Ohjausryhmän jäsenet. Lapin-Kaste -valmisteluhankkeen ohjausryhmän kokous 5/2008. Aika Maanantai klo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjausryhmän jäsenet. Lapin-Kaste -valmisteluhankkeen ohjausryhmän kokous 5/2008. Aika Maanantai 8.12.2008 klo 9.00 11.00"

Transkriptio

1 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ PÖYTÄKIRJA 5/2008 Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie ROVANIEMI Lapin-Kaste -valmisteluhankkeen ohjausryhmän kokous 5/2008 Aika Maanantai klo Paikka Kolpeneen palvelukeskuksen ky, hallintolarakennus, kokoushuone (mahdollisuus myös videoneuvotteluyhteyksiin) Ohjausryhmän jäsenet läsnä poissa Varsinainen jäsen läsnä Varajäsen + Kivistö Juha-Matti pj, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, puheenjohtaja + Kilpeläinen Auvo, Rovaniemi + 9:20 Oinaala Markku, Rovaniemi + Salomaa Eva Lapin shp Häikiö Mikko, Lapin shp - Alaräisänen Timo, Kemijärvi - Myllykangas Antero, Kemijärvi - Ståhle Liisa, Kemin kaupunki + Niiranen Liisa, Kemi + Leväsvirta Leena, Kemi-Tornio AMK Kähkölä Sinikka, Kemi-Tornio AMK + Luosujärvi Riitta, L-P shp Seppo Orajärvi, L-P shp + Norrkniivilä Kaisu, Tornio Mika Herala, Tornio + Oikarinen Kerttu Rovaniemen AMK Hannola Heikki, Rovaniemen AMK - Pantti Raimo, Lapin lh, varapuheenjohtaja - Pöllänen Riitta, Lapin lh - Peisa Timo, Ranua - Pohjola Anneli, Lapin yliopisto - Laitinen Merja, Lapin yo - Magga Ristenrauna, SámiSoster ry - Eriksen Heidi, SámiSoster ry - Ruotsala Piia, Saamelaiskäräjät - Pietikäinen Anu, Saamelaiskäräjät - Varesmaa-Korhonen Leena, Inari - Kauhanen Ritva, Lapin liitto + Rautio-Kuosku Ella, Lapin liitto - Harju Lahja, Pello - Leukumaa Eeva, Ylitornio Asiantuntijajäsenent: - Kokkonen Tuula, TerveLappi -hanke - Vieltojärvi Inkerelli, TerveLappi + Kostamo-Pääkkö Kaisa, Poske, esittelijä - Näkkäläjärvi Anne, Poske/ saamelaisyksikkö - Lohi Jouni, yleislääketieteen aluekoordinaattori + Martin Maria, Poske, sihteeri

2 Käsiteltävät asiat 46 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9:15 ja toivotti kaikki tervetulleiksi. 47 Ohjausryhmän päätösvaltaisuudesta päättäminen Kokous on päätösvaltainen kun jäsenistä puolet ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ovat paikalla. Todetaan kokous päätösvaltaiseksi. 48 Ohjausryhmän laillisuudesta päättäminen Kokouskutsu lähetetään kahta viikkoa ennen kokousta ja kokousaineisto viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu lähetetään sähköpostilla. Todetaan aineistojen saapuneen ajoissa. 49 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen Tarkastetaan edellisen kokouksen pöytäkirja. Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja. Markku Oinaala saapui paikalle klo 9: Pohjois-Suomen alueellisen kehittämistoiminnan suunnitelma Käsitellään kokouksessa Pohjois-Suomen alueellisen kehittämistoiminnan suunnitelman tämän hetkinen versio. Toimitetaan viimeisin versio ohjausryhmän jäsenille sähköpostilla mennessä. Ministeriön ohjeiden mukaan alueellisten kehittämistoiminnan suunnitelmien tulee olla valmiita viimeistään helmikuussa. Seuraava aluejohtotyhmän kokous Viimeisin suunnitelma päivätty (Liite 1). Sen jälkeen on lisätty Lapin lisäykset (Liite 2): tiivistelmä saamenkielisten ja kulttuuristen palveluiden järjestämisestä kpl 5.2: 2009 haettavaa rahoitusta tekstiä ikääntyviin liittyvien indikaattoreiden osalta. Viimeiseen saamelaisten kappaleeseen lisäys, että saam.palveluita kehitetään kaiken muun kehittämistoiminnan mukana tuolla erikseen määritellyllä alueella. Terveyden edistäminen myös jotenkin esille, vaikka ei kuulukaan Saamelaiskäräjien painopisteisiin. Kytkentä KASTEeseen tarkemmin ja lisäys myös lähemmäs terveyttä. Suunnitelma hyväksytään saamelaisia koskevalla tarkennuksella.

3 51 Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveysalan kehittämis- ja tutkimusrakenne -hankesuunnitelma sekä Kaste kuulumiset sosiaali- ja terveysministeriöstä ja Pohjois- Suomen aluejohtoryhmästä Todetaan Kaste kuulumiset sekä Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveysalan kehittämis- ja tutkimusrakenteen hankesuunnitelman tilanne. Uusi hakemus valmistellaan jätettäväksi hakuun. Liitteitä: Päätös kielteinen ensimmäiseen hakemukseen (Liite 3), ajankohtaiskirje IV ( ) (Liite 4), muistio , joka liittyy ajankohtaiskirjeeseen (Liite 5). Myöhässä tulleet: Hanketiivistelmä ja hankesuunnitelma Lapin osiosta (Liite 7). Hankkeelle perustetun ohjausryhmän tapaaminen perjantaina Paikalla Oinaala, Kostamo- Pääkkö, Peisa, Salomaa, Leväsvirta, Niiranen, ym. Kari Haavisto (STM), Stakes: Maija-Liisa Junnila, Riitta Haverinen, Kerttu Perttilä. Hankehakemus tehtiin lomakepohjalle tuohon kokoukseen, kokouksessa käytiin läpi hankesuunnitelmaa. Kritiikki kohdistui siihen, kuinka sosiaali- ja terveyspuolen yhteistyö suunnitelma konkretisoidaan. Alueellisuuteen ei tullut suuntaviivoja. Ristiriitaisia ohjeistuksia: toisaalta enemmän konkretiaa, toisaalta tiivistelmää. Riitta Haverinen sanoi selkeästi sen, että alkuun pitäisi tulla A4, jossa esiteltäisiin, mitä on jo tehty, miten tätä jatketaan ja mitä tässä on tarkoitus tehdä. Hankesuunnitelma yhteiseksi (sote) ja konkreettiseksi. Tältä pohjalta hankesuunnitelmaa kirjoitettu uudelleen (Liite 7.1 Lähetetty 4.12.). Muutoksia tähän: Tk-lääkärijutun siirto rakennetaan hankehakemuksen rakenteen suuntaisesti siten, että indikaattorit, joilla mitataan viittaisivat oikeaan paikkaan. Osaaminen lisääntyy ja kehittyy. Terveyden edistäminen heti moniammatilliseksi. Ei vain lääkärit + sosiaalityöntekijät, aidosti moniammatillinen juttu, jossa kaikki tekevät omalta osaltaan työtä. Keinot kuvaavat lopussa hyvin yhteistä, mutta taustatiedossa on ongelma irrallisuuden suhteen. Ihan taustaan määritelmä, mistä tiedeperustanäkökulmasta lähdetään liikkeelle, näyttöön perustuvat lähtökohdat tiedeperustan yhteyteen. Perusteista lähtien se, miten yhteistä voidaan lähteä tuottamaan. Enontekiöltä on jo päätös saamelaiskehittäjä-sosiaalityöntekijästä. Tausta Kunnilta ltk-sitoumukset kehittäjä-työntekijöiden palkkaamiseen, vähemmän moniammatilliselle toiminnalle ja tavoitteet vuodelle 2009 on jo kirjattu niihin. Idea moniammatillisista kehittäjätiimeistä on loistava, edetään sinne asteittain. o Kemi-Tornio sitoutuneet sosiaalityön kehittämisyksikköön, moniammatillisuus ok näissä kunnissa. Uusi terveyskeskus: Mitä konkreettisia toimia? Suunnitteluvaiheessa erilliset yhteydet, työnjako (lääk-hoit) ja siihen sosiaalityön mukaan ottaminen. Moniammatillinen tiimi sopii hyvin. Neuvolatoiminnassa myös moniammatillisuus sopiva. Lisätään lyhyesti tiedeperusta, tiivistelmä: mitä on jo tehty, tavoite moniammatillisiin kehittämistiimeihin ja pysyviin rakenteisiin.

4 Rakennekokonaisuus/kuvio (versio 11) (Liite 8): Hanketiivistelmään on tehty kuvio, jossa yritetään kuvata kokonaisuutta. Moniammatilliset kehittäjätiimit tuohon kuvaan vielä esille. Terveyden edistäminen isommalla lävistäväksi. Kainuu on tulossa mukaan. Työnjaon kehittäminen painopisteenä. Keski-Pohjanmaa: Opetusklinikka. Pohjois-Pohjanmaa: Aikuissosiaalityö ja varhaiskasvatus (yksi kuntayhtymä ja yksi kunta puuttuu kuviosta). Osallisuus kuitenkin jotenkin näkyviin (asiakas on kehittäjänä mukana). Tiivistelmä asiankiteytys alkuun, ei ranskalaiset ensimmäisenä. Sitten ranskalaiset ankkurit. Kuvio, ym. Esittely A4. Todeta, että kehittämistoimintaa on toteutettu erityisesti TerveLappi hankkeella ja työnjako hankkeella (koko Lääniä kattavat hankkeet), lisäksi Poske ja kehittämisyksikkötoiminta kunnilta hyvä palaute, ja tästä syystä terveyspuoli haluaa lähteä tätä metodia viemään. UULA on omansa, sisarhanke tässä käyttöönotto inhimillisen toiminnan työmallit, UULAlle jätetään teknologia. Lähtökohta on tiedeperusta. Aidot moniammatilliset tiimit kuntatasolla. Jatkossa terveydenhuollon tiimit (uusi laki) ja Poske on pysyvää toimintaa, terveydenhuoltoon laajan väestöpohjan kuntayhtymiin tulevaisuudessa pysyvyys, lisäksi oppilaitokset ovat pysyvää toimintaa. Moniammatilliset kehittäjätiimit kirjoitetaan auki I-vaiheeseen. Synnytetään kehittäjä-tiimitoiminta. Tämän tiivistelmän alkuun se Haverisen kommentteihin vastaus eli mitä on tehty, ym. ja sitten ranskalaiset. Osoitus siitä, että meillä on jatkumo ja sen jatkamiseksi ja laajentamiseksi yhdessä haemme rahaa. Eva tekee tästä proton I-vaiheen alkuun. Korostetaan tässä maakunnan alueellista yhtenäisyyttä. Valmistellaan tältä pohjalta hankehakemus sekä tiivistelmä ja lähetetään kommentoitavaksi. Uudeksi sisällöksi moniammatillisuus ja tiedeperusta. Kaisa toimittaa hakemuksen vielä sähköpostilla. Nimestä voi tehdä ehdotuksia perjantaihin saakka, jolloin hankehakemus postitetaan. Heti alusta lähtien ohjausryhmässä muiden alueiden edustajat mukana, jotta yhteys säilyy. Johtoryhmän myöhemmin. 52 Lapin Kaste valmisteluhankkeen taloudellinen tilanne Todetaan hankkeen taloudellinen tilanne, jonka pohjalta valmistellaan maksatushakemus rahoittajalle (Lapin liitolle). Kokonaisbudjetti Noin on käytetty, joista palkkakuluja suunnilleen , matkakuluihin vähän reilu Raha on myönnetty siis suunnitelman tekemiseen. Ohjausryhmä hyväksyi maksatushakemuksen tekemisen Lapin Liittoon esityksen pohjalta. 53 Muut asiat Tervein mielin Pohjois-Suomessa Tervein mielin Pohjois-Suomessa hankkeeseen ovat lähdössä mukaan Pohjois-Suomen sairaanhoitopiirit. LSHP suhtautuu myönteisesti hankesuunnitelmaan ja on jatkossakin

5 suunnittelussa mukana. Osallistuu myös asukasluvun perusteisesti mukaan jos saa rahoilleen vastiketta. LPSHP lähtee mukaan kaiketi myös. Mukana molemmat SHP:t, jos kumpikin piiri saa työntekijän alueelle. Työryhmät Vanhustyön sisällöllinen kehittäminen. Kuntia juostu kasaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat kokoava. Kunnille on nyt ilmoitettu, että kun Kaste on jälkijunassa, kuntien kanssa jatketaan neuvotteluja niin, että rahoja haettaisiin 2010 vuoden kehittämiseen. Psykososiaalisen työryhmän osalta on varmaan seurattava Tervein mielin Pohjois-Suomessa -hankkeen etenemistä. 54 Seuraava kokous Jos ja kun rahoitus saadaan, tämä ryhmä kokoontuu alkavan hankkeen aluksi. Helmikuun lopussa tiedetään kuinka kävi. Kaikkien mukana olevien kuntienkin edustajat ensimmäiseen istuntoon mukaan tiistaina LKS:n auditoriossa. Tiedoksi: Sinikka Kähkölä tulee olemaan Leena Leväsvirran sijaisena koko kevätkauden. Eija Niemelä toimii ohjausryhmässä Juha-Matti Kivistön sijaisena toukokuun loppuun. 55 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:23.

MUISTIO. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

MUISTIO. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus MUISTIO JOHTORYHMÄN KOKOUS 8, 4/2007 Aika 20.11.2007 klo 14.00 16.00 Paikka Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Rovaniemi Ryhmän jäsenet Läsnä: Mervi Kestilä MLL:n Lapin piiri Ristenrauna Magga

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KE- HITTÄMIS- JA TUTKIMUSRAKENNE

POHJOIS-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KE- HITTÄMIS- JA TUTKIMUSRAKENNE HANKESUUNNITELMA 29.8.2008: POHJOIS-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KE- HITTÄMIS- JA TUTKIMUSRAKENNE Pohjois-Suomi tarvitsee erityisolosuhteisiin perustuen (mm. pitkät etäisyydet, matkailun aiheuttama

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMIS- JA TUTKIMUSRAKENNE

POHJOIS-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMIS- JA TUTKIMUSRAKENNE HANKESUUNNITELMA 29.8.2008: Liite nro: 7 POHJOIS-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMIS- JA TUTKIMUSRAKENNE Pohjois-Suomi tarvitsee erityisolosuhteisiin perustuen (mm. pitkät etäisyydet, matkailun

Lisätiedot

PaKaste Raportti 1.3.2009 30.10.2011

PaKaste Raportti 1.3.2009 30.10.2011 PaKaste Raportti 1.3.2009 30.10.2011 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ... 6 1 LAPPI... 9 TILIPÄÄTÖKSEN JA TULOSTEN ARVIOINNIN AIKA MITÄ SAIMME LAPISSA AIKAAN?... 9 1.1 PAKASTE 1: LAPPI, PERUSTERVEYDENHUOLTO JA TERVEYDEN

Lisätiedot

PÄIHDEPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN POHJOIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖRAKENTEESSA 2008 2009 LOPPURAPORTTI

PÄIHDEPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN POHJOIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖRAKENTEESSA 2008 2009 LOPPURAPORTTI PÄIHDEPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN POHJOIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖRAKENTEESSA 2008 2009 LOPPURAPORTTI Toimittanut Virpi Filppa Filppa, Virpi (toim.) & Järvinen, Ismo

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

Lupaan kuunnella lasta ajan kanssa (vaikkei se usein ole mahdollista) Lupaan ottaa erityisesti lapset huomioon perhetapaamisessa

Lupaan kuunnella lasta ajan kanssa (vaikkei se usein ole mahdollista) Lupaan ottaa erityisesti lapset huomioon perhetapaamisessa Lupaan tulla lapsen tasolle, kohdata ja kuunnella häntä Lupaan kysyä lapselta hänen oman mielipiteensä Lupaan kuunnella lasta ajan kanssa (vaikkei se usein ole mahdollista) Lupaan ottaa erityisesti lapset

Lisätiedot

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Viranomainen Esityslista No 5/2015 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN Laatimispäivämäärä 15.5.2015 Kokousaika Keskiviikkona 27.5.2015 klo 09.30- Kokouspaikka Kolpeneen palvelukeskus, ruokasalin kabinetti, Myllärintie

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 4/2015 1(17) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai 18.5.2015 klo 12.30 16.00 Paikka THL Kokoushuone TEORIA 1 ja TEORIA 2, Mannerheimintie 166, Helsinki Virtuaalihuone 4 Puheenjohtaja

Lisätiedot

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT- STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Muistio Ohjausryhmän kokous 9/2014 Aika: 03.12.2014, 11.30-14.00 Paikka: Vuorikivi - kokoustila,

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Muistio Ohjausryhmän kokous 4/2015 8.4.2015, kello 9.30-12.30 Paikka: Helsingin kaupungin vanha raatihuone, Aleksanterinkatu 20, kokoushuone Kvston lähetystöt Osallistujat:

Lisätiedot

Pohjois-Suomen kuntoutuksen. asiakasyhteistyötoimikunta. joulukuu 31. asiakasyhteistyötoimikunnan toiminta 2012

Pohjois-Suomen kuntoutuksen. asiakasyhteistyötoimikunta. joulukuu 31. asiakasyhteistyötoimikunnan toiminta 2012 Pohjois-Suomen kuntoutuksen asiakasyhteistyötoimikunta joulukuu 31 2012 Pohjois-Suomen kuntoutuksen asiakasyhteistyötoimikunnan toiminta 2012 Toimikunnan kokoonpano ja muistiot vuodelta 2012,. POHJOIS-SUOMEN

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2013 Perusturvalautakunta. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Perusturvalautakunnan kokoukset vuonna 2013

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2013 Perusturvalautakunta. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Perusturvalautakunnan kokoukset vuonna 2013 RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2013 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 13.2.2013 klo 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Päihdetyön kehittämisyksikkörakenteen arviointiraportti

Päihdetyön kehittämisyksikkörakenteen arviointiraportti Päihdetyön kehittämisyksikkörakenteen arviointiraportti Marjo Pahtakari 2009 Lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Sosiaalityön laitos SISÄLLYS 1 Päihdetyön kehittämisyksikkörakenne... 3 2 Arviointi...

Lisätiedot

Monialaiset sosiaali ja terveyspalvelut 1.11.2011 31.10.2013

Monialaiset sosiaali ja terveyspalvelut 1.11.2011 31.10.2013 Monialaiset sosiaali ja terveyspalvelut 1.11.2011 31.10.2013 Raportti toiminnasta 1.11.2011 31.10.2013 SaKaste hanke Saamelaisten sosiaali ja terveyspalveluiden kehittämishanke SISÄLLYS 1 Johdanto 2 Tavoitteet

Lisätiedot

Linnea2-ohjausryhmän kokous

Linnea2-ohjausryhmän kokous Linnea2-ohjausryhmän kokous Aika: 10.3.2005 klo 10:05-13:15 Paikka: Helsinki, Unioninkatu 36, Helsingin yliopiston kirjasto, Ylikirjastonhoitajan huone Läsnä: Kai Ekholm (kohdat 1-14) Juha Hakala (esittelijä)

Lisätiedot

Sosiaalialan kehittämisyksikkö Kainuuseen -hanke

Sosiaalialan kehittämisyksikkö Kainuuseen -hanke Sosiaalialan kehittämisyksikkö Kainuuseen -hanke Loppuraportti Kesäkuu 2009 Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 KAINUU Puh. 08 615 541 Faksi 08 6155 4260 kirjaamo@kainuu.fi ISSN 1795-5661

Lisätiedot

MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen. strategia 2014-2020 LIITTEET. Outokaira tuottamhan ry. Outokaira tuottamhan

MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen. strategia 2014-2020 LIITTEET. Outokaira tuottamhan ry. Outokaira tuottamhan MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen strategia 2014-2020 LIITTEET Outokaira tuottamhan ry Outokaira tuottamhan Sisällys KOKO ALUEEN KARTTA TORNION RAJAUSTEN KARTTA OUTOKAIRA TUOTTAMHAN RY:N HALLITUS

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Seppo Alatörmänen. Muut saapuvilla olleet Mikko Kärnä esittelijä. pöytäkirjanpitäjä 63

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Seppo Alatörmänen. Muut saapuvilla olleet Mikko Kärnä esittelijä. pöytäkirjanpitäjä 63 ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantai 17.3.2014 klo 14.00-16.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

16.6.2015. Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa).

16.6.2015. Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa). 1(7) 16.6.2015 POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa). Paikka Satakunnan keskussairaala,

Lisätiedot

Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014 2016

Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014 2016 Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014 2016 Väliraportti 1/ 30.11.2014 ajalta 1.2.2014 31.10.2014 Liisa Ahonen hankejohtaja 1 Sisällysluettelo 1. Hankkeen tausta ja lähtökohdat... 3 2. Hankkeen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola, kokoushuone 2. krs.

Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola, kokoushuone 2. krs. KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTASTRATEGIAN KEHITTÄMISTEEMAN YRITTÄVÄ KESKI-POHJANMAA -TYÖRYHMÄ Aika: Torstaina 15.1.2015 klo 9.00 11.00 Paikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola, kokoushuone 2. krs.

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 8/2008 1 (22)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 8/2008 1 (22) 1 (22) Aika: 25.8.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 120 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 121 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 122 Kokouksen

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmän kokous 2014\1

Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmän kokous 2014\1 Korkeakoulujen tietohallinto- ja Muistio Sivu 1/11 Korkeakoulujen tietohallinto- n kokous 2014\1 Torstaina 25.9.2014 kello 12-15 Kokoushuone Kalevala, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Meritullinkatu 10,

Lisätiedot

Lapin hyvinvointiohjelma 2010 2015

Lapin hyvinvointiohjelma 2010 2015 Lapin hyvinvointiohjelma 2010 2015 Lappi antaa elämänvoimaa! 1 Sisällysluettelo TIIVISTELMÄ Esipuhe...6 1 Johdatus hyvinvointiohjelmaan...7 1.1 Mitä hyvinvointi on...7 1.2 Lapin ensimmäisen hyvinvointistrategian

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen kehittämisyksikköhanke Varhis 2006-2008

Varhaiskasvatuksen kehittämisyksikköhanke Varhis 2006-2008 Varhaiskasvatuksen kehittämisyksikköhanke Varhis 2006-2008?? Marja Hiitola-Moilanen, Anu Määttä, Leena Oikkonen, Marjut Parhiala, Hannakaarina Sarvela, Aira Vähärautio Marja Hiitola-Moilanen, Anu Määttä,

Lisätiedot

44 HAILUODON KUNTA 14.12.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 6/2011. Otsikko sivu. 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46

44 HAILUODON KUNTA 14.12.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 6/2011. Otsikko sivu. 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 44 KOKOUSAIKA Tiistai 20.12.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus Käsitelyt asiat: Otsikko sivu 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 59 valinta 47 60 Perusturvan ajankohtaiskatsaus

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1 Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Kokousaika: Perjantai 6.3.2015 klo 9.00- Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14,

Lisätiedot

31.10.2014. X Kaisa Förbundet De Utvecklingsstördas. Eteva kuntayhtymä Hento Merja X Repo Laura- Avellan Monica X Mäenpää Marita X.

31.10.2014. X Kaisa Förbundet De Utvecklingsstördas. Eteva kuntayhtymä Hento Merja X Repo Laura- Avellan Monica X Mäenpää Marita X. MUISTIO/MA 31.10.2014 KVANK Työn ja päivätoiminnan valiokunta Aika: Maanantai 27.10.2014 klo 10.03 15.33 Paikka: Kehitysvammaliitto, Viljatie 4 A, 00700 Helsinki Läsnä-/poissaolijat: Varsinainen jäsen

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTASTRATEGIAN KEHITTÄMISTEEMAN YRITTÄVÄ KESKI-POHJANMAA -TYÖRYHMÄ

KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTASTRATEGIAN KEHITTÄMISTEEMAN YRITTÄVÄ KESKI-POHJANMAA -TYÖRYHMÄ KOKOUSMUISTIO KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTASTRATEGIAN KEHITTÄMISTEEMAN YRITTÄVÄ KESKI-POHJANMAA -TYÖRYHMÄ Aika: Perjantaina 29.5.2015 klo 9.00 11.00 Paikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola,

Lisätiedot