Rovaniemi, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, hallintolarakennus, Monitoimitila

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rovaniemi, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, hallintolarakennus, Monitoimitila"

Transkriptio

1 1 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ ESITYSLISTA Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie ROVANIEMI PaKaste - Lapin -osahankkeen ohjausryhmän kokous Aika maanantai klo Paikka Rovaniemi, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, hallintolarakennus, Monitoimitila

2 Ohjausryhmän jäsenet 2 läsnä poissa Varsinainen jäsen läsnä Varajäsen Oinaala Markku, Roi, pilotti puheenjohtaja Alaräisänen Timo, Kemijärvi Peronius Nina, Pelkosenniemi Guttorm Sari, Saamelaiskäräjät Eriksen Heidi, Saamelaiskäräjät Häikiö Mikko, Lapin shp Salomaa Eva, Lapin shp Harju Lahja, Pello Leukumaa Eeva, Ylitornio Kauhanen Ritva, Lapin liitto Kilpeläinen Auvo, Rovaniemi Kivistö Juha-Matti, Kolpeneen palvelukeskuksen ky Leväsvirta Leena, Kemi-Tornio AMK Luosujärvi Riitta, L-P shp Niiranen Liisa, Kemi Norrkniivilä Kaisu, Tornio varapuheenjohtaja Peisa Timo, Ranua, pilotti Pohjola Anneli, Lapin yliopisto Pöllänen Riitta Lapin lh Seppänen Raija Rovaniemen AMK Tiuraniemi Harri, Sodankylä Hemminki Pertti, Rovaniemi Niemelä Eija, Kolpeneen palvelukeskuksen ky Kähkölä Sinikka,Kemi- TornioAMK Kursu Juha, L-P shp Helena Huhtala, Simo Leukumaa Eeva, Ylitornio Laitinen Merja, Lapin yo Pantti Raimo, Lapin lh, Niskala Aila Rovaniemen AMK Maukola-Juuso Sirpa, Inari/ Palolahti Mari Magga Ristenrauna, SamiSoster ry Suorsa Sinikka, Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys Oulun yliopisto Kallioniemi Annikki, Tunturi-Lappi Asiantuntijajäsenet: Kostamo-Pääkkö Kaisa, Poske Lohi Jouni, professori Näkkäläjärvi Anne, SamiSoster ry Ahtiainen Veli-Matti, SPR Viuhkola Kirsti, Kolari Ylikangas Tiina, sihteeri Aarnio, Sari Kehittäjäsosiaalityöntekijä, Inari

3 Käsiteltävät asiat 3 1. Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen Puheenjohtaja Markku Oinaala avaa kokouksen ja toteaa kokouksen osallistujat. Valitaan pöytäkirjantarkastajat kokouksessa. 2. KASTE - Pohjois-Suomen aluejohtoryhmän ajankohtaiset asiat i. Tukeva-hanke ja sen supistaminen ii. Pakaste2, jatkohankkeen sisällöt Käsitellään kokouksessa TUKEVA-hankkeen päätös ja sen supistaminen Lapin osahankkeessa. Käsitellään kokouksessa PaKaste jatkohankkeen sisällöt. 3. Lapin osahanke: Perusterveydenhuollon kehittämisen osakokonaisuuden toiminnallinen tilanne Perusterveydenhuollon kehittäminen OSAAMISEN KEHITTÄMINEN - Kuntiin tarjotaan ohjaajalääkäreille tukea ohjaustyöhön - Erikoistuvien lääkäreiden koulutusohjelmien suunnitteluapua tarjotaan - Lääkäreiden tutkimustyön suunnitteluun tarjotaan tukea - Seminaaripäiviä järjestetään: 2/2010 Hoidon tarpeen arviointi ja teknologia (1pv), 5/2010 Lastenneuvola ja Koulouterveys- seminaari (2 pv) - Yhteistyö OYS-YLE-yksikön kanssa, Yhteistyö Kainuun osahankkeen kanssa (mm. päivystysseminaari) - Hyviä käytäntöjä kunnista toiseen on pyritty levittämään sähköisiä tiedonsiirtomenetelmiä hyödyntäen KEHITTÄMISTYÖ PILOTTIKUNNISSA Kolari Kehittämishanke Sähköisen ajanvarauksen ja tekstiviestisovelluksen käytön suunnittelu ja toteutus toteutetaan yhteistyössä UULA-hankkeen kanssa. Kolarissa kokeillaan aluksi laboratorioaikojen, sairaanhoitajan ajanvarausvastaanoton, papa- joukkotutkimusten ja silmänpohjakuvausten kohdalla nettiajanvarauksen kansalaisille tarkoitettua ohjelmaa. Ensimmäiset ajanvaraukset sähköisesti toteutunevat syksyllä 2010.

4 4 Ranua Ranuan kehittmishankkeessa Päivystyspuhelinliikenteen kehittäminen on kartoitettu lähtötilannetta, pidetty seminaari ja alettu kehittämään ajanvarausta, reseptikäytäntöjä ja hoitajavastaanottoa pienin muutoksin. Sairaanhoitajaresurssia päivystyspuhelimeen vastaamiseen on lisätty. Asiakaskysely palvelun laadusta päivystysajalla yhteispäivystykseen ohjatuille potilaille on toteutettu. Simo Lääkäri-hoitajatyöparityöskentelyn aloitusta varten on kartoitettu lähtötilanne ja käynnistetty työyhteisötapaamiset, joissa pohditaan mm. työparitoiminnan käytännön toteutukseen liittyviä asioita sekä suunniteltu työnkuvia ja hoitopolkuja. Suun terveydenhuolto osallistuu hankkeeseen kirjaamalla nykyisin hyvin toimivan käytännön hammashoitajan ja lääkärin välisestä työnjaosta. Kemi Vastaanoton ja päivystyksen potilaslogistiikan kehittämistä varten on tehty runsaasti valmistelevaa työtä. Hoitaja-lääkärityöpari- ja omahoitajatoiminnan käynnistämistä on suunniteltu, hoitajavastaanottojen sisältöjä on kehitetty ja koulutussuunnitelma on laadittu. Uusia toimintamalleja päästänee kokeilemaan syksyllä Tornio Kehittämishankkeessa Virka- ajan päivystystoiminnan kehittäminen toimintatapoja uudistamalla ja mm. päivystävän sairaanhoitajan tehtäviä selkiyttämällä on kartoitettu lähtötilanne. Päivystävän sh:n työn kuvaa on selkiytetty ja kiireetön sh:n vastaanotto aloitettu, puhelinpalveluun on tulossa Nispa, kansalaisen nettiajanvaraus on suunnitteilla soveltuvin osin. Uusia järjestelyjä tilojen käyttöön on suunniteltu triagen käytön ja tehokkaan työnjaon mahdollistamiseksi. Toisessa kehittämishankkeessa Perhetyön eri muotojen keskinäisen koordinoinnin kehittäminen on edetty lastensuojelun perhetyön, vauvaperhetyön, neuvolan perhetyön ja kotihoidon perhetyön lähtötilanteen kartoituksella. Toimintasuunnitelma on laadittu ja perhetyön toimijoiden yhteinen kehittäjätiimi on aloittanut työnsä. Ylitornio Hoitopolkujen selkiyttäminen henkilökunnalle ja kuntalaisille on aloitettu verenpainepotilaiden hoitopolun kehittämisellä. Muiden kansansairauksien hoitopolut seuraavat sen jälkeen. Väestövastuulääkärin ja aluehoitajan työparityöskentelyä sekä terveydenhoitajien ja sairaanhoitajien työjakoa kehitetään hoitopolkujen muuttamisen osana. Terveyskeskuksen eri palvelutoimintojen ajanvaraustoimintoja tullaan yhtenäistämään. Kotihoitoa tullaan integroimaan muuhun palvelujärjestelmään. Todetaan perusterveydenhuollon kehittämisen toiminnallinen tilanne. 4. Lapin osahanke: Terveyden edistämisen osakokonaisuuden toiminnallinen tilanne TERVEYDEN EDISTÄMISTYÖ

5 Kuntakäyntejä on tehty ko. ajanjaksolla 5 Lapin kunnassa. Lisäksi Muoniossa pidettiin puheenvuoro kunnanvaltuuston kokouksessa. Loput kuntakäynnit tehdään kevään-alkukesän aikana. Hyvinvoinnin seutuseminaari järjestettiin Rovaniemellä ja Itä-Lapissa yhteistyönä. Terveyden edistämiseen liittyvistä työskentelyjaksoista on saatu suunnitelmat 16 kunnasta (liite). Kolme kuntaa on pyytänyt lisäaikaa suunnitelman jättämiseen toukokuun puoliväliin asti. Kahteen kuntaan, joista ei ole kuulunut suunnitelmaa, ollaan yhteydessä. Ikihyvä-elämäntaparyhmäohjauskoulutukseen on ilmoittanut 16 henkilöä 11 Lapin kunnasta. Ilmoittautuneet ovat pääasiassa terveydenhoitajia/sairaanhoitajia. Ensimmäinen koulutusosio on huhtikuun lopussa. Väestökampanjaa ja yleisötilaisuuksiin liittyvää toimintapistettä on suunniteltu yhteistyössä mainostoimiston kanssa. Tavoitteena on, että kampanja käynnistyy viimeistään alkusyksyllä. Suun terveyden edistäminen Posion terveyskeskuksessa on hankkeen tuella toteutettu suun terveydenhuoltoon suun terveyden edistämisen ja hoidon toimintamalli painottaen suuhygienistin työnkuvaa, työnjakoa ja moniammatillista yhteistyötä. Uuden toimintamallin käyttöönotto on meneillään. Kylmän aiheuttamien terveyshaittojen ehkäisy Laaditaan toimintasuunnitelma kylmän aiheuttamien terveyshaittojen ehkäisemiseksi Lapissa. Toimintasuunnitelma laaditaan yhteistyössä Oulun Yliopiston Terveystieteiden laitoksen kylmätutkimusryhmän, sekä OYS:in terveyden edistämisyksikön kanssa. 5 Todetaan terveyden edistämisen toiminnallinen tilanne. 5. Lapin osahanke: Sosiaalityön osakokonaisuuden toiminnallinen tilanne Sosiaalityön johtamisen kehittämisrakenne on alkanut loppuvuodesta Osallistujia on 18 lapin kunnasta, yhteensä 34 henkilöä. Kolmas seminaari toteutettiin , aiheena oli henkilöstöjohtaminen ja sen sisällä erityisteemana oli henkilöstöraportointi. Osallistujilla oli välitehtävänä käydä kehittämiskeskustelut alaisiensa kanssa ja muodostaa tiiminsä osaamiskartta. Omat välitehtävänsä avasivat Sosiaali- ja terveysjohtaja Lahja Harju (Pello), sosiaalisihteeri Niina Peronius (pelkosenniemi) ja johtava sosiaalityöntekijä Anneli Karjalainen (Tornio) käytiin vertaiskeskustelua. Teoreettisessa osuudessa käsiteltiin hallintotieteiden professori Antti Syväjärven johdattelemana voimavarakeskeistä johtamista. Lapin sairaanhoitopiirin henkilöstöjohtaja Tanja Peltovuoma kertoi oman organisaationsa henkilöstöraportoinnista ja sen kehittämisestä. (Vastuuhenkilöt/vetäjät: Niskala Asta, Kemppainen Tarja ja Pohjola Anneli). Lastensuojelusuunnitelmien laatimisen tukiprosessin osalta on järjestetty 4 työkokousta. Suunnitelmien osalta yhtenäistetään ja työstetään yhteismitallisia indikaattoreita kuntien tueksi.. 5 kunnassa on valtuustojen hyväksymät suunnitelmat (Inari, Kemi, Pelkosenniemi, Pello ja Simo), Keminmaan suunnitelma on valmistunut, muttei vielä valtuuston vahvistama. Suunnitelmia on kommentoitu ja tuettu eteenpäin. (Vastuuhenkilöt/vetäjät: Vesterinen Kerttu, Ojaniemi Pekka, Martin Maria). Kunnissa Inarissa, Kemijärvellä, Torniossa kehittäjätyöntekijät ovat osallistuneet/osallistuvat lastensuojelusuunnitelmien tekemiseen. Ryhmätyönmenetelmien osalta on kartoitettu työntekijöiden ja asiakkaiden tarpeita ja kehittämistoiveet. Ryhmämenetelmien käyttöönottoa pyritään viemään kuntiin asiakastyön osaksi. Tornioon ja Rovaniemelle on perustettu asiakaskehittäjäryhmät. Puhelinrinki on toteutettu ryhmätyönmenetelmien käyttöönoton tukemiseksi. (Vesterinen Kerttu). Nuortenryhmät on perustettu Tornioon, Kittilään ja Inariin. Erityissosiaalityöntekijä (Vesterinen Kerttu) on toiminut Lapin kunnissa työparina vaikeissa lastensuojelun tilanteissa ja läheisneuvonpidon koollekutsujina. Sisältöalueina läheisneuvonpidon menetelmää on laajennettu/kokeiltu myös terveydenhuollon toimialueella sekä vanhustyössä. Läheisneuvonpidot 2: helmikuussa Kittilässä lapsen neuvonpito ja huhtikuussa Kolarissa aikuisen seurantakokous. Koollekutsumassa vanhuksen seurantakokousta Kolarissa.

6 6 - Puhelinringit: joulukuusta 2009 maaliskuuhun 2010 puhelinrinki aikuiselle asiakkaalle ja hänen verkostolleen (8 kertaa), kehittäjien puhelinringit: ryhmämenetelmien kehittäjät joulukuu 2009 helmikuu 2010 (8 kertaa) ja tiedon tuotannon ja vaikuttavuuden arvioinnin kehittäjät helmikuu 2010 toukokuu 2010 (8 kertaa). - Tammikuussa päätettiin lastensuojelun työparityö ja työskentelyprosessi Muoniossa. - Maaliskuussa 2010 Kainuun maakunnan työntekijöille läheisneuvonpitomenetelmää, koollekutsujapankki perustettiin Kainuuseen. - Maaliskuussa erityissosiaalityöntekijä on osallistunut lasten huoltoriidan selvittelyyn konsulttina sosiaalityöntekijä-lastenvalvojalle Lapin pienessä kunnassa. - Erityisosiaalityöntekijä on koordinoinut Sosiaalikollegan 6 verkkokonsulttiryhmää ja konsultaatioprosesseja, tämän vuoden 4 ensimmäisen kuukauden aikana on tullut yhteensä 15 kysymystä (ls 4, päihde 1, vmp 5, vanhus 2, aik.sos.työ 3). Lisäksi hän on auttanut kysymys-vastausparien toimittamista julkisuuteen Sosiaalikollegan kautta, sosionomiopiskelijoiden kanssa, kevään aikana toimitetaan 11 prosessia. Koordinoin Sosiaaliportin 2 konsulttiryhmää, kysymyksiä ratkottu yhteensä 22: aikuissosiaalityö 14 ja lastensuojelu 8. Suunniteltu eri menetelmäkoulutuksia; parisuhdeohjaaja, lastenedunvalvonta ja sukulaissijaisvanhemmuus valmennus. Aloitettu Pohjois-Suomen aikuissosiaalityön seminaarin suunnittelu. Yhteistyötahot: Poske, PaKaste, Lapin yliopisto, Sonet Botnia ja Chydenisu-insituutti. Tiedon tuotanto vaikuttavuuden arviointi Tiedon tuotanto ja vaikuttavuuden arviointi on käynnistetty yhdessä kehittämistiimien kanssa. Kittilässä vaikuttavuuden arviointiin tietoa kerätään päiväkirja -menetelmällä. Enontekiölle on rekrytoitu sosiaalityön opiskelija, joka tee gradun "Mettäterapiasta" kehittäjä-sosiaalityöntekijöiden ohjauksessa. Kaikkien tiimien osalta ohjelmateorioiden jatkojalostus on käynnissä. Tiimikohtaiset tapaamiset järjestetään, kun ohjelmateoriat ovat hieman pidemmällä. Ryhmätyömenetemiin laaditaan yhteinen kysymyspatteristo, joka kerätään ennakkotekstiviestipalveluna, suoraan sähköiseen tietokantaan tai paparilomakkeella. Kaikkien ryhmien arvioitimittaristo on työn alla ja se tehdään yhdessä sosiaali- ja terveysalan kehittäjien kanssa. Sosiaalityön tutkimuksen päivillä esittelty Lappilaista sosiaalityön vaikuttavuuden arviointia, joka herätti kovasti mielenkiintoa. Tämän seuraksena olemme virittelemässä yhteistyötä Jyväskylän yliopiston sosiaalipalveluiden arviointinista vastaavan professorin ja THL:n kanssa. Toukokuussa pidettävän PaKaste -hankkeen vaikuttavuuden arviointi -seminaaria on alettu suunnitella. Kehittämistyöhön sitoutuneet kunnat työstävät tiimikohtaisesti omaa kehittämistehtävää toimintasuunnitelmien mukaisesti: Enontekiö -Saamenkielisen/saamelaiselta kulttuuripohjalta tehtävän sosiaalityön kehittäminen Mettäterapian suunnittelu ja ryhmän kokoaminen aloitettu. Inari Pohjois-Lappi: Suunnitelmallinen, arvioiva ja aktivoiva aikuissosiaalityö Inarissa nuorten aikuisten (18-25v.) kehittäjäasiakkaiden ryhmä jatkaa toimintaansa. Tavoitteena on kehittää nuorten kanssa tehtävää sosiaalityötä. Strategiatyö on päätöksentekovaiheessa (mielenterveys- ja päihdestrategia sekä lasten- ja nuorten hyvinvointiohjelma). Tukihenkilö- ja tukiperhetoiminnan kehittäminen on aloitettu. Ensimmäisenä tavoitteena on päivittää toimintaan liittyvät lomakkeet ja korvauskäytännöt. Inarin verkkoneuvonta odottaa terveydenhuollon palvelujonojen valmistumista ja henkilökunnan koulutusta, jonka jälkeen neuvonta voidaan aloittaa. Kemi Länsi-Pohja: Suunnitelmallinen sosiaalityö nuorten parissa Äitiysneuvolan terveydenhoitaja ja sosiaalityö Yhteiset lomakkeet haastatteluihin Yhteistyö Lappian kanssa, paljon keskeytyksiä Mitä tapahtuu kun eroaa koulusta Palvelusuunnitelmat yhdessä tiimin työnt kanssa Ryhmätoiminta ei aikaa, toteutuu kesäkuulla

7 7 Kemijärvi Itä-Lappi: Kokonaisvaltainen perhekeskeinen sosiaalityö 1. Perhekeskeisen varhaisen tuen toimintamallin juurruttaminen ja edelleen kehittäminen toimijoille tehtävän tilannearviointikyselyn ja mallin mallintamisen kautta. Lastensuojelusuunnitelman prosessin työstäminen on meneillään. 2. Toiminnallisten välineiden kehittäminen sosiaalityössä. Nuoriin kohdistuvien ryhmätoimintojen kehittäminen ja arviointi yhteistyössä sivistys-, terveydenhuollon ja nuorisopuolen kanssa. Konkreettinen suunnittelu on jo aloitettu, Kemijärvellä ensi syksynä aloittavan JOPO- (joustavan opetus) ryhmän kanssa. Syksyllä aloitetaan sosiaalityössä nuoriin toimeentulotukiasiakkaisiin kohdistuva ryhmätoiminta. 3. Seudullisen toiminnan kehittäminen yhdessä alueen kehittäjien ja sosiaalityön tiimien kanssa. Itälapin osalta kehittämistoimintaa lähdetään konkreettisesti suuntamaan 11.6 tapaamisessa. Kittilä Tunturi-Lappi: Suunnitelmallinen sosiaalityö ja työmenetelmien kehittäminen Ryhmätoiminnan suunnittelu --> ensimmäinen ryhmä kokoontui 31.3 (11-13 vuotiaita, 4 poikaa ja 3 tyttöä) --> muiden ryhmien suunnittelu - vaikuttavuuden arvioinnin suunnittelu ryhmätoiminnassa - eri työpalavereihin osallistuminen - toimintasuunnitelman pohtiminen Rovaniemi Rovaseutu Perhehoidon sijaishuollonprosessin mallinnus on käynnistynyt lastensuojelun tiimissä. Sijaisperheiden verkostotapaaminen on pidetty tammikuussa ja verkostotapaamiset perhehoidon tukirakenteiden kehittämiseksi jatkuvat. Perhehoitajat sekä lastensuojelun sosiaalityöntekijät ja perhetyöntekijät tapaavat yhdessä 10.5 yhteistyökäytäntöjen selkiyttämiseksi. Tukiperhetoiminnan kehittämiseksi tukiperheiden ensimmäinen verkostotapaaminen on pidetty huhtikuussa ja vertaisryhmä kokoontuu Uuden sijaisperheen ja lapsen tukemisen kehittäminen sijoituksen alkuvaiheessa on käynnistymässä. Tornio Länsi-Pohja: Lastensuojelu ja aikuissosiaalityö, erityisesti nuoriin kohdistuva työ 1. Nuorten sosiaalityön kokonaisvaltainen kehittäminen: suunnitelmallinen sosiaalityö(suunnitelmat dokumentoidaan), verkostojen vahvistaminen(opiskelijahuolto, työvoimalasäätiö), mallinnustyö, Nuorten ryhmätoiminta, sähköinen asiointi (tulevaisuus), 2. Soster-yhteistyö- Varhain vanhemmaksi toimintamallin suunnitteluvaihe 3. Tehtävänkuvien selkeyttäminen -yhteenvetovaiheessa 4. Tiimien välinen yhteistyö-kehittämismatka ja kehittämistehtävät sekä tutustuminen Nuorisoasiain keskuksen kohdennettuun nuorisotyöhön toukokuussa Aikuissosiaalityön seminaari ja alueellinen verkostoituminen (PaKaste tasolla) 6. Vaikuttavuuden arviointityön käynnistäminen (puhelinrinki ja ohjelmateoriat) Merkitään tiedoksi sosiaalityön toiminnallinen tilanne. Kehittäjäsosiaalityöntekijä Sari Aarnio esittelee Inarin sosiaalipalveluiden kehittämistoiminnan tilannetta ja toimintaa. Merkitään tiedoksi Inarin tiimin kehittämisen toiminnallinen tilanne.

8 8 6. Taloudelliset ja hallinnointiin liittyvät asiat Käsitellään kokouksessa eri osahankkeiden taloudellinen tilanne. Todetaan osahankkeiden taloudellinen tilanne. 7. Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut kehittämisrakenne ja toimintamalli kokonaishanke a. yhteiset kehittämisrakenteet Käydään keskustelua kehittämisrakenteen muotoutumisen tilanteesta. b. sosiaali- ja terveydenhuollon yhteiset toimintamallit ja pilotit PaKaste Lapin työkokouksessa päätettiin neljän eri pilotin sisällöistä. 1) Yhteinen päivystyskokeilu: Sosiaalialan ammattilainen perusterveydenhuollon päivystyksessä ja akuutti palveluohjaus ja/tai terveysalan ammattilainen sosiaalitoimistoon SOSIAALI JA TERVEYSALAN YHTEISTYÖ 2) vuotiaiden ryhmä, kehittäjä asiakkaat, miten nuorten kanssa pitäisi tehdä sosiaalityötä ja terveyden edistämistä 3) Varhain vanhemmaksi -malli neuvolatoimintaan 4) Hyvinvointiryhmät - Painohallinta ja savuttomuus : jokaiseen Lapin kuntaan tulee hyvinvointiryhmä. Ryhmiä järjestetään yhteistyössä sos. ja terveystoimen sekä järjestöjen kanssa. Varhain vanhemmaksi kokeilua, jossa sosiaalitoimen työntekijä tulee mukaan äitiysneuvolakäynnille (rv 14-17) tullaan kokeilemaan Torniossa ja Kemissä. Tavoitteena yhteisten asiakkaiden tunnistaminen, varhainen puuttuminen ja ennaltaehkäisy sekä mataloittaa yhteydenottokynnystä sosiaalitoimeen.

9 Varhain vanhemmaksi malli - yhdellä neuvolakäynnillä mukana sosiaalialan ammattilainen vauvalahja Tornio Esitetty yhteistyöaloite myönteisesti (johto ja työntekijät) 19.4 terveydenhoitajien kokous Ei lomakemaisuutta Rajattu ryhmä (alle 20 v) Kemi Lomakepohjaa yhteiskäynnille Raskausvko Kotikäyntimahdollisuus 13.4 kokous Voimavaralähtöisyys 5/2010 aloitus (ensimmmäiset äidit) Ammk: arvioinnissa 9 Hyvinvointiryhmät tavat Pilottiryhmiä, joita on tulossa Läsnä, ac, skype, puhelin Ammattilais/vertais Kesäleirit, painonhallinta, tupakoimatt Aikuiset ja nuoret (eriikäiste ryhmä) sisällöt Kultturipainott Päihderyhmä Joporyhmä Nuorisopsy Lappian tyttöryhmä Mieleneterv kunt ryhmä Tupakanvieroitus etänä aikuisille ja nuorille Poiannhallinta etä ryhmä nuorille Kolarille etäliikuntaryhm ä vanhukset Perhe ja lastenleiti

10 10 Nuorten ryhmä Inarissa, Torniossa, (Kittilä, Enontekiö, Kemijärvi) Miten nuorten kanssa pitäisi tehdä sosiaalityötä ja terveyden edistämistä? Sosiaalinen on terveyden tuki Inari / nuorten ryhmä Inarissa Sari sostt ja työpajaohjaaja 3 kertaa kokoonnuttu Tutustuminen Toiminnan suunnittelu - uusiksi Vakuutukset Sitoutunut 4 nuorta Vetäjän rooli Teema: terveys ja hyvinvointi terveystarkastukset arviointi: suullinen palaute Tornio 8-15 nuorta -Yksi ryhmä/kerran vko Kuntouttava työtoiminta Liikunta, terveellinen ruokavalio, mielenterveys, päihde Arviointi: 12/2009 ryhmäkeskustelu Nuorten ryhmät Kittilä (Emmaleena ja Annikki) 7 Tyttöjä ja poikia, v(vanhempien luvalla, osallistaminen, vanhempien asenteisiin vaikuttaminen) Varhainen puuttuminen Arviointi: nuorten ja työntekijöiden päiväkirja Kerran viikossa 11, ke (3/2010-6/2010) Nuoret suunnittelevat itse Yhteistyö th kanssa Mettäterapia/Enontekiö Anne- Maria & Ellenanne Labba Pohjautuu Sotkamon kämppäterapiaan Kirjallinen suunnitelma I pilotti3 ohjaajaa (yksi sotkamosta) 5 päihdeongelmaista Ympäristön hyödyntäminen (luonto) Käydään keskustelua sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisistä piloteista.

11 8. Muut asiat Ilmoitusasiat 10. Seuraava kokous 11. Kokouksen päättäminen merk. Markku Oinaala puheenjohtaja Kaisa Kostamo-Pääkkö Poske/Lapin toimintayksikkö

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI PÖYTÄKIRJA 26.5.2010 Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

POSKE LAPIN TOIMINTAYKSIKÖN JA TUKEVA2 Lapin osahankkeen OHJAUSRYHMÄN KOKOUS

POSKE LAPIN TOIMINTAYKSIKÖN JA TUKEVA2 Lapin osahankkeen OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ ESITYSLISTA 1/2012 Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI 5.4.2012 POSKE LAPIN TOIMINTAYKSIKÖN JA TUKEVA2

Lisätiedot

Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut kehittämisrakenne ja toimintamalli hankkeen neuvottelukunnan kokous 3/2010

Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut kehittämisrakenne ja toimintamalli hankkeen neuvottelukunnan kokous 3/2010 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ PÖYTÄKIRJA Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI 26.10.2010 Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ PÖYTÄKIRJA 3/2010

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ PÖYTÄKIRJA 3/2010 Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI 3.5.2010 PaKaste - Lapin -osahankkeen ohjausryhmän

Lisätiedot

Lapin-Kaste -valmisteluhankkeen ohjausryhmän kokous 1/2008

Lapin-Kaste -valmisteluhankkeen ohjausryhmän kokous 1/2008 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ PÖYTÄKIRJA 1/2008 Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI Lapin-Kaste -valmisteluhankkeen ohjausryhmän kokous

Lisätiedot

PAKASTE HANKKEEN TULOKSIA

PAKASTE HANKKEEN TULOKSIA PAKASTE HANKKEEN TULOKSIA PERUS- TERVEYDENHUOLLON KEHITTÄMINEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SOSIAALITYÖ 7.10.2011 1 Perusterveydenhuollon kehittäminen 1.9.2009-31.10.2011 PaKaste 1 Kuntalähtoistä kehittämistyötä

Lisätiedot

POSKE LAPIN TOIMINTAYKSIKÖN JA TUKEVA2 Lapin osahankkeen OHJAUSRYHMÄN KOKOUS

POSKE LAPIN TOIMINTAYKSIKÖN JA TUKEVA2 Lapin osahankkeen OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ PÖYTÄKIRJA 2/2011 Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI 12.10.2011 POSKE LAPIN TOIMINTAYKSIKÖN JA TUKEVA2

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut kehittämisrakenne ja toimintamalli

Sosiaali- ja terveydenhuollon monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut kehittämisrakenne ja toimintamalli Sosiaali- ja terveydenhuollon monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut kehittämisrakenne ja toimintamalli Kostamo-Pääkkö Kaisa Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus P-S Kaste - perusterveydenhuoltoa,

Lisätiedot

Kemi, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysalan oppilaitos

Kemi, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ MUISTIO Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI 9.12.2009 PaKaste - Lapin -osahankkeen ohjausryhmän kokous

Lisätiedot

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Lapin liitto 26.1.2012 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2011 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 1 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2010-2011

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisrakenne

Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisrakenne Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut kehittämisrakenne ja toimintamallien juurruttaminen Pohjoisen alueen Kaste PaKaste II (jatkohanke) 1.10.2011 31.10.2013 Lappi, SaKaste, Pohjois-Pohjanmaa,

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie ROVANIEMI 11.6.

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie ROVANIEMI 11.6. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ MUISTIO Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI 11.6.2010 PAKASTE LAPIN OSAHANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika

Lisätiedot

Kolpeneen palvelukeskuksen ky, ruokalan kokoustila

Kolpeneen palvelukeskuksen ky, ruokalan kokoustila Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ PÖYTÄKIRJA 2/2008 Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI 13.8.2008 Lapin Kaste -valmisteluhankkeen ohjausryhmän

Lisätiedot

Rovaniemi, Lapin sairaanhoitopiirin kokoustilat (Lks-rakennus)

Rovaniemi, Lapin sairaanhoitopiirin kokoustilat (Lks-rakennus) 1 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ ESITYSLISTA Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI 17.3.2010 PaKaste - Lapin -osahankkeen ohjausryhmän

Lisätiedot

Paljon tukea tarvitsevat-paljon palveluita käyttävät - hanke Toimintasuunnitelma hankeosiottain

Paljon tukea tarvitsevat-paljon palveluita käyttävät - hanke Toimintasuunnitelma hankeosiottain Paljon tukea tarvitsevat-paljon palveluita käyttävät - hanke 2015-2017 Toimintasuunnitelma hankeosiottain 25.4.2016 Kainuun toiminnallinen osakokonaisuus Kainuun toiminnallinen osakokonaisuus Kainuun

Lisätiedot

Hyvinvointikertomukset Lapin kunnissa

Hyvinvointikertomukset Lapin kunnissa Hyvinvointikertomukset Lapin kunnissa ja sähköisen hyvinvointikertomuksen malli 12.5.2011 Lapin johtavien lääkäreiden päivät Tuula Kokkonen Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 24.3.2016 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 V u o s i 2 0 1 6 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2015-29.2.2016 Kunta / Seutukunta 31.12.2015

Lisätiedot

Posken ajankohtaista. Pohtimo Asta Niskala

Posken ajankohtaista. Pohtimo Asta Niskala Posken ajankohtaista Pohtimo 26. 27.5.2015 Asta Niskala virtu.fi -palvelutarjotin kokoaa Lapin asukkaille sähköiset sosiaali- ja terveyspalvelut yhteen, mahdollistaa useiden järjestelmien käytön palvelutuotannossa

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013 Lapin liitto 22.10.2013 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 3 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2012

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010 Lapin liitto 23.4.2010 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 0 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 31.12

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2010 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/lapin toimintayksikkö Pysyvä yhteistyörakenne sosiaali- ja terveyshuoltoon: Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut kehittämisrakenne

Lisätiedot

Tarjolla herkkuja PaKasteesta seminaari Oulu. Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija

Tarjolla herkkuja PaKasteesta seminaari Oulu. Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Sähköinen hyvinvointikertomus hyvinvoinnin edistämisessä Tarjolla herkkuja PaKasteesta seminaari 1.11.2012 Oulu Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Tuula Kokkonen Inkerelli

Lisätiedot

Tornion terveyskeskuksen virka-ajan päivystystoiminnan kehittäminen. Pilottikohteen väliraportti kattaen PaKaste -työskentelyjaksot vuonna 2010

Tornion terveyskeskuksen virka-ajan päivystystoiminnan kehittäminen. Pilottikohteen väliraportti kattaen PaKaste -työskentelyjaksot vuonna 2010 Tornion terveyskeskuksen virka-ajan päivystystoiminnan kehittäminen 2009-2011 Pilottikohteen väliraportti kattaen PaKaste -työskentelyjaksot vuonna 2010 Merja Ollila &Päivi Rantamaula 10.11.2010 Väliraportin

Lisätiedot

KUTSU HYVINVOINNIN SEUTUSEMINAARIT /LÄNSI-POHJA

KUTSU HYVINVOINNIN SEUTUSEMINAARIT /LÄNSI-POHJA KUTSU HYVINVOINNIN SEUTUSEMINAARIT /LÄNSI-POHJA Lapin aluehallintovirasto, Lapin liitto, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Lapin taidetoimikunta, Terveys ry ja

Lisätiedot

Sosiaalityön ja terveydenhuollon yhteisen kehittämisrakenteen ja yhteisten toimintamallien kehittäminen ja luominen

Sosiaalityön ja terveydenhuollon yhteisen kehittämisrakenteen ja yhteisten toimintamallien kehittäminen ja luominen Tiivistelmä 1.1.2010 30.4.2010 PaKaste Hankkeen etenemisestä on tiedotettu ja tiedotetaan hankkeen nettisivuilla http://www.sosiaalikollega.fi/kaste Eri osahankkeiden omat alueelliset ohjausryhmät ovat

Lisätiedot

Terveyden edistämisen toiminta PaKasteessa

Terveyden edistämisen toiminta PaKasteessa Terveyden edistämisen toiminta PaKasteessa 26.9.2011 Lapin PaKasteen ohjausryhmä Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde Tuula Kokkonen Inkerelli

Lisätiedot

perusterveydenhuollon yksiköiden kanssa Asiakaskehittäjät & kokemusasiantuntijat

perusterveydenhuollon yksiköiden kanssa Asiakaskehittäjät & kokemusasiantuntijat Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut kehittämisrakenne ja toimintamallien juurruttaminen Pohjoisen alueen Kaste PaKaste II (jatkohanke) 1.10.2011 31.10.2013 Lappi, SaKaste, Pohjois-Pohjanmaa,

Lisätiedot

IKÄIHMINEN TOIMIJANA VANHUSPALVELULAIN TOIMEENPANOA POHJOIS-SUOMESSA Ohjausryhmä

IKÄIHMINEN TOIMIJANA VANHUSPALVELULAIN TOIMEENPANOA POHJOIS-SUOMESSA Ohjausryhmä IKÄIHMINEN TOIMIJANA VANHUSPALVELULAIN TOIMEENPANOA POHJOIS-SUOMESSA 2013-2014 Ohjausryhmä 11.2.2014 Hankkeen tapahtumia: kokoukset, palaverit ym. Tarkennettu toimintasuunnitelma: 11/ 2013 ja toimintaraportti

Lisätiedot

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Lapin liitto 27.10.2011 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2011 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 1 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2010-30.9.2011

Lisätiedot

henkilöstön kanssa. Osallistujia 6. Valmennuksessa yht. 8 tapaamista jotka sijoittuvat aikavälille 18.9.2014 12.2.2015.

henkilöstön kanssa. Osallistujia 6. Valmennuksessa yht. 8 tapaamista jotka sijoittuvat aikavälille 18.9.2014 12.2.2015. Länsi Lappi i/ Kuntien yhteiset t alueelliset lli KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN ALUEELLINEN TYÖ Kuntouttavan työtoiminnan alueellinen verkosto ottaa Vantaan Koppi hankkeesta koppia ja kokeilee 12 viikon ajan

Lisätiedot

Ravitsemusterapeutin palveluiden tarve Länsi-Pohjan alueella N 51/165

Ravitsemusterapeutin palveluiden tarve Länsi-Pohjan alueella N 51/165 Ravitsemusterapeutin palveluiden tarve Länsi-Pohjan alueella N 51/165 Kysely tehtiin webropol kyselynä syksyllä 2012 Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien alueella. Kysely lähetettiin kuntien johtavien

Lisätiedot

Sote-uudistus ja Pohjois- Pohjanmaan sote-hanke Kuntajohtajien ja sosiaali- ja terveysjohdon tapaaminen Riitta Pitkänen Projektijohtaja

Sote-uudistus ja Pohjois- Pohjanmaan sote-hanke Kuntajohtajien ja sosiaali- ja terveysjohdon tapaaminen Riitta Pitkänen Projektijohtaja Sote-uudistus ja Pohjois- Pohjanmaan sote-hanke Kuntajohtajien ja sosiaali- ja terveysjohdon tapaaminen 8.12.2014 Riitta Pitkänen Projektijohtaja Pohjois-Pohjanmaan SOTE-hanke Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

LAPIN TOIMINTAYKSIKÖN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS. Aika keskiviikko klo

LAPIN TOIMINTAYKSIKÖN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS. Aika keskiviikko klo Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ ESITYSLISTA 2/2009 Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI 18.11.2009 LAPIN TOIMINTAYKSIKÖN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS

Lisätiedot

Työpaikat (alueella työssäkäyvät työlliset) työnantajasektorin ja toimialan (TOL 2008) mukaan

Työpaikat (alueella työssäkäyvät työlliset) työnantajasektorin ja toimialan (TOL 2008) mukaan 1/8 Lapin liitto 6.9.2012 Työpaikat (alueella työssäkäyvät työlliset) työnantajasektorin ja toimialan (TOL 2008) mukaan 31.12.2010 Maa, seutu, Toimiala Työlliset Palkan- Valtio Kunta Valtioenemmis-Yksityinetöinen

Lisätiedot

Kehittämistoiminnan rakenteet muutoksessa?

Kehittämistoiminnan rakenteet muutoksessa? Kehittämistoiminnan rakenteet muutoksessa? Varhiksen alueellinen kehittäjäverkosto Poske 22.4.2008 Arja Honkakoski Esityksen sisältö 1 Miten kehittämistoiminnan rakenteet ja sisältö ovat muotoutuneet 2000

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman valmistelutilanne. Lapin shp:n valtuustoseminaari Tapio Kekki

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman valmistelutilanne. Lapin shp:n valtuustoseminaari Tapio Kekki Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman valmistelutilanne Lapin shp:n valtuustoseminaari 27.11.2012 Tapio Kekki 1 Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Samaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään kuuluvien

Lisätiedot

TUKEVA Lapin osahanke Toiminta Marja-Sisko Tallavaara

TUKEVA Lapin osahanke Toiminta Marja-Sisko Tallavaara TUKEVA Lapin osahanke Toiminta 1.4. 30-9.2011 Marja-Sisko Tallavaara 12.10.2011 1. Ennalta ehkäisevien ja varhaisen tuen menetelmien ja toimintamallien kehittäminen ja käyttöön ottaminen: Kehittäminen

Lisätiedot

Rovaniemi, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, Myllärintie 35, Monitoimitila

Rovaniemi, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, Myllärintie 35, Monitoimitila Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ ESITYSLISTA Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI 23.2.2011 PaKaste - Lapin -osahankkeen ohjausryhmän kokous

Lisätiedot

LAPIN JÄRJESTÖTOIMINNAN KEHITTÄMISRAKENNE. Myllärintie Rovaniemi p OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 4/2011

LAPIN JÄRJESTÖTOIMINNAN KEHITTÄMISRAKENNE. Myllärintie Rovaniemi p OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 4/2011 LAPIN JÄRJESTÖTOIMINNAN KEHITTÄMISRAKENNE Myllärintie 35 96400 Rovaniemi p.0440452139 info@lapinsoste.fi OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 4/2011 AIKA: 8.11.2011 klo 14.00 16.00 PAIKKA: Rovaniemi, Hotelli Oppipoika,

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU TUTKIMUSTEN JA SEURANNAN VALOSSA Koulut Liikkumaan Rovaniemi

LIIKKUVA KOULU TUTKIMUSTEN JA SEURANNAN VALOSSA Koulut Liikkumaan Rovaniemi LIIKKUVA KOULU TUTKIMUSTEN JA SEURANNAN VALOSSA Koulut Liikkumaan 23.2.2016 Rovaniemi Koulu liikuttaa ja istuttaa Liikkuva koulu -tutkimuksen tuloksia 2010 2015 Tuija Tammelin, Janne Kulmala, Harto Hakonen

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 1 24.1.2017 Liisa Niiranen 10,1 % 9 % 7,5 % 11,3 % Timo Aro 2016 Lapin väestöennuste Ennuste 2040 Ennuste 2030 Ennuste 2020

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 19.5.2016 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 Kunta / Seutukunta 31.12.2015 (lopullinen) V u o s i 2 0 1 6 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

Lisätiedot

Lapin seniori- ja vanhustyön kehittämisyksikkö hanke. Projektipäällikkö / tutkija Maarit Kairala

Lapin seniori- ja vanhustyön kehittämisyksikkö hanke. Projektipäällikkö / tutkija Maarit Kairala Lapin seniori- ja vanhustyön kehittämisyksikkö hanke Projektipäällikkö / tutkija Maarit Kairala VISIO Lapissa valitsee vahva tahtotila hyvän vanhuuden turvaamiseen. Toiminnassa mukana olevissa asiakaspalveluyksiköissä

Lisätiedot

Kertomuksia sosiaalityöstä - Opiskelijoiden puheenvuoro. Terveyden edistämisen kehittämispäivät

Kertomuksia sosiaalityöstä - Opiskelijoiden puheenvuoro. Terveyden edistämisen kehittämispäivät Kertomuksia sosiaalityöstä - Opiskelijoiden puheenvuoro Terveyden edistämisen kehittämispäivät 13.1.2010 Jenni Kehus & Sanna Lähteinen, Lapin yliopisto Puheenvuoro pohjautuu: Opiskelijoiden ennakkotehtäviin

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 11.8.2016 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 Kunta / Seutukunta 31.12.2015 (lopullinen) V u o s i 2 0 1 6 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 2.1.2017 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 Kunta / Seutukunta 31.12.2015 (lopullinen) V u o s i 2 0 1 6 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t 31.1.

Lisätiedot

LAPIN KUNTIEN PALVELUTUOTANNON NETTOKUSTANNUKSIA VUODELTA 2006 euroa / asukas

LAPIN KUNTIEN PALVELUTUOTANNON NETTOKUSTANNUKSIA VUODELTA 2006 euroa / asukas LAPIN KUNTIEN PALVELUTUOTANNON NETTOKUSTANNUKSIA VUODELTA 2006 euroa / asukas Sisältö: Käyttötalous yhteensä Sosiaali- ja terveydenhuolto Opetus- ja kulttuuritoimi Perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito

Lisätiedot

Opiskelu- ja työterveyshuollon ulkopuolelle jääneiden ennaltaehkäisevät terveyspalvelut raportti Lapin kuntien tilanteesta

Opiskelu- ja työterveyshuollon ulkopuolelle jääneiden ennaltaehkäisevät terveyspalvelut raportti Lapin kuntien tilanteesta Opiskelu- ja työterveyshuollon ulkopuolelle jääneiden ennaltaehkäisevät terveyspalvelut raportti Lapin kuntien tilanteesta Työkokous hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisesta 13.4.2016 Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2015

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2015 27.1.2016 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2015 Kunta / Seutukunta 31.12.2014 V u o s i 2 0 1 5 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t 31.1. 28.2. 31.3.

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN OPINTORAHA

MAATALOUSYRITTÄJIEN OPINTORAHA MAATALOUSYRITTÄJIEN OPINTORAHA Vuosittain: 1999-2015 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, maaseutu ja energia Vuositilastot 2015 MAATALOUSYRITTÄJIEN OPINTORAHA 2000-2015 2000-2001 2002-2010

Lisätiedot

Ohjausryhmän jäsenet. Lapin Kaste -valmisteluhankkeen ohjausryhmän kokous 4/2008. Aika tiistai klo

Ohjausryhmän jäsenet. Lapin Kaste -valmisteluhankkeen ohjausryhmän kokous 4/2008. Aika tiistai klo Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ PÖYTÄKIRJA 4/2008 Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI 28.10.2008 Lapin Kaste -valmisteluhankkeen ohjausryhmän

Lisätiedot

LAPIN SOSIAALITYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ Kehittämistyön aiemmat vaiheet ja laajentamisen tarpeet

LAPIN SOSIAALITYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ Kehittämistyön aiemmat vaiheet ja laajentamisen tarpeet 1 LAPIN SOSIAALITYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ 01.11.2008-31.12.2011 Kehittämistyön aiemmat vaiheet ja laajentamisen tarpeet Lapin sosiaalityön kehittämisyksikön valmistelua on sisältynyt l-vaiheessa vuosina 2004

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 27.1.2017 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 Kunta / Seutukunta 31.12.2015 (lopullinen) V u o s i 2 0 1 6 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

Lisätiedot

Kolpeneen palvelukeskuksen ky, ruokasalin kabinetti. Läsnä Kilpeläinen Auvo Rovaseutu, puheenjohtaja Lapin sosiaalityöntekijät ry

Kolpeneen palvelukeskuksen ky, ruokasalin kabinetti. Läsnä Kilpeläinen Auvo Rovaseutu, puheenjohtaja Lapin sosiaalityöntekijät ry LAPIN TOIMINTAYKSIKKÖ/ PÖYTÄKIRJA 1/2008 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI 6.2.2008 LAPIN TOIMINTAYKSIKÖN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika keskiviikko 6.2.2008 klo 12 14 Paikka

Lisätiedot

Johtajien kokous Johanna Lohtander Ikäihmisten palvelut/palvelualuepäällikkö

Johtajien kokous Johanna Lohtander Ikäihmisten palvelut/palvelualuepäällikkö SenioriKaste Johtajien kokous 27.1.2015 Johanna Lohtander Ikäihmisten palvelut/palvelualuepäällikkö Ikäihmisten palvelut -työryhmä Tehtävät Asiantuntijatyöryhmän tehtävänä on valmistella ehdotukset tarvittavista

Lisätiedot

Kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon (KASTE 2008-11) ohjelmakauden aikana valmistellaan vaiheittain pysyvä Pohjois- Suomen sosiaali- ja

Kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon (KASTE 2008-11) ohjelmakauden aikana valmistellaan vaiheittain pysyvä Pohjois- Suomen sosiaali- ja Kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon (KASTE 2008-11) ohjelmakauden aikana valmistellaan vaiheittain pysyvä Pohjois- Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämis- ja tutkimusrakenne, joka toimii

Lisätiedot

Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluja käyttävät - hanke

Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluja käyttävät - hanke Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluja käyttävät - hanke POSKE:n kehittämishanke, jossa 4 osahanketta: Lappi, Kainuu, Länsi-Pohja, Keski-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaan toiminnallisen osakokonaisuuden

Lisätiedot

LAPIN KUNTIEN NETTOKUSTANNUKSET 2005 EUROA / ASUKAS (pois lukien liiketoiminta) Lähde: Tilastokeskus

LAPIN KUNTIEN NETTOKUSTANNUKSET 2005 EUROA / ASUKAS (pois lukien liiketoiminta) Lähde: Tilastokeskus LAPIN KUNTIEN NETTOKUSTANNUKSET 2005 EUROA / ASUKAS (pois lukien liiketoiminta) Lähde: Tilastokeskus 2005 2004 Pelkosenniemi 5 770 5 159 Enontekiö 5 188 4 708 Utsjoki 4 955 5 244 Muonio 4 873 4 279 Sodankylä

Lisätiedot

Kolpeneen palvelukeskuksen ky, hallintolarakennus kokoushuone

Kolpeneen palvelukeskuksen ky, hallintolarakennus kokoushuone LAPIN TOIMINTAYKSIKKÖ/ PÖYTÄKIRJA 1/2009 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI 12.3.2009 LAPIN TOIMINTAYKSIKÖN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika torstai 12.3.2009 klo 13 15 Paikka

Lisätiedot

KATSAUS KAINUUN KUNTIEN HYVINVOINTIJOHTAMISEEN

KATSAUS KAINUUN KUNTIEN HYVINVOINTIJOHTAMISEEN KATSAUS KAINUUN KUNTIEN HYVINVOINTIJOHTAMISEEN 3.4.2013 Terveempi Pohjois-Suomi 2, Kainuun osahanke Sari Marita Ikäheimo Kainuun sosiaali ja perusterveydenhuollon kuntayhtymän perussopimus 3 Toiminta ajatus

Lisätiedot

Lapsiperheissä on tulevaisuus verkostoissa on voimaa. Eine Heikkinen lääninsosiaalitarkastaja

Lapsiperheissä on tulevaisuus verkostoissa on voimaa. Eine Heikkinen lääninsosiaalitarkastaja Lapsiperheissä on tulevaisuus verkostoissa on voimaa Eine Heikkinen lääninsosiaalitarkastaja Lapset ja lapsiperheet Suomessa Lapsia lasten osuus lapsiperh. koko väestöstä Koko maa 1 091 560 20,50 % 587

Lisätiedot

Sosiaalikollegan verkkokonsultaatiokysymykset

Sosiaalikollegan verkkokonsultaatiokysymykset Sosiaalikollegan verkkokonsultaatiokysymykset Viimeisen puolen vuoden ajalta: 17.11.2008 24.5.2009 Yhteensä 19 kysymystä 25.5.2009 Kerttu Vesterinen Lukumäärät Viimeisen puolen vuoden aikana KYSYMYKSIÄ

Lisätiedot

SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala

SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala Lapin toiminnallisen osakokonaisuuden tavoitteet Muistisairaan ihmisen alueellisen

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon yksikkö, jossa on moniammatillinen terveysalan asiantuntemus ja joka tukee alueen

Lisätiedot

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara)

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara) LAPIN LIITTO Pöytäkirja 5.4.2013 Järjestöneuvottelukunnan 2. kokous Aika: 5.4.2013 klo 9.00-11.00 Paikka: Lapin liitto Osallistujat: Läsnä Poissa Nimi Järjestö x Raili Kerkelä Kemijärven Järjestökiehinen

Lisätiedot

TERVEYTTÄ LAPISTA 2015

TERVEYTTÄ LAPISTA 2015 TERVEYTTÄ LAPISTA 2015 Lapin terveyden edistämis-, mielenterveys- ja päihdepäivät Hotelli Santa Claus 2.-3.9.2015 Kristiina Poikajärvi, johtaja, Lapin AVI, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue

Lisätiedot

SENIORIKASTE-HANKE LAPIN TOIMINNALLINEN OSAKOKONAISUUS

SENIORIKASTE-HANKE LAPIN TOIMINNALLINEN OSAKOKONAISUUS SENIORIKASTE-HANKE LAPIN TOIMINNALLINEN OSAKOKONAISUUS Gerontologisen sosiaalityön työkokous 20.5.15 Kehittäjäsosiaalityöntekijä j Tuula Anunti HANKETIETOA Hankekokonaisuuden k k muodostaa yhteinen koordinaatio

Lisätiedot

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS Raportti PaKasteen työskentelyjaksosta Eija Takalokastari

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS Raportti PaKasteen työskentelyjaksosta Eija Takalokastari SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS Raportti PaKasteen työskentelyjaksosta 2012 2113 Eija Takalokastari 12.09.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kittilän kunnan sähköinen hyvinvointikertomus 3. Tavoitteet

Lisätiedot

Lapin seniori- ja vanhustyön kehittämisyksikkö hanke

Lapin seniori- ja vanhustyön kehittämisyksikkö hanke Lapin seniori- ja vanhustyön kehittämisyksikkö hanke Projektipäällikkö / tutkija Maarit Kairala 24.1.2008 maarit.kairala@poskelappi.fi 1 Hankesuunnitelman tekeminen: Vuonna 2006: Elokuusta lähtien kunnat

Lisätiedot

Kirjallisuuslista. Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Kirjallisuuslista. Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kirjallisuuslista Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 2012 Pohjola Anneli, Kemppainen Tarja & Väyrynen Sanna (toim.) 2012. Sosiaalityön vaikuttavuus. Lapin yo-kustannus. Anneli

Lisätiedot

LAPIN TOIMINTAYKSIKÖN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS. Aika keskiviikko klo

LAPIN TOIMINTAYKSIKÖN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS. Aika keskiviikko klo Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ PÖYTÄKIRJA 2/2009 Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI 18.11.2009 LAPIN TOIMINTAYKSIKÖN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS

Lisätiedot

Pohjois-Suomen Lasten Kaste hanke

Pohjois-Suomen Lasten Kaste hanke Pohjois-Suomen Lasten Kaste hanke 2014-2016 Pohjois 2 Pohjois-Suomen Lasten Kaste hanke 2014-2016 Pohjois-Suomessa on tehty lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluiden kehittämistyötä vuodesta 2008 alkaen

Lisätiedot

TOIMIVA KOTIHOITO LAPPIIN HANKE

TOIMIVA KOTIHOITO LAPPIIN HANKE TOIMIVA KOTIHOITO LAPPIIN HANKE 1.9.2016 31.12.2016 Info ja suunnittelukokous 11.8.2016 Päivän tavoite: Keskustella ikäihmisten palvelujen kehittämistarpeista, tutustua toimijoihin ja hakea hankekumppanuutta

Lisätiedot

Pöytäkirja 16.10.2012

Pöytäkirja 16.10.2012 LAPIN LIITTO Pöytäkirja 16.10.2012 Järjestöneuvottelukunnan 1. kokous Aika: 16.10.2012 klo 14.00 16.00 Osallistujat: Läsnä Poissa Nimi Järjestö x Raili Kerkelä Kemijärven Järjestökiehinen ry Nina Peronius

Lisätiedot

Länsipohjan tuotantoalueen palveluprosessit ja asiakkaiden osallisuus

Länsipohjan tuotantoalueen palveluprosessit ja asiakkaiden osallisuus Länsipohjan tuotantoalueen palveluprosessit ja asiakkaiden osallisuus Liisa Niiranen Länsipohjan tuotantoalue-integraatio 2 Länsipohjan tuotantoalue-valmistelu 3 4 Prosessien arviointikriteerit Ikäihmisten

Lisätiedot

Seksuaali- ja lisääntymisterveys

Seksuaali- ja lisääntymisterveys Seksuaali- ja lisääntymisterveys 27.10.2015 Rovaniemi Kristiina Poikajärvi Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue 11.11.2015 1 Hallituksen strategiset painopistealueet Työllisyys ja kilpailukyky

Lisätiedot

Työryhmä on kokouksessaan 31.3. 5 päättänyt esittää Ikäihmisten palvelut työryhmän kokoonpanosta seuraavaa:

Työryhmä on kokouksessaan 31.3. 5 päättänyt esittää Ikäihmisten palvelut työryhmän kokoonpanosta seuraavaa: Ikäihmisten palvelut työryhmä/pth yksikkö Aika: Perjantai 26.5.2015. klo 10 11:45 Paikka: POSKE, neuvotteluhuone, Rovakatu 3 Jäsenet: Johanna Lohtander, vanh.työnjoht., Rovaniemi, puheenjohtaja - vara

Lisätiedot

työpaja Maarit Pirttijärvi osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö/uula- hanke

työpaja Maarit Pirttijärvi osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö/uula- hanke Perhe- ja sosiaalipalveluiden verkkoneuvonta Hyvät tietoteknologiakäytännöt sosiaalialalla työpaja 13.4.2010 Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö/uula- hanke

Lisätiedot

Ravitsemusterapeutin palveuiden tarve Rovaseudulla N 48/165

Ravitsemusterapeutin palveuiden tarve Rovaseudulla N 48/165 Ravitsemusterapeutin palveuiden tarve Rovaseudulla N 48/165 Kysely tehtiin webropol kyselynä syksyllä 212 Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien alueella. Kysely lähetettiin kuntien johtavien lääkäreiden,

Lisätiedot

Hyvinvointi hakusessa riippuvuus riskinä -hankkeen ohjausryhmän kokous 6/

Hyvinvointi hakusessa riippuvuus riskinä -hankkeen ohjausryhmän kokous 6/ Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ESITYSLISTA 6/2013 2015 Lapin toimintayksikkö Rovakatu 3 lt. 3 14.9.2015 96100 ROVANIEMI Hyvinvointi hakusessa riippuvuus riskinä -hankkeen ohjausryhmän kokous

Lisätiedot

IKÄIHMINEN TOIMIJANA VANHUSPALVELULAIN TOIMEENPANOA POHJOIS-SUOMESSA Ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala

IKÄIHMINEN TOIMIJANA VANHUSPALVELULAIN TOIMEENPANOA POHJOIS-SUOMESSA Ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala IKÄIHMINEN TOIMIJANA VANHUSPALVELULAIN TOIMEENPANOA POHJOIS-SUOMESSA 2013-2014 Ohjausryhmä 20.5.2014 Projektipäällikkö Leila Mukkala Hankeen tilannekatsaus kunnissa ja kuntayhtymissä Hanketyön päättävät

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Kemi 22.3.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde Tuula Kokkonen

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Mieli 2009 ehdotukset Palvelujohtaja Arja Heikkinen

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Mieli 2009 ehdotukset Palvelujohtaja Arja Heikkinen Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Mieli 2009 ehdotukset Palvelujohtaja Arja Heikkinen I Asiakkaan asemaa vahvistetaan terveysasemilla psykiatrisia hoitajia päihdeongelmaisten hoidon työnjakoa sovittu

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Kemijärvi 9.2.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde Tuula

Lisätiedot

Koulutus- ja kehittämistilaisuus saamelaiset / saamenkieliset sosiaalija terveyspalvelut

Koulutus- ja kehittämistilaisuus saamelaiset / saamenkieliset sosiaalija terveyspalvelut Saamelaisten / saamenkielisten sosiaalipalvelujen kehittämisyksikköhanke Sämmilij/ sämikielâlâš sosiaalpalvâlusâi ovdedemhaahâ Sámiid / sámegielagiid sosiálabalvalusaid ovddidanossodat Säämi / sää mǩiõlsa

Lisätiedot

Ravitsemusterapeutin palveluiden tarve Tunturi- ja Pohjois-Lapissa N 40 / 165

Ravitsemusterapeutin palveluiden tarve Tunturi- ja Pohjois-Lapissa N 40 / 165 Ravitsemusterapeutin palveluiden tarve Tunturi- ja Pohjois-Lapissa N / 65 Kysely tehtiin webropol kyselynä syksyllä 22 Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien alueella. Kysely lähetettiin kuntien johtavien

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

KOKEMUSASIANTUNTIJA VALMENNUS

KOKEMUSASIANTUNTIJA VALMENNUS Länsi Lappi i/ Kuntien yhteiset t alueelliset lli KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN ALUEELLINEN TYÖ Kuntouttavan työtoiminnan alueellinen verkosto ottaa Koppi hankkeesta koppia ja kokeilee 12 viikon ajan kuntouttavan

Lisätiedot

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö. Suunnitelma

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö. Suunnitelma Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö Suunnitelma 1 Taustaa Sosiaalityön neuvottelukunnan sosiaalityö 2015 -jaosto määrittelee neljä laajaa sosiaalityön strategista kehittämislinjausta: Sosiaalityön työorientaation

Lisätiedot

ROVANIEMEN ALUETYÖRYHMÄN KOKOUS 1/2013

ROVANIEMEN ALUETYÖRYHMÄN KOKOUS 1/2013 ROVANIEMEN ALUETYÖRYHMÄN KOKOUS 1/2013 Aika: 8.10.2013 klo 10-12 Paikka: Sairaalakatu 1, 1 krs, laboratorion kokoustila Läsnä: Miia Palo ylilääkäri, palvelupäällikkö Lempi Kukkola Riitta Liinamaa Niina

Lisätiedot

Johtoryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala

Johtoryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala Johtoryhmä 6.10.2014 Projektipäällikkö Leila Mukkala Toteutettiin ajalla 1.7.2013 31.10.201410 Lapin kunnat sekä sairaanhoitopiirien perusterveydenhuollon yksiköt, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Pelkosenniemi 15.2.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde

Lisätiedot

Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu

Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu (Alustava aikataulu, täydentyy sitä mukaa kun kuntien kanssa saadaan sovittua asioista) Hankeaika: 1.10.2013-31.10.2014 (+ 30.9.2013) Syyskuu Länsi-Pohjan

Lisätiedot

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kajaani 10.9.2013 Leena Meriläinen, Kaste-ohjelma Ohjelmapäällikkö Me kaikki olemme vastuussa toisistamme, heikoimmistakin, jotta jokainen huomenna näkisi

Lisätiedot

Lapin liikenneturvallisuustoimija

Lapin liikenneturvallisuustoimija Lapin liikenneturvallisuustoimija Työn esittely 12.5.2016 Noora Airaksinen Teemu Kinnunen Lappi toimija-alueena Kaksi toimija-aluetta: Länsi Itä Kemi-Tornion seutukunta (n. 60 300 as.) Kemi, Keminmaa,

Lisätiedot

Jorma Posio

Jorma Posio Tervein mielin Pohjois- - Suomessa 2009-2011 Koko hanke Lapin osahanke Jorma Posio 26.11.2009 1 Hankkeessa mukana Kainuun maakunta-kuntayhtymä kuntayhtymä 132 482 euroa (kokonaiskustannukset 529 928 euroa)

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lappi kodiksi maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisseminaari Rovaniemi 5.10.2016 Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2015

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen

Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Kohti sähköistä hyvinvointikertomusta Alueellinen koulutus Ylä-Savon kunnille ja yhteistoiminta-alueille Iisalmi 25.10.2011 Ulla

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Simo 29.3.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde Tuula Kokkonen

Lisätiedot