57 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtävillä, Kalevanrinteen asuinalueen länsiosa, asemakaava nro 8478

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "57 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtävillä, Kalevanrinteen asuinalueen länsiosa, asemakaava nro 8478"

Transkriptio

1 Tampere Pöytäkirja 6/ (45) Aika , klo 16:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen istuntosali Käsitellyt asiat 54 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 55 Pöytäkirjan tarkastus 56 Ajankohtaiset asiat 57 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtävillä, Kalevanrinteen asuinalueen länsiosa, asemakaava nro Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville, Kalevanrinne XIX, liikenne- ja virkistysaluetta, Sarvijaakonkatu, asemakaava nro Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville, Koivistonkylä , Hylliniitynkatu 13, asemakaava nro Päätöksen muuttaminen, poikkeamishakemus, asuinrakennusten ja maanalaisen pysäköintilaitoksen rakentaminen, Niilo Härmälän katu 5 61 Yleisten alueiden valaistus- ja sähkötekniikan asiantuntijapalveluiden puitejärjestely 62 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

2 Tampere Pöytäkirja 6/ (45) Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Poissa Salmi Pekka, puheenjohtaja Hyötynen Kalle Höyssä Matti Liimola Anne Niemelä Kari Rantaviita-Tiainen Anna-Kaarina Strömberg Hannele Tervo Anne Olkanen Emilia, varajäsen Markkanen Jouni, varajäsen Kaleva Lassi, varajäsen Harjuntausta Anneli, sihteeri Sasi Ilkka, kaupunginhallituksen edustaja, poistui 17:02 Karppinen Elina, esittelijä, asemakaavapäällikkö Kylmäkoski Teemu, esittelijä, vs. rakennuttamispäällikön 2. vara Vandell Ari, esittelijä, suunnittelupäällikkö Anttonen Kaisu, ympäristöjohtaja, poistui 17:13 Murtonen Tommi, nuorisovaltuuston edustaja Stenhäll Jaakko Ahonen Reeta Raevaara Aarne Allekirjoitukset Pekka Salmi Puheenjohtaja Anneli Harjuntausta Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Anna-Kaarina Rantaviita-Tiainen Emilia Olkanen Pöytäkirjan nähtävänäolo Nähtävänä Kirjaamo, Puutarhakatu 6, Tampere

3 Tampere Pöytäkirja 6/ (45) Anneli Harjuntausta

4 Tampere Pöytäkirja 6/ (45) 54 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös Todettiin. Päätösehdotus oli Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Tampere Pöytäkirja 6/ (45) 55 Pöytäkirjan tarkastus Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Päätösehdotus oli Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan jäsenet Anna-Kaarina Rantaviita- Tiainen ja Emilia Olkanen sekä varalle Jouni Markkanen. Perustelut Pöytäkirja on tarkastettavana keskusvirastotalossa viimeistään

6 Tampere Pöytäkirja 6/ (45) 56 Ajankohtaiset asiat Päätös Merkittiin tiedoksi. Esittelijä: Pekka Salmi Päätösehdotus oli Katsaus merkitään tiedoksi. Perustelut Johtaja, ovo. tilaajapäällikkö Mikko Nurmisen katsaus ajankohtaisiin asioihin. - Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus, ympäristöjohtaja Kaisu Anttonen. Merkittiin, että ympäristöjohtaja Kaisu Anttonen esitteli kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen. Kaupunginhallituksen edustaja Ilkka Sasi poistui kokouksesta Anttosen esityksestä käydyn keskustelun aikana klo Anttonen poistui kokouksesta klo

7 Tampere Pöytäkirja 6/ (45) 57 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtävillä, Kalevanrinteen asuinalueen länsiosa, asemakaava nro 8478 TRE:6770/ /2016 Valmistelija / lisätiedot: Elina Karppinen Valmistelijan yhteystiedot Projektiarkkitehti Markku Kaila, p , Lisätietoja päätöksestä Päätösvalmistelusihteeri Anneli Harjuntausta, puh , Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Elina Karppinen Päätösehdotus oli Asemakaavaehdotus nro 8478 ( päivätty ja tarkistettu) hyväksytään asetettavaksi nähtäville ja esitetään nähtävilläolon jälkeen kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi. Perustelut Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut päivätyn ja tarkistetun asemakaavan nro Asian hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan. Lisätietoja osoitteessa: kaavadoc?8478 Dno: TRE:6770/ /2016 TIIVISTELMÄ Asemakaava-alueen sijainti ja luonne Suunnittelualue sijaitsee Kalevanrinteen korttelissa 835 n. 2,5 km:n etäisyydellä kaupungin ydinkeskustasta itään. Aluetta rajaavat pohjoisessa Sammonkatu, idässä LPA-tontti ja S- marketin tontti sekä etelässä ja lännessä Sarvijaakonkatu. Suunnittelualueella sijaitsee Nesteen huoltoasemarakennus, RTV:n liikerakennus sekä Kiinteistö Oy Tampereen Kalevanpaaden liike- ja toimistorakennus sekä katualuetta. Asemakaava-alueen pinta-ala on noin 3,2 ha. Asemakaavan tavoitteet Asemakaavamuutoksen tavoitteena on Kalevanrinteen osayleiskaavaan sekä maankäytön yleissuunnitelmaan pohjautuen mahdollistaa uusien asuinkerrostalojen ja

8 Tampere Pöytäkirja 6/ (45) kaupunkirivitalojen, Sammonkadun katutasolle liiketilojen sekä Kiinteistö Oy Tampereen Kalevanpaaden liike- ja toimistotalon laajennuksen rakentaminen. Asemakaavaprosessin vaiheet Tontin XIX osalta NCC Rakennus Oy Asuminen on jättänyt päivätyn hakemuksen asemakaavan muuttamiseksi. Asemakaavamuutosta haetaan tontin rakentamiseen asuintarkoituksiin. Tontin XIX osalta Kiinteistö Oy Tampereen Kalevanpaasi on jättänyt päivätyn hakemuksen asemakaavan muuttamiseksi. Asemakaavamuutosta haetaan tontin rakennusoikeuden nostamiseksi. Tampereen kaupungin kiinteistötoimi on jättänyt päivätyn hakemuksen asemakaavan muuttamiseksi asemakaava-alueella sijaitsevien kaupungin omistamien maiden osalta. Kalevanrinteen alueelle on laadittu Kalevanrinteen osayleiskaava sekä Kalevanrinteen maankäytön yleissuunnitelma, jotka ovat asemakaavaehdotuksen pohjana. Kalevanrinteen länsiosan semakaavaa 8478 on suunniteltu selvitysten laatimisen sekä katualueiden ja kunnallistekniikan yleissuunnittelun osalta kokonaisuutena yhdessä Kalevanrinteen itäosan asemakaavan 8477 kanssa. Tampereen Kaupunkiympäristön kehittäminen, NCC Rakennus Oy sekä Kiinteistö Oy Tampereen Kalevanpaasi ovat tilanneet asemakaavan aineiston WSP Finland Oy:ltä. Ehdotusvaiheessa Tampereen kaupungin maankäytön suunnittelun asemakaavoitus on täydentänyt aineistoa. Aloitusvaihe Asemakaavatyö tuli vireille , kun osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuulutettiin nähtäville Kalevanrinteen asemakaavojen 8477, 8478 ja 8479 osallistumis- ja arviointisuunnitelmat olivat yhtä aikaa nähtävillä Kalevanrinteen maankäytön yleissuunnitelman kanssa. Kalevanrinteen maankäytön yleissuunnitelmasta sekä asemakaavoista 8477, 8478 ja 8479 järjestettiin yleisötilaisuus Sammonkadulla Tredun auditoriossa. Tuolloin esiteltiin asemakaavatyön 8478 osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin kuusi viranomaiskommenttia sekä yksi mielipidettä. Pirkanmaan maakuntamuseo tuo esiin, että asemakaavan lähiympäristön kuvauksessa on mainittava välittömästi kaava-alueen eteläpuolella sijaitseva Kalevankankaan muinaisjäännösalue. Tampereen Vesi tuo esiin, että Tampereen Veden edustajan tulee olla mukana asemakaavan jatkosuunnittelussa ja että lisärakentamisen mukanaan tuoma mahdollinen

9 Tampere Pöytäkirja 6/ (45) vesihuoltoverkostojen laajennus- ja muutostarve tulee arvioida asemakaavan suunnittelun aikana. Tampereen Sähköverkko kiinnitti huomiota sähkömuuntamon suunnittelutarpeeseen kaava-alueella ja ympäristönsuojelu toi esiin, että jakeluaseman toiminnan päättyminen on otettava huomioon alueen rakentuessa vaiheittain, jotta jakeluasemasta aiheutuvat haitat asumiselle voidaan välttää. Pirkanmaan liitolla ja toisen asteen koulutuksella ei ollut kommenteissaan huomautettavaa. OAS:sta saadussa mielipiteessä kiinnitettiin huomioita siihen, että nykyisellä Sislin Oy:n omistamalla tontilla tulisi harkita asuinrakentamisen määrän lisäämistä. Aloitusvaiheen palautekooste sekä vastineraportti ovat asemakaavan liitteenä. OAS:n nähtävillä olon jälkeen alkoi asemakaavaluonnoksen valmistelu. Valmisteluvaihe Asemakaavan valmistelutyötä on tehty ohjaus- ja suunnitteluryhmissä. Asemakaavaa laativa konsultti on käynyt useilla maastokäynneillä. Asemakaavaluonnoksen pohjaksi on laadittu ilmanlaatuselvitys, meluselvitys, hulevesiselvitys ja - suunnitelma, rakennettavuusselvitys, maaperän ja rakenteiden haitta-ainetutkimuksia sekä Kalevanrinteen yleissuunnitelmaalueen rakennetun ympäristön dokumentointi. Kalevanrinteen katujen ja kunnallistekniikan yleissuunnitelmia tarkennettiin asemakaavatyön aikana. Asemakaavaluonnos liiteaineistoineen kuulutettiin nähtäville Kalevanrinteen asuinalueen asemakaavaluonnoksia 8477 ja 8478, vireillä olevia asemakaavoja 8479 ja 8500 (Prisman laajennus), vireille tulevaa asemakaavaa 8489 (Isku ym. Sammonkadun pohjoispuoli) sekä edellisiin liittyvää Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelmaa käsittelevä yleisötilaisuus järjestettiin Yleisötilaisuudesta on laadittu muistio, mikä on liitetty asemakaava-aineistoon. Tilaisuudessa nousi esille mm. Kalevanpaaden liike- ja toimistotalon pysäköintipaikkojen riittävyys Valmisteluvaiheessa pyydettiin lausunnot kaupungin eri hallintokunnilta, kaupungin yhtiöiltä ja liikelaitoksilta sekä Pirkanmaan pelastuslaitokselta, Pirkanmaan Jätehuolto Oy:ltä, Pirkanmaan maakuntamuseolta, Pirkanmaan ELY-keskukselta sekä Pirkanmaan liitolta. Asemakaavaluonnoksesta jätettiin kaksi mielipidettä ja 10 lausuntoa.

10 Tampere Pöytäkirja 6/ (45) Mielipiteissä kiinnitettiin huomiota rakentamisen määrään suhteessa Kalevanrinteen osayleiskaavaan, rakennusten sijoittumiseen korttelialueilla, yhden asuinrakennuksen korkeuteen, ajorampin sijaintiin sekä liikenneolosuhteiden muutoksiin Sarvijaakonkadulla. Lausunnoissa kiinnitettiin huomiota sähkömuuntamon sijaintipaikkaan, asuinkorttelin läpi kulkevaan ohjeelliseen jalankulkureittiin, liikennemelun vaikutuksiin, ilmanvaihdon sijoittumiseen, hulevesialueiden merkitsemiseen kaavakartalle, maaperän haitta-aineiden huomioimiseen sekä rakentamistehokkuuksiin. Ohjausryhmässä päädyttiin muuttamaan muuntamon sijaintia, täsmentämään asemakaavakartan melumääräyksiä sekä lisäämään asemakaavaan pima-1 määräykset. Valmisteluvaiheen palautekooste sekä vastineraportti ovat asemakaavan liitteenä. Asemakaavaluonnoksen nähtävillä olon jälkeen NCC Rakennus Oy ja yksityinen maanomistaja Sislin Oy jatkoivat keskinäisiä neuvottelujaan. Asemakaavaehdotuksen laatiminen jatkui uudelleen aktiivisemmin keväällä Mm. asemakaavan pysäköintiratkaisuja ja määräyksiä päivitettiin pysäköintipolitiikan ja tarkennetun viitesuunnitelman pohjalta. Asemakaava Asemakaavalla mahdollistetaan Sammonkadun varrelle uusien asuinkerrostalojen ja kaupunkirivitalojen, asuinrakennusten katutasolle liiketilojen sekä Kiinteistö Oy Tampereen Kalevanpaaden liike- ja toimistotalon laajennuksen rakentaminen. Asemakaava-alueen pinta-ala on n. 3,2 hehtaaria. Asemakaava muodostuu liike- ja toimistorakennusten korttelialueesta (K-2), asuinkerrostalojen korttelialueesta (AK) sekä asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueesta (AL). Korttelialueiden väliin on osoitettu asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue (AH-9), jonka pihakannen alla sijaitsevat AK- ja AL- korttelialueiden autopaikat. Suurimmat sallitut kerrosluvut ovat AK- ja AL korttelialueilla II IX ja K-2 korttelialueella V. Asemakaava-alueelle on osoitettu asuinkerrosalaa yhteensä kem²:iä, asuinkortteleissa pohjakerroksen liiketilojen rakennusoikeutta 580 kem²:iä sekä Kiinteistö Oy Tampereen Kalevanpaaden tontilla liike- ja toimistorakentamiseen osoitettua rakennusoikeutta kem²:iä. Asemakaava-alueella on pääkäyttötarkoituksenmukaista rakennusoikeutta yhteensä kem². AH-9 korttelialueelle on osoitettu autohallin rakennusoikeutta 4000 kem². Rakennusoikeus asemakaava-alueella lisääntyy kem²:iä.

11 Tampere Pöytäkirja 6/ (45) Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy:n laatiman viitesuunnitelman mukaisessa ratkaisussa alueelle toteutuisi 175 asuntoa. Laskentatavalla 1 asukas / 40 asuinkem², asemakaavaratkaisu mahdollistaisi alueelle noin 360 asukasta. Laskentatavalla 1 työpaikka / 50 kem² toimisto- ja liiketilakem², asemakaavaratkaisu mahdollistaisi asemakaava-alueelle yhteensä noin 240 työpaikkaa. Autopaikkavaatimukseksi on määritelty pysäköintipolitiikan mitoitusohjeiden mukaan asuinkerrosalalle 132 autopaikkaa, asuinrakennusten pohjakerrosten liikekerrosalalle 6 autopaikkaa sekä Kiinteistö Oy Tampereen Kalevanpaaden liike- ja toimistokerrosalalle 114 autopaikkaa. Uuden pysäköintipolitiikan mukainen autopaikkamitoitus aiheutti asuinkorttelialueen pihakannen alaisen autohallin suurentamisen 16 autopaikalla asemakaavaluonnosvaiheeseen nähden. Polkupyöräpaikkavaatimukseksi on määritelty pysäköintipolitiikan ohjeiden mukaan asuinkerrosalalle 361 polkupyöräpaikkaa, asuinrakennusten pohjakerrosten liikekerrosalalle 6 polkupyöräpaikkaa sekä Kiinteistö Oy Tampereen Kalevanpaaden liike- ja toimistokerrosalalle 114 polkupyöräpaikkaa. 50 % polkupyöräpaikoista tulee olla katettuja. Maankäyttösopimus Yksityisten maanomistajien ja kaupungin välillä tehdään ennen kaupunginhallituksen käsittelyä maankäyttösopimukset ja tarvittavat kauppa-, vaihto- tai luovutuskirjat. Rakentamistapaohjeet Asemakaavaan liittyvillä rakentamistapaohjeella täydennetään asemakaavan määräyksiä ja merkintöjä ja ohjataan toteutuksen laatutasoa. Alueella pyritään hyvään kaupunkikuvaan sekä luomaan houkuttelevaa, toimivaa ja laadukasta lähiympäristöä. Asemakaavan toteuttaminen Asemakaavaa voidaan lähteä toteuttamaan heti sen saatua lainvoiman. Tavoitteena on aloittaa rakentaminen mahdollisimman pian. Alueen toteuttaminen edellyttää myymäläja huoltoasemarakennuksen ja RTV:n liiketilarakennuksen purkamista sekä edellyttää maaperän puhdistustoimenpiteitä. Kaupunki seuraa asemakaavan toteuttamista. Asemakaavan seurantalomake on selostuksen liitteenä. Kiinteistötoimella ei ole asemakaavallista huomautettavaa. Maankäyttösopimus tulee tehtäväksi ennen asemakaavamuutoksen hyväksymiskäsittelyä. Asemakaavaehdotuksesta pyydetään lausunto Pirkanmaan ELYkeskukselta.

12 Tampere Pöytäkirja 6/ (45) Lausunnot Kiinteistötoimella ei ole asemakaavallista huomautettavaa. Maankäyttösopimus tulee tehtäväksi ennen asemakaavamuutoksen hyväksymiskäsittelyä. Asemakaavaehdotuksesta pyydetään lausunto Pirkanmaan ELYkeskukselta. Tiedoksi Kiinteistötoimi, Pirkanmaan Ely-keskus Liitteet 1 Asemakaavakartta 2 Asemakaavan selostus 3 Asemakaavan_seurantalomake 4 Oheismateriaali_tark_OAS 5 Oheismateriaali_havainnekuva 6 Oheismateriaali_rakentamistapaohje 7 Oheismateriaali_viitesuunnitelmat 8 Oheismateriaali_aluejulkisivut 9 Oheismateriaali_ilmaviistokuvat 10 Oheismateriaali_perspektiivikuvat 11 Oheismateriaali_haitta-ainetutk_Ains 12 Oheismateriaali_haitta-ainetutk_Ramb 13 Oheismateriaali_hulevesiselvitys 14 Oheismateriaali_meluselvitys 15 Oheismateriaali_Ilmanlaatuselvitys 16 Oheismateriaali_aluedokumentointi 17 Oheismateriaali_liikennemaaratarkastelu 18 Oheismateriaali_palautekooste_aloitusv 19 Oheismateriaali_vastineraportti_aloitusv 20 Oheismateriaali_palautekooste_valmisteluv 21 Oheismateriaali_vastineraportti_valmisteluv

13 Tampere Pöytäkirja 6/ (45) 58 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville, Kalevanrinne XIX, liikenne- ja virkistysaluetta, Sarvijaakonkatu, asemakaava nro 8479 TRE:3758/ /2016 Valmistelija / lisätiedot: Elina Karppinen Valmistelijan yhteystiedot Projektiarkkitehti Markku Kaila, puh , Lisätietoja päätöksestä Päätösvalmistelusihteeri Anneli Harjuntausta, puh , Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Elina Karppinen Päätösehdotus oli Asemakaavaehdotus nro 8479 ( päivätty ja tarkistettu) hyväksytään asetettavaksi nähtäville ja esitetään nähtävilläolon jälkeen kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi. Perustelut Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut päivätyn ja tarkistetun asemakaavan nro Asian hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan. Lisätietoja osoitteessa: kaavadoc?8479 Dno: TRE:3758/ /2016 TIIVISTELMÄ Asemakaava-alueen sijainti ja luonne Asemakaava-alue sijaitsee n. 2,5 km itään kaupungin keskustasta XIX (Kalevanrinne) kaupunginosassa. Alue sijoittuu Sarvijaakonkadun eteläpuolelle Kalevanharjun etelään päin nousevan rinteen reuna-alueelle. Asemakaava-alueen läpi kulkee Kalevanharjulle johtava kävelyn ja pyöräilyn reitti. Entisen hiekkakuopan alueella sijaitseva nykyisin rakentamaton pysäköintialue on osoitettu voimassa olevassa asemakaavassa nro 7956 yleiseen pysäköintiin. Asemakaava-alueen 8479 pinta-ala on n. 0,33 ha. Asemakaavan tavoitteet

14 Tampere Pöytäkirja 6/ (45) Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa laadukkaan liike-, toimisto- ja asuinrakennuksen toteuttaminen Sarvijaakonkadun varrelle. Suunnittelussa otetaan huomioon tontin liittyminen ympäröivään Kalevanharjun maisemalliseen kokonaisuuteen ja Kalevankankaan taistelupaikan kiinteään muinaisjäännösalueeseen sekä kaupunkikuvallinen sovittaminen viereiseen Kalevanrinteen uuteen asuinalueeseen. Lisäksi tavoitteena on turvata virkistysyhteyden jatkuvuus Kalevan suunnasta etelään Kalevanrinteen uuden asuinalueen lävitse Kalevanharjulle ja edelleen kohti Iidesjärveä. Asemakaavaprosessin vaiheet Asemakaavamuutos laaditaan Tampereen kaupungin kiinteistötoimen vuonna 2012 jättämän aloitteen pohjalta. Aloitusvaihe Asemakaavamuutostyö 8479 on lähtenyt liikkeelle vuonna 2012 Tampereen kaupungin kiinteistötoimen aloitteesta. Hanke oli tuolloin laajempi liike- ja toimistorakennushanke ja sen silloinen nimi oli Kalevan Ahjo. Asemakaava-alueeseen sisältyi tuolloin myös idässä Sarvijaakonkadun varrella entisen kuljetustoimiston rakennuksen tontti sekä Sähkölaitoksen Kalevan sähköaseman tontti Kalevanrinteen alustava yleissuunnitelma esiteltiin kaupunkikuvatoimikunnalle , jolloin käsiteltiin myös Kalevan Ahjo -rakennushanketta. Vireilletulovaihe Asemakaavatyö 8479 tuli vireille , kun osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuulutettiin nähtäville Kalevanrinteen maankäytön yleissuunnitelmasta pidettiin yleisötilaisuus Sammonkadulla Tredun auditoriossa ja tuolloin esiteltiin myös asemakaavatyön 8479 osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin 4 kommenttia ja yksi lausunto. Pirkanmaan liitolla sekä toisen asteen koulutuksella ei ollut kommenteissaan huomautettavaa. Tampereen sähköverkko Oy tuo esiin kommentissaan Kalevan sähköaseman toiminnan turvaamisen, olemassa olevien (v. 2013) sähkökaapeleiden reittien huomioimisen sekä mahdollisista siirtotarpeista neuvottelut sekä Kalevanrinteen asemakaavaalueiden puistomuuntamotarpeen (4-6 kpl). Ympäristönsuojelu tuo esiin kommentissaan, että sähköaseman edellyttämät mahdolliset suojaetäisyydet on syytä selvittää. Pirkanmaan maakuntamuseo tuo esiin kommentissaan, että museo on osallinen asemakaavahankkeissa ja että alueen

15 Tampere Pöytäkirja 6/ (45) asemakaavaratkaisussa on huomioitava Kalevanharjuun kohdistuvat maisemalliset ja kulttuuriympäristöön kohdistuvat vaikutukset. Lisäksi asemakaavaratkaisuissa on otettava riittävällä tavalla huomioon asemakaava-alueen etelä- ja länsipuolella sijaitseva Kalevankankaan kiinteä muinaisjäännös. Asemakaavaluonnos tulee toimittaa lausunnolle Pirkanmaan maakuntamuseoon Tampereen Vesi tuo esiin lausunnossaan alueen nykyiset jätevesi- ja sadevesiviemärilinjat, ja toteaa, että Tampereen Veden edustajan tulee olla mukana asemakaavan jatkosuunnittelussa. Lisärakentamisen mukanaan tuoma mahdollinen vesihuoltoverkostojen laajennus- ja muutostarve tulee arvioida asemakaavan suunnittelun aikana. Kalevanrinteen asuinalueen asemakaavaluonnoksia 8477 ja 8478, vireillä olevia asemakaavoja 8479 ja 8500 (Prisman laajennus), vireille tulevaa asemakaavaa 8489 (Isku ym. Sammonkadun pohjoispuoli) sekä edellisiin liittyvää Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelmaa käsittelevä yleisötilaisuus järjestettiin Asemakaavatyö käynnistyi aktiivisemmin uudestaan uusien toimijoiden myötä vuonna Tällöin asemakaava-alueen rajausta supistettiin ja tontit ja rajattiin pois. Myös asemakaavatyön tavoitteeksi muuttui liike-, toimisto- ja asuinrakennuksen toteuttaminen sekä hankkeen nimeksi muuttui Kalevan Airut. Valmisteluvaihe Asemakaavaluonnoksen pohjaksi on laadittu rakennettavuusselvitys, hulevesiselvitys, meluselvitys sekä Kalevanrinne - Hakametsän alueen liikennemäärätarkastelu. Lisäksi työssä hyödynnetty myös mm. Kalevanrinteen yleissuunnitelman yhteydessä laadittuja selvityksiä ja yleissuunnitelmia. Asemakaavaluonnos asetettiin nähtäville valmisteluaineistoineen väliseksi ajaksi ja siitä pyydettiin lausunnot ao. kaupungin toimialoilta ja muilta viranomaisilta. Asemakaavaluonnoksesta saatiin neljä lausuntoa ja neljä kommenttia. Mielipiteitä ei jätetty. Pirkanmaan maakuntamuseo esittää lausunnossaan asemakaavaan lisättäväksi yleismääräyksen, jolla ohjattaisiin kaikki rakentamiseen liittyvät toiminta toteutettavaksi ko. tontin rajojen sisällä ja siltä käsin. Lisäksi asemakaavaehdotus tulee toimittaa lausunnolle Pirkanmaan maakuntamuseoon. Rakennusvalvonta tuo esiin lausunnossaan vaikeuden valvoa eri asumismuotojen pysäköintinormien valvonta asumismuotojen muuttuessa.

16 Tampere Pöytäkirja 6/ (45) TeliaSonera tuo esiin lausunnossaan, että korttelialueen itäosassa kulkee mahdollisesti kaupungin johtoja. Kiinteistötoimella ei ollut huomautettavaa lausunnossaan. Yleisten alueiden suunnittelu totesi kommentissaan, että tontille on laadittu hulevesien hallintasuunnitelma. Ympäristönsuojelu tuo esiin kommentissaan, että rakentamisen tulee tapahtua tontin rajojen sisäpuolella viereisellä puistoalueella tapahtuvien maastovaurioiden ehkäisemiseksi ja esittää rakennusalan rajan tarkistamista. Kaupunkimittaus tuo esiin kommentissaan, että muuntamotontille tulisi osoittaa huoltoajon mahdollistava merkintä puistoalueelle. Asemakaavoitus totesi yleisohjeessaan, että jatkossa asemakaavoissa käytettävän pysäköinnin yleismääräyksen. Saadun palautteen pohjalta asemakaavan autopaikkanormit ja pysäköintiä koskevat yleismääräykset päivitettiin pysäköintipolitiikan mukaiseksi, asemakaavaan lisättiin tontin rajoilla rakentamista ohjaava asemakaavamerkintä (maa-6) ja yleismääräys, puistoalueelle huoltoajon mahdollistava kulkuyhteysmerkintä puistomuuntamolle saakka sekä päivitettiin hulevesiselvitystä ja hulevesien hallintasuunnitelmaa. Asemakaava Asemakaavalla mahdollistetaan laadukkaan, liike-, toimisto- ja asuinrakennuksen toteuttaminen piha- ja pysäköintiratkaisuineen Sarvijaakonkadun varrelle. Suunnittelussa on huomioitu ympäröivä Kalevanharjun maisemallinen kokonaisuus ja Kalevankankaan taistelupaikan kiinteä muinaisjäännösalue sekä sovittamaan rakentamistapa kaupunkikuvallisesti viereiseen Kalevanrinteen uuteen asuinalueeseen. Asemakaavamerkinnöillä turvataan myös virkistysyhteyden jatkuvuus Kalevan suunnasta etelään uuden Kalevanrinteen asuinalueen lävitse Kalevanharjulle ja edelleen Iidesjärvelle. Asemakaava-alueen pinta-ala on 3286 m². Liike-, toimistoja asuinrakennusten korttelialueeksi (KA) osoitetun tontin kokonaiskerrosala on k-m² ja tonttitehokkuus e=1,99. Rakennusalan osille on osoitettu suurimmiksi sallituiksi kerrosluvuiksi IV ja VIII. Tontille ei saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikköä eikä kerrosalaltaan yli 400 m²:n päivittäistavarakaupan myymälöitä. Liikekerrosalaa voidaan rakentaa enintään 1/3 toimintojen kerrosalasta. Tontilla sallitaan asuntorakentamista enintään 49 %:ia sallitusta rakennusoikeudesta. Tämä merkitsee rakennustyypistä riippuen arviolta noin 40 asuntoa ja joissa asukasmäärä olisi noin 60.

17 Tampere Pöytäkirja 6/ (45) Tontille sallitaan pysäköintitasojen rakentaminen kahteen kellarikerrokseen sekä tontin itälaidalle myös maantasopysäköintiä. Asemakaavaratkaisu ohjaa täydennysrakentamista kaupunkikuvallisesti: rakentaminen sovitetaan kerrosluvuiltaan ja julkisivumateriaaleiltaan lähiympäristöön. Piha- ja pysäköintialueiden liittymistä ja rakentamista rinnemaastoon sekä niiden toteuttamista laadukkaasti ohjataan asemakaavamääräyksillä. Myös uudisrakennuksen julkisivuja Sarvijaakonkadulle ohjataan yleismääräyksillä. Lisäksi asemakaavaan sisältyy asemakaavamerkintöjä ja - määräyksiä meluntorjunnasta, hulevesien hallinnasta ja tontin rajoille rakentamisesta (maa-6). Asemakaavan toteuttaminen Kiinteistötoimi luovuttaa asemakaavan mukaisen tontin maapoliittisten linjausten mukaisesti. Tontinvuokraajien kanssa laaditaan ennen kaupunginhallituksen käsittelyä mahdollisesti tarvittavat sopimukset. Asemakaavan toteuttaminen edellyttää, että Tampereen kaupunki, toimijat ja verkkoyhtiöt sopivat asemakaava-alueella tarvittavien kunnallisteknisten verkostojen siirto- ja uudistamistöiden sekä kustannusjaosta. Asemakaava voidaan toteuttaa sen saatua lainvoiman. Lausunnot Kiinteistötoimella ei ole huomautettavaa. Asemakaavaehdotuksesta pyydetään lausunto Pirkanmaan maakuntamuseolta. Tiedoksi kiinteistötoimi, Pirkanmaan maakuntamuseo Liitteet 1 Asemakaavan selostus 2 Asemakaavakartta 3 Asemakaavaselostuksen seurantalomake 4 Oheismateriaali havainnekuva 5 Oheismateriaali_viitesuunnitelma 6 Oheismateriaali_hulevesiselvitys 7 Oheismateriaali_meluselvitys 8 Oheismateriaali_rakennettavuusselvitys 9 Oheismateriaali_liikennemaaratarkastelu 10 Oheismateriaali_tarkistettu _OAS 11 Oheismateriaali_palautekooste 12 Oheismateriaali_vastineraportti

18 Tampere Pöytäkirja 6/ (45) 59 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville, Koivistonkylä , Hylliniitynkatu 13, asemakaava nro 8632 TRE:372/ /2016 Valmistelija / lisätiedot: Elina Karppinen Valmistelijan yhteystiedot Toimistoarkkitehti Marjukka Huotari, puh , Lisätietoja päätöksestä Päätösvalmistelusihteeri Anneli Harjuntausta, puh , Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Elina Karppinen Päätösehdotus oli Asemakaavaehdotus nro 8632 ( päivätty ja tarkistettu ) hyväksytään asetettavaksi nähtäville. Perustelut Kaupunkiympäristön kehittäminen on valmistellut päivätyn ja tarkistetun asemakaavanmuutoksen nro Asian hyväksyminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan. Lisätietoja osoitteesta: kaavadoc?8632 Dno: TRE: 372/ /2016 Kaavan laatija Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön kehittäminen, maankäytön suunnittelu, toimistoarkkitehti Marjukka Huotari. TIIVISTELMÄ Kaava-alueen sijainti ja luonne Suunnittelualue sijaitsee n. 6 km kaupungin keskustasta etelään, osoitteessa Hylliniitynkatu 13. Alue on Hylliniitynkadun ja Nurmenkadun risteyksessä. Pohjois- ja länsipuoleltaan se rajautuu omakotitontteihin, idässä Nurmenkadun puolella on sekä rivi- että kerrostaloja.

19 Tampere Pöytäkirja 6/ (45) Kaavamuutoksen kohteena olevan tontin pinta-ala on 2129 m 2. Tontilla sijaitsee vuonna 1946 valmistunut yksikerroksinen, harjakattoinen omakotitalo, joka on kerrosalaltaan noin 120 k-m². Julkisivu on puuta. Asemakaavan tavoitteet Aloitteen kaavan laatimisesta on tehnyt tontin omistaja. Tavoitteena on tontin jakaminen ja rakennusoikeuden lisääminen. Kaavaprosessin vaiheet Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto olivat nähtävillä Siitä saatiin kolme kommenttia. Yleisten alueiden mukaan ei ole tarvetta hulevesiselvitykselle. Pirkanmaan maakuntamuseo on varhaisemmassa vaiheessa kommentoinut tontin jakamista; silloin tontti haluttiin jakaa kolmeen osaan. Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta museolla ei ole huomautettavaa. Hankkeen todetaan olevan lähtökohtaisesti mahdollinen. Suunnitellut uudisrakennukset poikkeavat alueen perinteisestä rakennustavasta, mutta lähiympäristö on jo kokenut vastaavia muutoksia, joten hankkeen vaikutukset alueen kulttuuriympäristön arvoihin ovat hallittavissa. Koivistonkylä on alueena vehreä. Pihasuunnittelulla on suuri vaikutus uudisrakentamisen sopeuttamisen vanhalle pientaloalueella, joten maakuntamuseo suosittelee kaavaan merkintää, joka tukisi tontin rehevyyden ja luonnonmukaisten pintojen säilymistä. Kaavaehdotusta ei ole välttämätöntä toimittaa lausunnolle Pirkanmaan maakuntamuseoon sen edetessä valmisteluaineistossa esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Lähiympäristössä ei ole käytössä asemakaavamerkintää, joka ohjaa Pirkanmaan maakuntamuseon suositusta. Merkintää ei kaavaehdotuksessa oteta käyttöön. Kiinteistötoimella ei ole huomautettavaa. Asemakaavan keskeinen sisältö Asemakaavan muutoksella jaetaan 2129 m²:n suuruinen tontti Tontti osoitetaan erillispientalojen korttelialueeksi (AO), tontti asuinpientalojen korttelialueeksi (AP). Tontin pinta-alaksi muodostuu 886 m² ja tehokkuusluku e=0,25. Rakennusoikeutta osoitetaan yhteensä 220 k-m². Kerrosluku tontilla on IIy75%. Tontin pinta-alaksi muodostuu 1243 m² ja tehokkuuslukuna on e=0,30. Rakennusoikeutta osoitetaan yhteensä 370 k-m². Kerrosluku tontilla on IIr50%. Ehdotusvaiheessa kaavakarttaan lisättiin liittymäkielto tontin lounais-eteläpuolelle liikenneturvallisuuden takia.

20 Tampere Pöytäkirja 6/ (45) Muutoksena luonnosvaiheesta tontti osoitetaan asuinpientalojen korttelialueeksi (AP). Tontin kerroslukua korjattiin sen ollessa nyt r50%ii. Tonteille merkittiin autopaikkamääräys pysäköintipolitiikan mukaisesti. Tonttijaolla muodostuu yksi uusi pientalotontti. Asemakaavan muutoksessa tonteille myönnetään kerrosalaa yhteensä 590 k-m². Rakennusoikeus lisääntyy 414 k-m 2. Asemakaavamuutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia yritystalouteen. Asemakaavan toteuttaminen Asemakaava voidaan toteuttaa sen saatua lainvoiman. Kiinteistötoimella ei ole lausunnossaan huomautettavaa. Liitteet 1 Asemakaavakartta 2 Asemakaavaselostus 3 Asemakaavaselostuksen liitelomake 4 Oheismateriaali, havainnekuva 5 Oheismateriaali, meluselvitys

21 Tampere Pöytäkirja 6/ (45) Yhdyskuntalautakunta, 60, Yhdyskuntalautakunta, 7, Päätöksen muuttaminen, poikkeamishakemus, asuinrakennusten ja maanalaisen pysäköintilaitoksen rakentaminen, Niilo Härmälän katu 5 TRE:2627/ /2016 Yhdyskuntalautakunta, , 60 Valmistelija / lisätiedot: Elina Karppinen Valmistelijan yhteystiedot Kaavainsinööri Merja Kinos, puh , Lisätietoja päätöksestä Päätösvalmistelusihteeri Anneli Harjuntausta, puh , Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Elina Karppinen Päätösehdotus oli Yhdyskuntalautakunnan päätös poistetaan virheellisenä ja asia käsitellään uudestaan. Keskinäinen Kiinteistöosakeyhtiö Tampereen Härmälänranta II:lle myönnetään lupa saada poiketa rakennusalueen rajasta, ajoneuvoliittymistä, vieraspysäköinnistä, autopaikkojen sijoittamisesta, rakennusten tai niiden osien runkosyvyydestä, sisäänvedettyjen ja ulokeparvekkeiden sijoittumisesta, hulevesien viivyttämisestä korttelissa, kerrosluvusta, vierekkäisten rakennusten kerrosluvusta, yhteistilojen avautumisesta tonttikaduille, polkupyöräpaikkojen määrästä sekä asemakaavan mukaisesta tonttijaosta ja tonttijaon oikeusvaikutuksista asuinrakennusten ja maanalaisen pysäköintilaitoksen rakentamiseksi hakemuksen liitteenä olevan Härmälänrannan laaturyhmän hyväksymän korttelisuunnitelman periaatteiden mukaisesti Härmälän kaupunginosassa tontilla 930-1, osoitteessa Niilo Härmälän katu 5. Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Perustelut Hankkeen kuvaus: Yhdyskuntalautakunta päätti maankäytön suunnittelun esityksen mukaisesti myöntää Keskinäinen Kiinteistöosakeyhtiö Tampereen Härmälänranta II:lle luvan saada poiketa

22 Tampere Pöytäkirja 6/ (45) rakennusalueen rajasta, ajo-neuvoliittymistä, vieraspysäköinnistä, autopaikkojen sijoittamisesta, rakennusten tai niiden osien runkosyvyydestä, sisäänvedettyjen ja ulokeparvekkeiden sijoittumisesta, hulevesien viivyttämisestä korttelissa, kerrosluvusta, vierekkäisten rakennusten kerrosluvusta, yhteistilojen avautumisesta tonttikaduille, polkupyöräpaikkojen määrästä sekä asemakaavan mukaisesta tonttijaosta ja tonttijaon oikeusvaikutuksista asuinrakennusten ja maanalaisen pysäköintilaitoksen rakentamiseksi. Päätöksenteon jälkeen ilmeni, että päätöksen liitteitä ei oltu päivitetty hakijan toimittamien liitteiden mukaisiksi. Muilta osin liitteet olivat toisiaan vastaavat, mutta vieraspysäköinnin määrä oli uusimmassa suunnitelmassa muuttunut. Tämän takia on tarpeen poistaa tehty päätös 7 ja antaa asiassa uusi poikkeamispäätös hallintolain 52 :n mukaisesti. Poikkeaminen 1: Rakennusalan ja kerrosluvun ylitys Suunnitteluratkaisussa ylitetään osoitetun VIII-kerroksisen rakennusalueen raja kerrosluvun IV-VII alueelle Myrskynkadun ja Konttilukinkadun kulmassa pohjoispuolella toteutusratkaisun perusluonteen takia. Asemakaavoitus: Rakennusalan ja kerrosluvun ylitys tässä kohtaa ei vaikuta heikentävästi asemakaavassa esitetyn umpikorttelin muodostumiseen. Poikkeaminen 2: Ajoneuvoliittymäkielto Tuiskunkadulla ja Konttilukinkadulla on ajoneuvoliittymäkiellot. Kaavaratkaisusta poiketen paikoituslaitokseen ajo tapahtuu Tuiskunkadulta ja ajo vieraspaikoille Konttilukinkadulta. Asemakaavoitus: Tuiskunkadulla ja Konttilukinkadulla on ajoneuvoliittymäkiellot. Tästä poiketen paikoituslaitokseen ajo tapahtuu Tuiskunkadulta ja ajo vieraspaikoille Konttilukinkadulta. Suunnitteluratkaisu mahdollistaa kevyenlii-kenteen yhteyden korttelin läpi sekä rauhoittaa korttelin eteläpuolelle suunniteltujen kaupunkirivitalojen sekä katutason asuntojen asuntopihoja. Poikkeaminen ajoneuvoliittymäkiellosta ei heikennä alueen liikenteen sujuvuutta eikä aiheuta vaaraa liikenneturvallisuudelle. Poikkeaminen 3: Vieraspysäköinti ja autopaikkojen sijoittaminen Asemakaavan mukaan asumisen autopaikkavaatimus korttelissa 1ap/130 kem2 = / 130 = 132 ap. Vieraspaikkojen autopaikkavaatimus korttelissa 1ap/1000kem2 = / 1000 = 17 ap. Pysäköinti toteutetaan joko maanalaisissa tai kansirakenteiden

23 Tampere Pöytäkirja 6/ (45) alla olevissa pysäköintilaitoksissa asemakaavamääräysten mukaan. Vierasautopaikoista toteutetaan 5 kpl ja ne sijoitetaan pihalle. Asemakaavoitus: Suunnitteluratkaisussa maanalaiseen pysäköintilaitokseen sijoittuu 128 ap. Kortteliin toteutetaan yhteiskäyttöauto, joka vastaa 4 ap:ta. Yhteiskäyttöauto on osa tontin 1 rakennuslupaa. Tällöin asumisen ap-tarve = = 128 ap. Asumisen autopaikkamäärä korttelissa yht. 132 ap. Vierasautopaikkoja sijoitetaan rakennusten väliin maanpäällisinä tontille 1 yht. 5 ap, joka on 29% asemakaavan mukaisesta tarpeesta. Loput 12 ap:a sijoitetaan katualueilla oleville autopaikoille. Pihalle tulevia vieraspaikkoja käytetään mm. kotipalvelun ja yhteiskäyttöautojen pysäköintiin. Osa asukkaista ei voi ajaa autoa. Vaikka pihalle tulee viisi vieraspaikkaa, mahdollistaa suunnitteluratkaisu viihtyisän ja kaavan hengen mukaisen yhtenäisen ja yhteisöllisen korttelipihan muodostumisen. Kaupunkirivitalojen alakertaan on mahdollista tarvittaessa rakentaa autotalleja. Kadunvarsipysäköinti tuo osaltaan katutilaan elämää toisin kuin jos kaikki autot olisi sijoitettu pysäköintilaitoksiin. Yhdyskuntalautakunta on kokouksessaan hyväksynyt Härmälänranta II (asemakaava-alue 8388) katusuunnitelmat, joissa vieraspaikoituksen osittainen sijoittaminen katujen varsille on huomioitu. Ratkaisu on myös Härmälän II-vaiheen laaturyhmän linjauksen mukainen. Poikkeaminen 4: Rakennusten tai niiden osien alle 11 m runkosyvyys Vähintään 25 % korttelin pääkäyttötarkoituksen mukaisista rakennuksista (kpl) tulee kaupunkirivitalojen lisäksi olla runkosyvyydeltään alle 11m. Korttelissa on 7 rakennusta, joista 25% = 2 kpl. Suunnitelmassa kaavavaatimus toteutuu osittain. Asemakaavoitus: Kolmen rakennuksen runkosyvyys porrastuu ja alittaa 11 metriä yhden rakennuksen osalla. Muulta osin suunnitteluratkaisu noudattaa kaavan vaatimusta monipuolisista ja massoittelultaan eheistä rakennuksista, joten poikkeamien 11 metrin runkosyvyydestä ei aiheuta merkittävää kaupunkikuvallista haittaa. Poikkeaminen 5: Sisäänvedettyjen ja ulokeparvekkeiden sijoittuminen Niillä kortteleiden sivuilla, joilla parvekkeita ei edellytetä rakennettavan sisäänvedettyinä, parvekkeet on rakennettava ulokkeina. Parvekkeita ei saa rakentaa yhtenäisinä koko julkisivun

24 Tampere Pöytäkirja 6/ (45) matkalta. Parvekkeet saavat ulottua 3 m rakennusalan rajan yli. Sisäänvedettyjä parvekkeita on osoitettu korttelin sivuille, joilla tulisi olla ulokeparvekkeita. Asemakaavoitus: Suunnitteluratkaisussa sisäänvedettyjä parvekkeita on osoitettu osittain myös niille korttelin sivuille, joilla parvekkeet tulisi rakentaa ulokkeina. Monipuolisen kaupunkikuvan sekä asuntoparvekkeiden viihtyisyyden ja yksityisyyden varmistamiseksi osa parvekkeista on suunniteltu sisäänvedetyiksi ja osa ulokeparvekkeiksi. Näin saavutetaan kaavan mukaisia yhtenäisiä julkisivupintoja parvekevyöhykkeiden sijaan. Poikkeaminen parvekemääräyksestä ei heikennä asemakaavan kaupunkikuvallisia tavoitteita. Poikkeaminen 6: Hulevesien viivyttäminen korttelissa Hulevesistä viivytetään korttelissa 50 % kaavan osoittamasta laajuudesta. Asemakaavoitus: Viivytysalueen kapasiteetti on (3300m² / 100) x 0,50 = 17 m³. Korttelin keskipihan pintamateriaalit ovat vettäläpäiseviä ja hulevesien viivytys toteutetaan erikoissuunnitelmien mukaisella tavalla. Asemakaavan hulevesimääräyksen tavoite saavutetaan määräyksestä poikkeavalla toteutustavalla, koska Härmälänoja ja Pyhäjärvi ovat vieressä, jotka hoitavat osan hulevesistä. Poikkeaminen 7: Vierekkäisten rakennusten kerrosluvut Asemakaavan mukaan korttelin vierekkäisten rakennusten tulee olla kerrosluvultaan erilaisia. Kaavaratkaisusta poiketen korttelissa Konttilukinkadun ja Niilo Härmälän kadun kulmaan sijoittuvat kaksi vierekkäistä rakennusta ovat kerrosluvultaan samat. Asemakaavoitus: Konttilukinkadun ja Niilo Härmälän kadun kulmaan sijoittuvat kaksi vierekkäistä rakennusta ovat kerrosluvultaan samat, mutta massoittelultaan toisistaan poikkeavia. Niilo Härmälänkadun katujulkisivussa toinen rakennuksista on vedetty sisään kahden ylimmän kerroksen osalta, jolloin vierekkäiset kerrosluvut ovat VII ja V. Korttelipihalta katsottaessa rakennusten erilaiset kattomuodot luovat vaikutelman toisistaan poikkeavista kerrosluvuista. Suunnitelmalla saavutetaan kaavassa ajateltu lopputulos. Poikkeaminen 8: Yhteistilojen avautuminen tonttikaduille (Myrskynkatu, Tuiskunkatu) Puolet (kem 2 ) korttelien 1905 ja yhteistiloista tulee avautua tonttikadulle (Myrskynkatu, Tuiskunkatu, Siivekkeenkatu,

25 Tampere Pöytäkirja 6/ (45) Potkurinkatu). Kaavasta poiketen yhteistilat on sijoitettu pääosin maanalaisen pysäköintiratkaisun vastaiselle osalle rakennuksia. Asemakaavoitus: Suunnitelmassa osa yhteistiloista aukeaa korttelipihalle, jossa ne muodostuvat osaksi korttelin asumista palvelevia toimintoja. Suunnitelman tavoitteena on muodostaa elävää katutilaa, joka muodostuu kadulle aukeavista asunnoista, asuntopihoista ja rakennusten sisäänkäynneistä. Poikkeaminen yhteistilojen avautumisesta tonttikadulle ei vaikuta heikentävästi katumaisemaan tai alueen toiminnallisuuteen. Poikkeaminen 9: Polkupyöräpaikkojen määrä Kaavan polkupyöräpysäköintivaatimus asumiselle 1pp / 30kem2 = 572pp, joista puolet 286 pp tulee rakentaa katettuina. Kortteliin toteutetaan yhteensä 337 polkupyöräpaikkaa. Asemakaavoitus: Suunnitelmassa polkupyöräpaikkoja on rakennuksissa, korttelipihan varastoissa sekä katoksissa yht. 233 pp ja kattamattomina katutasossa 105 pp. Suunnitteluratkaisussa polkupyörävarastot on osoitettu tarpeen mukaan palvelemaan myös muussa ulkoiluvälinevarasto- tai yhteistilakäytössä. Suunnitelman tavoitteena on joustavuus ja erilaisten harrasteja apuvälineiden monipuolinen säilytys. Suunnitelmasta poiketen polkupyörille tulee osoittaa omat säilytystilat ja muille ulkoiluvälinevarastoille ja yhteistiloille omansa. Poikkeaminen polkupyöräpaikoista on perusteltavissa mm. korttelin asukasjakaumalla. Osa asukkaista on sellaisia, että he eivät pyöräile ja osittain voidaan käyttää myös yhteiskäyttöpyöriä. Poikkeaminen 10: Tonttijako ja tonttijaon oikeusvaikutukset Tontti ei ole asemakaavan mukainen. Asemakaavoitus: Tontilla on voimassa hyväksytty tonttijako nro 8812, joka ei ole voimassa olevan asemakaavan mukainen. Rakennuspaikka sijaitsee asemakaavan nro 8388 mukaisessa korttelissa Tämän korttelin osalta ei ole vielä laadittu tonttijakoa. Tonttijako tullaan laatimaan laaturyhmän hyväksymän korttelisuunnitelman pohjalta. Lausunnot Naapurit on kuultu päivitetyillä suunnitelmilla kaupungin toimesta. Naapureilla ei ollut huomautettavaa hankkeesta. Pirkanmaan maakuntamuseolla, rakennusvalvonnalla ja kaupunkikuva-arkkitehdilla ei ollut huomautettavaa hankkeesta. Tiedoksi

26 Tampere Pöytäkirja 6/ (45) Hakija, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Liitteet 1 Sijaintikartta 2 Asiakooste 3 Hakijan perustelut 4 Korttelisuunnitelma 5 Asemapiirros kaavapoikkeamat 6 Asemakaava Yhdyskuntalautakunta, , 7 Valmistelijat / lisätiedot: Kinos Merja Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Elina Karppinen Päätösehdotus oli Asemakaavapäällikkö Karppinen: Yhdyskuntalautakunta päättää myöntää Keskinäinen Kiinteistöosakeyhtiö Tampereen Härmälänranta II:lle luvan saada poiketa rakennusalueen rajasta, ajoneuvoliittymistä, vieraspysäköinnistä, autopaikkojen sijoittamisesta, rakennusten tai niiden osien runkosyvyydestä, sisäänvedettyjen ja ulokeparvekkeiden sijoittumisesta, hulevesien viivyttämisestä korttelissa, autopaikkojen sijoittamisesta, kerrosluvusta, vierekkäisten rakennusten kerrosluvusta, yhteistilojen avautumisesta tonttikaduille, polkupyöräpaikkojen määrästä sekä asemakaavan mukaisesta tonttijaosta ja tonttijaon oikeusvaikutuksista asuinrakennuksen rakentamiseksi hakemuksen liitteenä olevan Härmälänrannan laaturyhmän hyväksymän korttelisuunnitelman periaatteiden mukaisesti Härmälän kaupunginosassa tontilla 930-1, osoitteessa Niilo Härmälän katu 5. Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Rakennuslupahakemukseen on liitettävä lainvoimaiseksi todistettu päätös. Perustelut Keskinäinen Kiinteistöosakeyhtiö Tampereen Härmälänranta II hakee poikkeuslupaa asuinrakennusten rakentamiseksi tontilla 930-1, Härmälän kaupunginosassa, osoitteessa Niilo Härmälän katu 5. Tontilla sijaitseva 1972 rakennettu ruokala- ja sosiaalirakennus puretaan ja tilalle rakennetaan viisi asuinkerrostaloa ja kaksi kaupunkirivitaloa. Lisäksi rakennetaan maanalainen

27 Tampere Pöytäkirja 6/ (45) pysäköintilaitos, yhteinen korttelipiha, korttelitalo sekä piharakennuksia. Rakennuspaikka on kaavanmukainen kortteli 1910, jossa ei ole tehty vielä tonttijakoa. Suunnitteluratkaisussa ylitetään osoitetun VIII-kerroksisen rakennusalueen raja Myrskynkadun ja Konttilukinkadun kulmassa pohjoispuolella toteutusratkaisun perusluonteen takia. Kaavaratkaisusta poiketen paikoituslaitokseen ajo tapahtuu Tuiskunkadulta ja ajo vieraspaikoille Konttilukinkadulta. Kaikkia vieraspaikkoja ei rakenneta tontille vaan ne toteutetaan kadunvarsipaikkoina. Osa vieraspaikoista toteutetaan tontille maanpäälle. Suunnitteluratkaisu ei täytä kaavavaatimusta, jossa vähintään 25 % korttelin pääkäyttötarkoituksen mukaisista rakennuksista (kpl) on kaupunkirivitalojen lisäksi runkosyvyydeltään alle 11m. Korttelissa on 7 rakennusta, joista 25% = 2 kpl. Suunnitteluratkaisussa sisäänvedettyjä parvekkeita on osoitettu osittain myös niille korttelin sivuille, joilla parvekkeet tulisi rakentaa ulokkeina. Hulevesistä viivytetään korttelissa 50% kaavan osoittamasta laajuudesta. Viivytysalueen kapasiteetti on (3300m² / 100) x 0,50 = 17 m³. Kaavaratkaisusta poiketen korttelissa Konttilukinkadun ja Niilo Härmälän kadun kulmaan sijoittuvat kaksi vierekkäistä rakennusta ovat kerrosluvultaan samat. VIII-kerroksiset osuudet sijoittuvat osittain matalamman kerrosluvun rakennusalalle. Kaavasta poiketen yhteistilat on sijoitettu pääosin maanalaisen pysäköintiratkaisun vastaiselle osalle rakennuksia. Polkupyöräpaikkoja rakennetaan vähemmän kuin asemakaava vaatii. Voimassa oleva tonttijako ei ole asemakaavan mukainen. Tontille haetaan MRL :n nojalla lupaa poiketa MRL 58 1 momentin säädöksestä, jonka mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa, sekä MRL 81 :n tonttijaon oikeusvaikutuksista. Poiketaan rakennusalan rajasta, ajoneuvoliittymistä, vieraspysäköinnistä, autopaikkojen sijoittamisesta, rakennusten tai niiden osien runkosyvyydestä, sisäänvedettyjen ja ulokeparvekkeiden sijoittumisesta, hulevesien viivyttämisestä korttelissa, kerrosluvusta, vierekkäisten rakennusten kerrosluvusta, yhteistilojen avautumisesta tonttikaduille, polkupyöräpaikkojen määrästä sekä tonttijaosta ja tonttijaon oikeusvaikutuksista. Asia kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan. Naapurit on kuultu hakijan toimesta. Naapureilla ei ollut huomautettavaa hankkeesta. Pirkanmaan maakuntamuseolla, rakennusvalvonnalla ja kaupunkikuva-arkkitehdilla ei ollut asiaan huomautettavaa. Hakijan antamat perustelut: "Asuinkortteli, jossa rakennusoikeutta kem2. Asuinkerrostaloja 5 kpl ja kaupunkirivitaloja 2 kpl. Lisäksi rakennetaan maanalainen pysäköintilaitos, yhteinen korttelipiha, korttelitalo sekä piharakennuksia. Rakennusalueen rajan ylitys

28 Tampere Pöytäkirja 6/ (45) Suunnitteluratkaisussa ylitetään osoitetun VIII-kerroksisen rakennusalueen raja Myrskynkadun ja Konttilukinkadun kulmassa pohjoispuolella toteutusratkaisun perusluonteen takia. Tavoiteltu kaavan mukainen umpikortteli toteutuu kun rakennukset ovat runkosyvyydeltään yhteneviä eivätkä massoittelultaan pistemäisiä. Ajoneuvoliittymät Kaavaratkaisusta poiketen paikoituslaitokseen ajo tapahtuu Tuiskunkadulta ja ajo vieraspaikoille Konttilukinkadulta. Ajoneuvoliittymä toteutetaan suunnitelmassa lähelle alueen vilkkaampaa kokoojakatua Niilo Härmälän katua. Jätehuolto sijaitsee paikoituslaitoksen sisäänajon yhteydessä. Suunnitteluratkaisu mahdollistaa kevyenliikenteen yhteyden korttelin läpi sekä rauhoittaa korttelin eteläpuolelle suunniteltujen kaupunkirivitalojen sekä katutason asuntojen asuntopihoja. Vieraspysäköinti Asumisen autopaikkavaatimus korttelissa 1ap/130 kem2 = / 130 = 132 ap. Vieraspaikkojen autopaikkavaatimus korttelissa 1ap/1000kem2 = / 1000 = 17 ap. Suunnitteluratkaisussa maanalaiseen pysäköintilaitokseen sijoittuu 129 ap, joista 1 ap = 5 ap yhteiskäyttöauton johdosta, yht. 133 ap, ja kaupunkirivitalojen autotalleihin 6 ap. Lisäksi kortteliin sijoittuu katutasossa Konttilukinkadulle rakennusten väliin 5 ap. Pysäköintipaikkoja muodostuu yht. 144 ap. Vierasautopaikkoja sijoitetaan kortteliin yht. 12 ap, jotka sijoittuvat pysäköintilaitokseen (7 ap) ja Konttilukinkadulle (5 ap). Kadunvarsipaikkoja on korttelin alueella 18 kpl, joille loput vieraspaikat (5 ap) osoitetaan. Suunnitteluratkaisu mahdollistaa viihtyisän ja monipuolisen keskipihan muodostumisen kortteliin. Tavoitteena on luoda kaavan hengen mukainen yhtenäinen ja yhteisöllinen korttelipiha. Rakennusten tai niiden osien alle 11m runkosyvyys Suunnitteluratkaisu ei täytä kaavavaatimusta, jossa vähintään 25 % korttelin pääkäyttötarkoituksen mukaisista rakennuksista (kpl) on kaupunkirivitalojen lisäksi runkosyvyydeltään alle 11m. Korttelissa on 7 rakennusta, joista 25% = 2 kpl. Suunnitelmassa kaavavaatimus toteutuu osittain. Kolmen rakennusten runkosyvyys porrastuu ja alittaa 11 metriä yhden rakennuksen osalla. Suunnitteluratkaisu noudattaa kaavan vaatimusta monipuolisista ja massoittelultaan eheistä rakennuksista. Sisäänvedettyjen ja ulokeparvekkeiden sijoittuminen Niillä kortteleiden sivuilla, joilla parvekkeita ei edellytetä rakennettavan sisäänvedettyinä, parvekkeet on rakennettava

29 Tampere Pöytäkirja 6/ (45) ulokkeina. Parvekkeita ei saa rakentaa yhtenäisinä koko julkisivun matkalta. Parvekkeet saavat ulottua 3 m rakennusalan rajan yli. Suunnitteluratkaisussa sisäänvedettyjä parvekkeita on osoitettu osittain myös niille korttelin sivuille, joilla parvekkeet tulisi rakentaa ulokkeina. Monipuolisen kaupunkikuvan sekä asuntoparvekkeiden viihtyisyyden ja yksityisyyden varmistamiseksi osa parvekkeista on suunniteltu sisäänvedetyiksi ja osa ulokeparvekkeiksi. Näin saavutetaan kaavan mukaisia yhtenäisiä julkisivupintoja parvekevyöhykkeiden sijaan. Hulevesien viivyttäminen korttelissa Hulevesistä viivytetään korttelissa 50% kaavan osoittamasta laajuudesta. Viivytysalueen kapasiteetti on (3300m² / 100) x 0,50 = 17 m³. Korttelin keskipihan pintamateriaalit ovat vettäläpäiseviä ja hulevesien viivytys toteutetaan erikoissuunnitelmien mukaisella tavalla. Vierekkäisten rakennusten kerrosluvut Kaavaratkaisusta poiketen korttelissa Konttilukinkadun ja Niilo Härmälän kadun kulmaan sijoittuvat kaksi vierekkäistä rakennusta ovat kerrosluvultaan samat. Suunnitteluratkaisussa vierekkäiset rakennukset ovat massoittelultaan toisistaan poikkeavia. Niilo Härmälän kadun katujulkisivussa toinen rakennuksista on vedetty sisään kahden ylimmän kerroksen osalta, jolloin vierekkäiset kerrosluvut ovat VII ja V. Korttelipihalta katsottaessa rakennusten erilaiset kattomuodot luovat vaikutelman toisistaan poikkeavista kerrosluvuista. Yhteistilojen avautuminen tonttikaduille (Myrskynkatu, Tuiskunkatu) Kaavasta poiketen yhteistilat on sijoitettu pääosin maanalaisen pysäköintiratkaisun vastaiselle osalle rakennuksia. Suunnitelmassa osa yhteistiloista aukeaa korttelipihalle, jossa ne muodostuvat osaksi korttelin asumista palvelevia toimintoja. Suunnitelman tavoitteena on muodostaa elävää katutilaa, joka muodostuu kadulle aukeavista asunnoista, asuntopihoista ja rakennusten sisäänkäynneistä. Polkupyöräpaikkojen määrä Kaavan polkupyöräpysäköintivaatimus asumiselle 1pp / 30kem2 = 572pp, joista puolet 286 pp tulee rakentaa katettuina. Suunnitteluratkaisussa polkupyörävarastot on osoitettu tarpeen mukaan palvelemaan myös muussa ulkoiluvälinevarasto- tai yhteistilakäytössä. Suunnitelman tavoitteena on joustavuus ja erilaisten harraste- ja apuvälineiden monipuolinen säilytys. Perustelut kuvineen lisäksi erillisellä liitteellä.

TRE: 2627/ /2016 Sivu 1. Yhdyskuntalautakunnan päätöksen kumoaminen, poikkeamislupa,

TRE: 2627/ /2016 Sivu 1. Yhdyskuntalautakunnan päätöksen kumoaminen, poikkeamislupa, TRE: 2627/10.03.01/2016 Sivu 1 ASIA Yhdyskuntalautakunnan 6.9.2016 7 päätöksen kumoaminen, poikkeamislupa, MRL 58 ja MRL 81 RAKENNUSPAIKKA Härmälä, 837-301-930-1 Niilo Härmälän katu 5, 33900 Tampere Pinta-ala

Lisätiedot

KORTTELIN 1910 VÄHÄISTÄ SUUREMMAT POIKKEAMAT ASEMAKAAVASTA

KORTTELIN 1910 VÄHÄISTÄ SUUREMMAT POIKKEAMAT ASEMAKAAVASTA sivu 1/10 KORTTELIN 1910 VÄHÄISTÄ SUUREMMAT POIKKEAMAT ASEMAKAAVASTA HAKEMUKSEN PERUSTELUT Rakennusalueen rajan ylitys Suunnitteluratkaisussa ylitetään osoitetun VIII-kerroksisen rakennusalueen raja Myrskynkadun

Lisätiedot

58 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville, Kalevanrinne XIX, liikenne- ja virkistysaluetta, Sarvijaakonkatu, asemakaava nro 8479

58 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville, Kalevanrinne XIX, liikenne- ja virkistysaluetta, Sarvijaakonkatu, asemakaava nro 8479 Tampere Ote pöytäkirjasta 6/2016 1 (7) 58 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville, Kalevanrinne XIX, liikenne- ja virkistysaluetta, Sarvijaakonkatu, asemakaava nro 8479 TRE:3758/10.02.01/2016 Valmistelija

Lisätiedot

60 Päätöksen muuttaminen, poikkeamishakemus, asuinrakennusten ja maanalaisen pysäköintilaitoksen rakentaminen, Niilo Härmälän katu 5

60 Päätöksen muuttaminen, poikkeamishakemus, asuinrakennusten ja maanalaisen pysäköintilaitoksen rakentaminen, Niilo Härmälän katu 5 Tampere Ote pöytäkirjasta 6/2016 1 (16) Yhdyskuntalautakunta, 60, 18.10.2016 Yhdyskuntalautakunta, 7, 06.09.2016 60 Päätöksen muuttaminen, poikkeamishakemus, asuinrakennusten ja maanalaisen pysäköintilaitoksen

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Nurminen Mikko. Valmistelijan yhteystiedot Projektiarkkitehti Markku Kaila, p ,

Valmistelija / lisätiedot: Nurminen Mikko. Valmistelijan yhteystiedot Projektiarkkitehti Markku Kaila, p , Tampere Ote pöytäkirjasta 6/2017 1 (10) Kaupunginvaltuusto, 132, 15.05.2017 Yhdyskuntalautakunta, 57, 18.10.2016 Kaupunginhallitus, 239, 24.04.2017 132 Asemakaava nro 8478, Kalevanrinteen asuinalueen länsiosa

Lisätiedot

7 Poikkeamishakemus asuinrakennuksen rakentamiseksi tontilla Härmälä-930-1, Niilo Härmälän katu 5. Valmistelija / lisätiedot: Kinos Merja

7 Poikkeamishakemus asuinrakennuksen rakentamiseksi tontilla Härmälä-930-1, Niilo Härmälän katu 5. Valmistelija / lisätiedot: Kinos Merja Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2016 1 (10) 7 Poikkeamishakemus asuinrakennuksen rakentamiseksi tontilla Härmälä-930-1, Niilo Härmälän katu 5 TRE:2627/10.03.01/2016 Valmistelija / lisätiedot: Kinos Merja Valmistelijan

Lisätiedot

67 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville, III (Nalkala), Hämeenpuisto 37 ja 39, asemakaava nro Valmistelija / lisätiedot: Elina Karppinen

67 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville, III (Nalkala), Hämeenpuisto 37 ja 39, asemakaava nro Valmistelija / lisätiedot: Elina Karppinen Tampere Ote pöytäkirjasta 7/2016 1 (5) 67 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville, III (Nalkala), Hämeenpuisto 37 ja 39, asemakaava nro 8584 TRE:7568/10.02.01/2014 Valmistelija / lisätiedot: Elina

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Elina Karppinen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Elina Karppinen

Valmistelija / lisätiedot: Elina Karppinen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Elina Karppinen Tampere Ote pöytäkirjasta 7/2016 1 (9) Yhdyskuntalautakunta, 70, 01.11.2016 Yhdyskuntalautakunta, 31, 20.09.2016 70 Asemakaavaehdotuksen hyväksyminen, Härmälä, Vihurinkatu 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, Valmetinkatu

Lisätiedot

69 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville, Viiala, Nuijatie 31, täydennysrakentaminen vuokra-asumiseen, asemakaava nro 8627

69 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville, Viiala, Nuijatie 31, täydennysrakentaminen vuokra-asumiseen, asemakaava nro 8627 Tampere Ote pöytäkirjasta 7/2016 1 (5) 69 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville, Viiala, Nuijatie 31, täydennysrakentaminen vuokra-asumiseen, asemakaava nro 8627 TRE:8066/10.02.01/2015 Valmistelija

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS KOIVISTONKYLÄ 5396-3, HYLLINIITYNKATU 13. Asemakaava nro 8632 Diaarinumero: TRE: 372/10.02.01/2016 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS 3.10.2016 2 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee: Tampereen

Lisätiedot

86 Lausunto, muistutukset ja asemakaavaehdotuksen hyväksyminen, III (Nalkala), Hämeenpuisto 37 ja 39, asemakaava nro 8584

86 Lausunto, muistutukset ja asemakaavaehdotuksen hyväksyminen, III (Nalkala), Hämeenpuisto 37 ja 39, asemakaava nro 8584 Tampere Ote pöytäkirjasta 6/2017 1 (6) Yhdyskuntalautakunta, 86, 21.03.2017 Yhdyskuntalautakunta, 67, 01.11.2016 86 Lausunto, muistutukset ja asemakaavaehdotuksen hyväksyminen, III (Nalkala), Hämeenpuisto

Lisätiedot

Asemakaavan muutosehdotus sekä kaavaselostus liitteineen

Asemakaavan muutosehdotus sekä kaavaselostus liitteineen Tekninen lautakunta 289 04.09.2013 Kaupunginhallitus 423 09.09.2013 Kaupunginhallitus 373 15.09.2014 Kaupunginvaltuusto 84 29.09.2014 Asemakaavan muutos ja tonttijako, 64 Skinnarila, kortteli 81, virkistys-

Lisätiedot

88 Asemakaavan hyväksyminen, Holvasti, Pihlajamajankatu 8, tontin jakaminen ja rakennusoikeuden lisäys, asemakaava nro 8606

88 Asemakaavan hyväksyminen, Holvasti, Pihlajamajankatu 8, tontin jakaminen ja rakennusoikeuden lisäys, asemakaava nro 8606 Tampere Ote pöytäkirjasta 6/2017 1 (7) Yhdyskuntalautakunta, 88, 21.03.2017 Yhdyskuntalautakunta, 39, 07.02.2017 88 Asemakaavan hyväksyminen, Holvasti, Pihlajamajankatu 8, tontin jakaminen ja rakennusoikeuden

Lisätiedot

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Poikkeamishakemus tontille Mekaniikanpolku 6, Hervanta, autopaikkamääräyksestä poikkeaminen TRE:5543/10.03.01/2017 Lisätietoja päätöksestä Asemakaavapäällikkö

Lisätiedot

LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206.

LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206. LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 14. päivänä toukokuuta 2007 päivättyä ja 11.06.2007 tarkistettua asemakaavakarttaa

Lisätiedot

71 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville, XV (Tammela), Tammelan puistokatu 20, täydennysrakentaminen, asemakaava nro 8583

71 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville, XV (Tammela), Tammelan puistokatu 20, täydennysrakentaminen, asemakaava nro 8583 Tampere Ote pöytäkirjasta 7/2018 1 (5) 71 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville, XV (Tammela), Tammelan puistokatu 20, täydennysrakentaminen, asemakaava nro 8583 TRE:499/10.02.01/2017 Valmistelija

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma , tark

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma , tark TAMPERE Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.2.2013, tark. 20.6.2016 HÄRMÄLÄ, VIHURINKATU 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, VALMETINKATU 12 SEKÄ OSA TEHTAANKALLIONPUISTOA. ASEMAKAAVA

Lisätiedot

Lupatunnus R Sivu 1. AL-1 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Asemakaava 8388

Lupatunnus R Sivu 1. AL-1 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Asemakaava 8388 Lupatunnus 17-0047-R 31.01.2017 17 Sivu 1 ASIA Rakennuslupa, MRL 125.1 RAKENNUSPAIKKA Härmälä, 837-301-1910-0002 Myrskynkatu 12, 33900 TAMPERE Pinta-ala 1185 m² Rakentamismääräykset Sallittu kerrosala

Lisätiedot

9 Lausunto ja asemakaavaehdotuksen hyväksyminen, Koivistonkylä, Koivistontie 30 A, rakennusoikeuden lisääminen, asemakaava nro 8630

9 Lausunto ja asemakaavaehdotuksen hyväksyminen, Koivistonkylä, Koivistontie 30 A, rakennusoikeuden lisääminen, asemakaava nro 8630 Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2017 1 (7) Yhdyskuntalautakunta, 9, 10.01.2017 Yhdyskuntalautakunta, 6, 06.09.2016 9 Lausunto ja asemakaavaehdotuksen hyväksyminen, Koivistonkylä, Koivistontie 30 A, rakennusoikeuden

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma TAMPERE Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 9.8.2012 TAATALA 5315 8, EKANKULMA 2, ASEMAKAAVANMUUTOS POLTTONESTEEN JAKELUASEMAA VARTEN. KAAVA NRO 8427. Kaava-alue, lähivaikutusalue

Lisätiedot

LINNAINMAA , YLIMÄNNYNKATU 32. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KAAVA NRO 8518.

LINNAINMAA , YLIMÄNNYNKATU 32. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KAAVA NRO 8518. LINNAINMAA-5628-3, YLIMÄNNYNKATU 32. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KAAVA NRO 8518. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 9. päivänä syyskuuta 2013 päivättyä ja 14. lokakuuta

Lisätiedot

261 Asemakaavan hyväksyminen, Huikas, Ali-Huikkaantie 22, asemakaava nro Valmistelija / lisätiedot: Karppinen Elina

261 Asemakaavan hyväksyminen, Huikas, Ali-Huikkaantie 22, asemakaava nro Valmistelija / lisätiedot: Karppinen Elina Tampere Ote pöytäkirjasta 17/2017 1 (6) Yhdyskuntalautakunta, 261, 26.09.2017 Yhdyskuntalautakunta, 223, 15.08.2017 261 Asemakaavan hyväksyminen, Huikas, Ali-Huikkaantie 22, asemakaava nro 8675 TRE:9264/10.02.01/2016

Lisätiedot

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Poikkeamishakemus tontille Kissanmaa, Kissanmaankatu 5, käyttötarkoituksen muutos TRE:4521/10.03.01/2017 Lisätietoja päätöksestä Asemakaavapäällikkö Elina Karppinen,

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

Palaute- ja vastineraportti

Palaute- ja vastineraportti TAMPEREEN KAUPUNKI 29.05.2017 Kaleva, Pellervon koulun ja Tredun tontit. Pellervonkatu 20 ja Sammonkatu 45. Katu- ja virkistysaluetta, käyttötarkoituksen muutos ja rakennusoikeuden lisääminen. Asemakaava

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Elina Karppinen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Mikko Nurminen. Perustelut Asia jäi pöydälle

Valmistelija / lisätiedot: Elina Karppinen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Mikko Nurminen. Perustelut Asia jäi pöydälle Tampere Ote pöytäkirjasta 10/2017 1 (8) Yhdyskuntalautakunta, 158, 16.05.2017 Yhdyskuntalautakunta, 99, 29.11.2016 Yhdyskuntalautakunta, 140, 20.12.2016 Yhdyskuntalautakunta, 138, 02.05.2017 158 Muistutukset

Lisätiedot

PAPPILA, HEVOSHAANKATU 3b. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. ASEMAKAAVA NRO 8571.

PAPPILA, HEVOSHAANKATU 3b. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. ASEMAKAAVA NRO 8571. PAPPILA, HEVOSHAANKATU 3b. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. ASEMAKAAVA NRO 8571. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 12. päivänä maaliskuuta 2015 päivättyä ja 8.6.2015 tarkistettua

Lisätiedot

127 Soukansalmi, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue , 33. kaupunginosa Soukka

127 Soukansalmi, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue , 33. kaupunginosa Soukka 4331/10.02.03/2013 127 Soukansalmi, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 412008, 33. kaupunginosa Soukka Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Aalto, puh. 050 553 2886 etunimi.o.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.03.2016 Sivu 1 / 1 5171/2015 10.02.03 41 Itä-Suviniitty, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 613302, 40. kaupunginosa, Espoon keskus Valmistelijat / lisätiedot: Minna

Lisätiedot

LINNAINMAA, YLINIKKILÄNKATU 10. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. ASEMAKAAVA NRO 8594.

LINNAINMAA, YLINIKKILÄNKATU 10. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. ASEMAKAAVA NRO 8594. LINNAINMAA, YLINIKKILÄNKATU 10. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. ASEMAKAAVA NRO 8594. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 24. päivänä syyskuuta 2015 päivättyä ja 2.11.2015

Lisätiedot

Asemakaavan selostus

Asemakaavan selostus Asemakaavan selostus 12.5.2014 12.5.2014 päivättyyn Oulun kaupungin Haukiputaan kaupunginosan korttelin 2607 tonttia 2 ja katualuetta koskevaan asemakaavan muutokseen (Koulukuja 4) Kaavatunnus 564-2211

Lisätiedot

Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 449/ / Päätöshistoria. Tekninen lautakunta 9.6.

Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 449/ / Päätöshistoria. Tekninen lautakunta 9.6. Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Asianro 449/10.02.03/2014 8 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) asemakaavan ja siihen liittyvän tonttijaon sekä Korinpunojankadun katualueen osaa ja suojaviheraluetta

Lisätiedot

VEISU , SANTAMATINKATU 11 A, PIENTALOTONTIN RA- KENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN ASUINRAKENNUKSEN LAAJEN- TAMISTA VARTEN, KAAVA NRO 8384

VEISU , SANTAMATINKATU 11 A, PIENTALOTONTIN RA- KENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN ASUINRAKENNUKSEN LAAJEN- TAMISTA VARTEN, KAAVA NRO 8384 VEISU-5474-6, SANTAMATINKATU 11 A, PIENTALOTONTIN RA- KENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN ASUINRAKENNUKSEN LAAJEN- TAMISTA VARTEN, KAAVA NRO 8384 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18. huhtikuuta 2011 päivättyä

Lisätiedot

XIX Kalevanrinne, liikenne- ja virkistysaluetta, Sarvijaakonkatu, asemakaava nro 8479

XIX Kalevanrinne, liikenne- ja virkistysaluetta, Sarvijaakonkatu, asemakaava nro 8479 TAMPERE XIX Kalevanrinne, liikenne- ja virkistysaluetta, Sarvijaakonkatu, asemakaava nro 8479 Diaarinumero: TRE:3758/10.02.01/2016 Asemakaavan selostus 30.5.2016, tark.10.10.2016 Ilmakuva asemakaava-alueen

Lisätiedot

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Poikkeamishakemus, Turtola, Martinpojankatu 4b, käyttötarkoituksen muutos TRE:1697/10.03.01/2017 Lisätietoja päätöksestä Toimistosihteeri Tarja Onjukka, puh 040-737

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille sekä osalle katu- ja yleisen tien aluetta

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille sekä osalle katu- ja yleisen tien aluetta Tekninen lautakunta 64 24.02.2016 Kaupunginhallitus 84 29.02.2016 Kaupunginhallitus 182 18.04.2016 Kaupunginvaltuusto 51 25.04.2016 Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille

Lisätiedot

271 Asemakaavan hyväksyminen, Veisu, Pihtikannonkatu 11, rakennusoikeuden lisääminen, asemakaava nro Valmistelija / lisätiedot: Karppinen Elina

271 Asemakaavan hyväksyminen, Veisu, Pihtikannonkatu 11, rakennusoikeuden lisääminen, asemakaava nro Valmistelija / lisätiedot: Karppinen Elina Tampere Ote pöytäkirjasta 18/2017 1 (6) Yhdyskuntalautakunta, 271, 10.10.2017 Yhdyskuntalautakunta, 236, 29.08.2017 271 Asemakaavan hyväksyminen, Veisu, Pihtikannonkatu 11, rakennusoikeuden lisääminen,

Lisätiedot

kaavatunnus AM2092 Dnro 3401/2010 Tekninen lautakunta on hyväksynyt asemakaavan muutoksen ASEMAKAAVAN- MUUTOSALUE

kaavatunnus AM2092 Dnro 3401/2010 Tekninen lautakunta on hyväksynyt asemakaavan muutoksen ASEMAKAAVAN- MUUTOSALUE ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16.12.2011 päivättyyn Oulun kaupungin Kiviniemen kaupunginosan korttelin 86 tonttia nro 2 koskevaan asemakaavan muutokseen (Kultasirkuntie 21) kaavatunnus AM2092 Dnro 3401/2010 Tekninen

Lisätiedot

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen korttelialue, jolle saa sijoittaa liike- ja toimistotiloja enintään 10 prosenttia kerrosalasta. Asuin-, liike- hotelli- ja toimistorakennusten

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma TAMPERE Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 9.6.2016 KOIVISTONKYLÄ, KOIVISTONTIE 30 A, RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. ASEMAKAAVA NRO 8630 Kaava-alue lähivaikutusalueineen. Ilmakuva.

Lisätiedot

PAPPILA-5565-2, TANHUANKATU 52. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KAAVA NRO 8481. Kaava-alueen sijainti ja luonne

PAPPILA-5565-2, TANHUANKATU 52. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KAAVA NRO 8481. Kaava-alueen sijainti ja luonne PAPPILA-5565-2, TANHUANKATU 52. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KAAVA NRO 8481. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 25. päivänä maaliskuuta 2013 päivättyä asemakaavakarttaa

Lisätiedot

SUISTAMONKATU ASEMAKAAVA MUUTOS

SUISTAMONKATU ASEMAKAAVA MUUTOS SUISTAMONKATU ASEMAKAAVA MUUTOS Luonnos vaiheen yleisötilaisuus 6.3.2018 klo 18.00 Kimmo Kymäläinen SUOMALAINEN MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUN JÄRJESTELMÄ TOTEUTUSSUUNNITTELU ASEMAKAAVA YLEISKAAVA/ OSAYLEISKAAVA

Lisätiedot

Muistutukset ja lausunnot sekä kaupungin vastineet niihin

Muistutukset ja lausunnot sekä kaupungin vastineet niihin Kaleva, Pellervon koulun ja Tredun tontit, Pellervonkatu 20 ja Sammonkatu 45, katu- ja virkistysaluetta. Asemakaava nro 8297 Diaarinumero: TRE: 4152/10.02.01/2017 Muistutukset ja lausunnot sekä kaupungin

Lisätiedot

5 Hyvä johtamis- ja hallintotapa ja sisäinen valvonta

5 Hyvä johtamis- ja hallintotapa ja sisäinen valvonta Tampere Pöytäkirja 1/2016 1 (50) Aika 06.09.2016, klo 16:00-20:34 Paikka Kaupunginhallituksen istuntosali Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 KAUPPI KORTTELIT 880 4 JA 881 26, 27 JA 28, TEISKONTIE 33 JA KUNTOKATU 4 (TAMK JA PIRAMK, LISÄRAKENTAMINEN) SEKÄ KATU-, PUISTOJA PYSÄKÖINTIALUETTA.

Lisätiedot

HYHKY JA HYHKYN TILA RN:O 1:120, PISPALAN VALTATIE 66 JA 68, PIENTEOLLISUUSTONTIN MUUTTAMINEN ASUIN- JA LIIKERAKENNUSTEN TON- TIKSI.

HYHKY JA HYHKYN TILA RN:O 1:120, PISPALAN VALTATIE 66 JA 68, PIENTEOLLISUUSTONTIN MUUTTAMINEN ASUIN- JA LIIKERAKENNUSTEN TON- TIKSI. Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.11.2011. HYHKY-1104-9 JA HYHKYN TILA RN:O 1:120, PISPALAN VALTATIE 66 JA 68, PIENTEOLLISUUSTONTIN MUUTTAMINEN ASUIN- JA LIIKERAKENNUSTEN TON-

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 3425/10.02.03/2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 2.10.2014 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma TAMPERE Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.12.2012 KAUKAJÄRVI-6065-3, 4 JA 5, HIKIVUORENKATU 53 55 JA ROSMARIININKATU 2, RI- VITALOKORTTELIN MUUTTAMINEN OMAKOTITONTEIKSI, KAAVA

Lisätiedot

PENNALA LASTIKANRINNE KORTTELI 36

PENNALA LASTIKANRINNE KORTTELI 36 ORIMATTILAN KAUPUNKI PENNALA LASTIKANRINNE KORTTELI 36 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 4.5.2018 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee korttelin

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

KOIVISTONKYLÄ , KAUKOLANKATU 4, PIENTALOTONTIN RAKENNUSOIKEU- DEN LISÄÄMINEN, KAAVA NRO 8567

KOIVISTONKYLÄ , KAUKOLANKATU 4, PIENTALOTONTIN RAKENNUSOIKEU- DEN LISÄÄMINEN, KAAVA NRO 8567 KOIVISTONKYLÄ 5375-13, KAUKOLANKATU 4, PIENTALOTONTIN RAKENNUSOIKEU- DEN LISÄÄMINEN, KAAVA NRO 8567 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 26. päivänä tammikuuta 2015 päivättyä asemakaavakarttaa nro

Lisätiedot

LAMMINPÄÄ-2024-8, MURRONKORVENTIE 15. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KARTTA NRO 8336. Kaava-alueen sijainti ja luonne

LAMMINPÄÄ-2024-8, MURRONKORVENTIE 15. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KARTTA NRO 8336. Kaava-alueen sijainti ja luonne LAMMINPÄÄ-2024-8, MURRONKORVENTIE 15. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KARTTA NRO 8336. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18. päivänä elokuuta 2011 päivättyä ja 5.1.2012

Lisätiedot

VALMISTELUVAIHEEN VASTINERAPORTTI OAS ja asemakaavaluonnos nähtävillä

VALMISTELUVAIHEEN VASTINERAPORTTI OAS ja asemakaavaluonnos nähtävillä TAMPERE RISTINARKKU 5027-23 JA KATUALUETTA. VEIJANMÄENKATU 4, RA- KENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. ASEMAKAAVA NRO 8510. Diaarinumero: TRE:4916/10.02.01/2013 VALMISTELUVAIHEEN VASTINERAPORTTI OAS ja asemakaavaluonnos

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Akm 217: Asemakadun ja Niittykadun asemakaavan muutos 1418/10.1002.100203/2014 TELA 61 Asemakaavan muutos sisältyy Raahen kaupungin teknisen lautakunnan 20.2.2014 hyväksymään

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10 Tekninen lautakunta 100 01.04.2015 Kaupunginhallitus 154 07.04.2015 Kaupunginhallitus 284 06.07.2015 Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10 588/10.02.03.00/2014 TEKLA 100

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro TRE: 1138/10.02.01/2013 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.06.2013. HAKAMETSÄ-4765-3, AARIKKALANKATU 6, PIENTEOLLISUUSTONTIN KÄYTTÖTAR- KOITUKSEN MUUTTAMINEN ASUINRAKENNUSTEN

Lisätiedot

Tampere Pöytäkirja 2/ (9) Yhdyskuntalautakunta Aika , klo 16:00-20:19. Kaupunginhallituksen istuntosali.

Tampere Pöytäkirja 2/ (9) Yhdyskuntalautakunta Aika , klo 16:00-20:19. Kaupunginhallituksen istuntosali. Tampere Pöytäkirja 2/2016 1 (9) Aika 13.09.2016, klo 16:00-20:19 Paikka Kaupunginhallituksen istuntosali Käsitellyt asiat 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen

Lisätiedot

LEINOLA-6461-8, AITONIITYNKATU 18, RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN KATOKSEN MUUTTAMISEKSI AUTOTALLIKSI, KAAVA NRO 8317.

LEINOLA-6461-8, AITONIITYNKATU 18, RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN KATOKSEN MUUTTAMISEKSI AUTOTALLIKSI, KAAVA NRO 8317. LEINOLA-6461-8, AITONIITYNKATU 18, RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN KATOKSEN MUUTTAMISEKSI AUTOTALLIKSI, KAAVA NRO 8317. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 30. päivänä maaliskuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa

Lisätiedot

SELOSTUS Tanssijantien_muutos 1 LIETO ILMARINEN TANSSIJANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

SELOSTUS Tanssijantien_muutos 1 LIETO ILMARINEN TANSSIJANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Tanssijantien_muutos L:\KAAVA\TEXT\KAAVASEL\0\ Tanssijantien_m.docx\PS N ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVAN LAATIJA: LIEDON KUNTA / KAAVOITUS JATEKNISET PALVELUT: Kaavoitusinsinööri Juha Mäki p. 00 09

Lisätiedot

Tampere Ote pöytäkirjasta 8/ (7) Yhdyskuntalautakunta

Tampere Ote pöytäkirjasta 8/ (7) Yhdyskuntalautakunta Tampere Ote pöytäkirjasta 8/2017 1 (7) 114 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville, Ristimäki, Tesomajärvi, Tesoman valtatie 31 ja 33, Tesoman rautatiekorttelin käyttötarkoituksen muutos ja rakennusoikeuden

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto Dnro KH/KV: 870 /2014 34 KURJENMETSÄ (2308), ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.3.2015/18 20.5.2015/34 Kkj. 18 Asemakaava muutos koskee 1. Kalevan kaupunginosan korttelia 600 sekä puistoaluetta (VP). Asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/ (7) Kaupunginhallitus Kaj/ *********************** ( )

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/ (7) Kaupunginhallitus Kaj/ *********************** ( ) Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/2012 1 (7) 1135 Poikkeamishakemus (Vartiokylä, tontti 45270/17) HEL 2012-006696 T 10 04 01 Rakvv 45-640-12-S Päätös Rakennuspaikka Hakemus Säännökset, joista poiketaan

Lisätiedot

KOIVISTONKYLÄ , PAJUPURONKATU 6, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN, KAAVA NRO 8441.

KOIVISTONKYLÄ , PAJUPURONKATU 6, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN, KAAVA NRO 8441. KOIVISTONKYLÄ-5384-3, PAJUPURONKATU 6, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN, KAAVA NRO 8441. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 27. päivänä helmikuuta 2012 päivättyä ja 21.

Lisätiedot

163 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville, IX (Tampella) ja X (Jussinkylä), Työnpuisto ja Vapriikinraitti, asemakaava nro 8652

163 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville, IX (Tampella) ja X (Jussinkylä), Työnpuisto ja Vapriikinraitti, asemakaava nro 8652 Tampere Ote pöytäkirjasta 13/2016 1 (5) Yhdyskuntalautakunta, 163, 29.12.2016 Yhdyskuntalautakunta, 100, 29.11.2016 163 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville, IX (Tampella) ja X (Jussinkylä), Työnpuisto

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Yleisten rakennusten korttelialue.

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.011 Asuinkerrostalojen korttelialue. Alueelle sallitaan palveluasuminen. 1.04 Erillispientalojen

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma TAMPERE Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 27.6.2013 SARANKULMA-786-12, NUUTISARANKATU 9, PIHKANOKANKATU 1, ASEMAKAAVA- MUUTOS POLTTONESTEEN MYYNTIPISTEEN OSOITTAMISEKSI TONTILLE,

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kortteli 1725 18.5.2018 Asemakaavan muutos JARDno-2018-2139 Kaavatunnus 170010 Vireilletulo ja kaavaluonnos, kuuleminen kirjeellä (MRA 30 ) 24.5. 8.6.2018 Asemakaavaehdotuksen hyväksyminen

Lisätiedot

VEHMAINEN, SEIMENKATU 18, TONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LI- SÄÄMINEN, ASEMAKAAVA NRO 8620.

VEHMAINEN, SEIMENKATU 18, TONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LI- SÄÄMINEN, ASEMAKAAVA NRO 8620. VEHMAINEN, SEIMENKATU 18, TONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LI- SÄÄMINEN, ASEMAKAAVA NRO 8620. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 31. päivänä maaliskuuta 2016 päivättyä ja 9.5.2016 tarkistettua

Lisätiedot

Tekninen lautakunta hyväksynyt asemakaavan Kaava on tullut voimaan

Tekninen lautakunta hyväksynyt asemakaavan Kaava on tullut voimaan ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 11.11.2011 päivättyyn Oulun kaupungin Ylikiimingin kaupunginosan korttelin 24 tontteja nro 2, 3 ja 5 koskevaan asemakaavaan (Harjutie, Rantatie) Tekninen lautakunta hyväksynyt

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 35/ (8) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 35/ (8) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 35/2012 1 (8) 464 Poikkeamishakemus (Lauttasaari, Vattuniemenkuja 6) HEL 2012-012801 T 10 04 01 Rakvv 31-2875-12-S 19.9.2012 Päätös päätti hyväksyä Valion Eläkekassan poikkeamishakemuksen,

Lisätiedot

1705 NIKU Kasarminkatu 6 ASEMAKAAVAMUUTOS, VALMISTELUAINEISTO, ALP-2 alue Vireillä oleva kaavamuutos ja sen ehdotusvaihe koskee Kuopion kaupungin omistamaa Kuopion keskustan 6. kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

KAUKAJÄRVI, JUVANKATU 14, ASUIN- JA LIIKERAKENTAMINEN, ASEMAKAAVA NRO 8590

KAUKAJÄRVI, JUVANKATU 14, ASUIN- JA LIIKERAKENTAMINEN, ASEMAKAAVA NRO 8590 TAMPERE Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015 tark. 15.6.2015 KAUKAJÄRVI, JUVANKATU 14, ASUIN- JA LIIKERAKENTAMINEN, ASEMAKAAVA NRO 8590 Kaava-alue lähivaikutusalueineen

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

VALINTATALON KORTTELI 43

VALINTATALON KORTTELI 43 VALINTATALON KORTTELI 43 Asemakaavan muutos Vireilletulovaiheen yleisötilaisuus pääkirjaston Muikku-Sali ti 2.2.2016, klo 18.00 Kaavoitusarkkitehti Simo Vaskonen VUOROVAIKUTUS ASEMAKAAVOITUKSESSA Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosa, Ylikylä kortteli 27 tontit 6 ja 7, kortteli 20 tontti 1, kortteli 21 sekä katu ja VL -alueet Ylikyläntie - Pihkaporintie OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA V kaupunginosan korttelia 10 tonttia nro 3 sekä katualuetta koskeva asemakaavan muutos (Uusikatu 72) AM2070 26.1.2010 asemakaavan

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2012

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2012 TAMPERE Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2012 XIII-192-2 ja 3 (RATINA), Sorinkatu 12 ja 16, SORIN NUORISOTALON TONTIN LIITTÄ- MINEN POLIISITALON TONTTIIN JA KERROSALAN

Lisätiedot

147 Poikkeamishakemus tontille Ylä-Pispala, Pispalanharju 8, käyttötarkoituksen muutos. Valmistelija / lisätiedot: Karppinen Elina

147 Poikkeamishakemus tontille Ylä-Pispala, Pispalanharju 8, käyttötarkoituksen muutos. Valmistelija / lisätiedot: Karppinen Elina Tampere Ote pöytäkirjasta 9/2017 1 (5) 147 Poikkeamishakemus tontille Ylä-Pispala, Pispalanharju 8, käyttötarkoituksen muutos TRE:2189/10.03.01/2017 Valmistelija / lisätiedot: Karppinen Elina Valmistelijan

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI

TAMPEREEN KAUPUNKI TAMPEREEN KAUPUNKI 1.8.2016 I (FINLAYSON), PUUVILLATEHTAANKATU 6, NÄSILINNANKATU 2-6 JA NÄSIJÄRVENKATU 3, TÄYDENNYSRAKENTAMINEN. Asemakaava nro 8503. Diaarinumero: TRE: 829/10.02.01/2013 PALAUTEKOOSTE

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma TAMPERE Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 9.6.2016 Tampella (IX), Valumallinpolku 4, 5, 7, 11, 12, käyttötarkoituksen muuttaminen ja tonttien muodostaminen. Asemakaava nro 8641.

Lisätiedot

PENNALA LASTIKANRINNE KORTTELI 36

PENNALA LASTIKANRINNE KORTTELI 36 ORIMATTILAN KAUPUNKI PENNALA LASTIKANRINNE KORTTELI 36 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS LUONNOS 9.2.2018 TARKISTETTU 19.3.2018 Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 15.3.2018 päivättyä ehdotusvaiheen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA JA KAAVA-ALUEEN RAJAUS 1 ALUEEN ORTOKUVA 2011 2 Kohde Hakija/ Aloite Asemakaavan muutos: Keskusta IV F: Keskustan kaupunginosan korttelit

Lisätiedot

KOIVISTONKYLÄ-5362-7, JOKIPOHJANTIE 38. TONTIN JAKAMINEN JA POHJOISRAJAN TARKISTAMINEN SEKÄ PUISTOJEN NIMEÄMINEN, KAAVA NRO 8235.

KOIVISTONKYLÄ-5362-7, JOKIPOHJANTIE 38. TONTIN JAKAMINEN JA POHJOISRAJAN TARKISTAMINEN SEKÄ PUISTOJEN NIMEÄMINEN, KAAVA NRO 8235. KOIVISTONKYLÄ-5362-7, JOKIPOHJANTIE 38. TONTIN JAKAMINEN JA POHJOISRAJAN TARKISTAMINEN SEKÄ PUISTOJEN NIMEÄMINEN, KAAVA NRO 8235. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 17. päivänä lokakuuta 2007

Lisätiedot

167 Poikkeamishakemus, asuinrakennuksen ja talousrakennusten rakentaminen, Pohjanmaantie 24. Valmistelija / lisätiedot: Karppinen Elina

167 Poikkeamishakemus, asuinrakennuksen ja talousrakennusten rakentaminen, Pohjanmaantie 24. Valmistelija / lisätiedot: Karppinen Elina Tampere Ote pöytäkirjasta 13/2016 1 (6) Yhdyskuntalautakunta, 167, 29.12.2016 Yhdyskuntalautakunta, 150, 20.12.2016 167 Poikkeamishakemus, asuinrakennuksen ja talousrakennusten rakentaminen, Pohjanmaantie

Lisätiedot

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 1.021 1.041 1.0411 1.042 1.0421 2.07 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Mikäli rakennuksen pituus on yli 12 metriä,

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 192. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 192. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 09.12.2015 Sivu 1 / 1 2905/2015 10.02.03 192 Tillinmäki, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 ), alue 420605, 43. kaupunginosa Vanttila Valmistelijat

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma TRE1656/2012 Dno TRE1656/10.02.01/2012 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.4.2012 KÄMMENNIEMI, 8114-8 ja 9, AUNESSALMENKATU 6 JA 10, TONTTIEN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS KAARILA, OJUSTENKATU 11. TONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. ASEMAKAAVA NRO 8633 Diaarinumero: TRE: 227/10.02.01/2016 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS 3.4.2017 Ehdotusvaihe 2 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

VIIALA , VIIALANTIE 54. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KAAVA NRO 8486.

VIIALA , VIIALANTIE 54. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KAAVA NRO 8486. VIIALA-5205-9, VIIALANTIE 54. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KAAVA NRO 8486. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 25. päivänä maaliskuuta 2013 päivättyä ja 27. toukokuuta

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

Lupatunnus R Sivu 1

Lupatunnus R Sivu 1 Lupatunnus 18-0425-R 22.05.2018 74 Sivu 1 Sähköinen asiointitunnus LP-837-2017-02293 ASIA Rakennuslupa, MRL 125.1 RAKENNUSPAIKKA Härmälä, 837-301-1910-0006 Myrskynkatu 6, 33900 TAMPERE Pinta-ala 708 m²

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS päivättyyn Oulun kaupungin Perävainion kaupunginosan korttelia 47, tonttia 1 koskevaan asemakaavaan (Idealinja 3)

ASEMAKAAVAN SELOSTUS päivättyyn Oulun kaupungin Perävainion kaupunginosan korttelia 47, tonttia 1 koskevaan asemakaavaan (Idealinja 3) ASEMAKAAVAN SELOSTUS 7.8.2012 päivättyyn Oulun kaupungin Perävainion kaupunginosan korttelia 47, tonttia 1 koskevaan asemakaavaan (Idealinja 3) kaavatunnus 564-2138 Diaarinro 4700/2011 Projektinro 100

Lisätiedot

LÄHTEENKATU 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LÄHTEENKATU 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LÄHTEENKATU 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 32. KAUPUNGINOSA HELILÄ, KORTTELI 28, TONTTI 2 VALMISTELIJA: PATRICIA BROAS, KAAVOITUSARKKITEHTI, PUH. 040 647 1539 KAAVA NRO 0417

Lisätiedot