Paineilmajärjestelmän muutos. Muutosten ja mukautusten ehdot PGRT TÄRKEÄÄ!

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paineilmajärjestelmän muutos. Muutosten ja mukautusten ehdot PGRT TÄRKEÄÄ!"

Transkriptio

1 Muutosten ja mukautusten ehdot Muutosten ja mukautusten ehdot TÄRKEÄÄ! Jarrupiirejä ei saa käyttää ylimääräisten paineilmasäiliöiden kytkemiseen. Jarrujärjestelmän muutos vaatii ohjausyksikön uudelleenohjelmoinnin, eikä sitä saa suorittaa muualla kuin Scania-korjaamossa. Ota aina yhteyttä Scanian jälleenmyyjään ja selvitä seuraavat kysymykset ennen ajoneuvon paineilmajärjestelmän muutostyön aloittamista: Onko muutos luvallinen? Täytyykö SOPS-tiedostoa (Scanian ajoneuvoon tallennettu tuote-erittely) muuttaa? Täytyykö parametriarvot päivittää SDP3:lla (Scania Diagnos & Programmer 3)? Lisätietoja SOPS-tiedostosta on annettu asiakirjassa Ohjausyksiköiden uudelleenohjelmointi. VAROITUS! Tyhjennä paineilmajärjestelmä ennen työn aloittamista, sillä ilmanpaine on hyvin korkea ja saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja. 07:60-01 Painos 6.1 fi-fi 1 (19)

2 Suuri ilmankulutus Suuri ilmankulutus Syyt ja ehdotetut toimenpiteet Tietyissä olosuhteissa ja ajo-olosuhteissa ilmansaanti ei ehkä ole riittävä. Siinä tapauksessa ajoneuvo ilmoittaa, että ilmankulutus on liian suuri. Esimerkkejä tällaisista tapauksista ovat: Perävaunun ilmankulutus on suuri Lisävarustepiirin ilmankulutus on suuri Ilmajousitusta säädetään usein. Ilmansyöttöön voidaan vaikuttaa monella eri tavalla. Ylimääräisen ilmansyötön valinta riippuu siitä, miten ajoneuvoa käytetään. Tapahtuma/ilmantarve Toimenpide Etu Haitta Katso kappale Suuri lisävarustepiirin sekä mahdollisesti myös ilmajousituksen ilmantarve Säännöllinen ilmajousituksen käyttö, ts. nostoja laskuja Suuri ilmantarve kaikissa piireissä mukaan lukien jarrupiirit, esim. moniakselinen täysperävaunu Jatkuvasti kasvavaan ilmantarpeelle Yhteinen paineilmapiiri lisävarusteille ja ilmajousitukselle, tai paineilmapiiri vain lisävarusteille Jälkiasennetut tai tehtaalla asennetut ylimääräiset paineilmasäiliöt ilmajousituksen kapasiteetin lisäämiseksi Ylimääräinen paineilmasäiliö kaikille piireille ilman kokonaiskapasiteetin lisäämiseksi järjestelmässä Suuremman kapasiteetin APSyksikkö, jos käyttö vaatii jatkuvasti paljon ilmaa Yksinkertainen muutostyö Lisää marginaalia ilmajousitusta käytettäessä Suurempi kulutusmarginaali kaikissa piireissä Nopeampi lataus nopeamman regeneroinnin ansiosta. Voidaan yhdistää edellä olevien vaihtoehtojen kanssa Pienentää ilmajousituksen marginaalia Lataaminen vaatii aikaa tilanteiden välillä, kun ilmajousitusta käytetään Aikaavievä lataus. Pitkä latausaika; vaatii uuden Scania Onboard Product Specification - määrityksen. Vaatii ison muutostyön Ylimääräinen paineilma lisävarusteille Ylimääräiset paineilmasäiliöt ilmajousitukselle Ylimääräinen paineilmasäiliö kaikille piireille APS-yksikkö suuremmalla kapasiteetilla 07:60-01 Painos 6.1 fi-fi 2 (19)

3 Suuri ilmankulutus Huom! Suuremman kapasiteetin APS-yksikkö voidaan asentaa ainoastaan Scania-korjaamolla. Lisätietoja saat Scania-korjaamolta. Lisätietoja tehtaalla asennettavista ylimääräisen paineilmansyötön vaihtoehdoista on annettu asiakirjassa Ylimääräinen paineilma. 07:60-01 Painos 6.1 fi-fi 3 (19)

4 Ylimääräinen paineilma lisävarusteille Ylimääräinen paineilma lisävarusteille Seuraavat liitännät voivat tilapäisesti sopia paineilman lisätarpeille. Liitäntäesimerkeissä Yhteinen paineilmapiiri lisävarusteille ja ilmajousitukselle ja Paineilmapiiri vain lisävarusteille, liitäntä on tehtävä ylivuotoventtiilin (F) jälkeen niin, että paineilma ei pääse virtaamaan takaisin APS-yksikköön. On tärkeä huomata, että paineilmapiirin liittäminen ylivuotoventtiilin (F) jälkeen ks. kaavio ei aiheuta viivettä ajoneuvon käynnistymisessä, kun ladataan tyhjä järjestelmä. Komponentti Nimike Osanumero E Paineenrajoitusventtiili F Ylivuotoventtiili G Takaiskuventtiili (Tarkista, että venttiili on sijoitettu oikein ja että se on käännetty oikeaan suuntaan) H Ylimääräinen paineilmasäiliö Vakiomallinen paineilmasäiliö, 30 litraa Alumiininen paineilmasäiliö, 30 litraa Ylivuotoventtiili Yleiskuvaus ja yleinen paineilmakaavio löytyvät asiakirjasta Yleistä paineilmajärjestelmästä. 07:60-01 Painos 6.1 fi-fi 4 (19)

5 Ylimääräinen paineilma lisävarusteille Yhteinen paineilmapiiri lisävarusteille ja ilmajousitukselle Lisävarusteiden ja ilmajousituksen piirit jakavat saman paineilmasäiliön. Järjestelmä säilyttää paineilman, jotta sitä voidaan käyttää lisävarustejärjestelmien tai ilmajousituksen paineilmapiirissä. Ilmajousituksen painetaso on 12,3 baaria, mutta paineenrajoitusventtiili (E) rajoittaa sen 8,5 baariin. Tällä tavoin sekä ilmajousituksen että lisävarustepiirin kapasiteetti lisääntyy joksikin aikaa. Tällainen liitäntä soveltuu silloin, kun paineilmaa kuluttavia komponentteja käytetään usein lyhyitä aikoja ja samalla ilmajousitusjärjestelmä säätää usein korkeuttaan, ja järjestelmillä on aikaa täyttämiseen. Katso liitäntäesimerkit. Punaiset, vahvennetut viivat tarkoittavat järjestelmän muutettua osaa. Yhteisen paineilmapiirin liittäminen lisävarusteille ja ilmajousitukselle ajoneuvoissa, joissa on jälkiasennettu ylimääräinen paineilmasäiliö. Yhteisen paineilmapiirin liittäminen lisävarusteille ja ilmajousitukselle ajoneuvoissa, joissa on tehtaalla asennettu ylimääräinen paineilmasäiliö. 07:60-01 Painos 6.1 fi-fi 5 (19)

6 Ylimääräinen paineilma lisävarusteille Ainoastaan lisävarusteille tarkoitettu paineilmapiiri Tällainen liitäntä soveltuu silloin, kun paineilmaa kuluttavia komponentteja käytetään usein lyhyitä aikoja ja järjestelmällä on aikaa täyttämiseen. Ilmajousituksen painetaso on 12,3 baaria, mutta paineenrajoitusventtiili (E) rajoittaa sen 8,5 baariin. Tällä tavoin lisävarustepiirin kapasiteetti lisääntyy. Tämä liitäntä antaa lisävarustepiirille suuremman kapasiteetin kuin edellä olevat liitäntäesimerkit. Katso liitäntäesimerkki. Punaiset, vahvennetut viivat tarkoittavat järjestelmän muutettua osaa. Paineilmapiirin liittäminen lisävarusteille ajoneuvoissa, joissa on jälkiasennettu ylimääräinen paineilmasäiliö. 07:60-01 Painos 6.1 fi-fi 6 (19)

7 Ylimääräiset paineilmasäiliöt ilmajousitukselle Ylimääräiset paineilmasäiliöt ilmajousitukselle Jotta ilmajousituspiirissä paljon ilmaa kuluttava ajoneuvo toimisi vakaasti, tarvitaan joskus ylimääräiset paineilmasäiliöt. Ylimääräiset paineilmasäiliöt voidaan tilata suoraan tehtaalta tai jälkiasentaa. Käytössä saa olla enintään kuusi 30 litran paineilmasäiliötä. Katso liitäntäesimerkki. Punaiset, vahvennetut viivat tarkoittavat järjestelmän muutettua osaa. On tärkeä huomata, että paineilmapiirin liittäminen ylivuotoventtiilin (F) jälkeen ks. kaavio ei aiheuta viivettä ajoneuvon käynnistymisessä, kun ladataan tyhjä järjestelmä. Ylimääräisten paineilmasäiliöiden (H) liittäminen ilmajousitukselle 07:60-01 Painos 6.1 fi-fi 7 (19)

8 Ylimääräinen paineilmasäiliö kaikille piireille Ylimääräinen paineilmasäiliö kaikille piireille Jarrujen, lisävarusteiden, jousituksen ja perävaunujarrujen käyttämää ilmamäärää voidaan lisätä kytkemällä ylimääräisiä paineilmasäiliöitä APS-yksikön liitännän 25 ja ylivuotoventtiilin (F) väliin, jos asennettu. Liitäntäesimerkissä paineilmasäiliöiden lukumäärää on mukautettava SDP3:lla, koska ilma saattaa virrata takaisin APS-yksikköön. 30 litran paineilmasäiliöitä voi olla enimmillään kuusi, mutta niiden mahdollinen lukumäärä riippuu kyseisen ajoneuvon pyöräkokoonpanosta ja APS-yksikön osanumerosta. Sallittu paineilmasäiliöiden lukumäärä ilmoitetaan SDP3:ssa. Varmista, että uudet paineilmasäiliöt voidaan tyhjentää helposti rungon ulkopuolelta. Esimerkki ylimääräisen paineilmasäiliön (E) kytkennästä liitäntään 25. TÄRKEÄÄ! Kun muutos on valmis, APS-yksikön ja ohivirtausventtiilin välisten ylimääräisten paineilmasäiliöiden kokonaislukumäärä on määritettävä SDP3:lla. Ilman konfigurointia vaarana on, että paineilmasäiliöihin varastoituu kosteutta, jolloin jarrujärjestelmään syntyy jäätymisvaurioita. Katso liitäntäesimerkki. Punaiset, vahvennetut viivat tarkoittavat järjestelmän muutettua osaa. 07:60-01 Painos 6.1 fi-fi 8 (19)

9 APS-yksikkö suuremmalla kapasiteetilla APS-yksikkö suuremmalla kapasiteetilla APS-yksikkö, jossa on paineilmasäiliö regenerointia varten, nopeuttaa ilmankuivausta ja auttaa järjestelmää palautumaan nopeammin suurta ilmankulutusta sisältäneiden jaksojen jälkeen. Ajoneuvo, jonka APS-yksikössä ei ole paineilmasäiliötä regenerointia varten, voidaan päivittää eri tavoin sen mukaan, milloin se on valmistettu. TÄRKEÄÄ! Koko APS-yksikön vaihto ja päivitys välikappaleella on tehtävä aina Scania-korjaamolla. APS-yksikön uusinnan yhteydessä Scania-korjaamo päivittää SOPS-tiedoston Scanialta. Lisätietoja suuremman kapasiteetin APS-yksiköstä saat Scanian jälleenmyyjältä. 07:60-01 Painos 6.1 fi-fi 9 (19)

10 Muutokseen tarvittavat osat Muutokseen tarvittavat osat 6 Nimike Osanumero 1 Vakiomallinen paineilmasäiliö, 30 litraa Alumiininen paineilmasäiliö, 30 litraa Kumivälike Panta Kiinnike Panta Kiinnike Osat voidaan hankkia Scanian jälleenmyyjältä :60-01 Painos 6.1 fi-fi 10 (19)

11 Muutokseen tarvittavat osat Täydennys välikappaleella APS-yksikön päivittämiseksi seuraavissa ajoneuvoissa riittää täydentäminen välikappaleella ja paineilmasäiliöllä sekä SOPS-tiedoston päivittäminen. Ajoneuvon valmistusaika Valmistuspaikka Alustan sarjanumero Södertälje Zwolle Angers São Bernardo do Campo APS-yksikön vaihto Seuraavissa ajoneuvoissa koko APS-yksikkö on vaihdettava suuremman kapasiteetin saamiseksi. Ajoneuvon valmistusaika Valmistuspaikka Alustan sarjanumero Södertälje Zwolle Angers São Bernardo do Campo :60-01 Painos 6.1 fi-fi 11 (19)

12 Ajoneuvot keskitetyllä rengaspaineiden säätöjärjestelmällä Ajoneuvot keskitetyllä rengaspaineiden säätöjärjestelmällä Vain vetävä akseli voidaan liittää keskitettyyn rengaspaineiden säätöjärjestelmään vakiomallisella APS-yksiköllä. Jos kaikille akseleille halutaan keskitetty rengaspaineiden säätö, on asennettava erillinen järjestelmä, johon kuuluu oma ilmankuivain ja erillinen kompressori. 07:60-01 Painos 6.1 fi-fi 12 (19)

13 Jarrujärjestelmän muutos Jarrujärjestelmän muutos TÄRKEÄÄ! Lisätietoja paineilmajärjestelmästä on annettu asiakirjassa Yleisiä tietoja paineilmajärjestelmästä. Jarrujärjestelmä on herkempi kuin muut paineilmajärjestelmän komponentit. Siksi jokaisessa siihen kohdistuvassa muutoksessa on noudatettava erityisohjeita. Jarrujärjestelmä koostuu yksinkertaistettuna syöttöosasta ja ohjausosasta. Syöttöosa menee ilmansyötöstä (APS-yksikkö) paineilmasäiliön jälkeen olevaan putkeen saakka. Ohjausosa menee venttiileistä, ABS:stä, EBS:stä ja edelleen pyöriin saakka. Jarruputkia saa muuttaa ainoastaan myöhemmin tässä asiakirjassa annettujen ohjeiden mukaisesti. Ylimääräisten paineilmasäiliöiden paineilmaputkien muutoksen saa suorittaa ainoastaan syöttöosassa alla olevien ohjeiden mukaan. Huom! Jarrujärjestelmille on asetettu useita erilaisia lakisääteisiä vaatimuksia, joilla rajoitetaan ja joissakin tapauksissa myös kielletään tiettyjä muutoksia. Jarrujärjestelmälle suoritettu muutos, mukaan lukien jarruputken pituuden muuttaminen, edellyttää tietyissä maissa ajoneuvon ylimääräistä tarkastusta. APS-yksikön sijoitus Jarruputket Kun jarruputkia vaihdetaan, uuden putken halkaisija ei saa olla nykyisen putken halkaisijaa pienempi (yleensä 12 mm). 07:60-01 Painos 6.1 fi-fi 13 (19)

14 Jarrujärjestelmän muutos Jarrujärjestelmän ohjausosa VAROITUS! Jarrujärjestelmän ohjausosaa venttiilin (5) ja jarrusylinterin (6) välillä ei saa muuttaa, sillä se pidentää jarrujen reaktioaikaa ja aiheuttaa jarrutustehoon epätasapainon. Liittimet Lyhentäminen on aina mahdollista suositusten mukaisesti. Jatkaminen on sallittua ainoastaan Scanian hyväksymillä komposiittiliittimillä. Putkien jatkamiseen on käytettävä seuraavia komposiittiliittimiä: 12 mm putkille: (1 kpl) (2 kpl) 8 mm putkille: (1 kpl) (2 kpl) 6 mm putkille: (1 kpl) (2 kpl) Älä vaihda nykyisiä liitoksia uusiin, joiden kulma on suurempi. Suora liitin on vaihdettava suoraan liittimeen, eikä sitä saa korvata kulmaliittimellä. 45 asteen kulmaliitintä ei saa vaihtaa 90 asteen kulmaliittimeen jne. 1. Jarrujärjestelmän syöttöosa 2. Jarrujärjestelmän ohjausosa 3. Ilmajousitus/lisävarustepiiri (ei jarruihin liittyvä) 4. Paineilmasäiliö 5. Kaikki venttiilit, ABS/EBS 6. Jarrusylinteri. Kulmaliitin kannattaa kuitenkin vaihtaa suoraan liittimeen tai pienemmällä kulmalla varustettuun kulmaliittimeen, koska tämä parantaa järjestelmän ilmavirtausta. 07:60-01 Painos 6.1 fi-fi 14 (19)

15 Jarrujärjestelmän muutos Jarrujärjestelmän syöttöosa Putken pituuden ja halkaisijan muuttaminen Paineilmasäiliön (4) ja paineilmasäiliön 1 ja 2 venttiilin (5) välisiä jarruputkia voidaan jatkaa mm maksimipituuteen säiliön ja jarruventtiilin välillä. Putkien jatkaminen vaikuttaa reaktioaikaan ja sitä tulisi välttää mahdollisuuksien mukaan. Seisontajarrun jarruputket P ovat herkempiä ja ne saavat olla enintään 500 mm perävaunun reaktioajan ylläpitämiseksi. Ajoneuvoissa, joissa ei ole perävaunuliitäntää, maksimipituus on mm. Jos jarruputkia jatketaan, varmista aina, että putket kiinnitetään kunnolla. Jarrujärjestelmän syöttöosa on vähemmän herkkä kuin ohjausosa, ja siksi sitä voidaan muuttaa enemmän seuraavilla ehdoilla: Jarruputket tulisi jatkaa mielellään ennen paineilmasäiliötä, mutta yleensä sitä tulisi välttää. Liittimiä saa lisätä vain syöttöosassa. Älä suurenna liittimien kulmaa. Katso paineilmajärjestelmän ohjausosaa koskevat ohjeet edellä. Jarruputkia saa jatkaa edellyttäen, että käytetään Scanian hyväksymiä liittimiä; ks. edellinen sivu. Kun jarruputkia vaihdetaan, uuden putken halkaisija ei saa olla nykyisen putken halkaisijaa pienempi (yleensä 12 mm). 1. Jarrujärjestelmän syöttöosa 2. Jarrujärjestelmän ohjausosa 3. Ilmajousitus/lisävarustepiiri (ei jarruihin liittyvä) 4. Paineilmasäiliö 5. Kaikki venttiilit, ABS/EBS 6. Jarrusylinteri. 07:60-01 Painos 6.1 fi-fi 15 (19)

16 Liittimien työkuvaukset Liittimien työkuvaukset Paineilmaputkissa voi olla messingistä tai komposiittimateriaalista valmistetut liitäntänipat. Paineilmaputkien liittämiseen ja irrottamiseen käytetään eri menetelmiä sen mukaan, ovatko liitäntänipat messinkiä vai komposiittimateriaalia. On tärkeää, että paineilmaputket ovat korkealaatuisia. Paineilmaputket ja paineilmaventtiilit on hankittava Scania-jälleenmyyjältä. Komposiittiliittimen irrotustyökalu TÄRKEÄÄ! Jarrupiirien ja perävaunun jarrupiirien paineilmaputket saa liittää ainoastaan Scanian hyväksymillä komposiittiliittimillä. Erikoistyökalu komposiittiliittimille: irrotustyökalu Muut työkalut: lukkorengaspihdit tai vastaavat, kiintoavain. Valmistelut Tarkista seuraavat asiat ennen työn aloittamista: Paineilmajärjestelmä on paineeton. Irrotustyökalu on ehjä ja puhdistettu. Muoviputki ja pikaliitin ovat ehjiä ja puhdistettuja. Muoviputken leikkuupinta on oikein. 07:60-01 Painos 6.1 fi-fi 16 (19)

17 Liittimien työkuvaukset Komposiittiliittimet Huom! Scania suosittelee pikaliittimen uudelleenkäyttöä enintään 5 kertaa. Sen jälkeen pikaliitin on vaihdettava. Vaihda liitin epävarmoissa tapauksissa. Muoviputken irrotus Liitäntänipoille, jotka ovat pikaliitintyyppisiä ja valmistettu komposiittimateriaalista, on käytettävä seuraavaa vaihtomenetelmää. 1. Paina muoviputki pikaliittimen pohjaan painerenkaan irrottamiseksi lukitusta asennostaan. 2. Asenna irrotustyökalu muoviputken ympärille. 3. Purista muoviputkea ja paina irrotustyökalu pikaliittimeen. Säilytä työkalun paine pikaliitintä vasten ja irrota muoviputki. Muoviputken asennus 1. Paina ja käännä muoviputki paikalleen pikaliittimeen. Pieni naksahdus ilmaisee, että muoviputki on asennettu oikein. 150 o Max :60-01 Painos 6.1 fi-fi 17 (19)

18 Liittimien työkuvaukset Haaroitusliittimen irrotus Käytä mielellään ohutkärkisiä lukkorengaspihtejä. Kierreliittimen irrotus Käytä kiintoavainta :60-01 Painos 6.1 fi-fi 18 (19)

19 Liittimien työkuvaukset Messinkinipat Messinkinipoissa on pistoliitintyyppinen O-rengastiiviste. Messinkinippoja koskevat seuraavat seikat: Jos jostakin komponentista joudutaan irtikytkemään paineilmaputki, koko liitäntä on kierrettävä irti, koska putkea ei voi vetää irti liitoksesta. Putkiliitoksen vaihdon yhteydessä vanha putkiliitos on hävitettävä. Esimerkki messinkinipoilla varustetuista pistoliittimistä :60-01 Painos 6.1 fi-fi 19 (19)

Ilmajousituksen ylimääräinen käyttöyksikkö. Kuvaus PGRT

Ilmajousituksen ylimääräinen käyttöyksikkö. Kuvaus PGRT Kuvaus Kuvaus Ilmajousituksen normaali käyttöyksikkö sijaitsee kuljettajan istuimen sivulla. Ajoneuvon tasoa voidaan säätää käyttöyksiköllä. Kuormankäsittelyn aikana voi olla hyötyä kuorma-auton takaosaan

Lisätiedot

Yleisiä tietoja päällirakennekonsolista ja liittimistä

Yleisiä tietoja päällirakennekonsolista ja liittimistä Päällirakennekonsoli ja liittimet Päällirakennekonsoli ja liittimet Päällirakennekonsoli on paneeliosa, joka toimii päällirakennetoiminnoille tarkoitettujen liittimien kiinnitysalustana. Yksityiskohtaiset

Lisätiedot

Polttoainesäiliöiden siirto. Yleisiä huomautuksia polttoainesäiliöiden siirtämisestä. Kaasuajoneuvot

Polttoainesäiliöiden siirto. Yleisiä huomautuksia polttoainesäiliöiden siirtämisestä. Kaasuajoneuvot Yleisiä huomautuksia polttoainesäiliöiden siirtämisestä Yleisiä huomautuksia polttoainesäiliöiden siirtämisestä Joissakin tapauksissa yksi tai useampia polttoainesäiliöitä on siirrettävä, niin että saadaan

Lisätiedot

Yleisiä tietoja päällirakennekonsolista ja liittimistä

Yleisiä tietoja päällirakennekonsolista ja liittimistä Päällirakennekonsoli ja liittimet Päällirakennekonsoli ja liittimet Päällirakennekonsoli on paneeliosa, joka toimii päällirakennetoiminnoille tarkoitettujen liittimien kiinnitysalustana. Liittimet kytkevät

Lisätiedot

Vapaa-asennon automaattikytkennän aktivointi. Yleistä

Vapaa-asennon automaattikytkennän aktivointi. Yleistä Yleistä Yleistä Toiminto on saatavilla ajoneuvoihin, joissa on seuraavat toiminnot: Automaattivaihteisto Täysautomaattinen Opticruise (ajoneuvot ilman kytkinpoljinta). Koskee 9.0.01 jälkeen valmistettuja

Lisätiedot

Lisätakavalot. Yleistietoa lisätakavalojen kytkemisestä. Takavalot PGRT

Lisätakavalot. Yleistietoa lisätakavalojen kytkemisestä. Takavalot PGRT 341 722 340 905 341 740 PGRT Yleistietoa lisätakavalojen kytkemisestä Yleistietoa lisätakavalojen kytkemisestä Takavalot Saatavana on 3 takavalotyyppiä: Kompakti 7 polttimon valoyksikkö LED-valo 7 polttimon

Lisätiedot

Korotettu joutokäynti. Toiminta. Käyttäytyminen

Korotettu joutokäynti. Toiminta. Käyttäytyminen Toiminta Toiminta Joutokäynnin korottaminen sopii esimerkiksi moottorin lämmittämiseen tai ajoneuvon paineilmajärjestelmän täyttämiseen. Toimintoa voidaan käyttää tilanteissa, joissa moottorin normaalista

Lisätiedot

Jatkuvan kierrosluvun rajoituksen aktivointi

Jatkuvan kierrosluvun rajoituksen aktivointi Yleistä tietoa moottorin kierrosluvun rajoituksesta Yleistä tietoa moottorin kierrosluvun rajoituksesta Moottorin kierrosluvun rajoitus estää moottorin kierroslukua ylittämästä esimääritettyä arvoa. Tämän

Lisätiedot

Moottorin kaukokäynnistys. Toiminta. Käyttäytyminen. Moottorin kaukokäynnistyksen toiminnolla moottori käynnistetään ohjaamon ulkopuolelta.

Moottorin kaukokäynnistys. Toiminta. Käyttäytyminen. Moottorin kaukokäynnistyksen toiminnolla moottori käynnistetään ohjaamon ulkopuolelta. Toiminta Toiminta Moottorin kaukokäynnistyksen toiminnolla moottori käynnistetään ohjaamon ulkopuolelta. Käyttäytyminen Käynnistysyrityksen onnistuminen tai epäonnistuminen kuitataan suuntavilkuilla: Jos

Lisätiedot

EG-voimanoton aktivointi. Toiminta

EG-voimanoton aktivointi. Toiminta Toiminta EG-voimanoton aktivointi Toiminto on tarkoitettu voimanoton aktivointiin kuljettajan paikalta ja ohjaamon ulkopuolelta. Voimanottoa ohjataan BCI-ohjausyksiköllä. Kytkinpolkimella ja EG-voimanotolla

Lisätiedot

Takavalot. Suorittaminen. Ajoneuvon tilauserittelystä riippuen ajoneuvossa on toimitettaessa jokin näistä takavaloista:

Takavalot. Suorittaminen. Ajoneuvon tilauserittelystä riippuen ajoneuvossa on toimitettaessa jokin näistä takavaloista: Ajoneuvon tilauserittelystä riippuen ajoneuvossa on toimitettaessa jokin näistä takavaloista: Lisätietoja saat Scanian jälleenmyyjältä. Kompakti 7 polttimon valoyksikkö LED-valo Vakiomallinen 7 polttimon

Lisätiedot

Valinnaiset lähtösignaalit (UF 356) Valinnaiset lähtösignaalit. Käänteinen signaali

Valinnaiset lähtösignaalit (UF 356) Valinnaiset lähtösignaalit. Käänteinen signaali Valinnaiset lähtösignaalit Valinnaiset lähtösignaalit Tässä asiakirjassa kuvataan, mitä valinnaisia lähtösignaaleja on liittimelle C493, napa 8 12 (lisätoimintojen liitin). Nämä signaalit on valittu ja

Lisätiedot

Ylös asennetut ajovalot. Yleistietoa ylös asennettavista ajovaloista. Kytkentävaihtoehdot

Ylös asennetut ajovalot. Yleistietoa ylös asennettavista ajovaloista. Kytkentävaihtoehdot Yleistietoa ylös asennettavista ajovaloista Yleistietoa ylös asennettavista ajovaloista Ylös asennettavat ajovalot korvaavat tavalliset ajovalot ja suuntavilkkuvalot esimerkiksi silloin, kun eteen on asennettu

Lisätiedot

Takaosan alleajosuoja. Yleistä

Takaosan alleajosuoja. Yleistä Yleistä Yleistä Standardin UN ECE R58 vaatimusten täyttämiseksi kuorma-autot on varustettava takaosan alleajosuojalla. Alleajosuoja voidaan toimittaa tehtaalta tai sen voi asentaa päällirakentaja. Tässä

Lisätiedot

Voimanottojen ohjaus. Yleisiä tietoja

Voimanottojen ohjaus. Yleisiä tietoja Yleisiä tietoja Yleisiä tietoja Voimanottoja ohjataan ajoneuvon BCI-ohjausyksikön (Bodywork Electrical System) kautta. Toiminto on käytettävissä vain, jos ajoneuvossa on voimanotto. Jos ajoneuvo on varustettu

Lisätiedot

Alustan lasku. Yleistä

Alustan lasku. Yleistä Yleistä Yleistä Esimerkiksi nosturia tai kippiä käytettäessä ilmapalkeet on tyhjennettävä ilmajousituksen joustonrajoittimeen, jotta ajoneuvo pysyy vakaampana. Tyhjät palkeet -toiminto voidaan aktivoida

Lisätiedot

Yleistä paineilmajärjestelmästä. Paineilmajärjestelmän rakenne. Määritelmät PGRT. Paineilmasäiliö. APS (Ilmankäsittelyjärjestelmä) Ilmankuluttaja

Yleistä paineilmajärjestelmästä. Paineilmajärjestelmän rakenne. Määritelmät PGRT. Paineilmasäiliö. APS (Ilmankäsittelyjärjestelmä) Ilmankuluttaja Määritelmät Ajoneuvon paineilmajärjestelmän osalta on tärkeää olla tietoinen seuraavista määritelmistä ja käsitteistä: Paineilmasäiliö Paineistettu säiliö sisältää paineilmaa. Sitä käytetään jarrujärjestelmää

Lisätiedot

Ajovalojen deaktivointi. Toiminta. Aktivointi. Ajovalot (kaukovalot, lähivalot, lisäkaukovalot ja takasumuvalot) sammutetaan automaattisesti,

Ajovalojen deaktivointi. Toiminta. Aktivointi. Ajovalot (kaukovalot, lähivalot, lisäkaukovalot ja takasumuvalot) sammutetaan automaattisesti, Toiminta Toiminta Ajovalot (kaukovalot, lähivalot, lisäkaukovalot ja takasumuvalot) sammutetaan automaattisesti, kun ajoneuvo on paikallaan. Valot sytytetään uudelleen, kun toiminto deaktivoidaan tai ajoneuvo

Lisätiedot

Laajennusyksiköiden asennus. Yleistä. BCI-laajennusyksiköt

Laajennusyksiköiden asennus. Yleistä. BCI-laajennusyksiköt Yleistä Yleistä C493 2 190 281 2 204 973 BWE-järjestelmää (Bodywork Electrical System, päällirakenteen sähköjärjestelmä) voidaan laajentaa laajennusyksiköillä, jos tarvitaan useampia tuloja ja lähtöjä

Lisätiedot

Vaihteleva kaukovalovilkku. Toiminta. Käyttäytyminen

Vaihteleva kaukovalovilkku. Toiminta. Käyttäytyminen Toiminta Toiminta Ajoneuvo vilkuttaa vuorotellen oikeaa ja vasenta kaukovaloa. Lisäkaukovalot voidaan ottaa mukaan vilkuttamiseen. Käyttäytyminen Toiminto voidaan määrittää seuraavasti: Vilkku ajonopeudesta

Lisätiedot

Automaattivaihteiston voimanoton aktivointi. Toiminta

Automaattivaihteiston voimanoton aktivointi. Toiminta Toiminta Toiminta Toiminto on tarkoitettu voimanoton aktivointiin kuljettajan paikalta ja ohjaamon ulkopuolelta. Voimanottoa ohjataan BCI-ohjausyksiköllä (Bodywork Communication Interface, päällirakenteen

Lisätiedot

R19 Highline -ohjaamon kattohylly ja integroidut osat

R19 Highline -ohjaamon kattohylly ja integroidut osat R9 Highline -ohjaamon kattohylly ja integroidut osat Työselostuksessa kuvataan koko kattohyllyn irrotus ja asennus. Noudata työselostusta komponenttiosien vaihdon tai korjauksen yhteydessä. Irrota ensin

Lisätiedot

Laajennusyksiköiden asennus. Yleistä. Laajennusyksikkö. IP-luokitus PGRT

Laajennusyksiköiden asennus. Yleistä. Laajennusyksikkö. IP-luokitus PGRT 1 4 7 10 13 19 22 25 28 31 34 37 2 38 3 6 9 12 15 21 24 27 30 31 36 39 PGRT Yleistä Yleistä Tiedonsiirto alustan ja päällirakenteen välillä hoidetaan liittimen C259 konfiguroitavilla tuloilla ja lähdöillä.

Lisätiedot

Korotettu joutokäynti

Korotettu joutokäynti Taustaa Taustaa Korotettua joutokäyntitoimintoa ohjataan BCI-ohjausyksiköllä (Bodywork Communication Interface, päällirakenteen tietoliikenneliittymä). Toiminto voidaan aktivoida joko analogisilla signaaleilla

Lisätiedot

C489 Liitin vakiotoimintoja varten C489. C489 on 21-napainen liitin, jonka kautta pääsee hallitsemaan ajoneuvon yleisiä toimintoja.

C489 Liitin vakiotoimintoja varten C489. C489 on 21-napainen liitin, jonka kautta pääsee hallitsemaan ajoneuvon yleisiä toimintoja. on 21-napainen liitin, jonka kautta pääsee hallitsemaan ajoneuvon yleisiä toimintoja. Liitin on ruskea ja sijaitsee päällirakennekonsolin sisäosalla. 316 371 C234 C493 C259 C449 C447 C494 C234 C260 C493

Lisätiedot

EG-voimanoton aktivointi COO:n kautta. Yleisiä tietoja toiminnosta. Aktivointiehdot

EG-voimanoton aktivointi COO:n kautta. Yleisiä tietoja toiminnosta. Aktivointiehdot Yleisiä tietoja toiminnosta Yleisiä tietoja toiminnosta Tämä toimintakuvaus liitäntäohjeineen koskee ajoneuvoja, joissa koordinaattori ohjaa vaihteistokäyttöisen voimanoton aktivointia. EG-voimanoton aktivointi

Lisätiedot

Sähkökeskus. Sähkökeskus. Sähkökeskus on sijoitettu matkustajan puolelle kojetaulussa säilytyslokeron alle. Avaa se seuraavasti:

Sähkökeskus. Sähkökeskus. Sähkökeskus on sijoitettu matkustajan puolelle kojetaulussa säilytyslokeron alle. Avaa se seuraavasti: on sijoitettu matkustajan puolelle kojetaulussa säilytyslokeron alle. Avaa se seuraavasti: 1. Avaa kojetaulussa oleva säilytyslokeron luukku. Luukku on sijoitettu matkustajan istuimen eteen. 2. Irrota

Lisätiedot

Vetolaitteet. Yleistä vetolaitteista PGRT

Vetolaitteet. Yleistä vetolaitteista PGRT Yleistä vetolaitteista Yleistä vetolaitteista Vetolaite on yhteinen nimi yhdelle tai monelle komponentille, jo(t)ka ajoneuvoon on asennettava, ennen kuin se voi vetää perävaunua. Vetolaitteen tarkoituksena

Lisätiedot

Tuulilasinpyyhkimien kaukoaktivointi. Kuvaus

Tuulilasinpyyhkimien kaukoaktivointi. Kuvaus Kuvaus Kuvaus Tuulilasinpyyhkimien kaukoaktivointitoiminnolla tuulilasin pyyhkiminen voidaan käynnistää ohjaamon ulkopuolelta. Tuulilasin pyyhkimisnopeus säädetään suureksi tai pieneksi Scania Diagnos

Lisätiedot

Moottorin kierrosluvun säätö kippauksen aikana. Taustaa

Moottorin kierrosluvun säätö kippauksen aikana. Taustaa Taustaa Taustaa Ajoneuvon käsittelyä koukkuvaihto- tai kippilavaa käytettäessä voidaan helpottaa nostamalla väliaikaisesti moottorin kierroslukua. Jos moottorin kierroslukua nostetaan kaasupolkimella ajoneuvossa,

Lisätiedot

Nopeusrajoitin. Yleisiä tietoja toiminnoista. Nopeusrajoittimien prioriteettijärjestys

Nopeusrajoitin. Yleisiä tietoja toiminnoista. Nopeusrajoittimien prioriteettijärjestys Yleisiä tietoja toiminnoista Yleisiä tietoja toiminnoista Scania tarjoaa 4 toimintoa ajonopeuden rajoittamiseen. Toimintoja käyttämällä saadaan täytettyä sekä asiakkaiden omat että lakisääteiset vaatimukset,

Lisätiedot

Moottorin kaukosammutus. Toiminta. Käyttäytyminen

Moottorin kaukosammutus. Toiminta. Käyttäytyminen Toiminta Toiminta Moottorin kaukosammutustoimintoa käytetään silloin, kun moottori halutaan sammuttaa esimerkiksi ohjaamon ulkopuolelta. Käyttäytyminen Toiminnosta on 2 versiota: Moottorin kaukosammutus:

Lisätiedot

Jäähdytysnesteen ulostulo ulkoiselle lämmitykselle

Jäähdytysnesteen ulostulo ulkoiselle lämmitykselle Moottorin jäähdytysnesteellä voidaan lämmittää ulkoisia elementtejä. Tällaisia ovat mm. umpikorit, nosturiohjaamot ja säilytyslaatikot. Lämpö otetaan sylinteriryhmän virtauksesta ja se palautetaan jäähdyttimen

Lisätiedot

C449 Liitin automaattivaihteistoa ja perävaunuliitäntää varten

C449 Liitin automaattivaihteistoa ja perävaunuliitäntää varten Yleistä liittimestä C449 Yleistä liittimestä C449 C449 on 18-napainen liitin, jonka avulla päästään hallitsemaan automaattivaihteiston ja perävaunuliitäntöjen toimintoja. Lisätietoja automaattivaihteiston

Lisätiedot

Voimanoton aktivointi automaattivaihteistossa. Yleisiä tietoja toiminnosta. Aktivointiehdot. Pysyvät turvallisuusehdot. Valinnaiset turvallisuusehdot:

Voimanoton aktivointi automaattivaihteistossa. Yleisiä tietoja toiminnosta. Aktivointiehdot. Pysyvät turvallisuusehdot. Valinnaiset turvallisuusehdot: Yleisiä tietoja toiminnosta Yleisiä tietoja toiminnosta Automaattivaihteiston (Allison) voimanoton aktivoinnin toiminto on tarkoitettu voimanoton aktivoimiseen kuljettajan paikalta ja ohjaamon ulkopuolelta.

Lisätiedot

Näkyvyys- ja valaistustoimintojen kaukoaktivointi

Näkyvyys- ja valaistustoimintojen kaukoaktivointi Toiminta Toiminta Seuraavat näkyvyys- ja valaistustoiminnot voidaan kaukoaktivoida: Lisätietoja valaistuksesta on annettu asiakirjoissa Ajovalojen passivointi ja Vaihteleva kaukovalovilkku. Varoitusvilkut

Lisätiedot

Alustan lasku. Yleistä

Alustan lasku. Yleistä Yleistä Yleistä Esimerkiksi nosturia käytettäessä tai kipattaessa ilmapalkeet on tyhjennettävä ilmajousituksen joustonrajoittimeen, jotta ajoneuvo pysyy vakaampana. Palkeiden tyhjennystoiminto voidaan

Lisätiedot

C494 Liitin johdinsarjalle ohjaamosta runkoon C494

C494 Liitin johdinsarjalle ohjaamosta runkoon C494 C494 C494 C494 on 21-napainen liitin, jonka kautta päällirakentaja pääsee hallitsemaan useita signaaleja ja toimintoja ajoneuvon varustelusta riippuen. Liitin antaa myös mahdollisuuden mukauttaa ajoneuvoa

Lisätiedot

Kaukovalojen ja lisäkaukovalojen vilkuttamisen kaukoaktivointi

Kaukovalojen ja lisäkaukovalojen vilkuttamisen kaukoaktivointi Kuvaus Kuvaus Yleistä Päällirakentaja voi käyttää tätä toimintoa valitessaan, kuinka kaukovalojen ja lisäkaukovalojen tulisi syttyä tai vilkkua. Ehdot Seuraavien ehtojen on täytyttävä, jotta toiminto voidaan

Lisätiedot

11:60-13/07. Muut toiminnot - työtasanne jäteauton päällirakenteeseen. Painos 1. Scania CV AB 2007, Sweden

11:60-13/07. Muut toiminnot - työtasanne jäteauton päällirakenteeseen. Painos 1. Scania CV AB 2007, Sweden 11:60-13/07 Painos 1 fi Muut toiminnot - työtasanne jäteauton päällirakenteeseen Scania CV AB 2007, Sweden Sisältö Sisältö Selostus...3 Alustaerittely...4 Kytkentäohjeet Vaihtoehto 1: Aktivointi maadoittamalla...6

Lisätiedot

Vapaa-asennon automaattikytkentä

Vapaa-asennon automaattikytkentä Taustaa Taustaa Vapaa-asennon automaattikytkentää ohjataan BCI-ohjausyksiköllä (Bodywork Communication Interface, päällirakenteen tietoliikenneliittymä). Vapaa-asennon automaattikytkentä voidaan aktivoida

Lisätiedot

Hälytysanturien liittäminen. Yleistä

Hälytysanturien liittäminen. Yleistä Yleistä ALM-ohjausyksikkö (hälytysjärjestelmä) voidaan tilata tehtaalla valmisteltuna ulkoisiin hälytysantureihin liittämistä varten. Valmistelu koostuu liittimestä C8112. Liitin on keltainen ja sijaitsee

Lisätiedot

Jatkuva kierrosluvun rajoitus

Jatkuva kierrosluvun rajoitus Taustaa Taustaa Jatkuvan kierrosluvun rajoitustoiminnon aktivointiin on olemassa kolme vaihtoehtoa. Jos ajoneuvo on varustettu BCI-toiminnolla (Bodywork Communication Interface): Analogisilla signaaleilla

Lisätiedot

Työvalojen aktivointi. Kuvaus. Yleistä. Painikkeen jälkiasennus. Kytkentävaihtoehdot PGRT

Työvalojen aktivointi. Kuvaus. Yleistä. Painikkeen jälkiasennus. Kytkentävaihtoehdot PGRT Kuvaus Kuvaus Yleistä toimintoa käytetään työvalojen kytkemiseen päälle ja pois. Työvalot voivat sijaita ohjaamon takaseinässä, rungossa, päällirakenteen eri kohdissa tai umpikorissa. Painikkeen jälkiasennus

Lisätiedot

Momentinrajoitin. Aktivointi analogisilla signaaleilla. Aktivointi ulkoiseilla CAN-verkolla

Momentinrajoitin. Aktivointi analogisilla signaaleilla. Aktivointi ulkoiseilla CAN-verkolla Taustaa Taustaa Momentinrajoitintoimintoa ohjataan BCI-ohjausyksiköllä (Bodywork Communication Interface, päällirakenteen tietoliikenneliittymä). Toiminto voidaan aktivoida joko analogisilla signaaleilla

Lisätiedot

Työtasanteen aktivointi EN :n mukaan. Toiminnon yleiskuvaus

Työtasanteen aktivointi EN :n mukaan. Toiminnon yleiskuvaus Toiminnon yleiskuvaus Toiminnon yleiskuvaus Toiminto on asiakkaan valitsema varusteluvaihtoehto jäteautoille, joissa on työtasanne (versiokoodi 3820B). Kun työtasanne aktivoidaan tämän selostuksen mukaan,

Lisätiedot

Säädettävät parametrit Signaalit ja näkyvyysjärjestelmät

Säädettävät parametrit Signaalit ja näkyvyysjärjestelmät Johdanto Johdanto Säädettävien parametrien luettelon rajaamiseksi tässä kuvataan vain sellaiset parametrit, joista on todennäköisesti hyötyä päällirakentajille. Jos haluat lisätietoja tietyn ajoneuvomallin

Lisätiedot

Työskentely päällirakennekonsolin kanssa. Liittimet ja releet. Päällirakennekonsoli sijaitsee sähkökeskuksen peittävän suojakotelon takana matkustajan

Työskentely päällirakennekonsolin kanssa. Liittimet ja releet. Päällirakennekonsoli sijaitsee sähkökeskuksen peittävän suojakotelon takana matkustajan Sijainti Sijainti Päällirakennekonsoli sijaitsee sähkökeskuksen peittävän suojakotelon takana matkustajan istuimen edessä. Liittimet ja releet Päällirakennekonsolissa on 6 paikkaa liittimille. Lisäksi

Lisätiedot

Vetävän akselin katkaisevan voimanoton aktivointi BWS:n kautta

Vetävän akselin katkaisevan voimanoton aktivointi BWS:n kautta Yleisiä tietoja toiminnosta Yleisiä tietoja toiminnosta Vetävän akselin katkaisevaa voimanottoa käytetään pääasiassa silloin, kun tarvitaan erittäin suurta voimaa. Etuna on, että vetoakselit kytkeytyvät

Lisätiedot

AWD-voimanoton aktivointi. Toiminta

AWD-voimanoton aktivointi. Toiminta Toiminta AWD-voimanoton aktivointi Toiminto on tarkoitettu voimanoton aktivointiin kuljettajan paikalta ja ohjaamon ulkopuolelta. Voimanottoa ohjataan BCI-ohjausyksiköllä. Jotta voimanoton ohjaus toimisi

Lisätiedot

Vahvistus. Takaylitys. Päätypalkki TÄRKEÄÄ! Jos kuorma-autossa ei ole keskiasennettua vetopalkkia, on asennettava päätypalkki.

Vahvistus. Takaylitys. Päätypalkki TÄRKEÄÄ! Jos kuorma-autossa ei ole keskiasennettua vetopalkkia, on asennettava päätypalkki. Päätypalkki TÄRKEÄÄ! Jos kuorma-autossa ei ole keskiasennettua vetopalkkia, on asennettava päätypalkki. Kuorma-auto, joka on varustettu puolittain tai täysin alle asennetulla vetopalkilla tai jossa ei

Lisätiedot

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on

Lisätiedot

Äänitorven kaukoaktivointi. Kuvaus. Äänitorven aktivoinnin kauko-ohjaustoiminnolla käytetään äänitorvea ohjaamon ulkopuolelta.

Äänitorven kaukoaktivointi. Kuvaus. Äänitorven aktivoinnin kauko-ohjaustoiminnolla käytetään äänitorvea ohjaamon ulkopuolelta. Kuvaus Kuvaus Äänitorven aktivoinnin kauko-ohjaustoiminnolla käytetään äänitorvea ohjaamon ulkopuolelta. Seuraavien ehtojen on täytyttävä, jotta toiminto voidaan aktivoida: virta-avain ajoasennossa Ohjaamon

Lisätiedot

Työskentely päällirakenteen sähkökeskuksen kanssa, P9. Sijainti

Työskentely päällirakenteen sähkökeskuksen kanssa, P9. Sijainti Yleisiä tietoja päällirakenteen sähkökeskuksesta Päällirakenteen sähkökeskusta on käytettävä päällirakennetoimintojen yhdistämiseksi ajoneuvon sähköjärjestelmään. Yleisiä tietoja päällirakenteen sähkökeskuksesta

Lisätiedot

Ulkoisten näyttömittarien liittäminen. Toiminta PGRT

Ulkoisten näyttömittarien liittäminen. Toiminta PGRT Toiminta Toiminta Käytetään ajoneuvon tietojen näyttämiseen ja lukemiseen näyttömittareista, jotka sijaitsevat muualla kuin kuljettajan paikalla. Huom! Toimintoa ei voi käyttää ulkoisen CAN-yhteyden kautta.

Lisätiedot

Avoimen luukun varoitussanomat. Toiminto

Avoimen luukun varoitussanomat. Toiminto Toiminto Kaikki kuorma-autot 1 on varustettu avoimien luukkujen varoitussanomien näyttötoiminnolla. Varoitussanomaa voidaan käyttää erityyppisille luukuille, joissa on anturi, joka ilmaisee, että luukku

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31414772 Versio 1.3 Osa nro 31454698, 31373543, 31435945 Vetokoukku, kiinteä IMG-381926 Volvo Car Corporation Vetokoukku, kiinteä- 31414772 - V1.3 Sivu 1

Lisätiedot

Yleisiä tietoja asennusohjeista. Sähköliitännät

Yleisiä tietoja asennusohjeista. Sähköliitännät Kaikki ajoneuvon sähköjärjestelmään kytkettävät sähköliitännät tulee tehdä joko sähkökeskukseen tai päällirakennekonsoliin. Päällirakennekonsoli sijaitsee ohjaamon paneelin alaosassa matkustajan puolella.

Lisätiedot

Jäähdytysnesteen täyttö. Jäähdytysnesteen täytön edellytykset. Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän parissa VAROITUS!

Jäähdytysnesteen täyttö. Jäähdytysnesteen täytön edellytykset. Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän parissa VAROITUS! Jäähdytysnesteen täytön edellytykset Jäähdytysnesteen täytön edellytykset Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän parissa VAROITUS! Käytä suojavarusteita, kun työskentelet ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän

Lisätiedot

Päällirakenteen kiinnitys. Kiinnitys apurungon etuosassa

Päällirakenteen kiinnitys. Kiinnitys apurungon etuosassa Kiinnitys apurungon etuosassa Kiinnitys apurungon etuosassa Lisätietoa kiinnityksen valinnasta on asiakirjassa Apurungon valinta ja kiinnitys. Rungon etuosassa on 4 erityyppistä päällirakenteen kiinnikettä:

Lisätiedot

Julkaisutiedot. Scania Diagnos & Programmer 3 versio 2.27

Julkaisutiedot. Scania Diagnos & Programmer 3 versio 2.27 fi-fi Julkaisutiedot Scania Diagnos & Programmer 3 versio 2.27 Versio 2.27 korvaa Scania Diagnos & Programmer 3 -version 2.26 ja tukee P-, G-, R- ja T-sarjan ajoneuvojen, F-, K- ja N-sarjan ajoneuvojen

Lisätiedot

Ehdolliset lähtösignaalit. Toiminta. Käyttäytyminen

Ehdolliset lähtösignaalit. Toiminta. Käyttäytyminen Toiminta Toiminta Ehdollisia lähtösignaaleja on kolme (3), ja päällirakentaja voi käyttää niitä erilaisten päällirakennetoimintojen ja laitteiden ohjaamiseen. Käyttäytyminen Nämä 3 ehdollista lähtösignaalia

Lisätiedot

Vaihtolava-autot. Yleistä tietoa vaihtolava-autoista

Vaihtolava-autot. Yleistä tietoa vaihtolava-autoista Yleistä tietoa vaihtolava-autoista Yleistä tietoa vaihtolava-autoista Vaihtolava-autoja käytetään, jotta kuormalava olisi nopea vaihtaa, mikä lisää ajoneuvon monipuolisuutta ja lyhentää seisokkeja. Esivalmiudet

Lisätiedot

Työvalo. Yleisiä tietoja. Johdinsarjat ja suurin sallittu sähkövirrankulutus

Työvalo. Yleisiä tietoja. Johdinsarjat ja suurin sallittu sähkövirrankulutus Yleisiä tietoja Tässä asiakirjassa kuvataan työvalojen tilausvaihtoehdot ja annetaan esimerkkejä niiden kytkemisestä. Seuraavat työvalot kuvataan: Työvalonheitin ohjaamon takaseinässä Työvalonheitin takapäässä

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

Takaosan alleajosuoja

Takaosan alleajosuoja Yleistä Yleistä UNECE R58 -asetusten turvallisuusvaatimusten täyttämiseksi kuorma-autoihin on asennettava takaosan alleajosuoja. Alleajosuoja voidaan toimittaa tehtaalta tai sen voi asentaa päällirakentaja.

Lisätiedot

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto FX-pumppu on suunniteltu, valmistettu ja testattu FX Airguns AB:ssä Ruotsissa. Pumpuissa käytetyt kaksi eri järjestelmää

Lisätiedot

Sisältö PAINEILMAJÄRJESTELMÄ... 2 Paineilma... 2 Kompressori... 2 Ilmankuivain... 3 Kytkimet... 3 Paineilman täyttö... 4 JARRUJÄRJESTELMÄ... 5 Rakenne... 5 Muutos... 5 Käsisäätöventtiili, jossa on tarkastusasento...

Lisätiedot

Ulkoisten näyttömittarien liittäminen

Ulkoisten näyttömittarien liittäminen Taustaa Taustaa Ulkoisia näyttömittareita ohjataan BCI-ohjausyksiköllä (Bodywork Communication Interface, päällirakenteen tietoliikenneliittymä). Ehdot, mitä ajoneuvon tietoja ulkoiset näyttömittarit näyttävät,

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Handsfree, Bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 41

Installation instructions, accessories. Handsfree, Bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 41 Installation instructions, accessories Ohje nro 31310099 Versio 1.2 Osa nro 31285547 Handsfree, Bluetooth Volvo Car Corporation Handsfree, Bluetooth- 31310099 - V1.2 Sivu 1 / 41 Varuste IMG-242205 A0000162

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Handsfree, bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Handsfree, bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31337686 Versio 1.2 Osa nro 31337677, 31310791, 31357750 Handsfree, bluetooth Volvo Car Corporation Handsfree, bluetooth- 31337686 - V1.2 Sivu 1 / 74 Materiaali

Lisätiedot

Säädettävät parametrit alustan asetukset. Johdanto

Säädettävät parametrit alustan asetukset. Johdanto Johdanto Johdanto Säädettävien parametrien luettelon rajaamiseksi tässä kuvataan vain sellaiset parametrit, joista on todennäköisesti hyötyä päällirakentajille. Jos haluat lisätietoja tietyn ajoneuvomallin

Lisätiedot

Turvallisuusohjeet. Vaarat. Turvatoimenpiteet kaikkien ajoneuvojen kanssa työskentelyyn. Erikoistoimenpiteet ilmajousitetuissa ajoneuvoissa VAROITUS!

Turvallisuusohjeet. Vaarat. Turvatoimenpiteet kaikkien ajoneuvojen kanssa työskentelyyn. Erikoistoimenpiteet ilmajousitetuissa ajoneuvoissa VAROITUS! Työskentely nostetun ajoneuvon ja päällirakenteen kanssa Työskentely nostetun ajoneuvon ja päällirakenteen kanssa Mekaaniset ja hydrauliset nostolaitteet voivat kaatua tai laskeutua vahingossa virheellisen

Lisätiedot

Vetopöydän asennus. Kiinteän vetopöydän asennus

Vetopöydän asennus. Kiinteän vetopöydän asennus Kiinteän vetopöydän asennus Kiinteän vetopöydän asennus Kun vetoauto toimitetaan tehtaalta, vetopöytä on kiinnitetty asennuslevyyn 10.9 - pulteilla. Nämä pultit on kiristetty erikoistiukkuuteen. Jos vetopöytä

Lisätiedot

Parametrit voimansiirtolinja. Johdanto. SDP3:n päällirakentajien versio

Parametrit voimansiirtolinja. Johdanto. SDP3:n päällirakentajien versio Johdanto Tässä asiakirjassa kuvataan voimansiirtolinjaan liittyvät parametrit. Parametrien luettelon rajaamiseksi tässä kuvataan vain parametrit, joista on todennäköisesti hyötyä päällirakentajille. Johdanto

Lisätiedot

ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI

ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI ÖLJYPUMPPU 1:1 Viton tiivisteet Painesuhde 1:1 - Virtaus 23 l/min A327 Siirtopumppu N 1 packing m 3,6 Kg 4,3 A3271 Siirtopumppu räätälöitävällä 1" imuputkella

Lisätiedot

Runkotyyppi F700 F800 F950 F957 F958 Runkoleveys ja toleranssi (mm) ,5 R11 R11

Runkotyyppi F700 F800 F950 F957 F958 Runkoleveys ja toleranssi (mm) ,5 R11 R11 Scanian runkosarja Scanian runkosarja Scanian runkosarja koostuu seuraavista runkotyypeistä: Runkotyyppi F700 F800 F950 F957 F958 Runkoleveys ja toleranssi (mm) 766 +1 768 +1 771 +1 768 +1 770 +1-1 -1-1

Lisätiedot

Vetokoukku, irrotettava

Vetokoukku, irrotettava Installation instructions, accessories Ohje nro 31338957 Versio 1.6 Osa nro 31359616 Vetokoukku, irrotettava Volvo Car Corporation Vetokoukku, irrotettava- 31338957 - V1.6 Sivu 1 / 50 Erikoistyökalut 999

Lisätiedot

Scania-sertifioitujen komponenttien muuttaminen

Scania-sertifioitujen komponenttien muuttaminen Yleistä Yleistä Sertifiointi tehdään liikenneturvallisuutta, ympäristövaikutuksia jne. koskevien lakivaatimusten täyttämiseksi. Jos Scania-sertifioituja komponentteja muutetaan tai uusia komponentteja

Lisätiedot

WALLMEK ERIKOIS TYÖKALUT

WALLMEK ERIKOIS TYÖKALUT WALLMEK ERIKOIS TYÖKALUT TYÖSKENTELY OHJE POLTTO-AINEEN TYHJENNYS/ TÄYTTÖLAITTEELLE WL1050-E HYVÄKSYTYT POLTTOAINEET: BENSIINI, DIESEL JA ETANOLI SÄILIÖN TILAVUUS 115 LITRAA Imu toiminto Suljettu Uudelleentäyttö

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT KOMPONENTTIEN OSAT JA MATERIAALIT Mutteri on tehty nikkelipäällysteisestä

TEKNISET TIEDOT KOMPONENTTIEN OSAT JA MATERIAALIT Mutteri on tehty nikkelipäällysteisestä TEKNISET TIEDOT 00-0 - 03-040 - 00-063 KOMPONENTTIEN OSAT JA MATERIAALIT 1. Mutteri on tehty nikkelipäällysteisestä messingistä. Tiivisteen materiaali on NBR 3. Kynnet tehty ruostumattomasta A304 materiaalista

Lisätiedot

EG-voimanoton aktivointi. Toiminta. Lisätietoja voimanottojen mahdollisista yhdistelmistä on annettu asiakirjassa Voimanottoyhdistelmät.

EG-voimanoton aktivointi. Toiminta. Lisätietoja voimanottojen mahdollisista yhdistelmistä on annettu asiakirjassa Voimanottoyhdistelmät. Toiminta Toiminto on tarkoitettu voimanoton aktivointiin kuljettajan paikalta ja ohjaamon ulkopuolelta. Voimanottoa ohjataan BCI-ohjausyksiköllä (Bodywork Communication Interface). Lisätietoja voimanottojen

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden noudattamatta jättäminen tai laitteen

Lisätiedot

Polestar Performance Intake and Exhaust kit

Polestar Performance Intake and Exhaust kit Installation instructions, accessories Ohje nro 31664128 Versio 1.0 Osa nro 31664126, 31664125, 31664522, 31664523 Polestar Performance Intake and Exhaust kit Volvo Car Corporation Polestar Performance

Lisätiedot

Akselivälin muuttaminen. Yleistä tietoa akselivälin muuttamisesta. Menetelmät TÄRKEÄÄ!

Akselivälin muuttaminen. Yleistä tietoa akselivälin muuttamisesta. Menetelmät TÄRKEÄÄ! Yleistä tietoa akselivälin muuttamisesta Yleistä tietoa akselivälin muuttamisesta TÄRKEÄÄ! Kuorma-auton alustan akselivälin muuttaminen vaikuttaa ko. alustan ominaisuuksiin. Siksi on tärkeää noudattaa

Lisätiedot

Tarttujan pikavaihtojärjestelmän

Tarttujan pikavaihtojärjestelmän WGS - Quick-Lock Tarttujan pikavaihtojärjestelmän etuja WGS Quick-Lock-järjestelmä koostuu kahdesta osasta. Yksi osa (WGS-QLRD) asennetaan robottiin ja toiseen ( WGS- QLGD) rakennetaan tarttuja. Kun haluat

Lisätiedot

AV21 ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AV21 ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 0107050/1 IM-P010-08 ST Issue 1 AV21 ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat

Lisätiedot

Asennus. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet

Asennus. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet Form No. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava Mallinro: 132-6774 3405-657 Rev B Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja,

Lisätiedot

Asennus. Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet

Asennus. Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo Mallinro: 136-1199 Form No. 3407-726 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian

Lisätiedot

Timco PSJ kg:n soodapuhallin

Timco PSJ kg:n soodapuhallin Timco PSJ100 45 kg:n soodapuhallin Asennus- ja käyttöohje Lue käyttöohje ja turvaohjeet huolellisesti ennen laitteen asentamista ja käyttöä. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen.

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 33

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 33 Installation instructions, accessories Ohje nro 31408664 Versio 1.7 Osa nro 31414929 Vetokoukku, kiinteä Volvo Car Corporation Vetokoukku, kiinteä- 31408664 - V1.7 Sivu 1 / 33 Materiaali Nimike Osanumero

Lisätiedot

Parametrit alusta. Johdanto

Parametrit alusta. Johdanto Johdanto Parametrien luettelon rajaamiseksi tässä asiakirjassa kuvataan vain ne parametrit, joista on todennäköisesti hyötyä päällirakentajille. Jos haluat lisätietoja kyseisen ajoneuvon kaikista parametreista,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450

KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450 1 4.8.2006 12:27 KO HP 450.doc KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com

Lisätiedot

Laatu- ja turvatarkastus ennen luovutusta asiakkaalle 2: Tarkistuslista

Laatu- ja turvatarkastus ennen luovutusta asiakkaalle 2: Tarkistuslista Selitys Selitys Tätä julkaisua on tarkoitus käyttää tarkistettaessa, että päällirakenteen asennus on suoritettu tavalla, jolla varmistetaan korkea laatu sekä henkilö- ja materiaalivahinkojen riskin minimointi

Lisätiedot

Irralliset osat. Koneen valmistelu. Hydraulinestesäiliön tyhjennys. Asennusohjeet

Irralliset osat. Koneen valmistelu. Hydraulinestesäiliön tyhjennys. Asennusohjeet Form No. 3357-317 Rev A Ulkopuolinen etuhydrauliikka Sand/In eld Pro 5040 -ajoyksikkö Mallinro: 08782 Asennusohjeet Huomaa: Sand/Infield Pro 5040 -ajoyksikkö on varustettava ulkopuolisella takahydrauliikalla,

Lisätiedot

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen Yksityiskohtaiset ohjeet, Fiat 500 1,2 l, moottorikoodi 169 A4.000 ContiTech kertoo, miten vältät virheet hihnanvaihdon yhteydessä Hammashihnan

Lisätiedot

Vaihtolava-ajoneuvot. Yleistä tietoa vaihtolava-ajoneuvoista

Vaihtolava-ajoneuvot. Yleistä tietoa vaihtolava-ajoneuvoista Yleistä tietoa vaihtolava-ajoneuvoista Yleistä tietoa vaihtolava-ajoneuvoista Vaihtolava-ajoneuvoja pidetään vääntöherkkinä. Vaihtolava-ajoneuvojen kanssa voidaan käyttää erilaisia kuormalavoja erilaisiin

Lisätiedot

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017 Tarkastus- ja huoltomääräykset Kytkimien lisävarusteet 2017 Yleistä Yleistä Osat, joita käytetään auton ja perävaunun yhteen liittämiseen, ovat normaalikäytössäkin alttiina erittäin suurelle rasitukselle.

Lisätiedot