin kuntaorganisaatiossa tulee vastata. Kunnilta ja kuntakonserneilta edellytetään sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja konsernivalvonnan järjestämistä ja raportointia. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan sisäisiä menettely- ja toimintatapoja, joilla pyritään varmistamaan toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus. Se on osa kaupungin johtamisjärjestelmää sekä kunnan johdon ja hallinnon työväline, jonka avulla arvioidaan asetettujen tavoitteiden toteutumista, toimintaprosesseja ja riskejä. Valvonnan tarkoituksena on edistää organisaation tehokasta johtamista, riskien hallintaa ja toiminnan tuloksellisuuden arviointia. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta operatiivisena toimintana kuuluvat kaupunginhallitukselle, kaupunginjohtajalle sekä kunnan muulle johdolle. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa kuntalain 23 :ssä kaupunginhallitukselle säädettyä hallinnon ja taloudenhoidon vastuutehtävää sekä kuntalain 24 :ssä kaupunginjohtajalle säädettyä hallinnon, taloudenhoidon ja kunnan muun toiminnan johtotehtävää. Kuntalain 73 :n mukaan tilintarkastajien on tarkastettava, onko kunnan sisäinen valvonta ja konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti. Sisäisen valvonnan järjestäminen on kaupungin toimivan johdon eli kaupunginhallituksen sekä kaupunginjohtajan vastuulla. Kaupunginvaltuuston tulee päättää kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät ja vastuut tulee kirjata hallintosääntöön. Tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä tulee sisällyttää ensimmäisen kerran tilikaudelta 2014 laadittavaan toimintakertomukseen. Kunnallisen liikelaitoksen tulisi antaa vastaavat arviot todennäköisestä tulevasta kehityksestä omassa toimintakertomuksessaan.

14 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Sisäisen valvonnan yleisohjeen tarkoituksena on tukea Loviisan kaupungin johtamis- ja esimiestehtävissä olevia sekä selkeyttää kaikille Loviisan kaupungin työntekijöille sisäisen valvonnan ja hyvän hallinnon merkitystä. Lisäksi ohje toimii luottamushenkilöiden ja esimiesten johtamisen tukena. Sisäisen valvonnan yleisohje on liitteenä. Sisäisen valvonnan yleisohjeesta ja sen valmistelusta on järjestetty erilliset tilaisuudet sekä viranhaltijoille että luottamusmiehille. Luottamusmiehille järjestettiin valtuuston iltakoulu Luottamusmiehiä ja viranhaltijoilta pyydettiin kommentoimaan ohjetta mennessä. Määräaikaan mennessä ohjeluonnosta kommentoi ainoastaan SDP-ryhmä. Kommentointiaikaa jatkettiin 10.6 saakka. Ohjeluonnoksen valmistelussa valtuutettujen kommentit on otettu huomioon. Liite nro 57: Sisäisen valvonnan yleisohje. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan sisäisen valvonnan yleisohjeen. Tekninen korjaus: luku 2.2, toinen kappale, viimeinen lause: kaupunginvaltuuston puheenjohtajistolle -> kaupunginvaltuustolle Muilta osin ehdotuksen mukaisesti.

15 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Askolan, Lapinjärven, Loviisan, Myrskylän, Pornaisten, Porvoon ja Sipoon yhdistämisselvityksen käynnistäminen 582/ /2013 KH 171 Valmistelija ja esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Taustaa Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelman mukaan hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen, jonka tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen kuntarakenne. Valtiovarainministeriö pyysi lausuntoa metropolialueen esiselvityksen loppuraportista mennessä. Muilta kuin metropolialueen kunnilta Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa kuntien yhdistymisselvityksistä mennessä. Sipoon kunta pyysi muilta Itä-Uudenmaan kunnilta ja kaupungeilta lausuntoa kiinnostuksesta selvittää mahdollista kuntaliitosta myös Itä-Uudellamaalla ennen lausuntonsa antamista metropolialueen esiselvityksen loppuraportista. Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä ja Porvoo ilmoittivat kiinnostuksensa ryhtyä selvittämään mahdollista kuntaliitosta, Pukkila ilmoitti jättäytyvänsä selvityksen ulkopuolelle ja Pornainen päätti tulla mukaan selvitykseen keväällä Näiden lausuntojen perusteella valmistellaan Askolan, Lapinjärven, Loviisan, Myrskylän, Pornaisten, Porvoon ja Sipoon muodostamaa kuntarakennelakiluonnoksen mukaista selvitysaluetta. Yhdistymisselvityksen tavoitteet Tavoitteena on selvittää kuntien yhdistymisen edellytykset etuineen ja haittoineen sekä valmistella selvityksen pohjalta mahdollinen kuntien yhteinen yhdistymisesitys. Lisäksi tavoitteena on selvittää kuntien yhteistyömahdollisuudet asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi, hyvän elinympäristön ja kestävän kehityksen turvaamiseksi sekä seudun kilpailukyvyn ja elinvoimaisuuden parantamiseksi. Yhdistymisselvitys pohjautuu laajaan valmisteluun ja tuo esille kuntien päätöksenteon pohjaksi erityisesti kuntien yhdistymisellä saavutettavat edut ja haitat.

16 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Yhdistymisselvitys sisältää kuntarakennelakiesityksen mukaisesti 1. suunnitelman hallinnon ja palvelujen järjestämisestä ja palvelujen tuottamisesta selvitysalueella 2. selvityksen yhdistymisen vaikutuksista kuntien yhteistoimintaan 3. selvityksen taloudellisesta tilanteesta 4. arvion asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien ja lähidemokratian toteutumisesta 5. yksityiskohtaisen arvion kuntien yhdistymisen eduista ja haitoista 6. arvion kielellisten oikeuksien toteutumisesta kaksikielistä kuntaa koskevassa selvityksessä 7. arvion kuntien yhdistymisen suhteesta metropolihallinnon tarpeeseen, erityisesti yhdyskuntarakenteen eheyttämisen, joukkoliikenteen ja sosiaalisen asuntotuotannon näkökulmasta. Yhdistymisselvityksen organisoiminen Yhdistymisselvitystä ohjaa poliittinen ohjausryhmä. Selvitykseen osallistuvien kuntien ja kaupunkien kunnan- ja kaupunginhallitukset valitsevat edustajansa ohjausryhmään, kaksi henkilöä/kunta/kaupunki. Ohjausryhmä ottaa työssään huomioon valtioneuvoston mahdolliset yhdistymisselvitykseen liittyvät päätökset. Selvityksen johtoryhmä muodostuu Askolan, Lapinjärven, Loviisan, Myrskylän, Pornaisten, Porvoon ja Sipoon kuntajohtajista. Johtoryhmä käsittelee ohjausryhmälle esiteltävät asiat. Teemakohtaiset työryhmät valmistelevat yhdistymisselvitystä kuntarakennelakiesityksen edellyttämällä tavalla. Lisäksi yhdistymisselvityksen valmistelu edellyttää projektipäällikköä. Ohjausryhmä hyväksyy yhdistymisselvityksen työsuunnitelman, jossa määrätään tarkemmin ohjausryhmän, johtoryhmän, työryhmien sekä selvitysprojektin päällikön tehtävistä sekä yhdistymisselvityksen aikataulusta.

17 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Yhdistymisselvityksen aikataulu Kunnilta pyydetään lausunnot maaliskuussa 2014 yhdistymisselvityksen väliraportista, jonka perusteella selvitystä jatketaan. Selvitys valmistuu syksyllä 2014 siten, että valtuustot voivat käsitellä esityksen kuntien yhdistymisestä sekä siihen liittyvän yhdistymissopimuksen joulukuussa Kuntia informoidaan yhdistymisselvityksen etenemisestä myös työn aikana. Yhdistymisesityksen valmistelussa kunnat huolehtivat kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista sekä yhteistoiminnasta henkilöstön edustajien kanssa. Kaupunginhallitus päättää - käynnistää Askolan, Lapinjärven, Loviisan, Myrskylän, Pornaisten, Porvoon ja Sipoon yhdistymisselvityksen - nimetä yhdistymisselvityksen poliittiseen ohjausryhmään kaksi henkilöä Jäsen Agneta Alm ehdotti, että Tom Liljestrand on varsinainen edustaja ja Petra Paakkanen varajäsen. Jäsen Merja Grönberg ehdotti, että Arja Isotalo on varsinainen edustaja ja Veikko Ekström varajäsen. Jäsen Nina Pere ehdotti, että Janne Lepola on varajäsen. Jäsen Atte Fellman ehdotti, että yhdistymisselvitystä ei tehdä ollenkaan. Jäsen Agneta Alm ehdotti, että kaupunkia edustaisi kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajat ja ensimmäiset varapuheenjohtajat. Jäsen Merja Grönberg otti takaisin ehdotuksensa siltä osin kun se koski varajäsenen valintaa. Loviisan kaupungin edustajat poliittisessa ohjausryhmässä: - Tom Liljestrand (kaupunginhallituksen puheenjohtaja) varajäsen: Petra Paakkanen (kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja) - Arja Isotalo (kaupunginvaltuuston puheenjohtaja) varajäsen: Janne Lepola (kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja)

18 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Muilta osin ehdotuksen mukainen.

19 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tien nimeäminen Sarvisalossa 479/ /2013 TL 95 Valmistelija: Kaupungingeodeetti Mia Kajan, puh Christina Wackström omistaa osan Loviisan kaupungin Sarvisalon kylän kiinteistöistä Skogsgläntan (kiinteistötunnus ) ja Råbacka Kiinteistöjen nykyiset osoitteet ovat Råbackantie 55 ja 57, mutta kiinteistöille kuljetaan uuden, Sarvisalontie 773:n kohdalta kääntyvän tien kautta. Wackström on pyytänyt, että kaupunki nimeäisi kiinteistöille johtavan tien. Nimeämättömän tien kautta kuljetaan kahdelle rakennetulle kiinteistölle, joten tie tulee Kuntaliiton ohjeen mukaan nimetä. Tien nimeksi on esitetty Brännbackantie-Brännbackavägen, eikä asianosaisilla ole ollut asiaan huomauttamista. Uusi nimi perustuu alueen olemassa olevaan nimistöön. Hallintosäännössä ei ole määritelty, kuka tai mikä päättää kadun nimestä, kun nimeäminen on irrallaan kaavakäsittelystä. Täten asia menee kaupunginhallituksen päätettäväksi. Liite 54 Esittelijä: kartta Tekninen johtaja Ulf Blomberg Käsittely: Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että liitekartalle merkitylle tielle annetaan nimeksi Brännbackantie-Brännbackavägen. Keskustelun kuluessa jäsen Antas ehdotti suomenkieliseksi nimeksi Palomäentie, jota jäsen Hämäläinen kannatti. Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus JAA, sai kahdeksan (8) ääntä (Hansson, Ekebom-Jönsas, Jalkanen, Lindlöf, Wikström, Laitinen, Eloranta ja Kopiloff) ja jäsen Antaksen ehdotus EI, sai kolme (3) ääntä (Tähtinen, Hämäläinen ja Antas). Lautakunnan päätös on esittelijän ehdotus, äänin 8-3.

20 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Lautakunnan päätös on esittelijän ehdotuksen mukainen. Jatkokäsittely: Kaupunginhallitus KH 172 Liite nro 58. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus päättää, että liitekartalle merkitylle tielle annetaan nimeksi Brännbackantie-Brännbackavägen. Jäsen Atte Fellman ehdotti, että tielle annetaan nimeksi Palomäentie Brännbackavägen. Jäsen Armi Lindell kannatti jäsen Atte Fellmanin ehdotusta. Äänestys: KYLLÄ = esittelijän ehdotus 9 ääntä (Liljestrand, Lepola, Grönberg, Heijnsbroek-Wirén, Karlsson, Alm, Lindfors, Ekström, Pere) EI = Fellmanin ehdotus 2 ääntä (Fellman, Lindell) Päätös ehdotuksen mukainen.

21 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Suunnittelutarveratkaisu, Ruotsinpyhtää, Petjärventie, 1:88 määräala, omakotitalo ja talousrakennus, Hopponen Kimmo ja Heikki 581/ /2012 TL 97 Valmistelija: vs. kaup.arkkitehti Anneli Naukkarinen, puh Kimmo ja Heikki Hopponen hakevat suunnittelutarveratkaisua asuinrakennuksen (250 krs-m2) ja talousrakennuksen (200 krs-m2) rakentamista varten omistamalleen määräalalle, noin 1,1 ha. Rakennuspaikka on ennestään rakentamaton. Rakennuspaikka sijaitsee taajaan rakennetulla kyläalueella, jolla ei ole asemakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Alue voidaan määrittää MRL 16.1 :n nojalla suunnittelutarvealueeksi. Rakennusluvan erityiset edellytykset suunnittelutarvealueella täyttyvät, MRL 137 : 1. Rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, -koska rakennuspaikka sijoittuu olemassa olevaan asuinympäristöön ja on tarkoitukseen sopiva. 2. Rakentaminen ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä, - koska alueella on ympärivuotista asumista eikä sen yhteydessä synny uusia tielinjauksia. 3. Rakentaminen on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilymistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. Rakentaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuta haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. - koska rakennnuspaikan syntyminen tiivistää olemassa olevaa haja-asutusmaista maisemakuvaa, - rakennuspaikalla ei ole erityisiä maisemallisia arvoja eikä rakentaminen vaikeuta virkistysalueiden osoittamista mahdollista kaavaa laadittaessa. Naapureilla ei ole huomautettavaa hankkeesta. Lupatarkastajan lausunto on puoltava. Liite 56 ote peruskartasta, karttaote, asemapiirros, lupatarkastajan lausunto

22 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Esittelijä: Tekninen johtaja Ulf Blomberg Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se myöntäisi suunnittelutarveratkaisun omakotirakennuksen ja talousrakennuksen rakentamiseksi määräalalle 1:88, Ruotsinpyhtään kaupunginosassa, Petjärvellä, ehdoilla, että rakennusten tulee sijoitukseltaan, muodoltaan, materiaaleiltaan ja väritykseltään sopeutua alueen rakennustapaan ja erityisesti läheisyydessä olevien vanhojen maatilakeskusten rakennuksiin. Lainvoimainen päätös on voimassa kaksi vuotta, jona aikana rakennuslupaa on haettava. Tiedoksi: Lautakunnan päätös on esittelijän ehdotuksen mukainen. Kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen: Uudenmaan ELY-keskus Rakennusvalvonta Hakija KH 173 Liite nro 59. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus päättää myöntää suunnittelutarveratkaisun omakotirakennuksen ja talousrakennuksen rakentamiseksi määräalalle 1:88, Ruotsinpyhtään kaupunginosassa, Petjärvellä, ehdoilla, että rakennusten tulee sijoitukseltaan, muodoltaan, materiaaleiltaan ja väritykseltään sopeutua alueen rakennustapaan ja erityisesti läheisyydessä olevien vanhojen maatilakeskusten rakennuksiin. Lainvoimainen päätös on voimassa kaksi vuotta, jona aikana rakennuslupaa on haettava. Ehdotuksen mukainen.

23 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginvaltuusto Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Sosiaali- ja terveysministeriön erityinen määräraha lasten ja nuorten terveyttä edistävään ja ennaltaehkäisevään hammashoitoon, valtuustoaloite 877/ /2012 KV 104 Puheenjohtaja ilmoitti, että allekirjoittaneet valtuutetut olivat ennen kokousta ilmoittaneet haluavansa jättää seuraavan aloitteen: Liite no 55. Kun aloite oli jätetty, lähetettiin se kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 23 :n mukaisesti. PL Esittelijä: perusturvajohtaja Carola Klawér, puh Valmistelijat: johtava lääkäri Tero Taipale, vastaava hammaslääkäri Pauli Plit, vastaava hammashoitaja Minna Valén. Kaupunginhallitus 73 Kaupunginvaltuusto 55 Valtuustoaloitekoontilistaus, keskeneräiset Johtava lääkäri Tero Taipale ja vastaava hammaslääkäri Pauli Plit , liite 26b. Olemme tutustuneet valtuustoaloitteeseen koskien lasten ja nuorten suun terveydenhuollon ennalta ehkäisevää toimintaa. STM:n hankerahoituksen aikataulu vuodelle 2014 noudattelee todennäköisesti vuoden 2013 aikataulua. Vuoden 2014 tavoiteasetelma tullaan julkaisemaan kevään kuluessa. Loviisan kaupungin hammashuollon viranhaltijat ja terveyskeskuksen johto tutustuvat hankkeiden valtakunnallisiin tavoitteisiin vuodelle 2014 ja laativat määrärahan hakemista varten hankesuunnitelman edellyttäen, että vuoden 2014 yleisiin hankesuunnitelmiin sopivia kohteita on löydettävissä Loviisasta. Hankesuunnitelman viimeinen jättöpäivä oli vuonna 2012 kesäkuun puolivälissä. Vuoden 2014 hankesuunnitelmien tarkka aikataulu on vielä julkaisematta, mutta jättöpäivä lienee nytkin kesäkuun puolivälin tienoilla.

24 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ PL Johtava lääkäri Tero Taipale ja vastaava hammaslääkäri Pauli Plit , liite 26c. Viittaamme alustavaan vastaukseemme valtuustoaloitteeseen aiemmin tänä vuonna. THL:n vuoden terveyden edistämisen hankerahoituksen kriteeristö on julkaistu toukokuussa Hammashuollon kehittäminen ei sovi yhteenkään hakuohjeessa mainittuun osahankkeeseen. Tämän vuoksi hankerahoitusta ei voida hakea yllämainituille vuosille. Lasten ja nuorten suun terveyden edistämistä on kuitenkin ryhdytty kehittämään sisäisenä hankkeena, missä mukana on hammashuolto, koulut ja neuvola. Ryhmän tavoitteena on saada moniammatillisesti toimiva yhteistyö lasten ja nuorten suun terveyden edistämiseksi sekä kehittää lasten ja nuorten suunhoidon prosesseja toimimaan paremmin. Liite 26 a-c. Hammashuolto, koulut ja neuvola yhdessä jatkavat lasten ja nuorten suun terveyden edistämisen kehittämistä sisäisenä hankkeena. THL:n vuoden terveyden edistämisen rahoituksen kriteeristö ei sopinut hankerahoituksen saamiseksi. Aloite todetaan loppuun käsitellyksi. Ehdotuksen mukainen. KH 174 Liite nro 60. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että hammashuolto, koulut ja neuvola yhdessä jatkavat lasten ja nuorten suun terveyden edistämisen kehittämistä sisäisenä hankkeena. Aloite todetaan loppuun käsitellyksi. Ehdotuksen mukainen.

25 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Lautakuntien ja jaostojen päätökset KH 175 Seuraavat lautakunnat ovat lähettäneet päätösluettelonsa kokouksistaan: - perusturvalautakunta tekninen lautakunta Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi ja ilmoittaa lautakunnille ettei se kuntalain 51 :n nojalla käytä otto-oikeuttaan. Ehdotuksen mukainen.

26 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Viranhaltijapäätöksiä kaupunginhallitukselle tiedoksi KH 176 Seuraavat viranhaltijat ovat lähettäneet päätösluettelonsa kaupunginhallitukselle tiedoksi: - hallintojohtaja, 2-3/ kehittämisjohtaja, 3/ talousjohtaja, 3-4/ henkilöstöpäällikkö, 29-70/ asuntosihteeri, 1-5/2013 Kaupunginhallitus merkitsee päätökset tiedoksi ja ilmoittaa viranhaltijoille, ettei se kuntalain 51 :n nojalla käytä otto-oikeuttaan. Ehdotuksen mukainen.

27 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Ilmoitusasioita kaupunginhallitukselle tiedoksi 592/ /2013, 593/ /2013, 594/ /2013, 664/ /2011 KH 177 a) Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin hallituksen pöytäkirja b) Porvoon kaupungin terveydensuojelujaoston pöytäkirja c) Uudenmaan liiton maakuntahallituksen pöytäkirja d) Oikeuskanslerinviraston vastaus Sauli Lindqvistin tekemään kanteluun Merkittiin tiedoksi.

28 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Loviisan kaupungin ateriakuljetusten hankinta, osatarjous I 271/ /2013 KH 178 Hankintapäätös ateriakuljetuksien hankintaa Loviisan kaupungille koskevassa tarjouskilpailussa. Osatarjous I: reitti 1, reitti 2 ja reitti 3. Valmistelijat: hankinta-asiantuntija Johanna Heikel, puh , ruokapalvelupäällikkö Annika Kuusimurto, puh , palveluvastaava Lisbeth Forsblom, puh Hankinnan kohteena on ateriakuljetusten hankinta Loviisan kaupungin ruokapalveluille ja perusturvakeskukselle ajalle sekä mahdolliselle optiovuodelle (1). Hankinnan tavoitteena on hankkia kaupungille toimiva, tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset täyttävä kuljetuspalvelu koulujen ja päiväkotien sekä kotipalveluasiakkaiden aterioiden kuljetukseen. Huhtikuussa julkaistiin ilmoitus hankinnasta, joka ylitti kansallisen kynnysarvon. Hankinta keskeytettiin hankintayksikön huomatessa, että hankinta ylitti EU-kynnysarvon. Hankintamenettelynä oli avoin menettely. Ennen hankintailmoituksen julkaisemista hankintayksikkö on käynyt teknistä vuoropuhelua alan toimijoiden kanssa. EU-hankintailmoitus on julkaistu HILMA-tietokannassa Hankinnasta on tiedotettu kaupungin kotisivuilla, josta on ollut linkki HILMA-tietokantaan. Kilpailutukseen liittyviä kysymyksiä ei esitetty kilpailutuksen aikana. Tarjouspyynnössä tarjous oli jaettu osatarjouksiin. Osatarjous I käsitti reittien 1, 2 ja 3 ateriakuljetukset. Reitit 1 ja 2 sisältävät koulujen ja päiväkotien ateriakuljetuksia. Reitti 3 käsittää pääsääntöisesti kouluja ja päiväkoteja alueella Haddom Kuggom sekä lisäksi neljä kotipalveluasiakasta. Tarjoukset tuli toimittaa Loviisan kaupungin ruokapalveluille yhtenä kappaleena suljetussa kuoressa klo mennessä. Tarjoukset avattiin klo alkaneessa kokouksessa kolmen henkilön läsnä ollessa. Tilaisuudesta laadittiin erillinen pöytäkirja. Pöytäkirja avaamistilaisuudesta ja tarjoajien kelpoisuuden tarkistamisesta ja tarjousten tarjouspyynnönmukaisuudesta on liitteenä.

29 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Määräaikaan mennessä osatarjouspyyntöön I oli saapunut yksi (1) tarjous: Itella Posti Oy Kokouksessa, jossa tarjoukset avattiin, tarjoajien kelpoisuus tarkistettiin ja tarjouksia vertailtiin, hankintayksikkö totesi, että Itella Posti Oy:n tarjous täytti tarjouspyynnön tarjoajille asetetut vähimmäisvaatimukset. Seuraavaksi tarkistettiin, että tarjoajan vähimmäisvaatimukset täyttävä tarjous täytti tarjouspyynnössä palvelulle asetetut vaatimukset. Itella Posti Oy:n tarjous täytti tarjouspyynnössä palvelulle asetetut vaatimukset. Tarjousten valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus. Tarjousten vertailua ei tarvinnut suorittaa, koska Itella Posti Oy:n tarjous oli ainoa. Hankinta on EU-kynnysarvon ylittävä palveluhankinta, johon sovelletaan hankintalain 77 :ä odotusajasta. Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi (odotusaika). Liite nro 61. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Itella Posti Oy:n tarjouksen aterioiden kuljetuspalveluista Loviisan kaupungille reiteille 1, 2 ja 3. Hankintasopimus solmitaan kahdeksi vuodeksi, kun 21 päivän odotusaika hankintapäätöksen tiedoksisaannista on kulunut. Tarjouksen päivähinta on 250,50 euroa (alv 0 %). Vuosittainen tarjouksen mukainen kustannus on noin ,00 euroa (alv 0 %), josta noin 6 800,00 euroa on perusturvakeskuksen senioripalveluiden määrärahan käyttöä ja noin ,00 euroa (alv 0%) on ruokapalveluiden määrärahan käyttöä. Pykälä tarkastetaan välittömästi.

30 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Ehdotuksen mukainen. Pykälä tarkastettiin välittömästi.

31 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Loviisan kaupungin ateriakuljetusten hankinta, osatarjous II 271/ /2013 KH 179 Hankintapäätös ateriakuljetuksien hankintaa Loviisan kaupungille koskevassa tarjouskilpailussa. Osatarjous II: reitti 4. Valmistelijat: hankinta-asiantuntija Johanna Heikel, puh , ruokapalvelupäällikkö Annika Kuusimurto, puh , palveluvastaava Lisbeth Forsblom, puh Hankinnan kohteena on ateriakuljetusten hankinta Loviisan kaupungin perusturvakeskukselle ajalle sekä mahdolliselle optiovuodelle (1). Hankinnan tavoitteena on hankkia kaupungille toimiva, tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset täyttävä kuljetuspalvelu keskustan alueella olevien kotipalveluasiakkaiden aterioiden kuljetukseen. Huhtikuussa julkaistiin ilmoitus hankinnasta, joka ylitti kansallisen kynnysarvon. Hankinta keskeytettiin hankintayksikön huomatessa, että hankinta ylitti EU-kynnysarvon. Hankintamenettelynä oli avoin menettely. Ennen hankintailmoituksen julkaisemista hankintayksikkö on käynyt teknistä vuoropuhelua alan toimijoiden kanssa. Kansallinen hankintailmoitus on julkaistu HILMA-tietokannassa Hankinnasta on tiedotettu kaupungin kotisivuilla, josta on ollut linkki HILMA-tietokantaan. Kilpailutukseen liittyviä kysymyksiä ei esitetty kilpailutuksen aikana. Tarjouspyynnössä tarjous oli jaettu kahteen osatarjoukseen. Tarjoukset tuli toimittaa Loviisan kaupungin ruokapalveluille yhtenä kappaleena suljetussa kuoressa klo mennessä. Tarjoukset avattiin klo alkaneessa kokouksessa kolmen henkilön läsnä ollessa. Tilaisuudesta laadittiin erillinen pöytäkirja. Pöytäkirja avaamistilaisuudesta ja tarjoajien kelpoisuuden tarkistamisesta ja tarjousten tarjouspyynnönmukaisuudesta on liitteenä. Määräaikaan mennessä osatarjouspyyntöön II oli saapunut kolme (3) tarjousta: Itella Posti Oy Esperi Care Oy

32 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Threeson Oy Kokous totesi, että kaikki tarjoajat täyttivät tarjouspyynnön tarjoajille asetetut vähimmäisvaatimukset. Seuraavaksi tarkistettiin, että tarjoukset täyttivät tarjouspyynnössä palvelulle asetetut vaatimukset. Kaikki tarjoukset täyttivät tarjouspyynnössä palvelulle asetetut vaatimukset. Kokous totesi että Esperi Care Oy:n tarjouksen kokonaishinta oli poikkeuksellisen alhainen. Kokous päätti tarkastaa alhaisen hinnan taustan ja pitää tarjousten vertailukokous saatuaan vastauksen Esperi Care Oy:ltä. Esperi Care Oy vetäytyi tarjouskilpailusta kirjallisella ilmoituksella Tarjousten valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa hinnan painoarvo oli 96 % ja laadun painoarvo 4 %. Tarjousten vertailuun hyväksytyt tarjoukset arvioitiin valinta-ja vertailuperusteisiin nähden. Pöytäkirja tarjousten vertailusta sekä hinta- ja laatuvertailu on liitteenä. Itella Posti Oy Threeson Oy 100 pistettä 78,36 pistettä Hankinta on EU-kynnysarvon ylittävä palveluhankinta, johon sovelletaan hankintalain 77 :ä odotusajasta. Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi (odotusaika). Liite nro 61. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Itella Posti Oy:n tarjouksen aterioiden kuljetuspalveluista Loviisan kaupungille reitillä 4. Hankintasopimus solmitaan kahdeksi vuodeksi 21 päivän odotusajan jälkeen. Tarjouksen päivähinta on 317,50 euroa (alv 0 %). Vuosittainen tarjouksen mukainen kustannus on noin ,00

33 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ euroa (alv 0 %), joka on kokonaisuudessaan perusturvakeskuksen senioripalveluiden määrärahan käyttöä. Pykälä tarkastetaan välittömästi. Ehdotuksen mukainen. Pykälä tarkastettiin välittömästi.

34 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Kaupungin etuosto-oikeus KH 180 Kaupungilla on etuosto-oikeus seuraaviin kiinteistökauppoihin: (10) Pitkäpää, , m 2 kaavatiedot: yleiskaava luovuttaja: Alarik Söderholmin kuolinpesä luov.saaja: Sami ja Tarja Puumala (11) Torsby, , m 2 kaavatiedot: yleiskaava luovuttaja: Anne Hakomäki ja Sami Tuuri luov.saaja: Frej ja Jessica Karvonen Loviisan kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan yllämainituissa kiinteistökaupoissa. Pykälä tarkastetaan välittömästi. Ehdotuksen mukainen. Pykälä tarkastettiin välittömästi.

35 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano KH 181 Valmistelija: vt hallintojohtaja Lilian Andergård-Stenstrand Kaupunginhallitus päättää todeta valtuuston kokouksen päätöksistä, että 1. ne eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, 2. eivätkä muutoin ole lainvastaisia, 3. sekä merkitä päätökset tiedoksi ja panna ne täytäntöön seuraavasti: 85 Hallintosäännön muuttaminen 57 osalta: Lähetetään kaupunginkansliaan. 86 Vuoden 2013 talousarvion määrärahojen siirto: Lähetetään taloustoimistoon ja keskuksille. 87 Loviisan ikääntymispoliittinen ohjelma vuoteen 2020: Lähetetään keskuksille. 88 Palvelusopimuksen tarkistaminen, Lapinjärven kunta: Lähetetään perusturvakeskukseen ja Lapinjärven kuntaan. 89 Sidonnaisuusilmoituksen käyttöönotto, valtuustoaloite: Lähetetään kaupunginkansliaan. 90 Nuorten työllistämisen kesäseteli, valtuustoaloite: Lähetetään kaupunginkansliaan ja henkilöstötoimistoon. Ehdotuksen mukainen.

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 262. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 262. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 262 Kaupunginhallitus AIKA 19.05.2014 klo 17:35-20:10 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Grönberg Merja II varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2014 463. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2014 463. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2014 463 Kaupunginhallitus AIKA 01.09.2014 klo 17:30-20:36 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko Peltoluhta Vesa jäsen klo 17.30-20.

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko Peltoluhta Vesa jäsen klo 17.30-20. LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667 Kaupunginhallitus AIKA 01.12.2014 klo 17:30-20:20 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 241. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 241. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 241 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 klo 17:00-19:09 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 84. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Antas Camilla Peren varajäsen klo 17.34-20.

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 84. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Antas Camilla Peren varajäsen klo 17.34-20. LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 84 Kaupunginhallitus AIKA 03.03.2014 klo 17:34-20:54 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2014 495. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2014 495. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2014 495 Kaupunginhallitus AIKA 15.09.2014 klo 18:05-20:33 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520 Kaupunginhallitus AIKA 30.09.2014 klo 17:30-20:35 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 64. Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B. LÄSNÄ Paakkanen Petra I varapuheenjohtaja

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 64. Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B. LÄSNÄ Paakkanen Petra I varapuheenjohtaja LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 64 Kaupunginvaltuusto AIKA 12.03.2014 klo 18:00-20:25 PAIKKA Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B LÄSNÄ Paakkanen Petra I varapuheenjohtaja Hagfors Kari

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 206. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 206. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/205 206 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.205 klo 7:30-20:2 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Heijnsbroek-Wirén Mia puheenjohtaja Heikkilä Pekka Sakari

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 174. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 174. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 174 Kaupunginhallitus AIKA 30.03.2015 klo 17:30-21:15 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Heijnsbroek-Wirén Mia puheenjohtaja Heikkilä Pekka Sakari

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2012 325. Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2012 325. Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2012 325 Kaupunginvaltuusto AIKA 12.12.2012 klo 18:03-21:23 PAIKKA Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B LÄSNÄ Lobbas Mats puheenjohtaja Hagfors Kari I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2013 80. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2013 80. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2013 80 Kaupunginhallitus AIKA 18.02.2013 klo 17:31-19:35 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 37. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 37. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 37 Kaupunginvaltuusto AIKA 11.02.2015 klo 18:00-20:16 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Liljestrand Tom I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 136. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 136. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 136 Kaupunginvaltuusto AIKA 20.05.2015 klo 18:09-19:51 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Liljestrand Tom I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 252. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 252. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/205 252 Kaupunginhallitus AIKA 8.05.205 klo 7:30-2:25 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Heijnsbroek-Wirén Mia puheenjohtaja Heikkilä Pekka Sakari

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 24/2012 558. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 24/2012 558. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 24/2012 558 Kaupunginhallitus AIKA 03.12.2012 klo 17:01-18:16 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Grönberg Merja jäsen Kullberg

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 111. Kaupunginhallituksen huone, Raatihuone II krs, Kuningattarenkatu 4

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 111. Kaupunginhallituksen huone, Raatihuone II krs, Kuningattarenkatu 4 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 111 Tekninen lautakunta AIKA 23.06.2015 klo 17:30-19:15 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone, Raatihuone II krs, Kuningattarenkatu 4 LÄSNÄ Hansson Kenneth varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 12/2014 1

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 12/2014 1 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 12/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.12.2014 klo 17:00 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 287. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 287. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 287 Kaupunginvaltuusto AIKA 08.10.2014 klo 18:00-19:47 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Hagfors Kari II varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2015 1

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2015 1 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2015 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 11.02.2015 klo 18:00 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Liljestrand Tom I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2015 1

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2015 1 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2015 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 20.05.2015 klo 18:00 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Liljestrand Tom I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 Kokouksen järjestäytyminen Lähetekeskustelun käyminen n kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman luonnoksesta Talouden seuranta Vuoden 2013 talousarvion

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 64. Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B. LÄSNÄ Hagfors Kari I varapuheenjohtaja

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 64. Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B. LÄSNÄ Hagfors Kari I varapuheenjohtaja LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 64 Kaupunginvaltuusto AIKA 09.03.2011 klo 18:00-20:30 PAIKKA Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B LÄSNÄ Hagfors Kari I varapuheenjohtaja Uutinen Taisto

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2011 345. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2011 345. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2011 345 Kaupunginhallitus AIKA 27.06.2011 klo 17:00-18:43 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Järvinen Anja II varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2012 450. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2012 450. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2012 450 Kaupunginhallitus AIKA 01.10.2012 klo 17:01-17:56 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Alm Agneta I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 KUNNANHALLITUS 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 KUNNANHALLITUS 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 SISÄLLYSLUETTELO 19 VALTUUSTON 3.2.2014 PITÄMÄN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO... 40 20 JUUPAJOEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT/ AJANKOHTAISKATSAUS... 41

Lisätiedot

Muonion kunta Kokouskutsu/ 2/2014 30.5.2014

Muonion kunta Kokouskutsu/ 2/2014 30.5.2014 Muonion kunta Kokouskutsu/ 2/2014 asialista 30.5.2014 n kokous Aika ma klo 18.00 Paikka yhtenäiskoulun auditorio Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 138 KH 139 KH 140 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman hyväksyminen Talouden seuranta KH 141 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 265. Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 265. Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 265 Kaupunginvaltuusto AIKA 14.12.2011 klo 18:08-19:24 PAIKKA Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B LÄSNÄ Lobbas Mats puheenjohtaja Uutinen Taisto II varapuheenjohtaja

Lisätiedot