Rovaniemi, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, hallintolarakennus, Monitoimitila

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rovaniemi, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, hallintolarakennus, Monitoimitila"

Transkriptio

1 1 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ ESITYSLISTA Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie ROVANIEMI PaKaste - Lapin -osahankkeen ohjausryhmän kokous Aika maanantai klo Paikka Rovaniemi, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, hallintolarakennus, Monitoimitila

2 Ohjausryhmän jäsenet 2 läsnä poissa Varsinainen jäsen läsnä Varajäsen Oinaala Markku, Roi, pilotti puheenjohtaja Alaräisänen Timo, Kemijärvi Peronius Nina, Pelkosenniemi Guttorm Sari, Saamelaiskäräjät Eriksen Heidi, Saamelaiskäräjät Häikiö Mikko, Lapin shp Salomaa Eva, Lapin shp Harju Lahja, Pello Leukumaa Eeva, Ylitornio Kauhanen Ritva, Lapin liitto Kilpeläinen Auvo, Rovaniemi Kivistö Juha-Matti, Kolpeneen palvelukeskuksen ky Leväsvirta Leena, Kemi-Tornio AMK Luosujärvi Riitta, L-P shp Niiranen Liisa, Kemi Norrkniivilä Kaisu, Tornio varapuheenjohtaja Peisa Timo, Ranua, pilotti Pohjola Anneli, Lapin yliopisto Pöllänen Riitta Lapin lh Seppänen Raija Rovaniemen AMK Tiuraniemi Harri, Sodankylä Hemminki Pertti, Rovaniemi Niemelä Eija, Kolpeneen palvelukeskuksen ky Kähkölä Sinikka,Kemi- TornioAMK Kursu Juha, L-P shp Helena Huhtala, Simo Leukumaa Eeva, Ylitornio Laitinen Merja, Lapin yo Pantti Raimo, Lapin lh, Niskala Aila Rovaniemen AMK Maukola-Juuso Sirpa, Inari/ Palolahti Mari Magga Ristenrauna, SamiSoster ry Suorsa Sinikka, Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys Oulun yliopisto Kallioniemi Annikki, Tunturi-Lappi Asiantuntijajäsenet: Kostamo-Pääkkö Kaisa, Poske Lohi Jouni, professori Näkkäläjärvi Anne, SamiSoster ry Ahtiainen Veli-Matti, SPR Viuhkola Kirsti, Kolari Ylikangas Tiina, sihteeri Aarnio, Sari Kehittäjäsosiaalityöntekijä, Inari

3 Käsiteltävät asiat 3 1. Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen Puheenjohtaja Markku Oinaala avaa kokouksen ja toteaa kokouksen osallistujat. Valitaan pöytäkirjantarkastajat kokouksessa. 2. KASTE - Pohjois-Suomen aluejohtoryhmän ajankohtaiset asiat i. Tukeva-hanke ja sen supistaminen ii. Pakaste2, jatkohankkeen sisällöt Käsitellään kokouksessa TUKEVA-hankkeen päätös ja sen supistaminen Lapin osahankkeessa. Käsitellään kokouksessa PaKaste jatkohankkeen sisällöt. 3. Lapin osahanke: Perusterveydenhuollon kehittämisen osakokonaisuuden toiminnallinen tilanne Perusterveydenhuollon kehittäminen OSAAMISEN KEHITTÄMINEN - Kuntiin tarjotaan ohjaajalääkäreille tukea ohjaustyöhön - Erikoistuvien lääkäreiden koulutusohjelmien suunnitteluapua tarjotaan - Lääkäreiden tutkimustyön suunnitteluun tarjotaan tukea - Seminaaripäiviä järjestetään: 2/2010 Hoidon tarpeen arviointi ja teknologia (1pv), 5/2010 Lastenneuvola ja Koulouterveys- seminaari (2 pv) - Yhteistyö OYS-YLE-yksikön kanssa, Yhteistyö Kainuun osahankkeen kanssa (mm. päivystysseminaari) - Hyviä käytäntöjä kunnista toiseen on pyritty levittämään sähköisiä tiedonsiirtomenetelmiä hyödyntäen KEHITTÄMISTYÖ PILOTTIKUNNISSA Kolari Kehittämishanke Sähköisen ajanvarauksen ja tekstiviestisovelluksen käytön suunnittelu ja toteutus toteutetaan yhteistyössä UULA-hankkeen kanssa. Kolarissa kokeillaan aluksi laboratorioaikojen, sairaanhoitajan ajanvarausvastaanoton, papa- joukkotutkimusten ja silmänpohjakuvausten kohdalla nettiajanvarauksen kansalaisille tarkoitettua ohjelmaa. Ensimmäiset ajanvaraukset sähköisesti toteutunevat syksyllä 2010.

4 4 Ranua Ranuan kehittmishankkeessa Päivystyspuhelinliikenteen kehittäminen on kartoitettu lähtötilannetta, pidetty seminaari ja alettu kehittämään ajanvarausta, reseptikäytäntöjä ja hoitajavastaanottoa pienin muutoksin. Sairaanhoitajaresurssia päivystyspuhelimeen vastaamiseen on lisätty. Asiakaskysely palvelun laadusta päivystysajalla yhteispäivystykseen ohjatuille potilaille on toteutettu. Simo Lääkäri-hoitajatyöparityöskentelyn aloitusta varten on kartoitettu lähtötilanne ja käynnistetty työyhteisötapaamiset, joissa pohditaan mm. työparitoiminnan käytännön toteutukseen liittyviä asioita sekä suunniteltu työnkuvia ja hoitopolkuja. Suun terveydenhuolto osallistuu hankkeeseen kirjaamalla nykyisin hyvin toimivan käytännön hammashoitajan ja lääkärin välisestä työnjaosta. Kemi Vastaanoton ja päivystyksen potilaslogistiikan kehittämistä varten on tehty runsaasti valmistelevaa työtä. Hoitaja-lääkärityöpari- ja omahoitajatoiminnan käynnistämistä on suunniteltu, hoitajavastaanottojen sisältöjä on kehitetty ja koulutussuunnitelma on laadittu. Uusia toimintamalleja päästänee kokeilemaan syksyllä Tornio Kehittämishankkeessa Virka- ajan päivystystoiminnan kehittäminen toimintatapoja uudistamalla ja mm. päivystävän sairaanhoitajan tehtäviä selkiyttämällä on kartoitettu lähtötilanne. Päivystävän sh:n työn kuvaa on selkiytetty ja kiireetön sh:n vastaanotto aloitettu, puhelinpalveluun on tulossa Nispa, kansalaisen nettiajanvaraus on suunnitteilla soveltuvin osin. Uusia järjestelyjä tilojen käyttöön on suunniteltu triagen käytön ja tehokkaan työnjaon mahdollistamiseksi. Toisessa kehittämishankkeessa Perhetyön eri muotojen keskinäisen koordinoinnin kehittäminen on edetty lastensuojelun perhetyön, vauvaperhetyön, neuvolan perhetyön ja kotihoidon perhetyön lähtötilanteen kartoituksella. Toimintasuunnitelma on laadittu ja perhetyön toimijoiden yhteinen kehittäjätiimi on aloittanut työnsä. Ylitornio Hoitopolkujen selkiyttäminen henkilökunnalle ja kuntalaisille on aloitettu verenpainepotilaiden hoitopolun kehittämisellä. Muiden kansansairauksien hoitopolut seuraavat sen jälkeen. Väestövastuulääkärin ja aluehoitajan työparityöskentelyä sekä terveydenhoitajien ja sairaanhoitajien työjakoa kehitetään hoitopolkujen muuttamisen osana. Terveyskeskuksen eri palvelutoimintojen ajanvaraustoimintoja tullaan yhtenäistämään. Kotihoitoa tullaan integroimaan muuhun palvelujärjestelmään. Todetaan perusterveydenhuollon kehittämisen toiminnallinen tilanne. 4. Lapin osahanke: Terveyden edistämisen osakokonaisuuden toiminnallinen tilanne TERVEYDEN EDISTÄMISTYÖ

5 Kuntakäyntejä on tehty ko. ajanjaksolla 5 Lapin kunnassa. Lisäksi Muoniossa pidettiin puheenvuoro kunnanvaltuuston kokouksessa. Loput kuntakäynnit tehdään kevään-alkukesän aikana. Hyvinvoinnin seutuseminaari järjestettiin Rovaniemellä ja Itä-Lapissa yhteistyönä. Terveyden edistämiseen liittyvistä työskentelyjaksoista on saatu suunnitelmat 16 kunnasta (liite). Kolme kuntaa on pyytänyt lisäaikaa suunnitelman jättämiseen toukokuun puoliväliin asti. Kahteen kuntaan, joista ei ole kuulunut suunnitelmaa, ollaan yhteydessä. Ikihyvä-elämäntaparyhmäohjauskoulutukseen on ilmoittanut 16 henkilöä 11 Lapin kunnasta. Ilmoittautuneet ovat pääasiassa terveydenhoitajia/sairaanhoitajia. Ensimmäinen koulutusosio on huhtikuun lopussa. Väestökampanjaa ja yleisötilaisuuksiin liittyvää toimintapistettä on suunniteltu yhteistyössä mainostoimiston kanssa. Tavoitteena on, että kampanja käynnistyy viimeistään alkusyksyllä. Suun terveyden edistäminen Posion terveyskeskuksessa on hankkeen tuella toteutettu suun terveydenhuoltoon suun terveyden edistämisen ja hoidon toimintamalli painottaen suuhygienistin työnkuvaa, työnjakoa ja moniammatillista yhteistyötä. Uuden toimintamallin käyttöönotto on meneillään. Kylmän aiheuttamien terveyshaittojen ehkäisy Laaditaan toimintasuunnitelma kylmän aiheuttamien terveyshaittojen ehkäisemiseksi Lapissa. Toimintasuunnitelma laaditaan yhteistyössä Oulun Yliopiston Terveystieteiden laitoksen kylmätutkimusryhmän, sekä OYS:in terveyden edistämisyksikön kanssa. 5 Todetaan terveyden edistämisen toiminnallinen tilanne. 5. Lapin osahanke: Sosiaalityön osakokonaisuuden toiminnallinen tilanne Sosiaalityön johtamisen kehittämisrakenne on alkanut loppuvuodesta Osallistujia on 18 lapin kunnasta, yhteensä 34 henkilöä. Kolmas seminaari toteutettiin , aiheena oli henkilöstöjohtaminen ja sen sisällä erityisteemana oli henkilöstöraportointi. Osallistujilla oli välitehtävänä käydä kehittämiskeskustelut alaisiensa kanssa ja muodostaa tiiminsä osaamiskartta. Omat välitehtävänsä avasivat Sosiaali- ja terveysjohtaja Lahja Harju (Pello), sosiaalisihteeri Niina Peronius (pelkosenniemi) ja johtava sosiaalityöntekijä Anneli Karjalainen (Tornio) käytiin vertaiskeskustelua. Teoreettisessa osuudessa käsiteltiin hallintotieteiden professori Antti Syväjärven johdattelemana voimavarakeskeistä johtamista. Lapin sairaanhoitopiirin henkilöstöjohtaja Tanja Peltovuoma kertoi oman organisaationsa henkilöstöraportoinnista ja sen kehittämisestä. (Vastuuhenkilöt/vetäjät: Niskala Asta, Kemppainen Tarja ja Pohjola Anneli). Lastensuojelusuunnitelmien laatimisen tukiprosessin osalta on järjestetty 4 työkokousta. Suunnitelmien osalta yhtenäistetään ja työstetään yhteismitallisia indikaattoreita kuntien tueksi.. 5 kunnassa on valtuustojen hyväksymät suunnitelmat (Inari, Kemi, Pelkosenniemi, Pello ja Simo), Keminmaan suunnitelma on valmistunut, muttei vielä valtuuston vahvistama. Suunnitelmia on kommentoitu ja tuettu eteenpäin. (Vastuuhenkilöt/vetäjät: Vesterinen Kerttu, Ojaniemi Pekka, Martin Maria). Kunnissa Inarissa, Kemijärvellä, Torniossa kehittäjätyöntekijät ovat osallistuneet/osallistuvat lastensuojelusuunnitelmien tekemiseen. Ryhmätyönmenetelmien osalta on kartoitettu työntekijöiden ja asiakkaiden tarpeita ja kehittämistoiveet. Ryhmämenetelmien käyttöönottoa pyritään viemään kuntiin asiakastyön osaksi. Tornioon ja Rovaniemelle on perustettu asiakaskehittäjäryhmät. Puhelinrinki on toteutettu ryhmätyönmenetelmien käyttöönoton tukemiseksi. (Vesterinen Kerttu). Nuortenryhmät on perustettu Tornioon, Kittilään ja Inariin. Erityissosiaalityöntekijä (Vesterinen Kerttu) on toiminut Lapin kunnissa työparina vaikeissa lastensuojelun tilanteissa ja läheisneuvonpidon koollekutsujina. Sisältöalueina läheisneuvonpidon menetelmää on laajennettu/kokeiltu myös terveydenhuollon toimialueella sekä vanhustyössä. Läheisneuvonpidot 2: helmikuussa Kittilässä lapsen neuvonpito ja huhtikuussa Kolarissa aikuisen seurantakokous. Koollekutsumassa vanhuksen seurantakokousta Kolarissa.

6 6 - Puhelinringit: joulukuusta 2009 maaliskuuhun 2010 puhelinrinki aikuiselle asiakkaalle ja hänen verkostolleen (8 kertaa), kehittäjien puhelinringit: ryhmämenetelmien kehittäjät joulukuu 2009 helmikuu 2010 (8 kertaa) ja tiedon tuotannon ja vaikuttavuuden arvioinnin kehittäjät helmikuu 2010 toukokuu 2010 (8 kertaa). - Tammikuussa päätettiin lastensuojelun työparityö ja työskentelyprosessi Muoniossa. - Maaliskuussa 2010 Kainuun maakunnan työntekijöille läheisneuvonpitomenetelmää, koollekutsujapankki perustettiin Kainuuseen. - Maaliskuussa erityissosiaalityöntekijä on osallistunut lasten huoltoriidan selvittelyyn konsulttina sosiaalityöntekijä-lastenvalvojalle Lapin pienessä kunnassa. - Erityisosiaalityöntekijä on koordinoinut Sosiaalikollegan 6 verkkokonsulttiryhmää ja konsultaatioprosesseja, tämän vuoden 4 ensimmäisen kuukauden aikana on tullut yhteensä 15 kysymystä (ls 4, päihde 1, vmp 5, vanhus 2, aik.sos.työ 3). Lisäksi hän on auttanut kysymys-vastausparien toimittamista julkisuuteen Sosiaalikollegan kautta, sosionomiopiskelijoiden kanssa, kevään aikana toimitetaan 11 prosessia. Koordinoin Sosiaaliportin 2 konsulttiryhmää, kysymyksiä ratkottu yhteensä 22: aikuissosiaalityö 14 ja lastensuojelu 8. Suunniteltu eri menetelmäkoulutuksia; parisuhdeohjaaja, lastenedunvalvonta ja sukulaissijaisvanhemmuus valmennus. Aloitettu Pohjois-Suomen aikuissosiaalityön seminaarin suunnittelu. Yhteistyötahot: Poske, PaKaste, Lapin yliopisto, Sonet Botnia ja Chydenisu-insituutti. Tiedon tuotanto vaikuttavuuden arviointi Tiedon tuotanto ja vaikuttavuuden arviointi on käynnistetty yhdessä kehittämistiimien kanssa. Kittilässä vaikuttavuuden arviointiin tietoa kerätään päiväkirja -menetelmällä. Enontekiölle on rekrytoitu sosiaalityön opiskelija, joka tee gradun "Mettäterapiasta" kehittäjä-sosiaalityöntekijöiden ohjauksessa. Kaikkien tiimien osalta ohjelmateorioiden jatkojalostus on käynnissä. Tiimikohtaiset tapaamiset järjestetään, kun ohjelmateoriat ovat hieman pidemmällä. Ryhmätyömenetemiin laaditaan yhteinen kysymyspatteristo, joka kerätään ennakkotekstiviestipalveluna, suoraan sähköiseen tietokantaan tai paparilomakkeella. Kaikkien ryhmien arvioitimittaristo on työn alla ja se tehdään yhdessä sosiaali- ja terveysalan kehittäjien kanssa. Sosiaalityön tutkimuksen päivillä esittelty Lappilaista sosiaalityön vaikuttavuuden arviointia, joka herätti kovasti mielenkiintoa. Tämän seuraksena olemme virittelemässä yhteistyötä Jyväskylän yliopiston sosiaalipalveluiden arviointinista vastaavan professorin ja THL:n kanssa. Toukokuussa pidettävän PaKaste -hankkeen vaikuttavuuden arviointi -seminaaria on alettu suunnitella. Kehittämistyöhön sitoutuneet kunnat työstävät tiimikohtaisesti omaa kehittämistehtävää toimintasuunnitelmien mukaisesti: Enontekiö -Saamenkielisen/saamelaiselta kulttuuripohjalta tehtävän sosiaalityön kehittäminen Mettäterapian suunnittelu ja ryhmän kokoaminen aloitettu. Inari Pohjois-Lappi: Suunnitelmallinen, arvioiva ja aktivoiva aikuissosiaalityö Inarissa nuorten aikuisten (18-25v.) kehittäjäasiakkaiden ryhmä jatkaa toimintaansa. Tavoitteena on kehittää nuorten kanssa tehtävää sosiaalityötä. Strategiatyö on päätöksentekovaiheessa (mielenterveys- ja päihdestrategia sekä lasten- ja nuorten hyvinvointiohjelma). Tukihenkilö- ja tukiperhetoiminnan kehittäminen on aloitettu. Ensimmäisenä tavoitteena on päivittää toimintaan liittyvät lomakkeet ja korvauskäytännöt. Inarin verkkoneuvonta odottaa terveydenhuollon palvelujonojen valmistumista ja henkilökunnan koulutusta, jonka jälkeen neuvonta voidaan aloittaa. Kemi Länsi-Pohja: Suunnitelmallinen sosiaalityö nuorten parissa Äitiysneuvolan terveydenhoitaja ja sosiaalityö Yhteiset lomakkeet haastatteluihin Yhteistyö Lappian kanssa, paljon keskeytyksiä Mitä tapahtuu kun eroaa koulusta Palvelusuunnitelmat yhdessä tiimin työnt kanssa Ryhmätoiminta ei aikaa, toteutuu kesäkuulla

7 7 Kemijärvi Itä-Lappi: Kokonaisvaltainen perhekeskeinen sosiaalityö 1. Perhekeskeisen varhaisen tuen toimintamallin juurruttaminen ja edelleen kehittäminen toimijoille tehtävän tilannearviointikyselyn ja mallin mallintamisen kautta. Lastensuojelusuunnitelman prosessin työstäminen on meneillään. 2. Toiminnallisten välineiden kehittäminen sosiaalityössä. Nuoriin kohdistuvien ryhmätoimintojen kehittäminen ja arviointi yhteistyössä sivistys-, terveydenhuollon ja nuorisopuolen kanssa. Konkreettinen suunnittelu on jo aloitettu, Kemijärvellä ensi syksynä aloittavan JOPO- (joustavan opetus) ryhmän kanssa. Syksyllä aloitetaan sosiaalityössä nuoriin toimeentulotukiasiakkaisiin kohdistuva ryhmätoiminta. 3. Seudullisen toiminnan kehittäminen yhdessä alueen kehittäjien ja sosiaalityön tiimien kanssa. Itälapin osalta kehittämistoimintaa lähdetään konkreettisesti suuntamaan 11.6 tapaamisessa. Kittilä Tunturi-Lappi: Suunnitelmallinen sosiaalityö ja työmenetelmien kehittäminen Ryhmätoiminnan suunnittelu --> ensimmäinen ryhmä kokoontui 31.3 (11-13 vuotiaita, 4 poikaa ja 3 tyttöä) --> muiden ryhmien suunnittelu - vaikuttavuuden arvioinnin suunnittelu ryhmätoiminnassa - eri työpalavereihin osallistuminen - toimintasuunnitelman pohtiminen Rovaniemi Rovaseutu Perhehoidon sijaishuollonprosessin mallinnus on käynnistynyt lastensuojelun tiimissä. Sijaisperheiden verkostotapaaminen on pidetty tammikuussa ja verkostotapaamiset perhehoidon tukirakenteiden kehittämiseksi jatkuvat. Perhehoitajat sekä lastensuojelun sosiaalityöntekijät ja perhetyöntekijät tapaavat yhdessä 10.5 yhteistyökäytäntöjen selkiyttämiseksi. Tukiperhetoiminnan kehittämiseksi tukiperheiden ensimmäinen verkostotapaaminen on pidetty huhtikuussa ja vertaisryhmä kokoontuu Uuden sijaisperheen ja lapsen tukemisen kehittäminen sijoituksen alkuvaiheessa on käynnistymässä. Tornio Länsi-Pohja: Lastensuojelu ja aikuissosiaalityö, erityisesti nuoriin kohdistuva työ 1. Nuorten sosiaalityön kokonaisvaltainen kehittäminen: suunnitelmallinen sosiaalityö(suunnitelmat dokumentoidaan), verkostojen vahvistaminen(opiskelijahuolto, työvoimalasäätiö), mallinnustyö, Nuorten ryhmätoiminta, sähköinen asiointi (tulevaisuus), 2. Soster-yhteistyö- Varhain vanhemmaksi toimintamallin suunnitteluvaihe 3. Tehtävänkuvien selkeyttäminen -yhteenvetovaiheessa 4. Tiimien välinen yhteistyö-kehittämismatka ja kehittämistehtävät sekä tutustuminen Nuorisoasiain keskuksen kohdennettuun nuorisotyöhön toukokuussa Aikuissosiaalityön seminaari ja alueellinen verkostoituminen (PaKaste tasolla) 6. Vaikuttavuuden arviointityön käynnistäminen (puhelinrinki ja ohjelmateoriat) Merkitään tiedoksi sosiaalityön toiminnallinen tilanne. Kehittäjäsosiaalityöntekijä Sari Aarnio esittelee Inarin sosiaalipalveluiden kehittämistoiminnan tilannetta ja toimintaa. Merkitään tiedoksi Inarin tiimin kehittämisen toiminnallinen tilanne.

8 8 6. Taloudelliset ja hallinnointiin liittyvät asiat Käsitellään kokouksessa eri osahankkeiden taloudellinen tilanne. Todetaan osahankkeiden taloudellinen tilanne. 7. Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut kehittämisrakenne ja toimintamalli kokonaishanke a. yhteiset kehittämisrakenteet Käydään keskustelua kehittämisrakenteen muotoutumisen tilanteesta. b. sosiaali- ja terveydenhuollon yhteiset toimintamallit ja pilotit PaKaste Lapin työkokouksessa päätettiin neljän eri pilotin sisällöistä. 1) Yhteinen päivystyskokeilu: Sosiaalialan ammattilainen perusterveydenhuollon päivystyksessä ja akuutti palveluohjaus ja/tai terveysalan ammattilainen sosiaalitoimistoon SOSIAALI JA TERVEYSALAN YHTEISTYÖ 2) vuotiaiden ryhmä, kehittäjä asiakkaat, miten nuorten kanssa pitäisi tehdä sosiaalityötä ja terveyden edistämistä 3) Varhain vanhemmaksi -malli neuvolatoimintaan 4) Hyvinvointiryhmät - Painohallinta ja savuttomuus : jokaiseen Lapin kuntaan tulee hyvinvointiryhmä. Ryhmiä järjestetään yhteistyössä sos. ja terveystoimen sekä järjestöjen kanssa. Varhain vanhemmaksi kokeilua, jossa sosiaalitoimen työntekijä tulee mukaan äitiysneuvolakäynnille (rv 14-17) tullaan kokeilemaan Torniossa ja Kemissä. Tavoitteena yhteisten asiakkaiden tunnistaminen, varhainen puuttuminen ja ennaltaehkäisy sekä mataloittaa yhteydenottokynnystä sosiaalitoimeen.

9 Varhain vanhemmaksi malli - yhdellä neuvolakäynnillä mukana sosiaalialan ammattilainen vauvalahja Tornio Esitetty yhteistyöaloite myönteisesti (johto ja työntekijät) 19.4 terveydenhoitajien kokous Ei lomakemaisuutta Rajattu ryhmä (alle 20 v) Kemi Lomakepohjaa yhteiskäynnille Raskausvko Kotikäyntimahdollisuus 13.4 kokous Voimavaralähtöisyys 5/2010 aloitus (ensimmmäiset äidit) Ammk: arvioinnissa 9 Hyvinvointiryhmät tavat Pilottiryhmiä, joita on tulossa Läsnä, ac, skype, puhelin Ammattilais/vertais Kesäleirit, painonhallinta, tupakoimatt Aikuiset ja nuoret (eriikäiste ryhmä) sisällöt Kultturipainott Päihderyhmä Joporyhmä Nuorisopsy Lappian tyttöryhmä Mieleneterv kunt ryhmä Tupakanvieroitus etänä aikuisille ja nuorille Poiannhallinta etä ryhmä nuorille Kolarille etäliikuntaryhm ä vanhukset Perhe ja lastenleiti

10 10 Nuorten ryhmä Inarissa, Torniossa, (Kittilä, Enontekiö, Kemijärvi) Miten nuorten kanssa pitäisi tehdä sosiaalityötä ja terveyden edistämistä? Sosiaalinen on terveyden tuki Inari / nuorten ryhmä Inarissa Sari sostt ja työpajaohjaaja 3 kertaa kokoonnuttu Tutustuminen Toiminnan suunnittelu - uusiksi Vakuutukset Sitoutunut 4 nuorta Vetäjän rooli Teema: terveys ja hyvinvointi terveystarkastukset arviointi: suullinen palaute Tornio 8-15 nuorta -Yksi ryhmä/kerran vko Kuntouttava työtoiminta Liikunta, terveellinen ruokavalio, mielenterveys, päihde Arviointi: 12/2009 ryhmäkeskustelu Nuorten ryhmät Kittilä (Emmaleena ja Annikki) 7 Tyttöjä ja poikia, v(vanhempien luvalla, osallistaminen, vanhempien asenteisiin vaikuttaminen) Varhainen puuttuminen Arviointi: nuorten ja työntekijöiden päiväkirja Kerran viikossa 11, ke (3/2010-6/2010) Nuoret suunnittelevat itse Yhteistyö th kanssa Mettäterapia/Enontekiö Anne- Maria & Ellenanne Labba Pohjautuu Sotkamon kämppäterapiaan Kirjallinen suunnitelma I pilotti3 ohjaajaa (yksi sotkamosta) 5 päihdeongelmaista Ympäristön hyödyntäminen (luonto) Käydään keskustelua sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisistä piloteista.

11 8. Muut asiat Ilmoitusasiat 10. Seuraava kokous 11. Kokouksen päättäminen merk. Markku Oinaala puheenjohtaja Kaisa Kostamo-Pääkkö Poske/Lapin toimintayksikkö

Rovaniemi, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, Myllärintie 35, Monitoimitila

Rovaniemi, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, Myllärintie 35, Monitoimitila Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ ESITYSLISTA Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI 4.6.2010 PaKaste - Lapin -osahankkeen ohjausryhmän kokous

Lisätiedot

Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut kehittämisrakenne ja toimintamalli hankkeen neuvottelukunnan kokous 3/2010

Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut kehittämisrakenne ja toimintamalli hankkeen neuvottelukunnan kokous 3/2010 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ ESITYSLISTA Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI 19.10.2010 Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

POSKE LAPIN TOIMINTAYKSIKÖN JA TUKEVA2 Lapin osahankkeen OHJAUSRYHMÄN KOKOUS

POSKE LAPIN TOIMINTAYKSIKÖN JA TUKEVA2 Lapin osahankkeen OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ ESITYSLISTA 1/2011 Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI 11.4.2011 POSKE LAPIN TOIMINTAYKSIKÖN JA TUKEVA2

Lisätiedot

PAKASTE HANKKEEN TULOKSIA

PAKASTE HANKKEEN TULOKSIA PAKASTE HANKKEEN TULOKSIA PERUS- TERVEYDENHUOLLON KEHITTÄMINEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SOSIAALITYÖ 7.10.2011 1 Perusterveydenhuollon kehittäminen 1.9.2009-31.10.2011 PaKaste 1 Kuntalähtoistä kehittämistyötä

Lisätiedot

POSKE LAPIN TOIMINTAYKSIKÖN JA TUKEVA2 Lapin osahankkeen OHJAUSRYHMÄN KOKOUS

POSKE LAPIN TOIMINTAYKSIKÖN JA TUKEVA2 Lapin osahankkeen OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ PÖYTÄKIRJA 2/2011 Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI 12.10.2011 POSKE LAPIN TOIMINTAYKSIKÖN JA TUKEVA2

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut kehittämisrakenne ja toimintamalli Pohjoisen alueen Kaste 14.1.

Sosiaali- ja terveydenhuollon monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut kehittämisrakenne ja toimintamalli Pohjoisen alueen Kaste 14.1. Sosiaali- ja terveydenhuollon monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut kehittämisrakenne ja toimintamalli Pohjoisen alueen Kaste Sosiaali- ja terveydenhuollon lakiuudistusten vaiheittainen eteneminen 2010

Lisätiedot

Yhteisölliset työmenetelmät. 4.10.2011 Kannanottoja tulevaisuuteen, Kerttu Vesterinen

Yhteisölliset työmenetelmät. 4.10.2011 Kannanottoja tulevaisuuteen, Kerttu Vesterinen Yhteisölliset työmenetelmät 4.10.2011 Kannanottoja tulevaisuuteen, Kerttu Vesterinen Miten käytät yhteisöllisiä menetelmiä työssäsi? 1. en käytä yhteisöllisiä menetelmiä 2. minulla on aikomus ja halu lisätä

Lisätiedot

PaKaste -hankkeen seurantaraportointi

PaKaste -hankkeen seurantaraportointi PaKaste -hankkeen seurantaraportointi 1. Raportoija: Anne-Maria Näkkäläjärvi, saamenkielinen kehittäjä-sosiaalityöntekijä 2. Sosiaalityön kehittämistiimi: saamenkielisen/saamelaiselta kulttuuripohjalta

Lisätiedot

Nina Peronius Projektipäällikkö

Nina Peronius Projektipäällikkö Nina Peronius Projektipäällikkö riskinä -hanke 11.6.2013 1 Kaste-ohjelmaan kuuluva kehittämishanke 1.3.2013 31.10.2015 2 Sosiaali- ja terveysministeriö myöntänyt 6.3.2013 päätöksellä 75 % valtionavun eli

Lisätiedot

Ohjausryhmän jäsenet. Lapin-Kaste -valmisteluhankkeen ohjausryhmän kokous 5/2008. Aika Maanantai 8.12.2008 klo 9.00 11.00

Ohjausryhmän jäsenet. Lapin-Kaste -valmisteluhankkeen ohjausryhmän kokous 5/2008. Aika Maanantai 8.12.2008 klo 9.00 11.00 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ PÖYTÄKIRJA 5/2008 Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI 8.12.2008 Lapin-Kaste -valmisteluhankkeen ohjausryhmän

Lisätiedot

Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut kehittämisrakenne ja toimintamalli hankkeen neuvottelukunnan kokous 1/2010

Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut kehittämisrakenne ja toimintamalli hankkeen neuvottelukunnan kokous 1/2010 1 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ PÖYTÄKIRJA 1/2010 Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI 27.1.2010 Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali-

Lisätiedot

PaKaste2 Lapin osahanke. Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyö Tiedontuotanto Vanhustyö Terveyden edistäminen

PaKaste2 Lapin osahanke. Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyö Tiedontuotanto Vanhustyö Terveyden edistäminen PaKaste2 Lapin osahanke Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyö Tiedontuotanto Vanhustyö Terveyden edistäminen Pakaste 2 sosiaalityö tilannekatsaus PaKaste 1:n aikana kehitettyjen toimintamallien juurruttaminen

Lisätiedot

Yhteisölliset työmenetelmät

Yhteisölliset työmenetelmät Yhteisölliset työmenetelmät Miten paikalliset toimintamallit ja pilotit on juurrutettu arjen käytäntöihin kunnissa? 1.6.2011 Kerttu Vesterinen - ryhmät Hyvinvointiryhmiä Perhe, suku, ystävät, ryhmät, yhteisöt

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen kehittämisrakenne Pohjois- Suomessa

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen kehittämisrakenne Pohjois- Suomessa Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen kehittämisrakenne Pohjois- Suomessa Kostamo-Pääkkö Kaisa Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus P-S Kaste - perusterveydenhuoltoa, terveyden edistämistä ja sosiaalipalveluita

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon kehittäminen / LAPIN KASTE

Perusterveydenhuollon kehittäminen / LAPIN KASTE Perusterveydenhuollon kehittäminen / LAPIN KASTE Jouni Lohi, professori, yleislää ääketieteen erikoislää ääkäri 7.12.2009 1 KANSALLINEN KASTE- OHJELMA KASTE ohjelma 2008-2011 on valtioneuvoston 31.1.2008

Lisätiedot

Ohjausryhmän jäsenet. + Niemelä Eija, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, puheenjohtaja

Ohjausryhmän jäsenet. + Niemelä Eija, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, puheenjohtaja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ PÖYTÄKIRJA 1/2009 Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI 10.3.2009 Lapin Kaste -valmisteluhankkeen ohjausryhmän

Lisätiedot

ehkäisemällä ongelmia ennalta ja syrjäytymistä

ehkäisemällä ongelmia ennalta ja syrjäytymistä 9.2.2012 1 Strategiset päämäärät Kaste-ohjelma Tavoitteet Keinot lisätä osallisuutta ja vähentää ehkäisemällä ongelmia ennalta ja syrjäytymistä puuttumalla niihin mahdollisimman varhain lisätä terveyttä

Lisätiedot

Kolpeneen palvelukeskuksen ky, ruokasalin kabinetti (mahdollisuus myös videoneuvotteluyhteyksiin)

Kolpeneen palvelukeskuksen ky, ruokasalin kabinetti (mahdollisuus myös videoneuvotteluyhteyksiin) Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ PÖYTÄKIRJA 3/2008 Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI 23.9.2008 Lapin-Kaste -valmisteluhankkeen ohjausryhmän

Lisätiedot

Hyvinvointi hakusessa riippuvuus riskinä Kastekehittämistä Lapissa ja Kainuussa 1.3.2013 30.10.2015. Nina Peronius, projektipäällikkö

Hyvinvointi hakusessa riippuvuus riskinä Kastekehittämistä Lapissa ja Kainuussa 1.3.2013 30.10.2015. Nina Peronius, projektipäällikkö Hyvinvointi hakusessa riippuvuus riskinä Kastekehittämistä Lapissa ja Kainuussa 1.3.2013 30.10.2015 Nina Peronius, projektipäällikkö Hanketiedot Päihde- ja mielenterveyspalveluketjun, kuntoutusyhteistyön

Lisätiedot

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö - tilannekatsaus. Vesterinen

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö - tilannekatsaus. Vesterinen Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö - tilannekatsaus Ohjausryhmä 6.11.2006 Kehittäjä-sosiaalityöntekijä Kerttu Vesterinen Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö 2006-2008 Kehittämisyksikön tavoitteena on

Lisätiedot

PaKaste Väliraportti 1.1. 30.4.2010

PaKaste Väliraportti 1.1. 30.4.2010 PaKaste Väliraportti 1.1. 30.4.2010 Sisällys TIIVISTELMÄ... 4 1 LAPPI... 5 1.1 PERUSTERVEYDENHUOLLON KEHITTÄMINEN... 5 1.1.1 Toiminnan jatkuminen aloitusvaiheen jälkeen... 5 1.1.2 Osaamisen kehittäminen...

Lisätiedot

verkkoneuvonta sekä IP- videoneuvottelu

verkkoneuvonta sekä IP- videoneuvottelu Sosiaali- ja terveydenhuollon verkkoneuvonta sekä IP- videoneuvottelu UULAnohjausryhmä h 25.1.2011 2011 Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö/uula- hanke Verkkoneuvontakunnat

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon kehittäminen / LAPIN KASTE Jouni Lohi, professori Jaana Kupulisoja, suunnittelija Riitta Rautalin, suunnittelija

Perusterveydenhuollon kehittäminen / LAPIN KASTE Jouni Lohi, professori Jaana Kupulisoja, suunnittelija Riitta Rautalin, suunnittelija Perusterveydenhuollon kehittäminen / LAPIN KASTE Jouni Lohi, professori Jaana Kupulisoja, suunnittelija Riitta Rautalin, suunnittelija 12.10.2009 1 KASTE Pohjois Suomen monialaiset sosiaali ja terveyspalvelut

Lisätiedot

Lapin seniori- ja vanhustyön kehittämisyksikkö hanke Projektipäällikkö / tutkija Maarit Kairala 24.1.2008

Lapin seniori- ja vanhustyön kehittämisyksikkö hanke Projektipäällikkö / tutkija Maarit Kairala 24.1.2008 Lapin seniori- ja vanhustyön kehittämisyksikkö hanke Projektipäällikkö / tutkija Maarit Kairala 24.1.2008 maarit.kairala@poskelappi.fi 1 Lapin seniori- ja vanhustyön kehittämisyksikkö Seudullisuus LUOVAKE

Lisätiedot

Ikäihmisten elämänhallinnan ja

Ikäihmisten elämänhallinnan ja Ikäihmisten elämänhallinnan ja hyvinvoinnin tukeminen (IKÄEHYT) 1.3.2011 31.8.2013 Hyvinvoinnin Lappi http://some.lappia.fi/blogs/ikaehyt/ Esitys päivitetty 30.1.2012 Hankkeen tausta Väestön ikääntyminen

Lisätiedot

TUKEVA Lapin osahanke Toiminta 1.10.2011 31.3.2012 ja Suunnitelma loppukaudelle. Marja-Sisko Tallavaara 12.04.2012

TUKEVA Lapin osahanke Toiminta 1.10.2011 31.3.2012 ja Suunnitelma loppukaudelle. Marja-Sisko Tallavaara 12.04.2012 TUKEVA Lapin osahanke Toiminta 1.10.2011 31.3.2012 ja Suunnitelma loppukaudelle Marja-Sisko Tallavaara 12.04.2012 1. Ennalta ehkäisevien ja varhaisen tuen menetelmien ja toimintamallien kehittäminen ja

Lisätiedot

Hyvinvointikertomuksen laatiminen Kemiin. PaKasteen terveyden edistämisen työskentelyjakso 1.10.2010 31.1.2011. Osastonhoitaja Pirjo Leinonen

Hyvinvointikertomuksen laatiminen Kemiin. PaKasteen terveyden edistämisen työskentelyjakso 1.10.2010 31.1.2011. Osastonhoitaja Pirjo Leinonen Hyvinvointikertomuksen laatiminen Kemiin PaKasteen terveyden edistämisen työskentelyjakso 1.10.2010 31.1.2011 Osastonhoitaja Pirjo Leinonen Sisällysluettelo Johdanto 3 Kemin kaupungin työskentelyjakson

Lisätiedot

Lapin seniori- ja vanhustyön kehittämisyksikkö hanke www.sosiaalikollega.fi www.poske.fi

Lapin seniori- ja vanhustyön kehittämisyksikkö hanke www.sosiaalikollega.fi www.poske.fi Lapin seniori- ja vanhustyön kehittämisyksikkö hanke www.sosiaalikollega.fi www.poske.fi maarit.kairala@poskelappi.fi 1 Hankkeen alueiden tavoitteet: LUOVAKE: Enontekiö, Kittilä, Kolari ja Muonio ROVAKE:

Lisätiedot

Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa

Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa Hanketta hallinnoi Rovaniemen kaupunki Toteutuksesta vastaa Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Mukana Lapin

Lisätiedot

Kehittäjäasiakkaat mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämistyössä Lapissa Nordic 2015 11.6.2015, 11-12.30

Kehittäjäasiakkaat mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämistyössä Lapissa Nordic 2015 11.6.2015, 11-12.30 Kehittäjäasiakkaat mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämistyössä Lapissa Nordic 2015 11.6.2015, 11-12.30 Asta Niskala Nina Peronius Kehittämispäällikkö projektipäällikkö ytt ytm Pohjois-Suomen sosiaalialan

Lisätiedot

kelpoisuudesta sekä työvoiman vaihtuvuudesta ja

kelpoisuudesta sekä työvoiman vaihtuvuudesta ja Selvitys sosiaalihuollon ll henkilöstön nykyisestä määrästä ä ja kelpoisuudesta sekä työvoiman vaihtuvuudesta ja poistumasta it t vuoteen 2015 Lapin alueella ll Pohjois Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

KUTSU HYVINVOINNIN SEUTUSEMINAARIT /LÄNSI-POHJA

KUTSU HYVINVOINNIN SEUTUSEMINAARIT /LÄNSI-POHJA KUTSU HYVINVOINNIN SEUTUSEMINAARIT /LÄNSI-POHJA Lapin aluehallintovirasto, Lapin liitto, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Lapin taidetoimikunta, Terveys ry ja

Lisätiedot

Marika Silvenius 5.2.2013 Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 5.2.2013 1

Marika Silvenius 5.2.2013 Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 5.2.2013 1 Marika Silvenius Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 1 Selvityksessä mukana olevat 21 Lapin kuntaa 1. Enontekiö 12. Ranua 2. Inari 13. Rovaniemi 3. Kemi 14. Salla 4. Kemijärvi 15. Savukoski, 5. Keminmaa

Lisätiedot

PaKaste. Raportti 1.11-30.4.2011 SOSIAALITYÖ

PaKaste. Raportti 1.11-30.4.2011 SOSIAALITYÖ 1 PaKaste Raportti 1.11-30.4.2011 SOSIAALITYÖ 2 Sisällys Tiivistelmä 1.11.2011 30.4.2011... 3 1. Sosiaalityön kehittämisrakenne... 3 2. Toiminta suhteessa tavoitteisiin... 3 2.1 Asiakkaiden toimintavoiman

Lisätiedot

Soten kehittämistoiminta ja hankkeet

Soten kehittämistoiminta ja hankkeet Soten kehittämistoiminta ja hankkeet Alueellinen ja valtakunnallinen kehittämistoiminta ja hankkeet Oulunkaaren kehittämistoiminta Perustuu Oulunkaaren strategiaan, palvelujen järjestämissuunnitelmaan

Lisätiedot

henkilöstön kanssa. Osallistujia 6. Valmennuksessa yht. 8 tapaamista jotka sijoittuvat aikavälille 18.9.2014 12.2.2015.

henkilöstön kanssa. Osallistujia 6. Valmennuksessa yht. 8 tapaamista jotka sijoittuvat aikavälille 18.9.2014 12.2.2015. Länsi Lappi i/ Kuntien yhteiset t alueelliset lli KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN ALUEELLINEN TYÖ Kuntouttavan työtoiminnan alueellinen verkosto ottaa Vantaan Koppi hankkeesta koppia ja kokeilee 12 viikon ajan

Lisätiedot

Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut kehittämisrakenne ja toimintamalli PaKaste

Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut kehittämisrakenne ja toimintamalli PaKaste Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut kehittämisrakenne ja toimintamalli PaKaste OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 7/2010 Aika: 10.11.10 klo 13-15 Paikka: Kokkolan kaupungintalo, kokoushuone Minerva

Lisätiedot

LAPIN JÄRJESTÖTOIMINNAN KEHITTÄMISRAKENNE. Myllärintie 35 96400 Rovaniemi info@lapinsoste.fi OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 2/2011

LAPIN JÄRJESTÖTOIMINNAN KEHITTÄMISRAKENNE. Myllärintie 35 96400 Rovaniemi info@lapinsoste.fi OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 2/2011 LAPIN JÄRJESTÖTOIMINNAN KEHITTÄMISRAKENNE Myllärintie 35 96400 Rovaniemi info@lapinsoste.fi OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 2/2011 AIKA: 16.5.2011 klo 14.00 16.00 PAIKKA: Rovaniemi, Hotelli Oppipoika, kokoustila Oltermanni

Lisätiedot

Kolpeneen palvelukeskuksen ky, hallintolarakennus kokoushuone

Kolpeneen palvelukeskuksen ky, hallintolarakennus kokoushuone LAPIN TOIMINTAYKSIKKÖ/ PÖYTÄKIRJA 1/2009 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI 12.3.2009 LAPIN TOIMINTAYKSIKÖN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika torstai 12.3.2009 klo 13 15 Paikka

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN MONIALAISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Kehittämisrakenne ja toimintamalli (1.3.2009 31.10.2011)

POHJOIS-SUOMEN MONIALAISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Kehittämisrakenne ja toimintamalli (1.3.2009 31.10.2011) POHJOIS-SUOMEN MONIALAISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Kehittämisrakenne ja toimintamalli (1.3.2009 31.10.2011) Tarpeet ja haasteet Korkea sairastavuus Terveystottumukset epäedulliset Pitkäaikaisen toimeentulotuen

Lisätiedot

Eija Järvinen Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö

Eija Järvinen Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö VERKKONEUVONTA Eija Järvinen Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö 07.04.201004 Rovaniemi i Perhe- ja sosiaalipalveluiden verkkoneuvonta Tarjotaan kuntalaisille

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Posio 24.2.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde Tuula Kokkonen

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa -toimintamalli

Arjen turvaa kunnissa -toimintamalli Arjen turvaa kunnissa -toimintamalli European Public Sector Award Winner 2013 Hyvinvointia ja turvallisuutta kuntalaisille taloudellisuutta ja tehokkuutta kuntatasolle Kemi 30.9.2014 Pelastusylitarkastaja

Lisätiedot

Lastensuojelun tilastotietoon liittyvää pohdintaa

Lastensuojelun tilastotietoon liittyvää pohdintaa Lastensuojelun tilastotietoon liittyvää pohdintaa Lastensuojelun suunnitelmat tukiprosessi Työkokous 9.12.29 Avohuollon piirissä olevien osuus kaikista -17-vuotiaista 18 16 14 12 12,8 12,2 1,9 % 1 8 6

Lisätiedot

Kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon (KASTE 2008-11) ohjelmakauden aikana valmistellaan vaiheittain pysyvä Pohjois- Suomen sosiaali- ja

Kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon (KASTE 2008-11) ohjelmakauden aikana valmistellaan vaiheittain pysyvä Pohjois- Suomen sosiaali- ja Kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon (KASTE 2008-11) ohjelmakauden aikana valmistellaan vaiheittain pysyvä Pohjois- Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämis- ja tutkimusrakenne, joka toimii

Lisätiedot

Lapin TE-palvelut ja henkilöstö tällä hetkellä. 22.4.2015 Lapin ELY-keskus ja Lapin TE-toimisto

Lapin TE-palvelut ja henkilöstö tällä hetkellä. 22.4.2015 Lapin ELY-keskus ja Lapin TE-toimisto Julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden tuottaminen Lapissa nyt ja lähitulevaisuudessa 1 Lapin TE-palvelut ja henkilöstö tällä hetkellä 2 Asiakkaat Lapissa Työnantajat Yritysten toimipaikkoja 11.300 TE-toimistoon

Lisätiedot

MUISTIO. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

MUISTIO. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus MUISTIO JOHTORYHMÄN KOKOUS 8, 4/2007 Aika 20.11.2007 klo 14.00 16.00 Paikka Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Rovaniemi Ryhmän jäsenet Läsnä: Mervi Kestilä MLL:n Lapin piiri Ristenrauna Magga

Lisätiedot

Otetaanko perheet puheeksi?

Otetaanko perheet puheeksi? Otetaanko perheet puheeksi? Vanhempien mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämishanke peruspalveluissa 13.6.2012 Minna Asplund Kaisa Humaljoki Mielen avain Sosiaali- ja terveysministeriön Kaste hanke

Lisätiedot

Tuira-Koskelan Hyvinvointineuvolapilotti. Terveydenhoitaja Marita Väätäinen

Tuira-Koskelan Hyvinvointineuvolapilotti. Terveydenhoitaja Marita Väätäinen Tuira-Koskelan Hyvinvointineuvolapilotti Terveydenhoitaja Marita Väätäinen Hyvinvointineuvolapilotin taustaa Ø Hyvinvointineuvola-ajatus lähti jalostumaan Tukeva-hankkeen raskausajan tuen polun mallista.

Lisätiedot

Tuulivoimarakentamisen vaikutukset

Tuulivoimarakentamisen vaikutukset Metsähallitus Laatumaa 1 FCG Finnish Consulting Group Oy FCG Finnish Consulting Group Oy 2 Metsähallitus Laatumaa Metsähallitus Laatumaa 3 FCG Finnish Consulting Group Oy Kuvasta FCG Finnish Consulting

Lisätiedot

KITTILÄ KUNTALAISTEN HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ. Eija Takalokastari th, terveyden edistämisen yhdyshenkilö Kittilä 2.6.2010

KITTILÄ KUNTALAISTEN HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ. Eija Takalokastari th, terveyden edistämisen yhdyshenkilö Kittilä 2.6.2010 KITTILÄ KUNTALAISTEN HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Eija Takalokastari th, terveyden edistämisen yhdyshenkilö Kittilä 2.6.2010 TYÖLLISYYS VUONNA 2008 Kittilässä nuorisotyöttömiä oli 4.7 % 15-24-vuotiaasta työvoimasta.

Lisätiedot

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara)

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara) LAPIN LIITTO Pöytäkirja 5.4.2013 Järjestöneuvottelukunnan 2. kokous Aika: 5.4.2013 klo 9.00-11.00 Paikka: Lapin liitto Osallistujat: Läsnä Poissa Nimi Järjestö x Raili Kerkelä Kemijärven Järjestökiehinen

Lisätiedot

Terveyden edistäminen

Terveyden edistäminen Terveyden edistäminen Raportti PaKaste työskentelyjaksoista Ylitorniolla 27.10.2011-30.11.2010 ja 24.1.2011-15.3.2011 Eija Pietikäinen Sairaanhoitaja AMK Riitta Rautalin suunnittelija, PaKaste 28.4.2011

Lisätiedot

että 75-84 vuotiaiden määrän arvioidaan kasvavan vuodesta 2013 vuoteen 2020 mennessä 21% ja vuoteen 2025 mennessä 26%

että 75-84 vuotiaiden määrän arvioidaan kasvavan vuodesta 2013 vuoteen 2020 mennessä 21% ja vuoteen 2025 mennessä 26% Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten määrä kasvaa etenkin vanhimmissa ikäluokissa niin, että 75-84 vuotiaiden määrän arvioidaan kasvavan vuodesta 2013 vuoteen 2020 mennessä 21% ja vuoteen 2025 mennessä 26%

Lisätiedot

Osallistujien esittäytymis- ja kuulumiskierros / Yleinen edunvalvonta

Osallistujien esittäytymis- ja kuulumiskierros / Yleinen edunvalvonta Muistio: Luoteis-Lapin sosiaalityöntekijöiden ja etuuskäsittelijöiden verkostotapaaminen Aika: Torstai 4.2.2010 klo 9:30 14 Paikka: Muonion kunnantalo, valtuustosali, Puthaanrannantie 15, MUONIO Läsnäolijat:

Lisätiedot

Pöytäkirja 16.10.2012

Pöytäkirja 16.10.2012 LAPIN LIITTO Pöytäkirja 16.10.2012 Järjestöneuvottelukunnan 1. kokous Aika: 16.10.2012 klo 14.00 16.00 Osallistujat: Läsnä Poissa Nimi Järjestö x Raili Kerkelä Kemijärven Järjestökiehinen ry Nina Peronius

Lisätiedot

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II Painopistealueittain teksti hankehakemuksesta KONKREETTISET TOIMENPITEET Etelä-Savo Keski-Suomi Ehkäisevän työn kehittäminen Sijaishuollon kehittäminen 1. ei toteudu 2. toteutunut 3. toteutunut hyvin 1.

Lisätiedot

PALMIKKO-hanke. Tukea perheille lasten kasvattamiseen v. 2013 2016

PALMIKKO-hanke. Tukea perheille lasten kasvattamiseen v. 2013 2016 PALMIKKO-hanke TOIMINTASUUNNITELMA v. 2016 Tukea perheille lasten kasvattamiseen v. 2013 2016 sosiaali- ja terveystoimen, varhaiskasvatuksen, koulu- ja vapaa-aikatoimen, seurakuntien ja kolmannen sektorin

Lisätiedot

Työryhmä on kokouksessaan 31.3. 5 päättänyt esittää Ikäihmisten palvelut työryhmän kokoonpanosta seuraavaa:

Työryhmä on kokouksessaan 31.3. 5 päättänyt esittää Ikäihmisten palvelut työryhmän kokoonpanosta seuraavaa: Ikäihmisten palvelut työryhmä/pth yksikkö Aika: Perjantai 26.5.2015. klo 10 11:45 Paikka: POSKE, neuvotteluhuone, Rovakatu 3 Jäsenet: Johanna Lohtander, vanh.työnjoht., Rovaniemi, puheenjohtaja - vara

Lisätiedot

Ravitsemusterapeutin palveuiden tarve Rovaseudulla N 48/165

Ravitsemusterapeutin palveuiden tarve Rovaseudulla N 48/165 Ravitsemusterapeutin palveuiden tarve Rovaseudulla N 48/165 Kysely tehtiin webropol kyselynä syksyllä 212 Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien alueella. Kysely lähetettiin kuntien johtavien lääkäreiden,

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Kirjallisuuslista. Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Kirjallisuuslista. Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kirjallisuuslista Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 2012 Pohjola Anneli, Kemppainen Tarja & Väyrynen Sanna (toim.) 2012. Sosiaalityön vaikuttavuus. Lapin yo-kustannus. Anneli

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Ravitsemusterapeutin palveluiden tarve Tunturi- ja Pohjois-Lapissa N 40 / 165

Ravitsemusterapeutin palveluiden tarve Tunturi- ja Pohjois-Lapissa N 40 / 165 Ravitsemusterapeutin palveluiden tarve Tunturi- ja Pohjois-Lapissa N / 65 Kysely tehtiin webropol kyselynä syksyllä 22 Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien alueella. Kysely lähetettiin kuntien johtavien

Lisätiedot

1.1.2013 alkaen. (TE-toimisto)

1.1.2013 alkaen. (TE-toimisto) TE-palvelut uudistuvat 1.1.2013 alkaen Lapin työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) Palvelut ja palveluverkosto uudistuvat Koko maassa tarjolla entistä monipuolisemmat ja selkeämmät palvelut henkilö-,

Lisätiedot

Hyvinvointineuvola Hämeenlinnassa

Hyvinvointineuvola Hämeenlinnassa Hyvinvointineuvola Hämeenlinnassa Projekti 1.9.2009-31.10.2011 Tavoitteet: 1. Perhettä voidaan tukea psykososiaalisissa ongelmissa lähellä ja nopeasti 2. Neuvolan palveluvalikko laajenee ja työskentely

Lisätiedot

POSKEN JA PAKASTEEN TYÖNTEKIJÄT SEKÄ KEHITTÄMISTYÖSSÄ MUKANA OLEVAT KUNNAT

POSKEN JA PAKASTEEN TYÖNTEKIJÄT SEKÄ KEHITTÄMISTYÖSSÄ MUKANA OLEVAT KUNNAT Poske Päivitetty: 4.0.20 POSKEN JA PAKASTEEN TYÖNTEKIJÄT SEKÄ KEHITTÄMISTYÖSSÄ MUKANA OLEVAT KUNNAT Posken perustyöntekijät Posken hanketyöntekijät TUKEVA, Lapin osahanke saamenkielinen kehittäjäsosiaalityöntekijä,

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ PÖYTÄKIRJA 2/2009

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ PÖYTÄKIRJA 2/2009 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ PÖYTÄKIRJA 2/2009 Lapin toimintayksikkö 2.6.2008 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI Nuorten hyvinvoinnin ankkurit Lapissa Aika

Lisätiedot

Toimintakertomus 2011

Toimintakertomus 2011 Toimintakertomus 2011 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/lapin toimintayksikkö Pysyvä yhteistyörakenne sosiaali- ja terveyshuoltoon: Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut kehittämisrakenne

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Pelkosenniemi 15.2.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde

Lisätiedot

LAPIN JÄRJESTÖTOIMINNAN KEHITTÄMISRAKENNE. Myllärintie 35 96400 Rovaniemi p.0440452139 eeva.marttala@lapinsoste.fi OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 1/2011

LAPIN JÄRJESTÖTOIMINNAN KEHITTÄMISRAKENNE. Myllärintie 35 96400 Rovaniemi p.0440452139 eeva.marttala@lapinsoste.fi OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 1/2011 LAPIN JÄRJESTÖTOIMINNAN KEHITTÄMISRAKENNE Myllärintie 35 96400 Rovaniemi p.0440452139 eeva.marttala@lapinsoste.fi OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 1/2011 AIKA: 24.2.2011 klo 14.00 16.00 PAIKKA: Rovaniemi, Hotelli Oppipoika,

Lisätiedot

Enontekiö. Kittilä. Muonio. Kolari. Pello Rovaniemi. Ylitornio. Tornio. Kemi

Enontekiö. Kittilä. Muonio. Kolari. Pello Rovaniemi. Ylitornio. Tornio. Kemi LAPIN LUKIOT, AMMATILLISET OPPILAITOKSET JA KANSANOPISTOT, JOISSA AMMATILLISTA KOULUTUSTA LUKUVUONNA 2011-2012 Utsjoki Inari Enontekiö Lukioita 23 Kittilä Ammatillisia oppilaitoksia tai niiden sivuopetuspisteitä

Lisätiedot

Olette lämpimästi Tervetulleet Lapin sosiaalityön kehittämisyksikön II vaiheen loppuseminaariin! 9.6.2008

Olette lämpimästi Tervetulleet Lapin sosiaalityön kehittämisyksikön II vaiheen loppuseminaariin! 9.6.2008 Olette lämpimästi Tervetulleet Lapin sosiaalityön kehittämisyksikön II vaiheen loppuseminaariin! Seminaarin kulku: 12.20-12.30 Mikä on Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö? 12.30-13.30 Sosiaalityön vaikuttavuuden

Lisätiedot

Saamelaiserityinen päihdetyö näkyväksi. Ristenrauna Magga Toiminnanjohtaja Sámisoster ry

Saamelaiserityinen päihdetyö näkyväksi. Ristenrauna Magga Toiminnanjohtaja Sámisoster ry Saamelaiserityinen päihdetyö näkyväksi Ristenrauna Magga Toiminnanjohtaja Sámisoster ry 1 Valtakunnallinen yhdistys - tarkoituksena valvoa, ylläpitää ja edistää saamelaisten asemaa ja oikeuksia alkuperäiskansana

Lisätiedot

Lapsen hyvä arki- hankkeen rakenne

Lapsen hyvä arki- hankkeen rakenne Lapsen hyvä arki- hankkeen rakenne PaKaste Pohjois-Pohjanmaa Lapsen hyvä arki Kallion kehittämistiimi Selänteen kehittämistiimi Kuusamo-Posio- Taivalkoski kehittämistiimi Varhaiskasvatuksen työryhmä Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Valiokuntaesittely Jouko Koskela 27.1.2015 TERVEYS JA TOIMINTAKYKY Palvelujen tehtävänä on kuntalaisten elämänhallinnan edistäminen, terveyden,

Lisätiedot

Uudet toimintamallit käyttöön yhteistyössä asiakkaiden ja henkilöstön kanssa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä

Uudet toimintamallit käyttöön yhteistyössä asiakkaiden ja henkilöstön kanssa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012-31.12.2014 Uudet toimintamallit käyttöön

Lisätiedot

LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen

LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen Eija Peltonen 1 Vastaanoton menetystekijät 6. Maaliskuuta 2006 Hyvät vuorovaikutustaidot Ammattitaito Väestövastuu

Lisätiedot

Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut kehittämisrakenne ja toimintamalli

Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut kehittämisrakenne ja toimintamalli Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut kehittämisrakenne ja toimintamalli OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 3/2009 Aika: 9.11.2009 klo 12 14 Paikka: Kokkolan kaupungintalo, kokoushuone Öja Osallistujat

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

MUONION KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Sosiaalitoimi Puthaanrannantie 15 99300 MUONIO 22.4.2014

MUONION KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Sosiaalitoimi Puthaanrannantie 15 99300 MUONIO 22.4.2014 MUONION KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Puthaanrannantie 15 99300 MUONIO MUONION VANHUSNEUVOSTON KOKOUS Aika. klo 14.00 15.25 Paikka ston kokoushuone Läsnä Poissa Kutsutut/osallistujat x Yrjö Perkkiö

Lisätiedot

Kolarin terveyskeskuksen vuodeosaston

Kolarin terveyskeskuksen vuodeosaston Kolarin terveyskeskuksen vuodeosaston moduulityöskentelyn kehittäminen - PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso 2010 Tekijät Seija Jaako Taija Krats Päivämäärä 20.10.2010 Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

Strategian päivitys 2015 2017 - KV 25.5.2015

Strategian päivitys 2015 2017 - KV 25.5.2015 Strategian päivitys 2015 2017 - KV 25.5.2015 Lasten ja nuorten kärkihankkeen toimintamalli (Strategia 2013)-> Hyvinvointiasema sekä nuorten palvelukeskus (Siun)Soten ja kunnan rajapinnassa (Loppuraportti

Lisätiedot

HYVÄ ALUEFOORUM 29.10.2009

HYVÄ ALUEFOORUM 29.10.2009 HYVÄ ALUEFOORUM 29.10.2009 KASTE-OHJELMA Margit Päätalo Kaste-suunnittelija, Pohjois-Suomi puh. 044-703 4093 margit.paatalo@ouka.fi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste) 2008-2011

Lisätiedot

ETÄJUMPPA II. PaKaste työskentelyjakso 2011. Vuontisjärvi Rainer Marjamaa Anri 30.9.2011

ETÄJUMPPA II. PaKaste työskentelyjakso 2011. Vuontisjärvi Rainer Marjamaa Anri 30.9.2011 1 ETÄJUMPPA II PaKaste työskentelyjakso 2011 Vuontisjärvi Rainer Marjamaa Anri 30.9.2011 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kolarin kunnan työskentelyjakson aihe/ sisältö... 3 3. Tavoite... 4 4. Toteutus...

Lisätiedot

Teknologiaratkaisujen hyödyntäminen palvelujen kehittämisessä UULA projektin kanssa toteutetun yhteistyön loppuraportti PaKaste -hankkeen näkökulmasta

Teknologiaratkaisujen hyödyntäminen palvelujen kehittämisessä UULA projektin kanssa toteutetun yhteistyön loppuraportti PaKaste -hankkeen näkökulmasta Teknologiaratkaisujen hyödyntäminen palvelujen kehittämisessä UULA projektin kanssa toteutetun yhteistyön loppuraportti PaKaste -hankkeen näkökulmasta Sähköisen ajanvarauksen ja palvelutekstiviestin käyttöönotto

Lisätiedot

4 Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi 3.9.09 klo 12.00-14.00 Kittilässä Muistion kirjasi puheenjohtaja Asta Niskala kehittämispäällikkö, Poske

4 Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi 3.9.09 klo 12.00-14.00 Kittilässä Muistion kirjasi puheenjohtaja Asta Niskala kehittämispäällikkö, Poske Lapin päihdepalveluiden kehittäminen osana päihdetyön kehittämisyksikkörakennetta / Tunturi-Lapin seudullisen päihdetyön kehittäminen / Projektiryhmän kokous Aika: 27.4.2009 klo 12.00 13.40 Paikka: Muonion

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN LASTENSUOJELUN KEHITTÄMISYKSIKKÖHANKKEEN TAVOITTEISTA TUOTOKSIIN Eija Vikman ja Paula Ylönen Hankkeen loppuseminaari 9.10.

KAAKKOIS-SUOMEN LASTENSUOJELUN KEHITTÄMISYKSIKKÖHANKKEEN TAVOITTEISTA TUOTOKSIIN Eija Vikman ja Paula Ylönen Hankkeen loppuseminaari 9.10. KAAKKOIS-SUOMEN LASTENSUOJELUN KEHITTÄMISYKSIKKÖHANKKEEN TAVOITTEISTA TUOTOKSIIN Eija Vikman ja Paula Ylönen Hankkeen loppuseminaari 9.10.2009 Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom Hankkeen

Lisätiedot

Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle

Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle Snellmaninkatu 3 B, Lappeenranta (ent. asemapäällikön talo) Toimisto avoinna klo 9.00-13.00 tai sopimuksesta Puh. 040 587 2451 Sähköposti:

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN KASTE Liite 1. Kokonaisuus (vaiheet I, II ja III yhteenlaskettuna) 1.11.2008 31.10.2010

POHJOIS-SUOMEN KASTE Liite 1. Kokonaisuus (vaiheet I, II ja III yhteenlaskettuna) 1.11.2008 31.10.2010 POHJOIS-SUOMEN KASTE Liite 1 Kokonaisuus (vaiheet I, II ja III yhteenlaskettuna) 1.11.28 31.1.21 Pohjois-Suomi, kaikki vaiheet yhteensä Vuosi Vuosi 1.1.21- Yhteensä 2 8 2 9 31.1.21 Henkilöstömenot, joista

Lisätiedot

MUONION KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Sosiaalitoimi Puthaanrannantie 15 99300 MUONIO 24.10.2013

MUONION KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Sosiaalitoimi Puthaanrannantie 15 99300 MUONIO 24.10.2013 MUONION KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Puthaanrannantie 15 99300 MUONIO 24.10.2013 VANHUS- JA VETERAANIASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Aika Torstai 24.10.2013 klo 14.00 15.30 Paikka Läsnä sto Osallistujat

Lisätiedot

ONKO SOSIAALITYÖN ARKI KUNNOSSA? MITEN VOISIMME JÄRJESTÄÄ SOSIAALITYÖN JA PALVELUT PAREMMIN?

ONKO SOSIAALITYÖN ARKI KUNNOSSA? MITEN VOISIMME JÄRJESTÄÄ SOSIAALITYÖN JA PALVELUT PAREMMIN? ONKO SOSIAALITYÖN ARKI KUNNOSSA? MITEN VOISIMME JÄRJESTÄÄ SOSIAALITYÖN JA PALVELUT PAREMMIN? SOSIAALIPALVELUIDEN MAHDOLLISUUDET SOTE- UUDISTUKSESSA SOSIAALITYÖN JA YLEENSÄ SOSIAALIPALVELUIDEN SUURIMPANA

Lisätiedot

Muutos nyt. Lapset puheeksi- työ Pohjois-Pohjanmaalla. Lapset puheeksi, Verkostot suojaksi seminaari 18.9.2014 Diakonialaitos Martintalo

Muutos nyt. Lapset puheeksi- työ Pohjois-Pohjanmaalla. Lapset puheeksi, Verkostot suojaksi seminaari 18.9.2014 Diakonialaitos Martintalo Muutos nyt. Lapset puheeksi- työ Pohjois-Pohjanmaalla Lapset puheeksi, Verkostot suojaksi seminaari 18.9.2014 Diakonialaitos Martintalo Pohjois- Pohjanmaa Väkiluku 404 000 1. Alavieska 2. Haapajärven kaupunki

Lisätiedot

VARHAIN VANHEMMAKSI. - Uusi toimintamalli äitiysneuvolaan ja aikuissosiaalityöhön. PaKaste perusterveydenhuollon työskentelyjakso 27.9.2010-30.10.

VARHAIN VANHEMMAKSI. - Uusi toimintamalli äitiysneuvolaan ja aikuissosiaalityöhön. PaKaste perusterveydenhuollon työskentelyjakso 27.9.2010-30.10. VARHAIN VANHEMMAKSI - Uusi toimintamalli äitiysneuvolaan ja aikuissosiaalityöhön PaKaste perusterveydenhuollon työskentelyjakso 27.9.2010-30.10.2010 th Mirja Lanne TYÖSKENTELYJAKSON AIHE JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta. Sosiaalilautakunta 3.10.2012 72 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sos. ltk 62 Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Lapin läänin kuntien ikä ja palvelurakenteen kuvaus vuonna 2007 sekä ennuste vuoteen 2020

Lapin läänin kuntien ikä ja palvelurakenteen kuvaus vuonna 2007 sekä ennuste vuoteen 2020 Lapin läänin kuntien ikä ja palvelurakenteen kuvaus vuonna 27 sekä ennuste vuoteen 22 Lapin seniori ja vanhustyön kehittämisyksikkö hanke 27 29 Sauli Juupaluoma Timo Nurmela SISÄLLYS Johdanto Kaavion numero

Lisätiedot

Posken, sosiaalityön oppiainepoolin ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun. Opetus- ja tutkimuskeskus työkokouksen muistio

Posken, sosiaalityön oppiainepoolin ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun. Opetus- ja tutkimuskeskus työkokouksen muistio 1 Posken, sosiaalityön oppiainepoolin ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun Opetus- ja tutkimuskeskus työkokouksen muistio Aika: 15.1.2013 klo 9 15:30 Paikka: Scandic-hotelli, Koskikatu 23, Rovaniemi Osallistujat:

Lisätiedot

RISTO Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn

RISTO Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn RISTO Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn Maarit Hiltunen-Toura, Socom Mari Lehtonen, Eksote Tuula Partanen, Eksote Tommi Reiman, Kouvola Mervi Kauranen, Etelä-Kymenlaakso Heli Virtanen, Länsi-

Lisätiedot

Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut kehittämisrakenne ja toimintamallien juurruttaminen; Pohjoisen alueen Kaste PaKaste II

Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut kehittämisrakenne ja toimintamallien juurruttaminen; Pohjoisen alueen Kaste PaKaste II Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut kehittämisrakenne ja toimintamallien juurruttaminen; Pohjoisen alueen Kaste PaKaste II OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 2/2012 Aika 30.5.2012 klo 14-15 Paikka

Lisätiedot