SRV Yhtiöt Oyj. Osavuosikatsaus 1-6/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SRV Yhtiöt Oyj. Osavuosikatsaus 1-6/2007 8.8.2007"

Transkriptio

1 SRV Yhtiöt Oyj Osavuosikatsaus 1-6/

2 SRV:n liiketoiminta ja liiketoimintaympäristö 1

3 Rakentamisen ja hankekehittämisen osaaja 20 vuoden kokemus liiketoiminnasta Suomessa, Venäjällä ja Baltiassa Voitollinen tuloksentekijä Huomattava oma hankekehitystoiminta Hankkeet toteutetaan SRV Mallilla Kolme liiketoiminta-aluetta: Toimitila-, Asunto- ja alue- sekä Kansainvälinen liiketoiminta 2

4 Monipuolinen liiketoimintaportfolio Hankekehittäminen Toimitilaliiketoiminta 58 % liikevaihdosta Asunto- ja alueliiketoiminta 32 % liikevaihdosta Kansainvälinen liiketoiminta 10 % liikevaihdosta Ostoskeskukset Toimistot ja hotellit Logistiikkakeskukset Maanalainen infrarakentaminen Keskusta-asunnot Rivitalot Ympärivuotiset vapaa-ajan asunnot Liiketilat ja asuntohankkeet Venäjällä ja Baltian maissa 3

5 Kokemusta Suomessa, Venäjällä ja Baltiassa Suomi Johtava liiketilojen rakentaja Painopiste yhä enemmän asuntorakentamisessa Oulu Venäjä >50 valmistunutta projektia Moskovan ja Pietarin alueet ja muut suuret kaupungit Painopiste liiketilarakentamisessa Baltia >70 valmistunutta projektia Painopiste liiketilarakentamisessa Valikoituja asuntohankkeita Tampere Turku Helsinki Vilna Tallinna Riika Viipuri Pietari Moskova Jekaterinburg Nizhni Kazan Novgorod Samara 4

6 SRV Malli Perinteiset rakennusurakat Kiinteistön omistajat ja sijoittajat Konsultit ja arkkitehdit Perinteiset urakoitsijat Kiinteistönhuoltoyritykset SRV Malli Hankekehittäminen Suunnittelu Rakentaminen Kiinteistön ylläpito Alihankkijat 5

7 SRV:n taloudelliset tavoitteet SRV:n hallitus määritti yhtiön taloudelliset tavoitteet keväällä 2007 Konsernin liikevaihdon kasvattaminen 15 % p.a. keskipitkällä ajanjaksolla Kansainvälisen liikevaihdon kasvattaminen 30 % p.a. Omavaraisuusaste vähintään 30 % Liikevoittomarginaalin nostaminen 8 % keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä 6

8 Markkinayhteenveto Toimitila- ja liikerakentamisen kysyntä jatkuu edelleen vahvana Sijoittajien tuottovaatimukset ovat edelleen alhaalla Vajaakäyttöaste (Helsinki 7%) kohdistuu lähinnä vanhoihin toimistoihin Asuntojen myyntiajat ovat pidentyneet Asuntojen hintojen nousu on tasaantunut erityisesti kasvukeskusten ulkopuolella Venäjällä kasvua kaikilla rakentamisen sektoreilla 7

9 Q1/2007 Toimistorakentaminen pääkaupunkiseudulla kem 2 myönnetyt aloitetut valmistuneet Lähde: Tilastokeskus 8

10 Asuinrakentaminen pääkaupunkiseudulla kem 2 myönnetyt aloitetut valmistuneet Q1/2007 Lähde: Tilastokeskus 9

11 SRV:n tulos 1-6/

12 1-6/2007 lyhyesti: ennätyksellinen tilauskanta Liikevaihto kasvoi 14,4% ja oli 261,3 milj. euroa (228,5 milj. eur 1-6/2006) Liikevoitto oli 10,3 milj. euroa (11,9 milj. eur) Tilauskanta kasvoi 68,4% ja oli 517,4 milj. euroa (307,3 milj. eur) Sijoitetun pääoman tuotto oli 11,6% (16,8%) Omavaraisuusaste oli 59,4% (32,5%) Tulos per osake oli 0,25 euroa (0,25 eur) Listausanti vahvisti pääomarakennetta ja tukee kasvua 11

13 SRV konserni: Liikevaihto 600 Konsernin liikevaihto %* 400 Milj. euroa % / / kk liukuva 12 * vuosikasvuksi muutettu

14 Toimitilaliiketoiminta: Liikevaihto 400 Toimitilaliiketoiminnan liikevaihto Milj. euroa % %* / / kk liukuva 13 * vuosikasvuksi muutettu

15 Asunto- ja alueliiketoiminta: Liikevaihto 200 Asunto- ja alueliiketoiminnan liikevaihto %* 140 Milj. euroa % / / kk liukuva 14 * vuosikasvuksi t tt

16 Kansainvälinen liiketoiminta: Liikevaihto 100 Kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihto Milj. euroa % %* / / kk liukuva 15 * vuosikasvuksi t tt

17 SRV konserni: Liikevoitto SRV konserni: Liikevoitto ja liikevoitto-% % 4.5 % 20 Milj. euroa % 4.0 % / / kk liukuva 16

18 Toimitilaliiketoiminta: Liikevoitto Toimitilaliiketoiminta: Liikevoitto ja liikevoitto% 8.4% Milj. euroa % % % / / kk liukuva 17 * vuosikasvuksi muutettu

19 Asunto- ja alueliiketoiminta: Liikevoitto 14 Asunto- ja alueliiketoiminta: Liikevoitto ja liikevoitto% % Milj. euroa % 3.7% % / / kk liukuva 18 * vuosikasvuksi muutettu

20 Kansainvälinen liiketoiminta: Liikevoitto 4 Kansainvälinen liiketoiminta: Liikevoitto ja liikevoitto% 3 2 Milj. euroa % -12.0% 1-6/ / % % kk liukuva * vuosikasvuksi muutettu

21 Tilauskannan kehitys 12/2005-6/ % Milj. euroa Kansainvälinen liiketoiminta Asunto- ja alueliiketoiminta Toimitilaliiketoiminta 0 Q4/05 Q1/06 Q2/06 Q3/06 Q4/06 Q1/07 Q2/07 20

22 Strategia ja tavoitteiden edistyminen 1. Toimitilaliiketoiminnan vahvan aseman säilyttäminen ja kannattavuuden parantaminen tilauskanta +137,9 %, 323,4 milj. eur (135,9 milj. eur) liikevaihto 151,6 milj. eur säilyi edellisen vuoden tasolla (157,0 milj eur), joka sisälsi Kampin myyntituotot 2. Asuntotuotannon kasvattaminen ja kannattavuuden parantaminen omaperusteisia hankkeita lisäämällä liikevaihto +42%, 84 milj. eur (59,2 milj. eur) liikevoitto 4,8 milj. euroa (0,1 milj. eur) 3. Kansainvälisen liiketoiminnan osuuden kasvattaminen liikevaihto +40%, 25,9 milj. eur (18,5 milj. eur) tilauskanta +173,3%, 64,4 milj eur (23,5 milj. eur) 4. Operatiivisen tehokkuuden parantaminen 21

23 Liiketoiminnan näkymät 2007 Tilauskannan kasvu tarjoaa myönteisen perustan vuoden 2007 liikevaihdon ja tuloksen kehitykselle Toimitilaliiketoiminnan ja asuntoliiketoiminnan loppuvuoden liikevoiton odotetaan ylittävän alkuvuoden tuloksen Kansainvälisen liiketoiminnan liikevoittoon vaikuttaa omaperusteisten kohteiden myyntien ajoitus Konsernin liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan ylittävän edellisen vuoden tason 22

24 Kiitos! Kysymyksiä? 23 i

25 Osavuosikatsaus 1-6/2007 Taulukot 24

26 Konsernin avainluvut Konsernin avainluvut IFRS IFRS muutos, muutos, IFRS (milj. eur) 1-6/ /2006 meur % 2006 Liikevaihto Liikevoitto Tulos ennen veroja Katsauskauden voitto Tulouttamaton tilauskanta Liikevoitto, % Tulos ennen veroja, % Katsauskauden voitto, % Omavaraisuusaste, % Sijoitetun pääoman tuotto, % 1) Oman pääoman tuotto, % 1) Tulos per osake, eur 2) ) tunnuslukua laskettaessa on huomioitu vain katsauskauden tulos vuosituotoksi muutettuna 2) osakekohtaiset tunnusluvut on muutettu vertailukelpoisiksi siten, että niissä on huomioitu voimaan tullut osakemäärän kasvu ja toteutettu osakeanti 25

27 Konsernin tuloslaskelma Konsernin tuloslaskelma IFRS IFRS muutos, muutos, IFRS IFRS IFRS (milj. eur) 1-6/ /2006 milj eur % 4-6/ / Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Aineiden ja palveluiden käyttö Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot Rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Voitto ennen veroja Tuloverot Katsauskauden voitto Jakautuminen Emoyhtiön omistajille Vähemmistölle Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos (laimentamaton ja laimennettu) 1) ) Osakekohtaiset tunnusluvut on muutettu vertailukelpoisiksi siten, että niissä on huomioitu voimaan tullut osakemäärän kasvu ja toteutettu osakeanti 26

28 Konsernin muita tunnuslukuja IFRS IFRS muutos, IFRS IFRS IFRS 1-6/ /2006 % 4-6/ / Liikevoitto, % Sijoitetun pääoman tuotto, % 1) Oman pääoman tuotto, % 1) Korollinen nettovelka kauden lopussa, milj. eur Omavaraisuusaste, % Velkaantumisaste, % Tulos/osake, eur 2) Oma pääoma/osake, eur 2) Rahavirta/osake, eur 2) Osakkeen kurssi kauden lopussa, eur Osakekannan markkina-arvo, Meur Osakkeiden lukumäärä keskimäärin kauden aikana, Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa, Tilauskanta kauden lopussa, milj. eur Henkilöstö keskimäärin ) tunnuslukua laskettaessa on huomioitu vain katsauskauden tulos vuosituotoksi muutettuna 2) osakekohtaiset tunnusluvut on muutettu vertailukelpoisiksi siten, että niissä on huomioitu voimaan tullut osakemäärän kasvu ja toteutettu osakeanti 27

29 Konsernin tase - Varat VARAT Konsernin tase IFRS IFRS muutos, IFRS (milj. euroa) 6/2007 6/2006 % 2006 Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Liikearvot Muut aineettomat hyödykkeet Muut rahoitusvarat Saamiset Laskennalliset verosaamiset Pitkäaikaiset varat yhteensä Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Katsauskauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset Rahavarat Lyhytaikaiset varat yhteensä VARAT YHTEENSÄ

30 Konsernin tase - Oma pääoma ja velat OMA PÄÄOMA JA VELAT Konsernin tase IFRS IFRS muutos, IFRS (milj. euroa) 6/2007 6/2006 % 2006 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Sidotun vapaan oman pääoman rahasto Muuntoerot Arvonmuutosrahasto Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä Vähemmistön osuus Oma pääoma yhteensä Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat Varaukset Korolliset velat Muut velat Pitkäaikaiset velat yhteensä Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat Katsauskauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat Varaukset Korolliset velat Lyhytaikaiset velat yhteensä Velat yhteensä OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

31 Konsernin oman pääoman muutoset 1-6/2007 IFRS (milj. euroa) Osakepääoma Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Sidotun Arvon- Kertyneet Yli- Muut Muuntoero- vapaan muu- kurssi- rahasto tot rahasto rahas- pääoman tos- rahasto voittovarat rahasto Yhteensä Vähemmistön osuus Oma pääoma yhteensä Oma pääoma Muuntoerot Myytävissä olevien rahoitusvarojen siirrot tuloslaskelmaan 0.0 Myytävissä olevien rahoitusvarojen käypään arvoon arvostus Muu muutos Osake- ja henkilöstöanti Suoraan omaan pääomaan kirjatut nettotulot Katsauskauden voitto Katsauskaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä Osingonjako Oma pääoma

32 Konsernin rahavirtalaskelma KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA IFRS IFRS IFRS milj. euroa 1-6/ / Liiketoiminnan rahavirrat Tilikauden voitto Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoimet joihin ei liity maksutapahtumaa Rahoitustuotot ja -kulut Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myyntivoitot Verot Käyttöpääoman muutokset: Lainasaamisten muutos Myynti- ja muiden saamisten muutos Vaihto-omaisuuden muutos Osto- ja muiden velkojen muutos Varausten muutos Maksetut korot Saadut korot Maksetut verot Liiketoiminnan nettorahavirta KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA IFRS IFRS IFRS milj. euroa 1-6/ / Liiketoiminnan nettorahavirta Investointien rahavirrat Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin Investoinnit sijoituksiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynti Sijoitusten myynti Investointien nettorahavirta Rahoituksen rahavirrat Osakeannista saadut maksut Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen maksut Yhtiölainojen muutos Lyhytaikaisten lainojen muutos Maksetut osingot Rahoituksen nettorahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa

33 Konsernin vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus IFRS IFRS muutos, IFRS (milj. eur) 6/2007 6/2006 % 2006 Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset työt Maa-alueet ja tonttiyhtiöt Valmiiden asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeet Ennakkomaksut Muu vaihto-omaisuus Konserni yhteensä

34 Segmentit: Liikevaihto ja liikevoitto Liikevaihto IFRS IFRS muutos, muutos, IFRS IFRS IFRS (milj. eur) 1-6/ /2006 milj eur % 4-6/ / Toimitilaliiketoiminta Asunto- ja alueliiketoiminta Kansainvälinen liiketoiminta Muut toiminnot Eliminoinnit Konserni yhteensä Liikevoitto IFRS IFRS muutos, muutos, IFRS IFRS IFRS (milj. eur) 1-6/ /2006 milj eur % 4-6/ / Toimitilaliiketoiminta Asunto- ja alueliiketoiminta Kansainvälinen liiketoiminta Muut toiminnot Eliminoinnit Konserni yhteensä Liikevoitto IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS (%) 1-6/ / / / Toimitilaliiketoiminta Asunto- ja alueliiketoiminta Kansainvälinen liiketoiminta Konserni yhteensä

35 Segmentit: Varat ja velat Varat IFRS IFRS muutos, muutos, IFRS (milj. eur) 6/2007 6/2006 milj eur % 2006 Toimitilaliiketoiminta Asunto- ja alueliiketoiminta Kansainvälinen liiketoiminta Muut toiminnot Eliminoinnit ja muut oikaisut Konserni yhteensä Velat IFRS IFRS muutos, muutos, IFRS (milj. eur) 6/2007 6/2006 milj eur % 2006 Toimitilaliiketoiminta Asunto- ja alueliiketoiminta Kansainvälinen liiketoiminta Muut toiminnot Eliminoinnit ja muut oikaisut Konserni yhteensä

36 Segmentit: sijoitettu pääoma ja tilauskanta Sijoitettu pääoma IFRS IFRS muutos, muutos, IFRS (milj. eur) 6/2007 6/2006 milj eur % 2006 Toimitilaliiketoiminta Asunto- ja alueliiketoiminta Kansainvälinen liiketoiminta Muut toiminnot ja eliminoinnit Konserni yhteensä Sijoitettu pääoman tuotto IFRS IFRS IFRS (%) 1-6/ / Toimitilaliiketoiminta Asunto- ja Alueliiketoiminta Kansainvälinen liiketoiminta Konserni yhteensä Tilauskanta IFRS IFRS muutos, muutos, IFRS (milj. eur) 6/2007 6/2006 milj eur % 2006 Toimitilaliiketoiminta Asunto- ja alueliiketoiminta Kansainvälinen liiketoiminta Konserni yhteensä

37 Tonttivaranto Tonttivaranto Toimitilaliiketoimintliiketoiminta liiketoiminta Asunto- ja alue- Kansainvälinen Yhteensä Rakentamattomat maa-alueet ja hankintasitoumukset Rakennusoikeus*, 1000 m Sitoutunut pääoma ml. maksusitoumukset, milj. euroa Kehityssopimukset Rakennusoikeus*, 1000 m * rakennusoikeuteen sisältyy arviona kaavoittamattomien maa-alueitten osuus 6,3 hehtaarin maa-alue hankittiin toimitilarakentamista varten Vantaalta 36

38 Henkilöstö Henkilöstö segmenteittäin Osuus konsernin henkilöstöstä , % Toimitilaliiketoiminta Asunto- ja alueliiketoiminta Kansainvälinen liiketoiminta Muut toiminnot Konserni yhteensä Henkilöstö keskimäärin 1-6/ ; 30 % 518; 70 % Toimihenkilöt 37 Työntekijät

39 Omistajat Omistajat Omistus % 1 Kokkila Ilpo % 2 SRV Henkilöstö Oy % 3 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma % 4 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Eläke-Fennia % 5 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen % 6 Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas % 7 Valtion Eläkerahasto % 8 Fondita Nordic Micro Cap Placeringsfond % 9 Linnoinen Hannu % 10 Kuntien Eläkevakuutus % Muut yhteensä % Hallintarekisteröidyt yhteensä % Yhteensä % Osakkeenomistajia

SRV Yhtiöt Oyj. Tilinpäätös 1-12/2007 12.2.2008

SRV Yhtiöt Oyj. Tilinpäätös 1-12/2007 12.2.2008 SRV Yhtiöt Oyj Tilinpäätös 1-12/2007 12.2.2008 SRV:n liiketoiminta ja liiketoimintaympäristö 1 Rakentamisen ja hankekehittämisen osaaja Menestys perustuu 20 vuoden kokemukseen liiketoiminnasta Suomessa,

Lisätiedot

SRV Rakentavasti erilainen

SRV Rakentavasti erilainen SRV Rakentavasti erilainen Osavuosikatsaus 1-3/2008 Eero Heliövaara 13.5.2008 SRV JULKINEN Hannu Linnoinen 1 SRV:n menestyksellinen alkuvuosi Toimitilarakentaminen vahvassa vedossa Liikevaihto +51%, liikevoitto-%

Lisätiedot

SRV YHTIÖT OYJ 1(18) 3.5.2007

SRV YHTIÖT OYJ 1(18) 3.5.2007 SRV YHTIÖT OYJ 1(18) Julkaisuvapaa klo 8.30 SRV-KONSERNIN TULOSTIEDOTE 1.1. - 31.3.2007: LIIKEVAIHTO, TULOS JA TILAUSKANTA KASVOIVAT SELVÄSTI SRV:n liikevaihto kasvoi 91,1 prosenttia 121,4 oon (63,5 Me

Lisätiedot

SRV Rakentavasti erilainen

SRV Rakentavasti erilainen SRV Rakentavasti erilainen Osavuosikatsaus 1-9/2009 11.11.2009 Hannu Linnoinen Vt. toimitusjohtaja Hannu Linnoinen 1 1-9/2009 lyhyesti SRV:n liikevaihto 264,9 meur (415,5 Me 1-9/08) SRV:n liikevoitto 7,2

Lisätiedot

SRV Rakentavasti erilainen

SRV Rakentavasti erilainen SRV Rakentavasti erilainen Osavuosikatsaus 1-3/2010 5.5.2010 Hannu Linnoinen Toimitusjohtaja SRV JULKINEN Hannu Linnoinen 1 1-3/2010 lyhyesti SRV:n liikevaihto 95,0 meur (87,0 Me 1-3/09) SRV:n liikevoitto

Lisätiedot

SRV Rakentavasti erilainen

SRV Rakentavasti erilainen SRV Rakentavasti erilainen Tilinpäätös 1-12/2008 11.2.2009 Eero Heliövaara Toimitusjohtaja Hannu Linnoinen 1 1-12/2008: SRV menestyi tiukassa markkinatilanteessa t Konsernin liikevoitto 32,9 milj. euroa

Lisätiedot

SRV Rakentavasti erilainen

SRV Rakentavasti erilainen SRV Rakentavasti erilainen Osavuosikatsaus 1-3/2009 13.5.2009 Eero Heliövaara Toimitusjohtaja Hannu Linnoinen 1 1-3/2009 lyhyesti SRV:n liikevoitto 1,9 meuroa Tulos ennen veroja 0,4 meuroa Omavaraisuusaste

Lisätiedot

SRV YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.4.2010 klo 13.00 SRV:N TILINKAUDEN 2009 VERTAILUVUT UUDEN IFRS -TULKINNAN MUKAAN

SRV YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.4.2010 klo 13.00 SRV:N TILINKAUDEN 2009 VERTAILUVUT UUDEN IFRS -TULKINNAN MUKAAN 1((14) SRV YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.4.2010 klo 13.00 SRV:N TILINKAUDEN 2009 VERTAILUVUT UUDEN -TULKINNAN MUKAAN SRV-konserni soveltaa raportoinnissaan 1.1.2010 alkaen IFRIC 15 Kiinteistöjen rakentamissopimukset

Lisätiedot

SRV Rakentavasti erilainen

SRV Rakentavasti erilainen SRV Rakentavasti erilainen Osavuosikatsaus 1-9/20 2..20 Jukka Hienonen Toimitusjohtaja 1 Tilauskanta historian korkein hankekehityksessä edettiin Liikevaihto kasvoi 24,3 prosenttia, tilauskanta 42,6 prosenttia

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

SRV YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.8.2008, klo 8.30 SRV:N LIIKEVOITTO KASVOI 74,9 % - OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2008

SRV YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.8.2008, klo 8.30 SRV:N LIIKEVOITTO KASVOI 74,9 % - OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2008 SRV YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.8., klo 8.30 1 (24) SRV:N LIIKEVOITTO KASVOI 74,9 % - OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6. Katsauskausi 1.1.-30.6. lyhyesti: SRV:n liikevaihto kasvoi 10,5 prosenttia 288,8 milj. euroon

Lisätiedot

Tilinpäätöksen sisällysluettelo

Tilinpäätöksen sisällysluettelo TILINPÄÄTÖS 2007 Tilinpäätöksen sisällysluettelo 2 Hallituksen toimintakertomus 8 Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 9 Tunnuslukujen laskentakaavat 10 Osakkeet ja osakkeenomistajat

Lisätiedot

SRV Elämäsi rakentaja

SRV Elämäsi rakentaja SRV Elämäsi rakentaja Tilinpäätöskatsaus 1-12/20 16.2.2012 Jukka Hienonen Toimitusjohtaja 1 SRV:llä selvä tulosparannus konsernin tilauskanta ennätystasolla Vuosi 20 lyhyesti Liikevaihto kasvoi 38,8 prosenttia

Lisätiedot

1 (25) SRV YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.5.2009, klo 8.30

1 (25) SRV YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.5.2009, klo 8.30 1 (25) SRV YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.5.2009, klo 8.30 SRV:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2009 Katsauskausi 1.1.-31.3.2009 lyhyesti: SRV:n liikevaihto oli 86,4 milj. euroa (146,4 Me ) Liikevoitto oli 1,9

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

1 (26) SRV YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010, klo 8.30 SRV:N TILAUSKANNAN KASVU JATKUI - SRV:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2010

1 (26) SRV YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010, klo 8.30 SRV:N TILAUSKANNAN KASVU JATKUI - SRV:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2010 1 (26) SRV YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010, klo 8.30 SRV:N TILAUSKANNAN KASVU JATKUI - SRV:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2010 Katsauskausi 1.1.-31.3.2010 lyhyesti: SRV:n liikevaihto oli 95,0 milj. euroa

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

1 (26) SRV YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.8.2009, klo 8.30

1 (26) SRV YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.8.2009, klo 8.30 1 (26) SRV YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.8., klo 8.30 SRV:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6. Katsauskausi 1.1.-30.6. lyhyesti: SRV:n liikevaihto oli 180,6 milj. euroa (288,8 Me ), muutos 37,5 % Liikevoitto oli

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton)

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton) 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 30.7.2009 OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 2009 sekä 1.1.2009 2009 (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.1. - 2009 1.1. - 1.1. - 31.12.

Lisätiedot

SRV Elämäsi rakentaja

SRV Elämäsi rakentaja SRV Elämäsi rakentaja Tilinpäätöskatsaus 1-12/2012 Jukka Hienonen Toimitusjohtaja 13.2.2013 Kannattavuus oli heikko, mutta tilauskanta säilyi vahvalla tasolla Konsernin liikevaihto edellisvuoden tasolla,

Lisätiedot

1.7. - 30.9. 2009 1.7. - 30.9. 2008

1.7. - 30.9. 2009 1.7. - 30.9. 2008 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 4.11. OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.7. - 30.9. 1.7. - 30.9. 1.1. - 30.9. 1.1. - 30.9.

Lisätiedot

LIIKEVOITTO 25,1 20,7 86,8. Rahoitustuotot 0,3 0,1 0,8 Rahoituskulut -9,9-6,9-35,5-9,6-6,8-34,7 VOITTO ENNEN VEROJA 15,6 13,9 52,1

LIIKEVOITTO 25,1 20,7 86,8. Rahoitustuotot 0,3 0,1 0,8 Rahoituskulut -9,9-6,9-35,5-9,6-6,8-34,7 VOITTO ENNEN VEROJA 15,6 13,9 52,1 1 SATO OYJ KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, IFRS Milj. 01.01.-31.03.2012 1.1.-31.3.2011 1.1.-31.12.2011 LIIKEVAIHTO 80,9 49,9 232,0 Sijoitusasuntojen luovutusvoitot 0,5 3,1 9,9 Osuus yhteis- ja osakkuusyritysten

Lisätiedot

1 (30) SRV YHTIÖT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 11.2.2010, klo 8.30 SRV:N TILAUSKANTA KASVOI - SRV:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2009

1 (30) SRV YHTIÖT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 11.2.2010, klo 8.30 SRV:N TILAUSKANTA KASVOI - SRV:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2009 1 (30) SRV YHTIÖT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 11.2.2010, klo 8.30 SRV:N TILAUSKANTA KASVOI - SRV:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12. Tilikausi 1.1.-31.12. lyhyesti: SRV:n liikevaihto oli 385,0 milj. euroa (537,0

Lisätiedot

SATO Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008

SATO Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008 SATO Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008 SATO osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008 Yhteenveto ajalta 1-6/2008 (1-6/2007) Konsernin liikevaihto oli 125,8 (129,7) milj. ja liikevoitto 36,8 (32,2) milj.. Tulos ennen

Lisätiedot

SATO. Strategiset vahvuudet tunnettuus asuntojen keskeinen sijainti hyvä palvelu laatutakuu osaava kumppanuusverkosto

SATO. Strategiset vahvuudet tunnettuus asuntojen keskeinen sijainti hyvä palvelu laatutakuu osaava kumppanuusverkosto SATO Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2009 SATO Missio SATO on hyvän asumisen toteuttaja. Visio Asunnot ovat intohimomme 50 000 tyytyväistä asukasta 2020. Liiketoimintastrategia SATO omistaa, vuokraa, kehittää

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.2006

Hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.2006 Tilinpäätös Tilinpäätös 36 Hallituksen toimintakertomus 42 Konsernin tuloslaskelma 43 Konsernitase 44 Konsernin rahavirtalaskelma 45 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksesta 46 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot