Ajankohtaista Sosiaali- ja terveydenhuollossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ajankohtaista Sosiaali- ja terveydenhuollossa"

Transkriptio

1 Ajankohtaista Sosiaali- ja terveydenhuollossa Pääaiheet eduskunnasta Rakenteelliset muutokset STM yleiset STM kuntien tehtävät Valiokunnasta ajankohtaista budjettilausunto hallituksen esitykset 1

2 Eduskunnan Pääaiheita Hallituksen rakennepaketti hallitsee poliittista keskustelua - isona kokonaisuutena kuntien tehtävien karsiminen miljardin edestä sekä sen päälle miljardia tuottavuutta ja veroja korottamalla. Yhteensä 2 mrd:n savotta kuntiin. Talouden tilanne epävarma, budjettiriihestä ja rakennepaketista kasvua ja työtä lisääviä päätöksiä - keväällä mahdollisesti edessä lisäsopeutus Saavutettu maltillinen palkkaratkaisu tärkeä Kunta- ja palvelurakenneuudistus etenevät Euroalueen tilanne edelleen epävakaa, mutta ilmassa myös positiivisia merkkejä. Laajapohjainen hallitus on kyennyt päätöksentekoon haastavassa asetelmassa 2

3 Rakenteelliset muutokset 3

4 Rakennepaketti: aikataulu Hallitus päätti budjettiriihessään elokuussa 2013 valmistella rakenneuudistuspaketin, jonka toimilla pyritään taittamaan Suomen kestävyysvaje Päätökset tehdään marraskuun 2013 loppuun mennessä. Valmistelu on käynnissä useissa ministeriöissä virkamiestyönä sekä useissa poliittisissa työryhmissä, joissa on hallituspuolueiden poliittinen edustus. Asiaa koordinoi valtiosihteeri Martti Hetemäen johtama johtoryhmä ja poliittiset linjaukset tehdään hallituksen talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa Ministeriöt toimittavat lopulliset esitykset toimenpiteiksi uudistuksen johtoryhmälle Hallitus päättää rakenneohjelman toimenpiteistä sekä arvioi uudistusten vaikutukset. 4

5 Rakennepaketti; kuntien tehtävät Kuntien tehtävien arviointi Rakennepoliittisen ohjelman yhteydessä päätettiin keventää kuntien tehtäviä 1 mrd:lla vuoden 2017 toimintamenojen tasosta. Laaditaan toimintaohjelma, joka toteutetaan vuosina Selvityksen mukaan kunnilla 535 lakisääteistä tehtävää ja 974 velvoitetta. Kuntalaisista 743 vastaajaa on antanut ideoita 5

6 Rakennepaketti; kuntien tehtävät - STM ehdotukset Todistukset terveydenhuollossa: lääkärintodistukset lyhytkestoisen työkyvyttömyyden osoittamiseksi työntekijän oma ilmoitus 1-3 päivän sairauslomien osalta Laitoshoidon osuuden vähentäminen Kuntoutuksen asiakastyöryhmän poistaminen kuntien tehtävistä 6

7 Rakennepaketti; kuntien tehtävät - STM ehdotukset Päällekkäisyyksien purkaminen sosiaalihuolto, perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito mm. päihde- ja mielenterveyspalveluissa. Aikuisten hammashuollon Toimeentulotuen perusosan maksamisen siirtäminen KELA:lle Aktivointisuunnitelman ja kuntouttavat työtoiminnan uudelleen kohdentaminen 7

8 Rakennepaketti; yleiset STM valmistelussa Eläkejärjestelmän uudistaminen Alkoholiohjelma Kotihoidon tuki Vanhemmuuden kustannusten tasaaminen Osallistava sosiaaliturva Työttömyysturvan ennakkomaksu 8

9 Rakennepaketti; yleiset STM valmistelussa Työtulojen suojaosuus työttömyysturvassa kannustinloukut 400 euron suojaosa asumistuessa kannustinloukut Työeläkelaitosten asuntosijoittaminen Sote-uudistus, monikanavarahoitus Kelpoisuusvaatimusten väljentäminen 9

10 Rakennepaketti: poimintoja -Sote-rahoitus Sovittu laajapohjaisesta selvityksestä sosiaali ja terveydenhuollon monikanavaisen rahoituksen purkamisen vaihtoehdoista Selvityksen tavoitteena on rahoituksen selkiyttäminen ja sen ongelmien poistaminen sekä osaoptimoinnin mahdollisuuksien vähentäminen Selvityksen tarkoitus valmistua keväällä 2015 Ruotsin mallista voi sorvata Suomen mallin terveyskeskuksiin Perusterveydenhuolto on saatava nykyistä vahvemmaksi 10

11 Rakennepaketti: poimintoja -Sote-rahoitus Kunta- ja soteuudistus etenevät rinnakkain Palvelurakenneuudistuksen tavoitteena on turvata sosiaali- ja terveydenhuollon lähipalvelut. Vahvistetaan sosiaali- ja terveyspalveluiden lähipalveluita ja rahoituspohjaa sekä selkiytetään erikoissairaanhoidon työnjakoa eri alueilla. Uudistus tasaa alueellisia eroja palveluiden saatavuudessa. 11

12 Rakennepaketti: poimintoja - Kannustinloukut Työnteon kannustinloukkuja purkamalla ja työn tarjontaa lisäämällä osatyökykyisten työllistymistä helpotetaan toimenpideohjelmalla joustava hoitoraha otetaan käyttöön ja päivähoitomaksut porrastetaan käytön mukaan, mikä helpottaa työn ja perheen yhteensovittamista matalapalkkaisen työn tekeminen tehdään kannattavammaksi pienituloisten ansiotuloveroa keventämällä mikäli maltillinen palkkaratkaisu saavutetaan, ansiotuloverotukseen tehdään inflaatiotarkastus, joka parantaa ostovoimaa 300 euron suojaosuus, 400 euron asumistuen suojaosuus. 12

13 Rakennepaketti: poimintoja - Osallistava sosiaaliturva Hallitus päätti rakennepoliittisessa ohjelmassa kehittää osallistavaa sosiaaliturvaa - Syksyn aikana STM:n ja TEM:n yhteistyönä tehdään toimenpideohjelma. - Edellyttää toimeentuloturvan muutoksia (mm. suojaosuudet työttömyysturvassa ja asumistuessa), palvelujärjestelmän yksinkertaistamista, osallistavien toimenpiteiden määrän kasvattamista, monipuolistamista ja aikaistamista. - Oleellista on se, että ketään ei jätetä yksin, vaan tarjotaan mahdollisuus saada jalka oven väliin. Kaikki työ on arvokasta ja avaa mahdollisuuksia pysyvään työllistymiseen. 13

14 Rakennepaketti: poimintoja - Osallistava sosiaaliturva - Tavoitteet: Työllistyminen, hyvinvointi, sosiaaliturvan legitimiteetin lisääntyminen, syrjäytymisen ehkäisy yhteiskuntaan osallistumisella, työn vastaanottamiseen kannustaminen. Mahdolliset positiiviset vaikutukset harmaantalouden torjuntaan. - Lähtökohtaisesti työttömyysturva on jo nyt vastikkeellista. 14

15 Sosiaali- ja terveysvaliokunta ajankohtaista 15

16 Sosiaali- ja terveysvaliokunta budjettilausunto Kannustimet työllistymiseen; joustava hoitoraha,osatyökykyisten työhön paluun helpottaminen 2014 alkavine toimenpideohjelmineen sekä eläkeuudistus Kuntien sote-palvelut ja kuntatalous; valtionosuusleikkaus 362 miljoonaa, lisäystä 130 milj. sote-palveluiden kehittämiseen, vanhuspalvelulain toimeenpanoon 54,5 miljoonaa 2013 ja omaishoidon tukipalveluihin 10 miljoonaa Valiokunta näkee tärkeänä, että kuntien tehtäviä vähennetään aidosti huomioiden vaikutukset hyvinvointiin ja terveyteen

17 Sosiaali- ja terveysvaliokunta budjettilausuntoa Lastensuojelu; 3,4 miljoonaa lapsiperheiden ja varhaisen tuen palvelujen ja lastensuojelun kehittämiseen, lastensuojelulakia selkeytetään Päihdeäitien hoito; Valiokunta esitti tähän lisää rahaa 1,5 miljoonaa Sektoritutkimuslaitokset Tietojärjestelmät 17

18 Sosiaali- ja terveysvaliokunta - hallituksen esitykset mm. Osasairauspäivärahan maksaminen jatkossa 120 päivää nykyisen 72 päivän sijaan sekä ammatillisen kuntoutuksen myöntöedellytysten tarkistaminen (yks.k.) Työkyvyttömyyseläkkeellä olevan työhön paluun edistäminen. Työkyvyttömyyseläkkeen lepäämään jättäminen (yks.k) Alkoholiveron korottaminen; väkevät 5,3 % ja olut 8,2 % ja viinit 8,6 % (yks.k.) Rajat ylittävä terveydenhuolto (asiant.v.) 18

19 Sosiaali- ja terveysvaliokunta - hallituksen esitykset mm. Lääkelain muutos (yks.k.) Ulkomaalaislain muutos (yks.k.) direktiivin toimeenpano Peruspalveluiden valtionosuusmuutos (asiant.v.) Sairasvakuutuslain muutos (asiant.v.); mm. lääkekustannusten omavastuun lasku 610 euroon 19

20 20

21 Kuntauudistuksen eteneminen II Metropolihallinto ja erityiset kuntajakoselvitykset Tehtävinä kilpailukykyyn, elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaan, mal-asioihin ja segregaatioon, työvoimaan ja maahanmuuttoon liittyvät seudulliset kysymykset, metropolikaavan hyväksyminen Tehtävien sisältö ja laajuus riippuvat alueella tapahtuvista kuntaliitoksista ja niiden laajuudesta Metropolihallintotyöryhmä asetettu 3.10., väliraportti ja lopullinen Erityinen kuntajakoselvitys asetetaan Espoon, Helsingin, Kauniaisten, Keravan ja Vantaan kaupunkien sekä Kirkkonummen, Sipoon ja Tuusulan kuntien välille. Myös Vihdillä mahdollisuus osallistua selvitykseen. Valtionosuusuudistus Nykyistä järjestelmää yksinkertaistetaan ja selkeytetään: kriteerejä nyt yli 50 ja ne ovat päällekkäisiä Väestön ikärakenne ja sairastavuus edelleen valtionosuuksien perusteena Kuntaliitosneutraali, otetaan käyttöön

22 Kuntauudistuksen eteneminen I Kuntalain valmistelu Laki voimaan Tavoitteena vahvistaa demokratiaa, kuntien taloutta, johtamista, kestävyyttä ja tuoda uusia toimintatapoja Kuntarakennelaki ja sen täydentävä esitys Valtioneuvoston toimivaltaa lisättiin kuntarakennelain 4d :n 3 mom.kunnissa: rajataan selkeillä reunaehdoilla ja alueen asukkaiden enemmistön tahtotilaan sitomisella. HE alkukeväästä Kuntien tehtävien arviointi Rakennepoliittisen ohjelman yhteydessä päätettiin keventää kuntien tehtäviä 1 mrd:lla vuoden 2017 toimintamenojen tasosta. Laaditaan toimintaohjelma, joka toteutetaan vuosina Selvityksen mukaan kunnilla 535 lakisääteistä tehtävää ja 974 velvoitetta. 22

RAKENNEPOLIITTINEN OHJELMA TALOUDEN KASVUEDELLYTYSTEN VAHVISTAMISEKSI JA JULKISEN TALOUDEN KESTÄVYYSVAJEEN UMPEEN KUROMISEKSI

RAKENNEPOLIITTINEN OHJELMA TALOUDEN KASVUEDELLYTYSTEN VAHVISTAMISEKSI JA JULKISEN TALOUDEN KESTÄVYYSVAJEEN UMPEEN KUROMISEKSI 1 29.8.2013 RAKENNEPOLIITTINEN OHJELMA TALOUDEN KASVUEDELLYTYSTEN VAHVISTAMISEKSI JA JULKISEN TALOUDEN KESTÄVYYSVAJEEN UMPEEN KUROMISEKSI Lähtökohta julkisen talouden kestävyysvaje Suomen taloutta vaivaavat

Lisätiedot

STM Toimenpide: Eläkejärjestelmän uudistus

STM Toimenpide: Eläkejärjestelmän uudistus MUISTIO 744718 v. 41 1(36) 15.11.2013 STM/3544/2013 RAKENNEPOLIITTINEN OHJELMA TALOUDEN KASVUEDELLYTYSTEN VAHVISTAMISEKSI JA JULKISEN TALOUDEN KESTÄVYYSVAJEEN UMPEEN KUROMISEKSI STM Toimenpide: Eläkejärjestelmän

Lisätiedot

25.3.2014. Hallituksen päätös rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta osana julkisen talouden suunnitelmaa

25.3.2014. Hallituksen päätös rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta osana julkisen talouden suunnitelmaa 1 25.3.2014 Hallituksen päätös rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta osana julkisen talouden suunnitelmaa 2 Johdanto Hallitus päätti rakennepoliittisesta ohjelmasta ja asetti sen tavoitteet 29.8.2013

Lisätiedot

Uudet kunnat. Julkisyhteisöjen menot, % BKT:sta

Uudet kunnat. Julkisyhteisöjen menot, % BKT:sta Uudet kunnat Sari Raassina Valtiosihteeri 11.10.2013 Lappeenranta Julkisyhteisöjen menot, % BKT:sta 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2008 arvio 47,3 47,0 48,2 48,6 48,4 48,5 Toteutunut 47,4 49,2 56,1 55,8

Lisätiedot

OSALLISTAVAN SOSIAALITURVAN MALLI JA TOTEUTUS

OSALLISTAVAN SOSIAALITURVAN MALLI JA TOTEUTUS OSALLISTAVAN SOSIAALITURVAN MALLI JA TOTEUTUS 1. TAUSTAA 2 2. TAVOITTEET 2 3. OSALLISTAVAN SOSIAALITURVAN SISÄLTÖ 3 3.1. Kohderyhmä 3 3.2. Toimeentuloturvaan tehtävät muutokset 4 3.3. Palvelujärjestelmän

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja toiminta- ja taloussuunnitelma

Talousarvio 2015 ja toiminta- ja taloussuunnitelma Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Talousarvio 2015 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä C:6 19.10.2012/IK Julkaisija Kainuun sosiaali-

Lisätiedot

Taustamuistio: SOSTEn arvio Suomen hallituksen toiminnasta

Taustamuistio: SOSTEn arvio Suomen hallituksen toiminnasta Taustamuistio: SOSTEn arvio Suomen hallituksen toiminnasta SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n valtuusto antaa puoliväliarvion Suomen hallituksen onnistumisesta hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseen,

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä 25.5.2015 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+

Kokouspäivämäärä 25.5.2015 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+ Satakunnan sairaanhoitopiiri Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä 25.5.2015 PÖYTÄKIRJANOTE 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+ Porin apulaiskaupunginjohtaja Aulis Laaksonen

Lisätiedot

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella RAPORTTI 9.7.2013 TEM036:00/2011 TEM/2305/00.04.03/2011 Rakennemuutos ja työmarkkinoiden toimivuus (RTT) strateginen ohjelma Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten

Lisätiedot

Esitys organisaation muuttamisesta

Esitys organisaation muuttamisesta TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVIEN PALVELUJEN KEHITTÄMINEN Esitys organisaation muuttamisesta Loviisan kaupunki Työllistymistä edistävien palvelujen kehittämistyöryhmä Pamela Stenberg Sisällys 1 Johdanto... 2 2

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Eurooppa 2020 -strategia

Eurooppa 2020 -strategia Eurooppa 2020 -strategia Suomen kansallinen ohjelma kevät 2014 16a/2014 Taloudelliset ja talouspoliittiset katsaukset Eurooppa 2020 -strategia Suomen kansallinen ohjelma, kevät 2014 Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

Sosiaalibarometri. Sosiaalibarometri 2012. Ajankohtainen arvio palveluista, palvelujärjestelmän muutoksesta ja kansalaisten hyvinvoinnista

Sosiaalibarometri. Sosiaalibarometri 2012. Ajankohtainen arvio palveluista, palvelujärjestelmän muutoksesta ja kansalaisten hyvinvoinnista Sosiaalibarometri 2012 Sosiaalibarometri 2012 Sosiaalibarometri Miltä sosiaali- ja terveyspalveluiden tilanne näyttää paikallistason asiantuntijoiden arvioimana? Millä aikataululla kuntauudistuksessa tulisi

Lisätiedot

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen Työryhmän loppuraportti 15.5.2015 Suurten kaupunkiseutujen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimusten valtio-osapuolen

Lisätiedot

Esitys organisaation muuttamisesta

Esitys organisaation muuttamisesta TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVIEN PALVELUJEN KEHITTÄMINEN Esitys organisaation muuttamisesta Loviisan kaupunki Työllistymistä edistävien palvelujen kehittämistyöryhmä Kirsi Kippola Sisällys 1 Johdanto...2 2 Julkisten

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2008:6 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma Helsinki 2008 ISSN 1236-2050 ISBN 978-952-00-2533-5 (nid.) ISBN 978-952-00-2534-2 (PDF) Taitto:

Lisätiedot

Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti;

Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti; 8.5.2013 Koordinaatioryhmän linjaus kuntauudistuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen yhteensovittamiseksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain keskeisiksi periaatteiksi.

Lisätiedot

Turun, Kaarinan, Raision, Liedon ja Ruskon yhdistymisselvitys

Turun, Kaarinan, Raision, Liedon ja Ruskon yhdistymisselvitys Turun, Kaarinan, Raision, Liedon ja Ruskon yhdistymisselvitys Kuntajakoselvittäjät: Risto Kortelainen Oiva Myllyntaus Antero Ritvanen Marraskuu 2014 ESIPUHE Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen

Lisätiedot

Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys. Laukaa Hankasalmi. Jyväskylä. Muurame. Toivakka. Joutsa Luhanka

Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys. Laukaa Hankasalmi. Jyväskylä. Muurame. Toivakka. Joutsa Luhanka ainen Laukaa Hankasalmi Jyväskylä Muurame Toivakka Joutsa Luhanka 1 Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys Kuntajakoselvittäjät: Jarmo Asikainen, Paavo Kaitokari, Jouko Luukkonen Kannen kuvat vasemmalta

Lisätiedot

Itsetyytyväisyys on vaarallista, on kehittämisen aika

Itsetyytyväisyys on vaarallista, on kehittämisen aika Ilkka Kantola Itsetyytyväisyys on vaarallista, on kehittämisen aika Ennakkotiedot uusimmasta koululaisten taitoja mittaavasta Pisa-tutkimuksesta kertovat, että Suomi on putoamassa kärjestä. Eräät Aasian

Lisätiedot

TYÖLLÄ, YRITTÄMISELLÄ JA YHTEISVASTUULLA UUTEEN NOUSUUN

TYÖLLÄ, YRITTÄMISELLÄ JA YHTEISVASTUULLA UUTEEN NOUSUUN Neuvottelutulos HALLITUSOHJELMA 2003 Muutosvarauksin TYÖLLÄ, YRITTÄMISELLÄ JA YHTEISVASTUULLA UUTEEN NOUSUUN Hallitus aloittaa työnsä poikkeuksellisen vaativassa kansainvälisessä tilanteessa, joka luo

Lisätiedot

Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle 24.6.2014 nimitetyn pääministeri Alexander Stubbin hallituksen ohjelmasta

Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle 24.6.2014 nimitetyn pääministeri Alexander Stubbin hallituksen ohjelmasta Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle 24.6.2014 nimitetyn pääministeri Alexander Stubbin hallituksen ohjelmasta Suomi uuteen nousuun: kasvua ja työllisyyttä Pääministeri Stubbin hallituksen tavoitteena

Lisätiedot

Vuosien 2014-2017 PPO, Vuoden 2014 PPB, Hallituksen rakenteelliset toimenpiteet ja kunnat

Vuosien 2014-2017 PPO, Vuoden 2014 PPB, Hallituksen rakenteelliset toimenpiteet ja kunnat Vuosien 2014-2017 PPO, Vuoden 2014 PPB, Hallituksen rakenteelliset toimenpiteet ja kunnat Reijo Vuorento Apulaisjohtaja, kuntatalous Helsinki/ 2.9.2013 Valtion- ja kuntien neuvottelujärjestelmä - vuosisuunnitelma

Lisätiedot

Pääministeri Alexander Stubbin hallituksen ohjelma

Pääministeri Alexander Stubbin hallituksen ohjelma Pääministeri Alexander Stubbin hallituksen ohjelma Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 11/2014 Suomi uuteen nousuun: kasvua ja työllisyyttä Pääministeri Stubbin hallituksen tavoitteena on avoin, oikeudenmukainen

Lisätiedot

Naantalin kaupungin ja Maskun, Taivassalon ja Kustavin kuntien yhdistymisselvitys

Naantalin kaupungin ja Maskun, Taivassalon ja Kustavin kuntien yhdistymisselvitys Naantalin kaupungin ja Maskun, Taivassalon ja Kustavin kuntien yhdistymisselvitys Kuntajakoselvittäjät: Risto Kortelainen, Oiva Myllyntaus ja Antero Ritvanen 26.11.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 3

Lisätiedot

Auran ja Pöytyän kuntien yhdistymisselvitys

Auran ja Pöytyän kuntien yhdistymisselvitys Auran ja Pöytyän kuntien yhdistymisselvitys Risto Kortelainen Oiva Myllyntaus Antero Ritvanen 8.12.2014 2 1. KUNTAJAKOSELVITYKSEN VIREILLEPANO JA SELVITYSMENETTELY... 5 1.1 VIREILLEPANO, TOIMEKSIANTO JA

Lisätiedot

Metropolijaoston raportti

Metropolijaoston raportti Metropolijaoston raportti 06.11.2013 Valmistelutyöryhmän metropolijaoksen tehtävänä oli 31.10.2013 mennessä - selvittää, kuinka perustasoa, sote aluetta, ja sosiaali ja terveydenhuollon erityisvastuualueita

Lisätiedot

Jakelussa mainitut 17.12.2014. Tarkastuskertomus 7/2011: Pitkäaikaistyöttömien työllistyminen ja syrjäytymisen ehkäisy

Jakelussa mainitut 17.12.2014. Tarkastuskertomus 7/2011: Pitkäaikaistyöttömien työllistyminen ja syrjäytymisen ehkäisy Dnro 331/54/2009 Jakelussa mainitut 17.12.2014 Tarkastuskertomus 7/2011: Pitkäaikaistyöttömien työllistyminen ja syrjäytymisen ehkäisy JÄLKISEURANTARAPORTTI Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan

Lisätiedot