Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi"

Transkriptio

1 Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi Juha-Heikki Tanskanen Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy

2 Jätehuolto ja ilmastonmuutos (vuosi 2010, lähde Tilastokeskus) Suomen khk-päästöt: 74,6 Mt CO 2 -ekv. Jätteiden käsittely 2,1 CO 2 -ekv. (2,8 %) Kaatopaikat 1,8 CO 2 -ekv. Jäteveden puhdistus 0,2 CO 2 -ekv. Kompostointi 0,1 CO 2 -ekv. Kierrätyksen korvaushyödyt Energiahyödyntämisen korvaushyödyt Jätekuljetusten päästöt

3 Mikä ohjaa käytännön ratkaisuja? Jätevero kaatopaikoilla 40 euroa/t (2013: 50 /t) Orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto 2016 (valmisteilla) Yhdyskuntajätteen 50 %:n kierrätystavoite 2016 (Vna jätteistä) Materiaalikohtaiset hyödyntämistavoitteet

4 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Avainlukuja 2011 Omistajat: Porvoo, Sipoo, Loviisa, Askola ja Pornainen Asukasmäärä: Tyhjennyksiä: kpl Jätemäärä: t Maa-aineksia: t Lv: 12,0 Meuroa

5 YHDYSKUNTAJÄTTEEN KÄSITTELY: IUJ 2011 (Kuntien ja tuottajien vastuulla oleva jäte) Kierrätys 32 % Energiakäyttö 51 % Kaatopaikka 17 % YHTEENSÄ 100 % Paperia, biojätettä, kartonkia, lasia ja metallia kerätään kiinteistöiltä! Muut materiaalit kerätään ekopisteissä ja jäteasemilla.

6 Mitä on tehty? 1/2 KIERRÄTYKSEN LISÄÄMINEN : Ekopisteverkon uudistaminen (1 piste/1000 asukasta; paperi, keräyskartonki, lasi, metalli) 2005: Biojätteen erilliskeräys vähintään 10 perheen kiinteistöiltä. 2006: Puun ja puutarhajätteen vastaanotto kotitalouksilta katetaan myyntituloilla ja ekomaksulla. 2010: Kartongin erilliskeräys vähintään 20 perheen kiinteistöiltä. 2012: Pakkausmateriaalien kiinteistökohtainen keräys. Keskeinen haaste on saada ihmiset lajittelemaan kaikki jätteet!

7 Mitä on tehty? 2/2 ENERGIAKÄYTTÖ 2008: Sekajäte energiahyötykäyttöön Kotkan hyötyvoimalaan. PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMINEN 2006: Jätekuljetusten kilpailuttaminen Päällekkäiset reitit poistuivat Yhtenäiset laatuvaatimukset autoille Ajonohjausjärjestelmä tietokoneet autoihin : Kaatopaikkakaasun keräyksen tehostaminen (saanto 80%)

8 Nyt valmistaudutaan orgaanisen jätteen kaatopaikkakieltoon! Tutkitaan, kuinka kierrätystä voidaan lisätä päästöjä lisäämättä? => monilokerokeräys? Valmistaudutaan lajittelemaan sekalainen rakennusjäte. Lisätään jätteen polttokapasiteettia. Tehostetaan edelleen kaatopaikkakaasujen keräystä keräys laajennetaan käytössä olevalle jätetäytölle!

9 Onko lajittelu aina ympäristön etu? Osuus (%) HSY:n alue Suomi 41 IUJ: Osuus asukkaista (%) IUJ: Osuus kiinteistöistä (%) Kiinteistön koko (huoneistoa)

10 Monilokerokeräyksen tutkimushanke Tutkimuksen tavoitteet: Verrata monilokerojärjestelmää nykyiseen järjestelmään: ympäristövaikutukset, kustannukset koettu palvelutaso Selvittää mahdollisuudet järjestelmän laajentamiselle. Hankebudjetti noin euroa (Tekes 35 %)Tutkimusjakso: 12 kk (3/2012-3/2013)

11 Osallistujat ja ekopisteet * Osallistujia 265 kpl (noin 20 % alueen omakotitaloista) * Ekopisteitä alueella 6 kpl: kertymiä verrataan monilokeroastialla saavutettaviin kertymiin

12 Monilokeroastia ja keräysauto Astian kokonaistilavuus 360 l: * sekajäte 180 l * kartonki 120 l * lasi 30 l * metalli 30 l Keräysauto: Alusta Mercedes Benz 2629 Econic Pakkaaja NTM Quatro Kammiot (m 3 ): sekajäte 9,4 kartonki 4,8 lasi 3,4 metalli 1,9

13 Koejaksolla tutkimusaineistona mm.: materiaalikertymät (sekajäte, kartonki, lasi, metalli) astian lokeroiden täyttöaste ajoneuvon kammioiden täyttöaste ajoneuvon polttoaineenkulutus astiatyhjennyksen työaika (työteho) palvelutasokysely Koejakson tuloksista 3-9/2012 diplomityö Metallilokeron täyttöaste Lasilokeron täyttöaste Kartonkilokeron täyttöaste Sekajätelokeron täyttöaste Keskiarvo 18 % 12 % 55 % 74 % Keskihajonta 22 % 18 % 30 % 23 % Mediaani 10 % 5 % 50 % 80 %

14 Tulevaisuuden jätehuolto on päästönielu! Kaatopaikkojen päästöt lähelle nollaa: lopettamalla kaatopaikkasijoitus ja keräämällä ja käsittelemällä vanhojen täyttöjen metaanipäästöt. Kierrätys on päästönielu, kun: Kierrätysmateriaali vähentää tuotannon päästöjä korvatessaan neitseellisiä raaka-aineita. JA Materiaalin erilliskeräys ja prosessointi tehdään tehokkaasti. Jätteen energiakäyttö on päästönielu, kun: Jäte-energia vähentää tuotannon päästöjä normaaliin polttoaineeseen verrattuna. Materiaalin erilliskeräys ja prosessointi tehdään tehokkaasti. Jätteen synnyn ehkäisy on suuri haaste. Talouskasvu lisää nopeasti jätemääriä!