Rovaniemi, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, hallintolarakennus, Monitoimitila

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rovaniemi, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, hallintolarakennus, Monitoimitila"

Transkriptio

1 1 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ ESITYSLISTA Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie ROVANIEMI PaKaste - Lapin -osahankkeen ohjausryhmän kokous Aika maanantai klo Paikka Rovaniemi, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, hallintolarakennus, Monitoimitila

2 Ohjausryhmän jäsenet 2 läsnä poissa Varsinainen jäsen läsnä Varajäsen Oinaala Markku, Roi, pilotti puheenjohtaja Alaräisänen Timo, Kemijärvi Peronius Nina, Pelkosenniemi Guttorm Sari, Saamelaiskäräjät Eriksen Heidi, Saamelaiskäräjät Häikiö Mikko, Lapin shp Salomaa Eva, Lapin shp Harju Lahja, Pello Leukumaa Eeva, Ylitornio Kauhanen Ritva, Lapin liitto Kilpeläinen Auvo, Rovaniemi Kivistö Juha-Matti, Kolpeneen palvelukeskuksen ky Leväsvirta Leena, Kemi-Tornio AMK Luosujärvi Riitta, L-P shp Niiranen Liisa, Kemi Norrkniivilä Kaisu, Tornio varapuheenjohtaja Peisa Timo, Ranua, pilotti Pohjola Anneli, Lapin yliopisto Pöllänen Riitta Lapin lh Seppänen Raija Rovaniemen AMK Tiuraniemi Harri, Sodankylä Hemminki Pertti, Rovaniemi Niemelä Eija, Kolpeneen palvelukeskuksen ky Kähkölä Sinikka,Kemi- TornioAMK Kursu Juha, L-P shp Helena Huhtala, Simo Leukumaa Eeva, Ylitornio Laitinen Merja, Lapin yo Pantti Raimo, Lapin lh, Niskala Aila Rovaniemen AMK Maukola-Juuso Sirpa, Inari/ Palolahti Mari Magga Ristenrauna, SamiSoster ry Suorsa Sinikka, Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys Oulun yliopisto Kallioniemi Annikki, Tunturi-Lappi Asiantuntijajäsenet: Kostamo-Pääkkö Kaisa, Poske Lohi Jouni, professori Näkkäläjärvi Anne, SamiSoster ry Ahtiainen Veli-Matti, SPR Viuhkola Kirsti, Kolari Ylikangas Tiina, sihteeri Aarnio, Sari Kehittäjäsosiaalityöntekijä, Inari

3 Käsiteltävät asiat 3 1. Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen Puheenjohtaja Markku Oinaala avaa kokouksen ja toteaa kokouksen osallistujat. Valitaan pöytäkirjantarkastajat kokouksessa. 2. KASTE - Pohjois-Suomen aluejohtoryhmän ajankohtaiset asiat i. Tukeva-hanke ja sen supistaminen ii. Pakaste2, jatkohankkeen sisällöt Käsitellään kokouksessa TUKEVA-hankkeen päätös ja sen supistaminen Lapin osahankkeessa. Käsitellään kokouksessa PaKaste jatkohankkeen sisällöt. 3. Lapin osahanke: Perusterveydenhuollon kehittämisen osakokonaisuuden toiminnallinen tilanne Perusterveydenhuollon kehittäminen OSAAMISEN KEHITTÄMINEN - Kuntiin tarjotaan ohjaajalääkäreille tukea ohjaustyöhön - Erikoistuvien lääkäreiden koulutusohjelmien suunnitteluapua tarjotaan - Lääkäreiden tutkimustyön suunnitteluun tarjotaan tukea - Seminaaripäiviä järjestetään: 2/2010 Hoidon tarpeen arviointi ja teknologia (1pv), 5/2010 Lastenneuvola ja Koulouterveys- seminaari (2 pv) - Yhteistyö OYS-YLE-yksikön kanssa, Yhteistyö Kainuun osahankkeen kanssa (mm. päivystysseminaari) - Hyviä käytäntöjä kunnista toiseen on pyritty levittämään sähköisiä tiedonsiirtomenetelmiä hyödyntäen KEHITTÄMISTYÖ PILOTTIKUNNISSA Kolari Kehittämishanke Sähköisen ajanvarauksen ja tekstiviestisovelluksen käytön suunnittelu ja toteutus toteutetaan yhteistyössä UULA-hankkeen kanssa. Kolarissa kokeillaan aluksi laboratorioaikojen, sairaanhoitajan ajanvarausvastaanoton, papa- joukkotutkimusten ja silmänpohjakuvausten kohdalla nettiajanvarauksen kansalaisille tarkoitettua ohjelmaa. Ensimmäiset ajanvaraukset sähköisesti toteutunevat syksyllä 2010.

4 4 Ranua Ranuan kehittmishankkeessa Päivystyspuhelinliikenteen kehittäminen on kartoitettu lähtötilannetta, pidetty seminaari ja alettu kehittämään ajanvarausta, reseptikäytäntöjä ja hoitajavastaanottoa pienin muutoksin. Sairaanhoitajaresurssia päivystyspuhelimeen vastaamiseen on lisätty. Asiakaskysely palvelun laadusta päivystysajalla yhteispäivystykseen ohjatuille potilaille on toteutettu. Simo Lääkäri-hoitajatyöparityöskentelyn aloitusta varten on kartoitettu lähtötilanne ja käynnistetty työyhteisötapaamiset, joissa pohditaan mm. työparitoiminnan käytännön toteutukseen liittyviä asioita sekä suunniteltu työnkuvia ja hoitopolkuja. Suun terveydenhuolto osallistuu hankkeeseen kirjaamalla nykyisin hyvin toimivan käytännön hammashoitajan ja lääkärin välisestä työnjaosta. Kemi Vastaanoton ja päivystyksen potilaslogistiikan kehittämistä varten on tehty runsaasti valmistelevaa työtä. Hoitaja-lääkärityöpari- ja omahoitajatoiminnan käynnistämistä on suunniteltu, hoitajavastaanottojen sisältöjä on kehitetty ja koulutussuunnitelma on laadittu. Uusia toimintamalleja päästänee kokeilemaan syksyllä Tornio Kehittämishankkeessa Virka- ajan päivystystoiminnan kehittäminen toimintatapoja uudistamalla ja mm. päivystävän sairaanhoitajan tehtäviä selkiyttämällä on kartoitettu lähtötilanne. Päivystävän sh:n työn kuvaa on selkiytetty ja kiireetön sh:n vastaanotto aloitettu, puhelinpalveluun on tulossa Nispa, kansalaisen nettiajanvaraus on suunnitteilla soveltuvin osin. Uusia järjestelyjä tilojen käyttöön on suunniteltu triagen käytön ja tehokkaan työnjaon mahdollistamiseksi. Toisessa kehittämishankkeessa Perhetyön eri muotojen keskinäisen koordinoinnin kehittäminen on edetty lastensuojelun perhetyön, vauvaperhetyön, neuvolan perhetyön ja kotihoidon perhetyön lähtötilanteen kartoituksella. Toimintasuunnitelma on laadittu ja perhetyön toimijoiden yhteinen kehittäjätiimi on aloittanut työnsä. Ylitornio Hoitopolkujen selkiyttäminen henkilökunnalle ja kuntalaisille on aloitettu verenpainepotilaiden hoitopolun kehittämisellä. Muiden kansansairauksien hoitopolut seuraavat sen jälkeen. Väestövastuulääkärin ja aluehoitajan työparityöskentelyä sekä terveydenhoitajien ja sairaanhoitajien työjakoa kehitetään hoitopolkujen muuttamisen osana. Terveyskeskuksen eri palvelutoimintojen ajanvaraustoimintoja tullaan yhtenäistämään. Kotihoitoa tullaan integroimaan muuhun palvelujärjestelmään. Todetaan perusterveydenhuollon kehittämisen toiminnallinen tilanne. 4. Lapin osahanke: Terveyden edistämisen osakokonaisuuden toiminnallinen tilanne TERVEYDEN EDISTÄMISTYÖ

5 Kuntakäyntejä on tehty ko. ajanjaksolla 5 Lapin kunnassa. Lisäksi Muoniossa pidettiin puheenvuoro kunnanvaltuuston kokouksessa. Loput kuntakäynnit tehdään kevään-alkukesän aikana. Hyvinvoinnin seutuseminaari järjestettiin Rovaniemellä ja Itä-Lapissa yhteistyönä. Terveyden edistämiseen liittyvistä työskentelyjaksoista on saatu suunnitelmat 16 kunnasta (liite). Kolme kuntaa on pyytänyt lisäaikaa suunnitelman jättämiseen toukokuun puoliväliin asti. Kahteen kuntaan, joista ei ole kuulunut suunnitelmaa, ollaan yhteydessä. Ikihyvä-elämäntaparyhmäohjauskoulutukseen on ilmoittanut 16 henkilöä 11 Lapin kunnasta. Ilmoittautuneet ovat pääasiassa terveydenhoitajia/sairaanhoitajia. Ensimmäinen koulutusosio on huhtikuun lopussa. Väestökampanjaa ja yleisötilaisuuksiin liittyvää toimintapistettä on suunniteltu yhteistyössä mainostoimiston kanssa. Tavoitteena on, että kampanja käynnistyy viimeistään alkusyksyllä. Suun terveyden edistäminen Posion terveyskeskuksessa on hankkeen tuella toteutettu suun terveydenhuoltoon suun terveyden edistämisen ja hoidon toimintamalli painottaen suuhygienistin työnkuvaa, työnjakoa ja moniammatillista yhteistyötä. Uuden toimintamallin käyttöönotto on meneillään. Kylmän aiheuttamien terveyshaittojen ehkäisy Laaditaan toimintasuunnitelma kylmän aiheuttamien terveyshaittojen ehkäisemiseksi Lapissa. Toimintasuunnitelma laaditaan yhteistyössä Oulun Yliopiston Terveystieteiden laitoksen kylmätutkimusryhmän, sekä OYS:in terveyden edistämisyksikön kanssa. 5 Todetaan terveyden edistämisen toiminnallinen tilanne. 5. Lapin osahanke: Sosiaalityön osakokonaisuuden toiminnallinen tilanne Sosiaalityön johtamisen kehittämisrakenne on alkanut loppuvuodesta Osallistujia on 18 lapin kunnasta, yhteensä 34 henkilöä. Kolmas seminaari toteutettiin , aiheena oli henkilöstöjohtaminen ja sen sisällä erityisteemana oli henkilöstöraportointi. Osallistujilla oli välitehtävänä käydä kehittämiskeskustelut alaisiensa kanssa ja muodostaa tiiminsä osaamiskartta. Omat välitehtävänsä avasivat Sosiaali- ja terveysjohtaja Lahja Harju (Pello), sosiaalisihteeri Niina Peronius (pelkosenniemi) ja johtava sosiaalityöntekijä Anneli Karjalainen (Tornio) käytiin vertaiskeskustelua. Teoreettisessa osuudessa käsiteltiin hallintotieteiden professori Antti Syväjärven johdattelemana voimavarakeskeistä johtamista. Lapin sairaanhoitopiirin henkilöstöjohtaja Tanja Peltovuoma kertoi oman organisaationsa henkilöstöraportoinnista ja sen kehittämisestä. (Vastuuhenkilöt/vetäjät: Niskala Asta, Kemppainen Tarja ja Pohjola Anneli). Lastensuojelusuunnitelmien laatimisen tukiprosessin osalta on järjestetty 4 työkokousta. Suunnitelmien osalta yhtenäistetään ja työstetään yhteismitallisia indikaattoreita kuntien tueksi.. 5 kunnassa on valtuustojen hyväksymät suunnitelmat (Inari, Kemi, Pelkosenniemi, Pello ja Simo), Keminmaan suunnitelma on valmistunut, muttei vielä valtuuston vahvistama. Suunnitelmia on kommentoitu ja tuettu eteenpäin. (Vastuuhenkilöt/vetäjät: Vesterinen Kerttu, Ojaniemi Pekka, Martin Maria). Kunnissa Inarissa, Kemijärvellä, Torniossa kehittäjätyöntekijät ovat osallistuneet/osallistuvat lastensuojelusuunnitelmien tekemiseen. Ryhmätyönmenetelmien osalta on kartoitettu työntekijöiden ja asiakkaiden tarpeita ja kehittämistoiveet. Ryhmämenetelmien käyttöönottoa pyritään viemään kuntiin asiakastyön osaksi. Tornioon ja Rovaniemelle on perustettu asiakaskehittäjäryhmät. Puhelinrinki on toteutettu ryhmätyönmenetelmien käyttöönoton tukemiseksi. (Vesterinen Kerttu). Nuortenryhmät on perustettu Tornioon, Kittilään ja Inariin. Erityissosiaalityöntekijä (Vesterinen Kerttu) on toiminut Lapin kunnissa työparina vaikeissa lastensuojelun tilanteissa ja läheisneuvonpidon koollekutsujina. Sisältöalueina läheisneuvonpidon menetelmää on laajennettu/kokeiltu myös terveydenhuollon toimialueella sekä vanhustyössä. Läheisneuvonpidot 2: helmikuussa Kittilässä lapsen neuvonpito ja huhtikuussa Kolarissa aikuisen seurantakokous. Koollekutsumassa vanhuksen seurantakokousta Kolarissa.

6 6 - Puhelinringit: joulukuusta 2009 maaliskuuhun 2010 puhelinrinki aikuiselle asiakkaalle ja hänen verkostolleen (8 kertaa), kehittäjien puhelinringit: ryhmämenetelmien kehittäjät joulukuu 2009 helmikuu 2010 (8 kertaa) ja tiedon tuotannon ja vaikuttavuuden arvioinnin kehittäjät helmikuu 2010 toukokuu 2010 (8 kertaa). - Tammikuussa päätettiin lastensuojelun työparityö ja työskentelyprosessi Muoniossa. - Maaliskuussa 2010 Kainuun maakunnan työntekijöille läheisneuvonpitomenetelmää, koollekutsujapankki perustettiin Kainuuseen. - Maaliskuussa erityissosiaalityöntekijä on osallistunut lasten huoltoriidan selvittelyyn konsulttina sosiaalityöntekijä-lastenvalvojalle Lapin pienessä kunnassa. - Erityisosiaalityöntekijä on koordinoinut Sosiaalikollegan 6 verkkokonsulttiryhmää ja konsultaatioprosesseja, tämän vuoden 4 ensimmäisen kuukauden aikana on tullut yhteensä 15 kysymystä (ls 4, päihde 1, vmp 5, vanhus 2, aik.sos.työ 3). Lisäksi hän on auttanut kysymys-vastausparien toimittamista julkisuuteen Sosiaalikollegan kautta, sosionomiopiskelijoiden kanssa, kevään aikana toimitetaan 11 prosessia. Koordinoin Sosiaaliportin 2 konsulttiryhmää, kysymyksiä ratkottu yhteensä 22: aikuissosiaalityö 14 ja lastensuojelu 8. Suunniteltu eri menetelmäkoulutuksia; parisuhdeohjaaja, lastenedunvalvonta ja sukulaissijaisvanhemmuus valmennus. Aloitettu Pohjois-Suomen aikuissosiaalityön seminaarin suunnittelu. Yhteistyötahot: Poske, PaKaste, Lapin yliopisto, Sonet Botnia ja Chydenisu-insituutti. Tiedon tuotanto vaikuttavuuden arviointi Tiedon tuotanto ja vaikuttavuuden arviointi on käynnistetty yhdessä kehittämistiimien kanssa. Kittilässä vaikuttavuuden arviointiin tietoa kerätään päiväkirja -menetelmällä. Enontekiölle on rekrytoitu sosiaalityön opiskelija, joka tee gradun "Mettäterapiasta" kehittäjä-sosiaalityöntekijöiden ohjauksessa. Kaikkien tiimien osalta ohjelmateorioiden jatkojalostus on käynnissä. Tiimikohtaiset tapaamiset järjestetään, kun ohjelmateoriat ovat hieman pidemmällä. Ryhmätyömenetemiin laaditaan yhteinen kysymyspatteristo, joka kerätään ennakkotekstiviestipalveluna, suoraan sähköiseen tietokantaan tai paparilomakkeella. Kaikkien ryhmien arvioitimittaristo on työn alla ja se tehdään yhdessä sosiaali- ja terveysalan kehittäjien kanssa. Sosiaalityön tutkimuksen päivillä esittelty Lappilaista sosiaalityön vaikuttavuuden arviointia, joka herätti kovasti mielenkiintoa. Tämän seuraksena olemme virittelemässä yhteistyötä Jyväskylän yliopiston sosiaalipalveluiden arviointinista vastaavan professorin ja THL:n kanssa. Toukokuussa pidettävän PaKaste -hankkeen vaikuttavuuden arviointi -seminaaria on alettu suunnitella. Kehittämistyöhön sitoutuneet kunnat työstävät tiimikohtaisesti omaa kehittämistehtävää toimintasuunnitelmien mukaisesti: Enontekiö -Saamenkielisen/saamelaiselta kulttuuripohjalta tehtävän sosiaalityön kehittäminen Mettäterapian suunnittelu ja ryhmän kokoaminen aloitettu. Inari Pohjois-Lappi: Suunnitelmallinen, arvioiva ja aktivoiva aikuissosiaalityö Inarissa nuorten aikuisten (18-25v.) kehittäjäasiakkaiden ryhmä jatkaa toimintaansa. Tavoitteena on kehittää nuorten kanssa tehtävää sosiaalityötä. Strategiatyö on päätöksentekovaiheessa (mielenterveys- ja päihdestrategia sekä lasten- ja nuorten hyvinvointiohjelma). Tukihenkilö- ja tukiperhetoiminnan kehittäminen on aloitettu. Ensimmäisenä tavoitteena on päivittää toimintaan liittyvät lomakkeet ja korvauskäytännöt. Inarin verkkoneuvonta odottaa terveydenhuollon palvelujonojen valmistumista ja henkilökunnan koulutusta, jonka jälkeen neuvonta voidaan aloittaa. Kemi Länsi-Pohja: Suunnitelmallinen sosiaalityö nuorten parissa Äitiysneuvolan terveydenhoitaja ja sosiaalityö Yhteiset lomakkeet haastatteluihin Yhteistyö Lappian kanssa, paljon keskeytyksiä Mitä tapahtuu kun eroaa koulusta Palvelusuunnitelmat yhdessä tiimin työnt kanssa Ryhmätoiminta ei aikaa, toteutuu kesäkuulla

7 7 Kemijärvi Itä-Lappi: Kokonaisvaltainen perhekeskeinen sosiaalityö 1. Perhekeskeisen varhaisen tuen toimintamallin juurruttaminen ja edelleen kehittäminen toimijoille tehtävän tilannearviointikyselyn ja mallin mallintamisen kautta. Lastensuojelusuunnitelman prosessin työstäminen on meneillään. 2. Toiminnallisten välineiden kehittäminen sosiaalityössä. Nuoriin kohdistuvien ryhmätoimintojen kehittäminen ja arviointi yhteistyössä sivistys-, terveydenhuollon ja nuorisopuolen kanssa. Konkreettinen suunnittelu on jo aloitettu, Kemijärvellä ensi syksynä aloittavan JOPO- (joustavan opetus) ryhmän kanssa. Syksyllä aloitetaan sosiaalityössä nuoriin toimeentulotukiasiakkaisiin kohdistuva ryhmätoiminta. 3. Seudullisen toiminnan kehittäminen yhdessä alueen kehittäjien ja sosiaalityön tiimien kanssa. Itälapin osalta kehittämistoimintaa lähdetään konkreettisesti suuntamaan 11.6 tapaamisessa. Kittilä Tunturi-Lappi: Suunnitelmallinen sosiaalityö ja työmenetelmien kehittäminen Ryhmätoiminnan suunnittelu --> ensimmäinen ryhmä kokoontui 31.3 (11-13 vuotiaita, 4 poikaa ja 3 tyttöä) --> muiden ryhmien suunnittelu - vaikuttavuuden arvioinnin suunnittelu ryhmätoiminnassa - eri työpalavereihin osallistuminen - toimintasuunnitelman pohtiminen Rovaniemi Rovaseutu Perhehoidon sijaishuollonprosessin mallinnus on käynnistynyt lastensuojelun tiimissä. Sijaisperheiden verkostotapaaminen on pidetty tammikuussa ja verkostotapaamiset perhehoidon tukirakenteiden kehittämiseksi jatkuvat. Perhehoitajat sekä lastensuojelun sosiaalityöntekijät ja perhetyöntekijät tapaavat yhdessä 10.5 yhteistyökäytäntöjen selkiyttämiseksi. Tukiperhetoiminnan kehittämiseksi tukiperheiden ensimmäinen verkostotapaaminen on pidetty huhtikuussa ja vertaisryhmä kokoontuu Uuden sijaisperheen ja lapsen tukemisen kehittäminen sijoituksen alkuvaiheessa on käynnistymässä. Tornio Länsi-Pohja: Lastensuojelu ja aikuissosiaalityö, erityisesti nuoriin kohdistuva työ 1. Nuorten sosiaalityön kokonaisvaltainen kehittäminen: suunnitelmallinen sosiaalityö(suunnitelmat dokumentoidaan), verkostojen vahvistaminen(opiskelijahuolto, työvoimalasäätiö), mallinnustyö, Nuorten ryhmätoiminta, sähköinen asiointi (tulevaisuus), 2. Soster-yhteistyö- Varhain vanhemmaksi toimintamallin suunnitteluvaihe 3. Tehtävänkuvien selkeyttäminen -yhteenvetovaiheessa 4. Tiimien välinen yhteistyö-kehittämismatka ja kehittämistehtävät sekä tutustuminen Nuorisoasiain keskuksen kohdennettuun nuorisotyöhön toukokuussa Aikuissosiaalityön seminaari ja alueellinen verkostoituminen (PaKaste tasolla) 6. Vaikuttavuuden arviointityön käynnistäminen (puhelinrinki ja ohjelmateoriat) Merkitään tiedoksi sosiaalityön toiminnallinen tilanne. Kehittäjäsosiaalityöntekijä Sari Aarnio esittelee Inarin sosiaalipalveluiden kehittämistoiminnan tilannetta ja toimintaa. Merkitään tiedoksi Inarin tiimin kehittämisen toiminnallinen tilanne.

8 8 6. Taloudelliset ja hallinnointiin liittyvät asiat Käsitellään kokouksessa eri osahankkeiden taloudellinen tilanne. Todetaan osahankkeiden taloudellinen tilanne. 7. Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut kehittämisrakenne ja toimintamalli kokonaishanke a. yhteiset kehittämisrakenteet Käydään keskustelua kehittämisrakenteen muotoutumisen tilanteesta. b. sosiaali- ja terveydenhuollon yhteiset toimintamallit ja pilotit PaKaste Lapin työkokouksessa päätettiin neljän eri pilotin sisällöistä. 1) Yhteinen päivystyskokeilu: Sosiaalialan ammattilainen perusterveydenhuollon päivystyksessä ja akuutti palveluohjaus ja/tai terveysalan ammattilainen sosiaalitoimistoon SOSIAALI JA TERVEYSALAN YHTEISTYÖ 2) vuotiaiden ryhmä, kehittäjä asiakkaat, miten nuorten kanssa pitäisi tehdä sosiaalityötä ja terveyden edistämistä 3) Varhain vanhemmaksi -malli neuvolatoimintaan 4) Hyvinvointiryhmät - Painohallinta ja savuttomuus : jokaiseen Lapin kuntaan tulee hyvinvointiryhmä. Ryhmiä järjestetään yhteistyössä sos. ja terveystoimen sekä järjestöjen kanssa. Varhain vanhemmaksi kokeilua, jossa sosiaalitoimen työntekijä tulee mukaan äitiysneuvolakäynnille (rv 14-17) tullaan kokeilemaan Torniossa ja Kemissä. Tavoitteena yhteisten asiakkaiden tunnistaminen, varhainen puuttuminen ja ennaltaehkäisy sekä mataloittaa yhteydenottokynnystä sosiaalitoimeen.

9 Varhain vanhemmaksi malli - yhdellä neuvolakäynnillä mukana sosiaalialan ammattilainen vauvalahja Tornio Esitetty yhteistyöaloite myönteisesti (johto ja työntekijät) 19.4 terveydenhoitajien kokous Ei lomakemaisuutta Rajattu ryhmä (alle 20 v) Kemi Lomakepohjaa yhteiskäynnille Raskausvko Kotikäyntimahdollisuus 13.4 kokous Voimavaralähtöisyys 5/2010 aloitus (ensimmmäiset äidit) Ammk: arvioinnissa 9 Hyvinvointiryhmät tavat Pilottiryhmiä, joita on tulossa Läsnä, ac, skype, puhelin Ammattilais/vertais Kesäleirit, painonhallinta, tupakoimatt Aikuiset ja nuoret (eriikäiste ryhmä) sisällöt Kultturipainott Päihderyhmä Joporyhmä Nuorisopsy Lappian tyttöryhmä Mieleneterv kunt ryhmä Tupakanvieroitus etänä aikuisille ja nuorille Poiannhallinta etä ryhmä nuorille Kolarille etäliikuntaryhm ä vanhukset Perhe ja lastenleiti

10 10 Nuorten ryhmä Inarissa, Torniossa, (Kittilä, Enontekiö, Kemijärvi) Miten nuorten kanssa pitäisi tehdä sosiaalityötä ja terveyden edistämistä? Sosiaalinen on terveyden tuki Inari / nuorten ryhmä Inarissa Sari sostt ja työpajaohjaaja 3 kertaa kokoonnuttu Tutustuminen Toiminnan suunnittelu - uusiksi Vakuutukset Sitoutunut 4 nuorta Vetäjän rooli Teema: terveys ja hyvinvointi terveystarkastukset arviointi: suullinen palaute Tornio 8-15 nuorta -Yksi ryhmä/kerran vko Kuntouttava työtoiminta Liikunta, terveellinen ruokavalio, mielenterveys, päihde Arviointi: 12/2009 ryhmäkeskustelu Nuorten ryhmät Kittilä (Emmaleena ja Annikki) 7 Tyttöjä ja poikia, v(vanhempien luvalla, osallistaminen, vanhempien asenteisiin vaikuttaminen) Varhainen puuttuminen Arviointi: nuorten ja työntekijöiden päiväkirja Kerran viikossa 11, ke (3/2010-6/2010) Nuoret suunnittelevat itse Yhteistyö th kanssa Mettäterapia/Enontekiö Anne- Maria & Ellenanne Labba Pohjautuu Sotkamon kämppäterapiaan Kirjallinen suunnitelma I pilotti3 ohjaajaa (yksi sotkamosta) 5 päihdeongelmaista Ympäristön hyödyntäminen (luonto) Käydään keskustelua sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisistä piloteista.

11 8. Muut asiat Ilmoitusasiat 10. Seuraava kokous 11. Kokouksen päättäminen merk. Markku Oinaala puheenjohtaja Kaisa Kostamo-Pääkkö Poske/Lapin toimintayksikkö

PaKaste. Raportti 1.11-30.4.2011 SOSIAALITYÖ

PaKaste. Raportti 1.11-30.4.2011 SOSIAALITYÖ 1 PaKaste Raportti 1.11-30.4.2011 SOSIAALITYÖ 2 Sisällys Tiivistelmä 1.11.2011 30.4.2011... 3 1. Sosiaalityön kehittämisrakenne... 3 2. Toiminta suhteessa tavoitteisiin... 3 2.1 Asiakkaiden toimintavoiman

Lisätiedot

Ohjausryhmän jäsenet. Lapin-Kaste -valmisteluhankkeen ohjausryhmän kokous 5/2008. Aika Maanantai 8.12.2008 klo 9.00 11.00

Ohjausryhmän jäsenet. Lapin-Kaste -valmisteluhankkeen ohjausryhmän kokous 5/2008. Aika Maanantai 8.12.2008 klo 9.00 11.00 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ PÖYTÄKIRJA 5/2008 Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI 8.12.2008 Lapin-Kaste -valmisteluhankkeen ohjausryhmän

Lisätiedot

PaKaste Raportti 1.3.2009 30.10.2011

PaKaste Raportti 1.3.2009 30.10.2011 PaKaste Raportti 1.3.2009 30.10.2011 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ... 6 1 LAPPI... 9 TILIPÄÄTÖKSEN JA TULOSTEN ARVIOINNIN AIKA MITÄ SAIMME LAPISSA AIKAAN?... 9 1.1 PAKASTE 1: LAPPI, PERUSTERVEYDENHUOLTO JA TERVEYDEN

Lisätiedot

KASTE-OHJELMA TUKEVA 2 (JATKOHANKE) 2010-2012

KASTE-OHJELMA TUKEVA 2 (JATKOHANKE) 2010-2012 KASTE-OHJELMA 3.1.3 Tuetaan lasten ja nuorten kehitystä ja parannetaan palveluja TUKEVA 2 (JATKOHANKE) 2010-2012 Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin tukeminen Pohjois-Suomessa Hankesuunnitelma

Lisätiedot

PÄIHDEPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN POHJOIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖRAKENTEESSA 2008 2009 LOPPURAPORTTI

PÄIHDEPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN POHJOIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖRAKENTEESSA 2008 2009 LOPPURAPORTTI PÄIHDEPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN POHJOIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖRAKENTEESSA 2008 2009 LOPPURAPORTTI Toimittanut Virpi Filppa Filppa, Virpi (toim.) & Järvinen, Ismo

Lisätiedot

KASTE-OHJELMA TUKEVA 2 (JATKOHANKE) 2010-2012. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin tukeminen Pohjois- Suomessa Tarkennettu hankesuunnitelma

KASTE-OHJELMA TUKEVA 2 (JATKOHANKE) 2010-2012. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin tukeminen Pohjois- Suomessa Tarkennettu hankesuunnitelma KASTE-OHJELMA 3.1.3 Tuetaan lasten ja nuorten kehitystä ja parannetaan palveluja TUKEVA 2 (JATKOHANKE) 2010-2012 Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin tukeminen Pohjois- Suomessa Tarkennettu hankesuunnitelma

Lisätiedot

LASTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIPALVELUIDEN KEHITTÄMISHANKE ITÄ- JA KESKI-SUOMESSA Lapset ja perheet Kaste -hanke SELVITYS HANKKEEN ETENEMISESTÄ

LASTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIPALVELUIDEN KEHITTÄMISHANKE ITÄ- JA KESKI-SUOMESSA Lapset ja perheet Kaste -hanke SELVITYS HANKKEEN ETENEMISESTÄ 1 LASTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIPALVELUIDEN KEHITTÄMISHANKE ITÄ- JA KESKI-SUOMESSA Lapset ja perheet Kaste -hanke SELVITYS HANKKEEN ETENEMISESTÄ Valtionavustuksen maksatusjakso 1.5.2009 31.10.2009 22.10.2009

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMIS- JA TUTKIMUSRAKENNE

POHJOIS-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMIS- JA TUTKIMUSRAKENNE HANKESUUNNITELMA 29.8.2008: Liite nro: 7 POHJOIS-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMIS- JA TUTKIMUSRAKENNE Pohjois-Suomi tarvitsee erityisolosuhteisiin perustuen (mm. pitkät etäisyydet, matkailun

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KE- HITTÄMIS- JA TUTKIMUSRAKENNE

POHJOIS-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KE- HITTÄMIS- JA TUTKIMUSRAKENNE HANKESUUNNITELMA 29.8.2008: POHJOIS-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KE- HITTÄMIS- JA TUTKIMUSRAKENNE Pohjois-Suomi tarvitsee erityisolosuhteisiin perustuen (mm. pitkät etäisyydet, matkailun aiheuttama

Lisätiedot

LAPSEN HYVÄ ARKI-HANKE 1.3.2009-31.10.2011. Selvitys hankkeen etenemisestä 1.11.2010.-30.4.2011

LAPSEN HYVÄ ARKI-HANKE 1.3.2009-31.10.2011. Selvitys hankkeen etenemisestä 1.11.2010.-30.4.2011 LAPSEN HYVÄ ARKI-HANKE 1.3.2009-31.10.2011 Lasten ja perheiden tukeminen heidän kehitysympäristöissään Pohjoisen alueen Kaste (PaKaste) - Pohjois-Pohjanmaan osahanke (Hankkeen tunniste 029/HTO/KH/2009)

Lisätiedot

LASTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIPALVELUIDEN KEHITTÄMISHANKE ITÄ- JA KESKI-SUOMESSA II Lapset ja perheet Kaste II -hanke SELVITYS HANKKEEN ETENEMISESTÄ

LASTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIPALVELUIDEN KEHITTÄMISHANKE ITÄ- JA KESKI-SUOMESSA II Lapset ja perheet Kaste II -hanke SELVITYS HANKKEEN ETENEMISESTÄ 1 LASTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIPALVELUIDEN KEHITTÄMISHANKE ITÄ- JA KESKI-SUOMESSA II Lapset ja perheet Kaste II -hanke SELVITYS HANKKEEN ETENEMISESTÄ Valtionavustuksen maksatusjakso 1.10.2010 30.4.2011

Lisätiedot

TUKEVA 2 (JATKOHANKE) 2010-2012. Väliraportti 1.4. - 30.9.2011

TUKEVA 2 (JATKOHANKE) 2010-2012. Väliraportti 1.4. - 30.9.2011 KASTE -OHJELMA 3.1.3 Tuetaan lasten ja nuorten kehitystä ja parannetaan palveluja TUKEVA 2 (JATKOHANKE) 2010-2012 Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin tukeminen Pohjois-Suomessa Väliraportti

Lisätiedot

Kemin terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan kehittäminen

Kemin terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan kehittäminen Kemin terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan kehittäminen PaKaste/Lappi/Perusterveydenhuollon kehittäminen Loppuraportti 1.12.2009 31.10.2011 Osastonhoitaja Hilkka Timonen Kehittäjätyöntekijä, th Miia Kauppila

Lisätiedot

VARHAISTA TUKEA JA KUMPPANUUTTA. Pohjoisen alueen Kaste (PaKaste II) hankekokonaisuuden Pohjois-Pohjanmaan osahanke

VARHAISTA TUKEA JA KUMPPANUUTTA. Pohjoisen alueen Kaste (PaKaste II) hankekokonaisuuden Pohjois-Pohjanmaan osahanke VARHAISTA TUKEA JA KUMPPANUUTTA Pohjoisen alueen Kaste (PaKaste II) hankekokonaisuuden Pohjois-Pohjanmaan osahanke Lapsen hyvä arki 2-hanke 2011-2013 VARHAISTA TUKEA JA KUMPPANUUTTA Pohjoisen alueen Kaste

Lisätiedot

KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT työmenetelmiä, malleja ja rakenteita

KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT työmenetelmiä, malleja ja rakenteita KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT työmenetelmiä, malleja ja rakenteita VÄLIRAPORTTI 1.11.2011. 31.4.2012 Eila Pelli, projektipäällikkö ja Lasten ja perheiden hyvinvointipalveluiden kehittämishanke

Lisätiedot

KASTE -ohjelma 3.1.3 Tuetaan lasten ja nuorten kehitystä ja parannetaan palveluja. TUKEVA 3 -juurruttamishanke

KASTE -ohjelma 3.1.3 Tuetaan lasten ja nuorten kehitystä ja parannetaan palveluja. TUKEVA 3 -juurruttamishanke KASTE -ohjelma 3.1.3 Tuetaan lasten ja nuorten kehitystä ja parannetaan palveluja TUKEVA 3 -juurruttamishanke Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin tukeminen Pohjois-Suomessa Väliraportti 1.10.2012

Lisätiedot

PERHE- JA AIKUISOSIAALITYÖN KEHITTÄMINEN

PERHE- JA AIKUISOSIAALITYÖN KEHITTÄMINEN POHJOIS-SUOMEN MONIALAISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT KEHITTÄMISRAKENNE JA TOIMINTAMALLIEN JUURRUTTAMINEN; POHJOISEN ALUEEN KASTE PAKASTE II KESKI-POHJANMAAN OSAHANKE PERHE- JA AIKUISOSIAALITYÖN KEHITTÄMINEN

Lisätiedot

RAUMAN PILOTIN YHTEENVETORAPORTTI. Länsi 2012 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön kehittämishanke 1.3.2010 30.9.2012

RAUMAN PILOTIN YHTEENVETORAPORTTI. Länsi 2012 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön kehittämishanke 1.3.2010 30.9.2012 RAUMAN PILOTIN YHTEENVETORAPORTTI Länsi 2012 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön kehittämishanke 1.3.2010 30.9.2012 Leena Kivimäki Tuula Karmisto 5.10.2012 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 1 2. PILOTIN TAVOITTEET

Lisätiedot

KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT osaamista, osallisuutta ja rakenteita

KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT osaamista, osallisuutta ja rakenteita KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT osaamista, osallisuutta ja rakenteita VÄLIRAPORTTI 1.5. 31.10.2011 28.10.2011 Toim. Eila Pelli, projektipäällikkö ja tietohallinto projektisihteeri Jari

Lisätiedot

Seudullinen lastensuojelun erityisosaamisen rakenne. Seudullinen sijais- ja tukiperhetyö lapsen ja vanhemmuuden tukena

Seudullinen lastensuojelun erityisosaamisen rakenne. Seudullinen sijais- ja tukiperhetyö lapsen ja vanhemmuuden tukena Arja Meltaus Seudullinen lastensuojelun erityisosaamisen rakenne Kaisi Peltoniemi Seudullinen sijais- ja tukiperhetyö lapsen ja vanhemmuuden tukena 1 SISÄLLYSLUETTELO Seudullinen lastensuojelun erityisosaamisen

Lisätiedot

Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014 2016

Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014 2016 Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014 2016 Väliraportti 1/ 30.11.2014 ajalta 1.2.2014 31.10.2014 Liisa Ahonen hankejohtaja 1 Sisällysluettelo 1. Hankkeen tausta ja lähtökohdat... 3 2. Hankkeen

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Etelä-Pohjanmaan lapset, nuoret ja lapsiperheet - kehittämishanke

LOPPURAPORTTI. Etelä-Pohjanmaan lapset, nuoret ja lapsiperheet - kehittämishanke LOPPURAPORTTI Etelä-Pohjanmaan lapset, nuoret ja lapsiperheet - kehittämishanke 17.8.2009 31.10.2011 Sirpa Tuomela-Jaskari, Sari Hintsa, Sari Pöytälaakso ja Auli Romppainen SISÄLLYS 1 TIIVISTELMÄ... 3

Lisätiedot

Jorma Posio ja Marika Ahola

Jorma Posio ja Marika Ahola Kuva: Matti Virtanen Jatkohanke Mielenterveys- ja päihdepalvelujen seudulliseen kehittämiseen v.2007 2009 Loppuraportti Jorma Posio ja Marika Ahola 1 SISÄLLYS ESIPUHE... 4 1 JOHDANTO... 5 2 KESKEISET KÄSITTEET...

Lisätiedot

P. Rasinkangas. Lapsiperheiden hyvinvointihanke

P. Rasinkangas. Lapsiperheiden hyvinvointihanke -työkalupakki Mikä nauraa niin kuin aurinko, mikä itkee niin kuin kuu Mille meidän isä salaa kuiskaa: baby I love You Nyt tulkaa kaikki katsomaan kun vauva hymyilee - niin tiedättepä senkin missä onni

Lisätiedot

Vammaispalveluhanke Lapin osahanke Sari Mehtälä

Vammaispalveluhanke Lapin osahanke Sari Mehtälä KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄ Vammaispalveluhanke Lapin osahanke Sari Mehtälä 2013 M Y L L Ä R I N T I E 3 5, 96400 R O V A N I E M I Sisältö Sisältö... 1 Tiivistelmä... 2 1. Lappi osana vammaispalveluhanketta...

Lisätiedot

Työmme hyvinvoinnin puolesta JULKAISUJA 1/2013

Työmme hyvinvoinnin puolesta JULKAISUJA 1/2013 Työmme hyvinvoinnin puolesta JULKAISUJA 1/2013 Toimintasuunnitelma 2013 Toimintasuunnitelma 2013 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB VASSO Toimintasuunnitelma 2013 1 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

TUKEVA. Oulunkaaren osahankkeen loppuraportti 1.1.2009-31.10.2010

TUKEVA. Oulunkaaren osahankkeen loppuraportti 1.1.2009-31.10.2010 TUKEVA Oulunkaaren osahankkeen loppuraportti 1.1.2009-31.10.2010 19.10.2010 Anne Leppälä-Hast Oulunkaaren kuntayhtymä / TUKEVA -hanke Piisilta 1 91100 Ii www.oulunkaari.com/sivu/fi/hankkeet/tukeva 2 Sisällys

Lisätiedot

Pitkään toimeentulotukea saaneen toiminta ja työkyvyn arviointi sosiaali ja terveydenhuollon yhteistyössä

Pitkään toimeentulotukea saaneen toiminta ja työkyvyn arviointi sosiaali ja terveydenhuollon yhteistyössä Pitkään toimeentulotukea saaneen toiminta ja työkyvyn arviointi sosiaali ja terveydenhuollon yhteistyössä PaKaste II Rovaniemi: Työikäisten kuntoutuksen palveluprosessin kehittäminen 15.10.2013 ROVANIEMEN

Lisätiedot

NAANTALIN PILOTIN YHTEENVETORAPORTTI

NAANTALIN PILOTIN YHTEENVETORAPORTTI NAANTALIN PILOTIN YHTEENVETORAPORTTI LÄNSI 2012- Länsi - Suomen päihde ja mielenterveystyön kehittämishanke 1.3.2010 30.9.2012 Minna Suikkanen 24.9.2012 Sisällys 1. Johdanto 1 2. Naantalin pilotin tavoitteet

Lisätiedot

Verenpainepotilaan hoitopolun kehittäminen Ylitorniolla 2009-2011

Verenpainepotilaan hoitopolun kehittäminen Ylitorniolla 2009-2011 Verenpainepotilaan hoitopolun kehittäminen Ylitorniolla 2009-2011 Pilottikohteen väliraportti kattaen Eija Pietikäisen perusterveydenhuollon PaKaste- työskentelyjaksot 2010 Eija Pietikäinen 14.11.2010

Lisätiedot