Helsingin seudun ympäristöpalvelut. Vuosina ENERGIANTUOTANTO ENERGIANKULUTUS KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT. Lisätiedot:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin seudun ympäristöpalvelut. Vuosina ENERGIANTUOTANTO ENERGIANKULUTUS KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT. Lisätiedot:"

Transkriptio

1

2 Helsingin seudun ympäristöpalvelut ENERGIANTUOTANTO ENERGIANKULUTUS KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT Vuosina Lisätiedot:

3 1. HSY 2. VESIHUOLTO 3. JÄTEHUOLTO dia 6 dia 35 dia SEUTU- JA YMPÄRISTÖTIETO dia KIINTEISTÖT dia 80

4 KUVAT 1/2 Kuva 1. HSY:n energiankulutuksen, energiantuotannon, khk-päästöjen ja toimintavolyymien kehitys. Kuva 2. HSY:n energiankulutus, oma tuotanto ja energian myynti Kuva 3. HSY:n energiantuotanto ja -kulutus , ennuste vuodelle 2016 ja säästötavoite. Kuva 4. HSY:n uusiutuvan energian tuotanto ja HSY:n tuottamat polttoaineet Kuva 5. HSY:n sähkönhankinta, oma tuotanto ja myynti Kuva 6. HSY:n lämmönhankinta, oma tuotanto ja myynti Kuva 7. HSY:n energiankulutus toimialoittain Kuva 8. Eri toimintojen osuudet HSY:n sähkönkulutuksesta vuonna Kuva 9. Eri toimintojen osuudet HSY:n lämmönkulutuksesta vuonna Kuva 10. HSY:n omien ja ulkoistettujen toimintojen energiankulutus vuosina 2012 ja Kuva 11. HSY:n ulkoistettujen toimintojen energiankulutuksen jakautuminen vuonna Kuva 12. HSY:n vuosien ja vastaavien toimintojen vuoden 2009 kasvihuonekaasupäästöt. Kuva 13. Eri toimintojen osuudet HSY:n kasvihuonekaasupäästöistä vuonna Kuva 14. HSY:n omien ja ulkoistettujen toimintojen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2012 ja Kuva 15. HSY:n ulkoistettujen toimintojen aiheuttaminen kasvihuonekaasupäästöjen jakautuminen vuonna 2014.

5 KUVAT 2/2 Kuva 16. Vesihuollon energiankulutus, oma tuotanto ja energian myynti Kuva 17. Eri toimintojen osuudet vesihuollon sähkönkulutuksesta vuonna Kuva 18. Eri toimintojen osuudet vesihuollon lämmönkulutuksesta vuonna Kuva 19. Jätevedenpuhdistuksen, energian, khk-päästöjen ja käsitellyn jätevesimäärän kehitys vuodesta Kuva 20. Vedenpuhdistuksen energian, khk-päästöjen ja verkkoon pumpatun vesimäärän kehitys vuodesta Kuva 21. Vesihuollon vuosien ja vastaavien toimintojen vuoden 2009 kasvihuonekaasupäästöt. Kuva 22. Jätehuollon energiankulutus, oma tuotanto ja energian myynti Kuva 23. Eri toimintojen osuudet jätehuollon sähkönkulutuksesta vuonna Kuva 24. Eri toimintojen osuudet jätehuollon lämmönkulutuksesta vuonna Kuva 25. Jätehuollon energian, khk-päästöjen ja vastaanotetun jätemäärän kehitys vuodesta Kuva 26. Jätehuollon vuosien ja vastaavien toimintojen vuoden 2009 kasvihuonekaasupäästöt. Kuva 27. Metaanin talteenotto ja hyödyntäminen Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen kaatopaikoilla Kuva 28. SYT:n khk-päästöjen ja energiankulutuksen kehitys vuodesta Kuva 29. Eri toimintojen osuudet SYT:n energiankulutuksesta vuonna Kuva 30. Kiinteistöjen energiankulutus vuonna Kuva 31. Kiinteistöjen energiankulutuksen ja khk-päästöjen kehitys vuodesta 2010.

6 TAULUKOT 1/2 Taulukko 1. HSY:n energiankulutus Taulukko 2. HSY:n uusiutuvan energian tuotanto ja energiatase Taulukko 3. HSY:n sähkönkulutus toimipisteittäin Taulukko 4. HSY:n lämmönkulutus toimipisteittäin Taulukko 5. HSY:n ulkoistettujen toimintojen energiankulutus vuosina 2012 ja Taulukko 6. HSY:n kasvihuonekaasupäästöt ja energian myynnistä saadut päästökompensaatiot Taulukko 7. HSY:n ostaman sähkön KHK-päästöt toimipisteittäin Taulukko 8. HSY:n kuluttaman kaukolämmön ja öljy- ja sähkölämmityksen kasvihuonekaasupäästöt. Taulukko 9. HSY:n energiankulutuksen ja prosessien aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt vuonna Taulukko 10. HSY:n ulkoistettujen toimintojen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2012 ja 2014 Taulukko 11. Vesihuollon energiankulutus Taulukko 12. Vesihuollon uusiutuvan energian tuotanto ja energiatase Taulukko 13. Jätevedenpuhdistuksen energiankulutus ja -tuotanto Taulukko 14. Veden tuotannon ja jakelun energiankulutus ja -tuotanto Taulukko 15. Vesihuollon ulkoistettujen toimintojen energiankulutus vuosina 2012 ja Taulukko 16. Vesihuollon kasvihuonekaasupäästöt vuosina

7 TAULUKOT 2/2 Taulukko 17. Jätevedenpuhdistuksen kasvihuonekaasupäästöt Taulukko 18. Vedentuotannon ja jakelun kasvihuonekaasupäästöt Taulukko 19. Vesihuollon ulkoistettujen toimintojen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2012 ja Taulukko 20. Jätehuollon energiankulutus Taulukko 21. Jätehuollon uusiutuvan energian tuotanto ja energiatase Taulukko 22. Jätehuollon energiankulutus suhteessa asukaslukuun ja jätemäärään vuosina Taulukko 23. Jätehuollon ulkoistettujen toimintojen energiankulutus vuosina 2012 ja Taulukko 24. Jätehuollon kasvihuonekaasupäästöt Taulukko 25. Jätehuollon kasvihuonekaasupäästöt asukasta ja vastaanotettua jätetonnia kohti vuosina Taulukko 26. Jätehuollon ulkoistettujen toimintojen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2012 ja Taulukko 27. Seutu- ja ympäristötiedon energiankulutus vuosina Taulukko 28. SYT:n energiankulutus suhteessa mittausasemien lukumäärään ja asukaslukuun vuosina Taulukko 29. Seutu- ja ympäristötiedon kasvihuonekaasupäästöt vuosina Taulukko 30. SYT:n khk-päästöt suhteessa mittausasemien lukumäärään ja asukaslukuun vuosina Taulukko 31. Kiinteistöjen energiankulutus vuosina Taulukko 32. Kiinteistöjen kasvihuonekaasupäästöt vuosina

8 1. HSY Energia Kuvat

9 HSY:n energiankulutuksen, energiantuotannon, khk-päästöjen ja toimintavolyymien kehitys vuodesta kuva 1 Vuosi 2010 = Energiantuotanto Energiankulutus KHK-päästöt Ostoenergia Jäteveden määrä Asukasmäärä Talousveden tuotanto Vastaanotettu jäte Loppusijoitettu jäte

10 HSY:n vuosien ja vastaavien toimintojen vuoden 2009 energiankulutus, oma tuotanto ja energian myynti Myyty biokaasu Myyty sähkö kuva 2 MWh Oma lämpö (LTO) Oma lämpö (biokaasu) Oma sähkö (vesivoima) Oma sähkö (biokaasu) kulutus 2009 tuotanto 2010 kulutus 2010 tuotanto 2011 kulutus 2011 tuotanto 2012 kulutus 2012 tuotanto 2013 kulutus 2013 tuotanto 2014 kulutus 2014 tuotanto 2015 kulutus 2015 tuotanto Autot ja työkoneet Lämmönkulutus Sähkönkulutus Vasemmanpuoleiset pylväät kuvaavat HSY:n kokonaisenergiankulutusta energialajeittain ja oikeanpuoleiset pylväät kuntayhtymän uusiutuviin energialähteisiin perustuvaa energiantuotantoa sekä omaan käyttöön että myyntiin. LTO = lämmön talteenotto.

11 HSY:n toteutunut energiantuotanto ja -kulutus , ennuste vuodelle 2016 ja energiatehokkuussopimuksessa määritelty 9 % säästötavoite. kuva MWh Tuotanto omaan käyttöön Tuotanto myyntiin Energiankulutus (tulevat investoinnit) -9 % tavoite (lisätoimenpiteet)

12 HSY:n uusiutuvan energian tuotanto sekä kaukolämmön tuotannossa ja liikenteessä hyödynnetyt HSY:n tuottamat polttoaineet kuva 4 MWh Sekajäte Jätevesilämpö Biokaasu Myyty sähkö Aluelämpö Oma sähkö Oma lämpö

13 HSY:n sähkönhankinta, oma tuotanto ja myynti kuva MWh OSTOENERGIA Ostosähkö OMA TUOTANTO Energian myynti Vesivoima Biokaasu

14 HSY:n lämmönhankinta, oma tuotanto ja myynti kuva 6 MWh OSTOENERGIA Öljy ja maakaasu Kaukolämpö OMA TUOTANTO Energian myynti LTO Biokaasu LTO = lämmön talteenotto.

15 HSY:n energiankulutus toimialoittain kuva Osuus kokonaiskulutuksesta vuonna 2015 MWh Muut Jätehuolto Vesihuolto 7 % 18 % 76 %

16 Eri toimintojen osuudet HSY:n sähkönkulutuksesta vuonna Ämmässuo 14 % Kiinteistöt Sortti-asemat 3 % 1 % Ilmanlaadun seuranta 0,1 % Jätevedenpuhdistamot 43 % kuva 8 Vesijohtoverkosto 5 % Vedenpuhdistuslaitokset 24 % Jätevesipumppaamot 10 %

17 Eri toimintojen osuudet HSY:n lämmönkulutuksesta vuonna kuva 9 Sortti-asemat 1 % Kiinteistöt 9 % Jätevedenpuhdistamot 58 % Ämmässuo 23 % Vedenpuhdistuslaitokset 24 %

18 HSY:n omien ja ulkoistettujen toimintojen energiankulutus vuosina 2012 ja kuva 10 MWh HSY:n energiankulutus Ulkoistetut toiminnot * * Tiedot jätteen keräyksestä ja osittain vesihuollon verkoston yhdistelmäautoista ovat vuodelta Ulkoistettuihin toimintoihin kuuluvat kemikaalien, lietteen ja jätteiden kuljetukset, vesijohto- ja viemäriverkoston, lietteen kompostoinnin ja jätteiden käsittelyn työkoneet sekä oman auton käyttö, lennot, muut työmatkat ja palvelimet.

19 HSY:n ulkoistettujen toimintojen energiankulutuksen jakautuminen vuonna TYÖKONEET Jätteiden käsittely 17 % Verkko 10 % Lietteen kompostointi 5 % Oman auton käyttö, työmatkat, palvelimet 2 % Jätevedenpuhdistus 5 % KULJETUKSET* Lietteen kompostointi 8 % Vedenpuhdistus 9 % Jätteiden käsittely ja aluepalvelut 5 % Jätteen keräys 39 % kuva 11 * Tiedot jätteen keräyksestä ja osittain vesihuollon verkoston yhdistelmäautoista ovat vuodelta 2012.

20 1. HSY Energia Taulukot

21 HSY:n vuosien ja vastaavien toimintojen vuoden 2009 energiankulutus. taulukko 1 ENERGIANKULUTUS muutos-% Ostosähkö Oma sähkö (biokaasu) Oma sähkö (vesivoima) Aurinkosähkö Öljy (sähkö) Sähkönkulutus yht Kaukolämpö Oma lämpö (biokaasu) Oma lämpö (LTO) Maakaasu (lämpö) Öljy (lämpö) Lämmönkulutus yht Autot ja työkoneet Energiankulutus (MWh) Ostoenergia Oma tuotanto

22 HSY:n vuosien ja vastaavien toimintojen vuoden 2009 uusiutuvan energian tuotanto ja energiatase. taulukko 2 ENERGIANTUOTANTO muutos-% Sähköntuotanto omaan käyttöön Myyty sähkö Sähköntuotanto yht Lämpö omaan käyttöön Aluelämpö Lämmöntuotanto yht Energiantuotanto yht. (MWh) Myyty biokaasu Energiatase Omavaraisuus-% Sekajäte Jätevesilämpö Muut polttoaineet yht. (MWh)

23 HSY:n sähkönkulutus toimipisteittäin taulukko 3 SÄHKÖNKULUTUS muutos-% osuus 2015 (%) Jätevedenpuhdistamot Jätevesipumppaamot Vedenpuhdistuslaitokset Vesijohtoverkosto Ämmässuo Sortti-asemat Kiinteistöt Ilmanlaadun seuranta Kulutus yhteensä (MWh)

24 HSY:n lämmönkulutus toimipisteittäin taulukko 4 LÄMMÖNKULUTUS muutos-% osuus 2015 (%) Jätevedenpuhdistamot Vedenpuhdistuslaitokset Ämmässuo Sortti-asemat Kiinteistöt Yhteensä (MWh)

25 HSY:n ulkoistettujen toimintojen energiankulutus vuosina 2012 ja taulukko 5 ULKOISTETUT TOIMINNOT muutos-% osuus 2014 (%) Kuljetukset Autot ja työkoneet Oman auton käyttö Lennot Muut työmatkat Palvelimet Energiankulutus (MWh) * * Tiedot jätteen keräyksestä ja osittain vesihuollon verkoston yhdistelmäautoista ovat vuodelta 2012.

26 1. HSY KHK-päästöt Kuvat

27 HSY:n vuosien ja vastaavien toimintojen vuoden 2009 kasvihuonekaasupäästöt kuva 12 t CO 2 -ekv Kompostointi Kaatopaikkakaasu Jätevedenpuhdistus Autot ja työkoneet Maakaasu ja öljy Kaukolämpö Ostosähkö Sarja1 Energian myynti Jätteen- ja jätevedenkäsittelyn päästöt perustuvat mittauksiin ja kompostoinnin päästöt on laskettu Kasvener-mallilla. Kaukolämmön osalta on käytetty toimipaikkakohtaisia päästökertoimia, ja ostosähkön päästöihin on sovellettu Suomen valtakunnallisen päästökertoimen viiden vuoden keskiarvoa. Miinusmerkkiset päästöt eli ns. päästökompensaatiot on laskettu siten, että HSY:n myymä biokaasu korvaa maakaasun käyttöä ja myyty sähkö (2015 alkaen HSY:n tuotannon ja kulutuksen erotus) suomalaista keskiarvosähköä. EKOenergia on laskennallisesti päästötöntä.

28 Eri toimintojen osuudet HSY:n kasvihuonekaasupäästöistä vuonna kuva 13 PROSESSIPÄÄSTÖT t CO 2 -ekv. Kaatopaikkakaasu 51 % Kompostointi (biojäte) 5 % Kompostointi (jätevesiliete) 6 % Energia 3 % Jätevedenpuhdistus 35 % OSTOENERGIA t CO 2 -ekv. Jätevedenpuhdistus 42 % Veden tuotanto ja jakelu 17 % Kiinteistöt 37 % Jätehuolto 4 % Ilmanlaadun seuranta 0,1 %

29 HSY:n omien ja ulkoistettujen toimintojen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2012 ja kuva 14 tco 2 -ekv * * HSY Ulkoistetut toiminnot Tiedot jätteen keräyksestä ja osittain vesihuollon verkoston yhdistelmäautoista ovat vuodelta Ulkoistettuihin toimintoihin kuuluvat kemikaalien, lietteen ja jätteiden kuljetukset, vesijohto- ja viemäriverkoston, lietteen kompostoinnin ja jätteiden käsittelyn työkoneet sekä oman auton käyttö, lennot, muut työmatkat ja palvelimet.

30 HSY:n ulkoistettujen toimintojen aiheuttaminen kasvihuonekaasupäästöjen jakautuminen vuonna TYÖKONEET Jätteiden käsittely 14 % Biojäte ja liete (muualle ohjattu) 11 % Oman auton käyttö, työmatkat, palvelimet 3 % Jätevedenpuhdistus 6 % Lietteen kompostointi 7 % KULJETUKSET* Vedenpuhdistus 8 % Jätteiden käsittely ja aluepalvelut 4 % kuva 15 Verkko 9 % Lietteen kompostointi 4 % Jätteen keräys 34 % * Tiedot jätteen keräyksestä ja osittain vesihuollon verkoston yhdistelmäautoista ovat vuodelta 2012.

31 1. HSY KHK-päästöt Taulukot

32 HSY:n vuosien ja vastaavien toimintojen vuoden 2009 energiankulutuksen ja prosessien kasvihuonekaasupäästöt ja energian myynnistä saadut päästökompensaatiot. taulukko 6 HSY muutos-% Ostosähkö Kaukolämpö Maakaasu ja öljy Autot ja työkoneet Päästöt energiankulutuksesta Jätevedenpuhdistus Kaatopaikkakaasu Kompostointi Prosessipäästöt KHK-päästöt yht. (tco2-ekv.) Energian myynti Päästötase (tco2-ekv.) Oma sähkö Oma lämpö Vältetyt päästöt yht. (tco2-ekv.) Sekajäte Jätevesilämpö Muut polttoaineet yht. (tco2-ekv.) Miinusmerkkiset päästöt eli ns. päästökompensaatiot on laskettu siten, että HSY:n myymä biokaasu korvaa maakaasun käyttöä ja myyty sähkö (2015 alkaen HSY:n tuotannon ja kulutuksen erotus) suomalaista keskiarvosähköä. Vältetyt päästöt kertovat kuinka paljon suuremmat päästöt olisivat olleet ilman omaa uusiutuvaa energiantuotantoa. Lisäksi alimmilla riveillä on kuvattu sitä kuinka paljon HSY:n tuottamilla polttoaineilla on voitu vähentää kaukolämmön tuotannon päästöjä.

33 HSY:n ostaman sähkön khk-päästöt toimipisteittäin, sekä uusiutuvilla energialähteillä itse tuotetun sähkön myynnistä saatavat kompensaatiot ja omasta käytöstä aiheutuvat säästöt vuosina taulukko 7 OSTOSÄHKÖ muutos-% Jätevedenpuhdistamot Jätevesipumppaamot Vedenpuhdistuslaitokset Vesijohtoverkosto Ämmässuo Sortti-asemat Kiinteistöt Ilmanlaadun seuranta KHK-päästöt yht. (tco2-ekv.) Sähkön myynti Päästötase (tco2-ekv.) Oma sähkö (biokaasu) Oma sähkö (vesivoima) Vältetyt päästöt yht. (tco2-ekv.) Miinusmerkkiset päästöt eli ns. päästökompensaatiot on laskettu siten, että HSY:n myymä sähkö korvaa suomalaista keskiarvosähköä. Vuonna 2015 HSY siirtyi tuottamaan ja käyttämään laskennallisesti päästötöntä EKOenergiaa, ja sähkön myynnistä saadut kompensaatiot syntyivät HSY:n sähköntuotannon ja kokonaiskulutuksen erotuksesta. Vältetyt päästöt kertovat kuinka paljon suuremmat päästöt olisivat olleet ilman omaa uusiutuvaa energiantuotantoa.

34 HSY:n kuluttaman kaukolämmön ja öljy- ja sähkölämmityksen kasvihuonekaasupäästöt sekä itse tuotetun uusiutuvan lämmitysenergian myynnistä saatavat kompensaatiot ja käytöstä aiheutuvat säästöt vuosina taulukko 8 LÄMMITYS muutos-% osuus 2015 (%) Jätevedenpuhdistamot Vedenpuhdistuslaitokset Ämmässuo Sortti-asemat Kiinteistöt KHK-päästöt yht. (tco2-ekv.) Aluelämpö Päästötase (tco2-ekv.) Oma lämpö (biokaasu) Oma lämpö (LTO) Vältetyt päästöt yht. (tco2-ekv.) Miinusmerkkiset päästöt eli ns. päästökompensaatiot on laskettu siten, että HSY:n toimittama aluelämpö korvaa maakaasun käyttöä. Vältetyt päästöt kertovat kuinka paljon suuremmat päästöt olisivat olleet ilman omaa uusiutuvaa energiantuotantoa.

35 HSY:n energiankulutuksen ja prosessien aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt toimialoittain vuonna taulukko 9 KHK-PÄÄSTÖT Energia Prosessit Yhteensä %-osuus Vesihuolto Jätehuolto Kiinteistöt ja SYT KHK-päästöt (tco2-ekv.) Jätteen- ja jätevedenkäsittelyn päästöt perustuvat mittauksiin ja kompostoinnin päästöt on laskettu Kasvener-mallilla. Kaukolämmön osalta on käytetty toimipaikkakohtaisia päästökertoimia, ja ostosähkön päästöihin on sovellettu Suomen valtakunnallisen päästökertoimen viiden vuoden keskiarvoa. EKOenergia on laskennallisesti päästötöntä.

36 HSY:n ulkoistettujen toimintojen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2012 ja taulukko 10 ULKOISTETUT TOIMINNOT muutos-% osuus 2014 (%) Kuljetukset Autot ja työkoneet Prosessit Oman auton käyttö Lennot Muut työmatkat Palvelimet KHK-päästöt (tco2-ekv.) * * Tiedot jätteen keräyksestä ja osittain vesihuollon verkoston yhdistelmäautoista ovat vuodelta 2012.

37 2. VESIHUOLTO Energia Kuvat

38 HSY:n vesihuollon vuosien ja vastaavien toimintojen vuoden 2009 energiankulutus, oma tuotanto ja energian myynti. kuva 16 MWh kulutus 2009 tuotanto 2010 kulutus 2010 tuotanto 2011 kulutus 2011 tuotanto 2012 kulutus 2012 tuotanto 2013 kulutus 2013 tuotanto 2014 kulutus 2014 tuotanto 2015 kulutus 2015 tuotanto Myyty biokaasu Myyty sähkö Oma lämpö (LTO) Oma lämpö (biokaasu) Oma sähkö (vesivoima) Oma sähkö (biokaasu) Autot ja työkoneet Lämmönkulutus Sähkönkulutus Vasemmanpuoleiset pylväät kuvaavat HSY:n kokonaisenergiankulutusta energialajeittain ja oikeanpuoleiset pylväät kuntayhtymän uusiutuviin energialähteisiin perustuvaa energiantuotantoa sekä omaan käyttöön että myyntiin. LTO = lämmön talteenotto.

39 Eri toimintojen osuudet HSY:n vesihuollon sähkönkulutuksesta vuonna kuva 17 Vanhakaupunki 12 % Kalliomäki 1 % Dämman 3 % Veden jakelu 6 % Viikinmäki 40 % Pitkäkoski 14 % Kompostointi 0,2 % Pumppaamot 12 % Suomenoja 12 %

40 Eri toimintojen osuudet HSY:n vesihuollon lämmönkulutuksesta vuonna kuva 18 Dämman Vanhakaupunki 1 % 7 % Pitkäkoski 6 % Viikinmäki 69 % Suomenoja 17 %

41 HSY:n jätevedenpuhdistuksen energiankulutuksen, energiantuotannon, khk-päästöjen ja käsitellyn jätevesimäärän kehitys vuodesta kuva 19 Vuosi 2010 = Energiantuotanto Energiankulutus Jäteveden määrä KHK-päästöt prosessit KHK-päästöt energia

42 HSY:n talousveden tuotannon ja jakelun energiankulutuksen, khkpäästöjen ja verkkoon pumpatun vesimäärän kehitys vuodesta kuva 20 Vuosi 2010 = Energiankulutus Talousveden tuotanto KHK-päästöt

43 2. VESIHUOLTO Energia Taulukot

44 HSY:n vesihuollon vuosien ja vastaavien toimintojen vuoden 2009 energiankulutus. taulukko 11 VESIHUOLTO muutos-% Ostosähkö Oma sähkö (biokaasu) Oma sähkö (vesivoima) Öljy (sähkö) Sähkönkulutus yht Kaukolämpö Oma lämpö (biokaasu) Oma lämpö (LTO) Maakaasu (lämpö) Öljy (lämpö) Lämmönkulutus yht Autot ja työkoneet Energiankulutus (MWh) Ostoenergia Tuotanto omaan käyttöön

45 HSY:n vesihuollon vuosien ja vastaavien toimintojen vuoden 2009 uusiutuvan energian tuotanto ja energiatase. taulukko 12 VESIHUOLTO muutos-% Sähköntuotanto omaan käyttöön Myyty sähkö Sähköntuotanto yht Lämpö omaan käyttöön Aluelämpö Lämmöntuotanto yht Energiantuotanto yhteensä (MWh) Myyty biokaasu Energiatase Omavaraisuus-% Jätevesilämpö Muut polttoaineet yhteensä (MWh)

46 Jätevedenpuhdistuksen energiankulutus ja -tuotanto taulukko 13 JÄTEVEDENPUHDISTUS muutos-% Sähkönkulutus Lämmönkulutus Autot ja työkoneet Energiankulutus (MWh) Tuotanto ja myynti (MWh) Energiatase Asukasmäärä Käsitelty jätevesimäärä (m3) Kulutus kwh/as Kulutus kwh/m3 0,90 0,92 0,80 0,76 0,83 0,83 0,78-5

47 Vedentuotannon ja jakelun energiankulutus ja -tuotanto taulukko 14 VEDENTUOTANTO muutos-% Sähkönkulutus Lämmönkulutus Autot ja työkoneet Energiankulutus (MWh) Tuotanto ja myynti (MWh) Energiatase Asukasmäärä Verkkoon pumpattu talousvesi m Kulutus kwh/as Kulutus kwh/m3 0,55 0,52 0,51 0,50 0,51 0,48 0,47 0 Energiantuotanto omaan käyttöön sisältää jätevedenpuhdistamoilta saadun lämmön.

48 HSY:n vesihuollon ulkoistettujen toimintojen energiankulutus vuosina 2012 ja taulukko 15 ULKOISTETUT TOIMINNOT muutos-% osuus 2014 (%) Jätevesi Kuljetukset Jätevesi Autot ja työkoneet Vedenpuhdistus Kuljetukset Verkko Autot ja työkoneet Oman auton käyttö Energiankulutus (MWh) * * Tiedot jätteen keräyksestä ja osittain vesihuollon verkoston yhdistelmäautoista ovat vuodelta 2012.

49 2. VESIHUOLTO KHK-päästöt Kuvat

50 HSY:n vesihuollon vuosien ja vastaavien toimintojen vuoden 2009 kasvihuonekaasupäästöt kuva 21 t CO 2 -ekv Sarja2 Kompostointi Jätevedenpuhdistus Autot ja työkoneet Maakaasu ja öljy Kaukolämpö Ostosähkö Sarja1 Energian myynti Jätteen- ja jätevedenkäsittelyn päästöt perustuvat mittauksiin ja kompostoinnin päästöt on laskettu Kasvener-mallilla. Kaukolämmön osalta on käytetty toimipaikkakohtaisia päästökertoimia, ja ostosähkön päästöihin on sovellettu Suomen valtakunnallisen päästökertoimen viiden vuoden keskiarvoa. Miinusmerkkiset päästöt eli ns. päästökompensaatiot on laskettu siten, että HSY:n myymä biokaasu korvaa maakaasun käyttöä ja myyty sähkö (2015 alkaen HSY:n tuotannon ja kulutuksen erotus) suomalaista keskiarvosähköä. EKOenergia on laskennallisesti päästötöntä.

51 2. VESIHUOLTO KHK-päästöt Taulukot

52 HSY:n vesihuollon kasvihuonekaasupäästöt, energian myynnistä saadut laskennalliset päästövähennykset sekä oman uusiutuvan energia käytön ansiosta vältetyt päästöt vuosina taulukko 16 VESIHUOLTO muutos-% Ostosähkö Kaukolämpö Maakaasu ja öljy Autot ja työkoneet Päästöt energiankulutuksesta Jätevedenpuhdistus Kompostointi Prosessipäästöt KHK-päästöt yht. (tco2-ekv.) Energian myynti Päästötase (tco2-ekv.) Oma sähkö Oma lämpö Vältetyt päästöt yht. (tco2-ekv.) Jätevesilämpö Muut polttoaineet yht. (tco2-ekv.) Miinusmerkkiset päästöt eli ns. päästökompensaatiot on laskettu siten, että HSY:n myymä biokaasu korvaa maakaasun käyttöä ja myyty sähkö (2015 alkaen HSY:n tuotannon ja kulutuksen erotus) suomalaista keskiarvosähköä. Vältetyt päästöt kertovat kuinka paljon suuremmat päästöt olisivat olleet ilman omaa uusiutuvaa energiantuotantoa. Lisäksi alimmilla riveillä on kuvattu sitä kuinka paljon HSY:n tuottamilla polttoaineilla on voitu vähentää kaukolämmön tuotannon päästöjä.

53 Jätevedenpuhdistuksen kasvihuonekaasupäästöt taulukko 17 JÄTEVEDENPUHDISTUS muutos-% Sähkönkulutus Lämmönkulutus Autot ja työkoneet Prosessit KHK-päästöt yht. (tco2-ekv.) Energian myynti Päästötase (tco2-ekv.) Asukasmäärä Käsitelty jätevesimäärä m Päästöt kgco2-ekv./as Päästöt gco2-ekv./m Miinusmerkkiset päästöt eli ns. päästökompensaatiot on laskettu siten, että HSY:n myymä biokaasu korvaa maakaasun käyttöä ja myyty sähkö (2015 alkaen HSY:n tuotannon ja kulutuksen erotus) suomalaista keskiarvosähköä.

54 Vedentuotannon ja jakelun kasvihuonekaasupäästöt taulukko 18 VEDENTUOTANTO muutos-% Sähkönkulutus Lämmönkulutus Autot ja työkoneet KHK-päästöt yht. (tco2-ekv.) Energian myynti Päästötase (tco2-ekv.) Asukasmäärä Verkkoon pumpattu talousvesi m Päästöt kgco2-ekv./as. 8,4 8,4 7,5 6,3 5,8 4,9 0,8-84,4 Päästöt gco2-ekv./m Miinusmerkkiset päästöt eli ns. päästökompensaatiot on laskettu siten, että HSY:n myymä biokaasu korvaa maakaasun käyttöä ja myyty sähkö (2015 alkaen HSY:n tuotannon ja kulutuksen erotus) suomalaista keskiarvosähköä.

55 HSY:n vesihuollon ulkoistettujen toimintojen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2012 ja taulukko 19 Ulkoistetut toiminnot * muutos-% osuus 2014 (%) Jätevesi Kuljetukset Jätevesi Autot ja työkoneet Jätevesi Kompostointi Vedenpuhdistus Kuljetukset Verkko Autot ja työkoneet Oman auton käyttö KHK-päästöt (tco2-ekv.) * Tiedot jätteen keräyksestä ja osittain vesihuollon verkoston yhdistelmäautoista ovat vuodelta 2012.

56 3. JÄTEHUOLTO Energia Kuvat

57 HSY:n jätehuollon vuosien ja vastaavien toimintojen vuoden 2009 energiankulutus, oma tuotanto ja energian myynti. kuva Biokaasun myynti MWh Myyty biokaasu Myyty sähkö MWh Oma lämpö (biokaasu) Oma sähkö (biokaasu) kulutus 2009 tuotanto 2010 kulutus 2010 tuotanto 2011 kulutus 2011 tuotanto 2012 kulutus 2012 tuotanto 2013 kulutus 2013 tuotanto 2014 kulutus 2014 tuotanto 2015 kulutus 2015 tuotanto Autot ja työkoneet Lämmönkulutus Sähkönkulutus Vasemmanpuoleiset pylväät kuvaavat HSY:n kokonaisenergiankulutusta energialajeittain ja oikeanpuoleiset pylväät kuntayhtymän uusiutuviin energialähteisiin perustuvaa energiantuotantoa sekä omaan käyttöön että myyntiin.

58 Eri toimintojen osuudet HSY:n jätehuollon sähkönkulutuksesta vuonna kuva 23 Konala 0,5 % Kivikko 3 % Ruskeasanta 0,5 % Ämmässuo 96 % Voimalaitosverkko 53 % Muu sähkö 43 %

59 Eri toimintojen osuudet HSY:n jätehuollon sähkönkulutuksesta vuonna kuva 24 Toimistot 3 % Konala 0,2 % Kivikko 4 % Ruskeasanta 0,2 % Ämmässuo 96 % Muut 5 % Kompostointilaitokset 37 % Vesiasema 2 % PIMA 35 % Huoltotunneli 9 % Biokaasulaitos 4 % Kaasuvoimala 2 %

60 HSY:n jätehuollon energiankulutuksen, energiantuotannon, khk-päästöjen ja vastaanotetun jätemäärän kehitys vuodesta kuva Energiankulutus Vuosi 2010 = Energiantuotanto Vastaanotettu jäte KHK-päästöt prosessit KHK-päästöt energia Vastaanotettu jäte = Ämmässuolla ja Sortti-asemilla vastaanotetut jätteet yhteen laskettuna.

61 3. JÄTEHUOLTO Energia Taulukot

62 HSY:n jätehuollon vuosien ja vastaavien toimintojen vuoden 2009 energiankulutus. taulukko 20 JÄTEHUOLTO muutos-% Ostosähkö Oma sähkö (biokaasu) Sähkönkulutus yht Kaukolämpö Oma lämpö (biokaasu) Öljy (lämpö) Lämmönkulutus yht Autot ja työkoneet Energiankulutus (MWh) Ostoenergia Tuotanto omaan käyttöön

63 HSY:n jätehuollon vuosien ja vastaavien toimintojen vuoden 2009 uusiutuvan energian tuotanto ja energiatase. taulukko 21 JÄTEHUOLTO muutos-% Sähköntuotanto omaan käyttöön Myyty sähkö Sähköntuotanto yht Lämpö omaan käyttöön Aluelämpö Lämmöntuotanto yht Energiantuotanto yhteensä (MWh) Myyty biokaasu Energiatase Omavaraisuus-% Yhdyskuntajäte Muut polttoaineet yhteensä (MWh)

64 Jätehuollon energiankulutus suhteessa pääkaupunkiseudun asukaslukuun ja vastaanotettuun jätemäärään vuosina taulukko 22 JÄTEHUOLTO muutos-% Energiankulutus (MWh) Asukasmäärä Vastaanotettu jätemäärä (t) Kulutus kwh/as Kulutus kwh/t Vastaanotettu jäte = Ämmässuolla ja Sortti-asemilla vastaanotetut jätteet yhteen laskettuna.

65 HSY:n jätehuollon ulkoistettujen toimintojen energiankulutus vuosina 2012 ja taulukko 23 ULKOISTETUT TOIMINNOT muutos-% osuus 2014 (%) Ämmässuo Kuljetukset Ämmässuo Autot ja työkoneet Sortti-asemat Kuljetukset Jätteenkeräysautot Oman auton käyttö Energiankulutus (MWh) * * Tiedot jätteen keräyksestä ja osittain vesihuollon verkoston yhdistelmäautoista ovat vuodelta 2012.

66 3. JÄTEHUOLTO KHK-päästöt Kuvat

67 HSY:n jätehuollon vuosien ja vastaavien toimintojen vuoden 2009 kasvihuonekaasupäästöt kuva 26 t CO 2 -ekv Kompostointi Kaatopaikkakaasu Autot ja työkoneet Maakaasu ja öljy Kaukolämpö Ostosähkö Sarja1 Energian myynti HSY:n jätehuollon vuosien ja vastaavien toimintojen vuoden 2009 kasvihuonekaasupäästöt. Kaatopaikkakaasun päästöt perustuvat mittauksiin ja kompostoinnin päästöt on laskettu Kasvenermallilla. Kaukolämmön osalta on käytetty toimipaikkakohtaisesti Helsingin Energian, Vantaan Energian ja Fortum Espoon päästökertoimia, ja ostosähkön päästöihin on sovellettu Suomen valtakunnallisen päästökertoimen viiden vuoden keskiarvoa. Miinusmerkkiset päästöt eli ns. päästökompensaatiot on laskettu siten, että HSY:n myymä biokaasu korvaa maakaasun käyttöä ja myyty sähkö (2015 alkaen HSY:n tuotannon ja kulutuksen erotus) suomalaista keskiarvosähköä.

68 Metaanin talteenotto ja hyödyntäminen Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen kaatopaikoilla % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Hajapäästöt Soihtupoltto Energiantuotanto Vuosi Osuus päästöistä vuonna % 6 % 73 % kuva 27 Vaalea väri kuvaa hajapäästöjen pienentymistä talteenoton tehostuessa. Tummemmat värit kertovat kerätyn kaasun hyödyntämisen ja soihtupolton osuudet.

69 3. JÄTEHUOLTO KHK-päästöt Taulukot

70 HSY:n jätehuollon kasvihuonekaasupäästöt, energian myynnistä saadut laskennalliset päästövähennykset sekä oman uusiutuvan energia käytön ansiosta vältetyt päästöt vuosina taulukko 24 JÄTEHUOLTO muutos-% Ostosähkö Kaukolämpö Maakaasu ja öljy Autot ja työkoneet Päästöt energiankulutuksesta Kaatopaikkakaasu Kompostointi Prosessipäästöt KHK-päästöt yht. (tco2-ekv.) Energian myynti Päästötase (tco2-ekv.) Oma sähkö Oma lämpö Vältetyt päästöt yht. (tco2-ekv.) Yhdyskuntajäte Muut polttoaineet yhteensä (tco2-ekv.) Miinusmerkkiset päästöt eli ns. päästökompensaatiot on laskettu siten, että HSY:n myymä biokaasu korvaa maakaasun käyttöä ja myyty sähkö (2015 alkaen HSY:n tuotannon ja kulutuksen erotus) suomalaista keskiarvosähköä. Vältetyt päästöt kertovat kuinka paljon suuremmat päästöt olisivat olleet ilman omaa uusiutuvaa energiantuotantoa. Lisäksi alimmilla riveillä on kuvattu sitä kuinka paljon HSY:n tuottamilla polttoaineilla on voitu vähentää kaukolämmön tuotannon päästöjä.

71 Jätehuollon kasvihuonekaasupäästöt asukasta ja vastaanotettua jätetonnia kohti vuosina taulukko 25 JÄTEHUOLTO muutos-% KHK-päästöt yht. (tco2-ekv.) Asukasmäärä Vastaanotettu jätemäärä (t) Päästöt kgco2-ekv./as Päästöt kgco2-ekv./t Vastaanotettu jäte = Ämmässuolla ja Sortti-asemilla vastaanotetut jätteet yhteen laskettuna.

72 HSY:n jätehuollon ulkoistettujen toimintojen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2012 ja taulukko 26 ULKOISTETUT TOIMINNOT muutos-% osuus 2014 (%) Ämmässuo Kuljetukset Ämmässuo Autot ja työkoneet Sortti-asemat Kuljetukset Jätteenkeräysautot Kompostointi Oman auton käyttö KHK-päästöt (tco2-ekv.) * * Tiedot jätteen keräyksestä ja osittain vesihuollon verkoston yhdistelmäautoista ovat vuodelta 2012.

73 4. SEUTU- JA YMPÄRISTÖTIETO Energia Kuvat

74 HSY:n seutu- ja ympäristötiedon khk-päästöjen sekä ilmanlaadun mittausasemien ja toimistojen energiankulutuksen kehitys vuodesta kuva Vuosi 2010 = Energiankulutus (mittausasemat) Energiankulutus (toimistot) KHK-päästöt

75 Eri toimintojen osuudet HSY:n seutu- ja ympäristötiedon energiankulutuksesta vuonna kuva 29 Kaukolämpö 32 % Autot (diesel) 4 % Autot (biokaasu) 7 % Ostosähkö (mittausasemat) 42 % Ostosähkö (toimistot) 11 % Oma sähkö (mittausasemat) 4 %

76 4. SEUTU- JA YMPÄRISTÖTIETO Energia Taulukot

77 HSY:n seutu- ja ympäristötiedon energiankulutus vuosina taulukko 27 SYT muutos-% Ostosähkö Oma sähkö (biokaasu) Autot Ilmanlaadun seuranta yht Ostosähkö toimistot Kaukolämpö Autot Toimistot yht Energiankulutus (MWh)

78 Seutu- ja ympäristötiedon ilmanlaadun seurannan energiankulutus suhteessa mittausasemien lukumäärään ja koko SYT:n kulutus suhteessa pääkaupunkiseudun asukaslukuun vuosina taulukko 28 SYT muutos-% Ilmanlaadun seuranta Energiankulutus yht. (MWh) Asukasmäärä Mittausasemat (kpl) Kulutus kwh/as. 0,17 0,31 0,26 0,27 0,28 0,27 0,26-2 Kulutus kwh/asema

79 4. SEUTU- JA YMPÄRISTÖTIETO KHK-päästöt Taulukot

80 HSY:n seutu- ja ympäristötiedon energiankulutuksesta aiheutuneet kasvihuonekaasupäästöt sekä uusiutuvan energian käytön ansiosta vältetyt päästöt vuosina taulukko 29 SYT muutos-% Ostosähkö Autot Ilmanlaadun seuranta yht Ostosähkö toimistot Kaukolämpö Autot Toimistot yht KHK-päästöt (tco2-ekv.) Biokaasu Oma sähkö Vältetyt päästöt yht. (tco2-ekv.)

81 Seutu- ja ympäristötiedon ilmanlaadun seurannan khk-päästöt suhteessa mittausasemien lukumäärään ja koko SYT:n päästöt suhteessa pääkaupunkiseudun asukaslukuun vuosina taulukko 30 SYT muutos-% Ilmanlaadun seuranta KHK-päästöt yht. (tco2-ekv.) Asukasmäärä Mittausasemat (kpl) Päästöt gco2-ekv./as Päästöt tco2-ekv./asema 2,4 1,8 1,6 1,2 1,3 1,1 0,2-86

82 5. KIINTEISTÖT Energia Kuvat

83 HSY:n kiinteistöjen energiankulutus vuonna kuva 30 MWh Autot ja työkoneet Maakaasu ja öljy Kaukolämpö Ostosähkö Oma sähkö (biokaasu) Oma lämpö (biokaasu ja LTO) Vesihuollon verkko-osaston omat autot on sijoitettu keskitetysti Opastinsilta 8:aan.

84 HSY:n kiinteistöjen energiankulutuksen ja khk-päästöjen kehitys vuodesta kuva 31 Vuosi 2010 = Energiankulutus KHK-päästöt

85 5. KIINTEISTÖT Energia Taulukot

86 HSY:n kiinteistöjen energiankulutus vuosina taulukko 31 KIINTEISTÖT muutos-% Ostosähkö Oma sähkö (biokaasu) Sähkönkulutus yht Kaukolämpö Oma lämpö (biokaasu) Oma lämpö (LTO) Maakaasu (lämpö) Öljy (lämpö) Lämmönkulutus yht Autot Energiankulutus (MWh) Asukasmäärä Kerrosneliömetrit Kulutus kwh/as Kulutus kwh/k-m

87 5. KIINTEISTÖT KHK-päästöt Taulukot

88 HSY:n kiinteistöjen kasvihuonekaasupäästöt taulukko 32 Kiinteistöt muutos-% Ostosähkö Kaukolämpö Maakaasu ja öljy Autot KHK-päästöt yht. (tco2-ekv.) Biokaasu Oma sähkö Oma lämpö Vältetyt päästöt yht. (tco2-ekv.) Oma sähkö ja lämpö tarkoittavat tässä Suomenojan verkostotukikohdan jätevedenpuhdistamolta saamaa energiaa.

89 Lisätiedot:

Helsingin seudun ympäristöpalvelut. Vuosina ENERGIANTUOTANTO ENERGIANKULUTUS KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT. Lisätiedot:

Helsingin seudun ympäristöpalvelut. Vuosina ENERGIANTUOTANTO ENERGIANKULUTUS KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT. Lisätiedot: Helsingin seudun ympäristöpalvelut ENERGIANTUOTANTO ENERGIANKULUTUS KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT Vuosina 2009 2016 Lisätiedot: johannes.lounasheimo@hsy.fi 1. HSY 2. VESIHUOLTO 3. JÄTEHUOLTO dia 6 dia 35 dia

Lisätiedot

HSY:n energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2013

HSY:n energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2013 HSY:n energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2013 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin

Lisätiedot

Jätevirroista uutta energiaa. Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo

Jätevirroista uutta energiaa. Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo Jätevirroista uutta energiaa Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo 1 Etusijajärjestys 1. Määrän ja haitallisuuden vähentäminen 2. Uudelleenkäytön valmistelu 3. Hyödyntäminen

Lisätiedot

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima

Lisätiedot

Johdattelua aiheeseen

Johdattelua aiheeseen Teema:Energia Johdattelua aiheeseen Vesihuoltopäivät 23.-24.5.2018 #vesihuolto2018 @RaimoInkinen @hsy_fi Raimo Inkinen, toimitusjohtaja 25.5.2018 HSY:n vesihuollon sähkönkulutus vuonna 2017 Suomenoja 13

Lisätiedot

Laukaan energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Laukaan energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Laukaan energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Laukaan energiatase 2010 Öljy 354 GWh Puu 81 GWh Teollisuus 76 GWh Sähkö 55 % Prosessilämpö 45 % Rakennusten lämmitys 245 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTO

ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTO ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTO MAAILMAN VESIPÄIVÄN SEMINAARI 19.3.2014 20.3.2014 HSY strategia 2020 Hallitus 28.2.2014 Visio 2020 Strategiset päämäärät (vaikutukset) Mahdollistajat Vastuulliset, tehokkaat ja

Lisätiedot

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Uuraisten energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Uuraisten energiatase 2010 Öljy 53 GWh Puu 21 GWh Teollisuus 4 GWh Sähkö 52 % Prosessilämpö 48 % Rakennusten lämmitys 45 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Energian tuotto ja käyttö HSY:n jätevedenpuhdistuksessa Kohti resurssipuhdistamoa

Energian tuotto ja käyttö HSY:n jätevedenpuhdistuksessa Kohti resurssipuhdistamoa Energian tuotto ja käyttö HSY:n jätevedenpuhdistuksessa Kohti resurssipuhdistamoa Mari Heinonen Tuotantopäällikkö Hankkeet kohti resurssipuhdistamoa 1. Johdanto ja tilastot 2. Energiaseurannan kehittäminen

Lisätiedot

Äänekosken energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Äänekosken energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Äänekosken energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Äänekosken energiatase 2010 Öljy 530 GWh Turve 145 GWh Teollisuus 4040 GWh Sähkö 20 % Prosessilämpö 80 % 2 Mustalipeä 2500 GWh Kiinteät

Lisätiedot

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Muuramen energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Muuramen energiatase 2010 Öljy 135 GWh Teollisuus 15 GWh Prosessilämpö 6 % Sähkö 94 % Turve 27 GWh Rakennusten lämmitys 123 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

HSY:n energiatase ja kasvihuonekaasujen päästöt 2011

HSY:n energiatase ja kasvihuonekaasujen päästöt 2011 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority HSY:n energiatase ja kasvihuonekaasujen päästöt 2011 Helsingin

Lisätiedot

Verkkoliite 1. Uudenmaan kasvihuonekaasupäästöt 1990 ja 2003 Päästöt kunnittain

Verkkoliite 1. Uudenmaan kasvihuonekaasupäästöt 1990 ja 2003 Päästöt kunnittain Verkkoliite 1 Uudenmaan kasvihuonekaasupäästöt 1990 ja 2003 Päästöt kunnittain (Uudenmaan liiton julkaisuja C 53-2006, ISBN 952-448-154-5 (nid.), 952-448-155-3 (PDF), ISSN 1236-388X) Johdanto Tämä liite

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän kaupunginvaltuusto 30.5.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 1.6.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 18.2.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus 9 %

Lisätiedot

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä. HSY:n energiatase ja kasvihuonekaasujen päästöt 2010

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä. HSY:n energiatase ja kasvihuonekaasujen päästöt 2010 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY:n energiatase ja kasvihuonekaasujen päästöt 21 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Opastinsilta 6 A 52 Helsinki puhelin 9 156 11 faksi 9

Lisätiedot

HSY - katsaus. Isännöitsijäseminaari 13.11.2014. Raimo Inkinen, toimitusjohtaja

HSY - katsaus. Isännöitsijäseminaari 13.11.2014. Raimo Inkinen, toimitusjohtaja HSY - katsaus Isännöitsijäseminaari 13.11.2014 Raimo Inkinen, toimitusjohtaja 13.11.2014 HSY:n strategia 2020 Visio 2020 : Vastuulliset, tehokkaat ja kehittyvät vesihuolto-, jätehuolto- ja seututietopalvelut

Lisätiedot

Keski Suomen energiatase Keski Suomen Energiatoimisto

Keski Suomen energiatase Keski Suomen Energiatoimisto Keski Suomen energiatase 2012 Keski Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 10.2.2014 Sisältö Keski Suomen energiatase 2012 Energiankäytön ja energialähteiden kehitys Uusiutuva

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit 2010. 16.1.2012 Alatunniste 1

Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit 2010. 16.1.2012 Alatunniste 1 Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit 21 16.1.212 Alatunniste 1 Liikenne 16.1.212 Alatunniste 2 Liikenteen päästöt ajoneuvoluokittain khk-päästöt (1 t CO 2- ekv.) 18 16 14 12 1 8 6 4 2 9 1 2 3 4 5 6 7

Lisätiedot

HSY:n energiatase, energiansäästötoimet ja kasvihuonekaasupäästöt 2012

HSY:n energiatase, energiansäästötoimet ja kasvihuonekaasupäästöt 2012 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority HSY:n energiatase, energiansäästötoimet ja kasvihuonekaasupäästöt

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014 Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014 Elinkaariarvio pientalojen kaukolämpöratkaisuille Sirje Vares Sisältö Elinkaariarvio ja hiilijalanjälki Rakennuksen

Lisätiedot

Energiantuotanto, -kulutus ja kasvihuonekaasupäästöt

Energiantuotanto, -kulutus ja kasvihuonekaasupäästöt Energiantuotanto, -kulutus ja kasvihuonekaasupäästöt Satakunnassa ja Nakkilassa vuonna 2014 Ilmastoasiantuntija Anu Pujola, Satahima-hanke Satahima Kohti hiilineutraalia Satakuntaa -hanke Kuntien ja pk-yritysten

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2016

Keski-Suomen energiatase 2016 Keski-Suomen energiatase 216 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto Sisältö Keski-Suomen energiatase 216 Energialähteet ja energiankäyttö Uusiutuva energia Sähkönkulutus

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2008. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Keski-Suomen energiatase 2008. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Keski-Suomen energiatase 2008 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Keski-Suomen Energiatoimisto Perustettu 1998 jatkamaan Keski-Suomen liiton energiaryhmän työtä EU:n IEE-ohjelman tuella Energiatoimistoa

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2014

Keski-Suomen energiatase 2014 Keski-Suomen energiatase 2014 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto Sisältö Keski-Suomen energiatase 2014 Energialähteet ja energiankäyttö Uusiutuva energia Sähkönkulutus

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Energiankulutus ja rakennukset. Keski-Suomen Energiatoimisto

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Energiankulutus ja rakennukset. Keski-Suomen Energiatoimisto Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Energiankulutus ja rakennukset Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 2.11.2016 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien

Lisätiedot

HSY Vesi Energiatehokkuus osana Helsingin seudun vesihuoltoa

HSY Vesi Energiatehokkuus osana Helsingin seudun vesihuoltoa HSY Vesi Energiatehokkuus osana Helsingin seudun vesihuoltoa Maailman vesipäivän seminaari 22.3.2010 Suomen Vesiyhdistys ry Jukka Piekkari toimialajohtaja HSY Vesi Jukka Piekkari, HSY Vesi 22.3.2010 1

Lisätiedot

Päästökuvioita. Ekokumppanit Oy. Tampereen energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2010

Päästökuvioita. Ekokumppanit Oy. Tampereen energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2010 Tampereen energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2010: Päästökuvioita Kasvihuonekaasupäästöt Tamperelaisesta energiankulutuksesta, jätteiden ja jätevesien käsittelystä, maatalouden tuotannosta ja teollisuuden

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Jätevesilietteistä multaa ravinteiden kierrätyksen mahdollisuudet. Mikko Wäänänen, HSY Vesihuolto

Jätevesilietteistä multaa ravinteiden kierrätyksen mahdollisuudet. Mikko Wäänänen, HSY Vesihuolto Jätevesilietteistä multaa ravinteiden kierrätyksen mahdollisuudet Mikko Wäänänen, HSY Vesihuolto 25.11.2014 Teollisuusjätevesien tarkkailu ja neuvonta Jätevedenpuhdistusosasto Jätevedenpuhdistus Lietteiden

Lisätiedot

Keski-Suomen energianeuvonta Benet kuntien kumppani viisaassa energian käytössä ja tuotannossa

Keski-Suomen energianeuvonta Benet kuntien kumppani viisaassa energian käytössä ja tuotannossa Keski-Suomen energianeuvonta Benet kuntien kumppani viisaassa energian käytössä ja tuotannossa Keski-Suomen energianeuvonta Neuvontaa toteutetaan energiaviraston rahoituksella Neuvontaa annetaan yksityisille

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2014 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

UUDENMAAN KUNTIEN KHK- PÄÄSTÖT JA TIEKARTAT Tulkinta- ja käyttöohjeet. Johannes Lounasheimo Suomen ympäristökeskus SYKE

UUDENMAAN KUNTIEN KHK- PÄÄSTÖT JA TIEKARTAT Tulkinta- ja käyttöohjeet. Johannes Lounasheimo Suomen ympäristökeskus SYKE UUDENMAAN KUNTIEN KHK- PÄÄSTÖT JA TIEKARTAT Tulkinta- ja käyttöohjeet Johannes Lounasheimo Suomen ympäristökeskus SYKE 13.11.2018 Uudenmaan khk-päästöjen laskenta (1) Laskenta sisältää vuodet 1990 ja 2007-2016.

Lisätiedot

Biokaasua Espoon Suomenojalta

Biokaasua Espoon Suomenojalta Biokaasua Espoon Suomenojalta Suomen Kaasuyhdistyksen syyskokous 8.11.2012 Tommi Fred, vs. toimialajohtaja 8.11.2012 1 HSY ympäristötekoja toimivan arjen puolesta Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Lisätiedot

Hiilineutraali Vantaa Miia Berger Ympäristösuunnittelija Ympäristökeskus

Hiilineutraali Vantaa Miia Berger Ympäristösuunnittelija Ympäristökeskus Hiilineutraali Vantaa 2030 Miia Berger Ympäristösuunnittelija Ympäristökeskus miia.berger@vantaa.fi Tavoite Vantaan kaupunki on sitoutunut olemaan hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Vantaan tulee vähentää

Lisätiedot

Puhtaasti parempaa palvelua. HSY on yksi pääkaupunkiseudun suurimpia uusiutuvan energian tuottajia ja EKOenergian hyödyntäjiä Euroopassa

Puhtaasti parempaa palvelua. HSY on yksi pääkaupunkiseudun suurimpia uusiutuvan energian tuottajia ja EKOenergian hyödyntäjiä Euroopassa Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster 1 Ympäristövastuu 2015 Puhtaasti parempaa palvelua HSY on yksi pääkaupunkiseudun suurimpia uusiutuvan energian tuottajia ja EKOenergian

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen hillitseminen

Ilmastonmuutoksen hillitseminen Ilmastonmuutoksen hillitseminen Jyri Seppälä SYKE MAAILMAN VESIPÄIVÄN SEMINAARI 22.3.2011, Säätytalo, Helsinki Lähtökohtia Ilmastonmuutos etenee - vuosi 2010 oli toisiksi lämpimin vuoden 1880 jälkeen Kehittyneillä

Lisätiedot

Helsinki hiilineutraaliksi jo 2035? Millä keinoin? Petteri Huuska

Helsinki hiilineutraaliksi jo 2035? Millä keinoin? Petteri Huuska Helsinki hiilineutraaliksi jo 2035? Millä keinoin? Petteri Huuska Helsingin päästötavoite kiristyy Helsingin kokonaispäästötavoite tiukentunut jatkuvasti 0 % 1990-2010 (2002) -20 % 1990-2020 (2008) -30

Lisätiedot

Vantaan Energia Oy. Korson omakotiyhdistys 1.4.2014. Ilkka Reko Myyntijohtaja

Vantaan Energia Oy. Korson omakotiyhdistys 1.4.2014. Ilkka Reko Myyntijohtaja Vantaan Energia Oy Korson omakotiyhdistys 1.4.2014 Ilkka Reko Myyntijohtaja 1 Asiakasraportoinnilla säästöä Energiapeili Tervetuloa Vantaan Energian Raportointipalveluun! Rekisteröidy palveluun Kirjaudu

Lisätiedot

Lietteen jatkokäsittelyn energiatase ja kasvihuonepäästöt SYKEn laskentamalli Turun Seudun Puhdistamo Oy:n (TSP) lietteelle

Lietteen jatkokäsittelyn energiatase ja kasvihuonepäästöt SYKEn laskentamalli Turun Seudun Puhdistamo Oy:n (TSP) lietteelle Lietteen jatkokäsittelyn energiatase ja kasvihuonepäästöt SYKEn laskentamalli Turun Seudun Puhdistamo Oy:n (TSP) lietteelle Jyrki Laitinen Suomen ympäristökeskus SYKE 1.2.2017 Lietteen jatkokäsittelyn

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 3644/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 3644/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) 40 Asianro 3644/11.03.00/2016 Kuopion ja Suonenjoen kasvihuonekaasupäästöt: Vuoden 2014 vahvistetut päästöt ja ennakkotieto vuodelta 2015 Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen

Lisätiedot

KESKON KÄYTÖSSÄ OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2014

KESKON KÄYTÖSSÄ OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2014 KESKON KÄYTÖSSÄ OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2014 3.3.2015 Anna-Mari Pirttinen 020 799 2219 anna-mari.pirttinen@energiakolmio.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 1.1. Energiankulutus

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto

Keski-Suomen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto Keski-Suomen energiatase 2012 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 21.1.2014 Sisältö Perustietoa Keski-Suomesta Keski-Suomen energiatase 2012 Energiankäytön ja energialähteiden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 6336/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 6336/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 (1) 15 Asianro 6336/11.03.00/2017 Kuopion ja Suonenjoen kasvihuonekaasupäästöt ajanjaksolla 1990-2016 Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen

Lisätiedot

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2014

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2014 HSY:n jätehuollon vuositilasto 214 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2016 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990, 2000, 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

KIRKKONUMMEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990, 2000, 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 KIRKKONUMMEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990, 2000, 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus

Lisätiedot

Jätteen hyödyntäminen tehostuu. Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu 21.5.2013

Jätteen hyödyntäminen tehostuu. Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu 21.5.2013 Jätteen hyödyntäminen tehostuu Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n jätehuolto Ruskeasannan Sortti-asemasta ympäristöä säästävä Toimipisteet

Lisätiedot

Viikinmäen jätevedenpuhdistamon Energiantuotannon tehostaminen

Viikinmäen jätevedenpuhdistamon Energiantuotannon tehostaminen Viikinmäen jätevedenpuhdistamon Energiantuotannon tehostaminen Kaasumoottorikannan uusiminen ja ORC-hanke Helsingin seudun ympäristöpalvelut Riikka Korhonen Viikinmäen jätevedenpuhdistamo Otettiin käyttöön

Lisätiedot

Liiketoimintamahdollisuudet Ekomossa. Leena Tuominen Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, HSY

Liiketoimintamahdollisuudet Ekomossa. Leena Tuominen Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, HSY Liiketoimintamahdollisuudet Ekomossa Leena Tuominen Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, HSY 29.8.2019 Liiketoimintamahdollisuudet Ekomossa HSY Ekomo Haastavat materiaalit Ekomossa Sorttiasemille

Lisätiedot

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 1 Energia on Suomelle hyvinvointitekijä Suuri energiankulutus Energiaintensiivinen

Lisätiedot

Yksikkö 2011 2012 2013

Yksikkö 2011 2012 2013 KESKON KÄYTÖSSÄ OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2013 22.4.2014 Kari Iltola 020 799 2217 kari.iltola@energiakolmio.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 1 1.1. Energiankulutus 2013...

Lisätiedot

Ekologisesti kestävä kehitys

Ekologisesti kestävä kehitys Toimintaympäristön tila Espoossa 218 Ekologisesti kestävä kehitys TYT, Ympäristökeskus, Leena Sjöblom Lähteet: HSY, Energiateollisuus, Trafi, Caruna, Espoon kaupunki 24.4.218 Ekologisesti kestävä kehitys

Lisätiedot

BIOKAASUN ENERGIATEHOKKAAT KÄYTTÖRATKAISUT Energiatehokas vesihuoltolaitos

BIOKAASUN ENERGIATEHOKKAAT KÄYTTÖRATKAISUT Energiatehokas vesihuoltolaitos BIOKAASUN ENERGIATEHOKKAAT KÄYTTÖRATKAISUT Energiatehokas vesihuoltolaitos Biokaasun tuotanto Missä tuotetaan? Suomessa on lietemädättämöitä jäteveden-puhdistamoiden yhteydessä yhteensä 18 kpl 16:ssa eri

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2009, matalasuhdanteen vaikutukset teollisuuden energiankulutukseen. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Keski-Suomen energiatase 2009, matalasuhdanteen vaikutukset teollisuuden energiankulutukseen. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Keski-Suomen energiatase 2009, matalasuhdanteen vaikutukset teollisuuden energiankulutukseen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Sisältö Keski-Suomen taloudellinen kehitys 2008-2009 Matalasuhteen

Lisätiedot

Energiankulutuksen ja energiatehokkuuden

Energiankulutuksen ja energiatehokkuuden Energiankulutuksen ja energiatehokkuuden Energiatehokas vesihuoltolaitos 3/2018 Energiankulutuksen ja energiatehokkuuden MIKSI? Toiminnan nykytilan arviointi Tietoa investointipäätöksien tueksi. Tehtyjen

Lisätiedot

Kuopion ja Karttulan kasvihuonekaasu- ja energiatase vuodelle 2009

Kuopion ja Karttulan kasvihuonekaasu- ja energiatase vuodelle 2009 Kuopion ja Karttulan kasvihuonekaasu- ja energiatase vuodelle 2009 Kuopion kaupunki Ympäristökeskus 2010 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 KUOPIO... 4 2.1 Kasvihuonekaasupäästöt... 4 2.2 Energiatase... 8 3

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto

Keski-Suomen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto Keski-Suomen energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto 1 Sisältö Perustietoa Keski-Suomesta Keski-Suomen energiatase 2010 Energianlähteiden ja kulutuksen kehitys 2000-luvulla Talouden ja energiankäytön

Lisätiedot

Ekologisesti kestävä kehitys

Ekologisesti kestävä kehitys Toimintaympäristön tila Espoossa 219 Ekologisesti kestävä kehitys TYT, Ympäristökeskus, Leena Sjöblom Lähteet: Caruna, Energiateollisuus, Espoon kaupunki, HSL, HSY, Trafi 1.4.219 Ekologisesti kestävä kehitys

Lisätiedot

Biokaasua Pirkanmaan biojätteistä Biokaasuseminaari UKK-Instituutissa

Biokaasua Pirkanmaan biojätteistä Biokaasuseminaari UKK-Instituutissa Biokaasua Pirkanmaan biojätteistä Biokaasuseminaari UKK-Instituutissa 17.6.2016 Esa Nummela, Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy yhtiö perustettu 1994 17 osakaskuntaa 65 työntekijää Liikevaihto

Lisätiedot

ENKAT hanke: Biokaasutraktorin vaikutus biokaasulaitoksen energiataseeseen ja kasvihuonekaasupäästöihin

ENKAT hanke: Biokaasutraktorin vaikutus biokaasulaitoksen energiataseeseen ja kasvihuonekaasupäästöihin ENKAT hanke: Biokaasutraktorin vaikutus biokaasulaitoksen energiataseeseen ja kasvihuonekaasupäästöihin MMM Mari Seppälä Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Biokaasulaitoksen energiatase

Lisätiedot

BIOMODE Hankeohjelma biokaasun liikennekäytön kehittämiseksi

BIOMODE Hankeohjelma biokaasun liikennekäytön kehittämiseksi BIOMODE Hankeohjelma biokaasun liikennekäytön kehittämiseksi BIOMODE Ohjelma toteutetaan Vaasan ja Seinäjoen seutujen yhteistyönä, johon osallistuvat alueen kaupungit ja kunnat sekä Merinova Oy ja Vaasan

Lisätiedot

INNOVATIIVISET UUDEN ENERGIAN RATKAISUT. Tommi Fred HSY MAAILMAN VESIPÄIVÄN SEMINAARI VESI JA ENERGIA 19.3.2014

INNOVATIIVISET UUDEN ENERGIAN RATKAISUT. Tommi Fred HSY MAAILMAN VESIPÄIVÄN SEMINAARI VESI JA ENERGIA 19.3.2014 INNOVATIIVISET UUDEN ENERGIAN RATKAISUT MAAILMAN VESIPÄIVÄN SEMINAARI VESI JA ENERGIA 19.3.2014 Tommi Fred HSY Uusiutuva energia Tavoitteena uusiutuvan energian tuotannon lisääminen Biokaasu merkittävässä

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKAAT KÄYTTÖRATKAISUT

ENERGIATEHOKKAAT KÄYTTÖRATKAISUT CASE: HSY Viikinmäki BIOKAASUN ENERGIATEHOKKAAT KÄYTTÖRATKAISUT Energiatehokas vesihuoltolaitos 10/2018 1 HSY tähtää energiaomavaraisuuteen Energiatehokas toiminta on yksi HSY:n strategian selkeä tavoite.

Lisätiedot

KESKON KÄYTÖSSÄ OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2018

KESKON KÄYTÖSSÄ OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2018 KESKON KÄYTÖSSÄ OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2018 30.1.2019 Anna-Mari Pirttinen 040 838 1385 anna-mari.pirttinen@enerkey.com 2 (10) Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 1.1 Energiankulutus

Lisätiedot

Vesihuoltolaitosten vaikutus ilmastonmuutokseen

Vesihuoltolaitosten vaikutus ilmastonmuutokseen Vesihuoltolaitosten vaikutus ilmastonmuutokseen Vesihuoltonuoret 6.11.2009, Tampere Tuija Tukiainen Teknillinen korkeakoulu Diplomityö Aihe: Vesihuoltolaitosten kasvihuonekaasupäästöt Suomessa Esiselvitys:

Lisätiedot

HIILIJALANJÄLKI- RAPORTTI

HIILIJALANJÄLKI- RAPORTTI HIILIJALANJÄLKI- RAPORTTI Hotelli Lasaretti 2013 21.2.2014 HIILIJALANJÄLJEN LASKENTA Ecompterin Hiilijalanjäljen laskentamenetelmät perustuvat Greenhouse Gas Protocollan (GHG Protocol) mukaiseen laskentastandardiin

Lisätiedot

Green Office -vuosiraportointikooste kevät 2014

Green Office -vuosiraportointikooste kevät 2014 1. JOHDANTO... 2 2. YHTEENVETO VERKOSTON TULOKSISTA... 3 2.1. ENERGIANKULUTUS... 5 2.1.1. Sähkönkulutus... 5 2.1.2. Lämmönkulutus... 6 2.2. HENKILÖLIIKENNE... 7 2.2.1. Tieliikenne... 7 2.2.2. Raideliikenne...

Lisätiedot

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Jos energian saanti on epävarmaa tai sen hintakehityksestä ei ole varmuutta, kiinnostus investoida Suomeen

Lisätiedot

Kouvolan hiilijalanjälki 2008. Elina Virtanen, Juha Vanhanen 7.10.2009

Kouvolan hiilijalanjälki 2008. Elina Virtanen, Juha Vanhanen 7.10.2009 Kouvolan hiilijalanjälki 2008 Elina Virtanen, Juha Vanhanen 7.10.2009 Johdanto Sisällysluettelo Laskentamenetelmä Kouvolan hiilijalanjälki Hiilijalanjäljen jakautuminen Tuotantoperusteisesti Kulutusperusteisesti

Lisätiedot

ENERGIATEHOKAS LIETTEEN JATKOJALOSTUS Energiatehokas vesihuoltolaitos

ENERGIATEHOKAS LIETTEEN JATKOJALOSTUS Energiatehokas vesihuoltolaitos ENERGIATEHOKAS LIETTEEN JATKOJALOSTUS Energiatehokas vesihuoltolaitos 10/2018 Lietteen käsittely Puhdistamoliete on käsiteltävä ennen hyötykäyttöä niin, että se täyttää laatu- ja hygieniakriteerit. Lietteen

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS SISÄLTÖ JA TOTEUTUS. Kirsi Sivonen 12.12.2011

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS SISÄLTÖ JA TOTEUTUS. Kirsi Sivonen 12.12.2011 UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS SISÄLTÖ JA TOTEUTUS Kirsi Sivonen 12.12.2011 UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS Motivan katselmusmalli Katselmoijalla oltava Motivan koulutus Katselmoitava kohde voi

Lisätiedot

Kymenlaaksolaista jätehuoltoa vuodesta 1997

Kymenlaaksolaista jätehuoltoa vuodesta 1997 Kymenlaaksolaista jätehuoltoa vuodesta 1997 Kunnat omistavat Kymenlaakson Jätteen Kymenlaakson Jäte Oy Perustettu vuonna 1997 Vuosina 1997-2008 yhtiön tehtävänä oli jätteenkäsittely Tehtävänä huolehtia

Lisätiedot

Öljyalan Palvelukeskus Oy Laskelma lämmityksen päästöistä. Loppuraportti 60K30031.02-Q210-001D 27.9.2010

Öljyalan Palvelukeskus Oy Laskelma lämmityksen päästöistä. Loppuraportti 60K30031.02-Q210-001D 27.9.2010 Öljyalan Palvelukeskus Oy Laskelma lämmityksen päästöistä Loppuraportti 60K30031.02-Q210-001D 27.9.2010 Tausta Tämän selvityksen laskelmilla oli tavoitteena arvioida viimeisimpiä energian kulutustietoja

Lisätiedot

Kasvener laskentamalli + kehityssuunnitelmat

Kasvener laskentamalli + kehityssuunnitelmat Kasvener laskentamalli + kehityssuunnitelmat CHAMP, suomalaisten kuntien V työpaja, Lahti 11.2.2011 Olli Pekka Pietiläinen ja Jyri Seppälä, SYKE Kasvihuonekaasupäästöjen laskentamenetelmät Alueelliset

Lisätiedot

Jätevesilietteen eri käsittelyvaihtoehtojen kasvihuonekaasupäästöt pohjoisissa olosuhteissa

Jätevesilietteen eri käsittelyvaihtoehtojen kasvihuonekaasupäästöt pohjoisissa olosuhteissa Jätevesilietteen eri käsittelyvaihtoehtojen kasvihuonekaasupäästöt pohjoisissa olosuhteissa Heini Postila a, Maria Lauronen a, Sari Piippo b a Vesi- ja ympäristötekniikka, Oulun yliopisto b Energia- ja

Lisätiedot

Uusiutuvan energian kuntakatselmus Joroinen

Uusiutuvan energian kuntakatselmus Joroinen Uusiutuvan energian kuntakatselmus Joroinen Yhteenveto LCA Consulting Oy Energiankäytön nykytila - lämmitystapajakauma Joroisten alueella olevien kiinteistöjen lämmitystapajakauma käytetyn polttoaine-energian

Lisätiedot

METROPOLI JA VESI toimitusjohtaja Raimo Inkinen 17.3.2011 1

METROPOLI JA VESI toimitusjohtaja Raimo Inkinen 17.3.2011 1 METROPOLI JA VESI 1 Helsingin seudun toimintaympäristö 14 kuntaa, ylikunnalliset organisaatiot 1.3 miljoonaa asukasta Liikenne ja ympäristöpalvelut kaupunkiseudulla: HSY 4 kaupunkia,vesi- ja jätehuolto,

Lisätiedot

energiatehokkuussopimus

energiatehokkuussopimus HUS-kuntayhtymän energiatehokkuussopimus Liittyjä Tämän sopimuksen kiinteänä osana ovat liittymistiedot sekä työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja Kuntaliiton allekirjoittama Kunta-alan energiatehokkuussopimus.

Lisätiedot

Satakunnan kasvihuonekaasupäästöt Teemu Helonheimo, Olli-Pekka Pietiläinen, Jyri Seppälä, Pasi Tainio, Jyrki Tenhunen

Satakunnan kasvihuonekaasupäästöt Teemu Helonheimo, Olli-Pekka Pietiläinen, Jyri Seppälä, Pasi Tainio, Jyrki Tenhunen Satakunnan kasvihuonekaasupäästöt 2015 Teemu Helonheimo, Olli-Pekka Pietiläinen, Jyri Seppälä, Pasi Tainio, Jyrki Tenhunen Suomen ympäristökeskus (SYKE) maaliskuu 2018 1. Kokonaispäästöt Taulukko 1. Satakunnan

Lisätiedot

Kaikki alkaa puhtaasta vedestä Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Kaikki alkaa puhtaasta vedestä Helsingin seudun ympäristöpalvelut Kaikki alkaa puhtaasta vedestä Helsingin seudun ympäristöpalvelut 2 3 On lottovoitto juoda suomalaista. Maapallon vedestä yli 97 prosenttia on suolapitoista. Ja kun kolmesta prosentista vähennetään lumen

Lisätiedot

75 13.05.2014. Raportit kasvihuonekaasupäästöjen laskennoista

75 13.05.2014. Raportit kasvihuonekaasupäästöjen laskennoista Rakennus- ja ympäristölautakunta 75 13.05.2014 Raportit kasvihuonekaasupäästöjen laskennoista Rakennus- ja ympäristölautakunta 75 Raportit kasvihuonekaasupäästöjen laskennoista Kirkkonummen kunta kuuluu

Lisätiedot

METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari Pöyry Management Consulting Oy

METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari Pöyry Management Consulting Oy METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari - 22.3.216 Pöyry Management Consulting Oy EU:N 23 LINJAUSTEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT EU:n 23 linjausten toteutusvaihtoehtoja

Lisätiedot

Mädätys HSY:n jätevedenpuhdistamoilla. Mädätyksen rakenne- ja laitetekniikka seminaari 15.10.2013

Mädätys HSY:n jätevedenpuhdistamoilla. Mädätyksen rakenne- ja laitetekniikka seminaari 15.10.2013 Mädätys HSY:n jätevedenpuhdistamoilla Mädätyksen rakenne- ja laitetekniikka seminaari 15.10.2013 HSY - Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä HSY tuottaa jäte- ja vesihuoltopalveluita yli miljoonalle

Lisätiedot

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2018

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2018 HSY:n jätehuollon vuositilasto 218 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Lisätiedot

ENKAT hanke: Biokaasun tuotantoketjun energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt. MMM Mari Seppälä Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos

ENKAT hanke: Biokaasun tuotantoketjun energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt. MMM Mari Seppälä Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos ENKAT hanke: Biokaasun tuotantoketjun energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt MMM Mari Seppälä Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Biokaasulaitoksen energiatase Energiataseessa lasketaan

Lisätiedot

Uusiutuvan energian vaikuttavuusarviointi 2016 Arviot vuosilta

Uusiutuvan energian vaikuttavuusarviointi 2016 Arviot vuosilta Uusiutuvan energian vaikuttavuusarviointi 2016 Arviot vuosilta 2010-2015 Emma Liljeström, emma.liljestrom@benviroc.fi Suvi Monni, suvi.monni@benviroc.fi Esityksen sisältö 1. Tarkastelun laajuus 2. Uusiutuvan

Lisätiedot

ENERGIATASEIDEN ESITTELY UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSET UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSET - ENERGIATASEET

ENERGIATASEIDEN ESITTELY UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSET UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSET - ENERGIATASEET ENERGIATASEIDEN ESITTELY UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSET SISÄLTÖ Tampereen energiatase 2014 Pirkkalan energiatase 2014 Nokian energiatase 2014 Kangasalan energiatase 2014 Lempäälän energiatase 2014

Lisätiedot

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA KAUKOLÄMPÖPÄIVÄT 28-29.8.2013 KUOPIO PERTTU LAHTINEN AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET SUOMESSA SELVITYS (10/2012-05/2013)

Lisätiedot

Rauman uusiutuvan energian kuntakatselmus

Rauman uusiutuvan energian kuntakatselmus Rauman uusiutuvan energian kuntakatselmus Tiivistelmä (alustava) Rejlers Oy KUNTAKATSELMUKSEN PÄÄKOHDAT 1) Selvitetään nykyinen energiantuotanto ja -käyttö 2) Arvioidaan uusiutuvan energian tekninen potentiaali

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne, liikkuminen ja ympäristö

Yhdyskuntarakenne, liikkuminen ja ympäristö Yhdyskuntarakenne, liikkuminen ja ympäristö Vilja Tähtinen/ HSY vilja.tahtinen[at]hsy.fi Päivitetty 10.6.2019 Yhdyskuntarakenne, liikkuminen ja ympäristö Yhdyskuntarakenne ja työpaikat Liikkuminen Ympäristö

Lisätiedot

Pirkanmaan ilmasto- ja energiastrategian

Pirkanmaan ilmasto- ja energiastrategian Pirkanmaan ilmasto- ja energiastrategian seuranta Pirkanmaan ilmastoseminaari 6.3.2014 UKK-instituutti Tom Frisk, Pirkanmaan ELY-keskus 7.3.2014 Ilmasto- ja energiastrategian seurannan toteuttaminen Päävastuu

Lisätiedot

Ympäristöohjelma kaudelle:

Ympäristöohjelma kaudelle: Yritys Ympäristövastaava tai -tiimi Ympäristöohjelman tekijä(t) Kiinteistö-KYS Oy Päivämäärä (päivitetty viimeksi) 18.1.2018 Ympäristöpolitiikka Ympäristöohjelma kaudelle: 2018-2019,, Kati Lundgren Kiinteistö-KYS

Lisätiedot

Ekologisesti kestävä kehitys

Ekologisesti kestävä kehitys Toimintaympäristön tila Espoossa 217 Ekologisesti kestävä kehitys TYT, Ympäristökeskus, Leena Sjöblom Lähteet: HSY, Energiateollisuus, Trafi, Caruna, Espoon kaupunki 13.6.217 Ekologisesti kestävä kehitys

Lisätiedot

Ekotukikoulutus Minna Partti HSY

Ekotukikoulutus Minna Partti HSY Jätehuollon uudet tuulet: Jätevoimala korvaa kaatopaikan, ei kierrätystä! Ekotukikoulutus Minna Partti HSY Jätteen hyödyntäminen lisääntyy merkittävästi Ajankohtaista jätehuollossa Vantaan Energian jätevoimala

Lisätiedot

Kiinteistön käyttäjien rooli energiansäästössä. Susan Tönnes, HSY Seututieto

Kiinteistön käyttäjien rooli energiansäästössä. Susan Tönnes, HSY Seututieto Kiinteistön käyttäjien rooli energiansäästössä, HSY Seututieto Esityksen sisältö HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä Julia 2030 hanke lyhyesti Ekotukihenkilötoiminta avain käyttäjätottumusten

Lisätiedot

Mitä pitäisi tehdä? Tarkastelua Pirkanmaan päästölaskelmien pohjalta

Mitä pitäisi tehdä? Tarkastelua Pirkanmaan päästölaskelmien pohjalta Mitä pitäisi tehdä? Tarkastelua Pirkanmaan päästölaskelmien pohjalta Pirkanmaan ympäristöohjelmaseminaari 8.10.2018 Marko Nurminen Avoin yhtiö Tietotakomo Esityksen sisältö Pirkanmaan päästöjen nykytilanteesta

Lisätiedot

Rakennuskannan energiatehokkuuden kehittyminen

Rakennuskannan energiatehokkuuden kehittyminen ASIANTUNTIJASEMINAARI: ENERGIATEHOKKUUS JA ENERGIAN SÄÄSTÖ PITKÄN AIKAVÄLIN ILMASTO- JA ENERGIASTRATEGIAN POLITIIKKASKENAARIOSSA Rakennuskannan energiatehokkuuden kehittyminen 19.12.27 Juhani Heljo Tampereen

Lisätiedot

Maanparannuskompostin maataloskäyttö. Mikko Wäänänen, HSY Vesihuolto

Maanparannuskompostin maataloskäyttö. Mikko Wäänänen, HSY Vesihuolto Maanparannuskompostin maataloskäyttö Mikko Wäänänen, HSY Vesihuolto 18.11.2011 Teollisuusjätevesien tarkkailu ja neuvonta Jätevedenpuhdistusosasto Jätevedenpuhdistus Lietteiden jatkojalostus Vedenjakelun

Lisätiedot

Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi

Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi 11.10.2012 Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi Juha-Heikki Tanskanen Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Jätehuolto ja ilmastonmuutos (vuosi 2010, lähde Tilastokeskus) Suomen khk-päästöt:

Lisätiedot