Green Office -ympäristöraportti 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Green Office -ympäristöraportti 2012"

Transkriptio

1 Green Office -ympäristöraportti 1 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Pasilan toimipiste

2 Esipuhe Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän visiona on ympäristövastuullinen metropoli. Yksi edellytys ympäristövastuulliselle toiminnalle on ympäristötietoisuus. WWF:n toimistoille tarkoitetun Green Office -ympäristöpalvelun avulla HSY pyrkii parantamaan henkilöstön ympäristötietoisuutta ja näin edistämään ympäristövastuullista toimintaa sekä vähentämään ympäristökuormitusta. HSY:n päätoimipiste Pasilassa on toteuttanut Green Office -ohjelmaa kuntayhtymän perustamisesta lähtien. Toimisto saavutti Green Office -diplomin ja Green Office -merkin käyttöoikeuden jo YTV:n aikana vuonna 8. Vuonna 11 WWF:n tekemän toimistotarkastuksen yhteydessä todettiin toiminnan edelleen täyttävän Green Office -kriteerit. HSY:n Green Office -toimintaa koordinoi tiimi, jossa on edustajat kaikilta toimialoilta ja tulosalueilta. Vuonna 1 tiimissä oli mukana 13 henkilöä, ja tiimiä vetää Green Office -koordinaattori. Tiimi toteuttaa HSY:n johtoryhmän hyväksymää ympäristöohjelmaa, jossa on konkreettisia toimenpiteitä ympäristökuormituksen vähentämiseksi. Jokaisella työntekijällä on mahdollisuus tehdä arjen ekotekoja ja ympäristövastuullisia valintoja. Nämä valinnat eivät usein vaadi paljoa: sammutan valot työhuoneesta ja virran tietokoneesta, en printtaa kokousmateriaaleja vaan luen ne sähköisesti ja matkustan junalla oman auton sijaan. Kun näitä valintoja tekee päivittäin 73 työntekijää, vaikutukset kertautuvat ja teoilla on suuri vaikutus. Tässä Green Office -raportissa kuvataan päätoimipisteen noin 165 työntekijän toiminnan vaikutuksia vuodelta 1. Päätoimipisteen ympäristövaikutusten kannalta merkittävää on, että sähkön- ja paperinkulutus ovat laskeneet. Matkustaminen on lisääntynyt, mutta HSY panostaa myös viisaan liikkumisen edistämiseen. Päätoimipisteelle on laadittu työmatkaliikkumissuunnitelma yhdessä HSL:n kanssa, ja vuonna 13 suunnitelmat valmistuvat myös Viikinmäkeen ja Suomenojalle. Helsingissä Raimo Inkinen toimitusjohtaja HSY

3 Ympäristövaikutuksia kuvaavat indikaattorit Green Office -toimistot raportoivat WWF:lle vuosittain ympäristökuormituksestaan vähintään kolmella eri kulutusluvulla. Nämä indikaattorit on valittu yhdessä WWF:n kanssa, ja ne kuvaavat tärkeimpiä ympäristövaikutuksia. HSY:n päätoimipisteen indikaattorit ovat paperinkulutus, sähkönkulutus, lämmönkulutus ja työntekijöille suunnattu kulutustapamittari. Tavoitteena on, että työntekijää kohden lasketut paperin-, sähkön- ja lämmönkulutus pienenevät vuosittain. Kulutustapamittarin vastausten keskiarvon tulee parantua vuosittain. Näiden lisäksi päätoimipisteessä on seurattu matkustamista ja jätteiden määrää. Aiempien vuosien tiedot on merkitty taulukoihin tähdellä (*), koska ne koskevat YTV-aikaista Opastinsilta 6:ta. HSY:n toiminnan käynnistyessä noin puolet Opastinsilta 6:n tiloista siirtyi Helsingin seudun liikenteen käyttöön. HSY:n päätoimipisteeseen on vuodesta 1 kuulunut myös Asemapäällikönkatu 3:ssa sijaitseva Seutu- ja ympäristötiedon toimisto. Henkilöstön määrä vuonna 1 oli 165 (v ). Sähkönkulutus on edelleen laskenut HSY:n päätoimipisteen sähkönkulutus vuonna 1 oli 5 MWh. Edellisenä vuonna kulutus oli 57 MWh, joten kokonaiskulutus on pienentynyt koko päätoimipisteessä 5 %. Opastinsilta 6:n tiloissa sähkönkulutus pieneni reilu 5 %. Seutu- ja ympäristötiedon toimistossa Asemapäällikönkatu 3:ssa kulutus väheni noin yhden prosentin. Päätoimipisteessä on ohjeistettu työntekijöitä sammuttamaan valot ja sähkölaitteet kun niitä ei tarvita. Lisäksi aikaohjatun valaistuksen säätöjä on tarkistettu ja säädetty tarpeiden mukaisiksi. Työntekijää kohden laskettuna sähkönkulutus oli 3,3 MWh. Edellisenä vuonna kulutus oli 3,1 MWh/työntekijä, joten työntekijää kohden kulutus on vähentynyt,3 %. Kaukolämmön kulutus kasvoi Kaukolämmön kulutus vuonna 1 oli 73 MWh. Edellisenä vuonna kulutus oli 639 MWh, joten lisäystä oli 1 %. Yhtä työntekijää kohden kulutus oli v. 1, MWh, kun edellisenä vuonna se oli 3,76 MWh. Työntekijää kohden kulutus kasvoi 18 %. Kulutuslukuja ei ole lämmitystarvekorjattu, joten kulutuksen kasvussa näkyy kylmä talvi. Lämmönkulutustietoihin liittyy epävarmuuksia. Helsingin Energialta on saatu Opastinsilta 6 A:n koko kiinteistön lämmönkulutustiedot, josta on jyvitetty HSY:lle osuus sille kuuluvien tilojen perusteella. Asemapäällikönkatu 3:n toimistosta ei ole ollut saatavilla lämmönkulutustietoja, joten lämmönkulutuksen arviointi on tehty Opastinsilta 6 A:n tietojen perusteella. Kopiopaperin kulutus puolittui Vuonna 1 kopiopaperia kului HSY:n päätoimipisteessä 1 76 papeririisiä. Tämä tarkoittaa yhteensä noin 738 A-arkkia. Vuonna 11 kopiopaperia kului HSY:n päätoimipisteessä 3 3 papeririisiä, joten kokonaiskulutus on vähentynyt noin 51 %. Paperinkulutusta on pyritty vähentämään mm. ohjeistamalla kaksipuoliseen tulostukseen ja kopiointiin, sekä kehottamalla välttämään tarpeetonta tulostamista. Sähköisiä palveluja ja toimintoja on kehitetty. Green Office -tiimi järjesti myös Paperinsäästöviikon, jonka aikana kiinnitettiin huomiota paperinkulutukseen ja kannustettiin vähentämään toimistopaperin käyttöä. Seutu- ja ympäristötiedon toimistoon hankittiin monitoimilaitteet, joihin tulostaessa tarvitaan henkilökohtainen PIN-koodi. Koodi syötetään laitteeseen printtejä haettaessa, jonka jälkeen printti vasta tulostuu. Koodin avulla MWh MWh / työntekijä MWh / työntekijä ,5 3,5 1,5 1, Päätoimipisteen kokonaissähkönkulutus Sähkönkulutus per työntekijä Kaukolämmön kulutus työntekijää kohden 3

4 Kpl riisiä Kpl riisiä / työntekijä Kokonaispaperinkulutus Paperinkulutus työntekijää kohden laitteeseen ei tulosteta vahingossa eikä laitteelle unohdu noutamatta jääneitä printtejä. Koodin käytön avulla on mahdollista myös luopua henkilökohtaisista tulostimista, jotka on hankittu arkaluonteisten ja suojattavien asiakirjojen tulostamista varten. Yhtä työntekijää kohden kopiopaperia kului 9 riisiä, kun vuonna 11 kulutus oli 17,9 riisiä työntekijää kohden. Työntekijää kohden laskettuna paperia kului noin 5 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Jätteen määrä väheni edelleen Pasilan päätoimipisteessä syntyi jätteitä 1 6 kg. Kokonaisjätteen määrä väheni noin 5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Jätteestä 6 9 kg oli keräyspaperia. Biojätteen määrä oli 3 6 kg ja sekajätteen 1 8 kg. Pahvia ja keräyskartonkia kertyi 16 kg. Kokonaisjätteen määrä yhtä työntekijää kohden oli noin 76 kg, mikä on noin yksi kilo vähemmän kuin edellisenä vuonna. Petra-jätevertailussa mukana olevilla toimistoilla jätemäärä työntekijää kohden on noin 19 kg. Päätoimipiste tuottaa siis yli puolet vähemmän jätettä kuin Petrassa mukana olevat toimistot keskimäärin. Matkustuskilometrien määrä lisääntyi HSY:n päätoimipisteen työntekijät ja luottamushenkilöt matkustivat lentokoneella noin henkilökilometriä vuonna 1. Lisäystä edelliseen vuoteen oli noin %. Kaukoliikenteen junamatkoja kertyi henkilökilometriä, mikä oli noin 1 % vähemmän kuin vuonna 11. Kaukoliikenteen linja-automatkoja kertyi noin 1 km, mikä on lähes neljä kertaa enemmän kuin edellisenä vuonna. HSY:ssä otettiin vuoden aikana käyttöön etäneuvottelulaitteita ja -ohjelmistoja, joiden avulla on mahdollista vähentää matkustamista. Päätoimipisteestä käsin tehdään myös työajoja, esimerkiksi ilmanlaadun mittausasemille huoltotöihin. Ilmanlaadun mittaustiimi korvasi keväällä 1 toisen pakettiautoistaan kaasuautolla, joka kuluttaa biokaasua. Näin ilmanlaadun mittausajoihin kului vuonna 1 7 % vähemmän dieseliä. Seudun ulkopuolelle tehtiin työajoja esim. koulutuksiin ja seminaareihin työntekijöiden omilla autoilla noin 8 km, mikäli oli 11 % vähemmän kuin vuonna 11. Taksimatkoja tehtiin noin 6 88 km, noin 15 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Laivamatkojen määrä lisääntyi viidestä kuuteentoista. Laivamatkoista 1 suuntautui Tallinnaan, 3 Tukholmaan ja 3 Pietariin. Päätoimipiste panostaa viisaaseen liikkumiseen Vuoden 1 alussa HSY:n johtoryhmä hyväksyi päätoimipisteen työmatkaliikkumissuunnitelman vuosille Liikkumissuunnitelma on valmisteltu yhteistyössä HSL:n kanssa. Suunnitelman tavoitteina ovat joukkoliikenteen käytön lisääminen työ- ja työasiamatkoilla, ilmastonmuutoksen hillitseminen, työntekijöiden hyötyliikunnan lisääminen ja yhteiskuntavastuun toteuttaminen. Suunnitelmassa on esitetty 1 toimenpidettä, joiden avulla tavoitteet pyritään saavuttamaan. Suunnitelman toteutus ja seuranta ovat osa HSY:n Green Office -toimintaa. HSY:n päätoimipiste lähti mukaan Helsingin Polkupyöräilijät HePo ry:n Hyvä työpaikka pyöräillä -projektiin. HePo ry kartoitti päätoimipisteen pyöräilyolosuhteet. Katselmuksen tavoite oli arvioida ja edistää työmatkapyöräilyä ja työmatkapyöräilyolojen kehitystä työpaikalla. HePo ry antoi kartoituksen perusteella suosituksia olosuhteiden edelleen parantamiseksi.

5 Henkilöstö on ympäristömyönteistä WWF:n kulutustapamittari on toimistojen työntekijöille tarkoitettu kysely, jonka avulla mitataan henkilökunnan ympäristömyönteisyyden tasoa ja kehittymistä. Mittarissa on 17 kysymystä, joihin vastaamalla saa vinkkejä, miten ympäristöä voi säästää työpaikalla. WWF laskee vastausten perusteella pisteet, joita voi saada -1. HSY:n päätoimipisteen työntekijät vastasivat kulutustapamittarin kysymyksiin helmikuussa 13. Vastaajia oli 5, kun edellisenä vuonna kyselyyn vastasi 7 työntekijää. Vastausten keskiarvo oli 71,1 / 1 pistettä. Edellisenä vuonna HSY:n keskiarvo oli 7,7 / 1 pistettä, ja kaikkien Suomen Green Office -toimistojen keskiarvo oli 6,9 pistettä. Päätoimipisteen kasvihuonekaasupäästöt HSY:n päätoimipisteen CO -päästöt vuonna 1 olivat 39 tonnia. Päästöt olivat,16 tonnia työntekijää kohden. Vuonna 11 CO -päästöt olivat 319 tonnia ja 1,88 tonnia per työntekijä. Kokonaispäästöt ovat kasvaneet 9 % ja työntekijää kohden kasvu on lähes 15 %. Päästöjen kasvu johtui pääasiassa lisääntyneestä kaukolämmön kulutuksesta sekä lentomatkustamisesta. % päästöistä on peräisin kaukolämmön kulutuksesta. Sähkönkulutuksesta syntyy 3 % päästöistä. Liikenteen osuus on 7 % päästöistä. Jätteistä aiheutuu % ja paperinkulutuksesta 1 % kokonaispäästöistä. Liikenteen osuus on kasvanut prosenttiyksikköä, ja kaukolämmön osuus noin kaksi prosenttiyksikköä. Sähkönkulutuksen osuus kokonaispäästöistä on puolestaan vähentynyt prosenttiyksikköä, ja paperinkulutuksen sekä jätteen osuudet ovat vähentyneet yhdellä prosenttiyksiköllä. Pasilan päätoimipisteen vuoden 1 päästöt vastaavat bensalitran tai 79 omakotitalon keskimääräisiä päästöjä. Päästömäärän sitomiseksi pitäisi istuttaa 1 13 puuta. Päätoimipisteen CO -päästöt (CO -ekv.) v. 1 3 t (1 %) 8 t ( %) 95 t (7 %) 1 t (3 %) Sähkönkulutus CO -ekv. tonnia Lämmön kulutus Liikenne Paperinkulutus Jäte 139 t ( %) CO -päästöt (CO -ekv.) per työntekijä,5 1,5 1,5 5

6 Green Office -tapahtumat vuonna järjestettiin Paperinsäästöviikko, jonka aikana kiinnitettiin huomiota toimistopaperinkulutukseen sekä kannustettiin paperinkulutuksen vähentämiseen. Viikon aikana toimitiloissa oli esillä Anonyymit tulostajat -julisteita sekä paperipinoja, jotka kuvasivat määrää jonka työntekijä printtaa vuodessa tarjottiin Paperinsäästöviikon aamukahvit, ja tarjolla oli myös vinkkejä paperinsäästöön. Osallistujia oli lähes HSY osallistui maailmanlaajuiseen Earth Hour ilmastotempaukseen, jossa sammutettiin valot yhden tunnin ajaksi huolen osoituksena ilmastonmuutosta kohtaan. Sisä- ja ulkovalaistusta sammutettiin päätoimipisteen lisäksi Viikinmäen ja Suomenojan jätevedenpuhdistamoilla järjestettiin HSL:n kanssa Pyöräilyaamiainen Seutusalissa ja piha-alueella. Tapahtuma keräsi yhteen pyöräilijöitä ja kannusti pyöräilykauden aloittamiseen. Liikenneturvallisuudesta oli kertomassa lähipoliisi Pertti Haapiainen. Aavan työterveyshoitajat tekivät kehonkoostumusmittauksia ja Helsingin Polkupyöräilijät HePo ry opasti pyöräilyn ergonomiaan. HePo ry opasti myös pyörien huollossa. Pihalla pääsi kokeilemaan työasiointiin tarkoitettuja HSY:n Jopoa ja sähköavusteista Jopoa. Osallistujia oli noin järjestettiin Kierrätystori Seutusalissa HSL:n kanssa. Työntekijät toivat torille itselleen tarpeettomia mutta käyttökelpoisia tavaroita ja vaatteita. Torilta sai vastavuoroisesti viedä mukanaan haluamiaan tavaroita. Vaihtamatta jääneet tavarat lähtivät kierrätyskeskukseen osallistuttiin Kilometrikisaan, joka on työyhteisöjen ym. joukkueiden välinen leikkimielinen kilpailu. Kilometrikisassa osallistujat kirjaavat pyöräilykilometrejään ylös ja kartuttavat oman joukkueensa kilometrisaldoa. HSY:n joukkueessa oli 68 polkijaa, ja pyöräilykilometrejä kertyi yhteensä kilometriä, eli lähes,5 kertaa maapallon ympäri. HSY:n joukkue oli sijalla 3 kisan suursarjassa, jossa oli 198 joukkuetta järjestettiin HSL:n kanssa Kilometrikisan päätöstilaisuus, jossa kerrottiin kisan tulokset ja osallistujille jaettiin diplomit. Kahvin ja pullan lisäksi tarjolla oli Aavan järjestämää kehonkoostumusmittausta. 9 tulostettua paperiarkkia vuodessa per henkilö VOISIMMEKOHAN VÄHENTÄÄ?! vietettiin valtakunnallista Energiansäästöviikkoa. Energiansäästöviikko on vuosittain viikolla 1 toistuva kampanja, jonka aikana kiinnitetään huomioita energiansäästöön ja tottumuksiin käyttää energiaa. Päätoimipisteessä tarjottiin Energiset aamukahvit jo 3.1., jolloin osallistujat saivat antaa omia energiansäästölupauksiaan. Aamukahveilla kerrottiin myös toimiston sähkönkulutuksesta sekä keinoista säästää energiaa. Osallistujia oli lähes 5. Lupaukset julkaistiin Energiansäästöviikolla, ja energiansäästö oli esillä Hessussa sekä julisteina toimitiloissa Vuoden toinen Kierrätystori Seutusalissa HSL:n kanssa järjestettiin Seutusalissa joulutapahtuma, jonka teemana oli Aineeton lahja. Tapahtumassa sai vinkkejä aineettomiin joululahjoihin sekä pääsi valmistamaan lahja- ja joulukortteja kierrätysmateriaaleista. Osallistujia oli noin 3. 6

7 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä PL 1, 66 HSY, Opastinsilta 6 A, 5 Helsinki Puh , Fax , Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster PB 1, 66 HRM, Semaforbron 6 A, 5 Helsingfors Tfn , Fax , Helsinki Region Environmental Services Authority P.O. Box 1, FI-66 HSY, Opastinsilta 6 A, 5 Helsinki Tel , Fax , Green Office -ympäristöraportti 1 - Pasilan toimipiste

Green Office -vuosiraportointikooste kevät 2014

Green Office -vuosiraportointikooste kevät 2014 1. JOHDANTO... 2 2. YHTEENVETO VERKOSTON TULOKSISTA... 3 2.1. ENERGIANKULUTUS... 5 2.1.1. Sähkönkulutus... 5 2.1.2. Lämmönkulutus... 6 2.2. HENKILÖLIIKENNE... 7 2.2.1. Tieliikenne... 7 2.2.2. Raideliikenne...

Lisätiedot

Kestävän kehityksen raportti 2013

Kestävän kehityksen raportti 2013 Kestävän kehityksen raportti 2013 Tässä raportissa esitetään tiedot Tampereen yliopiston kestävän kehityksen ohjelmassa määritellyistä kestävän kehityksen mittareista sekä ohjelman tavoitteiden toteutumisesta

Lisätiedot

HSY:n energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2013

HSY:n energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2013 HSY:n energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2013 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin

Lisätiedot

CIMOn ympäristöohjelma

CIMOn ympäristöohjelma CIMOn ympäristöohjelma Sisältö 1 Alkusanat miksi ympäristöohjelma? 1 2 Ehdotus CIMOn ympäristöohjelmaksi 2 2.1 Kierrätys 2 2.2 Paperi 3 2.3 Energiatehokkuus 4 2.4 Matkustaminen 5 2.6 Hankinnat 6 2.7 Yleinen

Lisätiedot

PILOTTIKIINTEISTÖJEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT VUONNA 2009. Toimitilojen käyttö -projekti Julia 2030 EU Life+ -hanke

PILOTTIKIINTEISTÖJEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT VUONNA 2009. Toimitilojen käyttö -projekti Julia 2030 EU Life+ -hanke PILOTTIKIINTEISTÖJEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT VUONNA 2009 Toimitilojen käyttö -projekti Julia 2030 EU Life+ -hanke HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut PILOTTIKIINTEISTÖJEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT VUONNA

Lisätiedot

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ympäristö- ja taloudellisten vaikutusten arviointi RAPORTTI 28.9.2011 Anu Vaahtera, Iivo Vehviläinen, Mari Saario Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Tiivistelmä...

Lisätiedot

Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster. Pääkaupunkiseudun 1/2014

Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster. Pääkaupunkiseudun 1/2014 Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster Pääkaupunkiseudun 1/2014 Parhaita esimerkkejä tarjolla Esipuhe Osana pääkaupunkiseudun ilmastostrategian seurantaa HSY kokoaa puolivuosittain

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS YMPÄRISTÖRAPORTTI YLE 2010

HENKILÖSTÖKERTOMUS YMPÄRISTÖRAPORTTI YLE 2010 HENKILÖSTÖKERTOMUS YMPÄRISTÖRAPORTTI YLE 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 3 YMPÄRISTÖRAPORTIN TIETOLÄHTEET JA LASKENTAMALLIT... 4 YLEISRADION YMPÄRISTÖTAVOITTEET VUONNA 2010... 5 Kokonaispäästöt

Lisätiedot

Kuva: 194 x 194 mm. Pilottikiinteistöjen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2009 2011. Julia 2030 toimitilojen käyttö -projektin loppuraportti

Kuva: 194 x 194 mm. Pilottikiinteistöjen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2009 2011. Julia 2030 toimitilojen käyttö -projektin loppuraportti Kuva: 194 x 194 mm Pilottikiinteistöjen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2009 2011 Julia 2030 toimitilojen käyttö -projektin loppuraportti Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun ilmastotyö etenee tammikuu kesäkuu 2011 Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Pääkaupunkiseudun ilmastotyö etenee tammikuu kesäkuu 2011 Helsingin seudun ympäristöpalvelut Pääkaupunkiseudun ilmastotyö etenee tammikuu kesäkuu 2011 Helsingin seudun ympäristöpalvelut 2 PÄÄKAUPUNKISEUDUN ILMASTOTYÖ ETENEE Pääkaupunkiseudun ilmastostrategian tavoitteena on vuoteen 2030 mennessä

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun ilmastotyö etenee. Katsaus heinäkuu - joulukuu 2009

Pääkaupunkiseudun ilmastotyö etenee. Katsaus heinäkuu - joulukuu 2009 Pääkaupunkiseudun ilmastotyö etenee Katsaus heinäkuu - joulukuu 2009 2 Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 hyväksyttiin Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa alkuvuodesta 2008. Tässä puolivuosittain

Lisätiedot

Jätteen määrä pääkaupunkiseudun peruskouluissa vuosina 2011 ja 2013

Jätteen määrä pääkaupunkiseudun peruskouluissa vuosina 2011 ja 2013 Jätteen määrä pääkaupunkiseudun peruskouluissa vuosina 2011 ja 2013 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services

Lisätiedot

Tuottavuusohjelman 2012-2013 seurantaraportti

Tuottavuusohjelman 2012-2013 seurantaraportti Tuottavuusohjelman 2012-2013 seurantaraportti HSY:n hallitus 21.3.2014 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services

Lisätiedot

ilmastotekoja 2013 tammikuu kesäkuu

ilmastotekoja 2013 tammikuu kesäkuu Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster Pääkaupunkiseudun ilmastotekoja 2013 tammikuu kesäkuu Kasvihuonekaasupäästöt pienenevät hitaasti pääkaupunkiseudulla kivihiilen käytön

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUSSUUNNITELMA. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

ENERGIATEHOKKUUSSUUNNITELMA. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO ENERGIATEHOKKUUSSUUNNITELMA Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO SISÄLLYSLUETTELO 1. Esipuhe... 3 2. Johdanto... 4 3. Nykyinen energiankäyttö... 5 3.1. Kiinteistöjen energiankulutus...

Lisätiedot

HSL Helsingin seudun liikenne Ympäristöraportti

HSL Helsingin seudun liikenne Ympäristöraportti HSL Helsingin seudun liikenne Ympäristöraportti 2014 HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A, Helsinki PL 100, 00077 HSL puh. (09) 4766 4444 www.hsl.fi HSL Helsingin seudun liikenne Ympäristöraportti

Lisätiedot

Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster. Pääkaupunkiseudun. heinäkuu joulukuu 2013

Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster. Pääkaupunkiseudun. heinäkuu joulukuu 2013 Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster Pääkaupunkiseudun heinäkuu joulukuu 2013 Pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt pysyivät vuonna 2012 edellisvuosien tasolla sekä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖ- RAPORTTI. Edita Prima Oy:n ympäristöraportti 2014 1

YMPÄRISTÖ- RAPORTTI. Edita Prima Oy:n ympäristöraportti 2014 1 YMPÄRISTÖ- RAPORTTI 214 Edita Prima Oy:n ympäristöraportti 214 1 1 YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄT JA LAINSÄÄDÄNTÖ 1.1 YRITYSTIEDOT JA MUUTOKSET TOIMINNASSA Edita Prima Oy:n Hakuninmaan tuotantolaitoksen liikevaihto

Lisätiedot

HSY:n energiatase ja kasvihuonekaasujen päästöt 2011

HSY:n energiatase ja kasvihuonekaasujen päästöt 2011 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority HSY:n energiatase ja kasvihuonekaasujen päästöt 2011 Helsingin

Lisätiedot

HSY:n energiatase, energiansäästötoimet ja kasvihuonekaasupäästöt 2012

HSY:n energiatase, energiansäästötoimet ja kasvihuonekaasupäästöt 2012 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority HSY:n energiatase, energiansäästötoimet ja kasvihuonekaasupäästöt

Lisätiedot

Pidä Lappi Siistinä ry:n hiilijalanjälki

Pidä Lappi Siistinä ry:n hiilijalanjälki Pidä Lappi Siistinä ry:n hiilijalanjälki Järjestökoordinaattori Paula Tarkka 6.10.2014 Johdanto Ihmisten toiminnan aiheuttamat t voimistavat ilmastonmuutosta. Jokainen voi omalla toiminnallaan vaikuttaa

Lisätiedot

Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster. Ilmastokatsaus Pääkaupunkiseudun ilmastotyö etenee Tammikuu joulukuu 2012

Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster. Ilmastokatsaus Pääkaupunkiseudun ilmastotyö etenee Tammikuu joulukuu 2012 Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster Ilmastokatsaus Pääkaupunkiseudun ilmastotyö etenee Tammikuu joulukuu 2012 Pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt laskivat vuonna

Lisätiedot

Etevästi ELYssä -ohjelma Päivitetty versio 1.4.2014

Etevästi ELYssä -ohjelma Päivitetty versio 1.4.2014 Etevästi ELYssä -ohjelma Päivitetty versio 1.4.2014 Uudenmaan ELY-keskus Hanna Aho, Satu Pääkkönen ja Anu Hynninen Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma Sisällys

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY jätehuolto vesihuolto seutu- ja ympäristötieto

Vuosikertomus 2013. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY jätehuolto vesihuolto seutu- ja ympäristötieto 1 Vuosikertomus 2013 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY jätehuolto vesihuolto seutu- ja ympäristötieto isältö Toimitusjohtajan katsaus Puhtaasti parempaa arkea Vesihuolto Jätehuolto Seutu-

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖRAPORTTI RIIHIMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2015

RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖRAPORTTI RIIHIMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2015 RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖRAPORTTI 1 2014 RIIHIMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2015 2 Riihimäen kaupunki 2015 Riihimäen kaupunki PL 125 11101 Riihimäki www.riihimaki.fi Lisätietoja: Elina Mäenpää,

Lisätiedot

ympäristöohjelman suosio kasvaa

ympäristöohjelman suosio kasvaa Koonnut: Marja Valtiala Green Office ympäristöohjelman suosio kasvaa Käytännönläheinen ja toteuttamistavaltaan kevyt ympäristöohjelma Green Office on saavuttanut kymmenessä vuodessa paljon suosiota. Suomessa

Lisätiedot

Vantaan kaupungin paino C:1/2013 ISBN 978-952-443-423-2

Vantaan kaupungin paino C:1/2013 ISBN 978-952-443-423-2 Vantaan ympäristöraportti 212 Julkaisija Vantaan kaupunki, Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö, Ympäristökeskus Kannen kuva Ilmastoinfon Elämäsi ostoskori -näyttelystä Tikkurilassa, Jarmo Honkanen Taitto

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj. Ympäristöraportti 2013-2014

Keskisuomalainen Oyj. Ympäristöraportti 2013-2014 Keskisuomalainen Oyj Ympäristöraportti 2013-2014 KESKISUOMALAINEN OYJ YMPÄRISTÖRAPORTTI 13-14 JOHDANTO Keskisuomalainen Oyj on merkittävä suomalainen viestintäyritys, jonka päätoimialueita ovat Etelä-Suomi,

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun ilmastotyö etenee

Pääkaupunkiseudun ilmastotyö etenee Pääkaupunkiseudun ilmastotyö etenee Katsaus tammikuu kesäkuu 2009 Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 hyväksyttiin YTV-kaupungeissa alkuvuodesta 2008. Tässä puolivuosittain ilmestyvässä katsauksessa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖ RAPORTTI 2013. Edita Prima Oy:n ympäristöraportti 2013 1

YMPÄRISTÖ RAPORTTI 2013. Edita Prima Oy:n ympäristöraportti 2013 1 YMPÄRISTÖ RAPORTTI 213 Edita Prima Oy:n ympäristöraportti 213 1 1 YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄT JA LAINSÄÄDÄNTÖ 1.1 YRITYSTIEDOT JA MUUTOKSET TOIMINNASSA Edita Prima Oy:n Hakuninmaan tuotantolaitoksen liikevaihto

Lisätiedot