PILOTTIKIINTEISTÖJEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT VUONNA Toimitilojen käyttö -projekti Julia 2030 EU Life+ -hanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PILOTTIKIINTEISTÖJEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT VUONNA 2009. Toimitilojen käyttö -projekti Julia 2030 EU Life+ -hanke"

Transkriptio

1 PILOTTIKIINTEISTÖJEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT VUONNA 2009 Toimitilojen käyttö -projekti Julia 2030 EU Life+ -hanke HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut

2 PILOTTIKIINTEISTÖJEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT VUONNA Pilottikiinteistöjen kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2009 Toimitilojen käyttö -projekti Julia 2030 EU Life+ -hanke

3 2 PILOTTIKIINTEISTÖJEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT VUONNA 2009 Julia hanke saa rahoitusta EU:n Life+ -ohjelmasta. LIFE07 ENV/FIN/ HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä PL HSY puhelin: faksi: Kansikuva: HSY / Karoliina Bärlund Edita Prima Oy Helsinki 2010

4 PILOTTIKIINTEISTÖJEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT VUONNA Taustaa Julia 2030 on HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän, Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten, Kirkkonummen, Keravan, HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän ja Suomen ympäristökeskuksen yhteinen EU Life + -hanke ilmastonmuutoksen hillinnästä ja siihen sopeutumisesta Helsingin seudulla. Hankkeessa toteutetaan vuoteen 2030 ulottuvaa pääkaupunkiseudun ilmastostrategiaa. Julia 2030 on kolmivuotinen ( ) hanke ja sitä koordinoi HSY. Julia hankkeen tavoitteena on vähentää Helsingin metropolialueen kaupunkien kasvihuonekaasupäästöjä parantamalla kaupunkien toimitilojen käytön ja hankintojen energiatehokkuutta. Lisäksi hankkeessa kehitetään työkaluja kasvihuonekaasupäästöjen laskentaan kaupunkien, kuntalaisten ja yritysten käyttöön. Hankkeessa valmistellaan myös pääkaupunkiseudulle yhteinen ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategia. Julia hankkeeseen kuuluvan Toimitilojen käyttö -projektin tavoitteena on vähentää hankkeeseen valittujen pilottikiinteistöjen kasvihuonekaasupäästöjä 10 % vuosina Päästövähennyksiin pyritään käyttötottumusten muutoksilla. Lisäksi projektissa kehitetään ilmastolaskuri pilottikiinteistöjen kasvihuonekaasupäästöjen laskentaan. Julia 2030 Toimitilojen käyttö -projektissa on mukana yhteensä 32 pilottikiinteistöä Helsingistä, Espoosta, Vantaalta, Kirkkonummelta, Kauniaisista ja Keravalta. Pilottikiinteistöissä on mukana päiväkoteja, kouluja, uimahalleja, toimistoja, monitoimitaloja, varikkoja ja terveysasema (kuva 1). Pilottikiinteistöjen kasvihuonekaasupäästöt on laskettu WWF Suomen kehittämällä ja ylläpitämällä ilmastolaskurilla, joka toimii osoitteessa Ilmastolaskuria on kehitetty Julia hankkeessa mm. lisäämällä siihen kustannusten seuranta, laajentamalla jäteosiota sekä parantamalla käyttäjäystävällisyyttä. Pilottikiinteistöjen kasvihuonekaasupäästöjen laskennassa on otettu huomioon kiinteistön sähkön- ja lämmönkulutuksen aiheuttamat päästöt, henkilöstön tekemien työasiointimatkojen aiheuttamat päästöt ja kopiopaperin kulutuksen sekä jätteiden aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt.

5 4 PILOTTIKIINTEISTÖJEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT VUONNA 2009 Kuva 1. Toimitilojen käyttö -projektin pilottikiinteistöt (numeroiden selitykset ovat taulukossa 1).

6 PILOTTIKIINTEISTÖJEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT VUONNA Taulukko 1. Pilottikiinteistöjen työntekijöiden määrä ja kokonaispinta-alat. Kokonaispinta-alojen lähde: Seudullinen perusrekisteri SePe, HSY. Nro Pilottikiinteistö Kaupunki / kunta Työntekijöiden määrä Kokonaisala m 2 1 Espoon varikko Espoo Friisilän päiväkoti Espoo Granhultsskolan Kauniainen Helsinge skola Vantaa Helsingin ympäristökeskus Helsinki HSY Opastinsilta 6 Helsinki * 7 Kaisaniemen ala-aste Helsinki Kasavuoren koulukeskus Kauniainen Kauniaisten kirjasto Kauniainen Kauniaisten uimahalli Kauniainen Keravan kaupunkitekniikan toimisto ja varikko Kerava Keravan keskustan päiväkoti Kerava Kirkkonummen uimahalli Kirkkonummi Kytöpuiston koulu Vantaa Lauttasaaren ala-aste Helsinki Leppävaaran terveysasema Espoo Maarukan päiväkoti Vantaa Martinkallion koulu Espoo Meri-Rastilan korttelitalo Helsinki Myyrmäen urheilutalo Vantaa Pakilan yläaste Helsinki Päiväkoti Kamomilla Helsinki Päiväkoti Neulanen Helsinki Päiväkoti Pikku prinssi Helsinki Suutarilan monitoimitalo Helsinki Tapiolan uimahalli Espoo Tikkurilan kirjasto Vantaa Tuomarilan päiväkoti Espoo Vanttilan koulu Espoo Vantaan ammattiopisto Varia, Tennistie Vantaa Vartiokujan päiväkoti Vantaa Veikkolan koulu Kirkkonummi * = HSY:n osuus kiinteistön kokonaispinta-alasta on m 2 ja HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän osuus on m 2. HSY:llä ja HSL:llä on lisäksi yhteiskäytössä olevia kokous- ja parkkitiloja. Kiinteistöllä toimii myös teatteri, ravintola, tuontiliike ja seurakunta.

7 6 PILOTTIKIINTEISTÖJEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT VUONNA Tiedonkeruu Tiedonkeruu on ollut keskeinen tehtävä kasvihuonekaasupäästöjen laskennassa. Tiedonkeruusta ovat vastanneet kaupunkien Julia hankkeen toimitilojen käyttö -projektissa työskentelevät henkilöt sekä pilottikiinteistöjen ekotukihenkilöt. HSY on yhdessä mukana olevien kuntien kanssa perehdyttänyt pilottikiinteistöjen ekotukihenkilöt Julia 2030 toimitilojen käyttö -projektiin tekemällä kiinteistökäynnin kaikissa 32 pilottikiinteistössä. Kiinteistökäyntien yhteydessä on myös käyty läpi energiansäästö- ja energiatehokkuuden parantamiskeinoja. Pilottikiinteistöjen ekotukihenkilöille on lisäksi järjestetty koulutustilaisuuksia ilmastolaskurin käytöstä. Ilmastolaskurikoulutukset, joiden yhteydessä käsiteltiin vuoden 2009 tiedot, järjestettiin Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Keravalla ja Kirkkonummella vuoden 2010 alussa. Yhteensä ilmastolaskuritilaisuuksia pidettiin viisi kappaletta. Kauniaisissa ilmastolaskurin käyttöön on opastettu käymällä erikseen kaikissa pilottikiinteistöissä. 2.1 Energiankulutus Energiankulutuksen osalta ilmastolaskurissa on käytetty suoria, ei-sääkorjattuja kulutuslukuja. Sääkorjattuja kulutustietoja on tarpeen kuitenkin seurata pilottikiinteistöissä ja arvioida sitä kautta onko lämmitysenergian käytössä saavutettu tehostumista projektin aikana. Sähkönkulutuksen kasvihuonekaasulaskentaa varten ilmastolaskuriin on syötetty tiedot kiinteistösähkön ja kulutussähkön kulutuksesta vuonna Ilmastolaskurissa on huomioitu erikseen joissakin kiinteistöissä oleva suora sähkölämmitys, sillä lämmityssähkön ja muun sähkönkäytön kasvihuonekaasukertoimet poikkeavat toisistaan. 2.2 Liikenne Liikennetietoja on kerätty liittyen työasiointimatkoihin eli kodin ja työpaikan välisiä matkatietoja ei ole huomioitu. Matkatietojen selvitys on aloitettu loppuvuodesta 2009, mistä johtuen tiedot perustuvat takautuvaan arvioon. Työasiointimatkoista on kerätty tietoja autolla tehdyistä matkoista, pääkaupunkiseudun ulkopuolelle ulottuvista linja-autoja junamatkoista, lentomatkoista sekä laivamatkoista. Pääkaupunkiseudun julkisella liikenteellä tehdyt työasiointimatkat on rajattu pois liikennetiedoista, sillä niiden osalta tietojen kerääminen olisi ollut lähes mahdotonta matkojen suuren määrän vuoksi. Lisäksi julkisen liikenteen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt ovat pieniä verrattuna esimerkiksi lento- ja laivamatkoihin. Pääkaupunkiseudulla julkisen liikenteen osuus oli noin 9 % (126 kg/asukas) tie-, raide- ja laivaliikenteen aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä vuonna Paperinkulutus Paperinkulutuksessa on huomioitu pilottikiinteistöissä vuoden 2009 aikana kulutettu kopiopaperi. Pilottikohteissa, joissa kopiopaperia on ostettu kerralla useamman vuoden tarpeisiin, vuoden 2009 paperinkulutustiedot ovat arvioita. 2.4 Jätteet Jätteiden aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen arvioinnissa otettiin huomioon pilottikiinteistöissä vuonna 2009 syntyneet biojäte, keräyspaperi, keräyskartonki, pahvi, energiajae ja sekajäte.

8 PILOTTIKIINTEISTÖJEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT VUONNA Tulokset Pilottikiinteistöjen yhteenlasketut kokonaiskasvihuonekaasupäästöt vuonna 2009 olivat tonnia CO 2 -ekvivalenttia. Pilottikiinteistöjen kokonaiskasvihuonekaasupäästöt kiinteistöittäin on esitetty kuvassa 2. Helsingin ympäristökeskus HSY Opastinsilta 6 Keravan tekn. tsto ja varikko Espoon varikko Kirkkonummen uimahalli Myyrmäen urheilutalo Kauniaisten uimahalli Tapiolan uimahalli Kauniaisten kirjasto Tikkurilan kirjasto Varia Tennistie Veikkolan koulu Helsingeskolan Kytöpuiston koulu Granhultsskolan Kasavuoren koulukeskus Martinkallion koulu Vanttilan koulu* Kaisaniemen ala-aste Lauttasaaren ala-aste Pakilan yläaste Keravan keskustan pvk Maarukan päiväkoti Vartiokujan päiväkoti Tuomarilan päiväkoti Friisilän päiväkoti Päiväkoti Kamomilla Päiväkoti Pikku prinssi Päiväkoti Neulanen Merirastilan korttelitalo Suutarilan monitoimitalo Leppävaaran terveysasema tonnia CO 2 -ekv. Sähkönkulutus Lämmönkulutus Tieliikenne Raideliikenne Lentoliikenne Laivaliikenne Paperinkulutus Jäte Kuva 2. Pilottikiinteistöjen kokonaiskasvihuonekaasupäästöt vuonna Vanttilan koulu on ollut toiminnassa elokuusta 2009 lähtien. HSY:n toimiston tiedoista puuttuvat jätetiedot.

9 8 PILOTTIKIINTEISTÖJEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT VUONNA 2009 Tulokset osoittavat, että merkittävin kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttaja pilottikiinteistöissä on lämmönkulutus. Toiseksi merkittävin päästölähde on sähkönkulutus. Tuloksissa on kuitenkin huomattavia kiinteistökohtaisia eroja. Espoon varikolla tieliikenteen osuus on merkittävä, sillä kiinteistön toiminnassa käytetään paljon autoja. Kirjastoissa ja Leppävaaran terveysasemalla sähkönkulutuksen kasvihuonekaasupäästöt ovat lähes yhtä merkittävät kuin lämmönkulutuksen kasvihuonekaasupäästöt. Yläkouluissa sähkönkulutuksen ja lämmönkulutuksen päästösuhde on suurempi kuin alakouluissa. Tämä saattaa johtua siitä, että yläkoulujen tavallisissa luokkahuoneissa on enemmän sähköä kuluttavia laitteita. Lisäksi yläkouluissa on alakouluista poiketen kotitalouden ja teknisen työn luokat. Yksi selittävä tekijä sähkönkulutuksen suuremmalle osuudelle yläkouluissa voi olla myös pidemmät koulupäivät verrattuna alakouluihin. Lentomatkojen osuus kokonaiskasvihuonekaasupäästöistä on merkittävä osassa pilottikiinteistöjä. Paperinkulutuksella ja jätteillä on puolestaan suhteellisen pieni osuus kokonaiskasvihuonekaasupäästöistä kaikissa pilottikiinteistöissä. Kokonaiskasvihuonekaasupäästöjen lisäksi päästöt on laskettu työntekijää kohden (kuvat 3-6). Uimahallien osalta päästöt on laskettu kävijämäärää kohden, sillä uimahalleissa työntekijämäärä ei korreloi kävijämäärän kanssa (kuva 6). Myyrmäen urheilutalo on rinnastettu uimahalleihin, sillä urheilutalossa toimii uimahalli. Päiväkodeissa ja kouluissa työntekijöiden määrä korreloi suhteessa päiväkotilasten ja oppilaiden määrään. Päiväkotien kasvihuonekaasupäästöt työntekijää kohden Keravan keskustan pvk 2,58 Maarukan päiväkoti 3,73 Vartiokujan päiväkoti 4,31 Tuomarilan päiväkoti 2,70 Friisilän päiväkoti 6,71 Päiväkoti Kamomilla 2,56 Pvk Pikku prinssi 3,21 Päiväkoti Neulanen 1, tonnia CO 2 -ekv./työntekijä Kuva 3. Päiväkotien kasvihuonekaasupäästöt työntekijää kohden vuonna Koulujen kasvihuonekaasupäästöt työntekijää kohden Varia Tennistie 9,72 Veikkolan koulu 4,10 Helsingeskolan 7,29 Kytöpuiston koulu 8,02 Granhultsskolan 4,83 Kasavuoren koulukeskus 7,96 Martinkallion koulu 5,99 Vanttilan koulu 0,77 Kaisaniemen ala-aste 4,94 Lauttasaaren ala-aste 7,17 Pakilan yläaste 5, tonnia CO 2 -ekv./työntekijä Kuva 4. Koulujen kasvihuonekaasupäästöt työntekijää kohden vuonna Vanttilan koulu on ollut käytössä vain osan vuotta Varia Tennistie on ammattiopisto, muut koulut ovat peruskouluja ja lukioita.

10 PILOTTIKIINTEISTÖJEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT VUONNA Toimistojen, varikkojen, kirjastojen, monitoimitalojen ja terveysaseman kasvihuonekaasupäästöt työntekijää kohden Helsingin ymp.keskus HSY Opastinsilta 6 Espoon varikko Keravan tekn. tsto ja varikko Kauniaisten kirjasto 1,30 2,17 2,53 5,21 Tikkurilan kirjasto 5,10 Kuva 5. Toimistojen, varikkojen, kirjastojen, monitoimita- Merirastilan korttelitalo 2,63 Suutarilan monitoimitalo 2,38 lojen ja terveysaseman kasvihuonekaasupäästöt työntekijää Leppävaaran terv.asema 2,10 kohden vuonna tonnia CO 2 -ekv./työntekijä 13,30 Uimahallien ja urheilutalon kasvihuonekaasupäästöt kävijämäärää kohden Kirkkonummen uimahalli 0,0029 Myyrmäen urheilutalo 0,0044 Kauniaisten uimahalli 0,0036 Tapiolan uimahalli 0, ,001 0,002 0,003 0,004 0,005 tonnia CO 2 -ekv./kävijämäärä Kuva 6. Uimahallien ja urheilutalon kasvihuonekaasupäästöt kävijämäärää kohden vuonna Kävijämäärä Kirkkonummen uimahallissa ja muissa kiinteistön liikuntatiloissa on vuosittain noin , Tapiolan uimahallissa noin , Kauniaisten uimahallissa noin sekä Myyrmäen urheilutalossa noin

11 10 PILOTTIKIINTEISTÖJEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT VUONNA Johtopäätökset Vuoden 2009 kasvihuonekaasupäästöt osoittavat sen lähtötason, jolta pilottikiinteistöt lähtevät vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään. Vuosien tulokset tulevat osoittamaan, miten Julia 2030 toimitilojen käyttö -projektin tavoite eli 10 prosentin vähennys kasvihuonekaasupäästöissä, toteutui. Koko pääkaupunkiseudun yhteinen ilmastostrategian mukainen tavoite on vähentää asukasta kohden laskettuja kasvihuonekaasupäästöjä 39 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Pilottikiinteistöjen tuloksia tarkasteltaessa on huomioitava, että projektissa mukana olevat kiinteistöt ovat toiminnoiltaan, kunnoltaan ja iältään toisistaan poikkeavia. Tämän vuoksi pilottikiinteistöjen vertailuun sekä kiinteistötyyppien kesken että saman kiinteistötyypin sisällä on suhtauduttava varauksella. Koska kasvihuonekaasulaskenta on tehty vuonna 2009 ensimmäistä kertaa, tuloksiin sisältyy vielä myös epävarmuutta. Erityisesti matkatietojen seuraaminen läpi vuoden parantaa tietojen luotettavuutta jatkossa. Kokonaisuudessaan kasvihuonekaasulaskennan tarkkuus paranee, kun projektiin osallistuvat ekotukihenkilöt ja tilakeskukset parantavat omia tiedonkeruujärjestelmiään.

12 PILOTTIKIINTEISTÖJEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT VUONNA Julia 2030 Toimitilojen käyttö projektiryhmä HSY: ympäristöasiantuntija Miia Riihimäki, HSY Seututieto, p , Helsinki: Vs. ympäristötaloussuunnittelija Johanna af Hällström, p , Espoo: Ympäristöasiantuntija Tuija Stambej, p , Vantaa: Ympäristöasiantuntija Hanne Siikström, p , Kauniainen: Julia ilmastohanke, projektityöntekijä Virve Luomaniemi, p , Kerava ja Kirkkonummi: Projektipäällikkö Marika Visakova, p ,

13 12 PILOTTIKIINTEISTÖJEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT VUONNA 2009

14 Pilottikiinteistöjen kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2009 Toimitilojen käyttö -projekti Julia 2030 EU Life+ -hanke HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä PL 100, HSY, Opastinsilta 6 A, Helsinki Puh , Fax , HRM Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster PB 100, HRM, Semaforbron 6 A, Helsingfors Tfn , Fax ,

Julia 2030 -hanke, toimitilat -projekti ja ekotukitoiminta. HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut Marika Visakova

Julia 2030 -hanke, toimitilat -projekti ja ekotukitoiminta. HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut Marika Visakova Julia 2030 -hanke, toimitilat -projekti ja ekotukitoiminta HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut Marika Visakova HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut Jäte- ja vesihuoltopalvelut yli miljoonalle pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Yhteisvoimin vauhtia metropolialueen ilmastotekoihin

Yhteisvoimin vauhtia metropolialueen ilmastotekoihin Yhteisvoimin vauhtia metropolialueen ilmastotekoihin Katsaus hankkeen tuloksiin Ilmastonmuutos Helsingin seudulla, hillintä ja sopeutuminen Sisällys Julia 2030 -hanke 3 Ekotukitoiminnan suosio yllätti

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun ilmastotyö etenee. Katsaus heinäkuu - joulukuu 2009

Pääkaupunkiseudun ilmastotyö etenee. Katsaus heinäkuu - joulukuu 2009 Pääkaupunkiseudun ilmastotyö etenee Katsaus heinäkuu - joulukuu 2009 2 Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 hyväksyttiin Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa alkuvuodesta 2008. Tässä puolivuosittain

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN ILMASTOTYÖ ETENEE

KESKI-UUDENMAAN ILMASTOTYÖ ETENEE KESKI-UUDENMAAN ILMASTOTYÖ ETENEE Ilmastokatsaus maaliskuu 2010 - maaliskuu 2011 Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Keski-Uudenmaan yhteinen ilmasto-ohjelma hyväksytty KUUMA-hallitus hyväksyi Keski-Uudenmaan

Lisätiedot

Ekotukitoiminta ja hiililaskurit edistävät ilmastotyötä

Ekotukitoiminta ja hiililaskurit edistävät ilmastotyötä Ekotukitoiminta ja hiililaskurit edistävät ilmastotyötä Viestintä hankkeen jälkeen Ilmastonmuutos Helsingin seudulla, hillintä ja sopeutuminen 2 Julia 2030 -hankkeen tulokset Helsingin seudun yhteistä

Lisätiedot

JULIAN KAUPUNKI 2035. Helsingin seudun yhdyskuntarakenteen kehittämisen ilmastovaikutukset. Helsingin seudun ympäristöpalvelut

JULIAN KAUPUNKI 2035. Helsingin seudun yhdyskuntarakenteen kehittämisen ilmastovaikutukset. Helsingin seudun ympäristöpalvelut JULIAN KAUPUNKI 2035 Helsingin seudun yhdyskuntarakenteen kehittämisen ilmastovaikutukset Helsingin seudun ympäristöpalvelut Julian kaupunki 2035 Helsingin seudun yhdyskuntarakenteen kehittämisen ilmastovaikutukset

Lisätiedot

HSY:n energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2013

HSY:n energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2013 HSY:n energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2013 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin

Lisätiedot

Jätteen määrä pääkaupunkiseudun peruskouluissa vuosina 2011 ja 2013

Jätteen määrä pääkaupunkiseudun peruskouluissa vuosina 2011 ja 2013 Jätteen määrä pääkaupunkiseudun peruskouluissa vuosina 2011 ja 2013 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services

Lisätiedot

Green Office -vuosiraportointikooste kevät 2014

Green Office -vuosiraportointikooste kevät 2014 1. JOHDANTO... 2 2. YHTEENVETO VERKOSTON TULOKSISTA... 3 2.1. ENERGIANKULUTUS... 5 2.1.1. Sähkönkulutus... 5 2.1.2. Lämmönkulutus... 6 2.2. HENKILÖLIIKENNE... 7 2.2.1. Tieliikenne... 7 2.2.2. Raideliikenne...

Lisätiedot

Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster. Pääkaupunkiseudun 1/2014

Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster. Pääkaupunkiseudun 1/2014 Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster Pääkaupunkiseudun 1/2014 Parhaita esimerkkejä tarjolla Esipuhe Osana pääkaupunkiseudun ilmastostrategian seurantaa HSY kokoaa puolivuosittain

Lisätiedot

Vantaan kaupungin paino C:1/2013 ISBN 978-952-443-423-2

Vantaan kaupungin paino C:1/2013 ISBN 978-952-443-423-2 Vantaan ympäristöraportti 212 Julkaisija Vantaan kaupunki, Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö, Ympäristökeskus Kannen kuva Ilmastoinfon Elämäsi ostoskori -näyttelystä Tikkurilassa, Jarmo Honkanen Taitto

Lisätiedot

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa vuonna 2012 0 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012 28.6.2012 Helsingin kaupunki ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA

Lisätiedot

Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster. Ilmastokatsaus Pääkaupunkiseudun ilmastotyö etenee Tammikuu joulukuu 2012

Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster. Ilmastokatsaus Pääkaupunkiseudun ilmastotyö etenee Tammikuu joulukuu 2012 Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster Ilmastokatsaus Pääkaupunkiseudun ilmastotyö etenee Tammikuu joulukuu 2012 Pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt laskivat vuonna

Lisätiedot

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2013

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2013 0 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2013 10.6.2014 Helsingin kaupunki ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA 1 Kannen kuva: Rakennusviraston sähköauto Kuvan ottaja: Roy

Lisätiedot

VANTAAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN

VANTAAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN YMPÄRISTÖKESKUS VANTAAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN RAPORTTI 2008 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 4 1 Johdanto 6 2 Vantaan kaupunkiorganisaatio 7 3 Vantaan ekologinen kestävyys 9 4. Yleinen kehitys

Lisätiedot

EUCO2 80/50 EUROOPAN KAUPUNKISEUTUJEN VÄHÄHIILINEN TULEVAISUUS. Pääkaupunkiseudun skenaariotyöpajat 5. 8.10.2010. Helsingin seudun ympäristöpalvelut

EUCO2 80/50 EUROOPAN KAUPUNKISEUTUJEN VÄHÄHIILINEN TULEVAISUUS. Pääkaupunkiseudun skenaariotyöpajat 5. 8.10.2010. Helsingin seudun ympäristöpalvelut EUCO2 80/50 EUROOPAN KAUPUNKISEUTUJEN VÄHÄHIILINEN TULEVAISUUS Pääkaupunkiseudun skenaariotyöpajat 5. 8.10.2010 Helsingin seudun ympäristöpalvelut EUCO2 80/50 Euroopan pääkaupunkien vähähiilinen tulevaisuus

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030. Tiivistelmä

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030. Tiivistelmä Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Tiivistelmä Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Ilmastonmuutoksen hillintä keskeiseksi osaksi kaupunkien suunnittelua ja päätöksentekoa Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia

Lisätiedot

HSY:n energiatase, energiansäästötoimet ja kasvihuonekaasupäästöt 2012

HSY:n energiatase, energiansäästötoimet ja kasvihuonekaasupäästöt 2012 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority HSY:n energiatase, energiansäästötoimet ja kasvihuonekaasupäästöt

Lisätiedot

HSY:n energiatase ja kasvihuonekaasujen päästöt 2011

HSY:n energiatase ja kasvihuonekaasujen päästöt 2011 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority HSY:n energiatase ja kasvihuonekaasujen päästöt 2011 Helsingin

Lisätiedot

Kuutoskaupunkien ekologisen kestävyyden indikaattorit 2006 2010

Kuutoskaupunkien ekologisen kestävyyden indikaattorit 2006 2010 Kuutoskaupunkien ekologisen kestävyyden indikaattorit 26 21 Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku ja Vantaa Kannen kuva: Taitto Tina Kristiansson Jarmo Honkanen Ilmestymisvuosi 212 ISBN 978-952-5465-58-7

Lisätiedot

3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009

3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 1 Energiansäästöneuvottelukunta...

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit 2012

Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit 2012 Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit 2012 Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit 2012 TOIMINTAYMPÄRISTÖ KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ERI ALUETASOILLA LIIKENNE MAANKÄYTTÖ SÄHKÖNKULUTUS RAKENNUKSET: LÄMMITYS,

Lisätiedot

Tuottavuusohjelman 2012-2013 seurantaraportti

Tuottavuusohjelman 2012-2013 seurantaraportti Tuottavuusohjelman 2012-2013 seurantaraportti HSY:n hallitus 21.3.2014 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services

Lisätiedot

Vantaan kaupungin kestävän energiankäytön toimenpidesuunnitelma vuosille 2010-2020

Vantaan kaupungin kestävän energiankäytön toimenpidesuunnitelma vuosille 2010-2020 Vantaan kaupungin kestävän energiankäytön toimenpidesuunnitelma vuosille 2010-2020 Tekijät : Timo Kuusiola ja Leena Maidell-Münster Taitto. Tina Kristiansson Vantaan kaupunki Ympäristökeskus Pakkalankuja

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun ilmastotyö etenee

Pääkaupunkiseudun ilmastotyö etenee Pääkaupunkiseudun ilmastotyö etenee Katsaus tammikuu kesäkuu 2009 Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 hyväksyttiin YTV-kaupungeissa alkuvuodesta 2008. Tässä puolivuosittain ilmestyvässä katsauksessa

Lisätiedot

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ympäristö- ja taloudellisten vaikutusten arviointi RAPORTTI 28.9.2011 Anu Vaahtera, Iivo Vehviläinen, Mari Saario Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Tiivistelmä...

Lisätiedot

UUDENMAAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990 2012

UUDENMAAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990 2012 UUDENMAAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990 2012 Uudenmaan liiton julkaisuja C 71-2014 Uudenmaan liiton julkaisuja C 71 2014 ISBN 978-952-448-383-4 (pdf) ISSN 1236-388X Ulkoasu: Milla Aalto Valokuvat: Tuula

Lisätiedot

Kasvihuonekaasupäästöt kunnissa 2008-2009. CO2-raportin vuosiraportti, Rauma

Kasvihuonekaasupäästöt kunnissa 2008-2009. CO2-raportin vuosiraportti, Rauma Kasvihuonekaasupäästöt kunnissa 2008-2009 CO2-raportin vuosiraportti, Rauma 27.9.2010 2 (21) CO2-raportin vuosiraportti, Rauma CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 02230 Espoo Puhelin 0400 99

Lisätiedot

Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma

Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma Dnro: TRE:2416/2012 Hyväksytty kaupunginhallituksessa 7.5.2012 kaupunki Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma Tiivistelmä kaupunginvaltuusto päätti 24.9.2008, että kaupunki

Lisätiedot

Kasvihuonekaasupäästöt kunnissa 2008-2009. CO2-raportin vuosiraportti, Riihimäki

Kasvihuonekaasupäästöt kunnissa 2008-2009. CO2-raportin vuosiraportti, Riihimäki Kasvihuonekaasupäästöt kunnissa 2008-2009 CO2-raportin vuosiraportti, Riihimäki 18.6.2010 2 (23) CO2-raportin vuosiraportti, Riihimäki CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 02230 Espoo Puhelin

Lisätiedot