ITÄ- JA KESKI-SUOMEN ALUEELLISEN JOHTORYHMÄN KASTE-OHJELMAN ( ) TOIMEENPANOSUUNNITELMAN LUONNOS. pr io ri s oi nt i*

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ITÄ- JA KESKI-SUOMEN ALUEELLISEN JOHTORYHMÄN KASTE-OHJELMAN (2012 15) TOIMEENPANOSUUNNITELMAN LUONNOS. pr io ri s oi nt i*"

Transkriptio

1 ITÄ- JA KESKI-SUOMEN ALUEELLISEN JOHTORYHMÄN KASTE-OHJELMAN ( ) TOIMEENPANOSUUNNITELMAN LUONNOS TAVOITEKOKONAISUUDET Kaste-ohjelmasta I HYVINVOINTI- JA TEE- VYSEROT KAVENTUVAT Riskiryhmien osalli suus, hyvinvointi ja terveys lisääntyvät Ehkäisevä työ ja varhainen tuki ovat vaikuttavia Lähisuhde- ja perheväkivalta on vähentynyt OSAOHJELMAT Kaste-ohjelmasta I Riskiryhmien osallisuus, hyvinvointi ja terveys 1. osallisuutta edistävät työmuodot a.työelämäosallisuus b.vapautuvat vangit c.pitkäaikaisasunnottomat 2. kohdennetut hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen muodot ja matalan kynnyksen palvelut a.kohdennetut, kannustavat keinot julkinenjärjestö-yritykse yhteistyössä b.matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelut c.alkoholiohjelman mukainen toiminta 3.Osaaminen väkivallan ehkäisemiseksi a.lähisuhdeväkivallan ehkäisytyön toimintamallin käyttöönotto pr io ri s oi nt i* ITÄ- JA KESKI-SUOMEN TOIMIN- NOT 2.a -houkuttelevat keinot osallistumisen aktivoimiseen (miten kerätään mitä järjestöillä jo on) -kaikista huono-osaisimpien osallisuus;menetelmät (SALLI) -uudet osallisuuden menetelmät: kansalaisraadit, järjestötuputtaminen(tietoteknologiaa, mobiiliviestintää) työryhmät, asiakasosallisuuspäivät (Salli) jne Suhde Hyte-ryhmiin ja KASTEtyöhön järjestöjen rooli tässä! Kuka koordinoi. Yhteisen vapaaehtoistoiminnan kehittäminen, tietoteknologian hyödyntäminen -televisioon kansalaiskanava 2. a ja b -järjestöjen ylläpitämät matalan ITÄ- JA KESKI- SUOMEN TOTEUTTAMISTAPA Some Tukipilari (Pohjois- Savo), Jelli (P-K Sotu)Vetoprojekti/Estery (Etelä-Savo), Kolomonen (Itä-Savo) SEURANTA (KVARTAALEI- TAIN)

2 kynnyksen kohtaamispaikat ja muut paikat alueella -matalan kynnyksen toimintamallin mallintaminen (Joensuun kansalaistalo/salli) 2.a -itsehoitopisteet/terveyskioski (mistä, missä, kenen vastuulla, miten kehitettään) II Lapset, nuoret ja lapsiperheet 4.Kehitetään palvelukokonaisuuksia ja toimintamalleja a.vahvistetaan monialaista, poikkihallinnollista johtamista b.käynnistetään KASTE I ohj menetelmien juurruttaminen ja kehitetään peruspalveluja tukemaan lasta, jonka perheessä ong c.hyvinvointisuunnitelm atyö 5.Ehkäisevät ja varhaisen tuen palvelut, lastensuojelutyö a.nuorten koulutus- ja työelämäosallisuus b.nuorisososiaalityö ja etsivä nuorisotyö ja kouluyhteistyö c.perhekeskustoiminta d.lastensuojelun avohuolto ja perhehoito e.palvelujen vaikuttajärjestöt mukaan kuntien lapsiperhepalveluiden työryhmiin 4.b järjestöt mukaan tähän yhteistyöhön (MLL, Pela esim neuvolat) -enemmän toimintamalleja ja yhteistyötä erityislasten hyväksi, matalan kynnyksen, eidiagnoosipohjaisia toimintoja 5.b.Järjestöt kouluihin eri teemoilla (mm. savuton koulu), järjestöjen jalkautuva nuorisotyö P-K (kansanterveydenkeskus) P-Savo: asukastuvat Kehitysvammaisten tukiliitto: (2013) Vaikuttava vertaistoiminta; yli diagnoosirajonen

3 II ASIAKASLÄHTÖISET JA TALOUDELLISESTI KESTÄ- VÄT SOSIAALI- JA TERVEY- DENHUOLLON RAKENTEET JA PALVELUT Asiakkaat luottavat palveluiden laatuun ja vaikuttavuuteen Johtamisella turvataan vuuden arviointi III Ikäihmiset 6.Ikäihmisten palvelujen rakennemuutos a.palvelutarpeen arviointikäytännöt b.palvelujen laatusuositus c.palveluketjujen koordinointi ja sujuvuus d.ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma e.omaishoidon kehittämisohjelma 7.Palvelujen sisältö ja gerontologinen osaaminen a.kansallinen muistiohjelma b.suun terveydenhuolto c.lääkityksen arviointikäytännöt d.osaaminen IV Uudistuvat peruspalvelut 8.Asiakaslähtöiset palvelukokonaisuudet a.uudet asiakaslähtöiset hoito-,kuntoutus- ja palvelukokonaisuudet b.innovatiiviset käytännöt, palvelumuotoilu (esim Nuorten palvelu) 6.cJärjestöjen toiminta mukaan palvelukokonaisuuksiin Gerontologiseen osaamiseen liitettävä monimuotoisempi osaaminen (järjestöt laajaalaisesti; ei pelkästään eläkeläisjärjestöt) Toimintakyvyn rajoitteiden ymmärrys laaja-alaisesti Ikäihmisten tiedon ja kokemuksen hyödyntäminen tulevaisuutta hyödyntämään -Asenteisiin vaikuttaminen; miten järjestöinä voidaan vaikuttaa 8.Mitä ovat ne rakenteet, joiden kautta kunnat kuulevat järjestöjä ja järjestöjen kautta kohderyhmien näkemyksiä: tietoteknologia ja mobiilipalvelut -miten järjestöt mukaan kuntien hyvinvointisuunnitelmiin

4 toimivat palvelut sekä osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Palvelurakenteet ovat taloudellisesti kestävät ja toimivat c.kansallinen linjaus peruspalv ja keskitettävistä erityispalveluista d.kuntien terveyden ja hyvinvoinnin poikkihallinnollisten rakenteiden vahvistaminen, kunnallinen työterveyshuolto 9.Palveluiden oikeudenmukainen saatavuus a.säädöspohja hoidon saatavuudesta b.etäpalvelumallit c.hoito- ja palvelusuunnitelmien tekeminen, omahoitoa tukevat menetelmät, kuntajärjestöyhteistyö pitkäaikaissairaiden osalta d.vaikuttavien toimintakäytäntöjen arviointi V Tietoperusta ja tiedon hallinta 10.Tietovarantojen ja tietojärjestelmien uudistaminen a.valtakunnalliset järjestelmät b.kuntien hyvinvointikertomukset c.tilaajaosaaminen d.tietojärjestelmäratkais ut e.alueellinen ja paikallinen hyödyntäminen 11.Sähköinen asiointi 8.a. -kokemusasiantuntijuus -rakenteet, joissa olisi pakko kuulla asiakasta 8 d, 9c: järjestöjen edustus (asiantuntijuus/ kokemusasiantuntijuus) kuntien hyvinvointiryhmissä järjestöjen palvelut hoito- ja palvelupoluissa; olemassa hyviä käytäntöjä: systematisointi 9.b Järjestöjen nettipalvelut, pyörillä liikkuvat palvelut 10.e.arkikieli, avoin tiedottaminen

5 a.kansalliset määrittelyt(es ajanvaraus). sosja terv.huollon palveluhakemisto, yleinen sosiaali- ja terveystieto VI Työhyvinvointi ja johtaminen 12.Johtamisen vahvistaminen a.strateginen ja muutosjohtaminen b.henkilöstön osallistumisen edistäminen c.eri elämäntilanteissa olevien tukeminen d.työhyvinvointi 13. Osaaminen ja henkilöstön riittävyys johtamista vahvistamalla a.henkilöstövoimavarat, alueellinen ennakointi, osaamisen arviointi b.perustutkintojen jälkeiset osaamiskokonaisuudet c.moniammatillinen työssäoppiminen 13.b Järjestöjen asiantuntemukseen, palveluihin ja tukimuotoihin liittyvä koulutuskokonaisuus + tärkeä Itä- ja Keski-Suomen kannalta ++ erittäin tärkeä Itä- ja Keski-Suomen kannalta +++ välttämätön Itä- ja Keski-Suomen kannalta

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste-ohjelma 2012-2015

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste-ohjelma 2012-2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste-ohjelma 2012-2015 1. Kaste-ohjelmalla uudistetaan sosiaali- ja terveyspolitiikkaa 1 (2) Ohjelma perustuu Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015 Kaste-ohjelmalla uudistetaan sosiaali- ja terveyspolitiikkaa 1 (2) Ohjelma perustuu Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015. Kristiina Kariniemi-Örmälä Ohjelmapäällikkö Kaste Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015. Kristiina Kariniemi-Örmälä Ohjelmapäällikkö Kaste Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015 Kristiina Kariniemi-Örmälä Ohjelmapäällikkö Kaste Etelä-Suomi Kaste-ohjelmalla uudistetaan sosiaali- ja terveyspolitiikkaa

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja kansalliset terveyden edistämisen ohjelmat

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja kansalliset terveyden edistämisen ohjelmat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja kansalliset terveyden edistämisen ohjelmat Suomen terveyttä edistävät sairaalat ry Verkostotapaaminen 2.3.2009 Turku Päivi Nygren Hallintoylihoitaja Varsinais-Suomen

Lisätiedot

6.6.2014 Yhteensovittava johtaminen / Marja-Leena Perälä & Nina Halme 1

6.6.2014 Yhteensovittava johtaminen / Marja-Leena Perälä & Nina Halme 1 Mitä hyötyä palvelujen monialaisesta johtamisesta esimerkkinä lasten ja nuorten palvelut Marja-Leena Perälä, tutkimusprofessori, Nina Halme, erikoistutkija ROAD SHOW seminaari moniammatilliset toimintamallit

Lisätiedot

Ehkäisevä lastensuojelu edellyttää monitoimijaisuutta

Ehkäisevä lastensuojelu edellyttää monitoimijaisuutta Ehkäisevä lastensuojelu edellyttää monitoimijaisuutta Ohjelmajohtaja 11.10.01 L A S T E N S U O J E L U N K E S K U S L I I T T O Arm feltintie 1, 0015 0 Helsinki Puh. (09) 39 6011 toim isto@lskl.fi Esityksen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Etelä-Savon teemahaku 8.12.2014 16.2.2015: ESR-teemojen painopisteet

Etelä-Savon teemahaku 8.12.2014 16.2.2015: ESR-teemojen painopisteet Etelä-Savon teemahaku 8.12.2014 16.2.2015: ESR-teemojen painopisteet Ohjaamo nuorille (TL 3) Nuorisotakuun monihallinnollinen, -ammatillinen ja -alainen tukiverkosto, jotta nuori pääsee työhön, opintoihin

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 kuntayhtymähallitus 30.9.2010 versio 30.8.2010 1 Johdanto Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ydintavoitteena on, että kansalaisille pystytään

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Yhteistyötoimikunta 27.10. Omistajaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 29.10. Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.12. Raahen kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

Terveyden edistäminen ja liikunnallinen elämäntapa Kainuun menestystekijänä. Maakuntajohtaja Pentti Malinen

Terveyden edistäminen ja liikunnallinen elämäntapa Kainuun menestystekijänä. Maakuntajohtaja Pentti Malinen Terveyden edistäminen ja liikunnallinen elämäntapa Kainuun menestystekijänä Maakuntajohtaja Pentti Malinen Kainuu-ohjelma 2035 strategiset kysymykset?? Maakuntasunnitelma 2035 M I K S I M I T Ä Maakuntaohjelma

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä. Strategia 2011-2016

Oulunkaaren kuntayhtymä. Strategia 2011-2016 Oulunkaaren kuntayhtymä Strategia 2011-2016 3.12.2010 Sivu 2 Sisältö Sisältö... 2 1 Hyvinvointia ihmistä lähellä... 3 2 Yhteiset arvot ankkureina... 5 3 Visio yhteinen määräsatama... 6 4 Strategisten päämäärien

Lisätiedot

Turun tilannekatsaus. Halko seminaari 7.4.2011

Turun tilannekatsaus. Halko seminaari 7.4.2011 Turun tilannekatsaus Halko seminaari 7.4.2011 Uuden ohjelman tausta asiakirjat Turku sopimus ja hyvinvointiohjelma: Lasten ja nuorten kasvun tukeminen Työikäisten terveyden ja toimintakyvyn edistäminen

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 8.11.2012 Väestö Hallinnointi osuus %, Kustannus Päivystysv. Vastuu viikkojen Kunnat 31.12.2011 Osuus % euro 2 ohj. etup. Yhteensä määrä hinta/kunta

Lisätiedot

2. KOHO I hanke 2.9.2010 31.10.2012

2. KOHO I hanke 2.9.2010 31.10.2012 Mielen avain - Lohja Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kokonaisvaltaisen hoidon hanke KOHO 2010 2015 Loppuraportti Terhi Auvinen Katja Tiainen 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 4 2. KOHO I - HANKE 2.9.2010-31.10.2012

Lisätiedot

Palvelutuotannon raportointi: tammi-huhtikuu 2015

Palvelutuotannon raportointi: tammi-huhtikuu 2015 Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotannon raportointi: tammi-huhtikuu 2015 Iin kunta Väritunnisteet: Etenee Viivästynyt Ei etene, suunnitellusti keskeytynyt 1 Järjestämissopimuksen toteutuminen palvelualoittain

Lisätiedot

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS)

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Terveyserot eivät poistu eivätkä sosiaaliset ongelmat ratkea vain sosiaali- ja terveyspalveluilla tai koulutuspalveluilla, vaan hyvinvointi

Lisätiedot

MUUTOS NYT HYVINVOINTISOPIMUS 2013 2017

MUUTOS NYT HYVINVOINTISOPIMUS 2013 2017 MUUTOS NYT HYVINVOINTISOPIMUS 2013 2017 Muutos Nyt -hyvinvointisopimus 2013 2017 Pidämme huolta itsestämme, toisistamme ja ympäristöstämme ja tavoitteena on, että vuonna 2017 Olemme edelläkävijöitä ihmisen

Lisätiedot

Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo

Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo etunimi.sukunimi@vtkl.fi Esityksen sisältö Koordinaatiossa tapahtunutta

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tasa-arvoiset ja vaikuttavat hyvinvointipalvelut. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen vihreät linjaukset

Sisällysluettelo. Tasa-arvoiset ja vaikuttavat hyvinvointipalvelut. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen vihreät linjaukset 1 2 Vihreiden sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 9.5.2010 3 4 5 Tasa-arvoiset ja vaikuttavat hyvinvointipalvelut Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen

Lisätiedot

Mitä Kasteesta on kasvamassa?

Mitä Kasteesta on kasvamassa? Mitä Kasteesta on kasvamassa? (toim.) AVAUKSIA AVAUKSIA Elina Siltala, Maiju Paananen (toim.) Elina Siltala Maiju Paananen (toim.) Elina Siltala Maiju Paananen Lasten Kaste -seminaari 5.10.2010 Laste Kaste

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

VÄLITTÄVÄ VAIKUTTAJA. Muistiliiton strategia 2013-2016

VÄLITTÄVÄ VAIKUTTAJA. Muistiliiton strategia 2013-2016 VÄLITTÄVÄ VAIKUTTAJA Muistiliiton strategia 2013-2016 Sisältö 1. Johdanto 2. Katsaus toimintaympäristöön 3. Missio - Muistiliiton toiminnan tarkoitus ja toimintamuodot 4. Visio 2016 - Välittävä vaikuttaja

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Sisällys 2 Lukijalle............................................................... 3 Kohti sosiaalista kestävyyttä.............................................

Lisätiedot

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Tiivistelmä Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus

Lisätiedot

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ IKÄÄNTYNEENÄ Espoon ikääntymispoliittinen ohjelma 2009 2015

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ IKÄÄNTYNEENÄ Espoon ikääntymispoliittinen ohjelma 2009 2015 TÄYTTÄ ELÄMÄÄ IKÄÄNTYNEENÄ Espoon ikääntymispoliittinen ohjelma 2009 2015 ESPOON IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2009 2015 Sosiaali- ja terveystoimi Vanhusten palvelujen tulosyksikkö Valmistelun koordinointi:

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Anna Karttunen, Keijo Piirainen & Aija Kettunen Politiikkaohjelmasta käytännöksi vai käytännöstä ohjelmaksi? Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto

Lisätiedot

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka Keuruun vanhuspoliittinen YksilöllisyyS Toimiva arki Rakkaus OsAllisuus Turvallisuus KaveriaEi jätetä Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka vuoteen 2020 Sisällysluettelo 1 STRATEGIAN

Lisätiedot